ESKİŞEHİR ŞUBESİ 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR ŞUBESİ 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012)"

Transkript

1 ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIŞMA RAPORU ( ) ESKİŞEHİR Şubat 2012

2 TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 10. Dönem Çalışma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına Banu GÜRLEK ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 1

3 "Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur" ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 2

4 İçindeki Bölümler Eskişehir Şubesi 11. Dönem Genel Kurul Duyurusu Sunuş TMMOB Mimarlar Odası 42. Dönem Oda Organları Eskişehir Şubesi 10. Dönem Oda Organları Personelimiz, Temsilcilerimiz ve Komisyonlar Yeni Kayıt Olan, Nakil Gelen ve Nakil Giden Üyelerimiz Vefat Eden Üyemiz Üye İstatistikleri Eskişehir Şubesi 10. Dönem Genel Kurul Belgeleri Eskişehir Şubesi 10. Dönem SMGM Etkinlikleri Eskişehir Şubesi 10. Dönem Faaliyetleri Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler Genel Merkezden Basın Açıklaması, Sonuç Bildirgesi ve Çalışma Raporu Örnekleri Eskişehir Şubesi Basın Açıklamalarından Örnekler Eskişehir Şubesi Yazışmalarından Örnekler Eskişehir Şubesi Mesleki Denetim Verileri Eskişehir Şubesi Mali Rapor 10. Dönem Denetleme Raporları Kütüphanemiz Basında Şubemiz ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 3

5 TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 10. Dönem Çalışma Raporu ESKİŞEHİR ŞUBESİ 11. DÖNEM GENEL KURUL DUYURUSU ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 4

6 TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 11. Olağan Genel Kurul ve Seçim Duyurusu Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 11. Dönem Olağan Genel Kurul ve Seçimleri aşağıdaki gündem maddeleri ile belirtilen tarih ve yerde yapılacaktır. GENEL KURUL TMMOB MİMARLAR ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU Tarih: 11 Şubat 2012 Saat: (Çoğunluklu) Tarih: 18 Şubat 2012 Saat: (Çoğunluksuz) SEÇİM Tarih: 12 Şubat 2012 Saat: (Çoğunluklu) Tarih: 19 Şubat 2012 Saat: (Çoğunluksuz) Adres: TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi Hacıalibey Mah. Sakarya Cad. Dumrul Sok. Eti İş Merkezi No:11 D: 3-4 ESKİŞEHİR GÜNDEM: 1. Açılış ve yoklama 2. Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu 3. Yönetim Kurulu adına açılış konuşması 4. Davetlilerin konuşması Dönem Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve mali raporun görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun aklanması 6. Yeni dönem bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması 7. Yeni dönem çalışmalarına ilişkin öneriler, dilek ve temenniler 8. Şube Yönetim Kurulu, Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu ile Genel Merkez Delegeleri Asil ve Yedek Adaylarının belirlenmesi ve duyurulması 9. Kapanış 10. Seçim ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 5

7 TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 10. Dönem Çalışma Raporu SUNUŞ ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 6

8 Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp MUHCU nun Mesajı Değerli meslektaşlarımız, Mimarlar Odası nda bir çalışma döneminin sonuna gelirken birimlerimiz Genel Kurul sürecine girmiş bulunmaktadır. Geçen sürede Temsilciliklerimiz seçimlerini tamamlamış, Şubelerimiz Ocak ve Şubat ayları içerisinde, Mimarlar Odası ise Nisan tarihlerinde Genel Kurul ve seçimlerini gerçekleştirecektir. Merkez Yönetim Kurulu olarak, öncelikle çalışma dönemi içerisinde gösterdiğiniz özverili çalışmalarınızdan ve işbirliğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Çalışma döneminde, küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliği, çevre kirliliği, afetler, savaş ve işgaller, adaletsizlik, eşitsizlik, yoksulluk ve barınma gibi pek çok sorunun ülkemizde de etkili bir şekilde yaşanıldığı veya müdahil olunduğu süreçlerin birlikte tanıkları olduk. Bu ortamda ekonomik krizleri aşmanın bir yolu olarak tarihsel ve doğal varlıklar, kentsel ve kültürel değerleri yok eden uygulamalar hız kazanmış; her şey metalaştırılarak pazara sunulmaya başlanmıştır. Ülkemiz; genel olarak konumu, kentsel özellikleri, nitelikleri ve taşıdığı değerler nedeniyle küresel sermaye gruplarının ve taşeronlarının hukuku ayaklar altına alarak, organize, akıl ve bilim dışı bir anlayışın ürünü olarak kentsel dönüşüm adı altında yoğun bir şekilde yağmalanmaktadır. Bu ortamda geçmişteki sağlıksız yapılaşma nedeniyle afetler yaşayan kentlerimiz, yeni ve daha büyük afet risklerine açık hale getirilmektedir. 12 Haziran seçimleri sürecinde demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan TBMM ne şeklen dahi tahammül edilmeden, hukuka ve Anayasaya göre yok hükmünde olan Kanun Hükmünde Kararnamelerle; hukuksuzluğun ve yağmanın önünde engel ne varsa iktidar tarafından her yöntem kullanılarak; tasfiye, sindirme, işlevsizleştirme ve yok etme politikaları adım adım hayata geçirilmektedir. Bu bağlamda çıkarılan 644 ve 648 Sayılı KHK lerle Meslek Odalarının işlevsizleştirilmesi ve özerk / kamusal kimliklerinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Anayasaya açıkça aykırı olan bu düzenlemelerin Anayasal güvenceye kavuşturulması için Yeni Anayasa hazırlıkları da gündeme getirilmektedir. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 7

9 Kökleri Osmanlıdaki Ahilik sistemine kadar uzanan, 1924 Anayasası ile tüzel kişiliğe kavuşan, 1961 Anayasası ile kamusal kimliği güvence altına alınan, 1982 Anayasasının kısıtlarına rağmen bu niteliklerine dokunulmayan 57 yıllık geçmişe ve birikime sahip TMMOB ye bağlı Meslek Odalarının KHK larla işlevsizleştirilmek istenmesi karşısında bütün olanakların seferber edilmesi gibi tarihsel, mesleki ve toplumsal sorumluluğun bütün duyarlı kesimlerce omuzlanacağı inancını taşımaktayız. Birlikte çalıştığımız iki yıl içerisinde Mimarlar Odası örgütlenmesinin geliştirilmesi yönünde atılan adımların daha da geliştirilmesi, mesleğimize ve meslektaşımıza sahip çıkma çabasının yükseltilmesi, mimarlığın toplumla buluşması ve nitelikli mekansal olanakların yaratılması, doğal ve kültürel değerlerimizin korunması yönündeki özverili çalışmaların desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gelecekle ilgili en önemli hedeflerimizden olmalıdır. Merkez Yönetim Kurulu olarak, bu dönemde birlikte çalıştığımız ve görevi devreden yönetim kurulu üyelerine, destek veren tüm meslektaşlarımıza, Oda çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyor, önümüzdeki dönemde görev alan ya da göreve gelecek meslektaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Genel Kurullarımızın mesleğimize ve ülkemize bir katkı olacağı inancıyla bütün meslektaşlarımızı samimi ve sıcak duygularla selamlıyoruz. Merkez Yönetim Kurulu adına EYÜP MUHCU Genel Başkan ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 8

10 Değerli meslektaşlarımız, TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 10. Dönem yönetim kurulu olarak görev süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerle birlikte geçirdiğimiz, iki yıl süren görev dönemimizde, Eskişehir de ve ülkemizde oldukça hareketli günler yaşadık. Şehrimizde, TCDD demir yolu hattının şehir merkezinden geçen bölümünün bir kısmının yer altına alınma çalışmaları başladı. Gar binasının ve şehir stadyumunun yeni yerlerinin neresi olacağı, eski yerlerinin akıbetleri tartışıldı ve tartışılmaya devam etmekte. Sivil havalimanımızın bazı standartlara ulaşması için çalışmalar başlatıldı. Estram hatlarının ilave güzergâhları belli oldu. Üyelerimizi yakından ilgilendiren, Eskişehir e özel, imar mevzuatı değişiklikleri gerçekleşti, yeni imar planları ve kentsel tasarım projeleri yapıldı. Ülke çapında ise, mesleğimizi ilgilendiren yeni kanun hazırlıkları ve tartışmaları gerçekleşti, yeni yönetmelikler yayınlandı. Van ve Simav depremleri gibi sonuçları itibarı ile insan hüneri olan yıkımlar gerçekleşti, büyük acılar yaşadık. Görev süremiz içerisinde, mesleğimiz adına birliğimizi koruyarak, doğru bildiklerimizi söylemekten çekinmeyerek, her kurum ve kuruluşa, her kişiye önyargısız ve eşit yaklaşımlar sergilemeye, devamlı diyalog yanlısı tavrımızla siz meslektaşlarımızın yanında yer almaya çalıştık. Biliyoruz ki 11. Dönem yönetim kurulu arkadaşlarımızı da oldukça hareketli günler beklemektedir. Ancak iyi niyetle ve mesleğimiz adına çalışacaklarına güvenimiz tamdır. Genel kurul sürecinin meslektaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olması dileklerimiz ile TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 10. Dönem Yönetim Kurulu ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 9

