ÇEVRESEL ETKENLERE GÖRE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRESEL ETKENLERE GÖRE"

Transkript

1 mercek Adaptive Architecture ÇEVRESEL ETKENLERE GÖRE DEĞİŞEBİLEN MİMARİ aslı suner, Y. Mimar DİNAMiK VE AKILLI CEPHELER Küresel ısınma, doğal kaynakların hızla tükenmesi ve tüm bu dönüşümde yapı sektörünün kaçınılmaz etkisi, son senelerde mimarlık eğitimi konseptinin de yeniden yapılanmasına katkıda bulunuyor. Bu sayıda detaylı bir şekilde işlendiği üzere sürdürülebilirlik ve yenilikçi mimariye dair konuların kompleks doğaları sayesinde mimarlık fakülteleri de kendi duvarlarının dışına taşıp eskisinden çok daha sıklıkla farklı bilim, mühendislik ve sosyal alanlarla işbirliği yapma fırsatı buluyorlar. Bu iş birliklerinden doğan yeni birimler ise mimaride yenilikçi yaklaşımları besliyor, form sadece fonksiyonu değil, ortam şartlarına uyumu ve performansı izleyen akıllı ve dinamik sistemlerle şekillenebiiyor. Disiplinler arası çalışmaların bugün en heyecan verici dallarından biri biyomimikri (biyotaklit). Bu dal mimarlar, tasarımcılar ve mühendisler için, biyolog ve doğa bilimcilerin desteği ile doğanın değişkenliği içinde canlıların adaptasyon ve performans süreçlerini gözlemleme ve analiz etme fırsatı yaratıyor. Verileri takiben öğrenilen prensiplerin mimari problem çözümlerine uyarlamaları mümkün olabiliyor. Bu prensipler ışığında mimari, doğayı ve çevresini sömüren statik bir yapıdan, doğadan ilham alan ve çevre şartlarına göre değişebilen dinamik bir sisteme dönüşme şansı yakalıyor. Bu bağlamda son senelerde teknolojinin de gelişmesi ile disiplinler arası çalışmaların ilk örnekleri Çevresel Etkenlere Göre Değişebilen Mimari ( Adaptive Architecture ) tezi altında karşımıza çıkmaya başlıyor. Doğadaki canlıların eş zamanlı geri bildirim sistemleri kullanılarak bulundukları ortamdaki değişikliklere uyum sağlamalarından alınan ilhamla dinamik ve akıllı cepheler, otomasyona bağlı ya da kullanıcı müdahelesi ile form değiştiren dönüştürülebilir yapılar ve yapının çevresi ile interaksiyonunu düzenleyebilen biyomimetik (biyotaklitsel) malzemeler tasarlanıyor. Bu sistemler yapıda güneş kontrolü, enerji tasarrufu ve bina iç konforu gibi kritik konuların organik bir süreç içinde uygulanmasına katkıda bulunurken, interaktif yapılarıyla da mimarinin sosyal boyutunda yenilikçi yaklaşımlara fırsat tanıyorlar. Bu prensipler ışığında mimari doğayı ve çevresini sömüren bir statik yapıdan, doğadan İlham alan ve çevre şartlarına göre değişebilen dinamik bir sisteme dönüşme şansı yakalıyor. Vaka Etüdü 1: KfW Bankalar Grubu Ofis Kulesi, Frankfurt, Almanya Bu bağlamda incelemek istediğim ilk vaka örneği Sauerbruch+Hutton ın Frankfurt ta inşa edilen KfW Bankalar Grubu Ofis Kulesi projesi yılında kazanılan yarışma projesinin inşaat süreci 2006 ile 2010 yılları arasında tamamlanmış m 2 lik bu yapı için tasarlanan cephe sistemi, doğal bir organizma gibi nefes alıp verebiliyor, yakın çevresi ve iklim koşullarına adapte olarak iç mekan konforunu, oldukça verimli bir enerji kullanımı ile sağlayabiliyor. 56 metre yükseliğindeki 15 katlı ofis bloğu çift cidarlı bir cephe sistemine sahip. Sistem bu yükseklikteki yapılarda ilk defa kullanılan teknolojik bir basınç çemberi oluşturuyor. Bu sayede, yüksekliğe rağmen, rahatsızlık yaratmadan pasif havalandırma sistemlerinin uygulanabilirliğine yardımcı olmuş oluyor. 82 EKOYAPI Mayıs Haziran 2011

