25 Eylül 2015 Cuma 10 MİLYON DOLARLIK BÜTÇELERİ VAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "25 Eylül 2015 Cuma 10 MİLYON DOLARLIK BÜTÇELERİ VAR"

Transkript

1 25 Eylül 2015 Cuma ÖZEL HABER 10 MİLYON DOLARLIK BÜTÇELERİ VAR 3 GÜN BOYUNCA İZMİR'DELER Karabağlar Belediyesi tarafından yapımına başlanan Aydın Mahallesi ndeki Yunus Emre pazar yeri inşaatı son hızla devam ediyor. Yunus Emre pazar yerinin her türlü konfora ve imkana sahip olacağının altını çizen Başkan Selvitopu, Ayrıca otoparkı sayesinde vatandaşlar rahat rahat bu pazara gelerek alışverişlerini yapacaklar. Bu çalışmalar diğer pazaryerlerinde de devam edecek. diye konuştu. devamı 14 te

2 25 Eylül 2015 Cuma SAYFA 2 S AH

3 SAYFA 3 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETESİ >>3 ASAYiŞ Şubat Eylül Perşembe Cuma Ege'deki hastanelerde acemi kasap yoğunluğu İzmir, Manisa ve Denizli'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi hastanelere müracaat etti. Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim işleminin başlamasıyla birlikte İzmir'de, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan "acemi kasaplar", ayakta tedavisi yapılarak taburcu edildi. Hastaneye başvuranlardan Naim Yetkin, kurbanlığı kestikten sonra etleri doğrarken satırla elini yaraladığını belirterek, "Her zaman et kesiyorum ama bu sefer acemiliğime denk geldi" dedi. Büyükbaş hayvanı keserken kolunu yaraladığını dile getiren Hüseyin Eke ise atardamarının kesildiğini, büyük korku yaşadığını, hastanede koluna dikiş atıldığını söyledi. Denizli'de 126 kişi yaralandı Denizli'de de hastanelerin acil servisleri acemi kasaplarla doldu. Hastanelerden alınan bilgiye göre, kent genelinde 126 kişi kesim sırasında meydana gelen yaralanmalar nedeniyle hastanelere başvurdu. Kurban kesim ya da parçalama işlemleri sırasında bazı vatandaşlar el, kol ve bacaklarından yaralandı. Bu arada kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren bir kişi de Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI, İŞ MAKİNELERİ İLE BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU) İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI, İŞ MAKİNELERİ İLE BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2015/ İdarenin a) Adresi : Cumhuriyet Bulvari No: KONAK/İZMİR b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : İZSU Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet birimlerinde kullanılmakta olan; 765 adet kaldırma ve iletme ekipmanı ile iş makinasının ve 253 adet basınçlı kabın periyodik test ve kontrollerinin yapılması ile raporlanması işlerini kapsayan hizmet alım işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : İzmir ve Manisa ilçelerinde bulunan İZSU Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet birimleri (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içinde bulunan iş ekipmanları listesinde yer almaktadır.) c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 120(yüz yirmi) gündür 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Konak/İZMİR b) Tarihi ve saati : :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Kalite ve standarda ilişkin belgeler: Uluslar Arası geçerliliğe sahip Akreditasyon kurumu tarafından, TS EN ISO/ IEC 17020:2012 standardına göre yetkilendirilmiş A Tipi Muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak/İZMİR 2. Kat Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak Merkezi Cumhuriyet Bulvarı No:16 Zemin Kat Konak/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Sondakika: 25/9 Basın: Resmi İlanlar: de Kurban keserken kolunu kırdı Manisa'da da Ali Rıza Kaptan, elinden kaçırdığı büyükbaş hayvanını yakalamak isterken kolunu ve burnunu kırdı. Kaptan, gazetecilere yaptığı açıklamada kesim alanına götürmek üzere ipinden tutarak yürüttüğü dananın bir anda koşmaya başladığını, ipi bırakmaması nedeniyle yere düştüğünü söyledi. Kolu ve burnunda kırık tespit edildiğini anlatan Kaptan, "Hayvanı kurban edemeden kendimizi sakatladık. Benim gibiler herkes örnek olmalı" dedi. Manisa'daki hastanelere yaralanma nedeniyle 15 k- işinin müracaat ettiği öğrenildi. Hastane yetkilileri, sayının geçen yıla oranla düşük olduğunu ifade etti. AA TRAFİK CEZASI YERİNE KOLONYA VE ŞEKER İKRAMI İzmir'den Avrupa ülkelerine yasa dışı yollardan geçiş organize eden 5 kişi tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı olarak Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan bir grup yabancı uyruklunun olduğu bilgisi üzerine durdurduğu bir araçta 55 Suriye uyruklu kaçağı yakaladı. Araçta yapılan aramada, 31 can yeleği, 9 şambrel can simidi, 5 Kurban Bayramı dolayısıyla trafiğin yoğunlaştığı Muğla-Denizli, Gökova-Marmaris ve Fethiye- Antalya güzergahlarında polis ve jandarma ekipleri, sürücülere kolonya ve şeker ikram etti. Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenli seyahat koşullarını oluşturmak ve bayram yoğunluğuyla artan trafik kazası riskini azaltmak amacıyla denetimlerini sürdürdü. Bölge Trafik Kavşağı'nda denetim yapan trafik ekipleri, bölgeye gelen ziyaretçileri durdurarak kolonya ve şeker ikram etti. Ekipler, sürücülere verdikleri broşürlerle de dikkatli olunması gereken güzergahlar, hız kuralları ve emniyet kemeri takılması konusunda bilgi verdi. Muğla yol haritasının da bulunduğu broşürlerde bölgedeki kör noktalar da yer aldı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü İlhami Doğangüzel, Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla ve ilçelerinde yaşanan trafik yoğunluğunda sürücüleri dinlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Doğangüzel, bayram tatili süresince özellikle Muğla-Denizli, Muğla-Milas, Milas-Söke, Milas- Bodrum, Muğla-Gökova, Gökova- Fethiye ve Gökova-Marmaris hatları ile Fethiye-Antalya güzergahlarında yoğun olarak denetim yapılacağını dile getirdi. Pazar günü, tatilcilerin dönüşlerini de takip edeceklerini belirten Doğangüzel, özellikle turizm bölgelerindeki güzergahlarda emniyet kemeri, fazla yolcu ve trafik kuralı ihlalleri konusunda denetim yapılacağını söyledi. "Sakin Kent" Akyaka Mahallesi'nde de Menteşe Jandarma Trafik ekiplerince tatile gelen sürücülere kolonya ve şeker ikramında bulunuldu. Jandarma ekipleri, sürücülere iyi bir tatil geçirmelerini dilerken, tatil dönüşlerinde emniyet kemerlerini takmaları ve hız ihlali yapmamaları, alkollü ve cep telefonuyla konuşarak araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Jandarma ekiplerinin uygulamalarından memnun kaldıklarını anlatan tatilcilerden bazıları da araçlarından inerek ekiplerin bayramlarını kutladı. Fethiye Fethiye'de de polis ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik kontrol noktasında durdurdukları araç sürücüleriyle bayramlaştı. Fethiye-Antalya karayolundaki trafik kontrol noktasında araçları durduran Fethiye Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, sürücülere çikolata verdi. Polis ekipleri, araç sürücülerinden trafik kurallarına uymalarını ve hız yapmamalarını istedi. Tatillerini ilçede geçiren yabancı turistlere de ikramda bulunan ekipler, turistleri günün anlamı hakkında bilgilendirdi. (AA) İZMİR'DE İNSAN kaçakçılığı operasyonu AÇIK TEKLİF USULÜ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MEVKİİ-ADRESİ 1-Karşıyaka-Şemikler ada 11 parsel 6436/5 Sokak No:3 DAİRE NO TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ CİNSİ İHALE TEMİNAT(%3) ALANI SAATİ Zemin Kat ,00 TL.+KDV ,00 TL. 131 m2 10: kat ,00 TL.+KDV ,00 TL. 129 m2 10:10 2.kat ,00 TL.+KDV ,00 TL. 129 m2 10:20 3.kat ,00 TL.+KDV ,00 TL. 129 m2 10:30 4.kat ,00 TL.+KDV ,00 TL. 129 m2 10:40 5.kat ,00 TL.+KDV ,00 TL. 150 m2 10:50 5.kat ,00 TL.+KDV ,00 TL. 129 m2 11:00 6.kat ,00 TL.+KDV ,00 TL. 139 m2 11:10 6.kat ,00 TL.+KDV ,00 TL. 129 m2 11:20 7.kat ,00 TL.+KDV ,00 TL. 139 m2 11:30 7.kat ,00 TL.+KDV ,00 TL. 129 m2 11:40 8.kat ,00 TL.+KDV ,00 TL. 129 m2 11:50 9.kat ,00 TL.+KDV ,00 TL. 129 m2 12:00 İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığı ndan: 1- Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda özellikleri yazılı 13 adet daire 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü satışı yapılacaktır. 2- İhale 06 Ekim 2015 Salı günü, saat 10:00'da başlayarak 10'ar dakika ara ile Karşıyaka Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır. 3- İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen Belgeler: a)ikametgah Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, T.C. Kimlik Numarası, Tüzel kişilerde ise ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret veya Sanayi Sicil Kaydı, Noter Tasdikli yetki belgesi ile birlikte imza sirküleri, b)istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noterden alınmış noter tasdikli imza sirküleri, c)türkiye de Tebligat için adres bildirimi, d)geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu ve 100,00 TL mukabilinde Şartname bedelinin vezneye yatırıldığına dair makbuz, 4-Şartnameler mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL bedel mukabilinde temin edilebilir. İlan Olunur. Sondakika: 25/9 Basın: Resmi İlanlar: de pompa ele geçirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında kaçışı organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Türk vatandaşları Ü.A, S.K. ile Suriye uyruklu G.A, M.S.D, H.H, tutuklandı. (AA) Aydın'da trafik kazası: 7 yaralı Aydın'da kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ümmet Köse'nin (49) kullandığı 09 LR 604 plakalı kamyonet, Mehmet Cengiz (50) yönetimindeki 09 UC 818 plakalı otomobille Kardeşköy Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Mehmet Cengiz, yolcu İlhan Orhan (70), İsabet Orhan (69), Ahmet Kaan Cengiz (16), Nurşen Cengiz (65), kamyonetin sürücüsü Ümmet Köse ve İbrahim Aydın (33) yaralandı. Otomobilde sıkışan İlhan Orhan'ı Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkardı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. (AA) Kütahya'da minibüs devrildi: 16 yaralı Kütahya'nın Emet ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Şakir Yücel idaresindeki 34 HS 8899 plakalı minibüs, Emet-Kütahya karayolunun 5. kilometresinde devrildi. Kazada, sürücü Yücel ile minibüste yolcu olarak bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar, jandarma ve 112 acil servis ekiplerince Emet Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Minibüsün, İstanbul'dan Kütahya'nın Simav ilçesine yolcu taşıdığı öğrenildi. (AA)

4 25 Eylül 2015 Cuma Alfa Romeo, eylül kampanyasıyla 3 ay ötelemeli ödeme avantajı sunuyor. Alfa Romeo'dan yapılan açıklamaya göre, müşteriler, "Şimdi Al, 2016'da Öde" kampanyası kapsamında eylül ayında satın aldıkları Giulietta ve Mito modelleri için 2016 yılının ocak ayı itibariyle ödeme yapmaya başlarken, 30 bin TL'ye kadar 36 ay vadeyle yüzde 0,93'lük faiz oranıyla kredi imkanından da yararlanabiliyor. Ayrıca, eylül ayı boyunca Alfa Romeo bayilerine gelerek test sürüşü yapan ve satın alma kararı veren otomobilseverlere yüzde 5'lik nakit indirimi sunuluyor. Koç Fiat Kredi desteğiyle farklı kredi destekleri de sunan Alfa Romeo, eylül ayı boyunca 45 bin TL'ye kadar 48 ay vadeyle yüzde 1,18'lik kredi imkanı da sağlıyor. (AA)

5 25 Şubat Eylül Perşembe Cuma Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, değerli taşlarla ilgili vergi düzenlemesi ve Borsa İstanbul'daki Değerli Taşlar Piyasası'nın hareketlenmesiyle birlikte dünyanın gözünün Türkiye'ye çevrildiğini belirtti Yıl: 5. Sayı: Eylül 2015 Cuma

