VERMlSOL NATUREL TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED şirketi BÖLGE TEMSİLcİLİCİ SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERMlSOL NATUREL TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED şirketi BÖLGE TEMSİLcİLİCİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 VERMlSOL NATUREL TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED şirketi BÖLGE TEMSİLcİLİCİ SÖZLEŞMESİ ı. TARAFLAR Bir tarafta Bağdat cd.258ib-ıgöztepe-kadıköy İSTANBUL adresinde bulunan VERMISOL NATUREL TARIM SANAYİ TİCARET LİMİTED şirketi ile diğer tarafta;. adresinde bulunan arasında aşağıdaki şartlar çerçevesinde... /..../2... tarihinde işbu bayilik sözleşmesi akdedilmiştir. Bu sözleşmede yer alan satıcı fırma VERMlSOL NATUREL TARIM SANAYİ TİCARET LİMİTED şirketi 'VERMISOL LTD.ŞTİ.' olarak,.' de 'BÖLGE TEMSİLcİsİ' olarak anılacaktır. BÖLGE TEMSİLcİsİ ' nin Vergi Dairesi Vergi Numarası: Depo adresi İş Telefonu Cep Telefonu adresi 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU 2.1. İş bu sözleşmenin konusu; VERMlSOL Naturel Tarım San.Tic.Ltd.Şti'nin gerek kendi ürettiği, gerekse tedarik ettiği organik gübreler ve diğer tarımsal girdilerin sözleşme hükümlerine göre "BÖLGE TEMSİLcİLİGİ" aracılığı ile serbestçe pazarlanmasıdır. 3. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜGE GİRİşİ VE SÜRESİ 3.1. İş bu sözleşme BÖLGE TEMSİLcİsİ' nin vergi dairesi ve hesap numarası ile istenilen diğer belgeleri ibrazı, sözleşme teminatlarını yatırması ve akdin taraflarca imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer.bölge TEMSİLcİsİ'nin ibraz etmesi gereken belgeleri EK-4 de belirtilmiştir Sözleşmenin süresi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ı(bir) yıldır. Sözleşme süresinin bitimine ı(bir) ay kala taraflardan biri yazılı ihbarda bulunmadığı takdirde BÖLGE TEMSİLcİLİGİ süresi kendiliğinden her yıl yenilenmiş ve uzamış sayılır. 4. GENEL HÜKÜMLER 4.1. BÖLGE TEMSİLcİsİ,VERMlSOL LTD.ŞTİ.'den temin ettiği organik gübreleri ve diğer tarımsal girdileri iş bu sözleşme hükümleri gereğince satmakla yükümlüdür BÖLGE TEMSİLcİsİ ; VERMlSOL LTD.ŞTİ.'den yazılı izin almak kaydıyla gerekli gördüğü yerlerde kendi adına yeni depolar açabilir ve satış yapabilir VERMlSOL LTD.ŞTİ.temin ettiği ve ürettiği organik gübre ve diğer tarımsal girdileri, EK-1 de belirlenmiş olan bölgelere göre tespit edilmiş BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ dışında başka kişi ve kuruluşlara da satabilir. BÖLGE TEMSİLcİsİ bu tür satışlardan hiçbir hak talep edemez VERMlSOL LTD.şTİ. EK-1 de belirlenmiş olan bölgelerde BÖLGE TEMSİLcİsİ ne ait hiçbir yerde satış pazarlama yapamaz.bölge TEMSİLcİsİ ne ait o bölgede satış,pazarlarna,bayilik çalışmaları sadece BÖLGE TEMSİLcİsİ' ne aittir VERMlSOL LDT.şTİ. tarafından bölge temsilciliği henüz olmayan bölgelerde önceden verilmiş bayilikler varsa, bu mevcut bayiler de BÖLGE TEMSİLcİsİ ' ne bağianacaktır VERMlSOL LTD.ŞTİ. satış sisteminde istediği değişikliği yapabilir. İşbu sözleşmeden doğan her türlü hak, menfaat ve mükellefiyetierini kendi kuracağı ve/veya diğer pazarlarna şirketlerine devir ve temiik edebilir İş bu sözleşmenin ekleri ile VERMlSOL LTD.ŞTİ. ve BÖLGE TEMSİLcİsİ ilişkilerini kapsayan VERMlSOL LTD.ŞTİ. tarafından bugüne kadar yayınlanmış ve bundan sonra yayınlanacak sirküler, tamirn ve bildiriler ile düzenleyici talimatlar ve BÖLGE TEMSİLCİLERİ ile yapılan protokoller de bu sözleşmenin ayrılmaz birer ekidir.