2 Cephenin dış çeperine yerleştirilmiş olan sensörlerle kontrol edilen havalandırma kapakçıkları gün boyunca değişen sıcaklığa, rüzgar yönü ve şiddetine göre açılıp kapanarak binanın çevresinde pozitif basınç hattı sağlıyorlar. Hava, ofislere döşemelerdeki havalandırma delikleri ve iç cidardaki kontrollü pencereler aracılığı ile ulaştırılıyor. Emilen hava ise binanın çekirdeğinden dışarı atılıyor. Bu şekilde elde edilen sistem, mekanik havalandırma ve ilkbahar/sonbahar gibi geçiş sezonlarında ortaya çıkan ısıtma ihtiyaçlarını ortadan kaldıran bir doğal havalandırma sistemi şeklinde çalışıyor. Çok soğuk hava şartlarında mekanik yolla ısıtma gerekliliği doğduğunda basınç çemberi bu sefer de ısı kayıplarını engelleyerek, etkin enerji tasarrufu sağlıyor. Bina bu sistem sayesinde benzeri ofis yapılarına göre sadece 1/3 oranında enerji kullanıyor. Media-TIC binası İspanya nin Barselona şehrinde, bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yeni projelerin tasarlandığı, üretildiği ve sergilendiği bir merkez olarak hayata geçirilmiş. Binanın çevresel etkenlere göre değişebilen mimari özelliklerine girmeden bulunduğu Barselona bölgesinden de kısaca bahsetmek doğru olur. Bu bölge son on senede hem Avrupa genelinde hem de İspanya içinde geliştirilen en önemli kentsel dönüşüm projesi olarak biliniyor. 100 seneyi aşkın bir süre tüm Katalan bölgesinin ekonomik gücünü oluşturmuş bir sanayi merkezi olan bölge, 20. yüzyıl sonlarına doğru teknolojik değişimlerle etkisini kaybetmeye başlamış. Barselona şehri, kentsel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik stratejisi ile 2000 senesinde yeni bir imar değişikliği ile 200 hektarlık alanın, sanayiden, yerel, ulusal ve uluslararası etkileşime hizmet edecek bir tekno-kente dönüşüm projesini başlatmış. Bu tekno-kentte yer alması öngörülen medya, bilgi ve iletişim teknolojileri, tıp teknolojileri, enerji ve tasarım sektörleri kendi içlerinde kümeleşecek şekilde planlanlanmış. Bu merkezlerin yanı sıra sosyal dönüşümü desteklemek üzere konut, eğitim ve sergi alanları veekonomik sürdürülebilirliği sağlamak üzere iş merkezleri de projeye dahil edilmiş. Media-TIC binası, medya ve bilgi/iletişim teknoloji kümelerinin birleşme noktasına yerleşerek, hem içeriği hem de akıllı sistemler ile kurgulanmış mimarisi ile çok önemli bir yer tutuyor. Barselona dan Enric Ruiz Geli liderliğinde Cloud 9 Mimarlık Ofisi tarafından tasarlanan proje m 2 lik bir inşaat alanı içinde iletişim teknolojileri için ofis alanları ve bölgenin sosyal ağını güçlendirmeye yönelik halka açık sergi, eğitim ve toplantı alanlarından oluşuyor. Binanın adaptif özellikleri sadece içeriği ile kısıtlı kalmıyor. Güneşe maruz kalan güney doğu ve güney batı cephelerinde kullanılan malzeme ve teknoloji ile bina değişen ısı ve ışık şartlarına uyum sağlıyor. Her iki cephede toplam 2,500 m 2 ekolojik verimliliği yüksek ETFE (Etilen TetreaFlorEtilen) kaplama kullanılmış. Ancak cephelerin performatif özellikleri farklı stratejilerle sağlanmış. Günde 6 saat güneş alan güney-doğu cephesi içbükey ve dışbükey üçgen ETFE panellerinden oluşan bir mozaik olarak tasarlanmış. Bu paneller dışarının ısısına karşı diyafram şeklinde çalışarak cepheyi yalıtıyor. Bunu sağlamak için 3 katmandan oluşan ETFE panelleri hava ile Vaka Etüdü 2: Media TIC Ofis Binası, Barselona, İspanya Mayıs Haziran 2011 EKOYAPI 83

