KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI)"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI) (Önerge No:724/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, orman sahalarına ulaşımın sağlanması için Mağusa Kazası Turunçlu köyü ile Kurudere köyü sınırında P/H XXIII 33 W2 içerisinde parsel 364 ün kuzeyinde ve parsel 108 in güneyinde bulunan mevcut kamu yolunun doğu istikametine devam ederek, önergeye ekli haritada kırmızı renkle belirtildiği şekilde mera sahası olan parsel 395,1 ve orman sahası olan parsel 363 ün kuzey sınırı boyunca kamu yolu olarak ilan edilmesini onayladı. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

2 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı nın Yurtiçi Eğitim Planı Çerçevesinde 2014 Yılı İçerisinde Düzenlenecek Hizmetiçi Eğitim Kurslarında Eğitimci Olarak Görevlendirilecek Uzman ve Eğitimcilere Yapılacak Ödemelere ilişkin Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararında Prof. Dr. olan eğitmenlere yapılacak ödeme kısmında sehven 70 TL (Yetmiş Türk Lirası) olarak belirtilen ödemenin net 70 TL (Yetmiş Türk Lirası) olarak düzeltilerek sözkonusu kararın tadil edilmesini onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

3 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUKAVELELİ ER VE ERBAŞ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:810/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, 52/2000 sayılı Askerlik Yasası nın 9 uncu maddesi uyarınca hazırlanıp ekte sunulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Mukaveleli Er ve Erbaş (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı.

4 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SÖZLEŞMELİ PERSONEL BURCU ENGÜR ÜN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:825/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı nın çim futbol sahalarının ekim, bakım ve idamesi çalışmalarının yürütülebilmesi amacına yönelik olarak Bakanlar Kurulu nun K(II) sayı ve tarihli karar ile sözleşmesi uzatılan T.C Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bölümü nde Yüksek Lisans eğitimi yapmış Burcu Engür ün tarihinde sona erecek görev süresinin Bakanlıkların yeniden oluşumu çerçevesinde Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nda görev yapmak üzere önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 (Bir) yıl süre ile uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. KKTC Başbakanlığı (RG) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

5 KARAR NUMARASI: Y(K-I) S(K-II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN İPTAL EDİLMESİ VE YENİ BİR KARAR OLUŞTURULMASI (Önerge No:832/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Kermiya Spor Kulübü ne Parsel Ayrılması na ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu S(K-II) sayı ve tarihli kararın iptal edilmesine ve aşağıdaki şekilde yeni bir karar oluşturulmasına karar verdi. Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kermiya da kain P/H XXI/37 W1&2 blok E de yer alan 163 no lu parsel (23 dönüm) KKTC Anayasası nın 159 uncu maddesinin (1)(b) ve (3) üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 4(1) maddesi uyarınca devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarda kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, spor tesislerine gerekli bakımın yapılıp idamesinin sağlanabilmesi amacına yönelik olarak spor işlerinden sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

6 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:834/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Öztemur Trading Free Port Ltd. e seramik, boya ve hırdavat malzemeleri ithalat-ihracatını gerçekleştirmek amacı ile Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni Tüzüğü nün 3 (1) maddesi uyarınca Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

7 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BİYOLOG MÜJDENUR İSLAMOĞLU NUN EĞİTİME GÖNDERİLMESİ (Önerge No:839/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı na bağlı Devlet Laboratuvarı nda Biyolog olarak görev yapan Müjdenur İslamoğlu nun Mayıs 2014 tarihleri arasında, TC İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kriminal Daire Başkanlığı na bağlı İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı nda Atış Artıkları Analizleri konusunda eğitime gönderilmesini, Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletinin temin edilmesini, konaklama masrafları söz konusu eğitimi verecek kurum tarafından karşılanmayacak şekilde mevcut mevzuat gereği harcırah verilmesini ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Sağlık Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

