KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER"

Transkript

1

2 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Bakanlar Kurulu nun sınırlı bir yetkiye dayanarak gerçekleştirdiği kanun düzeyindeki düzenleyici işlemlere denir. Olağan dönemlerde çıkarılan olağan KHK ler ve olağanüstü hal dönemlerinde çıkarılan olağanüstü KHK ler olmak üzere iki çeşit KHK vardır ve bu iki tür birbirinden çok farklıdır. Hükümetlere, parlamentoları bypass ederek kanun çıkarma yetkisinin verilmesinin altında yatan başlıca neden, olağan yasama süreçlerine ve muhalefete takılmadan çok daha kolay ve hızlı bir şekilde karar alınmasını sağlamaktır. Anayasamıza göre Olağanüstü KHK ler, temel hak ve özgürlükleri, siyasi hak ve yükümlülükleri sınırlandırabilir, tamamen durdurabilir. Üstelik Olağanüstü KHK ler ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi nde Anayasaya aykırılık iddiası ile dava açılamaz. Ancak yine Anayasamızda devletin bir hukuk devleti olduğu, dolayısıyla tüm eylemlerin hukuka uygun ve denetime açık olması gerektiği ilkesi ile İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır maddesi bulunmaktadır. KHK ler konusunda kanunlarda yoruma açık maddeler ve hukukçular arasında farklı yorumlar bulunmaktadır. Özellikle olağanüstü KHK ler büyük tehlike içermektedir. Muhalefetin, bağımsız medyanın, kamuoyunun ve uzmanların süreci dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Bu dönemde alınan kararlar toplumu geriye götürebilecek, olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilecektir. Özgürlükçü ve tam bir demokrasi ile bağdaşmayan OHAL in önemli bir sonucu, KHK ler ile ülke yönetmek, hatta devleti bütünüyle yenilemek üzere büyük düzenlemeler yapmak olmuştur. KHK ler demokratik usullerin dışında kalan süreçlerdir. Ancak asıl önemli olan, yönetenlerin niyetidir. KHK ler, özellikle olağanüstü dönemlerde, ülkelerin kısa sürede zorlukların üstesinden gelmelerine yarayabilir. KHK lerin fayda derecesi, yönetenlerin kapasitesi ve niyeti ile doğrudan ilgilidir. Yasama ayağıma dolanıyor şeklinde konuşan bir cumhurbaşkanının başkanlığında, kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde karar alınacak olması, muhalefeti ve demokrasiye inananları endişelendirmektedir; endişelendirmelidir de. KHK, güçlü yönetim anlayışı ile doğrudan bağlantılı bir uygulamadır ve yasama organının başlıca faaliyetinin yürütme organına geçmesini ifade etmektedir. Yasamadan kanun kaçırma üzerine kurulu bu sistemin, hâlen, demokrasiden uzak zihniyetlerin elinde olması çok büyük tehlikedir. Demokrasiye sahip çıkmak, sadece darbe kalkışmasına karşı durmak ile sınırlandırılamaz. Demokrasiye sahip çıkmak demek; kuvvetler ayrılığı, özgürlükler, medyanın bağımsızlığı gibi diğer alanları da kapsayacak şekilde tam demokrasiye sahip çıkmak demektir. Yasamanın yürütmeye bağlanması; diğer bir ifadeyle TBMM nin, kanunlar yapılırken devre dışı bırakılması demokrasi ile bağdaşmaz. Askerî darbeye itiraz ederken, sivil darbeye boyun eğmek de demokrasi ile bağdaşmaz. Bu çalışmamızda, OHAL döneminin başlıca ürünü olan Olağanüstü KHK lerin ne olduğunu açıklamaya ve özellikle içerdiği tehlikelere dikkat çekmeye çalışıyoruz. Saygı ve sevgilerimle Yasemin Öney CANKURTARAN CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Halkla İlişkiler

