TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU. Bölge Kupası 3.Ayak Kasım Yarış Đlanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU. Bölge Kupası 3.Ayak 12 15 Kasım 2010. Yarış Đlanı"

Transkript

1 Bölge Kupası 3.Ayak Kasım 2010 Yarış Đlanı Türkiye Yelken Federasyonu nun 2010 yılı Faaliyet Programı nda yer alan Bölge Kupası 3.Ayak Yarışları Kasım 2010 tarihleri arasında Sinop, Đzmit / Kocaeli, Gemlik / Bursa, Bodrum /Muğla ve Alanya/Antalya olmak üzere toplam 5 bölgede ve Optimist ile Laser Radial ve Laser 4.7 sınıflarına açık olarak yapılacaktır. Laser Standart yarışları ise tüm bölgeler için Đzmit / Kocaeli de yapılacaktır. 1) KURALLAR 1.1)Yarışlar, ISAF Yelken Yarış Kuralları (RRS) ( ), TYF 2010 yılı Đlke Kararları, TYF Genel Yarış Talimatı (2010), bu Yarış Đlanı ve yayınlanacak Ek Yarış Talimatları uyarınca yapılacaktır. 1.2)Yarışların Rank Katsayısı 1 olacaktır. 1.3)Yarış Kurulu, katılacak sporcu sayısını dikkate alarak gerektiğinde guruplandırma yapabilecek ve bu takdirde ilan edeceği guruplar ile yarışmaları planlayarak duyuracaktır. 2) REKLAM Yarışların Reklam Kategorisi, ISAF Reklam Kodu, Kategori C olacaktır. 3) KAYITLAR 3.1)Yarışlar; Optimist, Laser, Laser Radial ve Laser 4.7 sınıflarında yapılacaktır. 3.2) Kayıtlar için, Madde 17 de gösterilen adreslere Ön Kayıt (sınıflara göre hazırlanacak isim listeleri şeklinde) gönderilecektir. Ön kayıtların, ilgililer tarafından en geç 5 Kasım 2010 Cuma günü akşamına kadar evsahibi kulüplere yapılması gerekmektedir. 3.3) Kesin kayıtlar, yarışların yapılacağı bölgelerde oluşturulacak Yarış Ofislerine, Ön Kayıt Formu, geçerli Lisans ile beraber (reklam varsa Reklam Belgesi de ilave edilecektir) baş vurularak ve Kayıt Ücreti yatırılarak yapılacaktır. Kayıtlar, 12 Kasım 2010 Cuma günü saat de kapanacaktır. 3.4) Geçerli Lisans a sahip olmayan sporcular, geçerliliği sadece bu yarışla sınırlı olan Geçici Lisans ile yarışlara katılacaklardır. 3.5) Antrenörler, Antrenör kayıt Formunu doldurarak ve bot ekipmanlarını kontrol ettirerek Madde 3.3 deki süre içinde Yarış Ofisine kayıtlarını yaptıracaklardır. 4,00m den küçük, motor stop kablosu, demir ve demir ipi olmayan antrenör botlarının ve ADB ye sahip olmayan antrenörlerin görev yapması mümkün olmayacaktır. e-posta: web adresi: 1

2 4 ) KAYIT ÜCRETLERĐ Yarış Kayıt ücretleri aşağıdaki gibidir: OPTIMIST 5.- YTL LASER YTL LASER Radial 10.- YTL LASER Standart 10- YTL Kayıt ücreti, Yarış Ofisinde makbuz karşilığı TYF Temsilcisi tarafından tahsil edilecektir. 5) PROGRAM 5.1) 12 Kasım 2010 Cuma :00 Đntikal-Kayıtlar Kafile Başkanları ile Toplantı Yarış Kurulu Toplantısı 13 Kasım 2010 Cumartesi Sporcu ve Antrenörler Toplantısı Yarışlar (Đlk start saati) 14 Kasım 2010 Pazar 11:00 Yarışlar (Đlk start saati) 15 Kasım 2010 Pazartesi Yarışlar (Đlk start saati) Son uyarı işaretinin verileceği saat Ödül Töreni ve Kapanış 5.2) Günde 3 yarıştan fazla yapılmayacak olup, toplam 8 yarış yapılması hedeflenmiştir. 6) YARIŞ TALĐMATLARI 6.1) Yarış Ofisi Duyuru Panosunda asılacaktır. 7) YARIŞ ÜSSÜ VE ĐRTĐBAT BĐLGĐLERĐ 7.1) Yarışlara ev sahipliği yapacak adresler ve Yarış Ofislerinin yerleri aşağıdadır: Sinop Sinop Karadeniz Yelken Đhtisas Kulübü Gazi Cd. No:36 Gençlik Merkezi Sinop Turgut Kavak : Tel / Faks : / Đzmit / Kocaeli Đzmit Yelken Kulübü Oramiral Salim Dervişoğlu Cd. No:22 Đzmit Kocaeli Atilla Turunç : Tel / Faks : / E Mail : Gemlik / Bursa Gemlik Yelken Kulübü Kayıkhane Mevkii, Orhaniye Mah. No:118 Gemlik Bursa Mustafa Tezcan : Tel / Faks : / e-posta: web adresi: 2

3 Bodrum / Muğla Bodrum Belediyespor Kulübü Đçmeler Mevkii, Bodrum Belediyesi Yelken Tesislerinde Bodrum Muğla Meral Günday : / Serdar Çiçek : Alanya / Antalya Alanya Yelken Kulübü Akhan Mevkii Alanya Marina Alanya / Antalya Cemal Özdiyar : Tel / Faks : / ) UYGULACAK ROTALAR 8.1) Uygulanacak rotalar Ek Yarış Talimatı ekinde gösterilecektir. 9) CEZA SĐSTEMLERĐ 9.1) RRS Bölüm 2 Kurallarının ihlalinde, Kural 44.1 ve 44.2 uygulanacaktır. 10) PUANLAMA 10.1) TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 20 uygulanacaktır. 11) DESTEK BOTLARI 11.1) TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 26 uygulanacaktır. 11.2) Yarışlar öncesinde, esnasında ve sonrasında Yarış ve Protesto Kurulları antrenör botlarını kontrol edebilir. Beyan edilen zorunlu donanımı bulunmayan antrenörlerin görev yapmalarını engelleyebilir. 12) TELSĐZ ĐLETĐŞĐMĐ 12.1) TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 28 uygulanacaktır. 13) ÖDÜLLER 13.1) TYF Đlke Kararlarında belirtildiği şekilde dağıtılacaktır. 13.2) Bu Yarış 3 ayaktan oluşacak Bölge Kupalarından 3 ncüsüdir. 3 Ayak Bölge Kupaları tamamlandıktan sonra Bölge Kupalarında alınan sonuçlar EK C de belirtilen şekilde değerlendirilecek ve Bölge Birinciliği klasmanı oluşturulacaktır. e-posta: web adresi: 3

4 14) SORUMLULUK 14.1) Yarışmacılar tamamen kendi şahsi sorumlulukları altında yarışa katılırlar (RRS Kural 4- Yarışma Kararı). TYF, Yarış Kurulu ve Organizatör/Sponsor Yarıştan önce, Yarış esnasında ve sonrasında vuku bulacak her türlü can ve mal hasarından ötürü sorumluluk kabul etmez. Yarışa kaydını yaptıran her yarışmacı bu hususu peşinen kabul eder. Reşit olmayan sporcuların Kayıt Formunda velisinin veya idarecisinin imzasının bulunması yasal zorunluluktur. 15) DĐĞER HUSUSLAR 15.1) Yarışlara katılacak kulüpler il, sponsor ve/veya kulüp imkanları ile katılacaklardır. TYF, illere EK-A da belirtilen Ulaşım Katkı Payı bedelini ödeyecektir. Đllere verilen bütçe katılan tekne oranında kulüpler arasında paylaştırılacaktır ) Laser standart yarışlarına katılan sporculara yol ve 4 günlük harcırah, yarış sonrasında TYF tarafından havale edilecek, tekne nakliyeleri ise il, sponsor ve/veya kulüp tarafından karşilanacaktır. 15.3) Yarış Kurulu üyeleri nin tazminatları, il dışından gelenlerin yol masrafları, bordro tanzim edilerek yarış sonrasında TYF tarafından hesaplarına havale edilecektir. 15.4) Đl dışından görevlendirilen Yarış Kurulu Üyelerine ayrıca 120 YTL ibate katkı bedeli gene bordro düzenlenerek TYF tarafından hesaplarına havale edilecektir ) Bölge Kupalarında Optimist sınıfında Genel Klasman ve kızlarda ilk üç dereceye giren sporculara; diğer sınıflarda ise sadece Genel Klasman da ilk üç dereceye giren sporculara ayrıca dört günlük harcırah, yarış sonrasında TYF tarafından havale edilecektir. 15.5) Ulaşım katkı payı bedelleri akaryakıt faturası, nakliye faturası veya bilet ibrazı sonrasında ilgili kulüplerin banka hesaplarına TYF tarafından havale edilecektir. Fatura adresi; Türkiye Yelken Federasyonu, Ulus Ankara, Kızılbey VD ) Merkezi ödeme için Kulüp idarecileri ve görevlilerinin, Kulüplerinin antetli kağıdına yazılmış ve yetkililerince imzalanmış banka hesap numaralarını gösterir evrakı beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir. 16) GÖREVLENDĐRMELER 16.1)Yarışlarda görevli TYF Temsilcileri : Sinop : Đsmail Alaçam Đzmit/Kocaeli : Göksel Teoman Gemlik/Bursa : Đsmail Topkaç Bodrum/Muğla : Meral Günday Alanya/Adana : Abdurrahim Şaşmaz 16.2) Yarışlarda görev yapacak Yarış Kurulu üyeleri EK-B dedir. Listedeki hakemlerin katılımlarını TYF Đstanbul Bürosuna en geç 28 Ekim 2010 tarihine kadar teyid etmeleri önemle rica olunur. e-posta: web adresi: 4

5 17) KONAKLAMA ĐLE ĐLGĐLĐ HUSUSLAR 17.1) Ev sahibi kulüpler konaklama için yardımcı olacaklardır. TÜRKĐYE YELKEN FEDERASYONU 27 Ekim 2010 EKLER : EK-A Đllere ödenecek Ulaşım Katkı Payı EK-B Görevliler Listesi EK-C Bölge Kupası Puanlama Sistemi e-posta: web adresi: 5