T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU"

Transkript

1 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AIB1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) :Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı Devleti nde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve imparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu ele alınmaktadır. :Osmanlı devletinin yıkılışı sonrası Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verilen ulusal kurtuluş savaşının genç nesillere öğretilmesi. :I.Yarıyıl, (2 Teorik, Haftada Toplam 2 ders saati) Temel Öğretme Yöntemi :Teorik :Teorik Ara Sınav (her biri %25 ) ve 1 Final Sınavı (%50) :Sezer A. (ed) Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal Kitabevi, Ankara, 2003

2 YDB1101 Yabancı Dil I (İngilizce I) (2 0 2) :Yabancı dil dersinde öğrencilere, muafiyet sınavında aldıkları puana göre sınıflandırılarak yoğun teorik ve pratik İngilizce eğitimi verilmektedir. İkinci sınıfta öğrenciler istedikleri takdirde yabancı dilde sertifika programlarına katılabilmektedirler. Temel Öğretme Yöntemi :Öğrenciye, mesleği için gerekli olan yabancı dil bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak. :I.Yarıyıl, (2 Teorik, Haftada Toplam 2 ders saati) :Görsel, anlatım, teorik :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :Öğrenme Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar MAT1101 Matematik (2 0 2) :Küme, Sayılar, Sayılarla ilgili işlemler, Modüler aritmetik, Cebir, Polinomlarla uygulamalar, Oran ve orantı, Oran ve orantı uygulamaları Olasılık, Olası durumlar, Olayların olma olasılığı, Olasılıkla ilgili uygulamalar :Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak. :I.Yarıyıl, (2 Teorik, Haftada Toplam 2 ders saati) Temel Öğretme Yön. :Görsel, anlatım, uygulama Değer.Yönt. :Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Final 2

3 TDB1121 Türk Dili I (2 0 2) Temel Öğretme Yön. Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil- kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler, seslerin sınıflandırılması, Türkçe nin ses özellikleri, hece bilgisi, vurgu, yazım kuralları, noktalama işaretleri, yapım ekleri, çekim ekleri, zarfların ve edatların kullanılışı. Türk Dili ve Kompozisyon dersinin amacı; Yüksek Öğretim Öğrencilerine, Yüksek Öğretim Kanununda ifadesini bulduğu şekliyle Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçe yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırabilmek, öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hakim kılmak ve ana dili bilincini pekiştirmektir. :I.Yarıyıl, (2 Teorik, Haftada Toplam 2 ders saati) :Anlatma, soru-cevap, gösterme :1 yazılı ve 1 sözlü olmak üzere 2 Ara Sınav (her biri %50 ) ve 1 Final Sınavı (%50) Türk Dil Bilgisi, Muharrem Ergin, Boğaziçi Yay., İst 1985 Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof.Dr.Zeynep Korkmaz, Prof.Dr.Hamza Zülfikar, Prof.Dr.Mehmet Kaplan, Prof.Dr.Ahmet, B.Ercilasun, Prof.Dr. İsmail Parlatır, Prof.Dr.Tuncer Gülensoy, Prof.Dr.Necat Birinci Çağdaş Türk Dili, Süer Eker, Grafiker Yay. 3

4 COG Gelişim ve Öğrenme I (3 0 3) :Fiziksel gelişim, Fiziksel gelişimi takip etme, Psiko-motor gelişim, Psikomotor gelişimi takip etme, Bilişsel gelişim, Bilişsel Gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanma, Dil gelişimi, Dil Gelişimini ölçmeye yönelik araç gereç kullanma. :Dersi alan öğrencinin Okul öncesi eğitiminde öğrenmeyi desteklemek, Fiziksel gelişimi, Psiko-motor gelişimi, Bilişsel gelişimi ve Dil gelişimi İzleyebilmesi amaçlanır. :I.Yarıyıl, (3 Teorik, Haftada Toplam 3 ders saati) Temel Öğretme Yöntemi :Görsel, anlatım, uygulama :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :Çocuk ve Ergen Gelişimi Prof. Dr. Bekir ONUR, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Prof. Dr. Pınar San Baysal Prof. Dr. İsmihan Artan diğer kaynaklar 4

5 COG1143 Çocuk ve Drama (5 0 5) :Okul Öncesi eğitimde Drama, Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinde Eğitimcinin Rolü, Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinde Eğitim Ortamı, Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinde Değerlendirme, Hareket Çalışmaları ve Uygulamaları, Pantomim Etkinliği ve Uygulamaları, Rol Oynama Etkinliği ve Uygulamaları, Doğaçlama Etkinliği ve Uygulamaları, Doğaçlama Etkinliği :Dersi alan öğrenci Yaratıcı drama etkinliklerini uygulayabilmesi, Drama etkinliklerini planlayabilmesi, hareket çalışmalarını, pandomim, rol oynama, doğaçlama ve hikâyelerden oyunlar oluşturma etkinliğini uygulayabilmesi amaçlanmıştır. :I.Yarıyıl (5 Teorik,, haftada toplam 5 ders saati) Temel Öğretme :Görsel, anlatım, uygulama Değerlendirme :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu Sınavı (%70), Yöntemi :ADIGÜZEL, H.Ö. (2006). Yaşantılara Dayalı Öğrenme, Yaratıcı Drama ve Süreçsel Drama İlişkileri. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), ADIGÜZEL, H. Ömer. (2003). Okulöncesinde Drama Etkinlikleri ve Ortam. Çocukta Yaratıcılık ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı. Editör: Ali Öztürk. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayın no. 1488, Açıköğretim Fakültesi Yayın no. 798, s aral, N., BARAN, G., BULUT, Ş., ÇİMEN, S. (2000). Drama. Ya-Pa Yayınları, İstanbul.ADIGÜZEL, Ö, ÜSTÜNDAĞ, T.,ÖZTÜK, A. (2007). İlköğretimde Drama (Ed. Öztürk, A.), Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Yayını.KOCAYÖRÜK, A. (2004). Duygusal Zeka Eğitiminde Drama Etkinlikleri. Ankara: Nobel Yayınları.MCCASLIN, N. (2006). Creative Drama in the Clasroom and Beyond. United States of America: Pearson Education.ÖNDER, A. (2004).Yaşayarak Öğrenmek İçin Eğitici Drama. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.ÖNDER, A. (2003). Okul Öncesi Çocuklar için Eğitici Drama Uygulamaları. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.ÖMEROĞLU, E., ERSOY,Ö., Tezel ŞAHİN, F., KANDIR, A., Ayşe TURLA,A. (2003). Okul Öncesi Eğitimde Drama Teoriden Uygulamaya. Ankara: Kök Yayıncılık.ÜSTÜNDAĞ, Tülay. (2000). Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü. Ankara: Pegem A Yayıncılık.GÖNEN, M. ve UYAR-DALKILIÇ, N. (2002). Çocuk Eğitiminde Drama Yöntem ve Uyg. 5