3

4 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER Giriş 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi sonrasında, 20 Temmuz 2016 da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiştir. AKP nin seçim broşürlerinden birinde, hatırlanacağı gibi, OHAL kalktı, baskılar bitti, köyümde özgürce yaşıyorum şeklinde bir cümle vardır. Bugünkü OHAL i ilan eden, yeniden seçilmek için OHAL i kaldırmakla övünen aynı AKP dir. AKP, seçim broşüründe OHAL in kalkması ile baskıların bitmesi arasında bağlantı kurmuştur. AKP; OHAL, baskı ve özgürlük kavramları arasındaki doğrudan ilişkinin farkındadır. Broşürde de belirtildiği gibi, OHAL varken baskı vardır ve özgürce yaşamak mümkün değildir. Özgürlükçü ve tam bir demokrasi ile bağdaşmayan OHAL in önemli bir sonucu, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ülke yönetmek, hatta devleti bütünüyle yenilemek üzere büyük düzenlemeler yapmak olmuştur. Bu çalışmada ele alındığı gibi KHK ler demokratik usullerin dışında kalan süreçlerdir. Ancak asıl önemli olan, yönetenlerin niyetidir. KHK ler, özellikle olağanüstü dönemlerde, ülkelerin kısa sürede zorlukların üstesinden gelmelerine yarayabilir. Fakat büyük riskler de içermektedir. KHK lerin fayda derecesi, yönetenlerin kapasitesi ve niyeti ile doğrudan ilgilidir. Olağanüstü dönemlerdeki KHK lerin Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından yapıldığı düşünüldüğünde niyet konusu daha net anlaşılabilir. Yasama ayağıma dolanıyor şeklinde konuşan bir cumhurbaşkanının başkanlığında karar alınacak olması, muhalefeti ve demokrasiye inananları endişelendirmektedir. KHK, güçlü yönetim anlayışı ile doğrudan bağlantılı bir uygulamadır ve yasama organının başlıca faaliyetinin yürütme organına geçmesini ifade etmektedir. Yasamadan kanun kaçırma üzerine kurulu bu sistemin demokrasiden uzak zihniyetlerin elinde olması büyük tehlikedir. Demokrasiye sahip çıkmak, sadece darbe kalkışmasına karşı durmak ile sınırlandırılamaz. Demokrasiye sahip çıkmak demek; kuvvetler ayrılığı, özgürlükler, medyanın bağımsızlığı gibi diğer alanları da kapsayacak şekilde tam demokrasiye sahip çıkmak demektir. Yasamanın yürütmeye bağlanması; diğer bir ifadeyle TBMM nin, kanunlar yapılırken devre dışı bırakılması demokrasi ile bağdaşmaz. Askerî darbeye itiraz ederken, sivil darbeye boyun eğmek de demokrasi ile bağdaşmaz. Kanun Hükmünde Kararname Nedir? Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Bakanlar Kurulu nun sınırlı bir yetkiye dayanarak gerçekleştirdiği, kanun düzeyindeki düzenleyici işlemlere denir. Kısaca, yasama değil, yürütme organı tarafından çıkarılan kanunları ifade etmektedir. Çıkarılan kararname TBMM onayına sürülür; olduğu gibi kabul edilebilir, değiştirilerek kabul edilebilir veya tamamen geri çevrilebilir. Birçok ülkenin hukuk sisteminde KHK lere yer verilmektedir.

5 Anayasa nın Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi Verme başlıklı 91. Maddesi şöyledir: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez. Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir. Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz. Kanun hükmünde kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir. Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin hükümler saklıdır. Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak, kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir. Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür. Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen kararnameler bu kararın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte, yürürlükten kalkar. Değiştirilerek kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer. Anayasaya göre TBMM sadece Bakanlar Kurulu na KHK çıkarma yetkisi verebilir. Bakanlar Kurulu bu yetkiyi bir başka kuruma veya kişiye devredemez. Cumhurbaşkanı, tek başına KHK çıkarma yetkisine sahip değildir; olağan dönemlerdeki yetkisi sadece KHK leri imzalamakla sınırlıdır. Dünyada, KHK lerin yasamaya mı yoksa yürütmeye mi yoksa her ikisine mi ait kararlar olduğu konusunda hukukçular arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Olağan dönemlerdeki KHK ler yürütmenin kararnamesi ile yasamanın kanununu birleştirmektedir. Fransızca KHK yi ifade eden décrets-loi ifadesinde kararname ve kanun kavramları bir arada bulunmaktadır. KHK ler kanun ile denk güce sahiptir. Bu nedenle yürütmenin, tüzükler veya yönetmelikler gibi, diğer kararlarından farklı statüdedir. KHK ile kanun hükümleri kaldırılabilir ya da değiştirilebilir. Diğer taraftan kanun tasarıları kanunlaşana kadar hak ve yükümlülük doğurmazken, KHK yayınlandığı anda artık yürürlüktedir ve hak ve yükümlülük doğurur. Anayasa nın 91.maddesi KHK lere konu bakımından sınırlandırma getirmektedir. Mülkiyet hakkı ve dokunulmazlığı, seçme-seçilme hakkı, konut dokunulmazlığı, düşünce, dernek-parti kurma-partilere üye olma, medya, toplantı-gösteri-yürüyüş düzenleme, seyahat, haberleşme gibi temel hak ve özgürlükler olağan dönemlerde KHK kapsamında yer alamaz. Uluslararası antlaşmaların ve bütçenin onaylanması veya bu iki alanda değişiklik yapılması KHK ile gerçekleştirilemez. Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) olağan dönemdekiler olağan KHK ler ve olağanüstü dönemdekiler olağanüstü KHK ler olmak üzere iki şekilde olur.

