1. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI 2. PROJELERDE UYGULANACAK GENEL GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI 3. KURUMSAL KİMLİK UNSURLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI 2. PROJELERDE UYGULANACAK GENEL GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI 3. KURUMSAL KİMLİK UNSURLARI"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER 1. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI PROJELERDE UYGULANACAK GENEL GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI KURUMSAL KİMLİK UNSURLARI BAKKA Logosu BAKKA İle İlgili Açıklamalar Programla İlgili Açıklamalar ÖRNEK GÖRÜNÜRLÜK VE İLETİŞİM ARAÇLARI... 4 Aktiviteler... 4 Fotoğraflar... 4 Zeminler... 5 El İlanları ve Broşürler... 6 Bültenler... 7 Davetiyeler Web Sayfaları Kırtasiye Gösterge Panoları Plaketler Poster ve Afişler Araç Panoları Teçhizat, Malzeme-Ekipman ve Araç Etiketleri, GÖRÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ SORUMLULUKLAR... 18

2 1. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI GÖRÜNÜRLÜK USUL VE ESASLARI Bu rehber, Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu Ek-II de yer alan Sözleşmelerin Genel Koşulları nın Görünürlük Kuralları başlıklı 6. Maddesi ne dayanılarak, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından destek verilen projelere Ajansın mali desteğini ve Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunu görünür kılmak için hazırlanmıştır. Kalkınma Ajansları, Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin 46. Maddesi ne göre, Ajansın yürüttüğü proje teklif çağrısı kapsamında, yararlanıcılar ve alt yükleniciler, hizmet, mal alımı ve yapım işleri faaliyetlerinde ajansın sağladığı mali desteği ve Müsteşarlığın genel koordinasyonunu görünür kılmak ve tanıtmak için gerekli önlemleri alırlar. Bu yükümlülük kapsamında yararlanıcı, ortaklar ve diğer bütün yükleniciler, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı nın katılımını göstermek için, proje kapsamında yapılacak olan tüm toplantılarda, bültenlerde, basın toplantılarında, sunumlarda, davetlerde, işaretlerde, plaketlerde ve benzer diğer ürünlerde bu rehberde yer alan gereklilikleri sağlamalı ve belirtilen kurallara uymalıdırlar. 2. PROJELERDE UYGULANACAK GENEL GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI Yararlanıcı, ortaklar ve diğer bütün yükleniciler Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları çerçevesinde desteklenen projelerin gerekli tanıtımını yapmaktan sorumludurlar. Genel olarak; destek kapsamında meydana gelen her türlü tesis, makine, teçhizat ve basılı materyal üzerinde Ajansın desteği ile sağlandığını belirten ifadeler ile BAKKA ve Kalkınma Bakanlığı logolarının yer alması sağlanır. Projenin kapsamı ne olursa olsun Ajans ve Kalkınma Bakanlığı nın logosu yararlanıcı, ortaklar ve diğer bütün yüklenicilerin ürettiği tüm materyallerde bu rehberde belirtildiği şekilde görünür biçimde kullanılacaktır. BAKKA tarafından destek verilen bütün projelerde, Ajans ve Kalkınma Bakanlığı nın logosu standart ve en az yararlanıcılar ve ortaklarının logolarıyla aynı büyüklükte ve görünürlükte olmalıdır. Yararlanıcı ve/veya diğer ilgililerin logolarının BAKKA ve Kalkınma Bakanlığı nın logolarından daha büyük oranlarda kullanımı kesinlikle önlenmelidir. Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 46. Maddesi ne göre, Yararlanıcılar, ajanstan destek almak suretiyle yürüttükleri proje ve faaliyetlerle ilgili olarak, söz konusu desteği açık, anlaşılır ve doğru bir biçimde belirtmek şartıyla, yurt içinde veya yurt dışında makale yayımlayabilir, tebliğ sunabilir ve proje yarışmalarına iştirak edebilir. Ancak bu gibi durumlarda bunların bir örneğinin en kısa süre içerisinde ajansa gönderilmesi zorunludur. Fakat Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı yararlanıcı, ortaklar ve yükleniciler tarafından hazırlanan iletişim materyallerinin içeriğinden sorumlu olmayacaktır. Bu nedenle tüm yayınlarda şu feragat ifadesine yer verilmelidir: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve/veya Kalkınma Bakanlığı nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk (yararlanıcı/ ortaklar/yükleniciler )... a aittir.

3 Yararlanıcı, ortaklar ve yükleniciler projenin ve proje etkinliklerinin ilerleyişini belgelemek için görsel materyallerden faydalanmak zorundadırlar. Bu konuda uygun yerlerde projenin ilerleyişini gösteren fotoğraflar ve videolar çekilebilir. Fotoğraf ve videolar; projeyle doğrudan bağlantısı olan ve projeyi en iyi temsil eden görüntülerden oluşmalıdır. Bu görüntüler tanıtım materyallerinde kullanılmalı ve bu materyallerde de feragat ibaresi bulunmalıdır. Mali Destek Programları kapsamındaki projelerde kullanılan araçlarda araç panoları kullanılmalıdır. Altyapı projeleri (yollar, köprüler, binalar vb. ) veya fiziksel yapısı bulunan diğer projeler (ormancılık, su yönetimi vb.) için yüklenici ve/veya uygulayıcı ortak en az bir basın duyurusu yapmalı, ilgili kırtasiyeyi ve rapor sunum formatını kullanmalıdır. Gösterge panoları ve anı plaketleri de kullanılmalıdır. Başvuru Rehberlerinde belirtilecek istisnalar dışında, kâr amacı güden işletmeler ticari amaçlı ürün, hizmet, ambalaj, broşür ve diğer tanıtım malzemelerinde BAKKA Genel Sekreterliği nin izni olmaksızın; amblem, logo veya sloganları kullanamazlar. Bir proje çeşitli aşamalardan oluşuyorsa, projenin tamamlanmasını müteakip 6 ay sonrasında, BAKKA desteği olmayan başka projelerle olası karışıklıkları önlemek için BAKKA destekli projenin herhangi bir iletişim aracında BAKKA ve Kalkınma Bakanlığı logosu kullanılamaz. Anı plaketleri buna dâhil değildir. Ancak, şu cümle belirgin bir şekilde yazılmalıdır: Projenin ilk aşaması / / / /201.. tarihleri arasında Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir. 3. KURUMSAL KİMLİK UNSURLARI 3.1.BAKKA Logosu BAKKA logosunun doğru kullanımı için belirlenen standartlar Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı internet sitesinde ( )belirtilmiştir(bakınız; BAKKA Kurumsal Kimlik Kılavuzu). Yararlanıcı, ortaklar ve diğer bütün yüklenicilerin bu standartlara uyması zorunludur BAKKA ile İlgili Açıklamalar Yararlanıcı ve ortakları proje çerçevesinde kullandığı iletişim materyallerinde BAKKA ile ilgili bilgi vermek isterse iletişim materyallerinde aşağıdaki örnekte olduğu gibi Kanun da tanımlanmış ifadeleri ve onaylı tanımları kullanmalıdır. Kuruluş Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesi ne dayanılarak Kalkınma Bakanlığı nın koordinasyonunda, 25 Temmuz 2009 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

4 Amaç Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır Programla ilgili Açıklamalar Yaralanıcı projenin hangi program kapsamına girdiğini açıklamak ve programla ilgili bilgi vermek isterse; ilgili başvuru rehberinde onaylanan açıklamaları kullanmalıdır. 4. ÖRNEK GÖRÜNÜRLÜK VE İLETİŞİM ARAÇLARI Aşağıda, projelerde BAKKA nın mali desteğinin ve Kalkınma Bakanlığı nın koordinasyonunun görünür kılmak amacıyla kullanılabilecek yazılı ve görsel araçlar örneklendirilmiştir. Aktiviteler Basın toplantıları, basın bültenleri, El ilanları ve broşürler, Kırtasiye (antetli kağıtlar, kartvizitler, zarflar vb.), Web sayfaları, Bültenler, e-bültenler, İç ve dış raporlar, Plaketler, özel işaretler, Teçhizat, malzeme-ekipman ve araç etiketleri, Tanıtım pano ve levhaları (ilan panoları, tanıtım levhaları, araç panoları vb.), Afişler, bayraklar (banner vb.), Konferans ve seminer belgeleri ile eğitim malzemeleri, Sergiler, fuarlar vb. malzemeler, Görsel ve işitsel yapımlar (fotoğraflar, videolar, CD vb.). Mali destek programları kapsamında yürütülecek projeler kapsamında gerçekleştirilecek olan eğitim kursları, konferanslar, seminerler, fuarlar, sergiler ve çalıştaylar gibi her türlü aktiviteye katılanlar, bu aktivitelerin Mali Destek Programları dâhilinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklediğinden haberdar olmalıdır. Bu aktiviteler kapsamında kullanılacak tüm dokümanlarda BAKKA ve Kalkınma Bakanlığı nın logosu konulmalıdır. Fotoğraflar Projenin ve proje faaliyetlerinin ilerleyişini belgelemek için yararlanıcı, ortaklar ve yüklenicilerin fotoğraf çekmelerinin gereken durumlar olabilir. Mümkünse fotoğraflar bütün iletişim araçlarına yerleştirilmelidir. Film ve videolar da bir seçenek olarak düşünülebilir. Aşağıdaki rehberler yararlanıcı, ortaklar ve yüklenicilere iletişim materyallerinde kullanmak üzere fotoğraf ararken yardımcı olacaktır. Fotoğraf seçimi:

5 Zeminler Projeyi en iyi temsil edecek fotoğraflar seçilmelidir. Fotoğrafların projeyle doğrudan bağlantısı olmalı; fotoğrafın konusu projenin ruhunu yansıtmalı veya projeyle ilgili ya da projeyi ziyaret eden birini göstermelidir. Fotoğrafta insanların bulunmasına özen gösterilmelidir. Mümkün olduğu durumlarda fotoğrafların arka planında tanınabilir nitelikte Ajans ve Kalkınma Bakanlığı logosu bulunmalıdır. İçinde aksiyon olan bir fotoğraf durağan fotoğraflara tercih edilmelidir Projenin tarihçesini gösteren önce ve sonra fotoğraflar çekilmelidir. Aynı şekilde, özel aktivitelerin (başlangıç, açılış, gösteri, akşamlar vb.) ve önemli kişilerin, yetkililerin vb. ziyaretlerinin de fotoğrafları çekilmelidir. Logo tercihen beyaz zemin üzerine basılmalıdır. Çok renkli zeminlerden ve tezat oluşturan renklerden kaçınılmalıdır.

6 El İlanları ve Broşürler El ilanlarının ve broşürlerin amacı kamuoyunu Mali Destek Programları kapsamında yürütülmekte olan projenin amacı, ilerleyişi veya bulguları konusunda bilgilendirmektir. Yararlanıcı, ortaklar ve yükleniciler tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarını ve projesini tanıtmak için el ilanları/broşürler hazırlamak isteyen proje sahibi, ilanın/broşürün şunları içerdiğinden emin olmalıdır: BAKKA ve Kalkınma Bakanlığı logosu ve feragati Proje detayları, iletişim bilgileri (adres, telefon, faks, web adresi ve e-posta adresi) Proje faaliyetleri kapsamında hazırlanan el ilanı ve broşürlerin ön kapakta Ajans ve Kalkınma Bakanlığı logoları ve Ajans desteğini ifade eden yazıya, arka kapakta ise feragat yazısına aşağıdaki şekilde yer verilmesi gerekmektedir.

7 Bültenler Bültenler, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından destek verilen bir projenin hedef kitleleri ve projenin ilerleyişi konusunda bilgilendirme açısından kilit araçlardan biridir. Bültenler için uygun posta listeleri, elektronik posta veya web sitesinde yayımlama gibi dağıtım/duyurma kapasitesi bulunması gereklidir. Bülten şablonları ilgili konulara göre değişebilir, ancak, kapak sayfası bültenin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın mali desteğiyle yürütülmekte olan bir proje olduğunu açıkça göstermelidir. Proje faaliyetleri kapsamında hazırlanan bülten ve e-bültenlerin üst kısmında Ajans ve Kalkınma Bakanlığı logolarına, alt kısmında da feragat yazısına aşağıdaki şekilde yer verilmesi gerekmektedir.

8 Sunumlar Proje faaliyeti olan kurs, seminer ve benzeri etkinlikler kapsamında kullanılacak olan bilgisayar sunumlarında, sunumun her sayfasında Ajans ve Kalkınma Bakanlığı logolarına yer verilmeli, ayrıca başlangıç sayfasında projenin Ajans tarafından desteklendiğine ilişkin aşağıdaki şekilde bir ibare yer almalıdır.

9 Sertifikalar Proje faaliyeti olan kurs, seminer ve benzeri etkinlikler kapsamında verilecek sertifikalar için aşağıdaki örnekten faydalanılabilir.

10 Davetiyeler Proje faaliyetlerinde kullanılacak davetiyeler için aşağıdaki örnekten faydalanılabilir.

11 Dosya Sırtlığı Proje kapsamında kullanılan evrakların dosyalanması ve arşivlenmesinde aşağıdaki dosya sırtlığından faydalanılabilir.

12 Web Sayfaları Projenin iletişim stratejisinde varsa web sayfaları yayımlanmalıdır. Web siteleri mümkün olduğunca basit ve anlaşılır olmalıdır. Bilgiler ulaşılabilir olmalı, bilgi kirliliğinden kaçınılmalıdır. Projenin mevcut durumunu göstermek için fotoğraf konması tavsiye edilir, ancak fotoğraf ebatları siteyi yavaşlatmayacak biçimde ayarlanmalıdır. Web sitesi hazırlanırken Ajans ve Kalkınma Bakanlığı nın logosuyla ilgili olarak bülten ve basın duyuruları için belirlenmiş olan görünürlük kuralları geçerli olacaktır. Diğer ürünlerde olduğu gibi projenin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın mali desteği ile yürütüldüğü bilgisi açık biçimde belirtilmelidir. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı web sitelerine bağlantı (link) verilmelidir. Hazırlanacak olan web sitelerinde aşağıdaki örnekten faydalanılabilir.

13 Kırtasiye Yararlanıcı, ortaklar ve yükleniciler, yazışma ve faks mesajlarında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı logosu ile Bu proje Mali Destek Programları kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. ibaresine de yer vermelidir. Ajans ve Kalkınma Bakanlığı logosu en az yararlanıcı, ortaklar, iştirakçiler ve yüklenicilerin logolarıyla aynı büyüklükte ve görünürlükte olmalıdır. İlan Panosu Proje faaliyetleri kapsamında hazırlanan ilan panolarının (billboard) üst kısmında Ajans ve Kalkınma Bakanlığı logoları, alt kısmında ise projenin Ajans tarafından desteklendiğine ilişkin aşağıdaki şekilde bir ibare yer almalıdır.

14 Gösterge Panoları Gösterge panolarının sayısı ve ebadı çalışmanın kapsamına uygun, okunabilir, projenin özelliğinin anlaşılabileceği büyüklükte ve görünürlükte olmalıdır. Gösterge panoları, projenin yapıldığı sahaya giden erişim yolunun yanına konularak proje başlangıcından itibaren proje bitiminin 6 ay sonrasına değin durmalıdır. Yararlanıcı, ortaklar ve yükleniciler sergilerde, eğitim merkezlerinin girişinde veya proje ofisinde sergilemek için de bir gösterge panosu kullanmalıdır. Panoların şekli, ebadı ve boyutları üzerine yazılacak bilgilere ve panonun sabit veya taşınabilir olmasına bağlıdır. Panonun sol üst köşesine Ajans ve Kalkınma Bakanlığı logosu koymak kaydıyla yapışkan harfler kullanılarak düşük maliyetli panolar yaptırılabilir. Yararlanıcı, ortaklar, iştirakçiler ve yükleniciler logolarının da kullanılması durumunda bu logolar panonun sağ üst köşesine konulmalıdır. Gösterge panolarının biçimi aşağıdaki gibi olmalı ve içeriği korunmalıdır. Panonun 1,5x2 metre olması gerekmektedir.

15 Plaketler Kalıcı anı plaketleri; ev, klinik, fabrika, kurum, eğitim merkezi, yol köprü vb. gibi kalıcı yapıların planlanmasında veya yapımında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın katkısını dile getirmenin etkili bir yoludur. Mali Destek Programları kapsamında inşa edilen kalıcı yapıların açılış töreninin bir parçası olarak yararlanıcı, ortaklar ve yükleniciler binanın en görünür yerine, örneğin binanın önündeki ana girişe kalıcı bir plaket koymalıdır. Plakette Bu (yapının adı) Mali Destek Programları çerçevesinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir. ifadesi yazmalı ve sol alt köşede Ajans ve Kalkınma Bakanlığı logoları yer almalıdır.

16 Poster ve Afişler Plastik veya kumaş afişlerin, açılış ve konferans gibi aktivitelerde fon olarak kullanılmaları amaçlanmaktadır. Proje faaliyetleri kapsamında hazırlanan poster ve afişlerin üst kısmında Ajans ve Kalkınma Bakanlığı logoları ile proje adı, alt kısmında da feragat yazısına aşağıdaki şekilde yer verilmesi gerekmektedir.

17 Araç Panoları Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Destek Programları kapsamında kirası ya da satın alım bedeli proje bütçesinde yer alan araçlarda BAKKA nın desteği kolayca fark edilebilmelidir. Bunu sağlamak amacıyla BAKKA ve Kalkınma Bakanlığı logoları ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları desteği ile sağlanmıştır ibaresini taşıyan aşağıdaki şekilde bir yazılı ifadeye söz konusu vasıtaların ön sağ ve sol kapılarında yer verilmelidir.

18 Teçhizat, Malzeme-Ekipman ve Araç Etiketleri Mali Destek Programları kapsamında temin edilen makine ve ekipmanın görünür bir yerine, Ajans desteği ile alındığını ifade eden aşağıdaki şekilde bir metal levha iliştirilmelidir. 5. GÖRÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ SORUMLULUKLAR Bu rehberde geçen kurallara ortaklar, iştirakçiler, alt yükleniciler de dahil olmak üzere tüm ilgililer uymakla yükümlü olup, yararlanıcılar söz konusu kuralların uygulanmasından Ajansa karşı sorumludur. Proje faaliyetlerinde, görünürlük ve tanıtım için kullanılan tüm materyallerde yararlanıcı ve/veya diğer ilgililerin logolarının BAKKA ve Kalkınma Bakanlığı logolarından daha büyük oranlarda kullanımı kesinlikle önlenmelidir. Yararlanıcının bu rehberdeki ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nde geçen ilgili kuralları uygulamaması veya gereği gibi uygulamaması nedeniyle Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın maddi/manevi zarar görmesi veya zarar görme ihtimalinin öngörülmesi halinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ilgili materyallerin toplatılması da dâhil olmak üzere gereken tedbirleri alabilir. Bu durum nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar ve sorumluluk yararlanıcıya aittir.