3 mercek şişirilerek bir hava yastığına dönüştürülüyor. Şeffaf paneller üzerindeki gölgeleme desenlerinin örtüşmesi ile güneş kırıcı görevi görürken, balonun içinde oluşan hava hazneleri ile de ısıl yalıtım sağlıyorlar. ŞEKİL DEĞİŞTİREN / DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR YAPILAR Vaka Etüdü 1: Milwaukee Sanat Müzesi, Milwaukee, ABD Güney-batı cephesi de güney-doğu cephesi gibi günde 6 saat güneş ışığı alıyor. Bu cephede ETFE panelleri dışbükey merceğe benzer bir düzenekle düşey şekilde tasarlanmış. Bu lentiküler (merceğimsi) çözüm içinde iki katmandan oluşan ETFE panelleri bu sefer çatıya yerleştirilimiş bir kaynaktan nitrojen gazı ile şişiriliyor. Nitrojen gazının yoğunluğu paneller içinde bir sis etkisi oluşturarak, cephede buluta benzer bir güneş filtresi oluşturuyor. Bu iki uyarlanabilir akıllı cephe sistemi sayesinde bina %20 oranında enerji tasarrufu sağlıyor. Enerji etkin binanın interaktif yapısı kentsel ölçekte de dinamik bir cephe görüntüsü sağlıyor. Akıllı ve dinamik cephe sistemlerinin yanı sıra mimar ve mühendis tasarımcıların ellerindeki, binaların iç konfor standartlarını dış şartların değişimine göre adapte edebilmelerine yönelik bir diğer araç da şekil değiştirebilmeye yönelik mekanizmalardan oluşan dönüşebilen yapılar. Bu konuda İspanyol mimar Santiago Calatrava nın Milwaukee Sanat Müzesi projesi en yaratıcı örneklerden birini sunuyor de Eero Saarinen, 1975 te David Kahler tarafından tasarlanmış müzenin yeniden genişleme ihtiyacı doğduğunda 1994 yılında Santiago Calatrava ABD deki ilk projesini tasarlamak üzere görevlendirilmiş. Mühendis altyapısı ile mimarisinde strüktürü öne çıkaran bir tasarım anlayışı sergileyen Calatrava, müzenin ek yapısı olarak kurgulanan Quadracci Pavyonu projesinde de son teknoloji ile zanaati birleştiren bir tasarım ortaya koyuyor. Biyomimikri bağlamında değerlendirdiğimizde, Calatrava bu projesinde doğadakine benzer dış şartlara uyum sağlayan dinamik bir dış kabuk sistemini tasarlarken, etkin performansın yanı sıra doğanın görsel güzelliğinden de ilham alıyor. Müzenin ana girişi 27 metre yüksekliğinde parabolik bir cam çatı ile örtülü resepsiyon alanına açılıyor. Bu cam alandaki ısı ve ışık kontrolünü sağlayan, aynı zamanda müzeye ikonik formunu veren hareketli güneş kırıcı örtü. Göl kenarında yer alan müzenin doğal çevresinden etkilenen mimar, kuş kanatlarının estetiği ile yüksek teknolojiyi birleştirince, ortaya açıldığı zaman en geniş aralığında 66 metreye ulaşan kinetik bir çift dev çelik kanat güneş kırıcı çıkıyor. 36 şar parçadan oluşan kanat örtü, günün sıcaklık ve ışık şartlarına göre açılıp kapanabiliyor. Kanat genişiliği Boeing uçaklarını aşan yapı rüzgar hızını ölçen ultrasonik alıcılarla döşeli. Rüzgar hızı saatte 23 mili bulduğunda bu alıcılar kanatları otomatik olarak kapanmak üzere harekete geçiriyorlar. Quadracci Pavyonu bu dinamik yapısı ile ısıl ve ışık konforun kontrolünü sağlarken, mimarisi ile hem içerde hem de dışarda oldukça dramatik bir görsel etki oluşturuyor. 84 EKOYAPI Mayıs Haziran 2011