6 COG1107 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (2 0 2) :Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma :Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır : I.Yarıyıl, (2 Teorik, Haftada Toplam 2 ders saati) Temel Öğretme Yöntemi :Anlatım, gösteri, araştırma, uygulama, problem çözme, sorucevap, grup çalışması, bireysel öğretim teknikleri :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu, COG1145 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (2 0 2 ) Temel Öğretme Y. :Sağlıklı çocuğu tanımak, Çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi tedbirler, Çocuğun sağlığı konusunda ilgili personelle işbirliği, Hasta çocuğun özelliklerini tanımak, Çocuklarında sık görülen şikâyetler ve ilgili personelle işbirliği, 0-12 yaş çocuklarında görülen hastalıklar, Aşılar ve serumlar :Bu ders ile öğrenciye çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olma yeterlikleri kazandırılacaktır. :I.Yarıyıl, (2 Teorik, Haftada Toplam 2 ders saati) :Görsel, anlatım, uygulama :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) D. Sınavı (%70) :http://www.saglik.gov.tr/extras/hastahaklari/haksoruml uluk.htmanne ve Çocuk Sağlığı Dr. Füsun Kitapçı Uysal, Anne Çocuk Sağlığı Hakan, Sedat Cömert Anne ve Çocuk Sağlığı Murat Alevli 6

7 COG1109 Çocuk ve Çevre (2 0 2) :Çevre etkinliğini uygulamayı, Çevreyi koruma bilinci oluşturmak. Dersi alan öğrencinin Okul öncesi eğitimde çevre eğitimini uygulayabilmesi amaçlanmaktadır. :I.Yarıyıl, (2 Teorik, Haftada Toplam 2 ders saati) Temel Öğretme Y. :Görsel, anlatım, uygulama Değerlendirme Yöntemi :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu, :The Earth Works Group (1994). Çocuklar 50 Basit Önlemle Doğayı Kurtarabiliriz, Sim Yayıncılık.Başal, H.A. (2005). Çocuklar için Uygulamalı Çevre Eğitimi, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.Yılmaz, M., Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş. (2005). Çevre Bilimi ve Eğitimi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. COG1111 Çocukta Bilim ve Teknoloji (2 0 2) :Okul Öncesi Dönemde Bilim Eğitimi, Bilim Etkinliğini Uygulama, Bilgisayarın Eğitim Alanında Kullanılması, Bilgisayar Destekli Etkinlik Uygulamaları. Temel Öğretme Yön. Değerlendirme Yön. :Bilim eğitimini ve Bilgisayar destekli eğitimi uygulamayı yapabilmesi amaçlanmaktadır. :I.Yarıyıl, (2 Teorik, Haftada Toplam 2 ders saati) :Görsel, anlatım, uygulama :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu, :ARI,M., PINAR BAYHAN,P. (2002). Okul Öncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim, Epsilon Yayınevi, İstanbul. NAMLU, G. A. (1999); Bilgisayar Destekli İşbirliğine Dayalı Öğrenme, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No:57 7

8 COG1115 İletişim (2 0 2) :Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak :Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır. :I.Yarıyıl, (2 Teorik, Haftada Toplam 2 ders saati) Temel Öğretme Yöntemi :Anlatım, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, örnek uygulamalar, araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri :Ara Sınav ( %20 ) ve Sunum (%10) Final (%70) :Ders notları, görsel ve işitsel ders gereçleri, iş talimatları, organizasyon şemaları, iş tanımları, mevzuat. COG1113 Çocuk Hakları Koruma (2 0 2) Temel Öğretme Yöntem :Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Yasaları, Çocuk Hakları ve Eşit Fırsatlar Sunma, Çocuk İhmal ve İstismarı, Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Koruyucu Önlemler, Çocuğun Hakları ve Korunması Konusunda İşbirliği Planlama, Çocuk Hakları ve Korunması Konusunda Yapılan Çalışmalar, :Dersi alan öğrencinin; Çocuk hakları ve çocuk koruma ile ilgili uygulamaları izleyebilmesi, Çocuk ihmal ve istismarına yönelik önlemler alabilmesi ve Çocuğun hakları ve korunması konusunda işbirliği yapabilmesi amaçlanmıştır. : I.Yarıyıl (2 Teorik, Haftada Toplam 2 ders saati) :Görsel, anlatım, uygulama :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu, :İnsan Hakları El Kitabı, s. 446 (ÇHS, Uygulama El Kitabı. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı.UNICEF, Dünya Çocuklarının Durumu, 1999 Raporu.Çocukların Yaşatılmaları, Korunmaları ve Geliştirilmelerine İlişkin Dünya 8

9 COG1147 Meslek Etiği (2 0 2) :Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek :Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. :I.Yarıyıl (2 Teorik, haftada toplam 2 saat) Temel Öğretme Yöntemi :Öğretim yöntem ve teknikleri olarak, anlatım, problem çözme, soru-cevap, grup değerlendirme çalışması, araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri :Teorik Ara Sınav ( %40 ) ve Dönem Sonu Sınavı (%60) :Ders kitapları ve diğer kaynaklar COG1149 Kişisel Gelişim (2 0 2) Temel Öğretme Yöntemi :İş ortamında iletişim, Kişiler arası iletişim ilkeleri, Davranış kalıpları, Mesleki yerterlilikler, Mesleki donanım :Bu ders ile öğrenciye mesleki ve kişilik yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. :I.Yarıyıl (2 teorik, haftada 2 ders saati) :Görsel, anlatım, uygulama :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu Sınavı (%70) :Begümhan GÖKMEN ÖZDİNÇER, Hasan KİRMANOĞLU 9

10 COG1151 Çocuk Beslenmesi (2 0 2) :Beslenme, Çocuklarda beslenme alışkanlıkları, Besin hazırlamapişirme saklama ve sunum, Besin hazırlama- pişirme saklama ve sunumunu değerlendirme, Farklı zaman dilimlerinde beslenme, Beslenme ile ilgili özel durumları olan çocuklar, Hasta çocuk beslenmesi, Gelişim dönemlerine göre beslenme, Gelişim dönemlerine göre beslenmeyi düzenlemek. :Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip edebilmeyi, Yeterli ve dengeli beslenmeyi izleyebilme, Beslenme etkinliği ve Özel durumları olan çocuklar için beslenme etkinliğini uygulayabilmeyi, Gelişim dönemlerine göre beslenmeyi takip ve uygulamayı yapabilmesi beklenir. :I.Yarıyıl (2 Teorik, haftada toplam 2 saat) Temel Öğretme Yöntem :Görsel, anlatım, uygulama :Ara S. ( %20) ve Sunum Final :Çocuk Beslenmesi 1-2/Naciye AKYILDIZ, ÇocukBeslenmesi/Meliha KIRKINCIOĞLU,HastalıklardaBeslenme/S.BULDUK- Y.DEMİRCİOĞLU- N.YABANCI,OkulÇağındabeslenme/ŞANLIER,Y.YABANCI,ÖzelDur umlardabeslenme/s.bulduk,y.yabanci,demircioğlu- Beslenme Eğitimi 10

