Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı Raporu"

Transkript

1 Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı Raporu Yrd. Doç. Dr. Hamza BOZKURT Verem Savaşı Dairesi Başkanı Ankara 1

2 Veremsiz bir Türkiye oluşturmak ülküsünü gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla tarihinde Ankara da Crowne Plaza Oteli nde Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın başkanlığını Verem Savaşı Dairesi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hamza BOZKURT ve sekreteryasını da Başkanlıkça görevlendirilen ekip yapmıştır. Dünyada tüberküloz enfeksiyonunu durdurmak amacıyla küresel plan oluşturulması için yılları arasında çalışılmış, yıllarını kapsayacak Stop-TB Küresel Planı (Global Plan to Stop TB ) hazırlanmıştır. Stop-TB Ortaklığı nın hazırladığı söz konusu plan, DSÖ tarafından 2006 yılında Tüberkülozu Durdurma Stratejisi olarak deklare edilmiştir. Ülkemizin de yer aldığı DSÖ Avrupa Bölgesi ndeki 53 ülke, 22 Ekim 2007 tarihinde imzalanan Berlin Deklarasyonu ile bu stratejiyi uygulamayı taahhüt etmişlerdir. İmzalanan Deklarasyonda yer alan Tüberkülozu Durdurma Stratejisinin tüm bileşenleri ile uygulanmasını sağlamak taahhüdü doğrultusunda kamu ve sivil toplum örgütleri ile birlikteliği artırmak ve ülkemizde veremsiz bir Türkiye oluşturmak çalıştayımızın ana amacını oluşturmuştur. Üç aşamalı olarak gerçekleştirilmesi planlanan aktivitenin birinci bölümü olan ilk çalıştayda paydaşların potansiyel katkıları görüşülmüş, oluşturulacak çalışma gruplarına ait konu başlıkları ve ikinci çalıştayın tarihi belirlenmiştir. Program; sabah ve öğlenden sonra olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilmiş olup, birinci oturumda açılış toplantısı ve panel düzenlenmiş, ikinci oturumda da paydaşlar ile konular görüşülmüştür. Açılış toplantısında Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Feyza ERKAN Veremle Mücadelede Sivil Toplum Örgütleri ile Ortak Hareketin Gerekliliği konusunda, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Maria Christina PROFİLİ Veremle Mücadelede Sivil Toplum Örgütleri ile Ortak Hareket Hakkında Dünya Sağlık Örgütünün Bakışı konusunda görüşlerini aktarmışlardır. Verem Savaşı Daire Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Hamza BOZKURT Türkiye de Veremle Mücadelede Sivil Toplum Örgütleri ile Ortak Hareket Çalıştayı konusunda, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat TOSUN da çalıştayın önemi ve Türkiye de Veremle Mücadelede Elde Edilen Başarılar ile ilgili konuşmalarını yapmışlardır. Panelde ise Doç. Dr. Şeref ÖZKARA Tüberküloz Kontrolü ile İlgili Yurtdışında, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından Birlikte Yapılan Faaliyetler, Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN ise Tüberküloz ile Mücadelede Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Birlikte Yapacakları Faaliyetlerin Ülkemiz ve Ülkemiz İnsanlarına Katkıları konularında sunumlarını yapmışlardır. Sunumlardan sonra salondaki davetlilerin konuyla ilgili katkı ve önerileri görüşülmüş, çalıştayın veremle mücadeleye katkılarının büyük olacağı ortak kanaatine varılmıştır. Verem Savaşı Daire Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hamza BOZKURT başkanlığında Saat saatleri arasında aşağıda isimleri bulunan üyeler ile çalıştayın ikinci oturumu yapılmış ve bu oturumda Uz. Dr. Mustafa H. TÜRKKANI çalıştay üyelerine verem hakkında kısa bir 2