4 Vaka Etüdü 2: SUNY Stone Brooke Enstitüsü Simons Geometri ve Fizik Merkezi Lobisi Dönüştürülebilen yapılar, şekil değiştirebilen kinetik sistemlerin mimaride entegrasyonu konusunda Chuck Hoberman ın deneysel çalışmaları ve değişik ölçeklerdeki uygulamalarının önemi büyük. Bu gelişmiş mekanik sistemlerin tasarımı ve uygulanması aşamalarında farklı disiplinlerin bir arada çalışması gerekliliği kaçınılmaz. Bu bağlamda Hoberman kendi kimliğinde disiplinler arası bir zenginlik ile liderlik üstlenmiş durumda. Kendisi kariyerine kinetik heykeller yapan bir sanat öğrencisi olarak başlamış, ancak mekanizmaların yarattığı potensiyelin peşinden makina mühendisliği konusunda ihtisas görmüş. Kendi sözleri ile bağlantıların ilişkilerini tasarlamak olarak tanımladığı kinetik sistem projeleri oldukça popüler olan oyuncaklarından (Hoberman küresi), gösteri dünyasında sahne konstrüksiyonlarına (U2 360 derece Dünya Turu 3D dönüşebilen LED ekranı) ve mimari ölçekte cephe ya da çatı güneş kırıcı uygulamalarına kadar zengin bir çeiştlilik sunuyor. Ölçek büyüdükçe sistemler daha karmaşık gözükseler de, mekanizmalarının çalışma prensibi küçüğünden büyüğüne harmonik bir basitlikle sağlanıyor. Bu şekilde yapı parçalarının çevresel etkilere ya da arzu edilen şartlara göre şekil değiştirererek uyum sağlamaları mümkün oluyor. Chuck Hoberman ın Buro Happold ile birlikte 2008 de kurmuş olduğu Adaptive Building Initiative (ABI) şirketi bu çalışmaların mimari boyutundaki araştırma-geliştirme ve uygulama projelerini ele alıyor. ABI liderliğini üstlendiği birçok heyecan verici proje içinden yakın zamanda uygulamasını da tamamlamış oldukları, SUNY Stone Brooke Enstitüsü Simons Geometri ve Fizik Merkezi Lobisi için tasarladıkları kinetik gölgeleme sistemleri adaptif mimari konusunda yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Bina ABD nin New York - Long Island bölgesinde yaklaşık 3600 m 2 lik bir araştırma merkezi olarak Perkins Eastman tarafından tasarlanmış. LEED Gold sertifikası alma yolunda başvurularını tamamlamışlar. ABI tarafından tasarlanan kinetik gölgeleme sistemi, binanın hem genel sürdürülebilirlik prensiplerini izliyor hem de içeriği olan geometri ve fizik bilimdallarını ilham kaynağı olarak kullanıyor. Dört farklı motifi işleyen 4 panel yerden tavana kadar uzanıyor. Motifler Simons Geometri ve Fizik Merkezi nde araştırma konularının temel Mayıs Haziran 2011 EKOYAPI 85