11 BİRİNCİ YIL BAHAR DÖNEMİ AİB1102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 0 2) :Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşuna paralel olarak Türk Toplumunu muassır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesidir :Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu ve üzerinde oturduğu temel ilkeler ile onun çağdaşlaşma yolunda Atatürk önderliğinde gerçekleştirdiği devrimler ve Atatürkçü düşünceyi genç nesillere öğretmek. :II.Yarıyıl, (2 Teorik, Haftada Toplam 2 ders saati) Temel Öğretme Yöntem :Teorik :Teorik Ara Sınav (her biri %25 ) ve 1 Final Sınavı (%50) :Sezer A. (ed) Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal Kitabevi, Ankara, YDB1102 Yabancı Dil II (İngilizce II) (2 0 2) :Yabancı dil dersinde öğrencilere, muafiyet sınavında aldıkları puana göre sınıflandırılarak yoğun teorik ve pratik İngilizce eğitimi verilmektedir. İkinci sınıfta öğrenciler istedikleri takdirde yabancı dilde sertifika programlarına katılabilmektedirler. :Öğrenciye, mesleği için gerekli olan yabancı dil bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak. :II.Yarıyıl, (2 Teorik, Haftada Toplam 2 ders saati) :İngilizce Temel Öğretme Yöntemi :Görsel, anlatım, teorik :Ara Sınav ( %20 ) ve Sunum (%10) Final :Öğrenme Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar 11

12 MAT1102 Matematik (2 0 2) Temel Öğretme Yöntem :Küme, Sayılar, Sayılarla ilgili işlemler, Modüler aritmetik, Cebir, Polinomlarla uygulamalar, Oran ve orantı, Oran ve orantı uygulamaları Olasılık, Olası durumlar, Olayların olma olasılığı, Olasılıkla ilgili uygulamalar, Bağıntılar, Fonksiyonlar, :II.Yarıyıl, (2 Teorik, Haftada Toplam 2 ders saati) :Görsel, anlatım, uygulama :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :Öğrenme Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar TDB1122 Türk Dili II (2 0 2) :Cümle bilgisi, cümle tahlili, yazılı ve sözlü anlatım, anlatım bozuklukları, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (rapor, makale, tebliğ vb.), Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak, öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları. :Türk Dili ve Kompozisyon dersinin amacı; Yüksek Öğretim Öğrencilerine, Yüksek Öğretim Kanununda ifadesini bulduğu şekliyle Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçe yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırabilmek, öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hakim kılmak ve ana dili bilincini pekiştirmektir. :II.Yarıyıl, (2 Teorik, Haftada Toplam 2 ders saati) Temel Öğretme Yöntem :Anlatma, soru-cevap, gösterme : Final Sınavı (%50) :Türk Dil Bilgisi, Muharrem Ergin, Boğaziçi Yay., İst 1985 Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof.Dr.Zeynep Korkmaz, Prof.Dr.Hamza Zülfikar, Prof.Dr.Mehmet Kaplan, Prof.Dr.Ahmet, B.Ercilasun, Prof.Dr. İsmail Parlatır, Prof.Dr.Tuncer Gülensoy, 12

13 COG1140 Gelişim ve Öğrenme II (3 0 3) :Sosyal gelişimi Tanımak, Sosyal Gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak, Duygusal gelişimi Tanımak, Duygusal Gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak, Ahlak gelişimini tanımak, Ahlak gelişimini ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak, Cinsel gelişimi tanımak, Çocukların cinsel gelişimine uygun araç gereç hazırlamak. :Bu dersi alan öğrenci Okul Öncesi Dönemde Sosyal,Duygusal,Ahlak ve Cinsel Gelişimini öğrenmesi amaçlanmıştır :II.Yarıyıl (3 teorik, Hafatada Toplam 3 ders saati) Temel Öğretme Yöntem :Görsel, anlatım, uygulama :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :Çocuk ve Ergen Gelişimi Prof. Dr. Bekir ONUR, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Prof. Dr. Pınar San Baysal Prof. Dr. İsmihan Artan diğer kaynaklar COG1142 Çocuk ve Oyun (2 0 2) :Oyun dağarcığını geliştirmek, Oyunları derlemek, Oyun etkinlikleri, Oyun etkinliği uygulamak, Özel eğitimde oyun etkinlikleri, :Bu ders ile öğrenciye eğitimde oyun etkinliğini uygulamak yeterliliği kazandırılacaktır :II.Yarıyıl, (2 Teorik, haftada 2 saat) Temel Öğretme Yöntem :Görsel, anlatım, uygulama :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OYUN DOÇ.DR. NERİMAN ARAL,DR FİGEN GÜRSOY,DR AYSEL KÖKSAL 13

14 COG1144 Temel Tasarım (6 0 6) :Nokta-Çizgi, Açık-koyu, Işık-gölge, Tarsı İlkeleri (Form Çağrışımları ve Kompozisyon, Renk, Doku, Strüktür. Temel Öğretme Yöntemi :Bu ders ile öğrenciye; yaratıcı güçlerini geliştirme ve temel çizimler yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır :II.Yarıyıl (6 teorik, Haftada Toplam 6 ders saati) :Gösteri, anlatım, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, tartışma, uygulamalı gösteri, grafik atölyelerinin ilgili bölümlerinde gözlem yapma, araştırma, görüşme, uygulama, bireysel öğrenme, v.b. yöntem ve teknikleri. :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar COG1146 Öğrenme ve Öğretme Teknikleri ( 2 0 2) :Gelişim ve öğrenme, Öğrenme, Öğrenme Kuramları, Çocuklarda Öğretme Süreçleri, Etkili Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri, Etkili öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamak. :Bu ders ile öğrenciye öğretme teknikleriyle çocukların öğrenme süreçlerini desteklemek yeterliliği kazandırılacaktır. Çocukların öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesine destek olmak Etkili öğretim yöntemlerini uygulamada sınıf öğretmenine destek olmak :II.Yarıyıl, (2 Teorik, Haftada Toplam 2 ders saati) Temel Öğretme Yöntem :Görsel, anlatım, uygulama :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :Öğrenme ve öğretme Prof. Dr.Yüksel ÖZDEN.Etkili Öğrenme ve öğretme Prof.Dr.Kamile ÜN AÇIKGÖZ 14

