482 Kurbağa Adam Personel Yönergesi değişiklik talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "482 Kurbağa Adam Personel Yönergesi değişiklik talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi."

Transkript

1 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince ARALIK 2011 Ayı toplantısını 07 Aralık 2011 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır ARALIK 2011 Belediyemiz envanterinde bulunan 59 DP 336 Plakalı 1979 model Ford Marka Çöp Toplama Aracının Tekirdağ İli, Malkara İlçesi Kozyörük Beldesi Belediyesi ne hibe olarak verilmesine oybirliği ile 479 Tekirdağ Merkez, 100.Yıl Mahallesi 1461 ada, 68 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve üzerinde Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi bina ve yapılarının bulunduğu alana ek binanın yapılabilmesi amacıyla adı geçen taşınmazın imar planlarının daha önce tarih ve 208 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylandığı yapılaşma şartlarında yeniden onaylanması ile ilgili Tekirdağ Valiliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 480 Tekirdağ Merkez, Aydoğdu Mahallesi Kapaklı Mevkii 2266 ada, 322 parseldeki taşınmaz için taşınmazın Uygulama İmar Planındaki yapılaşma şartlarının Ayrık Nizam - 4 Kat, TAKS=0,35, KAKS=1,40 ve Konut Alanı olacak şekilde imar planı değişikliğinin onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 481 Yol Harcamalarına Katılım Payı ödeme tarihlerinin Şubat ve Ağustos ayları olarak belirlenmesine Nevzat BAHAR ve Önder AYDIN ın 2 çekimser oyuna karşılık 28 kabul oyu ile oyçokluğuyla 482 Kurbağa Adam Personel Yönergesi değişiklik talebinin kabulüne oybirliği ile 483 İlimiz Hürriyet Mahallesi, Büşra Sokak, No:16-1 (Tapunun 30 M 3 B pafta, 1164 ada, 1 parsel) yerin İçkili Yer Bölgesine alınması talebinin kabulüne Nevzat BAHAR, Önder AYDIN, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA, Mürsel ÖZCAN ve Ferhat VARLIK ın 7 ret oyuna karşılık 23 kabul oyu ile oyçokluğuyla 484 Atıksuların Kanalizasyon Sistemine Deşarj Yönetmeliği nin kabulüne oybirliği ile 485 Eskicami Mah. 700 ada, 322, 323, 324 parsellerin Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin geri çekilmesine oybirliği ile Yıl Mah. 83 pafta, 1461 ada, 86 parselin Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin geri çekilmesine oybirliği ile 487 Yavuz Mah. Barbaros Yalı Mevkii, 1482 ada, 472 parselin İmar Planı değişikliği talebinin geri çekilmesine oybirliği ile 488 Tekirdağ Merkez, Karadeniz (Zafer) Mahallesi, 2404 adada kayıtlı taşınmazlar üzerinde bulunan eski Şehir Çöplüğünün bitişiğindeki alanın bahse konu askı ilanındaki İl Çevre Düzeni Planlarında Mezarlık Alanı olmaktan çıkarılarak Uygulama İmar Planında olduğu, 18. Madde uygulandığı ve onaylandığı şekliyle ve yazı ekinde sunulan Uygulama İmar Planında görüldüğü gibi Yeşil Alan ve Pasif Yeşil Alan (Ağaçlandırılacak Alan) yapılması hususundaki itiraz görüşülmüş olup; Konunun, 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarına Askı İlanı İtirazı olması ve adı geçen İl Çevre Düzeni Planına yapılan askı ilanı itirazlarının bir bütün olarak ve topluca değerlendirilmesi gerekmesi nedenleriyle konu hakkındaki komisyon çalışmalarının devamına oybirliğiyle

