ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ BÜLTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ BÜLTEN"

Transkript

1

2 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ BÜLTEN No: (Üç ayda bir çıkar) Adres : Onkoloji Hemşireliği Derneği Başçavuş Sokak 62/1 Küçükesat ANKARA Telefon : Faks : web : Bültenin bu sayısında görev alanlar: Nurgün Platin, Fatma Gündoğdu,...

3 Değerli Üyelerimiz, Bültenimizin bu sayısını yine çok uzun bir aradan sonra yayınlayabildiğimiz için sizden özür diliyoruz. Onbeş sayıyı içeren bu Bülten imizin içeriğinde, Dernek olarak dolu dolu yaşadığımız bu yıllara ilişkin çok konu ve etkinliği sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ulusal ve uluslararası kongreler, strateji planı, konuklar, kurslar, eğitimler, rehberler, genel kurullar, Prof. Dr. Leman Birol Ödülleri, kongre ödülleri, AB projesi, yeni yönetim kurul seçimleri ve görev devir teslimleri, hepsi yaşandı. Bu yaşananlar arasında, kuşkusuz en önemlisi EONS Başkanlığı nın Sara Faithfull dan (İngiltere) Sul-tan Kav a (Türkiye) devredilmesiydi. Sultan Kav iki yıl sürdüreceği bu görevi Eylül 2009 ECCO Kongresinde Berlin de teslim aldı. Sayın Kav son iki yıldır EONS Yönetim Kurulu nda Seçilmiş Başkan olarak görev yapıyordu. Kapak resmimizde EONS un Sultan Kav ile beraber görev başında olacak Yönetim Kurulu üyelerinin bir arada görülmektedir. Resimde (Arka sırada soldan sağa doğru: Mary Wells, İngiltere (üye), Daniel Kelly, İngiltere (üye), Dimitrios Papageorgia Yunanistan (üye), ) (Ön sıra-da soldan sağa doğru: Françoise Charnay Sonnek, Fransa, (üye), Sultan Kav, Türkiye (Başkan). Sara Faithfull İngiltere (Eski Başkan), Anita Margulies, İsviçre (üye), Ulrika Östlund İsveç (üye). Diğer bir görev devir teslimi de EONS Danışma Kurulu Üyeliği nde gerçekleşti. Bu kurul üyeliğini Ayfer Elçigil, Nurgün Platin den teslim aldı. Sayın Platin bu görevi oniki yıldır sürdürüyordu. Bugün, Onkoloji Hemşireliği Derneği Yönetim Kurulu muz, Fatma Gündoğdu (Başkan), Figen Bay (II. Başkan), Sevcan Atay (sekreter), Kıymet Akgedik (veznedar), Sevgi Erdal (sayman), Meral Bakar (üye), Sevinç Kutlutürkan (üye), Nurseven Karaman (üye), Mine Buluş (üye) ile oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimize görevlerinde başarılar diliyoruz. Bülten imizi okurken Ülkemiz ve dünyamızda onkoloji hemşireliği alanında gösterilen çabaları ve veri-len emekleri sizlerin de takdir edeceğinize ve bunlardan esinleneceğinize inanıyoruz. Biz, tüm üyele-rimiz ve etkinliklerimizle onur duyuyoruz ve hep daha iyiyi hedefliyoruz. Onkoloji Hemşireliği Derneği Yönetim Kurulu içindekiler Etkinlikler Tıbbi Onkoloji Kongresi Yapıldı 4 Onkoloji Hemşireliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı 7 OHD İlk AB Projesini Aldı 10 OHD Strateji Planını Belirledi 22 Onkoloji Hemşireliği ve Kanser Kontrolunda Önemi, 26 Onkoloji Hemşireliği Türkiye-Kıbrıs İşbirliği OHD Antineoplastik İlaçların Güvenli Kullanım 28 Standartları Rehberi XVII Ulusal Kanser Kongresi 29 Onkoloji Hemşireliğinde Araştırma Süreci 31 OHD Strateji Planı Çalışma Grupları 36 Toplantısı Yapıldı OHD Eğiticilerin Eğitim Becerileri Kursu Düzenledi 40 II. Tıbbi Onkoloji Kongresi Yapıldı 42 Psiko-Onkoloji Alanında Bir Proje Gerçekleştirildi 44 Temel Düzey Psiko-Onkoloji Kursu Yapıldı Balkan Onkoloji Birlikleri Kongresi Yapıldı 48 Onkoloji Hemşireliğinde Yönderlik (mentorluk) 50 Onkoloji Hemşireliği Derneği Genel Kurulu Yapıldı 52 XVIII. Ulusal Kanser Kongresi yapıldı 54 Yurtdışı Bültenlerden Derlemeler Uluslararası Geriatrik Onkoloji Kongresinden Bir 56 Özet Amerika Onkoloji Hemşireliği Derneği (ONS) Ve 58 Geriatrik Onkoloji Konsorsiyumu (GOC) Tarafında Yayınlanan Yaşlılık Kanserleri Durum Raporu Kanser ve Yaşlı Birey 58 Yaşlı Kanser Hastasının Bakımı 60 Yaşlı Kanser Hastasının Hakları 61 Yaşlı kanser hastaları - Avrupalı hemşireler için bir 62 yük mü fırsat mı? Yaşlı kanser hastalarında 3D; deliryum, depresyon 63 ya da demans Yaşlılarda kanser: onkoloji hemşirelerinin görevleri 64 EONS Etkinlikleri EONS 2004 Danışma Kurulu Toplantısı 65 EONS 2006 Danışma Kurulu Toplantısı 66 EONS 2007 Danışma Kurulu Toplantısı 67 EONS Yeni Yönetim Kurul Üyesi - Hilda Vorlickova 68 EONS Bahar Toplantıları EONS 5. Bahar toplantısı yapıldı 69 EONS 5. Bahar Toplantısı özel sunum özetleri 71 EONS 6. Bahar toplantısı yapıldı EONS Bahar Kongresi 76 Duyurular 78 3

4 1. Tıbbi Onkoloji Kongresi Yapıldı ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI 30 Mart-1 Nisan 2006, Antalya Üç gün süren kongre programında, klinik uygulama rehberlerinin önemi ve klinikte kullanımları, onkoloji hemşireliğinde iletişim (hasta ve aileye tanının söylenmesi), palyatif bakım, oral kemoterapi alan hastanın eğitim ve izlenmesinde hemşirenin rolü, yaşamın son günlerinde bakım, onkoloji hemşireli-ğinde sorunlar ve bildirilere yer verildi. Konuk konuşmacı olarak kongreye davet edilen EONS Yönetim Kurulu Üyesi ve Nottongham Üniversitesi nden Profösör Davina Porock (İngiltere), Klinik uygulama rehberlerinin önemi ve klinikte kullanımları konusunu bizlerle paylaştı. Davina Porock konuşmasına klinik uygulama rehberlerine ilişkin; bu rehberlerin ne oldukları, bunlara neden gerek duyduğumuz, rehberlerin nasıl geliştirildikleri ve hangi rehberi kullanacağımızı nasıl bilebileceğimizi sorarak başladı. Bu rehberlerin ne oldukları sorusuna yanıt olarak, bunların: 1. Belirli koşullara yönelik olarak, hemşire ve hastanın kararlarına destek olmak için sistematik olarak oluşturulmuş özel ifadeler oldukları (Institute of Medicine-Field&Lohr 1990). 2. İngiltere ve Galler Ulusal Sağlık Sistemi içinde belirli hastalıkları ve belirli durumları olan bireylerin tedavi ve bakımlarına yönelik öneriler oldukları vurgulandı. Bu öneriler en iyi kanıtlara te-mellendirilmiş olup, sağlık profesyonellerinin çalışmalarında onlara yardımcıdırlar. Ancak onların bilgi ve becerilerinin yerini tutmazlar (Nice 2000). Klinik rehberler çeşitli formlarda olabilirler. Bazıları tam metin, özet, hatırlatıcı sayfalar ve hasta notları şeklinde, kalemlerde logo halinde duvar posterlerinde ve kahve kupalarında hatırlatıcı cümleler halinde, hasta kayıtlarında yönlendirici notlar halinde, test ya da prosedür istem formlarına eklenmiş veri toplama şeklinde de olabilirler. Klinik rehberlerin neye benzediklerini bu web sayfalarından bakabilirsiniz. PDF/antiemesis.pdf Neden bu rehberlere gereksinim duyulmaktadır? Bu rehberler bütün sağlık bakım sistemlerinde karşılaşılan ortak sorunlardan dolayı ortaya çıklışlardır. Bu ortak sorunlar, maliyetin artması, bakıma olan talebin artması, daha ileri teknolojilerin kullanılması, farklı coğrafik bölgelerde uygulama farklılıklarının olması, 4 sağlık personelinin en iyi bakımı verme istekleri, rehberlerin bakımı daha tutarlı ve etkili kılma-ları ve bilimsel kanıtların destekledikleri ile kliniklerde yapılan uygulamalar arasındaki farkı kapatmaya yönelik katkıları nedeni ile klinik rehberlerin kullanımına gereksinim duyulmuştur. Bunlara ek olarak, uygulamayı standardize etmeleri, kanıta dayalı- klinik olarak etkili uygulamaları yaygınlaştırarak bakımı geliştirmeye katkıları ve tıbbi yönden belirsizlikleri ortadan kaldırdıkları için de rehberlere gereksinim duyulmaktadır. Rehberlerin klinisyenlere sağladığı yararlar da vardır. Bunlar: Klinikte verilen kararların kalitesini art-tırmak, güncel bilgilerle çalışmayan doktor ve hemşirelerin bu yönlerini yarara dönüştürmek, bakımda tutarlılığı geliştirmek, uygulamalar için güvence sağlayacak otoriter öneriler getirmek, bilimsel olarak desteklenmeyen uygulamalar konusunda uyarıcı olmak, kritik düşünmenin önemini vurgulamak, etki-siz-tehlikeli-ve işe yaramayan uygulamalara dikkat çekmek, bilgi boşlıklarını ortaya çıkararak araştır-malar için öncelikleri belirtmek, kalite güvenliği-matbuu istemler-klinik yollar ve algoritmalar için ilk ba-samağı oluşturmak ve güncel konuları vurgulamak gibi yararlardır. Rehberlerin hastalara ve sağlık sistemine sağladığı yararlardan da söz etmek gerekli. Hastalara sağladığı yararlar: Hastanın bakım sonuçlarını geliştirmek, bakımdaki tutarlılığı geliştirmek, hastaya verilen bilgiyi geliştirmek, hastayı güçlü kılmak ve toplum politikalarını etkilemektir (Woolf et al. 2004). Sağlık sistemine sağladığı yararlar ise, daha etkili bir bakım için ödeme yapılması, sağlık bakımının toplumdaki imajının geliştirilmesidir. Diğer taraftan klinik rehberler dayandıkları araştırmanın niteliği kadar (araştırma konusu, araştıma sa-yısı ve araştırma türü) ve sistemetik değerlendirmelerinin yapılmasındaki nitelik kadar (kullanılan me-todoloji, sistematik review kalitesi) niteliklidirler. Kanıttan söz etmişken farklı düzeylerdeki kanıtlardan da söz etmek doğru olur. Kanıtlar farklı türdeki kanıtların yapı ve değerlerine verilen karara göre, öneri düzeylerine göre, çoğu kez etkililiklerine göre, uygunluk-anlamlılık ve etkililiklere göre değişirler. Bu konuya ilişkin web sayfaları: Bu açıklamalardan sonra, kullanılacak klinik rehberin nereden bulabileceğimize bakacak olursak, bunların: 1. Mesleki ve hükümet kuruluşlarından (Amerika daki National Comprehensive Cancer Nerwork, American Health Quality Association ve İngiltere deki National Institiude for Health and Clinical Effectiveness -NICE-) 2. Medline ve Healthstar ( guideline consensus

