KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 3 ON SEKİZİNCİ YÜZYIL OSMANLI DÜŞÜNCE HAYATI VE KAHRAMAN MARAŞ'LI BAZI BİLİM ADAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 3 ON SEKİZİNCİ YÜZYIL OSMANLI DÜŞÜNCE HAYATI VE KAHRAMAN MARAŞ'LI BAZI BİLİM ADAMLARI"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 3 ON SEKİZİNCİ YÜZYIL OSMANLI DÜŞÜNCE HAYATI VE KAHRAMAN MARAŞ'LI BAZI BİLİM ADAMLARI Prof. Dr. Bekir Karlığa I-Maraş'ın misyonu Şehirlerin de insanlar gibi kaderleri vardır ve buna bağlı olarak misyonları. Geçmiş asırlarda İslam fütuhatının güneyden kuzeye yayılmasında bir geçit noktası olma rolünü üstlenen Maraş, Emeviler devrinden itibaren Bizans'a karşı tertiplenen akınların önemli karakollarından birisi idi. Haçlı Savaşları ve Moğol istilası boyunca bir İslâm ser-haddi (sınır bölgesi) olarak ayrı bir önem kazanan yöre, özellikle Haçlı kontluklarıyla mücadelenin odağında yer almıştı. Ama Maraş'ın asıl misyonu, İstiklâl Savaşı'nda ve Milli Mücâdele'de ortaya çıkmıştır. İstilacı Fransız bayrağının gölgesinde Cuma namazının kılınmayacağım söyleyen Rıdvan Hoca'nın ve Türk kadınının iffetine dokunan elleri kıran Sütçü İmam'ın açtığı çığır, kısa zamanda bütün yurt sathına yayılarak "ezelden beri hür yaşayan"bir milletin yeniden bağımsızlık ve özgürlüğünü kazanmasına vesile olmuştur. Maraş, yalnız destansı kahramanlığıyla yer almaz elbetteki tarihimizde. Yetiştirdiği pek çok bilim, düşünce ve sanat adamıyla da kültürümüzde öncü bir rol oynamıştır. Nitekim Arapça kaleme aldığı serleri Osmanlı medreselerinde çok okunan Saçaklı-Zâde Mehmed Efendi'den, Matematikçi Abdürrahîm Paşa'ya, Divan şiirinin son büyük ustalarından Sünbül-Zâde Vehbi Efendi'den, sûfî şair Kuddûsî'ye kadar On sekizinci yüzyıla damgasını vuran pek çok ünlü bu topraklardan yetişmiştir. Yüz yılımızda ise büyük şair, düşünür üstad Necip Fazıl Kısakürek'ten başlayarak aynı çizgiyi sürdürmeye çalışan Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu ve Rasim Özdenören gibi değerli sanat ve düşünce adamları, Maraş'taki bu entelektüel iklimin ürünleridir. Ayrıca son dönem Türk düşüncesinin önde gelen isimlerinden Sezai Karakoç ile rahmetli Akif İnan başta olmak üzere pek çok bilim ve düşünce adamının da bir şekilde yolları bu kente uğrar. Ancak biz, bu tebliğimizde, Maraş'lı çağdaş düşünürlerden değil de, geçmiş yüz yıllarda buradan yetişmiş olan bazı bilim adamlarını zikrederek, On sekizinci yüz yıldaki Osmanlı bilim ve düşünce atmosferini değerlendirecek ve söz konusu dönemde İmparatorluk sınırları içinde geniş etkileri görülen Maraş'lı üç bilim, düşünce ve sanat adamının fikir sistemini analiz etmeye çalışacağız. Böylece dönemin Osmanlı ve İslâm bilim, düşünce ve sanat adamlarının entelektüel profilini gözler önüne sermek istiyoruz. II-On sekizinci yüz yıl Osmanlı düşüncesi Bilindiği gibi, On yedinci yüzyılı, Genç Osman olayı, IV. Murad'ın sistemsiz çırpınışları, Deli İbrahim'in akıl almaz davranışları, IV. Mehmed'in av merakları, Kadı-Zâdeliler ile Sûfîlerin çekişmesi, iç isyanlar, Avusturya, Alman, Venedik ve Moskof savaşlarıyla geçiren Osmanlı Devleti'nin önde gelen devlet, bilim ve düşünce adamları, Devlet-i Aliyye'nin bir çöküntü ile karşı karşıya bulunduğunu fark etmeye başlamışlardı. Yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı ordusunun Viyana önlerindeki Kahlenberg'de bozguna uğraması (12 Eylül 1683), üç yıl sonra Batı ser-haddi olan Budin'in (Buda-Peşte) düşmesi ve nihayet yüzyılın son senesinde (2 Eylül 1699) yapılan Karlofça anlaşmasıyla, yüz yıllardır İslâm'ın alemdârlığını yapan bu büyük devlet, artık kadîm rakibi Hıristiyan Batı'nın üstünlüğünü resmen kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu tarihten itibaren, Osmanlı devlet ricali, ilmiye sınıfı ve askerler, bir yandan galip Batı