15 COG1114 Sanat Etkinliklerini İzleme (2 0 2) :Sanat, Sanatın tarihsel gelişimi, Sanat dalları, Sanat etkinliğini izlemek, Sanat etkinliğini değerlendirmek, Sanat etkinliği ile ilgili sunum yapmak :II.Yarıyıl (2 teorik, Hafatada Toplam 2 ders saati) Temel Öğretme Yöntemi :Görsel, anlatım, uygulama, bilgisayar araştırması, kültürel gezi, tartışma, beyin fırtınası, soru cevap :Ara Sınav ( %20 ) ve Sunum (%10) Final :E.H. Combrich, Sanatın Öyküsü,Sezer Tansuğ, Çağdaş Türk SanatıÇetin Aytaç, Sanat ve Uygarlıklar Milliyet Sanat COG1148 Aile Eğitimi (3 0 3) Temel Öğretme Yöntem :Aile eğitimi, Aile eğitim programı hazırlama süreci, Aile eğitimi etkinlik dosyası, Aile ve çocuk hakkında bilgi edinme, Özel eğitimde aile eğitimi süreci, Özel eğitime gereksinimi olan çocukların aileleri için aile eğitimi etkinlik dosyası, :Aile eğitimi etkinliği hazırlamada öğretmene destek olmak Özel eğitime gereksinimli çocukların ailelerine aile eğitimi etkinliği hazırlamada öğretmene destek olmak. :II.Yarıyıl (3 teorik, Hafatada Toplam 3 ders saati) :Görsel, anlatım, uygulama :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2010). Anne Baba Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı, Morpa Yayınları Canter, L. ve Canter, M. (1991). Parents on Your Side, Center&Associates İnc., USA. Ömeroğlu, E., Kandır, A. ve Ersoy, Ö. (2003). Aile Katılımı Aylık Çocukların Eğitimi için Aile Katılım Çalışmaları, Morpa Kültür Yayınları. Cavkaytar,A., Ardıç, A., Özbey,F., Sönmez, M., Özdemir, O., ve Aksoy, V. (2010). Özel Eğitimde Aile Eğitimi ve Rehberliği. (Ed. Atilla Cavkaytar). Ankara: Maya Akademi Yayınları. 15

16 COG1150 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (3 0 3) Temel Öğretme Yöntemi :İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama :Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır :II.Yarıyıl, (3 Teorik, Haftada Toplam 3 ders saati) :Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar 16

17 COG1152 Çocuk Edebiyatı ve Medya (2 0 2) Temel Öğretme Yöntemi :Çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler, Basılı yayınların özellikleri, Görsel yayınların özellikleri, Okul öncesi çocuklar için hazırlanan basılı ve görsel yayınların değerlendirilmesi, Basılı yayınların değerlendirilmesi, Görsel yayınların değerlendirilmesi, Çocukların ve ailelerin çocuk yayınlarını kullanmalarına rehberlik etmek, Çocukların ve ailelerin çocuk yayınlarını kullanmalarına rehberlik etmek, Yayınları kullanırken kullanılacak etkili yöntemler, Çocuk edebiyatı eserleri, Basılı medya yayınları, Çocuk edebiyatı ve çocuklara yönelik medya yayınlarından örnek arşiv oluşturmak. :Çocuk edebiyatı ve medya konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak, Çocuklar için hazırlanan yayınları inceleyebilme, Okul öncesi çocuklar için hazırlanan yayınları kullanabilme yeterlikleri kazandırmak. :II.Yarıyıl, (2 Teorik, Haftada Toplam 2 ders saati) :Araştırma, inceleme, anlatım, uygulama :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu Sınavı (%70) :Medya okuryazarlığı programı MEB-RTÜK işbirliği Prof. Dr. Sedat Sever- Etkinliklerle Türkçe Öğretimi Yrd. Doç. Dr. Özlem Ersoy, Neslihan Avcı, Ayşe Turla- Oyuncak, Televizyon, Bilgisayar ve Kitap 17

18 COG1154 Çocukta Sanat ve Yaratıcılık (3 0 3) Temel Öğretme Yöntemi :Yaratıcılık ve sanat, Yaratıcılığı geliştirici etkinlikler, Resim etkinliği, Yaratıcılığı geliştirici resim etkinliğini uygulama, Müzik etkinliği, Yaratıcılığı geliştirici müzik etkinliğini uygulama, Sanatsal ve kültürel gezi programı, Sanatsal ve kültürel gezi programını uygulama, Heykel etkinliği, Heykel etkinliğini uygulama :Çocukta yaratıcılığı geliştirici etkinlikleri planlayabilmesi,çocuğun yaratıcılığını geliştirici resim etkinliğini uygulayabilmesi,çocuğun yaratıcılığını geliştirici müzik etkinliğini uygulayabilmesi,sanatsal ve kültürel gezi düzenleyebilmesi,çocuğun yaratıcılığını geliştirici heykel etkinliğini uygulayabilmesi amaçlanmaktadır. :II.Yarıyıl, 3 Teorik, haftada 3 ders saati :Görsel, anlatım, uygulama :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :ABACI, O. (2006). Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Görsel Sanatlar Eğitimi, Morpa Yayıncılık.ARTUT, K. (2004). Okul Öncesinde Resim Eğitimi, Anı Yayıncılık.ASKARI, S. (2005). Okul Öncesinde Drama ve Drama Yoluyla Sanat Eğitimi, Nobel Yayıncılık. ARGUN, Y. (2004). Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık ve Eğitim, Anı Yayıncılık.DİKİCİ SIĞIRTMAÇ, A. ( 2005). Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi,Kare Yayınları.ÖMEROĞLU, E., ERSOY, Ö., FATMA TEZEL ŞAHİN, F., KANDIR, A., TURLA, A. (2004). Müziğin Okul Öncesi Eğitimde Kullanılması, Kök Yayıncılık.KEHNEMUYİ, Z.(1995). Çocuğun Görsel Sanat Eğitimi, Yapı Kredi Yayınları.OĞUZKAN, Ş., TEZCAN, E., TÜR, G., DEMİRAL, Ö. (2000). Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri ve Eğitici Oyuncak, Devlet Kitapları.STRİKER, S. (2001). Çocuklarda Sanat Eğitimi, Çev. Azize Akın, Epsilon Yayınları. ÜLKÜ YILDIZ, F. ve ŞENER, T. (2003). Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık Eğitimi, Nobel Yayıncılık.YAVUZER, H. (1998). Resimleriyle Çocuk. Remzi Kitabevi, İstanbul 18

19 COG1156 Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim (3 0 3) :Erken çocuklukta özel eğitim hizmet türlerini bilmek, 0-3 yaş özel eğitim özellikleri, 3-5yaş özel eğitim özellikleri, 5-8 yaş özel eğitim özellikleri, erken çocuklukta destek eğitim programları, erken çocuklukta kaynaştırma eğitimi, :Bu dersle erken çocuklukta özel eğitim konusunda bilgi ve beceri sahibi olabileceklerdir. :II.Yarıyıl (3 Teorik, haftada 3 ders saati) Temel Öğretme Yöntemi :Teorik :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu. :Tekin,E. ve Kırcaali-İftar,G.(2001) Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri.Nobel Yayınları,Ankara.Özyürek, M. (2004) Davranış Değiştirme. Kök Yayınları Ankara Erbaş, D. (2005) İşlevsel Davranış Analizi. Kök Yayınları Ankara Tekin,E. ve Kırcaali-İftar,G. (1997) Tek Denekli Araştırma Yöntemleri, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara Diken,.İ.H (2008) Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed. Diken,.İ.H), PegemA Akademi, Ankara. Akçamete, G. (2009) Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimli Olana Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed.Akçamete, G. ) Kök Yayıncılık, Ankara. 19