5 birimleri olan altıgenler, daireler, kareler ve üçgenlerden yola çıkılarak oluşturulmuş. ABI in Tassellate TM ismi ile markalaştırdığı bu panel çerçevesi perfore metal ya da plastik katmanlardan oluşuyor. Motorize bir mekanizma tarafından kontrol edilen bu katmanların üstüste örtüşmesi ya da ayrışması ile oluşan motifler kaleidoskopik bir görsel oluştururken, aynı zamanda panelin ışık geçirgenliğini de düzenliyor. Panellerin opaklık oranı bu kontrolle %10 ile %85 arasında değişebiliyor. Simons Merkezi lobisinde 124m 2 lik bir cam alanı kaplayan paneller bu şekilde lobideki ışık düzeyi ve ısıl konforu sağlarken, oluşturdukları değişken motiflerle mekana hareket katıyorlar. Chuck Hoberman ın sözleriyle şekil değiştirebilme çevre şartlarına uyumu, bu uyum da sürdürülebilirliği doğuruyor. BİYOMiMETiK / DOĞADAN ilham ALAN MALZEMELER Diğer iki başlık altında değinilen konular her ne kadar doğadan esinlenen prensiplere dayanıyorsa da, doğadan çok farklı olarak merkezi bir kontrol sistemi ile çalışan yapı parçalarını kapsıyorlar. Geleneksel olarak yapı sektöründe, önce yapıyı inşaa ediyor, sonra birtakım sistemler ekleyerek, binanın çevreye ve kullanıcı konforuna duyarlı sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Halbuki doğayı daha yakından incelediğimizde gerek hücresel gerekse sosyal boyutta yapılaşmanın çok daha iyi optimize edildiğini, yapı taşı malzemelerin birden çok fonksiyonu değişen çevre ve iklim koşullarına göre uyum sağlayarak karşıladığını görüyoruz. Bunlar Harvard Universitesi bünyesinde yeni kurulmuş olan, doğadan ilham alarak yeni malzemelerin ve teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen Wyss Enstitüsü kurucu başkanı Donald Ingber in Ekolojik Kentleşme adlı yazısından bir alıntı. Wyss Enstitüsü gibi doğadaki organizmaların çalışma prensiplerinden ilham alarak, bazen de bu prensipleri taklit ederek benzer performansta malzeme üretme projeleri günümüzün hem farklı disiplinlerini hem de akademisyenlerle özel sektör girişimcilerini bir arada çalışmaya yönlendiren bir konu. Mimaride kullanımı için üstünde çalışılan malzemelere örnek olarak kan dolaşım sistemimize benzer bir akışkan ağ entegre edilmiş silikon cam filmi ile ısıl ve optik konfor kontrol sağlama çalışmalarını ve lotus yaprağının hidrofobik özelliklerinden ilhamla buz tutmayan yüzey malzemeleri çalışmalarını saymak mümkün. Küresel ısınma, doğal kaynaklarımızın hızla tükenmesi yok sayamayacağımız problemler. Mimarlık mesleği bu felaket senaryolarının kaynağı olmak yerine çevresine duyarlı, çevresi ile birikte yaşayan, çevresel etkenlerle birlikte değişebilen akıllı, dinamik ve yenilikçi tasarımlarla hem ekolojik, hem ekonomik hem de sosyal sürdürülebilirliğin öncüsü olabiir, olmalıdır. Doğada binlerce sene evrilerek uyum sağlama özelliklerini mükemmelleştirmiş ve bunu optimum kaynak kullanımı ile gerçekleştirebilen canlı organizmalar mesleğimiz için bu konuda zengin bir ilham kaynağı oluşturuyor. 86 EKOYAPI Mayıs Haziran 2011

AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI

AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Şenay Boduroğlu 1 Konu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Günümüzde Türkiye ve dünyada önemli değişimlerin yaşandığı sanayi

Detaylı

GAPGREEN. SÖYLEŞİ Tuğba Salman Gürcan, SEPEV Yönetim Kurulu Başkanı BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ, PASİF EVLER VE MULTİ KONFOR BİNALAR

GAPGREEN. SÖYLEŞİ Tuğba Salman Gürcan, SEPEV Yönetim Kurulu Başkanı BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ, PASİF EVLER VE MULTİ KONFOR BİNALAR GAPGREEN Haziran 2015 Sayı: 3 Üç ayda bir yayınlanır ISSN: 2148-760X SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE YEŞİL BÜYÜME Geri dönüşümlü kağıt kullanılmıştır. BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ, PASİF EVLER VE MULTİ KONFOR

Detaylı

ENERJİ ETKİN TASARIMIN ÇATI VE CEPHELERE YANSIMASI

ENERJİ ETKİN TASARIMIN ÇATI VE CEPHELERE YANSIMASI ENERJİ ETKİN TASARIMIN ÇATI VE CEPHELERE YANSIMASI Selma USLUSOY ŞENYURT 1 Müjde ALTIN 2 Konu Başlık No: 4 (Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri) ÖZET Sürdürülebilirlik, enerji etkinliği kavramları

Detaylı

AKILLI YAPI KABUKLARI

AKILLI YAPI KABUKLARI _ 1481 AKILLI YAPI KABUKLARI Ahmet Vefa ORHON ÖZET Genel anlamıyla yapı kabuğu, yapı formunu tanımlamak ve kullanıcıların yapı içinde gereksinim duyduğu konfor şartlarını sağlamak üzere yapıyı çevreleyen/örten,