6 OLAĞAN KHK LER Olağan dönemlerdeki olağan KHK ler, TBMM nin verdiği yetki kanununa dayanarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır. Söz konusu yetki yasası, kararnamelerin kapsamını, amacını, süresini ve ilkelerini içerir. Olağan KHK ler, Anayasa da yer alan temel hak ve özgürlükleri sınırlandıramaz, bu alanda yeni düzenlemeler yapamaz. Yukarıda da belirtildiği gibi bir konu sınırlandırması söz konusudur. Olağan KHK ler Resmî Gazetede yayınlandıkları gün TBMM ye sunulmak zorundadır. TBMM ye aynı gün sunulmaması durumunda, aynı tarihte KHK yürürlükten kalkar. KHK lerin TBMM de öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi de Anayasa da yer alan bir gerekliliktir. TBMM onayladıktan sonra KHK kanuna dönüşür. Bu noktadan sonra da Anayasa Mahkemesi denetleyebilir. Dolayısıyla, olağan KHK ler Anayasa Mahkemesi denetimine açıktır. OLAĞANÜSTÜ KHK LER / OHAL DÖNEMİNDE ÇIKARILAN KHK LER Olağanüstü KHK ler ile olağan KHK ler arasında büyük farklar bulunmaktadır. Olağan dönemlerdeki KHK lerin tâbi olduğu sınırlandırmalar olağanüstü KHK ler için geçerli değildir. Bakanlar Kurulu, TBMM den alacağı yetki kanununa gerek kalmadan, doğrudan Anayasa dan aldığı yetki ile KHK çıkarabilir. Bakanlar Kurulu, cumhurbaşkanının başkanlığında KHK çıkarır. Olağanüstü KHK ler, olağan KHK ler gibi konu sınırlamasına tâbi değildir. Olağanüstü dönemin gereklerini düzenlemek amacı ile düzenlemeler yapması beklenen kararnameler, bu amaca bağlı kalmak şartıyla, her alanda düzenleme yapabilecektir. Olağan KHK lerin sınırlandırılmasını konu alan 91.maddede sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere şeklinde bir ifade bulunmaktadır. Bu nedenle temel hak ve özgürlükler, siyasi haklar da dahil olmak üzere, düzenlenebilir, hatta askıya alınabilir. Her ne kadar konu sınırlaması olmasa da, olağanüstü KHK lerin dahi, öncelikle durumun gerektirdiği konular şeklinde bir sınırlandırılması vardır. Olağanüstü hal ile ilgisi bulunmayan, gerekli olmayan konularda olağanüstü KHK çıkarılamaz. Diğer taraftan olağanüstü hallerde dahi dokunulamayacak hak ve özgürlükler mevcuttur: Yaşama hakkı, maddi ve manevi varlığın bütünlüğü dokunulmazdır, kimse dinini veya düşüncesini açıklamaya zorlanamaz ve bundan dolayı suçlanamaz, suçlu olduğu mahkeme tarafından saptanıncaya kimse suçlu muamelesi göremez, cezalar geçmişe yönelik olarak yürütülemez. Dolayısıyla, olağanüstü dönemlerde çıkarılan olağanüstü KHK lerin dahi uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklere bağlı kalma zorunluluğu vardır. Olağanüstü KHK ler de olağan KHK ler gibi Resmî Gazetede yayınlandığı gün TBMM onayına sunulur. Yürürlüğe girmesi için TBMM onayına gerek görülmemektedir; Resmî Gazetede yayınlandığı gün yürürlüktedir. Olağanüstü KHK lerin TBMM de öncelikle

7 görüşülmesi gerektiğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. İçtüzüğe göre TBMM, olağanüstü KHK leri 30 gün içinde görüşerek sonuçlandırır. Olağan KHK lerde olduğu gibi TBMM, bu kararnameleri değiştirerek kabul edebilir, olduğu gibi kabul edebilir veya reddedebilir. Onay sonrasında kanuna dönüşür. Olağanüstü KHK lerin, olağan KHK lerden önemli bir farkı, Anayasa da yer alan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ile ilgilidir. Olağanüstü KHK ler, temel hak ve özgürlükleri, siyasi hak ve yükümlülükleri sınırlandırabilir, tamamen durdurabilir, anayasal güvencelerin dışında kalarak yeniden düzenleyebilir. Hukukçular arasında farklı yorumlar bulunmaktadır. Bazı hukukçular, olağanüstü KHK lerin yeni sınırlandırmalar ya da yeni bir sistem getiremeyeceğini, uygulama ile ilgili düzenlemeler yapacağını ileri sürerken; bazı hukukçular sınırlandırmanın sadece uluslararası hukuk çerçevesinde olabileceğini savunmaktadırlar. OHAL dönemindeki olağanüstü uygulamalar, OHAL dönemi bittikten sonra devam edemez. Bunun nedeni, olağanüstü KHK lerin olağanüstü dönemin ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik olmasıdır. Olağanüstü dönemin sona ermesi ile olağanüstü uygulamaların da aynı zamanda sona ermesi gerekmektedir. Olağanüstü karar ve uygulamaların OHAL sonrasında da uygulanması istenirse, bunun tek yolu olağan yasama sürecinin devreye sokularak yasa çıkarılmasıdır. OHAL dönemi ile sınırlandırılmış olan olağanüstü KHK lerin aksine, olağan KHK ler süre bakımından sınırlandırılmadıklarından, tıpkı olağan yasama süreci sonunda çıkan kanunlar gibi yürürlükte kalabilir. Hukukçuların farklı görüşleri olmakla birlikte, olağanüstü KHK lerin OHAL in kalkmasıyla birlikte yürürlükten kalktığı kabul edilir. Olağanüstü KHK ler ve Yargı Denetimi Olağanüstü KHK lerle ilgili başlıca tartışma konusu yargı denetimi ile ilgilidir. Anayasa nın 148.maddesi şöyledir: Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz. 148.madde, Anayasa Mahkemesi ne denetim hakkı tanımadığından, çıkarılan olağanüstü KHK nin, Anayasa ya aykırı bile olsa yargı sürecinin dışında bırakıldığını göstermektedir. Ancak Anayasa yı diğer maddeleri ile birlikte yorumlayarak, olağanüstü ve sıkıyönetim dönemlerinde çıkan KHK lerin dahi anayasal denetime tâbi olabileceği sonucu çıkarılmaktadır. Anayasa daki söz konusu diğer maddeler arasında devletin bir hukuk devleti olduğu, dolayısıyla tüm eylemlerin hukuka uygun ve denetime açık olması gerektiği bulunmaktadır. Üstelik hukuk devleti ilkesi, değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddeler arasındadır. 125.maddede İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır ifadesi yer almaktadır. Bu şekilde bakıldığında 148.maddenin başta hukuk

