Seçimi KANA BULAMAK isteyen karanlık çevreler Kürtleri tahrik için harekete geçti. TUĞRUL TÜRKEŞ ile siyasetin hal ve gidiş i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seçimi KANA BULAMAK isteyen karanlık çevreler Kürtleri tahrik için harekete geçti. TUĞRUL TÜRKEŞ ile siyasetin hal ve gidiş i"

Transkript

1 19 Mayıs 2015 Salı Fiyatı 25 Kr Seçimi KANA BULAMAK isteyen karanlık çevreler Kürtleri tahrik için harekete geçti FAİLLERİ bulunmalı! Gençliğin BAYRAMI Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, KKTC de ve dış temsilciliklerde kutlanıyor. Her 19 Mayıs ta coşkusunu yaşadığımız bu kutlu gün, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışının Türk Milletine armağan ettiği özgürlüğün ürünüdür. Türkiye nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olan 19 Mayıs, Türk gençliğine armağan edilen bir bayrama dönüştü. Bugün hiç eksilmeyen coşkuyla kutlayacağımız Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkulu etkinliklere sahne olacak. Mersin HDP İl Teşkilatının bulunduğunu binadan büyük bir patlama sesinin duyulduğu bildirildi. Aynı dakikalarda Adana HDP il başkanlığının bulunduğu 3 katlı binanın ikinci katında da patlama meydana geldi. Türkiye, tarihinin en önemli genel seçimlerinden birine doğru giderken, sadece siyasetin dili değil, karanlık çevrelerin izlediği yol ve yöntemler de sertleşmeye, kan rengine bürünmeye başladı. İki patlamanın aynı gün ve saatlerde olması bir tesadüf ise söz yok ama, bir provokasyon ise failleri kısa sürede yakalanmalı. Ki, birbirine düşürülmek istenenlerin gönlü rahat etsin. Adana ve Mersin'de HDP İl Başkanlıklarının bulunduğu binalarda dün sabah patlamalar meydana geldi. Binalarda ve parti merkezlerinde hasara yolaçan patlamalar sırasında Adana'da 3 kişi yaralandı. Adana'daki patlama kargo paketinden, Mersin'deki ise önceki gün gönderilen çiçeğin patlaması sonucu gerçekleşti. HDP Genel Merkezi, bu bilgileri doğrulayan açıklama yaptı. Herkesten ve her kesimden tepki alan patlamalarla ilgili, hükümetten ilk açıklamayı AK Parti Adana Milletvekili ve Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik yaptı. Çelik, saldırıyı lanetledi ve "Bu saldırı HDP'ye, tüm siyasi partilere ve seçim sürecine yapılmıştır" dedi. Adana Valisi Mustafa Büyük, HDP Seyhan İlçe Başkanlığında patlama meydana geldiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Mersin Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, yaptığı ilk değrelendirmede, "Patlama, binanın mutfak kesiminde meydana gelmiş dedi. FİKRİ SAĞLAR OLAY YERİNDE Mersin'deki HDP binasının mutfak bölümünde patlama meydana geldi. Olay yerine gelen CHP Mersin Milletvekili Adayı Fikri Sağlar, gazetecilere açıklamalarda bulundu. TUĞRUL TÜRKEŞ ile siyasetin hal ve gidiş i Bebeklere hoş geldin SÜRPRİZİ! Mamak Belediyesi nin, ilçe sakinlerine ayrıcalıklarını doğumla birlikte hissettiren Hoş Geldin Bebek uygulaması devam ediyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Hoş Geldin Bebek uygulamasıyla hem ailelerin sevincine ortak oluyoruz hem de ailelere maddi anlamda destek sağlamış oluyoruz dedi. HABERİ 6. SAYFADA Fehmi Koru Mısır da idamları beklemeyelim Sayfada Prof.Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bakış 11. Sayfada Hayrettin İvgin Kültürel Boyut 9. Sayfada M.Nuri Parmaksız Hayata ve Aşka dair 9. Sayfada Fotoğraf: Kenan ERGEN İslam sanatkarlarından dünyaya barış çağrısı www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz ü dan takip edebilirsiniz Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Efsane Güzeldereli nin sorularını yanıtladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. ve 24. dönem Ankara milletvekili olan Türkeş, deneyimli bir siyasetçi olmasının yanında çok başka ve önemli siyasi özelliklere de sahip bir politikacı olarak tüm soruları samimi bir dille yanıtladı, 7 Haziran seçimleri öncesinde yaşanan gelişmeleri, koalisyon ihtimalini, siyasi ortamın hal ve gidişini, ailesiyle ilgili yaşananları değerlendiren Tuğrul Türkeş e göre siyasette her şeyin bir zamanı var. Koalisyonu konuşmanın bile. Şartları oluşmak koşuluyla elbette Efsane Güzeldereli nin röportajı YARIN Keçiören Belediyesi nin İslam Sanatkarları Dünyayı Barışa Davet Ediyor konulu projesinin tanıtım toplantısı Meyra Otel de yapıldı. Bir gün sonrasında da Keçiören Kalaba Kent Meydanı na kurulan devasa tuvallerde hat ve tezhip sanatını icra ederek barış çağrısında bulundular. Kenan ERGEN in haberi 5. SAYFADA Gazetemizi Gazetemizi https://www. https://www..com/yedigün-gazetesi /yedigun.gazetesi DAVUTOĞLU: Bunlar darbeci Başbakan Davutoğlu, "Şimdiye kadar Kılıçdaroğlu'ndan, Bahçeli'den 27 Mayıs'ı lanetleyen bir söz duydunuz mu? Çünkü bunların hepsi darbeci" dedi. HABERİ 12. SAYFADA Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırırız CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de her kesimin sorunu var. Sorunları çözecek tek bir adres var, CHP. İnşallah Türkiye'yi çağdaş uygarlığa biz ulaştıracağız" dedi. HABERİ 12. SAYFADA Bahçeli den Kürtlere bizim safa gelin daveti MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kürt kökenli kardeşlerim, gelin bizimle aynı safa girin. Geleceğinizi Türkiye'den başka yerde aramayın" dedi. HABERİ 12 DE