5 ETKİNLİKLER development cenference ) 3. CINAHL 1994 den sonra (yayın türü) practice guideline 4. EMBASE 1994 den sonra (konu başlıkları) practice guideline clinical guideline gibi kaynaklardan sağlanabildiğini görebiliriz. Bulunan klinik rehberlerin kalitesine Tıp Enstitüsünün belirlediği 8 kriter ile bakılmalıdır. Bunlar: geçer-lik, güvenirlik, üretilebilirlik, klinikte kabul edilebilirlik, netlik, kayıt edilebilirlik, oluşturulmasında çok di-siplinliliğin olması ve review için bir yön gibi kriterlerdir. Klink rehberlere yönelik yapılan eleştiriler ise şöyledir: 1. Belirtilen kanıt yetersiz, yanlış yönlendirmiş ya da yanlış yorumlanmış olabilir (tüm kanıtlar üstünde karar vermek için zaman, kaynak ve beceri yetersizliği; yarar-ziyan değerlendirmesin-de taraflı davranmak gibi) 2. Öneriler, rehberi oluşturan grubun görüş, deneyim ve yapısından etkilenmiş olabilir (uzman kişilerin kendi yararına davranması, uzman kişilerin kendi uygulamalarının güncelliğini yitirmiş olduğunu edememeleri gibi) 3. Önerilerin yapılasında, hastalar öncelikli olmayabilir (maliyet, sosyal gereksinimler, özel ilgile-rin korunması gibi) 4. En iyi uygulamalar genel için uygun olabilirse de birey için uygun olmayabilir 5. Çeşitliliğin az olması bireye özgü bakımdan ödün vermek anlamına gelebilir 6. Bakımın yemek tarifi haline gelmesine yol açar 7. Farklı gruplar farklı rehberler çıkartabilirler 8. Klinik uygulama rehberlerinin çoğu araştırma kanıtlarından çok uzmanların görüşlerinde varilan ortak noktalardan oluşmaktadırlar 9. Çıkar çalışmasına bağlı yanlılık yapılmış olabilir. Bu eleştirilerin nasıl aşılabileceği ile ilgili öneriler de vardır. Bunun için de, klinik uygulama rahberlerine yönelik olarak aşırı coşkulu ve gerçek dışı beklenti koyulması sizin rehberlerin sınırlılıkları ve olabile-cek sakıncaları yönünden konu ile ilgili deneyimsizliğinizi ve tanışıksızlığınızın bir göstergesi olduğunu unutmayın. Bu nedenle; klinik uygulama rehberlerinin oluşturulduğu yöntemi irdeleyin ve bu rehberle-rin nasıl değiştirildiklerine ve uygulandıklarına çık iyi dikkat edin. Ulusal klinik uygulama rehberlerinin geliştirilmesi için yollar ise şöyledir: 1. Rehberin konusu belirlenir (sağlık profesyonelleri, hastalar, bakım verenler ve genel toplum, sağlık bakanlığı ve politikacılar) 2. İlgili birey/kuruluşlar belirlenir (sağlık profesyonelleri, hastalar, bakım verenler ve genel top-lum, sağlık bakanlığı ve politikacılar) 3. Alan belirlenir (rehberde yer alacakların ve almayacakların belirlenmesi) 4. Rehber geliştirme grubu oluşturulur (sağlık profesyonelleri, hasta ve bakım veren grupların temsilcileri ve teknik uzmanlar) 5. Rehberin ham halinin oluşturulması (grup, elde olan kanıtları inceler ve öneriler oluşturur) 6. Ham rehber üzerinden başkalarından görüş alınır (rehberle ilgili kişi/kuruluşların görüş verme-leri için bir süre tanınır, bağımsız bir değerlendirme grubu tarafından, ilgili kişi/kurululşarın gö-rüşlerinin kayda alınıp alınmadığı kontrol edilmeli) 7. Rehbere son hali verilir 8. Rehber oluşur Bu şekilde ulusal rehber oluşturduktan sonra yerel bir rehberi nasıl oluşturabilirsiniz ona bakalım. Bu-rada da sıra ile: 1. Konu alanı belirleyin ve tanımlayın 2. Klinik uygulama rehberini hazırlayacak grubu oluşturun 3. Klinik soru ya da durum ile ilgili kanıtı sistematik olarak inceleyin 4. Kanıtı klinik uygulama rehberi içinde bir öneri haline dönüştürün 5. Klinik uygulama rehberini bir dış denetciye inceletin 6. Var olan rehberi güncelleyin (uygun olan klinik uygulama rehberini belirleyin, içeriği değiştirecek ekibin çok disiplinli bir ekip olmasına özen gösterin, rehberi uygulayacak kişilerin rehberi güncelleyecek ekipte olması da önemlidir). Hiç unutmayın ki, klinik uygulama rehberleri ancak dayandıkları araştırmanın niteliği kadar (araştırma konusu, araştıma sayısı ve araştırma türü) ve sistemetik değerlendirmelerinin yapılmasındaki nitelik kadar (kullanılan metodoloji, sistematik review kalitesi) niteliklidirler. Yine bu rehberlerin niteliği onların oluşturulmasında yapılan değerlendirmelerin kalitesi (inceleme yöntemi, sistematik inceleme kalitiesi) ile ilgilidir. Klinik uygulama rehberlerin yasal boyutu da vardır. Örneğin bu rehberler: 1. Bu rehberler sağlık bakım profesyonellerine bakımı geliştirme konusunda bir mekanizma vaad etmez 2. Kanta temellenmiş olsalar da rehberler mantıklı bir biçimde yorumlanmalı ve dikkatli kulla-nılmalıdır 3. Eğer klinikteki gurup yanlış bir rehberi kullandılarsa, bu durumda güvenirliği dikkate alma-mada sorumlu yazar değildir Var olan rehberlere bakarak ve bunların uygulanması ile kliniklere nasıl yeniliklerin getirilebiliceğine bakılmalıdır. 5

6 Onkoloji Hemşireliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı Aralık 2006 Ankara da yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Dernek Başkanı Sultan Kav tarafından sunulmuştur Kanser Haftası Etkinlikleri ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ Etkinlik Raporu Onkoloji Hemşireliği Derneği nin vizyonu, onkoloji hemşireliğinde sürekli gelişmeyi sağlayarak toplumda değer yaratmaktır. Derneğin amacı ise, Onkoloji Hemşireliği anlayışı ve bilgisini geliştirmek, bu bilgi ve anlayışı yaymak tır. Bu genel amaca ulaşmak için Derneğin belirlediği toplam sekiz etkinlik alanı bulunmaktadır. Bunlar: 1. Hemşirelere onkoloji konusunda eğitim vermek 2. Erken tanı konusunda bilinçlendirmek 3. Kongre, konferans, seminer ve kurs düzenlemek 4. Onkoloji hemşireliğinde araştırmalar yapmak ve araştırmaları desteklemek 5. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak 6. Onkoloji hemşireliği konusunda yayın yapmak 7. Yurt içi ve yurt dışı toplantılarda Derneği temsil etmek 8. Toplumu kanser konusunda bilinçlendirmektir. Bu bağlamda Yönetim Kurulu Etkinlikleri şöyle gerçekleşmiştir: 1. EONS 2004 Bahar Kongresi Edinburgh ta yapılmıştır ve kongreye Türkiye den dört kişi katılmıştır. 2. Evde Bakım Hemşireliği Çalıştayı, 7 Ekim 2004 İstanbul da gerçekleştirilmiştir Aralık 2004-Onkoloji Hemşireliği Eğitim Toplantısı, İstanbul da yapılmıştır. 4. Uluslararası Kanser Bakımı Hemşireleri Derneği (ISNCC) Palyatif Hemşirelik Çekirdek Programı Türkçe ye çevrilmiştir. 5. Kemoterapi Hemşireliği Sertifika Kursu Programı, 6 Eylül 2005 Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır Kanser Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Ankara Armada alış-veriş merkezinde stand kurularak meme, akciğer ve testis kanserleri konusunda görsel ve dokunsal eğitim materyali kullanılarak kanser konusunda toplumla iletişim kuruldu ve gelen sorular yanıtlandı Nisan 2005, Ankara-ARMADA al veri merkezi 7. I. Kemoterapi Hemşireliği Kursu, Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Hastanesi nde Eylül 2005 yapıldı. I. Kemoterapi Hem ireli i Kursu Eylül Kemoterapi Hemşireliği Kursu, Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Şubat 2006 yapıldı. 9. Amerikan Kanser Derneği nin Hemşireler için Kanser El Kitabı 2004 Türkçe ye çevrildi, ancak editörlüğü henüz tamamlanmadı Kemoterapi Hemşireliği Kursu, Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Haziran 2006 gerçekleştirildi Kemoterapi Hemşireliği Kursu, Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Hastanesi Kasım 2006 gerçekleştirildi Mart 2005, Avrupa Birliği ne Erzurum ilinde gerçekleştirilmek üzere verilen Şimdilik Kadın Kadına Meme kanserinin erken tanısı konusunda kadınların eğitimi projesi, 8 Mart 2006 kabul edildi Nisan 2005 XVI.Ulusal Onkoloji Kongresinde üç günlük onkoloji hemşireliği programı planlandı ve yürütüldü.

