BĐLMED-BĐLKENT ÜNĐVERSĐTESĐ MEZUNLAR DERNEĞĐ 2005 YILI FAALĐYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĐLMED-BĐLKENT ÜNĐVERSĐTESĐ MEZUNLAR DERNEĞĐ 2005 YILI FAALĐYET RAPORU"

Transkript

1 BĐLMED-BĐLKENT ÜNĐVERSĐTESĐ MEZUNLAR DERNEĞĐ 2005 YILI FAALĐYET RAPORU A. MĐSYONUMUZ... 2 B. HEDEFLERĐMĐZ... 2 C. ÜYELĐK... 2 D. BĐLMED ĐLE ĐLETĐŞĐM... 2 E. KURUMSAL FAALĐYETLER... 4 F. PROJELER... 4 G. SOSYAL YARDIMLAR... 7 H. GERÇEKLEŞTĐRĐLEN ORGANĐZASYONLAR... 7 I. MALĐ TABLOLAR... 9

2 A. MĐSYONUMUZ BĐLMED'in 3 temel misyonu vardır: 1. Bilkent isminin yücelmesine katkıda bulunmak, 2. Tüm Bilkent Mezunlarını tek bir çatı altında toplayarak bir sinerji yaratmak, 3. Toplum yararına projeler üretmek ve işler yapmak. B. HEDEFLERĐMĐZ 2001 yılında hedeflenen "3 yıl içinde kurumsallaşma" hedefine uygun olarak 2005 yılında derneğin işleyişinin kişi ve olaylara bağlı kalmaması için projeler üretilmesi öngörülmüştür. Büyük ölçüde söz konusu hedefe ulaşılmış ve 2006 yılında da yönetim içinde işbölümü yapılması ve takibi, gelirlerin artırılması yönünde proje üretimi, dernek üyeliğinin cazip hale getirilmesi ve yaygınlaştırılması başlıca hedeflerimizdir. C. ÜYELĐK 2005 yılında derneğimize 322 arkadaşımız üye olmuştur ve üye sayımız kişiye ulaşmıştır. D. BĐLMED ĐLE ĐLETĐŞĐM 1. Haftalık Bülten: BĐLMED veritabanında yaklaşık Bilkent mezununun e- posta adresleri bulunmaktadır. Her hafta düzenli olarak Internet üzerinden HTML formatında gönderilen BĐLMED E-Bülten ler ile üye olsun olmasın tüm Bilkent Mezunları na üniversite, dernek, mezunlar, çalışmalar, toplantılar, duyurular gibi konularda bilgi aktarılmaktadır. BĐLMED'in e-posta adresi : 2. Tartışma Grubu: Dernek yönetimi bütün Bilkent Mezunları nın fikirlerini rahatça ifade edebileceği bir tartışma grubu ile üyeler ve üye olmayı düşünenler ile sürekli bilgi alışverişi içerisindedir. Grup, Bilkent - BILMED ile ilgili konuların, önerilerin tartışıldığı, günlük olaylar hakkında fikir alışverişinde bulunulan, iş ve eleman taleplerinin duyurulduğu dünyanın dört bir yanındaki Bilkentlilerin buluşma noktasıdır. Bu listemizin üye sayısı 2005 yılında kişiye ulaşmıştır. Sadece 2005 yılında bu listeye 1907 adet mesaj gelmiş ve 532 farklı arkadaşımız mesaj göndermiştir yılında BĐLMED Portalı nın devreye girmesiyle portal üzerinde forumlar aracılığıyla mezunlarımız arası haberleşme sağlanacaktır. BĐLKENT ÜNĐVERSĐTESĐ MEZUNLAR DERNEĞĐ 2005 YILI FAALĐYET RAPORU 2