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 19 Mayıs 2015 Salı Türkiye de reyting kurbanı olan diziler ABD'de büyük ilgi görüyor Kıvanç Tatlıtuğ un başrolü Farah Zeynep Abdullah la paylaştığı Kurt Se yit ve Şu ra, tüm ça - ba la ra rağ men Türk iz le yi ci si ne ken di ni sev di re - me di. Tuba Büyüküstün'ün şöhreti Latin Amerika'ya ulaştı İSTANBUL - Dizileri reyting kurbanı olan ünlü oyunculara Amerika dan büyük talep var. Türkiye de bir sezonu bile zor tamamlayan starların dizileri Amerika nın önemli kanallarında reyting rekorları kırıyor. Tu ba Bü - yü küs tü n ün 20 Da ki ka di zi si Tür - ki ye de 25 bö lüm ya yın lan dı. İs - pan ya ve İs ve ç te rey ting re kor la - rı kır dık tan son ra Ku zey ve Gü - ney Ame ri ka ül ke le ri ne sa tı lan dizi, TV La ti na da ya yın lan dı. Sanatçı, dizideki ba şa rı sıy la Emmy Ödül le ri ne aday oldu. SONGÜL ÖDEN: SERÇE SARAYI Mart ayında yayın hayatına giren Songül Öden in yeni dizisi Serçe Sarayı, beklenen reytingi alamadı. Önce günü değişen dizi, ardından sezon sonu erken final kararı aldı. İlk olarak Ortadoğu ve Arap ülkelerine satılan dizi, Güney Amerika nın da dikkatini çekmeyi başardı. GÜRKAN UYGUN: KAÇAK Rey ting ala ma dı ğı için ekrana veda eden Ka ça k yurt dı şın da iz le yi ci ile bu luş ma ya ha zır la nı - yor. Bir çok di zi nin dis tri bü tör lü - ğü nü ya pan Ecc ho Rights, Ka - çak ı ABD nin Az te ca ka na lı na sat tı ğı nı du yur du. Dizinin New York ta yapılan tanıtım gecesine başrol oyuncusu Gür kan Uy gun katıldı. KURT SEYİT VE ŞURA Kıvanç Tatlıtuğ un başrolü Farah Zeynep Abdullah la paylaştığı Kurt Se yit ve Şu ra, tüm ça ba la ra rağ men Türk iz le yi ci si ne ken di ni sev di re me di. 27. bö lüm - de zo run lu fi nal yap an di zi, ABD de Mun do Fox ka na lın da ya yın la nı yor. Di zi, pri me-ti me'da ya yın la nan yapımlar arasında rey ting sı ra la ma sın da ilk sı ra lar - da yer alı yor. SENARYOLARI SATILDI RE AK Sİ YON: Tür ki ye de 13 bö lüm ya yın la nan Re ak si yo n di - zi si önü müz de ki gün ler de Ame ri - ka da ye ni den çe ki le cek. İb ra him Çe lik kol, Er dal Be şik çi oğ lu ve Se len Soy der in oynadığı di zi nin Ame ri kan ver si yo nun da han gi Holl ywo od oyun cu la rı nın yer ala - ca ğı ise me rak ko nu su. SUS KUN LAR: Dü şük rey ting ne de niy le er ken fi nal ya pan Sus - kun lar di zi si, Ame ri ka nın NBC ka na lın da Ga me of Si len ce adıy la ya yın la na cak. Mu rat Yıl dı - rım ve As lı En ve r in baş ro lü nü oy na dı ğı di zi nin ye ni ver si yo nun - da Ame ri ka lı oyun cu lar rol ala - cak. SON: Ül ke miz de 25 bö lüm ya yın la nan di zi, ya yın hak la rı Ame ri ka ya sa tı lan ilk di zi ol ma özel li ği ni ta şı yor. Baş rol le ri ni Ne - hir Er do ğan, En gin Al tan Düz ya - tan, Er kan Can, Ber rak Tü zü na - taç'ın oy na dı ğı di zi Ame ri ka da ye ni den uyar la na cak. İSTANBUL - Ortadoğu, Arap ülkeleri, Balkanlar ve Avrupa derken Tuba Büyüküstün'ün şöhreti Latin Amerika'ya kadar ulaştı. Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün Engin Akyürek'le birlikte oynadığı Kara Para Aşk'ın Şili'de yayınlanan ilk bölümü reyting rekoru kırdı. 5 Mayıs ta yayınlanan bölüm, 26,3 reyting ve %40 izlenme oranı ile müthiş bir başlangıç yaptı. Tuba Büyüküstün, Latin Amerikalılar ın Bergüzar Korel ve Nurgül Yeşilçay dan sonra keşfettiği Türk oyuncu oldu. Şili'de gerçekleşen prömiyere dizinin müziklerini yapan Toygar Işıklı katıldı. Bugüne kadar sayısız dizi müziğine imza atan Işıklı, davetli olarak katıldığı gecede soundtrack albüm ve konser teklifleri aldı. Vizyona yeni girecek filmler "Mad Max: Fury Road" George Miller imzalı, "Mad Max" serisinin uzun zamandır beklenen devam filmi "Mad Max: Fury Road" izleyici ile buluşacak. Aksiyon sahneleriyle dikkati çeken film, kıyamet sonrası evrende canlanan çete kapışmalarını, üç boyut teknolojisiyle sinemaseverlere sunuyor. Yeni seride Max'i Tom Hardy canlandırırken, Hardy'e başrolde Charlize Theron, Zoe Kravitz ve Rosie Huntington Whiteley eşlik ediyor. Siyahlı Kadın 2: Ölüm Meleği" Helen McCrory, Jeremy Irvine, Phoebe Fox ve Mary Roscoe'nun oynadığı "Siyahlı Kadın ": Ölüm Meleği" filminin yönetmenliğini Tom Harper üstlendi. Korku ve gerilim türündeki serinin yeni filmi, terkedilmiş ve tuhaf olduğu kadar güvenli de gözüken Eel Marsh'in evindeki bir grup insanın hikayesini anlatıyor. "Aşk Uğruna" Zengin bir oyuncu kadrosuna sahip "Aşk Uğruna" filminin başrollerinde Michelle Williams, Kristin Scott Thomas ve Matthias Schoenaerts'ın yanı sıra Margot Robbie ile Sam Riley yer alıyor. "Düşes"in yönetmeni Saul Dibb'in uzun süredir üzerinde çalıştığı film, 41 ülkede 3 milyondan fazla okuyucuya ulaşan "Fransız Süiti" kitabından sinemaya uyarlandı. 05:13İstiklal Marşı ve Günün 05:15 Ana Ocağı 06:40 1'de Sabah 09:001'de Bugün 09:15 Beni Böyle Sev 11:25 İyi Fikir 13:25 Ana Ocağı 15:00 Annem Söyler Ben Yaparım 16:10 1'de Bugün 16:25 Seksenler 19:00 Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:50 Hava Durumu 19:55 Filinta 23:00 Bak Hele Bak 00:00 Annem Söyler Ben Yaparım 01:00 Beni Böyle Sev 02:35 Komiser Rex 06:10 Benim Annem Bir Melek 07:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 Kızlar ve Anneleri 15:00 Alemin Kıralı 16:00 Zahide ile Yetiş Hayata 18:45 Atv Ana Haber 19:45 Kupa Günlüğü 20:30 Kayserispor - Fenerbahçe 22:30 Kim Milyoner Olmak İster? 07:00 HER SABAH 08:45 2.SAYFA 10:40 DUDAKTAN KALBE DİZİ-TEKRAR 12:30 ERKAN AKKUŞ İLE ÖĞLE HABERLERİ 12:50 DERYA'NIN DÜNYASI KADIN PROGRAMI-CANLI 15:00 DUDAKTAN KALBE 17:00 İKİNCİ BAHAR 18:15 EKİN OLCAYTO İLE ANA HABER 19:50 YABANCI SİNEMA WARRİOR 22:00 YABANCI SİNEMA 23:30 HAYATIN RENGİ 01:20 YABANCI SİNEMA TEKRAR 02:40 YABANCI SİNEMA TEKRAR 04:10 DÜNYAYI GEZİYORUM TEKRAR 05:10 BOKS GECESİ 05:40 Benim Hala Umudum Var 06:45 Aşkın Bedeli 07:30 Bugün 09:00 Beni Affet 10:00 Melek 11:45 Hayat Sevince Güzel 13:15 Aşkın Bedeli 14:45 Benim Kuaförüm 16:30 Beni Affet 18:30 Star Haber 19:15 Deniz Yıldızı 20:30 Kaderimin Yazıldığı Gün 23:30 Yerli Dizi 00:15 Ütopya 01:30 Ver Fırına 02:30 Aramızda Kalmasın 04:30 Şeffaf Oda 05:30 Para Bende 06:30 Oynat Bakalım 07:15 Disney Çocuk Kuşağı 08:15 Magazin 08:45 Aramızda Kalmasın 11:45 Oynat Bakalım 12:45 Para Bende 14:00 Kaçak Gelinler 15:15 Ver Fırına (Yeni Bölüm) 17:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 18:30 Ütopya (Yeni Bölüm) 06:00 Geniş Aile GENİŞ AİLE 06:45 Günaydın 09:30 Alın YazımALIN 11:00 Bana Her Şey Yakışır 12:30 Gün Arası 13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir 15:45 Evim Şahane 17:15 Arka Sokaklar 18:40 Baba Haber Bülteni 19:00 Ana Haber Bülteni 20:00 Küçük Ağa 19:55 FİLİNTA Televizyon tarihinin ilk Osmanlı Polisiyesi olan Filinta, adalet, dostluk, kardeşlik kavramlarını ortaya koyan bir dizi. İlim irfan sahibi Kadılar, adaletin kılıcını 600 yıl Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'de taşımış, dünyanın en büyük imparatorluklarından olan Osmanlı İmparatorluğu nun yüzyıllar boyunca dirliğini sağlamış, toplumda huzuru ihtisas etmişlerdir. Filinta işte bu nedenle, Osmanlı nın temel gücü olan hukuka bir saygı duruşudur. Hikaye Galata Kadısı Gıyasettin Hatemi ve onun yetiştirdiği Galata Amiri Filinta Mustafa ekseninde geçmektedir. Mustafa oldukça zeki, maharetli, yakışıklı bir gençtir. Kendisi gibi öksüz ve yetim olan en yakın arkadaşı Ali ile birlikte zaptiye olarak görev yapmaktadır. Orjinal İsmi:Warrior Yönetmen:Gavin O connor Oyuncular:Tom Hardy, Nick Nolte, Joel Edgerton Yapım Yılı:2011 Tür:Aksiyon/Dram Tom ve Brendan Conlon kardeşlerin ailesi, babalarının alkol sorunu nedeniyle parçalanmış, kardeşler annelerini de yanlarına alarak babalarından uzaklaşmıştır. Bir süre sonra anneleri ölmüş, Tom orduya katılmış, Brendan ise sevdiği kadınla evlenmiştir yıl aradan sonra Tom babasının yanına döner, "MMA (Mixed Martial Arts) turnuvası için kendisine antrenörlük yapmasını ister, babası eski bir boksördür. Turnuvanın büyük ödülü 5 milyon dolardır. 19:50 WARRİOR 20:30 KADERİMİN YAZILIĞI GÜN İbrahim le buluşmaya giden Elif, ne yazık ki geride Kahraman ı ve bebeğini bırakarak bir bilinmeyene sürüklenmiştir... Kahraman ın yüreğine bir ateş daha düşmüştür... Elif yoktur... Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, İbrahim ve Defne zaferlerinin tadını çıkarmaktadırlar... Defne fırsatı değerlendirir, resmen Konak a yerleşir... İbrahim ise kısa sürecek intikam zaferiyle mutludur... Bu sırada yeni evine taşınan Maksut un davranışları Veysel in dikkatini çeker.. Neyin peşinde olduğunu öğrenmeye kararlıdır... Sultan kızının emaneti Toprak ı Yörükhanlara bırakmamaya yeminlidir.. Kıymet le aralarında kıyasıya bir savaş başlar...