Detaylı

Altı Ülkeden Genç Mimarlar Biraraya Geldi

Altı Ülkeden Genç Mimarlar Biraraya Geldi HAZİRAN 2015 / Sayı: 35 ETKİNLİK Altı Ülkeden Genç Mimarlar Biraraya Geldi PROJE Kimteks Kimya Fabrika Binası YAPI FUARI nı Ödülle Karşıladık İÇİNDEKİLER 6 PROJE Kimteks Kimya Fabrikası Binası 7 YORUMLAR

Detaylı

Enerji Verimli Yapı Kabuğunun Yangın Anındaki Davranışı:Cephe Yangınları

Enerji Verimli Yapı Kabuğunun Yangın Anındaki Davranışı:Cephe Yangınları Nilay Özeler Kanan 1 Enerji Verimli Yapı Kabuğunun Yangın Anındaki Davranışı:Cephe Yangınları Konu Başlık No: 2 Çatı ve Cephe Sistemlerinin Performansları ÖZET Sürdürülebilirliğin inşası dünya genelinde

Detaylı

BĠNA ENERJĠ TASARRUFUNDA PASĠF AKILLILIĞIN ÖNEMĠ

BĠNA ENERJĠ TASARRUFUNDA PASĠF AKILLILIĞIN ÖNEMĠ BĠNA ENERJĠ TASARRUFUNDA PASĠF AKILLILIĞIN ÖNEMĠ Meltem BAYRAKTAR Zerrin YILMAZ ÖZET Dünyamız, enerji tüketiminin giderek artması nedeniyle enerji kaynaklarının tükenmesi ihtimaliyle ve de global ısınmayla

Detaylı

2008 Beijing Olimpiyatları nda Carrier İmzası

2008 Beijing Olimpiyatları nda Carrier İmzası Eylül 2008 Sayı 25 www.alarko-carrier.com.tr Isıtma, Hava Koşullandırma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basınçlandırma, Yedek Parça Sayın Okurumuz, Bu bültenle, çalışma alanımızla ve Alarko Carrier

Detaylı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Prof. Dr. Gül oçlar Oral 1 Y. Doç. Dr. Gülten Manioğlu 2 onu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Sürdürülebilir ve sağlıklı bir

Detaylı

Mimarlık Eğitiminde Eko- Tasarımın Yeri ve Önemi

Mimarlık Eğitiminde Eko- Tasarımın Yeri ve Önemi Mimarlık Eğitiminde Eko- Tasarımın Yeri ve Önemi Semih ERYILDIZ İstanbul Aydın Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Mimarlık Eğitiminde Eko-Tasarımın Yeri ve Önemi sunuşuna, günümüzde, Dünya da ve Türkiye'de

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR BĐNALAR VERĐMLĐLĐK II. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR BĐNALAR VERĐMLĐLĐK II. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY SÜRDÜRÜLEBĐLĐR YEŞĐL BĐNALAR VERĐMLĐLĐK II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Yeşil bina uygulamalarında dikkate alınan temel kriterler 1) Binanın Çevresi ile Uyumu 2) Enerji Verimi 3) Bina Yapımında Kullanılan

Detaylı

1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 ZORLU HOLDING DE YENI HAYAT BAŞLADI

1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 ZORLU HOLDING DE YENI HAYAT BAŞLADI 1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 46 ZORLU HOLDING DE YENI HAYAT BAŞLADI sunuş 01 Geleceğin adresi: Levent 199 Zorlu Dergi nin elinizde tuttuğunuz sayısı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANA SANAT DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANA SANAT DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK ANA SANAT DALI ADANA DA ÇOK KATLI KONUT BİNALARINDAKİ MEKÂNSAL YALITIM PROBLEMLERİ VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ Zeliha ŞAHİN