8 devleti ilkesi olmak üzere, başka hükümlerle de çeliştiği görülmektedir. Bu durum, hukukçular tarafından zaman zaman dile getirilmekte ve tartışılmaktadır. Bazı hukukçular KHK ler ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvuru yapılabileceğini belirtmektedirler. Olağanüstü KHK ler Anayasa denetiminin dışında bırakılmışsa da, TBMM onayından sonra denetime açılır. Kararnameler TBMM onayı sonrasında, kararname statüsünden çıkarak, kanun statüsünü kazandığından anayasal denetime de açılmış olur. Bu noktada, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu nun, KHK lerin en kısa zamanda TBMM onayına sunulması gerektiği üzerinde ısrarla durmasının nedeni anlaşılmalıdır. Olağanüstü dönemlerde çıkarılan KHK lerin yargı denetimine tâbi olmaması önemli bir konudur. Normal şartlar altında Anayasa Mahkemesi nin denetim kapsamı içinde değildir. Ancak, böyle bir itiraz olması durumunda, Anayasa Mahkemesi, önüne getirilen kararnamenin gerçekten bir olağanüstü hal KHK si olup olmadığını inceleyebilir. Diğer bir ifadeyle, Mahkeme bu kararnamenin olağanüstü hal dönemi içinde, olağanüstü hal bölgesi sınırları içinde ve olağanüstü halin gerektirdiği konular çerçevesinde olup olmadığına karar verecektir. Araştırmanın sonucunda, söz konusu metnin olağanüstü hal KHK si olmadığına karar verirse, Mahkeme ye denetleme hakkı doğacaktır. Olağanüstü KHK olarak nitelendirilmeyen KHK ler anayasal denetim sürecine alınacaklardır. Türkiye tarihinde, Anayasa Mahkemesi nin, olağanüstü hal özelliği taşımadığına karar vererek denetlediği ve iptal kararı aldığı KHK ler bulunmaktadır. (1991 yılında 424 ve 425 sayılı olağanüstü KHK ler ile 2003 yılındaki 285 sayılı olağanüstü KHK) Anayasa Mahkemesi, adı geçen iptal kararlarında, olağanüstü KHK lerin sadece olağanüstü dönemlerde çıkarılmasının ya da isimlerinin olağanüstü KHK olmasının yeterli olmadığını, içeriklerinin de olağanüstü halin gerekli kıldığı konularla sınırlı tutulması gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, içeriğine bakılmadan sadece olağanüstü hal süresi içinde ve kapsamında çıkarılan bir KHK nın olağanüstü KHK olduğu ve anayasal denetimin dışında kaldığı kabul edilmemektedir. Bir olağanüstü hal düzenlemesinin dahi Anayasa nın diğer bölümleri ile / Anayasa nın bütünü ile uyumlu olması gerektiği bir diğer sonuçtur. Anayasa nın Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması başlıklı 15. Maddesi şöyledir: Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. Oysa Anayasanın Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma başlıklı 90. Maddesi şöyledir: Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu

9 takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur. Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz. Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü uygulanır. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: /7 md.)usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. Bu iki maddeden anlaşılması gereken; savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yönelik yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz ve OHAL sürecinde alınan kararların milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükleri ihlâl etmemesi esas ve önemli anayasal kuraldır.

10 OLAĞAN DÖNEM OLAĞANÜSTÜ HÂL VE SIKIYÖNETİM KHK'LERİ KHK'LERİ 1. Yetki Kanunu Gerekli Gereksiz 2. Yetkili Makam Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanının Başkanlığında Toplanan Bakanlar Kurulu 3. Konu Unsuru Temel hak ve hürriyetler düzenlenemez Her konu düzenlenebilir. (Ancak düzenlemeler gerekli olacak ve çekirdek alana (m.15/2) müdahale etmeyecek). (Sosyal haklar hariç). 4. Sebep Unsuru Belirlenmemiş Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim 5. Resmî Gazete de Var Var Yayım 6. TBMM nin Onayına Var. (RG de Yayın Var. (RG de Yayın Gününde) Sunma Gününde) 7. TBMM de Görüşme Yok (Öncelikle ve 30 gün Süresi ivedilikle görüşülür) 8. Anayasa Var Yok Mahkemesinin Denetimi 9. Uygulanma Süresi Süresiz Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim süresince 10. Uygulanacağı Yer Tüm ülke Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim ilân edilmiş yerler Kaynak: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi, Bursa, Türkiye de KHK lerin Tarihi Her ne kadar 1876 tarihli Kanun-u Esasi de mevcut olsa da, KHK ler 1924 ve 1961 Anayasalarında yer almamıştır. Cumhuriyet öncesi dönemde, KHK uygulamasının istismar edilmiş olması nedeniyle, yeni ve demokratik bir cumhuriyetin anayasasına sokulmak istenmemiştir. KHK lerin Türk hukuk sistemine girişi 1971 yılında yapılan bir kanun değişikliği ile gerçekleşmiştir Anayasası na ise ayrıntılı bir şekilde eklendiği görülmektedir yılından başlanarak 700 e yakın KHK çıkarılmıştır ile 1995 yılları arasında yıllık ortalama çıkan KHK sayısı 30 u bulmaktadır. Anayasa Mahkemesi nin, yukarıda bahsi geçen denetleme ve iptal kararı 1995 sonrasında KHK leri yavaşlatmıştır ile 1999 yılları arasında sadece 6 adet KHK çıkarılmıştır. 17 Ağustos 1999 tarihindeki depremin arkasından 1999 ve 2000 yıllarında yaşanan deprem ile bağlantılı çok sayıda KHK çıkarılmıştır.