7 ETKİNLİKLER 14. Acıbadem Sağlık Grubu işbirliği ile İstanbul da Onkoloji Hemşireliği Eğitim Programı 23 Eylül 2005 gerçekleştirildi. 15. Onkoloji Hemşireliği Derneği Antineoplastik İlaçların Güvenli Kullanım Standartları Rehberi güncellendi Rehber No: Onkoloji Hemşireliği Derneği (OHD) 1 Geliştirilme Tarihi: 2004 Bir Sonraki Gözden Geçirme Tarihi: 2006 Bakanlık Yayın No: Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu işbirliği ile Meme Kanseri Eğiticilerin Eğitimi II programı, Eylül 2005 Trabzon da gerçekleştirildi. Kursa farklı illerden 25 hemşire katılmıştır. Katılımcıların 5 i Trabzon dışı illerden (Giresun, Rize, Sivas, Aydın) diğerleri ise Trabzon un farklı hastanelerinde kemoterapi, radyoterapi, sağlıklı birey tarama üniteleri, genel cerrahi, medikal onkoloji kliniklerinde çalışan hemşirelerden oluşmuştur. Kurs öncesi ve sonrası bilgi değerlendirmek üzere yapılan testte elde edilen puanlar kurs öncesi kurs sonrası olarak gerçekleşmiştir. 17. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı ve Onkoloji Hemşireliği Derneği işbirliği ile düzenlenen Kendi Kendine Meme Muayenesi eğitimleri 6-7 ve 9-10 Haziran ve Eylül 2005 Yalova da gerçekleştirilmiştir. 6-7 Haziran 2005 tarihinde üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Gülbeyaz Can ve Yrd. Doç.Dr. İkbal Çavdar; 9-10 Haziran 2005 Yrd. Doç.Dr.Özgül Karayurt ve Öğretim Görevlisi İlknur Aydın eğitimleri yürütmüşlerdir. 18. Avrupa Onkoloji Hemşireliği Derneği (EONS) TITAN kursu (Kanserli Hastalarda Hematolojik Toksisitelerin Önlenmesi, Tanılanması ve Yönetimi) 24 Aralık 2005, Ankara ve 11 Kasım 2006, Antalya da yapıldı. 19. Derneğimiz, 29 Mart - 2 Nisan 2006 da yapılan I. Tıbbi Onkoloji Kongresi Hemşirelik programını planlamış ve konuşmacı olarak EONS Yönetim Kurulu üyesi ve İngiltere Nothingham Üniversitesinden Prof. Davina Porock u davet etmiştir. Tüm konuşmacı ve katılımcıların kayıt ve konaklama giderleri Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından desteklenmiştir. 20. Türkiye çapında yürütülen Radyoterapi Hemşireliğinin Sorumlulukları ve Risk Faktörleri araştırması tamamlanmıştır. 21. Kemoterapinin Temel İlkeleri Kursu Erzurum da Onkoloji Hemşireliği Derneği ve Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu işbirliği ile Kasım 2006 de düzenlenmiştir. Kursa 20 hemşire katılmıştır. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Bşk Yrd. Dr. Emire Özen Olcaytuğ, Sultan Kav, Meral Bakar, Figen Bay, Sebahat Gözüm, Kadriye Sancı, Ayşe Okanlı ve Müjgan Özdoğan diğer katılan kişilerdir. Kemoterapinin Temel İlkeleri Kursu Erzurum Kasım AB projesi, Şimdilik Kadın Kadına Meme Kanserinin Erken Tanısı Konusunda Kadınların Eğitimi Proje Tanıtım Toplantısı, 13 Kasım 2006, Erzurum da yapıldı. 7

8 23. Temmuz 2006 UICC Kongresi Washington USA da yapıldı. Kongreye İzmir üyelerimizden Ayfer Elçigil ve Hanife Maltepe katıldı. 24. Larnaca, Güney Kıbrıs ta yapılan Palyatif Bakım Kursuna, Sivas ve İzmir üyelerimizden Mukadder Mollaoğlu ve Ayfer Elçigil katıldı EONS Bahar Konferansı Nisan 2006 Insbruck, Avusturya da yapıldı. Konferansa Ankara ve İstanbul üyelerimizden Aysel Enaboifo, Sultan Kav, Ayşin Kayış ve Nurgün Platin katıldı Haziran 2006, Meme Çalıştayı, Yunanistan da yapıldı. 27. Güney Kıbrıs ta yapılan Pediatrik Onkolojide İletişim Çalıştayı na Ankara ve İzmir üyelerimizden Nurseven Karaman ve Ayfer Elçigil katıldı Kasım 2006 Ankara Palyatif Bakım Kursu na 15 üyemiz katıldı. 29. Derneğimizin web sitesi tamamlandı. Adresimiz, olmuştur. Emeği geçen Sayın Cenk Sözen ve Seçkin Sancı ya teşekkür ederiz. 30. Araştırmaların desteklenmesi amacı ile Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu öğretim üyesi Ülkü Baykal, doktora öğrencileri Serap sökmen ve Şeyda Seren ile beraber, yönetimsel boyutu ile, Onkoloji Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Çalışma Koşulları ve Yaşadıkları Sorunlar konulu araştırmayı İstanbul İli hastanelerinde gerçekleştirmişlerdir. 31. Onkoloji Hemşireliği Derneği Araştırma Teşvik Ödülü verilmiştir. Onkoloji alanında yapılan çalışmaların desteklenmesi ve özellikle hemşirelik öğrencilerinin onkoloji alanındaki çalışmalara katılımını sağlamak amacıyla; Urfa da yapılan V. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresine gönderilen ve onkoloji hemşireliği ile ilgili beş araştırmaya Onkoloji Hemşireliği Derneği Araştırma Teşvik Ödülü verilmiştir. Ödül verilen öğrenciler ve araştırmaları şöyledir: a. Filiz Yenihayat ve arkadaşları, Kemoterapi uygulanan akciğer kanserli hastaların fizyolojik gereksinimlerini karşılamada hemşirelerin yaşadıkları güçlükler Haliç Üniversitesi, b. Zuhal Karadaş ve arkadaşları, Kemoterapi alan hastaların karsılaştıkları yan etkiler ve yaptıkları girişimler Gaziantep Üniversitesi, c. Ayşe Keskin ve arkadaşları, Halk eğitim merkezindeki kadınların kadın üreme organları kanserlerinde risk faktörleri, erken belirtileri ve korunma hakkındaki bilgileri Marmara Üniversitesi, d. Yeliz Acarer ve Dilay Argun, Sosyal bilimlerde okuyan üniversite öğrencilerinin kansere ilişkin tutumları Marmara Üniversitesi, e. Hacer Karaoğlan ve Kerime Derya Taşcı, Kız yurdunda kalan öğrencilerin kendi kendine meme muayenesine ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi Pamukkale Üniversitesi, 32. Onkoloji Hemşireliği Derneği Leman Birol Ödülü Bu ödülün amacı Onkoloji Hemşireliği Derneğinin kurucusu ve ilk başkanı Sayın Leman Birol adına Türkiye de onkoloji hemşireliğinde eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında önemli katkısı olan kişilerin bu çalışma ve katkısını ödüllendirmektir Leman Birol Ödülü (ikinci Leman birol Ödülü) üyemiz, Yard. Doç. Dr. Gülbeyaz Can a Amerikan Onkoloji Hemşireliği Derneği Kemoterapi Hemşireliği Uygulama için Öneriler adlı kitabı Türkçe ye çevirerek mesleğimize ve meslektaşlarımıza yaptığı önemli katkı nedeni ile layik görülmüştür. 8