3 sunu yapmış, Dr. Ülgen GÜLLÜ ise çalıştayın Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı na katkılarının arttırılması amacıyla sivil toplum örgütlerinin eğitim, sosyal destek ve farkındalık/savunuculuk konularındaki katkılarının nasıl olması gerektiği hususundaki sunumlarını yapmışlardır. Çalıştay üyelerinin katkı ve önerileri doğrultusunda çalıştay devam etmiş, ortak hedefler olarak; Hastaların ve ailelerinin etiketlenme kaygısının ortadan kaldırılması, Verem hastalığının tanı ve tedavisi ile hastalıktan korunulması konularında toplumun bilgilendirmesi, Veremli hastalara ve ailelerine sosyo-ekonomik destek sağlanması, Ulusal bir koordinasyon ile paydaşların verem mücadelesine katılmalarının sağlanması, Sosyal etkinlikler düzenleyerek farkındalık ve kaynak artırımının sağlanması, İhtiyaçlar, sorunlar, kaynaklar ve fırsatların tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması belirlenmiştir. Çalıştay üyeleri ile birlikte veremle mücadelede ortak çalışmaların hangi konu başlıkları altında olması gerektiği konusunda beyin fırtınası gerçekleştirilmiş, çalıştayda aşağıda yer alan çalışma gruplarının oluşturulması kararlaştırılmıştır. ÇALIŞMA GRUPLARI 1- Toplumun Eğitimi/Farkındalık Yaratma, Etiketleme ile Mücadele 2- Sosyal Etkinlikler ve Hasta Desteği 3- Özel Gruplarda Verem Savaşı (Yabancı Uyruklular, Cezaevleri, HIV/AIDS hastaları) 4- Klinik Tanı ve Tedavi 5- Laboratuvar Tanısı 6- Çocukluk Çağı Tüberkülozu 7- Çok İlaca Dirençli Tüberküloz 8- Doğrudan Gözetimli Tedavi ve Uyumsuz Hastaların Yönetimi 9- Verem Savaşındaki Çalışmaların İzleme ve Değerlendirilmesi 10- Sağlık Çalışanlarının Eğitimi 11- Tüberküloz Enfeksiyon Kontrolü 12- Epidemiyolojik ve Yöneylem Çalışmaları Ayrıca çalıştayda kamuoyuna deklare edilecek olan metnin taslağı üyelere sunulmuş, ikinci çalıştayda deklarasyon metninin imza altına alınarak kamuoyuna sunulması kararlaştırılmıştır. Paydaşlar ikinci çalıştaya kadar çalışma grublarına kendilerini temsilen katılacak üyelerini ve destek verecekleri konuları belirleyecek ve Başkanlığa sunmuş olacaklar, Başkanlığın da onayı ile çalışma grupları teşekkül etmiş olacaktır. Oluşturulan çalışma grupları ikinci çalıştayda, yapacakları aktiviteleri hakkında iş planı yapıp, çalıştayın görüşlerine sunacak ve oy çokluğu ile kabul edilen programın uygulanma süreci başlayacaktır. Üçüncü çalıştayın tarihi de bu süreçte belirlenecektir. Sürdürülen aktiviteler plan dahilinde tamamlandıktan sonra üçüncü çalıştayda bu aktiviteler hakkında kamuoyuna bilgi verilecek, sunular yapılacak ve uygulanacak yeni program için çalışmalar ve planlar yapılacaktır. Daha sonrasında da bu aktiviteler yılda bir yapılacak çalıştaylarla kamuoyuna sunularak tekrarlanacaktır. 3

4 Veremle mücadele ortak hareket çalıştayının ikincisinin de 26 Ekim 2010 da yapılmasına karar verilerek çalıştaya son verilmiştir. Çalıştay üyeleri; Mustafa ONUK Şube Müd. Tekin SAĞIR Tabib Albay Ramazan AKYILDIZ Uzm. Yrd. Gamze TORUN Sosyal Çalışmacı Fazilet USANMAZ Sosyal Çalışmacı Hatice ÇAMUR İsmet KAYTAZ Uzm. Dr. Mustafa H. TÜRKKANI Uzm. Dr. Seher MUSAONBAŞIOĞLU Uzm. Dr. Nilay UÇARMAN Uzm. Dr. Ayşe Gül YILDIRIM Dr. Ülgen GÜLLÜ Prof. Dr. Feyza ERKAN Doç. Dr. Şeref ÖZKARA Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN Prof. Dr. Meral GÜLHAN Dr. Deniz KÖKSAL Prof. Dr. Sırrı KILIÇ Uzm. Dr. Engin SEBER Prof. Dr. Ayşe YÜCE Doç. Dr. Faruk AYDIN Doç. Dr. Nilay ÇÖPLÜ Doç. Dr. Alpaslan ALP Dr. Remzi KARŞI (Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü (Milli Eğitim Bakanlığı (Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı (Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Koordinatörü, Türk Kızılayı (Türk Toraks Derneği Başkanlığı (Türk Toraks Derneği Başkanlığı Tüberküloz Çalışma Grubu (Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu Başkanlığı (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Başkanlığı (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Başkanlığı Tüberküloz Çalışma Grubu (Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanlığı (Türkiye Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanlığı (Türkiye Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği Başkanlığı (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanlığı (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanlığı (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanlığı 4

5 Dr. Yalçın KAYA Uzm. Dr. Ahmet Refik EREN Necdet ERECE Levent ETİZ Süleyman TÜRKER (Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Başkanlığı (İstanbul Verem Savaş Derneği Başkanlığı (Bursa Verem Savaş Derneği Başkanlığı (Adana Verem Savaş Derneği Başkanlığı (Trabzon Verem Savaş Derneği Başkanlığı 5

Veremsiz. yönelik. durdurmak. Durdurma. taahhüt. Durdurma. çalıştayın. önemi

Veremsiz. yönelik. durdurmak. Durdurma. taahhüt. Durdurma. çalıştayın. önemi Türkiye de Veremle Mücadeledee Ortak Hareket Çalıştayı Veremsiz bir Türkiye oluşturmak ülküsünü gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 14.07.2010 tarihinde Ankara da Türkiye de Veremle Mücadelede

Detaylı

erem Savaşı Türkiye de Dergisi Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı II 2011-2015 Stop TB Küresel Planı www.verem.saglik.gov.

erem Savaşı Türkiye de Dergisi Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı II 2011-2015 Stop TB Küresel Planı www.verem.saglik.gov. Yıl:2 Sayı:2 Ocak 2011 Türkiye de erem Savaşı ISSN: 1309-8551 Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı II 2011-2015 Stop TB Küresel Planı Robert KOCH Enstitüsü Sağlık Kurumlarında Tüberküloz

Detaylı

Türkiye de. erem Savaşı. Dergisi. Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı. VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim

Türkiye de. erem Savaşı. Dergisi. Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı. VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim Yıl:2 Sayı:3 Mayıs 2011 Türkiye de erem Savaşı ISSN: 1309-8551 VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı Tüberküloz Epidemiyolojisi

Detaylı

KURS RAPORU KURSUN. Adı: TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYON KONTROLÜ (TB EK) KURSU. Amacı:

KURS RAPORU KURSUN. Adı: TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYON KONTROLÜ (TB EK) KURSU. Amacı: KURS RAPORU KURSUN Adı: Amacı: TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYON KONTROLÜ (TB EK) KURSU Eğitim kursunun amacı, Türkiye de TB kontrolünde çalışan hekimlerin ve paydaşların TB EK nü nasıl yapacakları ve bu konuyu ulusal

Detaylı

Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği

Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı MART 2013 - EYLÜL 2014 / SAYI: 11 Editörden Değerli Okurlar, Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Gambiya Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret etti. (10-13 Şubat 2014)

Gambiya Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret etti. (10-13 Şubat 2014) MART 2014 Sayı: 12 Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Açılışı Özel Eki İlaveli DUYURU: Bültenimiz bu sayıdan itibaren İngilizce ve Arapça olarak da yayınlanacaktır. Gambiya Cumhurbaşkanı

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 ÖNSÖZ Prof. Dr. Gençay Gürsoy 15 YILIN ARDINDAN... TTB-UDEK: 1994-2009 Prof. Dr. Raşit Tükel TTB-UDEK 2007-2009 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU Uzm. Dr. Ali Özyurt TTB-UDEK ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ ANKARA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2008 - TEMMUZ 2010 Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 1994 yılında çocuk haklarının tanıtılması ve korunması amacıyla

Detaylı

2011 de Ankara da gerçekleştirildi. Toplantıda

2011 de Ankara da gerçekleştirildi. Toplantıda Sevgili Sivil Toplum Dostları, Öncelikle yeni yılınızı kutluyor, 2012 de çalışmalarınızın başarıyla devam etmesini diliyoruz. Batı Balkanlar ve Türkiye deki Sivil Toplumun Kapasitesinin Geliştirilmesi

Detaylı

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PLANI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi)

FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PLANI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi) 2010 FAALİYET RAPORU VE 2011 ÇALIŞMA PLANI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Katılımcı Kurumlar 5. II. Editörler Kurulu 7. III. Çalıştay Metodolojisi 11. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17

İÇİNDEKİLER. I. Katılımcı Kurumlar 5. II. Editörler Kurulu 7. III. Çalıştay Metodolojisi 11. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17 İÇİNDEKİLER Sunuş 3 I. Katılımcı Kurumlar 5 II. Editörler Kurulu 7 III. Çalıştay Metodolojisi 11 IV. Çalışma Grupları Raporları 15 Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17 Diyabete Bağlı

Detaylı

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 10 Nisan- Mayıs - Haziran 2014 Şifanın toprakları konuklarını bekliyor GÜÇLENEREK YOLA DEVAM BEBKA yı ziyaret

Detaylı

A) Giriş. Bu raporda, toplantıda tartışılan konular özetlenmiştir.