2 ARALIK 2011 Tekirdağ Merkez, Aydoğdu Mahallesi, Hükümet Caddesi 54 adada kayıtlı halen yer yer kullanılmakta olan Eski Şehir Mezarlığı nın bahse konu askı ilanındaki İl Çevre Düzeni Planlarında asli fonksiyonu olan Mezarlık Alanı olarak gösterilmesi hususundaki itiraz görüşülmüş olup; Konunun, 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarına Askı İlanı İtirazı olması ve adı geçen İl Çevre Düzeni Planına yapılan askı ilanı itirazlarının bir bütün olarak ve topluca değerlendirilmesi gerekmesi nedenleriyle konu hakkındaki komisyon çalışmalarının devamına oybirliğiyle 490 Tekirdağ Çevre Yolunun kuzeyi ile ilgili askı ilanında bulunan Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planına itiraz görüşülmüş olup; Konunun, 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarına Askı İlanı İtirazı olması ve adı geçen İl Çevre Düzeni Planına yapılan askı ilanı itirazlarının bir bütün olarak ve topluca değerlendirilmesi gerekmesi nedenleriyle konu hakkındaki komisyon çalışmalarının devamına oybirliğiyle 491 Depolama Alanları ile ilgili askı ilanında bulunan Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planına itiraz görüşülmüş olup; Konunun, 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarına Askı İlanı İtirazı olması ve adı geçen İl Çevre Düzeni Planına yapılan askı ilanı itirazlarının bir bütün olarak ve topluca değerlendirilmesi gerekmesi nedenleriyle konu hakkındaki komisyon çalışmalarının devamına oybirliğiyle 492 Tekirdağ Merkez, Eskicami Mahallesi 589 ada, 24 parselde kayıtlı, mülkiyeti İl Özel İdaresi ne ait taşınmaz için Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebi görüşülmüş olup; Söz konusu imar planı değişikliği talebinin hakkında Tekirdağ İmar Planları Müellifinin olumsuz görüşünün bulunması ve söz konusu talebin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerinin 27. Maddesinin 2. Fıkrasına aykırılık taşıması nedenleriyle, bahse konu imar planı değişiklik talebinin reddine oybirliğiyle 493 Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarında Gelişme Alanları bölümüne bu bölümde anlatılan gelişme alanlarında, alt ölçekli planlarda Ticaret Alanları ayrılmasına imkan verilmesine yönelik ibareye yer verilmemesi nedeniyle itiraz görüşülmüş olup; Konunun, 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarına Askı İlanı İtirazı olması ve adı geçen İl Çevre Düzeni Planına yapılan askı ilanı itirazlarının bir bütün olarak ve topluca değerlendirilmesi gerekmesi nedenleriyle konu hakkındaki komisyon çalışmalarının devamına oybirliğiyle 494 Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarına yapılan 77 adet itiraz görüşülmüş olup; Konunun, 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarına Askı İlanı İtirazı olması ve adı geçen İl Çevre Düzeni Planına yapılan askı ilanı itirazlarının bir bütün olarak ve topluca değerlendirilmesi gerekmesi nedenleriyle konu hakkındaki komisyon çalışmalarının devamına oybirliğiyle 495 Tekirdağ Merkez, Zafer Mahallesi 2297 ada, 113 parselin Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne oybirliği ile