9 ETKİNLİKLER Onkoloji Hemşireliği Derneği İlk AB Projesini Aldı Derneğimiz, üyemiz olan Prof. Dr. Sebahat Gözüm ün önerisi ile Türkiye Üreme Sağlığı Programına, proje başvurusunda bulundu. Aşağıda tam metin olarak verdiğimiz proje başvurumuz kabul edildi ve 12 aylık projemiz (Mart 2006-Mart 2007) gerçekleştirildi. Projeler, Türkiye Avrupa Komisyonu Delegasyonu nun işleyişi, Erzurum kadınlarını tanıma gibi çok önemli deneyimler kazandıran bu projemizin her yönden çok öğretici geçtiğinden ve harika anılar ya-şattığından onurla söz etmek isteriz. Türkiye Avrupa Komisyonu Delegasyonu Türkiye Üreme Sağlığı Programı Destek Projesi Başvuru Formu Başvuru sahibinin adı: Onkoloji Hemşireliği Derneği I. PROJE 1. Açıklama 1.1 Projenin tam adı: Şimdilik Kadın Kadına Kadınların meme kanserinin erken tanısına yönelik eğitimi 1.2 Bölge(ler) Proje Türkiye nin Doğu Anadolu bölgesinin Erzurum İli nde yürütülecektir. 1.3 Türkiye Avrupa Komisyonu Delegasyonundan talep edilen miktar 1.4 Özet Projenin amacı, Erzurum İli ndeki meme kanseri insidansının artış gösterdiği 40 yaş ve üzeri kadınları eğiterek, meme kanseri erken tanı yöntemleri konusunda bilinçlendirmek, erken tanı yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak, meme kanseri taramalarına ilişkin inançlarını geliştirmek ve kanser tarama ve eğitim merkezinin (KTEM) kullanırlılığını arttırmaktır. Projenin hedef grubu Erzurum İl Merkezinde yaşayan 40 yaş ve üzeri yaklaşık kadından 5000 idir (%15 i). Bir eğitim projesi niteliğinde olan bu çalışmada öncelikle eğitim materyallerinin hazırlanması, halk arasından eğiticilerin seçilmesi, pro-jenin yerel kitle iletişim araçları yolu ile topluma duyurulması, seçilen eğiticilerin eğitilmesi, eğitimcilerin halkı, akran eğitimi yöntemi ile eğitmesi, akran eğitimcilerinin halk eğitim etkinliklerinin izlenmesi ve 1000 kadının Sağlık Bakanlığı (S.B.) Kanser Tarama ve Eğitim Merkezi ne (KTEM) başvurmasının sağlanması temel etkinliklerdir. 1.5 Hedefler Projenin genel hedefi; sosyo-ekonomik göstergeleri düşük, geleneksel-kültürel değerlerin güçlü oldu-ğu, kapalı bir toplum yapısında olan Erzurum İl merkezindeki kadınları meme kanseri konusunda bi-linçlendirmek, erken tanılarını sağlayarak, yaşam süre ve kalitesini 9 arttırmak, tedavi giderlerini azalt-maktır. Projenin özel hedefi; Erzurum İl merkezinde 40 yaş ve üzeri 5000 kadına bir yılda ulaşıp, meme kanseri ve erken tanı yöntemleri konusunda bilinçlendirmek, meme kanseri taramalarına ilişkin inançlarını geliştirmek ve bu 5000 kadından 1000 inin (%20) erken tanı hizmeti almasını sağlamak ve KTEM in kullanırlılığını arttırmaktır. Bu hedeflere ulaşabilmek ve programın sürdürülebilirliğini sağlamak üzere Erzurum İl merkezinde se-çilen 25 kadın, eğitim ilkeleri, meme kanseri, erken tanı yöntemleri (kendi kendine meme muayenesi (KKMM), klinik meme muayenesi ve mammografi) ve uygulaması konusunda eğitimci olarak eğitile-ceklerdir. Eğitilen her bir kadın, akranı olan 200 kadının meme kanseri erken tanı yöntemleri konusun-da eğitiminden sorumlu olacaktır. 1.6 Gerekçe (a) Projenin, Programın Hedeflerine Uygunluğu Proje, Türkiye nin 7 coğrafi bölgesi arasında en düşük kalkınma indeksine sahip olan Doğu Anadolu nun Erzurum İli nde uygulanacaktır. Erzurum İli, Devlet İstatistik Enstitüsü nün (DİE) sosyo-ekonomik kalkınmayla ilgili indeks rakamlarına göre Türkiye nin 81 ili arasında 60. il olarak yer almak-tadır. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırma (TNSA) 2003 raporuna ve İl in sağlık istatistiklerine göre de, bölge sağlık göstergeleri Türkiye nin diğer bölgelerinin gerisinde yer almaktadır. Bölgeye yönelik bu gelişmişlik ve ekonomik düzey düşüklüğünün yanı sıra kadınlar; kadının sosyal statüsünün ve eğitim düzeyinin düşüklüğü; ulaşım araçlarının sınırlılığı; kendi sağlıklarına yönelik kararlarında başkalarına bağımlılığı; vücudun mahrem bölgelerine yönelik hizmet almanın zorluğu; sağlık hizmetlerinin sınırlılığı ve kalitesinin düşüklüğü; iklim koşullarının zorluğu; kış mevsiminin uzunluğu; dil ve iletişim sıkıntısı gibi sorunlar da yaşamaktadırlar. Bunların yanında Erzurum da kadınlar arasında okuma yazma bilmeyenlerin oranı %18 olup bu oran yaşın artması ile orantılı olarak artmaktadır. Bölgenin kadınlarına yönelik diğer önemli bir istatistiği

10 de Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre meme kanserinin 2001 de %15.9 dan, 2004 de %22.8 e yükselmiş olması ile Erzurum da kadınlarda görülen kanserler arasında birinci sırayı almasıdır. Bölge ve İl istatistikleri böyle bir tablo sergilerken, Türkiye Üreme Sağlığı Programı (TÜSP) kapsamın-da, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) hizmetlerine erişimde bölgelerarası fark gösteren Erzurum İli nde Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen bir KTEM kurulmuştur. Bu merkezin kurulması ile Erzurum İli nde kadınların CSÜS konusunda daha iyi hizmet alabilmeleri hedeflenmiştir. Yine bu amaçla AB ve SB Kanser Savaş Daire Başkanlığı tarafından arasında yürütülen Meme Kanseri Kontrol Programı Kendi Kendine Meme Muayenesi projesi gerçekleştirilmiştir. Bu pro-jenin sonuçlarında; Erzurum ilinde personel yetersizliği, toplumun sosyoekonomik durumu, eğitim dü-zeyinin düşüklüğü, araçgereç yetersizliği, eğitim materyallerinin eksikliği, motivasyon eksikliği, iletişim zorluğu, sağlık ocaklarının çoğunda eğitim için uygun koşulların olmaması, kadınların sosyo-ekonomik durumlarının uygun olmaması nedeni ile ileri merkezlere sevk yapılamaması, sağlık personelinin hare-ketliliği gibi gerek sağlık personelinden gerekse yöresel nedenlerle kadınlara ulaşılamadığı ve merke-zin tam kapasite çalıştırılamadığı rapor edilmiştir. Bu nedenle bu proje, bölgede yürütülmekte olan Üreme Sağlığı Programının öncelikleriyle uyumlu ol-masının yanı sıra, daha önce yürütülmüş ancak hedefine ulaşamamış Meme Kanseri Kontrol Prog-ramı projesinin hedeflerine ulaşması yönünden de önemlidir. (b) Projenin Programın Önceliklerine Uygunluğu Toplumun KKMM konusunda bilinçlendirilmesinin yanında meme kanseri erken tanı hizmetlerine eri-şimin de artırılması AB ve SB ortaklığı ile başlatılan TÜSP ün öncelikli konu alanlarından birisidir. Bu bağlamda planlanan bu proje, programın öncelikli hedeflerinden birini karşılamakta ve daha önce AB tarafından finanse edilen ve SB tarafından yürütülen ve 2004 yılında Erzurum da hizmete giren KTEM in çalışmalarını desteklemektedir. Projede, eğitim programları aracılığıyla risk grubundaki kadınların, meme kanseri ve erken tanı yön-temleri konusunda bilinçlenmeleri, KKMM nin önemini ve yapılışını öğrenmeleri, bunun sonucunda erken tanı için daha kesin ve ayrıntılı sonuç veren, klinik meme muayenesi ve mammografi çektirmek ve izlem altına alınmak üzere KTEM e başvurmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Projenin hedefleri-ne ulaşması durumunda iki yarar beklenmektedir. Bunlar: 1. Bireysel düzeyde; bu yaş grubundaki kadınlar KKMM i öğrenmiş olacak ve meme kanseri er-ken dönemde tanılanıp tedavi başlatılacağı için kadının hem yaşam süresi ve kalitesi yükse-lecek, hem de tedavi maliyetleri azalacağı için sürdürülebilir kalkınmaya da olumlu etkisi ola-caktır. 2. Toplumsal düzeyde; Erzurum İli nde mammografi ve Pap smear (KTEM e başvuran kadınla-ra Pap smear hizmeti de verilebilecektir) yaptıran kadın sayısı artacağından, bu artışın bir risk faktörü ile ilgili yaşam biçimi ve davranış göstergesi olması 10 ile güçlü bir sağlık belirleyici-sine katkı sağlamış olacaktır. (c) Hedef Bölgede Görülen İhtiyaç ve Zorlukların Tespiti Erzurum Doğu Anadolu bölgesinin en büyük İli olmasına karşın sosyo-ekonomik kalkınma düzeyi Tür-kiye ortalamasının altındadır. Halkı geleneklerine bağlı ve muhafazakâr bir yapıya sahiptir. Özellikle orta yaş ve üzerindeki kadınlar gençlere göre daha geleneksel bir kadın profili çizmektedir; büyük bir kısmının eğitim düzeyi düşük olup, ev hanımlığı yapmaktadırlar. Dolayısı ile sosyal yaşamları genellik-le ev ortamında yapılan arkadaş toplantılarıyla sınırlıdır. Sağlığa ilişkin inanç ve uygulamalarında ise geleneksel/ kaderci inanç ve uygulamalar yaygındır. Ka-dınların meme kanseri, KKMM ve mammografiye ilişkin inanç ve uygulamaları yapılacak eğitimlerle değiştirilmediği ve KTEM in etkin kullanımı tanıtım kampanyaları ile artırılmadığı taktirde, hizmete ge-reksinim duyan ve hizmeti sunan taraflar buluşamayacağı için hem meme kanseri Erzurum da yaşa-yan kadınların yaşamını tehdit edecek hem de tanılamanın geç kalması ile sağlık hizmetlerinin yükü ve tedavi maliyeti artacaktır. (d) Hedef Grupların ve Doğrudan ya da Dolaylı Faydalanan Tarafların Yaklaşık Sayısını İçeren Liste DİE nin 2000 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre Erzurum un nüfusu 361,235 tir. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü İstatistik Şubesi nin ev halkı tespit fişlerine dayanan verilerine göre 40 yaş ve üzerinde yakla-şık 33,000 kadın bulunmaktadır. Proje kapsamında meme kanseri ve taramalarına ilişkin yapılacak bire-bir ya da grup eğitimiyle bilinçlendirilecek 40 yaş ve üzeri 5000 kadın, projeden doğrudan yararla-nacaktır. Eğitilen her kadının aile, akraba ve yakın çevresindeki her yaştan olmak üzere en az iki kadı-nı etkilemesi düşünülürse, dolaylı olarak 10,000 kadına daha ulaşılacağı beklenmektedir. Bunun yanı sıra, Erzurum halkının ilçeleri, kırsalı ve çevre illerle gidiş geliş dinamiği göz önünde bulundurulduğun-da, doğrudan ulaşılacak bu 5,000 kadının en az bir kişi ile etkileşimi bu hizmetten yararlananların sa-yısını dolaylı olarak 5,000 kadın daha arttıracaktır. Diğer taraftan, bu 5,000 kadından 1,000 in KTEM e gelmesi ile, klinik meme muayenesi yaptıran ve mammografisi çekilen doğrudan ek bir yarar sağlayan grubu oluşturacaktır. KTEM in etkinliklerinin ve ulaşılabilirliğinin yerel kitle iletişim araçları ile duyurulması ve tanıtılması, projenin hedef grubu arasında olmadığı halde, erkeklerin de kendilerinde ve eşlerinde görülebilecek meme kanserine farkındalığını artıracağı düşünülmektedir. Özellikle kadının meme gibi mahrem bir organın muayenesinde ve sağlık hizmeti almasında eşlerinin onayı ve yönlendirmesinin önemi de göz önüne alındığında, erkeklerin eşlerinin KKMM yapmaları ve KTEM hizmeti almaları yönünde önemli katkılarının olacağı düşünülmektedir. Kitle iletişim araçlarının geniş kitleleri etkileme özelliklerinden yararlanarak Erzurum İli nüfusunun yaklaşık yarısına ulaşılması beklenmektedir. Bunun yanında, 25 kadın eğitimcinin Erzurum halkı ile sürekli bir paylaşım ve etkileşim içinde olacakları düşünüldüğünde, proje kapsamında

