PLAN UYGULAMASINDAN HABERLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLAN UYGULAMASINDAN HABERLER"

Transkript

1 PLAN UYGULAMASINDAN HABERLER ANKARA H (BALGAT) 154 kv luk TRAFO MERKEZ ŞLETMEYE ALINDI Başkent Ankara'yı knc br noktadan beslemek üzere ve Gölbaşı'nda kurulmakta olan 380/154 kv luk Gölbaşı Trafo Merkez le Akköprü arasında tess edlmekte olan 795 MCM Al - Çelk letkenll çft devrel enerj nakl hattına Balgat mevknde bağlanan Ankara II (Balgat) Trafo Merkez, kış puantını karşılayablmek çn geçc olarak Svas'tan getrtlen 10 MVA lık br trafo le donatılmış ve Odamız tarafından tertplenen ITT. Teknk Kongrenn görüşmelernn başladığı günü öğleden sonra şletmeye alınmıştır. KEBAN BARAJININ DERVASYON TÜNELLER ŞLETMEYE AÇILDI Keban Barajı nşaatına mkan vermek maksadıyla Fırat Nehrn normal yatağından çevren dervasyon tüneller günü Enerj ve Tab kaynaklar Bakanı Sayın Refet Sezgn tarafından törenle şletmeye açılmıştır. Blndğ üzere, Keban Projes tam olarak gerçekleştğnde, yılda ortalama olarak 5 mlyar 890 mlyon kwh elektrk enerjs üretecektr. Halen memleketmzde toplam elektrk enerjs üretm 5,5 mlyar kwh dr. öneml geckmeler olmadığı takdrde 1970 yılının sonlarına doğru şletmeye grmes beklenen tessn 4 adet 155 MW lık generatörlerl tamamlandığında, santral çıkığında enerj malyet 2,34 kuruş /kwh, tüketm merkeznde se 3,67 kuruş/kwh olacaktır. şletmeye açılan dervasyon tüneller 1964 yılında Devlet Su şler Genel Müdürlüğü tarafından haleye çıkanlnuş,haleye ştrak eden M yerl ve yabancı frma arasında An nşaat A. Ş. haley kazanmış ve ş TL. bedelle tarhnde hale edlmşt. Anadolu Ajansı tarafından bldrldğne göre dervasyon tünellernn nşası 110 mlyon lraya mal olmuştur. öte yandan, Keban Barajı şantyesnn elektrdkenerjs htyacını karşılamak çn Etbank tarafından Keban'da tess edlen 2x8 MVA gücündek 154/15 kv luk trafo merkeznn montajı da tamamlanarak tarhnde şletmeye alınmıştır. Hazar I ve II santrallarmda üretlen 154 kv luk Hazar I - Keban 477 MCM Al - Çelk letken! tek devrel enerj nakl hattı le letlmektedr. Trafo Merkez çn lüzumlu blcümle teçhzat tarhnde Etbank tarafından Soceta Nazonale Offcne Savglona (Torno/ltalya) frmasına hale edlmşt. Güç transformatörler adı geçen frma tarafından mal edlmş, salt teçhzatı se Offcne Elettromeccanche galleo S. p. A. (Bataglla Terme - Padova/ltalya) frmasından sağlanmıştır. Projetutarı TL. sı dış olmak üzere TL. dır. TELEKOMÜNKASYON Kasım 1967 ayı ortalarında Mllyet gazetesne özel br demeç veren Ulaştırma Bakanı Sayın Sadettn Blgç «1968 yılının telefon yönünden en sıkıntılı yıl olacağını» söylemş ve özet olarak, Kanada le Temmuz 1967 de varüan telekomünkasyon anlaşmasına göre, Ümranyede yapılmakta olan fabrkanın ancak 1969 yılının lk ayından tbaren faalyete geçeceğn, anlaşmaya göre fabrkanın her yıl abonelk telefon santralı ve telefon maknes mal edeceğn, bu suretle knc Beş Yıllık Plâna göre mevcut telefona 1972 yılına kadar telefonun daha katılmış olacağını, 1969 yılı sonunda Fabrkanın mal etmş olacağı 60 bn abonelk santral ve telefonun 42 bnnn tstanbula, 20 bnnn Ankara'ya ve gerye kalanının da dğer llere verleceğn bldrmştr. öte yandan, telefon konusunda Aralık 1967 ayı başında -yayınlanan resm olmayan br statstğe göre, 56 ülke arasında Türkye telefon sayısı bakımından 22 nc, 100 kşye düşen telefon mkdan bakımından da 47 nc gelmektedr. Bu statstğe göre en fazla telefonu olan ülkeler lk 8 sırayı şöyle paylaşmışlardır: 1 A.B.D Japonya Büyük Brtanya Batı Almanya Kanada Sovyetler B Fransa talya Türkye se telefonla 22 nc sırayı şgal etmektedr. En az telefonu olan ülekeler sondan başa doğru sırayla Pakstan, Peru, Pas, Flpn, Uruguay ve Porto Rko'dur. statstk her yüz kşye düşen telefon mkdan bakımından da lgnç sonuçlar veımlştr. lk sekz sırayı şgal eden ülkeler şunlardır : 1 A.B.D. 2 sveç 3 Yen Zelanda 4 Kanada 5 svçre % 44,26 % 42,25 %35 % 34,89 % 33,95 Elektrk Mühendslğ 132 4»

