Ameliyatsız Yüz Esteti!i HA Dolgu Uygulamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ameliyatsız Yüz Esteti!i HA Dolgu Uygulamaları"

Transkript

1 Ameliyatsız Yüz Esteti!i HA Dolgu Uygulamaları Çabuk, güvenilir, etkili ve konforlu! Doç. Dr. Can Çınar Plastik & Estetik Cerrahi

2 Doç.Dr.Can Çınar Yüz Gençleş tirme Konsepti Yüzümüz nasıl yaşlanır? Ne kadar genç görünürsek, kendimizi o kadar iyi hissederiz. Maalesef, yaşlanma durdurulamayan bir süreçtir ve bedenimiz yaşlandıkça, cildimizin görüntüsü ve karakteristikleride değişir. Yaş, hormonlar, güneş hasarı ve sigara yüzümüzde bölgesindeki çizgi ve kırışıklıkların ortaya çıkmasında majör rolü oynayan etkenler arasında sayılabilir.!"#$%&'($%)*"+,-&$.,/&'$--0+!$ ' & $:8;& <'$=& 87:27& A6B23& A6B23& &C434727& '$&L7H7& MNO&?& A6B23& &?5E;;8B8& '$& D89;25H& 12S327D2& CE385P87& C85& C8T8DAE&2R23H5J!'$& ;EAE>83E58& P?7?D?RAE& A694& D?IE7A8:38B8U& >E& E93ED& 52I2;:HR3HBH& P8C8& QE9T69& 2327A2& 41P4327D29;2AH5J& W:;E;89& ;EA2>83E5& 8T87& H327&D6AE57&'$&Q5EQE52;325HU& &I21>27:23& H& 63D21HQU& T69& A6B23& >E& 4R47& E;9838& C8T8DAE&;2:25327D29;2AH5J& X4& 7EAE73E& P?>E738U& E581EC83E7& >E& 63D2127& & E;981E& :2I8Q;853E5 Yaşlanma sürecinde cildimiz daha kırılgan hale gelir ve elastikiyetini kaybeder. Bu süreçte cilt kalitesinde önemli bir rolü olan cilt Hyaluronik Asit(HA) düzeyinin düşmesi ile cildimiz için hayati bir öneme sahip olan su tutma kapasiteside azalır. Diğer bir olumsuz etken ise, yağ-üreten salgı bezlerinin aktivitesinin azalmasıdır. Bunun sonucu olarak cildimiz daha kuru bir hal alır. Cilt altı yağ dokusunun da kaybı ile birlikte, ideal dolgunluk ve yumuşaklık bozulur ve yüzümüz gençliğe özgü renk ve ışıltısını kaybeder. Tüm bu olumsuz değişiklikler devam ederken, yerçekiminin etkisi ile durum daha da kötüleşir ve hepimizin korkulu rüyası sarkmalar ortaya çıkar. 2

3 Cildimiz Anlamak: Cildimiz Nasıl Ya"lanır? Cildimiz temel olarak 3 tabakadan oluşur ve her bir tabakanın cilt sağlığının sürdürülmesinde ayrı önemi vardır. 1. Cilt Altı Dokusu: En allta yer alan bu katman baş lıca yağ d o k u s u tarafından oluşturulur. Üzerindeki cilt katmanlarını -bir yastık gibidestekleyici görev üstlenir. 2. Ortada yer alan kısım dermis adını alır. Özellikle cildin şekil ve elastikiyetini sağlayan kollajen ve elastini içeren tabakadır. Sağlıklı ve genç bir ciltte bu önemli maddeler sürekli yenilenme halindedir. Yaşlanma ile beraber kollajen ve elastin miktar ve kalitesindeki düşme cildi sarkma ve kırışıklıklara yatkın hale getirir. Bu tabakada, ayrıca kan damarları, kıl kökleri, ter ve yağ bezleride bulunmaktadır. Yaş ilerledikçe, cildin yağ içeriğini dengede tutan yağ bezlerinin aktivitesi azalır, cilt daha kuru bir hal alır. Bunun sonucu kırışıklıkların gelişmesi daha kolaylaşır. 3. Cildin en üstteki tabakası epidermistir. Cildin en hzılı yenilenen kısmıdır. Genç ciltlerde yaklaşık her günde bir yenilenir. Yaşlandıkça bu yenilenme süreci 2 katına kadar uzayabilmektedir. Ameliyastız Estetik Tedavileri Nasıl Etki Eder? Yüz yaşlanmasının 2 temel bileşeni vardır: Mimik kaslarının aşırı aktivitesi sonucu oluşan dinamik çizgiler ve hacim kaybına bağlı gelişen statik çizgiler. Bu iki temel nedenin birlikte tedavisi ile doğal, dengeli ve tatmin edici sonuçlara ulaşılabilir. 3

4 HA ile Tüm Yüz Gençle"tirme Ho"a gitmeyen kırı"ıklık ve çizgilerinize katlanmak zorunda olmadı!ınızı biliyor musunuz? Yeni nesil HA dolgu maddeleri ile yüzünüzdeki ya"lanma etkilerini hafifletebilirsiniz. yüzünüzdeki ince kırışıklık ve derin çizgiler azaltılır, dudak dolgunluk ve kontürleri belirginleştirilir. Modern HA dolgu maddelerinin yumuşak kıvamı, enjeksiyonu kolaylaştırırken, daha doğal bir görünüm ve his sağlar. Bazı modern HA dolguların içeriğindeki lokal anestezik sayesinde uygulama sırasında hastaların hissedeceği ağrı düzeyi önemli oranda azalır ve hasta için daha konforlu bir uygulama söz konusudur. Modern HA dolguların doğal sonuçlarının yanı sıra 1 yıl süre ile kalıcı olmasıda önemli bir avantaj sağlar. Yüz yaşlanmasının farklı etkilerini tedavi etmek amacıyla farklı formasyonlarda üretilen HA dolgu maddeleri, cildin doğal bir bileşeni olan hyaluronik asit içerir. Dolgu maddeleri enjeksiyonu ile cildinizin iki vital ihtiyacını olan nem(hidrasyon) ve hacim sağlanır. Bu sayede cildinizin kaybettiği dolgunluk yerine konur, 4

5 HA Enjeksiyonları 10 Soru - 10 Cevap 1. Hyaluronik asit nedir? Vücudumuzda doğ a l o l a r a k bulunan bir maddedir. Cilt hidrasyonu ve dolgunluğuna yardımcıdır. Doğal HA vücutta 1-2 gün içinde metabolize olur. HA enjeksiyonları estetik tedaviler, eklem hastalıkları ve bazı göz c e r r a h i s i a m e l i y a t l a r ı n d a kullanılmaktadır. 2. Uygulama süresi ne kadardır? İşlem öncesi değerlendirme ve konsültasyon süresi hariç, dakika süren bir işlemdir. 3. Ağrılı mıdır? Yumuşak kıvamlı ve lokal anestezik içeren modern HA dolgu maddeleri uygulamayı oldukça konforlu bir hale getirmiştir. 4. Sonuçları hemen fark edilir mi? Evet. elde edilen estetik sonuçlar h e m e n u y g u l a m a s o n r a s ı görülmektedir. 5. Uygulama sonrası işten izin almalıyım? Kesinlikle hayır. İşlem sonrası normal rutinlerinize döenbilirsiniz. 6. Yan etkileri var mıdır? Enjeksiyon sonrası, uyguluma bölgelerinde hafif kırımızılık, şişlik ya da morluklar görülebilir. Bu etkilerin hiçbirisi kalıcı değildir ve eğer ortaya çıkarsa kapatıcı ve makyaj ile rahatlıkla örtülebilirler. Cilde yapılan her enjeksiyonun enfeksiyon riski vardır. Beklenen dışında bir sorun ya da reaksiyon görürseniz mutlaka doktorunuza haber vermelisiniz. BİLİYOR MUSUNUZ? Cilt kendini yaklaşık 27 günde bir yeniler. Ciltte görünür yaşlanma 25 yaşından itibaren başlar. C ilt yaş l a n m a s ı n ı n a n a etkenlerinden birisi güneş ıışığıdır.. Güneş ışınlarının %80 i hafif bulutlu havalarda bile cildimize ulaşabilir.. Güneşl i h a v a l a r d a g ö g e n i z boyunuzdan daha kısa ise güneş yanığı olasılığı daha fazladır. Cilt yaşlanmasına neden olan diğer günlük etkenler, sert sabunlar, uzun süreli sıcak banyolar ve sıcak su ile alınan duşlardır. 7.Kalıcılığı ne kadar sürer? Bu pekçok faktöre bağlıdır: Yaş Uygulanan Bölge Uygulanan dolgu miktarı Cilt kalitesi Yaşam stili Sağlık durumu Modern dolgu maddelerinde kalıcılık süresi sıklıkla 1 yıla kadar devam eder. 8.Tedavi öncesi bilmem gerekenler neler? Uygulama öncesi kan sulandırıcı özelliği olan aspirin ve NSAI ilaçları kullanmamanız önerilir. Ayrıca, pek çok bitkisel besin takviyeleri ve içeceklerinin kan sulandırıcı etkilerinden dolayı uygulamadan en az 7-10 gün önce kullanılmaması önerilir. Bu özellikle uygulama sonrası görülebilecek morluk ve ş i ş l i k l e r i n e n a z s e v i y e d e tutulabilmesi açısından önemlidir. 9. Bir sonraki enjeksiyona ne zaman ihtiyaç duyarım? Hastaların büyük çoğunluğu touchup enjeksiyonlar ve elde ettikleri g ö r ü n ü m ü k o r u m a k i ç i n tekrarlayan tedaviler için randevu alırlar. Bir sonraki HA tedavisi için doktorunuzun önerilerine uymanız yerinde olacaktır. Genellikle 6-12 ayda bir yapılan enjeksiyonlar elde ettiğiniz görünümü korumak için yeterli olabilmektedir. 10. Pek çok dolgu maddesi olduğunu duydum aralarında fark var mıdır? Piyasada estetik tedavi amaçlı pek çok marka HA mevcuttur. Modern dolgu maddeleri yumuşak olup sağladıkları uygulama kolaylığı yanında daha doğal bir görünüm ve his sağlarlar.lokal anestezik içeren HA dolgular da uygulama sırasında ağrı düzeyi oldukça azdır ve hastaya konforlu bir tedavi imkanı sunar. 5

6 UYGULAMA ÖNCESİ Kan sulandırıcı etkiye sahip aspirin vb. ilaçlar ve her türlü bitkisel besin t a k v i y e l e r i v e b a z ı v i t a m i n l e r i n uygulamadan belli bir süre önce kesilmesi gerekebilir. Bu ilaç ya da maddelerin uygulama sonrası ortaya çıkabilecek morluk ve şişliklerin olasılığını ve şiddetini arttırma riski vardır. Eğer doktorunuzla ilk randevunuz ise, genel sağ lık durumunuz ve sağ l ı k ö y k ü n ü z, kullandığınız ilaçlar ve allerji gibi rahatsızlıklarınız ile ilgili sbazı sorulara cevap vermeniz istenir. HA uygulaması öncesi eğer doktorunuz tarafından gerek görülmezse herhangi bir allerji testi yaptırmanız gerekli değildir. Uygulama süresi hızlı, kolay ve oldukça konforludur. Yaklaşık dakika sürer. HA dolgu uygulamaları çabuk ve etkisi hemen belli olan uygulamalardır. #"e dönü" süresinde kısıtlama yaratmazlar. UYGULAMA SONRASI GÜZEL B#R C#LT #Ç#N #PUÇLARI... HA enjeksiyonu sonrası iyileşme süreci çok kısadır. Enjeksiyon sonrası ilk 24 saatte aşırı egzersiz, aşırı güneş ışığı ya da sıcak ve alkollü içeceklerden kaçınmanız önerilir. Böylece, ortaya çıkabilecek geçici kızarıklık, şişlik, morluk ve/veya kaşıntı gibi rahatsızlıkların riskinin en aza indirilmesi amaçlanır. Hiç bir teavi yöntemi yaşlanma sürecini tamamen durduramaz. HA dolgu uygulamalarının kalıcılığı yaklaşık 12 ay sürdüğünden elde edilen etkilerin devamı için tekrarlayan uygulamalar gerekir.bu tekrarlama süreci, dolgu maddesinin istenen etkisinin kalıcılığına ve hastanın isteklerine göre sıklıkla 6 ya da 12 ay arasında değişiklik gösterebilmektedir. Doç. Dr. Can Çınar Uphill Towers Residence A Blok No: 93 Batı Ataşehir - İstanbul Randevu ve Bilgi İçin: 0 (216) (530) Web: DETOKS Güne toksinleri atmanıza yardımcı olabilecek-ılık limonlu su gibi- bir içecek ile ba"layın. Yeterli miktarda su tüketmeyi alı"kanlık haline getirin C#LD#N#Z# KORUYUN Kı" aylarında dahi güne" ı"ınlarının zararlı etkileri vardır. Bu nedenle cildinizi uygun bir güne" koruyucu ile koruyun. Güne" ı"ınlarının en etkin oldu!u kayak ve deniz kenarı aktvitielerinde koruma faktörü 30 un üzerinde olan güçlü güne" koruyucular kullanın. Unutmayın cilt ya"lanmasının en büyük etkeni UV ı"ınlarıdır. SA$LIKLI YA%AYIN Sa!lıklı beslenin. Günlük egzesizlerinizi aksatmayın ve gece uykunuzu iyi alın. S#GARA KULLANMAYIN Erken ya"lanmaya neden olan en önemli etkenlerden birisi de sigara kullanımıdır. Sigara kan damarlarına olumsuz etki yapar ve bu nedenle kırı"ıklıkların erken ortaya çıkmasına yol açar. A%IRI SICAK SU KULLANIMINI KISITLAYIN Ilık su cildi kurutmadan temziledi!i için sıcak suya tercih edilmelidir. NEMLEND#R#C# Nemlendirme cildimizin do!al bariyerini korur, böylece cildin kendini yenilemesi kolayla"ır. Ayrıca çevresel etkenlerin cildimizde yarattı!ı streside azaltır.