3 ARALIK 2011 Tekirdağ Merkez, Hürriyet Mahallesi nde yapmış olduğumuz çalışmalar sonrası elde edilmiş bulgular ve eşdeğer özellikler taşıyan diğer potansiyel heyelan alanlarında benzeri sorunların yaşanmaması için geoteknik çalışmalar sonucu Belediye Başkanlığına sunulan önerilerle ilgili talep görüşülmüş olup; Tekirdağ Kenti genelinde ve çevresinde yapılarak tarihinde Bayındırlık ve İskân ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt sonucunda Önlemli Alan-3 ( ÖA3) olarak belirlenen alanlarda; adı geçen etüdün raporunda belirtilen önlemlere ve Tekirdağ 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları notlarının Maddesinde anlatılan tedbirlere ilave olarak bu tarz alanların yer aldığı Hürriyet Mahallesi nin bir kısmında kurumumuzca yaptırılan adı geçen Jeoteknik Çalışma sonucunda ortaya çıkan önerilerin: Hürriyet ve Gündoğdu Mahallesi sınırları içinde yer alan Önlemli Alan 3 (ÖA-3) niteliğindeki taşınmazlara yapılaşma talep eden ilgililerden yetkili müdürlüğümüzce istenmesine oybirliğiyle 497 Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarına Tekirdağ İl Özel İdaresi ne yapılan 317 adet itiraz görüşülmüş olup; Konunun, 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarına Askı İlanı İtirazı olması ve adı geçen İl Çevre Düzeni Planına yapılan askı ilanı itirazlarının bir bütün olarak ve topluca değerlendirilmesi gerekmesi nedenleriyle konu hakkındaki komisyon çalışmalarının devamına oybirliğiyle 498 Tekirdağ Merkez, Namık Kemal Mahallesi (Gazioğlu Köyü) 2151 ve 2152 parselde kayıtlı taşınmazların Uygulama İmar Planı değişikliği talebi görüşülmüş olup; Söz konusu Tekirdağ-Merkez, Bahçelievler Mahallesi nde yer alan ve tapuda Gazioğlu Köyü, 2151 ve 2152 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne taşınmazlardan birisinin hissedarlarının tamamından muvafakat alınmamış olması ret oy gerekçesiyle 2 ret oyuna karşılık, 3 kabul oyuyla kabulüne oyçokluğuyla karar vermiştir. Şeklindeki komisyon kararının reddine oybirliği ile 499 Tekirdağ Merkez, Yavuz Mahallesi 2127 ada- 236 ve 238 parsel, 658 ada- 1 ve 2 parsel ve 707 ada-1 parselde kayıtlı taşınmazlar için İmar Planı değişikliği talebi görüşülmüş olup; Söz konusu imar planı değişikliği talebinin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Hükümlerinin 28. Maddesinin 1. Fıkrasına ve Plan Bütünlüğüne aykırı olması ve söz konusu imar planı değişikliği talebi hakkında Tekirdağ İmar Planı Müellifinin uygun görüşünün bulunmaması gerekçe ve nedenleriyle bahse konu imar planı değişikliği talebinin reddine oybirliğiyle 500 Tekirdağ Merkez, Gündoğdu Mahallesi 1811 ada-1 parsel, 1812 ada-1 parsel, 1813 ada-1 parsel, 1814 ada- 1parsel, 1815 ada-1 parsel ve 1816 ada- 1 parsel 1523 ada-3 parselde kayıtlı taşınmazların İmar Planı değişikliği talebi görüşülmüş olup; Söz konusu imar planı değişikliği talebinin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Hükümlerinin 28. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olması ve söz konusu imar planı değişikliği talebi hakkında Tekirdağ İmar Planı Müellifinin uygun görüşünün bulunmaması gerekçeleriyle bahse konu imar planı değişikliği talebinin reddine oybirliğiyle 501 Tekirdağ Merkez, Değirmenaltı Mahallesi (Köseilyas Köyü) 1936, 1937, 1938 ve 1939 parselde kayıtlı taşınmazların Uygulama İmar Planı değişikliği talebi görüşülmüş olup; Söz konusu imar planı değişikliği talebinin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Hükümlerinin 28. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olması ve söz konusu imar planı değişikliği talebi hakkında Tekirdağ İmar Planı Müellifinin uygun görüşünün bulunmaması gerekçeleriyle bahse konu imar planı değişikliği talebinin reddine oybirliğiyle