11 ETKİNLİKLER 11 kazandıkları bilgi ve becerileri toplumla paylaşmaya projenin tamamlanmasından sonra da sürdürmeleri beklenmektedir. Projede hedeflenen 1,000 kadının KTEM e gelmesiyle kendilerine jinekolojik muayene ve serviks kanserinin erken tanısına yönelik Pap smear testi yapılabileceğinden, bu hizmetlerden de yararlanmaları ve jinekolojik kanserler yönünden de izleme alınmaları beklenmektedir. (e) Hedef Grupların ve Faaliyetlerin Seçilmesinin Nedenleri Meme kanserinin erkeklerde görülme oranı çok düşük olduğu için (% 1) genellikle kadına özgü bir kanser olarak değerlendirilmektedir. Meme kanseri her yaşta görülmekle birlikte, 40 yaş ve üzerindeki kadınlardaki insidansı belirgin artış göstermektedir. Meme kanseri tanısı için dünyada kabul edilen etkili tarama yöntemleri KKMM, klinik meme muayenesi ve mammografidir. Amerikan Kanser Birliği 20 yaş ve üzerindeki kadınların, her ay KKMM yaparak meme dokularını tanımalarını ve böylece, olabilecek herhangi bir kitleyi erken dönemde fark etmelerini beklemektedir. Bir tür öz-bakım anlayışı ve uygulaması olan bu KKMM, kadının kendi meme sağlığında kilit bir başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Memede kuşkulu bir kitle fark edildiğinde, klinik meme muayenesinin yapılması ve gerektiğinde mammografi çekilmesi önerilmektedir. Klinik meme muayenesi 20 yaş ve üzerindeki her kadına yapı-labilirken, mammografi 40 yaş ve üzerindeki kadınlar için önerilmektedir. Amerikan Kanser Birliği refe-rans (baseline) mammografinin ilk kez 40 yaşında yapılmasını ve riskli bir durum yoksa 50 yaşına ka-dar 2 yılda bir, 50 yaşından sonra her yıl mammografi çekilmesini önermektedir. KTEM 2004 yılının ikinci yarısından itibaren Erzurum da kanser tarama etkinliklerine başlamıştır. Bu etkinlikler kapsamında, ebe ve hemşireler aracılığı ile meme kanseri taramalarında yaş grubu için hedeflenen 600 kadının ancak yaklaşık % 50 sine ulaşılabilmiştir. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve KTEM görevlileri ile yapılan görüşmelerde KTEM in hedeflediği tarama sayısına ulaşamamasının ne-denleri arasında; merkezin tanıtımının iyi yapılamamış olması ve hedef grubun meme kanseri taramalarına ilişkin bilgi, uygulama ve inançlarının yeterli olmaması belirtilmiştir. Daha önce yaşanmış olan bu gibi sorunları aşmak için bu çalışmada özellikle iki ana yaklaşım belir-lenmiştir. Bunlar: 1. Akran eğitimi; kadınlara meme kanseri ve KKMM öğretmek, kanser taramalarına ilişkin bilgi-inanç ve uygulama değişimini sağlamak için, eğitimin sağlık personeli ile yapılması yerine (dikey / tavandantabana eğitim modeli) bir yatay eğitim modeli olan, halktan kişilerle, yapıl-ması, 2. Kitle iletişim araçları ile proje ve KTEM in tanıtılmasıdır. (f) Projenin Hedef Gruplara Uygunluğu Projenin hedef gruplara uygunluğu daha önce 1.6 d ve e bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Erzurum daki 40 yaş ve üzeri kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları ve konu gereği mahremiyetin çok önemli olması bu gruba ulaşmada, akran eğitim yönteminin yararlı olabileceğini düşündür-müştür. Projede, toplum tarafından güvenilen, sevilen ve kabul edilen kadın eğitimcilerin hedef kitle ile görüşmeleri öngörülmüştür. Bu grup eğitimci kadınlar, toplumda lider olan, kendi / ailesinde meme kanseri öyküsü nedeniyle meme kanserine duyarlı olan, öğretmen, ev hanımı, emekli kadınlar arasın-dan seçilecektir. Bu etkileşimler, Erzurum un kültürel değerleri ile uyumlu bir biçimde, kadınların kendi-lerini rahat ve güvende hissedebilecekleri evde, günlerde, hamamlarda, okulda, iş yerinde ve halk eği-tim merkezleri vb. gibi yerlerde gerçekleştirilecektir. Bire-bir ve/veya grup yöntemiyle yapılacak eğitimlerde, görsel-işitsel eğitim materyallerine ek olarak KKMM nin nasıl yapıldığını göstermek için mini-maketler kullanılacaktır. Hedef gruptaki kadınların bu muayeneyi kendi üzerlerinde yapmaları beklene-cektir. Bir tür kadın dayanışması anlamına gelen akranların birbirlerini desteklemesinin, projede önemli bir fark yaratacağı beklenmektedir. Proje ve KTEM in yerel kitle iletişim araçları ile tanıtılması, Erzurum daki 40 yaş ve üzeri kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları ve konunun mahremiyeti nedeniyle oluşan görünmez engellerin aşılmasını sağlayacaktır. Böylece, halkın yaygın olarak uyarılması ve konuya ilişkin farkındalık yara-tılması beklenmektedir. 1.7 Faaliyetlerin Detaylı Tanımlamaları Hazırlık faaliyetleri İşbirliği Yapılacak Kuruluşlarla Görüşmeler; Projenin yürütülebilmesi için işbirliği yapılacak kuruluşlar ile projenin amacı ve beklenen işbirliği konu-sunda görüşmeler yapılmıştır. Görüşme yapılan kuruluşlar: a) Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, b) Sağlık Bakanlığı Erzurum Kanser Tarama ve Eğitim Merkezi (KTEM), c) Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, d) Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, e) Yerel basın-yayın organları, f) Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, g) Erzurum Geliştirme Vakfı (ER-VAK) kadın kolları. a) İl Sağlık Müdürlüğü: İl Sağlık Müdürlüğü İl in sağlık alanında en üst resmi otoritesi olarak geniş hizmet ve personel ağına sahiptir. Müdürlük, projenin Erzurum İl merkezinde yürütülmesine izin vermiş ve gereken her türlü desteği sağlayabileceğini belirtmiştir. Müdürlük bu izin ile, kendisine bağlı KTEM in teknik donanım ve per-soneli ile, merkeze başvuran kadınların klinik meme muayenelerini yaparak, mammografi çekerek ve izlemeye alarak, projenin son ayağını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Ayrıca Müdürlük, grup eği-timleri için Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) ve sağlık ocaklarının kullanılabilirliğini de sağlamıştır. Bu nedenle, İl Sağlık Müdürlüğü projenin yardımcı kuruluşlarından biridir.