8 KARAR NUMARASI: Y(K-I) OKUL HARÇLARININ KARŞILANMASINA KATKI YAPILMASI (Önerge No:840/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkilker Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan Burs Tüzüğü nün 31 inci maddesinin (3) üncü fıkrası uyarınca, önergeye ekli listede öğrenci bilgileri ve isimleri belirtilen toplam 18 öğrencinin Öğretim Yılı Bahar ve Güz Dönemi okul harcı tutarına her bir öğrenci için belirtildiği miktarda olmak üzere katkı yapılmasını ve toplamda oluşan 34, TL tutarın ödenmesi için gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Eğitim Amaçlı Diğer Transferler kaleminden karşılanmasını onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

9 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:844/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Haricindeki Diğer Ülkeler, Özel İlgi Grupları ve Kapalı Gruplar ile Türkiye Cumhuriyeti Haricindeki Diğer Ülkelerden Charter Seferler İçin Teşviklendirme Esasları na ilişkin Y(K-I) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli sunulan ve 1 Ocak Aralık 2016 tarihleri arasında geçerli olacak Teşviklendirme Esaslarının aşağıdaki şekilde değiştirilerek, sözkonusu Bakanlar Kurulu kararının tadil edilmesine karar verdi. 1. Türkiye Cumhuriyeti Haricindeki Diğer Ülkelerden Çarter Seferler İçin Teşviklendirme Esasları nın 2. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilir; KKTC ye turist getirmek amacı ile düzenlenecek çarter operasyonu en az 12 seferden (boş bacak hariç) oluşmalıdır. 2. Türkiye Cumhuriyeti Haricindeki Diğer Ülkelerden Çarter Seferler İçin Teşviklendirme Esasları nın 2. maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilir; Türkiye Cumhuriyeti haricindeki diğer ülkelerin herhangi bir noktasından Ercan Havalimanı na getirilen turistlerin, KITOB üyesi ve Oteller Encümeni tarafından belgelendirilmiş turistik tesislerle, Karpaz Eko Turizm Birliği üyesi turistik tesisler ve yöresel ev nitelikli turistik tesislerde en az yedi geçe konaklatılması halinde tur operatörü ve/veya KITSAB üyesi turizm ve seyahat acentesine aşağıdaki çerçevede katkı yapılır ,000-4,999 Turist taşınması halinde kişi başına ,000-9,999 Turist taşınması halinde kişi başına ,000-19,999 Turist taşınması halinde kişi başına ,000-29,999 Turist taşınması halinde kişi başına ,000+ Turist taşınması halinde kişi başına Türkiye Cumhuriyeti Haricindeki Diğer Ülkelerden Çarter Seferler İçin Teşviklendirme Esasları nın 4. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilir; 4. İşbu belge kapsamında gerçekleştirilecek çarter operasyonları çerçevesinde, her sefere ilişkin uçuş saati ve destinasyon özellikleri Bakanlıkça incelenip değerlendirildikten sonra teşvik kapsamına girecek çarter seferlerin başlangıç ve son sefer bacaklarının karşılanması amacıyla,, ayni operasyon için gidiş-dönüşten oluşan bir boş bacak katkısı ödenir. Boş bacak hakkı kazanılabilmesi için en az ardışık 24 sefer yapılması veya en az 2,000 kişi taşınması gerekmektedir. Bununla birlikte, herhangi bir şehirden ilk kez operasyon yapılması halinde 12 sefer veya 1,296 kişi taşınması boş bacak hakkı için yeterli olacaktır.

10 Yukarıda belirtilen 1. ve 2. maddelerdeki değişikliklerin Yılları için, 3. maddedeki değişikliğin ise sadece 2014 Yılı için geçerli olacak şekilde Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girecek şekilde değiştirilmesi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

11 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSTANBUL VE KONYA DA EŞZAMANLI OLARAK DÜZENLENECEK TÜRKİYE TRAP VE SKEET FEDERASYON KUPASI ETKİNLİĞİNE KKTC ATICILIK FEDERASYONU EKİPLERİNİN KATILMASI (Önerge No:849/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul ve Konya da eşzamanlı olarak düzenlenecek Türkiye Trap ve Skeet Federasyon Kupası Etkinliği ne KKTC Atıcılık Federasyonu nun 7 kişilik Trap (İstanbul) ve 7 kişilik Skeet (Konya) toplam 14 kişilik ekiple katılmasını; katılım dolayısıyla 10,825 TL na baliğ olacağı tahmin edilen (Türkiye Trap Federasyon Kupası 5,515 TL + Türkiye Skeet Federasyon Kupası 5,309 TL) toplam harcamaların (uçak bileti, konaklama, öğlen, akşam yemeği, fişek (66 paket X 25 adetlik)) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