4 ARALIK 2011 Tekirdağ Merkez, Yavuz (Altınova) Mah. Sazlıdere Mevkii, 2262 ada, 277 parselde kayıtlı imar planında Yol ve Spor Alanında kalan taşınmazın kamulaştırılıp kamulaştırılmayacağı, kamulaştırılacaksa Kamulaştırma Bütçe Programına alınması veya takas talebi görüşülmüş olup; söz konusu talebin kabulüne oybirliği ile 503 Tekirdağ Merkez, Karadeniz (Yavuz) Mah. 107 pafta 530 ada, 9-10 parselde kayıtlı taşınmazların Uygulama İmar Planı değişikliği talebi görüşülmüş olup; Söz konusu uygulama imar planı değişikliği talebinin Tekirdağ Kenti İmar Planlarının yapılarak onaylandığı tarihi ve 92 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan uygulama imar planıyla aynı olması nedeniyle bahse konu uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne, Önder AYDIN ın 1 ret oyuna karşılık 29 kabul oyu ile oyçokluğuyla 504 Tekirdağ Merkez, Altınova (Yavuz) Mah ada, 8-9 parselde kayıtlı taşınmazların Uygulama İmar Planı değişikliği talebi görüşülmüş olup; Söz konusu imar planı değişikliği talebi hakkında Tekirdağ İmar Planı Müellifinin uygun görüşünün bulunmaması ve talebin plan bütünlüğüne aykırı olması nedenleriyle bahse konu imar planı değişikliği talebinin reddine oybirliğiyle 505 Tekirdağ Merkez, Değirmenaltı Mahallesi nde Kıyının Tahkimatı ve Korunması amacıyla yapılmak istenen Dolgu İmar Planı çalışması görüşülmüş olup; Değirmenaltı Mahallesi nin sahil kesimi için hazırlanan söz konusu Dolgu İmar Planı talebinin kabulüne ve Dolgu İmar Planı nın 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu nun 7. Maddesi uyarınca onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na gönderilmesine oybirliğiyle 506 Tekirdağ Merkez, Hürriyet Mah. 30M 3A pafta 1047 ada, 90 parselde kayıtlı taşınmazın Öğrenci Yurdu ve Eğitim Tesisi yapılabilmesi amacıyla Tekirdağ İl Müftülüğünce Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebi Görüşülmüş olup; Söz konusu nazım ve uygulama imar planı değişikliği talebi hakkında Tekirdağ İmar Planı Müellifinin uygun görüşünün bulunmaması ret gerekçesiyle Nevzat BAHAR, Önder AYDIN, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA, Mürsel ÖZCAN ve Ferhat VARLIK ın 7 ret oyuna karşılık 23 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. 507 Tekirdağ Merkez, Aydoğdu Mah. 6 pafta 1834 ada, 3-4 parselde kayıtlı taşınmazın Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne oybirliği ile 508 Tekirdağ Merkez, 100.yıl (Yavuz) Mah pafta 433 ada, 30 parselde kayıtlı taşınmazların Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebi görüşülmüş olup; Söz konusu nazım ve uygulama imar planı değişikliği Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin 41. Maddesinin (b) fıkrasına aykırılık taşıdığından bahse konu nazım ve uygulama imar planı değişikliği talebinin reddine oybirliğiyle 509 Tekirdağ Valiliği-İl Afet ve Acil Durum Müd. nün günlü ve /1193 sayılı yazısında Tekirdağ Merkez, Hürriyet (Gündoğdu) Mah. Karlıtepe Mevkii nde G19a03b3a pafta, 2247 ada-1, 41, 42, 49, 50, 51 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar ile 212 ada-8, 9, 40, 52, 74, 75, 76, 77 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazları içine alan bir alanın tarihli ve 2011/2308 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1051 Sayılı Kanunla Değişik 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümlerine göre Afete Maruz Bölge olarak ilan edildiği bildirilmiş ve gerekli yasal işlemlerin yapılması istenmiştir. Konu ile ilgili yapılacak imar planı düzenlemesinin 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümlerinin Maddeleri uyarınca ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince

5 5 görüşülmüş olup; konunun İmar ve B. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile ARALIK 2011 Tekirdağ Merkez, Ortacami Mah. Ördeklidere Cad. 96 ada, 2 parsel, 2378 ada, parsellerin imar planında yolda kalan kısımlarının kamulaştırılıp kamulaştırılamayacağı, kamulaştırılacaksa Kamulaştırma Bütçe Programına alınması konusunun İmar ve B. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 511 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği değişiklik talebinin Sağlık ve D.İ. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 512 Tarsal Yanı Otopark Tarifesi düzenlemesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 513 Motorsuz Taşıtların Çalışma Husus ve Esaslar Yönetmeliğinin Sağlık ve D.İ. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 514 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince B-5 Grubunda yer alan Belediyemizin mevcut kadroları norm kadro cetveline uygulanarak 06/06/2007 tarih ve 192 sayılı BMK ile onaylanmıştır. Yönetmeliğin Kadro Değişikliği Madde 11-(1) Boş Memur kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadroların İptali ve Dolu Kadrolarda derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı hükme bağlanmıştır. EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği (Memur) Cetvelleri doldurularak görüşülmüş olup; yapılan oylamada 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Dolu Kadro Değişikliği Cetvellerinin kabulüne oybirliği ile 515 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince B-5 Grubunda yer alan Belediyemizin Norm Kadro Standartları toplamı 205 olup, mevcut kadroları Norm Kadro Standartları Cetvellerine uygulanarak 06/06/2007 tarih ve 192 sayılı BMK ile onaylanmıştır. Kamuda Geçici İşçi Pozisyonunda Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereği İçişleri Bakanlığı ilgi (a) sayılı Emirlerine göre Türkiye İş Kurumu Tekirdağ İl Müd. nce 5620 sayılı Kanun kapsamında 475 işçinin Daimi Statüde tescilleri yapılmış ve tarihinden geçerli olmak üzere sürekli işçi kadro unvanlarına atamaları yapılmıştır. İl Özel İdaresi ve Belediyelerin ihtiyaç fazlası işçilerinin kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasını öngören tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 Sayılı Kanunun tarih ve 6215 Sayılı Kanunun 28. Maddesi ile Değişik 166. Maddesi hükümlerine göre ihtiyaç fazlası olan ve Valilik Makamı Tespit ve Tahsis Komisyonunca Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü ne 1 işçi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ne 2 işçi, Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü ne 5 işçi, Emniyet Müdürlüğü ne 16 işçi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ne 5 işçi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne 19 işçi, İl Sağlık Müdürlüğü ne 1 işçi olmak üzere Toplam 49 işçinin atamaları yapılarak, Belediyemizce atamaları ilgililere tebliğ edilerek (37 işçi, 6 şoför, 4 usta ve 2 temizlik işçisinin) 49 sürekli işçinin ilişikleri kesilmiştir. Sürekli işçilerden çeşitli nedenlerle de 3 işçi, 1 şoför kadrosunda olan 4 sürekli işçi kadrosu da azalmıştır. Belediyemizde halen 364 işçi sürekli işçi kadrosunda çalışmaktadır. Sürekli işçi (40 işçi, 7 şoför, 4 usta, 2 temizlik işçisi) kadrosunda olan toplam 53 sürekli işçi kadrosunun iptal edilmesi hususunda hazırlanan Belediye ve B. K İle M.İ.B. Kadro Cetvellerinden (VI) Sayılı Cetvel Sürekli İşçi Kadro Değişikliği, (VII) Sayılı Cetvel Sürekli İşçi Dolu-Boş Kadro Durumu