12 b) KTEM: Merkez, teknik donanımı ve tam zamanlı sağlık personeli ile (3 doktor, 1 hemşire, 1 tekniker ve 1 tek-nisyen) halen vermekte olduğu hizmeti aynen sürdürerek projenin son ayağını oluşturacaktır. Bu hiz-met, başvuran kadınların kaydedilmesini, klinik meme muayenelerinin yapılmasını, mammografilerinin çekilmesini ve kadınların izlemeye alınmasını içermektedir. Merkezin bu etkinliklerinin yanı sıra, projenin gereği olarak KTEM de bulunan odalardan biri proje oda-sı olarak kullanıma açılacaktır. Projenin KTEM görevlisi bu odada çeşitli hizmetleri yürütecektir. Bu hizmetler üç grupta toplanmaktadır. 1. Proje nedeni ile merkeze başvuran kadınların randevularını düzenlemek, kayıtlarını tutmak ve beklendiği halde KTEM e gelmeyen kadınlara telefonla ulaşmaktır. 2. Merkeze başvuran kadınların meme takip kartlarını işlemek, meme kanseri ve taramalarına ilişkin Sağlık İnanç Modeli Ölçeği ve kendi kendine meme muayenesi (KKMM) uygulama sıklığını değerlendiren formu ikinci kez doldurmak, KTEM de meme kanseri erken tanı hizmetlerini aldıktan sonra konuya ilişkin bir tekrar yapmak ve gerekirse bire-bir ve/veya grup eğitimi yinelemek, 3. Toplanan tüm verileri bilgisayardaki veri tabanına yüklemektir. KTEM e başvuran kadınlara, bu merkezde sunulan serviks kanseri taramalarına ilişkin de bilgi verile-cek ve isterlerse jinekolojik muayeneleri yapılacaktır. Bu hizmetleri ile KTEM projenin yardımcı kuruluşlarından biridir. c) Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu: Bu Yüksekokul da uluslararası meme kanseri eğiticilerin eğitimi kursuna katılarak sertifika sahibi olan bir öğretim elemanı, seçilen akran eğitimcilerini Erzurum da eğitecektir. Akran eğitimcilerinin halkı eğitmeleri sırasında yapılacak haftalık ve/veya aylık gelişim toplantılarında da danışmanlık yapacaktır. Projenin akran eğitimcileri ve halk eğitimi için kullanılacak tüm basılı not ve eğitim / tanıtım araçlarının hazırlanmasında da Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğretim elemanın katkısı olacak-tır. Bu hizmetleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu projenin yardımcı kuruluşlarından biridir. d) Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu: Bu Üniversitenin Hemşirelik Yüksekokulu nda bulunan bir öğretim üyesi, meme kanseri ve taramaları-na ilişkin Sağlık İnanç Modeli Ölçeğini Türkçe ye uyarlamıştır. Bu ölçeğin proje kapsamında kullanıl-ması için ilgili öğretim üyesi ile işbirliği yapılacaktır. Bu öğretim üyesi, projenin koordinasyonuna yar-dım edecek, toplanan verilerin ER- VAK görevlisi tarafından veri tabanına girilmesinde ve istatistiksel değerlendirmelerin oluşmasında danışmanlık verecektir. Bu anlamda, Atatürk Üniversitesi projenin yardımcı kuruluşlarından biridir. e) Yerel basın-yayın organları (TV, radyo ve gazete): Projenin, Erzurum toplumuna duyurulması ve benimsetilmesi için Erzurum un yerel televizyon ve radyo kanalları ve gazeteleri aracılığı ile duyuru ve tanıtımların yapılması önemli bir yöndür. Bu etkinlikler proje başlamadan önce ve proje süresince devam ederek, konu gündemde tutulacaktır. Bu amaçla özellikle okuma-yazma bilmeyen kadınların ilgisini çekebilmek için tiyatro oyuncuları tarafından yerel şive kullanan mini skeçler oynanacaktır. TV kanallarında kullanılan aynı skeçler yerel radyo kanalla-rında da kullanılacaktır. Yine yerel gazetelerde haftalık yazılar basılacaktır. Bu tanıtımlarda erkeklerin eşlerini yönlendirmeleri için destek ve duyarlılıklarının sağlanması önemi bir açılım olarak görülmekte-dir. Bu hizmetleri ile yerel kitle iletişim araçları projenin yürütülmesinde hizmet alınan bir kesimdir. f) Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Günümüzde geçerli olan mevzuata göre öğretmenlerin haftada 8 saat ek bir görev alma hakları bu-lunmaktadır. Akran eğitimcisi olarak seçilen öğretmenlerin projede çalışabilmeleri için gerekli onay ve izin İl Milli Eğitim Müdürlüğü nden alınacaktır. Grup eğitimi yapılmasına gereksinim duyulduğunda, Müdürlüğe bağlı okulların halkın eğitimi amacıyla kullanılmasına izin alınacaktır Bu hizmetleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü projenin yardımcı kuruluşlarından biridir. g) ER-VAK kadın kolları Bölge insanı ve kültürünü tanıması nedeniyle hedeflenen kadın gruba ulaşma konusunda destek sağ-layacaktır. ER-VAK kadın kolları, toplumda lider konumunda olan ve projede eğitici olarak çalışmaya istekli kadınlara ulaşmada ve dolayısı ile hedef gruptaki kadınlarla buluşmayı sağlamada önemli yerel yardımcı kuruluşlardan biridir. ER-VAK bünyesinde bulunan odalardan birini proje odası olarak aça-caktır. Projenin ER-VAK görevlisi bu odada çeşitli hizmetleri yürütecektir. Bu hizmetler: 1. Veri tabanının oluşturulması ve akran eğitimcilerince toplanan verilerin istatistik veritabanla-rına yüklenmesi, 2. Proje ve istatistik danışmanı ile verilerin analiz edilmesi, 3. Akran eğitimcileri ile en az ayda bir kez yapılacak olan gelişme toplantılarını düzenlemektir. ER-VAK ofisi planlama, destek sağlama, koordine etme, materyal sağlama, eğitimcileri ve eğitim so-nuçlarını değerlendirmede lojistik destek sağlayacaktır. Dolayısı ile, ER-VAK projenin yardımcı kuruluşlarından biridir Temel Faaliyetler 1. Aşama 12

13 ETKİNLİKLER Akran Eğitimcilerinin Belirlenmesi: Öğretmen, emekli, eski meme kanseri hastaları, toplumda lider konumda olan 40 kadın ile bir akran eğitimci grubu oluşturulacaktır. Bu grubun oluşturulmasında ER- VAK kadın kollarının ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün önerdiği kişiler dikkate alınacaktır. Bu kadın grubunun oluşturulmasında, yaş, gelir dü-zeyi, meslek önemli olmaksızın liderlik, isteklilik, girişimci olma ve en az ilkokul mezunu olma gibi özel-likler kriter olarak kullanılacaktır. Adayların arasından 40 kişinin seçilmesinde görüşme yöntemi kullanılacaktır. Yerel Basın Yayın Organları ile Tanıtım Yapılması: Proje ve KTEM çalışmaları yerel basın yayın organları ile topluma tanıtılacaktır. Bu tanıtımlar projenin halk eğitiminden önce başlayacak ve proje süresince devam edecektir. Bu tanıtımlarda toplumda bir farkındalığın yaratılıp sürdürülmesi, projenin toplum tarafından benimsenmesi ve konuya yakınlık du-yulması amaçlanmaktadır. Tanıtım ve ilan niteliğinde mini skeçler ve amblemler yerel televizyon istasyonlarında ara gösterilecek ve bu programlar radyolarda da yayınlanacaktır. Skeçler profesyonel senaryo yazarlarına hazırlatıla-cak ve çekimler yerel stüdyolarda, tiyatro oyuncuları tarafından yapılacaktır. Meme kanserine ilişkin kısa açıklayıcı soru-yanıt türünde yazılar tercihen hafta sonu çıkan yerel gaze-telerde en az iki haftada bir yayınlanacaktır. KTEM ve ER-VAK Görevlilerinin Belirlenmesi: KTEM ve ER-VAK görevlilerinin kendine özgü görevleri bulunmaktadır. KTEM görevlisinin sorumlulukları: a. akran eğitimcileri ve halk ile doğrudan iletişimde bulunmak, b. eğitim ve KTEM e başvuran her kadın için veri formu ve Sağlık İnanç Ölçeğinin doldur-mak ve c. KTEM e başvurması beklenen kadınları izleme almak. ER-VAK görevlisinin sorumluluklar: a. projenin aylık gelişim toplantılarının düzenlenmesi, b. akran eğitimcilerinin haftalık ve aylık çalışma raporlarından veri toplanması ve c. toplanan verilerin bilgisayar veri tabanına yüklenmesi. Her iki görevlinin de hemşirelik yüksekokulu mezunların arasından, görüşme yöntemi ile seçilmesi planlanmaktadır. Eğitim Materyallerinin Hazırlanması: Projede kullanılacak tüm eğitim materyalleri ve veri toplama formları projenin ilk ayları içinde hazırlanıp basılacaktır. KTEM ve ER-VAK Ofislerinin Hazırlanması: Farklı binalarda bulunan bu ofislerin önce onarım ve boyanması ardından gerekli ofis malzemeleri alı-narak telefon hatları ve bilgisayar bağlantıları kurularak, ofisler kullanıma hazır hale getirilecektir. 2. Aşama Akran Eğitimcilerin Eğitimi: Belirlenen 40 akran eğitimcisi kadın meme kanseri eğitici eğitimcisi sertifikası olan bir hemşire tarafından eğitileceklerdir. Eğiticilerin eğitimi iki tam günde yapılacaktır. Eğitimde interaktif yöntemler kullanılacağından, bu etkinlik 20 kişilik iki grup halinde toplam dört günde tamamlanacaktır. Bu eğitimin birinci gününde; meme kanseri risk faktörleri, insidansı, erken tanıda KKMM, klinik meme muayenesi ve mammografinin önemi, taramaların nerede, ne zaman, nasıl yapılacağı konuları ele alı-nacaktır. Öğrenmesi kolaylaştırmak için, video/vcd, grup tartışması, beyin fırtınası, soru-yanıt, flip - chart, tahta, slayt/ powerpoint, skeç oynama (role play) ve meme maketleri kullanılacaktır. Ayrıca katı-lımcılara eğitim materyallerinin nasıl kullanılacağı öğretilecektir. Eğitimin ikinci gününde; yetişkin eğitimi ilkeleri ve yöntemleri anlatılacak, banyo kartları, izlem kartları-nın ve araştırmada veri tabanını oluşturan formların (veri formu ve Sağlık İnanç Modeli Ölçeği) nasıl doldurulacağı açıklanacaktır. Katılımcıların her birinden KKMM ni maket üzerinde uygulaması istene-cek ve her bir katılımcı bu uygulaması için not ile değerlendirilecektir. İki günlük eğitimin bitiminde teorik, çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test yapılacaktır. Bu değerlendirmeler sonucunda hem teorik, hem de uygulamadan en az %80 başarılı olanlara Meme Kanseri Halk Eğitimcisi Sertifikası verile-cektir. Eğitici sertifikası alan kişilerden 25 asil ve 5 yedek eğitimci olmak üzere toplam 30 eğitimci belirlenecektir. Bu eğitimcilere akran eğitiminde kullanılmak üzere birer çanta verilecektir. Bu çantanın içinde: Not defteri İzlem kartı Veri formları (Sağlık İnanç Modeli Ölçeği ve diğer veri formları) Kalem Banyo KKMM hatırlatıcı kartları Broşürler Flip chart (A3 boyutunda) KKMM tanıtıcı yaka iğnesi Mini meme maketi Meme muayenesi için kayganlaştırıcı ve muayeneyi kolaylaştırıcı ped El antiseptiği Eğitim CD/VCD leri ve çalıcısı olacaktır. 3. Aşama Halkın Eğitimi: Halkın eğitiminin kadınların kendini rahat hissedecekleri 13