11 2000 den sonra ise 2011 yılına kadar sadece bir adet 2001 yılına ait KHK bulunmaktadır de 30 dan fazla KHK çıkarılmasına rağmen 2011 ile 2016 da OHAL ilan edilmesine kadar olan sürede bu usule hiç başvurulmadığı görülmektedir. Hükümetlere, parlamentoları by-pass ederek kanun çıkarma yetkisinin verilmesinin altında yatan başlıca neden, daha kolay ve hızlı karar alınmasıdır. Özellikle kısa sürede karar almak gerektiğinde veya muhalefetin engelleme olasılığının yüksek olduğu konularda Bakanlar Kurulu nun karar alması hukukî bir çözüm olarak görülmüştür. Bakanlar Kurulu üyelerinin, Parlamento üyelerinden çok daha az sayıda olması, muhalefet olasılığının neredeyse hiç bulunmaması, kısa sürede toplanabilmeleri ve bakanların milletvekillerine göre konulara hakimiyetlerinin daha fazla olması, normal yasama sürecine göre çok daha hızlı ve kolay kanun çıkarmanın önünü açmaktadır. Türk Anayasası na 1971 yılında dahil edilmesi, yine dönemin şartları doğrultusunda değerlendirilmeli, yürütmenin güçlendirilmesine duyulan ihtiyaç çerçevesinde ele alınmalıdır. Darbe Girişimi Sonrasında OHAL Kapsamında Çıkan KHK ler 20 Temmuz 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile Olağanüstü Hal ilan edilmiş, ilk KHK 23 Temmuz 2016 da Resmî Gazetede yayınlanmıştır. FETÖ bağlantılı kurum ve kuruluşların kapatılması kararı ile başlayan kararnameler, kuvvet komutanlıklarının Millî Savunma Bakanlığı na bağlanması, Yüksek Askerî Şura nın yapısının değiştirilmesi ve askerî okulların kapatılması ile devam etmektedir. Son çıkan KHK ler arasında Genelkurmay Başkanının, Bakanlar Kurulu teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanması bulunmaktadır. Yeni kararname şu şekildedir: Genelkurmay Başkanı, orgeneral ve oramiraller arasından, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır. Öte yandan, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları arasından seçilir maddesi kaldırılmıştır. Genelkurmay Başkanı, bilindiği gibi, daha önce Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış generaller ve amiraller arasından atanmakta idi. Genelkurmay Başkanının Cumhurbaşkanı tarafından atanması, tam da CHP nin ısrarla dikkat çekmeye çalıştığı askerin siyasete bulaştırılması konusunu, tüm tehlikeleri ile birlikte içermektedir. Maksadını aşan bu kararname ile Genelkurmay Başkanlığı, liyakat usulü ile değil, Cumhurbaşkanı ile olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirilen bir mevki haline gelebilecektir. Yapılan düzenlemeler arasında sermaye fırsatına dönüştürülmeye çalışılan KHK ler de bulunmaktadır. Tartışma aşamasında olan düzenlemeler arasında, 100 devlet kuruluşunun özelleştirilmesi ile Cemaat ilişkisi bulunan şirketlerin satışı bulunmaktadır. Özelleştirilmesi düşünülen şirketler arasında ÇAY-KUR, Eti Maden İşletmeleri, Milli Piyango, Şeker Fabrikaları, Halkbank, Ziraat Bankası, TRT gibi kuruluşlar da bulunmaktadır. Bu kuruluşların, değerlerinin çok altında verilme olasılığı endişelerden sadece bir tanesidir. Özelleştirme ile ilgili KHK yapılmasının, olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan darbe kalkışması ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle de, bu kararnameler yargı kapsamına alınabilecektir. Henüz hazırlık aşamasında olan bir diğer yenilik Varlık Fonu dur. Bu haliyle Varlık Fonu; sermayeye hesap verebilir olmaktan, şeffaflıktan, denetimden uzak, ölçüsüz teşvik