2 6 Danmarka % 26,34 7 Avusturya % 23,11 8 Norveç % 22,77 Türkye yüz kşye 0,95 (yaklaşık 1) adet telefon le klasmanda 47nc sırayı şgal etmektedr. Yüzde tbarle en az telefonu olan ülkeler se sondan bağa doğru sırayla Kızıl Çn, Hndstan, Endonezya, Mısır, Flpn, Pakstan, Kore ve ran'dır. TUZLA - DLSKELES ENERJ NAKL HATTI HALE EDLD km. uzunluğunda 477 MCM letken! çft devre 30kVluk Tuzla - Dlskeles Enerj Nakl Hattının drek malât ve naklyes Eubank Genel Müdürlüğü tarafından tarhl sözleşme le BETONTAŞ'a hale edlmştr. Hattın tessnde kullanılacak santrfüj betonarme drekler Betontaş tarafından mal edlecek, demr kafes drekler se Gazemr - zmr'de yen kurulan kardeş kuruluş DEMAŞ tarafından mal edlecektr, hale tutarı ,15 TL. dır. Varılan mutabakata göre demr dreklern üst montajları Betontaş tarafından yapılacaktır. Demr dreklern alt montajı le beton dreklern dkm Etbank Marmara Bölges Şebeke Tess Başmühendlslğnce yapılmakta ve Gebzede kurulmakta olan AEG - ET Elektrk Endüstrs A.Ş.ne tarhnde enerj vereblmek çn gayret sarfedlmektedr. stanbul'a 46 km. mesafede Gebze'de stanbul - Ankara devlet yolu üzernde kurulmakta olan AEG - ETÎ Elektrk Endüstrs A.Ş. fabrkasının 1968 yılı başında faalyete geçrlmes öngörülmüştür TL. sermaye le kurulan şrkette yaklaşık 450- personel çalışacaktır, lk plânda 10 MVA ve 154 kv'a kadar güç transformatörler, 50 PS'e kadar elektrk motörler ve Y.G. ve A.G. salt chazları ve tesslernn malâtı programlanmıştır YILI ELEKTRK ENERJS ÜRETMLER 1967 Ekm ayının 560,1 Mlyon kwhlık üretmn % 76,7 s Bölge % 9,5 sı Belde % 13,81 Otoprodüktör santralları tarafından sağlanmıştır. 560,1 Mlyon kwh'ın % 64,7 s termoelektrk % 35,3 de hdroelektrk üretmdr.,1966 ve 1967 Ekm enerj üretm farkı 55,5 mlyon KWh dır Ekm ayı Termoelektrk üretm artışı,% 17,7 dr Ekm aylarındak Termoelektrk üretm artışı se % 13,6 dır. Aynı yıl ve ayların Hdroelektrk üretmlerne gelnce Ekm ayındak artışı % 5,6 dır Ekm ayı Hdroelektrk artışı se % 6,5 tr Kemer barajının cebr boru ve grş kapaklarının yapılablmes çn sevye 252,70 m y bulduğundan santral devreden çıkartıldı ve günü mezkûr bakımlar btrld günü Kemer santralı üretm yapmağa başladı (1966 yılı sonlarında) jeneratör sargıları arızalanarak servsten çıkmış bulunan Tutes ELIN3 gurubu tamr edlerek servse alındı. SAYIN ÜYELERMZ, Makna Mühendsler Odası stanbul Şubes le brlkte yapacağımız Dostluk Balosu 24.Ocak.1968 tarhnde Hlton Salonlarmdadır. Balo davetyeler Odamız stanbul Şubesnden veya Makna Mühendsler Odası stanbul şubesnden temn edleblr. STANBUL ŞUBES YÖNETM KURULU 50 Elektrk Mühendslğ 132