Detaylı

TEMMUZ 2013 KÜÇÜK METREKARELERDE YAŞAM EKOLOJİK PROJELER ÇEVRECİ ÜNLÜLER

TEMMUZ 2013 KÜÇÜK METREKARELERDE YAŞAM EKOLOJİK PROJELER ÇEVRECİ ÜNLÜLER TEMMUZ 2013 KÜÇÜK METREKARELERDE YAŞAM EKOLOJİK PROJELER ÇEVRECİ ÜNLÜLER ÖNSÖZ- Ç NDEK LER Yine yeni bir yaz Sarı ve sıcak Ancak sanki bu yaz diğerlerinden daha farklı. Sarının yanında bol bol yeşil de

Detaylı

BİNA KABUĞUNDA KULLANILAN FOTOVOLTAİK PANELLER VE TÜRKİYE UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

BİNA KABUĞUNDA KULLANILAN FOTOVOLTAİK PANELLER VE TÜRKİYE UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER BİNA KABUĞUNDA KULLANILAN FOTOVOLTAİK PANELLER VE TÜRKİYE UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER H.Pelin Özdoğan, YTÜ Mimarlık Fakültesi E.Erdem Hıraoğlu, YTÜ Mimarlık Fakültesi 1. Giriş Günlük hayatımızda ve çeşitli

Detaylı

SuRe-Fit ARAŞTIRMA PROJESİ

SuRe-Fit ARAŞTIRMA PROJESİ SuRe-Fit ARAŞTIRMA PROJESİ Dr. Cem BEYGO1, Ton DAMEN2, Ulaş AKIN3, Serkan YILMAZ4 1 Y.Mimar-Şehir Plancısı, İTÜ Mimarlık Fakültesi nde Araştırma Görevlisi 2 Y.İnşaat Mühendisi, PRC-Boucentrum Hollanda

Detaylı

Diyalog. izocam. "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler

Diyalog. izocam. İzocam Manto ile kaliteli ve güvenilir çözümler Diyalog izocam Nisan Mayıs Haziran 2013 "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler İzocam geleceğin binalarını anlattı, Yalıtım sektöründe buluş sayısı çok az, İzocam 13. Yalıtım Yarışması nda dereceye

Detaylı

Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yayın Organıdır.

Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yayın Organıdır. Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER) Yayın Organıdır. Yıl:2 Sayı:8 Yapı malzemesi seçim kriterleri ve alçı Sesin yalıtımı ile sesin emilmesi arasındaki ilişki Söyleşi: Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç

Detaylı

AKILLI BINAM. Yapı Teknolojileri ve Akıllı Bina Dergisi. Yıl:1 / Sayı:1 /Aralık 2013 / Fiyatı: 5 TL

AKILLI BINAM. Yapı Teknolojileri ve Akıllı Bina Dergisi. Yıl:1 / Sayı:1 /Aralık 2013 / Fiyatı: 5 TL AKILLI BINAM Yıl:1 / Sayı:1 /Aralık 2013 / Fiyatı: 5 TL Yapı Teknolojileri ve Akıllı Bina Dergisi l Akıllı Şehirler Zirvesi WICS13 l Turkcell makineleri birbirine bağlıyor l Türkiye 2023 e akıllı şehirlerle

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Cilt/Vol.:12-Sayı/No: 2 : 129-157 (2011) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ

Detaylı

PASİF EV MEDYA BİLGİ DOSYASI

PASİF EV MEDYA BİLGİ DOSYASI PASİF EV MEDYA BİLGİ DOSYASI Pasif Ev Nedir? Pasif Ev, dünyada hızla yayılan bir trend haline geldi. Pasif Evin temelinde, ısıtma ve soğutma için ortalama yüzde 90 daha az enerji kullanarak, en düşük yatırım

Detaylı

ÇEDBİK YÖNETİM Yıl: 1 Sayı: 2 EKİM 2010 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR SevgiliÇevreDostları, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği kurulalı üç yıl oldu. Bina endüstrisinin sera gazı salımlarını düşürmesi için iş yapış

Detaylı

CUMHURİYETİN 50.YILINDA BİŞKEK KENTİ 2040 YILI GELİŞME PLANI FİKİR YARIŞMASI FİKİR PROJESİ RAPORU

CUMHURİYETİN 50.YILINDA BİŞKEK KENTİ 2040 YILI GELİŞME PLANI FİKİR YARIŞMASI FİKİR PROJESİ RAPORU CUMHURİYETİN 50.YILINDA BİŞKEK KENTİ 2040 YILI GELİŞME PLANI FİKİR YARIŞMASI FİKİR PROJESİ RAPORU İÇİNDEKİLER GELİŞİM SENARYOSU... 1 GİRİŞ... 1 ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN KORUMA ALANLARI... 3