12 sunulması anlamına gelmektedir. İhale mevzuatı, Meclis, Kurumlar Vergisi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sayıştay denetimi dışında bırakılacak bir sermaye büyük sorunlara sebep olacaktır. Öte yandan, Varlık Fonu ile olağanüstü hal arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. Siyasi, ahlakî ve teknik yönleri bir yana, işin bir de malî yanı bulunmaktadır. CHP tarafından defalarca kere dile getirildiği gibi, Türk ekonomisi uzun süredir AKP nin ileri sürdüğü gibi çok başarılı değil, aksine kırılgan bir noktadadır. Uzun yıllardır, AKP tarafından sadece günü kurtarmaya yönelik tedbirler alınmaktadır. KHK kapsamında tartışılan özelleştirmeler ve Varlık Fonu ülkeyi malî açıdan rahatlatmayı amaçlamaktadır. Varlık Fonu nun kurulması ile ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye bütçe açığı olan, dış kaynakla ekonomisini büyüten bir ülke. Dolayısıyla bütçe açığını, cari açığı daha fazla açmadan kaynak oluşturarak, büyük projeleri gerçekleştirmek ve Türkiye'nin ekonomik göstergelerini dengede tutmak için Türkiye Varlık Fonu kuruluyor demektedir. Ancak, hatırlanacağı gibi AKP bugüne kadar ekonomide böyle bir sorun olmadığını, hatta büyük projelerin kaynaklarının hazır bulunduğunu ileri sürmekte idi. Özellikle olağanüstü KHK ler büyük tehlike içermektedir. Muhalefetin, bağımsız medyanın, kamuoyunun ve uzmanların süreci dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Bu dönemde alınan kararlar toplumu geriye götürebilecek, olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilecektir. KHK lerin varlık sebebinin yavaş ve zor işleyen süreci kısaltmak, kolaylaştırmak ve mevcut sorunlara hızlı ve etkili çözüm bulabilmek olduğu yukarıda belirtilmişti. Bu noktada iki sıkıntıdan bahsetmek gerekmektedir. Birinci sorun, sadece Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararların, uzman görüşleri alınmadan, inceleme-araştırma-ayrıntılı çalışma yapılmadan, kamuoyu yoklamasına gerek görülmeden, hiçbir farklı ortamda tartışılmadan acele ile onaylanmasıdır. Örneğin, Silahlı Kuvvetler in yeni düzenlemelerle siyasetin unsuru haline getirilmesi, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu nun da belirttiği gibi büyük bir hatadır. Bu yanlış karar ileride ülkemiz için büyük ve belki de telafisi mümkün olmayacak sorunlara sebebiyet verebilecektir. İkinci sorun, hata yapma olasılığının dışında, Bakanlar Kurulu nun KHK çıkarma gücünü kötüye kullanma tehlikesidir. Cemaat ile mücadele edilirken, sürecin muhaliflerin tamamına yönelik bir harekete dönüşme riski mevcuttur. İşte bu nedenle, KHK lerin en kısa sürede TBMM onayına sunulması, böylelikle kanunlaşarak yargı denetim yolunun açılması gerekmektedir. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, askerlerle ilgili düzenlemeleri kapsayan KHK lerin kalıcı nitelikte olması ile ilgili sorunu dile getirmiştir. Olağanüstü KHK lerin, nitelik olarak OHAL dönemi ile sınırlı ve OHAL durumu ile doğrudan ilişkili olması gerekmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu nun da bahsettiği gibi askerle ilgili yapılan KHK lerin Anayasaya aykırılığı daha önceki örneklerde olduğu gibi tespit edilebilir ve kararlar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal bile edilebilir. Sayın Kılıçdaroğlu nun KHK lerin en kısa sürede TBMM ye sunulması yönündeki ısrarına rağmen, bu sürecin geciktirildiği, AKP nin kararnameleri yasamadan uzak

13 tutmaya çalıştığı görülmektedir. TBMM nin böyle olağanüstü bir durumda tatil edilmesi, üstelik açılışın dolayısıyla KHK lerin görüşülmesinin Ekim ayına bırakılma olasılığı büyük sıkıntılara sebebiyet verebilecektir. Meclis İçtüzüğüne göre, OHAL kapsamında çıkarılan KHK ler, kanun tasarı ve tekliflerinden önce ivedilikle en geç 30 gün içinde görüşülür ve karara bağlanır. Komisyonlarda en geç 20 gün içinde görüşmeleri tamamlanmayan kanun hükmünde kararnameler Meclis Başkanlığı nca doğrudan doğruya genel kurul gündemine alınır. İş bu açık hükme karşılık, tarihinde meclis tarafından kabul edilen yatırımların proje bazında desteklenmesi ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 6745 sayılı kanun teklifinden önce 668 sayılı kanun hükmünde kararname TBMM onayına sunulmamıştır. 20 gün içinde süreç tamamlanmadığında KHK ler doğrudan Genel Kurul gündemine alınmaktadır. Bu durumda komisyonlar atlanarak KHK ler Genel Kurul da görüşülmektedir. Komisyonlarda, çalışma konularında uzmanlaşmış üyeler görev yapmaktadır; tek bir konu üzerinde inceleme, ayrıntılı çalışma yapabilme, dolayısıyla Genel Kurul dan çok daha fazla vakit ayırarak çalışabilme olasılığına sahiptir. Kanun önerisinin Komisyon dan önce Genel Kurul a getirilmesi, aslında büyük zaman tasarrufu sağlayacaktır. Öte yandan, ayrıntılı bir şekilde inceleme yapılamayacak, uzman görüşleri dinlenemeyecektir. Komisyonlar, KHK leri tartışmakla birlikte değişiklik yapamayacaktır. Bu tartışmaların da, aslında büyük ölçüde, KHK lerin sadece diğer kanunlara uygunluğunun tartışılması ile sınırlı olması beklenmektedir. Bakanlar Kurulu nun asıl endişesi, komisyon incelemesindense Anayasa Mahkemesi incelemesidir. Meclis den geçerek kanun haline gelen eski KHK ler için Anayasa Mahkemesi ne iptal davası açılabilecektir. Bu nedenle AKP, KHK leri bekletmeyi tercih etmektedir. Diğer taraftan, mevcut durumda uygulamada o kadar çok sorun çıkabilecektir ki, uygulanamayacak olan kararnameler bile olabilecektir. Bu da, yukarıda belirttiğimiz gibi hata olasılığını da, kötü niyet etkisini de artıracaktır. Bazı hukukçulara göre, öngörülen süre içinde TBMM onayına sunulmayan KHK lerin belirlenen süre içinde kendiliğinden yürürlükten kalkması söz konusudur. Fakat Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği andan, yürürlükten kalktığı ana kadar yapılanlar geçerliliğini korur. Bazı hukukçular ise TBMM onayına sunulmayan KHK lerin denetimden muaf olarak varlığını sürdüreceğini savunmaktadırlar. Örneğin AKP, önceki dönemlerde TBMM onayına sunulmayan KHK ler olduğunu dile getirmektedir. Anayasa Mahkemesi, TBMM tarafından onaylanarak kanun statüsünü alan tüm kararnameler için inceleme başlatabilecektir. Daha önceki emsal kararlarda olduğu gibi, konu ile ilgili bağlantısızlık sorunları varsa, iptal kararı daha kolay çıkacaktır. Geçtiğimiz günlerde tartışılan Torba Tasarı ya bakıldığında, içinde darbe, terör örgütü, paralel yapı, güvenlik gibi olağanüstü hal konularıyla ilişkisi olmayan maddeler olduğu göze çarpmaktadır. KHK lerin içinde AOÇ arazisinin ranta açılması, aile hekimlerinin yeni yetkileri veya ilçelerin il yapılması gibi konular olmamalıdır. Bu konuların olağanüstü hale sebep olan sorunlarla bir bağlantısı bulunmamaktadır. Olağanüstü KHK lerin varlık nedeni, olağanüstü hal ilan edilmesine sebep olan koşulların ortadan kaldırılmasıdır. İşte bu nedenledir ki OHAL in kalkmasıyla birlikte olağanüstü KHK ler de yürürlükten kalkacaktır.