3 ÜYELERMZN DKKATNE 1968 yılı Ajandası basılmış bulunmaktadır. Bu ajandanın posta le üyelermze tevz odamıza oldukça büyük br külfet yükleyecektr. Ankara'da veya stanbul'da bulunan üyelermz, Ankara merkezmz veya stanbul Şubesnden 30-Ocak-1968 tarhne kadar bu merkezlerden alableceklerdr. Bu tarhe kadar Ajandalarını almayan üyelermze, Ajandaları posta le gönderlecektr. YÖNETM KURULU 8 S LÂN $ I :j BURSA BELEDYES BAŞKANLIĞINDAN 9 ^ ^ Beledyemz Elektrk şletmes Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4/10195 sayılı "4 f"; kararnameye tab muayyen ve muvakkat müddetl hzmetler çn aşağıda gösterlen $ münhal kadrolara Teknk personel alınacaktır. & A ' stekllern hzmet ve kanun belgeler le brlkte Bursa Beledye Başkanlığına! * müracaatları rca olunur. Kadro yevmyes Adet $ 120. TL. 1 Elektrk Yüksek Mühends $ ş 110. TL. 1 Elektrk Mühends S 80. TL. 1 Elektrk Mühends < :*: 70. TL. 1 Elektrk Teknker (Fen memuru) ^ h MühendsUf

4 ENERJ VE TABlt KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU ÎŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Gökçekaya Barajı ve Hdroelektrk Santralı çn Ana Kumanda masası ve yardımcı panoları satın alınacaktır. DSÎ Genel Müdürlüğünce 3 adet 103 MVA gurubundan müteşekkl Gökçekaya santralı çn Amerka; Brleşk Devletler malâtçılarından aşağıdak evsafı haz elektrk teçhzatı fat ve teklf steme suretyle satın alınacaktır. Ana Kumanda masası ve yardımcı panolar 15 Kv dağıtım dsjonktörü 400 volt ç htyaç güç merkez 400 volt yük merkez DC yük merkez Batarya gurubu ve redresör Su sevyes ve deb kaydedcler Yukarıdak teçhzat br bütün olarak mütalâa edlecek ve br veya brkaç kalem çn verlecek kısm teklfler nazarı tbare alınmıyacaktır. haleye ştrak etmek styenlern belge almak üzere engeç 9 Şubat 1968 saat 17'ye kadar DS Barajlar ve Hdroelektrk Santrallar Dares Başkanlığına (Şnas Sokak, Çatal Han, Ulus, Ankara) müracaat etmeler gerekldr. Müracaat eden frmalar kendlern ve malâtlarını tanıtan broşür ve katalogları ve 1950 senesnden bu güne kadar yaptıkları mümasl teçhzatı gösterr dokümanları dlekçelerne eklemeldrler. Bu malûmata lâve olarak müracaat edecek frmaların yukarıda belrtlen DS adresnden veya Ebasco Servces Inc Attn. T.J. Cotter Two Rector Street New York, N.T. adresnden alacakları «Belge müracaat Formu» nu doldurarak 4 nüsha halnde dlekçelerne eklemeler gerekldr. Teklf evrakı belge almış olan frmalar Şubat 1968 ayı çnde gönderlecektr. Basın : A (E. M. 600) 52 Elektrk Mühendslğ 132

5 <>: :< x* : :»x >: : : >: :< >: :< >: : : >: >; >: > : : : :< >»JO:«< ; : :< >: :<>: :< >: :< >: >* ^»>r>»>n««odamizin YAYINLARI Odamız tarafından muhtelf tarhlerde bastırılan ve bedel» mukabl veya ödemel olarak Odamızdan temn edleblen yayınlar : Elektrk Tesslerne at Projelern Tanzmne Dar Yönetmelk 2,50 TL. Elektrk Tesslernde Emnyet Yönetmelğ ' - 7,50 TL. (Üyelermze) 5,00 TL. Elektrk Mühendsler çn Asgar Ücret Yönetmelğ ' 2,50 TL. Kuvvetl Akım Elektrk Dağıtımı Tessatının Bakım şletme ve Tessne Dar Talmatname ' 5,00 TL. Elektrk ç Tessat Yönetmelğ,ve Fenn Şartnames -, 3,00 TL. Elektrk Santral ve Tesslernn Kabulüne at Talmatname 5,00' TL. "-t Elektrk Endüstrs Yatırımlarının Seçmnde Kullanılan^ metod ve Krterler ' 2,50 TL. Elektrk Mühendslğ Kuvvetl Akım Teknğ El Ktabı 40,00 TL. (Üyelermze) 25.00'TL. Türkye Elektrk Mühendslğ n. Teknk Kongre Teblğler TL. (Üyelermze) Türkye Elektrk Makınaları Chazları ve Malzemes malât Sanay «- 1 Rehber TL. (Üyelermze) IIV 1 * I 11 o I A 8 8 I : : : >: >; ı:«< >: >; ; : >; x«o:«< : : : - : : >: ; : >; ; : >; ; : : ; >: :< >: : *. >: : >: >: >: :<? : :< >: :< >»x>2«o GENEL KURUL TOPLANTILARI Odamız Merkez XIV. Genel Kurul Toplantısı Şubat 1968 tarhler arasında Ankara'da îmâr îskân Bakanlığı Konferans Salonunda yapılacaktır. Odamız stanbul Şubes Genel Kurul toplantısı 13-Ocak-1967 tarhnde stanbul'da Beledye Sarayı Toplantı salonunda yapılacaktır. Üyelermze duyrulur. YÖNETM KURULU Elektrk Mühendslğ 132