2 4.8. İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü alacak, borç ve yükümlülük gibi konulara ilişkin ihtilaflar taraflarca kabul edilebilecek belgelerle ispatlanamadığı takdirde, taraflar VERMlSOL LTD.ŞTİ.'nin defter ve kayıtlarının delil sayılacağını kabul ve taahhüt ederler VERMlSOL LTD.şTİ. gerekli durumlarda BÖLGE TEMSİLcİsİ' nden gelebilecek reklam tanıtım proje tekliflerini değerlendirebilir ve uygun bulması durumunda belirli oranda katkı sağlayabilir.projeye katkı oranı ve kararı VERMlSOL LTD.ŞTİ. 'nin tasarrufundadır. 5. BÖLGE TEMSİLCİSİ'nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1. BÖLGE TEMSİLcİsi, VERMlSOL LTD.ŞTİ.'den aldığı organik gübreleri ve diğer tarımsal girdileri uygun yer ve şartlarda usulüne uygun bir şekilde istiflemek suretiyle stoklayacaktır.bölge TEMSİLcİsİ bölgesinde vermiş olduğu alt bayilerinin de ürünleri uygun şart ve koşullarda depoladığını kontrol edecektir.alt bayilerin depolama şartlarına uygun olmayan şekillerde yapacağı istiflemelerden doğabilecek tüm marka ve ürün zarar ve ziyanın karşılanmasından BÖLGE TEMSİLcİsİ sorumludur BÖLGE TEMSİLcİsİ, VERMlSOL LTD.şTİ.tarafından belirlenen tabela, afiş ve pano gibi reklam vasıtalarını işyerinde herkesin görebileceği yerlere asmak, istenilen kayıtları tutmak, bilgileri zamanında vermek ve VERMlSOL LTD.ŞTİ.' nin bildirimlerini belirtilen süreler içinde cevaplamakla yükümlüdür.böl.gli TEMSİLcİsİ bölgesinde vermiş olduğu alt bayilerini de bu konuda kontrol etmekle yükümlüdür ve tüm uygunsuz sonuçların tazmininden de sorumludur BÖLGE TEMSİLcİsİ, Vergi Dairesi ve hesap numarası ile adres değişikliğini VERMlSOL LTD.şTİ. 'ne yazılı olarak derhal bildirecektir. İş bu sözleşmede belirtilen adres, yazılı olarak değiştirilmediği sürece bayiinin kanuni tebligat adresidir. Bu adrese VERMlSOL LTD.ŞTİ.'ince yapılacak tebligat BÖLGE TEMSİLcİsİ' ne yapılmış sayılır İş bu sözleşme ve eklerinin imzalanması ve uygulanmasına ait rum masraflar, vergiler, harç, resim ve sair giderler ile bu cümleden diğer tahakkuklar BÖLGE TEMSİLcİsİ' ne aittir BÖLGE TEMSİLcİsİ' nin satış sahası ve bayilik verebileceği bölge EK-l 'de gösterilmiştir. BÖLGE TEMSİLcİsİ sözleşmesinde belirtilen il ve/veya ilçe sınırları içinde olmak kaydıyla satış yapabilir ve bayilik verebilir. Ancak VERMlSOL LTD.şTİ. gerekli ve uygun gördüğü durumlarda BÖLGE TEMSİLcİsİ' ne sınırları dışında organik gübreleri ve diğer tarımsal girdilerin satışına da izin verebilir. Aksi takdirde VERMlSOL LTD.ŞTİ.Bölge Temsilcilik sözleşmesini feshetmekte serbesttir BÖLGE TEMSİLCİsİ, VERMlSOL LTD.ŞTİ.' den aldığı organik gübreleri ve diğer tarımsal girdileri gerçek veya tüzel kişilere sadece "Bitkisel Üretimde Kullamlmak Amacıyla" satabilir. BÖLGE TEMSİLcİsİ' nin alt bayileri de bu koşula uymak zorundadır. BÖLGE TEMSİLcİsİ bu hususta ilgili Bakanlıkça yayınlanan, kararnameler, genelgeler, yasalar V.s hükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.bölge TEMSİLcİsİ' nin alt bayilerinde, bu konuyla ilgili ortaya çıkabilecek uygunsuz durumlarda BÖLGE TEMSİLcİsİ kesin sorumludur ve her türlü zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlüdür BÖLGE TEMSİLcİsİ, EK-l de belirtilen kendi bölgeleri içerisindeki AVM ve Gross Marketler de VERMlSOL LTD.ŞTİ. 