12 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ANTALYA DA DÜZENLENECEK RYDER CUP GOLF TURNUVASI NA KKTC GOLF FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:850/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Golf Federasyonu nca Mayıs 2014 tarihleri arasında Antalya da düzenlenecek Ryder Cup Golf Turnuvası na 23 kişiden oluşacak KKTC Golf Federasyonu ekibinin katılmasını; 21 Mayıs 2014 gidiş, 26 Mayıs 2014 dönüş olmak üzere 9,900 Türk Lirasına baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamaların (uçak bileti ve transfer giderleri) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

13 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ANTALYA NIN ALANYA İLÇESİNDE DÜZENLENECEK ULUSLARARASI ESKRİM ÇOCUK KUPASI NA KKTC ESKRİM FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:851/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Eskrim Federasyonu nca Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya nın Alanya ilçesinde düzenlenecek Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası na 10 kişiden oluşacak KKTC Eskrim Federasyonu ekibinin katılmasını; 22 Nisan 2014 gidiş, 29 Nisan 2014 dönüş olacak şekilde 6, Türk Lirasına baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamaların (uçak bileti, otobüs bileti, iaşeibate) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

14 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU NCA ÜLKEMİZDE DÜZENLENECEK RYDER CUP GOLF TURNUVASI NIN HARCAMALARININ KARŞILANMASI (Önerge No:853/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Golf Federasyonu nca 1-4 Mayıs 2014 tarihleri arasında ülkemizde düzenlenecek Ryder Cup Golf Turnuvası nın 33,500 Türk Lirası na baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamaların (iaşe-ibate, şort, tişört vs.) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

15 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DEVLET İHALE (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:854/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, 32/1983 sayılı Hazine Malları Yasası nın 7(3) maddesi tahtında hazırlanıp ekte sunulan Devlet İhale (Değişiklik) Tüzüğü nü onaylayarak, Resmi Gazete de yayımlanmasına karar verdi.

16 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SÖZLEŞMELİ PERSONELİN GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:868/2014, 869/2014, 870/2014, 871/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadroları altında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve aşağıda adı-soyadı, uzmanlık alanları, sözleşme hitam tarihleri ve ödenek kalemleri belirtilen personelin görev sürelerinin önergeye ekli sözleşme metinlerine bağlı olarak sözleşmeli hitam tarihiyle 1 (Bir) yıl süreyle uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ve aşağıda belirtilen Sözleşmeli Personelin Ücretleri kalemlerinden karşılanmasını onayladı. Adı-Soyadı Uzmanlık Alanı: Bakanlar Kurulu Kararı. Sözleşme-Hitam Tarihi 1. Dr. Bedriye Ağız, Diş, Çene K(II) sayı ve Gizem Çelebioğlu Hastalıkları ve Cerrahi Uzmanı Yılmaz Aldağ Tıbbi Fizikçi K(II) sayı ve Dr. Ayşe Sayılı Çocuk Hematolojisi Uzmanı K(II) sayı ve Ödenek kalemi Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Sağlık Bakanlığı Tevhide Ziver Mikrobiyoloji Uzmanı K(II) sayı ve tarih Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Sağlık Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

17 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI (Önerge No:872/2014,873/2014, 874/2014, 875/2014, 876/2014, (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık servislerinde görev yapmak üzere hizmetlerine ihtiyaç duyulan aşağıda adı-soyadı ve uzmanlık alanları belirtilen Doktorlar ın 1 (Bir) yıl süre ile Sözleşmeli Personel olarak 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası nın 7(2) ve 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası nın 6(2) maddeleri çerçevesinde, önergeye ekli sözleşme metinlerine bağlı olarak istihdam edilmelerini ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Adı-Soyadı: Uzmanlık Alanı: 1. Dr. Pembe Eriz Pratisyen Hekim 2. Dr. Fidan Çevik Pratisyen Hekim 3. Dr. Şebnem Benar Yumurtacıoğlu Pratisyen Hekim 4. Dr. Refika Hüral Kardiyoloji Uzmanı 5. Dr. Ferda Selçuk Nörololoji Uzmanı Sağlık Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

