Tıpta Türkçe Kullanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tıpta Türkçe Kullanımı"

Transkript

1 Tıpta Türkçe Kullanımı

2 Tıpta Türkçe Kullanımı Dr. Bülent Celasun

3 Dil

4 Dil!

5 Dil?

6 Tıp Dili

7

8

9

10 Sorun, anlaşılmaz olmak.

11 Nevzaddaki iltihabat-ı sunduka-i tabliyede nezlat-ı basitede olduğu gibi hafif tefellüsat-ı muhati-i sathiyeden ta irtişah-ı beyne l hücevreviyeye kadar ale d-derecat tegayyurat meşhud olur ve daima musli, koyu ve ekseriya sıvışkan ve hüceyrat-ı kayhiye ile karışık ifrazat husule gelir. (Muallim Ziya Nuri, 1909)

12 Nevzaddaki iltihabat-ı sunduka-i tabliyede nezlat-ı basitede olduğu gibi hafif tefellüsat-ı muhati-i sathiyeden ta irtişah-ı beyne l hücevreviyeye kadar ale d-derecat tegayyurat meşhud olur ve daima musli, koyu ve ekseriya sıvışkan ve hüceyrat-ı kayhiye ile karışık ifrazat husule gelir. (Muallim Ziya Nuri, 1909)

13 Perkütan transhepatik kolanjiyografinin evaluasyonunda primer (inisiyal) kriter duktusların opasifikasyonudur. Parametrelerden kontur irregülaritesi, striktürler, inhomojenite ve defektler sayılabilir. Klinik diagnoz, radyolojik diagnostik metodlarla konfirme edilmelidir. Hüseyin Akan. Tıpça üzerine Türkçe düşünceler. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji (2003) 9:

14 Perkütan transhepatik kolanjiyografinin evaluasyonunda primer (inisiyal) kriter duktusların opasifikasyonudur. Parametrelerden kontur irregülaritesi, striktürler, inhomojenite ve defektler sayılabilir. Klinik diagnoz, radyolojik diagnostik metodlarla konfirme edilmelidir. Hüseyin Akan. Tıpça üzerine Türkçe düşünceler. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji (2003) 9:

15 Sorular Kullandığım dil Türkçe değilse ne? Neden Türkçe kullanmıyorum? Kullandığım dilin nesi varmış ki? Nasıl konuşacağıma kim karışabilir?

16

17 Çözüm, anlaşılır olmak.

18

19 Chilek Borekchi Cooltuk Doshe Arslans Myhosh Happy Hamile Club Mey Sales Force Hair Designer Faruk

20 Her İşin Bir Okulu Var!

21 Her İşin Bir Okulu Var! Submarine / denizaltı Cherry kiraz Sour cherry vişne!

22 Her İşin Bir Okulu Var! Rose hip / gül meyvası?

23 Her İşin Bir Okulu Var! Apfel / apfelsine

24 Birebir çeviri! Bilgisayar Knowledge Computer counter Diz üstü Above knee, Laptop knee top İç savaş Internal war Civil war

25 Birebir çeviri! Bilgisayar Knowledge Computer counter Diz üstü Above knee, Laptop knee top İç savaş Internal war Civil war

26 Birebir çeviri! Bilgisayar Knowledge Computer counter Diz üstü Above knee, Laptop knee top İç savaş Internal war Civil war

27 Amerikalılar işi biliyor. Ne demiş adamlar? "i" yani ben, "lav" yani seni, "yu" yani seviyorum. Cem Yılmaz, Gora

28 Bu Harfler Nece? Em Pi MP3 BT cc Üç

29 Bu Sözcükler Nece? Speküle etmek Atake etmek Ekarte etmek Miks / mikst Proçes / proses Squamöz Cervicit / servix To speculate? To attack?? (Fransızca) Mixed Process Squamous Cervicitis / cervix

30 Osmanlıca! Mayi Mevcut Ebatlar Tetkik Hakim Harabiyet Habis / selim Menşe Sıvı Var Boyutlar İnceleme Baskın Zedelenme Kötücül / iyicil Köken

31 Özel Adlar! Goblet Wilm s Nabothi Leyding Descement Good-Pasture Hashimato YANLIŞ goblet Wilms Naboth Leydig Desçemet Goodpasture Hashimoto DOĞRU

32 Yanlış Kullanımlar Yeniden nüks etmek Geri iade etmek Yapılan inceleme Pleomorfik şekilli

33 Yanlış Kullanımlar Yeniden nüks etmek Geri iade etmek Yapılan inceleme Pleomorfik şekilli Yinelemek Geri vermek İnceleme Pleomorfik

34 Birkaç Yazım Yanlışı Barsak Duedonum Tükrük Erezyon Menapoz Özefagus Stoplazma Bağırsak Duodenum Tükürük Erozyon Menopoz Özofagus Sitoplazma

35 Birkaç Yazım Yanlışı Daha! Carsinoma Sarcom Abse Konjuktiva Lipofuksin Fekaloid Hyalin Carcinoma Sarcoma Apse Konjunktiva Lipofuskin Fekalit Hıyalin

36 Bunlar Gerekli Mi? (1) intakt junction blue nevus respiratuar prekürsör hipersensitivite multipl - korunmuş bileşke mavi nevus solunum... öncü aşırı duyarlılık çok sayıda

37 Bunlar Gerekli Mi? (2) small cell carsinoma destrüksiyon primer / sekonder spesifik / sensitif irregüler küçük hücreli... - yıkım - birincil / ikincil - özgül / duyarlı - düzensiz

38 Bunlar Gerekli Mi? (2) small cell carsinoma!! destrüksiyon primer / sekonder spesifik / sensitif irregüler - düzensiz küçük hücreli... - yıkım - birincil / ikincil - özgül / duyarlı Almanca : Kleinzelligen karzinom Fransızca : Cancer à petites cellules