11 TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 10. Dönem Çalışma Raporu TMMOB MİMARLAR ODASI 42. DÖNEM ODA ORGANLARI ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 10

12 Merkez Yönetim Kurulu Eyüp MUHÇU Genel Başkan Erkan KARAKAYA Genel Başkan Yardımcısı Necip MUTLU Genel Sekreter Nurdan Topoğraf Genel Sayman Ali EKİNCİ Üye Can DİRİL Üye A. Zafer OKUDUCU Üye (22 Nisan Temmuz 2011) Esin HACIALİOĞLU Üye (8 Temmuz 2011'den sonra) ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 11

13 Denetleme Kurulu Engin TİMURCAN Abdurrahim BAYRAMOĞLU (Can TAŞKIRAN) Özcan GÖRMÜŞ Cüneyt ZEYTİNCİ Cumali YURTMAN Abdurrahman YAVUZ Ali SARIBAŞ (Necati SIRLIBAŞ) Onur Kurulu İsmail ÜNSAL Bülend CEYLAN Bekir GERÇEK Mehmet AĞRI Samet KARYALDIZ ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 12

14 TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 10. Dönem Çalışma Raporu ESKİŞEHİR ŞUBESİ ODA ORGANLARI ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 13

15 Yönetim Kurulu Ömer SIKIER Başkan Mehmet GÜREL Banu GÜRLEK Serdar ÇAVDAR Başkan Yardımcısı Sekreter Sayman Ömer Kamil ARSLAN Ali İNCİ Yusuf ÇETİNTAŞ Üye Üye Üye ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 14

16 Yönetim Kurulu (Yedek) Hülya OKUTAN Semih ŞİRİN Selçuk SIRMA Canan OYTAN Sinan NEBİOĞLU Ersin BUDAK Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu İlhami EZEROĞLU Mehmet Zeki ŞEN Ahmet KORKMAZ Meryem KUNDUROĞLU Güner GÜLTEKİN Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu (Yedek) N.Tuğba NİĞDELİOĞLU Seval HADAK ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 15

17 Genel Merkez Delegeleri Meral EMEL İlhami EZEROĞLU Şengül GÜVEN İ.Yaşar DEDELEK Banu GÜRLEK Ayşegül ÜNÜGÜR Hulusi Zaim BUYAN Enver KIRIMER Halit HALAÇ Genel Merkez Delegeleri (Yedek) Oğuzhan YILMAZ Serdar ÇAVDAR Selçuk SIRMA Mehmet GÜREL Ali İNCİ ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 16

18 TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 10. Dönem Çalışma Raporu PERSONELİMİZ, TEMSİLCİLERİMİZ VE KOMİSYONLAR ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 17

19 Şube Personelimiz Gülşah DOĞAN (23 Kasım 2010 tarihine kadar) Elif KIRANDAĞ (31 Aralık 2011 tarihine kadar) Emrah Mahir ALTUNTAŞ (25 Kasım 2010 tarihinden itibaren) Tayfun ERDOĞAN (2 Ocak 2012 tarihinden itibaren) Lütfiye KAÇAN Burcu MOLA Tuğba AÇIL (5 Şubat 2012 tarihinden itibaren) Genel Merkez MD/ÇED Danışma Kurulu Üyelerimiz Banu GÜRLEK Ali İNCİ Daimi Takdir Komisyonu Üyelerimiz İlhami EZEROĞLU Ali İNCİ Banu GÜRLEK ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 18

20 SMGM Temsilcilerimiz Banu GÜRLEK Mithat CİNGİ TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Temsilcimiz Ömer Kamil ARSLAN (Ağustos 2011 tarihine kadar) Yusuf ÇETİNTAŞ (Ağustos 2011 tarihinden sonra) EBB Estetik Komisyon Temsilcimiz Ömer SIKIER Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Temsilcilerimiz Mehmet GÜREL Hulusi Zaim BUYAN Eskişehir Kent Konseyi Temsilcimiz Banu GÜRLEK ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 19

21 Komisyonlarımız İmar Komisyonu N. Tuğba NİĞDELİOĞLU Burcu BAYKAL Taner APAYDIN Meryem KUNDUROĞLU Canan OYTAN Ali inci Ömer SIKIER Mehmet GÜREL Banu GÜRLEK Serdar ÇAVDAR Enerji Verimliliği Komisyonu İbrahim ÜREMİŞ Canan OYTAN Taner APAYDIN Banu GÜRLEK Yusuf ÇETİNTAŞ Mehmet İNCEOĞLU Hasan Fuat SEÇKİNER Müelliflik Hakkı Teknik Komisyon İlhami EZEROĞLU Osman TUTAL Emrah GÖKALTUN Şengül GÜVEN Meryem KUNDUROĞLU Taner APAYDIN ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 20

22 Öğrenci Komisyonu ( Öğretim Yılı) M.Said DİDİN (AÜ) Aylin YAPRAK (ESOGÜ) Esra EKER (AÜ) Ata Mert EROL (ESOGÜ) Semih SEVİNDİK (ESOGÜ) Setenay YILDIRIM (AÜ) Miray SERT (ESOGÜ) ( Öğretim Yılı) Ümit ŞİMŞEK (AÜ) Fatma ÇALIŞKAN (ESOGÜ) Cansu YALNIZ (AÜ) Tolga GÜNAYDIN (ESOGÜ) Gökhan CELEP (AÜ) İrem TURHAN (ESOGÜ) Göker Malik ALTUNTAŞ (AÜ) Akademik Komisyon Osman TUTAL Mehmet GÜREL Mehmet İNCEOĞLU ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 21

23 TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 10. Dönem Çalışma Raporu YENİ KAYIT OLAN, NAKİL GELEN VE NAKİL GİDEN ÜYELERİMİZ ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 22

24 Yeni Üyelerimiz 10. Dönemde Aramıza Katılan Üyelerimiz TUĞBA GENÇ KORAY HATİPOĞLU KAĞAN KARATAŞ MUTLU ORAL ŞEYMA KARA CANER CAN ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 23

25 40322 HASAN KESAL YEŞİM AYDIN FİRDES MUTLU GÖKÇE TURGUT DUYGU ADIGÜZEL FATMA BETÜL ATASOY ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 24

26 39752 NİLÜFER GÜLEÇ NUR GÖRKEM DURSUN GÜLÇİN OĞUZ TUBA GÖKMEN ÖZGÜN ÇALIŞKAN NİZAM ERSİN ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 25

27 41264 FERAHNAZ ŞENGÜN ENES ÖZMEN GÖKÇEN ULUCAN GÜLÇİN TURAN EMRE YENİLMEZ SERHAT TÜZÜN ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 26

28 41691 SENA DELİORMAN BURAK AYDIN HAVVA SACİDE KILIÇ UĞUR ŞAH GÖKÇEN HOCAOĞLU GÜLŞAH GÖKÇE ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 27

29 42135 YUSUF DEMİREZEN GÜLSÜM ÇİLOĞLU EZGİ SARI CAN ULUSOY GÜLŞAH AYDOĞAN SELMİN TAT ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 28

30 42491 SİNEM ER CEMAL KORAY BİNGÖL AYBEN ACIGÖZ BEGÜM ABADAN DİDAR DUYGU EROL NEDRET YILDIZHAN ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 29

31 42675 MEHMET ZAHİD BAYRAK MEHMET FATİH UYSAL ASUMAN YAŞAR DUYGU YAŞAR İSMAİL KAMBER FATMA KULALI ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 30

32 42915 BUSRA NUR ÖZCAN MERVE KADANALIOĞLU TUĞBA TOPÇU KARANİ ÇORA ESRA SARICA ELÇİN KARAGÜL ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 31

33 43089 ZEYNAL TEKBAŞ TAYFUN ERDOĞAN FULYA GÜR BÜŞRA SEMERCİOĞLU DAMLAGÜL ERGİN MUSTAFA ESİN TOKGÖZ ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 32

34 43194 NİHAN AKGÜN ERAY MELİK ÖZBEK EMRE SAĞAY ALİ SERDAR GÜRİŞ ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 33