18 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ (Önerge No:824/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, Atatürk Öğretmen Akademisi 2014 Mali Yılı Bütçesi ni nın görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı

19 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSTANBUL DA YAPILACAK VODAFON FREEZONE 17. LİSELERARASI MÜZİK FESTİVALİ NE KATILIM (Önerge No:826/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, 26 Nisan 2014 tarihinde İstanbul da gerçekleşecek Vodafon Freezone 17. Liselerarası Müzik Festivali ne davetli olarak katılacak Milli Eğitim Bakanı Dr. Mustafa Arabacıoğlu ile Özel Kalem Müdürü Fatma Anıl Öder in Nisan 2014 tarihlerine bağlı olarak Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesini, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sevgi Değgin in ise 24 Nisan 2014 tarihinde yapılacak olan ODTÜ Yönetim Kurulu Toplantısı na katılmak üzere Ankara da bulunacağından sadece İstanbul-Ercan dönüş biletinin temin edilmesini ve adıgeçenlerin iaşe-ibate giderleri, İstanbul daki ulaşım giderleri ile mevzuat gereği yurt dışı görev yollukları ve İstanbul da bulundukları süre içerisinde doğabilecek diğer resmi harcamaların Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasını onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

20 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ULUSLARARASI GENÇ DİPLOMATLAR EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM (Önerge No:827/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, T.C Dışişleri Bakanlığı tarafından 3-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Ankara da gerçekleştirilecek 20. Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı na katılmak üzere Ankara ya gidecek olan II. Derece Tanıtma Memuru Esra Emin Özdeniz e belirtilen tarihler için mevzuat gereği harcırah verilmesini ve gerekli ödeneğin Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dışişleri Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

21 KARAR NUMARASI: Y(K-I) E(K-2) SAYI VE TARİHLİ KARARIN İPTAL EDİLMESİ (Önerge No:828/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Mezarlık Yapımı Amacıyla Yeşilköy Muhtarlığı nın Kullanımına Arazi Ayrılması na ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E(K-2) sayı ve tarihli kararda belirtilen pafta/harita III.60.W2 & E2 de kain 275 no lu parsele gereksinim kalmadığından, sözkonusu kararın iptal edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

22 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NIN MERKEZİ ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMİ (Önerge No:829/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı nda bulunan ve T.C nden ithal edilen Merkezi Isıtma-Soğutma Sistemi nin sezon başı açılış servisi ve bakımının yapılabilmesi için T.C. firması Form Tesisleri Bakım Tic. A.Ş. nden teknisyen Alp Hasan Özbek in KKTC ne gelmesini, geliş dönüş tarihlerine göre alınacak Ankara-Ercan-Ankara uçak bileti, KKTC nde kalacağı süre içierisindeki otel, konaklama ve belirecek diğer tüm masrafların İçişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden, ayrıca ısıtma-soğutma sisteminin sezon başı açılış servisinin yapılabilmesi için, gereksinim duyulan KDV dahil Euro karşılığı Türk Lirası nın İçişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Büro, Bakım ve Onarım Giderleri kaleminden karşılanmasını onayladı. İçişleri Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

23 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KUZEY SAHİL YOLU, YOL YAPIM İŞLERİ GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK YAYIMLANAN TATLISU DAKİ TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:830/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Kuzey Sahil Yolu, yol yapım işleri güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan Tatlısu da özel mülkiyetteki taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 4. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki Kamulaştırma İhbarını onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

24

25 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TÜRKMENKÖY TARIMSAL ARAŞTIRMA İSTASYONU NUN GENİŞLETİLMESİ İÇİN ARAZİ TAHSİSİ (Önerge No:831/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türkmenköy Tarımsal Araştırma İstasyonu arazisi, artan projelerden dolayı yetersiz kaldığından, arazi ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından yapılan araştırmada KKTC malı olduğu tesbit edilen Türkmenköy Pafta/Harita 32/20 E parsel numaralı dönüm tarlanın kontrol ve yönetiminin Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ne verilmesine karar verdi. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

