AK Parti de hedef % 65 * HABERÝ 6 DA. Hýdýrlýk ta sabah namazýna cemaat yoðun katýlým saðladý. MHP köylerde dert dinledi. Milliyetçi Hareket.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK Parti de hedef % 65 * HABERÝ 6 DA. Hýdýrlýk ta sabah namazýna cemaat yoðun katýlým saðladý. MHP köylerde dert dinledi. Milliyetçi Hareket."

Transkript

1 AK Parti de hedef % 65 AK Parti Çorum milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen programa katýldý. AK Parti Çorum milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan, programa katýldý. * HABERÝ 6 DA BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN Av. Ahmet ÜNAL Milletvekili Adayý ÇORUM 27 NÝSAN 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ecdada ve ashaba dua Müftülük tarafýndan gerçekleþtirilen Hýdýrlýk Sabah Namazý buluþmasý, adeta muhabbet deryasýna dönüþtü. Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale Zaferi'nin 100. Yýlý nedeniyle düzenlenen cami buluþmasýnda, protokol üyeleri ve vatandaþlar ayný safta bir araya gelip, Yaradan'a boyun büktü. Kazakistan da Müslüman Olmak * HABERÝ 2 DE MHP köylerde dert dinledi Hakký Arýcý vefat etti * HABERÝ 8 DE Kayýp genç ölü bulundu Hýdýrlýk ta sabah namazýna cemaat yoðun katýlým saðladý. * HABERÝ 3 DE Çorum merkeze baðlý Hacýpaþa Köyü nden gelme, kahveci esnafýndan Hakký Arýcý (79) hayatýný kaybetti. Cenaze yolunda kaza, 1 ölü Çorum un Osmancýk ilçesinde, kontrolden çýkan bir otomobilin yol kenarýnda bulunan toprak yýðýna çarptýktan sonra takla atmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 3 kiþi yaralandý. * HABERÝ 5 DE Ensar Vakfý nda bu akþam saat 20,00 de düzenlenecek Kazakistan da Müslüman Olmak konulu konferansa, Timur Nüsüphan Kazakistanlý Ýlahiyatçý Timur Nüsüphan konuþmacý olarak katýlacak. Kazada 1 kiþi hayatýný kaybederken, 3 kiþi yaralandý. MHP 25. Dönem Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, seçim çalýþmalarýna köyünden Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adaylarý Vahit Kayrýcý, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici ve Ali Akcan ile MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Osmancýk'ýn Kýzýltepe ve Güvercinlik köylerinde yapýlan þükür duasýna katýldý. Çorum'un Osmancýk ilçesinde 10 gündür kayýp olan 17 yaþýndaki gencin cesedi sulama kanalýnda bulundu. Polis olayýn intihar mý yoksa cinayet mi olduðunu araþtýrýyor. * HABERÝ 2 DE Sakin Demir * HABERÝ 7 DE 100 bin liralýk çalýntý altýn ile Yozgat ta yakayý ele SP, Ýþitme Engelliler le buluþtu Çorum a gelirken yakalandý Hakký Arýcý * SAYFA 9 DA Saadet Partisi 1. Sýra Milletvekili Adayý Ahmet Bölükbaþ, Çorum Ýþitme Engelliler Derneði'ni ziyaret etti. * HABERÝ 7 DE Kuyumcu dükkanlarýndan el çabukluðu ve oyalama yöntemiyle soygun yapan kadýn, üzerinde 100 bin liralýk çalýntý altýn ile Yozgat ta yakayý ele verdi. * HABERÝ 2 DE Kývýlcým ev yaktý Saadet Partisi 1.Sýra Milletvekili Adayý Ahmet Bölükbaþ, Çorum Ýþitme Engelliler Derneði'ni ziyaret * HABERÝ 2 DE

2 2 PAZARTESÝ 27 NÝSAN 2015 Cenaze yolunda kaza, 1 ölü Çorum un Osmancýk ilçesinde, kontrolden çýkan bir otomobilin yol kenarýnda bulunan toprak yýðýna çarptýktan sonra takla atmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 3 kiþi yaralandý. Kaza, D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kýrklareli nden Trabzon un Þalpazarý ilçesine bir yakýnlarýnýn cenazesine giden eski Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný ve AK Parti Samsun Milletvekili Mustafa Demir in yakýný Cafer Tayyar Demir (50) yönetimindeki 39 LL 317 plakalý otomobil, Kýzýltepe köprüsü yakýnlarýnda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak yol kenarýnda bulunan toprak yýðýnýna çarptý. Çarpmanýn etkisiyle takla atmaya (Ç.HAK:805) SULU YEMEK Bol Alternatifli tablot ve seçmeli yemek AYRICA AÝLE SALONUMUZ VARDIR SALONUMUZDA MULTÝNET VE SET KARTIMIZ MEVCUTTUR Azap Ahmet Sokak No: 19 /A LEZZETpýnarý YEMEK & KEBAP SALONU 7 Kazada 1 kiþi hayatýný kaybederken, 3 kiþi yaralandý. DÖNER Et Döner Servis 9 Et Döner Dürüm + Ayvan 6 Tavuk Döner Servis 6 Tavuk Döner Dürüm + Ayran 4 Et Ekmek Arasý + Ayran 5 Tavuk Ekmek Arasý + Ayran 3.5 IZGARA ÇEÞÝTLERÝ Tavuk Izgara Servis Tavuk Þiþ Servis Tavuk Kanat Servis Tavuk Pirzola Servis Izgara Köfte Servis Adana Kebap Servis Urfa Kebap Servis Beyti Kebap Servis ALO PAKET Düðün - Niþan - Mevlüt gibi özel günlerinizde hizmet vermekten kývanç duyarýz. baþlayan otomobil, orta refüjde bulunan bariyerlerin üzerine düþtü. Kaza anýnda otomobilden fýrlayan Behriye Demir (69) hayatýný kaybederken, sürücü Cafer Tayyar Demir ve araçta bulunan diðer yolcular Hayrettin Demir (68) ile Hatice Demir (36) yaralandý. Yaralýlar Osmancýk Devlet Hastanesi nde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Kazada hayatýný kaybeden Behriye Demir in cenazesi ise Cumhuriyet Savcýsý nýn olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan otopsi için Osmancýk Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Çorum a gelirken yakalandý Kuyumcu dükkanlarýndan el çabukluðu ve oyalama yöntemiyle soygun yapan kadýn, üzerinde 100 bin liralýk çalýntý altýn ile Yozgat ta yakayý ele verdi. Yozgat ta sabah saat sýralarýnda Sarraflar Caddesi'nde bulunan kuyumculara müþteri þeklinde girerek altýnlara bakan A.K. (40) isimli kadýn, son girdiði kuyumcudan dikkat daðýtma ve el çabukluðu marifetiyle 8 bin liralýk altýný çalarak kaçtý. Modern giyimiyle dikkat çeken A.K., girdiði kuyumcularda altýnlarý tek tek inceleyip dýþarý çýkýyor. Son girdiði kuyumcuda el çabukluðu 8 bin lira deðerindeki altýný çalan kadýn kaçtý. Soyulduðunu fark eden kuyumcu durumu emniyete bildirdi. Yozgat Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube ekipleri, kuyumcularýn güvenlik kamerasýndan tespit ettikleri eþkal üzerinden titiz bir çalýþma yürüttü. Kýsa sürede A.K. þehirlerarasý otobüs terminalinde olduðu bilgisini aldý. Çorum a gitmek için bilet alan kadýn, polis ekipleri tarafýndan gözaltýna alýndý. Zanlýnýn üzerinde yapýlan aramada 10 bin lira deðerinde nakit para ve 100 bin lira deðerinde altýn ele geçirildi. A.K. nin Türkiye nin farklý illerinden 20 ayrý kuyumcu soygunun þüphelisi olarak arandýðý ortaya çýktý. Emniyetteki sorgusunun ardýndan A.K. Adliyeye sevk edildi. Hasan Solmaz isimli kuyumcu zanlýnýn önce kendilerinin iþ yerine geldiðini belirterek, "Kadýnýn hareketlerinden þüphelendim ve dikkatli davrandým. Kadýn içeri girince önce kameralarý kontrol etti. Daha sonra benden altýn istedi ben de çýkardým çok dikkatli davrandýðým için buradan ayrýldý. Diðer bir kaç iþ yerine daha giriyor ve Çorum Özel Hastanesi Baþhekimi Dr. Gökhan Bilgili, 28 Nisan Saðlýkçýya Þiddete Hayýr Günü münasebetiyle yaptýðý açýklamada, saðlýklý bir hasta-çalýþan iliþkisinde en önemli etkenin doðru iletiþim kurulmasý olduðunu ifade ederek, empati, saygý, hoþgörüye dayalý iletiþimle daha iyi ve daha çabuk hizmet gerçekleþebileceðini kaydetti. Vatandaþlarýmýz, hasta haklarýný doðru bir þekilde bilmeli ayný zamanda sorumluluklarýnýn da farkýna varmalýdýr. diyen Dr. Bilgili, açýklamasýnda þunlarý kaydetti; Saðlýk çalýþanlarýmýz ve hastalarýmýz hak, sorumluluk ve görevlerini yerine getirdiði ve iliþkilerde karþýlýklý saygý devam ettiði takdirde üzücü haberlerle karþýlaþmayacaðýmýzý ümit ediyoruz. Bir toplumsal sorun olan, saðlýk çalýþanýna yönelik þiddet ancak kararlý bir devlet politikasý uygulanmasýyla, vatandaþ ve saðlýk çalýþaný el ele vererek sona erdirilebilir. Saðlýk çalýþanýna þiddetin yasal boyutu da var Saðlýk çalýþanýna uygulanan þiddet, tehdit ve hakarete karþý hukuksal hak arama yöntemleri uygulamaya konmuþtur. Bundan sonra þiddete maruz kalan saðlýk çalýþanlarý için savcýlýk, suçu öðrenmesiyle beraber herhangi bir þikâyete gerek kalmaksýzýn soruþturma iþlemlerini de baþlatacaktýr. Ýnsana karþý saygýnýn, hoþgörünün, dayanýþmanýn, paylaþma gibi deðerlerin güvenli bir yaþamýn temel taþlarý olduðunu unutmamak gerekir. Yaþamýn temelini korumak için her türlü olumsuz çalýþma koþullarýna raðmen, gece gündüz demeden özveriyle hizmet vermeye çalýþan hekimlerimize, hemþirelerimize ve saðlýk çalýþanlarýmýza sahip çýkýlmasý gerekmektedir. son girdiði yerde altýnlarý çalýyor. Kaçamadan emniyetimiz yakaladý" dedi.(ýha) 100 bin liralýk çalýntý altýn ile Yozgat ta yakayý ele verdi. Saðlýkta þiddette en önemli etken iletiþim Çorum Özel Hastanesi Baþhekimi Dr. Gökhan Bilgili, 28 Nisan Saðlýkçýya Þiddete Hayýr Günü nedeniyle açýklama yaptý. Dr. Gökhan Bilgili (Ç.HAK:3130) (Ç.HAK:2502) KAMERA SÝSTEMLERÝNDE ÞOK FÝYATLAR 4 KAMERALI SÝSTEM KURULUM DAHÝL gündür kayýp olan 17 yaþýndaki gencin cesedi sulama kanalýnda bulundu. Kayýp genç ölü bulundu Araçtan sýçrayan kývýlcým ev yaktý Çorum un Kargý ilçesine baðlý Hacýhamza köyünde yanan bir minibüsten sýçrayan kývýlcýmlarýn etrafa sýçramasý sonucu bir ev yanarak kullanýlamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye baðlý Hacýhamza köyünde Fahri Aydý na ait evin bahçesinde bulunan minibüsün elektrik aksamýndaki arýzadan dolayý yangýn çýktý. Kýsa sürede bahçe büyüyen yangýn Aydý ya ait evin önce çatý, sonra da mutfak bölümüne sýçradý. Yangýn sýrasýnda evde bulunan Fahri Aydý nýn alevleri kýsa sürede fark ederek mutfak tüpünü dýþarý atmasý olasý bir faciayý engelledi. Her Ölçüde Elektronik LED Tabela yapýlýr TOPTAN VE PERAKENDE SATIÞ SES SÝSTEMLERÝ KAMERA ELEKTRONÝK BÝLGÝSAYAR Çorum'un Osmancýk ilçesinde 10 gündür kayýp olan 17 yaþýndaki gencin cesedi sulama kanalýnda bulundu. Polis olayýn intihar mý yoksa cinayet mi olduðunu araþtýrýyor. Edinilen bilgilere göre, yaklaþýk 10 gündür kayýp olan Sakin Demir in (17) cesedi Kýzýlýrmak Mahallesi Mezbaha Sokak'ta sulama kanalýnda bulundu. Ailesinin 10 gün önce polise kayýp ihbarý yaptýðý öðrenilen Demir'i kendi imkanlarý ile de aramayý sürdüren babasý ve amcasý, gencin sürekli gezdiði yerlerde arama yaparken kanal içerisinde bir ceset gördüler. Cesedin oðluna ait olmasýndan þüphelenen baba, polis ve 112'yi aradý. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptýklarý incelemede cesedin Sakin Demir'e ait olduðunu belirledi. Acý olayý haber alarak olay yerine gelen gencin yakýnlarý sinir krizi geçirdi. Polisin yoðun güvenlik önlemleri aldýðý olay yerinde Cumhuriyet Savcýsý'nýn incelemesinin ardýndan sudan çýkarýlan ceset Osmancýk Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Kanaldaki suyun kesilmesi ile geniþ çaplý inceleme yapan polis, olayýn intihar mý yoksa cinayet mi olduðunu araþtýrýyor. Olay yerinde sinir krizi geçiren aile bireylerine müdahale etmek için çaðýrýlan ambulans gecikince ise çevredeki vatandaþlar anneyi sakinleþtirmeye çalýþtý. Ambulansýn olay yerine gelmesinden sonra saðlýk görevlileri aile bireylerine müdahale edilerek sakinleþtirdi. Mezbaha Sokak'ta oturan mahalle sakinleri, bulunduklarý bölgenin akþamlarý güvenli olmadýðýný belirterek, defalarca dilekçe vermelerine raðmen tedbir alýnmadýðýný iddia ettiler. Mezbaha yanýnda bulunan eski elektrik trafonun bulunduðu metruk binada akþamlarý köpekler ve madde baðýmlýlarýnýn bulunduðunu dile getiren vatandaþlar, binanýn yýkýlmasýný istediler. Defalarca madde baðýmlýlarý ve köpeklerin saldýrýlarýna uðradýklarýný belirten mahalle halký, bölgenin daha güvenli hale getirilmesi için yetkililerin biran önce harekete geçmesi gerektiðini söylediler.(ýha) Sakin Demir Köylülerin ihbarý üzerine köye Kargý Belediyesine ait çok sayýda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olayý duyan Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Kargý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Taner ve Ýl Genel Meclis Üyesi Mesut Turel le birlikte olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinden yangýnla ilgili bilgi aldý. Vatandaþlarýn da yardýmýyla yaklaþýk iki saatlik çalýþmanýn ardýndan yangýn müdahale altýna alýndý. Yangýnda ev ve minibüs kullanýlamaz hale geldi. Jandarma nýn yangýnla ilgili baþlattýðý inceleme sürüyor.(ýha) 6 KAMERALI SÝSTEM KURULUM DAHÝL ALTAN ELEKTRONÝK 1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan

3 Çözüm sürecini konuþtular Çorum Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi Kulübü ve Yedi Halka Dergisi'nin müþterek düzenlediði "Çözüm Süreci ve Eðitim" baþlýklý konferans Araþtýrmacý- Yazar Ufuk Coþkun'un sunumu ile gerçekleþti. Türkiye'deki üniversitelerin duyarsýz kaldýðý böylesi kritik bir konu Hitit Üniversite tarafýndan gerçekleþtirildi. Gerek sunum esnasýnda gerekse soru-cevap faslýnda tüm siyasi partilerden gençlerin bulunduðu demokratik bir ortam herkesi memnun etti. Sunumdan satýr baþlarý ise kýsaca þöyle: "Türkler ve Kürtler ilk ittifaklarýný 1071'de Malazgirt Savaþýnda yaptýlar. On binlerce Kürt, Alparslan'ýn safýnda haçlýlarla savaþtý ve Anadolu topraklarýný birlikte aldýlar. Yüzyýllar geçti ancak bu iki kadim kardeþin yollarý bu defa Çaldýran Savaþýnda kesiþti. Kürt alimler Yavuz Sultan Selim'e mektup yazýp hizmetinde bulunmak istediklerini ve bu coðrafyada zulmedenlere karþý birlikte savaþmak gerektiðini söyleyerek yine kardeþ ittifaký yaptýlar. Bugün ise bize ne oldu da dün kardeþken bugün birbirimize kurþun sýkar olduk. Cumhuriyet ideolojisi tek tipleþtirici bir dayatmayý getirdi. Kemalizm, iki düþman ilan etti. Bölücüler yani Kürtler, irtica yani Müslümanlar. Derken resmi tarih kitaplarý yazýldý ve Kürt kelimesi yalnýzca bir yerde geçti: zararlý cemiyetlerden olan Kürt Teali Cemiyeti... Sonra eðitim sistemi yine Kemalist ideoloji ile tarumar edildi. Tevhid-i Tedrisat ile insanlarýn toprakla baðlarý kesildi. Topraða irfani bir tutunuþ dediðimiz kültürlerin kaynaþmasý ile ortaya konan mimari eserler bitti. Sanki kalýcý deðilmiþiz gibi bir dayatma baþladý darbesinden sonra çýkan genel aftan Kürtler hariç herkes faydalandý. Doðu'da Türk Solu tarafýndan mitingler düzenlendi ki bu tamamen tahrik amaçlýydý. PKK böylece Türk Solunun bir hediyesi olarak karþýmýza çýktý yýllarýnda ve sonrasýnda Diyarbakýr cezaevindeki iþkenceler yapýldý. Kürt demek, Kürtçe konuþmak yasaklandý. Türkçe konuþ bolca konuþ sloganlarý yazýldý. Bu anlattýklarým kýsa bir tarihi süreçti. Bugüne geldiðimizde adýna Diriliþ Süreci dediðim Çözüm Süreci baþladý. Silahlarýn sustuðu ve barýþ rüzgarlarýnýn estiði günler geldi. Her iki kardeþ kavim kendini silkeledi. Yüzlerce yýl kardeþçe yaþayýp bir birimize silah sýkar hale nasýl geldik sorgulamaya baþladýk. Eller ne zaman barýþ için yakýnlaþsa birileri bir yerlerde bomba patlatýyor, tekrar kurþun sýkýyor. Çözüm Süreci'nin iki önemli lideri Çorum ÝHH ve Ýlke-Der tarafýndan gerçekleþtirilecek açýlýþ ve konferansa katýlmak üzere ÝHH Genel Baþkaný Avukat F. Bülent Yýldýrým Çorum a geliyor. Dünyanýn hangi köþesinde bir mazlum varsa, onun yanýnda dik durarak zalime meydan okuyan tavrýyla tanýnan ÝHH Genel Baþkaný, Kudüs ve Etekleri konferansýyla, Kudüs te yaþananlarý gözler önüne serecek. 30 Nisan Perþembe günü saat 13,30 da Çorum ÝHH nýn açýlýþýný gerçekleþtirecek olan Yýldýrým, açýlýþýn ardýndan Suriye ye ulaþtýrýlmak üzere yola çýkacak olan yardým týrlarýnýn dua ve uðurlama törenine katýlacak. Ayný günün akþamýnda saat 20,30 da Çorum ÝHH ve Ýlke-Der tarafýndan organize edilecek olan Kudüs ve Etekleri konulu konferansa konuþmacý olarak katýlacak olan ÝHH Genel Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve dün bebek katili olarak gördüðümüz, bugün barýþ için tüm benliðini ortaya koyan Öcalan'dýr. Ancak süreç öyle bir yere geldi ki bugün bu iki taraftan herhangi biri ya da her ikisi dahi süreci bitirmek istese, baltalamaya çalýþsa dahi süreç artýk onlarýn teminatýnda deðil, biz halklarýn teminatý altýndadýr ve gücü yeten gelip barýþý bizden alsýn. Kürt Meselesi bitmiþtir. Artýk hiç kimse Kürtlere red, inkar ve asimilasyon uygulayamaz. Barýþ elbette bir anda gelmeyecektir, týpký savaþýn bir anda baþlamadýðý gibi. Bugün burada bu meselenin konuþuluyor olmasý ki dikkat çekmemiz gereken bir ayrýntý; herkesin birbirini dinlediði, fikirlerine saygý duyduðu gibi tüm taraflar da süreci bu þekilde sahiplenmelidir. Çünkü bu barýþ sadece Türkiye sýnýrlarýyla sýnýrlý deðildir. Türkiye'de gerçekleþen bu barýþ Ortadoðu'nun barýþý olacaktýr. Böyle bir ortamý saðladýðýnýz için hepinize teþekkür ederim."dedi. Daha sonra söz alan kulüp baþkaný Mustafa Bozan; "Türkiye'de hiçbir üniversitenin düzenlemeye cesaret dahi edemediði böyle bir konuyu bizler bugün hep birlikte üniversitemizde gerçekleþtirdik. Ufuk hocamýza, hocalarýmýza ve tüm kulüp üyelerimize teþekkür ediyorum" dedi. Çorum Belediyesi Kent Konseyi Üyesi ve Gençlik Meclisi Basýn Sözcüsü Savaþ Hoþtaþ ise konferans ile ilgili "Kent Konseyimiz ve Üniversitemizin iþ birliði ile hassas konularý tartýþmanýn mutluluðu içerisindeyiz. Özellikle Çözüm Süreci biz gençlerin teminatý altýndadýr. Çünkü gençleri yarýnýmýz deðil bugünümüzdür. Bugünün gençleri olarak barýþýn, kardeþliðin, tarihte olduðu gibi birlik ve beraberliðin olduðu günleri tesis edip, ortak zaman ve ortak mekan idraki ile ortak kimliði kurup özlenen medeniyeti inþallah inþa edeceðiz. Kent Konseyi olarak Rektörümüz Sn.Reha Metin Alkan'a, Bölüm Baþkanýmýz Sn.Ahmet Özalp'e, katkýlarýndan dolayý Sn.Metin Uçar ve Sn.Ekin Gün'e, programý baþýndan sonuna kadar destekleyip her aþamasýnda yardýmcý olan Kent Konseyi Baþkanýmýz Sn.Turhan Candan'a, Dekan Yardýmcýmýz Sn.Sabiha Kýlýç'a ve tüm katýlýmcýlarýmýza teþekkür ediyoruz" dedi. Konferans sonunda Ufuk Coþkun'a, Dekan Yardýmcýsý Sabiha Kýlýç tarafýndan çiçek takdim edildi ve program son buldu. Çorum Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi etkinlik düzenledi. ÝHH Genel Baþkaný Yýldýrým Bülent Yýldýrým Çorumlular la buluþacak Bu program kaçmaz ÝHH Genel Baþkaný, Kudüs ve Etekleri konferansýyla, Kudüs te yaþananlarý gözler önüne serecek. Baþkaný Yýldýrým, konferans öncesi yetimler yararýna düzenlenecek kermes ve fotoðraf sergisinin de açýlýþýný gerçekleþtirecek. Organizasyon ile ilgili açýklama yapan Çorum ÝHH ve Ýlke-Der yetkilileri "Çorum ÝHH Ýnsani Yardým Derneði açýlýþý ile Kudüs ve Etekleri konulu konferansýmýza" tüm halkýmýz ailesi ile birlikte davetlidir. derken, açýlýþýn adresini Üçtutlar Mahallesi, Eþref Hoca Caddesi Murat Evler 6.sok. No /12 (Carrefour Alýþveriþ Merkezi arkasý) olarak tarif etti. PAZARTESÝ 27 NÝSAN Kazakistanlý Timur Nüsüphan, arkadaþý muhabirimiz Erol Taþkan la hasret giderdi. Kazakistan dan misafirimiz geldi Çorum u unutmam mümkün deðil Kazak Ýlahiyatçý, Kazakistan da Müslüman olmayý anlatacak YÜKSEL BASAR Ensar Vakfý nda bu akþam saat 20,00 de düzenlenecek Kazakistan da Müslüman Olmak konulu konferansa, Kazakistanlý Ýlahiyatçý Timur Nüsüphan konuþmacý olarak katýlacak. Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, saat 20,00 de düzenlenecek konferansa davet çaðrýsýnda bulunarak, Kazakistan da Müslümanlar ýn yaþadýklarýnýn Kazakistanlý Ýlahiyatçý gözüyle paylaþýlacaðýný duyurdu. HURÞÝT BOZKURT Geçtiðimiz yýllarda Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi nde Erasmus Projesi kapsamýnda yarý dönem eðitim gören Kazakistanlý Timur Nüsüphan, dostlarýný ziyaret etmek için Çorum a geldi. Kazakistan da Ýlahiyat Fakültesi ile birlikte Hukuk Fakültesi ni de bitiren Nüsüphan, gazetemizi ziyaret ederek, muhabirimiz Erol Taþkan la hasret giderdi. Çorum da gördüðü ilgi ve yakýnlýðý asla unutamayacaðýný dile getiren Timur Nüsüphan, Çorum benim adeta ikinci evim gibi oldu. Büyük bir ilgi ve samimiyet gördüðüm bu þehri ve insanlarýný unutmam mümkün deðil. dedi. Kazakistan da Müslüman Olmak konulu konferans düzenlenecek. KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: ANKARA ÝSTANBUL - MERSÝN - ADANA -ANTALYA - ÝZMÝR - BURSA - RÝZE - GAZÝANTEP- MALATYA HOPA - BATUM - TÝFLÝS - BAKÜ - KUTAÝSÝ SEFERLERÝMÝZ BAÞLAMIÞTIR. Telefonlarýmýz: YENÝ TERMÝNALÝN YENÝ YÜZÜ MEDÝNE TURÝZM 2015 model araçlarýyla her sabah da Yozgat - Kayseri - Malatya güzergahýnda TOPÇAM ve MÝS AMASYA TURÝZM bilet satýþ giþesi Yeni Terminal de seferlerine baþlamýþtýr. ACENTELÝÐÝNÝ YAPTIÐIMIZ FÝRMALAR * TOPÇAM * MÝS AMASYA * ESADAÞ * SÜHA * MEDÝNE TURÝZM * KONTUR * KANBEROÐLU * META TUR * NÝKSARKALE * SAHÝL SEYAHAT * LÜKS KARADENÝZ * YENÝ ADANA * ARTVÝN SES * LÜKS ARTVÝN * ÇORUM KARGI SEYAHAT Yeni Terminal Giþe No: 43 Giþelerimizden alýnacak tüm otobüs biletlerinde %20-25 indirim yapýlmaktadýr. Ücretsiz þehiriçi servisimiz mevcuttur.

4 4 PAZARTESÝ 27 NÝSAN 2015 Elvan YILMAZ Veteriner Hekimler buluþtu Çorum Veteriner Hekimler Odasý, 26 Nisan Dünya Veterinerler Günü nedeniyle üyeleri ile yemekte bir araya geldi. M. ALÝ CEYLAN Çorum Veteriner Hekimler Odasý, 26 Nisan Dünya Veterinerler Günü nedeniyle üyeleri ile yemekte bir araya geldi. Dün akþam Anitta Otel'de düzenlenen yemeðe Veteriner Hekimler Odasý Baþkaný Necati Yüce, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Þerbetçi, Recep Lunga, Serdar Doðan, Fatih Ellik ve veteriner hekimler aileleri ile birlikte katýldý. Oda Baþkaný Necati Yüce, kýsa bir selamlama konuþmasý yaptý. Dünya Veteriner Hekimler Birliði'nin her yýl Nisan ayýnýn son haftasý 'Dünya Veteriner Hekimler Günü' olarak kutlanmasýný kararlaþtýrdýðýný hatýrlattý. Veteriner Hekimlik eðitiminin baþlamasý ile Necati Yüce, Veteriner Hekimler Odasý eski Baþkaný Arif Akar'a teþekkür plaketi verdi. Vali Ahmet Kara, Sevgi Evleri nde kalan çocuklarý yalnýz býrakmadý. Sevgi Evleri ne ziyaret Vali Ahmet Kara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nda Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü bünyesindeki Sevgi Evleri nde kalan çocuklarý yal- nýz býrakmadý. Sevgi evlerini ziyaret eden Vali Ahmet Kara, devletimizin korumasý altýnda bulunan çocuklarla vakit geçirerek bay- hayvanlar üzerinde yapýlan çalýþmalarýn beþeri hekimliðin geliþmesine büyük katký saðladýðýný belirten Yüce, "Veteriner Hekimler; hayvan saðlýðýnýn ve ayný zamanda insan saðlýðýnýn korunmasý, havyan refahýnýn iyileþtirilmesinin yaný sýra gýda güvenliðinin saðlanmasý, zoonoz hastalýklarýnýn önlenmesi, hayvan ýslahý, týbbi araþtýrmalar ve biyolojik çeþitliliðinin korunmasý alanýnda yaptýklarý çalýþmalarla insanlýða büyük katkýlar saðlamýþlardýr. Bu duygu ve düþüncelerle tüm meslektaþlarýmýn Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutlarým." Dedi. Konuþmanýn ardýndan Oda Baþkaný Necati Yüce, Veteriner Hekimler Odasý eski Baþkaný Arif Akar'a teþekkür plaketi verdi. Plaket töreninin ardýndan 'O Ses Türkiye' adlý yarýþma programýna katýlan Nil Karataþoðlu þarkýlar seslendirdi. Mobilyacýlar Gaziantep yolcusu Çorum Mobilyacýlar Odasý'na üye mobilyacý esnafý, 9 Mayýs 2015 tarihinde Gaziantep'te düzenlenecek olan Mobilya Fuarý'na katýlmaya hazýrlanýyor. Fuar gezisi hakkýnda bilgi veren Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Gaziantep Mobilya Fuarý'na Çorum'dan 8 Mayýs Cuma günü saat 22.00'de hareket edeceklerini ifade ederek, Cumartesi günü fuarýn gezileceðini Pazar günü ise Þanlýurfa'nýn tu- Mobilyacý esnafý, 9 Mayýs 2015 tarihinde Gaziantep'te fuara katýlacak. ristik ve tarihi yerlerinin gezileceðini kaydetti. Bir gece konaklamalý fuar gezisine katýlmak isteyen mobilyacý esnafýnýn 28 Nisan Salý günü mesai bitimine ka- dar Oda'ya müracaat etmeleri gerektiðinin altýný çizen Kýlýç, ayrýca fuar hakkýnda nolu telefondan bilgi alýnabileceðini sözlerine ekledi. Genç iþsizler için 2 aylýk prim fýrsatý Ýþbaþýnda eðitim sonrasý iþe alýnacak gençlerin 42 aya kadar iþveren primini Ýþsizlik Sigortasý karþýlayacak. Önceki gün, Resmi Gazete de yayýmlanan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu ve deðiþik kanunlarda deðiþiklik yapan düzenleme, ÝÞKUR tarafýndan 31 Aralýk 2016 tarihine kadar yürütülecek iþbaþýnda eðitim programýna katýlan 18 yaþýndan büyük 29 yaþýndan küçük genç iþsizleri istihdam eden iþverenlere teþvik verilmesini öngörüyor. Pýnar Koleji, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ný kutladý. Özel Pýnar da bayram þenliði Çocuklar eðlenceye doydu Çorum Belediyesi tarafýndan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Kültür Park'ta '23 Nisan Çocuk Þenliði' gerçekleþtirildi. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, 23 Nisan Çocuk Þenliði'ne katýlan çocuklar, Belediye tarafýndan kurulan týrmanma duvarý, tramplen, þiþme su havuzundan oluþan oyun parkurlarýnda gönüllerince eðlenirken, çizgi film kahramanlarýndan oluþan palyaçolarla oynadý. Bir birinden güzel yarýþmalarýn düzenlendiði þenlikte çocuklara çeþitli hediyeler verildi. Balonlarýn Efendisi, Kültür Park'ta Belediye Birimler Arasý Futbol Turnuvasý düzenledi Habire top depikliyorlar Belediye Baþkan yardýmcýsý Turhan Candan her maçta fýndýk gibi goller atýyor Boþu yok Tavuklarý bile yumurtadan kesen Çorum Belediyesporlu golcülere nispet yaparcasýna, rakip kaleleri kumbaraya çeviriyor Maçlarý izleyenler Turhan hoca ile ilgili Messi, Ronaldo karýþýmý bir þey diyorlar Diðer taraftan; Çorum Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül, dizlerini dövüyormuþ "Nasýl görmedim burnumuzun dibindeki böyle cevheri" diye Oynadýðý üç maçta bile Belediyesporlu golcülerden daha fazla gol atan Turhan Candan için Zeki Gül özel ekip kurmuþ Candan'ýn turnuvada oynadýðý tüm maçlarýn görüntülerini ve bundan sonra oynayacaðý maçlarý izletme kararý almýþ Ayrýca bu turnuvayý sezon öncesi düzenlemedikleri konusunda piþmanmýþ Son dakika: Zeki Gül, Turhan Candan'la pazarlýða oturmuþ Gül, Candan'a transfer karþýlýðýnda bir çuval leblebi önerirken, Candan fýndýk istiyormuþ Araya giren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün orta yolu bulup bir çuval fýstýða Candan'ý ikna etmesi bekleniyor Turhan Candan, "anlaþma olursa Çorum Belediyespor'un gelecek sezon tüm golleri benden" diyormuþ Sondan bir sonraki dakika: Çorum Belediyespor, Turhan Candan için görüþmelere baþladýðýný borsaya bildirdi Belediyespor Kulübü'nden KAP'a yapýlan açýklamada: "Turhan Candan'ýn transferine iliþkin olarak oyuncunun kendisi ile görüþmelere baþlanmýþtýr" denildi Not: Yav þu Fen Ýþleri takýmýný maçlardan sonra bir ara bizim Mimar Sinan 30. sokaða gönderin de yolun asfaltýný yenilesinler Yoksa sokak sakinleri sizinle tek kale maç yapýp topunuzu kesecek Asfalta kabartma tozu mu attýnýz ne yaptýnýz, kabarmýþ 'topkek' gibi Ýþverenlerin iþbaþýnda eðitim sýrasýnda bu kiþiler için yapacaklarý masraflara karþýlýk her ay asgari ücretin yarýsý kadar kazançlarý vergi matrahýndan indirilecek. Eðitim programýný takiben 3 ay içerisinde iþe alýnan kursiyerler için iþverenin ödemesi gereken primler imalat sektöründe 42 ay, diðer sektörlerde 30 ay süreyle Ýþsizlik Fonu ndan karþýlanacak. Eðitime 30 Haziran 2015 ten önce baþlanýrsa, bu iþçiler için 6 aylýk ilave teþvik saðlanacak. Kültür Park'ta '23 Nisan Çocuk Þenliði' gerçekleþtirildi. Turhan hoca kumbara bulmuþ Pýnar Koleji, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ný, güneþli ve güzel bir günde veli, öðrenci, öðretmen ve ziyaretçileri ile birlikte kutladý. Okul bahçesine kurulan sahnede hünerlerini sergileyen öðrenciler; halkoyunlarý, þiirler, müzikler, rontlar, þarkýlar ve çeþitli gösteriler ile izleyenlere renkli dakikalar yaþattý. Tamamý Pýnar Koleji öðrencilerinden oluþan müzik ekibinin sahnede sunduðu performans da büyük alkýþ aldý. Program sonunda yapýlan çeþitli yarýþlar ile öðrenciler rekabeti, birlikteliði ve bütünlüðü bir arada yaþadýlar. Yarýþlar sonunda dereceye giren öðrencilere, madalya ve ödülleri okul idarecileri Galip Ýlgezdi ve Sadýk Genç tarafýndan verildi. Öðrenciler gerçek bayram tadýnda kutlama yaparak, unutulmaz bir gün yaþadýlar. çocuklarla buluþtu Balonlarýn Efendisi olarak anýlan Mehmet Mahmut Erdem, bu kez de Kültür Park'ta çocuklara eðlenceli dakikalar yaþattý. Özellikle uzun balonlarý kullanarak þovunu görsel þölene dönüþtüren, balonlardan her türlü þekli yapabilen Mehmet Mahmut Erdem kendisinde Çorumlu olduðunu ifade ederek balonlardan yaptýðý figürleri kura ile etkinliðe katýlan çocuklara hediye etti. Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan, alanda eðlenceye katýlan tüm çocuklara mýsýr ve pamuk þeker ikram edildi. Öðrenciler gerçek bayram tadýnda kutlama yaparak, unutulmaz bir gün yaþadýlar.