6 SAYFA 6 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI ACİL TELEFONLAR İtfaye - AKS110 Acil Yardım Polis İmdat 155 Elektrik Arıza Jandarma İmdat İZSU Su Arıza 185 Doğalgaz Acil Müdahale 187 Cenaze Hizmetleri 188 Sahil Güvenlik 158 Orman Yangınları 177 Alo Doktorum 113 Uluslararası Kayıt 115 Uluslararası Sıra Sorma 115 Bilinmeyen Numaralar Posta Kodu 119 Telefon Arıza 121 Ankesör Arıza Teleks Arıza Data Arıza 124 Radyo - TV Arıza Kablo - TV Arıza Şehirlerarası Sıra Sorma 131 Beklemesiz Arama 131 Çağrı 133 Yerinde Olmayan Abone 134 Uyandırma Zabıta Trafik İmdat 154 PTT Hizmet Danışma 161 Telekom Borç Sorma 163 Kodlu Arama 168 Alo Post 169 Turizm Bilgi 170 Madde Bağımlılığı 171 Sigara Bırakma Hattı 171 Atom Enerji Kurumu 172 Emniyet Danışma 174 Tüketici Danışma 175 Gürültü Şikayet 176 Orman Yangını İhbar 177 Alo Valilik 179 İş ve İşçi Bulma Kurumu Ruhsal Bunalım Danışma Kadın ve Sosyal Hizmetler 183 Sağlık Danışma 184 Vergi Danışma 189 YANGIN TELEFONLARI İzmir 110 Karşıyaka Kadifekale Bornova Bostanlı Buca v Karabağlar Çamdibi Çiğli Balçova Evka Evka 1 Gaziemir Hatay Narlıdere Güzelbahçe HASTANE TELEFONLARI -Devlet Hastaneleri- Aliağa N.S. İşgören Alsancak Alsancak Acil Servis Ağız ve Diş Sağlığı Alsancak Diş Hast. Atatürk Devlet Behçet Uz Bornava Dev. Hast Bozyaka Eği. Hast. Buca S.D. Hastanesi Çeşme A. Çizgenakat Foça Göğüs Hastanesi Konak Diş Hastanesi Karşıyaka Çiğli Dev. Hastanesi Menemen Dev. Hast Nejat Hepkon Seferihisar Hastanesi Selçuk Dev. Hast Urla Dev. Hastanesi Tepecik Dev. Hast Belediye Hastaneleri- Eşrefpaşa Bel. Hast Özel Hastaneler- Anadolu Tıp Merkezi Agora Tıp Merkezi Atakalp Kalp Hastanesi Atakent Tıp Merkezi Atagöz Göz Hastalıkları Atafizik, Fizik Ted. Mer Batıgöz Hastanesi Bornova Tıp Merkezi Bornova Özel Tıp Mer. Bornova Özel Sağlık Tıp Merkezi Buca Tıp Merkezi Buca Sağlık Merkezi Central Hospital Can Tıp Merkezi Caner Göz Merkezi Çağdaş Tıp Merkezi Çankaya Tıp Merkezi Çesav Tıp Merkezi Çeşme Sissus Has Çınarlı Hastanesi Çiğli Özel Sağ. Diyabet Hastanesi Diamed Dah. Dal Mer Doğa Tıp Mer Dr. Sıhhat Tıp Merkezi Efes K.B.B. Merkezi Ege Sağlık Hastanesi Ege Tüp Bebek Merkezi Egeria Çocuk Sağlık Hastanesi Dal Merkezi Ekol K.B.B. Dal Mer. Ekol K.B.B. Şube El ve Mikro Cerrahi Gazi Kent Tıp Merkezi Gaziemir Tıp Merkezi Hayat Hastanesi İzmir Hastanesi İrenbe Tüp Bebek Mer Karataş Karşıyaka Tıp Merkezi Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Özken İzmir'de bir ilke imza attı, ihracat neferi yetiştirmek için kolları sıvadı. Özken Akademi'de bir yıl eğitim alan gençler gümrük müşaviri olacak. Gençleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yılda bir kez açılan sınavlara hazırladıklarını belirten Ahmet Özken, "Başarı oranımız yüzde 93. Yani bizim öğrencilerimizin kazanamama gibi bir şansı yok. Dış ticaretimizin artmasını sağlayacak kalifiye eleman yetiştirirken, istihdama da katkı koyuyoruz" dedi yılında 25 yaşında Türkiye'nin en genç gümrük müşaviri olmaya hak kazanan SONDAKiKA GAZETESİ >> 6 YEREL EKONOMİ 17 Şubat 2013 Perşembe Türkiye nin ilk ve tek plastik ihtisas organize sanayi bölgesi olma özelliği taşıyan Menemen Plastik İhtisas OSB de fabrikalar yükselmeye başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen; en yeni tekniklerle donatılmış altyapısı ile plastik sanayinin hizmetine girecek olan MPİOSB de sanayi tesisleri inşaatlarının yoğun bir şekilde devam ettiğini açıkladı. Menemen Plastih İhtisas OSB. İzmir Atatürk OSB ye ve başta Petkim olmak üzere hava, deniz taşımacılığına ve raylı sistemlere, sağlık ve eğitim tesisleri ile işgücü yerleşim birimlerine çok yakın konumu ile sanayicilere rahat bir çalışma ortamı sunacak. Elektrik, doğalgaz, haberleşme, su ve özellikle bağımsız yangın suyu şebekesi ve diğer tüm altyapılarla donatılmış olan bölgede yoğun yatırım faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. 25 Eylül 2015 Cuma PLASTİK SANAYİ Menemen de yükseliyor Fabrikalar yükseliyor MPİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, Ocak ayından itibaren 3 sanayi kuruluşunun toplamda 155 bin metrekarelik alanda inşaat ruhsatını alarak inşaata başladıklarını belirtti. Önümüzdeki aylarda en az 3 sanayi kuruluşu da ruhsatlarını alarak yatırımlarına başlayacak dedi. Asfalt yolların da tamamlanması ile bütünü ile hizmet vermeye başlayacak organize sanayi bölgesinde, ilk aşamada yangına ilk müdahale araçları ve temizlik araçları alımı ile başlayacak olan teknik hizmet birimleri oluşturulacak. Devamında ise OSB'de ihtiyaç duyulacak tüm gelişmiş teknik ve elektronik birimlerin hizmete alınması sağlanacak. Plastik sanayi öz kaynaklarla geleceğe yürüyor Salih Esen, Menemen Plastik İhtisas OSB nin tüm birimleriyle hizmete girdiğinde, hem yoğun bir istihdam ve Ahmet Özken, 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. Ardından Yaşar Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yine öğretim görevlisi olarak öğrencilere gümrük müşavirliğinin ince noktalarını anlatan Ahmet Özken bununla da sınırlı kalmadı. Gümrük müşavirliği ve danışmanlık şirketi kuran Ahmet Özken, öğrencilerinin iş kapısı oldu. 40 kişilik kadronun neredeyse yarısını öğrencilerine ayırdı. hem de büyük boyutlu katma değer yaratmış olacağını açıkladı. Tüm bu yatırım ve hizmetlerin tamamen öz kaynaklarla gerçekleştirildiğinin altını çizen Esen, belediyelerden destek beklediklerini söyledi. Esen, Organize sanayi bölgemizin en baştaki beklentisi; tek plastik ihtisas OSB olması da dikkate alınarak; hakettiği özel teşviklerle desteklenmesi ve içinde bulunduğumuz büyükşehir belediyemiz ve bağlı olduğumuz ilçe belediyemizin bölgemiz ile ilgili yol ve çevre ihtiyaçlarımızın acilen çözülmesine katkı sağlamalarıdır. açıklamasını yaptı. DIŞ TİCARETE DEV KATKI YÜZDE 93 BAŞARI ELDE ETTİK Ancak sektörün kalifiyeli eleman açığının giderek büyüdüğünü gören Özken, bu kez Akademi'yi hayata geçirdi. Özken Akademi'de gümrük müşaviri olmak isteyen gençleri sınava hazırladıklarını belirten Ahmet Özken, "Türkiye'de 2014 yılında sınava giren Gümrük müşavir yardımcılarının yüzde 60'ı sınavı kazandı. Bizim 67 kursiyerimizin 62'si kazanarak yüzde 93 başarı elde ettik. Gençlerin sektöre kazandırılması daha çok katma değer demek, daha çok bilen insanların bu işi yapması demek. Ne kadar çok bilen olursa o kadar az hata yaparız. Bu değerler Ülke ekonomisine önemli bir hizmettir" dedi. İşsizlik rakamlarının en yüksek olduğu İzmir'de gümrük müşavirleri yetiştirmenin önemine dikkat çeken Ahmet Özken, "Hem işsizliği azaltıyor hem de Türkiye'nin 2023 ihracat hedefi olan 500 milyar doları yakalamak için ihracat neferleri yetiştiriyoruz" diye konuştu. POLİKLİNİK TELEFONLARI Borcanevi Bornova Yeni Yaşam Bozyaka Halk Bozyaka Dispanseri Buca Çözüm Cansu Karabağlar Çamdibi Derman Polik Çizgi Polik Deniz Sağlık Polik Ege Sağlık Egeform Fizik Eşrefpaşa Ö.Sağ Eşrefpaşa Zinde Polik Gaziemir Dr. Polik Gazi Kent Polik Halk Polik Hatay Özel Sağlık İhtisas Polik Karşıyaka Park Sağlık Mevlana Polik Mersinli Özel Sağlık Neron Psikiyatri Nergiz Özel Sağlık Onur Polik Özel 9 Eylüllüler Polik Özel Altındağ Özel Brn Dr. Dispanseri Özel Çiğli Polik Özel Eylül Polik Özel Gülhan Polik Özel İrem Sağlık Polik Özel İzmir Polik Özel Pınarbaşı Polik Özel Sarnıç Polik Özel Seferihisar Polik Özel Serin Polik Özel Yedigöller Polik Özel Yenişehir Polik Park Sağlık Polik Sevgi Özel Sağlık Şöferler Odası Sağlık Polik Teos Polik Vefa Polik Yeşiltepe Polik Yıkık Cami Halk Askeri Hastaneler- Hava Hastanesi Kara Hastanesi ÜNİVERSİTE TELEFONLARI Başkent Üni. Zübeyde Hanım Uyg. Merkezi Dokuz Eylül Ünv Dokuz Eylül Üni. Karşıyaka Polik Ege Üniversitesi İlaç ve Zehir Dan Ege Üni.Uyg.ve Araş.Merkezi Doğum Evleri- Ege Üni. Tıp Fak Konak Doğum Evi Tepecik Doğum Hast Kan Merkezleri- Kızılay Çocuk Hastanesi Ege Üni Tepecik Kan Merkezi ULAŞIM TELEFONLARI Denizyolları THY Rezervasyon Basm. Rezervasyon Alsancak Gar Santral Garaj Körfez Ulaşım İskeleler- Konak Karşıyaka Alsancak Bostanlı Bayraklı İskele Pasaport İskele Göztepe İskele Üçkuyular İskele Elektrik Arıza- Genel Kesinti Seb Buca Çiğli Karşıyaka Bornova Narlıdere Eşrefpasa Gaziemir Güzelbahçe Konak Çeşme