6 KAVEL PLASTK ZOLEL ELEKTRK LETKENLER YERALTI KABLOLARI (Ydktek ve alçak genlım 240 mm 3 ye kadarı EMAYE BOBN TELLER (0.10 mm 0- SUN'Î DER ve YER MUŞAMBALARI Yeraltı Kablosu NK- NKBA'ya nazaran üttün Özellkler haz olan YW (NYY) YVMV YVSV (NYFY) YVMHV (NYCY) (NYCEY) Kablolannda»t her Up Ilıtmarkası kenlerde KAVEL standardlara uygunluğun kaltenn fades va üstün sembolüdür. KAVEL KABLO v«elektrk MALZEMES A. Ş. STNYE - STANBUL Telefon : Telgraf: KAVELKABLO - stanbul (E. M. 601) LÂN Kovada Beledyeler Brlğ Başkanlığından Brlğmz sparta. Kovada Hdroelektrk Bölge Santralında sthdam edlmek üzere, 4/10195 sayılı yevmyel Teknk Personel kararnames esasları- dahlnde elektrk mühends alınacaktır. stekllern br dlekçe le veya bzzat müracaatlan rca olunur. Elektrk Mühendslğ 132

7 Frmamız maksadınıza uygun tpte armatür, projektör. Park lâmbası temn ve değşk aydınlatma mevzularında stşare çn dama emrnzdedr. üstün evsaf, bol ışık, Ekonomk fıat yen Fabrkasyon malâtımızda brleşmştr. malât paogramımız en modem tplere ve metodlara göre düzenlenmştr. NUR markasını taşıyan malı, nanarak alın, güvenerek kullanın Elemanlarımız müşterlermz memnun edeblmek gayes Ue özel surette yetştrlmştr. NUR AKDEMR NKMMr Cad NCtbU TıLMO» u 11 hfetks IfckukOy»UM4U T*. TlHtl Tılgnl; uıu«>l> UtaaM (E. M. 602)»AfA ( >«/ CSt ÛSKÛOJUt HER CNS TRANSFORMATÖR VE REDRESÖR MANYETK OFT VE SEPARATÖRLERt ASANSÖR AC Vâ DC FREN M1KNAT1SLER1, KAPI KONTAKLARI VE KAT ŞALTERLER REAKTÖR VE AKIM TRANSFORMATÖRLER MALATI Electrc Company YValter BRANDT GmbH Selenyum ve Slkon Fabrkalan TÜRKYE MÜMESSLLĞ (E. M. 603) Elektrk SlÜhenclfslSl 132

8 ELEKTRK MÜHENDS Elektrk ve Makne Levazımatı Müessesesnn Szlere Hzmet SANTRAL VE ŞEBEKELER ÇN TEVZ TABLOLARI YÜKSEK GERLM ÇN ZALATOR - SGORTA SEKSYONER PARAFUDR VE TEFERRUATI ÇIPLAK VE ZOLEL LETKEN VE KABLO ÇEŞTLER PORTATF VE TABLO TPNDE ELEKTRKL ÖLÇÜ ALETLER.^ELEKTRK MOTOR - ASPRATÖR - VANTLATÖR - MOTOPOMP KESC MAKNELER HUSUS AMPUL ÇEŞTLER AD TERMK - TERMK MANYETK, KORUYUCU VE KUMANDALI ŞAL- TERLERN TÜRLÜ MARKA TP VE GÜÇTE CNSLER ELEKTRKL CHAZLARIN MUAYENE VE TESTLERNE AT CHAZLAR Ç VE DIŞ ELEKTRK TESSATI MALZEMELER ANKASTRE TPTE TABLO ŞALTERLER HER AMPERDE OTOMATK ENVERSÖR - Y/A - GECKMEL ENVERSÖR ŞALTER VE RÖ- LELER HUSUS TALEPLERNZ ÇN MALÂT. Ankara Şeht Teğmen Kalmaz Cad B Tel : Telg : Osman - Ankara (E.' M. 604)

9 1967 YILINDA HER YERDE HER ZAMAN ZRAA (E. M. 605)