'den aldığı organik gübreleri ve diğer tarımsal girdileri satabilir ve pazarlarna yetkisine sahiptir BÖLGE TEMSİLCİsİ, yıl içinde en az bir kere alt bayilerine bölgesel toplantılar organize edecektir.bu toplantıları diğer bölgelerde ki temsilciler ile de ortaklaşa düzenleyebilir BÖLGE TEMSİLCİsi, bu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını başkalarına devir veya temlik edemez. 6. sipariş TESLİMA T 6.1. VERMlSOL LTD.ŞTİ. kendi markası altındaki organik gübreleri ve diğer tarımsal girdilerin satışı için BÖLGE TEMSİLcİsİ 'ne yıllık minimum alış hedefi koyacaktır.bu yıllık hedefek-2 de bildirilmiştir. Yeterli performans gösteremeyen, VERMlSOL LTD.şTİ..'nin yazılı uyarılarına rağmen yıllık kotanın altında ürün çeken BÖLGE TEMSİLcİsİ' nin sözleşmesi feshedilebilir ve bu durum sonunda VERMlSOL LTD.ŞTİ' nin karşılaşabileceği herhangi bir zarar,bölge TEMSİLcİsİ'nİn teminatından karşılanacaktır BÖLGE TEMSİLcİsİ, organik gübreleri ve diğer tarımsal girdilerin siparişlerini VERMlSOL LTD.şTİ. merkezine verecektir. Siparişin karşılanması, sevkiyat, tahsilat ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar VERMlSOL LTD.ŞTİ. tarafından belirlenir ve bu hususlar yazılı olarak BÖLGE TEMSİLcİsİ 'ne duyurulur.

3 6.3. VERMlSOL LTD.ŞTİ.'ne siparişi verilen ürünler, bizzat BÖLGE TEMSİLcİsİ yetkilisine; Nakliye BÖLGE TEMSİLcİsİ' ne ait olmak üzere VERMlSOL LTD.ŞTİ.'nin fabrika ve depo sahaları ile limanlarda kamyon üstünde teslim esasına göre teslim edilecektir.tüm nakliye, malı araçtan indirme masrafları,nakliye sigortası BÖLGE TEMSİLcİsİ'ne aittir. BÖLGE TEMSİLcİsİ gönderilen gübreleri tatil ve bayram günleri de dahil mesai saatleri dışında da teslim almak zorundadır BÖLGE TEMSİLcİsİ, teslim edilen VERMlSOL markası altındaki organik gübreleri ve diğer tarımsal girdilerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinde ambalaj ve etiketlerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Teslimattan sonra gübrelerin fiziksel özelliklerin bozulduğu, kekleşme veya kesekleşme bulunduğu, yükleme veya ambalaj hataları ya da sair sebepler ileri sürerek VERMlSOL LTD.şTİ.'den hiçbir hak talebinde bulunamaz. 7. TEMİNAT, SATIŞ VE ÖDEMELER 7.1. BÖLGE TEMSİLcİsİ,EK-3 'de belirtilen miktarlara karşılık VERMlSOL LTD.ŞTİ.'ne teminat vermek zorundadır. Teminat olarak,tespit edilen miktar karşılığında; Kesin Banka Teminat Mektubu.Gayrimenkul İpoteği veya Nakit Blokaj vermek zorundadır BÖLGE TEMSİLcİsİ'nden alınan teminatlar, temsilcilik sona ermesinden ve VERMlSOL LTD.ŞTİ.'nin her türlü alacağının tahsilinden sonra BÖLGE TEMSİLcİsİ 'ne iade edilir BÖLGE TEMSİLcİsİ tarafından verilen siparişin onaylanıp işleme konulabilmesi için,peşin veya vadeli sisteme göre belirlenen şekilde sipariş bedelinin siparişte ödenmesi gerekmektedir. Sipariş başında ödemesi yapılmayan siparişler işleme koyulmaz.vermisol LTD.şTİ ödemesi yapılmadan verilmiş olan siparişlerden meydana gelebilecek gecikmelerden sorumlu değildir Sevk irsaliyesi tarihi esas alınarak tanzim edilecek faturalar ürün teslimatından sonra BÖLGE TEMSİLcİsİ' nin adresine iadeli taahhütlü olarak postalanır Ödeme esaslarına göre BÖLGE TEMSİLcİsİ' ne peşin ve vadeli şeklinde satış yapılır. BÖLGE TEMSİLcİsİ' ne yapılacak her türlü vadeli satış, teminat limitleri dahilinde kalmak kaydıyla yapılır BÖLGE TEMSİLcİsİ gününde ödemediği takdirde; BÖLGE TEMSİLcİsİ' ne kanuni temerrüt faizinin altında olmamak kaydıyla VERMISOL LTD.