3 3. Bölgesel Haberleşme Grupları : Bilkent Üniversitesi mezunlarının önemli bir kısmı master, doktora öğrenimi, iş gibi nedenlerle yurtdışında yaşamaktadırlar. Tüm mezunlara ulaşmayı hedefleyen BĐLMED onlara erişim konusunda da çalışmalarını sürdürmektedir. Amerika ve Kanada'daki mezun arkadaşlarımızın iletişim noktasıdır. Kayıtlı aktif kullanıcı sayısı 619 dur. Avrupa'daki Bilkent Mezunlarının iletişim adresi. Kayıtlı aktif kullanıcı sayısı 80 dir. Đzmir de yasayan üyelerimiz ve diğer mezun arkadaşlarımızın haberleşme adresidir. Kayıtlı kullanıcı sayısı 73 dür. Bursa'daki üyelerimiz ve mezun arkadaşlarımızın haberleşme adresidir. Kayıtlı kullanıcı sayısı 44 dür. Antalya daki üyelerimiz ve mezun arkadaşlarımızın haberleşme adresidir. Kayıtlı kullanıcı sayısı 38 dir. 4. Web Sitesi : 2001 Mayıs ayından itibaren tüm mezunlarımızın kullanımına açık olan, tüm güncel ve geçmiş etkinliklerin, duyuruların ve haberlerin fotoğraflarıyla birlikte yer aldığı BĐLMED web sitesi açıldığından beri yaklaşık kişi tarafından ziyaret edilmiştir yılında ortalama günde 200 kişi, 2003 yılında ortalama 300 kişi, 2004 yılında ortalama 450 kişi ve 2005 yılında da bu sayı %25 artarak siteyi ziyaret eden tekil kişi sayısı günlük 560 a ulaşılmıştır yılında toplam 210 adet etkinlik, toplantı, turnuva vb. fotoğraf, Fotoğraf Albümü ne eklenmiştir. Şu anda Fotoğraf Albümü nde toplam 1000 civarı fotoğraf bulunmaktadır. Web sitemizin içerisinde gruplar dışında da Mezunlarımızın karşılıklı haberleşebilmelerine olanak sağlayan Misafir Defteri isimli bir platform oluşturulmuştur. Toplam 152 kişi buraya mesajını iletmiştir. Ayrıca mezunlarımız kişisel ve şirket web sitelerini sitemize ekleyebilmekte (45 link), bunun yanı sıra satılık, iş, yardım, promosyon vb. gibi duyurularını (74 duyuru) yapabilmektedirler. Bununla birlikte Kayiyem ve diğer kanallardan gelen eleman ilanları da web sitemizde duyurulmaktadır. BĐLMED Portalı ile ilgili tüm çalışmalar bitirilmiştir ve adresinde faaliyete 27 Şubat 2006 itibariyle geçecektir. BĐLKENT ÜNĐVERSĐTESĐ MEZUNLAR DERNEĞĐ 2005 YILI FAALĐYET RAPORU 3

4 E. KURUMSAL FAALĐYETLER 1. Yaz döneminde aidat borcu olan 712 üyemiz telefon ile aranarak aidat borçları hatırlatılmıştır. 2. Ofis çalışmaları Haftalık Takip Raporu ile izlenmektedir. 3. Dernek Danışmanlığı için bağlı bulunduğumuz Dernekler Masası ndan emekli Sayın Şükrü Çalkın ile danışmanlık anlaşmamız 2003 yılından beri devam etmektedir. Derneğimizin resmi kurumlar ile yükümlülükleri kendisi tarafından takip edilmekte, işleyiş ile ilgili konularda önerilerinden yararlanılmaktadır. F. PROJELER 1. BILMED KOMĐTELERĐ Đstanbul ve Ankara da yapılan "Beyin Fırtınası" toplantılarında dernek üyelerinin komiteler kurularak dernek faaliyetlerde yetki ve sorumluluk alabilmesi önerisini değerlendiren Bilmed çeşitli komiteler kurmuştur. Salı Toplantıları Komitesi : Toplantılarda ev sahipliği yapmak, toplantılar için mekan bulmak ve bu mekanlarda üyelerimize indirim sağlamak amaçlı kurulmuş komitedir. (Ankara-Đstanbul ve Đzmir için) Organizasyon Komitesi : Geziler, turnuvalar, Beyin Fırtınası toplantıları, seminerler için yer bulmak, BĐLMED Geleneksel Tekne Gezisi ni organize etmek, proje üretmek, konuşmacı, ekipman temin etmek amaçlı kurulmuş komitedir. (Ankara ve Đstanbul) Sosyal Yardımlar Komitesi : Bilmed'in 2005 yılı içinde ilköğretim okullarına yaptığı kırtasiye yardımı kampanyası gibi projelerde yer almak, projeler geliştirmek amaçlı kurulmuş komitedir. 2. TEMSĐLCĐLĐKLER : 2003 yılında Đzmir ve Ankara temsilciliklerimize ek olarak Antalya, Bursa ve Manisa da BILMED temsilcileri göreve başlamış ve 2005 yılında da görevlerine devam etmişlerdir. Antalya Temsilciliği : Hayreddin Ali Akbaş (BF-96) Bursa Temsilciliği : Türkan Yosun (MAN-02) : Hande Dirimtekin (MAN-00) Manisa Temsilciliği : Doğan Demir (CS-03) Ankara Temsilciliği : Ahmet Nalbur (MAN-91) Đzmir Temsilciliği : Güntekin Noyan (IAED-93) Melis Keskin (TRIN-00) Işınsu Atalay (IR-99) Gamze Gürel (IR-99) BĐLKENT ÜNĐVERSĐTESĐ MEZUNLAR DERNEĞĐ 2005 YILI FAALĐYET RAPORU 4

5 3. BĐLKENT ÜNĐVERSĐTESĐ MEZUNLARI VERĐTABANINI GENĐŞLETME VE GÜNCELLEME PROJESĐ 2005 yılı sonu itibariyle, üniversitemizin yaklaşık mezunu bulunuyor. Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derneği (BĐLMED) olarak bunların ine ulaşabiliyor, çalışma ve faaliyetlerimizden haberdar edebiliyoruz. Bilkent Üniversitesi Mezunları Veritabanını Genişletme Ve Güncelleme Projesi mezun arkadaşlarımızın tamamına ulaşabilmek, tüm mezunları dernek çatısı altında toplayabilmek için mezunlarımızın katılım ve yardımlarıyla, diğer mezunlarımıza ulaşmak amacıyla oluşturulmuş bir BĐLMED projesidir yılı Ekim ayında kişinin bilgileriyle kullanıma açılan Mezun Veritabanı nda, 2003 yılı sonu itibarıyla arkadaşımızın güncel bilgisi mevcuttur(%36 artış). Bu süre içerisinde hakkında bilgi güncellemesi yapılan kişi sayısı olmuş, yani kısaca özetlemek gerekirse, mezun bilgilerinin %45 i elden geçirilerek güncellenmiştir yılında da 855 yeni kişi kaydedilerek, kayıtlı toplam kişi sayısı e (%15 artış) ulaşmıştır. Bu sayısal göstergeler 2.5 yıl gibi kısa bir zamanda %92 lik bir artışı göstermektedir yılında ise Mezunlar Ofisi nin verileri alınarak BĐLMED in verileri birbirleri ile konsolide edildi ve adet veriye ulaşıldı ki bu BĐLMED in veritabanının bir önceki yıla göre 86.0% lık artışını göstermektedir. Bu rakamlar 2004 sonunda 2.5 yılda katettiğimiz yoldan daha fazlasını 1 yılda kat ettiğimizi göstermektedir. BĐLMED Portalı nın içinde bulunacak olan veritabanı sayesinde, mezuniyet bölümlerine göre veritabanımızda kaydı bulunan arkadaşlarınızı görüntüleyebilirsiniz. BĐLMED Portalı na kendinize ait kullanıcı kodu ve şifre ile girebileceğinizden; ancak, kendi bilgilerinizi güncelleyebileceksiniz. Hakkında bilgi almak istediğiniz bir arkadaşınızı "arama" yaparak bulabilir, onunla ilgili bilgileri kısmen görüntüleyebilir; kendisine e-posta gönderebilirsiniz. 4. BĐLMED LOGOLU GARANTĐ BONUS KART ve BILMED LOGOLU FĐNANSBANK GOLD KART Garanti Bankası ile Bilmed'in 1999 yılından bu yana yürüttüğü bir projedir. Mezunlarımızın Bilmed Bonus Kart ile yaptıkları harcamaların belli bir oranı kart sahiplerine hiçbir külfet getirmeden banka tarafından derneğimize bağış olarak aktarılmaktadır te Garanti Bankası nın derneğimize katkısı YTL dir. Ancak, zaman içinde Garanti Bankası ndan yeterli desteği görmediğimizden gitgide kart sayımızda düşme olmuş ve dernek yeni arayışlar içine girmiştir. Uzun toplantılardan effinity kartlar konusunda çok ihtisaslaşmış olan FĐNANSBANK ile anlaşılmıştır. Mezunlarımız ve son sınıf öğrencilerimiz bu kart için yeni başvuruda bulunabildikleri gibi mevcut bir CARD FĐNANSt sahibi olan mezunlarımız bu kartlarını Bilmed logolu FĐNANSBANK GOLD kart ile değiştirmek üzere FĐNANSBANK a başvurabilirler. BĐLKENT ÜNĐVERSĐTESĐ MEZUNLAR DERNEĞĐ 2005 YILI FAALĐYET RAPORU 5