A) Giriş. Bu raporda, toplantıda tartışılan konular özetlenmiştir. A) Giriş Diabet 2020 Vizyon ve Hedefler Projesi; T.C. Sağlık Bakanlığı nın himayelerinde, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi (WHO EURO) ve Uluslararası Diyabet Federasyonu Avrupa Bölgesi (IDF Europe) tarafından

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

TÜRK KIZILAYI YOL GÜVENLİĞİ PROJESİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU

TÜRK KIZILAYI YOL GÜVENLİĞİ PROJESİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU TÜRK KIZILAYI YOL GÜVENLİĞİ PROJESİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU Raporu Hazırlayan: Mine AKDOĞAN / Yol Güvenliği Proje Koordinatörü Tarih: 30.10.2013 Bölüm: Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Rapor Süresi: 1 Mayıs-31

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

Cilt:2 Sayı:9 Eylül 2015

Cilt:2 Sayı:9 Eylül 2015 Cilt:2 Sayı:9 Eylül 2015 1 Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni EDİTÖR Uzm. Ecz. Elif SARIGÖL Yayın Kurulu Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Prof. Dr. Özkan ÜNAL Uzm. Dr. Muhammet Ali ORUÇ Dr. Ali ALKAN Ecz. Mesil

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ULUSLARARASI ALANDA GENÇLİK 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ULUSLARARASI ALANDA GENÇLİK 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ULUSLARARASI ALANDA GENÇLİK ANKARA - 2012 U L U S L A R A R A S I A L A N D A G E N Ç L İ K GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ONUNCU ÜÇ AYLIK

Detaylı

OYUNCULAR SENDİKASI 2011 EYLÜL - 2013 MART YILLIK FAALİYET RAPORU

OYUNCULAR SENDİKASI 2011 EYLÜL - 2013 MART YILLIK FAALİYET RAPORU OYUNCULAR SENDİKASI 2011 EYLÜL - 2013 MART YILLIK FAALİYET RAPORU DEĞERLERİMİZ Dayanışma Ruhu Sürdürebilirlik Güvenilirlik Açıklık ve Şeffaflık Hesap Verebilirlik Merhaba, Oyuncular Sendikası ikinci yılında

Detaylı

İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı II. BASKI

İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı II. BASKI HAZİRAN 2011 İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı 2009 2011 II. BASKI ÖNSÖZ Ege'nin incisi, binlerce yıllık kültür birikimine sahip İzmir'in, Ülkemiz ve dünyada seçkin yerini alabilmesi, tüm gücünü zengin doğal

Detaylı

BRONZ LABEL KALİTE ETİKETİ... 4 ÇALIŞTAY, TOPLANTI, KONFERANS KATILIMLARI VE... 6 RESMİ GÖRÜŞMELER... 6 EĞİTİMLER VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI...

BRONZ LABEL KALİTE ETİKETİ... 4 ÇALIŞTAY, TOPLANTI, KONFERANS KATILIMLARI VE... 6 RESMİ GÖRÜŞMELER... 6 EĞİTİMLER VE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI... İÇİNDEKİLER ÜYELERİMİZ... 2 YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU VE KOMİTELER... 3 BRONZ LABEL KALİTE ETİKETİ... 4 ÇALIŞTAY, TOPLANTI, KONFERANS KATILIMLARI VE... 6 RESMİ GÖRÜŞMELER... 6 EĞİTİMLER VE BİLGİLENDİRME

Detaylı

OCAK / ŞUBAT 2007 AB-VETERİNER H EKİM PLATFO RMUNUN AYLIK PERİYO DİK YAYINIDIR. e-bülten BU SAYIDA SEKRETARYA DAN 2 MODERATÖRDEN 3 AVRUPA BİRLİĞİ VETERİNER HEKİM PLATFORMU 2. KOORDİNASYON TOPLANTISI TUTANAĞI

Detaylı

Odamız üyelerinden arkadaşımız, Hülya TAŞCI (GÜMÜŞ) ü kaybettik.

Odamız üyelerinden arkadaşımız, Hülya TAŞCI (GÜMÜŞ) ü kaybettik. TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks: 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr BÜLTEN NO: 16 / EYLÜL - EKİM

Detaylı

2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012

2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 SUNUŞLAR TANIMLAR İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 3 UYGULANAN METOTLAR 4 DURUM ANALİZİ 4.1 Tarihi Gelişim 4.2

Detaylı

BUD HABERLERİ www.bud.org.tr

BUD HABERLERİ www.bud.org.tr TARİH: Ocak 2012 SAYI: 117 İÇİNDEKİLER Başkan dan TSPAKB den Haberler * Lisans Başvurularında Son * Lisanslama Snv. Haz. Eğt. * VOB Eğitimleri * Mesleki Gelişim Eğitimi BASIN da S.P. Haberleri * Habertürk:

Detaylı