14 Sonuç KHK lerin, darbe kalkışmasında rolü olanlara veya Cemaat e yönelik tedbirlerin ötesine geçerek, ekonomik ve toplumsal hayatın, olağanüstü hale neden olan konularla ilgisi bulunmayan alanlar da dâhil olmak üzere, düzenlenmesini kapsamaya başladığı görülmektedir. AKP, durumu fırsata çevirerek, Cemaat ile mücadele adı altında, bugüne kadar muhalefet engeline ya da uzun zaman alacak yasama sürecine takılarak, yapılamayan ne varsa serbestçe gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Olağanüstü KHK ler, olağanüstü koşulların gerektirdiği şartlar çerçevesinde kalmak kaydıyla, faydalı olabilecek uygulamalardır. Ancak KHK lerin yapılma şeklinin demokratik usullerin dışında olması nedeniyle muhalefet, bağımsız medya, kamuoyu gibi, toplumun tüm kesimleri tarafından dikkatle gözlenmesi gereken bir süreçtir. KHK lerin, üzerinde uzun uzun çalışılmadan hızlı bir şekilde yapıldığından hata içerme olasılığı yüksektir. Diğer taraftan, hukukî denetimin dışında olması kötü niyet ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. OHAL i incelediğimiz çalışmamızda da belirttiğimiz gibi kanunlar tek başına iyi ya da kötü değildir. Kanunların içeriğinden daha önemli olan, uygulayıcılardır

Lex specialis derogat legi generali

Lex specialis derogat legi generali 1 Lex specialis derogat legi generali Madde 91 devamı: Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları (devam) Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi yolları içermesi

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA GÖREVDEN ÇIKARILAN, İHRAÇ EDİLEN, UZAKLAŞTIRILAN KAMU PERSONELİNİN HUKUKİ HAKLARI

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA GÖREVDEN ÇIKARILAN, İHRAÇ EDİLEN, UZAKLAŞTIRILAN KAMU PERSONELİNİN HUKUKİ HAKLARI OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA GÖREVDEN ÇIKARILAN, İHRAÇ EDİLEN, UZAKLAŞTIRILAN KAMU PERSONELİNİN HUKUKİ HAKLARI Türk Psikologlar Derneği Vekili Av. Mehmet Ferit aka Bu metinde sırasıyla 21.7.2016 tarihinde

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü.

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. MEVZUAT Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. NORMLAR HİYERARŞİSİ ANAYASALAR Dünya daki ilk Anayasa: 1787 ABD Anayasası İkincisi: 1791 Fransız Anayasası Türkiye'de anayasal hareketler

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Kanunların Özellikleri

İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Kanunların Özellikleri İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Yrd.Doç.Dr. A. Erkan KARAMAN Kanunların Özellikleri Yasama organının yaptığı düzenlemelerin biçimsel anlamda kanun olabilmesi için, yazılı bir metin içinde, genel ve soyut nitelikte

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI SORULARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI SORULARI 1. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) 1921 Anayasası yla kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir. b) 1924 Anayasası yla fonksiyonlar ayrılığı ile biraz yumuşatılmışsa

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları TEMEL HUKUK Hukuk ve Kaynakları HUKUK NEDİR Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini

Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini YÜRÜTME Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini belirleyen ve parlamenter sistemde yürütme, bir kişi

Detaylı

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II.