ŞTİ'nce belirlenen oranlar üzerinden gecikme faizi uygulanır ve ödenmeyen tüm borçlar muaccel duruma gelir. 8. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH 8.1. Sözleşmesi yenilenmeyen BÖLGE TEMSİLcİsİ' nin Temsilciliği sona erer. Ancak sözleşme bitim tarihi itibariyle BÖLGE TEMSİLcİsİ'nin elinde kalan VERMISOL Marka tüm ürünlerin tamamı satılıncaya, VERMISOL LTD.ŞTİ.' ne olan borçlarının tamamı ödenineeye ve borç - alacak ilişkisinin tasfiyesine kadar işbu sözleşme hükümleri taraflar için bağlayıcıdır Sözleşmesi yenilenmeyen BÖLGE TEMSİLcİsİ en geç Üç (3) ay içerisinde borç - alacak ilişkisini tasfiye etmeye mecburdur. BÖLGE TEMSİLcİsİ bu hususta ek süre talebinde bulunamaz. Üç ay sonunda,hiçbir ihtara gerek kalmaksızın BBÖLGE TEMSİLcİsİ 'nin tüm borçları teminatından tahsil edilerek teminatın kalan kısmı iade edilir Taraflar sözleşme süresinin sonunu beklemeden en az 1 (Bir) ay öncesinden yazılı olarak bildirmek kaydıyla işbu sözleşmeyi her an feshedebilirler BÖLGE TEMSİLcİsİ 'nin sözleşmeyi imzaladığı halde temsilciliğe başlamaması veya başladığı halde devam etınemesi veya işbu sözleşme hükümleri ile ekleri sirküler, tamim ve bildirilerden herhangi birini ihlali veya taahhütnamelerdeki şartları yerine getirmemesi, veya devletçe yayınlanan Kanun, Kararname, Yönetmelik ve Genelgelere uymaması halinde VERMISOL LTD.ŞTİ. hiçbir ihtara, ihbara, süre ve kanuni merasim ifasına gerek kalmaksızın cezai şart karşılığı olarak aldığı teminatın tamamını irad kaydedebilir ve tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh edebilir İş bu sözleşme; BÖLGE TEMSİLcİsİ' nin iflası ve/veya ölümü halinde kendiliğinden sona erer.

4 9. MÜCBİR SEBEPLER 9.1. Mücbir sebepler; VERMISOL LTD.ŞTİ. ve/veya BÖLGE TEMSİLcİsİ' nin kusuru dışında önceden sezinlenemeyen, karşı konulamayan gerçek olaylardır. Bu durumlar sözleşmenin gerekli şekilde yerine getirilmesini engelleyen ya da ortadan kaldıran ve gereken dikkatin gösterilmesine rağmen tarafların aşması, kaçınması imkansız olan harp veya saldırı, sivil ayaklanma, bulaşıcı hastalık ve doğal afetlerle, bunların sonucunda oluşabilecek karayolu, demiryolu ve limanlar ile diğer ulaşım yollarının kullanılmasındaki imkansızlıklar, grev, lokavt ve benzeri hallerdir. Taraflardan biri mücbir sebep nedeniyle bu anlaşma altındaki yükümlülüklerini kısmen veya tümüyle yerine getiremezse; etkilenen taraf bütün hızıyla makul gayreti göstererek mücbir sebepten doğan durumu ortadan kaldırmaya çalışacaktır. Bu madde tarafların ödemeye ilişkin yükümlülükleri dahil mücbir sebep haline kadarki yükümlülüklerini yerine getirmelerine mani teşkil etmeyecektir. Mücbir sebep olması durumunda BÖLGE TEMSİLcİsİ mücbir sebebin meydana gelmesinden itibaren 24 (Yirmi dört) saat içerisinde VERMISOL LID. ŞTİ.'ni haberdar edecek ve 15 (On beş) gün içerisinde mücbir sebebin tahmini ortadan kalkma süresini ve sebebini yazılı olarak bildirecektir. BÖLGE TEMSİLcİsİ harp ve saldırı dışındaki mücbir sebebin ne olduğunu oluş tarihini ve süresini bağlı olduğu Sanayi ve Ticaret Odasından 15 (On beş) iş günü içinde belgeleyecektir. Mücbir sebebin 45 (Kırk beş) günden fazla sürmesi durumunda taraflar durum tespiti yaparak bundan sonraki uygulamalarının ne olacağına birlikte karar vereceklerdir. 