3 bölge haberleri 19 Mayıs 2015 Salı 3 Ostim deki patlamayla ilgili dava karara kaldı Fehmi KORU OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 Şubat 2011'de 20 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarla ilgili 19 kişinin yargılanmasına devam edildi. Taraflara, iddia, delil ve savunmaları için süre tanınmasını kararlaştıran heyet, müşteki avukatlarının bahsettiği görüntüler heyetçe izlendiğinden bu konudaki talepleri reddederek, duruşmayı karar için erteledi. İSTANBUL- İstanbul'da geçen yıl, metro, tramvay ve teleferik gibi raylı sistemleri 500 milyona yakın kişi kullandı. AA muhabirinin İstanbul Ulaşım AŞ yolcu istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, İstanbullular'ın ulaşımda raylı sistemi en çok tercih ettiği yıl 2014 oldu. 14 milyonu aşan nüfusa sahip İstanbul'da, ANKARA - Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve sanıklardan 10'u ile bazı müştekiler ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, bazı sanık avukatlarının rahatsızlıklarına ilişkin mazeret dilekçesi ve rapor sundukları belirtildi. Müşteki avukatlarından Murat Kemal Gündüz, dava konusu patlamalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da sorumluluğu bulunduğunu ifade ederek, buralardaki görevliler hakkındaki soruşturmada başsavcılığın "işlemden kaldırma kararı" verdiğini bildirdi. Bu karara itiraz yolu bulunmadığını söyleyen Gündüz, bununla ilgili Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunduklarını ve Danıştayda dava açtıklarını anlattı. Gündüz, "Tüm sanıkların, 20 insanın ölümünden sorumlu olduğu düşüncesindeyiz. Ayrıca, kamusal sorumluların da sanıklarla yargılanması için mücadele ediyoruz. Denetimsizlik hat safhada. Şehir içinde canlı bomba gibi tüpler gezdirilmiş" diye konuştu. Savcının, beraat yönlü bazı görüşlerine katılmadıklarını aktaran Gündüz, beyanın ardından, mahkeme heyeti ve cumhuriyet savcısına, iş kazalarına ilişkin raporların bulunduğu almanak verdi. Müşteki avukatlarından Zühal Dönmez, sanıkların hükümle tutuklanmasını talep ederken, diğer müşteki avukatları da savcının, esas hakkındaki görüşüne ilişkin itirazlarını dile getirdi. Müştekilerden Demet Güner, kardeşi Dilek Güner'in patlamada öldüğünü belirtti. Olayda baştan sona ihmal bulunduğunu söyleyen Güner, "Belki kararınız, bundan sonra kimseye bizim yaşadıklarımızı yaşatmaz" diye konuştu. Vefat edenlerden Dursun Kavak'ın ablası Sibel Kavak'ın "Kendinizi bizim yerinize koyun, acılarımızı anlamaya çalışın. Doğmamış çocuğun babasının ölmesinin vebalini kim verebilir?" ifadeleri üzerine Mahkeme Başkanı Oktay Saday, "Gayretimiz o" dedi. Sanık avukatlarından Mustafa Hisar, patlamadan çok kısa süre önce kaydedilen görüntülerin salonda izlenmesini ve bununla ilgili bilirkişi raporu alınmasını istedi. Hisar, "Adaletli bir karar için CD incelettirilsin. Biz de kim kusurluysa cezasını görmesini istiyoruz" ifadesini kullandı. Cumhuriyet Savcısı Erdinç Hakan Özdabakoğlu, müşteki avukatlarınca talep edilen bilirkişi incelemesinin dosyaya yeni veri katmayacağını, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesinin, dosyayı sürüncemede bırakacağını söyledi ve talebin reddini istedi. Bazı sanık avukatlarının mazeretlerinin kabulünün kararlaştırılmasını, ancak onlara savunma için kesin süre verilmesini talep eden Özdabakoğlu, daha önce verdiği esas hakkındaki görüşü tekrarladı. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mazeretlerini kabul etti, ancak yazılı savunmalarını sunmaları için kendilerine gelecek celseye kadar kesin süre verdi. Taraflara, iddia, delil ve savunmaları için süre tanınmasını kararlaştıran heyet, müşteki avukatlarının bahsettiği görüntüler heyetçe izlendiğinden raylı sistemli toplu taşıma araçlarını 477 milyon 502 bin 372 kişi kullandı. Geçen yıl raylı sistemle taşınan kişi sayısı, önceki yıla göre yaklaşık 75 milyon arttı ve yolcu taşıma alanında tüm zamanların rekoru kırıldı. İstanbul'un ulaşım yükünü çeken toplu taşıma araçlarının başında gelen metro, 2014'de raylı sistemlerde İstanbullular'ın tercihi olarak öne çıktı. Kentte hizmet verilen 4 ana metro hattından 304 milyon 871 bin 152 kişi taşındı. Bu alanda, 112 milyon 636 bin 936 kişi ile M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattı ilk sırada yer aldı. M1 Yenikapı-Kirazlı-Atatürk Havalimanı hattında 112 milyon 46 bin 120, 2013'ün haziran ayında hizmet vermeye başlayan M3 Başakşehir-Kirazlı- Olimpiyatköy metro hattında 9 milyon 766 bin 614, M4 Kadıköy-Kartal metro hattında ise 70 milyon 421 bin 482 kişi yolculuk yaptı. İstanbul'da 3 hatta hizmet veren tramvaylarda bu konudaki talepleri reddederek, duruşmayı karar için erteledi. Savcı Özdabakoğlu, esas hakkındaki görüşünde, sanıklar Kasım Ersoy, Burhan Koç, Bahadır Esendik, Ali Bayındır, Tuncay Karabenli'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan cezalandırılmalarını, atılı diğer suçlardan sanıkların beraatlarına karar verilmesini talep etmişti. Duruşma öncesinde, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları, Ankara Adliyesi önünde toplanarak "Ostim'i/İvedik'i unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankart açtı. Müşteki aileler adına basın açıklaması yapan Azizeye Atmaca, yargılama sonucunda sanıkların cezalandırılmasını arzu ettiklerini belirterek, 28 Nisan'ın diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de iş cinayetlerinde hayatını kaybedenler için anma ve yas günü ilan edilmesini istediklerini söyledi. Ankara Kulübü Derneği kendi mekânına kavuştu ANKARA - İsmail KARA - Ankara Kulübü Derneği nihayet kendi mekânına kavuştu. Ankara Kulübü Derneği, uzun yıllar önce temeli atılan fakat bir türlü tamamlanıp kullanıma açılamayan Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi karşındaki mekânına kavuştu. Ankara Kulubü Derneği Başkanı Dr.Metin Özaslan mekanın açılışında yaptığı konuşmada Ankara nın Başkent oluşundan bu güne kadar ki gelişimine değinirken, Ankara ve Ankaralıların Cumhuriyet tarihimizdeki yeri ve önemine de satırbaşlarıyla işaret etti. Özaslan, dernek binası temelinin Yenimahalle eski Belediye Başkanı merhum Abdurrahman Oğultürk zamanında atıldığını, uzun zaman sonra tamamlanmasında en büyük yardımın Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar dan geldiğini, diğer belediye yetkililerince de özverili bir gayret sergilendiğini belirterek; Katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Kürsüye davet edilen Başkan Fethi Yaşar; Ankara nın Türkiye için büyük bir önemi olduğunu, bu itibarla her bakımdan sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak özetle; Biz Ankara ya hizmeti görev biliyoruz. Hizmetlerimizi yaparken ne siyasal bir çıkar, ne de her hangi bir ayırımcılığı asla gözetmiyoruz. Ben 53 yıldır Yenimahalle de ikamet ediyorum. Bu nedenle de Yenimahalle yi ve Ankara yı çok seviyorum. Her hangi bir tesisi yaparken, Yenimahalle ve Ankara ya lâyık olanını, en verimlisini yapmak için azami gayreti gösteriyoruz. Ankara Kulubü Binası, tüm Ankaralılara hayırlı ve uğurlu olsun dedi. Yaşar, konuşurken sık sık alkışlandı. Katılımcılar arasında birçok sivil toplum kuruluşu başkan ve yöneticileri, bazı partilerin aday ve yöneticileri, Ankara Kulubü Derneğinin eski başkanlarından Dr.Bülent Kalıpçı, DKD Derneği Başkanı Aytekin Erdoğan, AGİKAD Başkanı İnsaf Kılıç ve yönetim kurulu arkadaşları, ünlü ressam Yaşar Çallı da vardı. İstanbul'da geçen yıl raylı sistemi yarım milyar kişi kullandı ise geçen yıl 159 milyon 530 bin 73 kişi yolculuk yaptı. T1 Bağcılar-Kabataş hattında 121 milyon 490 bin 5 kişi taşınırken, bu sayı T4 Topkapı- Mescidi Selam hattında 37 milyon 308 bin 177, T3 Kadıköy-Moda hattında ise 731 bin 891 kişi oldu. F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında da aynı yıl 11 milyon 165 bin 625 İstanbullu yolculuk yaptı. Eyüp-Piyerloti ve Maçka-Taşkışla teleferik hatlarında taşınan kişi sayısı 1 milyon 935 bin 522'ye ulaştı. Söz konusu hatlarda, kış aylarında yolcu sayısı artarken, yaz aylarında azaldı. Buna göre, en fazla yolcu 47 milyon 371 bin 807 kişi ile aralık, en az yolcu ise 34 milyon 698 bin 378 kişi ile temmuz ayında taşındı. İlkbaharda 122 milyon 93 bin 704, yaz mevsiminde 108 milyon 890 bin 306, sonbaharda 126 milyon 483 bin 342, kışın da 119 milyon 922 bin 140 İstanbullu raylı sistemle yolculuk yaptı. Mısır da idamları beklemeyelim... MISIR da bir mahkeme, 100 e yakın Müslüman Kardeşler üyesi ile birlikte ülkenin seçimle gelmiş son devlet başkanı Muhammed Mursi yi idama mahkûm etti. Bu sadece tek bir davanın sona ermesiyle ilgili ceza; Mursi ye ve arkadaşlarına karşı açılmış başka davalar da var ve onlarda da benzer cezalara hükmedilebilir. Bugünün dünyasında, pek çok ülkede, insan canını sona erdirecek bir ceza, seri katiller için bile düşünülmüyor; Mısır da idam cezasının hâlâ yürürlükte olması üzülünecek bir durum. Hele siyasi suçlar için idam cezası, o cezayı veren yargı sistemi ve uygulayan ülke için, büyük bir ayıp. Türkiye 1960 ların başında öyle bir ülkeydi. 10 yıl boyu ( ) ülkeyi yönetmiş sivil kadro özel yetkili bir mahkeme tarafından yargılanmış ve 3 siyaset adamının hayatı idam sehpasında sona erdirilmişti. Aradan fazla zaman geçmeden, 1980 lerde, idam edilenlerin itibarları iade edildiği gibi, şimdi 3 aziz ölü devletin kendileri için inşa ettiği anıt mezarlarda yatıyor. 27 Mayıs (1960) darbesini savunan küçük bir azınlık bile Yassıada mahkemesinin kararlarına sahip çıkmıyor... Medeni dünyada siyasi suç diye bir kavram yok, nerde kaldı siyasi suça idam cezası söz konusu olabilsin... Henüz daha Mısır da hukuki süreç tamamlanmış değil; önce Mısır ın Büyük Müftüsü nün cezayı onaylaması gerekiyor, ondan sonra dahi cezanın temyizi için mekanizma var. Ama uyarı için uygun zaman, şimdi... Verilen ceza dünyanın dört bir tarafında tepkilerle karşılandı; Mısır yönetimine infazı düşünmemesi için sağdan-soldan baskılar başladı bile. Umarım, sağduyu hâkim gelir ve Türkiye nin 1960 larda içine düştüğü durumdan kendisini uzak tutar. Hukuki süreç idam cezasının infazını gerektirecek bir sonuç verirse, yanlışlığın önlenmesi için Türkiye ye büyük görevler düşüyor. Günün havasına kapılıp gerçekleştirilen infazların, daha sonraları, infazları uygulayanların lanetlenmesine kadar varan tepkilere yol açabildiğini, kendi deneyiminden hareketle, Türkiye den daha iyi hangi ülkenin yöneticileri anlatabilir? Sadece 27 Mayıs ın mağdurları için değil, 12 Mart (1971) ve 12 Eylül (1980) darbelerinden sonra gelen askeri ağırlıklı veya doğrudan askeri yönetim dönemlerinde idam sehpasına gönderilen siyasi suçlu mağdurlar için de, aradan yıllar geçmesine rağmen, yas tutuluyor bizim ülkemizde darbesinin lideri Kenan Evren in aile fertlerini isyana sevk eden hazin akıbetini birkaç gün önce hep birlikte gördük. İbretlik bir durumdu gerçekten... Anlatılsa dinleyenler üzerinde etkili olabilecek bizdeki deneyimi Gen. Sisi ve bugünkü Mısır yöneticilerine kim aktaracak? Türkiye ile Mısır, tarihlerinin hemen hiçbir döneminde olmadığı kadar, birbirlerine soğuk ve uzak duruyor bugün. Büyükelçiler geri çekildi; asgari düzeyde bir temsille ilişkiler sürdürülüyor. Neredeyse savaş düzeyine yakın bir kötülükte ülkelerimizin ilişkileri... Yine de bir şeyler yapılmalı. Ne yapılabilir? sorusunun aklıma getirdiği tek bir cevap var: Kötüleşen ilişkilerde payı bulunmayan, karşı tarafın (Mısır) her şeye rağmen saygı duyduğu bir devlet adamının devreye girmesi... Abdullah Gül, eğer kabul ederse, böyle bir görev için biçilmiş kaftandır. Müslüman Kardeşler ile Mursi nin istenmeyen akıbete sürüklenmesini önlemek için elden gelen yapılmalı. 18 Mayıs 2015/ HABER TÜRK e-haciz Projesi hayata geçiyor ANKARA - Kamu ve icrai haciz taleplerinin elektronik ortam üzerinden gönderilmesiyle işlemlerin daha hızlı, etkin ve güvenli bir şekilde karşılanmasını sağlayacak e-haciz uygulamasına geçiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu hizmetlerini daha etkin, hızlı ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda sunmaya devam ediyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş yıl dönümü olan 21 Mayıs'tan itibaren icrai haciz, kamu haczi, ihtiyati haciz şerhlerinin salt elektronik ortamda tutulması uygulamasına başlanacak. e-haciz uygulaması ile kamu ve icrai haciz taleplerinin elektronik ortam üzerinden gönderilmesiyle işlemlerin daha hızlı, etkin ve güvenli bir şekilde karşılanması sağlanacak. Uygulama ile tapu müdürlüklerinin iş hacminde önemli oranda azalma olacak, iş hacminde meydana gelecek azalma vatandaş memnuniyetine olumlu şekilde yansıyacak. Türkiye genelinde 2014 yılında toplam 7 milyon 184 bin 361 tapu işlemi yapılırken, bunların 2 milyon 457 bin 465'i haciz işlemleri oldu. Geçen yıl yapılan haciz işlemlerinin tüm tapu işlemlerine oranı ise yüzde 34 olarak gerçekleşti.