7 SAYFA 7 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETESİ >> 7 SAĞLIK 25 Eylül 2015 Cuma BÜYÜKŞEHİR ÇÖLYAK hastalarını yine unutmadı İzmir Büyükşehir Belediyesi, diyete uygun olarak hazırlanan ve içerisinde özel ürünlerin bulunduğu gıda paketlerini, kentte yaşayan Çölyak ve Fenilketonüri hastalarının evlerine teslim ediyor. Ömür boyu diyet yapmak zorunda olan Çölyak ve Fenilketonüri ( PKU) hastası çocuklara ve ailelerine destek amacıyla Kent Ekmek Fabrikası nda uygun fiyatlı glutensiz ekmek üretimine geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da hastalıkla mücadeleye destek amacıyla bu hastalara özel gıda paketi dağıtımını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, bu yıl da hastalık diyetine uygun ürünlerle hazırlanan gıda paketlerini, 242 Çölyak ile 82 Fenilketonüri hastasının evlerine teslim ediyor. Çölyak hastaları için hazırlanan gıda paketinde çok amaçlı un, burgu makarna, tel şehriye, spagetti makarna, çikolata kaplı bisküvi, petibör klasik bisküvi, tuzlu kraker, grisini, vanilyalı ve fındıklı gofret bulunuyor. Fenilketonüri hastaları için hazırlanan paketlerde ise ekmek unu, burgu makarna, düdük makarna, tel şehriye, spagetti makarna, tuzlu çubuk kraker ve pandispanya kurabiye gibi ürünler yer alıyor. 72 kente İzmir den ekmek gidiyor Dar gelirli vatandaşlara destek olmak için kurduğu Kent Ekmek Fabrikası nın üretim yelpazesine 2011 yılında glutensiz ekmeği dahil eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle sadece İzmir de değil başka şehirlerdeki çölyak ve fenilketonüri hastalarına da umut oldu. Yatırım ve üretim maliyetinin yüksek olması nedeniyle fırınların üretmek istemediği glutensiz ekmek için elini taşın altına koyan Büyükşehir Belediyesi nin ürettiği ekmekler, 72 şehirde 924 farklı noktaya gönderiliyor. 1.5 TL den satılan glutensiz ekmeklerin tost ve hamburger olmak üzere iki ayrı tipi bulunuyor. Çiğ et ve yeşillikteki parazit anne karnındaki bebeği tehdit ediyor Özellikle kedi dışkısında bulunan parazitlerin, topraktan sebzeye ve oradan da hayvanlara geçmesi nedeniyle, anne adaylarının bu hayvanların etlerini tüketmesi bebekte beyin hasarı ve körlüğe neden olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ali Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gebelik sırasında anne adaylarının geçirdikleri bazı enfeksiyon hastalıklarının belirti vermeden, önce bebeğin eşine, oradan da bebeğe geçtiğini söyledi. Bu durumun, anne karnındaki bebeğe ağır hasar verebildiğini ifade eden Ergün, "Bunlardan biri de toksoplazma dediğimiz hastalıktır" dedi. Hastalığa yol açan parazitin, kedileri konak olarak kullandığını anlatan Ergün, şunları ifade etti: "Senede 2-3 hafta boyunca kedi dışkısı ile çevreye saçılan parazitler, toprak yolu ile salata ve sebzelere geçerken, buralardan otlanan hayvanların da vücuduna yerleşerek etlerinde döngülerini sürdürürler. Bu parazitler sindirim sistemine geçtiğinde, genellikle belirti vermeksizin önce anne adayında hastalık yapar ve sonra bebeğin eşini enfekte eder. Daha sonraki hedef bebek olup, özellikle bebekte ağır beyin hasarı ve körlük yapabilir. Toksoplazma gebeliğin başlarında bebeğe daha yüksek oranda geçerken ilerleyen dönemlerde bu geçiş daha az olur. Ancak bebekte hasarlanma riski başlarda daha azken gebelik ilerledikçe geçiş oranı azalmakla beraber, eğer bebek enfekte olursa daha ağır hasar bırakır. Yaygın olarak bilinenin aksine, düşükten ziyade bebekte beyin hasarı, körlük ve büyüme geriliği gibi, daha geç dönemde ortaya çıkan kalıcı hasarlanmalara yol açar." Ergün, bu nedenle gebeliğin başında hastalık belirlendiğinde tedavinin gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Ülkemizde anne adaylarının yaklaşık yarısı bu hastalığı önceden geçirmiş olup, hastalığa karşı bağışıklıdır" diye konuştu. AA Bayramda fazla et tüketimi gut şikayetlerini artırabilir "Kalitesiz baharat gıda zehirlenmesine YOL AÇABİLİR" Kurban bayramında et ve tatlı tüketiminin artmasıyla çeşitli hastalıkların şikayetleri kendini daha fazla hissettiriyor. Özellikle gut hastalığı olanların bayramda kırmızı et tüketimine dikkat etmeleri gerekiyor. İç Hastalıkları Uzm. Dr. Emre Çiçekli, gut hastalarına kurban bayramını sağlıkla geçirmeleri için çeşitli önerilerde bulundu. Gut hastalarının uyguladığı diyete bayram boyunca sadık kalmasını öneren Uzm. Dr. Emre Çiçekli, bayram boyunca çok az miktarda et tüketmelerini ve mümkün olduğunca sebze ağırlıklı beslenmelerini tavsiye etti. Sağlıklı bir bedenin temel öğelerinden bir olan proteinin ana kaynağının et olduğunu belirterek yeterli miktarda tüketilmesinin uygun olacağını söyledi. Fakat aşırı tüketimin her konuda olduğu gibi et tüketiminde de sağlık için zararlı olabileceğini açıkladı. Et ağırlıklı beslenmenin özellikle sindirim sorunu olan bireylerde hazımsızlık ve şişkinliğe neden olabileceğini bu gibi sağlık problemleri yaşamamak için etin sebzelerle tüketilmesini önerdi. Medicana Sivas Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Çiçekli, "Kandaki ürik asitin yükselmesinden dolayı meydana gelen gut hastalığından korunmak için et tüketimi azaltılmalıdır. Kurban bayramında fazla et tüketmek gut krizlerine sebep olabilir. Bu sebeple gut hastaları bayramda az porsiyonlar halinde et tüketmeli ve ürik asit dengesini sağlamak için de süt ve yoğurt gibi yiyecekleri de ek olarak tercih etmelidir. dedi. ET PİŞİRME YÖNTEMİ SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMLİ Et tüketilme oranının yanı sıra pişirme yöntemlerinin de önemli olduğuna değinene Uzm. Dr. Emre Çiçekli, kurban kesildikten hemen sonra etin tüketilmesinin sindirimi zorlayacağını belirtti. Kurban etinin +4 derecede bir gün bekletildikten sonra tüketilmesini tavsiye etmekle birlikte etin kendi yağında pişmesinin kolesterol açısından uygun olacağını söyledi. Yüksek ısıda, uzun süre pişirme ve kızartma yönteminin kanserojen maddelerin oluşumuna sebep olabileceğini belirterek haşlama ve ızgara pişirme yöntemlerini tavsiye etti. CİHAN Kahramanmaraş ın Afşin ilçesinin asırlık baharatçısı Yılmaz Tan, vatandaşların kalitesiz baharattan uzak durmasını tavsiye ederek zehirlenme uyarısında bulundu Afşin ilçesinde 1945 yılından beri baharatcılık yapan Kınacı Bahri'nin torunu Baharatcı Yılmaz Tan, bayramda baharat alacakların kalitesiz baharatlara dikkat etmesi uyarısında bulundu. Dededen toruna baharatçılık ve aktarlık yapan Yılmaz Tan, "Kurban bayramında herkes etten uzak durun, fazla yemeyin der, ama kimse içerisine kattığı baharatı sorgulamaz. Benim tavsiyem kalitesiz baharat almayın. Baharat zehirlerse, öldürür." diye konuştu. Özellikle Kahramanmaraş'ta yaygın olan ve kurban bayramında her evin mutlaka yaptığı çemenin içerisine katılan baharatın kaliteli olması gerektiğini belirten Tan, piyasada 5 ila 20 lira arasında fiyattan biber satıldığını anlatarak, "Kalitesiz, ucuz biber ya da baharat alınıp ete katılıyor. Kullanılan baharat kaliteli olmayınca gıda zehirlenmeleri başlıyor." dedi. Baharatların çok eski dönemlerden beri yemekler için bir tat verici olarak kullanıldığı gibi şifa amacıyla da kullanıldığını belirten Tan, şöyle devam etti: "Günümüzde kimya bilimcileri tarafından oluşturulan ilaçlar, faydalı ve şifalı bitkilerin yerini almış gibi görünse de, doğal y- ollar kullanarak sağlığı korumak ve uzun bir yaşama kavuşmak oldukça kolaydır. Bu açıdan baharatların faydaları, baharat çeşitleri doğrultusunda da farklılık göstermekle beraber oldukça çeşitlidir. Gerek yüksek bölgelerde, gerekse alçak yerlerde yetişen bitkilerin farklı özellikleri ve farklı yararları vardır." CİHAN

8 SAYFA 8 MAVi KIRMIZI SARI SAYFA 9 SiYAH MAVi KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETESİ >> 8 YEREL EKONOMİ 17 Şubat 2013 Perşembe 25 Eylül 2015 Cuma 25 Eylül 2015 Cuma SONDAKiKA GAZETESİ >>9 YEREL EKONOMİ 17 Şubat 2013 Perşembe İNCE ZIMBALAR Sabit İNCE KIZ KARDEŞİM PROJESİ VE KADIN Kayseri Ticaret odası tarafından kadının ekonomik hayata katılması ve girişimcilik ruhunun teşvik edilmesi ile eğitimle desteklenmesi için bir proje başlatıyor. Önce böyle bir projenin hayata geçirilmesinden ve düşünülerek uygulamaya başlanmasından dolayı Kayseri ticaret odası başkanı ve emeği geçen herkesi, katkı verenleri kutluyorum. Çünkü kadın hayatın her alanında layık olduğu yeri almalı, kadınsız bir iş ve ekonomik hayatın düşünülmemesi gerekir. Kadın çoğu alanlarda erkeklerden daha başarılı olmuş, kadın yapamaz denilen ve düşünülen çoğu alanlarda kadınlar erkekleri geçmişlerdir. Kadın mutlaka ekonomik hayatta olmalı, çalışmalı, iş hayatında bulunmalı, bilgi ve becerileri ile kadınlık ruhundan gelen yeteneklerini bu alanlarda da kullanmalıdır. Şimdi gelin bu haberin detaylarını birlikte okuyalım; "Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, kadın girişimcilere yönelik yeni bir eğitim programı hazırlandı. Hazırlanan eğitim programına ilişkin bilgi veren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kız Kardeşim adını taşıyan sosyal sorumluluk projesinin Kayseri ayağını hayata geçireceklerini kaydetti. Başkan Hiçyılmaz, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam boyu Eğitim Merkezi ile Coca Cola- Türkiye işbirliğince yürütülen Kız Kardeşim Projesi nin, Türkiye nin değişik bölgelerinde yaşayan kadınlara yönelik olarak ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini söyledi. Kayseri Ticaret Odası ve TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu nun ev sahipliğinde, Ekim 2015 tarihlerinde Kayseri Ticaret Odası nda gerçekleştirilecek mülakatlar sonucunda 100 kadının eğitime katılmasının hedeflendiğini vurgulayan Başkan Hiçyılmaz, 10 Ekim e kadar devam edecek projeye ilişkin detaylı bilgilerin Kayseri Ticaret Odası internet sitesinden edinilebileceğini belirtti. Hiçyılmaz, Proje kapsamındaki eğitimler; herhangi bir kurumda çalışmayan ancak çalışmak isteyen kadınlarımız ile girişimcilik ruhuna sahip olan ve ürettiği iş fikirlerini nasıl hayata geçireceğini bilemeyen kadınlarımıza yönelik olarak düzenlenmektedir. Söz konusu eğitimler ile katılımcılara vizyoner bir kimlik sağlanması hedeflenmektedir. Bu proje sayesinde katılımcılar, ekonomik hayata katma değer sağlamak adına cesaret kazanacak, kişisel gelişimlerini ve sahip oldukları bilgi düzeylerini de artırma fırsatı bulacaklardır diye konuştu. Tekrar Kayseri Ticaret odası başkan ve yönetimini kutluyorum, daha başka projeler ile kadınlarımızın özellikle kayseri de ekonomik alanda daha etkin olarak yerlerini almaları halinde Kayseri Ticaret hayatının daha da gelişeceğine inandığımı bir kez daha belirtmek istiyorum. Özelikle İşkur ortaklığı ve işbirliği ile kadınlarımızın iş hayatına yoğun bir şekilde katılmaları için yeni çalışmalar, yeni projeler üretilmesini ve kadın işsiz oranının Kayseri ve ülkemizde düşürülmesi için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Sonuç olarak kadın evde oturan, çocuk bakan, kocasının getireceği paraya bakan olmaktan çıkarılmalı, kendi ayakları üstünde duracak ekonomik güce mutlaka kavuşturulmalıdır. MÜSİAD - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Başkanı Ümit Ülkü başkanlığındaki MÜSİAD İzmir heyeti Almanya ve Belçika ya Ticari ve Kültürel İş Gezisi Programı gerçekleştirdi. MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü ve beraberindeki 25 kişiden oluşan heyet, bir dizi temasta bulunmak üzere Almanya da Berlin, Dortmund, Düsseldorf şehirleri ile Belçika nın Brüksel şehrine gitti. MÜSİAD İzmir heyeti, Almanya da Berlin Sanayi ve Ticaret Odası, Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odası ziyaretinin yanı sıra Berlin MÜSİ- AD da düzenlenen toplantıya katıldı. İlk olarak Berlin Sanayi ve Ticaret Odası nı ziyaret eden heyet IHK - Berlin Ekonomik Politika Bölüm Başkanı Dr. Constantin Terton tarafından gerçekleştirilen Berlin ticari ve sanayi yapısı hakkındaki sunumu izledi. Daha sonra heyet, Türk Alman Ticaret Odası ziyareti kapsamında TD-IHK Genel Sekreteri Suat Bakır tarafından odanın Berlin de bulunan merkezinde ağırlandı. Bölgedeki bir jeotermal firmasının gece zeytin ağaçlarını söktüğünü iddia eden mahalle sakinleri, ellerine aldıkları fenerlerle olay yerine geldi. Mahalleli, gömülen ve saklanan zeytin dallarını ve köklerini topraktan çıkardı. Yılmazköy Muhtarı Şahin Can, Bu zeytin ağaçlarını kesmelerine nasıl vicdanları el veriyor. Biz bu ağaçların köklenmesine ve buraya yapılacak santrale karşıyız. Biz sağlıklı ve huzurlu yaşam istiyoruz dedi. Vatandaşların iddiasına göre, jeotermal firması elektrik santrali için asırlık zeytinleri iş makinalarıyla köklerinden söküyor. Mahalle sakinleri ağaç katliamını önlemek için ellerinde fenerlerle zeytin tarlalarına koştu. Köylülerin geldiği haberini alan firma çalışanlarının iş makinalarıyla söktükleri ağaçları kamyonlara yükleyerek zeytin tarlasından ayrıldıkları öğrenildi. Alanda zeytin tarlası bulunan ve dört çocuğunu zeytinden elde ettiği gelirle okuttuğunu belirten Ayşe Çetin, Ben bu zeytin ağaçlarıyla 4 çocuk okuttum, everdim. Bunlar bizim geleceğimiz. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, servis sürücülerine "öfke kontrolü", "trafikte insan faktörü", "empati", "acil yardım" eğitimleri verdiklerini, bunun yanında alkol ve uyuşturucu bağımlılık testinden geçen kişilerin sadece sürücü tanıtım kartı alarak bu işi yapabildiğini belirtti. Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim dönemi öncesinde okul servislerinin bütün eksikliklerini giderdiğini, araçların bakımlarının yapıldığını ve sezona hazır olduklarını dile getirdi. Odaya kayıtlı 5 bin 700 servis ile yaklaşık 50 bin öğrenciyi taşıdıklarını, servis taşımacılığında "veli, öğrenci, okul" ayağının olduğunu, kontrol mekanizmasında ise belediye, emniyet ve bazı kırsal kesimlerde jandarmanın yer aldığını anlatan Bostancı, sıkı kontrollerden geçtiklerini, belediyenin vize ve sigortaları dışında uygunluk belgesi adı altında bir kontrol daha yaptığını ayrıca güzergah izin belgesi verdiğini kaydetti. İzmir olarak servis şoförlerine yönelik çok farklı İki kuruma birbirini tanıma fırsatını sağlayan toplantıda ayrıca işbirliği olanakları konuşuldu. TD-IHK yi tanıtan Suat Bakır, odanın hedefinin Türk-Alman ekonomisinde faaliyet gösteren girişimcilere her türlü desteği sağlamak olduğunu söyledi. TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ Berlin temasları kapsamında son olarak MÜSİAD Berlin binasında Berlinli iş adamlarıyla akşam yemeğinde bir araya gelen heyet, MÜSİAD Berlin in tarihçesi ve çalışmalarından oluşan sunumu izledi. Toplantıda konuşma yapan MÜSİAD Berlin Başkanı Veli Karakaya MÜSİAD İzmir heyetini aralarında görmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek iş adamlarımız için her zaman Almanya da köprü olmaya hazır olduklarını söyledi. Toplantıda konuşma yaparak MÜSİAD Berlin ve İzmirli iş adamlarına seslenen MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü de Ben bu zeytin ağaçlarıyla 4 ÇOCUK OKUTTUM Niçin enerji için bizim zeytin ağaçlarımızı katlediyorlar. Bunlar birer canlı varlık. Evlat gibi 50 yılda yetişiyor bu ağaçlar. Günah değil mi, ağlıyor bu ağaçlar. Acaba kendilerinden bir şey olsa ne olur. Bizler görmeyelim engellemeyelim diye gece kesiyorlar dedi. SAĞLIKLI YAŞAMAK İSTİYORUZ Yılmazköy Muhtarı Şahin Can, "Firmanın işçileri bizi görünce kaçtılar. Ağaçların kesilmemesi ve jeotermal santral için yeni dilekçe verdik. Ama bunlar gece yapıyorlar bu işi, gündüz yapmıyorlar. Ağaçlara bakın, kesmişler gömmüşler. Buna bir kişinin dur demesi lazım. Yetkililerin, devletin bu işe bir dur demesi lazım. Üniversite hastanesinin yanında santral olmaz. Köy burada, mahalle burada. Kokudan duramıyoruz. Burada santral yapılır diyorsa yetkililer hep beraber yapalım. Yapılmaz diyorlarsa hep beraber yapmayalım. Biz enerjiye karşı değiliz. Biz ağacın köklenmesine karşıyız. Biz sağlıklı yaşamak istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz. eğitimler de yaptıklarını ifade eden Bostancı, şöyle konuştu: "Servis şoförlerini çeşitli eğitimlere tabi tutuyoruz. Sürücülerimize 'Araç sürücü tanıtım kartı' Antalya'nın Manavgat ilçesinde Toros isimli 115 kilogramlık teke, bin 500 liradan satıldı. Kurbanlıklarını alamayanlar, Manavgat'ın Kavaklı ve Çeltikçi mahallelerine kurulan kurban pazarlarında yağan yağmura aldırış etmeden kurbanlıklara bakarak pazarlık etti. Kavaklı kurban satış pazarından 115 kiloluk Türkiye nin son yıllarda hemen hemen her alanda hızlı bir dönüşümü gerçekleştirdiğini ve küresel ekonomiye entegrasyon konusunda başarılı bir gelişme kaydettiğini söyledi. Ülkü: Almanya ile ekonomimiz, yatırımlarımız ve turizmimiz açısından, karşı koyulamaz bir etkileşim var. Ekonomik olarak zaten bir entegrasyon ve birlikteliğimiz söz konusu. Avrupa da yerleşik Türk iş adamlarımızın, Avrupa ticari hayatına entegre olmaları da, gerek kendileri gerekse Türkiye için çok önemlidir. Bunun da en iyi örneğini Berlin MÜSİAD lı üyelerimiz göstermektedir. Bu ziyaret ve görüşmelerle de işbirliğimizi artıracağımızı ümit ediyor; ziyaretimizin ve görüşmelerin, faydalı olmasını temenni ediyorum. dedi. MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü Başkanlığındaki heyet daha sonra MÜSİAD Dortmund ve MÜSİAD Brüksel Başkanları ile de bir araya gelerek görüşmelerde bulundu. Aydın ın Efeler ilçesine bağlı Yılmazköy Mahallesi'nde, gece saatlerinde asırlık zeytin ağaçlarının kökünden sökülerek gömüldüğü ortaya çıktı. Bir jeotermal firmasını suçlayan vatandaşlar olaya tepki gösterdi Zeytinleri dalındaki zeytinleriyle birlikte katletmişler. Bunları yapmak gönüllerine içlerine vicdanlarına sığıyorsa üniversite hastanesinin yanına santral kurmayı, biz de yardım edeceğiz, hep beraber kuracağız. Burada Ilıcabaşı Mahallesi, Yılmazköy Mahallesi, ASTİM, Gıda Çarşısı var. Burada jeotermal santrali kurulur, faydalıdır derlerse, hep beraber köylüce gideceğiz yardım edeceğiz. Kazma kürek çalışacağız burada, bedavaya çalışacağız. Kurulmaz deniyorsa da hep beraber kurdurmayacağız. Biz sağlıklı yaşam istiyoruz diye konuştu. Ağaçların iş makinalarıyla köklerinden söküldüğü alanda 10 ay önce de aynı olay yaşanmış, tepkiler üzerine çalışmalar durdurulmuştu. Mahalle sakinleri, asırlık zeytin ağaçlarının kesilmesine izin vermeyeceklerini ve gerekirse geceleri nöbet tutacaklarını ifade etti. Toprakla örtülen zeytin ağaçlarının köklerini ve dallarını bulan vatandaşlar, yapılan ağaç katliamını kınayarak bir an önce bu katliama son verilmesini istedi. (CİHAN) Korsan servise af yok İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Bostancı, "Velilerimiz 'S' plakalı, 'Dur' lambası olan, ruhsatlı araçlara itibar etsinler. Bu şartlara uymayan korsan servis gördüğü zaman lütfen bize bildirsinler" dedi teke, bakımıyla küçükbaş kurbanlık alıcılarının dikkatinden kaçmadı. İki pazarın da en kilolu tekesi kabul edilen Toros isimli teke bin 500 liradan satıldı. Tekenin sahibi Yusuf Çetin, Toros'un 115 kilogram olduğunu Manavgat'ın Yaylaalan Mahallesi'nde kendisinin beslediğini söyledi. Çetin, "Toros'u bir yıl veriyoruz. Bunu alabilmek için 'trafikte insan faktörü', 'farkındalık', "empati', 'öfke kontrolü', 'acil yardım', 'insan ilişkileri' üzerine eğitimden geçmesi lazım. Bununla da yetinmiyoruz. Arkadaşlarımızı çeşitli eğitimlerin yanında alkol ve uyuşturucu bağımlılık testinden geçiriyoruz. Şoför arkadaşlarımızdan alınan idrar örnekleri 20 parametrede inceleniyor. Özel bir testten geçiyor. Örnekler laboratuvarlara gönderiliyor. 2 yılda bir bu kontroller tekrarlanıyor. Bu eğitimlerden geçenler, sürücü tanıtım kartı alıp araçlarına binebiliyor. İzmir halkı bu yönden çok şanslı. Çocukları güvenli ellerde. Her yönüyle eksiği olmayan, Türkiye'ye örnek olacak bir taşımacılık 110 KİLOLUK TEKE BİN 500 LİRADAN SATILDI süresince kendi ellerimle besledim. Aldığım para masrafını ancak karşıladı. Yem masrafları yüksek olduğu için emeğimizin karşılığını alamıyoruz." diye konuştu. Pazara getirdiği 40 keçiden 30'unu sattığını belirten Çetin, kurbanlıkların fiyatlarının yapılarına göre 700 ile bin 500 liradan alıcı bulduğunu ifade etti. (CİHAN) yapıyoruz." Velilere "korsan servis uyarısı" Servisin "S" plakalı araçlarla yapıldığını, bu araçların arkasında "Okul taşıtı" yazısı ile "Dur" lambasının olması gerektiğini, belediye ruhsatının olması gereken araçta fiyat tarifesinin bulunmasının da zorunlu olduğunu vurgulayan Bostancı, "Velilerimiz lütfen 'S' plakalı, 'Dur' lambası olan, ruhsatlı araçlara itibar etsinler. Bu şartlara uymayan korsan servis gördüğü zaman lütfen bize bildirsinler" dedi. En büyük sıkıntılarından birinin korsan taşımacılık olduğunu, bu konuda velilerden destek beklediklerini dile getiren Bostancı, korsan taşımacılığa geçit vermeyeceklerini sözlerine ekledi. (AA) MÜSİAD İzmir Heyeti'nden Almanya ve Belçika çıkarması Destek gelsin tekneler gitsin Balıkesir'in Erdek İlçesi Çakıl Kapıdağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Geçici, 2013 yılında başlatılan denizdeki balıkçı teknelerinin sayısının azaltılmasına yönelik çalışmalara devam edilmesi gerektiğini söyledi. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı nın 2013 yılında denizdeki balıkçı teknelerinin sayısını azaltmaya yönelik çalışma başlattığını anımsatan Geçici düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: Balıkçılık sektöründe filodaki gemi sayısının düşürülmesi için ilk olarak 12 metre ve üzerindeki balıkçı gemisi sahiplerine gönüllülük esasına dayalı olarak gemilerini filodan çekmeleri karşılığında destekleme uygulaması başlatıldı yılında başlatılan uygulama kapsamında 364 balıkçı gemisi filodan çekildi ve bunlar için 62,1 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı. Desteklemenin kapsamı daha sonra 10 metrenin üzerindeki balıkçı gemilerini içerecek şekilde genişletildi. Ancak Eylül 2015 te çıkacağı açıklanan genelge çıkmadı. Bu uygulamadan faydalanmak isteyen çok sayıda balıkçı genelgenin çıkmasını bekliyor. Bakanlık genelgeyi biran önce çıkartarak balıkçıları rahatlatmalıdır ifadesini kullandı. Türkiye genelinde toplam 19 bin 669 bin adet ruhsatlı balıkçı teknesinin bulunduğunu açıklayan Geçici, Türkiye de her yıl ortalama 500 bin ton balık avlanmaktadır. Türkiye'de, gemi sayısındaki artışa karşılık elde edilen ürün miktarının artmaması, denizlerimizdeki balık stokları üzerindeki av baskısı oluşturmaktadır. Denizlerdeki balık stokları üzerindeki av baskısının azaltılması için 10 metre ve balıkçı tekneler bakanlık tarafından bedelleri ödenerek alınmaya devam edilmelidir dedi. (CİHAN) Aliağa SGK Müdürü Bilgili den son gün uyarısı Aliağa Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Müdürü Bilgin Bilgi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlularına son gün hatırlatmasında bulundu. GSS borcundan kurtulmak isteyen vatandaşların borçlarını yapılandırmaları için verilen sürenin azaldığını belirten Bilgili, borçluların son müracaat tarihi olan 30 Eylül Çarşamba gününe kadar gelir testine girmeleri gerektiğini söyledi. GSS borçlularının 30 Eylül Çarşamba gününe kadar ikamet ettikleri yerde Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na müracaat ederek gelir testi yaptırmaları, yapılandırma için de 2 Kasım Pazartesi gününe kadar SGK müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini ifade eden Bilgili, 30 Eylül 2015 tarihine kadar gelir testi yaptırmayan borçluların GSSleri en yüksek prim borcu üzerinden borçlandırılacak dedi. Kanun gereği 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren sosyal güvencesi ve hak sahipliği olmayan tüm vatandaşların GSS sigortalısı sayıldığını da sözlerine ekleyen Bilgili, Bu tarihten itibaren 1 gün bile sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan ve gelir testi yaptırmayan 18 yaşından büyük vatandaşların, 30 Eylül 2015 (son gün) tarihine kadar ikametlerin olduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na müracaat ederek gelir testi yaptırmaları halinde, GSS primleri tescil tarihi itibariyle tahakkuk edecek veya sağlık giderleri devlet tarafından karşılanacaktır. GSS borçluları borçlarını E-devlet den ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerinden öğrenebilecekler. Ayrıca, daha önce gelir testi yaptıran vatandaşlar ise 2 Kasım 2015 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat ederek 30 Nisan 2015 tarihine kadar tahakkuk eden GSS borçlarını yapılandırarak taksitler halinde veya peşin ödeyebileceklerdir dedi. GSS primlerinin miktarı ise şöyle; 1) Aynı adreste ikamet eden ailede kişi başına düşen gelir, asgari ücretin 1/3 (424,50-tl) altıda ise ailenin tüm fertlerin sağlık gideri devlet tarafından karşılanacaktır. 2) Kişi başına düşen gelir asgari ücretin 1/3 (424,50-tl) ile asgari ücret (1273,50-tl) arasında ise 50,94-tl aylık prim ödenerek, 3) Kişi başına düşen gelir asgari ücret (1273,50-tl) ile asgari ücret iki katı (2547,00-tl) arası ise 152,82-tl aylık prim ödenerek, 4) Kişi başı gelir asgari ücretin iki katından fazla ise 305,64-tl GSS primi ödenerek sağlık hizmetlerinden faydalanılmaktadır. İhtiyaç sahibi aileye Belediye den yardım eli İzmir Büyükşehir Belediyesi nin, İnciraltı Engelli Hizmet Merkezi nden eğitim, rehabilitasyon ve sosyal gelişim desteği alan engelli öğrenciler ve aileleri için oluşturduğu hobi bahçesi, ilk ürünlerini verdi. Engellilere yönelik, doğal ortamda tarımla rehabilitasyon uygulamaları kapsamında başlatılan "Engelsiz Tarım" projesinde hasat dönemi geldi. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı İnciraltı Engelli Buca Belediyesi nin desteği Heseki Ailesi ne erken bayram yaşattı. Geçim sıkıntısı yaşayan, evinin tavanı çöküp, çocukları ölüm tehlikesi atlatan Heseki ailesi için Buca Belediyesi tüm imkanlarını seferber etti. Eşi hapse girince iki çocuğuyla sıvası bile olmayan bir evde yaşam mücadelesi veren Emine Heseki nin sessiz çığlığını Buca Belediyesi duydu. Kurban Bayramı öncesi Heseki ailesinin evini bakıma alan Belediye yetkilileri kuru erzak, tüp yardımında bulunarak iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Emine Heseki ve çocuklarına bayram sevinci yaşattı. Buca Belediyesi boya işlemleri bitince eşya yardımında da bulunacak. Buca Belediyesi Seyhan Mahallesi nde yaşanan bir dramı sonlandırdı. Eşi cezaevinde olduğu için maddi sıkıntı yaşayan, sıvası bile olmayan iki göz odalı evinde iki minik çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Emine Heseki nin imdadına Buca Belediyesi yetişti. Seyhan Mahallesi Muhtarı İskender Karaçöp ün aracılığıyla harekete geçen Belediye ekipleri Heseki Ailesi nin yüzünü güldürdü. Belediye nin girişimiyle bir hayırsever tarafından evleri bakım ve onarıma alınan aileye kuru erzak yardımı yapıldı. Buca Belediyesi nin geçtiğimiz hafta devreye soktuğu Ocaklar Sönmesin, Tencereler Kaynasın kampanyası çerçevesinde aileye, yılda 3 kez 12 kg lık mutfak tüpü alabileceği tüp kartları verildi. Buca Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri sürekli maddi kaynak sağlayabilmek amacıyla Emine Heseki Ailesini nakdi yardım kapsamına almak üzere işlemlere başlarken, sıva ve boya işlemlerinin tamamlanmasının ardından belirlenecek ihtiyaçları doğrultusunda eşya ve giyim bankasından da destek sağlayacak. Engelsiz bahçede hasat mutluluğu Fuarizmir in ilk kongresi, 3. Uluslararası Sürdürülebilir Su Yönetimi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve İZSU Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Sürdürülebilir Su Yönetimi Kongresi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. fuarizmir in ilk kongresi olacak 3. Uluslararası Sürdürülebilir Su Yönetimi Kongresi 8 10 Ekim 2015 tarihlerinde D hollünde düzenlenecek. Kent Expo 3. Şehircilik ve Kent İhtiyaçları Fuarı ile eş zamanlı olarak organize edilecek kongrenin açılış konuşması, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından yapılacak. 3. Uluslararası Sürdürülebilir Su Yönetimi Kongresi nde, 20 ye yakını ABD, Avusturya, Finlandiya, Hollanda, İran, Japonya, Macaristan, Sırbistan ve Yunanistan dan olmak üzere toplam 70 ten fazla konuşmacı yer alacak. Kongrede; İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) başta olmak üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün (TESKİ) katılımıyla su yönetimine idarelerin yaklaşımı ve farklı bakış açılarının tartışılacağı bir panel gerçekleştirilecek. TEKNİK VE SOSYAL GEZİ PROGRAMI Yerli ve yabancı konusunda uzman değerli bilim Hizmet Merkezi nde kurulan, engellilere yönelik uygulama bahçesi ilk ürünlerini verdi. Şube müdürlüğü koordinasyonunda, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksek Okulu'nun desteğiyle oluşturulan bahçede yetiştirilen ürünler toplanıyor. Yaz boyunca bahçede eğitim gören çocuklar, kendi elleriyle dikip suladıkları mahsulü dalından koparmanın mutluluğunu yaşıyor. Fuarizmir in ilk kongre heyecanı insanları, kamu ve özel sektörün yöneticileri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, su ve kanalizasyon idareleri, bu alanda faaliyet gösteren firmalar ve akademisyenlerin yer alacağı kongrede, 75 bildiri sunulacak. 8 ve 9 Ekim tarihlerinde su yönetiminin küresel, bölgesel ve bireysel boyutlarının ele alınacağı kongrede; su kaynakları, su tasarrufu, sel sularının kontrolü/yönetimi, geri kullanım, su stratejileri, sürdürülebilir altyapı ve kamu hizmetleri, enerji verimliliği konularına yer veriliyor. Kongrenin son günü olan 10 Ekim de katılımcılara teknik ve sosyal gezi organize edildi. Kongre katılımcıları vapur ile İzmir Körfez turu yapacak. İZSU körfez dip tarama, temizleme, atıksu arıtma vb. faaliyetleri anlatılacağı gezide, İzmir hakkında turistik bilgi verilecek. 3. Uluslararası Sürdürülebilir Su Yönetimi Kongresi yle; su yönetiminde yetkili kurumların, su kaynaklarının belirlenmesi, geliştirilmesi, işletilmesi, bakımı ve korunması, yönetim kademelerindeki sorunların belirlenmesi, tartışılması ve çözüm yöntemlerinin araştırılması konularında elde ettikleri deneyim, bilgi ve çözüm birikimlerini paylaşacakları, ortak değerlendirme ve çözüm önerilerini sunacakları bir platform oluşturulması hedefleniyor. Kongre detaylı bilgi için adresi ziyaret edilebilir. GÜNDEME DAİR Timuçin GÜNDEM VAH İSTANBUL VAHHH.. 15 milyonluk dev bir şehir. Ülke nüfusunun yüzde on dokuzu burada yaşıyor. Yüz otuz ülkeyi geçen bir nüfus. Asitane-i Devlet, Darü l İslam, Der-i Saadet, İslambol, İslambul, İstanbul. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin şehri. Her anlamıyla bir dev. Plansız, programsız kentleşmesi, marifetmişçesine adım başı dikilen kıyamet alametleri, daracık sokakları, biriken çöpleri, yedi tepesi, İstanbulluluk kavramının yitirildiği, köklü tarihi ve açık hava müzesi görünümündeki birbirinden kıymetli tarihi eserleri, bir çağın kapanıp bir diğerinin açıldığı yer olması hasebiyle tam bir dev. Yeniyle eskinin kucaklaşamadığı apayrı dünyaları olan bir şehir. Sermayeye köle edilmiş, küresel sermayenin çepeçevre kuşattığı bir kent. Parası olmayanın değerinin olmadığı bir kent. Gitmek zorunda olduğum için üç-beş günlüğüne gittim İstanbul a. Aslında İstanbul u Ecdattan ötürü seviyorum. İnançla yoğrulmuş, imanla nakış nakış işlenmiş harikulade ecdat yadigârlarında bulunmak, o manevi havayı teneffüs etmek bana her defasında huzur vermiştir. Bu kez de öyle oldu. Fakat bunun dışında gördüğüm İstanbul hakkında aynı şeyleri söylemem mümkün değil. Ecdadın bakış açısı ve zarafetinden eser kalmamış dersem abartmış olmam. Günden güne çirkinleştirilen bir şehir görmek bu manada üzücü oldu. O caaanım silueti kaba saba binalarla bozulmuş. Bire bir gördüğünüzde katliamı daha net müşahede edebiliyorsunuz. Rant uğruna neler yapılmış. Yazık olmuş. Nadide eserlerin süslediği eşsiz silüeti mahkemenin traşlama kararı olmasına rağmen kirletenlere ait sözüm ona birkaç binanın hala aynı yerde duruyor olmasını görmekse apayrı bir hüzün veriyor. Tam bir keşmekeş yuvası halini almış. İnanılmaz bir kalabalık. Nüfus yoğunluğu çekilmez halde. İstiap haddini çoktan aşmış İstanbul. Nüfusuna, bir istatistiğe göre her ay 24 bin kişi ekleniyor. Sokaklarında insandan yürünmüyor. Gürültü patırtı. Kargaşa. Başıbozukluk. Asayiş ve güvenlik zafiyeti doğal olarak ortalık yerde sırıtıyor. Alabildiğine düşük ve sağlıksız bir yaşam kalitesi. İnsana yatırım unutulmuş. Asgari ücretle yaşam savaşı veren milyonlar. Olumsuzluklar insanların birbirlerine karşı tahammül eşiklerini haddinden fazla düşürmüş. İstanbul da yaşamanın insanları ne hale getirdiği ayrıca görülmeye değer. Onlar adına üzgünüm. Hemen her köşe başında yumruk yumruğa bir birine giren, taş ve sopalarla acımasızca birbirlerine saldıranlar bunun canlı göstergesi. Bir tarafta şatafat, milyon dolarlara alınan boğaza nazır rezidans ve lüks mekanlar hemen diğer tarafta tam bir sefalet. Hiç kimsenin umurunda olmaması ise çabası. Öyle veya böyle parayı bulan düdüğü çalıyor. Suriye den gelenlerin hali İzmir dekilerden bin beter. İnsanın içi acıyor. Yazık bu insanlara. Allah, onların düşürüldüğü duruma düşürmesin. Yaşanan dram görenleri şaşkına çeviriyor. İstanbullu harala gürele den vaziyeti görmese de durum vahim. Dışarıdan gelenler vahameti ve sefaleti daha ilk anda fark edebiliyor. Trafik, işte asıl dert o. Trafik, trafik, trafik. Her yerde saatlerce tıkanan trafik. Ömür törpüsü olmuş adeta. Oradayken hafiften bir de yağmur yağdı. Şehir içi trafiğinin aldığı hal görülmeye değerdi. Sularla dolan alt geçitler, denizle birleşen karalar, geçilmez olan yollar ve daha niceleri. İstanbul un insanı canından bezdiren ve kanayan en önemli yarası ulaşım. Ulaşamıyorsunuz. İşiniz var, ulaşamıyorsunuz. Hastanız var, ulaşamıyorsunuz. Randevularınıza yetişemiyorsunuz. Evinize istediğiniz zaman varamıyorsunuz. İstediğiniz zaman istediğiniz yerde olamıyorsunuz. Zamanınız trafikte tükeniyor. İstanbul bu dertten ne zaman kurtulur, kim kurtarır bilinmez. On dakikalık mesafeyi bazen iki bazen de üç saatte kat edebiliyorsunuz. Yitip giden milli servetin haddini hesabını tutabilene helal olsun. Metrobüs, Marmaray, üçüncü beşinci köprü hepsi hikâye. Hiç birisi geleceğe yönelik değil. Günü kurtarmak için tasarlanmış. Fakat kurtaramadığı gün gibi aşikâr. Hiç birisi de ulaşamama derdinin devası olamamış. Çözümün kıyısında köşesinde dolanılır olmuş hepsi bu. Gördüğüm o ki, hayatınızdan çalınıyor İstanbul da. Yetkililerde bir güzel seyreyliyorlar olanı biteni. Onların tuzu kuru. Problem, İstanbul u mesken tutanların problemi. Kent aynı hızla göç almaya devam ederse yapılanlarda yitip gidecektir. Tüm sistemler alarm veriyor. Hengâmede birden İzmir im aklıma geliyor. İzmir e ve İzmir deki belediyecilik hizmetlerine her fırsatta ver yansın edenlerin hali emin olun İzmir den binlerce kez beter. Ne demiş atalar, kelin ilacı olsa başına sürermiş. İzmir de yaşadığım için bir kez daha çok mutluyum. İzmir in kadrini ve kıymetini sindire sindire bir kez daha iliklerime kadar idrak ettim. Sözün özü; Ahh İstanbul Ahhh günümüzde olmuş Vahhh İstanbul vahhh ki vahh. Sağlıcakla kalın

9 SAYFA 10 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETESİ >> 10 DENİZLİ HABERLERİ 25 Eylül 2015 Cuma PAMUKKALE DE 8 KURUM ÇOCUKLAR İÇİN BULUŞTU Pamukkale Kaymakamlığı ve Pamukkale Belediyesi, 6 ortak kurum ve kuruluşla birlikte Pamukkale İlçesi nde ses getirecek sosyal bir projeye imza atıyor. Kentte yaşayan de ilkokul ve ortaokulda okuyan dezavantajlı 50 kız ve 50 erkek çocuğu Basketbola Küçük Dev Adımlar ve Potanın Şekerleri Parkede isimli iki projeyle spora yönlendirerek yeni bir hayat sunulacak. Çocuklara sosyal, kültürel ve eğitim anlamında birçok etkinliğin de sunulacağı projenin protokolü Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve Pamukkale Kaymakamı Veysel Beyru ve 6 diğer paydaş tarafından düzenlenen törenle imzalandı. Pamukkale Kaymakamlığı ve Pamukkale Belediyesi nin yürütücülüğünde, Pamukkale İlçesi nde kısıtlı imkanlara sahip, aile bütünlüğü bozulmuş veya sosyal faaliyetlerden yoksun, yaşıtlarına göre hayatın fırsatlarından yeterince faydalanma imkanı bulamamış çocuklara yönelik 8 kurum ve kuruluşun dev bir birlikteliği ile Forum Çamlık Basketbola Küçük Dev Adımlar ve Hacı Şerif Potanın Şekerleri Parkede isimli iki sosyal sorumluluk projesi hayata geçiyor. HABER MERKEZİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE yatırımlarında hız kesmiyor Başkan Subaşıoğlu Merkezefendili esnafla bayramlaştı Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, bayram öncesi Merkezefendi esnafını gezdi. Tek tek dükkanları ziyaret eden Başkan Subaşıoğlu, esnafla bayramlaştı. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, varsa sorunlarını dinleyip çözüm yolu bulup sohbet ediyor. Bu kapsamda bayram öncesi bir dizi ziyaretlere çıkan Başkan Subaşıoğlu, Merkezefendi esnafını gezdi. Gazi Bulvarı ndan başlayan Subaşıoğlu, Bayramyeri ve çevresindeki dükkanları tek tek ziyaret etti. Başkan Subaşıoğlu, esnafla bayramlaşarak hayırlı işler diledi. Bayram öncesi alışverişe çıkan vatandaşlarla da ayaküstü sohbet eden Subaşıoğlu na vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. HABER MERKEZİ Denizli merkezde ne varsa ilçelerde de o olacak" sloganıyla yola çıkan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bekilli ilçesini ziyaret etti. İlçenin ihtiyacı olan Bekilli Atık Su Arıtma Tesisi'nin temelini atan Başkan Zolan, 40 yıldır yapılması beklenen Kutlubey-Uşak yolunu hizmete açtı. Bekilli'ye 2 adet su su deposu müjdesi de veren Başkan Zolan, "İnsanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde sürdürdüğü yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bekilli'yi ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi'nin ilçedeki yatırımlarının açılış ve temel atma törenlerine katıldı. Başkan Zolan, ilk olarak ilçenin uzun süredir ihtiyacı olan Bekilli Atıksu Arıtma Tesisi'nin temelini attı. Törene Başkan Zolan ile birlikte DESKİ Genel Müdürü Mahmud Güngör, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ve İbrahim Özsoy, Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Başkafa ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Zolan, törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 2,5 milyon liraya mal olacak atık su arıtma tesisi ile uzun yıllar süren sıkıntının çözüme kavuşacağını söyledi. "Denizli'de ne varsa İlçelerde de o olacak" sözünü tutmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "O sözlerimiz bir bir yerine gelecek. Yerine getirmek için buradayız. Bekilli'nin atık su sorunu maalesef yıllardır sıkıntıya neden oluyordu. Atık sular bir dereye bırakılıyordu ve bu da ciddi sağlık sorunlarına neden oluyordu. Büyükşehir olarak bunları görmezden gelmemiz mümkün olamazdı" dedi. "İnsan sağlığı her şeyden önemli" Başkan Zolan, "Bugün burada temelini attığımız tesis tamamlandığında bölgenin atık su sorunu ortadan kalkacak. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Biz verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Törende Bekillililere su deposu müjdesi de veren Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Bekilli'de su sorunu son zamanlarda artmaya başladı. Daha önce 150 tonluk olan su deposu yeterli değildi. Büyükşehir olarak bu bölgeye 2 bin tonluk su deposu yapıyoruz. Ayrıca bu deponun biraz daha yüksek bölgesine 500 tonluk bir depo daha yapıyoruz. Bekilli'nin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir ilçe ve mahallemizi ayırmadan hizmet etmeye devam ediyoruz. Bekilli'de ayrıca bazı bölgelerde kanalizasyon ve içme suyu hatlarının da yenilenmesi için çalışmalar sürüyor. Denizlimizde ne varsa Bekilli'de de o olacak" diye konuştu. HABER MERKEZİ Bilgi Evleri'nde kura heyecanı Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi ve Kurs Merkezleri'nde eğitim öğretim yılı için asıl kayıt yaptıracak aileler kura heyecanı yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk ve ortaokul çağındaki öğrencilerin geleceğe daha iyi hazırlanmalarını amaçlayarak, boş zamanlarını faydalı bir şekilde kullanmalarını sağlamak ve öğrencilerin ödevlerini yapmaları konusunda rehberlik yaparak başarı çıtasını artırmaya yardımcı olmak hedefiyle hizmete açılan Bilgi Evi ve Kurs Merkezileri'nde kura heyecanı yaşandı eğitim-öğretim yılı için ön başvuru yapan 3000'in üzerinde ailenin katıldığı kura çekim töreni kentin 10 farklı mahallesinde bulunan bilgi evi ve kurs merkezinde gerçekleştirildi. Bilgi evi ve kurs merkezlerinde yapılan kura çekiminde çocuklar kadar ailelerinin de heyecanlı olduğu görülürken, kura sonucunda eğitim-öğretim yılı için bilgi evi ve kurs merkezlerinde asıl kayıt yaptıracak öğrenciler belirlendi. Kayıtlar yapılıyor Kura çekiminde çıkan öğrencilerin asıl kayıtlarının yapıldığı ifade edilirken, ailelerin bilgi için şu telefon numaralarını arayabilecekleri belirtildi: "Atalar Bilgi Evi ve Kurs Merkezi , Aktepe Bilgi Evi ve Kurs Merkezi , Anafartalar Bilgi Evi ve Kurs Merkezi , Mehmet Akif Ersoy Bilgi Evi ve Kurs Merkezi , Fatih Bilgi Evi ve Kurs Merkezi , Gökpınar Bilgi Evi ve Kurs Merkezi , Karaman Bilgi Evi ve Kurs Merkezi , Sevindik Bilgi Evi ve Kurs Merkezi , Kayıhan Bilgi Evi ve Kurs Merkezi ve Yenişehir Bilgi Evi ve Kurs Merkezi " HABER MERKEZİ

10 17 Şubat 2013 Perşembe 25 Eylül 2015 Cuma

11 Şubat 2013 Perşembe 25 Eylül 2015 Cuma Rusya ekonomisindeki çalkantılar ve Orta Doğu'daki olumsuz gelişmelerin etkisinde kalan narenciye ihracatçıları, sezonundan kaygı duyuyor

12 ubat 2013 Perşembe 25 Eylül 2015 Cuma

13 SAYFA 14 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETESİ >> 14 YEREL EKONOMİ 25 Eylül 2015 Cuma Karabağlar a çok yakışacak Karabağlar Belediyesi tarafından yapımına başlanan Aydın Mahallesi ndeki Yunus Emre pazar yeri inşaatı son hızla devam ediyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Şubat ayında bitirilmesi planlanan pazar yerinde incelemelerde bulundu. Çalışmaları y- erinde kontrol eden Başkan Selvitopu, işçilerin de bayramını kutladı. Karabağlar Belediyesi, Halk Ozanı Yunus Emre nin adına yakışır bir pazar yeri yapıyor. Yapılan ihale sonunda, zemin katta pazarcı esnafı ve zabıta karakolu, alt katlarda ise otoparkın yer alacağı pazar yeri inşaatı hız kesmeden devam ediyor. 5 bin 300 metrekarelik pazarın zemin alanında 28 balık tezgahı, 25 zeytin tezgahı, 99 süt ürünleri tezgahı ve 319 sebze meyve tezgahı olmak üzere toplam 471 esnaf yer alacak. 2 bodrum katında ise 142 araçlık otopark alanı sayesinde trafik sıkışıklığının da önüne geçilmiş olacak. Bünyesinde tarım, gıda, tekstil, araç muayene istasyonları ve enerji sektöründe faaileyet gösteren şirketleri barındıran Akça Holding in ev tekstili üretim kolu olan Menderes Tekstil, üretim ve pazarlamada atağa kalktı. Ev tekstil ürünlerinde Türkiye nin ihracat şampiyonu olan Menderes Tekstil in ürünlerini son tüketiciyle buluşturduğu Menderes S- tore ların 6.sı İstanbul-Zeytinburnu nda geçtiğimiz Temmuz ayında hizmete girdi e yakın ürün çeşidi, kalitesi ve fabrikadan halka satış fiyatlarıyla tercih edilen Menderes S- tore un her geçen gün hızla artan müşteri potansiyeliyle yeni yatırımlar yapmaya devam ettiğini belirten Akça Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Göksan, İzmir de ulaşılan başarıdan sonra üzerine diğer illerdeki faaliyetlerine de hız verdiklerini söyledi. Mağaza zincirine devam Her türlü konfora sahip olacak Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da yapımı devam eden Yunus Emre pazar yerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Başına kask takarak inşaat alanında dolaşan Başkan Selvitopu,söz konusu inşaatın tamamlandığında Karabağlar ın modern bir pazar yerine kavuşacağını söyledi. Yunus Emre pazar yerinin her türlü konfora ve imkana sahip olacağının altını çizen Başkan Selvitopu, Ayrıca otoparkı sayesinde vatandaşlar rahat rahat bu pazara gelerek alışverişlerini yapacaklar. Bu çalışmalar diğer pazaryerlerinde de devam edecek. diye konuştu. Selvitopu daha sonra çalışan işçilerin elini tek tek sıkarak bayramını kutladı ve aileleriyle birlikte iyi bir bayram geçirmelerini diledi. MENDERES TEKSTİL EVLERİN BAŞTACI Göksan, Ülkemizin köklü tekstil kuruluşu Menderes Tekstil, dünyanın önde gelen markalarının üreticisi olarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil ediyor. Dünya standartlarına uygun olarak üretilen yüksek kaliteli özel koleksiyon ürünlerimizi İzmirli tüketicilerden sonra tüm Türkiye deki tüketicilerle de buluşturma evresini başlattık. İzmir deki mağazalarımızda oldugu gibi tüketici memnuniyeti odaklı hizmetlerimiz devam edecek şeklinde konuştu. Menderes Store Mağazaları Direktörü Reha Kargı ise Ürünlerimiz, kalitesi ve uygun fiyatlarıyla müşterilerimizin beğenisini kazanıyor. Adım adım açtığımız mağazalarımızda yüksek kaliteli ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz adım adım ilerlediğimiz mağaza zincirlerinde tüm Türkiye ye hizmet vermek dedi. v USTALARIN İDEALİ, İDEAL ORKİDE Tire'ye bir destek de ABD'den İzmir Üniversitesi tarafından sürdürülen Tire nin tarihi ve kültürel mirasını koruma çalışmalarına bir destek de merkezi Boston da bulunan ve yılda 120 bin kültür turiste dünyanın yerel özellikleri ile öne çıkan yerlerini gezdiren Overseas Adventure Travel dan geldi Overseas Adventure Travel fonu ayrıca Tire de bir köy okulunun da 11 tuvaletinin bakımını gerçekleştirecek yılından bu yana aralarında Doğu Afrika, Nepal, Türkiye, Peru gibi y- erel turistik özellikleri ile öne çıkan ülkelere 120 binden fazla kültür turistini taşıyan Overseas Adventure Travel, İzmir Üniversitesi tarafından sürdürülen Tire nin tarihi ve kültürel mirasını koruma çalışmaları sonucu Ekim ayındaki tur programlarına Tire yi dahil etti. Bu yılın temasını eğitim olarak belirleyen Overseas Adventure Travel, 50 yaş ve üzeri turistlere kültür turları yaptırması ve eski Polonya Devlet Başkanı Lech Valesa nın başkanlık ettiği fonu aracılığı ile gezdirdiği yerlerin i- htiyaçlarına göre verdiği desteklerle öne çıkıyor. Tur programına ilk o- larak Tire nin Başköy ve Eğridere köylerini ekleyen Overseas Adventure Travel, Nisan ayından itibaren 5-6 Tire köyünü daha programına ekleyecek. Her hafta 5-6 turist grubunun öncelikle Tire köylerini, ardından da Tire ve İzmir deki tarihi ve turistik mekanları gezeceği program dâhilinde fon aracılığı ile verilen desteklere şimdilik Başköy deki ilköğretim okulunun 11 tuvaletinin bakımı ile başlanacak. Ziyaretlerin önümüzdeki 10 yıllık süreçte çeşitlenmesi bekleniyor. Köy evlerine konuk olacaklar Her köyde aileler ile bağlantıya Türkiye nin en modern margarin tesisinde dünyanın en ileri teknolojisi kullanılarak üretilen İdeal Orkide margarinleri, şeflerin gözdesi oldu. Küçükbay A.Ş., sıvı yağ üretimindeki uzmanlığından aldığı güçle, dünyanın en ileri teknolojisi ile üretim yapan bitkisel margarin yatırımını tamamlamış ve uzman kadrolarının özel olarak geliştirdiği ürün gamı ile ülkemizin en önde gelen gıda üreticisi sanayicilerinin tercih ettiği stratejik tedarikçisi haline geldi. Gerek pastacılık, gerekse ev dışı tüketim kanallarında kullanılan tüm bitkisel margarinlerin üstün kalitede üretimini sağlayarak pasta, baklava, unlu mamuller üretiminde, profesyonel mutfaklarda mükemmel performans sağlayan ürünleri ile hem pasta ve unlu mamul ustalarının hem de profesyonel mutfak şeflerinin haklı beğenisini kazandı. Orkide Margarin Grubu Koordinatörü İbrahim Şener, İdeal Orkide nin ustaların vazgeçilmezi haline gelen ürünler hakkında bilgi verdi. Şener, Profesyonel şeflerin tercihi haline gelen İdeal Orkide Börek, KruvasanveVista ürünlerimiz, Esnek yapıları sayesinde merdaneye geçen turistler aileye ödenecek ücreti karşılığında düzenlenen program dâhilinde öğle yemeğini köydeki aileyle birlikte yiyecek, ailenin geçim kaynağı tarlalarda ürün toplayacak, köy çocuklarının eğitim aldığı okulları ziyaret edip doğal yaşamı olduğu şekilde deneyimleyecek. Daha önce gittikleri yerlere kütüphane, yemekhane ve çim saha yaptıran fon, tuvalet bakımlarına ek olarak köy muhtarlıklarına da Soldan sağa: destek olacak. İlk olarak Başköy de kabak kemane ustası İrfan Alkur un evine konuk olacak turistler Tire ve İzmir in tarihi ve kültürel mekânlarını da ziyaret edecek. İlerleyen süreçte tur programının konaklamalı hale gelmesi bekleniyor. Ekonomik hayata destek Türkiye de 100 den fazla kadrolu turist rehberi bulunan Overseas Adventure Travel yetkilileri, g- elecek günlerde rehberleri için Tire ye bir tanıtım turu düzenleyecek. İzmir Üniversitesi öncülüğünde, İzmir Valiliği, İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tire Belediyesi, Tire Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversitelerin desteği ile sürdürülen proje sayesinde koruması yapılan tarihi eser ve mekanların sayısının her geçen gün artması ve turizm aracılığı ile yöre halkının geçim kaynaklarına bir yenisinin daha eklenmesi planlanıyor. yapışmadığı ve turlar arasında bekleme gerektirmediği için ustalara çalışma kolaylığı sağladığı gibi hamurun yırtılmadan açılmasına olanak verir. Sıcak üretim ortamlarında bile her mevsim çalışma imkânı sağlayan bir yapıda üretilmiş olduğu için yumuşama yapmaz.ayrıca margarinlerimiz endüstriyel olarak o- tomatik tesislerde üretilen dondurulmuş milföy i- malatında yüksek performansla kullanılmaktadır şeklinde konuştu. bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca Yüz kızartıcı olay. Bir nota. 2. Trafiğin yoğun olduğu yol. Paylama, azarlama. 3. Başrolünü Şener Şen in oynadığı bir film. 4. Üye. Eğitim ve öğretim sistemi. 5. Fas ın plaka işareti. Kayak. 6. Yakanın göğse doğru inen kıvrık bölümü. Duyuru. 7. Bir haber ajansının kısaltması. - Yemin. Hitit. 8. Dökme demir, font. Bilimsel bilgiye dayanan üretim yöntemi. 9. Yüksekokul. 10. Sinir ucu iltihabı. Jimnastik ayakkabısı. 11. Denizli ilinin bir ilçesi. Kötülük, fenalık. 12. Arapçada su. Çobanların çaldığı ıslık. 13. Öz odunu mor, dış odunu pembe ağaç. Ulaştırma. 14. Koyun hastalığı. 15. Mesafe. Binek hayvanı. Düz ve ensiz kılıç. 16. Nezle, ingin, dumağı. 17. Hayat arkadaşı. Taraça. 18. Hızlı. Verme, ödeme. 19. Ruh. Şahit. 20. İki sert cismi birbirine bağlamaya yarayan, iki ucu sivri ve kıvrık metal parça. Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan bir tür eğri bıçak. Yukarıdan aşağıya: Dünkü bulmacanın cevapları 1. Kehribar. Kısa ökçeli, bağsız ayakkabı. 2. Buhran. Din işini devlet işinden ayrı tutan. Denizlerde gemilere yol gösteren fener. Tellürün simgesi. 3. Atletizmin dallarından biri. İlçe. Endüstri, sanayi. Ölü gömülen çukur, mezar. 4. Üflemeli bir çalgı. Konya ilinde bir baraj. Tırnak yöresinde oluşan ağrılı şiş. Meşime, son, plasenta. 5. Trajedi. Boşluktaki ses ve görüntüyü çeken aygıt. Çay demlemekte kullanılan, bakır veya pirinçten yapılmış musluklu kap. 6. Habeş soylusu. Hoşlanarak bakma. Bir gezegen. 7. Çipura balığının küçüğü. İlgi eki. Kısa çizme. Güney Afrika nın plaka işareti. Astatinin simgesi. 8. Sentetik kumaş. Kır koşusu. Olta ipi. 9. Bulaşıcı. Eskiden Arapların Recep ayında kestikleri kurban. Mikroskop camı. Uluslararası yollarda yük taşıyan büyük kamyon. 10. Kalın sicim. Almanya nın eski küçük para birimi. Asya da bir başkent. Güzel sesli ve ötücü küçük bir kuş.

14 SAYFA 15 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI SONDAKiKA GAZETESİ >>15 SPOR 25 Eylül 2015 Cuma Pereira: Beşiktaş maçında hedefimiz 3 PuAn Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Beşiktaş derbi maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi. Fenerbahçe, Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 6. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İdman sonrası Teknik Direktör Pereira ve Sportif Direktör Terraneo, basın mensuplarıyla bayramlaştı. Türkiye'de yaşayan tüm ailelerin bayramını kutladığını kaydeden Pereira, hafta sonu Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma hakkında da açıklamalarda bulundu. "Herkese güzel bir gösteri sunmak istiyoruz." diyen Pereira, "Bizi izleyen herkese keyifli futbol izletmek istiyoruz. Benim en büyük tutkum futbol, ben de herkes gibi iyi bir futbol izlemeyi her zaman isterim. Hafta sonu güzel bir maç olmasını diliyorum, tabii ki doğal olarak her zaman kazanmak istiyoruz, bu maçta hedefimiz 3 puan." ifadelerini kullandı. Sportif Direktör Guliano Terraneo ise "Ben de Fenerbahçe adına tüm insanlara iyi bayramlar diliyorum. Böyle önemli bir haftada herkesin temennilerinin gerçekleşmesini, güzellikler içerisinde bir yaşam diliyorum. İyi bayramlar herkese." dedi. Terraneo, daha sonra bir basın mensubuna adet yerini bulsun diye cebinden 20 TL çıkarıp harçlık verdi. Fenerbahçe, Süper Lig Hasan Doğan Sezonu nun 6. haftasında 27 Eylül Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular dar alanda gerçekleştirilen top kapma ve pas çalışmasıyla idmanı sürdürdü. Ardından kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla devam edilen idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Sakatlıkları geçen Abdoulaye Ba ve Diego Ribas antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Bruno Alves ve Luis Nani özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Josef de Souza ise tedavi ve çalışmalarını özel program dahilinde takımdan ayrı gerçekleştirdi. Fenerbahçemiz, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. CİHAn "Altın güreşçiler" rotayı rio'ya çevirdi ABD'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Selçuk Çebi, Rıza Kayaalp ve Taha Akgül, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da kürsünün zirvesinde yer almayı hedefliyor. Las Vegas'ta güreş tarihine isimlerini "altın" harflerle yazdıran milli güreşçiler Selçuk Çebi, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, mutluluklarını AA muhabiriyle paylaştı. Güreşte 18 yıl aradan sonra gelen büyük başarının mimarlarından Selçuk, üçüncü kez dünya şampiyonu olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Selçuk, terör saldırıları sebebiyle buruk bir sevinç yaşadıklarını belirterek, "Almış olduğumuz tüm madalyaları şehit ailelerine armağan ediyoruz. İnşallah, bu başarılarla şehit ailelerinin gönüllerini bir nebze olsun ferahlatmışızdır" dedi. Grekoromen stilde üç kez dünya şampiyonluğuna ulaşarak tarihe geçen 33 yaşındaki milli sporcu, artık tamamen 2016 Rio Olimpiyatları'- na konsantre olacaklarını vurguladı. Rio'da 75 kiloda güreşmeyi düşündüklerini anlatan Selçuk Çebi, "Dünya Şampiyonası'nda 18 yıl aradan sonra takım halinde üç altın madalya kazandık. Rio'da da aynı başarıyı tekrarlamalıyız. Olimpiyatlarda belki 3 değil, 5 altın olur. İnşallah, daha fazlasını alırız. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. "Madalya koleksiyonumu tamamlayacağım" Üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Taha Akgül ise Türkiye'nin zor günlerden geçtiğine işaret etti. Milli güreşçi Taha, Dünya Şampiyonası sırasında aldıkları şehit haberlerinin kendilerini çok üzdüğünün altını çizerek, kürsüde "asker selamı" ile şehitleri andıklarını hatırlattı. Son üç Avrupa Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsünü rakiplerine kaptırmayan Taha, "Askerlerimiz rahat uyuyalım diye bizi savunuyorlar. Biz de minderde bayrak mücadelesi vererek ülkemize hizmet ediyoruz. İnşallah bu hizmeti, olimpiyatlarda altın madalya alarak sürdüreceğiz. Koleksiyonumda sadece olimpiyat madalyası eksik. Hedefim, bunu tamamlamak" diye konuştu. "Rio mesaisi kasım ayında başlayacak" Grekoromen stil 130 kiloda dünya şampiyonu olan 26 yaşındaki Rıza Kayaalp de kısa bir aranın ardından Rio mesaisinin startını vereceklerini söyledi. Rio Olimpiyatları hazırlık kamplarının kasım ayında başlayacağının bilgisini veren Rıza, "İlk olarak henüz olimpiyat vizesi almayan sporcular için bir çalışma yapılacak. GAlAtAsARAy'dA MoRAlleR en üst seviyede Çünkü daha 5 kota var. Kampta ayrıca ben de yer alacağım. Güçlenmeye yönelik ve teknik çalışmalar yapacağım. Şu anki performansımın biraz daha üstüne çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandı Londra Olimpiyatları'nda Türkiye'ye güreşte tek madalyasını üçüncü olarak kazandıran mlili sporcu, Rio için iddialı konuştu. Rıza Kayaalp, Dünya Şampiyonası finalinde Kübalı güreşçi Mijain Lopez Nunez'den rövanşı aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Daha gelişme çağındayım. Bu yaşları iyi değerlendirmek istiyorum. İnşallah, bu başarının üzerine bir olimpiyat şampiyonluğu da eklemeyi çok arzuluyorum. Dünya Şampiyonası finalinde Kübalı Lopez'i 'basa basa' yendikten sonra öz güvenim daha da arttı. Artık milletimize olimpiyat şampiyonluğunu armağan etmek istiyorum." AA Demba Ba, Çin'den seslendi: Şampiyonluk tecrübesizlikten kaçtı Beşiktaş'ın ardından Çin'in Shanghai Shenhua Kulübü'ne transfer olan Senegalli yıldız futbolcu Demba Ba, geçtiğimiz sezon siyah beyazlı takımın ligde şampiyon olamamasını tecrübesizlik ve deplasman maçlarının fazlalığına bağladı. Ayrıca Demba Ba, tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Futbol hayatına Çin'de devam eden Demba Ba, Cihan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ı halen takip ettiğini kaydeden yıldız futbolcu, kendisinin yerine transfer edilen Mario Gomez hakkında "Eğer Beşiktaş için bir başarı getirirse, bu Beşiktaş için gurur olur. Gomez gol atmaya alışıktır ve uzun yıllar bunu yapmıştır. Golleri var. Sadece kendine güveni bulması gerekir. Gol atma performansı konusunda şüphem yok." ifadelerini kullandı. Siyah beyazlı kulüpten neden ayrıldığına açıklık getiren Demba Ba, "Ayrıldığım için üzgün değilim. Bir yıl kaldım ve yapmam gerekeni yaptığıma inanıyorum. Ligde şampiyon olamadık ve ben bunun için oradaydım ancak başaramadık. Sonra buradan teklif aldık. Bu büyük bir teklifti ve reddedemedik. Bunda iki taraf da kazandı. Burada herkes mutlu oldu. Burada olmaktan mutluyum." dedi. Türkiye'de oynadığı süre zarfında en unutamadığı maçın ise Feyenoord karşılaşması olduğunu belirten Senagalli yıldız, "Aslında unutamadığım çok maç var. Ama Feyenoord maçı güzeldi çünkü 3 gol atmıştım. Arsenal ve Liverpool a karşı oynadığımız maçları da unutamam tabi." diye konuştu. CİHAN "Milli formayı yeniden giymek çok güzel" Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantepspor ile kendi evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı kırmızı futbolcuların antrenmanda ki neşeli anları ise dikkat çekti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, daha sonra iki grup halinde gerçekleştirilen pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Bu çalışmaya kaleciler de dahil oldu. Antrenmanın daha sonraki bölümünde sahanın yatay kısmı kullanılarak taktik bir çalışma yapıldı. Antrenman, son bölümdeki dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Hamit Altıntop antrenmana katılmadı. Öte yandan futbolcular ve teknik ekip antrenman öncesi bayramlaştılar. Sarı kırmızılılar, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek. CİHAn Güney Afrika asıllı milli atlet Karin Melis Mey, cezalı olduğu 2 yıl boyunca Türkiye'den uzakta geçirdiği dönemin kendisini çok zorladığını söyledi. Doping cezasının ardından şubat ayında pistlere dönen uzun atlama sporcusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yılın, uzun bir süre olduğunu belirterek, "Pistlerden ve yarışlardan uzakta konsantre olmak zor. Biz bu süreyi Güney Afrika Pretoria'da geçirdik. Çalışmaya hiç ara vermedik. Pistlerden kopmayı hiç düşünmedim ama açıkçası Türkiye'de nasıl karşılanacağımı bilmiyordum" dedi. Cezalı olduğu 2 yıl boyunca Türkiye'den uzakta geçirdiği dönemin kendisini çok zorladığını dile getiren Karin Melis Mey, "Cezalı o- larak geçirdiğim dönem çok sıkıntılı geçti ama buraya döndüğümde herkes bana kucak açtı. O aynı yarış ruhuna dönmek gerçekten zor, çünkü artık bir suçlu gibi gözüküyorsun. Burada, sanki aileme, evime dönmüşüm gibi karşılandım. Yeniden burada olmak çok güzel" şeklinde konuştu. AA

15 ÖZEL HABER Bu konutlar için 14 Ocak 2015 tarihinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (GAOSBM) arasında protokol imzalanmıştı. Protokol kapsamında inşa edilecek, ödeneği GAOSBM tarafından karşılanacak konutların yapımına, yüklenici firma Doğuş Holding tarafından 10 gün içinde başlanmıştı. Maden şehidi 301 kişinin her birinin ailesine ikişer daire yapılıyor. Toplam 602 konutun inşaatı devam ediyor. (CİHAN) İzmir'de tur şirketlerinin kataloglarında dahi yer alan köpek oteli, bayram tatilinde yüzde 100 doluluğa ulaştı 25 Eylül 2015 Cuma İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından 1-3 Ekim 2015 tarihlerinde İzmir de düzenlenecek 'Tourizmir Zirvesi'ne 26 ülkeden 70 uluslararası turizm birliği yöneticisi, havayolu şirketi yöneticisi, tur operatörü, seyahat acentesi ve kongre planlayıcısı katılacak. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, konuyla ilgili açıklamasında, Bu zirve ile dünya turizminde söz sahibi olan isimlere kentimizi tanıtacağız. İzmir in çok daha büyük turizm etkinlikleri düzenlemesine adım atılmış olacak. dedi. İzmir Ticaret Odası, İzmir i turizmde atağa kaldıracak büyük bir organizasyona hazırlanıyor. Tourizmir Zirvesi, İZTO nun organizasyonu, İzmir CVB Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği nin destekleri ile 1-3 Ekim 2015 tarihlerinde Swissotel Grand Efes te gerçekleştirilecek. İZMİR İÇİN BÜYÜK TANITIM İMKANI Demirtaş, katılımcılar için ilk gece İzmir Büyükşehir Belediyesi nin Havagazı Fabrikası nda bir akşam yemeği verileceğini, ikinci gün tam gün İzmir turu ve ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları nın yemeği olacağını, son gün de konukların, Bergama ve Efes turu yapacağını söyledi. Toplantıya İtalya dan Ürdün e, Hollanda dan Hindistan a, Avusturalya'dan Almanya ya kadar 26 farklı ülkeden uluslararası turizm birliği yöneticisi, havayolu şirketi yöneticisi; tur operatörü, seyahat acentesi ve kongre planlayıcısı gibi toplamda 70 konuk katılacağını belirten Demirtaş, Çok önemli, dünya turizm sektörüne yön veren konuklarımız o- lacak. Yabancı konuklarımız dünya turizm gelirlerinden ciddi miktarlarda pay alan ve aynı zamanda bu işe para harcayan kişiler. İçlerinde 1 milyon ile 10 milyon dolar arası yıllık etkinlik bütçesine sahip olanlar var. dedi. 3 GÜN BOYUNCA İZMİR'DELER Çok önemli kongre düzenleyicilerine, tur operatörlerine İzmir i yakından tanıtma imkanı bulacaklarını belirten Demirtaş, şunları ifade etti: İzmir Ticaret Odası olarak; kentimiz için belirlediğimiz vizyonda turizmin çok önemli bir yeri var. Yıllardır İzmir de turizmin her alanını geliştirmek için büyük çaba harcıyoruz, çalışmaları destekliyoruz. Kruvaziyer turizmi sıfırdan aldık, geldiğimiz nokta ortada. Tanıtım dökümanları hazırlıyoruz, toplantılar düzenliyoruz, kazılara sponsorluk yapıyoruz. Kongre turizmini canlandırmaya çalışıyoruz. Tourizmir Zirvesi ise tüm bu çalışmaları daha da i- leri bir seviyeye taşıyacak. Sektörün liderleri 3 gün İzmir de yaşacayak, güzel İzmir'i çok daha yakından tanıyacak. Bu arada kentimizdeki turizmciler başta olmak üzere pek çok sektör ile ikili görüşmeler yapacaklar. İnanıyoruz ki bu zirveden sonra, İzmir i tanıdıktan sonra ertesi yıl grupları ile gelecekler, İzmir de kongreler düzenleyecekler. İzmir de son yıllarda düzenlenen en büyük turizm etkinliği olacak Tourizmir, kentimiz turizmine çok büyük bir heyecan ve dinamizm getirecek. (CİHAN)

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TRAMVAY SATIN ALINACAKTIR ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Tramvay Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Çevre Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmetleri danışmanlık

Detaylı

PARK VE BAHÇELERİN BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELERİN BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELERİN BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Menteşe Belediyesi Sınırları Dahilinde Mevcut ve Yeni Yapılacak Park ve Bahçelerin Bakım ve Onarımı

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOLLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN,TEMEL-ASTARLI-ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI VE ŞUBEYE ROADMİXLİK MALZEME TEMİNİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğü Ardahan ve Kars Şube Yollarında

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletm e Müdürlüğü II Ünite kazan binasında

Detaylı

ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6 Adet Asansörün Sökülerek Yerlerine Yenilerinin Yapılarak Çalışır Vaziyette Teslim Edilmesi İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Asansör Denetimleri

27. dönem çalışma raporu Asansör Denetimleri Asansör Denetimleri EMO İzmir Şubesi 125 Şubemiz ile Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi birlikteliğiyle yürütülen asansör periyodik denetim çalışmaları 27.dönemde de sürdürülmüştür. 2008-2009 yılları

Detaylı

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 7 1. İHALE ÖN İLANLARI... 7 1.1.... 7 2. İHALE İLANLARI... 7 2.1.... 7 S.NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA 1. 2015/68765

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOL YAPIM VE BÜYÜK ONARIM ÇALIġMALARINDA ARAġTIRMA, KALĠTE KONTROL, YAPIM PROJE KONTROL ĠZLEME VE ETÜT PROJE KONTROLLÜK DANIġMANLIK HĠZMETĠ ALINACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bölge Müdürlüğü-3.Bölge

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2017. MLZ. İŞL.04 MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇOCUK OYUN GRUBU VE DIŞ MEKÂN KONDİSYON ALETLERİ ALIMI SEYHAN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK OYUN GRUBU VE DIŞ MEKÂN KONDİSYON ALETLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE NAKLİ İLE KENTSEL TEMİZLİĞİN YAPILMASI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

10 (ON) ADET UÇAK VE KÖPRÜ ALTI KAR MÜCADELE ARACI DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ)

10 (ON) ADET UÇAK VE KÖPRÜ ALTI KAR MÜCADELE ARACI DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) 10 (ON) ADET UÇAK VE KÖPRÜ ALTI KAR MÜCADELE ARACI DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) 10 (ON) ADET UÇAK VE KÖPRÜ ALTI KAR MÜCADELE ARACI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

Detaylı