Detaylı

LEED PLATİN SERTİFİKALI TÜRKİYE NİN İLK BİNASI

LEED PLATİN SERTİFİKALI TÜRKİYE NİN İLK BİNASI LEED PLATİN SERTİFİKALI TÜRKİYE NİN İLK BİNASI Semih ÖNCÜL Eser Holding A.Ş. Turan Güneş Bulvarı Cezayir Cad. 718. Sokak No:14 Çankaya / Ankara soncul@eser.com ÖZET: Yapı sektörünün enerji tüketiminde

Detaylı

building study NEDEN YAPIDA BİYOLOJİ PASİF İKLİMLENDİRME EĞİTİM BİNASI DOSYA Sürdürülebilir Mimarlık YAZI DİZİSİ HAZİRAN-TEMMUZ 2013 10 TL

building study NEDEN YAPIDA BİYOLOJİ PASİF İKLİMLENDİRME EĞİTİM BİNASI DOSYA Sürdürülebilir Mimarlık YAZI DİZİSİ HAZİRAN-TEMMUZ 2013 10 TL HAZİRAN-TEMMUZ 2013 YIL 3 - SAYI 15 10 TL Sürdürülebilir Mimarlık E ko l o j i k Ya p ı ve Ye r l e ş i m l e r D e r g i s i DOSYA YAZI DİZİSİ NEDEN YAPIDA BİYOLOJİ PASİF İKLİMLENDİRME building study

Detaylı

Eylül - Ekim 2014 Sayı: 3

Eylül - Ekim 2014 Sayı: 3 Eylül - Ekim 2014 Sayı: 3 Atık Isıdan Elektrik Üretimi İlave enerji harcamadan atık sıcak gazlardan %27 ye varan verim ile elektrik üretimi. Elektrik üretimi kapasitesi 200 kw-15 MW. Tipik Uygulamalar:

Detaylı

Mimarlıkta 'Sayısal' Fırsatlar: Bilgisayarlar Mimarlığın Neresinde?

Mimarlıkta 'Sayısal' Fırsatlar: Bilgisayarlar Mimarlığın Neresinde? Onlarca yıl sonra dönüp bugüne baktığımızda mimari ile neyi kaydettiğimizi göreceğiz acaba? Tom Chatfield, dijital dünyadaki rekabetin Darwince bir yapısı olduğunu söylüyor. Birçok kaynağa parallel biçimde

Detaylı

Diyalog. Yalıtım kalınlığı, enerji verimliliği ve tasarruf demek

Diyalog. Yalıtım kalınlığı, enerji verimliliği ve tasarruf demek Diyalog Ekim Kasım Aralık 2013 Yalıtım kalınlığı, enerji verimliliği ve tasarruf demek İzocam, Pasif Ev Semineri ve Ürün Sergisi nin platin sponsoruydu, Yapı tasarlama bilincimizi kökten değiştirmeliyiz,

Detaylı

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2014 RAPOR HAKKINDA Soyak Holding in kurumsal kültürü Sürdürülebilir Yaşam Yaklaşımı üzerine bina edilmiştir. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri ise çevreye ve toplum değerlerine

Detaylı

SPONSORUMUZ 001 - YARIŞMA 001 -MERCEK 001 - MERCEK 001 - SÖYLEŞİ FRANCESCO MORACE 001 -PROJE

SPONSORUMUZ 001 - YARIŞMA 001 -MERCEK 001 - MERCEK 001 - SÖYLEŞİ FRANCESCO MORACE 001 -PROJE 05 YÖNETİMDEN 07 ÇEVRE DOSTU YEŞİL BİNALAR DERNEĞI DUYURU 08 EDİTÖRDEN 0HABERLER ZİRVE SONUÇ BİLDİRGESİ 001 - YARIŞMA BREEAM 2012 ÖDÜLLERİ 001 - MERCEK 2023 YILINDA TÜRKİYE DE YEŞİL BİNALAR Dr. M. Emre

Detaylı