14 ortamda yapılmasına özen gösterilecektir. Bu amaçla eğitimler birebir ve/veya en fazla 15 er kişilik gruplar halinde evlerde gün toplantılarında, okul-larda, hamamlarda, izin alınarak önceden belirlenmiş olan iş yerlerinde ya da eğitim merkezlerinde yapılacaktır. Bu eğitimde meme kanseri risk faktörleri, insidansı, tarama ve erken tanı yöntemleri akta-rılacak ve Video-VCD ve/ veya maket kullanarak KKMM uygulaması gösterilecektir. Ardından her bir kadın, meme maketi üzerinde KKMM yapması yönünde cesaretlendirilecektir. Eğitim öncesinde eğitime katılan her bir kadın için veri formları ve Sağlık İnanç Modeli Ölçeği dolduru-lacaktır (pre-test). Broşür, izlem kartı ve banyo KKMM hatırlatma kartı dağıtılacak ve KTEM ve çalış-maları konusunda bilgi verilecektir. KTEM e Başvuru: Akran eğitimcisi tarafından alınacak randevularla kadınların KTEM e gelmeleri hedeflenmektedir. Ancak randevu aldığı halde gelmeyen kadınlara KTEM görevlisi tarafından hatırlatma için telefon edile-cektir. KTEM görevlisi randevusu alınmayan kadınlar için akran eğitimcilerine hatırlatma telefonu ya-pacaktır. Eğitilen ve KTEM e başvuran kadınlar KTEM görevlisi tarafından karşılanacaktır. Proje görev-lisi merkeze başvuran her bir kadına ait bilgileri veri tabanına kaydedecek; izlem kartını dolduracak (KTEM izlem kartı); bayan doktor tarafından klinik meme muayenesinin yapılmasını ve mammografi çekilmesini sağlayacaktır. Ayrıca bu kadınlara merkezde, daha önce aldıkları eğitimi pekiştirmek için hatırlatıcı bir tekrar yapılacak, KKMM uygulaması tekrar gösterilecek, kadının yaptığı meme muayene-si değerlendirilecektir. Bu aşamada meme kanseri ve taramalarına ilişkin Sağlık İnanç Modeli Ölçeği ikinci kez doldurulacaktır (posttest). Merkezdeki görevli başvuran kadınların yinelemeli (mükerrer) olup olmadıklarını kontrol edecektir. 4. Aşama Araştırma Verilerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi: Halk eğitiminin 3. ayda başlaması ile proje verileri de toplanmaya başlayacak ve projenin 11. ayına kadar sürebilecektir. Bu süre içinde akran eğitimcilerinin aylık gelişme değerlendirmeleri ve projenin üç ara değerlendirmesi (4., 7., ve 9. aylarda) yer alacaktır. Toplanan bu veriler ve KTEM e başvuran ka-dınların toplam sayısı veri tabanına günlük yüklenecek, aylık değerlendirilecek ve son istatistik değer-lendirme yapılacaktır. Rapor Hazırlama: Araştırma süresince toplanan ve üretilen bilgiler bir araya getirilerek projenin kesin raporu hazırlanacaktır. 1.8 Metodoloji (a) Uygulama yöntemleri Akran eğitimi: Her yaş insanda, birbirleriyle eşit statüde yer alan, benzer dil- tutum ve davranışa sahip olan gruplarda bilgi, davranış ve tutum değiştirmek amacıyla yapılan planlı bir eğitim modelidir. Bu eği-tim modelinde, akran grubunun olumlu özelliklerinden; akranların birbirlerine özdeşimlerinden; birbirle-rini model almalarından ve sosyal etkileşimlerinden yararlanılması beklenmektedir. Bu özelliklerinden yola çıkarak projede akran eğitim modeli özellikle seçilmiştir. Bir yatay eğitim modeli olması nedeni ile de meme sağlığı gibi mahrem bir organ ve konunun, kadınların yaşadıkları doğal ortamlarda akranları ile beraber daha kolay konuşabileceği dikkate alınarak, sağlık davranışlarının değiştirilmesinde etkin olması beklenmektedir. Bir örgün eğitim modeli olan akran eğitimi, bu projede bir başka dış uyaran olan kitle iletişim araçları ile de desteklenecektir. Kitle iletişim araçları ile tanıtım/etkileme: Her yaş insana ulaşan ve ev ortamına kadar giren bu etkile-me yöntemi, bireyi yönlendiren ve her koşul ve durumda bilgi aktarımını sağlayan önemli bir yöntem-dir. Özellikle yöresel şive ile hazırlanacak olan tanıtım senaryoları ile meme gibi mahrem bir organ ve konunun toplumda daha rahat kabullenilmesinde yararlı olması beklenmektedir. Kitle iletişim araçları ile yapılacak bu tanıtımlardan etkilenecek erkeklerin eşlerinin bu projeye katılma-larını desteklemeleri önemli beklentilerden biridir. (b) Önerilen metodolojinin nedeni Akran Eğitimi Modelinin Seçilme Nedeni: Literatürde farklı gelişimsel dönemlerde olumlu sağlık davranışı kazandırmada akran eğitiminin etki-sinden söz edilmektedir. Akran eğitimiyle: Liseli gençlerde, deri kanserinden korunmaya yönelik bilgi düzeylerinin ve olumlu sağlık davranışlarının, altı ay sonra arttığı; erkeklerin prostat kanserinden ko-runma programına katılımının arttığı; düşük sosyo-kültürel düzeydeki işçilerin bağırsak kanserinden korunmada, günlük sebzemeyve tüketimine yönelik bilgi düzeyinin ve altı ay sonra bu besinlerin gün-lük tüketimlerinin arttığını ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır. Akran eğitimi konusunda meme kanserine yönelik çalışmalar da bulunmaktadır. Toplumdaki kadınların KKMM uygulamalarında akran eğitim ve desteğinin etkisini inceleyen bir çalışmada, KKMM uygulama yüzdesi başlangıçta %55 iken altı ay sonra bu oranın %98 e yükseldiği bulunmuştur. Türkiye de yapı-lan bir çalışmada ise üniversite öğrencilerinde akran eğitimi modelinin kullanılmasıyla KKMM bilgi, be-ceri ve düzenli uygulama durumunda artış saptanmıştır. Akran eğitiminin yararları özetlenecek olursa: Akran grubu, üyelerini akran eğitim programında cesaretlendirir ve üyelerin programa katılımı-nı artırır, Akran grubunda bilim, sağlık, kültür ve politika daha kolay tartışılır, Akran grubunda cinsel konular daha rahat konuşulur ve öğrenilir, Akran grubunda birey rahat bir ortam bulur, otoriteden uzakta daha rahat konuşur ve hareket eder, Akran grubu üyelerini tehdit edici değil, eğlendiricidir, Akran grubunda özdeşim ile yeni davranışlar 14

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Onkoloji Hemşireliği Derneği 2010-2012

Onkoloji Hemşireliği Derneği 2010-2012 Onkoloji Hemşireliği Derneği 2010-2012 Yönetim Kurulu Başkan:Sevcan Atay Başkan yardımcısı:fatma Gündoğdu Genel Sekreter:Figen Bay Kara Genel Sekreter Yardımcısı: Sevinç Kutlutürkan Sayman: Sevgi Erdal

Detaylı

& DEĞERLENDİRME Nisan 2013,Belek ANTALYA

& DEĞERLENDİRME Nisan 2013,Belek ANTALYA 2 0. U L U S A L K A N S E R K O N G R E Sİ - H E MŞİRELİK P R O G R A M I K A P A N IŞ & DEĞERLENDİRME 19-23 Nisan 2013,Belek ANTALYA BİR Y O L U N S O N U M U Y O K S A Y E Nİ BAŞ L A N G I Ç L A R A

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM II TOPLUMA DAYALI TIP UYGULAMALARI ÖĞRENCİ REHBERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM II TOPLUMA DAYALI TIP UYGULAMALARI ÖĞRENCİ REHBERİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM II TOPLUMA DAYALI TIP UYGULAMALARI ÖĞRENCİ REHBERİ TOPLUMA DAYALI TIP KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Onur URAL Prof. Dr. Kamile MARAKOĞLU

Detaylı

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar SAYI 1 Yurttaşım Sorumluluklarımın Farkındayım - TR2009/0136.01-02/287 SORUMLU YURTTAŞIM Seçilecek 45 öğrenci 45 öğrencinin seçeceği 12 öğrenci arkadaşı Öğretmen, yönetici ve çalışanlar ile toplamda 577

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı

Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı Proje kapsamında verilerin elde edileceği hastanede onkoloji hastaları ile çalışan tüm hemşireleri içine alan bir program yapılması kararlaştırıldı. Hemşirelerle

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI Gülcan KAR 2. DOĞUM TARİHİ 10.04.1973 3. DOĞUM YERİ Cide-KASTAMONU 4. YABANCI DİL NOTU İngilizce/ÜDS-57.5 5. İletişim E-mail gulcankar@karabuk.edu.tr 6. İletişim Telefon 0370 433

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI 2014 DEPREM ZİRVESİ TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI www.turkiyedepremvakfi.org.tr tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr twitter: twitter.com/tdvakfi facebook: facebook.com/turkiyedepremvakfi

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvanı Adres Bölümü İletişim :Elif KOYUNCUOĞLU :Öğretim Görevlisi :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Adres :Elif KOYUNCUOĞLU :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul Telefon-GSM : 0 542 435 42 00 e-mail Doğum yeri

Detaylı

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI. Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI. Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1 ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ DİYABET OKULU PROGRAMI Çanakkale Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi Serap Yasa 1 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şubesi nin 05.11.2015 tarihli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisansüstü Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisansüstü Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : FİLİZ ALBAYRAK 2. Doğum tarihi / İli : 15 Mayıs 1957 / Düzce 3. Unvanı : Öğr.Gör.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisansüstü Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması Bu derste öğrencinin; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen

Detaylı

ilişkin fiziksel ve psikolojik durumlarının iyileştirilmesi planlanmaktadır. Ebelerin sağlık eğitimcisi

ilişkin fiziksel ve psikolojik durumlarının iyileştirilmesi planlanmaktadır. Ebelerin sağlık eğitimcisi 1.AMAÇ VE KAPSAM: Güney Genel Sekreterliği Menopoz Okulu Projesin de ilimizde yaşamakta olan 40-55 yaş arası kadınların menopoz konusunda bilgi ve bilinç düzeylerinin arttırılması, kişilere psikolojik

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Adı Soyadı Ünvanı : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Doğum Tarihi : 08-09-1963 Doğum Yeri : Ankara Uyruğu : T.C. Medeni Durumu : Evli Yabancı Dili : İngilizce İş telefonu : 0212 660 11 25 / 27618 İş

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi Değerli Öğretmenimiz; Hacettepe Üniversitesi 2013-2014 Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi 3. Sınıf öğrencimiz 2013-2014 Akademik Yılı Bahar Dönemi Okul Deneyimi dersinin uygulamasını sınıfınızda yapacaktır.