4 419 Mayıs 2015 Salı ANKARA Yenimahalle Belediyesi nin her sene Engelliler Haftası nda geleneksel olarak düzenlediği kaynaştırma pikniği ile beraber yapılan açılışa, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Cumhuriyet Halk Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediye Başkanvekili Mehmet Kartal, CHP Ankara Milletvekili Adayı Nihat Yeşil, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Başar Bal, CHP İl ve İlçe Yönetimi, Sivil Toplum Örgütleri, meclis üyeleri, muhtarlar, engelli dernekleri, engelliler ve engelli aileleri katıldı. Açılışla birlikte engelli vatandaşlar ve aileleri için de kaynaşma pikniği düzelenlerinken, gün boyunca müzik ve eğlence doruğa çıktı. Eklenen 50 adet çardak ve barbekü ile daha da geniş bir alanda piknik yapma imkanı bulan vatandaşlar, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar a teşekkür etti. Konserli açılışta engellilerle bol bol sohbet eden ve fotoğraf çektiren Başkan Yaşar, bir de aynı gün açılışını yaptığı 2 bin 500 m2 alana sahip gölün fıskiyelerine start verdi. Muhteşem bir görsel şovla açılan göl, Yenimahallelilerden tam not aldı. Sezen Yurtsever, Ersin Perçin ve Evren Çelik in türküleriyle engellilere ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşatan konserde konuşma yapan Yaşar, herkesin potansiyel bir engelli Çankaya Belediyesi, semt sakinlerinin talepleri ile oluşturulan Mahallemi Seviyorum etkinliğinin ilkini Seyranbağları Özgürlük Parkı'nda gerçekleştirdi. Açılış konuşmasında seçim döneminde verdiği söze atıfta bulunarak, ilk adımda duvarsız belediyeyi yarattıklarını, ikinci adımda ise bölge toplantıları ile halkın ayağına gittiklerini dile getirdi. İlk hizmet yılında aldıkları yoldan halkın da memnun olduğunu ifade eden Taşdelen, birlikte eğlenmenin gülmenin zamanının geldiğini, yaklaşan seçimlerin ardından tüm ülkenin yüzünün güleceğine de inandığını söyledi. "Baharın gelmesiyle birlikte sizlerle birlikte olacağımız Mahalle Şenliklerimize başladık. Mahallelerimizde 10 tane mahalle şenliği gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızla birlikte gülüp eğleneceğimiz şenliklerimizde bir arada olacağız" şeklinde konuşan Taşdelen, bir yandan altyapı çalışmaları yaparken, el ele yürek yüreğe halkıyla birlikte olan belediyeyi yaratıp, bir orman gibi kardeşçe bir yaşamın temellerini attıklarını dile getirdi. Türkiye'de kaynakların halktan yana paylaşımından vazgeçildiğine vurgu yapan Taşdelen, hakça bir düzenin kurulacağı günlerin yakın olduğuna inancıyla izleyenleri selamladı. Parkta kurulan stantları gezen Taşdelen etkinlikleri, vatandaşlarla sohbet ederek birlikte izledi. Hacettepe Üniversitesi Müzik Grubu, 1000 Çocuk Korosu Öğretmenler Orkestrası, Aşık Turabi, Sevinç Eratalay, Gökhan Kılıç'ın sahne aldığı "Mahallemi Seviyorum" şenliğinde aileler eğlenirken, unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynayan çocuklar da palyaçolar ve öğretmenler eşliğinde resim, seramik, yüz boyama atölyelerinde keyifli bir hafta sonu yaşadılar. olduğuna vurgu yaparak, Her sene düzenlemiş olduğumuz geleneksel engelli pikniğinde sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyorum. Hepimiz birer potansiyel engelliyiz. Ne zaman engelli olacağımızı yüce Allah tan başka kimse bilemez. Ama engellilere acıyarak bakayan bir genden geliyoruz. Engelli kardeşlerimize acıyarak değil, sosyal devlette olması gereken sevgiyle bakmak Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları nda eğitim alan anneler, Mahallede Şenlik etkinliği ile Yeni Batı Mesa Pazar Yeri nde bir araya geldi. Pazar yerinde satışa sundukları el emeği göz nuru ürünlerle aile bütçesine katkıda bulunan kadınlar, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ın da desteğini aldı. Etkinliğe katılarak annelere yanınızdayım diyen Başkan Yaşar, tek tek tüm stantları gezdi. Şenliğe Yaşar ın yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kermesi gezerken Sahaja Yoga Meditasyon standı önünde meditasyona da katılan Yaşar, eğitmenin dediklerini yaparak stres attı. Kadınlara başarılar dileyen Başkan Yaşar, Vatandaşlar, açmış olduğumuz kurslarla hem meslek sahibi oluyor hem de üretim yaparak para kazanıyor. Bunlar çok güzel bir Yenimahalle Belediyesi Yakacık Mesire Alanı, genişletildi. 1 inci ve 2 inci etabın ardından 3 üncü etabı da vatandaşın hizmetine açan Yenimahalle Belediyesi, mesire alanına 10 bin m2 daha yeşil alan kazandırdı. Yakacık Mesire Alanı genişletildi Taşdelen, halkla buluşmaya devam ediyor gerekir. Engelsiz yaşayan vatandaşlarımızın nasıl yaşam hakkı mukaddes ise engelli vatandaşlarımızın da yaşam hakkı o kadar mukaddestir. Bugün vatandaşa daha geniş bir alanda hizmet verecek mesire alanımızı, hem de görsel bir güzellik olan gölümüzü sizlerle beraber hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinizin Engelliler Haftası kutlu olsun dedi. YENİMEK anneleri sergi açtı duygular. Sizlerle gurur duyuyorum. Başarılarınız daim olsun dedi. Karadeniz in sevilen sanatçıları Nurettin Gürdal ve Selim Tarım ın da vatandaşı coşturduğu günde, Karadeniz şarkılarıyla adeta müzik şöleni yaşayan vatandaşlar, doyasıya eğlendi. Yenimahalle'den vergi hatırlatması Yenimahalle Belediyesi, vergilerinin ilk taksitlerini ödemeyen mükellefler için son gün uyarısı yaptı. Mali Hizmetler Müdürlüğü nden yapılan açıklamada, söz konusu vergilerin 2015 yılı 1 inci taksitlerinin ödeme süresinin 31 Mayıs 2015 Pazar günü sona ereceği bildirildi. Vatandaşların vergilerini cezalı ödememeleri ve mağdur olmamaları için gerekli bütün önlemleri alan belediye, büyük ödeme kolaylıkları sağlıyor. Vergi borçları, belediyenin tahsilat vezneleri ile Batıkent, Susuz, Karşıyaka, Gazi Mahallesi, Şentepe Semt Birimlerinde ve Tapu Müdürlüğü nde açılan tahsilat veznelerine yatırılabileceği gibi tüm PTT şubelerinden posta çeki hesabından da ödenebilecek. Belediye tahsilat birimleri de 31 Mayıs Pazar gününe kadar, hafta sonları ise saatleri arasında hizmet verecek. Ayrıca 19 Mayıs ta da vergilerini ödemek isteyenler için vezneler açık olacak. Vergi borçlarını bankalar aracılığı ile ödemek isteyen vatandaşlar ise anlaşmalı bankalar TEB, Vakıfbank, Halk Bankası, İNG Bank, Şekerbank, Akbank ve Denizbank şubelerinden ödeme yapabilecek. Ayrıca yaşlı, engelli, hasta ve hamile vatandaşların numaralı telefonu aramaları halinde, mobil tahsilât aracı ikamet adresine giderek mükelleflerin tahsilat işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak. Mobil vezne aracı sayesinde vatandaşlar, evlerinin önünde ödemelerini yapabilecek. Öte yandan zamanı kısıtlı olan vatandaşlar, uzun kuyruklarda beklemeden T-belediye ve E- belediye hizmetleri sayesinde yine vergilerin ilk taksitlerini zahmetsizce ödeyebilecek. Telefon belediyeciliğini kullanarak numaralı telefondan ve günün her saati adresinden online olarak kredi kartı ile ödeme işlemleri gerçekleştirilecek. Bunların yanı sıra World özelliği taşıyan kredi kartına sahip vatandaşlar, vergi ödemelerini faizsiz 5 eşit taksitle ödeyebilecek. Elmadağ'da okul ziyareti Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte Hüseyin Omaç ile birlikte Hasanoğlan Öğretmenler Ortaokulu ve Kurtuluş İlkokulu ziyaret eden Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, okul yönetimi ve öğrenciler ile sohbet etti. Başkan Gazi Şahin; Eğitimcilerimiz ve geleceğimizin teminatı olan bu vatana hizmet edecek nesiller ile birlikte olmak ve bu nesillere eğitim veren eğitimcilerimizi ziyaret etmek eğitim adına yapabileceğimiz çalışmalar hakkında bizlere ışık tutuyor. Eğitime Destek Vatana En Büyük Hizmet sloganı ile çıktığımız bu yolda eğitim için elimizden gelen desteği Devletimizin bize vermiş olduğu imkanlar dâhilinde her zaman yerine getirmeye çalışmaktayız. dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü; Bizler Elmadağ Eğitim camiası olarak Eğitimci Başkanımız Sayın Gazi Şahin in okullarımıza yapmış olduğu nezaket ziyaretlerinden dolayı mutlu oluyoruz. Bizleri kırmayarak ihtiyacımız olduğu anda yanımızda olduğu için,eğitime göstermiş olduğu destek ve hizmetleri için kendisine teşekkür ediyoruz. dedi.