35 NAKİL GELEN ÜYELERİMİZ TUĞBA GENÇ BURSA ATAKAN ÖNCEL BURSA RECEP ÜSTÜN BURSA BERNA ÜSTÜN BURSA EBRU ÇAKIR ANKARA GÖRKEM IŞIKÇI ANKARA LEVENT TÜZÜN ANKARA BURCU ÖZMUTLU ANTALYA AYSEL ÖZHAN YASAŞ KAYSERİ KENAN ŞENGÖR BURSA HÜSEYİN İRMEŞE BURSA UĞRAŞ GÖKÇE ANKARA NAKİL GİDEN ÜYELERİMİZ NİLÜFER BERBER İZMİR SADUN ÖZEL BURSA ORHAN UĞRAŞ KOCAELİ MERYEM MÜGE UĞRAŞ KOCAELİ KAHRAMAN ONUR KESKİN ELAZIĞ AYÇA AYAZ ANKARA TUĞBA GENÇ BURSA HAKAN DOĞUKANLI İZMİR ATAKAN ÖNCEL BURSA EROL YAVUZ SAMSUN NİLÜFER GÜLEÇ ANKARA MAHMUT YİLDİZ İSTANBUL RECEP ÜSTÜN BURSA BERNA ÜSTÜN BURSA GÖZDE AYDOĞAN BURSA ZİYA BAŞAR TAPICI İSTANBUL ZUHAL ÖZÇETİN ANKARA NUR GÖRKEM DURSUN ANKARA ERSİN NİZAM BURSA EMRE SAĞAY İSTANBUL TÜLAY ÇAKIR KUMRU VAN HAZAL KAYA ANKARA ALPOKAN YALÇIN İSTANBUL AYBEN ACIGÖZ ANKARA GÜLÇİN OĞUZ DİYARBAKIR TUBA GÖKMEN MUĞLA ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 34

36 TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 10. Dönem Çalışma Raporu VEFAT EDEN ÜYEMİZ ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 35

37 Rahmetle Anıyoruz Recep KAÇAN ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 36

38 TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 10. Dönem Çalışma Raporu ÜYE İSTATİSTİKLERİ ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 37

39 ŞUBEMİZ ÜYELERİ (KİŞİ) KADIN 135 ERKEK 178 TOPLAM 313 ŞUBEMİZ ÜYELERİNİN DOĞUM YILLARI (KİŞİ) ve SONRASI 96 ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 38

40 ŞUBEMİZ ÜYELERİNİN MEZUNİYETLERİ (KİŞİ) ANADOLU Ü. 89 ANKARA D.M.M.A. 12 BALIKESİR Ü. 6 BEYKENT Ü. 1 DOĞU AKDENİZ Ü. 4 DOKUZ EYLÜL Ü. 3 EGE Ü. 1 ERCİYES Ü. 4 ESK. OSMANGAZİ Ü. 65 FHS AACHEN 3 FHS HAMBURG 1 G.S.A. 10 GAZİ Ü. 7 GİRNE AMERİKAN Ü. 1 HS ROTTERDAM 1 IŞIK M.M.Y.O. 2 İ.T.Ü. 30 İ.T.Ü. TEKNİK OK. 1 İ.TEKNİK OK.(YILDIZ) 1 İST. TEKNİK OK. 1 İSTANBUL D.M.M.A. 9 K.T.Ü. 6 KONYA D.M.M.A. 1 LEFKE AVRUPA Ü. 1 MİMAR SİNAN G.S.Ü. 1 MİMAR SİNAN Ü. 1 O.D.T.Ü. 4 S.DEMİREL Ü. 2 SELÇUK Ü. 10 TRAKYA Ü. 11 ULUSLARARASI KIBRIS Ü. 1 YAKIN DOĞU Ü. 2 YAŞAR Ü. 1 YEDİTEPE Ü. 1 YILDIZ T.Ü. 11 YILDIZ Ü. 6 ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 39

41 ESKİŞEHİR'DE BÜRO TESCİL BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ (KİŞİ) 2010 YILI YILI YILI 75 ESKİŞEHİR ŞUBESİ AİDAT ÖDEME DURUMU MUAF AİDATINI ÖDEMEYEN AİDATINI ÖDEYEN 113 ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 40

42 Mimarlar Odası Üyelerinin Şubelere Göre Dağılımı (1 Şubat 2012 tarihi itibariyle) ADANA 703 % 1.78 ANKARA ANTALYA BALIKESİR BURSA ÇANAKKALE DENİZLİ DİYARBAKIR ELAZIĞ ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN HATAY İSTANBUL ,02 İZMİR KAHRAMANMARAŞ KAYSERİ KOCAELİ KONYA MALATYA MERSİN MUĞLA 773 1,96 ORDU SAMSUN TRABZON VAN TOPLAM % Erkek : (%59.85) Kadın : (% 40.16) Verilen son sicil numarası: ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 41

43 TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 10. Dönem Çalışma Raporu ESKİŞEHİR ŞUBESİ GENEL KURUL BELGELERİ ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 42

44 ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 43

45 ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 44

46 TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 10. Dönem Çalışma Raporu ESKİŞEHİR ŞUBESİ SMGM ETKİNLİKLERİ ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 45

47 Etkinlik Afişlerinden Örnekler ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 46

48 ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 47

49 Şubemizin SMGM Tarafından Kredilendirilen Etkinlikleri Etkinlik Tarih Kredi Mimar Sinan'ı Anma Programı 9 Nisan Bal Film Gösterimi 6 Mayıs Tülin Hadi-Cem İlhan Söyleşisi 14 Mayıs Binalarda Ses ve Yangın Yalıtımı (Güneş Yüzügür-izoder) 17 Mayıs And Akman Söyleşi (Sağlıklı Yapılar Üzerine) 5 Ekim Panel (Mimarlık Haftası) Aslı Özbay, Yılmaz Büyükerşen Cengiz Bektaş, Abdi Güzer 6 Ekim Nejat Yavaşoğulları Söyleşi 7 Ekim Uğur Tanyeli(Mimari Tasarımda Genel Eğilimler) 8 Ekim Anadolu Üniv. Mim Blm. Öğr. Ve Öğretim Üyeleri Sergisi 8 Ekim Revit Architecture - 3DSMAX Tanıtım Semineri 24 Eylül Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Mimari Eserler 19 Aralık Kamulaştırma Bilirkişiliği-Güncelleme vize 20 Aralık Kültürel Mirasın Korunması ve Kent Gelişimi genel mrk kültürel miras komitesi tarafından 25 Aralık Enerji Kimlik Belgesi Nedir Seminer 15 Ocak Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi Şubat Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi Mart Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Nisan 2011 Orol Ataman Sunum 28 Nisan Cengiz Bektaş Söyleşi 28 Haziran Söyleşi (Boğaçhan Dündaralp-Sait Ali Köknar- Sinan Omacan) 1 Temmuz Mimarlık Haftası Ekim Kent Ve Mimarlık (Ahmet Eyüce) 4 Ekim Üniversite Kampüsleri (Behruz Çinici) 7 Ekim Doğan Hasol Konferansı - Mimarlıkta 50 yıl 28 Aralık ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 48

50 TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 10. Dönem Çalışma Raporu ESKİŞEHİR ŞUBESİ FAALİYETLERİ ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 49

51 13 Şubat 2010 Cumartesi TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi 10. Dönem ilk Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantı öncesi Yönetim Kuruluna seçilen Sayın Bedia SARP'ın istifa etmesi üzerine, birinci sıradaki yedek üye Yusuf ÇETİNTAŞ Yönetim Kurulu toplantısına davet edildi. Yapılan ilk toplantıda görev dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşti. Başkan : Ömer SIKIER Başk. Yard. : Mehmet GÜREL Sekreter : Banu GÜRLEK Sayman : Serdar ÇAVDAR Üye : Ömer Kamil ARSLAN Üye : Ali İNCİ Üye : Yusuf ÇETİNTAŞ 16 Şubat 2010 Salı Yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Toplantılarının her hafta Salı günü saat 17:00 da yapılmasına karar verildi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 50

52 17 Şubat 2010 Çarşamba Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri şubemizi ziyaret etti. Ziyaretçi heyeti şubemizde Yönetim Kurulu Başkanı Ömer SIKIER, Başkan Yardımcısı Mehmet GÜREL, Sekreter Üye Banu GÜRLEK ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İNCİ misafir etti. 18 Şubat 2010 Perşembe Vali Mehmet KILIÇLAR, Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamının katılımıyla makamında ziyaret edildi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 51

53 18 Şubat 2010 Perşembe Şubemiz İmar Komisyonu oluşturuldu. Komisyon şu üyelerimizden oluşmuştur: N. Tuğba NİĞDELİOĞLU Mehmet GÜREL Taner APAYDIN Banu GÜRLEK Burcu BAYKAL Serdar ÇAVDAR Canan OYTAN Ali İNCİ Ömer SIKIER Ö. Kamil ARSLAN 19 Şubat 2010 Cuma TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nin Anemon Otel'de düzenlediği Enerji Verimliliği ve Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği seminerine şubemizi temsilen Sekreter Üye Banu GÜRLEK ve mesleki denetim görevlimiz Elif KIRANDAĞ'ın yanı sıra çok sayıda üyemiz katıldı. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 52