6 FĐNANSBANK, Bilkent Üniveristesi kampüsünde yıllardan beri öğrencilere kart vermek üzere birçok kere çalışma yapmış ve yaklaşık öğrencimize kart verilmiştir ve söz konsu kartlar öğrenciler mezun oldukça BĐLMED GOLD CARD FĐNANS statüsüne çevrilecektir. 4. BĐLMED ÜYE ĐŞYERLERĐ BĐLMED, Bilkent Mezunları'na ve BĐLMED-Garanti Kredi Kartı nı kullananlara avantaj sağlayan firmalarla sözleşme imzalayarak, mezunlarımızın iş yaşamlarında da birbirlerine destek olmalarına öncülük etmiştir. Şubat 2005 itibariyle 52 üye işyerimiz BĐLMED üyelerine indirimler ve çeşitli avantajlar sağlamaktadırlar. Bu işyerlerinin listesi Bilmed Web ( ) sitesinde mevcuttur. 5. BĐLMED - KAYĐYEM ĐŞBĐRLĐĞĐ Bilkent Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Đşe Yerleştirme Merkezi (KAYĐYEM) 1988 yılından bu yana çalışmalarını sürdürmekte olup, Türkiye'de bir üniversite bünyesinde kurulan ilk merkezdir. Amacı Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin, öğrenci kimliklerini bırakıp yeni bir kimlik edinecekleri dönemde oluşabilecek kararsızlık, güvensizlik gibi olumsuz duyguları en az düzeyde yaşamaları için gereken desteği vererek, kendilerine güvenmeye yönelik altyapı oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak, mezun adaylarında mezuniyet sonrası kişisel başarıyı yakalamalarına ve toplumsal verime katkıda bulunmalarına yönelik alt yapıyı oluşturmak, Şirketlerle doğrudan bağlantı kurarak mezunların, Bilkent Üniversitesi'nde edindikleri donanımlarına uygun işlere yerleşmelerine yardımcı olmak olan Kayiyem e Bilmed Đş ve Eleman ilanlarını web sitesinde duyurarak destek olmaktadır yılında toplam 473 adet iş ilanı üyelerimize web sitesi ve Bilmed Haberleşme Kanalları ile iletilmiştir. 6. SINIF BAŞKANLARI Daha fazla Bilkent Mezunu na ulaşmak ve daha fazla kişiyi bir araya getirebilmek için BĐLMED in yürüttüğü çalışmalardan bir diğeri de Sınıf Başkanları projesidir yılında başlayan bu projede gönüllü yer alan arkadaşlar kendi sınıfları ile BĐLMED arasında bir köprü oluşturmaktadırlar yılı sonu itibariyle 45 sınıf başkanı görev yapmaktadır. 7. DERGĐ BĐLKENT Üniversitemiz tarafından çıkarılan ve uzun bir süre ara verilen dergimizin yeniden çıkarılması için üniversitemiz bünyesinde yeniden başlayan çalışmalara BILMED olarak içerik desteği sağlanmıştır. 8. BĐLMED BÜLTENĐ Đlk sayısı Ocak 2006 da çıkan BĐLMED BÜLTENĐ, BĐLMED in 3 ayda bir çıkacak ve üyelerine gönderilecek olan dergisidir. BĐLMED BÜLTENĐ aynı zamanda BĐLMED in ilk basılı mecrasıdır. BĐLKENT ÜNĐVERSĐTESĐ MEZUNLAR DERNEĞĐ 2005 YILI FAALĐYET RAPORU 6

7 9. BILMED - AVIVA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK (BES) GRUP PLANI 24 Aralık 2005 tarihinde AVIVA Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile tüm Bilkent mezunlarını gururlandıracak bir anlaşma imzalanmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca tüm Bilkent mezunu ve bağımlıları inanılmaz iyi koşullarla BES sistemine BĐLMED aracılığı ile girebileceklerdir. Tüm ayrıntılar adresinde mevcuttur. G. SOSYAL YARDIMLAR 1. TEV BURSU BĐLMED olarak Türk Eğitim Vakfı (TEV) aracılığı ile halihazırda 2 küçük depremzede kardeşimizin ilk öğrenimini karşılamak amacıyla 1999 yılında oluşturduğumuz Bilkent Mezunları Burs Fonu na yardımlarımız halen devam etmektedir. 2. BĐLMED KIRTASĐYE YARDIMI Güneydoğu Anadolu da okuyan 400 ilköğretim öğrencisine kırtasiye yardımı yapılmıştır. BĐLMED in katkıları 2006 yılında da misyonumuz çerçevesinde artarak devam edecektir. 3. BĐLMED TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJESĐ BĐLMED, BĐLKENT te yürütülen onca yararlı projeden biri olan Toplumsal Duyarlılık Projesi çerçevesinde Gönüllü Eğitim Projesi nde 60 kardeşimize atkı, eldiven, bere ve 120 kardeşimize de kırtasiye malzemesi yardımında bulunarak katkıda bulundu ve yeri geldikçe de katkılarını sürdürmeye devam edecektir. H. GERÇEKLEŞTĐRĐLEN ORGANĐZASYONLAR 1. Salı Toplantıları: 2005 yılında toplam arkadaşımızın katılımıyla Salı Toplantıları organize ettik. Yer Toplantı Adedi Katılım Đstanbul Ankara Đzmir Adana 2 43 Amerika 1 17 Antalya 1 24 Bursa Toplam 56 1,542 BĐLKENT ÜNĐVERSĐTESĐ MEZUNLAR DERNEĞĐ 2005 YILI FAALĐYET RAPORU 7

8 2. Đftar & Brunch : Đstanbul, Ankara, Bursa ve Đzmir de yapılan Đftar Yemekleri ve Brunchlara toplam 152 mezunumuz katılmıştır. Đftar Đstanbul : 15 Ekim 2005 cumartesi günü, Sarı Köşk te "Geleneksel BILMED Đftar Yemegi'nde 25 mezunumuz buluştu. Đftar Ankara : 16 Ekim 2005 pazar günü Ankara Ramada Otel de "Geleneksel BILMED Đftar Yemeği'nde 28 mezunumuz buluştu. Đftar Đzmir : 22 Ekim 2005 cumartesi günü Restaurante Mario Plaza da "Geleneksel BILMED Đftar Yemeği'nde 22 mezunumuz buluştu. Brunch Đstanbul : 21 Ağustos 2005 tarihinde Rest Cafe de gerçekleştirdiğimiz brunchta 21 mezunumuz buluştu. Brunch Bursa : 11 Eylül 2005 Pazar günü VSB/Cafe De Paris de gerçekleştirilen brunchta 18 mezunumuz buluştu. Piknik Đzmir : 13 Kasım 2005 Pazar günü Çiçekli Köyü nde gerçekleştirilen piknikte 21 mezunumuz buluştu. 3. BĐLMED Mezunlar Balosu Organizasyonu : 14 Mayıs cumartesi akşamı Ankara Hilton Otel de 3. Geleneksel BĐLMED Mezunlar Balosu tertip edildi. 150 yi aşkın katılımcının olduğu baloda Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. ve Damat & Tween firmaları da sponsor oldular. 4. Mezunlar Eve Hoşgeldiniz Organizasyonu : 15 Mayıs Pazar günü Merkez Kampus Çim Alanında açık havada Radyo Bilkent'in müzikleri ile bir araya gelip, oyunlara katılıp, sohbet edip, Bilkent hatıra eşyaları satın alıp keyifli bir gün geçirilmiştir. 5. Panel ve Seminerler : 2005 yılı içinde en önemli organizasyonlarımızdan biri BĐLKENT TEN SONRA ĐŞ HAYATI konulu paneldi. 17 Kasım 2005 Perşembe akşamı Đstanbul Divan City Otel de gerçekleştirilen panelin moderatörü Özge Tansöker (IR GOSB Yönetim Merkezi Đnsan Kaynakları ve Kalite Sistem Müdürü) ve konuşmacılar ise Tuğçe Korhan (ETS Kariyer Noktası Đnsan Kaynakları ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Operasyon ve Projeler Müdürü), Necmeddin Hocaoğulları (BF Şekerbank Đnsan Kaynakları Uzmanı), Göker Erdi (THS 1997 Sabiha Gökçen Havalimanı Đnsan Kaynakları Uzmanı). 30 kadar mezunumuz panelimize katıldı. 6. Mezuniyet Balosu : Bilmed 2005 yılı Mezuniyet balosuna katılmıştır. Yeni mezunlara dernek tanıtımı yapıldı ve anahtarlıkları hediye edilmiştir. 7. ANITKABĐR Ziyareti : 19 Kasım 2005 Cumartesi günü ATA mızın mezolesine BĐLMED çelengini koyup, ANITKABĐR şeref defterini imzaladık. BĐLKENT ÜNĐVERSĐTESĐ MEZUNLAR DERNEĞĐ 2005 YILI FAALĐYET RAPORU 8

9 Đ. MALĐ TABLOLAR BĐLKENT ÜNĐVERSĐTESĐ MEZUNLAR DERNEĞĐ 2005 YILI GELĐR-GĐDER TABLOSU GELĐRLER (YTL) AĐDATLAR ,00 BAĞIŞLAR ,87 KREDĐ KARTI GELĐRLERĐ ,37 DĐĞER BAĞIŞLAR ORGANĐZASYON GELĐRLERĐ ,75 FAALĐYET GELĐRLERĐ TOPLAMI ,62 FAALĐYET DIŞI GELĐRLER ,76 GELĐRLER TOPLAMI (YTL) ,38 GĐDERLER (YTL) OFĐS GĐDERLERĐ ,71 POSTA+KARGO 3.339,65 ÇELENK 880,00 ĐNTERNET HOSTĐNG + PORTAL + MAILING 4.570,92 KIRTASĐYE+ OFĐS GĐDERĐ 5.328,64 SMS KONTÖR 1681,50 DANIŞMANLIK 875,00 ÖĞRENCĐ ÇALIŞTIRMA 183,00 ORGANĐZASYON ,50 ĐNSAN KAYNAKLARI PANELĐ 711,60 BEYĐN FIRTINASI ANKARA VE ĐSTANBUL 565,00 TEKNE 5.670,00 ĐFTAR 550,00 GENEL KURUL (2005 ve 2006 yılları) 2905,00 BALO ,90 PROMOSYON 3.113,25 KIRTASĐYE VE GĐYSĐ YARDIMI 2.299,92 DĐĞER - GĐDERLER TOPLAMI (YTL) ,38 GELĐR FAZLASI (YTL) ,00 BĐLKENT ÜNĐVERSĐTESĐ MEZUNLAR DERNEĞĐ 2005 YILI FAALĐYET RAPORU 9

10 BĐLKENT ÜNĐVERSĐTESĐ MEZUNLAR DERNEĞĐ 31/12/2005 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU AKTĐF (YTL) NAKĐT VE MENKUL KIYMETLER KASA 26 HAZĐNE BONOSU VADESĐZ MEVDUAT 118 TOPLAM PASĐF (YTL) ÖZKAYNAKLAR 2005 YILI GELĐR FAZLASI ÖNCEKĐ YILLAR GELĐR FAZLALARI (KAYNAKLAR) TOPLAM BĐLKENT ÜNĐVERSĐTESĐ MEZUNLAR DERNEĞĐ GELĐRLER (YTL) 2006 YILI TAHMĐNĐ BÜTÇESĐ Yeni Üye Gelirleri Yeni Üye Gelirleri Mevcut Üye Gelirleri Promosyon ve Reklam Kredi Kartı ve BES Gelirleri Burs ve Yardim Geliri Organizasyon Gelirleri Faiz Gelirleri Bağışlar TOPLAM GĐDERLER (YTL) ĐDARĐ+KANUNĐ GĐDERLER BURS + YARDIM GĐDERĐ 10,000 ORGANĐZASYON 25,000 PROMOSYON AMORTĐSMAN GĐDER TOPLAMI GELĐR FAZLASI TOPLAM AÇIKLAMALAR Gelirler 1) 2006 mezunu 100 kişi(1), eski mezun 300 kişi (2)'nin üyeliğe kayıt edileceği varsayılmıştır. 2) 550 üyeden yıllık aidat toplanacağı varsayılmıştır. Giderler 1) 2006 yılı içinde derneğin Đstanbul'da bir ofis satın alacağı öngörülmüş ve 5 yılda amorti edebileceği varsayılarak ilk yılın amortisman bedeli giderlere eklenmiştir. 2) 2005 yılında Muhasebe ve Idari işlerin dışarıdan bir firmaya tekrar verileceği varsayılmıştır. 3) Mezunlar Balosu için organizasyon giderlerine 15,000YTL ayrılmıştır. BĐLKENT ÜNĐVERSĐTESĐ MEZUNLAR DERNEĞĐ 2005 YILI FAALĐYET RAPORU 10