BÖLÜM-10 ŞUBELER ÇALIŞMA RAPORLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM-10 ŞUBELER ÇALIŞMA RAPORLARI"

Transkript

1 BÖLÜM-10 ŞUBELER ÇALIŞMA RAPORLARI

2

3 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 6. DÖNEM FAALİYET RAPORU Büyükdere Cad. Çınar Apt. No:95, Kat: 8, D:31 Mecidiyeköy / İstanbul Tel: / Faks:

4 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 6. Dönem Yönetim Kurulu A.Ekrem Yüce Melih Çelikkol Tayfun Mater Cumhur Arıcan Mesut Erkan Baran Eroğlu Şevket Koruç Başkan II.Başkan Yazman Üye Sayman Üye Üye Üye Üye Erkin Karaözbek Öner Yılmaz Kemal Kaynar Hüseyin Zanbak Ferit Güneş Muharrem Tepe Ümit Özer Y.Üye Y.Üye Y.Üye Y.Üye Y.Üye Y.Üye Y.Üye 380

5 GİRİŞ TMMOB Maden Mühendisleri Odası, İstanbul Şube; tarihli Genel Kurul ve tarihli seçim sonrasında yeni Yönetim Kurulu oluşturularak 6.Dönem çalışmalarına başlamıştır. 5.Dönem Şube Yönetim Kurulu tarihli ilk toplantısında görev bölüşümünü gerçekleştirmiş, yeni yönetim dönemine ilişkin hedefler ve program oluşturulması kararı ile; Yönetim Kurulu yedek üyelerininde Yönetim Kuruluna çağrılması kararları ile çalışmalarını başlatmıştır. TMMOB ve Oda tüzük ve yönetmelikleri çerçevesinde, laik demokrat, yurtsever barışçıl, insan ve meslekdaş haklarına saygılı, mesleğimizin geliştirilmesine dönük faaliyetlerde bilimsel ve teknik kriterlere dayalı bir çalışma yöntemi içinde, Merkez ve Şube yönetimleri, temsilcilikler, demokratik sivil toplum örgütleri ve üyeleriyle katılımcılık ve paylaşımcılık ilkelerine bağlı bir anlayışla iki yıllık faaliyet dönemi için bir vizyon tanımlanmıştır. Tanımlı vizyonuna uygun olarak; meslektaşlarının örgütsel bazda sorunlarına yakınlık ve tanıklık etmek, haklarının suvunulması, korunması, daha ileriye götürülmesi için görevler üstlenmek, Şube etkinliklerini üst düzeye çıkarmak, her yaştan üyesiyle aktif bir iletişim içinde ortak etkinlikler düzenlemek, genç mezun ve meslekdaş adayı öğrencilerle etkin birliktelikler sağlamak, diğer meslek odaları ve sivil toplum örgütleriyle ortak tabanlı çalışmalara katkı koymak, Maden Mühendisliğini hakettiği konumuna yüceltmek konusunda çabalar ise temel misyonlar olarak tanımlanmıştır. İki yıllık faaliyet dönemi içinde; 44 adet olağan Yönetim Kurulu toplantısı yanı sıra, seminer, sempozyum, kongre, çalıştay vb. çok sayıda toplantıya katılım sağlanmış, Merkez ve diğer şubelerle olagan ilişkileri olabildiğince üst düzeyde tutmaya özen göstermiştir. Bu rapor kapsamında; İstanbul Şube 6.Dönem Faaliyetlerinin değerlendirdirildiği bölüm sonrasında, faaliyetler ana başlıkları ile özetlenmektedir. İki yıllık faaliyet döneminin hedeflere uygun yürütülmesinde başarı ve becerilerin ana kaynağının bizlere destek veren değerli üyelerimiz olduğu, başarısızlıklar ve beceriksizliklerin ise sadece Yönetim Kurulumuz sorumluluğunda değerlendirilmesi dilekleriyle; 6.Dönem Şube Yönetim Kurulu olarak; laik, demokrat, yurtsever, barıştan yana ve insan haklarına saygılı keskin çizgileri içinde, mesleğimizin onurunu daha yukarılara yüceltmek için yeni bir dönem ve yeni atılımlarla yeni görev alacak arkadaşlarımıza sonsuz desteklerimiz ve üstün başarı dileklerimizle... Saygılarla... TMMOB Maden Müh.Odası İstanbul Şube 6. Dönem Yönetim Kurulu 19/01/

6 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBE 6. DÖNEM YK SEÇİMİNİN ARDINDAN Kuruluşunun ilk aşamasından itibaren çalışmalarını Tüm Olanaksızlıklara karşın sürdüren Odamız İstanbul Şube Yönetimi, TMMOB ve Merkez Odamız ilke ve programları, tüzük ve yönetmelikleri çerçevesinde; demokratik, katılımcı, barışçıl, insan ve meslektaş haklarına saygılı, meslek ilkeleri ve geliştirilmesine dönük faaliyetlerde bilimsel ve teknik kriterlere dayalı bir çalışma yöntemi içinde, Merkez ve Şube yönetimleri, temsilcilikler, demokratik sivil toplum örgütleri ve üyeleriyle katılımcılık ve paylaşımcılık ilkelerine bağlı bir anlayışla bir vizyon ile görev anlayışını vurgulamaktadır. Bu vizyonu gerçekleştirebilmek için; meslektaşlarının örgütsel tabanda sorunlarına yakınlık ve tanıklık etmek, haklarının savunulması, korunması, daha ileriye götürülmesi için görevler üstlenmek, Şube etkinliklerini üst düzeye çıkarmak, her yaştan üyesiyle aktif bir iletişim içinde ortak etkinlikler düzenlemek, genç mezun ve meslektaş adayı öğrencilerle etkin birliktelikler sağlamak, diğer meslek odaları ve sivil toplum örgütleriyle ortak tabanlı çalışmalara katkı koymak, Maden Mühendisliğini hak ettiği konumuna yüceltmek konusunda çabalar ise temel misyonlar olarak tanımlanmaktadır. İstanbul Şube Yönetimi ve üye tabanı; böyle bir metropol kent içinde, belirli periyotlarda bir araya gelebilme, ortak eylemlilikler üretme noktasında gerekliliklerin değerlendirilmesinde; aynı zamanda kaçınılmaz zorlukların da göz ardı edilmemesi gereğini vurgulamaktadır. Yaklaşık 1300 üyeli bir potansiyele ulaşmış olan Şube işleyişinde; en önemli unsurların başında, üyelerin uygun zamanlarında Şube çatısı altında bir araya gelebilme, mesleki ve kültürel etkinliklere daha yakından katılmaları, sorunlara çözümlerle katkıları ve meslek odası misyonuna uygun politikalar geliştirme noktalarında; Merkez ve Şube örgütlenmelerinin yüzleri birbirine dönük, merkeziyetçi yapıdan arındırılmış, Yüklemlendirilmiş ve üstlenilmiş görev anlayışından daha çok düşünce ve eylemliliklerin tüm örgüt bileşenlerinin ortak paylaşımcılık esasına dayalı, karar süreçlerine süreklilik kazandırılması gereği ve özeni vurgulanmaktadır. İstanbul Şube 6.Dönem Yönetim Kurulu Seçimi öncesi, Danışma Kurulu ve Genel Kurulunu yapmıştır. Genel Kurul da bizleri yalnız bırakmayan Sayın Oda Başkanımız Mehmet Torun, II.Başkanımız Sayın Nahit Arı ve Genel Sekreterimiz Sayın Nejat Tamzok un katılımlarından pozitif sinerjiler yakalanmıştır. Nicelik olarak fazlalaşamasak da nitelik olarak çok yararlı bir Genel Kurul süreci yaşanmıştır. Bir metropol olarak İstanbul; yerleşimi ve mesafeleri itibariyle bilinen bir farklılığa sahiptir. Şubesine gönül vermiş bir üyesinin ikamet ettiği yer, Küçükçekmece ya da Pendik olunca, hele de bu gönül veren genç meslektaş adayı bir öğrenci olunca; belirli sıklıkta bir araya gelme de ulaşım temelinde bilindik kaygılara dayalı sorunlar yaşanmaktadır. Her şeye rağmen İstanbul Şube olarak; azla yetinmek yerine odamız ve tüm örgütlü bileşenlerinin çalışma yöntemlerine uygun etkinliklerini sürdürme gayreti devam edecektir.. 382

7 6. Dönem Yönetim Kurulu olarak, ne olup olmadığımızı sorgulama kararlılığımız vardır. Bu kararlılık; gücünü aldığımız üyelerimizle paylaşılmış, açık onay alınmıştır. Bu bağlamda; Şube yönetim modelini sorgulamak, değerlendirmek, Şube üye profilini sorgulamak, değerlendirmek, Öğrenci üye profilini sorgulamak ve değerlendirmek gibi örgütlülüğümüzü genişletebilecek, etkinleştirebilecek, pekiştirebilecek sorgulamaları yürütme kararlılığından vazgeçilmeyecektir. İlk adım olarak şube seçimi ardından destek aldığımız taban gücünün bir değerlendirmesi burada yapılmaktadır. İstanbul Şube 5.Dönem ( ) ve 6.dönem ( ) seçim istatistikleri aşağıda şekillerde verilmiştir. Katýlým ( ) 6 5 ( ) 9 ( ) 20 ( ) 10 ( ) Oda Sicil No 6 ( ) 7 ( ) 9 ( ) 13 (8001- ) Şekil 1. 5.Dönem Şube Oy Kullanma İstatistikleri (Kayıtlı üye= 967 / Oy kullanan: 85) Kullanılan Oy sayısı ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Oda Sicil No Şekil 2. 6.Dönem Şube Oy Kullanma İstatistikleri (Kayıtlı üye= 1315 / Oy kullanan: 136) 383