54 19 Şubat 2010 Cuma Şubemiz Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu ilk toplantısını yaptı. Daha sonra Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu üyelerimiz Genel merkez tarafından düzenlenen eğitime de katılmıştır. 23 Şubat 2010 Salı Odunpazarı Kaymakamı Ayhan BAYHAN, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer SIKIER, Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK, Serdar ÇAVDAR, Ömer Kamil ARSLAN ve Yusuf ÇETİNTAŞ ın katılımıyla makamında ziyaret edildi. 23 Şubat 2010 Salı Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyelerinin, İmar Yönetmeliklerinde açık olmayan bazı konularda farklı uygulamalarını giderebilmek üzere, Şubemiz Yönetim Kurulu ve İmar komisyonu üyeleri, bu belediyelerin İmar Müdürlükleri temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 53

55 24 Şubat 2010 Çarşamba Tepebaşı Kaymakamı Dr. Necdet TÜRKER, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer SIKIER, Banu GÜRLEK, Serdar ÇAVDAR, Ömer Kamil ARSLAN, Ali İNCİ ve Yusuf ÇETİNTAŞ katılımıyla makamında ziyaret edildi. 24 Şubat 2010 Çarşamba Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamının katılımıyla makamında ziyaret edildi. 24 Şubat 2010 Çarşamba Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyesi İmar Müdürlüğü Temsilcileri ile görüşmelere devam edildi. Değişmesi söz konusu olan plan notları üzerinde fikir alış verişinde bulunuldu, şubemizin görüşleri iletildi ve bu doğrultuda hareket edilmesi kararlaştırıldı. 24 Şubat 2010 Çarşamba ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 54

56 Üyesi olmamıza rağmen uzun yıllardır toplantı ve etkinliklerine katılmadığımız Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu (İKK) toplantılarına ve etkinliklerine katılım sağlanmasına karar verildi. İKK'de şubemizi Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Kamil ARSLAN ın temsil etmesi kararlaştırıldı. 2 Mart 2010 Salı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet ATAÇ, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer SIKIER, Banu GÜRLEK, Serdar ÇAVDAR, Ömer Kamil ARSLAN ve Ali İNCİ nin katılımıyla makamında ziyaret edildi. 2 Mart 2010 Salı Şubemiz İmar Komisyonu ve Tepebaşı Belediyesi İmar Müdürlüğü nden Kenan ŞENGÖR, Odunpazarı Belediyesi İmar Müdürlüğünden Aysun ORAK'ın da katılımlarıyla imar planı ve plan notları üzerine değerlendirmeler yapıldı. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 55

57 3 Mart 2010 Çarşamba Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan SAKALLI, Yönetin Kurulu üyeleri Ömer SIKIER, Banu GÜRLEK, Serdar ÇAVDAR ve Ali İNCİ nin de katılımıyla makamında ziyaret edildi. 3 Mart 2010 Çarşamba Antalya Büyükşehir Belediyesi nin "Güneş Ev, Ekolojik Eğitim Merkezi"nde inceleme ve araştırma yapmak üzere Yusuf ÇETİNTAŞ ve İbrahim ÜREMİŞ temel atma törenine katıldılar. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 56

58 6 Mart 2010 Cumartesi Mimarlar Odası Uşak Temsilciliği'nin düzenlediği, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN'in konuşmacı olarak katıldığı "Kentli Olmak" paneline Ömer SIKIER, Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK ve Canan OYTAN ile katılım sağlandı. 8 Mart 2010 Pazartesi TMMOB İKK nin Dünya Kadınlar Günü için düzenlediği basın toplantısına ve kutlamalara katılım sağlandı. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 57

59 10 Mart 2010 Çarşamba Şubemiz Enerji Komisyonu oluşturuldu ve ilk toplantısını yaptı. Komisyonumuz aşağıdaki isimlerden oluşmuştur. İbrahim ÜREMİŞ, Banu GÜRLEK, Taner APAYDIN, Canan OYTAN, Mehmet İNCEOĞLU, Yusuf ÇETİNTAŞ, Hasan Fuat SEÇKİNER 11 Mart 2010 Perşembe Tepebaşı Belediyesi İmar Müdürü olarak göreve başlayan İnş.Müh. Meral SOYER'e, Yönetim Kurulu üyeleri Banu GÜRLEK, Serdar ÇAVDAR ve Ali İNCİ nin katılımıyla makamında tanışma ve nezaket ziyaretinde bulunuldu. 11 Mart 2010 Perşembe Eskişehir Ticaret Odası'nın İtalya ile Vize Kolaylığı Protokolü için, Ankara TOBB Üniversitesi nde düzenlenen törene Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer SIKIER katılım sağladı. 15 Mart 2010 Pazartesi TMMOB İKK Toplantısına şube temsilcimiz Ömer Kamil ARSLAN katılım sağladı. 16 Mart 2010 Salı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Davut AYDIN, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer SIKIER, Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK, Ömer Kamil ARSLAN ve üyemiz Mehmet İNCEOĞLU katılımıyla makamında ziyaret edildi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 58

60 19-20 Mart 2010 Mimarlar Odasının tüm şube ve temsilciliklerinden, Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla Bolu Abant ta gerçekleşen, Mimarlar Odası Genel Merkezi 41. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısına şubemizi temsilen Yönetim Kurulu üyeleri Ömer SIKIER, Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK, Serdar ÇAVDAR ve Ali İNCİ ile katılım sağlanmıştır. Banu GÜRLEK, Divan Kurulunda görev almıştır. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 59

61 22 Mart 2010 Pazartesi Şubemiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı Prof.Dr. Ruşen YAMAÇLI ile Mimar Sinan Anma Günü Programı ve Enerji Komisyonu Projelerinde işbirliği için bir görüşme gerçekleştirdi. 24 Mart 2010 Çarşamba Nisan ayında yapılacak olan Mimarlar Odası Genel Merkezi 42. Genel Kurulu hazırlık çalışmaları için Mimarlar Odası Bursa Şubesi nin ev sahipliğinde yapılan ve tüm şubelerin davetli olduğu toplantıya şubemizi temsilen Başkan Yardımcımız Mehmet GÜREL ve Sekreter Üyemiz Banu GÜRLEK katıldı. 24 Mart 2010 Çarşamba İmar Komisyonu toplantısı şubemiz toplantı salonunda yapıldı. 25 Mart 2010 Perşembe Şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Estetik Komisyon uygulamaları ile üyelerimizin yaşadığı sorunları aktarmak ve çözüm üretebilmek için, Büyükşehir Belediyesi Estetik Komisyon üyeleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. 27 Mayıs 2010 Cumartesi Yönetim Kurulu üyelerimiz Ömer SIKIER, Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK, Ömer Kamil ARSLAN, Ali İnci, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldiler. Üyelerimizin Büyükşehir Belediyesi'nde yaşadığı sorunlar dile getirildi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 60

62 27 Mayıs 2010 Cumartesi Yönetim Kurulu üyelerimiz, Sivrihisar Belediye Başkanı Fikret ARSLAN'ın davetlisi olarak ilçedeki tarihi doku, yapılan iyileştirme ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Tarihi Kentler Birliği üyesi olan ilçe belediyesi ile odamız ve üniversiteler işbirliği ile çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 61

63 28 Mart 2010 Pazar Üyelerimiz ve aileleri ile birlikte, Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve TÜYAP Fuarcılık tarafından bu yıl 22 incisi düzenlenen Bursa Yapı ve Yaşam Kongresi ve Fuarını Ziyaret ettik. Etkinlik SMGM tarafından kredilendirildi. Fuar öncesi, Osmanlı sivil mimarisinin en görkemli köy yerleşimini günümüze kadar ulaştıran Cumalıkızık'a uğrayıp, tarihi dokuda çay molası verildi. Fuar dönüşü, Mudanya'da kısa bir gezi ve yemek molası verildi. Hoş ve eğlenceli bir günün ardından Eskişehir'e dönüldü. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 62

64 30 Mart 2010 Salı Memleket Sevdalıları Derneği (MSD) Eskişehir Şubesi yöneticileri ve üyeleri şubemize ziyaret gerçekleştirdiler. Dernek yöneticileri ve üyelerini şubemizde Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer SIKIER ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Banu GÜRLEK, Ali İNCİ ve Yusuf ÇETİNTAŞ misafir ettiler. 31 Mart 2010 Çarşamba Nisan ayında yapılacak olan Mimarlar Odası Genel Merkezi 42. Genel Kurulu için hazırlık çalışmaları, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi nin ev sahipliğinde ve tüm şubelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer SIKIER ve Sekreter Üyemiz Banu GÜRLEK katıldı. 1 Nisan 2010 Perşembe Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ömer SIKIER, Banu GÜRLEK, Ali İNCİ ve Yusuf ÇETİNTAŞ ın katılımıyla, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fazıl TEKİN'e makamında ziyaret gerçekleştirildi. 2 Nisan 2010 Cuma Şubemiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Estetik Komisyon uygulamaları ile ilgili olarak bir kez daha Büyükşehir Belediyesi Estetik Komisyon üyeleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yaşanan sıkıntıların giderilmesi için bazı kriterlerde anlaşma sağlandı. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 63