5 ANKARA HABER FOTOĞRAF KENAN ERGEN Keçiören Belediyesi nin İslam Sanatkarları Dünyayı Barışa Davet Ediyor konulu projesinin tanıtım toplantısına çok sayıda basın mensubu katıldı. Yemekli toplantıda Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ın yanı sıra dünyaca ünlü hat ve tezhip sanatçıları Türkiye den Muhammet Mağ ve Ayşe Özkan, İran dan Ali Mirabadi, Babek Hejazi ve Maryam Norouzi ile İngiltere den Sabah Arbilli de hazır bulundu. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, İlk defa geleneksel sanatları teşhir eden bir çalıştay düzenlediklerine dikkat çekerek, n Belediye Başkanı Mustafa Ak, Büyük devasa çadırın içinde ortak yapılan bu çalıştay Türkiye de bir ilk olacak. Keçiören Belediyesi olarak bu konuda öncülük yapmaktan gurur duyuyoruz. Geleneksel sanatları gelecek nesillere aktarmak için gayret gösteriyoruz diye konuştu. ÇALIŞTAY RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU İslam Sanatkarları Dünyayı Barışa Davet Ediyor konulu projesine katılan ünlü hat ve tezhip sanatçıları, izleyicilerin karşısında canlı performans sergileyerek tuval üzerinde ortak ve doğaçlama biçimde sanatlarını icra etti. Uluslararası hat ve tezhip sanatçılarının konuk olduğu etkinlik için Kalaba Kent Meydanı'na 900 kişilik dev çadır kuruldu. Çalıştaya Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın yanı sıra, Keçiören Kaymakamı Nusret Dirim, Hat sanatının büyük üstadı Hasan Çelebi, Keçiören TOGEM Başkanı Dr.Ayten Aydın, Ankara'daki büyükelçiliklerin temsilcileri, dünyanın çeşitli ülkelerinden sanatçılar ve çok sayıda izleyici katıldı. Etkinliğe Türkiye'den katılan Muhammet Mağ ve Ayşe Özkan, İran dan Ali Mirabadi, Babek Hejazi ve Maryam Norouzi ile İngiltere den Sabah Arbilli sahneye çıkarak izleyicileri selamladılar. GELECEK NESİLLERE AKTARILIYOR Etkinlikte konuşan Başkan Ak, "Estergon Kalemizdeki atölyelerimizde hat, tezhip, ebru, çini ve kaligrafi üzerine kurslarımız var. Hocalarımız kendi öğrencilerini yetiştirerek bu güzel sanatlarımızı gelecek nesillere aktarmış oluyor. Toplumların gelişmişlik seviyesini Keçiören Belediyesi nin İslam Sanatkarları Dünyayı Barışa Davet Ediyor konulu projesinin tanıtım toplantısı Meyra Otel de yapıldı. Bir gün sonrasında da Keçiören Kalaba Kent Meydanı na kurulan devasa tuvallerde hat ve tezhip sanatını icra ederek barış çağrısında bulundular. İslam sanatkarları dünyayı barışa çağırdı ÖZEL HABER sanat gösterir. Toplumun hak ettiği yere gelmesinde sanat önemlidir" ifadelerini kullandı. Çalıştayın ilk gününde Muhammet Mağ ve Sabah Arbilli tuval başına geçerek sanatlarını konuşturdular. Dev tuval üzerinde yaptıkları ortak çalışmada hat ve tezhip sanatlarının en güzel örneklerini doğaçlama olarak sergilediler. Sanatçılar, çalışmalarını tamamladıktan sonra kısa birer konuşma yaptı. 19 Mayıs 2015 Salı5 Ak, hemşirelerin kutlamasına katıldı Hemşireler Günü nedeniyle Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen kutlama programına Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak katıldı. Ankara 2'inci Bölge Milletvekili Adayı Mahmut Sami Mallı'nın da hazır bulunduğu etkinlikte konuşan Başkan Mustafa Ak, hemşirelere "Sizler çok seviliyorsunuz, gönüllerdesiniz. Hastaneye kim gelirse gelsin iz bırakan sizlersiniz" diye seslendi. Hemşirelerin canın ve mahremiyetin emanet edildiği kişiler olduklarını vurgulayan Başkan Ak, "Sizler hak ettiğiniz yerdesiniz, yani milletin gönlündesiniz. Ama insanlarımızın güvenini de asla sarsmamalısınız. Ben de belimden rahatsızım. Az önce sizlerden bir hemşire arkadaşınız bana iğne yaptı, bu programa da öyle gelebildim. Allah hepinizden razı olsun, Hemşireler Gününüz kutlu olsun" mesajlarını verdi. MHP'li adaylar ATO'da MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, milletvekili adayları ile birlikte Ankara Ticaret Odası nı ziyaret etti. Hafizeler Kur'an ile taçlandı Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi, Kur'an-ı Kerim'i hıfz etme şerefine erişen hafizelere taç takma törenine ev sahipliği yaptı. Keçiören in araç filosu büyüyor Keçiören Belediyesi, araç filosunu aldığı yeni araçlarla güçlendirmeye devam ediyor. Keçiören Belediyesi, 27 yeni aracı daha filosuna kattı. Araç filosuna son olarak 5 adet binek hizmet otomobili ile 1 adet de hizmet aracı olarak tasarlanmış kamyonet, 1 adet minibüs, 1 adet özürlü araç minibüsü, 2 adet nakliye amaçlı kamyon ile 1 adet kamyonet, 2 adet otobüs, 1 adet 12 tonluk asfalt yol - tamir bakım aracı, 10 adet cenaze aracı, 3 adet de mesire alanının kontrol ve güvenliğini sağlamak için ATV AEON eklendi. Araç filosunu her geçen gün aldığı araçlarla da gençleştiren Keçiören Belediyesi, böylece hizmetin standartlarını yükseltmeyi sürdürüyor. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak araç alımı ile ilgili şunları söyledi; "Kurumsal kapasiteyi artırarak altyapımızı sağlamlaştırmak bizim kaliteli hizmetimizin temel anahtarıdır. Keçiören bildiğiniz gibi Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alıyor, biz de ilçemiz sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Bu nedenle hem araçlarımızı gençleştiriyor, hem de yeni araçlarla her yere hizmet götürmeye çalışıyoruz. Araçlarımızı vatandaşımıza daha iyi hizmet vermek için araç filomuza kattık." Keçiören Müftülüğü tarafından düzenlenen 2'inci Geleneksel Hafızlık Töreni'ne Ankara 2'inci Bölge Milletvekili Adayı Mahmut Sami Mallı, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim İşleri Genel Müdürü Ali Erbaş, Ankara İl Müftü Yardımcısı Mustafa Tekin ve Keçiören Müftüsü Dr.İhsan İlhan katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Başkan Mustafa Ak, Keçiören'e tekrar hafızlık merasimini getiren müftülüğü kutlayarak "İnşallah her yıl bu programı gerçekleştireceğiz. Hafızlarımızın taçlandırıldığı ödüllendirme programımızda hafız kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hafızlık büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmek çok önemli, ama Kur'an'ı yaşamak, hayatın her alanına yaymak daha da önemli" dedi yılı öncesinde Türkiye'nin dini açıdan kötü günler yaşadığını ifade eden Başkan Ak, "Çocuklarımız camilerde Kur'an öğrenemiyordu, yaş sınırlaması vardı. Şimdi çok şükür her camide her kurumda her yaştan insanımız Kur'an öğreniyorlar. Bu konuda yolumuzu açan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli büyüklerimize teşekkür ediyorum. Başörtülü kızlarımız bırakın kurumlarda çalışmayı, zorunlu almaları gereken eğitimi dahi alamıyorlardı. Çok şükür şimdi başörtülü kızlarımız hem kurumlarda çalışıyor hem de okullarında okuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dindar bir nesil yetiştirmek çok önemlidir. Böylece daha müreffeh bir Türkiye ortaya çıkacak" mesajına vurgu yaptı. Başkan Ak, belediye olarak değerler eğitimine önem verdiklerine dikkat çekerek, "Bu kapsamda kurumlara destek oluyor, programlar hazırlıyoruz. Erkek yatılı Kur'an kursumuz ile çalışmalarda son aşamaya geldik. Erkek Kur'an kursu bir tane olmayacak, ikiyi, üçü de en kısa zamanda açacağız" diye konuştu. Ali Erbaş ise, "Kur'an'ı biz indirdik ve onun koruyucusu biziz" ayetini hatırlatarak "Ne mutlu Kur'an'ı koruyan hafızlara! Onlar Kur'an'ın nuruyla nurlanıyor, hıfz ediyor ve Kur'an'ı koruyorlar. Peygamberimiz(S.A.S) hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki; 'Kim ki Kur'an'ı ezberler ve onu okursa şerefli meleklerle beraberdir. Hafızlar yaşarken melekler sürekli onlarladır.' Bugünkü bu güzel ortamda melekler rahmet kanatlarını germişler ve rahmet yağdırıyorlar. Hepimiz de bundan yararlanıyoruz. Hafızlarımızın sayısını artıracağız. Fitneyi ortadan kaldırmak ve Kur'an'ı yaşamak için, Kur'an ile kalplerimizi, zihinlerimizi nurlandıracağız" dedi. Yöneticilerin din yolundaki engelleri ortadan kaldırmasıyla eskiden 200 bin olan Kur'an kursu öğrencisi sayısının 1 milyon 200 bine çıktığını kaydeden Erbaş, her hafızdan en az 10 hafız yetiştirme sözü istedi. Mustafa Tekin ise, insanlığın hidayet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim ve onun hafızlarının taç takma töreninde bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirirken, hafizelere "Siz toplumu fıtrattan gelen yetenekle en güzel şekilde yetiştiriyorsunuz" diye seslendi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, Ankara yı düşünen herkesi el ele vererek, boş kent olmaktan kurtarmaya çağırdı. Çetinkaya, Ankara nın geleceğini düşündüklerini belirterek, Tüm milletvekili adayları ile birlikte ülkemize ve milletimize hizmet etmek için yola çıktık. Bu vesileyle Başkent sevdalılarını el ele vermeye davet ediyorum dedi. MHP İl Başkanı Fatih Çetinkaya, Ankara 1. Bölge ve 2. Bölge milletvekili adayları ile birlikte Ankara Ticaret Odası na (ATO) konuk oldular. ATO ya gelişlerinde Başkan Salih Bezci ve diğer yöneticiler tarafından karşılanan MHP heyeti, çeşitli meslek komiteleri mensuplarının yer aldığı yemekli bir toplantıya katıldı. MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, toplantıya katılanlara Ankara milletvekili adaylarını tanıttıktan sonra yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: Öncelikle ATO nun sayın Başkanı Salih Bezci Beye ve diğer yöneticileri ile çok kıymetli meslek komiteleri mensuplarına misafir olmaktan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ankara nın geleceği olan bu güzide kuruluşumuzun mensuplarıyla buluşmak bizim için en büyük sevinç kaynağı olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi mensupları olarak bizler Ankara sevdalısıyız. Ankara mızın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Ankara nın geleceğini düşünüyoruz ve tüm milletvekili adaylarımızla birlikte Ankara ya hizmet için yola çıktık. Cumhuriyet tarihimizin yarım asırlık süresi içinde çok önemli bir siyasi tecrübesi olan MHP nin çatısı altında inşallah ülkemize ve milletimize hizmet edeceğiz. 7 Haziran kader seçimleri öncesi tüm adaylarımızla birlikte bir süredir Ankara da sıkmadık el, çalmadık kapı, ayak basmadık yer bırakmadık, inşallah bırakmayacağız. Ülkemizin sorunlar içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Ankara mızın da büyük sorunları bulunuyor. Yatırımlar açısından şanssız yıllar yaşanıyor. Türkiye nin başkenti Ankara nın ne yazık ki içi boşaltılıyor. Bu nedenle sizleri el ele vermeye ve Ankara mızı boş kent olmaktan kurtarmaya davet ediyorum. ATO daki toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcıları Şefkat Çetin ve Tuğrul Türkeş in yanı sıra 20 yi aşkın milletvekili adayı ile Ankara il yöneticileri katıldı.