39 Bunlar Gerekli Mi? (3) grad / grade spindle rezidü metod wedge biyopsi orijin - derece - iğ, iğsi - kalıntı - yöntem - kama biyopsi - kaynak, köken, başlangıç

40 Bunlar Gerekli Mi? (4) bukkal mukoza - yanak mukozası stratifiye - çok katlı, katmanlı elongasyon, elonge - uzama, uzamış komponent - öğe, unsur, bileşen hematojen - kan yoluyla multinükleer - çok çekirdekli

41 Tek mi Çok mu (1)? Tekil / çoğul Datalar Datum / Data Septalar Septum / Septa Emboliler Embolus / emboli Trabecula Trabecula / trabeculae

42 Tek mi Çok mu (1)? Tekil / çoğul Datalar Datum / Data Septalar Septum / Septa Emboliler Embolus / emboli Trabecula Trabecula / trabeculae

43 Tek mi Çok mu (1)? Tekil / çoğul Datalar Datum / Data Septalar Septum / Septa Emboliler Embolus / emboli Trabecula Trabecula / trabeculae

44 Tek mi Çok mu (1)? Tekil / çoğul Datalar Datum / Data Septalar Septum / Septa Emboliler Embolus / emboli Trabecula Trabecula / trabeculae

45 Tek mi Çok mu (1)? Tekil / çoğul Datalar Datum / Data Septalar Septum / Septa Emboliler Embolus / emboli Trabecula Trabecula / trabeculae

46 Tek mi Çok mu (2) gangliya Ganglion / ganglia asiniler Acinus / acini meati Meatus / meatus condyloma Condyloma acuminatum accuminata condyloma accuminata Condylomata acuminata

47 Tek mi Çok mu (2) gangliya Ganglion / ganglia asiniler Acinus / acini meati Meatus / meatus condyloma Condyloma acuminatum accuminata condyloma accuminata Condylomata acuminata

48 Tek mi Çok mu (2) gangliya Ganglion / ganglia asiniler Acinus / acini meati Meatus / meatus condyloma Condyloma acuminatum accuminata condyloma accuminata Condylomata acuminata

49 Tek mi Çok mu (2) gangliya Ganglion / ganglia asiniler Acinus / acini meati Meatus / meatus condyloma Condyloma acuminatum accuminata condyloma accuminata Condylomata acuminata

50 Tek mi Çok mu (2) gangliya Ganglion / ganglia asiniler Acinus / acini meati Meatus / meatus condyloma Condyloma acuminatum accuminata condyloma accuminata Condylomata acuminata

51 Tek mi Çok mu (2) gangliya Ganglion / ganglia asiniler Acinus / acini meati Meatus / meatus condyloma Condyloma acuminatum accuminata (tekil) condyloma Condylomata acuminata accuminata (çoğul)

52 Yanlış Çeviri Reversible

53 Yanlış Çeviri Reversible Recyclable Geri dönüşlü Geri dönüşümlü

54 Amma çevirdik! (1) I have a pencil. She has two pens. Do you have a piece of paper? The cells have hyperchromatic nuclei. The nuclei have irregular borders.

55 Amma çevirdik! (1) I have a pencil. She has two pens. Do you have a piece of paper? The cells have hyperchromatic nuclei. The nuclei have irregular borders.

56 Amma çevirdik! (1) I have a pencil. She has two pens. Do you have a piece of paper? The cells have hyperchromatic nuclei. The nuclei have irregular borders. Sorry, I don t have time. Doesn t matter, I have a headache already!

57 Amma çevirdik! (2)... atipik gliyal hücrelerin varlığı gözlendi... lenfosit infiltrasyonunun varlığı gözlendi... mast hücresi varlığı gözlendi

58 Amma çevirdik! (2)... atipik gliyal hücrelerin varlığı gözlendi... lenfosit infiltrasyonunun varlığı gözlendi... mast hücresi varlığı gözlendi

59 Amma çevirdik! (2)... atipik gliyal hücreler izlendi... lenfosit infiltrasyonu gözlendi... mast hücresi görüldü

60 Doktor Türkçesi Yakın akrabaları, arkadaşları, daha da kötüsü ev arkadaşları doktorluk mesleğini icra edenlerin ilk başta anlamadıkları ama zaman geçtikçe ayak uydurdukları tarzancamsı dil... Ekşi Sözlük'ten...

61 Doktor Türkçesi Ülkemde herkes Latinceyi ana dili gibi konuşabildiği için, doktorun söylediğini anlamamak hastaların suçudur. Uludağ Sözlük'ten...

62 Basitçe anlatamıyorsanız, yeterince anlamamışsınız demektir. Albert Einstein

63 Güzel Örnekler

64 Güzel Örnekler Seçenek Sınav Yanıt Belge Açıklama Etkinlik

65 Güzel Örnekler Solunum Kıkırdak Son dönem Doğumsal Yerel

66 Sorular Kullandığım dil Türkçe değilse ne? Neden Türkçe kullanmıyorum? Kullandığım dilin nesi varmış ki? Nasıl konuşacağıma kim karışabilir?

67

68 Şimdi n'olacak?

69 Şimdi n'olacak? Transözofageal ultrasonografinin rezolusyonundaki artış sayesinde, mediastinal lenf nodlarınızın ne kadar atake olduğunu detaylı olarak vizualize edebileceğimizi söyleyebilirim.

70 The Doctor, Sir Luke Fildes

71 Obstrüksiyon Abdominal Parsiyel Pruritus Simültane Sirkülasyon Postprandial Dismenore Premenarş Redüksiyon Distansiyon Palmar Sürvi Pulmoner Kütanöz

72