65 6 Nisan 2010 Salı Enerji Komisyonumuz şubemizde geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Komisyon üyelerimizin daveti üzerine Anadolu Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi'nin enerji ve enerji verimliliği alanında çalışma yapan temsilcileri ile şubemiz toplantı salonunda bir buluşma gerçekleştirdi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 64

66 9 Nisan 2010 Cuma Ölümünün 422. yılında Mimar Sinan'ı Anma Töreni, Eskişehir deki tek eseri olan Kurşunlu Külliyesi nde gerçekleştirildi. Etkinlik Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi, Anadolu ve Osmangazi Üniversiteleri ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri işbirliği ile düzenlendi. Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Abdullah DEVECİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Çiğdem ALAS ve Odunpazarı Belediyesi yetkililerinin büyük ustanın yapıtları hakkında dinleyicilere bilgi verdiği törene her iki üniversitenin rektörleri, Mühendislik Mimarlık Fakülteleri dekanları, Mimarlık bölüm başkanları, Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan SAKALLI'nın yanı sıra çok sayıda meslektaşımız ve mimarlık bölümü öğrencisi katıldı. Tören sonrasında kokteyl verildi ve Odunpazarı bölgesinde bir gezi gerçekleştirildi. Etkinlik SMGM tarafından kredilendirildi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 65

67 16-18 Nisan 2010 TMMOB Mimarlar Odası 42. Genel Kurulu ve Seçimlerine, Şubemiz Genel Kurul Delegeleri Meral EMEL, Şengül GÜVEN, Ayşegül ÜNÜGÜR, Banu GÜRLEK, İlhami EZEROĞLU, İbrahim Yaşar DEDELEK, Serdar ÇAVDAR ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer SIKIER, Ömer Kamil ARSLAN, Ali İNCİ, Yusuf ÇETİNTAŞ ile birlikte kalım sağlandı. Şubemiz Sekreter Üyesi Banu GÜRLEK divan kurulunda görev aldı. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 66

68 20 Nisan 2010 Salı Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve şubemiz işbirliği ile Kerem YAZGAN'ın konuşmacı olarak katıldığı konferans düzenlendi. Üyelerimizin ve her iki üniversiteden mimarlık bölümü öğrencilerinin katılım sağladığı etkinlik SMGM tarafından da kredilendirildi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 67

69 23-24 Nisan 2010 İzmir'deki dört üniversite eğitim gören, Mimarlar Odası İzmir Şubesi öğrenci üyelerinin katıldığı Eskişehir Gezisi nde misafirlere Yönetim Kurulu Üyemiz Banu GÜRLEK ve şubemiz öğrenci üyeleri eşlik etti ve şehrimiz tanıtıldı. 29 Nisan 2010 Perşembe İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesinin düzenlediği Enerji Performans Yönetmeliği ve Isı Yalıtımı konulu seminere katılım sağlandı. 1 Mayıs 2010 Cumartesi Mimarlığı topluma daha çok tanıtmak amacıyla, Ulusal Egemenlik Haftası içerisinde, çeşitli okullardan katılan ilköğretim öğrencileri ve üyelerimizin çocukları ile birlikte Sivrihisar'da "Çocuk Gözüyle Mimarlık" fotoğrafları çekildi, çocuklara mimarlık mesleği anlatıldı. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 68

70 1 Mayıs 2010 Cumartesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına TMMOB ile birlikte katılım sağlandı. 5 Mayıs 2010 Çarşamba İmar Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve Plan Notları için Mimarlar Odası görüş ve önerilerini oluşturuldu. 5 Mayıs 2010 Çarşamba Enerji Komisyonumuzun daveti üzerine, kentimizdeki TMMOB üyesi meslek odalarının enerji alanında çalışma yapan temsilcileri ile şubemizde tanışma toplantısı düzenlendi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 69

71 6 Mayıs 2010 Perşembe 12. Uluslararası Eskişehir Film Festivali kapsamında gösterimde olan, Berlin Film Festivalinde Altın Ayı Ödülü almış olan "Bal" filmini üyelerimiz ve aileleri ile birlikte izledik. 7 Mayıs 2010 Cuma Şubemiz Öğrenci Temsilciler Kurulu oluşturulması için Anadolu ve Osmangazi Üniversitesinden öğrenciler şubemiz toplantı salonunda bir araya geldiler. 7 Mayıs 2010 Cuma Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon Kürsüsü öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan bir grup ile Eskişehir ve yakın çevresine bir teknik gezi gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mehmet GÜREL gezi sırasında gruba eşlik etti. Eskişehir için ortak projeler yapılabileceği kararlaştırıldı. 8 Mayıs 2010 Cumartesi TÜYAP Fuarcılık tarafından bu yıl 33 üncüsü düzenlenen İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezindeki Yapı Fuarı na üyelerimiz ve öğrenci üyelerimiz ile ziyaretçi olarak katılım sağladık. 10 Mayıs 2010 Pazartesi Odunpazarı Kültür ve Sanat Festivali nde verilecek olan "En iyi Koruma Ödülü" jürisinde odamızı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Mehmet GÜREL temsil etti. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 70

72 11 Mayıs 2010 Salı Anadolu ve Osmangazi Üniversitesi öğrenci üyeleri aralarından seçim yapılarak Öğrenci Temsilci Kurulu oluşturuldu. Öğrenci Temsilci Kurulu ve Yönetim Kurulumuzun katıldığı bir tanışma toplantısı gerçekleştirildi. 14 Mayıs 2010 Cuma Anadolu Üniversitesi nde gerçekleşen Cem İLHAN Söyleşisi ne üyeler ile birlikte katılım sağlandı. Etkinlik SMGM tarafından kredilendirildi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 71

73 14 Mayıs 2010 Cuma Akatünvel Sanat Topluluğu resim sergisine Yönetim Kurulu ve üyelerimiz ile birlikte katılım sağlandı. 15 Mayıs 2010 Cumartesi Akatünvel Sanat Topluluğu üyesi sanatçılar ile Kent Gezisi gerçekleştirildi. Şubemiz mesleki denetim görevlisi Gülşah Doğan kendilerine eşlik etti. 16 Mayıs 2010 Pazar Anadolu Üniversitesi Öğrenci Topluluğu nun "Alegori" adlı doğaçlama oyununa üyelerimiz ve öğrenci üyelerimiz ile birlikte katılım sağlandı. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 72

74 17 Mayıs 2010 Pazartesi Şubemiz Enerji Komisyonu öncülüğünde başlatılan Eskişehir Enerji Platformu üçüncü toplantısı, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, meslek odaları ve belediyelerin enerji komisyonlarının da katılımıyla Tepebaşı Belediyesi ev sahipliğinde Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Toplantıya, şubemizi temsilen Enerji Komisyonu üyesi İbrahim ÜREMİŞ ve şubemiz Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Banu GÜRLEK ile katılım sağlandı. 17 Mayıs 2010 Pazartesi Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümünde gerçekleştirilen, İZODER'den İnş.Müh. Güneş YÜZÜGÜR'ün sunduğu "Binalarda Ses ve Yangın Yalıtımı" konferansına katılım sağlandı Mayıs 2010 Mimarlar Odası Antalya Şubesi nin düzenlediği 5. Genç Mimarlar Buluşmasına şubemiz genç mimarlarından bir grup ile katılım sağlandı. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 73

75 25 Mayıs 2010 Salı Yönetim Kurulumuz, şubemiz öğrenci temsilcileriyle birlikte bir toplantı gerçekleştirdi ve çalışma ilkeleri belirlendi. 2 Haziran 2010 Çarşamba Serbest çalışan üyelerimizi oldukça yakından ilgilendiren, İmar yönetmeliği plan notlarında yapılan çalışmalar, şubemizce bildirilen görüşler üzerine yapılan düzenlemeler ve değişiklikler hakkında bilgiler vermek ve geçirilen süreci üyelerimizle paylaşmak üzere, Hayal Kahvesi restoranda yemekli bir toplantı düzenlenmiştir. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 74

76 ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 75

77 5 Haziran 2010 Cumartesi Üyelerimizin de katılım sağladığı Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği nin düzenlediği ağaç dikme kampanyası plaket törenine şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreter Üyemiz Banu GÜRLEK katılım sağladı. 11 Haziran 2010 Cuma Mimarlar Odası genel merkez denetçileri Özcan GÖRMÜŞ ve Ali SARIBAŞ tarafından şubemiz 10. dönem ilk denetlemesi gerçekleştirildi. Denetlemede şube sekreterimiz ve saymanımız hazır bulundu. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 76