10. niger HÜKÜMLER Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilaflar da yetkili mahkeme İSTANBUL MAHKEMELERİ ve İCRA DAİRELERİ dir. 11. EK MADDELER EK-l EK-2 EK-3 EK-4 Bölge Temsilcilik için tespit edilmiş bölgeler Bölge Temsilcisi'nin yıllık mal alış miktarı ve yıl sonu satış prim yüzdesi Bölge Temsilcisi'nin vermesi gereken teminat miktar bilgileri Bölge Temsilcisi'nin ibraz etmesi gereken belgeleri

5 EK MADDELER EK-l. Bölge Temsilciliği için gerekli olan bölge tespitleri Türkiye Siyasi haritası üzerinde yapılmış olan bölgelendirmeler ile belirtilmiştir.buna göre ; 1.BÖL GE Marmara Bölgesi a) L.Bölge Temsilciliği : Edirne - Kırklareli - Tekirdağ b) 2.Bölge Temsilciliği : İstanbul - Kocaeli - Sakarya - Bilecik c) 3.Bölge Temsilciliği : Bursa - Yalova - BaIıkesir- Çanakkale ı.bölge Ege Bölgesi a) 4.Bölge Temsilciliği : İzmir - Manisa - Aydın - Muğla b) 5.Bölge Temsilciliği : Denizli - Afyon - Kütahya - Uşak 3.BÖLGE Akdeniz Bölgesi a) 6.Bölge Temsilciliği : Antalya - Isparta - Burdur b) 7.Bölge Temsilciliği: Mersin - Adana - Osmaniye - K.Maraş - Hatay 4.BÖLGE kanadolu Bölgesi a) S.Bölge Temsilciliği : Çankın - Ankara - Eskişehir - Kınkkale b) 9.Bölge Temsilciliği : Kırşehir - Konya - Aksaray - Nevşehir c) 1O.Bölge Temsilciliği : Karaman - Niğde - Kayseri - Yozgat - Sivas 5.BÖLGE Karadeniz Bölgesi 51A Batı Karadeniz 51A- i Bölge Temsilciliği: Düzce - Bolu - Zonguldak - Karabük 51A-2 Bölge Temsilciliği: Bartın - Kastamonu - Sinop 5IB Orta Karadeniz 5IB-l Bölge Temsilciliği: Samsun - Amasya - Çorum - Tokat - Ordu 51C Doğu Karadeniz 51C-L Bölge Temsilciliği: Giresun - Trabzon - Gümüşhane 51C-2 Bölge Temsilciliği: Bayburt - Rize - Artvin

6 EK-2. Bölge Temsilciliği için ilk sipariş belirli bir miktar üzerinden olmalıdır.bölge Temsilciliği statüsünde faaliyet gösterebilmesi için temsilcinin alacağı ilk ürün miktarı minimum 3500 lt (2450 kg) olmalıdır.bu da 100 çuval ürüne tekabül etmektedir.bu ilk siparişin ödemesi; sipariş tarihi itibariyle gün vade çekler olacaktır. KDV çeki ise fatura tarihini takip eden ayın 25. günüdür. Bölge Temsilcisi, yıllık 70 m" ve katlan üzeri her yapacağı toplam satışa ulaşırsa, bir sonraki yılın ilk alış faturasına % 2,5 Prim İskontosu uygulanacaktır. EK-3. Bölge Temsilcisi VERMlSOL LTD.ŞTİ.'ne teminat olarak; Kesin Banka Teminat Mektubu veya Gayrimenkul İpoteği veya Nakit Blokaj vermesi gerekmektedir. Teminat miktarı yıllık satış miktarına paralel olmalıdır.bölge Temsilcisinin verdiği teminat miktarını yıl içinde aşması durumunda VERMISOL LTD.ŞTİ. ek teminatlar isteme hakkına sahiptir. Teminat miktan minimum TL olacaktır. EK-4. Bölge Temsilcisinin ibraz etmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. 1) Ticaret Odası Belgesi 2) Ticaret Sicil Gazetesi Örneği 3) Firma Yetkilisi İmza Sirküleri 4) İkametgah Belgesi 5) Nüfus Sureti Örneği 6) Bağlı olduğu vergi dairesinden Borcu Yoktur yazısı 7)Savcılıktan İyihal Kağıdı 12. İMZALAR İşbu sözleşme taraf1arca okunup kabul edilmiş ve tarihi itibariyle imzalanmıştır.işbu sözleşme 2 nüsha olarak hazırlanmıştır. BÖLGE TEMSİLcİsİ VERNUSOLNATURELT~SANAYİ VE TİCARET LİMİTED şirketi