6 6 ANKARA 19 Mayıs 2015 Salı Büro Memur- Sen, Sosyal Güvenlik Haftası nda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personelinin verilmeyen mali ve özlük hakları için protesto düzenledi. Hanımlar Konağı Sincanlıların ilgi odağı Sincan Belediyesi nin hanımlar için hizmete sunduğu Hanımlar Konağı na ilgi giderek büyüyor. Büro Memur-Sen'den protesto Genel yetkili sendika Büro Memur-Sen, Sosyal Güvenlik Haftası nı eylem yaparak kutladı. Büro Memur-Sen, SGK Başkanlığı önünde kurum personelinin verilmeyen mali ve özlük haklarını protesto etti. Büro Memur-Sen üyesi çok sayıdaki SGK personeli, ikramiyeler hakkımız söke söke alırız, ücreti yoksa mesai de yok, memuruz haklıyız kazanacağız sloganları attı. Grup adına açıklama yapan Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nihat Tunç, kurumda görev yapan memurların ellerinden alınan mali ve özlük haklar nedeniyle Sosyal Güvenlik Haftası nı kutlayamadıklarını söyledi. SGK nın ülkedeki 77 milyon vatandaşa hizmet verdiğini belirten Genel Başkan Yardımcısı Nihat Tunç, SGK, vatandaşlarımızın hızlı ve kaliteli hizmet almasını amaçlamaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesinde en büyük paya sahip olan kurumdaki yaklaşık 28 bin memur göz ardı edilmektedir. Unutulmamalıdır ki, hizmetin en iyi şekilde verilebilmesi öncelikle çalışanlarının mutluluğunu sağlamaktan geçmektedir. Kendi çalışanını memnun edemeyen bir kurumun vatandaşlarımızı memnun etmesi mümkün değildir. Ülkemizin bel kemiği olan kurumdaki haksız uygulamalar nedeniyle maalesef memurlarımızın beli kırılmıştır dedi. Aşırı iş yükü ve yapılandırmalar nedeniyle SGK personelinin mesai mevhumu gözetmeden çalıştığını kaydeden Nihat Tunç, yapılan fazla Pursaklar'da sertifika heyecanı Pursaklar Belediyesi Nezaket Hanımevi nde İngilizce ve bilgisayar kursuna katılan hanımlar sertifikalarını aldı. Pursaklar Belediyesi Nezaket Hanımevi, kadınları meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Çok sayıda üyesi ile ilçede önemli hizmetlere imza atan hanım evindeki İngilizce ve bilgisayar kursuna katılan 41 kursiyer sertifika aldı. İngilizce, Arapça, bilgisayar, tezhip, iğne oyası, çocuk bakamı gibi kurslara yoğun ilgi gösteren hanımlar, eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanıyor. Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen İngilizce ve bilgisayar kursunu tamamlayan hanımlara MEB onaylı sertifikaları Pursaklar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin tarafından verildi. Sertifika alan hanımlar mutluluklarını paylaşarak Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve emeği geçenlere teşekkür etti. mesailere karşılık ücretlerin ödenmemesinin adaletsizlik olduğunu belirtti. Fazla mesai ücretlerinin ödenmemesinin personelin evine götürdüğü ekmeğe, çocuklarının rızkına göz dikmek olduğunu kaydeden Tunç, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Fazla çalışma ücretleriyle ilgili düzenlemeler yapılacak dedi. Bizler, fazla mesai ücretleri konusunda Başbakan Davutoğlu nun söylediklerinin en kısa zamanda hayata geçirilmesini istiyoruz. 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan ikramiyelerin tekrar ödenmesiyle ilgili mahkeme kararları var. Ne hikmetse kurumda asıl işi yapan personele mahkeme kararlarına rağmen ikramiyeler ödenmezken, daire başkanları ve müfettişlere Mamak Belediyesi nin, ilçe sakinlerine ayrıcalıklarını doğumla birlikte hissettiren Hoş Geldin Bebek uygulaması devam ediyor. Mamak Belediyesi nin geçtiğimiz yıllarda uygulamaya koyduğu uygulamalardan biri olan Hoş Geldin Bebek uygulaması ile yeni bebek sahibi olan aileler ziyaret ediliyor. Ziyaret edilen ailelere bir bebeğin doğumdan sonra ihtiyaç duyacağı bütün malzemelerin bir arada bulunduğu hediye paketi veriliyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül: Hoş Geldin Bebek ikramiyeler ödenmektedir. Bu ayrımcılık sona erdirilmelidir. Kazanılan yargı kararları doğrultusunda ikramiyeler en kısa sürede ödenmelidir. Bizler, kimseden haksız bir kazanç istemiyoruz. Bizler, memur kardeşlerimizin emeğinin, alın terinin karşılığını istiyoruz diye konuştu. Büro Memur-Sen olarak kurumdaki memurların insanca yaşamasını, evine gülen yüzle gitmesini istediklerini vurgulayan Tunç, taleplerle ilgili konuşmasını şu şekilde sürdürdü: Şeflerin özel hizmet tazminatları ve ek ödeme oranları yükseltilerek uğradıkları maaş adaletsizliği giderilmelidir. Kurum personeli uzmanlaştırılmalı, taşrada taşra uzmanı kadrosu açılmalıdır. Kurumda boş bulunan kadrolara, görevde yükselme sınavında başarılı olan personel atanmalı ve liyakata uygun olmayan usulsüz atamaların önüne geçilmelidir. Denetmen, uzman, müfettiş gibi kariyer unvanlarına başka kurumlardan değil, SGK da yıllarca görev yapmış memurlar atanmalıdır. 4/B li olarak görev yapan personel kadroya geçirilmelidir. İcra memurları kurum içerisinden alınmalıdır. Haklı taleplerimiz en kısa sürede dikkate alınmalıdır. SGK personelinin mağduriyetlerine son verilmelidir. Aksi takdirde çalışanı mutlu olmayan bir kurumun kutlamalarından, verdiği hizmetlerden ülkemize ve vatandaşlarımıza hayır gelmeyecektir Mamaklı bebeklere süprizi uygulamasıyla hem ailelerin sevincine ortak oluyoruz hem de ailelere maddi anlamda destek sağlamış oluyoruz. Erkek ve kız çocukları için ayrı ayrı hazırlanan hediye paketleri ekiplerimiz giderek bizzat ailelere takdim ediyor. Uygulama kapsamında ekiplerimiz binlerce aileyi ziyaret ederek hem sevinçlerine ortak oldu hem de bebeklerimizin ilk hediyelerini takdim etti dedi. Uygulamanın başladığı günden bu yana 9400 bebek ve ailesi ziyaret edildi. Mamak ta bu yılın ilk beş ayında 569 kız bebek 524 erkek bebek olmak üzere toplam 1903 bebek dünyaya geldi. Vatandaşları son derece memnun eden uygulama çerçevesinde ziyaret edilen ailelere içerisinde 10 parça zıbın takımı, bebek taşıma çantası, bebek malzeme taşıma çantası, biberon ve damaklı emzik bulunan paketler teslim ediliyor. Sincan Belediyesi nin hanımlar için hizmete sunduğu Hanımlar Konağı dolup taşıyor. İlçedeki hanımların yanı sıra ilçe dışındaki hanımlarında dikkatini çeken Hanımlar Konağı, hem seminerleri hem toplantıları hem de sıcak ortamı ile takdir topluyor. İlçenin merkezinde yer alan Konak ta hanımlar, çocuklarıyla birlikte hoş vakit geçirirken seminerlerle de bilgileniyor. Hanımlara her alanda pozitif ayrımcılık sağladıklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna; Belediye olarak ev hanımlarını üretim sürecine dahil edip onlarında ev ekonomilerine katkı sağlamaları için üreten hanımlar pazarını hizmete sunduk. Bununla da yetinmek istemedik Pazar servislerimiz ile hanımlarımızın Pazar yükünü hafiflettik. Hanımlar Konağımız ile de hanım kardeşlerimizin bir araya gelmesini sağladık. Kardeşlerimiz burada huzurla vakit geçirirken çocukları da parkta güvenle oynayabiliyor. dedi. Sosyal belediyecilik anlayışı ile yürüttüğü çalışmalara devam eden Sincan Belediyesi, Hanımlar Konağı ile hanımların güvenli ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmelerini amaçlıyor. Konağın özellikle ilçenin merkezinde yer alması özen gösteren Belediye, bu yolla hanımların alışverişten sonra oturup bu tesiste dinlenmelerini amaçlıyor. Hanımlar Konağı nın yanında yer alan parka da çocuklarını getiren anneler hem çocuklarını takip ediyor hem de sohbet edip güzel zaman geçirebiliyor. Her şeyin ücretsiz olarak sunulduğu Konak ta hanımlar kendi evlerindeki rahatlığı ve huzuru yakalamanın keyfini çıkarıyor. Hanımlar Konağı için Sincan Belediyesi ne çok teşekkür eden Ayşe Yıldırım; Belediyemiz biz hanımları da unutmadı, gerçekten bu güzel tesis için çok teşekkür ediyorum. Konakta hem bilgileniyor hem huzur buluyor hem de dostlarımızla bir araya geliyoruz. Sincan da daha önce yapılmayan yapıldı ve bizler için bu tesis yapıldı. Gerçekten Belediyemize çok teşekkür ediyorum. dedi. Pursaklar'da kaçak kesim operasyonu Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçede kaçak kesim yapan kişilere yasal işlem yaptı. Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelen şikâyetler üzerine yapılan denetimde Karaköy Mahallesinde besicilik yapan bir şahsın çiftliğinde kaçak kesim yapıldığını tespit eden ekipler yasal işlem yaparak kaçak kesim yapılan hayvanlara el koydu. 18 adet küçükbaş hayvanın kesildiğini tespit eden zabıta ekipleri ile Pursaklar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri olumsuzluklara geçit vermiyor. Bu tür denetimlerin sıklaştırılacağını belirten ekipler, halkı uyardı: Kaçak kesim yapanları şikâyet edin. Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Aytaşgın, yaptığı açıklamada Sağlıksız ve yasa dışı koşullarda elde edilen etler konusunda hemşerilerimizin dikkatli olması gerekiyor. Şüphelendikleri ve bilmedikleri yerlerden et ve et ürünleri almamaları gerekiyor dedi.

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

81 İl Müdürü Ankara da (1)

81 İl Müdürü Ankara da (1) 81 İl Müdürü Ankara da (1) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -PERSONELİMİZ OLMADAN BİZİM GERÇEK BİR BAŞARIYA ULAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL. PERSONELİMİZE DEĞER VERMEMİZ GEREKİYOR -CEZALANDIRMA,

Detaylı

HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ

HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ NDE GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE UYGUN PROGRAM DÜZENLENDİ Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 76. yıl dönümünde tüm yurtta

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ Geleceğe ışık tutan, Başöğretmen Atatürk ün emanetine sahip çıkıp, eserinin üzerine imza atan, bilgiyi öğretmekten

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Gençlere anlatacaklar

Beşiktaş Gazetesi. Gençlere anlatacaklar Gençlere anlatacaklar BEŞİKTAŞ Belediyesi genç girişimciler için başlattığı projesi ile eğitimde çalışmalarını sürdürüyor. Genç girişimciler için düzenlenen seminer etkinliklerinde etkinliğe katılacaklara

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

http://www.haber18.com

http://www.haber18.com http://www.haber18.com Haberin Ayrıntıları: 5 Haziran Dünya Çevre Günü Karatekin Parkı nda Çankırı Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programa Valimiz Vahdettin

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

Günlük Ulusal Gazete. yapılar da elbette bu işi bitirmemek için kendilerince bir şey yapacaklardır'' diye konuştu.

Günlük Ulusal Gazete. yapılar da elbette bu işi bitirmemek için kendilerince bir şey yapacaklardır'' diye konuştu. 2-3 MART 2013 www.reisgida.com.tr Hedefimiz terör... BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Çözüm sürecinin hedefi, terörü sona erdirmek, mili birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek, gündemimizden terör belasını

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

FTSO Haftalık Haber Bülteni sayı: 47 Tarih: 08.12.2014

FTSO Haftalık Haber Bülteni sayı: 47 Tarih: 08.12.2014 FTSO Haftalık Haber Bülteni sayı: 47 Tarih: 08.12.2014 SEYDİKEMER ESNAF ODASINDAN FTSO YA ZİYARET Seydikemer Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Harun Sağır ve ekibi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Detaylı

SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi

SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi SGK 4. Olağan Genel Kurulu ÇSG Bakanı Süleyman Soylu nun Başkanlığında Gerçekleştirildi Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) 4. Olağan Genel Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı(ÇSGB) Süleyman Soylu nun ev

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası 11-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanı Yadigar

Detaylı

Türk filmleri günü!..

Türk filmleri günü!.. Neşeyle kutladılar Beşiktaş Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte ortaklaşa düzenlenen Meslek Edindirme Kursları'ndan Bilgisayar Kursu öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü neşeyle kutladı,

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI

OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI BASIN BÜLTENİ 17 Haziran 2015 OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI Doğal kaynaklarımız hızla tükeniyor, çevre kirliliği her geçen gün artıyor ve ülkemiz enerji için

Detaylı

Online işlem rahatlığı!..

Online işlem rahatlığı!.. 15 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Online işlem rahatlığı!.. Belediyesi resmi internet sitesinde online hizmetler ile artık belediyeye kadar zahmet etmeden tüm işlemlerinizi

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ EKİM 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ EKİM 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ EKİM 2015 MALKARA BELEDİYE AKADEMİSİ'NDE SATRANÇ, BALE, DRAMA, DİKSİYON VE RESİM KURSLARI BAŞLADI Malkara Belediyesi'nin İşimiz, Gücümüz Malkara sloganıyla

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Haziran Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Haziran Ayı Bülteni olmasını diler; ülkemizin ve İslam Aleminin mübarek gecesini tebrik ederiz" dediler. 01/06/2015 KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI NDAN BERAT KANDİLİ MESAJI Meclis Başkanı M. Gökhan ALKAN ve Yönetim Kurulu

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-7. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Son Dakika KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN SELVİTOPU: Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye tarafından

Detaylı

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 Ardahan da Aile İrşat ve Rehberlik Büromuz 09 Ocak 2012 tarihinde kurulmuştur. AİRB Çalışma Odası TANITIM BROŞÜRÜMÜZ Büromuzun kurulduğu

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ NISAN 2015 1-7 NISAN DÜNYA KANSER GÜNÜ 1 NISAN DÜNYA MIZAH GÜNÜ 4-10 POLIS GÜNÜ VE HAFTASı Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Türk Polis Teşkilatının

Detaylı

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde!