8 Genel Değerlendirme İstanbul şube kayıtlı üye sayısı 2004 de 967 iken; 2006 başında 1315 e ulaşmıştır. Bu rakamlarla; iki yılda yeni katılımlar nakiller vb. üye sayısında artış; % 36 mertebesindedir. Bu artışın önemli nedenlerinden birisi olarak; meslektaşlarımızın Teknik Nezaretçilik başvuruları nedeniyle üye olma zorunluluğu düşünülebilir. Artışın nedenini sorgulamak bir yana, bir örgüt içindeki gücümüzün artışı olarak bakmak sevindiricidir, ne var ki bu artışa karşın meslektaşlarımızın İŞ lenme oranlarını gözden kaçırmamak gerekir. Bu nokta gelecekte Oda ve alt örgütleriyle en önemli sorunsallardan birisi olarak ve de artarak karşımıza çıkacaktır. İki dönem kayıtlı üye ve seçimlere gelerek demokratik hakkını kullanan ve bir ölçüde yönetimleri izleyecek, sorgulayacak, değerlendirecek aktif üyelerimizin oranları; 5.dönem için % 8,8; 6.dönem için ise, % 10,3 mertebelerinde olmuştur. Şubemize destek oranının artışının yeni üye artış oranında olmadığı açıktır. Ancak İstanbul Şube nin son iki yıldır üyelerine sosyal, kültürel ve örgütsel etkinlikleri sunabileceği, paylaşabileceği bir mekan oluşturma çabaları sonuçsuz kalmasına karşın, tüm olanaksızlıklara rağmen destek oranının düşmemiş olması sevindiricidir. Şube seçim sonuçları oda sicil numaralarına göre şekillerde karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Bu konuyu değerlendirebilecek her bir üyemizin sicil grubu aynı zamanda odamıza, şubelerimize katkı ve katılımların yaş gruplarına göre de bir sonucunu içermektedir. Bir önceki yıla göre 6.dönem seçimlerinde hemen hiçbir yaş grubunda Şubemize destek anlamında bir kayıp söz konusu değildir. Aksine en eskisinden en yenisine her grupta çok önemli artışlar gözlemlenmektedir. Diğer bir değerlendirme olarak; özellikle genç yaş gruplarından alınan destektir. Bir önceki seçimde son grup sayılan üyelerimiz ( sicil no > 8000) temelinden hareketle; alınan destek oranı % 50 ler oranında artmıştır. Görünen odur ki; İstanbul Şubemiz etkinliklerine gönüllü destekleri ile genç yaş grubu meslektaşlarımız isteklidir, heveslidir. Görünüm ve değerlendirme; Oda ve şubelerimizin geleceğe dönük çalışmalarında bu gücü kullanabileceği yönündedir. Ne var ki bu noktada da dikkatle izleme, değerlendirme ve yönetimlerden üyelere olan yaklaşım politikalarının gevşetilmemesi gerekir. Hatta belki de yeni bir süreçle, yeni yakınlaşma, paylaşma ve bütünleşme stratejileri oluşturulmalıdır. İstatistikte rakamların değerlendirilmesinde değişik bakış açıları ile yorumlar üretmek olasıdır. Bu noktada son bir değerlendirme olarak; son derece pozitif bir bakış açısıyla, İstanbul Şube destek oranı (85 den 136 ya) % 60 lar mertebesinde artmış gözükmektedir. Mevcut olanaklar ölçüsünde, son derece kısıtlı kalındığı düşünülen son iki yıllık süreç sonucunda bu artış sevindiricidir, ancak dikkat çekicidir aynı zamanda. Merkez ve tüm alt bileşenleriyle; pozitif değerlendirmelerin ve sonuçların; asla gevşemeye yol açmadan, bizleri daha çok yakınlaştırması ve paylaşımcılığımızın arttırılması noktasındaki uyarılar olarak algılanmalı, merkeze çekilen değil, tabana yayılan birlik ve dayanışma ruhu etrafında buluşma ve birleşme zamanı olarak değerlendirilmelidir. 384

9 İSTANBUL ŞUBE 6. DÖNEM ( ) FAALİYETLERİ A) ÖRGÜTSEL ETKİNLİKLER a1) Oda Merkez Genel Kurulu ve Seçime katılım a2) TMMOB Genel Kurulu na katılım a3) Merkez Danışma Kurullarına katılım a4) İstanbul İKK toplantılarına düzenli katılım, İKK bünyesinde alınan kararlar çerçevesinde ortak faaliyet ve eylemliliklere katılım a5) İKK Ölçü Gazetesi Yayın Kurulu toplantılarına düzenli katılım, Ölçü için yazı hazırlanması ve yayınlanması a6) İstanbul İKK tarafından hazırlanan POLİTEKNİK Radyo programına destek a7) İstanbul Metropolitan Planı çalışmalarına katılım a8) Türkiye Sosyal forumuna katılım (bildiri sunumu) a9) Avrupa Sosyal Forumu na (Atina) katılım a10) Ankara da gerçekleştirilen 1.Öğrenci Kurultayına katılım a11) YMGV Mütevelli Heyet ve Danışma Kurulu toplantılarına Oda Merkezini temsilen katılım a12) İTÜ Maden Fakültesi Vakfı Genel Kurulu na Oda merkezini temsilen katılım a13) İstanbul İKK, Mühendislik ve Mimarlık haftası etkinlikleri kapsamında stand açılması, Lise söyleşilerine katılım a14) ) İstanbul ve dışında düzenlenen ODA İLKELERİ doğrultusundaki eylemliliklere (miting, basın açıklaması, destekleme vb) katılım. a15) Agrega Üreticileri Birliği (İstanbul) ile ortak toplantı ve çalışmalara katkılar a16) Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (Ankara) ile ortak toplantı veçalışmalar a17) İst.Şube Danışma Kurulu Toplantıları B) MESLEKİ ETKİNLİKLER b1) Maden Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ve değişik konularda görüş ve önerilerin oluşturulması, Ankara ya ve ilgili kurumlara iletilmesi b2) Orman ve Madenciliği ilgilendiren yasa, yönetmelik ve uygulamaları konularında İstanbul Bölge Müdürlüğünce yapılan toplantılara katılım b3) Bölgemizdeki çeşitli Belediyeler ve Resmi Kuruluşlardan talep edilen konularda görüş bildirilmesi, toplantılara katılım 385

10 b4) İstanbul İl Çevre Koruma Vakfı toplantısına katılım b5) İş Güvenliğ Fuarına stand ile katılım b6) Doğaltaş Fuarına stand ile katılım b7) 23.Dünya Cevher Hazırlama Kongresi ne stand ile katılım b8) 2.Madencilik Fuarı na (YMGV) bir stand ile katılım b9) İTÜ Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Klübü ile öğrenci stajları ve Şubenin staj yeri temini konusunda toplantı b10) İstanbul dışında organize edilen; Kömür Kongresi, Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Bor Sempozyumu, Türkiye Madencilik Kongresi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Delme Patlatma Sempozyumu, Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Dünya Cevher Hazırlama Kongresi vb Bilimsel nitelikli toplantılara katılım ve bildiri sunumları b11) Gebze / Ömerli / Cebeci Bölgelerinde Taş Ocakları ve Sorunları ile toplantılara katılım ve görüş bildirme b12) İstanbul Jandarma İl Komutanlığında Kömür / Agrega İşletmelerinin Denetimine yönelik seminerde sunum ve bilgilendirme toplantısı b13) Kazdağları ve madencilik faaliyetlerine dönük komisyon çalışmaları ve rapor hazırlığı b14) Mesleki konularda, Basın ve yayın kuruluşlarında yayımlanan çeşitli yazılar, söyleşiler ve programlar İSTANBUL ŞUBE YAYINLARI b15) Prof.Dr.Ergin Arıoğlu, Dr. Ali Osman Yılmaz Çözümlü Problemlerle Tünel/ Galerilerin Sismik Analizi kitabı baskısı b16) Doç.Dr.Sadrettin Alpan, Hizmet Bitermi adlı kitabın baskısı, İSTANBUL ŞUBE MESLEKİ VE BİLİMSEL TOPLANTILARI b17) 4.Kırmataş Sempozyumu / Dedeman Hotel - İstanbul b18) 4.Maden Mühendisliğ Eğitimi Çalıştayı / İTÜ Maden Fakültesi, İstanbul b19) Ulaşımda yeraltı Kazıları 2.Sempozyumu / İTÜ SD Kültür Merkezi-İstanbul 386

11 C) SOSYAL ETKİNLİKLER c1) Çayırhan Kömür ve Termik Santralı ve Beypazarı Trona İşletmesi teknik gezileri c2) 4 Aralık Madenciler Bayramı Kutlamaları (2006 Dedeman, 2007 Sheraton) c3) Madencilikte İlkler Ödülleri ( 4 Aralık 2006) c4) Geleneksel olarak sürdürülen aylık Emekliler toplantıları c5) Maden Mühendisliği Bölümleri mezuniyet törenlerine katkı ve katılımlar c6) Şube Çalışanı Mukadder ÖZKOÇAK ın emekliliği ve hizmet plaketi sunumu c7) Bölgemizdeki mesleki özellikteki çeşitli sosyal etkinliklere katılım c8) Çeşitli etkinlik ve haberlerin SMS yoluyla üyelere duyurulması C9) Şube Binası alımı, tefrişi ve hizmete sunulması MADENCİLİKTE İLKLER VE BAŞARILI TEZ ÖDÜLLERİ (4 Aralık 2006) Prof.Dr.M.Zeki Doğan Maden Y.Müh. Tuğrul Erkin Bakır Cevher ve Konsantrelerinin Bakterilerle Çözünür Hale Getirilmesi-Eylül/1976 Ağır Mayi İle Manyezit Zenginleştirme Projesi ve Uygulaması, 1977 Madencilikte İlkler 2006 Madencilikte İlkler 2006 Esen Tuncer İTÜ Maden Fakültesi Danışman: Y.Doç. Cevher Hazırlama Dr.GülayBulut A.B.Dalı Serkan Tüylü İÜ, Maden Müh. Bölümü Can Güngören İÜ, Maden Müh. Bölümü Danışman: Prof. Dr.Ali Kahriman Danışman: Doç.Dr. Şafak G.Özkan Selestit in Flotasyon Yöntemiyle Zenginleştirilmesi Hisarcık Açık Ocağında Patlatmadan Kaynaklanan Titreşimlerin İstatistiksel Analizi Ultrasonik ve MikrodalgaEnerjisinin Bor Minerallerinin Çözünürlüğüne Etkisi Başarılı Lisans Tezi Başarılı Lisans Tezi Başarılı Lisans Tezi Serkan Tüylü İÜ, Maden Müh. Bölümü Danışman: Y.Doç. Dr. Ümit Özer Mevcut Bir Açık Ocağın Modellenmesi ve Üretim Planlaması Başarılı Lisans Tezi 387

12 T E Ş E K K Ü R Şubemiz çalışmaları ve değişik etkinliklerine kişisel/kurumsal olarak katılan, emek veren herkese teşekkür ederiz. 388

13 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ VII. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ( ) 389

14 GÜNDEM 1.Gün : 1- Açılış 2- Başkanlık Divan Seçimi ve Saygı Duruşu 3-Açılış Konuşmaları 4- Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanması 5- Şube Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Adayların Belirlenmesi ve Duyurulması 6-Oda Genel Kurul Asıl ve Yedek Delege Adaylarının Belirlenmesi ve Duyurulması 7- Dilek, Öneriler ve Kapanış 2.Gün: Seçimler Toplam üye sayısı : 1668 İllere göre dağılım : İzmir : 732 Balıkesir : 209 Manisa : 198 Muğla : 181 Aydın : 119 Çanakkale : 97 Denizli : 101 Uşak :

15 Temsilcilikler : MANİSA İl temsilcisi : Şenol BAY DENİZLİ İl temsilcisi : Ali EDEM AYDIN İl temsilcisi : Ercan AKÇİL BALIKESİR İl temsilcisi : Metin YILMAZ ÇANAKKALE İl temsilcisi : Hürriyet DEMİRHAN MUĞLA İl temsilcisi : Mustafa PEHLİVAN (Ağustos 2007 Tarihinde İstifa Etti ) MTA Ege Bölge Müdürlüğü İşyeri Temsilcisi : Ayhan PAMUK DEÜ Maden Müh. Bölümü İşyeri Temsilcisi : V. Taylan ENGİN DEÜ Maden Müh.Bölümü Öğrenci Temsilcisi : Tamer ERGÜN : Semih YILMAZ : Ozan AYKURT Ocak 2006 tarihinde VII. Olağan Genel Kurul sonucunda 7 asıl 7 yedek üye ile 76 adet Genel Merkez delegesi seçilmiştir. Genel Kurulda seçilen asıl yönetim kurulu görev bölümü yapmış ve aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Başkan : Uygur URCUN II.Başkan : Yalçın ELEKLER Yazman : Doğan KARAKUŞ Sayman : Kerim KÜÇÜK Üye : Aykut AKDEMİR Üye : Gül GÜLER AKAR Üye : M.Sezai TİMUR 391

16 tarihinde Gül GÜLER AKAR ın yerine 1. yedek üye Ceren ŞAHİN, tarihinde Kerim KÜÇÜK ün yerine 2. yedek üye Kemal ÖZFIRAT, tarihinde Yalçın ELEKLER in yerine 3. yedek üye Zeynep S. DAŞ, tarihinde Uygur URCUN yerine 4. yedek üye M. Ceyhun ÖZDİLEK, tarihinde M. Sezai TİMUR un yerine 5. yedek üye H. Hüseyin UĞURLU görev almıştır. Şuan ki yönetim kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekildedir. Başkan II.Başkan Yazman Sayman Üye Üye Üye : Aykut AKDEMİR : Doğan KARAKUŞ : Zeynep Sibel DAŞ : Ceren ŞAHİN : M. Kemal ÖZFIRAT : M. Ceyhun ÖZDİLEK : H. Hasan UĞURLU 22 OCAK OCAK 2008 TARİHLERİ ARASINDA TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ FAALİYETLERİ Şubat 2006 tarihinde Genel Merkez Genel Kuruluna delegeler ile birlikte aktif katılım sağlanmıştır. (%80 oranında katılım sağlanmıştır) 29 Nisan 2006 da Ankara da yapılan TMMOB Danışma Kuruluna Yalçın ELEKLER ve Aykut AKDEMİR katılmıştır Mayıs 2006 tarihinde ise TMMOB Genel Kuruluna delegelerin tamamının katılması sağlanmıştır. 7 Ekim 2006 tarihinde şube danışma kurulu düzenlenerek Danışma kurulu kararları yönetim kurulu toplantısında değerlendirilerek merkez yönetime iletilmiştir. 14 Ekim 2006 tarihinde TMMOB Mitingine öğrencilerle birlikte 60 kişilik bir grup ile katılım sağlanmıştır. 15 Ekim 2006 tarihinde düzenlenen Genel Merkez Danışma Kuruluna Uygur UR- CUN, Yalçın ELEKLER, Kerim KÜÇÜK, Aykut AKDEMİR, M.Sezai TİMUR, Ceren ŞA- HİN ile katılım sağlanmıştır. 15 Nisan 2007 tarihinde tarihinde düzenlenen Genel Merkez Danışma Kuruluna Uygur URCUN, Aykut AKDEMİR, M.Sezai TİMUR, Ceren ŞAHİN, Zeynep S. DAŞ ile katılım sağlanmıştır tarihinde TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesinde Danışma Kurulu Toplantısı yapılmış, danışma kurulu kararları şube yönetiminde değerlendirilmiş, gerekli konular merkeze iletilmiştir. 392

17 DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine gelen Prof. Dr. İlknur CÖ- CEN makamında ziyaret edilmiştir. 20 Ekim 2007 tarihinde Kütahya / Gediz de gerçekleştirilen Şubeler Toplantısına İzmir Şubesi olarak Aykut AKDEMİR, Zeynep S. DAŞ, Ceren ŞAHİN, M. Ceyhun ÖZ- DİLEK ile katılım sağlanmıştır tarihinde Ankara da TMMOB, KESK, TTOB tarafından organize edilen Eşit, Özgür, Demokratik Türkiye mitingine Yönetim kurulu ve ögrencilerimizle birlikte katılım sağlanmıştır. DEÜ Maden Mühendisliği Bölümünün 35. yıl etkinliklerine Yönetim olarak katılım sağlanmıştır tarihinde DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü Maden İletişim Topluluğunun (MADİLET) hazırlamış olduğu Dünya Madenciler Günü etkinliğine katılım sağlanmış olup öğrencilerimize Maden Mühendisleri Odasını tanıtan bir sunum yapılmıştır tarihinde İzmir Baro sunun düzenlediği Anayasa Taslağı konulu konferansa üyelerimizden Galip Bırık katılmıştır. 2. ÖRGÜTLENME 2.1. Temsilcilikler DEÜ den M.Kemal ÖZFIRAT ın yönetim kurulunda görev almasıyla, boşalan DEÜ işyeri temsilciliğine V.Taylan ENGİN atanmıştır. Manisa İl temsilciliği ne, Şenol BAY Balıkesir İl temsilciliği ne Metin YILMAZ Aydın İl temsilciliği ne Ercan AKÇİL Denizli İl temsilciliği ne Ali EDEM Muğla İl temsilciliği ne Mustafa PEHLİVAN (Ağustos 2007 Tarihinde İstifa Etti) Çanakkale İl temsilciliği ne Hürriyet DEMİRHAN atanmıştır İKK Her ayın ilk Çarşambası olağan toplanan İKK toplantılarına düzenli katılım Muhammet YILDIZ ve Aykut AKDEMİR ile sağlanmış, İKK da alınan kararlara destek verilmiştir. 393

18 2.3. Öğrenci İlişkileri DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile ilişkilerimizin geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. DEÜ Maden Mühendisliği bölümü öğrencileri ile 28 Eylül 2006 tarihinde şubemizde bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda yeni temsilci seçimi için Şubemize gün bildirilmesi istenmiştir. Dile getirilen sorunlara çözüm bulunmaya çalışılmış ve öğrenciler tarafından yayınlanan PANO dergisi basım masraflarına şubemiz tarafından katkıda bulunulacağı ifade edilmiştir. Seçilmiş olan öğrenci temsilcileri ile iki haftada bir toplantılar düzenlenmiştir tarihinde Dikili de ve tarihinde Foça da TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 5. ve 6. Yaz Eğitim kampına katılım sağlanmıştır. Nisan 2007 de gerçekleştirilen I. Maden Mühendisliği Öğrencileri Kurultayı çalışmaları tamamlanmış ve bu çalışmalar sonucunda toplam 9 adet bildiri ortaya çıkmış ve kurultayda öğrenci arkadaşlarımız tarafından sunulmuştur. Kurultaya 22 öğrenci arkadaşımızın katılımı sağlanmıştır. Eylül 2007 tarihinde DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü 1. sınıf ögrencileriyle Manisa Turgutlu ilçesi Çaldağ mevkiinde bulunan Sardes Nikel Maden işletmesine gezi düzenlenmiştir tarihinde gerçekleştirilen Dünya Madenciler Günü Gala Yemeğine DEÜ Maden Mühendisliği öğrencileri geniş katılım sağlamışlardır. 3. KONGRELER, SEMPOZYUMLAR ve SEMİNERLER Mart 2006 tarihinde Afyon da düzenlenen MERSEM 2006 mermer sempozyumuna, Mayıs 2006 tarihinde düzenlenen Dikili Yöresi Jeotermal Kaynakları Değerlendirme Sempozyumuna, Haziran 2006 tarihinde Zonguldak Şubemiz tarafından düzenlenen Kömür Kongresine, Eylül 2006 tarihinde yine odamız tarafından Trabzonda düzenlenen Doğu Karadeniz Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumuna Şube Yönetim Kurulumuz tarafından katılım sağlanmıştır Kasım 2006 tarihinde Ankara da düzenlenen 3.Uluslararası Bor Sempozyumuna şubemizi temsilen Yalçın ELEKLER ve Cemil SEÇKİN tarafından katılım sağlanmıştır Aralık 2006 tarihinde İstanbul da düzenlenen 4. Ulusal Kırmataş Sempozyumuna şubemizi temsilen Aykut AKDEMİR, Doğan Karakuş ve Ceren ŞAHİN ile katılım sağlanmıştır. 394

19 09 Aralık 2006 tarihinde, Dünya Madenciler Günü kapsamında üyelerimizin yoğun katılımıyla bir gala yemeği düzenlenmiştir Şubat 2007 tarihinde 6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu II. Madencilik Fuarı ile birlikte yapılacağı için ilk defa uluslararası hale getirilmiş ve başarıyla gerçekleştirilmiştir Nisan 2007 de gerçekleştirilen Madencilik ve Çevre sempozyumuna şubemiz adına Ceren ŞAHİN ve Zeynep S DAŞ ile katılım sağlanmıştır Nisan 2007 tarihinde düzenlenen 1.Maden mühendisliği Öğrenci Kurultayına 22 öğrenci ile birlikte Uygur URCUN, Aykut AKDEMİR,M.Sezai TİMUR, Ceren ŞAHİN ve Zeynep S DAŞ şubemizi temsilen katılmışlardır Mayıs 2007 tarihinde Maden Makinaları Sempozyumu ve Sergisi ne Uygur URCUN, Aykut AKDEMİR ve M. Kemal ÖZFIRAT şubemizi temsilen katılmışlardır. 6-8 Haziran 2007 tarihinde Ankara da gerçekleştirilen Türkiye 20. Madencilik Kongresi ve Sergisine Uygur URCUN, Aykut AKDEMİR ve M. Kemal ÖZFIRAT ile katılım sağlanmıştır Kasım Ankara da gerçekleştirilen TMMOB Jeotermal Kongre ve Sergisine şubemiz adına Yalçın ELEKLER, Oktay ALTAY, C. Ali DEMİRCAN, Kemal GÜNAY, Ömür ÖZBEYİNLİ şubemizi temsilen katılmışlardır. 08 Aralık 2006 tarihinde, Dünya Madenciler Günü kapsamında üyelerimizin yoğun katılımıyla bir gala yemeği düzenlenmiştir. 4. FUARLAR 29 Mart 01 Nisan 2006 ve Mart 2007 tarihinde İZFAŞ ın gerçekleştirdiği Mermer Fuarında her yıl olduğu gibi Şubemizce stand açılarak, kitap satışı gerçekleştirilmiş ve odamızın tanıtımı yapılmıştır. Sektör temsilcileri ile görüşmeler yapılarak sorunlar irdelenmiş, öneriler sunulmuştur Şubat 2007 tarihinde II. Madencilik Fuarı İZFAŞ ile birlikte 6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu bilimsel etkinliği ile birleştirilerek başarıyla gerçekleştirilmiştir. 5. TOPLANTILAR, PANELLER 19 Haziran 2006 tarihinde SMMH yönetmeliğinde görülen aksaklıklar konulu bir toplantı düzenlenmieştir. Yeterli katılım sağlanamadığından tartışma internet ortamına taşınmış sonrasında tarihinde aynı konulu danışma kurulu toplantısı yapılmıştır. Şubemiz nezdinde sektörde çalışan uzman üyelerimiz davet edilerek söyleşiler düzenlenmiştir. Sektörel söyleşilerden birincisi tarihinde Maden Mühen- 395

20 disi Alpaslan ERTÜRK ün ( DEÜ Öğretim Görevlisi ) sunumunu yaptığı İş Sağlığı ve Güvenliği konulu söyleşidir. İkinci ise tarihinde Orman Mühendisi Mahir ORHAN ( İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü ) ve Maden Mühendisi Reha ÖZENİR in ( Çevre İl Müdürlüğü) konuşmacı olduğu Çevre ve Orman Mevzuatı konulu söyleşidir. 6. İNCELEMELER 21 Ağustos 2006 tarihinde Uşak-Eşme de altın iletmeciliğinden kaynaklandığı ifade edilen içme suyuna siyanür ve ağır metallerin karıştığı iddiası, merkez yönetim kurulu talebe üzerine, şube yönetim kurulu üyemiz Aykut AKDEMİR ile Merkez Denetleme Üyesi Muhammet YILDIZ söz konusu bölgede teknik incelemelerde bulunmuştur. İnceleme sonucunda hazırlanan rapor Ankara Genel Merkezimize iletilmiştir. İzmir Büyük Şehir Belediyesi tarafından yapılan Belkahve agrega ocaklarının rehabilitasyonu, kapatılması ve alternatif yer gösterilmesi çalışmalarına şubemiz aktif olarak katılmış, arazi incelemelerine ve yapılan toplantılara Aykut AKDEMİR ile katılım sağlanmıştır. TEMA Vakfı tarafından düzenlenen Manisa Turgutlu ilçesi Çaldağ bilgesinde Nikel madeni üretimi konusunda ve çevreye etkilerinin konuşulduğu bir toplantı düzenlenmiştir. TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına Aykut AKDEMİR ve Zeynep Sibel DAŞ katılım sağlamıştır. TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesinden Aykut AKDEMİR ve Muhammet YILDIZ, İstanbul Şubesinden Melih ÇELİKKOL ve Baran EROĞLU Kaz Dağlarındaki altın arama faaliyetleriyle ilgili incelemelerde bulunmuş ve rapor halinde Ankara merkeze sunmuşlardır. 7. ŞUBE DAİRESİ TADİLATI Şubemiz dairesinde gereken yeniliklerin yapılması amacıyla ilk olarak tarhinde bir çalışma başlatılmıştır. Tadilat içerisinde yapılması istenen değişiklikler belirlenmiş ve üç farklı firmadan fiyat teklifi alınmıştır. Alınan teklifler ışığında maliyet hesabı yapılıp genel merkezimize yollanmıştır. Genel merkezimiz konuyu değerlendirip söz konusu tadilatın ileri bir tarihe ertelenmesi önerisinde bulunmuştur. Daha sonra 2007 yılı Şubat ayında tadilatın yapılabileceği ve fiyatların güncellenmesinin ardından bilgilendirme yapılması isteği Genel Merkez tarafından şubemize iletilmiştir. Gerekli çalışmalar yürütülerek 2007 yılı Mart ayı içerisinde tadilata başlanmıştır. 396

21 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ VII.DÖNEM GELİR-GİDER TABLOSU YTL 2005 YILI DEVREDEN YILI GELİRLER TOPLAMI YILI GELİRLER TOPLAMI GENEL GELİRLER TOPLAMI YILI GİDERLER TOPLAMI YILI GİDERLER TOPLAMI GENEL GİDERLER TOPLAMI MERKEZDEN GELEN BANKADA BULUNAN KASA 353 Sıraladığımız bu etkinlikler ve çalışmalarda katkı koyan tüm üyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, özel sektörümüze teşekkürü bir borç biliriz. YÖNETİM KURULU 397

22 398 TMMOB Maden Mühendisleri Odası 40. Dönem Çalışma Raporu

23 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ 4. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ŞUBE ETKİNLİKLERİ günü şube genel kurulu yapıldı mart 2006 ve mart 2007 günlerinde her yıl düzenlenmekte olan Çukurova Yüksek Öğretim Tanıtım Günlerine Stand açılarak katılım sağlandı. Bu etkinlikle, Lise ve dengi okul öğrencilerinin meslek seçimlerinde etkili olabilecek kriterlerin tanıtımı ve Yüksek okul tercihlerinin daha bilinçli olarak yapılması hedeflenmiştir. 3-6 mayıs 2006 günü Ç.Ü. Maden Bölümü Öğrenci Temsilcilikleri seçimi yapıldı. (29 mayıs 2006) Geniş tabanlı bir öğrenci kitlesinin Odamız bünyesinde sorunlarını dile getirmesi ve gelecekte üyesi olacakları meslek odasında şimdiden söz sahibi olmaları için Öğrenci Temsilcileri Atama ile değil Seçim yapılarak belirlenmiştir. 4- Yeni İl Temsilcisi atamaları yapıldı. Mersin : İrfan İÇAÇAN, E.Nihat TEZEL 399

24 Hatay : Cemil ATEŞ, A.Mete KANAR G.Antep : Hüseyin CAVA, Cemal ÇETE Maraş : Yeni dönemde ataması yapılacak Mart 2007 günlerinde Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği sempozyumu yapıldı. Madencilik sektörünün İş Güvenliği sorunlarının işlendiği Sempozyum 2007 yılının İş Güvenliği yılı ilan edilmesiyle oldukça önemli bir etkinlik olarak kayıtlara geçmiştir. Ayrıca, Şubemiz tarafından Ç.Ü. Maden Bölümünün de büyük katkıları ile Adana da ilk kez yapılan Sempozyum etkinliği, çok olumlu eleştiriler alarak farklı konularda da yapılabilecek etkinlikler için zemin hazırlamıştır. 6- Öğrenci Kurultayına Doğru toplantıları yapıldı. 18 mart 2007, 24 mart 2007, 31 mart 2007 günlerinde, Eğitim, İşsizlik, Yetkin Mühendislik konularında görüş belirlemek için tartışmalar yapılmıştır. Gelecekte yapılanan toplum içerisinde bayrağı taşıyacak olan Mühendis adaylarının Ortak Görüşleri nin belirlenmesi ve bu görüşleri benimseyerek savunmaları için düzenlenmiş olan toplantılar, büyük ilgi görmüştür mart 2007 günü Ç.Ü. Maden bölümü öğrencileri ile Mesleğe Hoş Geldiniz toplantısı yapıldı. 8- Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin bölge madencilik kuruluşlarına yapılan teknik gezilerine katılımları sağlandı. 9-5 mayıs 2007 günü Yeni Mezun Meslektaşlarımıza yönelik olarak Şube üyemiz ve A sınıfı İSG uzmanı Ahmet KAYA nın katılımı ile Açık Ocak İşletmeciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Meslek içi Eğitim çalışması yapılmıştır. Söyleşi şeklinde yapılan bu toplantıya Öğrenciler tarafından büyük ilgi gösterilmiştir. 10- Merkez Odamızın düzenlediği tüm Danışma Kurulu toplantıları ile diğer Etkinliklerine fiilen katılım sağlandı. 11- Çeşitli tarihlerde bölgemizi ziyaret eden Yerli-Yabancı ziyaretçiler ile Üniversitelere rehberlik yapılarak çevre illerdeki Madencilik çalışmalarının tanıtımı sağlandı. 400

25 (Şube, Ç.Ü.ve Fransa Açık İşletmeleri Eğitimi Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen organizasyonla Türkiye ye teknik gezi yapmak üzere, Fransa, Brezilya, Gine, Kolombiya, Hindistan, Fildişi Sahilleri, Moritanya, Kazakistan, Venezüella ve Peru ülkeleri vatandaşlarından oluşan, Prof. Dr. Jean-Alain FLEURESSON başkanlığında gelen ve ülkelerinde üst düzey görevlerde bulunan Maden ve Jeoloji mühendislerinden oluşan, toplam 14 kişiden oluşan heyet, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Adana Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet Mahmut KI- LIÇ başkanlığında, ülkemizin bulunan çeşitli maden işletmeleri ve tesislerini gezmiştir. Bu gezi bir hafta sürmüştür. Gezi sırasında, Afşin-Elbistan Açık İşletmesi ve Termik Santrali, Şişe Cama ait Soda Sanayi ve Hammadde Ocağı, Adana Çimento Fabrikası ve Hammadde Sahası, Afyon İscehisar Mermer Ocakları ve Yörede bulunan Mermer işleme Fabrikaları, Kütahya Emet Borik Asit Fabrikası ve Emet Bor Açık İşletmesi ve son olarak ta Seyit Ömer Linyit Açık İşletmesi ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.) 12- Bu dönemde Şubemize 1 tam boy kitaplık yaptırılmış, 1 Faks makinesi, 2 adet de Yazıcı alınmıştır. Şubemiz salonunda üyelerimizin kullanımına açık iki adet bilgisayar ile internet hizmeti verilmeye başlanmıştır. DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ KUTLAMALARI ve günlerinde Madenciler ve Meslektaşlarımızın katılımı ile Adana da Seyhan Oteli Güney Balo Salonunda Dünya Madenciler Günü kutlamalarının 19. ve 20. si düzenlenerek coşkuyla kutlanmıştır. DİĞER ODA VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE ORTAK ETKİNLİKLER günü JMO Adana Şb. İle ortak olarak Mermer Konferansı gerçekleştirildi. Konferansa Odamız üyelerinden Maden Yük. Müh. Levent YENER in katılımı sağlandı. 15- İl genelinde yapılan TMMOB üyesi oda temsilcilerinden oluşan İKK toplantılarına katılım sağlandı. 16- Valilik bünyesinde düzenlenen Kent Konseyi toplantılarına katılım sağlandı. 17- TMMOB İl genelinde ve Ülke genelinde düzenlediği etkinliklere katılım sağlanmıştır. 401

26 DÖNEM GELİR GİDER DURUMU 1. Bu dönemde: ,14 YTL gelir elde edilmiştir. Bunlar : ,60 YTL 2006 Yılında, ,54 YTL 2007 Yılında gerçekleşmiştir. Bu dönemin gideri ise ,53 YTL dir. Bunlar : ,99 YTL 2006 Yılında, ,54 YTL 2007 Yılında gerçekleşmiştir. Gelir ve giderlerle ilgili olarak her üç ayda bir Merkez Denetleme Kurulu tarafından Denetlemelerimiz yapılmış olup, denetleme tutanakları arşivlerimizdedir. 402

27 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ZONGULDAK ŞUBESİ 39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 403

28 39. Dönemde yürütülen çalışmalarda görev alan; doğrudan katkı koyan, eleştiri, görüş ve önerileri ile destek olan tüm kişilere, kurum ve kuruluşlara, tüm il, ilçe ve işyeri temsilcilerine; komisyonlarda, kongrelerde, çalışma guruplarında özveri ile yer almış üyelerimize, meslektaşlarımıza ve Şubemiz çalışanlarına teşekkür ederiz. Saygılarımızla 39. Dönem Yönetim Kurulu MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ZONGULDAK ŞUBESİ 40. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU Maden Mühendisleri Odası ve Şubelerinin genel kurullarına yönelik toplantı ve seçim takvimi oda yönetim kurulunun tarih ve 83/1 sayılı kararıyla belirlenerek tarihli Evrensel Gazetesinde yayınlanmıştır. Oda ana yönetmeliği uyarınca Zonguldak şube genel kurulunda seçilecek delege sayısı elli üç (53) olarak tespit edilmiştir. Zonguldak Şube Genel Kurul Tarihleri Çoğunluklu Toplantı Tarihi : 19 Ocak 2008 Saat 10:00 Çoğunluklu Seçim Tarihi : 20 Ocak 2008 Saat 09:00-17:00 Çoğunluksuz Toplantı Tarihi : 26 Ocak 2008 Saat 10:00 Çoğunluksuz Seçim Tarihi : 27 Ocak 2008 Saat 09:00-17:00 Yer : Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Lokali 404

29 Zonguldak Şube Genel Kurul Gündemi Birinci Gün 1. Açılış 2. Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu 3. Açılış konuşmaları 4. Çalışma raporlarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması 5. Şube yönetim kurulu asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması 6. Oda genel kurul asil ve yedek delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması 7. Dilek, öneriler ve kapanış İkinci Gün (seçimler) SUNUŞ Değerli Üyelerimiz; 2006 yılının başında sizlerin desteğiyle ülkemiz ve sektörümüzde yaşanan çok önemli sorunlarla birlikte göreve geldik ve 39. Dönem Zonguldak Şube Yönetim Kurulu olarak bir dönemin daha sonundayız. Öncelikle, çok yoğun ve bir o kadar da emek isteyen yolculuğumuz süresince bizlere destek olan, sorunların çözümünde emeği geçen sizlere, yapıcı eleştirileri ile bizleri yönlendiren meslektaşlarımıza, arkadaşlarımıza, şükranlarımızı sunuyor, dönem içinde kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz. Değerli Üyelerimiz; Aslında hepimizin bildiği sorunları birkaç cümleyle hatırlamakta yarar olduğunu düşünüyoruz. Evet yıllardan beri sıkıntılı, sancılı, sorunlu bir ülkede yaşıyoruz. Sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi her alanda aldı başını gidiyor yozlaşma. Emek en yüce değerdir ilkesi yerini para en yüce değerdir e bıraktı yıllardır uygulanan ve AKP iktidarı döneminde şahikasını yaşayan ve halkın yararına olmayan politikalarla. Her alanda politikasızlığın veya bilinçli bir yozlaştırma politikasının hakim olduğu ülkemizde ne tutarlı bir madencilik politikası mevcut ne de siyasi ve ekonomik politika. Toplum üretimden kopartılmış ve çılgın bir tüketime yönlendirilmiş durumda. Geriye dönüp baktığımızda dünya ve ülkemiz ölçeğinde emek adına hiçbir şey üretilmediğini, sürecin emeğin aleyhine işlediğini görmekteyiz. Bütün dünyayı etkileyen küreselleşme sözcüğünü yirminci yüzyılın son çeyreğinin başlarından itibaren, özellikle 1990 lı 405

30 yıllarda duyar ve kullanır olduk. Ama bu etkileşim küçük veya gelişmekte olan ülkelerin kendi isteğiyle değil büyük ve sömürgeci ülkelerin zorbalığıyla meydana gelmektedir. İnsanlar bireyselliğe zorlanmakta bir araya gelmelerine engel olmak için her şey yapılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynakları ve bütün kuruluşları uluslararası finans kuruluşlarının talimatlarıyla özelleştirme adı altında sermayeye peşkeş çekilmektedir. Ne adına yapılmakta peki bu özelleştirmeler? Piyasa mekanizmasının sağlıklı işleyişi ve kaynakların rasyonel kullanımının ancak bu yöntemle gerçekleşebileceği gerekçe gösterilerek. Bunun doğru olmadığını ise yaşayarak görüyoruz. Ülkemiz de özelleştirme saldırılarının odağındadır. Özelleştirilen bütün kurumlarda insanlar işten atılmakta, çalışanlar ise sefalet ücretleriyle yaşamaya mahkum edilmektedirler. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan özelleştirmelerin, taşeronlaştırmaların boyutlarının kavranmasına yönelik birkaç örnek vermek yeterli olacak. IMF Heyeti son gözden geçirmeyi tamamlarken, önceliğin elektrik dağıtımının özelleştirilmesine ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) nın çıkarılmasına verilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye nin bugüne kadar ki en büyük özelleştirmelerden bir olacak olan elektrik dağıtımı özelleştirmesi gündeme alınırken, zemini hazır hale getirmek için elektriğe %10-15 zam yapıldı. GSS yeniden ve üstelik daha beter maddelerle gündeme geliyor. Emeklilik hakkımız elimizden alınıyor. Parası olmayan ölüme terk ediliyor. Bütün bu yaşadıklarımız bir yazgı olamaz. Bu oyunu örgütsel mücadelemizle, emek örgütleriyle birlikte omuz omuza vererek bozmak zorundayız. Saygıdeğer üyelerimiz; Göreve geldiğimiz günden itibaren, ülkemizi bitiren özelleştirme uygulamalarına karşı bir duruş içinde olmaya, sosyal ve emekten yana tavır alan ve üreten/üreterek büyüyen ve gelişen bir ülke için üzerimize düşeni yapmaya, tutarlı bir madencilik politikası oluşturulması için özverili bir şekilde çalışmaya, barış, demokrasi ve emek güçleriyle birlikte bir arada insanca/kardeşçe yaşanacak, katliamların olmadığı bir ortamı yeşertmeye, barıştan ve insan haklarından yana bir dünya oluşturmaya özen gösterdik, önümüzdeki dönem göreve gelecek arkadaşlarımızın da bu anlayış içinde olacağını biliyoruz, diliyoruz. 40. Dönem Şube Genel Kurulu nda şube organlarında görev alacak tüm arkadaşlara başarılar diliyor, bu Çalışma Raporunun hazırlanmasında çaba gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 39. DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULU 406

31 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü mezunu olan meslektaşımız, Kastamonu Hanönü beldesinde Üniversite sınavına girerek üniversiteyi kazanan tek kişi olarak bir ilki başarmış ve okul masrafları da İlçenin ileri gelenleri tarafından karşılanmış. Mesleğimde başarılı olmak istiyorum diyerek çalışmaya başlayan üyemiz ve meslektaşımız, 07 Temmuz 2006 da Kastamonu nun Azdavay ilçesinde bulunan bir özel maden ocağında meydana gelen iş kazası sonucunda aramızdan ayrıldı. Çok genç yaşta, hayatının baharındayken kendisini kaybettik. Onu sevgi ve saygıyla anıyoruz 39. DÖNEM ZONGULDAK ŞUBE GENEL KURULU Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi nin Ocak 2006 tarihlerinde yapılan 39. Dönem Genel Kurulunda Listeye kayıtlı üye sayısı 903 Oy kullanan üye sayısı 234 Geçersiz oy sayısı 28 Geçerli oy sayısı 206 şeklindedir. Yönetim Kurulu ilk toplantısını 1 Şubat 2006 tarihinde en yaşlı üye Levent USMAN başkanlığında yapmış, görev dağılımını yukarıdaki gibi gerçekleştirmiştir. Buna göre Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur. 1.Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KAYMAKÇI (Başkan) 2.Yaşar UZUNKAVAKLI (II. Başkan) 3.Rahmi ÜDER (Yazman) 4.Hüsnü MEYDAN (Sayman) 5.Levent USMAN (Üye) 6.A. Birol KASAPOĞLU (Üye) 7.Mehmet UYGUR (Üye) Yedek Yönetim Kurulu ise ; 1.Cüneyd YAMUDİ 2.Nusret ÖZTÜRK 407

32 3.İlknur GÜNAYDIN 4.Osman GÜLER 5.Ahmet Dündar AKYÖN 6.Yrd. Doç. Dr. Hamit AYDIN 7.Murat TERZİOĞLU 40. DÖNEM MERKEZ ODA GENEL KURULU Merkez Oda Genel Kurulu öncesi üst kurul delegeleri ile Şube lokalinde yapılan toplantıda Merkez Oda seçimleri değerlendirilerek Oda Ana Yönetmeliğinin tartışılması sağlanmış, bir yol haritası oluşturulmaya çalışılmıştır. Genel Kurulda; Oda Ana Yönetmeliği, üyelerin özlük hakları, Oda yayınları ve raporlarındaki geçmişten gelen benzeşmeler, bunların güncel hale getirilmesi, taş ocaklarında maden mühendisi istihdamını gerektirecek uygun düzenlemelerin yapılması, fazla seyahat eden Kurul Üyelerinin sigortalanabilmesi, Denetleme Kurulu üyelerinin sayısının arttırılması, Danışma Kurulunun daha etkin hale getirilmesi, teknik-daimi nezaretçilik, iş güvenliği uzmanlığı ve eğitimleri, laiklik ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, madencilik faaliyetlerinin mutlaka tüzük ve yönergelere göre yapılması, TMMOB yapısında siyasi duruşların ön plana çıkması, Oda-öğrenci ilişkilerinde aidiyetin sağlanması, Sürekli Eğitim Merkezi, Stratejik Araştırma Merkezi, küreselleşme, özelleştirme vb. konular tartışılmıştır Mart 2006 tarihlerinde Merkez Oda Genel Kurulu gerçekleştirilmiştir. Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuz ve Üst Kurul delegelerimizle Genel Kurul süreci takip edilerek divan ve oluşturulan komisyonlarda görevler alınmıştır. 40. Dönem Merkez Oda Yönetim Kurulu Mehmet Torun (Yönetim Kurulu Başkanı) Berna Fatma Vatan (II. Başkan) Nahit Arı (Yazman) Ahmet Sardar (Sayman) Mehmet Ali Hindistan (Üye) Cemalettin Sağtekin (Üye) H. Can Doğan (Üye) 408

33 YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI Genel Kurul sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında; il, işyeri ve özel sektör temsilcileri belirlenmesi amacıyla, öncelikle yeni oluşan yönetim kurulunun müessese ve işletmelerin ziyaretleri sırasında oluşacak yaklaşımlara göre seçimin yapılmasına karar verilmiştir. Şube Yönetim Kurulu, yedek yönetim üyeleri, eski başkanlar, il, ilçe ve işyeri temsilcileri ve bu kişilere ilaveten şubenin belirleyeceği 20 kişiden oluşan danışma kurulu üye sayısının arttırılması ve aynı zamanda Şube ve işyerleri arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamak amacıyla işyeri temsilci yardımcılığı seçilmesi yönetim kurulu tarafından tercih edilmiştir. Bu çerçevede temsilciliklere ve temsilci yardımcılığına; Armutçuk Amasra Kozlu Karadon Üzülmez Genel Müd. Üniversite MTA Özel Sektör Ereğli GMİS Erdemir : Halis Önay, Orhan Çelik : Cengiz Akçe, Veli Türkaslan : Aygün Ekici, Ercüment Temeller : Hüseyin Aydınoğlu, Vedat Küçükbükücü : Dinçer Acun, Hasan Karaüzüm : Mehmet Tatlısöz : Melih Geniş : Kemal Çakmak, Erhan Avcı : Erdal Çakmakçı, Levent Yağcı : Tarık Demirel : Nizamettin Tiryaki : Oktay Sağtekin, Hikmet Muti olarak atanmıştır. Yönetim Kurulu tarafından TTK ya alınacak 1300 işçi ve bunlardan maden mühendisi olarak alınacaklara dair bir yaklaşımın belirlenmesi için değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler ışığında TTK Genel Müdürü Rıfat DAĞDELEN, Yönetim Kurulu tarafından ziyaret edilerek yeni göreve başlayacakların işe alım statüsünden dolayı, aynı işi yapan ancak farklı statüde çalışanların ileride çalışma barışına, motivasyon ve verimliliği olumsuz etkileri olacağı kendilerine aktarılmıştır. Ancak, yevmiyeli statüde bile olsa maden mühendisleri için yaratılan bu istihdam olanağı üzerinde Bu şekilde istihdam olmaz şeklinde değerlendirilme yapılmamıştır. Yönetim Kurulu olarak; istihdamın olumlu ancak yevmiyeli statünün çalışanlar arasında sıkıntı doğuracağı tespiti yapılmıştır. Bu tespitle birlikte doğacak olan problemlerin çözümünün 409

34 zaman içinde aşılacağı ve yevmiyeli mühendis istihdamına; Maliye Bakanlığının Sözleşmeli Personel için kadro temini yapmamasından dolayı, mevcut şartlar dâhilinde olumlu yaklaşılmıştır. 39. Dönem Genel Kurulu sırasında bir konuşmacının yaptığı konuşma nedeniyle Zonguldak Valisi ve beraberindekilerin Genel Kurul salonunu terk etmesiyle yaşanan ve Genel Kurul Divanını da içine alan söz dalaşında, yeni seçilmiş Yönetim Kurulumuz objektif bir tavır sergilemiştir. Konu ile ilgili olarak yapılan basın açıklamasında; Şube Genel Kurulumuzun katılanların tümünün görüş ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri demokratik bir yapı olduğu vurgulanmıştır. Bununla birlikte herkesin de cevap hakkının saklı bulunduğu bir platform olduğu belirtilerek, konuşmacının düşüncelerini açıklama özgürlüğü bulunduğunu ifade eden bir basın açıklaması yapılarak konu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Şubemize bağlı Düzce, Bolu, Kastamonu, Karabük ve Bartın illerinde madencilik faaliyetlerinde çalışan üyelerimizin Şubemizle ilişkilerinin güçlendirilmesi, sağlıklı bilgi alışverişinin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu üyesi Levent Usman, Hüsnü Meydan ve Maden Mühendisi Çağlar Öztürk ten oluşan bir komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyonun yaptığı ziyaretler ve çalışmalar sonucunda bu illerde teknik nezaretçi ve iş güvenliği uzmanı olarak çalışan üyelerimizle yapılan toplantıların oldukça verimli bir iletişim ortamı sağladığı görülmüştür. Bu üyelerle yapılan toplantılarda nezaretçi istihdamı, ücretlendirmelerinde Oda tarifelerine uyum ve haklarının korunması gibi bilgilendirme konuları işlenmiştir. Şubat 2006 da Yönetim Kurulu üyelerimiz Birol Kasapoğlu, Yrd.Doç. Dr. Hamit Aydın ve araştırma görevlisi ve Şube Yedek Yönetim Kurulu üyesi İlknur Günaydın dan oluşan Öğrenci Üye Komisyonu kuruldu. Oldukça etkin çalışmalar yapan bu komisyon, Şube ile öğrenciler arasında dinamik bir ortamın oluşmasını, öğrencilerin her türlü Şube faaliyetlerinin içinde yer almalarını ayrıca Merkez Oda Öğrenci Kurultayı v.b. etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin Oda ile ilişkilerinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Düşünceye Özgürlük Platformu nun bilgi edinme hakkının yasal anlamda nasıl kullanılacağına dair Şubemizin de tertip komitesinde bulunduğu bilgilendirme toplantısı 25.Şubat.2006 tarihinde Odamız lokalinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma dönemi içersinde 15. Kömür Kongresinin Sekreteryası, Danışma ve Yürütme Kurulları belirlenmiştir. Sekreterya: Levent Usman (Sekreter), Hüsnü Meydan(Sayman) ve Yrd.Doç. Dr. Hamit Aydın dan oluşturuldu. 15. Kömür Kongresi Danışma Kurulu Üyeleri Prof. Dr. N.Ali Akçın Prof. Dr. Vedat Didari Prof. Dr. Hasan Gerçek Prof. Dr. Tevfik Güyagüler Enver Karaçam Kemal Reşit Kutlu Mesut Öztürk Tuncer Özkan 410

35 Prof. Dr. Yadigâr V. Müftüoğlu Yrd. Doç. Dr. Dilek Çuhadaroğlu Yrd. Doç. Dr. Sait Kızgut Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Ünlü Gündüz Ökten Murat Turan Mehmet Torun Yaşar Uzunkavaklı 15. Kömür Kongresi Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Yadigâr V. Müftüoğlu (Kongre Başkanı) Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Ünlü (Kongre 2. Başkanı) Levent Usman (Kongre sekreteri) Hüsnü Meydan (Kongre saymanı) Erhan Hancı Yrd. Doç. Dr. Hamit Aydın Mehmet Çelik Bahri Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Melih Geniş Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özarslan Aydın Kasapoğlu Birol Kasapoğlu Avni Özerkan Rahmi Üder Kongre çalışmaları sorunsuz bir şekilde tamamlanarak 7-9 Haziran 2006 tarihlerinde TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı salonlarında gerçekleştirilmiştir. 3 Mart 1992, Kozlu Grizu Faciasında kaybettiğimiz 263 Madencimizin hatırlanması ve böyle kazaların yaşanmaması için her yıl olduğu gibi etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinlikler kapsamında; ilk olarak Kozlu Müessesesinde düzenlenen anma törenine Yönetim Kurulu olarak katılım sağlanmış, ardından Madenci Şehitliği önünde diğer örgütlerle birlikte bir basın açıklaması yapılmıştır. Kazanın olduğu zamana ait yerel ve ulusal basında yer alan haberler derlenerek Gazete Kupürleri Sergisi bir hafta boyunca Şubemiz lokalinde sergilenmiştir. Ayrıca; 3 Mart kazasıyla ilgili fotoğraf ve haberlerden oluşan materyallerle Şube lokalinde slayt gösterisi yapılmıştır. 411

36 3 Mart Kozlu kazasının meydana gelmesindeki faktörlerin neler olabileceği konusunda Yönetim Kurulumuzun bir metin çalışması Merkez Oda aracılığıyla ulusal basında yayınlanması sağlanmıştır. 3 Mart Kozlu ve tüm maden kazalarında hayatını kaybeden madencilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Demokrasi Platformundaki örgütlerle birlikte Madenci Anıtında yapılan basın açıklamasında Şube Yönetim Kurulumuz ve bazı üyelerimizin katılımıyla yer alınmıştır. 18.Mart.2006 tarihinde TMMOB tarafından İstanbul da düzenlenen Barış Mitingine şubemizi temsilen Şube başkanı ve bir Yönetim Kurulu üyesi katılmıştır. KESK, Demokrasi Platformu ve TMMOB nin desteklediği mitinge katılımcıların nakli için destek verilmiştir. KESK tarafından 27 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı na karşı kamuoyu oluşturmak için düzenlenen referanduma Şube Yönetim Kurulu ve üyelerimizle birlikte sahilde kurulan sandıkta toplu bir şekilde Hayır oyumuzu kullandık. Bu dönem içerisinde Oda lokalinde kurulan sandıkta üyeler ve vatandaşların oy kullanımı için ve konunun kamuoyuna duyurulması anlamında olanaklarımızı seferber edilmiştir. 28 Mart 2006 da Odamız İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu ve Minex Fuarı danışma kurulunda yer alan şube başkanlarımız hazırlık toplantısına katılmıştır. Mart 2006 da Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim okullarında Peygambere Mektup olarak düzenlenen yarışma sonrasında Zonguldak Milletvekili Harun AKIN tarafından TBMM ye Meclis Araştırma Önergesi verilmiş, konu kamuoyunda tartışılmaya başlanmış ve sonrasında iktidar yanlısı sendika, basın yayın organları, partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından Türkiye nin Müslüman Türk Devleti olduğu vurgusu yapılarak milletvekili Harun Akın ı kınamışlar ve söz konusu gerici faaliyete destek olmuşlardır. Şubemiz ve demokrasi platformu bileşenleri bir basın açıklaması yaparak Türkiye nin laik demokratik bir sosyal hukuk devleti olduğu vurgulanmış, peygambere mektup adlı gerici faaliyete gereken tepki gösterilmiştir. Meclis Araştırma Önergesinin kabul edilerek konunun araştırılması ve sorumluların cezalandırılması istenmiştir. 1 Mayıs Emekçi Bayramı tertip komitesinde Şubemizden bir Yönetim Kurulu üyesi ile yeraldık. KESK, GMİS, Baro, TMMOB v.b. örgütlerle 1 Mayısın Zonguldak ta en görkemli bir şekilde kutlanabilmesi amacıyla Şube olarak katkı konmuştur. El ilanları ve diğer iletişim araçlarıyla duyuruların yapılması ve bu kampanya çerçevesinde maddi destek verilmesi gibi katkılar konmuştur. TMMOB pankartı arkasında Yönetim Kurulu ve birçok üyemizle birlikte kortejde bulunmuştur. Aynı miting de Oda Şube 412