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II. 1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Milletlerarası Anlaşmalar D) Seçim Kanunundaki

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay 1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir? A) Üniversite rektörlerini seçmek B) Genelkurmay Başkanını atamak C) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden almak D) Yabancı

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

4. Hafta: Hukukun Esas Kaynakları: Uluslararası Antlaşmalar, Kanun Hükmünde Kararnameler Uluslararası Antlaşmalar

4. Hafta: Hukukun Esas Kaynakları: Uluslararası Antlaşmalar, Kanun Hükmünde Kararnameler Uluslararası Antlaşmalar 4. Hafta: Hukukun Esas Kaynakları: Uluslararası Antlaşmalar, Kanun Hükmünde Kararnameler Uluslararası Antlaşmalar Uluslararası hukukun başlıca kaynaklarından biri ve belki de en önemli kaynağı uluslararası

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

J401 MESLEK HUKUKU TEMEL KAVRAMLAR

J401 MESLEK HUKUKU TEMEL KAVRAMLAR J401 MESLEK HUKUKU TEMEL KAVRAMLAR MESLEK HUKUKU Hukuk deyimi, h a k l a r anlamındadır; Devletçe yaptırıma bağlanmış kurallar bütünüdür. Meslek hukuku ; bu çerçevede, ilgili tarafların hak, görev ve yükümlülüklerinin

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN İdeal Pozitif Hukuk İdeal Hukuk: Doğal (tabii) veya olması gereken hukuktur. İnsanların zihinlerinde ve vicdanlarında yaşayan hukuka denir.

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU 6197 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU Kanun Numarası : 2941 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/11/1983 Sayı : 18215 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 838 * * *

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı TOPLUM BİR NOKTADA HEM FİKİR PEKİ AMA NASIL: ÜÇ TEMEL SORU Toplumun görüşleri alındı mı? Katılımcı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

TEMEL HUKUK (2013) Bu ders notu hazırlanırken önemli ölçüde aşağıdaki eserlerden yaralanılmıştır.

TEMEL HUKUK (2013) Bu ders notu hazırlanırken önemli ölçüde aşağıdaki eserlerden yaralanılmıştır. TEMEL HUKUK (2013) Bu materyal, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ:

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ: Davacı... vekili... tarafından, Manisa Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacının, ek göstergesinin jandarma personeli esas alınarak 3600 olarak düzeltilmesi talebinin

Detaylı

İçindekiler. BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

İçindekiler. BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 17 BİRİNCİ BÖlÜM ANAYASA KAVRAMI * FONKSİYONU - YORUMU I. ANAYASA KAVRAMI VE ANAYASANIN FONKSİYONU 23 A. Anayasa Kavramı ve Anayasa Hukuku Öğretisi 23 B. Anayasanın Fonksiyonları

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

A GRUBU KADROLAR İÇİN

A GRUBU KADROLAR İÇİN A GRUBU KADROLAR İÇİN Tüm Kurum Sınavlarına Hazırlık Testleri Müfettişlik Uzmanlık Bankacılık Kaymakamlık HUKUK Anayasa Hukuku İdare Hukuku Ceza Hukuku Medeni Hukuk Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku İcra Hukuku

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

Mülga (KALDIRILAN) Hükümler

Mülga (KALDIRILAN) Hükümler Mülga (KALDIRILAN) Hükümler Madde 91 E. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme Madde 91 Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

OHAL, İHR AÇ KHK LERİ ve HUKUKİ DURUM

OHAL, İHR AÇ KHK LERİ ve HUKUKİ DURUM OHAL, İHR AÇ KHK LERİ ve HUKUKİ DURUM Prof. Dr. Metin GÜNDAY* 1.Genel olarak OHAL ve OHAL KHK lerinin hukuki rejimi 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından, 20 Temmuz 2016 tarih ve 2016/9064 sayılı

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme

Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme GYS 2015 Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası Komisyon Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası ISBN 978-605-318-070-8

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

5. Hafta: Hukukun Esas Kaynakları: Tüzükler, Kaide kararnameler, Yönetmelikler, Genelgeler, Yönergeler

5. Hafta: Hukukun Esas Kaynakları: Tüzükler, Kaide kararnameler, Yönetmelikler, Genelgeler, Yönergeler 5. Hafta: Hukukun Esas Kaynakları: Tüzükler, Kaide kararnameler, Yönetmelikler, Genelgeler, Yönergeler Türk hukukunun yazılı kaynaklarından beşincisi eski adı nizamname olan tüzüklerdir. Kanunun tanımının

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereği bilgilerine

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

Yeni anayasa neyi hedefliyor?

Yeni anayasa neyi hedefliyor? Yeni anayasa neyi hedefliyor? Siyasal iktidar Yeni Anayasanın yazımına kapalı kapılar ardında devam ederken, yeni anayasanın yazılma sürecine dair öğrenebildiğimiz yegâne şey, mecliste oluşturulan uzlaşma

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS ANAYASA HUKUKU İÇINDEKILER Birinci Bölüm ANAYASA HUKUKUNA GIRIŞ I. ANAYASA HUKUKU... 1 II. ANAYASA KAVRAMI... 1 III. ANAYASACILIK DÜŞÜNCESİ VE DOĞUŞU...

Detaylı

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması 4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25356 Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-1327

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1. Yükseköğretim kurumları MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim

Detaylı