2 4 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU karşısında mağlûp İmparatorluğun yeniden ayağa kaldırılması için gerekli askerî tedbirleri almaya çalışırken, diğer yandan da Batı'nın galibiyetinin sırlarını araştırmaya başladılar. Başta hükümdar olmak üzere devlet yönetimini elinde bulunduranlar, ardı arası kesilmeyen savaşlardan bir nebze olsun devlete nefes aldırmak için Batı ile sulh yolları bulmaya çabalarken, dönemin bilginleri de problemin entelektüel nedenlerini araştırmaya koyuldular. XVIII. yüz yılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda yönetim-cevdet Paşa'nın ifadesiyle- "İlmiyye, Seyfiyye ve Kalemiyye"olmak üzere üçe ayrılıyordu. Askerlerden oluşan ve devletin yönetiminden birinci dereceden mesul olan Seyfiyye'ye göre, gelişen olaylara ve yenilgilere çözüm olmak üzere, askerî reformlar yapılmalı, düzeni iyice bozulmuş olan Yeniçeri müessesi lağvedilmeli ve yerine Avrupa tarzında eğitimli, düzenli modern bir ordu kurulmalıydı. Kalemiyye adı verilen iç ve dış bürokraside etkili olan aydınların büyük bir bölümüne göre ise, Avrupa'yı örnek alarak her alanda köklü reformlara gidilmeli ve hiç çekinmeden gelişmiş Batı müesseseleri aynıyla Devlet-i Aliyye'ye aktarılmalı idi. İlmiyye'ye gelince, onlar, başlangıçta ciddi olarak bu meselelerle pek ilgilenmediler. Bütün olayların sebebinin, Kanun-u Kadîm denilen eski devlet kurallarının terk edilmesinden kaynaklandığını düşünüyorlardı. Onlara göre, başımıza gelen her şey, neredeyse Şerîat ile özdeşleştirilmiş olan bu kurallardan uzaklaşıldığı için, Allah tarafından bize verilmiş bir ders, bir musîbet idi. Zaman ilerleyip olaylar vahim boyutlara ulaşınca, İlmiyye'nin de kendi içinde yeni arayışlara girdiğini görüyoruz. Ulemanın büyük bir bölümü, ya olanlardan habersiz, ya da olanlara hiçbir anlam veremeyerek geçmişin hülyaları içerisinde geleneksel hayatını sürdürüp gidiyordu. Bir kısmı da, her yenilgi ile birlikte biraz daha haklılık gerekçesi artan Selefi görüşü yeniden canlandırmayı ve Fıkıh merkezli bir yeniden yapılanışa gidilmesiyle sorunların çözüme kavuşabileceğini düşünüyordu. Bunlar, olayların, din dışı bilimlerin öğretilmesiyle bağlantılı olduğunu, özellikle de Felsefe ve Tabiat bilimleri gibi profan bilimlerin Müslüman zihinlerin safiyetini bozduğunu düşünüyorlardı. Sayıları oldukça az, fakat etkili konumlarda bulunan üçüncü bir grup ise-haklı olarak-sorunun en başta eğitim sisteminin bozulmasından kaynaklandığını savunuyordu. Ancak bunlar, çözümü, köklü eğitim reformları yapmak yerine, eski medrese geleneğinin canlandırılmasında görüyorlardı. Bu da ancak İslâm'ın klasik döneminde olduğu gibi, Aristoteles bilim ve düşüncesine dayanan Gazzâlî-İbn Sînâ felsefesi ile temel dinî bilimlerinin birlikte öğretilmesi yoluyla mümkün olabilirdi. Halbuki aradan uzun asırlar geçmiş, Batı'da Rönesans ve Reform gibi iki büyük değişim yaşanmış, Aristoteles bilim ve felsefesi çoktan aşılmış, onun yerini Modern bilim ve düşünce almaya başlamıştı. Ama ulemanın, bunların hiç birisinden haberi yoktu. Onlar, sadece, Osmanlı ile anlamsız bir rekabete girişmiş olan Safevîler dönemi İran'ını göz önünde bulunduruyor ve muhtemelen Molla Sadra ekolünün felsefî tavrına benzer bir tavrın geliştirilmesini istiyorlardı. Özellikle On sekizinci yüzyılın başlarında İmparatorluğa çeki düzen vermek isteyen Damat İbrahim Paşa'nın çevresinde yer alan bilgin ve düşünürlerin büyük bölümünün bu yaklaşımda olduğu anlaşılıyor. Olaylar geliştikçe ve İmparatorluk her giden gün kan kaybetmeye başladıkça ulemanın zihni de daha fazla karışacak ve aralarında önemli fikir ayrılıkları meydana gelecektir. III-On sekizinci yüz yılda Maraş'ta yetişmiş üç ünlü bilim düşünce ve sanat adamı On sekizinci yüz yılda Maraş ve çevresi, Osmanlı fikir hayatının en canlı olduğu bölgelerden birisiydi. Kent, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı istikametinde ulaşım yollarının kesiştiği noktada bulunduğundan, İmparatorluk dahilinde ve İslâm dünyasında yaygın olan değişik fikirlerin temsilcilerinin uğrak yeri durumundaydı. Özellikle Arabistan ve çevresinde yaygınlaşan Selefî

3 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 5 anlayış, bir süredir bütün İmparatorluk sathında egemen olmuş bulunan Sûfî eğilimler ve buna karşılık payitahttan esen yenileşme rüzgarları, bölgede geniş yankılar uyandırıyordu. Nitekim dönemin İmparatorluk sınırları içerisinde oldukça etkili ve ünlü bir bilgini olan Saçaklı-Zâde Mehmed Efendi (öl. 1732) birinci görüşü hararetle savunan ve karşıtlarını neredeyse dinsizlikle itham eden eserler kaleme almıştı. Hayatı hakkında fazla bilgi sahibi bulunmadığımız Maraş'lı Abdürrahîm Paşa'nın ise (öl. 1736) Felsefe ve Pozitif bilimleri yaygınlaştırmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Dönemin önde gelen şairi Sünbül-Zâde Vehbî Efendi (öl. 1809) ise, geldiği payitahtta, bir yandan şuh mısralarıyla divan edebiyatı zevkini canlı tutmak istiyor, bir yandan da didaktik eserlerinde hemşehrisi, belki de hocası Saçaklı-Zâde'nin görüşlerini, kolay ezberlenebilen mısralara dökerek zihinlere nakşetmeye çalışıyordu. Nitekim onun, klasik Felsefe ve Tabiat bilimlerini eleştiren mısraları, daha sonra İmparatorluk sınırları içerisinde yaygınlaşacak olan Felsefe karşıtı tavrın adeta manifestosu haline gelecektir. Şimdi biz bu üç şahsiyeti daha yakından tanımaya çalışalım: 1-Saçakh-Zâde Mehmed Efendi (öl. 1732) Muhammed ibn Ebubekir el-mer'aşî, Saçaklı-Zâde diye şöhret bulmuştur. Tibyân Tefsîri'nin müellifi Mehmed Efendi ve Dârende'li Hamza Efendi'in derslerine devam ederek öğrenimini bitirmiş ve memleketi olan Maraş'a giderek burada öğrenci yetiştirmeye başlamıştır. Daha sonra Şam'da Abdülğanî en-nablûsî'den, Hadîs, Tefsîr ve Tasavvuf dersleri almış, tekrar Maraş'a dönerek burada bir yandan öğrenci yetiştirmeye çalışmış bir yandan da eserler telif etmeye başlamıştır. "Saçaklı-Zâde dünyâdan bakaya irtihâl itdi" mısraıyla belirtildiği gibi, 1145 (1732) yılında burada vefat etmiştir. Gerek yetiştirdiği öğrencileri, gerekse yazdığı eserleriyle On sekizinci yüzyılda Anadolu medreselerinde çok etkili olan Saçakh-Zâde'nin otuzun üzerinde eseri bulunmaktadır. Bunlar arasında Tefsîre dâir: Hâşiyetü Tefsîri'l-Keşşâf alâ Sûreti'l-Bakara; Aynü'l-Hayât fî Beyâni'l-Münâsebât fî Sûreti'l-Fâtiha; et-tenzîhât fî'1-ayâti'l-müteşâbihât; Gâyetü'l-Burhân fî tefsîri Ayeti'l-Kürsî isimli 4 eser bulunmaktadır. Tecvîd ve Kırâet ilmine dair: Cühdü'l-Mukill; Beyânü Cühdi'l-Mukill; Tehzîbü'l-Kırâe isimli üç eser yazmıştır. Bu sonuncusu, Kırâet ilmi konusunda yazılmış son önemli ve en geniş eserdir. Fıkh'a dâir: Teshîlü'l-Ferâiz;el-Eshel fî'l-ferâiz;risâle fî'l-fetâvâ;risâle fî İtlâfi'l-Kilâbi'l- Muzirre isimli dört eser yazmıştır: İslâm düşüncesi, özellikle Mantık, Kelâm, Münazara ve Tasavvufa dâir yazdığı eserler ise şunlardır: Risale fi İmânı Validey Resûli'l-lâh;Hâşiye alâ Şerhi Dîbâceti't-Tarîkati'l- Muhammediyye; Sübhatü'l-Kadîr fî Medhi'l-Meliki'l-Kadîr; Selsebîlü'l-Maânî; Zübdetü'l- Münâzara; Tavzîhu Zübdeti'l-Münâzara; Takrîrü Kavânîni'l-Münâzara; Tahrîrü't-Takrîr mine'l- Münâzara; Risâletü'l-Velediyye fî Adâbi'l-Bahsi ve'1-münâzara; Andelîbü'l-Münâzara; Hâşiyetü Şerhi Risâleti'1-Âdâb li-taşköprî Zade; Câmiü'l-Künûz; Risâle-i Âdiliyye; İsmetü'l-Ezhân fî'l- Mantık; el-arâis fi'1-mantık; Nehrü'n-Necât; Haşiye ala Şerhi'l-Metâli; Haşiye ala'l-hayâlî fî'l- Akâid; Risâletü't-Tenzîhât; Neşrü't-Tavali; Risale fî't-tevhîd; Risale fî Zemmi'd-Duhhân; Tertîbü'1-Ulûm. Saçaklı-Zâde'nin bu son eseri, düşünce tarihimiz bakımından son derece ilginç tespitlerle dolu olduğundan ve On sekizinci yüz yılın Osmanlı zihniyet yapısını iyi aksettirmesinden dolayı kısaca tanıtmaya çalışacağız. Klasik bilimler tasnîfi ilkesine dayanan Mefâtîhü'1-Ulûm türünden eserlerin sonuncularından olan Tertîbü'1-Ulûm isimli eserine müellif, bilimleri, yararlı, zararlı olarak ayırdıktan sonra, dinî ve dinî olmayan ilimler olmak üzere ikiye taksîm ederek başlamaktadır. Sonra bilimlerin din karşısındaki durumunu ele alıp kısaca (iktisâr), yeterli (iktisâd), genişçe (istiksâ) olmak üzere üç mertebeye göre değerlendiren Saçaklı-Zâde, bunların üstünde bir mertebe olarak da derinlemesine

4 6 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU (tebehhür) bilgi mertebesi bulunduğunu bildirmektedir. (Saçaklı-Zâde, Tertîbü'1-UIûm, ) Öğrenciler için ikinci mertebeyi uygun görmekte ve bu derecede bir bilgi edinebilmek için yapılması gereken şeyleri açıklamaktadır. Daha sonra her ilimle uğraşmanın dinî bakımdan durumunu açıklamaktadır. Yazara göre Büyü ve Felsefe'nin yaygın olmadığı bölgelerde bunlarla uğraşmak dinî bakımdan haramdır. Derinliğine Kelâm bilgisinin yararlı olmayacağını savunan Saçaklı-Zâde, sapık bir bölgede yaygın olmayan İslâm mezhepleriyle felsefecilerden uzun uzadıya bahsetmek ve Astroloji ile uğraşmak dinî bakımdan haramdır. Et-Tîbî'den: İlimler arasında öğrenilmesi en fazla haram olanın Tabîat felsefesi ve özellikle de Metafizik (İlahiyat) olduğunu ve bilginlerin bu konuda görüş birliğine vardıklarını nakleder. Mantığa gelince, müellif, kendisi de bu konuda pek çok eser kaleme aldığından, bu ilmin haram olmadığı kanısındadır. Her ne kadar İbn Nüceym, el-eşbâhü ve'n-nezâir isimli eserinde, Mantığı da Felsefe gibi haram saymışsa da, bu konuda iyi düşünmek gerekir. Zira Aritmetik, felsefenin bir dalı olduğu halde, haram olmak şöyle dursun, farz-ı kifâyedir. Doğrusu haramın kendisine bağlı olduğu her şey haram değildir. Sadece harama götüren şey haramdır. Nitekim İbn Hacer, Nevevî'nin Kırk Hadis kitabına yazdığı şerhte filozofların inançlarının karıştırıldığı Mantık ilminin haram olduğunu, yoksa günümüzde talebeler arasında dolaşan ve medreselerde okutulmakta olan Mantık ilminin haram olmadığını bildirmiştir. (Age., ) Daha sonra ilimlerin dinî bakımdan durumunu birer birer ele alıp değerlendiren Saçaklı-Zâde, o günlerde medrese öğrencilerinin okumakta oldukları Mantığın, filozofların inançlarından arıtılmış aklın kanunlarından ibaret olduğunu ve bu nedenle okutulmasında bir beis bulunmadığını bildirmektedir. Ona göre Mantık, Kelâm ve Felsefe'nin içerisinde yer alan bir disiplindir ve her ikisinin de temel ilkesidir. Felsefenin içerisinde yer alması, onun haram olmasını gerektirmez. Zira Felsefe bütünüyle haram değildir. Kelâm ilmi içerisinde yer alması ise, Kelâm öğrenmenin farz-ı kifâye olduğunu söyleyenlere göre Mantığın da farz-ı kifâye olması gerekir. (Age., 139) Saçaklı-Zâde, özellikle filozofların inançlarının yaygın olmadığı bölgelerde onların tartışmalı görüşleriyle dolu Kelâm kitaplarını okumanın da haram olduğu konusunda kuşku bulunmadığını bildirir. (Age., 153) Ona göre felsefecilerin görüşlerine yer veren Kadı Beydâvî tefsîrînî de okumak caiz değildir. Ancak, bu tefsirdeki felsefecilerin görüşleri bilinip onlar ayırt edilebilirse bu tefsirin okunması caiz olabilir. Daha sonra Gazzâlî'nin el-munkizu mine'd-dalâl isimli eserine dayanarak felsefî bilimleri anlatan Saçaklı-Zâde, felsefeyi kötüleyen bilim adamlarından alıntılar yapar. Ona göre ilkin yüce Allah: "Peygamberleri, onlara apaçık belgelerle geldiğinde, kendi yanlarındaki bilgiyle sevindiler"(ei-gâfir, 83) buyurarak felsefeyi kötülemiştir. Daha sonra, Gazzâlî, Sühreverdî, Sübkî, Sünûsî, Süyûtî gibi bilginler de felsefeyi kötüleyen eserler kaleme almışlardır. İbnü'l-Kayyim el- Cevziyye'nin İğâsetü'l-Lehefân isimli eserinden aldığı şu ifadeyi: "Müslümanlar, felsefeyle meşgul oldukları için Allah Teala, onların başlarına Hıristiyan Haçlıları ve putperest Moğolları musallat etmiştir"ifadesini, bir belge niteliğinde olduğu için nakleder. (Age., ) Eserin sadece bir yazmasında yer alan kısa notta da şöyle bir değerlendirmeye rastlanmaktadır: "Bu fakîr der ki: Doğrusu bizim zamanımızda, 1130 tarihlerinde diyâr-ı Rûm'da (Rumeli) felsefe yaygınlaştı. Bu tarihten seksen ya da biraz daha fazla sene önce, Hıristiyan orduları Rumeli'yi istila ettiler, defalarca İslâm hükümdarının ordularını kırıp geçirdiler, sayısız Müslümanları esir alıp götürdüler. Hıristiyanların istilasının yaygınlaşmasından korkulmaktadır. Allah'tan dileğimiz, İslâm hükümdarının ve onun saltanatının vekillerinin üzerinden bu belayı kaldırmasıdır. Onlardan da, ulemanın, filozofların kitaplarını okutmalarını yasaklamalarını ve bundan vazgeçmeyenleri takibat altına almalarını bekliyoruz. Nitekim Endülüs'te böyle olmuştur. Oradaki bilginlerden bir kısmı, filozofların görüşlerine aşinalık sağlayarak onları talebelere öğretmeye çalışmışlar, İslâm bilginleri de oradaki Müslüman hükümdarı tahrîk ederek onları dövüp uslandırmasını sağlamışlar, hem onları, hem de yandaşlarını telin ettirmişlerdir."

5 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 7 2-Abdürrahîm Paşa (öl. 1736) Maraş'lı olup Sarı Ahmed Efendi-Zâde diye meşhurdur. Memleketinde eğitim gördükten sonra İstanbul'a gelmiş ve bir müddet sonra kendi isteğiyle Maraş valiliğine tayin edilmiştir. Fakat çekemeyenlerin hilesi sonucu 1736 yılında öldürülmüştür. Fıkıhla ilgili bazı eserlerinin yanı sıra Kasîde-i Münferice ve Emâlî şerhi bulunmaktadır. Bahâeddîn el-âmilî'nin Hülâsatü'l-Hisâb isimli eserine bir şerh yazmıştır. M. Tâhir Efendi, bu şerhi iki farklı eser sanmış olmalı ki "Hülâsatü'l-hisâb ile yine ilm-i hisâb'adan Behâiyye şerhleri vardır." demektedir. (Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı müellifleri, III, 285) Bursa Eski Eserler Kütüphanesi Kurşunî Zade Bölümü'nde bulunan 129 nolu manüskri bunun, belirttiğimiz gibi, sadece bir şerh olduğunu göstermektedir. Bu eser, her ne kadar Aritmetik ve Matematik'te yeni görüşler ve buluşlar meydana getirecek boyutta değilse de, artık bu bilimlere dair eserlerin pek ortada görünmediği dönemde kaleme alınmış olması nedeniyle dikkat çekicidir. Ayrıca eser, bu yüz yıldan itibaren Medrese mollaları arasında yeniden rağbet görmeye başlayan Aritmetik ve Matematik ile ilgili başlangıç bilgileri vermesi nedeniyle de çok tutulmuş, fazlasıyla okunup okutulmuştur. Abdürrahîm Paşa'nın, devrin muhafazakâr görüşüne rağmen, Matematik ile fazlasıyla ilgilendiği ve bunu yaymak için çaba harcadığı anlaşılmaktadır. 3-Sünbül-Zâde Vehbî Efendi (öl. 1809) Her ne kadar on dokuzuncu yüzyılın başlarında vefat etmiş olsa da sanat hayatı On sekizinci yüz yılda geçtiği için Sünbül-Zâde Vehbî Efendi'yi de bu yüz yılın entelektüel hayatı içinde değerlendirmek gerekir. Onun şiirlerinin felsefe karşıtlarınca adeta bir manifesto haline getirildiğini daha önce belirtmiştik. Kimi modern yazarlar da onun ifadelerinden hareketle Osmanlı devletinde felsefe karşıtı tavrın çok güçlü olduğunu, hatta medreselerde felsefe okutulmasının yasaklandığını savunmaktadırlar. Ancak şiir dikkatlice okunduğu zaman, bu yargının çok da doğru olmadığı anlaşılır. Sünbül-Zâde Vehbî Efendi, oğlu Lutfî'ye verdiği öğütte, bilginin önemini ve ilim öğrenmenin zorunluluğunu anlattıktan sonra devrin öğrenim kurumlarında okutulan bilimleri bir bir ele alarak değerlendirmekte ve felsefeye karşı aşırı eleştirel bir tavır sergilemektedir. Gizlidir hikmet-i Rabb-i Müteâl, Hükemâ sözleridür vehm ü hayâl. Görinür gerçi muvafık akle, Ekseri, lîk muhalif nakle. Göresin, Şerh-i Mevâkif de tamâm, Redd ider ânları, her ehl-i Kelâm. Felsefiyyâta tevağğul itme, Rûz u şeb ânı ânı, teemmül itme. Felekiyyât ü Tabîiyyâtı, İnfial ü Kemm ü Keyfiyyâtı, Okuyup ben dahî, keyf itmişidüm, Felsefî meslekine gitmiş idüm. Cümle burhânlarıdur, nâ-mevsûk, Hikmet-i Hâlik'i bilmez, mahlûk.

6 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 9 isimli eseri bilinmektedir. 4-Hüseyn ibn Haydar et-tebrîzî el-mer'aşî, er-rûmî (öl. 1763). Tebrîz'de doğup Maraş'ta eserler kaleme aldığı anlaşılan bu zatın Câmiu'l-Künûz isimli bir eserle Nefâisü't-Takrîr isimli bir Velediye şerhi kaleme almış olduğu bilinmektedir. 5-Muhammed el-mer'aşî (öl. 1894). Mantık ve Gramer ile ilgili çalışmaları bulunan bu zatın özellikle medrese öğrencilerine yönelik ders kitapları kaleme aldığı anlaşılmaktadır. Bunlar arasında İthâfü't-Talebe bi'1-es'ileti'l-mantıkiyye ve'el-ecvibe, et-tuhfetü'n-nahviyye ala'l- Avâmili'l-Birgiviyye isimli iki eseri bulunmaktadır. 6-Mahmûd Hamdî ibn Dâvûd el-mer'aşî (öl. 1894). Hayatı hakkında bilgimiz bulunmmayan bu zatın Fıkıh, Kelâm ve Arap edebiyatı ile ilgili eserlerinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunlar arasında Bülğatü'l-Mürîd fî'1-fıkhı ve't-tevhîd, Tuhfetü'n-Nâsik fî'1-menâsik, Tuhfetü'l-İhvân ve Neylü'1-İreb fî Masrifi'1-Edeb isimli eserleri meşhurdur. 2-İran kökenli el-mer'asîler: İran'ın Amül kentinde hüküm süren el-mer'aşî ailesinin büyüklerinden olan Kıvâmü'd-Dîn ibn Kamâleddîn el-mer'aşî (öl. 1378), "Mîr Büzürg"olarak anılır. Taberistan yöresinde yaşamış bir hükümdar ailesine mensuptur. Bu nisbeyi taşıyan pek çok ilim adamı da İran'ın muhtelif bölgelerinde görülmektedir. Bunlar arasında şu isimleri sayabiliriz: 1-Miladî XIII. Yüzyılda yaşamış olan Murtazâ el-mer'aşî ile onun oğlu Müntehâ el- Mer'aşî'nin doğum ve ölüm tarihleri tespit edilememiştir. 2-Isfahân'da yaşamış olan Muhammed el-mer'aşî, el-isfahânî (öl. 1648). 3-Isfahân'da yaşamış olan Hidâyetullah el-mer'aşî, el-isfahânî (öl. 1657). 4-Kıvâmü'd-Dîn ibn Muhammed el-mer'aşî (öl. 1728). 5-Seyyid Muhammed el-mer'aşî (öl. 1752). 6-Muhammed ibn Kıvâmü'd-Dîn el-mer'aşî (öl. 1786). 7-Mîr Muhammed ibnü'1-feth ibn ali es-sâlis ibn ishâk el-mer'aşî (öl. 1793). 8-Muhammed el-mer'aşî, el-isfahânî (öl. 1863). Hatta el-mer'aşî nisbesini taşıyan bilim adamlarını konu alan "Tekmiletü'r-Risâleti'l- İsmâîliyye fî Ensâbi'l-Mer'aşiyye"başlıkh biyografik bir çalışma günümüze ulaşmış bulunmaktadır. Ayrıca Ömer Rıza Kehhâle'nin Mu'cemü'l-Müellifîn isimli eserinde taşıyan 45 bilim adamının adı zikredilmektedir. el-mer'aşî nisbesini Biz bu araştırmamızda yalnızca, kaynaklarda adı geçen bazı Maraş'lı bilim ve düşünce adamları hakkında kısa bilgiler vermeye çalıştık. Ancak bu konuda yapılacak daha detaylı araştırmalar, eminiz ki önümüze daha geniş bir isim listesi ve daha zengin literatür çıkaracaktır.

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM 1 I. DÖNEM 181111005 Türk Dili I Z 2 0 2 0 2 181111006 İngilizce I Z 2 0 2 0 2 181111007 Atatürk

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 54 Tarih : 03.01.2013 Toplantıda Bulunanlar : 1. Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ, Müdür 2. Doç. Dr.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI Toplantı Tarihi: 0. 06. 04 Toplantı Sayısı : 04/05 Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ Başkanlığında 0.06.04 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR: -04-05 Eğitim

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME) BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİ 101 Felsefeye Giriş I Z 2 2 0 2 5 103 İlkçağ Felsefesi I Z 3 3 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER İnsana eliyle kazandığından başkası yoktur. Simyacılık gafil işidir HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER BU BÖLÜMDE: Kim vardı diyâr-ı kîmyâya (Ayrıca bakınız: Gaflet içinde yaşamak) Allah bes, baki

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127.

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Elif Büşra DİLBAZ E-mail: ikkizzler_89@hotmail.com Nasslar ile hükümler arasındaki ilişkinin

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM DERS PLANI (2013-2014 Eğitim öğretim yılından

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş)

Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1. Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) Tahsin Görgün-Yayınlar ve Çalışmalar 1 Tahsin Görgün (Kısa Özgeçmiş) 1961 yılında Sivas ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde lisans eğitimi yaptı

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE MÜZELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüğümüz 16 Kütüphane ve

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

Skolastik Dönem (8-14.yy)

Skolastik Dönem (8-14.yy) Skolastik Felsefe Skolastik Dönem (8-14.yy) Köklü eğitim kurumlarına sahip olma avantajı 787: Fransa da Şarlman tüm kilise ve manastırların okul açması için kanun çıkardı. Üniversitelerin çekirdekleri

Detaylı

Memlüklerin Son Asrında Hadis -Kahire 1392-1517- Halit Özkan

Memlüklerin Son Asrında Hadis -Kahire 1392-1517- Halit Özkan Cilt/Volume: I Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2015 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Memlüklerin Son Asrında Hadis -Kahire 1392-1517- Halit Özkan İstanbul: Klasik Yayınları 2014 (İkinci Basım), 240 sayfa. İslâm

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE %0 HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ DERSLER FEL0* İLKÇAĞ FELSEFESİ 5 5 FEL04* FELSEFİ KAVRAMLAR VE TERİMLER 5 5 FEL06* VARLIK FELSEFESİ 5 5 FEL08* KLASİK MANTIK 4 5 5 FEL0* BİLİM TARİHİ 4

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s.

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 2, 2011 s. 209-213 Kitap Tanıtımı Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. Hanifi ŞAHİN

Detaylı

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ I. SINIF Tarih Saat Ders Kodu Ders Adı 15.06.2015 14:00-15:00 İLA1012 Mantık 15.06.2015 18:00-19:00 İLA1014 Türk İslam Sanatları Tarihi 16.06.2015 14:00-15:00 İLA1108 Tefsir I 16.06.2015 18:00-19:00 İLA1016

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015

HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih : 18.09.2015 Sınıfın Adı : -A İLH Sınıf Öğretmeni HAFTALIK SINIF DERS PROGRAMI Tarih :.0.0.0.0 0.0.0.0.0.0.0 0.0.0 AKAE AKAE HDU SYN HDU SYN OSM TUS OSM TUS ADB ADB TOPLAM DERS SAYISI : 0 ARAP DILI BELAGATI ALADİN

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi OSMANLILAR 1 2 3 Osmanlılarda Eğitimin Genel Özellikleri Medreseler çok yaygın ve güçlü örgün eğitim kurumları haline gelmiş, toplumun derinden etkilemişlerdir. Azınlıkların çocuklarını üst düzey yönetici

Detaylı

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI Kahramanmaraş ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümü törenlerle kutlandı. Valilik Kavşağında gerçekleştirilen kutlama törenleri, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU İLAHİYAT FAKÜLTELERİ XXI. KELÂM ANABİLİM DALI KOORDİNASYON TOPLANTISI ve KELÂM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 13 Mayıs 2016 CUMA Yer: GAÜN Atatürk Kültür Merkezi 09.30 10.30 KUR ÂN TİLÂVETİ:

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ / Bilal Kemikli...9 1. Din Edebiyat İlişkisi...9 2. Tasavvuf: İrfan ve Hikmet...12 3. Türk-İslâm Edebiyatı: Konu ve Kapsam...16 4. Türk-İslâm Edebiyatının Kaynakları...18 a.

Detaylı

2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı Takvimi

2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı Takvimi Programın Adı Ders Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Bilimsel Araştırma Yöntemleri 25 Kasım Pazartesi Yazınsal Metin İncelelmeleri I 26 Kasım Salı Türkçe Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Çocuklar İçin

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi) TANITIM KİTAPÇIĞI (2014-2015) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU

II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU (GİYİM-KUŞAM) 6-7 MART 2016 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE GİRİŞ Tarih boyunca insan, bedenini başkalarının bakışlarından saklayan kıyafetten arî olmamıştır.

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

FARABİ DE BEŞ TÜMEL. Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı,

FARABİ DE BEŞ TÜMEL. Doktora Öğrencisi, Sakarya İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Bilim Dalı, FARABİ DE BEŞ TÜMEL Yakup ÖZKAN Giriş Farabi (ö. 950) ortaçağın en önemli felsefecilerinden biridir. Eserlerinin arasında Mantık Bilimi ile ilgili olanları daha fazladır. Farabi, mantıkçı olarak İslam

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU

ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ELMALILI M. HAMDİ YAZIR SEMPOZYUMU 02 04 Kasım 2012, Antalya P r o g r a m 1. Gün (2 Kasım 2012 Cuma): Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz İçindekiler xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz ı BİRİNCİ KISIM AĞALAR VE HOCALAR: CUMHURIYET DÖNEMININ ÛF ILÇESI 3 BİRİNCİ BÖLÜM Hafıza Kaybı: Klan Toplumu ve Ulus

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

Fotobiyografi AHMET MİTHAT EFENDİ. AHMET MİTHAT (İstanbul, 1844-28 Aralık 1912)

Fotobiyografi AHMET MİTHAT EFENDİ. AHMET MİTHAT (İstanbul, 1844-28 Aralık 1912) AHMET MİTHAT (İstanbul, 1844-28 Aralık 1912) Coşkun ve Mehmet Cevdet imzalarını da kullandı. Annesi Nefise Hanım 1829'da Kafkasya'dan göç etmek zorunda kalmış bir Çerkez ailenin kızıdır. Babası Anadolu'dan

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek 2014 ADANA İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem

Detaylı

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler.

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler. İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE MEZHEPLER Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya RAĞBET YAYINLARI TANITIM: Mezhep, insanların yaşadıkları sosyal çevrede sinin ana kaynaklarını anlama ve uygulamada ortaya çıkan farklılıkların

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Ortaçağ ve Rönesans ta Felsefe 2 Dersin Kodu: FLS 1012 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7 Dersin

Detaylı

2015/2016 yabancidiller.ksu.edu.tr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

2015/2016 yabancidiller.ksu.edu.tr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015/2016 yabancidiller.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünün Mesajı Yabancı Diller Yüksekokulu kurulduğu 02.01.2012 tarihinden

Detaylı

Felsefece Düşünmenin Yolları

Felsefece Düşünmenin Yolları Felsefe yalnızca uzman kişiyi ilgilendiren bir iş değildir; çünkü öyle ilgi çekici görünür ki, felsefe yapmayan ola ki hiçbir insan yoktur. Ya da en azından, her insanın yaşa mında filozoflaştığı bir an

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1

MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 MEHMET AKİF ERSOY UN EDEBÎ KİŞİLİĞİ 1 Türk edebiyatında Mehmet Akif kadar hayatı, edebiyat anlayışı ile şiirleri arasında büyük bir uygunluk bulunan pek az şair vardır. 2 Akif II. Meşrutiyet in ilan edildiği

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ DERSLERİ

İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ DERSLERİ Klasik Metinler Üzerinden İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ DERSLERİ 25 Mart 2016 Son Başvuru Tarihi klasikdusunceokulu.org Klasik Düşünce Okulu Klasik Düşünce Okulu, İslam medeniyetinin çeşitli disiplinlerinde üretilen

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN II İLH 338 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT)

2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS DAĞILIMLARI (İLAHİYAT) 1.SINIF (2014 Müfredatlar) 1. YARIYIL ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI No Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS 1.GRUP (101) 2.GRUP (102)

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

www.rehberlikservisi.org

www.rehberlikservisi.org www.rehberlikservisi.org 1 BAŞLARKEN Çocuklarımız bizim için ne kadar önemli? TEOG öncesinde onlar için neler yapıyoruz? Gelecekleri için planlarınız var mı? Çocuklarınızı yeterince anlıyor musunuz? Neden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 ROMALILARDA BİLİM http://www.tarihbilimi.gen.tr/icerik_resimler/roma-imparatorlugu.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü GİRİŞ M.Ö.3.y.y. da Romalılar bütün

Detaylı

TURKIVE'DE DINLER TARIHI

TURKIVE'DE DINLER TARIHI DiNLER TARiHi ARAŞTIRMALARI -VII ' TURKIVE'DE DINLER TARIHI (Dünü, Bugünü ve Geleceği) TÜRKiYE DiNLERTARiHi DERNEGi YAYlNlARI TURK DUNYASINDA DINLER TARIHI ÇAliŞMAlARI Prof. Dr. Mustafa ERDEM Ankara Üniv.

Detaylı

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi Ahlâk Düşüncesi Projesi İSLAM İSLAMAHLÂK AHLÂKDÜŞÜNCESİ DÜŞÜNCESİ PROJESİ PROJESİ düşüncesi düşüncesiiçerisinde içerisindepek pekçok çokdisiplin disiplintarafından tarafındantartıtartışılagelmiş şılagelmiş

Detaylı