ĐZMĐR ŞUBESĐ 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

ĐZMĐR ŞUBESĐ 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ĐZMĐR ŞUBESĐ 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 Sonsuz Anısına... 2 SUNUŞ TMMOB Maden Mühendisleri Odası Đzmir Şubesi kurulduğu tarihten bu yana Maden Mühendislerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek,

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 9. DÖNEM (2012-2014)

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 9. DÖNEM (2012-2014) TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 9. DÖNEM (2012-2014) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ASİL ÜYELER BAŞKAN: NEDRET DURUKAN II.BAŞKAN: BÜLENT ŞENTÜRK YAZMAN: HÜRRİYET DEMİRHAN SAYMAN: MESUT ERKAN ÜYE:

Detaylı

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU 24 Ocak 2009 İZMİR 1/72 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM ÇALIŞMALARI...3 1.1. GENEL...3 1.2. YÖNETSEL DURUM...5

Detaylı

27. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

27. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 27. Dönem Çalışma Raporu 1 TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 1 27. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2010-2011 27. Dönem Çalışma Raporu 3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 A. GİRİŞ... 13 B. ÖRGÜTLENME... 13 B.1 ÜYELER 13 B.1.1

Detaylı

FMO 27.DÖNEM YÖNETİM KURULU

FMO 27.DÖNEM YÖNETİM KURULU YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ İnsan haklarına saygılı, demokrasi kültürünü özümsemiş, laik, demokrat, hoşgörülü, katılımcı, paylaşımcı, Atatürk ilke ve devrimlerine inanan, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde,

Detaylı

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Gündem TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Odamız ve Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 06-08 Haziran 2012 tarihleri arasında Zonguldak - Bülent

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB 2012-2014 ( 10. DÖNEM ) ÇALIŞMA RAPORU 1 İZİNDEYİZ 3 2012-2014 Çalışma Döneminde Mesleğimizi,Doğamızı, Kentlerimizi, Yaşamımızı, Savunurken Bizlerle Birlikte Olan Çalışmalarımıza Güç Katan Tüm

Detaylı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi bülten TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yayın Organıdır

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi bülten TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yayın Organıdır TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi bülten TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yayın Organıdır Ocak - Şubat 2008 Yıl: 6 Sayı: 17 Yerel Süreli Yayın Baskı Tarihi:...2008 Baskı

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 i TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2012-2013) 24 Şubat 2014, Ankara Mithatpaşa Cad. 44/16 Kızılay/Ankara Tel: 0.312

Detaylı

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi sayı 204 / 15 haziran 2010 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR İMO İlk Danışma Kurulu 15 Haziran 2010 1 toplantısını gerçekleştirdi...2 de Sadık Gökçe röportajı...8 de İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir

İÇİNDEKİLER. İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir İÇİNDEKİLER İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir 17. KÖMÜR KONGRESİ 2-4 HAZİRAN 2010 TARİHLERİNDE ZONGULDAK TA YAPILDI...4 TÜRKİYE 17. KÖMÜR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ...7 DİYARBAKIR ŞUBEMİZİN

Detaylı

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK!

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK! BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ Sayı:5 Haziran 2012 Bültenimiz 1 yaşında! BİYO-MEDAK KURULDU I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 Meslek Hayatına Biyomühendis Bakışı yazıları KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 2010 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Divan Başkanı nın konuşması sonrasında açılış konuşmalarına geçildi.

Detaylı

BÖLÜM - 3 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM - 3 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM - 3 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 1.GİRİŞ Odamız; ilkeleri ve yönetmelikleri çerçevesinde meslek ve meslektaşların haklarını koruyucu ve geliştirici, demokratik, katılımcı,

Detaylı

içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI

içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI içindekiler TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına Sahibi: Mehmet TORUN Yazı İşleri Müdürü: Nahit ARI Yönetim Kurulu: Mehmet TORUN Ayhan YÜKSEL Cemalettin SAĞTEKİN Necmi ERGİN Emre DEMİR Mehmet ZAMAN Özlem

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010 Başyazı Sayın Üyemiz; 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI:2 HAZİRAN 2010 Üç

Detaylı

MÜHENDİSİN YEMİNİ TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014

MÜHENDİSİN YEMİNİ TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014 TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014 MÜHENDİSİN YEMİNİ Bana verilen mühendislik unvanına daima layık olmaya, onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu

Detaylı

İMO 41. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplantısı 21 Kasım da Trabzon da gerçekleştirildi. Özelleştirme: Varlığım sermayeye armağan olsun

İMO 41. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplantısı 21 Kasım da Trabzon da gerçekleştirildi. Özelleştirme: Varlığım sermayeye armağan olsun sayı 199 / 15 aralık 2009 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Şubelerden...2 de 15 Aralık 2009 1 İMO Sempozyumları devam ediyor...4 te Yapı ve Denetim Çalıştayı düzenlendi...13 de TMMOB 3.

Detaylı

TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI

TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2010-2011 MART 2012 ĐZMĐR 1 ĐÇĐNDEKĐLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BĐNGÖL ün 11. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

Oda Başkanımız Mehmet TORUN un Gece de yaptığı açılış konuşması Değerli Meslektaşlarım, Değerli Madenciler

Oda Başkanımız Mehmet TORUN un Gece de yaptığı açılış konuşması Değerli Meslektaşlarım, Değerli Madenciler Gündem Madenciler günü, Odamızın öncülüğünde 3 Aralık 2010 tarihinde Ankara da Dedeman Otel de kutlanmıştır. Çok sayıda meslektaşımızın, sektör temsilcisinin ve davetlinin katıldığı gecede meslekte 40

Detaylı

21. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

21. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 21. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ Şubelerimiizin çalışma raporları, iletildiği şekliyle aşağıda özet olarak sunulmaktadır. ADANA ŞUBE Adana Şube nin 9. Dönemini kapsayan 2012 2014 tarihleri arasında Jeoloji

Detaylı

ŞUBELERİMİZ. Fevzi Çakmak Sokak 31/18 Demirtepe ANKARA Tel : 0312 229 40 86 Faks : 0312 229 42 18 ankara@hkmo.org.tr

ŞUBELERİMİZ. Fevzi Çakmak Sokak 31/18 Demirtepe ANKARA Tel : 0312 229 40 86 Faks : 0312 229 42 18 ankara@hkmo.org.tr EKİM 2010 YIL: 20 SAYI: 79 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANI www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri

Detaylı

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik ADANA 12 Eylül- 12 Eylül ün 25 inci yıldönümü dolayısıyla yapılan mitinge katılındı. 16 Eylül- İl Koordinasyon Kurulu (İKK) toplantısına katılındı. 28 Eylül- İKK toplantısına katılım sağlandı. 3 Ekim-

Detaylı

Kriz yoksulları vuruyor. Türkiye de Konut Sorunu ve Konut İhtiyacı

Kriz yoksulları vuruyor. Türkiye de Konut Sorunu ve Konut İhtiyacı sayı 188 / 1 aralık 2008 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR ISSN: 1307-2412 Şubelerden...2 de 48. ECCE toplantısı Kıbrıs ta yapıldı...6 da 8. Ulaştırma Kongresi...14 te TMH İnşaat Bilişimi

Detaylı

ANTALYA. Eşgüdüm Kurulu tarafından ülkemizde meydana gelen terör olaylarını protesto etmek amacıyla 24 Ekim 2007 tarihinde yapılan basın açıklamasına

ANTALYA. Eşgüdüm Kurulu tarafından ülkemizde meydana gelen terör olaylarını protesto etmek amacıyla 24 Ekim 2007 tarihinde yapılan basın açıklamasına ADANA Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıp 11.10.2007 gün ve 26670 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması

Detaylı

mmo bülteni 4 AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (Mayıs - Eylül 2006) 1. ODA ÇALIŞMALARI 4 Aylık Çalışma Raporu eylül 2006/sayý 100

mmo bülteni 4 AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (Mayıs - Eylül 2006) 1. ODA ÇALIŞMALARI 4 Aylık Çalışma Raporu eylül 2006/sayý 100 4 AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (Mayıs - Eylül 2006) 22-23 Nisan 2006 tarihinde yapılan 41. Olağan Genel Kurulun ardından, göreve başlayan Yönetim Kurulumuz, tüm örgütünden süzülerek gelen görüşler, 41. Olağan

Detaylı

Yapı Denetim Komisyonumuz Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nü ziyaret etti. Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kurslarının sonuncusu Ankara da yapıldı

Yapı Denetim Komisyonumuz Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nü ziyaret etti. Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kurslarının sonuncusu Ankara da yapıldı sayı 249 / 15 kasım 2014 Kıyıların kamusal 15 Kasım değeri 2014 yok 1 ediliyor...2 de TMMOB, Ermenek maden faciası üzerine bölgede incelemede bulundu...4 te &'()*+'+,-../ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN, bir siyasi partinin yönetim organlarında aktif görev üstlenmiş olması

Detaylı

Merhaba Sevgili Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Üyelerimiz, Değerli Üyelerimiz,

Merhaba Sevgili Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Üyelerimiz, Değerli Üyelerimiz, SUNUŞ Merhaba Sevgili Meslektaşlarım, Tarım ve Mühendislik Dergimizin 85. sayısı ile sizlere yeniden merhaba derken, hepinize, şahsım ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım adına, içtenlikle sevgi ve saygılarımı

Detaylı