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! İstanbul, bu yıl ikinci kez Mevlana Celaleddin-i Rumi nin ölüm yıldönümü olan Şeb-i Arus törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER Üniversitemiz Merkez Kütüphane Konferans Salonunda İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Anılarla

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor. 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi

Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor. 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi Müdürlüğümüzün katkılarıyla, Hamdi Öner in kişisel Resim Sergisi, Sivas Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açıldı. Açılışa,

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA İLGİLİ HER BİREYİN VE TOPLUMUN BİR TAKIM ÇALIŞMALARDA BULUNMASI

Detaylı

Sanatın adresi Fulya!..

Sanatın adresi Fulya!.. Sanatın adresi Fulya!.. Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat 2012-2013 sezonunu açtı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi yine Beşiktaş'ta! Dünya kalitesinde tasarlanan Beşiktaş

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 5 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Nasıl bir İstanbul? Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde nasıl bir İstanbul düşlüyorsunuz? Peki; düşlerinizin gerçekleşmesini

Detaylı

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor İstanbul görkemli maketi ve inşaat firmalarıyla MIPIM Fuarı nda İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor "Nasıl ki Nuri Bilge, Cannes film festivalinin

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :9. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :2. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Karabağlar'da imece usulü iftar Arap Hasan Mahallesi sakinleri esnaf ile ele ele vererek iftar yemeği düzenledi. Karabağlar

Detaylı

26. Vergi haftası kutlamaları öncesinde yerel basın ziyaretlerine çıkan Defterdar Mecit Özdemir, 13 bini aşkın mükellefin olduğu, geçen yıl

26. Vergi haftası kutlamaları öncesinde yerel basın ziyaretlerine çıkan Defterdar Mecit Özdemir, 13 bini aşkın mükellefin olduğu, geçen yıl 26. Vergi haftası kutlamaları öncesinde yerel basın ziyaretlerine çıkan Defterdar Mecit Özdemir, 13 bini aşkın mükellefin olduğu, geçen yıl 1.140.510.297 TL lik vergi tahakkukundan 489.481.664 TL tahsil

Detaylı

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ ANASINIFI SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ 21 Eylül Veli Toplantısı Anasınıfı Zümresi Okul İçi 10 Ekim Malatya Park AVM Anasınıfı Zümresi Okul Dışı 26 Ekim Aileler

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle Ahi felsefesinin ve Ahi Evran kurallarının topluma tanıtılması hedeflenmektedir.

Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle Ahi felsefesinin ve Ahi Evran kurallarının topluma tanıtılması hedeflenmektedir. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, her yıl coşkuyla kutladığı Ahilik Haftası'nı bu yıl 12-18 Ekim tarihleri arasında, Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi tarafından belirlenen program çerçevesinde

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

Park Ayazma Villaları için start verildi

Park Ayazma Villaları için start verildi Park Ayazma Villaları için start verildi 01 Haziran 2015 Haber Linki: http://www.buyuktire.com/haber-5982- %E2%80%98park_ayazma_villalari%E2%80%99_icin_start_verildi.html Batı Koop. tarafından Tire Maltepe

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ AĞUSTOS 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ AĞUSTOS 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ AĞUSTOS 2015 MALKARA BELEDİYESİ MAHALLELER ARASI FUTBOL TURNUVASINDA ŞAMPİYON HEMİT MAHALLESİ Malkara Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Malkara Belediyesi

Detaylı

.~ ". EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C.

.~ . EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C. r: ~ c... ~ f ~ ~ \i it " TC Vii '1. GENeLıI( VE ~POR };tl ~AKA"LlG'LP '-?~ T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIGI Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü :....:~.. \J..~ ". EXPO Sayı: 190613431 146 Konu: Gençlik

Detaylı

tüm bunların değişebileceğine bir kadın dünyası var. O dünyanın zenginliğini, gücünü kullanarak, yanlışları ve doğruları kadın gözüyle yorumlanmış

tüm bunların değişebileceğine bir kadın dünyası var. O dünyanın zenginliğini, gücünü kullanarak, yanlışları ve doğruları kadın gözüyle yorumlanmış 1 MART 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ Sahnede '11' kadın CUMHURİYET Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı, 8 Mart Dünya

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ AMAÇ Bu yarışmanın amacı: Anadolu Gençlik Derneği, Liseler Komisyonu bünyesinde Siyer-i Nebi yarışması düzenleyerek, Lise Öğrencilerinin aidiyet

Detaylı

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti 1 Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Isparta ve Burdur da açılış ve temel

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

A. KÜLTÜREL FAALİYETLER VE TANITMA ETKİNLİKLERİ : 10 Ocak 2009, Sivas 5. Birlik Aşuresi Günü kutlandı.

A. KÜLTÜREL FAALİYETLER VE TANITMA ETKİNLİKLERİ : 10 Ocak 2009, Sivas 5. Birlik Aşuresi Günü kutlandı. A. KÜLTÜREL FAALİYETLER VE TANITMA ETKİNLİKLERİ : 10 Ocak 2009, Sivas 5. Birlik Aşuresi Günü kutlandı. Sivas 5. Birlik Aşuresi için Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesi tahsis edildi ve Müdürlüğümüz personeli

Detaylı

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum.

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum. Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri Bandırmalıların güveni ve desteği ile göreve gelen bu yüce meclis, halkımıza ve bu güzel kente hizmet yolunda bir yılı geride bıraktı. Geçen bir yıllık sürede, kentimizin

Detaylı

GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ

GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan "Çanakkale Tanıtım Günleri"nde Gelibolu standı ilgi odağı oldu. Kazan başına

Detaylı

SGK da Tablet Bilgisayar Dağıtım Töreni

SGK da Tablet Bilgisayar Dağıtım Töreni SGK da Tablet Bilgisayar Dağıtım Töreni SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KURUMUMUZ HİZMETLERİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNDE TEKNOLOJİYİ YAKALAMAK VE KULLANMAK ÖNEMLİDİR SİGORTA

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi tam kadro halk gününde Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye başkan yardımcıları,

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM. Ziyaretler

ALTINCI BÖLÜM. Ziyaretler ALTINCI BÖLÜM Ziyaretler Ankara Barosu 61 inci Olağan Genel Kurulu nda seçilerek 13 Ekim 2010 tarihinde yeni görevine başlayan Ankara Barosu Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, Baronun Yönetim Organları ve TBB

Detaylı

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Dünyada En Hızlı Yaşlanan İkinci Ülke: Türkiye 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında,izmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek

Detaylı

İstanbul, AK Parti ile güzel

İstanbul, AK Parti ile güzel İstanbul, AK Parti ile güzel Aralık 05, 2013-5:15:52 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adayının yine Kadir Topbaş olduğunu söyledi. İstanbul'da iki dönem Büyükşehir Belediye

Detaylı

Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı

Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı Başkan Acar SGK Müfettişlerinin Eğitim Seminerine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - VATANDAŞLARIMIZA DAHA KALİTELİ, NİTELİKLİ HİZMETİ VERMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Detaylı

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ve Türkiye Ziraat odaları Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme, toplantısında konuşan Ziraat odaları

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

-,- " ı,='" Sayı : 34203882-821 i)83.9 i '5 '"./05/2013 Konu : 19 Mayıs Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

-,-  ı,=' Sayı : 34203882-821 i)83.9 i '5 './05/2013 Konu : 19 Mayıs Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Bölüm: Beden Eğitimi T.C SiNCAN KAYMAKAMllGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 34203882-821 i)83.9 i '5 '"./05/2013 Konu : 19 Mayıs Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERiNE sincan

Detaylı

DOWN SENDROMLULARDAN ANLAMLI MESAJ

DOWN SENDROMLULARDAN ANLAMLI MESAJ DOWN SENDROMLULARDAN ANLAMLI MESAJ 21 Mart Down Sendromlular gününde sahne alan özel çocuklar, ilgi ve sevginin gücüyle aşılamayacak hiçbir engel olmadığını kanıtlayarak, bu hayatta biz de varız mesajı

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa Kuzey Kıbrıs ta Bir Çay Molası Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması 19-24 Kasım 2012 Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa FAALİYET RAPORU K.K.T.C. NİN 29. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE KUZEY KIBRIS

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET

TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET Toplum Projesi etkinliği olarak İngilizce öğretmenimiz, rehberlik öğretmenimiz ve biz, yani beş Tarsus lu öğrenci, belediyenin Tarsus ta yürüttüğü sosyal hizmetlerin neler

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

MAMMA MIA. Lise İngilizce Drama Kulübü nden bir ilk daha

MAMMA MIA. Lise İngilizce Drama Kulübü nden bir ilk daha MAMMA MIA Lise İngilizce Drama Kulübü nden bir ilk daha Her yıl geleneksel olarak bir oyun çıkarmayı hedeflediğimiz kulübümüzde bu sene dünyanın en ünlü müzikali olma özelliği taşıyan MAMMA MIA yı sergiledik.

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

Gülağaç SGM Açıldı -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ

Gülağaç SGM Açıldı -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ Gülağaç SGM Açıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ -FİNANSAL KRİZLERİN KURUMLARIN

Detaylı

365 ODA VE BORSA BAŞKANI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN I ZİYARETETTİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsa

365 ODA VE BORSA BAŞKANI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN I ZİYARETETTİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsa 365 ODA VE BORSA BAŞKANI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN I ZİYARETETTİ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsa Başkanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ı ziyaret etti.

Detaylı