78 13-20 Haziran 2010 Mimarlar Odası Ankara Şubesin tarafından Halfeti de Ktılımcı Mimarlık temasıyla düzenlenen mimarlık öğrencileri yaz okuluna, şubemiz Sekreter Üyesi Banu GÜRLEK ve üyemiz Canan OYTAN yürütücülüğünde, Anadolu ve Osmangazi Üniversitesi öğrenci üyelerimizden 8 kişilik bir öğrenci grubu ile katılım sağlandı. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 77

79 21 Haziran 2010 Pazartesi Çeşitli okullardan ilköğretim öğrencilerinin Sivrihisar'da çektiği fotoğraflardan oluşan "Çocuk Gözüyle Mimarlık" fotoğraf yarışması, sergisi ve ödül töreni şubemiz toplantı salonunda, öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerinin de katılımıyla gerçekleştirildi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 78

80 22 Haziran 2010 Salı Şubemiz toplantı salonunda Öğrenci Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda bir dizi etkinlik ve eğitimler düzenlenmesi planlandı. 1 Temmuz 2010 Perşembe Şubemiz tarafından, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun tutumu ve uygulamaları hakkında basın açıklaması gerçekleştirildi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 79

81 9 Temmuz 2010 Cuma Öğrenci Komisyonumuz tarafından düzenlenen ve Anadolu Üniversitesi Kariyer Kulübü Başkanı Eray ÖZDEMİR tarafından sunulan Etkili İletişim semineri, şubemiz toplantı salonunda gerçekleştirildi. 16 Temmuz 2010 Cuma Öğrenci Komisyonumuz tarafından düzenlenen ve Anadolu Üniversitesi Kariyer Kulübü Başkanı Eray ÖZDEMİR tarafından sunulan Zaman Yönetimi semineri, şubemiz toplantı salonunda gerçekleştirildi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 80

82 23 Temmuz 2010 Cuma Öğrenci Komisyonumuz tarafından düzenlenen ve Anadolu Üniversitesi öğrenci temsilcimiz Said DİDİN tarafından sunulan Kariyer Planlama semineri, şubemiz toplantı salonunda gerçekleştirildi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 81

83 29 Temmuz 2010 Perşembe SMGM Bölge toplantısı, Mimarlar Odası Ankara, Konya, Kayseri ve Eskişehir Şubelerinden SMGM temsilcilerinin ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali EKİNCİ nin de katılımı ile şubemiz ev sahipliğinde şubemiz toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 82

84 30-31 Temmuz 2010 Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından düzenlenen geniş katılımlı Merkez Yönetim Kurulu 9. toplantısı şubemiz ev sahipliğinde geçekleştirilmiştir. Tüm şubelerden yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda şubemiz öğrenci temsilciliği de faaliyetlerini anlatan bir sunum yapmıştır. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 83

85 ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 84

86 6 Ağustos 2010 Cuma İmar Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve Plan Notları üzerine Yönetim Kurulumuz ile fikir alışverişi yapıldı. Toplantı sonucu hazırlanan rapor belediyelere sunuldu. 21 Ağustos 2010 Cumartesi Tüm meslek örgütleri içerisinde büyük bir sorun olan ve çözüm yolları aranan Haksız Rekabet gündemiyle, üyelerimizin de katılım sağladığı, Şube Danışma Kurulu gerçekleştirildi. Görüş ve öneriler doğrultusunda bir rapor oluşturularak Genel Merkezimize şube görüşümüz olarak iletildi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 85

87 23 Ağustos 2010 Pazartesi Kentpark Ada Restaurant ta düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelen üyelerimiz ve aileleri hoşça vakit geçirdiler. 3 Eylül 2010 Cuma Mimarlar Odası Genel Merkez de yapılan Mesleki Uygulama ve Denetim Komisyonu toplantısına şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreteri Banu GÜRLEK tarafından katılım sağlandı. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 86

88 4-5 Eylül 2010 Cuma Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi Öğrenci Temsilciliği, Mimarlar Odası öğrenci çalışmalarının yurt çapında yayılması ve gelişmesi amacıyla çeşitli illerden şehrimize gelen mimarlık öğrencilerini misafir etmiştir. Şube faaliyetleri ve öğrenci çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 15 Eylül 2010 Çarşamba Şubemiz Enerji Komisyonu, toplantı salonumuzda bir toplantı gerçekleştirdi. Şube binamızın daha modern, kent merkezinin sıkışıklığı ve sorunlarından uzak, daha ulaşılabilir bir yerde konumlandırılması için arsa/arazi araştırma, mümkün olur ise arsayı bedelsiz ya da düşük maliyetle edinebilme ve enerji etkin bir bina inşa ederek Eskişehir de ve Türkiye de örnek model oluşturma konusunda Yönetim Kurulu ile birlikte ilke kararı alındı. Öğrenci üyelerimizin de katılacağı bir grup ile kentte keşif turu yapılması kararlaştırıldı. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 87

89 16 Eylül 2010 Perşembe Şubemiz mesleki denetim görevlisi Gülşah DOĞAN ın doğum gününü kutladık. Nice mutlu senelere ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 88

90 19 Eylül 2010 Pazar Enerji komisyonumuz öncülüğünde öğrenci üyelerimizin de katıldığı bir grup ile Eskişehir de enerji etkin bir Mimarlar Odası binası yapılabilecek uygun arazi araştırması için kentte keşif turu yapıldı, fotoğraflar çekildi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 89

91 23 Eylül 2010 Perşembe TÜYAP Fuarcılık tarafından bu yıl 23 üncüsü düzenlenen Ankara Altınpark ta düzenlenen Yapı Fuarı na üyelerimiz ve öğrenci üyelerimiz ile ziyaretçi olarak katılım sağlanmıştır. Fuar sonrası tarihi Beypazarı ilçesine gezi gerçekleştirilmiştir. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 90

92 23 Eylül 2010 Perşembe Bilgisayar Destekli Tasarım Programı Tanıtım Semineri şubemiz toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 91

93 30 Eylül-1-2 Ekim 2010 Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından Sinop ta düzenlenen geniş katılımlı Merkez Yönetim Kurulu 11. toplantısına ve Kent Kültür Demokrasi Forumu na şubemizi temsilen Başkan Yardımcımız Mehmet GÜREL, Sekreter Üyemiz Banu GÜRLEK, Saymanımız Serdar ÇAVDAR, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ali İNCİ ve Ömer Kamil ARSLAN ile katılım sağlanmıştır. 5 Ekim 2010 Salı Teması, Daha İyi Kentler, Daha İyi Yaşamlar: Tasarımla Sürdürülebilirlik olarak belirlenen 2010 yılı Mimarlık Haftası kapsamında şubemizce bir dizi etkinlik düzenlendi. Yapı biyoloğu ve iç mimar olan Sayın And AKMAN tarafından Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi seminer salonunda Sağlıklı Yapılar Üzerine Söyleşi gerçekleştirildi. And AKMAN, sağlıklı yapılar üzerine deneyimlerini, yurtiçi ve yurtdışındaki kendi çalışmaları üzerinden izleyicilere aktardı. Bu etkinlik SMGM tarafından da kredilendirildi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 92

94 6 Ekim 2010 Çarşamba Daha İyi Kentler, Daha İyi Yaşamlar: Tasarımla Sürdürülebilirlik temasıyla, Mimar Aslı ÖZBAY yöneticiliğinde, Sayın Cengiz BEKTAŞ, Prof.Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN ve Doç.Dr. Celal Abdi GÜZER in konuşmacı olarak katıldığı panel Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda gerçekleştirildi. Çok sayıda üyemizin katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinlik SMGM tarafından da kredilendirildi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 93

95 7 Ekim 2010 Perşembe Mimarlık haftası etkinlikleri kapsamında; meslektaşımız, aynı zamanda Bulutsuzluk Özlemi müzik grubunun solisti olan Nejat YAVAŞOĞULLARI bizlerle hayatının vazgeçilmezleri olduğunu söylediği mimarlık ve müzik deneyimlerini paylaştı. Mimarlık aalnında yaptığı çalışmalardan örnekleri müzikler eşliğinde sundu. Taşbaşı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen etkinlik SMGM tarafından da kredilendirildi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 94

96 8 Ekim 2010 Cuma Öğrenci Temsilciliğimiz tarafından, Anadolu ve Osmangazi Üniversitesi mimarlık bölümünde okuyup henüz Mimarlar Odası na öğrenci üye olmamış öğrencilere temsilcilik faaliyetlerinin anlatıldığı bir sunum gerçekleştirildi. Mimarlık Haftası etkinliklerinin son günündeki bu etkinlik Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Kongre Merkezi Kırmızı Salonda yapıldı. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 95