20 İKİNCİ YIL GÜZ DÖNEMİ COG2241 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama I (0 5 3) :Yıllık Planı İzleme, Günlük Plan Hazırlama, Serbest Zaman Etkinliği Planlama, Türkçe Dil Etkinliği Planlama, Oyun ve Hareket Etkinliği Planlama, Müzik Etkinliklerini Planlama :Öğrencinin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulamayı gerçekleştirmesini sağlamaktır. :III Yarıyıl, (0 Teorik,5 Uygulama haftada 5 ders saati) Temel Öğretme Yöntem :Görsel, anlatım, uygulama, grup çalışması :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu. :Ömeroğlu, E.,Kandır,A., Turla, A (2003 ) GÜNLÜK PLANLAR İÇİN EĞİTİM DURUMU ÖRNEKLERİ, Morpa Kültür yayınları,ömeroğlu, E.,Kandır,A., Turla, A (2003 ) AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN YILLIK PLAN ÖRNEKLERİ VE AİLE KATILIM ÇALIŞMALARI, Morpa Kültür yayınları,demirel,ö.( 1999 ) PLANLAMADAN DEĞERLENDİRMEYE ÖĞRENME SANATI, Pegem Yayıncılık,Demirel,Ö., Eralp A. ( ÖĞRETME TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI, Pegem YayıncılıkBroad,L.,Butterworth,N (1977 ) THE PLAYGROUP HANDBOOK, Sphere Books 20

21 COG2209 Özel Eğitim I (3 0 3) Temel Öğretme Yöntem :Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar,özel eğitimin genel amacı,özel eğitimin önemi, özel eğitim ilkeleri,özel eğitim kurumlarıve özellikleri, engele neden olan faktörler, engelin önleme ve erken tanı, özel eğitim alanını sınıflandırma, yaygınlık oranları, dünyada özel eğitim türkiyede özel eğitim, görme engellileri tanıma ve sınıflandırma,görme engelliliğin nedenleri, görme engelini önleme ve erken tanı,görme engellilerin eğitimleri, işitme engellileri tanılama ve sınıflandırma,işitme engellilik nedenleri, işitme engelini önleme ve erken tanı,işitme engellilerin eğitimleri :Bu ders ile özel eğitim alanında eğitimi alan öğrencinin özel eğitim alanı konusunda bilgi sahibi olmak yeterliliği kazandırılacaktır :III Yarıyıl, (3 teorik, haftada 3 saat) :Anlatım,soru-cevap,beyin fırtınası,araştırma,tartışma :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu. :Ataman,A. (Ed) (2003), Özel Gereksinimli Çocuklar, Özel Eğitime Giriş,Gündüz Yayıncılık.,Diken,.İ.H (2008) Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed. Diken,.İ.H), PegemA Akademi, Ankara.,Akçamete, G. (2009) Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimli Olana Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed.Akçamete, G. ) Kök Yayıncılık, Ankara. 21

22 COG2243 Özel Eğitimde Uygulama I (0 6 3) Temel Öğretme Yöntem :Özel gereksinimli çocuklar için psiko-motor gelişim etkinliği planlamaya destek olmak, Psiko-motor gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak, Özel gereksinimli çocuklar için özbakım geliştirecek etkinliği planlamak, Özbakım becerisi geliştirecek etkinliği uygulamaya destek olmak, Toplumsal uyum becerileri etkinliği planlamaya ve uygulamaya destek olmak, Duyuşsal gelişime uygun etkinlikleri planlamak, Duyuşsal becerileri geliştirecek etkinliği uygulamaya destek olmak :Kaynaştırma eğitimi yapan kurumlarda uygulama yapmak :III Yarıyıl (0 Teorik, 6 Uygulama,haftada toplam 6 saat) :Görsel, anlatım, uygulama, grup çalışması :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :BİLİŞSEL SÜREÇ YAKLAŞIMIYLA SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ Yazan : Yrd. Doç. Dr. İlknur Çifci - Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu kök yayıncılık. BİREYSELLEŞTİRİMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Yazan : Prof. Dr. Mehmet Özyürek kök yayınları,down SENDROMLU BEBEKLERİN HAREKET GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Yazan : Hiroko Fujita Çevirenler: Prof. Dr. Nergiz GÜVEN - Prof. Dr. Servet BAL - Dr. Özcan KAVRAM ÖĞRETİMİ ÖRNEKLERLE KAVRAM ÖĞRETİMİYazan : Dr. Sezgin Vuran - Semiha Çelik ÖZ BAKIM BECERİLERİNİN ÖĞRETİLMESİ Yazan : Doç. Dr. Nihal Varol Yazan : Yrd. Doç. Dr. Tûbâ Tuncer - Öğr. Gör. Banu Altunay DOĞAN kök yayınlarızihin ENGELLİLER VE EĞİTİMLERİYazarlar: Prof. Dr. Gönül Kırcaali-İftar -Prof. Dr. Elif Tekin-İftar-Prof. Dr. Sema Kaner -Dr. Hatice Bakkaloğlu-Editör: Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu 22

23 COG2245 İlk Yardım (3 3 5) :İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme, Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma. :İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili yeterlikleri kazandırmak. :III Yarıyıl (3 Teorik, 3 Uygulama,haftada toplam 6 saat) Temel Öğretme Yöntemi :Anlatma, soru- cevap, rol yapma, drama, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, araştırma, gösterme ve uygulama gibi modüler bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri. :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :Kitap, cd, internet ortamı vb. 23

24 COG2247 Eğitimde Araç ve Gereç Geliştirme (2 0 2) Temel Öğretme Yöntemi :Sınıf yönetimi için araç gereç planlama, Sınıf yönetimi için araç gereç yapma, Eğitici oyuncak planlama, Eğitici oyuncak yapma, Kukla planlama, Kukla yapma, Müzik araçları planlama, Müzik araçları yapma, Kostüm ve aksesuar planlama, Kostüm ve aksesuar yapma. :Bu ders ile öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirmek yeterlikleri kazandırılacaktır. :III Yarıyıl (2 Teorik, haftada toplam 2 saat) :Görsel, anlatım, uygulama :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :Okul Öncesi Eğitim Aziz Sivaslıoğlu Kullandığımız Araç ve Gereçler Bilgi Evi Aynur Çağlarım, Aziz Sivaslıoğlu, Rengin Zembat Animasyon Dilara Özer Kukllar- Okul Öncesi Çocuklar İçin Kukla Yapımı ve Kullanımı/N.AVCI-A.TURLA-YA- PA

25 COG2221 Mesleki Yabancı Dil I (2 0 2) Temel Öğretme Yöntemi :Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Okul öncesi eğitim terminolojisi ve teknik terimler, Okul öncesi eğitim terminolojisi ve teknik terimler, Çocuk gelişimi Dil ve konuşma gelişimi, Bilişsel gelişim, Psikomotor gelişim, :Bu derste öğrenciye; temel mesleki tanımlar ve kavramlar ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. :III. Yarıyıl (2 teorik, haftada 2 ders saati) :Teorik :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu Sınavı (%70). :Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar. COG2249 Çocukla İletişim (2 0 2) :İletişim, Çocuklarla etkili iletişim teknikleri, Aile çocuk arasındaki etkili iletişim, Aileyle etkili iletişim kurma teknikleri, İş hayatında iletişim, Personelle etkili iletişim tekniklerini uygulama Temel Öğretme Yöntemi :Öğrenci, bu ders sonunda çocukla etkili iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir. :III Yarıyıl (2 Teorik, haftada 2 ders saati) :Görsel, anlatım, uygulama :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu. :Navaro, L. (1999). Gerçekten beni duyuyor musun, Sistem Yayıncılık 25

26 COG2225 Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Eğitim (2 0 2) :Cinsel eğitim, Cinsel gelişim dönemleri ve özellikleri, özel gereksinimli çocuklarda cinsel gelişim özellikleri, doğal ve beklendik davranışlar ve ilgi gerektiren davranışların değerlendirilmesi, özel gereksinimli çocuklarda hijyen kurallarını bilmek, :Öğrenciye özel gereksinimli çocuklarda cinsel eğitim uygulama becerisini kazandırmak. :III Yarıyıl, (2 Teorik, haftada 2 saat ) Temel Öğretme Yöntemi :Görsel, anlatım, uygulama :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :www.rehberogretmen.biz Lansky,V.(1999 ), TUVALET EĞİTİMİ, Kural Dışı Yayıncılık.Bengü,S (1996 ), ÇOCUKLUKTA VE ERGENLİKTE CİNSEL EĞİTİM, Era Yayıncılık,Sevim, J (2002 ) ANNE BU NE?,Remzi Kitabevi,Cholette,F.( 1998 ), ÇOCUKLARA CİNSEL KONULARDA NE SÖYLEMELİ, NASIL SÖYLEMELİ,Esin Yayınevi 26

27 COG2251 Kaynaştırma Eğitimi (2 0 2) Temel Öğretme Yöntemi :Kaynaştırma eğitimini tanımak, Kaynaştırma eğitimi alan çocuğun gelişimsel gereksinimleri, Kaynaştırma eğitimi ni uygulayan okullar, Kaynaştırma öğrencilerinin özel gereksinimlerine uygun öğrenme ortamını hazırlama, Kaynaştırma eğitiminde belirlenen etkinliği uygulama :Bu ders ile özel eğitim alanında eğitimi alan öğrencinin kaynaştırma eğitimi ile ilgili bilgi ve uygulama yeterliliği kazandırılacaktır. :III Yarıyıl (2 Teorik, haftada 2 ders saati) :Görsel, anlatım, uygulama :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu. :Ataman, Ayşegül (Ed) Özel Gereksinimli Çocuklar, Özel Eğitime Giriş, Gündüz yy. 2005,-Sucuoğlu,B.1994.Kaynaştırma Programlarında Anne Baba Katılımı. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Dergisi. 2(2),-Eripek, S. Engelli Çocukların Normal Sınıflar Yerleştirilmesi Kaynaştırma Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi.s ,-Özyürek,M.1990.Özel Eğitimde Normalleştirmenin Doğurguları.-Varol, N.Özel Eğitimde Kaynaştırma Nasıl Olmalıdır,-Gönül Kırcaali-Sema Batu, Kaynaştırma. Kök yayıncılık 27

28 COG2253 İşletme Yönetimi I ( 3 0 3) :Mikroekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İş yerinin Kapasitesini Belirlemek,Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak, Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak,İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak, :İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak :III Yarıyıl (3 Teorik, haftada 3 saat) Temel Öğretme Yöntemi :Öğretim yöntem ve teknikleri olarak; anlatım, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, araştırma ve bireysel öğretim yöntem ve teknikleri. :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu. 28

29 COG2223 Çevre Koruma (2 0 2) Temel Öğretme Yöntemi :Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları,İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları. :Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak. :III Yarıyıl, (2 Teorik, haftada 2 saat) :Görsel anlatım ve uygulama :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu. :Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar COG2255 Çocuk Animatörlüğü (2 0 2) :Animasyon etkinlikleri, Animasyon etkinlikleri belirlemek, Animasyon etkinlikleri hazırlamak, Animasyon etkinlikleri uygulamak :Bu dersle öğrenciler okul öncesi eğitimde animasyon etkinliklerini uygulayabilecektir. :III Yarıyıl (2 Teorik, haftada toplam 2 saat) Temel Öğretme Yöntemi :Görsel, anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, drama :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Uygulama (%50) Dönem Sonu Sınavı (%30) 29

30 İKİNCİ YIL BAHAR YARIYILI COG2242 Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı ( 3 0 3) :Kişilik ve benlik özellikleri, güdüler ve duygular, duyum ve algi, savunma mekanizmaları, çocuklarda kişilik ve benlik gelişimi, çocukları tanıma teknikleri, çocukluk döneminde ruhsal sorunlar, çocuklarda duygu ve davranım sorunları, özel sorunları olan çocuklar, sosyal becerilerinin geliştirilmesi, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, :Bu dersle çocuk psikolojisi konusunda bilgi ve beceri kazandırılacaktır :IV.Yarıyıl, (3 Teorik, haftada toplam 3 saat) Temel Öğretme Yöntemi :Görsel, anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :Baymur, F. (1990). Genel Psikoloji. İstanbul: İnkilap Kitapevi. Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitapevi. Özyürek, M. (2004) Davranış Değiştirme. Kök Yayınları Ankara Dökmen, Ü. (1994) İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık,İstanbul.Gordon, T. (1989) Etkili Ebeveyn Olma Eğitimi,Özal Basımevi, İstanbul.Ekşi. A. (1999). Ben Hasta Değilim. İstanbul:Nobel Tıp Kitapevi.Öztürk, O. (1995). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. İstanbul, Medikomat Yayınevi.Yavuzer, H. (1994). Çocuk Psikolojisi. İstanbul, Remzi Kitapevi.Yörükoğlu. A. (1983). Değişen Toplumda Aile ve Çocuk. Ankara. Aydın Kitapevi.Özgüven, İ.E. (2001) Ailede İletişim ve Yaşam, PDREM Yayınları, Ankara 30

31 COG2244 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama II (0 5 3) :Yaratıcı Drama Etkinliklerini Planlama ve Uygulama, Okuma- Yazmaya Hazırlık Çalışmalarını Planlama ve Uygulama, Sanat Etkinliklerini Planlama ve Uygulama, Sanat Etkinliklerini Planlama ve Uygulama, Fen ve Doğa Etkinliklerini Planlama ve Uygulama, Alan Gezilerini Planlama ve Uygulama. :Öğrencinin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulamayı gerçekleştirmesini sağlamaktır. :IV.Yarıyıl (0 Teorik, 5 Uygulama,haftada toplam 5 saat) Temel Öğretme Yöntemi :Görsel, anlatım, uygulama, grup çalışması :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :Titiz,T.,(2000) OKULDA YENİ EĞİTİM,Beyaz Yayınları,ANKARA,The Earth Works Group, (1994) ÇOCUKLAR 50 BASİT ÖNLEMLE DOĞAYI KURTARABİLİRİZ, Sim Yayınları,Gönen,M.,Dalkılıç U.N. (1998) ÇOCUK EĞİTİMİNDE DRAMA,Epsilon Yayınları,Kohl,M.,Potter,J. (1993) SCIENCE ARTS DISCOVERIG SCIENCE THROUGH ART EXPERI ENCES, Bright Ring Publishing 31

32 COG2246 Özel Eğitimde Uygulama II (0 6 3) Temel Öğretme Yöntemi :Özel gereksinimli çocuklar için psiko-motor gelişim etkinliği planlamaya destek olmak, Psiko-motor gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak, Özel gereksinimli çocuklar için özbakım geliştirecek etkinliği planlamak, Özbakım becerisi geliştirecek etkinliği uygulamaya destek olmak, Toplumsal uyum becerileri etkinliği planlamaya ve uygulamaya destek olmak, Duyuşsal gelişime uygun etkinlikleri planlamak, Duyuşsal becerileri geliştirecek etkinliği uygulamaya destek olmak :Kaynaştırma eğitimi yapan kurumlarda uygulama yapmak :IV.Yarıyıl (0 Teorik, 6 Uygulama,haftada toplam 6 saat) :Görsel, anlatım, uygulama, grup çalışması :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :BİLİŞSEL SÜREÇ YAKLAŞIMIYLA SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ Yazan : Yrd. Doç. Dr. İlknur Çifci - Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu kök yayıncılık. BİREYSELLEŞTİRİMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Yazan : Prof. Dr. Mehmet Özyürek kök yayınları,down SENDROMLU BEBEKLERİN HAREKET GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Yazan : Hiroko Fujita Çevirenler: Prof. Dr. Nergiz GÜVEN - Prof. Dr. Servet BAL - Dr. Özcan KAVRAM ÖĞRETİMİ ÖRNEKLERLE KAVRAM ÖĞRETİMİYazan : Dr. Sezgin Vuran - Semiha Çelik ÖZ BAKIM BECERİLERİNİN ÖĞRETİLMESİ Yazan : Doç. Dr. Nihal Varol Yazan : Yrd. Doç. Dr. Tûbâ Tuncer - Öğr. Gör. Banu Altunay DOĞAN kök yayınlarızihin ENGELLİLER VE EĞİTİMLERİYazarlar: Prof. Dr. Gönül Kırcaali-İftar -Prof. Dr. Elif Tekin-İftar-Prof. Dr. Sema Kaner -Dr. Hatice Bakkaloğlu-Editör: Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu 32

33 COG2248 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri (3 0 3) Temel Öğretme Yöntem :Bilişsel öğrenme becerilerini tanıma, bilişsel öğrenme özelliklerine uygun eğitim durumlarını planlama, iletişim becerilerini tanıma iletişim özelliklerine uygun eğitim durumlarını planlama, sosyal duygusal becerilerini tanıma, sosyal duygusal özelliklerine uygun eğitim durumlarını planlama, özbakım becerilerini tanıma, özbakım özelliklerine uygun eğitim durumlarını planlama, psikomotor becerilerini tanıma,psikomotor özelliklerine uygun eğitim durumlarını planlama, duyuşsal becerilerini tanıma duyuşsal özelliklerine uygun eğitim durumlarını planlama, akademik becerilerini tanıma, akademik özelliklerine uygun eğitim durumlarını planlama. :Bu ders ile özel eğitim alanında eğitimi alan öğrencinin özel gereksinimli çocukların eğitim ihtiyaçları konusunda bilgi sahibi olmasını sağlanacaktır :IV.Yarıyıl (3 Teorik,,haftada toplam 3 saat) :Görsel, anlatım, uygulama, grup çalışması :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :Ataman,A. (Ed) (2003), Özel Gereksinimli Çocuklar, Özel Eğitime Giriş,Gündüz Yayıncılık,Akçamete, G. (2009) Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimli Olana Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed.Akçamete, G. ) Kök Yayıncılık, Ankara.,Tekin,E. ve Kırcaali- İftar,G.(2001) Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri.Nobel Yayınları,Ankara.,Özyürek, M. (2004) Davranış Değiştirme. Kök Yayınları Ankara,Erbaş, D. (2005) İşlevsel Davranış Analizi. Kök Yayınları Ankara,Tekin,E. ve Kırcaali-İftar,G. (1997) Tek Denekli Araştırma Yöntemleri, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara,Diken,.İ.H (2008) Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed. Diken,.İ.H), PegemA Akademi, Ankara. 33

34 COG2214 Özel Eğitim II (3 0 3) Temel Öğretme Yöntemi :Öğrenme güçlüğünü tanılama ve sınıflandırma, öğrenme güçlüğünün nedenleri, öğrenme güçlüğünü önleme ve erken tanı, öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimleri, bedensel engellileri tanılama ve sınıflandırma,bedensel engellilik nedenleri, bedensel engeli önleme ve erken tanı,bedensel engellilerin eğitimleri, yaygın gelişim bozukluğu olan çocukları tanılama ve sınıflandırma,yaygın gelişim bozukluğu nedenleri, yaygın gelişim bozukluğunu önleme ve erken tanı, yaygın gelişim bozukluğu olan çocukların eğitimleri, zihinsel engellileri tanılama ve sınıflandırma zihinsel engellilik nedenleri, zihinsel engeli önleme ve erken tanı, zihinsel engellilerin eğitimleri, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukları tanılama ve sınıflandırma, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarda erken tanı :Öğrenme güçlüğü olan çocuklar hakkında bilgi sahibi olmak, bedensel engelli çocuklar hakkında bilgi sahibi olmak,yaygın gelişim bozukluğu olan çocuklar hakkında bilgi sahibi olmak,zihinsel engelli çocuklar hakkında bilgi sahibi olmak üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar hakkında bilgi sahibi olmak :IV.Yarıyıl (3 Teorik, haftada toplam 3 saat) :Anlatım,soru-cevap,beyin fırtınası,araştırma,tartışma :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu Sınavı (%70) :Ataman,A. (Ed) (2003), Özel Gereksinimli Çocuklar, Özel Eğitime Giriş,Gündüz Yayıncılık.Diken,.İ.H (2008) Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed. Diken,.İ.H), PegemA Akademi, Ankara.Akçamete, G. (2009) Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimli Olana Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed.Akçamete, G. ) Kök Yayıncılık, Ankara. 34

35 COG2216 Seminer (2 0 2) Temel Öğretme Yöntemi :Araştırma konusu belirleme, araştırmanın planlanması, kaynak taraması, araştırma süreci, araştırma sonucunun raporlaştırılması, sunum,tartışma,değerlendirme :Bu dersle mesleki alanda araştırma yapma ve sunma becerisi kazandırılacaktır. :IV.Yarıyıl (2 Teorik, haftada toplam 2 saat) :Görsel, anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, sorucevap : Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :Karasar, N. (1996). Araştırmalarda Rapor Hazırlama (8. Baskı). Ankara: 3A Araştırma,Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti.,Karasar, N. (1996). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler (7.Baskı). Ankara: 3A Araştırma, Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti.,Arıkan R. (2004).Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama, Asil YayınDağıtım, Ankara,Kaptan S.(1995), Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Tek Işık Ofset Tesisleri, Ankara. Nazik H., Arlı M.(2001), Araştırma Teknikleri, AY-PA Yayınları,İstanbul.Seyidoğlu, H.(1993), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem,İstanbul. Ünver Ö.(2000), Uygulamalı İstatistik, Bilim Yayınları, Ankara, 1985.Yıldırım A., Şimşek H., Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara.Yıldırım C.(1996), Eğitimde Araştırma Metodları, Ay Yıldız Yayınları,Ankara. 35

36 COG2218 Mesleki Yabancı Dil II (2 0 2) :Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma, Çocuk psikolojisi,aile Eğitimi, Çocuk ve çevre, Çocuk sağlığı ve beslenme, Çocuk edebiyatı ve medya, Yaratıcı sanat, Müzik, yaratıcı hareket, dans ve drama. Temel Öğretme Yöntemi :Bu derste öğrenciye; temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır :IV.Yarıyıl (2 Teorik, haftada toplam 2 saat) :Soru-cevap, sözlü ve görsel anlatım, öğrenci merkezli, uygulama :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar 36

37 COG2250 Özel Eğitim Araç ve Gereç Geliştirme (3 0 3) Temel Öğretme Yöntemi :Görme engelli çocuğun gereksinimlerine uygun araç gereç tasarlamak, Görme engelli çocuğun gereksinimlerine uygun tasarlanan aracı hazırlamak, Zihin engelli çocuğun gereksinimlerine uygun araç gereç tasarlamak, Bedensel engelli çocuğun gereksinimlerine uygun araç- gereç tasarlamak, Zihin engelli çocuğun gereksinimlerine uygun tasarlanan aracı hazırlamak, Bedensel engelli çocuğun gereksinimlerine uygun tasarlanan aracı hazırlamak, Yaygın gelişim bozukluğu olan çocuğun gereksinimlerine uygun araç gereç tasarlama, Yaygın gelişim bozukluğu olan çocuğun gereksinimlerine uygun tasarlanan araç gereci hazırlamak :Bu ders sonunda öğrenciye özel gereksinimli çocuklara uygun araç-gereç yapabilme yeterliliği kazandırılacaktır :IV.Yarıyıl (3 Teorik, haftada toplam 3 saat) :Bu modülde, gözlem, beyin fırtınası, model olma, kütüphane ve internet araştırması, grup çalışması, tasarım çalışması vb. yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu :Ş.oğuzkan yaratıcı çocuk etkinlikleri kağıt vs dergilerikırtasiye malzemeleri, montessori materyalleri, internet, dergiler vb 37

38 COG2252 Çocuk ve Müzik (2 0 2) :Müzik Dağarcığı, Müzikleri Derleme, Müzik Eğitimi, Müzik Etkinliklerini Planlama ve Uygulama, Özel Gereksinimli Çocuklarda Müzik Etkinlikleri Planlama ve Uygulama, Ritim çalışmaları, Ritim çalışmalarını uygulama :Bu dersi alan öğrencinin; Müzik darcığını geliştirmek,çocuğun gelişimine uygun müzik ve Ritm etkinliklerini uygulama yeterliklerini kazandırmak. :IV.Yarıyıl (2 Teorik, haftada 2 ders saati) Temel Öğretme Yöntemi :Görsel, anlatım, uygulama :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu. :ÖMEROĞLU, E., ERSOY, Ö., FATMA TEZEL ŞAHİN, F., KANDIR, A., TURLA, A. (2004). Müziğin Okul Öncesi Eğitimde Kullanılması, Kök Yayıncılık.BAL, S. ve Artan, İ. (1995). 0-6 Yaş Çocuklarının Müzik eğitimi, YA-PA Yayınları.DİKİCİ SIĞIRTMAÇ, A. (2005). Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi, Kare Yayınları.KOÇAK,K.O. EROL,O (2005). Karamela Sepeti. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.ÖZTÜRK, A. (2008). Okul Öncesi Eğitimde Müzik, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.BİLEN,S., ÖZEVİN,B., UCAL ÇANAKAY, E. (2009). Orff Destekli Etkinliklerle Müzik Eğitimi, Müzik Eğitimi Yayınları 38

39 COG2254 Davranış Yönetimi (2 0 2) Temel Öğretme Yöntemi :Hedef davranış, Hedef davranışın ölçümü ve kaydı, Uygun olan davranışın sistematik olarak artırılması, Uygun olmayan davranışların sistematik olarak azaltma, Davranış kaydı teknikleri, Davranış sağaltımı planlama, Değiştirilen davranışta kalıcılık, Değiştirilen davranışın genellenmesi. :Bu dersle çocuklarda davranış yönetimi konusunda bilgi ve beceri kazandırılacaktır. :IV.Yarıyıl (2 Teorik, haftada 2 ders saati) :Görsel, anlatım, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, sorucevap, gösterim. :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu. :Tekin,E. ve Kırcaali-İftar,G.(2001) Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri.Nobel Yayınları,Ankara.Özyürek, M. (2005) Olumlu Sınıf Yönetimi. Kök Yayınları Ankara.Özyürek, M. (2004) Davranış Değiştirme. Kök Yayınları Ankara.Erbaş, D. (2005) İşlevsel Davranış Analizi. Kök Yayınları Ankara.Tekin,E. ve Kırcaali-İftar,G. (1997) Tek Denekli Araştırma Yöntemleri, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara. 39

40 COG2256 İşletme Yönetimi II (3 0 3) :Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Örgütleme Yapmak,Yöneltmek, Yöneltmek,Koordinasyon Sağlamak,Denetim Yapmak, İş Analizi Yapılmasını Sağlamak,İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek,İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek,İşgören Performansını Değerleme, İş Değerleme,Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak,Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak,Kapasite ve Stok Planlaması, Hedef Pazarı Belirlemek,Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Tutundurma Politikalarını Belirlemek, Dağıtım Politikalarını Belirlemek,Müşteri İlişkilerini Yönetmek, Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek,Borç ve Alacakları Yönetmek,Varlıkları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek,Kaynakları Yönetmek :İşletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak :IV.Yarıyıl (3 Teorik,,haftada toplam 3 saat) Temel Öğretme Yöntemi :Görsel, anlatım, uygulama, grup çalışması :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu 40

41 COG2258 Girişimcilik (2 0 2) Temel Öğretme Yöntemi :Girişimcilik kavramı, önemi ve sınıflandırılması; Dünyada ve Türkiye'de girişimcilik; girişimcilik süreci; girişimci bireylerin özellikleri, girişimcilikte yenilikçilik, yaratıcılık ve motivasyon; girişimcilik öyküleri; girişimcilikte örnek olay inceleme; iş planı hazırlama ve dokümantasyon haline getirme. :IV.Yarıyıl (2 Teorik,,haftada toplam 2 saat) :Görsel, anlatım, uygulama, grup çalışması :Teorik Ara Sınav ( %20 ) ve Dönem Ödevi (%10) Dönem Sonu Sınavı (%70) 41