5 PAZARTESÝ 27 NÝSAN 2015 Hýdýrlýk ta muhabbet deryasý 100. Yýlý nedeniyle düzenlenen cami buluþmasýnda, protokol üyeleri ve vatandaþlar ayný safta bir araya gelip, Yaradan'a boyun büktü. Vali Ahmet Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Müftü Mehmet Aþýk, çok sayýda protokol üyesi, STK temsilcisi, Hýdýrlýk Kur'an Kursu öðrencileri ve cami cemaatinin yer aldýðý buluþma, seher vaktinin de bereketiyle ta- Hýdýrlýk ta sabah namazýna cemaat yoðun katýlým saðladý. rifsiz bir zamana þahitlik etti. Hýdýrlýk Cami Ýmam-Hatibi Emin Seven'in okuduðu Kur'an-ý Kerim'in ardýndan Çorum Ulu Cami Baþimam-Hatibi Mustafa Gökmen sabah namazýný kýldýrdý. Sabah namazýnýn ardýndan cemaatle birlikte tesbihat, zikir ve salat-ü selamlar getirildi. Çorum Hýdýrlýk Kur'an Kursu öðrencileri tarafýndan tek tek Ashab-ý Bedir'in isimleri ezbere sayýldý. Varlýklarýyla camiyi gül bahçesine döndüren Kur'an Kursu öðrencileri, cami cemaatinden Maþallah duasý alýrken, yapýlan duanýn ardýndan cami bahçesinde cemaate çorba ikram edildi. Sahabelerimizin yaný baþýnda gönül birlikteliði ile buluþan cemaat, tekrarýný dilediði buluþma için sebep olanlara teþekkür etti. (Haber Merkezi) Güllerin Efendisi anýldý 20 Nisan 571 yýlýnda dünyamýzý ve gönüllerimizi þereflendiren peygamberimiz Hz. Muhammed, her yýl olduðu gibi bu yýlda, Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlemiþ olduðu çeþitli etkinliklerle anýldý. Okul idareci ve öðretmenlerinin rehberliðinde, öðrenciler tarafýndan hazýrlanan programlar öðrenci ve velilere ayrý ayrý sunuldu. Veliler ve öðrenciler tarafýndan yoðun ilgi gören program Kur'an tilaveti ile baþladý. Okul Müdürü Sabriye Esen, her yýl olduðu gibi bu yýl da mevcut etkinlikleri düzenlemekten mutlu olduklarýný dile getirdi. Bu tür etkinliklerin manevi deðeri ve öneminden bahsedip, etkinliklerin hazýrlanmasýnda emeði geçen herkese teþekkür etti. Günün anlam ve önemini belirten konuþmayý Okul Beden Eðitimi Öðretmeni Mehmet Civan yaptý. Okul Müzik Öðretmeni Hakan Önsöz ve Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öðretmeni Mustafa Kýsakol yönetiminde hazýrlanan öðrenci grubu ilahiler okudu. Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Azerbaycan da üniversite tanýtýmý Hitit Üniversitesi Azerbaycan'ýn Baþkenti Bakü de düzenlenen uluslararasý eðitim fuarýna katýldý. Hitit Üniversitesi tanýtým etkinlikleri çerçevesinde Azerbaycan'ýn Baþkenti Bakü de düzenlenen uluslararasý eðitim fuarýna katýldý. Farklý ülkelerden pek çok üniversite ve çeþitli eðitim kurumlarýnýn katýlýmýyla düzenlenin ðitim fuarýna Uluslararasý Ýliþkiler Birimi personeli Okutman Zekiye Zeren Bektaþ, Uzman Tuba Kümbül ile Basýn ve Halkla Ýliþkiler personeli Ali Saçak katýldý. Fuarda Türkiye den katýlan üniversitelere yönelik yoðun bir ilgi gösterilirken, özellikle üniversitenin standý en çok ziyaretçi çeken stantlar arasýnda yer aldý. Azeri öðrencilerin sorularý cevaplandýrýlarak üniversitebölümleri ve olanaklarý hakkýnda detaylý bilgiler verildi. Ayrýca baþta Mevlana Deðiþim Programý olmak üzere öðrenci deðiþim programlarý ve üniversitede Lisans ya da Yüksek lisans öðrencisi olabilmeleri yolunda gerekli þartlarý içeren broþürler daðýtýldý. Yapýlan açýklamada, Üniversite Marka Þehir Dünya Üniversitesi sloganýyla çýkmýþ olduðu yolda çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ederken, uluslararasý ve ulusal düzeyde tanýtým etkinliklerine her gün bir yenisini ekleyerek Hitit Üniversitesi ni ve Çorum u tüm dünyaya tanýtmaya devam ediyor. denildi. Rektör e nezaket ziyareti Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Niyazi Eruslu, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eruslu, Hitit Üniversitesi nin pek çok alanda baþarýlý projelere imza attýðýný ve yapýlan çalýþmalarý yakýndan takip ettiðini belirterek, Rektör Alkan a baþarýlar diledi. Yapýlan çalýþmalar Hazýrlanan programlar öðrenci ve velilere ayrý ayrý sunuldu. hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunan Alkan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Niyazi Eruslu ya teþekkür etti. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Niyazi Eruslu, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS LASTÝKLERDE KAMPANYA *Yeni Lastik Satýþý *Akü Satýþý *Lastik Oteli *Rot Ön Düzen Ayarý *Balance Lastik Ayarý *Jant Düzeltme *Far Ayarý * Nitrojen Gazý Öðrencilerin gösterileri duygulu anlar yaþattý. Nazým hacýömeroðlu ve Asuman Ateþ'in rehberliðinde günün anlam ve önemine uygun olarak hazýrlanan, orotoryo ve þiirler sunuldu. Öðretmen ve öðrenciler tarafýndan okunan hatimlerin kabul duasý yapýldý. Program sonunda öðrencilere ve okul personeline gül suyu ve lokum ikram edildi. Hafta boyunca süren etkinlerden birisi de okul öðretmenleri sponsorluðunda, güllerin efendisini temsilen, okulun bahçesine gül dikilmesi oldu. Ayrýca öðrenciler Peygamber efendimize salavatlar getirip, resim þeklindeki boyadýklarý salavat güllerini sýnýf ve okul panolarýnda sergilediler. Öðrenciler tarafýndan hazýrlanan okul koridorlarý hafta boyunca öðrencilerin ilgisini gördü. Okul kýz öðrenci pansiyonunda belirli aralýklarla vaizelerinin vermiþ olduðu deðerler eðitimi öðrencilere önemli katký saðlamakta olup öðrenciler tarafýndan beðeni ile takip edildi. (Ç.HAK:3243) Müftülük tarafýndan gerçekleþtirilen Hýdýrlýk Sabah Namazý buluþmasý, adeta muhabbet deryasýna dönüþtü. Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale Zaferi'nin 5 Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM Tel: * Fatih Batit ( ) Mehmet Yaðlý ( )

6 6 PAZARTESÝ 27 NÝSAN 2015 Dodurga ya yeni merkez AK Parti Çorum Milletvekili ve milletvekili adayý Cahit Baðcý, milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu KUrt ve Ahmet Sami Ceylan Dodurga ilçesinde açýlýþa katýlarak ziyaretlerde bulundu. Dodurga Eðitim Kültür ve Turizm Tanýtma Derneði tarafýndan Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn destekleriyle ilçede kurulan Gençlik ve Kültür Merkezi Proje Ofisinin açýlýþý gerçekleþtirildi. Açýlýþa katýlan AK Parti Çorum milletvekili adaylarý Ceritoðlu Kurt ve Ceylan burada yaptýklarý konuþ- mada Dodurga'nýn gençlerinin geleceðe gençlik merkezi ile daha emin adýmlarla yürüyeceðini belirtti. Programda konuþan AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý da ilçede gerçekleþtirilen çalýþmalarý anlattý. Gençlik ve Kültür Merkezi'nin Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn katkýlarýyla açýldýðýný ifade eden Baðcý, söz konusu merkezde gençlere yönelik çeþitli faaliyetler yürütüleceðini dile getirdi. Baðcý, ilçede ilerleyen günlerde bir miting düzenleyerek yapýlacak çalýþmalarý ve bugüne kadar gerçekleþtirilen yatýrýmlarý anlatacaklarýný sözlerine ekledi. Baðcý, Ceritoðlu Kurt ve Ceylan daha sonra ilçede ikincisi gerçekleþtirilen þükür duasý programýna katýlarak vatandaþlarla bir araya geldi. Programlara Dodurga Kaymakamý Muhammet Emin Elmalý ile Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn da katýldý. Gençlik ve Kültür Merkezi Proje Ofisinin açýlýþý gerçekleþtirildi. Uslu fuarý ziyaret etti Ýstanbul'da düzenlenen ÝDMA Uluslararasý Un, Ýrmik, Pirinç, Mýsýr, Bulgur, Yem Deðirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarýna katýlan Çorumlu Firmalarý; Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve MÜSÝAD Þube Baþkaný Ahmet Köksal ile birlikte ziyaret etti. Uslu, fuara katýlan Uður Grup, Arar ve Alapala Makine yöneticilerinden yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Salim Uslu, fuara katýlan Uður Grup, Arar ve Alapala Makine yöneticilerini ziyaret etti. AK Parti Çorum milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan, programa katýldý. Kurt, Çorum da hedefimiz yüzde 65 AK Parti Çorum milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen programa katýldý. AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün eþi Hatice Külcü, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu nun eþi Ruzin Bekiroðlu ve partili kadýnlarýn katýldýðý etkinlikte Kurt ve Ceylan, 7 Haziran genel seçimlerinde partili kadýnlardan destek istedi. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Türkiye de huzur ve güven istikrarýnýn devam etmesi için AK Parti nin 400 milletvekili çýkarmasý gerektiðini belirterek, Çorum daki hedeflerinin ise yüzde 65 oy almak olduðunu açýkladý. AK Parti kadrolarýnýn seçime kilitlendiðini dile getiren Ceylan, Burada birlik ve beraberlik havasý hakim. Allah bu birliðimizi, beraberliðimizi ve kardeþliðimizi bozmasýn. Aramýza fitne tohumlarý ekmek isteyenler olabilir, bunlara fýrsat vermeyeceðiz. Nefsimizi ayaklar altýna alýp bu davaya sahip çýkarak, 7 Haziran da AK Parti nin baþarýsý için gece gündüz demeden çalýþacaðýz dedi. Çorum u bir ve bütün olarak gördüklerini vurgulayan Ceylan, kentin tüm renklerini kucakladýklarýnýn altýný çizdi. Ceylan, AK Parti iktidarýnda yapýlan hizmetlerde insaný yaþat ki devlet yaþasýn düsturunu ilke edindiklerine vurgu yaparak, kimsenin siyasi veya dünya görüþüne bakmadan, ötekileþtirmeden hizmet götürdüklerine dikkat çekti. Türkiye nin bugünlere kolay gelmediðini anlatan Ceylan, Ülke ekonomisi IMF ve Dünya Bankasý na teslim edilmiþti. Bu ülke insanlarý emanet saðlýk karneleri ile çocuklarýný muayene ettiriyordu. Memur maaþlarýný ödemek için ülke ülke gezerek borç aranýyordu. Türkiye zor zamanlardan geçti. AK Parti iktidarý ile her alanda yapýlan reformlarla ülkede güven ve istikrar ortamý oluþtu. Emanet saðlýk karneleri tarihe karýþtý. Saðlýkta yapýlan dönüþümle artýk her bireyimiz 18 yaþýna kadar sosyal güvenlik þemsiyesi altýna alýndý. Artýk öðrencilerimiz kitaplarýný masalarýnda bulunuyor. Yaptýðýmýz hizmetleri saymakla bitiremeyiz li yýllarda küçük yaþtaki çocuklarýmýz bugün 7 Haziran seçimlerinde oy kullanacak. Bu gençlerimize o günleri iyi anlatmalýyýz. Koalisyon hükümetlerinden Türkiye çok çekti. Onun için istikrar sürsün, Türkiye de Çorum da büyüsün diyoruz ifadelerini kullandý. BU HAREKETÝN BAÞARILI OLMASINDA KADINLARA BÜYÜK GÖREV DÜÞÜYOR AK Parti Çorum milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ise, AK Parti nin büyük bir aile olduðunu belirterek, bu hareketin baþarýlý olmasý için kadýnlara büyük görevler düþtüðünü söyledi. Partili kadýnlardan rehavete kapýlmamalarýný isteyen Ceritoðlu, Türkiye nin tekrar eski karanlýk günlerine dönmemesi için var güçleriyle çalýþacaklarýný ifade etti. Tek gayelerinin millete hizmet etmek olduðunu dile getiren Ceritoðlu, Türkiye 2023 hedeflerini belirledi. Bizde bu hedeflere ulaþýlmasý noktasýnda katký sunacaðýz. Nüfusumuzun yarýsýný kadýnlarýmýzýn oluþturduðu cennet ülkemizde baþta siyasette, sosyal yaþamda, çalýþma hayatýnda ve ailede kadýnýmýzýn yeri çok büyük bir o kadarda çok önemli. Kadýnýn elinin deðdiði her yer farklýlýðýný hissettiriyor. Oraya can geliyor, heyecan geliyor. Bende analarýmýn, bacýlarýmýn, aðabeylerimi ve kardeþlerim desteðiyle Çorum a hizmetkar olmak için bu yola çýktým. Ülkemiz ve Çorum un için her þeyin hayýrlýsýný diliyorum. þeklinde konuþtu.(ýha) MÜSÝAD Genel Kurulu'na katýldýlar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýstanbul CNR Fuar Merkezi nde stant açan Çorumlu sanayicileri ziyaret etti. Gül, sanayicileri yalnýz býrakmadý MURAT ÇETÝN Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýstanbul CNR Fuar Merkezi nde stant açan Çorumlu sanayicileri ziyaret etti. Belediyespor çalýþmalarý ne- deniyle Ýstanbul da bulunan Zeki Gül, makine sektörünün kalbi olan fuarý ziyaret ederek, Çorumlu sanayicilerle görüþtü. Fuarda yer alan firma sahipleri ve temsilcileri ile görüþerek çalýþmalarýnda baþarýlar dileyen Zeki Gül, Fuarda stant açan 11 firmamýz, her zaman olduðu gibi Ýstanbul da da gururumuz oldu. Hemþehrilerimizin stantlarýnýn ziyaretçiler tarafýndan gördüðü ilgi ile sektörün gözbebeði olduklarýný bir kez daha ortaya koydular. dedi. AK Partili gençler boþ durmuyor AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Kapalý Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen programa katýldý. Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, yaptýðý açýklamada, "Çocuklarýmýz bizim geleceðimizdir. Bu günde onlarla birlikte olup bir arada eðlenmemiz bizim yapmamýz gereken en önemli görevlerimizdendir. Gençlik çocuklar ile bir arada olduðunda gençliktir. Bu gençlik öyle bir gençlik olmalýdýr ki çocuklar çocuk gibi yaþlýsý ile yaþlý gibi olmalý onlarý anlamalýdýr." dedi. AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý olarak Kutlu Doðum Haftasý'nda Hürriyet Meydaný'nda stant açtý. Peygamber Efendimiz'i anmak ve ona duyduðumuz hasreti az da olsa dile getirmek için açtýklarý stantlarda bilgilendirici kitaplar daðýttýklarýný belirten AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkanýmýz Ünal Yýldýrým; "Biz öyle bir gençliðiz ki, Hz. Adem'den bu yana gelmiþ olan tüm peygamberlerimizi hatýrlar ve anarýz. Peygamberlerimizin yaþamýþ olduðu hayatlarý kendimize þiar edinir ve bir nebze de olsa onlar gibi yaþayabilme düþüncesine sahip oluruz. Peygamberimizin hayatýný bilmek ve anlamak bizim için çok önemlidir. Onun yaþadýðý zorluklarý bilir ve anlarsak ancak o zaman hayatýmýzýn deðerini ve inancýmýzýn önemini anlarýz." dedi. AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý olarak Regaib Kandili'nde lokum ve gül suyu ikramý yaptýklarýný belirten Yýldýrým, halkla iç içe olmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Kandiller dualarýn kabul olduðu ellerin semaya açýldýðý ve iba- AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý sahada çalýþmalarýný sürdürüyor. detlerin hazzýna en çok varýldýðý gecelerdir. Bu gecelerde yaptýðýmýz ve yapacaðýmýz ibadetleri Cenab'ý Allah kabul ve makbul eylesin. Biz Necip Fazýl'ýn söylediði gibi Asým'ýn nesli olma yolunda ilerlemeli ve ibadetlerimizi yapmalýyýz. Eðer biz böyle bir nesil olur ve bu yolda ilerlersek vatanýmýzýn, milletimizin geleceðini çizme þansý da bizim elimizde olur." dedi. Yýldýrým, çalýþmalar kapsamýnda partilerinin tanýtýmýný da yaptýklarýný belirterek, þöyle dedi: "AK Parti bu milletin vicdanýnýn partisidir. AK Parti bu milletin partisidir. AK Parti kadrolarý bu milletin içinden gelmiþ insanlarýn oluþturduðu bir partidir. AK Parti laf yapmaz, icraat yapar. 13 yýldýr yaptýðý icraatlar ile de neler yapabileceðini göstermiþ ve ileride daha iyilerini yapabileceðinin teminatýný vermiþtir." MÜSÝAD 23. Olaðan Genel Kurulu Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirildi. 11 bin üye ve 46 bin iþletmeyle Türkiye'nin en büyük STK'larýndan biri olan MÜSÝAD'ýn genel kuruluna Çorum'dan da katýlým oldu. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, MÜSÝAD Çorum Çorum heyeti MÜSÝAD 23. Olaðan Genel Kurulu na katýldý. Þubesi Baþkaný Ahmet Köksal ve Çorum MÜSÝAD üyeleri katýldý. Kongreye Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, MÜSÝ- AD Çorum Þube Üyeleri; Hülya Kaþýkçý, Ýsmail Kaþýkçý, Fatih Yaðlý, Bülent Demirci, Halit Ýnaltekin, Erkan Kanýtemiz, Zekeriya Özaydýn, Þükrü Türkoðlu, M. Emin Türker, Yusuf Ocaklý, Hüseyin Kartal, Ýsmet Çýtak, Mahmut Öztemiz, Ömer Küçükaltan, Fatih Turbay ve Atakan Akman katýldý. Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan takdim edilen baþarý belgesinin kendi- sini onure ettiðini, verilen her görevi layýkýyla yerine getirmeye çalýþtýðýný ifade etti." Denildi. Bekiroðlu da belgesini aldý Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSÝAD 23. Olaðan Genel Kurulu'na katýlan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'dan teþekkür belgesi aldý. AK Parti'den yapýlan yazýlý açýklamada, "MÜSÝAD Çorum Þube Baþkanlýðý görevi sýrasýnda yapmýþ olduðu hizmetlerden ve baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Cumhurbaþkaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na üstün baþarý belgesi takdim edildi. Toplantýya katýlan Ýl MÜSÝAD Genel Merkezi nin eski MÜSÝAD kurucu ve baþkanlarý için hazýrladýðý belgeler Cumhurbaþkaný Erdoðan tarafýndan verildi.

7 MHP köylerde dert dinledi Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adaylarý Vahit Kayrýcý, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici ve Ali Akcan ile MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Osmancýk'ýn Kýzýltepe ve Güvercinlik köylerinde yapýlan þükür duasýna katýldý. MHP Milletvekili adaylarý Osmancýk'ýn Kýzýltepe köyünde muhtar Satýlmýþ Bardak tarafýndan karþýlandý. Adaylar vatandaþlarla sohbet edip dertlerini dinledi. Aybüke Topçubaþý Ekici, Çorum'un 12 yýllýk iktidar döneminde AKP'ye tam 11 milletvekili verdiðini, fakat buna raðmen ödüllendirilmeleri gerekirken herhangi bir yatýrým alamayan köylerin MHP iktidarlarýnda hizmete doyacaðýný söyledi. 12 yýlda 11 milletvekilinin Çorum'un köklü sorunlarýna herhangi bir çözüm bulamadýðýný iddia eden Topçubaþý, köylülerin bu iktidar döneminde mahsullerinin yok pahasýna alýndýðýný belirterek, çifçinin adeta sefalete mahkum edildiðini söyledi. Ekici, MHP iktidarýnda hedeflerinin en ücra köye kadar vatandaþlarýn yüksek refah seviyesinde modern bir yaþam sürmesi için çalýþmak olduðunu kaydetti. Ekici, Siyaset muhabbetten geçer. Biz muhabbete geldik. Çorum'un göç vermeyen tek ilçesi Osmancýk.Bizim sorunumuz yolu yapanlarla deðil. Bizim sorunumuz yolu yaparken yolsuzluk yapanlarladýr. Mübarek gününüzde Allah þükürlerinizi artýrsýn. Dualarýnýzý kabul buyursun. diye konuþtu Ziyarette konuþan MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý ise, "Ülkemiz sýkýntýlý bir dönemden geçiyor. Biz daha önce olduðu gibi bu günde halkýmýzýn hizmetine talip olduk. Biz halkýmýzýn hizmetkarýyýz. Allah dualarýmýzý makbul ve kabul edilen dualardan etsin Hürriyeti olmayan bir millet olmaz. Devlet bazý noktalarda devlet olma özelliðini yitirmiþ durumdadýr. Ülkede baþ gösteren bu sýkýntýlarýn giderilmesi için ülkenin Türk milliyetçilerine ihtiyacý var" dedi. Köyde Milletvekili Adayý Ali Akcan tarafýndan þükür duasý edildi. MHP Milletvekili Adayý Aybüke Topçubaþý Ekici, Hacýhamza seçim bürosunun açýlýþýnýn ardýndan Obruk Mahallesi'nde bir düðüne katýldý. Vatandaþlarla sohbetin ardýndan þükür duasýna katýlan MHP, Osmancýk'ýn Güvercinlik köyüne geçtiler. Güvercinlik Köyü'nde muhtar Selami Þen tarafýndan karþýlanan MHP Milletvekili Adaylarý, þükür duasýna katýlarak vatandaþlarýn dertlerini dinledi. Ardýndan köydeki bir düðüne katýlan Aybüke Topçubaþý Ekici, burada bayanlarla bir süre sohbet ettikten sonra çalýþmalarýna devam etmek üzere Osmancýk'a döndü. Kermesi ziyaret etti Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayý Avukat Aybüke Topçubaþý Ekici, MHPOsmancýk Ýlçe Teþkilatý, Kadýn Kollarý ve Ülkü Ocaklarý'ndan gençlerin de yer aldýðý bir grupla Osmancýk'ta geçtiðimiz günlerde açýlan Osmancýk Kurs ve Okul Talebelerine Yardým Derneði'nin kermesine katýldý. Burada Yurt müdürü Ýbrahim Çelik tarafýndan karþýlanan Topçubaþý, kermesin hayýrlara vesile olmasýný diledi. MHP Milletvaekili Adaylarý Güvercinlik Köyü'nde þükür duasýna katýldý. Kermeste ürünlerini satýþa sunan bayanlarla da tek tek ilgilenen ve onlarý azimli çalýþmalarýndan dolayý tebrik eden Topçubaþý, kermese gelen vatandaþlarla sohbet ettikten sonra ayrýldý. Baba ocaðýnda esnaf turu Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayý Avukat Aybüke Topçubaþý Ekici, baba ocaðý Osmancýk'ta esnaf ziyaretlerine devam etti. MHP Osmancýk Ýlçe Teþkilatý, Kadýn Kollarý ve Ülkü Ocaklarý'ndan gençlerin de yer aldýðý bir grupla çarþý esnafýný ziyarete çýkan Ekici, girdiði her iþyerinde ilgiyle karþýlandýðýný, olumlu tepkiler aldýðýný söyledi. Özellikle baba ocaðý olan ve kendisi için her zaman ayrý bir önemi olduðunu her defasýnda dile getirdiði Osmancýk'ta esnaf ziyaretlerinin daha sýk aralýklarla devam edeceðini belirten Topçubaþý, ziyaretin ardýndan Sahil Park'a gelerek burada vatandaþlarla sohbet etti. Kayrýcý kendi köyünden baþladý MHP 25. Dönem Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, seçim çalýþmalarýna köyünden baþladý. MHP 25. Dönem Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, seçim çalýþmalarý kapsamýnda kendi köyü olan Sungurlu'nun Þingiller köyünü ziyaret etti. Köy ziyaretlerine Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Adnan Barak ve MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin katýldý. MHP'den yapýlan açýklamaya göre, Vahit Kayrýcý köyünde vekil gibi karþýlandý. kurban kesildi ve dualar edildi. Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, kendisini karþýlamaya gelen köylülerine teþekkür ederek, köy ziyaretlerine ilk olarak kendi köyünden baþladýðýný belirtti. Kayrýcý, köylülerle tek tek tokalaþarak sorunlarýný dinledi. Esnafýn korunmasý lazým Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Adayý Sami Çam, MHPÝl Baþkan Yardýmcýsý Sinan Eryücel ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Mimar Sinan Mahallesi esnafýný ziyaret ederek fikir alýþveriþinde bulundu. Esnafla görüþen MHP Milletvekili Adayý Sami Çam, "Kuraný Kerim'in ilk emri 'oku'dur. Biz okuyup sorgulayan bir millet iken þimdi bakar konuþur bir millet olduk. Televizyonda ne Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Adayý söylenilirse inanýr olduk. Bir nesil yok olma Sami Çam, seçim çalýþmalarýný sürdürdü. tehlikesiyle karþý karþýya. Çocuklarýmýzýn eðimasýyla doðru orantýlýdýr. Ýþsizlik hat safhada dýþarýdan gelenleri besrek, "Halkýn teveccühü süne sahip çýkamazken rakmayacaðýný belirtetim sistemleri her geçen ve üniversite mezunlarý lemek onlara kendi vatandaþlarýmýzýn sahip güvenenleri yarý yolda bizden yana. Biz bize gün deðiþtiriliyor. Eðitim gördükleri kitapla- iþsiz geziyor. Millet bankalardan aldýklarý olmadýðý imkânlarý sunmak doðru deðil. Biz bu Türkiye'de tarým yapan býrakmayacaðýz " dedi. rýn içi boþaltýlýyor. Ýktidarýn bizi getirdiði son kredilerle geçinmeye çalýþýyor. Bankalara adaletsizliði ortadan köylünün zor durumda nokta budur" dedi. Ekonominin kötüye gittiðini mahkûm edilen bir millet haline geldik. Hüküve talip olduk" diye konafa ve halka yansýdýðý- kaldýrmak için bu göre- býrakýldýðýný bunun es- ve bundan zarar gören met esnafý, iþçiyi açlýða nuþtu. ný belirten MHP Milletvekili Adayý Sami Çam, en önemli kesimin esnaf mahkûm ederken mültecilere maaþ baðlýyor, olduðunu savunan Çam, 'ESNAFIN KO- " Esnafýn kazanmasý RUNMASI LAZIM' Esnafýn durumu gerçekten çok kötü. Bu durum sigortadan yararlanmasýný saðlýyor. Bizim ül- Türkiye'nin her yerinde emeklinin, asgari ücretlinin, çalýþan kesimin pazarcý esnafýnýn sorun- Cuma Pazarý'nda kemiz esnafa destek veremezken iþçiye, köylü- önemli þikâyet esnafýn böyle devam ediyor. En doðru dürüst maaþ allarýný dinleyen Sami Çam, sýkýlmadýk el bý- artýk marketlerle rekabet edemez hale gelmesi. Üreticinin, esnafýn korunmasý lazým. Bu insanlarýn ekmek parasýný kazanýrken vatandaþýn da ucuz mal almasýnýn desteklenmesi gerekiyor. Biz halkýn içinden insanlarýz ve halkýmýz için varýz. Halkýn cebindeki paralarý vergi yükleyerek alanlardan deðiliz. Artýk haksýzlýklara ve adaletsizliklere dur demenin vakti geldi. Biz vatandaþýn güveniyle ve onlarýn desteðiyle Türkiye'yi de Çorum'u da hak ettiði yere getireceðiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiðimiz sözlerin arkasýnda duracaðýz. Köylümüze, üreticimize, garibanýmýza sahip çýkacaðýz" dedi. MHP'den yapýlan açýklamada, MHP Milletvekili Adayý Sami Çam'a vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði, hýzlý tren sözünün yerine gelmemesinden dolayý vekillere tepkili olduklarýný dile getirdikleri ifade Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran seçimleri öncesi son yerel seçimde köy olan Hacýhamza'da seçim irtibat bürosu açtý. Açýlýþa Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adaylarý Avukat Aybüke Topçubaþý Ekici, Vahit Kayrýcý ve Ali Akcan MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Osmancýk Ýlçe Teþkilatý, Kadýn Kollarý ve Ülkü Ocaklarý'ndan gençler, Hacýhamza Eski Belediye Baþkaný Bahri Özbek ve çok sayýda Hacýhamzalý katýldý. Ýktidarý ve politikalarýný sert bir dille eleþtiren MHP Çorum Milletvekili Adayý Avukat Aybüke Topçubaþý Ekici, "Biz MHP olarak Türk Ýslam þuuruna, davasýna tutunmuþ insanlarýz. Bizim yolumuz davamýz bellidir. Biz PKK ile açýklama yapmýyoruz. Biz soyumuzu biliyoruz. Biz bu memleketin idaresine sahibiz. Sizden de bütün bunlarý düþünerek destek bekliyoruz" dedi. Çorum genelinde 22 belediyenin belediye statüsü elinden alýnarak ve köye dönüþtürüldüðünü hatýrlatan Topçubaþý, bu beldelerde yaþayan vatandaþlarýn sýkýntýlarýný çok yakýndan bildiðini ve bu sýkýntýlarýn çözümünün Milliyetçi Hareket Partisi iktidarýnda olduðunu söyledi. Çocukluðunda koridorlarýnda koþuþturduðu partiden þu an milletvekili PAZARTESÝ 27 NÝSAN Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran seçimleri öncesi son yerel seçimde köy olan Hacýhamza'da seçim irtibat bürosu açtý. MHP Hacýhamza'da seçim bürosu açtý adayý olduðunu belirten Aybüke Topçubaþý Ekici, "Bizim davamýz Türk Ýslam davasýdýr. Ýslam Türk'ten ayrýlmaz. Ülkücülerin özünde insan sevgisi vardýr. Dinimizde insan sevgisinin önemli olduðunu belirtir. Ýnsanlarý sevip sayacaðýz. Ülkücü, haksýzlýk karþýsýnda elif gibi dimdik durandýr" dedi. Bir ülkücünün nasýl olmasý gerektiðini gençlerin anlamasýný ve davranýþlarýnda da bunu göstermesi gerektiðine deðinen Milletvekili Adayý Aybüke Topçubaþý Ekici, "Bir ülkücü, oturmasýyla, kalkmasýyla, dilinden çýkan kelamýyla, sabrý ve güzel ahlakýyla topluma örnek olmalýdýr. Haksýzlýða karþý dimdik durduðu gibi gerekirse karþýsýndakini de dimdik durdurtmalýdýr. Mesleðimiz ne olursa olsun bizim ülkümüz iþimizde en iyi olmak ve iþimizi en iyi ve dürüst þekilde icra etmektir. Bizim fýtratýmýzda ve davamýzýn özünde bu vardýr. Türklük gururu ve Ýslamiyet þuuru bizim rehberimizdir. Bu kutlu davada gençlerimize çok iþ düþmektedir. Bizim sizden beklentimiz bu ahlak ve þuurla toplumda saygýn kiþilikler olmanýz ve ahlakýnýzla topluma örnek olmanýzdýr. dedi. Milletvekili adaylarý seçim bürosunun açýlýþýnýn ardýndan Hacýhamza Obruk Mahallesi'nde bir düðüne katýldý. Hacýhamza Seçim Bürosu açýlýþýna yoðun katýlým oldu. SP Ýþitme Engelliler i dinledi MUSTAFA BURAK YALÇIN Saadet Partisi 1.Sýra Milletvekili Adayý Ahmet Bölükbaþ, Çorum Ýþitme Engelliler Derneði'ni ziyaret etti. Ziyarete Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz ve parti yöneticileri Abdullah Gökgöz, Fikret Mertoðlu, Mustafa Ulus ve Mehmet Yýldýz katýldý.faizsiz bir sistem kuracaðýz Saadet Partisi Milletvekili Adayý Ahmet Bölükbaþ, yaptýð ýkonuþmada Bizler önce ahlak ve maneviyat diyen siyasi bir geleneðin temsilcileriyiz. Kur an ve sünnet ehli düþünen insanlar bizi siyonistler yönetmesin diye bir siyasi hareket baþlattý. Siyasi oluþumumuzun tek gayesi Allah'ýn rýzasýný kazanmaktýr. Ýktidara geldiðimizde 11.5 ayda denk bütçe verdik. Ýlk defa engelli genel baþkan yardýmcýsý bizim iktidarýmýzda oldu. Allah nasip ederde iktidar olursak iktidarýmýzda Engelliler Bakanlýðý kuracaðýz. Faizsiz bir sistem kuracaðýz. Zihinsel engelliler, bedensel engelliler, görme engelliler v.s. ile alakalý çalýþmalar yapacak tek kadro Milli Görüþ hareketidir. Biz iktidara geldiðimizde sizin baþýnýzý öne eðdirecek hiçbir þeye imza atmadýk. Bize destek olursanýz nesillere yapabileceðiniz en büyük hayrý yapmýþ olursunuz. Çünkü oy çok önemlidir. Oy verdiðiniz insanlarýn hayrýna da þerrine de ortak olursunuz. Bizim Yahudilerle, Hristiyanlarla iþimiz olmaz. Çünkü bizim gayemiz Avrupa Birliði deðil, bizim gayemiz Ýslam Birliði'dir. '' dedi. Sýcak ve samimi bir havanýn olduðu ziyarette Çorum Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Derneði Baþkaný Mürsel Barýldar, ziyaretlerinden dolayý Ahmet Bölükbaþ ve SPyöneticilerine teþekkür ederek, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Saadet Partisi 1.Sýra Milletvekili Adayý Ahmet Bölükbaþ, Çorum Ýþitme Engelliler Derneði'ni ziyaret etti.

8 8 PAZARTESÝ 27 NÝSAN 2015 Bafralý taþýmacýlarýn tercihi Fiat Doblo RECEP MEBET Asým Avcý, araç sahiplerine anahtarlarýný teslim etti. Faruk Küçükefe için mevlid Efesebat Tarým Makinalarý kurucusu merhum Faruk Küçükefe için Mevlid-i Þerif okutuldu. Faruk Küçükefe Samsun un Bafra ilçesinde faaliyet gösteren Þehir Ýçi Toplu Taþýmacýlar, araç filolarýný Karakaþlar Otomotiv den aldýklarý Fiat marka son model ticari araçlarla güçlendirdiler. Araç parkurunu geniþleten Bafralý toplu taþýmacýlar tarafýndan satýn alýnan 13 adet Fiat Doblo Panorama önceki gün düzenlenen programla sahiplerine teslim edildi. Fiat yetkili satýcýsý Karakaþlar Otomotiv de düzenlenen araç teslimatýna Bafralý toplu taþýmacýlar tam kadro katýldý. Karakaþlar Otomotiv Satýþ Müdürü Asým Avcý ve bazý þirket çalýþanlarýnýn da hazýr bulunduðu teslimatta konuþan Ýsa Pala, Yük ve yolcu taþýmacýlýðýnda pek çok avantajý bir arada sunan Fiat ý tercih ettik dedi. Fiat Doblo yu tercih etmelerinde yakýt ekonomisi, kullaným konforu ve düþük bakým maliyetlerinin de etkili olduðunu anlatan Pala, Faaliyet gösterdiðimiz sektör itibariyle Doblo Panorama nýn en iyi çözüm olduðu düþüncesindeyiz diye konuþtu. Programda konuþan Satýþ Müdürü Asým Avcý ise sýnýfýnýn lideri olan Fiat ticari araçlarýn müþterilerinin gözdesi olduðunu söyledi. Araç filosu için Fiat ý tercih eden Bafralý toplu taþýmacýlarý kutlayan Asým Avcý, satýþýný yaptýklarý araçlarýn sahiplerine hayýrlý uðurlu olmasýný diledi. Cazip avantajlar içeren satýþ kampanyalarýnýn devam ettiðini belirten Avcý, Fiat ýn yeni modellerini yakýndan görmek, detaylý bilgi almak ve test etmek isteyen herkesi Karakaþlar Otomotiv e davet ediyoruz diye konuþtu. RECEP MEBET Efesebat Tarým Makinalarý kurucusu merhum Faruk Küçükefe için Mevlid-i Þerif okutuldu. Geçtiðimiz Cuma akþamý Çevþenli Düðün Salonu nda düzenlenen mevlid programýna bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý, Küçükefe Ailesi ve yakýnlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Küçükefe Ailesi ve yakýnlarý düzenlenen programda bir araya geldi. DUALARLA YÂD EDÝLDÝ Bafralý toplu taþýmacýlar tarafýndan satýn alýnan 13 adet Fiat Doblo Panorama sahiplerine teslim edildi. Hakký Arýcý vefat etti RECEP MEBET Çorum merkeze baðlý Hacýpaþa Köyü nden gelme, kahveci esnafýndan Hakký Arýcý (79) hayatýný kaybetti. Adliye personeli Erol Arýcý ve Belde Kýraathanesi çalýþanlarýndan Mehmet Arýcý nýn babasý, Belediyeden emekli Zeki Biçer ve sanayi esnafýndan Uður Kaynak ýn kayýnpederi Hakký Arýcý, geçirdiði ani rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi önceki gün öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verildi. HAKÝMÝYET, Hakký Arýcý ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Hakký Arýcý RECEP MEBET Vatandaþlar, yetkililere seslenerek kaza mahallinde tedbir alýnmasýný istediler. Merhum Faruk Küçükefe, vefatýnýn ardýndan dualarla yâd edildi. EVLATLARI NDAN KÜÇÜKEFE YE VEFA Bahçelievler de kaza Bahçelievler Mahallesi nde meydana gelen trafik kazasýnda iki otomobil çarpýþtý. Bahriye Küçükefe nin eþi, Ýbrahim ve Ýsmail Küçükefe nin babasý, Yusuf Tay ve Mustafa Taþkýn ýn kayýnpederi Faruk Küçükefe (83), geçirdiði rahatsýzlýk sonucu 13 Mart 2015 tarihinde yaþamýný yitirmiþti. Küçükefe Ailesi, düzenlediði mevlid programýyla merhum Faruk Küçükefe yi vefatýnýn ardýndan dualarla yâd etti. Bahçelievler Mahallesi nde önceki gün meydana gelen trafik kazasýnda iki otomobil çarpýþtý. Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi arkasýndaki Bahçelievler 2. Sokak ile 3. Sokak ýn kesiþtiði noktada yaþanan kazada farklý yönlerden gelen iki otomobil, sürücülerinin dikkatsizliði sonucu birbirine girdi. Ölen ya da yaralananýn olmadýðý kazada her iki araçta da maddi hasar oluþtu. Olay yerine gelen trafik polisleri kaza ile ilgili rapor hazýrladý. Yetkililere seslenen mahalle sakinleri sýk sýk kazalarýn yaþandýðý noktada, can kaybý yaþanmadan bir an önce gerekli tedbirlerin alýnmasýný istediler. Ýbrahim ve Ýsmail Küçükefe nin ev sahipliðindeki mevlid programýnda merhumun damatlarý Yusuf Tay ve Mustafa Taþkýn da hazýr bulundu. Çakýr Camii Ýmam Hatibi Abdulhamit Çýplak ýn Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda Mevlid-i Þerif in ardýndan duayý Ulucamii emekli Ýmam Hatibi Hasan Kestek yaptý. Yemek ikramýyla devam eden mevlid programý yapýlan sofra duasýyla sona erdi. Ýbrahim ve Ýsmail Küçükefe nin ev sahipliðindeki programda dualar okundu. Abdulhamit Çýplak ve Hasan Kestek programa katýlanlara Kuran ziyafeti sundu. Çevþenli Düðün Salonu nda düzenlenen mevlid programýna çok sayýda davetli katýldý.

9 PAZARTESÝ 27 NÝSAN Yakýt tasarrufu için 10 tavsiye Dünyanýn en pahalý petrol ürünlerinin kullanýldýðý Türkiye de yakýt tasarrufu büyük önem taþýyor. Motorlu taþýtlarda yakýt tüketimi ekonomisi konusunda açýklama yapan uzmanlar, tasarruf yöntemlerinden bahsederek sürücülere tavsiyelerde bulundular. Taþýt.com internet sitesinin haberine göre, yakýt tasarrufu saðlamanýn 10 basit yolu olduðu belirtildi. En tasarruflu otomobilde bile, yakýt tüketim oranýný azaltacak çok küçük ama etkili yollar olduðunu anlatan uzmanlar, açýklamalarýyla araç sahiplerini aydýnlattýlar. Ýþte, yakýt tasarrufu için uzman tavsiyeleri: Dünyanýn en pahalý benzinini ve ona yaklaþan LPG sini kullanýyoruz. Vergiler nedeniyle otomobil satýn alma gücümüz düþüyor ve daha yaþlý otomobillere Avrupa nýn en genç nüfusu olarak en pahalýya biniyoruz. Hal böyleyken yakýt tasarrufu yapabilmek, otomobile sahip olmaktan bile önemli bir hale geliyor. En tasarruflu otomobilde bile, yakýt tüketimi performansýný artýracak çok küçük ama etkili yollar var. Sadece aracýnýzýn rutin bakýmlarýný yaptýrmak ve saðduyulu bir sürüþ tarzý benimsemek bile yakýt performansýnýzý artýrabilir. Ayný yakýtla daha fazla yol almanýn inceliklerini þöyle sýralayabiliriz: MOTOR ÇALIÞIR DURUMDA BEKLEMELERDEN KAÇININ Otomobil üreticileri trafik ýþýklarýnda veya motor çalýþýrken bekleme yapmanýzý gerektiren durumlar için start stop özelliðini geliþtirdiler. Bu küçük hareketin etkisini hemen göremeyebilirsiniz fakat uzun vadede yapacaðýnýz tasarruf çok net olacaktýr. GEREKSÝZ YERE CAMLARI AÇMAYIN Oldum olasý tartýþmalý bir konu olan klima mý, cam açmak mý sorusunun net bir yanýtý yok aslýnda. Farklý otomobiller ve farklý sürüþ tarzlarý sorunun cevabýný deðiþtirebilir. Ama genel bir kural olarak eðer düþük hýzlarda ilerliyorsanýz camlarý açmak, otoban gibi hýzla ilerleyeceðiniz yollardaysanýz klimayý açmak doðru olacaktýr. Çünkü yüksek hýzlarda camlar açýkken oluþacak rüzgar kuvveti yakýt performansýnýzý etkileyecektir. HAVA FÝLTRESÝNÝ TEMÝZ TUTUN Aracýnýzýn motoru sürekli olarak hava emiyor ve hava filtresi de bu havanýn temizliðini saðlýyor. Filtre kirlendiði zaman, hava emebilmek için motorun daha fazla efor harcamasý gerekeceðinden daha fazla yakýt tüketecektir. ARACINIZI DEPO GÝBÝ KULLANMAYIN Gereðinden fazla yük koyduðunuzda otomobiliniz, ayný parkuru çok daha zorlanarak alacaktýr. Aracýnýzýn zorlanmasý, daha fazla enerji harcamasý ve daha fazla yakýt tüketmesi demektir. Aracýnýzda olabildiðince az þey tutmak yakýt tasarrufunuzu artýracaktýr. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. DEPO KAPAÐINI SIKI KAPATIN Deponun kapaðýnýn doðru þekilde kapalý olduðundan emin olmaktan söz ediyoruz. Tam kapanmayan depo kapaklarý, paranýzýn havaya karýþarak yok olmasý anlamýna gelir. GÝDECEÐÝNÝZ YERÝ ÝYÝ BÝLÝN Bir çýkalým buluruz demektense, rotanýzý önceden planlamak gereðinden fazla dolanmayý önleyerek daha etkin yakýt kullanýmýna neden olacaktýr. Gideceðiniz yere en hýzlý ulaþacaðýnýz en kestirme rotayý aracýnýza binmeden belirlemek size yakýt tasarrufu saðlar. KALÝTELÝ YAKIT TERCÝH EDÝN Yakýt firmalarýnýn katký maddeleri ile ilgili reklamlarý ve tanýtýmlarý yalan söylemiyor. Temiz ve etkin motor daha az yakýt tüketimi demektir. Aracýnýzýn yakýt performansýný artýran kaliteli katkýlý akaryakýtlar ayný zamanda bir depo benzinle daha çok yol almak demektir. LASTÝK BASINCI ÖNEMLÝ Lastikleriniz doðru basýnçta olmadýðýnda, sürtünme artacaðý için direnç de artacaktýr. Bunlar arttýðýnda ise aracýnýzýn motoru, aracý olmasý gerektiði gibi ilerletebilmek için daha fazla efor sarf edecektir. Bu da daha fazla yakýt tüketimi anlamýna gelir. Gereksiz yere yakýt harcamak istemiyorsanýz, lastiklerinizin basýncýnýn her zaman önerilen seviyede olmasýna önem vermelisiniz. ANÝ HIZLANMAYIN Ani hýzlanmalarla huzursuz bir sürüþ tarzý, standart sürüþe göre çok daha fazla yakýt tüketimi gerektirir. Aniden gazý köklediðinizde aracýnýza bir anda büyük bir enerji ortaya koymasýný söylemiþ oluyorsunuz. Bu da onun yakýtý yudumlamasýna deðil içmesine neden olacaktýr. Saðduyulu bir sürüþ tarzý yakýt tasarrufu yapmanýn en önemli kuralý. OTOBANDA SABÝT HIZDAN ÞAÞMAYIN Cruise Control, yakýt tasarrufunu olumlu etkileyen bir özellik. Eðer aracýnýzda bulunuyorsa otoyollarda km nin üzerine çýkmayacak þekilde ayarlarsanýz, rüzgar direnci oluþturmadan daha az yakýt tüketebilirsiniz. Sürekli hýz deðiþtirmek hem deponuzu üzer hem de trafikte stabil bir tarzý olmayan sürücüler doðrusu pek hoþ karþýlanmýyor. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil ve ticari araçlarýn fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli BMW 5.20D 2008 Fiat Doblo 1.3 Multijet Saf 2013 Fiat Fiorino 1.3 Multijet E 2011 Fiat Tipo 1.6 SLX ie 2000 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2012 Honda Civic 1.6 Elegance 2009 Hyundai Elantra 1.8 GLS 1996 Mercedes C 180 Kompres 2005 Opel Astra 1.6 GLS 2000 Opel Astra 1.4 Classic 2004 Opel Astra 1.6 T Sport 2011 Opel Vectra 2.0 GLS 1997 Peugeot Comfort 2010 Peugeot Partner Tepee 2013 Renault 12 STW 1990 Renault 19 Europa1.6 RNE 1998 Renault Broadway 1994 Renault Fluence 1.5 DCI Pr 2002 Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006 Renault Megane 1.6 Authen2004 Renault Toros STW Seat Toledo 2.0 GLX 1993 Tofaþ Doðan SLX 1.6 ie 2001 Fiyatý (TL) 88 bin 33 bin 29 bin 11 bin bin 48 bin 14 bin 43 bin 22 bin 25 bin 48 bin 18 bin 31 bin 43 bin 7 bin bin bin 52 bin 16 bin 23 bin bin bin 12 bin Tofaþ Þahin S 1999 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1997 Toyota Corolla 1.6 Terra 2000 Toyota Corolla 1.6 Terra 2002 Toyota Corolla 1.6 Sol 2003 Toyota Corolla 1.6 Terra 2005 Toyota Corolla 1.6 Elegant 2008 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2007 Volkswagen Passat 1.6 FSI 2007 Volkswagen Passat Volkswagen Polo Markasý TÝCARÝ ARAÇ Modeli 11 bin 17 bin 15 bin bin 31 bin 27 bin 40 bin 33 bin 41 bin 52 bin 17 bin Fiyatý (TL) Fiat Ducato bin Ford Transit 120 V bin Ford Transit bin Ford Transit 190 V bin Ford Transit bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio bin VW Transporter Cityvan bin 500 VW Transporter Cityvan bin VW Transporter bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, ilanlar da dikkate alýnarak her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 10 PAZARTESÝ 27 NÝSAN 2015 Lila Beslenme ve Diyet hizmette AGD li hanýmlardan Kutlu Doðum programý ENÝSE AÐBAL Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þubesi Hanýmlar Komisyonu, Peygamber Efendimizin doðumunun yýlýný kutladý. Peygamberimiz Hz. Muhammed e Sevgi Programý adý altýnda geçtiðimiz Cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonunda düzenlenen programa AGD Hanýmlar Komisyonu Baþkaný Merve Aydýn, AGD Haným Kollarý Baþkaný Meryem Uyanýk, Üniversitesi Haným Kollarý Baþkaný Sevde Sýlmaz ve bayan davetliler katýldý. Kur an ý Kerim tilaveti ile baþlayan programda sinevizyon gösterisinin ardýndan ney dinletisi gerçekleþtirildi. Ýlahi ve naadlarýn da yer aldýðý programda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) dualarla anýldý.peygamber Efendimizin doðumunun yýlýný kutladý. Peygamberimiz Hz. Muhammed e Sevgi Programý adý altýnda geçtiðimiz Cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonunda düzenlenen programa AGD Hanýmlar Komisyonu Baþkaný Merve Aydýn, AGD Haným Kollarý Baþkaný Meryem Uyanýk, Üniversitesi Haným Kollarý Baþkaný Sevde Sýlmaz ve bayan davetliler katýldý. Kur an ý Kerim tilaveti ile baþlayan programda sinevizyon gösterisinin ardýndan ney dinletisi gerçekleþtirildi. Ýlahi ve naadlarýn da yer aldýðý programda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) dualarla anýldý. Diyetisyen Merve Damar. MUSTAFA BURAK YALÇIN Lila Akademi Sanat Merkezi 'Lila Beslenme ve Diyet' adýyla hizmet vermeye baþladý. Diyetisyen Merve Damar'ýn nezaretinde gebelik öncesi ve sonrasý beslenme, sporcu beslenmesi, çocuk ve ergenlerde saðlýklý beslenme, hastalýklara karþý özel diyet kilo kontrol diyeti konularýnda hizmet verilecek. Merkezden yapýlan açýklamada, "Obezite sizin için bir sorun olmasýn. Geç kalmadan kendinize gereken önemi göstermenin Baþsaðlýðý Deðerli arkadaþýmýz tam zamaný deðil mi? Diyetisyenimiz merve damar la birlikte sizlere hizmet vermekten onur duyarýz. Ayrýca haftanýn altý günü plates derslerimiz hocamýz Alev Samut ile devam etmektedir. Pazartesi, çarþamba, cuma günleri seans saatlerimiz sabah 10.00, öðleden sonra 16.30, akþam salý, perþembe, cumartesi seans saatlerimiz öðleden sonra,16.45 akþam olmak üzeredir." Denildi. Peygamberimiz Hz. Muhammed e Sevgi Programý gerçekleþtirildi. Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þubesi Hanýmlar Komisyonu etkinlik düzenledi. Fethiye Altýner'in sahibi olduðu Altýner Gelinlik dualarla açýldý. Altýner Gelinlik dualarla açýldý MUSTAFA BURAK YALÇIN Fethiye Altýner'in sahibi olduðu Altýner Gelinlik dualarla açýldý. Çöplü Mahallesi Osmancýk Caddesi 1.Uç Sokak'ta gerçekleþen açýlýþa çok sayýda davetli katýldý. Altýner Gelinlik Sahibi Fethiye Altýner, "Ýnanýlmaz fiyatlar sloganý ile yola çýktýk. Gelinliklerimiz hem kaliteli hem de ucuz. Ayrýca çok zengin ve farklý çeþitlerimiz mevcuttur. Hemþehrilerimizi maðazamýza bekliyoruz.'' Dedi. Maðazanýn açýlýþýný Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül yaptý. Maðazanýn açýlýþýný Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül yaptý. Baþsaðlýðý Deðerli büyüðümüz, aile dostumuz, mali müþavir (Ç.HAK:1010) Salim Koçak'ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz sonsuzdur. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz Dönem Yedek Subay Arkadaþlarý Adýna Baþsaðlýðý Deðerli arkadaþlarým Erol ve Mehmet Arýcý nýn muhterem babasý Hakký Arýcý'nýn vefatýndan dolayý üzüntüm sonsuzdur. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. Atila Çiðdem (Ç.HAK:1009) Salim Koçak'ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz sonsuzdur. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. Fevzi Büyükcelep

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Receb : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:14 Nisan 1431 Kasým: NÝSAN HATIRLATMA:KIBLE SAATÝ VAKTÝ: Takvimimizde her þehir için gösterilen Kýble Saati vaktinde, Güneþ'e doðru dönen kimse, Kâbe yönüne dönmüþ ve o yerin kýblesini bulmuþ olur. ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI II. Abdülhamîd Hânýn taht'tan indirilmesi ve Sultan Reþad Hânýn taht'a çýkmasý (1909) - Lâle Mevsimi sonu Taþ Köprülü Sadýk Bey 1 Yiðit namý ile anýlýr. Öyle birisi idi Sadýk Bey 1902 yýlýnda Kastamonu,Taþköprü ilçesinin kadý köyünde Dünyaya gelmiþti.. Dedesi Ünlü Pelevne kahramanlarýndan Sadýk Paþadýr. Babasý ise binbaþý Mehmet Ali beydir. Sadýk bey Harbiye de okumuþ, yazýsý güzel ve daktilosu kuvvetlidir. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Sadýk bey, Sinop, Tosya, Kastamonu, Çankýrý, Düzce ve Adapazarý havalisinin ünlü efesidir. Zulme ve baskýya baþ eðmeyen bir kahramandýr. Onun yanýn da rastgele konuþulmaz, rastgele ayak uzatýlmaz, Ondan baþka kimse ikramlarda bulunamaz. Sadýk bey aða insandýr. Efe kýyafetli, ayaklarýnda çizmesi, Baþýndaki kalpaðý ile, haþmetli ve de heybetli bir zattýr. Böyle idi Sadýk bey yýlýnda Kastamonu ya asrýn Sultaný,Bediüzzaman getirilir. Bu gönüller sultanýn görenlerin dilinde dillere namý yayýlýr. Mert ve asil yapýlý Sadýk bey,karakol karþýsýndaki evinde ziyaret eder Bediüzzamaný. Ýlk etapta gördüðü Bediüzzamaný gönülden sever ve tabi olur. Ýþte o zaman baþlar Nura ait fedailiði. O zaman efelik ve beylikten ziyade nurlara hizmetkar olmuþtur. Sadýk bey köklü ve asil bir aileye sahiptir. Bediüzzamanýn: "Aziz kardeþim. Sýdýk Sadýk Bey, Hakikaten ben sizde ve Himi,Feyzi ve eminde,kardeþte ve evlatta ve valideynde bulunan halis ve minnetsiz bir þefkat gördüðümden hem ruh rahat ediyor, hem bu ehemmiyetli hizmetinizi mukabelesiz kabul ediyorum." Baþkalarýndan en küçük bir þeyi karþýlýksýz almayan Bediüzzaman dan karþýlýksýz olarak kabul ediyor. Kastamonu da sekiz yýl kalan Bediüzzaman Ayetülkübra risalesinin basýmý vesilesi ile önce Ispartaya, daha sonra Denizli iline sevk ediliyor ve hapishane hayatýnýn ikinci safhasý baþlamýþ oluyordu. Hapishanedeki bütün mahkumlar nur talebeleri gelmeden önce tenbihlenmiþ, bunlara yakýnlýk ve yardým yapanlarý cezalandýrýlacaðý belirtilmiþti. 73 kiþilik bir topluluk ile nur talebeleri burayý bir medrese-i nuriyeye çevirirler. (Sürecek) Türkiye nin en büyük jeotermal yatýrýmlarýndan birisi olarak Doðu Akdeniz Bölgesi nde termal saðlýk ve tatil turizmine öncülük edecek dev bir yatýrým olan Erzin Termal Saðlýk Merkezi ve Tatil Köyü nde yaþam baþladý. Yapýlan açýklamaya göre, kiþinin katýlýmlarý ile gerçekleþen görkemli törenle kapýlarýný devre mülk tapu sahiplerine açan Erzin Termal; þifalý suyu, tarihi ve doðal güzelliklerinin yaný sýra muhteþem mimarisiyle adeta göz kamaþtýrdý. Eþsiz tasarým, konfor ve ayrýcalýklý hizmet Erzin Ýsos Termal Otel, Saðlýk Merkezi ve Tatil Köyü, Amanos daðlarýnýn Akdeniz e uzanan kýyýlarýnda yer alýyor. Tarih, saðlýk ve deniz turizmi açýsýndan önemli bir potansiyele sahip olan Erzin de, þimdi dev bir proje hayata geçti Eþsiz tasarýmý, konforu, ayrýcalýklý hizmet anlayýþý ve þifalý sularýyla Ezin Ýsos Termal, Erzin in parlayan yýldýzý oldu. Gurur ve sevinç Amanos Daðlarý nýn þifalý yer altý sularýyla saðlýk arayanlara ve doða ile baþ baþa huzur içinde tatil yapmak isteyenlere hitap eden Erzin Termal in yakýn zamanda Doðu Akdeniz in en önemli termal saðlýk ve turizm merkezi olmasý bekleniyor. Saðlýk, kültür ve doða turizmine hitap eden tesiste adeta yok yok.. Saðlýklý bir tatil yapmak isteyenlerin tüm beklentilerine hitap eden tesisin açýlýþýnda, bu dev projeyi hayata geçirenler kadar buradan devre mülk sahibi olma ayrýcalýðýný yaþayanlar farklý bir gurur ve sevinç yaþadý. Protokol ve devre mülk sahipleri katýldý Adý Güvenle anýlan bir Doðan Jeotermal Turizm yatýrýmý olan Erzin Termal Saðlýk Merkezi ve Tatil Köyü nün birinci etap açýlýþýna Hatay Milletvekili Hacý Bayram Türkoðlu, Erzin Kaymakamý Hasan Yaman, Erzin Belediye Baþkaný Kasým Þimþek ile Hatay daki kamu ve özel sektör kuruluþlarýnýn yetkilileri, sivil toplum örgütleri baþkanlarý, devre mülk tapu sahipleri ve davetliler katýldý. Saðlýk turizmin öncüsü olacak: Ýstiklal Marþý ve saygý duruþu ile baþlayan açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Erzin Termal Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Ali Doðan, tesisin tüm Doðu Akdeniz de termal saðlýk turizminin ve tatil turizminin öncüsü olacaðýný kaydetti kisiye iþ imkaný: Konuþmasýnda, jeotermal tesislerin saðlýk için öneminden söz eden, Türkiye nin bir jeotermal cenneti olmasýna raðmen konsept eksikliði nedeniyle termal saðlýk turizminden yeterli pay alamadýðýný vurgulayan Doðan, Termal saðlýk yatýrýmlarý toplum saðlýðý açýsýndan, önleyici týp hizmeti veren, en baþta kendi toplumumuzun saðlýklý yaþamasý ve saðlýklý yaþlanmasý için kurulan çok önemli projelerdir. Erzin marka bir yer. Dünyada yeþil, deniz ve oksijenin bu kadar bol ve ayný anda olduðu baþka bir yer bulamazsýnýz. Bu tesis sadece devre mülk sahiplerine deðil bölgeye çok ciddi katkýlarý olacak. Þuan 800 gencimize iþ olanaðý saðlýyoruz. Projemiz tamamlandýðýnda tam olarak 1500 kiþiye iþ olanaðý saðlamýþ olacaðýz dedi. Ülke ekonomisine termal katký: Ayný zamanda Jeotermal Enerji Kaynaklarý Araþtýrma ve Deðerlendirme Vakfý Baþkaný, Devre Mülk ile Devre Tatil Yatýrýmcýlarý Derneði Baþkaný ve Ankara Termal Turizmi Yatýrýmcýlarý ve Ýþletmecileri Derneði Baþkaný ve Ankara Termal Turizm Yatýrýmcýlarý ve Ýþletmecileri Derneði Baþkaný da olan Mehmet Ali Doðan sözlerini þöyle sürdürdü: Ülkemize kýyý turizmi için gelen turist sayýsý ve ülkemize býraktýðý döviz PAZARTESÝ 27 NÝSAN Erzin Termal de yaþam baþladý Erzin Termal Saðlýk Merkezi ve Tatil Köyü nde yaþam baþladý. Erzin Termal; þifalý suyu, tarihi ve doðal güzelliklerinin yaný sýra muhteþem mimarisiyle adeta göz kamaþtýrdý. miktarýna bakýldýðýnda kiþi baþýna 900, USD bile deðildir. Oysa termal saðlýk turizminde bu rakam kýyý turizmine göre 5 kat daha fazladýr. Çünkü,termal turizm müþterisi genelde 40 yaþýný aþmýþ, ekonomik problemlerini çözmüþ, saðlýðý için para ayýran ve harcayan bir kitledir. Dünya da en zengin Jeotermal Kaynaklarýna sahip olan ülkemiz, bu kaynaðý Termal Saðlýk Turizmi amaçlý olarak yeterince deðerlendirememektedir.jeotermal enerji kaynaklarýmýzýn tamamýný kullanma imkanýný bulunmamýz durumunda, ülkemiz ekonomisine katkýsý yaklaþýk 20 milyar dolar civarýnda olacaktýr. Erzin'e Ýstihdam Saðlýyor Doðan, Türkiye deki bu payýn düþük olmasýnýn, termal tesislerdeki konsept eksikliðinden kaynaklandýðýný, dünya standartlarýna göre termal saðlýk turizmi tesisinde asýl unsurun saðlýk amaçlý termal tedavi ve kür merkezi, tamamlayýcý bölümlerin ise konaklama ve yatak bölümlerinden oluþmasý gerektiðini anlattý. Doðan; Türkiye deki bütün termal tesisler þehir otelleri gibi planlanmýþ, asýl unsur konaklama yatak olarak tasarlanmýþtýr. Tamamlayýcý unsurlar ise kür merkezi olarak planlanýþtýr. Doðru konseptin oluþturmasý, dünyadaki termal turizm müþterisin de yoðun þekilde ülkemize gelmesini hýzlandýracak, ülke ekonomisi ve istihdam açýsýndan ciddi katkýlar saðlayacaktýr. 20 yýllýk deneyim Bu eksikliði gidermek amacýyla, son 20 yýldýr Türkiye deki bütün jeotermal projeler ve termal tesislere imza atarak, son 10 yýlda 5 termal saðlýk tesis yapýmýný hedeflediklerini kaydeden Doðan, Bu çerçevede ilk olarak 2009 yýlýnda Balýkesir/ Edremit te Hattuþa Astyra Termal tesisimizi, 2. olarak ise 2013 yýlýnda Ankara/Güdül deki Hitit Ayaþ Termal Saðlýk Tesisimizi hizmete açtýk. 3. tesis yeri olarak ise termal banyo kürü ve termal içmeceleriyle dünyaca ünlü Erzin içmeceleri mevkiini seçtik. Bölge insanýmýzýn ilgisi, yatýrým yerinin seçimi açýsýndan ne kadar isabetli bir karar verdiðimizi ortaya koydu. dedi. Kaymakam Yaman "Buraya gelenler tarihle de kucaklaþacak" Bu tür tesislerin ilçe ekonomisine katkýsý olacaðýna deðinen Erzin Kaymakamý Hasan Yaman da, Bu topraklarda iki büyük komutan, iki büyük medeniyet karþýlaþmýþ. Bunlardan biri Büyük Ýskender ve Doðu medeniyetinin temsilcisi Pers imparatoru 3. Darius. Burada Ýsos savaþlarýný gerçekleþtirmiþler. Buraya gelen turistler, termal þifa bulmakla kalmayý, doðal güzelliklerin yaný sýra tarihle de kucaklaþacaklar. Gezecekler, görecekler. Buraya özgü narenciyemizi de tanýma fýrsatý bulacaklar. Bu tesisi yöremize kazandýranlarýn ellerine saðlýk. Burasý Erzin ilçemizin büyümesine ve tanýtýmýna da katký sunacaktýr. Erzin, coðrafi konumu itibariyle stratejik bir noktada. Bu dev tesisin ilçemize ve tüm ülkemize hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum" dedi. Ýsos Termal öncü oldu Tesislerin sayýsýnýn arttýrýlmasý çaðrýsýnda bulunan Belediye Baþkaný Kasým Þimþek de, " Ýsos Termal Erzin için bir baþlangýç yani öncü oldu. Buna benzer daha nice termal tesisler gelecektir. Ýsos Termal'in Erzin'imize hayýrlý olmasýný diliyorum. Ayrýca Erzin Belediye Spor'umuza Ýsos Termalin sponsor olmasý bizi çok mutlu etti. Birçok derde dava þifalý suyumuzu ucuza da vermedim. Arkadaþlar þunu söyleyeyim. 460 bin dolarla çýktýk, 2 milyon 280 bin dolara devrettik bunun KDV'si de var. Yatýrýmcýlarýn ellerine saðlýk. Tekrardan hayýrlý uðurlu olsun" diye konuþtu. Her þeyin düþünüldüðü tesis Daha sonra kurdele kesimi ile hizmete açýlan tesisi tüm katýlýmcýlar birlikte gezdi. Jeotermal Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Ali Doðan, Hatay Milletvekili Hacý Bayram Türkoðlu, Erzin Kaymakamý Hasan Yaman, Erzin Belediye Baþkaný Kasým Þimþek ve buada devremülk sahibi olan üyeler, Termal Kür Merkezi ve SPA, Restoran, Açýk havuz, çamur odasý, tuz odasý, sülük tedavi odasý, sauna, buhar odasý, masaj odalarý, kese odalarý, Türk Hamamý ve fitness salonunu gezerken, muhteþem mimari ve herþeyin düþünüldüðü tesis hayranlýk uyandýrdý. Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ NÖBETÇÝ ECZANELER KUBATLAR ECZANESÝ ÖZDEN ÖZKUBAT (TEL: ) BAHABEY CAD. 8/E - KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI VOLKAN ECZANESÝ VOLKAN TOKATLI (TEL: ) HÜRRÝYET MEYDANI NO:6 - SAAT KULESÝ YANI ALIÞ Gram 104,53 SATIÞ 104,61 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: NÝSAN 2015 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PAZARTESÝ 27 NÝSAN 2015 Osmancýk için imzalar atýldý Osmancýk ilçesine yýlda 2.7 milyon metreküp içme suyu saðlayacak Derebeoðazý Göleti nin ihale süreci tamamlanarak sözleþme imzalandý. Yapýlan açýklamaya göre, 11 Þubat 2015 te ihalesi yapýlan Dereboðazý Ýçme MUSTAFA BURAK YALÇIN 1 Mayýs Tertip Komitesi 1 Mayýs Ýþçi Bayramý öncesi vatandaþlara bildiri daðýttý. Sendika merkezi önünde daðýtýlan bildiride, 1 mayýs Ýþçi Bayramý'na katýlým çaðrýsý yapýldý. 1 Mayýs kutlamalarý Abide-i Hürriyet Meydaný'nda saat 13:00'de kutlanacak. Çocuklarý sevindirdiler Suyu Göleti nin ihalesini kazanan Yaðmurcan Ltd. Þti - Yolaçan Ýnþaat Ltd. Þti yetkilileri ile Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ve Devlet Su Ýþleri 54. Þube Müdürü Ýlker Aslan tarafýndan sözleþme imzalandý. 25. Dönem Milltvekili Genel Seçiminde içki ve silah taþýma yasaðý ile yayýn yasaðýnýn uygulanmasýna iliþkin karar Resmi Gazete'de yer aldý. Türkiye'de 7 Haziran'da yapýlacak 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak içki ve silah taþýma yasaðý ile yayýn yasaklarýnýn usul ve esaslarýnýn belirlenmesine iliþkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararý Resmi Gazete'de yayýmlandý. YSK'nýn söz konusu kararýnda oy verme günü olan 7 Haziran 2015 günü sabah saat 06.00'dan saat 24.00'e kadar uygulanacak yasaklar þu þekilde sýralandý: - Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satýþý yapýlamayacak, içkili yerlerde, umumi mahallerde ne çeþit olursa olsun alkollü içki satýlamayacak, verilemeyecek, içilemeyecek. - Emniyeti ve asayiþi korumakla görevli olanlarýn dýþýnda hiç kimse köy, kasaba ve þehirlerde ateþli silah, patlayýcý madde, akýcý, aþýndýrýcý, yaralayýcý, boðucu, zehirleyici, sü- Derebeoðazý Göleti nin ihale süreci tamamlanarak sözleþme imzalandý. rekli hastalýða yol açýcý nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik madde taþýyamayacak. Ayrýca oy verme günü, oy verme süresince kahvehane, kýraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eðlence yerleri kapalý kalacak ve eðlence yeri niteliðini taþýyan lokantalarda yalnýz yemek verilecek. Oy verme günü, radyolar ve her türlü yayýn organlarý tarafýndan seçim ve seçim sonuçlarý ile ilgili haber, tahmin ve yorumlar yapýlmasýný saat 18.00'e kadar yasaklayan YSK Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nda kýrtasiye malzemesi ve oyuncak daðýtarak çocuklarý sevindirdi. Çocuklar, hediye oyuncak ve kýrtasiye malzemeleriyle mutlu olurken, veliler de Kimse Yok Mu Derneði'nin bu duyarlýlýðýndan dolayý dernek yönetimine teþekkür ettiler. Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç, öðrencilere ve velilere hitaben yaptýðý konuþmasýnda, dernek olarak toplumun yardým deðerlerini etkin hale getirerek din, dil, ýrk ve cinsiyet ayrýmý gözetmeksizin saygýnlýklarýný koruma hassasiyeti ile yurt içinde ve yurt dýþýndaki ihtiyaç sahiplerine acil ve kalýcý çözümler oluþturup yardýmda bulunduklarýný ve yoksulluðun uðradýðý her yerde ve her durumda görev baþýnda olduklarýný söyledi. Yoksullukla mücadele ederek herkes için müreffeh bir dünyanýn inþasýna hizmet etmeyi amaçlýyoruz. diyen Aykaç, dernek çalýþmalarý hakkýnda da bilgi vererek, Derneðimizin çalýþmalarýný yurt içi yardýmlar, yurt dýþý yardýmlar, saðlýk yardýmlarý, eðitim yardýmlarý, yetim yardýmlarý, kalýcý yardýmlar ve acil yardýmlar olarak sýralanabilecek bu alanlar da Türkiye'de ve dünyada pek çok ihtiyaç sahibinin problemlerinin çözülmesine vesile oluyoruz. Bu amaçlarý gerçekleþtirmek için de tek Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Dereboðazý Göleti nin tamamlanmasý ile Osmancýk'ýn tarihi içme suyu meselesinin çözülmüþ olacaðýný söyledi. Ýnþa edilecek göletin ilçeye yýlda 2,7 milyon metreküp içme suyu saðlayacaðýný kaydeden Baþkan Karataþ, Ýlçemizin en önemli problemi içme suyuydu. Çünkü vatandaþlarýmýz evlerindeki musluktan akan suyu içemiyorlar. Þehrimizin su ihtiyacý sondaj kuyularýndan saðlanýyor. Kuyulardan alýnan su aþýrý derecede kireçli ve sertlik derecesi yüksek olduðundan içilemiyor. Ýçilebilir suyu vatandaþlarýmýzýn evine kadar ulaþtýrmak amacý ile Dereboðazý Ýçme Suyu Göleti nin ihale süreci tamamlandý. Yüklenici firmayla sözleþme imzalandý. Ýlçemize hayýrlý olsun. dedi. YSK seçim yasaklarýný açýkladý kararý, saat ile arasýnda radyolarda ve her türlü yayýn organlarýnda ancak YSK tarafýndan seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliðlerin yapýlmasýný hükme baðlýyor. Kararda Saat 21.00'den sonra bütün yayýnlarýn serbest olduðu, ancak YSK'nýn, gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayýnlarýn serbest býrakýlmasýna karar verebileceði kaydediliyor. Söz konusu düzenlemelere iliþkin 703 sayýlý YSK kararý 19 Nisan 2015'te kabul edilmiþti.(aa) Eðitim-Sen'den 1 Mayýs'a davet 1 Mayýs kutlamalarý Abide-i Hürriyet Meydaný'nda saat 13:00'de kutlanacak. bir kaynaktan besleniyoruz o da iyiliðe adanmýþ gönüllülerden yýlýndan bu yana 13 seneyi geride býrakan derneðimiz, genç yaþýnda hem nitelik hem de nicelik açýsýndan büyük iþlere imza atmýþ olmanýn tatlý huzurunu yaþýyor. diye konuþtu. Dernek çalýþmalarý kapsamýnda çocuklara 23 Nisan hediyesi verildi. TED Koleji nin 23 Nisan coþkusu TED Çorum Koleji öðrencilerinin hazýrlayýp sunduðu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlama programý izleyenlerden tam not aldý. Dolu dolu 23 Nisan kutlamasý Yavuz Selim Ýlkokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutladý. Mahmut Atalay Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama programýna yoðun ilgi oldu. bir Yavuz Selim Ýlkokulu tüm þubeleri etkinlikte görev aldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan programýn sunuculuðunu Elif Damla Þahin ve Efe Daysal yaptý. Okul Müdürü Celal Özgücük konuþmasý yaptý. Özgücük, yaptýðý konuþmada þöyle dedi: "Baðýmsýzlýðýmýzýn, milli ve manevi deðerlerimizin tehlikeye düþürüldüðü bir tablodan; milletimizin destansý bir direniþle ayaða kalktýðý, kendi geleceðiyle ilgili kararlarý kendisinin alabileceðini ortaya koyduðu aydýnlýk bir tabloya geçiþin ifadesi olan TBMM'nin açýlýþý, ayný zamanda milletin birlik ve beraberliðinin tesisi, istiklalin ve istikbalin teminidir. Bin yýllýk medeniyetimizi inþa ettiðimiz Anadolu topraklarýnda milletimizi esaret zincirleriyle prangalamak isteyen müstevlilere karþý duran milletimiz, dinini, mukaddesatýný, deðerlerini, namusunu, neslini ayaklar altýna aldýrmamak için bir mücadeleye giriþmiþtir. Program Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirildi. Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþen programda TED Çorum Koleji Anaokulu öðrencileri de dâhil bütün öðrenciler görev aldý. Programa velilerin yaný sýra TED Koleji Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Kenan Dalgýç ve Baþkan Bu mücadelenin öncüleri, ilinde, ilçesinde, köyünde toplumun sözünü dinlediði, kanaatine itibar ettiði, yolunda yürüdüðü kanaat önderleri, din adamlarý, sarýklý mücahitleri, komutanlarý, paþalarýdýr. Ýþte bu öncülerin ortaya koyduðu enerjiyle yürütülen Milli Mücadele, 23 Nisan 1920'de Ankara'da, Hacý Bayram Camii'nde kýlýnan Cuma Namazý'ný müteakip edilen dualarla açýlan Büyük Millet Meclisi tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Türkiye Büyük Millet Meclis'inin açýlýþýnýn 95. yýlýný kutluyor, Atatürk ve silah arkadaþlarýna minnetimizi ifade ediyoruz.baþta milletimiz olmak üzere tüm dünya çocuklarýnýn Ulusal Egemenlik ve Yardýmcýsý Erkan Çifçi de katýldý. TED Çorum Koleji Anaokulu öðrencileri de dâhil bütün öðrenciler görev aldý. Çocuk Bayramý'ný kutluyoruz." Daha sonra Yavuz Selim Ýlkokulu anasýnýfý öðrencileri gösteriler sundu. Yumurta taþýma, balon patlatma ve sandalye kapmaca oyunlarý ve ve 4.sýnýf þubelerinin gösterileri dikkat çekti. Program ödül töreni ile son buldu. Yavuz Selim Ýlkokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutladý. Yavuz Selim Ýlkokulu tüm þubeleri etkinlikte görev aldý. ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý : Mülkiyeti Belediyemize ait Kale Mahallesi, Hüyük Caddesi üzerinde bulunan 895,00 m2 yüzölçümlü Þehitler (Aþýklar Tepesi) Parký, bina ve demirbaþlarýyla birlikte; çay bahçesi, hýzlý yemek ve kafeterya olarak, hazýrlanan þartnamesi dahilinde 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açýk Artýrma Usulü ile 3 (üç) yýl müddetle kiraya verilecektir. Þartname : Þartname ve Ekleri Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüðünden ücretsiz temin edilebilir ve görülebilir. Ýhale Tarihi ve Yeri : Pazartesi günü saat : 14.00' de Belediyemiz Hizmet Binasý 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr. Tahmini Bedeli : 1 Yýllýðý 6.000,00 TL + KDV Geçici Teminatý : 1.500,00 TL Ýsteklilerde Aranan Belgeler : A- Kanuni ikametgah belgesi, B- Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- Ýstekliler adýna vekaleten ihaleye katýlýnýyor ise, istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E- Ýsteklilerin geçici teminatlarýný vermeleri, F-Ýsteklilerin ortak giriþimi olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesini vermesi, (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr) G- Ýhaleye katýlacak olanlarýn Belediyeye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðünden (Tahsilat Birimi) alacaklarý yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce ihaleye katýlacaklarýn, yukarýda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, ihale komisyonuna teslim etmeleri þarttýr, Keyfiyet ilan olunur. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 68648)

13 U 13 de kupalar sahiplerini buldu PAZARTESÝ 27 NÝSAN Çorum Belediyespor birinci Mimar Sinan ikinci olarak gruplarda Sýralamanýn büyük oranda belli olduðu U 13 liginde son maçlarýn ardýndan Çorum Belediyespor þampiyonluk kupasýný alýrken Mimar Sinan ise ikincilik kupasýyla gruplarda mücadele etme hakkýný kazandý. SAHA : 1 No lu Dýþ Saha. HAKEM : Ömür Soytemiz. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Can, Ýb- rahim, Emir, Ýlkan, Ahmet, Uðurcan, Mustafa, Yaþar, Hasan, Celal, Hakan, Yunus. OSMANCIKSPOR: Oktay, Taki, Salih, Ömer, Burhan, Hasan, Zeynel, Erdem, Ersin, Emirhan, Eray. GOLLER: 15. ve 50. dakikalarda Hasan (Çorum Belediyespor). U 13 liginde mücadele cumartesi günü oynanan beþ maçla sona erdi. Son maçlar öncesinde þampiyonluðu garantileyen Çorum Belediyespor, Osmancýkspor önünde 2-0 galip gelerek namaðlup olarak þampiyonluðu kazandý. On takýmýn tek devreli lig statüsünde mücadele ettiði U 13 liginde Çorum Belediyespor ilk sekiz maçýnda yedi galibiyet ve bir beraberlikle garantilediði þampiyonluðun ardýndan Osmancýkspor önünde Hasan ýn attýðý iki golle 2-0 galip ayrýlarak ligi namaðlup ve lider olarak tamamladý. Ligin son haftasýnda oynanan maçlarda Gençlerbirliði ile Ulukavakspor 2-2 berabere kalýrken Ýl Özel Ýdarespor ile HE Kültürspor 0-0 berabere kaldý Gençlikspor ile Alaca Belediyespor ise 1-1 berabere kaldýlar. Son maçýn ardýndan düzenlenen törenle ilk dört sýrayý alan takýmlara kupalarý sporculara ise madalyalarý verildi. Törene katýlmayan Ýl Özel Ýdarespor un kupa ve madalyalarý ise daha sonra kulübe verilecek. Þampiyon olan Çorum Belediyespor ve ikinci olan Mimar Sinan Gençlikspor takýmlarý Çorum u gruplarda temsil etmeye hak kazandýlar, Çorum Belediyespor U 13 takýmýnýn þampiyonluk kupasýyla sevinci Üniversiteler Voleybol de 5 maçla mücadele baþladý Þampiyon olan Çorum Belediyespor un kupasýný ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran verdi Üçüncü Alaca Belediyespor un kupasýný TÜFAD Þube Baþkaný Remzi Karahan verdi Üniversiteler 1. Lig müsabakalarýnda mücadele dün baþladý. Çorum Atatürk Spor Salonu nda oynanan müsabakalarda Hitit Üniversitesi bayan takýmý ilk maçýnda Kocaeli Üniversitesi ne 3-0 maðlup oldu. Bayanlarda beþ takýmýn mücadele ettiði 1. lig müsabakalarýnda dün ilk maçta Kastamonu Üniversitesi Atatürk Üniversitesi ni 3-2 yenerek iyi baþladý. Erkeklerde ise dün oynanan maçlarda Trak- 2. Amatör Küme Final Grubunda heyecan baþladý Çimentospor u 7-0 yenen Mimar Sinan gruplarda U 13 de þampiyonluðu kazanan Çorum Belediyespor takýmý kupa töreninden sonra toplu halde SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEM : Tarýk Bozkurt. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Samet, Ya- sin, Furkan, Enes Burak, Hüseyin, Mahmut, Abdul Samet, Seyit, Enes Turan, Feyyaz, Emir Can, Mahmut, Muhammet Hakan, Hamza, Hamit Can, Süleyman, Sefa, Seydi. ÇÝMENTOSPOR : Emre, Emircan, Selçuk, Tufan, Adem, Mustafa, Muhammet, Burak, M. Elvan, A. Kadir, Asutay, Oðuzkaan, Bedirhan, Sefa. GOLLER : ve 40. dakikalarda Abdulsamet, 15. ve 48. dakikalarda Emir Can, 46. dak. Hamit Can (Mimar Sinan Gençlikspor). U 13 liginde son haftaya ikinci sýrada giren Mimar Sinan Gençlikspor son maçýnda Çimentospor u 7-0 yenerek ikinci oldu ve gruplarda Çorum u temsil etmeye hak kazandý. Çimentospor önünde rahat bir oyun sonunda 7-0 galip gelen Mimar Sinan Gençlikspor bu sezonki ikinci ikinciliðini ve gruplarda temsil hakkýný kazandý. Mimar Sinan Gençlikspor un kupasýný ASKF Yönetim Kurulu üyesi Hayrettin Karaca verdi Ortaköy yine ikinci yarýda coþtu: 3-2 nan. SAHA: Mimar Si- HAKEMLER : Gökhan Yumlu, Fatih Derviþoðlu, Yunus Dursun. ORTAKÖY ÞAPÝNUVA BELEDÝYESPOR : Hamza, Ýsa, Seyfi, Hüsamettin, Osman, Ýbrahim, Taner, Hüseyin, Cihangir, Abidin (Mehmet Anýl (Furkan) UÐURLUDAÐ BELEDÝYESPOR : Burak, Bekir, Mehmet Gökhan (Veysel), Ramazan, Ali, Oytun (Mehmet Torun), Nurettin, Kayahan, Hami, Ferdi, Ýsa. KIRMIZI KART: 66. dak. Mehmet Torun (Uðurludað Belediyespor). GOLLER : 14. dak. Oytun, 30. dak. Kayhan (Uðurludað Belediyespor), 68. (penaltýdan) dak. Taner, 84. ve dak. Cihangir (Ortaköy Belediyespor). 2. Amatör Küme Final Grubu ilk hafta maçýnda Ortaköy Þapinuva Belediyespor, Uðurludað Belediyespor önünde ilk yarýsýný 2-0 geride tamamladýðý maçta uzatma dakikalarýnda bulduðu golle 3-2 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu. Maça etkili baþlayan Uðurludað Belediyespor ilk yarýyý Oytun ve Kayhan ýn golleriyle 2-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda da rakibinin maça ortak olmasýna izin vermeyen Uðurludað Belediyespor 66. dakikada oyuna sonradan giren Mehmet Oytun un kýrmýzý kart görmesiyle on kiþi kaldý ve bunu iyi deðerlendiren Ortaköy penaltýdan Taner in attýðý golle umatlandýran gol geldi. Son bölümde tüm hatlarý ile yüklenen Ortaköyspor 84. dakikada Cihangir le beraberliði saðladý uzatma dakikalarýnda ayný futbolcunun golüyle kýrmýzý siyahlýlar Cihangir in golüyle maçý 3-2 kazanak final grubuna galibiyetle baþladý. ta maçýnda ev sahibi Mecitözüspor, Bayat Belediyespor u ilk yarýda bulduðu gollerle 2-0 yenmeyi baþardý. Maçýn ilk dakikalarýndan itibaren gol için yüklenen ev sahibi takým 35. dakikada Ersan la öne geçti bu golden iki dakika sonra bu kez Ercan sahne aldý ve takýmýný 2-0 öne geçirdi. ya Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ne 3-0 maðlup oldu. Atatürk Üniversitesi ise Kastamonu Üniversitesi karþýsýnda 3-0 lýk galibiyetle ayrýldý. Günün son maçýnda ise Dicle Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi önünde 3-1 galip geldi. Müsabakalara bugün oynanacak beþ maçla devam edilecek. Günün programý þöyle: Saat Erzincan Üniversitesi - Hitit Üniversitesi (bayan). Saat Kastamonu Üniversitesi - Kocaeli Üniversitesi (bayan). Saat Atatürk Üniversitesi- Erzincan Üniversitesi (erkek). Saat Süleyman Demirel Üniversitesi - Dicle Üniversitesi (erkek). Saat Trakya Üniversitesi - Kastamonu Üniversitesi (erkek). Mecitözüspor, Bayat ý ilk yarýda geçti: 2-0 Ýlçe. SAHA: Mecitözü HAKEMLER : Serhat Sarkandý, Erdoðan Yandým, Mehmet Tuðluk. MECÝTÖZÜSPOR : Bekir, Engin (Yasin), Elvan, Koray, Halil Ýbrahim, Mustafa (Mehmet), Ercan, Nurettin, Ersan, Gökhan, Ruhi. BAYAT BELEDÝYESPOR : Þakir, Seyfullah, Hasan (Ahmet), Abdulhamit, Bilgin, Halil, Uður (Furkan), Akif (Cüneyt), Halil Ýbrahim, Fatih, Burak. GOLLER : 35. dak. Ersan, 37. dak. Ercan (Mecitözüspor). 2. Küme Final Grubunda dün Mecitözü nde oynanan ilk haf- Ýkinci yarýda konuk Bayat Belediyespor beraberlik için yüklendi ancak son vuruþlarda baþarýlý olamayýnca sahadan 2-0 galip ayrýlan Mecitözüspor ilk haftanýn lideri oldu.

14 Osmancýk BAL landý 14 PAZARTESÝ 27 NÝSAN 2015 Önümüzdeki sezonda Bölgesel Amatör Lig de Çorum u temsil edecek takýmýn belirleneceði maçta Osmancýkspor, Ulukavakspor önünde 2-1 galip gelerek bu ünvaný ele geçirdi. Osmancýkspor un gollerini penaltýdan Mustafa Veran ve Turgay atarken Ulukavakspor un golü Onur dan geldi. SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Gökhan Özbulut, Bekir Yücel, Ba- rýþ Öz. OSMANCIKSPOR : M. Zahid, Oðuzhan (75. dak. Mahmut), Yasin (89. dak. Eray), Furkan, Ýlker, Mahir, Serkan (90+1. dak. Emre), Mustafa Veran, Hüseyin, Erol. ULUKAVAKSPOR : Onur, Arif, Recep, Serdar (80. dak. Sedat), Mehmet, Emre, Yusuf, Oðuzhan, Fatih (57. dak.cengiz), Onur, Tuncay (57. dak. Ümit).. GOLLER : 23. (penaltýdan) dak. Mustafa Veran, 52. dak. Turgay (Osmancýkspor), 81. dak. Onur (Ulukavakspor). Önümüzdeki sezonkada penaltý golüyle 1-0 da Bölgesel Amatör öne geçen kýrmýzý beyazlig de mücadele edecek lýlar ikinci yarýnýn baþýntakýmýn belirleneceði bada yine duran bir toptan raj maçýnda Osmancýksikinci golü bulunca rapor, Ulukavakspor u 2-1 hatladý. yenerek BAL vizesini albu golden sonra çedý. Dün 1 nolu sentetik kilen Osmancýkspor çim sahada oynanan önünde Ulukavakspor maçta Osmancýkspor daha çok hücuma çýktý maçýn ilk bir saatlik böve baský kurdu. Bu bölümünde oyunu kontrol lümde duran toplardan eden ve golü düþünen taetkili olan Ulukavakspor kým görüntüsündeydi. hücumdaki etkisiz görakibi önünde 23. dakirüntüsü nedeniyle pozis- yon üretmektende zorlandý. 80. dakikada bulduðu golle son on dakikada yükselen mücadelede Ulukavakspor son dakikada direðe takýldýðý pozisyonda golü bulamadý ve maçý 2-1 kazanan Osmancýkspor önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig de Çorum u temsil etmeye hak kazandý. Karþýlaþmayý 750 kadar Ulukavakspor taraftarý ile 500 civarýnda Osmancýkspor taraftarý izledi. Maçýn bitiþ düdüðüyle birlikte Osmancýkspor futbolcu kenar yönetim ve taraftarlarý galibiyeti ve BAL A yükselme sevincini doyasýya yaþadý. MAÇTAN DAKÝKALAR: 13. dakikada sol kanattan kullanýlan korner atýþýnda paslaþarak kulla- nan Osmancýkspor da Erol un ortasýnda geriden gelen Ýlker yükseldi kafayý vurdu top üstten az farkla auta gitti. 23. dakikada yine sol kanattan ceza sahasýna yapýlan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Mustafa Veran ýn vurduðu top yerde Yusuf un eline çarpýnca maçýn hakemi penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan Mustafa Veran topu Ulukavakspor aðlarýna göndererek skoru 10 yapan golü attý. 42. dakikada geliþen Ulukavakspor ataðýnda savunma arkasýna atýlan topla Onur hareketlendi ilk pozisyonda vurmak yerine topu çapraza götürdü vuruþunda top üstten farklý þekilde auta gitti. Ýlk yarýyý Osmancýkspor 1-0 önde tamam- 2-1 ladý. 52. dakikada sol kanattan kullanýlan faul atýþýnda kaleci Ömer hatalý çýktý Turgay ýn kafa vuruþunda top köþeden Ulukavakspor aðlarýna gidince Osmancýkspor maçta 2-0 üstünlüðü yakaladý. 80. dakikada Ulukavakspor u umutlandýran gol geldi. Sað kanattan ceza sahasýna yapýlan ortada ceza sahasý dýþýnda topu önünde bulan Onur yerden uzak köþeye güzel vurdu ve skoru 2-1 yapan golü attý. 88. dakikada maçýn kader aný yaþandý. Ulukavakspor un sað kanattan kazandýðý faul atýþýnda Yusuf ceza yayý üzerinden sert vurdu kaleci Muhammet Zahid in uzandýðý top üst direkten geri geldi dönen topa Onur dönerek sert vurdu üstten farklý aut. Maçýn kalan dakikalarýnda Ulukavakspor un çabasý beraberlik golünü getirmeyince sahadan 2-1 lik galibiyetle ayrýlan Osmancýkspor önümüzdeki sezon BAL da mücadele etme hakký kazandý. Ýkinci gol sevinci: Osmancýkspor un Ulukavakspor karþýsýnda ikinci yarýnýn baþýnda Turgay ýn kafasýndan gelen gol sonrasýnda saha içinde futbolcular tribündeki taraftarlar büyük bir sevinç yaþadýlar. U 14 de grup merkezleri açýklandý Ýl Özel Ýdarespor Ordu, Mimar Sinan Bartýn da U 14 de Çorum temsilcilerinin mücadele edeceði grup merkezleri açýklandý. Þampiyon Ýl Özel Ýdarespor Ordu, ikinci Mimar Sinan Gençlikspor ise Bartýn grubunda mücadele edecek. Futbol Federasyonu amatör iþler kurulundan yapýlan açýklamaya göre 7-10 Mayýs tarihleri arasýnda 18 grup merkezinde 65 ilden toplam 107 ta- Ýl Özel Ýdarespor grup maçlarýnda Ordu da Çorum u temsil edecek kým mücadele edecek. Grup ta Çorum u temsil edecek þampiyon Ýl Özel Ýdarespor ile ikinci olan Mimar Sinan Gençlikspor takýmlarý kura çekimine gerek kalmadan kendi aralarýnda anlaþtýlar. Ýl Özel Ýdarespor Ordu, Mimar Sinan ise Bartýn grup merkezinde mücadele edecek. Ýl Özel Ýdarespor un Ordu grubundaki rakipleri Samsun, Amasya, Tokat, Ordu ve Trabzon illerinin temsilcileri bulunuyor. Ayný tarihlerde Bartýn grubunda mücadele edecek Mimar Sinan ýn rakipleri ise 2 Ankara, Zonguldak, Çankýrý ve Karabük illerinin þampiyonlarý. Çorum da da grup var Ýkinci Mimar Sinan Gençlikspor ise Bartýn grubunda mücadele edecek Futbol Federasyonu Amatör Ýþler Kurulu 7-10 Mayýs tarihlerinde yapýlacak olan grup maçlarýnýn bir ayaðýnýda Çorum a verdi Mayýs tarihlerinde Çorum da oynanacak grup maçlarýnda Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Trabzon ve Yozgat illerinin temsilcileri mücadele edecekler. Osmancýkspor yönetim ve futbolcularý þampiyonluk maçýnýn ardýndan toplu halde þampiyonluk pozu verdiler Ulukavakspor un U 19 grubu Yozgat a alýndý U 19 da Çorum u gruplarda temsil edecek olan Ulukavakspor un grup merkezi Nevþehir den Yozgat a alýndý. Futbol Federasyonu Amatör Ýþler kurulundan yapýlan açýklamaya göre Nevþehir de saha sorunu nedeniyle bu grup merkezindeki takýmlar Yozgat ta mücadele edecekler. 30 Nisan ile 3 Mayýs tarihleri arasýnda 73 ilden 135 takýmýn katýlýmý ile baþlayacak olan grup müsabakalarýnda Çorum þampiyonu Ulukavakspor un mücadele edeceði grupta iki Ankara, Kayseri, Kýrýkkale ve Sivas illerinden takýmlar bulunuyor. Kulüp isimleri ise bugünlerde belli olacak. Nurettin Çaðlar 3. lig yýldýzlarý arasýnda Spor Maraton adlý internet sitesi köþe yazarý Hakan Tamaç 3. ligin yýldýzlarý yazý dizisinde Anadolu Üsküdar formasý giyen Çorumlu futbolcu Nurettin Çaðlar ý da gösterdi. Ýkinci yarýdaki performansý ile takýmýnýn lider durumda olmasýnda büyük katkýsý olduðunu belirten yazýsýnda Tamaç, Nurettin in þimdiden bir çok PTT 1. lig takýmýnýn gözdesi haline geldiðini belirtti. Spor Maraton internet sitesinde Nurettin Çaðlar la ilgili çýkan bölüm

15 27 NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Çorum merkez Beydili köyü toplu yaðmurlama sulama tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Caddesi No: 167 Saat: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Gölet ikmal inþaatý yapýmý iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 34 GJ 0190 plakalý 2010 model Volvo marka siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Engin Yedieminli Otoparký Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Yaðmurlama Sulama Tesisi yapýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü Jeotermal su isale hattý inþaatý yapýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Beton parke taþý döþeme iþi yapýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: NÝSAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý NATO Stok numaralý 680 ton kömür, linyit alýmý iþi. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu- Hitit Üniv. Eðitim Araþtýrma Hastanesi karþýsý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Dik milli kýrýcý titreþimli elek ve ekipmanlarý satýn alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Mimar Sinan Mah. 2. Cad. Abide Apt. No: 19/1 adresinde bulunan bodrum kattaki dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: NÝSAN Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Personel hizmeti alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. km Çorum Þeker Fabrikasý Saat: Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Sýklýk Tabiat Parký yollarýna beton parke taþý yapýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý Organizasyon hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 15 kalem yaþ sebze alýmý iþi. Yer: Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu (Org. San. Böl. 1. Cad. No: 1/E) Saat: * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Sürücü kursumuzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu bayan büro elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gündoðdu Sürücü Kursu Adres: Ulukavak Mah. Mavral Sok. No: 26/1 (Ç.HAK:1006) Kaynakçýlar Alýnacaktýr Dolgun ücret verilecektir. Maaþ+SSK+Yemek+Servis Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur Piramit Makina (Ç.HAK:833) Devren Satýlýk Halý Yýkama ve Makinalarý Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi (Ç.HAK:828) Küçük Sanayi Sitesi 37. Sok. No: 3/A-5 Tel: satýlýktýr. Mür. Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin AKSOY Mevlüt oðlu 20/3/1948 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1008) YÝTÝK Çorum Defterdarlýðýndan almýþ olduðum A ve A seri numaralý müstahsil makbuzlarý ile A , A ve A seri numaralý faturalarýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Yýldýz KESEN Sami kýzý 1969 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1013) YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. Resul KÜÇÜKLER Hüseyin oðlu 1968 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1012) (Atýf Hoca Parký civarý) Tel: MAYIS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Melas ve fuel-oil tanklarýnýn çevresine emniyet duvarý yapýlmasý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Saat: MAYIS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü % 20 toleranslý ton kireçtaþý alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: MAYIS Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem Teknik Personel hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý (Mühandislik Fakültesi yaný) Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 37 KF 404 plakalý, 1999 model Ford marka, Cargo 2520 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu (Ç.HAK:1004) (Ç.HAK:1005) (Ç.HAK:603) Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 512 ada no, 23 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Karakeçili Mah. Mahalle/Mevkii, 1 nolu baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ÇAKIL HAFRÝYAT Hayvan gübresi büyükbaþ, küçükbaþ paketli veya dökme, bahçe topraðý, kilit taþý, mýcýr, enkaz yýkma, temizleme hafriyat (Ç.HAK:1002) (Ç.HAK:380) PERSONEL ARANIYOR AR ELEKTRÝK ELEKTRONÝK A.Þ. DE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ EN AZ MESLEK LÝSELERÝNÝN ELEKTRÝK BÖLÜMÜNDEN MEZUN DENEYÝMLÝ ELEKTRÝK KALFALARI VE USTALARI ALINACAKTIR - ÖN MUHASEBE KONUSUNDA EN AZ 5 YIL DENEYÝMLÝ ÖN MUHASEBECÝ ALINACAKTIR. MÜRAACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: GÜLABÝBEY MAH YENÝDOÐAN 4. SOK (Ç.HAK:1011) (Ç.HAK:1007) NO:4/A(TEDAÞ ARKASI) ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR Atölyemizde çalýþtýrýlmak üzere CNC Torna ve Fireze Ustalarý alýnacaktýr. YURDAKUL MAKÝNA Küçük Sanayi Sitesi 85. Sok. No: 6 Tel: Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ, Bay vasýfsýz iþçiler alýnacaktýr. Müracaatlarýn Þahsen yapýlmasýný rica olunur. Adres : Ankara Yolu 7.Km ÇORUM Ýletiþim: Izgara Ustasý Aranýyor Deneyimli Adana ve ýzgara ustasý aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Asmalý Ocakbaþý Karakeçili Mah. Kültür Sok. Ýstikbal Mobilya Karþýsý Tel: ve nakliye iþleri yapýlýr. Mür. Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr KÝRALIK DAÝRE AKKENT TOKÝ de m2 Mür. Tel: (Ç.HAK:771) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: PAZARTESÝ 27 NÝSAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) (Ç.HAK:735) KÝRALIK ARAÇLAR 2011 model Peugeot Boxser 15 m model Citroen Jumper 15 m3 (Ç.HAK:936) ELEMAN ARANIYOR Tekin Karo da çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Akkent Mah. Buluz Yolu Sok. (Ç.HAK:998) Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Baþvuracak adaylarýn yanlarýnda fotoðraf getirmeleri önemle rica olunur. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto (Ç.HAK:823) araçlar kiraya verilecektir. Mür. Tel: No: 16 Tel: OSB YANINDA SATILIK ÇÝFTLÝK Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanýnda 2 bin m 2 si kapalý, toplam 6 bin 200 metrekare alana sahip tavuk çiftliði sahibinden satýlýktýr. Ýmalatçýlar için uygun olan tesiste kuyu ve (Ç.HAK:1000) (Ç.HAK:1001) trafo bulunmaktadýr. Ýrt. Tel: Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: Devren Kiralýk Can Oto Týr-Kamyon Yýkama ve Yaðlama Devren Kiralýktýr. Adres: Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý Býyýkoðlu Dinlenme Tesisleri Turkuaz Petrol Ýrtibat: Nihat Can DEVREN SATILIK TEKEL BAYÝÝ Bahabey Caddesi Ýþbankasý yanýnda bulunan müþteri potansiyeli iyi olan, tekel bayii devren satýlýktýr. Adres: Bahabey Cad. No: 36/A (Ýþbankasý yaný) Tel: ELEMAN ÝLANI ÇORUM DA BULUNAN ÞÝRKETLERÝMÝZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; BAY-BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANLARI ALINACAKTIR. * LKS 2, LKS GO. GO PLUS,TIGER VE BENZERÝ TÝCARÝ PROÐRAMLARA HAKÝM, ÖN MUHASEBEDE EN AZ 5 YIL DENEYÝMLÝ, ERKEK ADAYLAR ÝÇÝN ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ,TAKIM ÇALIÞMASINA UYGUN, DÝKSÝYONU DÜZGÜN * OFÝS PROÐRAMLARINA (EXCEEL.WORLD) VE BÝLGÝSAYARA TAM ANLAMIYLA HAKÝM OLAN MÜRACATLAR ÞAHSEN YAPILACAKTIR. AÞAÐIDAKÝ TELEFON NUMARALARIMIZDAN GELMEDEN ÖNCE LÜTFEN RANDEVU ALINIZ ADRES: YENÝYOL MAHALLESÝ (Ç.HAK:967) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) Çevre Mühendisi Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay- Bayan Çevre Mühendisleri aranmaktadýr. Elit Çevre Danýþmanlýk ve Mühendislik San.ve Tic.Ltd.Þti. Ulukavak Mah.1.Çatalhavuz Sok.No:7/6 (Ç.HAK:816) (Ç.HAK:784) ÇORUM SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) SEPETÇÝ SOK. 13/A ÇORUM Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:997) Deðeri: TL ELEMANLAR ARANIYOR Çaycý Kafe Bistroda çalýþacak BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Gazi Cad. Atatürk Lisesi Karþýsý Tel:

16 Osmancýk BAL landý Önümüzdeki sezonda Bölgesel Amatör Lig de Çorum u temsil edecek takýmýn belirlediði baraj maçýnda geçen yýl bu ligde mücadele eden Ulukavakspor u 2-1 yenenen Osmancýkspor yeni Çorum temsilcisi oldu. Geçtiðimiz sezon BAL da mücadele eden Ýskilipgücüspor u ayný skorla 2-1 yenerek BAL a yükselen Ulukavaksporayný skorla Osmancýkspor a yenilerek amatör lige düþtü. Maçýn en güzel yaný ise tansiyonu yüksek maçta iki takým futbolcularýnýnda centilmenliði mümkün olduðunca ön planda tutmasý oldu. Ulukavakspor- Osmancýkspor maçýnýn haber ve fotolarýný 14. sayfamýzda bulabilirsbiniz Çaðlar hem sakat hem cezalý Çorum Belediyespor da Çaðlar, Gaziosmanpaþa maçýnda hem sakatlandý hemde cezalý duruma düþtü. Maçýn 23. dakikasýnda beraberlik golünü atan Çaðlar ardýndan bir pozisyonda sarý kart görerek cezalý duruma düþtü. 36. dakikada sakatlanarak oyundan çýkmak zorunda kalan Çaðlar yerini Muhammet Fatih e býraktý. Çaðlar ýn yapýlan ilk muayenesinde dizinde ciddi bir sorun olmadýðý kesin kararýn yarýn verileceði öðrenildi. Çaðlar hafta sonu Darýca maçýnda cezalý olduðu için forma giyemeyecek. Sakatlanarak oyundan sedye ile çýkan Çaðlar devre arasýnda arkadaþlarýnýn yardýmýyla soyunma odasýna gitti ve tedavisine burada devam edildi PAZARTESÝ 27 NÝSAN 2015 Avantajý pisi pisine kaybettik Play-off yolundaki avantajýný sürdürmek adýna kazanmak zorunda olduðu maçta Çorum Belediyespor, Gaziosmanpaþa deplasmanýnda üç kez maðlup duruma düþtüðü maçtan 3-3 lük beraberlikle ayrýldý. Rakibi önünde savunmada inanýlmaz hatalar yapan kýrmýzý siyahlýlar hücumda ise attýklarýndan çok daha fazlasýný kaçýrdý. Kaçan iki puanda maçý yöneten Eskiþehir bölgesi hakemleri ile ilk onbirde iki sürpriz isme görev veren Teknik Heyet etkili oldu. Çorum Belediyespor lümünde sakatlanak play-off yolunda bülümünde yük önem taþýyan maçta Gaziosmanpaþa deplasmanýndan oyundan çýkan Çaðlar ýn yerine Muhammet Fatih oyuna girdi. Ýlk yarý lük bera- berabere sonuçlandý. berlikle ayrýlarak çok önemli iki puan kaybetti. Rakibi önünde hücumda etkili olmasýna karþýn savunmada inanýlmaz hatalar yapan kýrmýzý siyahlý takýmýn bu kayýp puanýnda maçý yöneten Eskiþehir bölgesi hakemlerinde etkisi büyük oldu. Ýkinci yarýda Belediyespor 47. dakikada mutlak bir pozisyondan yararlanamadý ve bu ataðýn dönüþünde kalesinde golü gördü. Maðlup duruma düþen kýrmýzý siyahlý takým Muhammet Fatih in topukla attýðý golle skoru yeniden eþitledi. Galibiyet için yüklenen Teknik Direktör Belediyespor sa- Yavuz Ýncedal, Gaziosmanpaþa deplasmanýnda son haftalarda kazanan takýmdan mecburi iki isim dýþýnda iki sürpriz isme forma verdi. Sað kanatta görev yapan Eray ýn yerine Osman a forma veren Ýncedal sað kanatta ise Buðra nýn yerine Ali sürprizini yaptý. Maçýn ilk dakikalarýndan itibaren hücumu düþünen Çorum Belediyespor 7. dakikada anlamsýz bir penaltý golüyle maðlup duruma düþtü. Sonraki bölümde beraberlik için yüklenen Belediyespor da Çaðlar ýn ayaðýndan gelen gol maçta dengeyi getirdi. Ýlk yarýnýn son bövunmasýnda boþluklar verdi ve Uður ikinci kez sahneye çýkarak takýmýný yeniden öne geçirdi. Kýrmýzý Siyahlý takým maçtan kopmadý ve 82. dakikada Turgay la beraberliði saðladý. Kalan bölümde galibiyet için baský kuran Belediyespor net pozisyonlardan yararlanamadý. Uzatma dakikalarýnda dört korner atýþý kullanan kýrmýzý siyahlý takým galibiyet golünü bulamadý. Savunmada inanýlmaz hatalar yapan kýrmýzý siyahlý takým hücumda ise bu sezonki en iyi görüntüsünü verdi. Belediyespor un hücumdaki bu üretkenliðine maçýn orta ve yardýmcý hakemleri- GAZÝOSMANPAÞA Murat...5 Emre...2 (46. dak. Batuhan...4) Uður...6 Engin...4 Kadir...4 Muhammed...3 (71. dak. Burak...2) Hüseyin...4 Ümit...5 (84. dak. Burak...) Fýrat...4 Onur...5 Nevzat...6 nin ters kararlarý olmasa Belediyespor maçtan 2-3 farklý galip ayrýlabilirdi. Maçý Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile birlikte yöneticiler Fatih Özcan, Mustafa Özbayram ve Mustafa Ercan ile birlikte 100 kadar Çorumlu ve 500 kadar Gaziosmanpaþa taraftarý izledi. MAÇTAN DAKÝ- KALAR: 2. dakikada Çorum Belediyespor ataðýnda sað kanattan Emrah topla hareketlendi ceza sahasýna girdi yayýn üzerindeki Turgay'a çýkardý rakibinden kurtuldu ve ortaya çýkardý Çaðlar penaltý noktasý üzerinde müsait durumda vuramadý geriden gelen Ali vurdu savunmanýn eline çarpan topa maçýn hakemi devam dedi kýrmýzý siyahlýlar uzun süre itiraz ettiler. 7. dakikada sað kanattan geliþen Gaziosmanpaþa ataðýnda Engin'in derinleme pasýnda Hüseyin hareketlendi ortaya çýkardýðý topa penaltý noktasý üzerinde Osman topa hamle yaptý topa bastý düþtü eline deðen topu hakem penaltý ÇORUM BELEDÝYE Fatih...5 Osman...4 Akýn...4 Nedim...4 Murathan...7 Furkan...4 (76. dak. Berat Ali...) Oðuzhan...5 Emrah...5 Turgay...7 Ali...4 (57. dak. A. Buðra...5) Çaðlar...4 (36. dak. M. Fatih...5) STAT : Gaziosmanpaþa. SARI KART: Fatih, Çaðlar (Çorum Belediyespor), Engin (Gaziosmanpaþaspor). GOLLER : 7. (penaltýdan) dak. Nevzat, 49. ve 74. dakikalarda Uður (Gazi Osmanpaþaspor), 23. dak. Çaðlar, 63. dak. Fatih Kanat, 82. dak. Turgay (Çorum Belediyespor). HAKEMLER : Oktay Taþ, Turhan Akbaþ, Gürcan Dönmez. Harun AKKAYA / Gaziosmanpaþa noktasýný gösterdi atýþý kullanan Engin topu aðlara göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 23,. dakikada sol kanattan geliþen Belediyespor ataðýnda Emrah topla son çizgiye kadar indi ön direðe ortasýnda kaleci ve savunmadan önce Çaðlar ayak koydu ve topu köþeden aðlara göndererek skoru 1-1 yapan golü attý. 32. dakikada Turgay'ýn kullandýðý korner atýþýnda Gaziosmanpaþa savunmasýnýn çýkartamadýðý topu Çaðlar penaltý noktasý üzerinde önünde buldu dönerek vurdu üstten az farkla auta gitti. Ýlk yarý 1-1 berabere sona erdi. 47. dakikada orta sahadan Furkan'ýn uzun pasýnda Turgay hareketlendi ceza sahasýna girdi kaleciyle karþý karþýya kaldýðý pozisyonda kaleci Murat topa sahip olarak Belediyespor'a öne geçme fýrsatý vermedi. 49. dakikada sað kanattan Gaziosmanpaþa'nýn kullandýðý korner atýþýnda savunma dokunamadý Uður penaltý noktasý üzerinde önünde bulduðu topa sert vurdu ve topu Belediyespor aðlarýna giderek skoru 2-1 yapan golü attý. 63. dakikada sol kanattan Murathan topla çýktý ceza sahasýna kadar geldi penaltý noktasýna çýkardýðý topa Turgay iyi vuramadý arkada Muhammet Fatih'in önünde kaldý bu futbolcu sýrtý dönük pozisyonda topuðuyla vuruþunda tou aðlara göndererek skoru yeniden eþitledi: dakikada sol kanattan Murathan'ýn kullandýðý serbest atýþta savunmanýn çýkardýðý topu Batuhan savunmanýn arkasýna attýðý topa Uður hareketlendi kaleci Fatih'i geçerek topu boþ kaleye göndererek kendisinin ikinci takýmýnýn üçüncü golünü attý. 82. dakikada sol kanattan Murathan topla yine iyi çýktý yine penaltý noktasýna çýkardý Turgay geliþine güzel bir vole vuruþu ile topu aðlara göndererek skoru 3-3 yapan golü attý. Çaðlar ýn golü: Çorum Belediyespor un Gaziosmanpaþa deplasmanýnda maðlup duruma düþtüðü dakikalarda Çaðlar yukarda görülen pozisyonda ayak ucuyla topu rakip aðlara göndererek skoru eþitledi. TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Gaziosmanpaþa- Çorum Belediyespor : 3-3 Zonguldak Kömürspor - Tuzlaspor : 3-4 Kýrýkhanspor - Niðde Belediyespor : 0-0 Tire 1922spor - Çatalcaspor : 2-1 Darýca Gençlerbirliði-Ýstanbulspor : 0-1 Bursa Nilüfer - Batman Petrolspor : 4-1 Manavgatspor - Adliyespor : 2-2 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Tuzlaspor 2 Darýca Gençler Ýstanbulspor Zonguldakspor 5 Bursa Nilüfer 6 Çorum Belediye 7 Kýzýlcabölük Tire Adliyespor Niðde Belediye Manavgatspor Kýrýkhanspor Batman Petrol 14 Çatalcaspor Gaziosmanpaþa 16 Tutap Þekerspor 17 Akçaabat FK Gelecek hafta 3 Mayýs Pazar : Çorum Belediyespor - Darýca Gençlerbirliði. Gaziosmanpaþa - Bursa Nilüferspor. Adliyespor - Ýstanbulspor. Niðde Belediyespor - Manavgatspor. Tuzlaspor - Tire 1922spor. Þekerspor - Zonguldak Kömürspor. Batman Petrolspor - Kýzýlcabölük. Çatalcaspor - Kýrýkhanspor.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 1-7 NISAN DÜNYA KANSER GÜNÜ 1 NISAN DÜNYA MIZAH GÜNÜ 4-10 POLIS GÜNÜ VE HAFTASı Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Türk Polis Teşkilatının

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý.

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý. (Bu bir ilandýr) ÝDMA FUARI'NA ARAR MAKÝNA DAMGASI Firma yetkilileri uluslararasý fuarýn verimli geçtiðini söyledi. Arar Makina, 23-26 Nisan 215 tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi CNR Expo'da gerçekleþen

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti.

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti. Yalıkavak Spor Kaybetti. İlk Maçını Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Birinci Ligi nde mücadele eden Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü ligin ilk maçında Polatlı Belediyesi Spor Kulübü ne mağlup oldu. Gümbet

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 Ardahan da Aile İrşat ve Rehberlik Büromuz 09 Ocak 2012 tarihinde kurulmuştur. AİRB Çalışma Odası TANITIM BROŞÜRÜMÜZ Büromuzun kurulduğu

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI MİLLETVEK 01.04.2016 14:00 DİYARBAKIR 02.04.2016 15:00 VİYANA 03.04.2016 17:00 VİYANA 05.04.2016 10:00 ANKARA 07.04.2016 14:00 ANKARA 09.04.2016 12:00 ŞEHZADELER 09.04.2016 15:00 ŞEHZADELER 09.04.2016

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2015 Yılı İçinde Gerçekleşen Faaliyetlerden fotoğraflar 74 Slayt 16.01.2015 Saadet Partisi Yetkililerinden Odamıza

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Uslu hodri meydan dedi

Uslu hodri meydan dedi (.HAK:516) Uslu hodri meydan dedi 11 MART 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Salim Uslu Karabeyoðlu ndan dev konut yatýrýmý Binevler de yapýmý devam eden Karabeyoðlu Park Rezidans, ihtiþamý

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

* HABERÝ 7 DE. Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine ilgili kurumlarýn temsilcileri ve siyasiler katýldý.

* HABERÝ 7 DE. Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine ilgili kurumlarýn temsilcileri ve siyasiler katýldý. Rektör rakipsiz kazandý 2023 hedefinin anahtarý dönüþüm programýdýr * HABERÝ 8 DE Hitit Üniversitesi rektörlük seçimleri, Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn tek adaylýðý ile gerçekleþtirildi. Aksi ispatlanana

Detaylı

Ülkücüler külliye açtý

Ülkücüler külliye açtý Kurt tan ilk mesaj AK Parti Çorum Boðazkale Ýlçe Baþkanlýðý'nýn danýþma meclisi toplantýsý yapýldý. AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, kadýn

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi.

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi. Metropol de Kaptanlar Grup dönemi Çorum markasý Türkiye ye açýlýyor Metropol Alýþveriþ Merkezleri, Sivas merkezli Kaptanlar Grup a devredildi. Devir töreninde konuþan Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkan

Detaylı

OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU

OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU OTEL SATIN ALMA MÜDÜRLERİ BULUŞTU OSMED, BODRUM DA SEKTÖRÜ BULUŞTURDU Merkezi Antalya da bulunan Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitimi Derneği (OSMED), Bodrum da sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

OKULUMUZDAN ZİYARETLER

OKULUMUZDAN ZİYARETLER OKULUMUZDAN HABERLER YAHYALI BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADIK Okulumuz sosyal, kültürel sportif ve bilimsel işbirliği gerçekleştirmek amacı ile duyarlılığından ve ilgilerinden ötürü Yahyalı

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KARDEÞLÝK MAHALLEDE BAÞLAR

KARDEÞLÝK MAHALLEDE BAÞLAR Çýkýþ noktamýz Turizm Hititray ilk seferini yaptý Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu nun ürettiði Hititray isimli tramvayýn tanýtýmý yapýldý. HABERÝ 3 DE Vali Ahmet Kara, aylýk

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Hedef, Çorum-Samsun tren hattý

Hedef, Çorum-Samsun tren hattý Mikrokrediyle iþveren oldu Kütüphaneler, yenilenen mekanlarý ve zengin içeriðiyle kitap dostlarýný bekliyor. Kütüphanelerde büyük deðiþim * HABERÝ 9 DA Çorum'da, 13 yýl önce eþinden ayrýlan iki çocuk annesi

Detaylı