97 8 Ekim 2010 Cuma Mimarlık Haftası etkinliklerinin son gününde, Sayın Uğur TANYELİ tarafından Mimari Tasarımda Eğilimler: 2000 den bu yana neler oluyor? konulu konferans verildi. Katılımın çok yoğun olduğu bu etkinlik de SMGM tarafından kredilendirildi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 96

98 8 Ekim 2010 Cuma Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezinde düzenlenen Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğrenci ve Öğretim Elemanları Sergisi Açılışı ve Kokteyli ne de Mimarlık Haftası 2010 etkinlikleri kapsamında katılım sağlanmıştır 9 Ekim 2010 Cuma Mimarlık Haftası dolayısı ile AKP İl Başkanı Salih KOCA ve beraberinde bir gurup partili, yönetim kurulumuz nezdinde şubemize ziyarette bulundular. 16 Ekim 2010 Cumartesi TÜYAP Fuarcılık tarafından bu yıl 16 ncısı düzenlenen İzmir Kültürpark ta düzenlenen Yapı Fuarı na üyelerimiz ve öğrenci üyelerimiz ile ziyaretçi olarak katılım sağlandı. Fuar sonrası İzmir'de kent gezisi gerçekleştirildi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 97

99 4 Kasım 2010 Perşembe Mimarlar Odası nın Anma Programı kapsamında Atatürk ün Mimarı olarak bilinen Seyfi ARKAN anısına oluşturulan; Modernist Açılımda Bir Öncü: Seyfi ARKAN sergisi; Tepebaşı Belediyesi zemin katında, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet ATAÇ, şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri, üyelerimiz ve halkın katılımı ile açıldı. Sergi, 30 Kasım 2010 tarihine kadar açık kaldı. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 98

100 6-7 Kasım 2010 Mimarlar Odasının tüm şube ve temsilciliklerinden, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Bursa Uludağ da gerçekleştirilen, Mimarlar Odası Genel Merkezi 42. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısına şubemizi temsilen Ömer SIKIER, Mehmet GÜREL, Banu GÜRLEK ve Mithat CİNGİ katılım sağladı. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 99

101 9 Kasım 2010 Salı Şubemiz toplantı salonunda öğrenci üyelerin geniş katılımı ile buluşma gerçekleştirildi. Öğrenci Üyeler Toplantısı sonunda, öğrencilere yönelik etkinlikler için planlama yapıldı. 30 Kasım 2010 Salı Şubemiz toplantı salonunda Yapı Denetim Kuruluşlarında görev yapan üyelerimizin karşılaştıkları sorunlar üzerine bir toplantı gerçekleştirildi. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 100

102 10-11 Aralık 2010 Mimarlar Odası Genel Merkezi nin düzenlediği Etik ve Bilirkişilik konulu sempozyum, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi nde gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreteri Banu GÜRLEK ve üyemiz Resul Bilgin AKBAŞARAN ile katılım sağlanmıştır Aralık 2010 Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından Hatay da düzenlenen geniş katılımlı, 42. dönem 15. Merkez Yönetim Kurulu Toplantısına ve Kent Kültür Demokrasi Forumu ikinci buluşmasına şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Ömer SIKIER, Başkan Yardımcısı Mehmet GÜREL, Sekreter Banu GÜRLEK, Sayman Serdar ÇAVDAR ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İNCİ ile katılım sağlandı. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 101

103 19 Aralık 2010 Pazar SMGM eğitmenlerinden Mimar Özden Fikret OĞUZ tarafından "Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Mimari Eserler" konulu eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Şubemiz toplantı salonunda yapılan 6 saat süreli eğitim çalışması, katılımcı üyelerimiz için SMGM tarafından 6 kredi olarak değerlendirilmiştir. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 102

104 20 Aralık 2010 Pazartesi SMGM eğitmenlerinden Mimar Ayşen YILMAZ ÖĞÜT tarafından Bilirkişilik Güncelleme konulu eğitim gerçekleştirildi. Şubemiz toplantı salonunda yapılan 8 saat süreli eğitim çalışması, katılımcı üyelerimiz için SMGM tarafından 8 kredi olarak değerlendirilmiştir Aralık 2010 Şubemiz ve Mimarlar Odası Genel Merkezi işbirliği ile Kültürel Mirasın Korunması ve Kent Gelişimi konulu çalıştay ve panel Eskişehir de düzenlenmiştir. Çalıştayda açılış konuşmalarının ardından, Y.Mimar Kemal NALBANT, Prof.Dr. Emre MADRAN ve Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Hülya ÇOPUROĞLU tarafından sunumlar yapılmıştır. ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Emre MADRAN yönetiminde gerçekleştirilen panele, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet ATAÇ, Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan SAKALLI, Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Ali ULU ve şubemiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet GÜREL konuşmacı olarak katılım sağlamışlardır. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 103

105 ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 104

106 ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 105

107 28 Aralık 2010 Salı Şubemiz öğrenci temsilciliği öncülüğünde ve ev sahipliğinde TMMOB ye bağlı meslek örgütlerinin öğrenci üyeleri bir araya gelerek TMMOB Öğrenci Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda TMMOB ye bağlı odaların desteği ile öğrencilerin organize edeceği geniş katılımlı bir panel düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 106

108 29 Aralık 2010 Çarşamba 2010 yılına veda edip yeni bir yıla girerken, üyelerimiz ile birlikte şubemiz toplantı salonunda gerçekleştirilen kokteylde bir araya gelinmiştir. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 107

109 15 Ocak 2011 Cumartesi 2011 yılı Enerji Tasarrufu Haftası içerisinde, şubemiz Enerji Komisyonunca kentimizdeki meslek örgütleri, yerel idareler, kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin, üyelerimizin ve halkın katılımıyla Eskişehir Valiliği İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda Enerji Kimlik Belgesi Nedir? konulu bir panel düzenlenmiştir. Şubemiz Enerji Komisyonu Başkanı İbrahim ÜREMİŞ in yönettiği panele konuşmacı olarak katılan, Yapı Biyoloğu ve İç Mimar And AKMAN "Avrupa'da Sağlıklı Binalar", EVD Firmasından Makine ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 108

110 Mühendisi Tuncer PENBE "Enerli Kimlik Belgesi Nedir?", TÜV Genel Müdürlüğünden Fatih C. ÖNDER, "Uluslararası Tanınmışlıklar ve Standartlar", Tansenin UÇARER, "Ölçüm Ekipmanları", Eskişehir Osmangazi Üniverstesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Burhanettin IŞIKLI, "Çevre Sağlığı Bilinci", Suzan AKINCI "Mesleki Sorumluluk Sigortası" konusunda bilgiler aktarmışlardır. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 109

111 18 Ocak 2011 Salı Şubemiz İmar Komisyonu, mesleki denetim görevlileri, Yönetim Kurulu üyeleri ile Tepebaşı Belediyesi nde görevli mimar mesleki denetim görevlileri Selmin DOĞANCI ve Eşref Taner İLERDE, Odunpazarı Belediye sinde görevli Aysun ORAK ın da katıldığı toplantıda, İmar Yönetmeliği ve Plan Notları konusunda bir çalışma gerçekleştirilmiştir. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 110

112 26 Ocak 2011 Çarşamba Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi toplantı salonunda, Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi (SMGM) tarafından, yönergeler ve e-eğitim gündemiyle düzenlenen 4. Çalıştaya şubemizi temsilen Yönetim Kurulu SMGM sorumlumuz Banu GÜRLEK ve SMGM temsilcimiz Mithat CİNGİ katılım sağlamıştır. 30 Ocak 2011 Pazar Mimarlık Öğrencilerinin yarıyıl buluşması Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir de gerçekleştiriliştir. Buluşma On Buçuk ismi ile düzenlenen toplantıya Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerinden öğrenci üyelerimiz katılımcı olarak, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Banu GÜRLEK de gözlemci olarak katılım sağlamıştır. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 111

113 1 Şubat 2011 Salı Katılımcılığı ve paylaşımı arttırmak, şube işleyişine birlikte karar verebilmek amacıyla; her hafta Salı günleri düzenli olarak yapılan yönetim kurulu toplantılarının yanı sıra her ayın ilk Yönetim Kurulu toplantısının üyelerimizin de katılımı ile yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda üyelerin de katılımıyla ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. 17 Şubat 2011 Perşembe Şubemiz öğrenci temsilciliği öncülüğünde bir araya gelen TMMOB öğrenci üyeleri bir önceki toplantıda gerçekleştirme kararını aldıkları panel üzerine çalışma yapmıştır. Şubemiz toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada, panelin konusu Türkiye de Enerji Politikaları olarak belirlenmiş ve katılımcılar, yer ve zaman planlaması gibi konularda üyeler arasında iş bölümü yapılmıştır. ÇALIŞ MA RAPORU Sayfa 112

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

Sayman Üyelerle Toplantı. Çanakkale de Bölgesel Geoteknik Eğitim Kursu. Riskli bina tespit çalışmalarıyla ilgili yanlış bilgilendirmeye İMO dan tepki

Sayman Üyelerle Toplantı. Çanakkale de Bölgesel Geoteknik Eğitim Kursu. Riskli bina tespit çalışmalarıyla ilgili yanlış bilgilendirmeye İMO dan tepki sayı 221 / 15 nisan 2013 genç-imo Konseyi ilk 15 Nisan 2013 1 toplantısını gerçekleştirdi...3 te TMMOB Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı...5 te TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Bilirkişi

Detaylı

4. DÖNEM 2012-2013 Yılları ÇALIŞMA RAPORU

4. DÖNEM 2012-2013 Yılları ÇALIŞMA RAPORU 4. DÖNEM 2012-2013 Yılları ÇALIŞMA RAPORU 1 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 5. OLAĞAN GENEL KURULU 25 OCAK 2014 İÇİNDEKİLER Sunuş... 3 İzmir Şube 5. Olağan Genel Kurulu... 4 4. Dönem Yönetim

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Eylül 2012-Mart 2014 GENEL KURUL İLANI TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI 2. OLAĞAN GENEL KURULU Bilgisayar Mühendisleri Odası 2. Olağan Genel Kurulu 1 Mart 2014 Cumartesi

Detaylı

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik ADANA 12 Eylül- 12 Eylül ün 25 inci yıldönümü dolayısıyla yapılan mitinge katılındı. 16 Eylül- İl Koordinasyon Kurulu (İKK) toplantısına katılındı. 28 Eylül- İKK toplantısına katılım sağlandı. 3 Ekim-

Detaylı

Haber Bülteni. Tarımsal Öğretimin 168. Yılı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Haber Bülteni. Tarımsal Öğretimin 168. Yılı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Özel Sayı Ocak 2014 Haber Bülteni TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tarımsal Öğretimin 168. Yılı TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası nca (ZMO), Tarımsal Öğretimin Başlangıcının 168 inci Yıldönümü nedeniyle düzenlenen

Detaylı

İMO 41. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplantısı 21 Kasım da Trabzon da gerçekleştirildi. Özelleştirme: Varlığım sermayeye armağan olsun

İMO 41. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplantısı 21 Kasım da Trabzon da gerçekleştirildi. Özelleştirme: Varlığım sermayeye armağan olsun sayı 199 / 15 aralık 2009 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Şubelerden...2 de 15 Aralık 2009 1 İMO Sempozyumları devam ediyor...4 te Yapı ve Denetim Çalıştayı düzenlendi...13 de TMMOB 3.

Detaylı

21. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

21. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 21. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ Şubelerimiizin çalışma raporları, iletildiği şekliyle aşağıda özet olarak sunulmaktadır. ADANA ŞUBE Adana Şube nin 9. Dönemini kapsayan 2012 2014 tarihleri arasında Jeoloji

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 9. DÖNEM (2012-2014)

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 9. DÖNEM (2012-2014) TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 9. DÖNEM (2012-2014) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ASİL ÜYELER BAŞKAN: NEDRET DURUKAN II.BAŞKAN: BÜLENT ŞENTÜRK YAZMAN: HÜRRİYET DEMİRHAN SAYMAN: MESUT ERKAN ÜYE:

Detaylı

MÜHENDİSİN YEMİNİ TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014

MÜHENDİSİN YEMİNİ TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014 TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014 MÜHENDİSİN YEMİNİ Bana verilen mühendislik unvanına daima layık olmaya, onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu

Detaylı

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 6. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 6. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Yönetim kurulu adına açılış, başkanlık divanı seçimi ve

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Kitaplar Serisi: 25 ANKARA Mart 2010 1 Copyright, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası. Bu kitap bir telif eseridir. Tüm hakları saklıdır. Önceden yazılı

Detaylı

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi sayı 258/ 1nisan 2015 1 Nisan 2015 1 genç - İMO 8.öğrenci meclisi Antalya da gerçekleştirildi...2 de Japon meslektaşımızın intiharı mesleki ve insani ders niteliğindedir...4 te TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

Detaylı

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN, bir siyasi partinin yönetim organlarında aktif görev üstlenmiş olması

Detaylı

ANTALYA. Eşgüdüm Kurulu tarafından ülkemizde meydana gelen terör olaylarını protesto etmek amacıyla 24 Ekim 2007 tarihinde yapılan basın açıklamasına

ANTALYA. Eşgüdüm Kurulu tarafından ülkemizde meydana gelen terör olaylarını protesto etmek amacıyla 24 Ekim 2007 tarihinde yapılan basın açıklamasına ADANA Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıp 11.10.2007 gün ve 26670 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması

Detaylı

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI g ündem 1. GÜN Saat 10:00 1- Yoklama ve Açılış, 2- Başkanlık Divanının Seçimi, 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4- Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi, 5- Oda Başkanı nın Açılış

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 i TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2012-2013) 24 Şubat 2014, Ankara Mithatpaşa Cad. 44/16 Kızılay/Ankara Tel: 0.312

Detaylı

ŞUBELERİMİZDEN. katıldı. Gelenek- sel Başak Balomuz 16 Şubat 2008 tarihinde Göynük Quin Elizabeth Hotel de 600 ü aşkın meslektaşımız

ŞUBELERİMİZDEN. katıldı. Gelenek- sel Başak Balomuz 16 Şubat 2008 tarihinde Göynük Quin Elizabeth Hotel de 600 ü aşkın meslektaşımız 32 ADANA Demokratik kitle örgütlerince 2 Şubat 2008 de Atatürk Parkı önünde gerçekleştiri- len türban karşıtı eyleme ZMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Selma KI- RANÇEŞME ve üyelerimiz katılarak destek

Detaylı

Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti

Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti Kazım Karabekir Cad. Murat Çarşısı No: 41/1 İskitler - Ankara Tel : 0312 384 26 27 Fax : 0312 384 17 07 info@umitofset.com.tr www.umitofset.com.tr

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010 2012) TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) 10. OLAĞAN

Detaylı

AKİNA MÜHENDİSLERİ ODA

AKİNA MÜHENDİSLERİ ODA TMMOB TMMOB ESKİŞEHİR ŞUBESİ 202-20 ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 20 yılının üreten, sanayileşen, kalkınan, demokratikleşen, insanca, TMMOB hakça bir yaşam ve barışın egemen olduğu Türkiye ümidimizin

Detaylı

içindekiler TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni BAŞYAZI 2 YAYIN KURULUNDAN 3

içindekiler TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni BAŞYAZI 2 YAYIN KURULUNDAN 3 içindekiler SAHİBİ : TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Şubat 2004 Yıl: 19 Sayı: 115 İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına Prof.Dr. Ömer Zafer ALKU SORUMLU YAZI İŞLERİ YÖNETMENİ

Detaylı

ADANA ŞUBE DE GÜNDEM. 16 Gıda Mühendisliği Dergisi 2013 38. Sayı. Şube ve Temsilciliklerimizde Gündem. Cuma Söyleşleri.

ADANA ŞUBE DE GÜNDEM. 16 Gıda Mühendisliği Dergisi 2013 38. Sayı. Şube ve Temsilciliklerimizde Gündem. Cuma Söyleşleri. Bu dönemde Şube ve Temsilciliklerimizin gerçekleştirdiği etkinlikler alfabetik sıraya göre sıralanmaktadır; ADANA ŞUBE DE GÜNDEM Cuma Söyleşleri Ş Şube Yönetim Kurulumuzun geleneksel hale geleceğini umarak

Detaylı

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL JFMO Köşesi JFMO HABERLER TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIV. Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2012 tarihinde Ankara da Devlet

Detaylı

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine:

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine: HKMO BURSA ŞUBESİ Odunluk Mah. Kale Cd. No: 20 K.3 Nilüfer/BURSA Tel: 0224 451 27 00-452 27 00 Faks: 0224 453 24 00 e-mail: bursa@hkmo.org.tr BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 39. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 39. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 39. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi nin 39. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 15 Şubat 2014 Cumartesi

Detaylı

27. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

27. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 27. Dönem Çalışma Raporu 1 TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 1 27. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2010-2011 27. Dönem Çalışma Raporu 3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 A. GİRİŞ... 13 B. ÖRGÜTLENME... 13 B.1 ÜYELER 13 B.1.1

Detaylı

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ MAYIS-AĞUSTOS 2008 SAYI: 87 MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ MISIR BALONU BURSA da Prof. Dr.

Detaylı

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU 24 Ocak 2009 İZMİR 1/72 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM ÇALIŞMALARI...3 1.1. GENEL...3 1.2. YÖNETSEL DURUM...5

Detaylı