6 6 Cetvellerinin kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince oybirliği ile ARALIK 2011 Doç.Dr.RüyaYILMAZ ın Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği bilgisi Belediye Meclisine verildi. 517 İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe girmiştir. Belediyemizin içinde bulunduğu B-5 Grubu için 44 adet kadro, 22 adet sürekli işçi kadrosu verildiğindenek-3 Sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince hazırlanan memurlar için Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerine bağlı kalınarak (I) Sayılı Memur Kadro İhdası Cetveli, (II) Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetveli, (IV) Sayılı Memur Dolu-Boş Kadro Durumu Cetveli, işçiler için (V) Sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdası Cetveli ve (VII) Sayılı Sürekli İşçi Dolu-boş Kadro Durumu Cetvelleri tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğe göre uygun hale getirilerek doldurulmuş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince oybirliği ile kabulüne karar verildi. 518 Belediyemizde boş bulunan Avukatlık Hizmetlerinde 4 dereceli 1 adet, 6 dereceli 1 adet Avukat, Sağlık Hizmetleri Sınıfında 5 dereceli 1 adet Tabip, Teknik Hizmetler Grubunda 5 dereceli 3 adet Mimar, 5 dereceli 10 adet Mühendis, 3 dereceli 2 adet Mühendis, 6 dereceli 1 adet ve 7 dereceli 1 adet Tekniker Unvanlı kadrolara ilişkin görevleri yürütmek üzere 2012 Mali Yılında ( tarihleri arasında) Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak (Halen Çalışan) 20 Sözleşmeli Personel için her ay ödenecek ücret miktarının Net Ücret %25 Tavanı olarak belirlenmesine oybirliği ile tarih ve 441 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilmesine ve 100.Yıl Mahalle Muhtarlığı yanı, Çınarlı Mahalle Muhtarlığı yanı ve Aydoğdu Muhtarlığı yanına yaklaşık 1 m2 ebadında cihet dağıtım dolabı ile mektup postası kutusu konulabilmesi için uygun yerlerin PTT Genel Müdürlüğü Tekirdağ PTT Merkez Müdürlüğü ne tahsis tahsis yapılmasına oybirliği ile 520 İlimiz Ertuğrul Mah. Mimar Sinan Cad. Taş Merdivenler Sok. Rüstem Paşa Çarşısı No:15 sayılı yerin İçkili Yer Bölgesine alınması talebinin Sağlık ve D.İ. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 521 Hürriyet Mah. 54 pafta, 2550 ada-1 parsel, 2551 ada-1 parsel ve 2064 ada- 4 ve 5 parselin Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin İmar ve B. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 522 Hürriyet Mah ada-1 parsel, 1012 ada-1 parsel, 1047 ada-41 parselin Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin İmar ve B. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi 523 İlimizin seçkin insanlarından gazeteci Fahir TANER in isminin kendi mülkünün bulunduğu Yamanlar Mevkii nde Sarpkaya Sokak veya uygun bir sokağa verilmesi talebinin Sağlık ve D.İ. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 524 Tekirdağ Macar Dostluk Derneği, Özlem SERT tarafından hazırlanan Bir Kenti Mahkeme Kayıtlarından İnşa Etmek-Rodosçuk ( ) konulu doktora tezinin kitap olarak basımı talebinin Kültür Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile

7 ARALIK 2011 Namık Kemal Mah. (Köseilyas Köyü) F1922c4d pafta, 118 ada, 13 parselin Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin İmar ve B. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 526 Gündoğdu Mah. 164 ada, 93 parselin Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin İmar ve B. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 527 Altınova Mah. 92 pafta, 2345 ada, 422 parselin Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin İmar ve B. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 528 T Plaka Taksi ve Durak Hizmet Yönetmeliği değişiklik talebinin Sağlık ve D.İ. Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 529 Tekirdağ Namık Kemal Şiir Grubu adına Proje ve Sanat Yönetmeni Sedai & Fedia KAVRIK ın Şiir Şarkı ve Türkülerle Tekirdağ Namık Kemal Şiir Grubu isimli klipli CD lerinin Belediyemiz kültür yayını olarak bastırılması talebinin Kültür Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 530 Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği nin 36. Maddesine göre Fen İşleri Müdürlüğü Kara Taşıt Alımları ile yapımı 2012 yılına ertelenen Diğerleri (Bedesten ve Çevresi) ve Diğerleri (Hükümet Caddesi) yapım ödeneğinden alınarak ekteki cetvelde belirtilen ödenekler arasında ödenek aktarma işleminin yapılmasına oybirliği ile Op.Dr.Adem DALGIÇ Belediye Başkanı

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

KARAR NO 586 : Tekirdağ Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Sami DURAK ın taleplerinin Kültür Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO 586 : Tekirdağ Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Sami DURAK ın taleplerinin Kültür Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. KARAR NO 586 : Tekirdağ Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Sami DURAK ın taleplerinin Kültür Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile KARAR NO 587 : Almanya Münih de düzenlenen IFAT ENTSORGA Uluslararası,

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 53 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi tatil ayının Ağustos Ayı olmasına KARAR NO 54 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince;

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 05 KASIM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 05 KASIM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 355 : Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı, Tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan, 9469 parselde kayıtlı

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2012 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ 02.01.2012 01 02.01.2012 02 02.01.2012 03 02.01.2012 04 02.01.2012 04 02.01.2012 05 Özeti 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükümleri uyarınca

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 228 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu-Turgut Mahallesi 2608-2814 adalar önünden başlayarak 2619-2899 adalar önüne kadar olan 25m lik imar yoluna Hocalı Caddesi

Detaylı

2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/03/2014 KARAR NO: 2014-91 Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı YILMAZ şehir dışında olduğunu ve toplantıya katılamayacağını belirttiğinden mazeretinin

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/02/2012 KARAR NOSU : 24

KARAR TARIHI : 01/02/2012 KARAR NOSU : 24 TARIHI : 01/02/2012 NOSU : 24 IN KONUSU : ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 6. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARLARI : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARLARI : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS COŞAR - RAMAZAN PINAR - MUSTAFA SARI - LEYLA BENDER TURGAY

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/09/2014 KARAR NO : 2014-276 Kocacami Mahallesi 136 ada 13, 14 ve 15 parsel nolu taşınmazlarda üst hakkı şeklinde daimi irtifak hakkı kurulması

Detaylı

Karar Tarihi : 02.02.2015 Karar No : 41850698.301.05-37. Konu : Sözleşmeli Personel

Karar Tarihi : 02.02.2015 Karar No : 41850698.301.05-37. Konu : Sözleşmeli Personel Karar Tarihi : 02.02.2015 Karar No : 41850698.301.05-37 Konu : Sözleşmeli Personel KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet Sınıfında münhal bulunan Şehir Plancısı, Mühendis, Tekniker ve Teknisyen kadrolarında;

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-264 12.12.2011 Özü: Geçici ve Mevsimlik İşçi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 12.12.2011 tarih ve M.01.1.ABB.0.10.01-301.01-208

Detaylı

Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar Numarası :122

Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar Numarası :122 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis 1.Başkan Vekili. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN -Zeynel NALLIOĞLU

Detaylı

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA Rapor No :01 09.01.2015 Komisyonumuza 06.01.2015tarihli ve 06no lumeclis Kararı ile havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26.12.2014 tarihli ve 9081sayılı yazısı üzerine Komisyonumuzun

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-119 13.08.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.08.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-128 sayılı

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA TARİFE TİCARET VE EKONOMİ KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA TARİFE TİCARET VE EKONOMİ KOMİSYONU RAPORU TARİFE TİCARET VE EKONOMİ KOMİSYONU RAPORU TEKLİFİN ÖZÜ..: Şişli Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan tesisler ile işletmeye yeni açılacak bazı tesislerin, 2014 yılı aylık

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 04.05.2015 Karar No : 71 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. ÖZTEPE-(Katılmadı) Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-(Katılmadı)

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 232 Konusu: İl Özel İdaresinin 16.10.2014 tarih ve 8808 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait 70.000.000,00

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı