BÖLÜM-10 ŞUBELER ÇALIŞMA RAPORLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM-10 ŞUBELER ÇALIŞMA RAPORLARI"

Transkript

1 BÖLÜM-10 ŞUBELER ÇALIŞMA RAPORLARI

2

3 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 6. DÖNEM FAALİYET RAPORU Büyükdere Cad. Çınar Apt. No:95, Kat: 8, D:31 Mecidiyeköy / İstanbul Tel: / Faks:

4 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 6. Dönem Yönetim Kurulu A.Ekrem Yüce Melih Çelikkol Tayfun Mater Cumhur Arıcan Mesut Erkan Baran Eroğlu Şevket Koruç Başkan II.Başkan Yazman Üye Sayman Üye Üye Üye Üye Erkin Karaözbek Öner Yılmaz Kemal Kaynar Hüseyin Zanbak Ferit Güneş Muharrem Tepe Ümit Özer Y.Üye Y.Üye Y.Üye Y.Üye Y.Üye Y.Üye Y.Üye 380

5 GİRİŞ TMMOB Maden Mühendisleri Odası, İstanbul Şube; tarihli Genel Kurul ve tarihli seçim sonrasında yeni Yönetim Kurulu oluşturularak 6.Dönem çalışmalarına başlamıştır. 5.Dönem Şube Yönetim Kurulu tarihli ilk toplantısında görev bölüşümünü gerçekleştirmiş, yeni yönetim dönemine ilişkin hedefler ve program oluşturulması kararı ile; Yönetim Kurulu yedek üyelerininde Yönetim Kuruluna çağrılması kararları ile çalışmalarını başlatmıştır. TMMOB ve Oda tüzük ve yönetmelikleri çerçevesinde, laik demokrat, yurtsever barışçıl, insan ve meslekdaş haklarına saygılı, mesleğimizin geliştirilmesine dönük faaliyetlerde bilimsel ve teknik kriterlere dayalı bir çalışma yöntemi içinde, Merkez ve Şube yönetimleri, temsilcilikler, demokratik sivil toplum örgütleri ve üyeleriyle katılımcılık ve paylaşımcılık ilkelerine bağlı bir anlayışla iki yıllık faaliyet dönemi için bir vizyon tanımlanmıştır. Tanımlı vizyonuna uygun olarak; meslektaşlarının örgütsel bazda sorunlarına yakınlık ve tanıklık etmek, haklarının suvunulması, korunması, daha ileriye götürülmesi için görevler üstlenmek, Şube etkinliklerini üst düzeye çıkarmak, her yaştan üyesiyle aktif bir iletişim içinde ortak etkinlikler düzenlemek, genç mezun ve meslekdaş adayı öğrencilerle etkin birliktelikler sağlamak, diğer meslek odaları ve sivil toplum örgütleriyle ortak tabanlı çalışmalara katkı koymak, Maden Mühendisliğini hakettiği konumuna yüceltmek konusunda çabalar ise temel misyonlar olarak tanımlanmıştır. İki yıllık faaliyet dönemi içinde; 44 adet olağan Yönetim Kurulu toplantısı yanı sıra, seminer, sempozyum, kongre, çalıştay vb. çok sayıda toplantıya katılım sağlanmış, Merkez ve diğer şubelerle olagan ilişkileri olabildiğince üst düzeyde tutmaya özen göstermiştir. Bu rapor kapsamında; İstanbul Şube 6.Dönem Faaliyetlerinin değerlendirdirildiği bölüm sonrasında, faaliyetler ana başlıkları ile özetlenmektedir. İki yıllık faaliyet döneminin hedeflere uygun yürütülmesinde başarı ve becerilerin ana kaynağının bizlere destek veren değerli üyelerimiz olduğu, başarısızlıklar ve beceriksizliklerin ise sadece Yönetim Kurulumuz sorumluluğunda değerlendirilmesi dilekleriyle; 6.Dönem Şube Yönetim Kurulu olarak; laik, demokrat, yurtsever, barıştan yana ve insan haklarına saygılı keskin çizgileri içinde, mesleğimizin onurunu daha yukarılara yüceltmek için yeni bir dönem ve yeni atılımlarla yeni görev alacak arkadaşlarımıza sonsuz desteklerimiz ve üstün başarı dileklerimizle... Saygılarla... TMMOB Maden Müh.Odası İstanbul Şube 6. Dönem Yönetim Kurulu 19/01/

6 MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBE 6. DÖNEM YK SEÇİMİNİN ARDINDAN Kuruluşunun ilk aşamasından itibaren çalışmalarını Tüm Olanaksızlıklara karşın sürdüren Odamız İstanbul Şube Yönetimi, TMMOB ve Merkez Odamız ilke ve programları, tüzük ve yönetmelikleri çerçevesinde; demokratik, katılımcı, barışçıl, insan ve meslektaş haklarına saygılı, meslek ilkeleri ve geliştirilmesine dönük faaliyetlerde bilimsel ve teknik kriterlere dayalı bir çalışma yöntemi içinde, Merkez ve Şube yönetimleri, temsilcilikler, demokratik sivil toplum örgütleri ve üyeleriyle katılımcılık ve paylaşımcılık ilkelerine bağlı bir anlayışla bir vizyon ile görev anlayışını vurgulamaktadır. Bu vizyonu gerçekleştirebilmek için; meslektaşlarının örgütsel tabanda sorunlarına yakınlık ve tanıklık etmek, haklarının savunulması, korunması, daha ileriye götürülmesi için görevler üstlenmek, Şube etkinliklerini üst düzeye çıkarmak, her yaştan üyesiyle aktif bir iletişim içinde ortak etkinlikler düzenlemek, genç mezun ve meslektaş adayı öğrencilerle etkin birliktelikler sağlamak, diğer meslek odaları ve sivil toplum örgütleriyle ortak tabanlı çalışmalara katkı koymak, Maden Mühendisliğini hak ettiği konumuna yüceltmek konusunda çabalar ise temel misyonlar olarak tanımlanmaktadır. İstanbul Şube Yönetimi ve üye tabanı; böyle bir metropol kent içinde, belirli periyotlarda bir araya gelebilme, ortak eylemlilikler üretme noktasında gerekliliklerin değerlendirilmesinde; aynı zamanda kaçınılmaz zorlukların da göz ardı edilmemesi gereğini vurgulamaktadır. Yaklaşık 1300 üyeli bir potansiyele ulaşmış olan Şube işleyişinde; en önemli unsurların başında, üyelerin uygun zamanlarında Şube çatısı altında bir araya gelebilme, mesleki ve kültürel etkinliklere daha yakından katılmaları, sorunlara çözümlerle katkıları ve meslek odası misyonuna uygun politikalar geliştirme noktalarında; Merkez ve Şube örgütlenmelerinin yüzleri birbirine dönük, merkeziyetçi yapıdan arındırılmış, Yüklemlendirilmiş ve üstlenilmiş görev anlayışından daha çok düşünce ve eylemliliklerin tüm örgüt bileşenlerinin ortak paylaşımcılık esasına dayalı, karar süreçlerine süreklilik kazandırılması gereği ve özeni vurgulanmaktadır. İstanbul Şube 6.Dönem Yönetim Kurulu Seçimi öncesi, Danışma Kurulu ve Genel Kurulunu yapmıştır. Genel Kurul da bizleri yalnız bırakmayan Sayın Oda Başkanımız Mehmet Torun, II.Başkanımız Sayın Nahit Arı ve Genel Sekreterimiz Sayın Nejat Tamzok un katılımlarından pozitif sinerjiler yakalanmıştır. Nicelik olarak fazlalaşamasak da nitelik olarak çok yararlı bir Genel Kurul süreci yaşanmıştır. Bir metropol olarak İstanbul; yerleşimi ve mesafeleri itibariyle bilinen bir farklılığa sahiptir. Şubesine gönül vermiş bir üyesinin ikamet ettiği yer, Küçükçekmece ya da Pendik olunca, hele de bu gönül veren genç meslektaş adayı bir öğrenci olunca; belirli sıklıkta bir araya gelme de ulaşım temelinde bilindik kaygılara dayalı sorunlar yaşanmaktadır. Her şeye rağmen İstanbul Şube olarak; azla yetinmek yerine odamız ve tüm örgütlü bileşenlerinin çalışma yöntemlerine uygun etkinliklerini sürdürme gayreti devam edecektir.. 382

7 6. Dönem Yönetim Kurulu olarak, ne olup olmadığımızı sorgulama kararlılığımız vardır. Bu kararlılık; gücünü aldığımız üyelerimizle paylaşılmış, açık onay alınmıştır. Bu bağlamda; Şube yönetim modelini sorgulamak, değerlendirmek, Şube üye profilini sorgulamak, değerlendirmek, Öğrenci üye profilini sorgulamak ve değerlendirmek gibi örgütlülüğümüzü genişletebilecek, etkinleştirebilecek, pekiştirebilecek sorgulamaları yürütme kararlılığından vazgeçilmeyecektir. İlk adım olarak şube seçimi ardından destek aldığımız taban gücünün bir değerlendirmesi burada yapılmaktadır. İstanbul Şube 5.Dönem ( ) ve 6.dönem ( ) seçim istatistikleri aşağıda şekillerde verilmiştir. Katýlým ( ) 6 5 ( ) 9 ( ) 20 ( ) 10 ( ) Oda Sicil No 6 ( ) 7 ( ) 9 ( ) 13 (8001- ) Şekil 1. 5.Dönem Şube Oy Kullanma İstatistikleri (Kayıtlı üye= 967 / Oy kullanan: 85) Kullanılan Oy sayısı ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Oda Sicil No Şekil 2. 6.Dönem Şube Oy Kullanma İstatistikleri (Kayıtlı üye= 1315 / Oy kullanan: 136) 383

8 Genel Değerlendirme İstanbul şube kayıtlı üye sayısı 2004 de 967 iken; 2006 başında 1315 e ulaşmıştır. Bu rakamlarla; iki yılda yeni katılımlar nakiller vb. üye sayısında artış; % 36 mertebesindedir. Bu artışın önemli nedenlerinden birisi olarak; meslektaşlarımızın Teknik Nezaretçilik başvuruları nedeniyle üye olma zorunluluğu düşünülebilir. Artışın nedenini sorgulamak bir yana, bir örgüt içindeki gücümüzün artışı olarak bakmak sevindiricidir, ne var ki bu artışa karşın meslektaşlarımızın İŞ lenme oranlarını gözden kaçırmamak gerekir. Bu nokta gelecekte Oda ve alt örgütleriyle en önemli sorunsallardan birisi olarak ve de artarak karşımıza çıkacaktır. İki dönem kayıtlı üye ve seçimlere gelerek demokratik hakkını kullanan ve bir ölçüde yönetimleri izleyecek, sorgulayacak, değerlendirecek aktif üyelerimizin oranları; 5.dönem için % 8,8; 6.dönem için ise, % 10,3 mertebelerinde olmuştur. Şubemize destek oranının artışının yeni üye artış oranında olmadığı açıktır. Ancak İstanbul Şube nin son iki yıldır üyelerine sosyal, kültürel ve örgütsel etkinlikleri sunabileceği, paylaşabileceği bir mekan oluşturma çabaları sonuçsuz kalmasına karşın, tüm olanaksızlıklara rağmen destek oranının düşmemiş olması sevindiricidir. Şube seçim sonuçları oda sicil numaralarına göre şekillerde karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Bu konuyu değerlendirebilecek her bir üyemizin sicil grubu aynı zamanda odamıza, şubelerimize katkı ve katılımların yaş gruplarına göre de bir sonucunu içermektedir. Bir önceki yıla göre 6.dönem seçimlerinde hemen hiçbir yaş grubunda Şubemize destek anlamında bir kayıp söz konusu değildir. Aksine en eskisinden en yenisine her grupta çok önemli artışlar gözlemlenmektedir. Diğer bir değerlendirme olarak; özellikle genç yaş gruplarından alınan destektir. Bir önceki seçimde son grup sayılan üyelerimiz ( sicil no > 8000) temelinden hareketle; alınan destek oranı % 50 ler oranında artmıştır. Görünen odur ki; İstanbul Şubemiz etkinliklerine gönüllü destekleri ile genç yaş grubu meslektaşlarımız isteklidir, heveslidir. Görünüm ve değerlendirme; Oda ve şubelerimizin geleceğe dönük çalışmalarında bu gücü kullanabileceği yönündedir. Ne var ki bu noktada da dikkatle izleme, değerlendirme ve yönetimlerden üyelere olan yaklaşım politikalarının gevşetilmemesi gerekir. Hatta belki de yeni bir süreçle, yeni yakınlaşma, paylaşma ve bütünleşme stratejileri oluşturulmalıdır. İstatistikte rakamların değerlendirilmesinde değişik bakış açıları ile yorumlar üretmek olasıdır. Bu noktada son bir değerlendirme olarak; son derece pozitif bir bakış açısıyla, İstanbul Şube destek oranı (85 den 136 ya) % 60 lar mertebesinde artmış gözükmektedir. Mevcut olanaklar ölçüsünde, son derece kısıtlı kalındığı düşünülen son iki yıllık süreç sonucunda bu artış sevindiricidir, ancak dikkat çekicidir aynı zamanda. Merkez ve tüm alt bileşenleriyle; pozitif değerlendirmelerin ve sonuçların; asla gevşemeye yol açmadan, bizleri daha çok yakınlaştırması ve paylaşımcılığımızın arttırılması noktasındaki uyarılar olarak algılanmalı, merkeze çekilen değil, tabana yayılan birlik ve dayanışma ruhu etrafında buluşma ve birleşme zamanı olarak değerlendirilmelidir. 384

9 İSTANBUL ŞUBE 6. DÖNEM ( ) FAALİYETLERİ A) ÖRGÜTSEL ETKİNLİKLER a1) Oda Merkez Genel Kurulu ve Seçime katılım a2) TMMOB Genel Kurulu na katılım a3) Merkez Danışma Kurullarına katılım a4) İstanbul İKK toplantılarına düzenli katılım, İKK bünyesinde alınan kararlar çerçevesinde ortak faaliyet ve eylemliliklere katılım a5) İKK Ölçü Gazetesi Yayın Kurulu toplantılarına düzenli katılım, Ölçü için yazı hazırlanması ve yayınlanması a6) İstanbul İKK tarafından hazırlanan POLİTEKNİK Radyo programına destek a7) İstanbul Metropolitan Planı çalışmalarına katılım a8) Türkiye Sosyal forumuna katılım (bildiri sunumu) a9) Avrupa Sosyal Forumu na (Atina) katılım a10) Ankara da gerçekleştirilen 1.Öğrenci Kurultayına katılım a11) YMGV Mütevelli Heyet ve Danışma Kurulu toplantılarına Oda Merkezini temsilen katılım a12) İTÜ Maden Fakültesi Vakfı Genel Kurulu na Oda merkezini temsilen katılım a13) İstanbul İKK, Mühendislik ve Mimarlık haftası etkinlikleri kapsamında stand açılması, Lise söyleşilerine katılım a14) ) İstanbul ve dışında düzenlenen ODA İLKELERİ doğrultusundaki eylemliliklere (miting, basın açıklaması, destekleme vb) katılım. a15) Agrega Üreticileri Birliği (İstanbul) ile ortak toplantı ve çalışmalara katkılar a16) Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (Ankara) ile ortak toplantı veçalışmalar a17) İst.Şube Danışma Kurulu Toplantıları B) MESLEKİ ETKİNLİKLER b1) Maden Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ve değişik konularda görüş ve önerilerin oluşturulması, Ankara ya ve ilgili kurumlara iletilmesi b2) Orman ve Madenciliği ilgilendiren yasa, yönetmelik ve uygulamaları konularında İstanbul Bölge Müdürlüğünce yapılan toplantılara katılım b3) Bölgemizdeki çeşitli Belediyeler ve Resmi Kuruluşlardan talep edilen konularda görüş bildirilmesi, toplantılara katılım 385

10 b4) İstanbul İl Çevre Koruma Vakfı toplantısına katılım b5) İş Güvenliğ Fuarına stand ile katılım b6) Doğaltaş Fuarına stand ile katılım b7) 23.Dünya Cevher Hazırlama Kongresi ne stand ile katılım b8) 2.Madencilik Fuarı na (YMGV) bir stand ile katılım b9) İTÜ Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Klübü ile öğrenci stajları ve Şubenin staj yeri temini konusunda toplantı b10) İstanbul dışında organize edilen; Kömür Kongresi, Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Bor Sempozyumu, Türkiye Madencilik Kongresi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Delme Patlatma Sempozyumu, Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Dünya Cevher Hazırlama Kongresi vb Bilimsel nitelikli toplantılara katılım ve bildiri sunumları b11) Gebze / Ömerli / Cebeci Bölgelerinde Taş Ocakları ve Sorunları ile toplantılara katılım ve görüş bildirme b12) İstanbul Jandarma İl Komutanlığında Kömür / Agrega İşletmelerinin Denetimine yönelik seminerde sunum ve bilgilendirme toplantısı b13) Kazdağları ve madencilik faaliyetlerine dönük komisyon çalışmaları ve rapor hazırlığı b14) Mesleki konularda, Basın ve yayın kuruluşlarında yayımlanan çeşitli yazılar, söyleşiler ve programlar İSTANBUL ŞUBE YAYINLARI b15) Prof.Dr.Ergin Arıoğlu, Dr. Ali Osman Yılmaz Çözümlü Problemlerle Tünel/ Galerilerin Sismik Analizi kitabı baskısı b16) Doç.Dr.Sadrettin Alpan, Hizmet Bitermi adlı kitabın baskısı, İSTANBUL ŞUBE MESLEKİ VE BİLİMSEL TOPLANTILARI b17) 4.Kırmataş Sempozyumu / Dedeman Hotel - İstanbul b18) 4.Maden Mühendisliğ Eğitimi Çalıştayı / İTÜ Maden Fakültesi, İstanbul b19) Ulaşımda yeraltı Kazıları 2.Sempozyumu / İTÜ SD Kültür Merkezi-İstanbul 386

11 C) SOSYAL ETKİNLİKLER c1) Çayırhan Kömür ve Termik Santralı ve Beypazarı Trona İşletmesi teknik gezileri c2) 4 Aralık Madenciler Bayramı Kutlamaları (2006 Dedeman, 2007 Sheraton) c3) Madencilikte İlkler Ödülleri ( 4 Aralık 2006) c4) Geleneksel olarak sürdürülen aylık Emekliler toplantıları c5) Maden Mühendisliği Bölümleri mezuniyet törenlerine katkı ve katılımlar c6) Şube Çalışanı Mukadder ÖZKOÇAK ın emekliliği ve hizmet plaketi sunumu c7) Bölgemizdeki mesleki özellikteki çeşitli sosyal etkinliklere katılım c8) Çeşitli etkinlik ve haberlerin SMS yoluyla üyelere duyurulması C9) Şube Binası alımı, tefrişi ve hizmete sunulması MADENCİLİKTE İLKLER VE BAŞARILI TEZ ÖDÜLLERİ (4 Aralık 2006) Prof.Dr.M.Zeki Doğan Maden Y.Müh. Tuğrul Erkin Bakır Cevher ve Konsantrelerinin Bakterilerle Çözünür Hale Getirilmesi-Eylül/1976 Ağır Mayi İle Manyezit Zenginleştirme Projesi ve Uygulaması, 1977 Madencilikte İlkler 2006 Madencilikte İlkler 2006 Esen Tuncer İTÜ Maden Fakültesi Danışman: Y.Doç. Cevher Hazırlama Dr.GülayBulut A.B.Dalı Serkan Tüylü İÜ, Maden Müh. Bölümü Can Güngören İÜ, Maden Müh. Bölümü Danışman: Prof. Dr.Ali Kahriman Danışman: Doç.Dr. Şafak G.Özkan Selestit in Flotasyon Yöntemiyle Zenginleştirilmesi Hisarcık Açık Ocağında Patlatmadan Kaynaklanan Titreşimlerin İstatistiksel Analizi Ultrasonik ve MikrodalgaEnerjisinin Bor Minerallerinin Çözünürlüğüne Etkisi Başarılı Lisans Tezi Başarılı Lisans Tezi Başarılı Lisans Tezi Serkan Tüylü İÜ, Maden Müh. Bölümü Danışman: Y.Doç. Dr. Ümit Özer Mevcut Bir Açık Ocağın Modellenmesi ve Üretim Planlaması Başarılı Lisans Tezi 387

12 T E Ş E K K Ü R Şubemiz çalışmaları ve değişik etkinliklerine kişisel/kurumsal olarak katılan, emek veren herkese teşekkür ederiz. 388

13 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ VII. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ( ) 389

14 GÜNDEM 1.Gün : 1- Açılış 2- Başkanlık Divan Seçimi ve Saygı Duruşu 3-Açılış Konuşmaları 4- Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanması 5- Şube Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Adayların Belirlenmesi ve Duyurulması 6-Oda Genel Kurul Asıl ve Yedek Delege Adaylarının Belirlenmesi ve Duyurulması 7- Dilek, Öneriler ve Kapanış 2.Gün: Seçimler Toplam üye sayısı : 1668 İllere göre dağılım : İzmir : 732 Balıkesir : 209 Manisa : 198 Muğla : 181 Aydın : 119 Çanakkale : 97 Denizli : 101 Uşak :

15 Temsilcilikler : MANİSA İl temsilcisi : Şenol BAY DENİZLİ İl temsilcisi : Ali EDEM AYDIN İl temsilcisi : Ercan AKÇİL BALIKESİR İl temsilcisi : Metin YILMAZ ÇANAKKALE İl temsilcisi : Hürriyet DEMİRHAN MUĞLA İl temsilcisi : Mustafa PEHLİVAN (Ağustos 2007 Tarihinde İstifa Etti ) MTA Ege Bölge Müdürlüğü İşyeri Temsilcisi : Ayhan PAMUK DEÜ Maden Müh. Bölümü İşyeri Temsilcisi : V. Taylan ENGİN DEÜ Maden Müh.Bölümü Öğrenci Temsilcisi : Tamer ERGÜN : Semih YILMAZ : Ozan AYKURT Ocak 2006 tarihinde VII. Olağan Genel Kurul sonucunda 7 asıl 7 yedek üye ile 76 adet Genel Merkez delegesi seçilmiştir. Genel Kurulda seçilen asıl yönetim kurulu görev bölümü yapmış ve aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Başkan : Uygur URCUN II.Başkan : Yalçın ELEKLER Yazman : Doğan KARAKUŞ Sayman : Kerim KÜÇÜK Üye : Aykut AKDEMİR Üye : Gül GÜLER AKAR Üye : M.Sezai TİMUR 391

16 tarihinde Gül GÜLER AKAR ın yerine 1. yedek üye Ceren ŞAHİN, tarihinde Kerim KÜÇÜK ün yerine 2. yedek üye Kemal ÖZFIRAT, tarihinde Yalçın ELEKLER in yerine 3. yedek üye Zeynep S. DAŞ, tarihinde Uygur URCUN yerine 4. yedek üye M. Ceyhun ÖZDİLEK, tarihinde M. Sezai TİMUR un yerine 5. yedek üye H. Hüseyin UĞURLU görev almıştır. Şuan ki yönetim kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekildedir. Başkan II.Başkan Yazman Sayman Üye Üye Üye : Aykut AKDEMİR : Doğan KARAKUŞ : Zeynep Sibel DAŞ : Ceren ŞAHİN : M. Kemal ÖZFIRAT : M. Ceyhun ÖZDİLEK : H. Hasan UĞURLU 22 OCAK OCAK 2008 TARİHLERİ ARASINDA TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ FAALİYETLERİ Şubat 2006 tarihinde Genel Merkez Genel Kuruluna delegeler ile birlikte aktif katılım sağlanmıştır. (%80 oranında katılım sağlanmıştır) 29 Nisan 2006 da Ankara da yapılan TMMOB Danışma Kuruluna Yalçın ELEKLER ve Aykut AKDEMİR katılmıştır Mayıs 2006 tarihinde ise TMMOB Genel Kuruluna delegelerin tamamının katılması sağlanmıştır. 7 Ekim 2006 tarihinde şube danışma kurulu düzenlenerek Danışma kurulu kararları yönetim kurulu toplantısında değerlendirilerek merkez yönetime iletilmiştir. 14 Ekim 2006 tarihinde TMMOB Mitingine öğrencilerle birlikte 60 kişilik bir grup ile katılım sağlanmıştır. 15 Ekim 2006 tarihinde düzenlenen Genel Merkez Danışma Kuruluna Uygur UR- CUN, Yalçın ELEKLER, Kerim KÜÇÜK, Aykut AKDEMİR, M.Sezai TİMUR, Ceren ŞA- HİN ile katılım sağlanmıştır. 15 Nisan 2007 tarihinde tarihinde düzenlenen Genel Merkez Danışma Kuruluna Uygur URCUN, Aykut AKDEMİR, M.Sezai TİMUR, Ceren ŞAHİN, Zeynep S. DAŞ ile katılım sağlanmıştır tarihinde TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesinde Danışma Kurulu Toplantısı yapılmış, danışma kurulu kararları şube yönetiminde değerlendirilmiş, gerekli konular merkeze iletilmiştir. 392

17 DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine gelen Prof. Dr. İlknur CÖ- CEN makamında ziyaret edilmiştir. 20 Ekim 2007 tarihinde Kütahya / Gediz de gerçekleştirilen Şubeler Toplantısına İzmir Şubesi olarak Aykut AKDEMİR, Zeynep S. DAŞ, Ceren ŞAHİN, M. Ceyhun ÖZ- DİLEK ile katılım sağlanmıştır tarihinde Ankara da TMMOB, KESK, TTOB tarafından organize edilen Eşit, Özgür, Demokratik Türkiye mitingine Yönetim kurulu ve ögrencilerimizle birlikte katılım sağlanmıştır. DEÜ Maden Mühendisliği Bölümünün 35. yıl etkinliklerine Yönetim olarak katılım sağlanmıştır tarihinde DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü Maden İletişim Topluluğunun (MADİLET) hazırlamış olduğu Dünya Madenciler Günü etkinliğine katılım sağlanmış olup öğrencilerimize Maden Mühendisleri Odasını tanıtan bir sunum yapılmıştır tarihinde İzmir Baro sunun düzenlediği Anayasa Taslağı konulu konferansa üyelerimizden Galip Bırık katılmıştır. 2. ÖRGÜTLENME 2.1. Temsilcilikler DEÜ den M.Kemal ÖZFIRAT ın yönetim kurulunda görev almasıyla, boşalan DEÜ işyeri temsilciliğine V.Taylan ENGİN atanmıştır. Manisa İl temsilciliği ne, Şenol BAY Balıkesir İl temsilciliği ne Metin YILMAZ Aydın İl temsilciliği ne Ercan AKÇİL Denizli İl temsilciliği ne Ali EDEM Muğla İl temsilciliği ne Mustafa PEHLİVAN (Ağustos 2007 Tarihinde İstifa Etti) Çanakkale İl temsilciliği ne Hürriyet DEMİRHAN atanmıştır İKK Her ayın ilk Çarşambası olağan toplanan İKK toplantılarına düzenli katılım Muhammet YILDIZ ve Aykut AKDEMİR ile sağlanmış, İKK da alınan kararlara destek verilmiştir. 393

18 2.3. Öğrenci İlişkileri DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile ilişkilerimizin geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. DEÜ Maden Mühendisliği bölümü öğrencileri ile 28 Eylül 2006 tarihinde şubemizde bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda yeni temsilci seçimi için Şubemize gün bildirilmesi istenmiştir. Dile getirilen sorunlara çözüm bulunmaya çalışılmış ve öğrenciler tarafından yayınlanan PANO dergisi basım masraflarına şubemiz tarafından katkıda bulunulacağı ifade edilmiştir. Seçilmiş olan öğrenci temsilcileri ile iki haftada bir toplantılar düzenlenmiştir tarihinde Dikili de ve tarihinde Foça da TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 5. ve 6. Yaz Eğitim kampına katılım sağlanmıştır. Nisan 2007 de gerçekleştirilen I. Maden Mühendisliği Öğrencileri Kurultayı çalışmaları tamamlanmış ve bu çalışmalar sonucunda toplam 9 adet bildiri ortaya çıkmış ve kurultayda öğrenci arkadaşlarımız tarafından sunulmuştur. Kurultaya 22 öğrenci arkadaşımızın katılımı sağlanmıştır. Eylül 2007 tarihinde DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü 1. sınıf ögrencileriyle Manisa Turgutlu ilçesi Çaldağ mevkiinde bulunan Sardes Nikel Maden işletmesine gezi düzenlenmiştir tarihinde gerçekleştirilen Dünya Madenciler Günü Gala Yemeğine DEÜ Maden Mühendisliği öğrencileri geniş katılım sağlamışlardır. 3. KONGRELER, SEMPOZYUMLAR ve SEMİNERLER Mart 2006 tarihinde Afyon da düzenlenen MERSEM 2006 mermer sempozyumuna, Mayıs 2006 tarihinde düzenlenen Dikili Yöresi Jeotermal Kaynakları Değerlendirme Sempozyumuna, Haziran 2006 tarihinde Zonguldak Şubemiz tarafından düzenlenen Kömür Kongresine, Eylül 2006 tarihinde yine odamız tarafından Trabzonda düzenlenen Doğu Karadeniz Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumuna Şube Yönetim Kurulumuz tarafından katılım sağlanmıştır Kasım 2006 tarihinde Ankara da düzenlenen 3.Uluslararası Bor Sempozyumuna şubemizi temsilen Yalçın ELEKLER ve Cemil SEÇKİN tarafından katılım sağlanmıştır Aralık 2006 tarihinde İstanbul da düzenlenen 4. Ulusal Kırmataş Sempozyumuna şubemizi temsilen Aykut AKDEMİR, Doğan Karakuş ve Ceren ŞAHİN ile katılım sağlanmıştır. 394

19 09 Aralık 2006 tarihinde, Dünya Madenciler Günü kapsamında üyelerimizin yoğun katılımıyla bir gala yemeği düzenlenmiştir Şubat 2007 tarihinde 6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu II. Madencilik Fuarı ile birlikte yapılacağı için ilk defa uluslararası hale getirilmiş ve başarıyla gerçekleştirilmiştir Nisan 2007 de gerçekleştirilen Madencilik ve Çevre sempozyumuna şubemiz adına Ceren ŞAHİN ve Zeynep S DAŞ ile katılım sağlanmıştır Nisan 2007 tarihinde düzenlenen 1.Maden mühendisliği Öğrenci Kurultayına 22 öğrenci ile birlikte Uygur URCUN, Aykut AKDEMİR,M.Sezai TİMUR, Ceren ŞAHİN ve Zeynep S DAŞ şubemizi temsilen katılmışlardır Mayıs 2007 tarihinde Maden Makinaları Sempozyumu ve Sergisi ne Uygur URCUN, Aykut AKDEMİR ve M. Kemal ÖZFIRAT şubemizi temsilen katılmışlardır. 6-8 Haziran 2007 tarihinde Ankara da gerçekleştirilen Türkiye 20. Madencilik Kongresi ve Sergisine Uygur URCUN, Aykut AKDEMİR ve M. Kemal ÖZFIRAT ile katılım sağlanmıştır Kasım Ankara da gerçekleştirilen TMMOB Jeotermal Kongre ve Sergisine şubemiz adına Yalçın ELEKLER, Oktay ALTAY, C. Ali DEMİRCAN, Kemal GÜNAY, Ömür ÖZBEYİNLİ şubemizi temsilen katılmışlardır. 08 Aralık 2006 tarihinde, Dünya Madenciler Günü kapsamında üyelerimizin yoğun katılımıyla bir gala yemeği düzenlenmiştir. 4. FUARLAR 29 Mart 01 Nisan 2006 ve Mart 2007 tarihinde İZFAŞ ın gerçekleştirdiği Mermer Fuarında her yıl olduğu gibi Şubemizce stand açılarak, kitap satışı gerçekleştirilmiş ve odamızın tanıtımı yapılmıştır. Sektör temsilcileri ile görüşmeler yapılarak sorunlar irdelenmiş, öneriler sunulmuştur Şubat 2007 tarihinde II. Madencilik Fuarı İZFAŞ ile birlikte 6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu bilimsel etkinliği ile birleştirilerek başarıyla gerçekleştirilmiştir. 5. TOPLANTILAR, PANELLER 19 Haziran 2006 tarihinde SMMH yönetmeliğinde görülen aksaklıklar konulu bir toplantı düzenlenmieştir. Yeterli katılım sağlanamadığından tartışma internet ortamına taşınmış sonrasında tarihinde aynı konulu danışma kurulu toplantısı yapılmıştır. Şubemiz nezdinde sektörde çalışan uzman üyelerimiz davet edilerek söyleşiler düzenlenmiştir. Sektörel söyleşilerden birincisi tarihinde Maden Mühen- 395

20 disi Alpaslan ERTÜRK ün ( DEÜ Öğretim Görevlisi ) sunumunu yaptığı İş Sağlığı ve Güvenliği konulu söyleşidir. İkinci ise tarihinde Orman Mühendisi Mahir ORHAN ( İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü ) ve Maden Mühendisi Reha ÖZENİR in ( Çevre İl Müdürlüğü) konuşmacı olduğu Çevre ve Orman Mevzuatı konulu söyleşidir. 6. İNCELEMELER 21 Ağustos 2006 tarihinde Uşak-Eşme de altın iletmeciliğinden kaynaklandığı ifade edilen içme suyuna siyanür ve ağır metallerin karıştığı iddiası, merkez yönetim kurulu talebe üzerine, şube yönetim kurulu üyemiz Aykut AKDEMİR ile Merkez Denetleme Üyesi Muhammet YILDIZ söz konusu bölgede teknik incelemelerde bulunmuştur. İnceleme sonucunda hazırlanan rapor Ankara Genel Merkezimize iletilmiştir. İzmir Büyük Şehir Belediyesi tarafından yapılan Belkahve agrega ocaklarının rehabilitasyonu, kapatılması ve alternatif yer gösterilmesi çalışmalarına şubemiz aktif olarak katılmış, arazi incelemelerine ve yapılan toplantılara Aykut AKDEMİR ile katılım sağlanmıştır. TEMA Vakfı tarafından düzenlenen Manisa Turgutlu ilçesi Çaldağ bilgesinde Nikel madeni üretimi konusunda ve çevreye etkilerinin konuşulduğu bir toplantı düzenlenmiştir. TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına Aykut AKDEMİR ve Zeynep Sibel DAŞ katılım sağlamıştır. TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesinden Aykut AKDEMİR ve Muhammet YILDIZ, İstanbul Şubesinden Melih ÇELİKKOL ve Baran EROĞLU Kaz Dağlarındaki altın arama faaliyetleriyle ilgili incelemelerde bulunmuş ve rapor halinde Ankara merkeze sunmuşlardır. 7. ŞUBE DAİRESİ TADİLATI Şubemiz dairesinde gereken yeniliklerin yapılması amacıyla ilk olarak tarhinde bir çalışma başlatılmıştır. Tadilat içerisinde yapılması istenen değişiklikler belirlenmiş ve üç farklı firmadan fiyat teklifi alınmıştır. Alınan teklifler ışığında maliyet hesabı yapılıp genel merkezimize yollanmıştır. Genel merkezimiz konuyu değerlendirip söz konusu tadilatın ileri bir tarihe ertelenmesi önerisinde bulunmuştur. Daha sonra 2007 yılı Şubat ayında tadilatın yapılabileceği ve fiyatların güncellenmesinin ardından bilgilendirme yapılması isteği Genel Merkez tarafından şubemize iletilmiştir. Gerekli çalışmalar yürütülerek 2007 yılı Mart ayı içerisinde tadilata başlanmıştır. 396

21 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ VII.DÖNEM GELİR-GİDER TABLOSU YTL 2005 YILI DEVREDEN YILI GELİRLER TOPLAMI YILI GELİRLER TOPLAMI GENEL GELİRLER TOPLAMI YILI GİDERLER TOPLAMI YILI GİDERLER TOPLAMI GENEL GİDERLER TOPLAMI MERKEZDEN GELEN BANKADA BULUNAN KASA 353 Sıraladığımız bu etkinlikler ve çalışmalarda katkı koyan tüm üyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, özel sektörümüze teşekkürü bir borç biliriz. YÖNETİM KURULU 397

22 398 TMMOB Maden Mühendisleri Odası 40. Dönem Çalışma Raporu

23 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ADANA ŞUBESİ 4. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ŞUBE ETKİNLİKLERİ günü şube genel kurulu yapıldı mart 2006 ve mart 2007 günlerinde her yıl düzenlenmekte olan Çukurova Yüksek Öğretim Tanıtım Günlerine Stand açılarak katılım sağlandı. Bu etkinlikle, Lise ve dengi okul öğrencilerinin meslek seçimlerinde etkili olabilecek kriterlerin tanıtımı ve Yüksek okul tercihlerinin daha bilinçli olarak yapılması hedeflenmiştir. 3-6 mayıs 2006 günü Ç.Ü. Maden Bölümü Öğrenci Temsilcilikleri seçimi yapıldı. (29 mayıs 2006) Geniş tabanlı bir öğrenci kitlesinin Odamız bünyesinde sorunlarını dile getirmesi ve gelecekte üyesi olacakları meslek odasında şimdiden söz sahibi olmaları için Öğrenci Temsilcileri Atama ile değil Seçim yapılarak belirlenmiştir. 4- Yeni İl Temsilcisi atamaları yapıldı. Mersin : İrfan İÇAÇAN, E.Nihat TEZEL 399

24 Hatay : Cemil ATEŞ, A.Mete KANAR G.Antep : Hüseyin CAVA, Cemal ÇETE Maraş : Yeni dönemde ataması yapılacak Mart 2007 günlerinde Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği sempozyumu yapıldı. Madencilik sektörünün İş Güvenliği sorunlarının işlendiği Sempozyum 2007 yılının İş Güvenliği yılı ilan edilmesiyle oldukça önemli bir etkinlik olarak kayıtlara geçmiştir. Ayrıca, Şubemiz tarafından Ç.Ü. Maden Bölümünün de büyük katkıları ile Adana da ilk kez yapılan Sempozyum etkinliği, çok olumlu eleştiriler alarak farklı konularda da yapılabilecek etkinlikler için zemin hazırlamıştır. 6- Öğrenci Kurultayına Doğru toplantıları yapıldı. 18 mart 2007, 24 mart 2007, 31 mart 2007 günlerinde, Eğitim, İşsizlik, Yetkin Mühendislik konularında görüş belirlemek için tartışmalar yapılmıştır. Gelecekte yapılanan toplum içerisinde bayrağı taşıyacak olan Mühendis adaylarının Ortak Görüşleri nin belirlenmesi ve bu görüşleri benimseyerek savunmaları için düzenlenmiş olan toplantılar, büyük ilgi görmüştür mart 2007 günü Ç.Ü. Maden bölümü öğrencileri ile Mesleğe Hoş Geldiniz toplantısı yapıldı. 8- Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin bölge madencilik kuruluşlarına yapılan teknik gezilerine katılımları sağlandı. 9-5 mayıs 2007 günü Yeni Mezun Meslektaşlarımıza yönelik olarak Şube üyemiz ve A sınıfı İSG uzmanı Ahmet KAYA nın katılımı ile Açık Ocak İşletmeciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Meslek içi Eğitim çalışması yapılmıştır. Söyleşi şeklinde yapılan bu toplantıya Öğrenciler tarafından büyük ilgi gösterilmiştir. 10- Merkez Odamızın düzenlediği tüm Danışma Kurulu toplantıları ile diğer Etkinliklerine fiilen katılım sağlandı. 11- Çeşitli tarihlerde bölgemizi ziyaret eden Yerli-Yabancı ziyaretçiler ile Üniversitelere rehberlik yapılarak çevre illerdeki Madencilik çalışmalarının tanıtımı sağlandı. 400

25 (Şube, Ç.Ü.ve Fransa Açık İşletmeleri Eğitimi Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen organizasyonla Türkiye ye teknik gezi yapmak üzere, Fransa, Brezilya, Gine, Kolombiya, Hindistan, Fildişi Sahilleri, Moritanya, Kazakistan, Venezüella ve Peru ülkeleri vatandaşlarından oluşan, Prof. Dr. Jean-Alain FLEURESSON başkanlığında gelen ve ülkelerinde üst düzey görevlerde bulunan Maden ve Jeoloji mühendislerinden oluşan, toplam 14 kişiden oluşan heyet, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Adana Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet Mahmut KI- LIÇ başkanlığında, ülkemizin bulunan çeşitli maden işletmeleri ve tesislerini gezmiştir. Bu gezi bir hafta sürmüştür. Gezi sırasında, Afşin-Elbistan Açık İşletmesi ve Termik Santrali, Şişe Cama ait Soda Sanayi ve Hammadde Ocağı, Adana Çimento Fabrikası ve Hammadde Sahası, Afyon İscehisar Mermer Ocakları ve Yörede bulunan Mermer işleme Fabrikaları, Kütahya Emet Borik Asit Fabrikası ve Emet Bor Açık İşletmesi ve son olarak ta Seyit Ömer Linyit Açık İşletmesi ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.) 12- Bu dönemde Şubemize 1 tam boy kitaplık yaptırılmış, 1 Faks makinesi, 2 adet de Yazıcı alınmıştır. Şubemiz salonunda üyelerimizin kullanımına açık iki adet bilgisayar ile internet hizmeti verilmeye başlanmıştır. DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ KUTLAMALARI ve günlerinde Madenciler ve Meslektaşlarımızın katılımı ile Adana da Seyhan Oteli Güney Balo Salonunda Dünya Madenciler Günü kutlamalarının 19. ve 20. si düzenlenerek coşkuyla kutlanmıştır. DİĞER ODA VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE ORTAK ETKİNLİKLER günü JMO Adana Şb. İle ortak olarak Mermer Konferansı gerçekleştirildi. Konferansa Odamız üyelerinden Maden Yük. Müh. Levent YENER in katılımı sağlandı. 15- İl genelinde yapılan TMMOB üyesi oda temsilcilerinden oluşan İKK toplantılarına katılım sağlandı. 16- Valilik bünyesinde düzenlenen Kent Konseyi toplantılarına katılım sağlandı. 17- TMMOB İl genelinde ve Ülke genelinde düzenlediği etkinliklere katılım sağlanmıştır. 401

26 DÖNEM GELİR GİDER DURUMU 1. Bu dönemde: ,14 YTL gelir elde edilmiştir. Bunlar : ,60 YTL 2006 Yılında, ,54 YTL 2007 Yılında gerçekleşmiştir. Bu dönemin gideri ise ,53 YTL dir. Bunlar : ,99 YTL 2006 Yılında, ,54 YTL 2007 Yılında gerçekleşmiştir. Gelir ve giderlerle ilgili olarak her üç ayda bir Merkez Denetleme Kurulu tarafından Denetlemelerimiz yapılmış olup, denetleme tutanakları arşivlerimizdedir. 402

27 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ZONGULDAK ŞUBESİ 39. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 403

28 39. Dönemde yürütülen çalışmalarda görev alan; doğrudan katkı koyan, eleştiri, görüş ve önerileri ile destek olan tüm kişilere, kurum ve kuruluşlara, tüm il, ilçe ve işyeri temsilcilerine; komisyonlarda, kongrelerde, çalışma guruplarında özveri ile yer almış üyelerimize, meslektaşlarımıza ve Şubemiz çalışanlarına teşekkür ederiz. Saygılarımızla 39. Dönem Yönetim Kurulu MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ZONGULDAK ŞUBESİ 40. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU Maden Mühendisleri Odası ve Şubelerinin genel kurullarına yönelik toplantı ve seçim takvimi oda yönetim kurulunun tarih ve 83/1 sayılı kararıyla belirlenerek tarihli Evrensel Gazetesinde yayınlanmıştır. Oda ana yönetmeliği uyarınca Zonguldak şube genel kurulunda seçilecek delege sayısı elli üç (53) olarak tespit edilmiştir. Zonguldak Şube Genel Kurul Tarihleri Çoğunluklu Toplantı Tarihi : 19 Ocak 2008 Saat 10:00 Çoğunluklu Seçim Tarihi : 20 Ocak 2008 Saat 09:00-17:00 Çoğunluksuz Toplantı Tarihi : 26 Ocak 2008 Saat 10:00 Çoğunluksuz Seçim Tarihi : 27 Ocak 2008 Saat 09:00-17:00 Yer : Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Lokali 404

29 Zonguldak Şube Genel Kurul Gündemi Birinci Gün 1. Açılış 2. Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu 3. Açılış konuşmaları 4. Çalışma raporlarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması 5. Şube yönetim kurulu asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması 6. Oda genel kurul asil ve yedek delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması 7. Dilek, öneriler ve kapanış İkinci Gün (seçimler) SUNUŞ Değerli Üyelerimiz; 2006 yılının başında sizlerin desteğiyle ülkemiz ve sektörümüzde yaşanan çok önemli sorunlarla birlikte göreve geldik ve 39. Dönem Zonguldak Şube Yönetim Kurulu olarak bir dönemin daha sonundayız. Öncelikle, çok yoğun ve bir o kadar da emek isteyen yolculuğumuz süresince bizlere destek olan, sorunların çözümünde emeği geçen sizlere, yapıcı eleştirileri ile bizleri yönlendiren meslektaşlarımıza, arkadaşlarımıza, şükranlarımızı sunuyor, dönem içinde kaybettiğimiz tüm meslektaşlarımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz. Değerli Üyelerimiz; Aslında hepimizin bildiği sorunları birkaç cümleyle hatırlamakta yarar olduğunu düşünüyoruz. Evet yıllardan beri sıkıntılı, sancılı, sorunlu bir ülkede yaşıyoruz. Sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi her alanda aldı başını gidiyor yozlaşma. Emek en yüce değerdir ilkesi yerini para en yüce değerdir e bıraktı yıllardır uygulanan ve AKP iktidarı döneminde şahikasını yaşayan ve halkın yararına olmayan politikalarla. Her alanda politikasızlığın veya bilinçli bir yozlaştırma politikasının hakim olduğu ülkemizde ne tutarlı bir madencilik politikası mevcut ne de siyasi ve ekonomik politika. Toplum üretimden kopartılmış ve çılgın bir tüketime yönlendirilmiş durumda. Geriye dönüp baktığımızda dünya ve ülkemiz ölçeğinde emek adına hiçbir şey üretilmediğini, sürecin emeğin aleyhine işlediğini görmekteyiz. Bütün dünyayı etkileyen küreselleşme sözcüğünü yirminci yüzyılın son çeyreğinin başlarından itibaren, özellikle 1990 lı 405

30 yıllarda duyar ve kullanır olduk. Ama bu etkileşim küçük veya gelişmekte olan ülkelerin kendi isteğiyle değil büyük ve sömürgeci ülkelerin zorbalığıyla meydana gelmektedir. İnsanlar bireyselliğe zorlanmakta bir araya gelmelerine engel olmak için her şey yapılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynakları ve bütün kuruluşları uluslararası finans kuruluşlarının talimatlarıyla özelleştirme adı altında sermayeye peşkeş çekilmektedir. Ne adına yapılmakta peki bu özelleştirmeler? Piyasa mekanizmasının sağlıklı işleyişi ve kaynakların rasyonel kullanımının ancak bu yöntemle gerçekleşebileceği gerekçe gösterilerek. Bunun doğru olmadığını ise yaşayarak görüyoruz. Ülkemiz de özelleştirme saldırılarının odağındadır. Özelleştirilen bütün kurumlarda insanlar işten atılmakta, çalışanlar ise sefalet ücretleriyle yaşamaya mahkum edilmektedirler. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan özelleştirmelerin, taşeronlaştırmaların boyutlarının kavranmasına yönelik birkaç örnek vermek yeterli olacak. IMF Heyeti son gözden geçirmeyi tamamlarken, önceliğin elektrik dağıtımının özelleştirilmesine ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) nın çıkarılmasına verilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye nin bugüne kadar ki en büyük özelleştirmelerden bir olacak olan elektrik dağıtımı özelleştirmesi gündeme alınırken, zemini hazır hale getirmek için elektriğe %10-15 zam yapıldı. GSS yeniden ve üstelik daha beter maddelerle gündeme geliyor. Emeklilik hakkımız elimizden alınıyor. Parası olmayan ölüme terk ediliyor. Bütün bu yaşadıklarımız bir yazgı olamaz. Bu oyunu örgütsel mücadelemizle, emek örgütleriyle birlikte omuz omuza vererek bozmak zorundayız. Saygıdeğer üyelerimiz; Göreve geldiğimiz günden itibaren, ülkemizi bitiren özelleştirme uygulamalarına karşı bir duruş içinde olmaya, sosyal ve emekten yana tavır alan ve üreten/üreterek büyüyen ve gelişen bir ülke için üzerimize düşeni yapmaya, tutarlı bir madencilik politikası oluşturulması için özverili bir şekilde çalışmaya, barış, demokrasi ve emek güçleriyle birlikte bir arada insanca/kardeşçe yaşanacak, katliamların olmadığı bir ortamı yeşertmeye, barıştan ve insan haklarından yana bir dünya oluşturmaya özen gösterdik, önümüzdeki dönem göreve gelecek arkadaşlarımızın da bu anlayış içinde olacağını biliyoruz, diliyoruz. 40. Dönem Şube Genel Kurulu nda şube organlarında görev alacak tüm arkadaşlara başarılar diliyor, bu Çalışma Raporunun hazırlanmasında çaba gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 39. DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULU 406

31 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü mezunu olan meslektaşımız, Kastamonu Hanönü beldesinde Üniversite sınavına girerek üniversiteyi kazanan tek kişi olarak bir ilki başarmış ve okul masrafları da İlçenin ileri gelenleri tarafından karşılanmış. Mesleğimde başarılı olmak istiyorum diyerek çalışmaya başlayan üyemiz ve meslektaşımız, 07 Temmuz 2006 da Kastamonu nun Azdavay ilçesinde bulunan bir özel maden ocağında meydana gelen iş kazası sonucunda aramızdan ayrıldı. Çok genç yaşta, hayatının baharındayken kendisini kaybettik. Onu sevgi ve saygıyla anıyoruz 39. DÖNEM ZONGULDAK ŞUBE GENEL KURULU Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi nin Ocak 2006 tarihlerinde yapılan 39. Dönem Genel Kurulunda Listeye kayıtlı üye sayısı 903 Oy kullanan üye sayısı 234 Geçersiz oy sayısı 28 Geçerli oy sayısı 206 şeklindedir. Yönetim Kurulu ilk toplantısını 1 Şubat 2006 tarihinde en yaşlı üye Levent USMAN başkanlığında yapmış, görev dağılımını yukarıdaki gibi gerçekleştirmiştir. Buna göre Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur. 1.Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KAYMAKÇI (Başkan) 2.Yaşar UZUNKAVAKLI (II. Başkan) 3.Rahmi ÜDER (Yazman) 4.Hüsnü MEYDAN (Sayman) 5.Levent USMAN (Üye) 6.A. Birol KASAPOĞLU (Üye) 7.Mehmet UYGUR (Üye) Yedek Yönetim Kurulu ise ; 1.Cüneyd YAMUDİ 2.Nusret ÖZTÜRK 407

32 3.İlknur GÜNAYDIN 4.Osman GÜLER 5.Ahmet Dündar AKYÖN 6.Yrd. Doç. Dr. Hamit AYDIN 7.Murat TERZİOĞLU 40. DÖNEM MERKEZ ODA GENEL KURULU Merkez Oda Genel Kurulu öncesi üst kurul delegeleri ile Şube lokalinde yapılan toplantıda Merkez Oda seçimleri değerlendirilerek Oda Ana Yönetmeliğinin tartışılması sağlanmış, bir yol haritası oluşturulmaya çalışılmıştır. Genel Kurulda; Oda Ana Yönetmeliği, üyelerin özlük hakları, Oda yayınları ve raporlarındaki geçmişten gelen benzeşmeler, bunların güncel hale getirilmesi, taş ocaklarında maden mühendisi istihdamını gerektirecek uygun düzenlemelerin yapılması, fazla seyahat eden Kurul Üyelerinin sigortalanabilmesi, Denetleme Kurulu üyelerinin sayısının arttırılması, Danışma Kurulunun daha etkin hale getirilmesi, teknik-daimi nezaretçilik, iş güvenliği uzmanlığı ve eğitimleri, laiklik ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, madencilik faaliyetlerinin mutlaka tüzük ve yönergelere göre yapılması, TMMOB yapısında siyasi duruşların ön plana çıkması, Oda-öğrenci ilişkilerinde aidiyetin sağlanması, Sürekli Eğitim Merkezi, Stratejik Araştırma Merkezi, küreselleşme, özelleştirme vb. konular tartışılmıştır Mart 2006 tarihlerinde Merkez Oda Genel Kurulu gerçekleştirilmiştir. Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuz ve Üst Kurul delegelerimizle Genel Kurul süreci takip edilerek divan ve oluşturulan komisyonlarda görevler alınmıştır. 40. Dönem Merkez Oda Yönetim Kurulu Mehmet Torun (Yönetim Kurulu Başkanı) Berna Fatma Vatan (II. Başkan) Nahit Arı (Yazman) Ahmet Sardar (Sayman) Mehmet Ali Hindistan (Üye) Cemalettin Sağtekin (Üye) H. Can Doğan (Üye) 408

33 YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI Genel Kurul sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında; il, işyeri ve özel sektör temsilcileri belirlenmesi amacıyla, öncelikle yeni oluşan yönetim kurulunun müessese ve işletmelerin ziyaretleri sırasında oluşacak yaklaşımlara göre seçimin yapılmasına karar verilmiştir. Şube Yönetim Kurulu, yedek yönetim üyeleri, eski başkanlar, il, ilçe ve işyeri temsilcileri ve bu kişilere ilaveten şubenin belirleyeceği 20 kişiden oluşan danışma kurulu üye sayısının arttırılması ve aynı zamanda Şube ve işyerleri arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamak amacıyla işyeri temsilci yardımcılığı seçilmesi yönetim kurulu tarafından tercih edilmiştir. Bu çerçevede temsilciliklere ve temsilci yardımcılığına; Armutçuk Amasra Kozlu Karadon Üzülmez Genel Müd. Üniversite MTA Özel Sektör Ereğli GMİS Erdemir : Halis Önay, Orhan Çelik : Cengiz Akçe, Veli Türkaslan : Aygün Ekici, Ercüment Temeller : Hüseyin Aydınoğlu, Vedat Küçükbükücü : Dinçer Acun, Hasan Karaüzüm : Mehmet Tatlısöz : Melih Geniş : Kemal Çakmak, Erhan Avcı : Erdal Çakmakçı, Levent Yağcı : Tarık Demirel : Nizamettin Tiryaki : Oktay Sağtekin, Hikmet Muti olarak atanmıştır. Yönetim Kurulu tarafından TTK ya alınacak 1300 işçi ve bunlardan maden mühendisi olarak alınacaklara dair bir yaklaşımın belirlenmesi için değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler ışığında TTK Genel Müdürü Rıfat DAĞDELEN, Yönetim Kurulu tarafından ziyaret edilerek yeni göreve başlayacakların işe alım statüsünden dolayı, aynı işi yapan ancak farklı statüde çalışanların ileride çalışma barışına, motivasyon ve verimliliği olumsuz etkileri olacağı kendilerine aktarılmıştır. Ancak, yevmiyeli statüde bile olsa maden mühendisleri için yaratılan bu istihdam olanağı üzerinde Bu şekilde istihdam olmaz şeklinde değerlendirilme yapılmamıştır. Yönetim Kurulu olarak; istihdamın olumlu ancak yevmiyeli statünün çalışanlar arasında sıkıntı doğuracağı tespiti yapılmıştır. Bu tespitle birlikte doğacak olan problemlerin çözümünün 409

34 zaman içinde aşılacağı ve yevmiyeli mühendis istihdamına; Maliye Bakanlığının Sözleşmeli Personel için kadro temini yapmamasından dolayı, mevcut şartlar dâhilinde olumlu yaklaşılmıştır. 39. Dönem Genel Kurulu sırasında bir konuşmacının yaptığı konuşma nedeniyle Zonguldak Valisi ve beraberindekilerin Genel Kurul salonunu terk etmesiyle yaşanan ve Genel Kurul Divanını da içine alan söz dalaşında, yeni seçilmiş Yönetim Kurulumuz objektif bir tavır sergilemiştir. Konu ile ilgili olarak yapılan basın açıklamasında; Şube Genel Kurulumuzun katılanların tümünün görüş ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri demokratik bir yapı olduğu vurgulanmıştır. Bununla birlikte herkesin de cevap hakkının saklı bulunduğu bir platform olduğu belirtilerek, konuşmacının düşüncelerini açıklama özgürlüğü bulunduğunu ifade eden bir basın açıklaması yapılarak konu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Şubemize bağlı Düzce, Bolu, Kastamonu, Karabük ve Bartın illerinde madencilik faaliyetlerinde çalışan üyelerimizin Şubemizle ilişkilerinin güçlendirilmesi, sağlıklı bilgi alışverişinin sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu üyesi Levent Usman, Hüsnü Meydan ve Maden Mühendisi Çağlar Öztürk ten oluşan bir komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyonun yaptığı ziyaretler ve çalışmalar sonucunda bu illerde teknik nezaretçi ve iş güvenliği uzmanı olarak çalışan üyelerimizle yapılan toplantıların oldukça verimli bir iletişim ortamı sağladığı görülmüştür. Bu üyelerle yapılan toplantılarda nezaretçi istihdamı, ücretlendirmelerinde Oda tarifelerine uyum ve haklarının korunması gibi bilgilendirme konuları işlenmiştir. Şubat 2006 da Yönetim Kurulu üyelerimiz Birol Kasapoğlu, Yrd.Doç. Dr. Hamit Aydın ve araştırma görevlisi ve Şube Yedek Yönetim Kurulu üyesi İlknur Günaydın dan oluşan Öğrenci Üye Komisyonu kuruldu. Oldukça etkin çalışmalar yapan bu komisyon, Şube ile öğrenciler arasında dinamik bir ortamın oluşmasını, öğrencilerin her türlü Şube faaliyetlerinin içinde yer almalarını ayrıca Merkez Oda Öğrenci Kurultayı v.b. etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin Oda ile ilişkilerinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Düşünceye Özgürlük Platformu nun bilgi edinme hakkının yasal anlamda nasıl kullanılacağına dair Şubemizin de tertip komitesinde bulunduğu bilgilendirme toplantısı 25.Şubat.2006 tarihinde Odamız lokalinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma dönemi içersinde 15. Kömür Kongresinin Sekreteryası, Danışma ve Yürütme Kurulları belirlenmiştir. Sekreterya: Levent Usman (Sekreter), Hüsnü Meydan(Sayman) ve Yrd.Doç. Dr. Hamit Aydın dan oluşturuldu. 15. Kömür Kongresi Danışma Kurulu Üyeleri Prof. Dr. N.Ali Akçın Prof. Dr. Vedat Didari Prof. Dr. Hasan Gerçek Prof. Dr. Tevfik Güyagüler Enver Karaçam Kemal Reşit Kutlu Mesut Öztürk Tuncer Özkan 410

35 Prof. Dr. Yadigâr V. Müftüoğlu Yrd. Doç. Dr. Dilek Çuhadaroğlu Yrd. Doç. Dr. Sait Kızgut Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Ünlü Gündüz Ökten Murat Turan Mehmet Torun Yaşar Uzunkavaklı 15. Kömür Kongresi Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Yadigâr V. Müftüoğlu (Kongre Başkanı) Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Ünlü (Kongre 2. Başkanı) Levent Usman (Kongre sekreteri) Hüsnü Meydan (Kongre saymanı) Erhan Hancı Yrd. Doç. Dr. Hamit Aydın Mehmet Çelik Bahri Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Melih Geniş Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özarslan Aydın Kasapoğlu Birol Kasapoğlu Avni Özerkan Rahmi Üder Kongre çalışmaları sorunsuz bir şekilde tamamlanarak 7-9 Haziran 2006 tarihlerinde TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı salonlarında gerçekleştirilmiştir. 3 Mart 1992, Kozlu Grizu Faciasında kaybettiğimiz 263 Madencimizin hatırlanması ve böyle kazaların yaşanmaması için her yıl olduğu gibi etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinlikler kapsamında; ilk olarak Kozlu Müessesesinde düzenlenen anma törenine Yönetim Kurulu olarak katılım sağlanmış, ardından Madenci Şehitliği önünde diğer örgütlerle birlikte bir basın açıklaması yapılmıştır. Kazanın olduğu zamana ait yerel ve ulusal basında yer alan haberler derlenerek Gazete Kupürleri Sergisi bir hafta boyunca Şubemiz lokalinde sergilenmiştir. Ayrıca; 3 Mart kazasıyla ilgili fotoğraf ve haberlerden oluşan materyallerle Şube lokalinde slayt gösterisi yapılmıştır. 411

36 3 Mart Kozlu kazasının meydana gelmesindeki faktörlerin neler olabileceği konusunda Yönetim Kurulumuzun bir metin çalışması Merkez Oda aracılığıyla ulusal basında yayınlanması sağlanmıştır. 3 Mart Kozlu ve tüm maden kazalarında hayatını kaybeden madencilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Demokrasi Platformundaki örgütlerle birlikte Madenci Anıtında yapılan basın açıklamasında Şube Yönetim Kurulumuz ve bazı üyelerimizin katılımıyla yer alınmıştır. 18.Mart.2006 tarihinde TMMOB tarafından İstanbul da düzenlenen Barış Mitingine şubemizi temsilen Şube başkanı ve bir Yönetim Kurulu üyesi katılmıştır. KESK, Demokrasi Platformu ve TMMOB nin desteklediği mitinge katılımcıların nakli için destek verilmiştir. KESK tarafından 27 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı na karşı kamuoyu oluşturmak için düzenlenen referanduma Şube Yönetim Kurulu ve üyelerimizle birlikte sahilde kurulan sandıkta toplu bir şekilde Hayır oyumuzu kullandık. Bu dönem içerisinde Oda lokalinde kurulan sandıkta üyeler ve vatandaşların oy kullanımı için ve konunun kamuoyuna duyurulması anlamında olanaklarımızı seferber edilmiştir. 28 Mart 2006 da Odamız İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu ve Minex Fuarı danışma kurulunda yer alan şube başkanlarımız hazırlık toplantısına katılmıştır. Mart 2006 da Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim okullarında Peygambere Mektup olarak düzenlenen yarışma sonrasında Zonguldak Milletvekili Harun AKIN tarafından TBMM ye Meclis Araştırma Önergesi verilmiş, konu kamuoyunda tartışılmaya başlanmış ve sonrasında iktidar yanlısı sendika, basın yayın organları, partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından Türkiye nin Müslüman Türk Devleti olduğu vurgusu yapılarak milletvekili Harun Akın ı kınamışlar ve söz konusu gerici faaliyete destek olmuşlardır. Şubemiz ve demokrasi platformu bileşenleri bir basın açıklaması yaparak Türkiye nin laik demokratik bir sosyal hukuk devleti olduğu vurgulanmış, peygambere mektup adlı gerici faaliyete gereken tepki gösterilmiştir. Meclis Araştırma Önergesinin kabul edilerek konunun araştırılması ve sorumluların cezalandırılması istenmiştir. 1 Mayıs Emekçi Bayramı tertip komitesinde Şubemizden bir Yönetim Kurulu üyesi ile yeraldık. KESK, GMİS, Baro, TMMOB v.b. örgütlerle 1 Mayısın Zonguldak ta en görkemli bir şekilde kutlanabilmesi amacıyla Şube olarak katkı konmuştur. El ilanları ve diğer iletişim araçlarıyla duyuruların yapılması ve bu kampanya çerçevesinde maddi destek verilmesi gibi katkılar konmuştur. TMMOB pankartı arkasında Yönetim Kurulu ve birçok üyemizle birlikte kortejde bulunmuştur. Aynı miting de Oda Şube 412

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBE 7.DÖNEM (2008-2010) ÇALIŞMA RAPORU OCAK 2010 / İSTANBUL

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBE 7.DÖNEM (2008-2010) ÇALIŞMA RAPORU OCAK 2010 / İSTANBUL TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBE 7.DÖNEM (2008-2010) ÇALIŞMA RAPORU OCAK 2010 / İSTANBUL TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU Başkan: II.Başkan: Yazman: Sayman: Üye: Üye: Üye: Mehmet

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ŞUBAT-2012 16.02.2012 Madencilik Sektörü Çalışanlarına Yönelik Mesleki Eğitim Verilmesine Başlandı. 27.02.2012 Odamızın Yeni Lokali Hizmete Açıldı.

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

- 46 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU

- 46 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 11 Ekim 2012 Şube EMO-Genç Komisyonu toplantısı Şube Eğitim Salonunda yapıldı. Şube Örgütlenme Sekreteri Kaan Hürler'in katılım sağladığı toplantıya yaklaşık 40 EMO-Genç üyesi katılım sağlarken, yeni dönem

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ VIII.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (30.01.2008-22.01.2010) TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 9. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Çoğunluklu Toplantı Tarihi: 16

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014)

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) Kimya Mühendisleri Odası nın 43. Çalışma Döneminde yürütülen tüm çalışmalara doğrudan ya da görüş ve önerileri sunarak katkıda

Detaylı

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM OCAK 2011 03.01.2011 YAYIN KURULU TOPLANTISI 04.01.2011 ODA 06.01.2011 ODA ODAMIZ VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ İŞE BAŞLAYAN JEOFİZİK

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI, 1954 yılında Anayasa'nın 135. Maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı Yasa ile değişik 6235 sayılı Yasa'ya göre kurulmuş,

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry NİSAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II- İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MART / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

21-22 ARALIK 2015 ADANA PROGRAM

21-22 ARALIK 2015 ADANA PROGRAM MADEN İŞLETMELERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU 2015 21-22 ARALIK 2015 ADANA PROGRAM ORGANİZASYON KURULU ORGANİZASYON KURULU TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Ayhan YÜKSEL Ç.Ü. Maden

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi GÜNEY GÖNENÇ (18.10.1933-03.12.2011) 1963-1964 yıllarında EMO 9.Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 1961 yılında EMO İstanbul Şubesi nin kurucu yönetim kurulu üyesi EMO Onur Kurulu nda 19, 20, 21, 22, 23, 24,30

Detaylı

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİMİZ TESMER ÇORUM ŞUBESİ BÜNYESİNDE; ODAMIZ 3 MART 2013 TARİHİNDE YAPILACAK

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

TÜRKİYE 23. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ

TÜRKİYE 23. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ TÜRKİYE 23. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ I M C E T 2 0 1 3 Birinci Duyuru 16-19 Nisan 2013 ANTALYA TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI KONGRENİN AMACI TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından,

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

3. MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI. 11-12 Haziran 2009 ANKARA

3. MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI. 11-12 Haziran 2009 ANKARA 3. MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI 11-12 Haziran 2009 ANKARA Bu Kongre TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından desteklenmiştir. ii 3. MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU

Detaylı

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ 37.DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2002/2004 Baský Kozan Ofset Tel: (0312) 384 20 03 Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Atatürk Bulvarý 131/9 Bakanlýklar / Ankara

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu Madenlerin ülke kalkınmasındaki yeri ve ekonomiye yaptığı katkılar hiç bir şekilde göz ardı edilemez. Madencilik ile ilgili işlemlerden vazgeçilmesi mümkün olmadığı için, madenlerin çıkartılmasında kamu

Detaylı

Please purchase 'e-pdf Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

Please purchase 'e-pdf Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message. TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 40. DÖNEM/3. KOORDİNASYON ÇALIŞMA RAPORU 20-21/01/2007 ANKARA İÇİNDEKİLER 1- GÜNDEM... 2 2- DÖNEM ÇALIŞMALARI... 3 2.1.GENEL...3 2.2.YÖNETSELDURUM...3 2.2.1.TMMOB,İKK

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI

11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI 11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI Yayınlar, bir örgütlenmenin topluma ulaşmasının en önemli araçlarıdır. Odamız, mesleğin tanıtımı, örgütlülüğün pekiştirilmesi, mesleki haklar ve

Detaylı

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni 1 2 3 4 5 01 Eylül 2010 tarihinde, Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır girişiminin 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle kurduğu barış çadırına Diyarbakır İKK tarafından gerçekleştirilen ziyarete Şube Yönetim

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu Madenlerin ülke kalkınmasındaki yeri ve ekonomiye yaptığı katkılar hiç bir şekilde göz ardı edilemez. Madencilik ile ilgili işlemlerden vazgeçilmesi mümkün olmadığı için, madenlerin çıkartılmasında kamu

Detaylı

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010-2012

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010-2012 TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010 2012 TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. KURUMSAL ĐLĐŞKĐLER VE ÖRGÜTLENME 1.1. ĐL TEMSĐLCĐLĐKLERĐ ĐLE ĐLĐŞKĐLERĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ

Detaylı

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ Ülkemizde kurumsallaşmış bazı fuar ve sergilere Şubemizce her yıl düzenli olarak katılım ve destek sağlanmaktadır. Fuarların yanısıra, Şubemiz tarafından organize edilen teknik

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 72 20. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU EMO Ankara Şubesi 20. Dönem Örgütlenme Çalışmaları EMO Ankara Şubesi 20. Döneminde Örgütlenme çalışmaları

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI İzmir Kent Konseyi 1.Olağan (Kurucu) Genel Kurulu 8 Haziran 2010 tarihinde saat 9:00-17:00 arasında Kültürpark alanı İsmet İnönü Sanat Merkezi

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU ÇALIŞMA RAPORU 1-ÖRGÜTLENME KURUMSALLAŞMA 1.1. Yönetim Kurulu, dönem çalışmalarını tüm etkinlik alanını kapsayacak şekilde

Detaylı

BACADER e-bülten OCAK 2015

BACADER e-bülten OCAK 2015 BACADER e-bülten OCAK 2015 ENERJİ VE TESİSAT HABER PORTALI NDA VE TERMO KLİMA DERGİSİ NDE "DOĞRU BACALAR İLE ZEHİRLENMELER ÖNLENEBİLİR" BAŞLIKLI YAZIMIZ YAYINLANDI.. 05 Ocak 2015 tarihinde Enerji ve Tesisat

Detaylı

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak,

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 ŞUBAT / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ÜNĠVERSĠTELERLE ġube

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ÜNĠVERSĠTELERLE ġube ÜNĠVERSĠTELERLE ġube GÜNCESĠ ĠLĠġKĠLER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ 2009-2010 Öğretim yılı Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Fakültesi

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 18 Ekim 2004 tarihinde Şube Lokalinde EMO Genç toplantısı gerçekleştirildi. 19 öğrencinin katıldığı ve tanışma ortamında geçen toplantıda EMO ve EMO Genç çalışmaları, Odanın mesleki

Detaylı

7. dönem çalışma raporu EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 104

7. dönem çalışma raporu EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 104 EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI 104 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 7. Dönemi boyunca, EMO-Genç çalışmalarına oldukça önem vermiş oda ile bağlarının gelişmesi yönünde çalışmalar yürütmüştür. Teknik geziler, tanışma toplantıları,

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 16 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde, gerçekleştirilen onlarca etkinliğin

Detaylı

Öğrencilerimizden Haber... Öğrencilerimizden Haber. Genel Merkezde Çay Partisi

Öğrencilerimizden Haber... Öğrencilerimizden Haber. Genel Merkezde Çay Partisi Öğrencilerimizden Haber... Öğrencilerimizden Haber Genel Merkezde Çay Partisi GGıda Mühendisleri Odası nın Ankara üniversiteleri temsilcilikleri arasında yaptıkları çay partisi Mart ayında gerçekleşti.

Detaylı

EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 61 3. EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 22 Mart 2008 tarihinde Şubemiz EMO Genç Komisyonu tarafından Dicle Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

2012-2013 YILI MALİ RAPORU

2012-2013 YILI MALİ RAPORU 2012-2013 YILI MALİ RAPORU Önceki yıllarda gerçekleşen bütçeler de dikkate alınarak 43. Genel Kurulumuzca kabul edilen 2012 ve 2013 bütçelerinin uygulanması konusunda yetkilendirilen Yönetim Kurulumuz

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

BACADER e-bülten MART 2015 MYK SINAVI YAPILDI

BACADER e-bülten MART 2015 MYK SINAVI YAPILDI BACADER e-bülten MART 2015 DTK DERGİSİ BACADER DEN KÖŞESİNDE SEKTÖRDEN ÇALIŞTAY İZLENİMLERİ.. DTK Dergisi Mart ayı sayısında SEKTÖRDEN ÇALIŞTAY İZLENİMLERİ konulu yazımız yayınlandı. Yayınlanan makalelerimizin

Detaylı

2014 2. 5 NİSAN 2014 TEB

2014 2. 5 NİSAN 2014 TEB 3 NİSAN 2014 Oda Başkanımız Ecz.Ersun ÖZKAN, Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ ve Yönetim Kurulu üyemiz Ecz. Erdem KIZILTEPE; Bolu da yapılan 2. Eczacı Odası Yönetici Eğitimi Seminerlerine katıldı.3

Detaylı

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU 03 Ocak 2013 2012 Yılı Değerlendirme Toplantısı 2012 Yılının İstanbul Turizmi açısından değerlendirilmesinin yapıldığı, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu nun teşrifleri

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

7. dönem çalışma raporu. DİĞER KURUM ve KURULUŞLARLA İLİŞKİLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu. DİĞER KURUM ve KURULUŞLARLA İLİŞKİLER. EMO Kocaeli Şubesi DİĞER KURUM ve KURULUŞLARLA İLİŞKİLER 152 Peyzaj Mimarları Odası Kocaeli İl Temsilciliği`nden Şubemiz Yönetim Kuruluna Ziyaret 7 Şubat 2012 Peyzaj Mimarları Odası Kocaeli İl Temsilcileri 07 Şubat Salı

Detaylı

SEMPOZYUMU. Odamız tarafından düzenlenen. Delme-Patlatma Sempozyumu nun beşincisi 7-9 Kasım 2007 tarihleri arasında Ankara da gerçekleştirildi.

SEMPOZYUMU. Odamız tarafından düzenlenen. Delme-Patlatma Sempozyumu nun beşincisi 7-9 Kasım 2007 tarihleri arasında Ankara da gerçekleştirildi. SEMPOZYUMU Odamız tarafından düzenlenen Delme-Patlatma Sempozyumu nun beşincisi 7-9 Kasım 2007 tarihleri arasında Ankara da gerçekleştirildi. Yaklaşık 250 delegenin katıldığı ve konu ile ilgili 22 adet

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ZONGULDAK ŞUBESİ 42. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ZONGULDAK ŞUBESİ 42. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ZONGULDAK ŞUBESİ 42. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 OCAK-2014 SUNUŞ Değerli üyelerimiz; 2012 yılında Genel Kurul üyelerimizin takdirleriyle 2 yıllık süre için göreve geldik.

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU XI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V İÇİNDEKİLER... XI I. BÖLÜM CHP NİN SON GENEL YÖNETİM KURULU A. SON GENEL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİLMESİ... 3 Cumhuriyet Senatosu Üçte Bir Yenileme ve Milletvekili Ara Seçimleri...

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ 29 Mart 2012-Mersin in Gülnar İlçesi ne nükleer santral yapmak isteyen Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. nin Akkuyu da yapılan Halkı Katılımı toplantısına Nükleer

Detaylı

JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ)

JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ) JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ) TMMOB Jeofi zik Mühendisleri Odası, Merkez, Şube, Bölge, il ve ilçe temsilcilikleri tarafından yürütülen iş ve işlemlerin internet üzerinden çevrimiçi

Detaylı

TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ

TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ 6-11 Ocak 2014 tarihleri arasında KKTC Lefkoşa kentinde yapılmış bulunan KIBRIS

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

RİZE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

RİZE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI RİZE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Sayfa No Başkan ın Sunuşu 3-4 Oda Kurulları Yönetim Kurulu 5 Denetleme Kurulu 6 Disiplin Kurulu 7 Haksız Rekabetle Mücadele

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI 20.05.2009 tarih ve 27233 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma ve Uygulama

Detaylı

14 OCAK OCAK OCAK 2011

14 OCAK OCAK OCAK 2011 4 OCAK 2011 Yönetim Kurulumuz, SGK Adana Sağlık ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Ecz.Fatih KAYACI ile birlikte SGK Adana Sağlık ve Sosyal Güvenlik Merkezi nin Çukobirlik evrak arşivi gezildi. 14 OCAK

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ İletişim: www.bartin.edu.tr/ Tel : 03782235126 Fax : 03782235065 Adres : Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

Sayı: 15 NİSAN 2013. 14 Nisan 2013 Pazar Günü Mesleğimiz İçin Taksim deydik.

Sayı: 15 NİSAN 2013. 14 Nisan 2013 Pazar Günü Mesleğimiz İçin Taksim deydik. 14 Nisan 2013 Pazar Günü Mesleğimiz İçin Taksim deydik. 14 Nisan 2013 Pazar günü saat:12.00 de Galatasaray Lisesi önünde meslektaşlarımızla toplanarak, balonlar pankartlar eşliğinde İstiklal Caddesi boyunca

Detaylı

BACADER e-bülten HAZİRAN 2015

BACADER e-bülten HAZİRAN 2015 BACADER e-bülten HAZİRAN 2015 DTK DERGİSİ HAZİRAN AYI SAYISINDA YAYINLANAN YAZILARIMIZ.. DTK Dergisi Haziran sayısının BACADER DEN köşesinde İSİB ÇALIŞTAYI VE SODEX ANKARA FUARI İZLENİMLERİ konulu yazımız

Detaylı

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

5 ŞUBAT 2014 Gençlik Komisyonumuz tarafından mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız ile tanışma yemeği düzenlenmiştir.

5 ŞUBAT 2014 Gençlik Komisyonumuz tarafından mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız ile tanışma yemeği düzenlenmiştir. 1 ŞUBAT 2014 Güney Bölgesi Eczacı Odaları Toplantısı Odamız ev sahipliğinde Adana da gerçekleşmiştir. Toplantıya Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Hatay, Aksaray, Osmaniye, Karaman, Nevşehir ve

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

38. DONEM (2002-2004) ÇALIŞMA PROGRAMI

38. DONEM (2002-2004) ÇALIŞMA PROGRAMI 38. DONEM (2002-2004) ÇALIŞMA PROGRAMI Dönem içerisinde yapılacak çalışmalar; 1) Örgütlenme Çalışmaları, 2) Mesleki ve Bilimsel Çalışmalar, 3) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler olmak üzere üç temel başlık

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 225 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 13 Ocak 2012 KESK Genel Merkezi başta olmak üzere bir çok ilde KESK e bağlı sendikalar, demokratik kurumlar, belediyeler ve siyasi

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

İ İnsanca Yaşam İçin, Eşit, Özgür,

İ İnsanca Yaşam İçin, Eşit, Özgür, Künye... Haber... Haber Künye ÖĞRENCİLERİMİZDEN HABERLER İ İnsanca Yaşam İçin, Eşit, Özgür, Demokratik Türkiye İçin Yürüdük 8 Ekim 2011 Cumartesi günü emek ve meslek örgütlerinin katılımıyla İnsanca Yaşam

Detaylı