26 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BERLİN FRUİT LOGİSTİCA 2014 YAŞ MEYVE VE SEBZE FUARI NA KATILIM (Önerge No:833/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, K.T. Sanayi Odası nın 5-7 Şubat 2014 tarihleri arasında Almanya nın başkenti Berlin de Fruit Logistica Yaş Meyve ve Sebze Fuarı na katılım kapsamında yaptığı önergeye ekli listede detayları belirtilen (fuar yer kirası, katılımcıların fuar kataloğunda görünürlüğü, standların elektrik ve temizlik bedeli, fuara flama asma bedeli, fuar giriş kartlarına ödenen ücret, standların konstrüksiyon bedeli, sergilenecek ürünlerin Berlin-fuar alanı nakliye ve gümrük bedeli, Ercan-İstanbul-Berlin nakliye bedeli, broşür ve logo tasarım ve baskı bedeli) giderler ile görevlendirilen Feriha Bıyıkoğlu ve Hüseyin Ezgin in 3-8 Şubat 2014 tarihleri arasındaki Ercan-İstanbul-Berlin gidiş-dönüş uçak biletleri, otel konaklama ve transfer giderleri ile hostes kiralama ve diğer resmi giderlerin karşılanması için harcanan 152, TL nın K.T. Sanayi Odası adına faturalanması ve belgelenmesi karşılığı olarak verilmesini ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Sanayi Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Kalite Belgesi, Fuar, Pazarlama ve Navlun Hibe Destek Programı Projesi kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

27 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC DE DÜZENLENECEK TÜBİTAK PROJELERİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİMİ NE DAVET EDİLEN EĞİTMENLERİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:835/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Haziran 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) KKTC nde düzenlenecek olan Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar, Tarih, Coğrafya ve Felsefe Öğretmenleri ne yönelik Tübitak Projeleri Proje Danışmanlık Eğitimi ne eğitmen olarak davet edilen Doç. Dr. Kenan Söğüt, Prof. Dr. Ülkü Çömelekoğlu, Proje Uzmanı Soner Yurtdaş, Prof. Dr. Ayşe Akman, Yrd. Doç. Dr. Nida Palamut Koşar ve Prof. Dr. Serap Yalın ın Adana-Ercan-Adana geliş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesini, iaşe-ibate giderlerinin karşılanmasını ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi kaleminden karşılanmasını onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

28 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:836/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan Cemrem Turizm Kafe Otelcilik Gıda Otomotiv İnşaat Emlak Film ve Müzik Yap. San. Ticaret Limited Şirketi nin bir Denizaşırı (Yabancı) Şirket olarak tescil müracaatını Fasıl 113 sayılı Şirketler Yasası nın 346. ve 347 nci maddeleri uyarınca onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

29 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BESİN MADDELERİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:838/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Fasıl 261 Besin ve İlaç Satış Yasası nın 19 uncu maddesi tahtında hazırlanıp ekte sunulan, Besin Maddeleri (Değişiklik) Tüzüğü nü onaylayarak, Resmi Gazete de yayımlanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı

30 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ÖĞRETİM YILI LİSANS, ÖNLİSANS VE ÖZEL YETENEK ALANLARINDA İHTİYAÇ SAHA VE SAYILARI (Önerge No:841/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan Burs Tüzüğü nün 10 uncu maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı ile Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı nın birlikte hazırladığı ve TC Yüksek Öğretim Kurulu nca oluru alınan ve ekte sunulan Öğretim Yılı Lisans, Önlisans ve Özel Yetenek Alanlarında İhtiyaç Saha ve Sayıları na ait kontenjanları onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı

31

32

33

34

35 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:843/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Yarım Kalmış Otellere Faiz Destekli Kredi Programı Uygulanması na ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararda yer alan 2. ve 6 ncı maddelerin önergede belirtilenler ışığında iptal edilerek, yerine aşağıdaki yeni 2. ve 6 ncı maddelerin konmasına ve adıgeçen kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. 2. Bu programdan komple yeni yatırım olan ve inşası devam eden konaklamalı turizm yatırımlarından fiziki olarak en az %50 (Yüzde Elli) seviyesinde tamamlanmış olanlar ile faaliyette olup, 5 (Beş) yıldızlı oteller dışındaki tesislerin tevsii ve modernizasyona yönelik yatırımları ile işletmeye açılmış ancak finansman sıkıntısı nedeniyle işletmeye ara vermiş ve/veya turizm amaçları dışında kullanılıp yeniden turizm amaçlı kullanılmasına karar verilenler ile Lefkoşa ve Gazimağusa Surlariçi nde restore edilip butik otel veya turistik pansiyon amaçlı kullanılacak tesislerin yararlanabilmesi; 6. Kullandırılacak kredinin azami limiti, komple yeni yatırım olan ve inşası devam eden yatırımlar ile faaliyette olan tesislerin tevsii yatırımları için 2,500,000.-TL, faaliyette olan tesisler ile işletmeye açılmış ancak finansman sıkıntısı nedeniyle işletmeye ara vermiş ve/veya turizm amaçları dışında kullanılıp yeniden turizm amaçlı kullanılmasına karar verilenler ile Lefkoşa ve Gazimağusa Surlariçi nde restore edilip butik otel veya turistik pansiyon amaçlı kullanılacak tesislerin modernizasyona yönelik yatırımları için 500,000.- TL İşletme Kredisi için ise 200,000.- TL olup, bir tesis için birden fazla bankadan bu Protokol kapsamında kredi kullanılması halinde, kullanılacak toplam kredinin her halükarda bu limitleri aşmaması; Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

36 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ULUSLARARASI REKABET AĞI (ICN) YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI VE KONFERANSI NA KATILIM (Önerge No:845/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Nisan 2014 tarihleri arasında Fas ın Marakeş kentinde yapılacak Uluslararası Rekabet Ağı (ICN) Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Konferansı na KKTC Rekabet Kurulu adına Başkan Dr. Yenal Süreç in katılmasını, Ercan-İstanbul-Kazablanka-Marakeş gidiş-dönüş uçak bilet bedeli, konaklama giderleri, seyahat kapsamındaki sigorta ve mevzuat gereği harcırahının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Rekabet Kurulunu Güçlendirme Projesi kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

37 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI NCA YAPILAN KATKILARIN ONAYI (Önerge No:852/2014) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından çeşitli kurum veya tüzel kişilere yapılan ve aşağıda konusu ve miktarı belirtilen katkıların Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun Turizm Acentelerine kaleminden karşılanmasını onayladı. Konu Ödenecek Miktar 1. Bakanlık onayı ile Kösezade Turizm e ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. 2. Bakanlık onayı ile Akmina Turizm e ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. 3. Bakanlık onayı ile Tursem Turizm e ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. 4. Bakanlık onayı ile Unique Cyprus Travel e ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. 11, Euro 54,945 Euro 906 Euro 48 Euro DAĞITIM Bilgi Gereği Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

38 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YEMLİK ARPA SATIN ALINMASI (Önerge No:856/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, 2014 yılının kurak geçmesi nedeniyle 2015 yılı hasat dönemine kadar ülkemizde takriben 100,000 M.Ton yemlik arpaya ihtiyaç duyulacağından hareketle; çiğ süt desteği, navlun desteği, küçükbaş hayvan başına destek ve yem hammaddesi desteğinin belirlenmesinde yemlik arpa fiyatı önem arz ettiğinden, Bob Diesel Machines Trade Ltd. den alınan teklif fiyatı Mart Aralık 2013 dönemi ortalama fiyatı 292,84 USD/M.Ton ve 2014 yılı için en iyi fiyat olan USD/M.Ton fiyattan çok düşük bir fiyat olduğu dikkate alınarak, tarım sektöründeki yıllık planlamaların yapılabilmesi için toplam 100,000 M.Ton yemlik arpanın, Bob Diesel Machines Trade Ltd. den alınmasını; her partinin teslimine müteakip peşin ödemeli aylık 10,000 M.Ton luk partiler halinde CIF Gazimağusa teslim USD/M. Ton fiyatla sözleşme imzalanması hususunda Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu nun yetkili kılınmasını onayladı. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı

39 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İLKBAHAR ÜRÜNÜ PATATES FASON PAKETLEMESİ (Önerge No:857/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı nın Nisan 2014 ayı içerisinde hasadı yapılacak takriben 2,000 Ton tutarında patatesin fason paketlemesine ilişkin aşağıdaki kararı aldı İlkbahar ürünü patates üretim döneminde iç piyasa tüketim fazlası takriben 8,000 Ton patatesin, turfanda olan 2,000 Ton luk kısmının ihraç edilerek, iç piyasanın kısmen de olsa rahatlamasına yardımcı olmak amacıyla, Nisan 2014 ayı içerisinde hasadının yapılması beklenen takriben 2,000 Ton 2014 İlkbahar ürünü turfanda patates için fason paketlemesini yapacak Toprak Ürünleri Kurumu na Gümrük ve Rüsümat Dairesi T.İ.B.1 formu ile ihraç faturalarının sunulması kaydı ile ton başına TL (torba ve palet hariç) fason paketleme ücreti ödenmesi; 2- Fason Paketleme Usul ve Esasları nın Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı tarafından saptanması; 3- Gerekli ödeneğin Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Diğer Teşebbüslere kaleminden karşılanması. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

40 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI (Önerge No:860/2014, 861/2014, 862/2014, 863/2014, 864/2014, 865/2014, 866/2014, 867/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık servislerinde görev yapmak üzere hizmetlerine ihtiyaç duyulan aşağıda adı-soyadı ve uzmanlık alanları belirtilen Doktorlar ın önergeye ekli sözleşme metinlerine bağlı olarak 1 (Bir) yıl süre ile Sözleşmeli Personel olarak 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası nın 7(2) ve 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası nın 6(2) maddeleri çerçevesinde istihdam edilmelerini ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Adı-Soyadı: Uzmanlık Alanı: 1. Dr. Gülsün Akansoy Nörololoji Uzmanı 2. Dr. Cemal Cevheroğlu Genel Cerrahi Uzmanı 3. Dr. Umut Maraşuna Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı 4. Dr. Fatoş Alp Pedodonti Uzmanı 5. Dr. Sezin Akansoy Debeş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 6. Dr. Levent Soyer Kardiyoloji Uzmanı 7. Dr. Hüseyin Kalgay Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 8. Dr. Seide Alev Karasel Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Sağlık Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

41

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2015 YARIM KALMIŞ OTELLER İLE TEVSİİ VE MODERNİZASYON YATIRIMLARINA FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI İLE İLGİLİ Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ VE Y(K-I)839-2014 SAYI VE

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 GÜZELYURT-LEFKE DUBLE YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE YEŞİLYURT TA AĞILI ZARAR GÖREN ERTAY PAŞA YA ZARAR-ZİYAN ÖDEMESİ YAPILMASI (Önerge No:559/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Güzelyurt-Lefke

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 PUAN SATIN ALMA İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:890/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 42A maddesinin (1)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Önerge No:1973/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 2014 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2014-30.6.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 2008 İSKELELER (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1589/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, İskeleler Yasası nın 13 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:2621/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK YAT RALLİSİ NE KATILAN YATLARA MUAFİYET SAĞLANMASI (Önerge No:1503/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 İHRACATI TEŞVİK TÜZÜĞÜ (Önerge No:2354/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 ESER EMİN ÖKTEM İN GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:2456/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014 KKTC NE GİRİŞ YASAKLARININ KALDIRILMASI (Önerge No:1323/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC nde ikametleri sakıncalı görülmesi nedeniyle, 26.7.1991 ve 4.11.1994 tarihlerinde

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)961-2012 YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI

KARAR NUMARASI: K(ll)961-2012 YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI KARAR NUMARASI: K(ll)961-2012 YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI (Önerge No:800/2012) (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, Hissedarları KKTC ve TC vatandaşlarından oluşan ve adına kayıtlı taşınmaz

Detaylı

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' 21.12.2012 Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve 7.12:2012 tarihinde almış olduğu Bakanlığınızı ilgilendiren: kararlar bilgi ve/veya

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES SAMPİYONASI'NA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:822/2012) (M.E.G.S.B)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM (Önerge No:959/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın turizm sektörü ile birlikte

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı