3D Snap 3DSC5 3D Dijital fotoğraf makinesia Kullanιcι kιlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3D Snap 3DSC5 3D Dijital fotoğraf makinesia Kullanιcι kιlavuzu"

Transkript

1 3D Snap 3DSC5 3D Dijital fotoğraf makinesia Kullanιcι kιlavuzu

2 Uygunluk Bilgisi FCC Beyanı Bu cihaz FCC Kuralları 15. Kısmına uygundur. Çalışması aşağıdaki iki duruma bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı etkileşime sebep olamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya sebep olabilecek etkileşim de dahil olmak üzere alınan herhangi bir etkileşimi kabul etmelidir. Bu ekipman FCC Yasalarının 15. kısmına uygun olarak test edilmiş ve B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar mesken kurulumlarında zararlı parazitlenmelere karşı yeterli koruma sağlanması için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır, bu enerjiyi saçabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ve kullanılmadığında, radyo iletişiminde zararlı parazitlenmelere sebep olabilir. Ancak özel bir kurulumda parazitlenme olacağına dair herhangi bir garanti bulunmamaktadır. Eğer bu ekipman radyo veya televizyon alıcılarında zararlı parazitlenmeye sebep olursa, bu durum cihaz açıp kapatılarak saptanabilir, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçını yapmak suretiyle parazitlenmeyi gidermeye çalışması tavsiye edilir: Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin. Ekipman ile alıcı arasındaki açıklığı artırın. Cihazı alıcının bağlandığı devreden farklı bir prize takın. Yardım için yetkili satıcıya ya da deneyimli bir radyo/tv teknisyenine danışın. Uyarı: Uyumdan sorumlu kişi tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar yetkilinin cihazı kullanma yetkisini boşa çıkarabilir. Kanada için B Sınıfı dijital alet Kanada ICES-003 kuralı ile uyumludur. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Avrupa Ülkeleri için CE Uyumu Aygıt 2004/108/ec sayılı EMC yönergesi ve 2006/95/EC sayılı Düşük Voltaj Yönergesi ile uyumludur. Aþaðýdaki bilgi sadece AB üyesi ülkeler içindir: Sağda gösterilen işaret Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz Yönergesi 2002/96/EC (WEEE) ile uyumludur. İşaret, cihazın belediye atıkları ile ATILMAMASI gerektiğini, bunun yerine yerel yasalara gore toplama sistemlerine bırakılması gerektiğini gösterir. Bu cihazda bulunan pil, batarya ve saat pillerinde Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri bulunuyorsa, bu pilin % Civa dan daha fazla, %0.002 Kadmiyum dan daha fazla ya da %0.004 Kurşun dan daha fazla ağır metal içeriğine sahip olduğu anlamına gelmektedir. i

3 3D görüntüleme ile ilgili ayrıca bildirimler: 1. 3D görüntüleri izleyebilmek ve 3D efektleri alabilmek için izleyici ekrandan yaklaşık 30 cm (12 in) uzaklıkta ekranın ortasına bakmalı ve dik bir izleme açısına sahip olmamalıdır. 2. 3D modunda izleme baş dönmesi ve geç algılama etkileri, uyum sorunu ve göz yorgunluğuna neden olabilir. İzleyicilerin bu gibi etkileri azaltmak için sık sık ara vermesi tavsiye edilir. Yukarıdaki belirtilerden biri görülüyorsa, bu cihazın 3D görüntü kullanımına ara verin ve belirtiler geçene kadar bekleyin. 3. Kırmızı/Mavi Gözlükleri Kırmızı/mavi 3D dosyaları izlemek dışında başka bir amaçla kullanmayın. Kırmızı/Mavi Gözlüklerin başka amaçlarla takılması (genel gözlük, güneş gözlüğü, koruyucu gözlük vb.) size zarar verebilir veya görüş yeteneğinizi zayıflatabilir. 4. Küçük çocuklar 3D dosyaları her zaman yetişkinlerin nezaretinde izlemelidir. Bu cihazın küçük çocuklara verilmesi tavsiye edilmez. Bu üründe kullanılan 3D görüntü teknolojisi: Bu üründe Paralaks Bariyer 3D teknolojisi kullanılmaktadır. Paralaks bariyer sıvı kristal ekranın (LCD) izleyicinin 3D gözlük takmaya gerek duymadan stereoskopik görüntüleri göstermesini sağlayan bir cihazdır. Normal LCD ekranın önüne yerleştirilen paralaks bariyer, her gözün farklı piksel dizisini görmesini sağlayan ve böylece derinlik duygusu ve 3D efekt yaratan bir dizi ince aralıktan oluşan bir malzeme katmanından meydana gelir. Paralaks Bariyer Sağ Sol Sağ göz Sol göz Piksel ii

4 Önemli Güvenlik Talimatları 1. Cihazı kullanmadan önce bu talimatları tamamen okuyunuz. 2. Bu talimatları güvenli bir yerde muhafaza ediniz. 3. Tüm uyarıları göz önünde bulundurunuz. 4. Tüm talimatları yerine getiriniz. 5. Bu cihazı su yakınında kullanmayınız. Uyarı: Yangın veya elektrik çarpması riskini düşürmek için, bu aleti yağmura veya neme maruz bırakmayın. 6. Yumuşak, kuru bir bez kullanarak temizleyiniz. 7. Havalandırma açıklıklarını kapatmayınız. Cihazı üretici firmanın talimatlarına uygun şekilde kurunuz. 8. Radyatör, ısı kaynakları, soba, fırın ve ısı çıkaran diğer cihazların yanına (amplifikatörler dahil) kurmayınız. 9. Polarize edilmiş ya da topraklanmış türde fişlerin güvenlik provizyonlarını tehlikeye atmayınız. Polarize fişde biri diğerinden daha geniş iki ağız bulunmaktadır. Topraklama türündeki fişte iki ağız ve ucuncu bir topraklama dişi bulunmaktadır. Geniş ağız ve üçüncü diş güvenliğiniz için bulunmaktadır. Eğer fiş prizinize uygun değilse, prizi değiştirmek için bir elektrik teknisyeni ile görüşünüz. 10. Güç kablosunu üzerine basılmasına ya da özellikle prizde bükülmesine karşı koruyunuz ve cizhazdan göründüğü yere yönlendirin. Elektrik prizinin ekipmana yakın bir yere yerleştirildiğinden emin olun, böylece prize kolayca erişebilesiniz. 11. Sadece üretici firma tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın. 12. Sadece üretici firma tarafından belirlenen bir araba, sehpa, üç ayaklı sehpa, destek veya masa ile birlikte ya da cihaz ile birlikte verilenle kullanın. Araba kullanıldığında, arabayı/cihazı hareket ettirirken devrilerek yaralanmaya sebep olmaması için dikkat ibaresi kullanın. 13. Uzun süre kullanılmayacaksa bu cihazı prizden çekin. 14. Tüm servis işlerinin kalifiye servis personeli tarafından yapılmasını sağlayın. Ünite herhangi bir şekilde zarar görmüşse servis görmesi gerekmektedir, örneğin: Güç besleme kablosunun veya tapanın hasar görmesi, sıvı sıçraması veya ünitenin üzerine bir cisim düşmesi, ünitenin yağmura veya neme maruz kalması ya da ünitenin normal çalışmaması veya yere düşmesi. 15. Dikkat: yanlış pil tipi kullanılırsa, patlama tehlikesi vardır. Kullanılmış pilleri yönergelere göre atın. 16. Yalnızca ViewSonic tarafından onaylanmış Pil Paketlerini kullanın. iii

5 RoHS Uyum Beyanı Bu ürün, Elektrikli ve elektronik cihazlardaki belirli tehlikeli madde kullanımını sınırlandıran (RoHS Yönergesi) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2002/95/EC numaralı direktifine uygun olarak tasarlanmıº ve üretilmiºtir ve Avrupa Teknik Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafından yayınlanan ve aºağıda gösterilen azami yoğunlaºma değerlerine uyacağı beklenmektedir: Madde Önerilen Maksimum Yoğunluk Gerçek Yoğunluk Kurºun (Pb) 0.1% < 0.1% Civa (Hg) 0.1% < 0.1% Kadmiyum (Cd) 0.01% < 0.01% Heksavalent Krom (Cr 6+ ) 0.1% < 0.1% Polibrominat bifeniller (PBB) 0.1% < 0.1% Polibrominat difenil eterler (PBDE) 0.1% < 0.1% Yukarıda belirtilen üründeki bazı bileºenler aºağıda belirtildiği üzere RoHS Yönergelerinin Eki doğrultusunda çıkarılmıºtır: Çıkarılan bileºenlerin örnekleri: 1. Lamba baºına 5 mg ı geçmeyen kopmak flörosan lambalardaki ve RoHS Direktifinin Ekinde özellikle belirtilmeyen diğer lambalardaki cıva. 2. Katot ıºın tüplerinin, elektronik bileºenlerin, flörosan tüplerinin ve elektronik seramik parçalarının (örn. Piezoelektronik cihazlar) camındaki kurºun. 3. Yüksek sıcaklık türündeki lehimlerde bulunan kurºun (örn. Ağırlığının %85 i veya daha fazlası kurºuna dayalı olan alaºımlar). 4. Ağırlığının %0.35 ine kadar çelik, ağırlığının %0.4 ü kadar alüminyum ve ağırlığının %4 ü kadar bakır bulunan alaºımdaki kurºun. iv

6 Telif Hakkı Bilgileri Telif Hakkı ViewSonic Corporation, Tüm Hakları saklıdır. ViewSonic in üç kuşlu simgesi, OnView, ViewMatch ve ViewMeter ViewSonic Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Feragat: ViewSonic Corporation bu belgede geçen teknik veya yayınsal hatalardan sorumlu olmayacaktır; ve bu malzemenin ifşa edilmesi veya bu ürünün kullanılması ve uygulanması sonucu oluşan rastlantısal ya da sonuçsal hasarlardan da sorumlu olmayacaktır. Ürünün sürekli olarak geliştirilmesi sebebiyle ViewSonic Corporation herhangi bir bildiride bulunmadan ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belgede belirtilen bilgilerde bildiride bulunmadan değişiklik yapılabilir. Bu belgenin hiçbir bölümü, ViewSonic Corporation dan önceden alınan yazılı izin olmaksızın kopyalanamaz, yeniden üretilemez veya herhangi bir şekilde iletilemez. Ürün Kaydı Gelecekteki gereksinimlerinizi karşılaması ve hazır olduğunda ek ürün bilgilerini alabilmeniz için lütfen ürününüzü aşağıdaki web adresinde kaydediniz: ViewSonic Sihirbazı CD-ROM u kayıt formunu ViewSonic e posta ile gönderebilmeniz ya da faks çekebilmeniz için formu yazdırabilmenize olanak sağlamaktadır. Kayıtlarınız için Ürün Adı: Model Numarası: Belge Numarası: Seri Numarası: Satın Alınma Tarihi: 3D Snap 3DSC5 ViewSonic 3D Digital Camera VS D Snap 3DSC5_UG_TRK Rev. 1A Ürün ömrünün bitiminde ürünün imha edilmesi ViewSonic, çevreye saygı gösterir ve çevreci çalışmaya ve yaşamaya bağlıdır. Daha Akıllı, Daha Çevreci Bilgisayar Kullanımının bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi almak için lütfen ViewSonic web sitesini ziyaret edin. ABD & Kanada: Avrupa: Tayvan: v

7 Başlarken Ürüne genel bakış Deklanşör düğmesi Güç düğmesi Mikrofon Sol mercek - 3D çekim için Flaş Zamanlayıcı göstergesi Sağ mercek - 2D ve 3D çekim için Hoparlör Batarya kapağı Kayıt düğmesi Güç göstergesi 2D/3D anahtar düğmesi 2D/3D LCD monitör 5-yönlü kumanda çubuğu Oynatma düğmesi Silme düğmesi Mini USB/HDMI bağ. Nok. kapağı Kayış deliği Tripod deliği yönlü joystik Fotoğraf modu Yakınlaştır Uzaklaştır Video modu Ayar modu Yakınlaştır Uzaklaştır İmleç Yukarı İmleç Aşağı 1 Menü Flaş Menü Flaş İmleç Sağa Çıkış / İmleç Sola Uygulana maz Oynat / Duraklat TAMAM

8 SD/SDHC Bataryanın takılması / Bellek kartı kullanılması 1. Batarya kapağını çekin, otomatik olarak açılacaktır. 2. Bataryayı batarya bölmesine yerleştirin. + ve - metal uçlarını dikkatli biçimde hizalayın. + ve - metal uçlar bölme içinde karşılık gelen uçlarla hizalanmalıdır. Batarya kapağını açtığınız anda, fotoğraf makinesinin gücü kesilecektir. 3. Kart yuvasına bir SD/SDHC) kart (ayrıca satılır) takın ve klik sesi gelene kadar itin. Kartı çıkarmak için, kartın serbest kalması için kartı itin ve daha sonra çekerek çıkarın. 4. Batarya kapağını yerine takın. Bataryanın şarj edilmesi Şarj etmeden önce: İlk önce üniteyi kapatın ve Li-iyon bataryanın takılı olduğundan emin olun. Şarj esnasında bilgisayarınızın açık olduğundan emin olun. İlk kullanımdan önce bataryanın en az 8 saat şarj edilmesi tavsiye edilir. 1. Adaptörle: Adaptörü USB kablosu ile birleştirin ve AC fişine takın. Bunu yaptıktan sonra, fotoğraf makinesinin USB bağlantı noktasını kablonun mini-usb ucuna bağlayın ve şarj etmeye başlayın. 2. Bilgisayarla: Fotoğraf makinesinin mini USB bağlantı noktasına USB mini-usb kablosu kullanarak bilgisayarın / dizüstü bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlatın; batarya şarj olmaya başlayacaktır. Şarj devam ederken güç göstergesi turuncu renkte yanar. Şarj tamamlandığında, güç göstergesi söner. 2

9 Açma / Kapatma 1. Güç açık: Fotoğraf makinesini açmak için POWER (GÜÇ) düğmesine basın; güç göstergesi yeşil renkte yanar. 2. Güç kapalı: POWER (GÜÇ) düğmesine basın ve güç göstergesi sönene kadar basılı tutun. Fotoğraf makinesi açılmıyorsa, lütfen aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirin: 1) Batarya doğru şekilde takılmış mı. 2) Takılan batarya dolu mu. Lütfen bataryanın otomatik olarak çıkması için batarya kapağını açmadan önce fotoğraf makinesinin kapatıldığından emin olun. Dilin Ayarlanması 1. Menüyü görüntülemek için kumanda kolunu sağa ( ) doğru itin. 2. Language ( Dil ) seçeneğini seçin ve ardından kumanda koluna basın. 3. Tercih ettiğiniz dili seçmek için kumanda kolunun yukarı/aşağı düğmesine ( ) basın, ardından onaylamak için kumanda koluna basın. Ekran simgelerinin okunması Beyaz dengel modu : Otomatik : Güneşli : Bulutlu : Flüoresan Zamanlayıcı durumu : Tungsten : Kapalı Flaş modu : Açık : Kapalı : Otomatik Kayıt modu: : Açık : 2D Batarya ömrü: : 3D Önizleme modu simgesi : tam : orta : düşük : boş Depolama: : dahili : bellek kartı Yakınlaştırma çubuğu T : Yakınlaştır W: Uzaklaştır Menü düğmesi göstergesi (Menü ayarına girmek için kumanda çubuğunda sola basın) 3

10 Temel İşlemler 2D/3D modlar arasında geçiş yapmak için bu düğmeye basın ( ). Ayrıca LCD ekranda gösterilen görüntü de 2D/3D olarak değiştirilecektir. Oynatma esnasında bu düğmeye basılarak fotoğraf makinenizde veya bellek kartınızda depolanan 2D veya 3D dosyaları değiştirebilirsiniz. Lütfen 3D dosyaların 2D modunda, 2D dosyaların is 3D modunda kaydedilemeyeceğine / görüntülenemeyeceğine / silinemeyeceğine dikkat edin. 2D/3D dosyalar ayrı ayrı depolanır. 2D modunda kayıt veya çekim esnasında, sadece sağ mercek çalışır. Bu üründe Paralaks Bariyer 3D teknolojisi kullanılmaktadır. Paralaks bariyer LCD ekranın önüne yerleştirilen özel bir katmandır. 3D modunda, bu özellik her gözünüzün ekranda farklı piksel dizilerini görmesini sağlar (böylece 3D efekt yaratır). Ekran parlaklığı 3D modunda yarı yarıya azaltılır. Fotoğraf çekme 1. Uygun bir sahne ayarlanana kadar görüntüyü yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için kumanda çubuğunun yukarı/aşağı düğmesine ( ) basın. 2. Fotoğraf çekmek için Shutter (Deklanşör) düğmesine ( ) basın. Bulanık fotoğrafları önlemek için fotoğraf makinesini sabit tutun veya tripod kullanın. 3D efekti optimize etmek için ideal çekim mesafesi 1m~4m dir (3ft~13ft) ve resimleri yeterli ışık altında çekmeniz tavsiye edilir. Video klip kaydı 1. Kaydı başlatmak için Record (Kayıt) düğmesine ( ) basın. 2. Kayıt esnasında, görüntüyü yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için kumanda çubuğunu yukarı/aşağı düğmesine ( ) basabilirsiniz. Ayrıca kaydı duraklatmak veya kayda devam etmek kumanda çubuğuna basabilirsiniz. 3. Kaydı durdurmak için Record (Kayıt) düğmesine ( ) tekrar basın. Karanlık bir ortamda kayıt yaparken, lütfen nesneyi aydınlatmak için ekstra ışık kaynağı kullanın. 4

11 Oynatma Dosya tipi 1: : 2D dosya : 3D dosya Vurgulama çerçevesi Dosya tipi 2: : video : resim Geçerli dosya/toplam dosya Batarya ömrü Depolama: : dahili : bellek kartı Tam ekranda görüntülemek için OK düğmesine basın Önizleme ekranına dönmek için Deklanşöre basın 1. Oynatma önizleme moduna girmek için Play (Oynat) düğmesine ( ) basın. 2D veya 3D dosyalar arasında geçiş yapmak için 2D/3D düğmesine ( ) basın. 2. Kayıtlarınızda gezinmek ve bir dosya seçmek için kumanda çubuğunu kullanın. Dosyayı tam ekran görüntülemek için kumanda çubuğuna basın. Bir dosya tam ekran olarak görüntülenirken ve oynatılmıyorsa veya yakınlaştırılmıyorsa ve kilitli değilse, önceki veya sonraki dosyaya geçmek için kumanda çubuğunun sol/sağ düğmesine ( ) basabilirsiniz. 3. Bir videoyu oynatırken, hızlı ileri/hızlı geri sarmak için kumanda çubuğunun sol/sağ düğmesine ( ) basabilir veya videoyu duraklatma/kaldığı yerden devam etmek için kumanda çubuğuna basabilirsiniz. 4. Bir fotoğraf görüntülenirken, görüntüyü yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için kumanda çubuğunu yukarı/aşağı düğmesine ( ) basabilirsiniz. En boy olanını kilitlemek için kumanda çubuğuna basın ve fotoğraf aramak için kumanda çubuğunu kullanın. Yakınlaştırma modundan çıkmak için kumanda çubuğuna tekrar basın ve görüntüyü normal en boy oranına gelene kadar uzaklaştırmak için kumanda çubuğunu kullanın veya Shutter (Deklanşör) ( ) düğmesine basın. 5. Oynatma modundan çıkmak için Shutter (Deklanşör) ( ) düğmesine tekrar basın. 5

12 Dosya silme Oynatma moduna girmek için Play (Oynat) düğmesine ( dosyayı seçmek için kumanda çubuğunu kullanın. ) basın ve silmek istediğiniz Delete (Sil) düğmesine ( ) basın; üç seçenek mevcuttur: Seçenek Yes (Evet) No (Hayır) All (Tümü) Açıklama Seçili dosyayı sil. Dosyayı silmeden menüden çık. Aynı klasördeki tüm video ve görüntü dosyalarını sil (3D veya 2D). Dosya silindikten sonra geri alınamaz. Menü işlemleri 1. Menüyü görüntülemek için kumanda kolunu sağa ( ) doğru itin. 2. Herhangi bir öğeyi seçmek için kumanda kolunun yukarı/aşağı düğmesine ( ) basın ve girmek için kumanda çubuğuna basın. 3. Tercih ettiğiniz seçeneği seçmek için kumanda kolunun yukarı/aşağı düğmesine ( ) basın, ardından onaylamak için kumanda koluna basın. 4. Menüden çıkmak için kumanda çubuğunun sol ( ) düğmesine basın. 6

13 Menü öğeleri Öğe Seçenek Açıklama 3MP 3 mega-piksel Resolution 5MP 5 mega-piksel (Çözünürlük) 12MP 12 mega-piksel Off (Kapalı) Flaş kapalı. Flash Strobe Auto (Otomatik) Ortam ışığı yetersiz olduğunda flaş yanar. (Flaş) On (Açık) Flaş her çekimde yanar. Night Mode Auto (Otomatik) Gece modunu açar. (Gece Modu) Off (Kapalı) Gece modunu kapatır. EV -2 ~ +2 Önizleme görüntüsü çok parlak veya çok karanlık ise daha iyi sonuç elde etmek içi pozlamayı el ile ayarlayın. Pozitif değer görüntünün normalden daha parlak olacağını; negatif değer ise görüntünün daha karanlık olacağını gösterir. Auto (Otomatik) Kamera beyaz dengesini otomatik olarak ayarlar. White Bu ayar güneşi havalarda dış mekanda kayıt için Balance Sunny (Güneşli) uygundur. (Beyaz Dengesi) Bu ayar bulutlu havalarda veya gölgeli ortamlarda kayıt Cloudy (Bulutlu) için uygundur. Fluorescent (Flüoresan) Tungsten Bu ayar içe mekanda flüoresan lamba altında veya yüksek renk sıcaklığı bulunan ortamlarda kayıt için uygundur. Bu ayar içe mekanda akkor lamba altında veya düşük renk sıcaklığı bulunan ortamlarda kayıt için uygundur. Selftimer Off (Kapalı) Zaman ayarlı çekim işlevini devre dışı bırakır. (Zamanlayıcı) On (Açık) Zaman ayarlı çekim işlevini etkinleştirir. (10 Sn.) Continuous Off (Kapalı) Tek seferde 1 resim çeker (varsayılan). Shot (Sürekli 3 Arka arkaya 3 resim çeker. Çekim) 5 Arka arkaya 5 resim çeker. Language (Dil) Date & Time (Tarih ve Saat) Date Stamp (Tarih Damgası) 15 dil On (Açık) Off (Kapalı) Fotoğraf makinesi dilini seçin. Tarih ve zamanı ayarlamak için değer ayarlamak için kumanda çubuğunun aşağı/yukarı ( ) düğmesini, bir sonraki alana geçmek için sol/sağ ( ) düğmesini kullanın. Değişiklikleri kaydetmek için kumanda çubuğuna basın. Her fotoğraf üzerine tarih ve saat basar (sadece fotoğraf). Tarih basma işlevini kapatır. Off (Kapalı) Oynatma modunda Slayt Gösterisi işlevini kapatır. Slide Show All (Tümü) Oynatma modunda Slayt Gösterisi işlevini açar. (Slayt Gösterisi) Oynatma modunda sadece fotoğraflar Slayt Gösterisinde Picture (Resim) görüntülenir. Beep (Ses) On (Açık) Sistem sesini açar. 7

14 Öğe Seçenek Açıklama Off (Kapalı) Sistem sesini kapatır. Frequency 50Hz Işık frekansını 50Hz ila 60Hz arasında ayarlar. Daha (Frekans) 60Hz fazla bilgi için bkz. Işık tablosu. Icon (Simge) On (Açık) Ekranda gösterilen simgeleri etkinleştirir veya devre dışı Off (Kapalı) bırakır. Start Movie On (Açık) (Filmi Başlat) Off (Kapalı) Güç açma ekranını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Auto Off Fotoğraf makinesi kısa bir süre sonra otomatik olarak On (Açık) (Otomatik kapanacaktır. Kapanma) Off (Kapalı) Fotoğraf makinesi açık kalır. Format No (Hayır) (Biçimlendir) Yes (Evet) Bu işlev iç belleği/bellek kartını biçimlendirecektir. Default No (Hayır) Bu işlev tüm ayarları fabrika varsayılan ayarlarına geri (Varsayılan) Yes (Evet) döndürecektir. * Işık tablosu: Bölge İngiltere Almanya Fransa İtalya İspanya Hollanda Rusya Ayar 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz Bölge Portekiz Amerika Tayvan Çin Japonya Kore Tayland Ayar 50Hz 60Hz 60Hz 50Hz 50/60Hz 60Hz 50Hz Not: Titreme ayarı yerel elektrik şebekenizin frekans standardına bağlıdır. 8

15 Bilgisayarda dosya yönetimi Fotoğraf makinesinin USB bağlantı noktasını mini-usb kablosunu kullanarak bilgisayarınızın/dizüstü bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın. Fotoğraf makinesini açın; güç göstergesi yeşil renkte yanar. Fotoğraf makinesi bilgisayarda bir çıkarılabilir disk gibi görüntülenir, fotoğraf makinesinde depolanan tüm dosyaları okuyabilirsiniz. Normal 2D dosyalarınızı bellek kartınızdaki 2D (DCIM\101DIR2D) klasörüne kopyalayın. 2D dosyaları 3D (DCIM\100DIR3D) klasörüne kopyalamayın, aksi takdirde algılanamaz ve görüntülenemezler. HDTV bağlantısı 1. HDTV nizi açın. 2. HDMI kablosunun HDMI-giriş konektörünü (geniş uç) HDTV ye takın. 3. HDMI kablosunun diğer ucunu fotoğraf makinenize takın. 4. Fotoğraf makinesini açın. 5. HDTV nizde HDMI kablosunun bağlı olduğu HDMI giriş bağlantı noktasını seçin. 6. Fotoğraf makinenizi Playback (Oynat) moduna getirin ve bir dosyayı oynatmaya başlayın. İşlem ayrıntıları için lütfen bkz. Oynatma bölümü. HDTV niz 2D tipte ise, HDTV nizde 3D dosyalar sadece 2D yan yana olarak görüntülenecektir. 2D HDTV nizde 3D efektini kullanmak istiyorsanız, birlikte gelen yazılımı (TotalMedia HD Cam) kurarak ve kullanarak 3D dosyaları kırmızı/mavi formatlı dosyalara dönüştürmeniz ve dönüştürülen dosyaları bellek kartında DCIM\101DIR2D klasörüne kopyalamanız gerekir. Ardından, oynatmayı HDTV nize yönlendirerek izlemek için kırmızı/mavi gözlükleri takın. 9

16 Ek Batarya ömür / Kapasite tablosu Hareketsiz resim (flaşsız) Video klip Batarya Çekim sayısı Kayıt süresi (dakika) Ömür Tablosu * Ünite 3D moduna ayarlıdır. Not: Bu tablo sadece referans amaçlıdır. Gerçek batarya ömrü bataryanızın kalitesine ve şarj düzeyine bağlı olarak değişir. Kapasite Tablosu Bellek (SD/SDHC) Video klip (720p) Hareketsiz resim (dak.) (5 mega-piksel) 2GB GB GB GB Not: Gerçek kapasite renk doygunluğuna ve çektiğiniz şeyin ve çevresinin karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir (%30 a kadar). 10

17 Sorun Giderme Sorun Olası neden Çözüm 3D video/fotoğraf dosyasını evimdeki HDTV me gönderdim. Fakat 3D efekt çalışmıyor. 3D video/fotoğraf dosyasını evimdeki 3D HDTV me gönderdim. Fakat 3D efekt çalışmıyor. 3D videolarımı / fotoğraflarımı 3D özellikli bilgisayarda/dizüstü bilgisayarda oynatıyorum. Fakat 3D efekt çalışmıyor. 3D dosyalarını izlemek için 3D Gözlüklerimi (3D HDTV/ekranla birlikte gelen) taktığımda parlamalar oluşuyor. TV niz/ekranınız 2D dir ve bu nedenle 3D dosya biçimini desteklemez. 3D TV sisteminiz /ekranınız 3D dosya biçimini destekleyecek şekilde ayarlanmamış. Bilgisayar / dizüstü bilgisayar yan yana 3D formatını desteklemiyor veya sistem doğru şekilde ayarlanmamış. 3D dosyalarını 50Hz veya 60Hz flüoresan ışık altında izliyorsunuz. 3D videoyu/fotoğrafı kırmızı/mavi formata dönüştürün. Ardından dönüştürülen dosyayı oynatın ve 2D HDTV ye/ekranınıza gönderin. Ayrıca kırmızı/mavi gözlük takmanız gerekir. 3D efekti doğru şekilde görüntülemek için 3D HDTV nizde/ekranınızda yan yana ayarını seçin. 1) 3D bilgisayarınız / dizüstü bilgisayarınız Nvidia 3D uyumlu ise, TotalMedia HDCam programını Nvidia 3D özelliğini doğrudan destekleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. 2) Bilgisayarınız / dizüstü bilgisayarınız Nvidia 3D uyumlu değilse, efekti desteklemek için Nvidia 3D kit programını kurabilirsiniz. 3) Stereoscopic Player ücretsiz 3D oynatıcısını indirebilir ve kurabilir ve yazılımı yan yana 3D efektini destekleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Paraziti önlemek için flüoresan ışığı kapatın ve ardından 3D dosyaları izleyin. 11

18 Teknik Özellikler Görüntü Sensörü 5 Mega-piksel-CMOS (2592 x 1944) Çözünürlük Fotoğraf Makinesi: 3M, 5M, 12M Video kayıt: HD 720p 30f (1280 x 720) Dosya Biçimi JPEG, MP4 (H.264) 3D içerik formatı: Yan yana Video Karesi Hızı Saniyede 30 kareye kadar Dahili Bellek Yok Harici Bellek SD kart yuvası (Maks. 32GB SDHC) 3D/2D yakalama Evet, değiştirilebilir LCD Ekran 2.4 3D TFT, 3D ve 2D modu görüntüyü destekler Mercek Sabit odaklı mercek x 2 Odak Aralığı 1 m ~ Açıklık Aralığı F2.8 Deklanşör Hızı 1 ~ 1/2000 san. Dijital Yakınlaştırma 4X Beyaz Denge Otomatik/Güneşli/Bulutlu/Flüoresan/Tungsten Pozlama Kontrolü Otomatik (±2 EV karşılama) Flaş IGBT Elektronik, Kırmızı-Göz Gidermeyi destekler Zamanlayıcı 10 san. Gece Modu Otomatik/ Kapalı Tarih Damgası Evet Mikrofon Evet (Mono) Hoparlör Evet (Mono) TV çıkışı HDTV (HDMI çıkışı) Güç Tasarrufu Modu 3 dak / Kapalı Arayüz USB 2.0 yığın bellek Batarya NP40 700mAh Li-lon Şarj Edilebilir Batarya Boyutlar (UxYxD) x 68.2 x 21.6 mm (4.18 x 2.69 x 0.85 in) Not: özellikler haber verilmeden şirket ürün planına göre değişiklik olabilir! 12

19 Müşteri Desteği Teknik destek veya ürün servisi için aşağıdaki tabloya bakınız veya yetkili satıcınız ile temasa geçiniz. NOT: Ürün seri numarasını vermeniz gerekecektir. Ülke Web sitesi Telefon E-posta Türkiye com/tr/ support/call-desk/ viewsoniceurope.com 13

20 Sınırlı Garanti ViewSonic 3D Dijital fotoğraf makinesi Garanti kapsamı: ViewSonic, garanti süresince malzemede ve işçilikte hata bulunmadığını garanti etmektedir. Eğer garanti süresi boyunca ürünün malzemesinde veya işçilikte arıza bulunduğu kanıtlanırsa, ViewSonic kendi isteğine bağlı olarak ürünü onaracak ya da benzeri bir ürünle değiştirecektir. Değiştirme ürünü veya parçaları yeniden üretilen veya yenilenen parçaları veya komponentleri içerebilir. Garanti ne kadar etkili kalır: ViewSonic 3D Dijital fotoğraf makinesi müşterinin satın alma tarihinden itibaren 1 yıl süreyle işçilik yönünden garanti altındandır. Garanti neyi kapsamamaktadır: Bu garanti sadece ürünü ilk satın alan kişi için geçerlidir. Garanti neyi kapsamamaktadýr: 1. Seri numarasının kazındığı, değiştirildiği veya çıkarıldığı herhangi bir ürün. 2. Aşağıdakilerden kaynaklanan hasar, bozulma veya arızalanma: a. Kaza, yanlış kullanım, ihmal, yangın, su, yıldırım veya diğer doğal afetler, ürünün izinsiz değiştirilmesi veya ürün ile birlikte verilen talimatların yerine getirilmemesi. b. Nakliye sebebiyle üründe meydana gelen herhangi bir hasar. c. Ürünün sökülmesi veya kurulumu. d. Elektrik gücündeki dalgalanmalar veya arızalanmalar gibi üründen kaynaklanmayan sebepler. e. ViewSonic'in teknik özelliklerini yerine getirmeyen malzemeler veya parçalar. f. Normal yıpranma ve yırtılma. g. Ürün arızası ile ilgili olmayan diğer bir sebep. 3. Üründe uzun süreli olarak statik görüntü oluþtuðunda meydana gelen ve genel olarak "görüntü yanmasý" olarak bilinen bir durumdaki herhangi bir ürün. 4. Sökme, kurma, tek yönlü taşıma, sigorta ve ayar hizmeti için olan masraflar. Nasıl hizmet alırım: 1. Garanti altında hizmet almak ile ilgili bilgi için ViewSonic Müşteri Desteği ile temasa geçiniz (lütfen Müşteri Desteği sayfasına bakınız).ürünün seri numarasını vermeniz gerekecektir. 2. Garanti altında hizmet almak için aşağıdakileri sağlamanız gerekecektir (a) satış tarihi bulunan satış makbuzu, (b) adınız, (c) adresiniz, (d) sorunun açıklaması ve (e) ürünün seri numarası. 3. Ürünü ön ödemeli olarak yetkili bir ViewSonic servis merkezine veya ViewSonic e orijinal kutusunda gönderin. 4. Ek bilgi almak için ua da en yakın ViewSonic servis merkezini öğrenmek için ViewSonic ile temas kurunuz. 14

21 Zımni garanti sınırlaması Satışa uygunlukla ilgili olarak verilen zımni garanti ve belli bir amaca uygunluk da dahil olmak üzere zımni ya da beyan edilen herhangi bir garanti bulunmamaktadır. Hasarların hariç bırakılması ViewSonic in sorumluluğu onarım maliyetleri veya ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır. ViewSonic aşağıdakiler için sorumlu değildir: 1. Üründeki herhangi bir hasar sebebiyle diğer mülklere verilen hasar, uygun olmama, ürünün kullanılmaması, zaman kaybı, iş fırsatlarının kaybı, itibar kaybı, iş ilişkilerinin zarar görmesi veya bu tür kayıpların bildirilmesine rağmen diğer ticari kayıplar sebebiyle oluşan hasarlar. 2. Rastlantısal, sonuçsal veya diğer türlü hasarlar. 3. Diğer tarafların ortaya attığı diğer iddialar. 4. ViewSonic tarafından yetki verilmeyen bir kişi tarafından onarılması veya onarılmaya çalışılması. 4.3: ViewSonic 3D Digital Camera Warranty 3DC_LW01 Rev. 1A

22