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Değerli Meslektaşlarımız, İki yılda bir düzenlediğimiz 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde Kuşadası

Detaylı

ÖRGÜTLENME: Engeller ve Çözüm Önerileri Ebelik Yönü

ÖRGÜTLENME: Engeller ve Çözüm Önerileri Ebelik Yönü ÖRGÜTLENME: Engeller ve Çözüm Önerileri Ebelik Yönü Yrd. Doç. Dr. Nazan KARAHAN Ebeler Derneği Başkanı Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkanı DSÖ ve UNİCEF, UNFPA ve ICM Ana-çocuk

Detaylı

HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN

HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN HASTA BAKIMININ ORGANİZASYONU Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN İyi bir hasta bakım organizasyonu oluşturulması, - Hemşirelik bakım kalitesini arttırır, - Hasta bakım maliyetini azaltır. Bir serviste hasta

Detaylı

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.Neden aile eğitimi Cevap: Ailelerin bilgi beceri yoksunluğunun, çocukların gelişmelerinin önünde büyük

Detaylı

MENTÖR DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI. Uygulama Esasının Amacı; Akademisyenlerin Dış Kaynaklı projeleri hazırlama aşamalarında Mentörlük

MENTÖR DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI. Uygulama Esasının Amacı; Akademisyenlerin Dış Kaynaklı projeleri hazırlama aşamalarında Mentörlük BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Uygulama Esasının Amacı; Akademisyenlerin Dış Kaynaklı projeleri hazırlama aşamalarında Mentörlük mekanizmasının uygulanmasına yönelik usul

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU RAPORU 26-27-28.03.2014 Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İzmir Güney Kamu Hastaneleri

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi (Sürüm: 3.0-16.01.2017) Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Avrupa Birliği Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (DVİHE) Hibe Programı Proje No: TR2009-0136.01-02-136 (HRE-136) Bu yayının

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VIII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VIII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI VIII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hazırlayan: Uzm. Hem. Pınar AKÇAY-Tıbbi

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

Kanıt Temelli Semptom Kontrolü Sn. Prof. Dr. Leman Birol Sn. Uzm. Saliha Koç

Kanıt Temelli Semptom Kontrolü  Sn. Prof. Dr. Leman Birol Sn. Uzm. Saliha Koç Onkoloji Hemşireliği Derneğinin Kurucusu, Türkiye nin Florence Nightingale i Sn. Prof. Dr. Leman BİROL un Onursal Başkanlığında Onkoloji Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 17 Aralık 2010 da Gerçekleşti!

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

Amaç: Bu derste öğrencilerin ekonometrik analizlerde kullanılan paket programların tanıtımı amaçlanmaktadır.

Amaç: Bu derste öğrencilerin ekonometrik analizlerde kullanılan paket programların tanıtımı amaçlanmaktadır. BÖLÜM EKONOMETRİ Amaç: Bu derste öğrencilerin ekonometrik analizlerde kullanılan paket programların tanıtımı amaçlanmaktadır. Hedef: Dünya çapında bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak. Lokal,

Detaylı

Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY. Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü

Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY. Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü Onur Konuğumuz Prof. Dr. Güler AKSOY Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 1 Çocukluk Yılları 3 Temmuz 1942 11 Eylül 1944 Annesi, Ağabeyi ve Kız Kardeşleri 11 Eylül 1942 de Erzurum da

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI İZMİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ 22 Şubat 2013 Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ İSTANBUL DA TEK TIP FAKÜLTESİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı 5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012 AÇIKLAMA Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013 S.No Yapılacak işin adı Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak - 2013

Detaylı

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ 2012, İzmir Bu teklif kurumların talep ve ihtiyaçlarına göre yeniden

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA

ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA ÇALIŞTAYIN AMACI ALS hastalarının yaşam kalitesini geliştirmek ve korumak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ 2016 KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ Hazırlayanlar: Klinik Uygulama Komisyon Üyeleri Prof. Dr. Nursen NAHCİVAN Prof. Dr. Gülbeyaz CAN Prof. Dr. Nevin ŞAHİN Doç. Dr. Hülya KAYA(Başkan) Doç.

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE UYGULAMA ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA BİRİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE UYGULAMA ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA BİRİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE UYGULAMA ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA BİRİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi EBELİK Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Çebi Ebelik bölümünün amacı;

Detaylı

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Yardımcısı Değerli Meslektaşlarımız Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı..tarihinde yapıldı. Yönetim Kurulu (2012-2014) () Filiz ÖĞCE ( Yardımcısı)

Detaylı

GAYRİMENKULDE KADIN LİDERLER Strateji Planı

GAYRİMENKULDE KADIN LİDERLER Strateji Planı GAYRİMENKULDE KADIN LİDERLER 2016-2020 Strateji Planı NASIL BAŞLADI? ULI bünyesinde, 2016 yılında, gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların çalışma hayatlarındaki sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi,

Detaylı

1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans. Derece. Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans. Derece. Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : ZELİHA OKUR 2. Doğum tarihi : 12.08.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Lisans Derece Lisans Yüksek Lisans Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim İstanbul

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur.

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur. EVDE EĞİTİM 1. Evde eğitim nedir? Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon : Mail EK 4A ÖZGEÇMİŞ : ODİSE VUÇİNA : : o.voutsinas@gmail.com 2.Doğum Tarihi : 23/08/1962 3.Unvanı Öğrenim 4. Durumu : Sosyal Hizmet Uzman : Yüksek Öğretim

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK GRUBU HASTANELERĠNDE LĠDERLĠK AÇISINDAN HEMġĠRELĠK VERĠLERĠ ĠNCELENMESĠ ÇALIġMASI

ACIBADEM SAĞLIK GRUBU HASTANELERĠNDE LĠDERLĠK AÇISINDAN HEMġĠRELĠK VERĠLERĠ ĠNCELENMESĠ ÇALIġMASI ACIBADEM SAĞLIK GRUBU HASTANELERĠNDE LĠDERLĠK AÇISINDAN HEMġĠRELĠK VERĠLERĠ ĠNCELENMESĠ ÇALIġMASI 13-15 Ekim 2008 de 4. Uluslararası HemĢirelik Yönetimi Kongresi nde sözel bildiri olarak sunuldu. Saliha

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

KİT Hemşireleri İçin E-eğitim Materyali Projesi & Web Portalı

KİT Hemşireleri İçin E-eğitim Materyali Projesi & Web Portalı KİT Hemşireleri İçin E-eğitim Materyali Projesi & Web Portalı SUNU PLANI 1 2 3 4 5 6 Proje Hakkında Genel Bilgi Projenin Başlatılma Gerekçeleri Proje Hedefleri Proje Çıktıları Eğitim İçeriği ve Ürün Geliştirmede

Detaylı

SAYI : B.08.0.ÖRG / ANKARA KONU : Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri.

SAYI : B.08.0.ÖRG / ANKARA KONU : Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri. 03.09.2004 VALİLİĞİNE (Milli Eğitim Müdürlüğü) GENELGE NO: 2004/ İLGİ:a) 17.03.2001 tarih ve 24376 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği. b) 18.01.2003

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

Fikret KALFAOĞLU. TBD Istanbul - AB ve Kurumsal Ġlişkiler Koordinatörü

Fikret KALFAOĞLU. TBD Istanbul - AB ve Kurumsal Ġlişkiler Koordinatörü Fikret KALFAOĞLU TBD Istanbul - AB ve Kurumsal Ġlişkiler Koordinatörü IPA - GIHP Projelerimiz 1 2 3 PYE697 Erzurum Internet Girişimciliği ve eticaret Eğitim Atölyesi Ortak : ERVAK Proje Koordinatörü PYE176

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ)

JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ) JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ) TMMOB Jeofi zik Mühendisleri Odası, Merkez, Şube, Bölge, il ve ilçe temsilcilikleri tarafından yürütülen iş ve işlemlerin internet üzerinden çevrimiçi

Detaylı

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Yasemin ELİTOK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Tanı olanaklarının gelişmesi ve sağlık kuruluşlarından yararlanma olanaklarının artması, Toplumun bilgi seviyesinin

Detaylı

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Bülteni Yardımcısı 6. EORNA Kongresi (European Operating Room Nurses Association (www.eorna.eu)- Avrupa Ameliyathane Hemşireleri Derneği), 20. kuruluş yılında

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM BAġAKġEHĠR REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM Bu kılavuz, evde eğitim konusunda okul yöneticilerini, öğretmenleri ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanılmıştır. NOT: Bu

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Mobil Günler Nedir? ----------------------------------------------------------------- 3

Mobil Günler Nedir? ----------------------------------------------------------------- 3 İÇİNDEKİLER Mobil Günler Nedir? ----------------------------------------------------------------- 3 Etkinliği Düzenleyen IEEE Nedir? -------------------------------------------------------------------

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı