T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 75 TEMMUZ 2012 SAYI: 2658 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 97 Karar Tarihi : 05/07/2012 Konu : Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar Ve Eki Çizelgede Değişiklik Yapılması Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 22/06/2012 tarihli ve sayılı yazısı eki rapor üzerine Kurulumuzda görüşülen Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ve eki Çizelgede ekli örneğine göre değişiklik yapılması kararlaştırıldı. Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Ömer DİNÇER Millî Eğitim Bakanı Dr. Hüseyin ŞİRİN Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ Abdülkadir YILMAZ Prof. Dr. Cengiz ALACACI İbrahim BÜKEL Dr. İbrahim DEMİRCİ

2 290 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR MADDE 1-Temmuz 2009 tarihli ve 2622 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu Esaslar, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 2-Aynı Esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. k) Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı: Bakanlıkça veya Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı MADDE 3-Aynı Esasların 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 7 - Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim süreçlerinden birini tamamlamamış ya da yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması yapılmaz. Öğretmenliğe; ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından en az lisans düzeyinde mezun olanlar, ilgili mevzuat uyarınca öğretmenlik için öngörülen merkezî sınavlardan aldıkları puan esas alınarak, Bakanlıkça alanlara göre belirlenecek taban puanın üstünde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre atanırlar. Ancak ilköğretim Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanların ataması yapılabilir. MADDE 4-Aynı Esasların 8 nci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Eğitimi /Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı Olmayanların Atamaları Bu Esasların 7 nci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleriyle sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla; ek çizelgede yer verilen

3 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 291 yükseköğretim programlarından mezun olanlardan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programı/pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını tamamlamamış olanlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde, pedagojik formasyon eğitimleri daha sonra yaptırılmak üzere alan öğretmenliklerine atanabilirler. Hâlen Devlet memuru olup mezuniyeti itibarıyla eğitim kurumlarına atanabilecek durumda olanlardan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programı/pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını tamamlamamış olanların durumu da bu kapsamda değerlendirilir. MADDE 5-Aynı Esasların 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programına Alınacaklar Madde 14 - Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen alan öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programlarına, ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca belirlenir. MADDE 6-Aynı Esasların Geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Geçici Madde 4-14/07/2005 tarihli ve 192 sayılı Kurul Kararı ile Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılan İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret) alan öğretmenliğine, 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı Kurul Kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarında Öğretim Yılı ve daha önceki öğretim yıllarında öğrenim görmekte olup bu programlardan mezun olanların, Teknoloji ve Tasarım alanı öğretmenliğine atanmalarına herhangi bir öncelik tanınmadan devam edilir. MADDE 7- Aynı Esasların Geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programlarını başarı ile tamamlayan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, MADDE 8- Aynı Esaslar eki çizelgeye eklenen yeni alanlar ve çizelgedeki bazı alanlarda yapılan değişiklikler ektedir. MADDE 9-Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 10-Bu Esaslarla ilgili hükümleri Milli Eğitim Bakanı yürütür.

4 292 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN ÇİZELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ÇİZELGE SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAĞI DERSLER 7 Beden Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Beden Eğitimi Trafik ve İlk Yardım Sağlık Bilgisi Spor Etkinlikleri (6, 7 ve 8. sınıflar için) Halk Oyunları Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Spor Alanı ile ilgili Dersleri Beden Eğitimi ve Sporla İlgili Diğer Dersler Beden Eğitimi ve Spor Spor ve Fiziki Etkinlikler 8 Bilişim Teknolojileri 1. Bilgisayar Öğretmenliği 2. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği 3. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği 4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği 5. Bilgisayar Mühendisliği (*) 6. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği (*) 7. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (*) 8. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (**) 9. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*) (**) 10. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (*) (**) 11. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü (*) (**) 12. Bilgi Teknolojileri (*) (**) (**) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Atanamazlar. Bilgisayar Mikroişlemciler Lojik Veri Tabanı Bilgi Teknolojileri I - II Bilim ve Teknoloji Bilgi ve İletişim Teknolojisi Bilişim Teknolojileri Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojileri Bilişim Teknolojileri Alanının; Bilgisayar Teknik Servisi Ağ İşletmenliği Web Programcılığı Veri Tabanı Programcılığı Dallarının alan ortak ve dal dersleri Diğer alanların Bilişim Teknolojileri Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 9 Biyoloji 1. Biyoloji Öğretmenliği 2. Biyoloji Bölümü (*) Biyoloji Sağlık Bilgisi Fen ve Teknoloji Araştırma Teknikleri Araştırma Teknikleri ve İstatistik İnsan Anatomisi Anatomi-Fizyoloji-Biyoloji (Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı) Çevre Sistemleri Trafik ve İlk Yardım Fen Bilimlerine Giriş Fen Bilimleri Fen Bilimleri ( Ortaokul ) Çevre ve Bilim Bilim Uygulamaları

5 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1. Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği 2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü (*) 4. Çocuk Gelişimi Bölümü (*) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanının; Erken Çocukluk Eğitimi Özel Eğitim Dallarının Alan Ortak ve Dal Dersleri Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanının; Sosyal Destek Hizmetler Dalının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile ilgili dersleri ve modülleri Diğer Alanların Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri Okul Öncesi Eğitimi Özel Eğitim Okul ve Sınıflarında Okul Öncesi Eğitimi 16 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (**) 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (**) Ortaöğretim kurumlarına atanamazlar. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Din Kültürü ve Meslek Ahlâkı Din, Ahlak ve Değerler (Kur an-ı Kerim, Hz.Muhammed in Hayatı, Temel Dini Bilgiler) 3. İlâhiyat Fakültesi (*) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Din Kültürü ve Meslek Ahlâkı İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Kur an-ı Kerim, Mesleki Arapça, Temel Dini Bilgiler, Siyer, Fıkıh, Tefsir, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, Hadis, İslam Tarihi, Kelam, Hitabet ve Mesleki Uygulama) Tezhip Hüsn-ü Hat Dinî Musiki Arapça Din, Ahlak ve Değerler (Kur an-ı Kerim, Hz. Muhammed in Hayatı, Temel Dini Bilgiler) 22 Fen Bilimleri / Fen ve Teknoloji Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen ve Teknoloji Fizik Kimya Biyoloji Tarım Trafik ve İlk Yardım Fen Bilimleri ( Ortaokul ) Bilim Uygulamaları Çevre ve Bilim 23 Fizik 1. Fizik Öğretmenliği 2. Fizik Bölümü (*) 3. Fizik Mühendisliği (*) Fizik Fizik Uygulamaları Fen ve Teknoloji Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma Teknikleri Araştırma Teknikleri ve İstatistik Fen Bilimlerine Giriş Fen Bilimleri Fen Bilimleri( Ortaokul ) Bilim Uygulamaları Çevre ve Bilim

6 294 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz Gıda Teknolojisi 1. Besin Teknolojisi Öğretmenliği 2. Gıda Mühendisliği (*) 3. Gıda Teknolojisi (lisans) (*) 4. Gıda Bilimi ve Teknolojisi (*) Gıda Teknolojisi Alanının; Gıda Kontrol Süt İşleme Sebze ve Meyve İşleme Hububat İşleme Zeytin İşleme Çay Üretimi ve İşleme Dallarının alan ortak ve dal dersleri Diğer alanların Gıda Teknolojisi Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri Et ve Et Ürünleri İşleme Fırıncılık Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı dal dersleri Şarküteri, Bakkal Gıda Pazarlama Satış Elemanlığı dal dersleri 29 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1. Görme Engelliler Öğretmenliği 2. Özel Eğitim Öğretmenliği (**) 3. Özel Eğitim Bölümü (**) (**) Kredilerinin en az % 30 unu görme engellilerin eğitimi alanında aldığını belgelendirenler Görme Engelliler İlkokullarının 1-4 Sınıf Dersleri İlkokulların Görme Engelliler Özel Eğitim Sınıfı ( 1-4 sınıf dersleri ) Gezerek Özel Eğitim Uygulamaları Grup Gözetimi ve Eğitimi Uygulamaları Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Özel Eğitim Alan Uygulamaları İşitme ve Zihin Engelliler Alanına Ait Dersler Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Özel Eğitim Merkezi Uygulamaları (*) Özel Eğitim Okulları Bünyesinde Okul Öncesi Eğitim Verilen Sınıflardaki Eğitim Uygulamaları(*) Birden Fazla Yetersizliği Olan ve Yetersizliklerin-den Biri Görme Olan Öğrenciler İçin Açılan Özel Eğitim Sınıflarının 1-8 Sınıf Dersleri (**) (*) Okul öncesi / anasınıfı öğretmeni veya çocuk gelişimi ve eğitimcisi ile birlikte görev yapar. (**) İlköğretim okulu programından farklı bir özel eğitim programı uygulanan sınıflar 30 Görsel Sanatlar/ Resim 1. Resim Öğretmenliği 2. Resim - İş Öğretmenliği 3. Resim Bölümü (*) Resim Görsel Sanatlar Sanat Etkinlikleri (6, 7 ve 8 inci sınıflar için) Sanat Tarihi Görme Engelliler Ilköğretim Okulu Modelaj-İş Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Görsel sanatlar Alanı ile ilgili Dersleri Diğer Alanların Resim ile İlgili Dersleri Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar v.b) (Ortaokul) 34 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 1. Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (*) 3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (*) 4. Ergoterapi Bölümü (*) 5. Hemşirelik Yüksekokulu (*) 6. Sağlık Yüksekokulu - Sağlık Memurluğu Bölümü (*) - Hemşirelik Bölümü (*) Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının; Yaşlı Bakımı Hasta Bakımı Engelli Bakımı Dallarının alan ortak ve dal dersleri Diğer alanların Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri

7 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Harita-Tapu- Kadastro Harita-Tapu- Kadastro Tekniği 1. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (*) 2. Harita Mühendisliği (*) 3. Şehir ve Bölge Planlama (*) Harita-Tapu-Kadastro Alanının; Haritacılık Tapuculuk Kadastroculuk Dallarının Hukukla ilgili dersler dışındaki alana ait alan ortak/ dal dersleri Diğer alanların Harita-Tapu-Kadastro Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri Harita-Tapu- Kadastro Hukuk Hukuk Fakültesi (* ) Harita-Tapu-Kadastro Alanının; Haritacılık Tapuculuk Kadastroculuk Dallarının Hukukla ilgili alan ortak/ dal dersleri Diğer alanların Harita-Tapu-Kadastro Alanına ait hukukla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri 37 İlköğretim Matematik İlköğretim Matematik Öğretmenliği İlköğretim Matematik Matematik Geometri Analitik Geometri Matematik Uygulamaları 38 İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri İlâhiyat Fakültesi (*) İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri (Kur an-ı Kerim, Mesleki Arapça, Temel Dini Bilgiler, Siyer, Fıkıh, Tefsir, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, Hadis, İslâm Tarihi, Kelam, Hitabet ve Mesleki Uygulama) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Tezhip Hüsn-ü Hat Dinî Musikî Din Kültürü ve Meslek Ahlâkı Arapça Din, Ahlak ve Değerler ( Kur an-ı Kerim, Hz.Muhammed in Hayatı,Temel Dini Bilgiler )

8 296 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz İnşaat Teknolojisi Yapı Tasarım 1. Yapı Öğretmenliği 2. Yapı Ressamlığı Öğretmenliği 3. Yapı Tasarım Öğretmenliği 4. İnşaat Mühendisliği (*) 5. Mimarlık (*) İnşaat Teknolojisi Alanının; Çelik Yapı Teknik Ressamlığı İç Mekan Teknik Ressamlığı Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Restorasyon Statik Yapı Teknik Ressamlığı Ahşap Yapı Sistemleri Betonarme Yapı Sistemleri Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama Çatı Sistemleri Yapı İç Mekan Dekorasyonu Yapı Yalıtımı Yapı Yüzey Kaplama Dallarının alan ortak ve dal dersleri Raylı Sistemler Teknolojisi Alanının; Raylı Sistemler İnşaat Dalının alan ortak ve dal dersleri Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal dersleri Harita-Tapu-Kadastro Alanının; Haritacılık ve Kadastroculuk dallarının Hukuk dersleri dışındaki alan ortak ve dal dersleri Diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri Boyacılık ve Yüzey Hazırlama Döşeme ve Duvar Kaplamacılığı Sıvacılık Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı (Masif Taş Kaplama derslerine) İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı dal dersleri Yapı Dekorasyon 1. İç Mimarlık (*) 2. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (*) İnşaat Teknolojisi Alanının; Restorasyon İç Mekan Teknik Ressamlığı Yapı İç Mekan Dekorasyonu Dallarının alan ortak ve dal dersleri Alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal dersleri Diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı dal dersleri 42 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1. İşitme Engelliler Öğretmenliği 2. Özel Eğitim Öğretmenliği (**) 3. Özel Eğitim Bölümü (**) (**) Kredilerinin en az % 30 unu işitme engellilerin eğitimi alanında aldığını belgelendirenler İşitme Engelliler İlkokullarının 1-4 Sınıf Dersleri İlkokulların İşitme Engelliler Özel Eğitim Sınıfı ( 1-4 sınıf dersleri ) Gezerek Özel Eğitim Uygulamaları Grup Gözetimi ve Eğitimi Uygulamaları Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Özel Eğitim Alan Uygulamaları Görme ve Zihin Engelliler Alanına Ait Dersler Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Özel Eğitim Merkezi Uygulamaları (*) Özel Eğitim Okulları Bünyesinde Okul Öncesi Eğitim Verilen Sınıflardaki Eğitim Uygulamaları(*) Birden Fazla Yetersizliği Olan ve Yetersizliklerinden Biri İşitme Olan Öğrenciler İçin Açılan Özel Eğitim Sınıflarının 1-8 Sınıf Dersleri (**) (*) Okul öncesi / anasınıfı öğretmeni veya çocuk gelişimi ve eğitimcisi ile birlikte görev yapar. (**) İlköğretim okulu programından farklı bir özel eğitim programı uygulanan sınıflar

9 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Kimya/ Kimya Teknolojisi 1. Kimya Öğretmenliği 2. Kimya Bölümü (*) 3. Kimya Mühendisliği (*) Kimya Kimya Uygulamaları Fen ve Teknoloji Araştırma Teknikleri Araştırma Teknikleri ve İstatistik Fen Bilimlerine Giriş Fen Bilimleri Seramik Kimyası Su Bilgisi Atık Sular Bilgisi Kağıt Üretimi Kimya Teknolojisi Alanının; Boya Üretimi ve Uygulama Lastik Üretimi Petrol - Rafineri Petrol - Petrokimya Deri İşleme Kimya Laboratuvarı Proses Dallarının alan ortak ve dal dersleri Diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri Fen Bilimleri ( Ortaokul ) Bilim Uygulamaları Çevre ve Bilim 51 Matematik 1. Matematik Öğretmenliği 2. Matematik Bölümü (*) Matematik Geometri Analitik Geometri Meslekî Matematik İlköğretim Matematik Astronomi ve Uzay Bilimleri İstatistik Araştırma Teknikleri Araştırma Teknikleri ve İstatistik Matematik Uygulamaları 56 Muhasebe ve Finansman 1. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği 2. İşletme Öğretmenliği Muhasebe ve Finansman Alanının; Bilgisayarlı Muhasebe Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Finans ve Borsa Hizmetleri Dallarının alan ortak ve dal dersleri Pazarlama ve Perakende Alanının; Satış Elemanlığı Sigortacılık Emlak Komisyonculuğu Gıda Satış Elemanlığı Dallarının alan ortak ve dal dersleri Diğer alanların Muhasebe ve Finansman Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi Girişimcilik

10 298 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz Müzik Müzik/ - Bağlama (**)/ - Kanun (**)/ - Ut (**)/ - Kontrbas (**)/ - Flüt (**)/ - Keman (**)/ - Gitar (**)/ - Viyola (**)/ - Viyolonsel (**)/ - Piyano (**)/ - Ney (**)/ - Kemençe (**)/ - Tambur (**)/ - Klarnet (**)/ - Bireysel Ses Eğitimi (**)/ - Türk ve Batı Müziği Koro Eğitimi (**)/ - Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları (**)/ - Müziksel İşitme Okuma ve Yazma (**) (**) Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Müzik öğretmenliğine seçilenler, sınavda başarılı oldukları bu liselerin Bağlama Müziksel İşitme Okuma ve Yazma gibi müzik alt alanları norm kadrosu ile ilişkilendirilirler. 1. Müzik Öğretmenliği 2. Müzik bölümü/ana bilim dalları (*) 3. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile Devlet Konservatuvarının; - Temel Bilimler Bölümü (*) - Kompozisyon Bölümü (*) - Ses Eğitimi Bölümü (*) - Müzik Bilimleri Bölümü (*) - Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar) (*) - Bando Şefliği (*) - Folklor ve Etnomüzikoloji (*) - Müzikoloji (*) - Opera (*) - Şan ve Opera (*) - Türk Sanat Müziği (*) - Çalgı Yapımı (*) - Şan (*) - Türk Halk Oyunları (*) - Türk Müziği (*) - Türk Musikisi (*) - Koro (*) - Müzik Teknolojisi (*) - Müzik Teorisi (*) - Türk Halk Müziği (*) - Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Anasanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı) (*) Müzik Müzik Alt Alanı Sanat Etkinlikleri (6, 7 ve 8. sınıflar için) Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik Alanı ile ilgili Dersleri Diğer Alanların Müzik Alanı ile İlgili Dersleri

11 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Sağlık Acil Sağlık Hizmetleri Çevre Sağlığı 1. Tıp Fakültesi (Acil Tıp) (*) 2. Tıp Fakültesi (*) 3. Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik Bölümü (*) - Ebelik Bölümü (*) 4. Hemşirelik Yüksekokulu (*) 5. Sağlık Yüksekokulu - Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü (*) - Hemşirelik Bölümü (*) - Ebelik Bölümü (*) - Sağlık Memurluğu Bölümü (*) 1. Çevre Mühendisliği (*) 2. Çevre Bilimleri ve Yönetimi (*) Acil Sağlık Hizmetleri Alanının; Acil Tıp Teknisyenliği Dalının, alan ortak/ dal dersleri ve modülleri Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili dal dersleri Diğer Alanların Acil Sağlık Hizmetleri alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri Sağlık Bilgisi Trafik ve İlk Yardım Çevre Sağlığı Alanının; Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalının, alan ortak/ dal dersleri ve modülleri Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili dal dersleri Diğer alanların Çevre Sağlığı Alanına ait alan ortak/ dal dersleri ve modülleri Radyoloji 1. Tıp Fakültesi (Radyoloji) (*) 2. Tıp Fakültesi (*) Radyoloji Alanının; Radyoloji Teknisyenliği Dalının, alan ortak/ dal dersleri ve modülleri Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili dal dersleri Diğer alanların Radyoloji Alanına ait alan ortak/ dal dersleri ve modülleri Sağlık Bilgisi Trafik ve İlk Yardım Tıbbi Laboratuvar 1. Tıp Fakültelerinin; - Mikrobiyoloji (*) - Hematoloji (*) - Patoloji (*) - Biyokimya (*) - Parazitoloji (*) - Klinik Bakteriyoloji (*) - Enfeksiyon Hastalıkları (*) 2. Tıp Fakültesi (*) 3. Fen Fakültesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi - Biyoloji (*) (**) - Biyokimya (*) (**) 4. Biyoloji Öğretmenliği (**) 5. Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü (*)(**) Tıbbi Laboratuvar Alanının; Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalının, alan ortak/ dal dersleri ve modülleri Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili dal dersleri Diğer alanların Tıbbi Laboratuvar Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri Sağlık Bilgisi Trafik ve İlk Yardım (**) 1 ve 2. sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar. Sağlık Hizmetleri Sekreterliği 1. Sağlık Eğitimi Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü (*) 2. Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik (*) - Ebelik (*) 3. Sağlık Yüksekokulu - Hemşirelik Bölümü (*) - Ebelik Bölümü (*) - Sağlık Memurluğu Bölümü (*) 4. Sağlık İdaresi Yüksekokulu (*) Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanının; Tıbbi Sekreterlik Dalının, alan ortak/ dal dersleri ve modülleri Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili dal dersleri Diğer alanların Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanına ait alan ortak/ dal dersleri ve modülleri Sağlık Bilgisi Trafik ve İlk Yardım Anestezi ve Reanimasyon 1. Tıp Fakültesi (Anestezi ) (*) 2. Tıp Fakültesi (*) Anestezi ve Reanimasyon Alanının; Anestezi Teknisyenliği dalının, alan ortak/ dal dersleri ve modülleri Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili dal dersleri Diğer alanların Anestezi ve Reanimasyon Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri Sağlık Bilgisi Trafik ve İlk Yardım

12 300 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz Ortopedik Protez ve Ortez 1. Tıp Fakültesi (Ortopedi) (*) 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (*) 3. Tesviye (Talaşlı Üretim) Öğretmenliği 4. Kalıpçılık Öğretmenliği Ortopedik Protez ve Ortez Alanının; Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği Dalının, dala ait alan ortak ve dal dersleri ile modülleri Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili dal dersleri Diğer alanların Ortopedik Protez - Ortez Dalı ile ilgili alan/dal dersleri ve modülleri Sağlık Bilgisi (Bu ders Tesviye ve kalıpçılık öğretmenlerince okutulamaz.) Trafik ve İlk Yardım (Bu ders Tesviye ve kalıpçılık öğretmenlerince okutulamaz.) Diş Protez Diş Hekimliği Fakültesi (*) Diş Protez Alanının; Diş Protez Teknisyenliği Dalının, alan ortak/ dal dersleri ve modülleri Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili dal dersleri Diğer alanların Diş Protez Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri Sağlık Bilgisi Trafik ve İlk Yardım Hemşirelik 1. Tıp Fakültesi (*) 2. Hemşirelik Yüksek Okulu (*) 3. Sağlık Yüksek Okulu - Sağlık Memurluğu Bölümü (*) - Ebelik Bölümü (*) - Hemşirelik Bölümü (*) 4. Sağlık Eğitim Fakültesi - Sağlık Eğitimi Bölümü 5. Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik Bölümü (*) - Ebelik Bölümü (*) Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi Sağlık Hizmetlerinde İletişim Anatomi-Fizyoloji Biyokimya Genel Beslenme Mikrobiyoloji ve Bağışıklama Farmakoloji Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Sağlık Eğitimi Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Meslek Esasları ve Tekniği Dahiliye Hastalıkları ve Bakımı Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı Kadın Sağlığı Hastalıkları Bakımı Toplum Sağlığı Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakımı Ruh Sağlığı ve Psikiyatri İlk Yardım ve Acil Bakım Trafik ve İlk Yardım Sağlık Bilgisi Hemşirelik Alanının Teorik ve Uygulamalı Diğer Meslek dersleri Acil Tıp Teknisyenliği Dalı Meslek Dersleri Diğer Alanların Hemşirelik Alanı ile İlgili Teorik ve Uygulamalı Meslek dersleri

13 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 301 Sanat ve Tasarım İç Mekan Dekorasyon 1. Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği 2. İç Mimarlık (*) 3. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (*) Sanat ve Tasarım Alanının; İç Mekan Dekorasyon Dalının alan ortak ve dal dersleri Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri 71 Plastik Sanatlar 1. Heykel (*) 2. Plastik Sanatlar (*) Sanat ve Tasarım Alanının; Plastik Sanatlar Dalının alan ortak ve dal dersleri Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri Dekoratif Sanatlar 1. Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği 2. Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği 3. Uygulamalı Resim Öğretmenliği 4. Meslekî Resim Öğretmenliği 5. Geleneksel Türk El Sanatları (*) 6. Geleneksel Türk Sanatları (*) Sanat ve Tasarım Alanının; Dekoratif Sanatlar Süsleme Desen Tasarımı (Olgunlaşma Enstitülerinde) Dekoratif Sanatlar Üretimi (Olgunlaşma Enstitülerinde) Dallarının alan ortak ve dal dersleri Alanın diğer dallarının bu dalla ilgili alan ortak ve dal dersleri Diğer alanların bu dalla ilgili alan ortak/dal dersleri ve modülleri 73 Sınıf Öğretmenliği 1. Sınıf Öğretmenliği 2. Üstün Zekâlılar Öğretmenliği İlkokulların 1-4 üncü Sınıf Dersleri 74 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Tarih Coğrafya T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Türk Eğitim Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Demokrasi ve İnsan Hakları Halk Kültürü Halk Bilim Düşünme Eğitimi Medya Okuryazarlığı Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Hukuk ve Adalet 80 Türkçe Türkçe Öğretmenliği Türkçe Çocuk Edebiyatı Dil ve Anlatım Türk Edebiyatı Halk Kültürü Sanat Etkinlikleri Düşünme Eğitimi Medya Okuryazarlığı Okuma Becerileri Yazarlık ve Yazma Becerileri İletişim ve Sunum Becerileri

14 302 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz Türk Dili ve Edebiyatı 1. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (*) 3. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü (*) Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Türkçe Drama Çocuk Edebiyatı Halk Bilim Diksiyon Sanat Etkinlikleri Halk Kültürü Diksiyon ve Hitabet Osmanlı Türkçesi Etkili Konuşma Okuma Becerileri Yazarlık ve Yazma Becerileri İletişim ve Sunum Becerileri 88 Hayvan Yetiştiriciliği 1. Ziraat Fakültesi - Zootekni (*) Hayvan Yetiştiriciliği Alanının; Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Dallarının alan ortak ve dal dersleri Diğer alanların Hayvan Yetiştiriciliği Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri 89 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 1. Elektrik Öğretmenliği 2. Elektronik Öğretmenliği Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanının; Rüzgar Enerjisi Sistemleri Güneş Enerjisi Sistemleri Dallarının alan ortak ve dal dersleri Diğer alanların Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanına ait alan ortak/dal dersleri ve modülleri (*) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar.

15 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 303 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 47 Karar Tarihi : 24/05/2012 Konu : Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Türk Müziği Çalgı Toplulukları Dersi Öğretim Programı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 02/05/2012 tarih ve sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Türk Müziği Çalgı Toplulukları Dersi Öğretim Programı nın Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü, Söz konusu programa göre; 1. Ders kitabı hazırlanması, 2. Hazırlanacak taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa başvurularının 31 Ekim 2012 tarihinden itibaren yapılması ve bunlardan 28 Şubat 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2013 yılının Mart ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisi nde duyurulması, 3. Kurulumuzun 11/09/2009 tarih ve 156 sayılı Kararı ile kabul edilen Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Müzik Alanı Türk Müziği Çalgı Toplulukları Dersi Öğretim Programı nın Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı. Ömer DİNÇER Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Cengiz ALACACI Kurul Başkan V. Dr. Hüseyin ŞİRİN Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ Abdülkadir YILMAZ Prof. Dr. Cengiz ALACACI İbrahim BÜKEL Dr. İbrahim DEMİRCİ

16 304 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 51 Karar Tarihi : 04/06/2012 Konu : Özel Türk Eğitim Derneği Okulları İngilizce Dersi (Okul Öncesi ve Sınıflar) Öğretim Programı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü nün 16/04/2012 tarih ve 3553 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Özel Türk Eğitim Derneği Okulları İngilizce Dersi (Okul Öncesi ve Sınıflar) Öğretim Programı nın ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Ömer DİNÇER Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Dr. Hüseyin ŞİRİN Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ Abdülkadir YILMAZ Prof. Dr. Cengiz ALACACI İbrahim BÜKEL Dr. İbrahim DEMİRCİ

17 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 305 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 52 Karar Tarihi : 04/06/2012 Konu : İstanbul İli Fatih İlçesi Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün 09/02/2012 tarih ve 659 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İstanbul İli Fatih İlçesi Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesi nin ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Ömer DİNÇER Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Dr. Hüseyin ŞİRİN Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ Abdülkadir YILMAZ Prof. Dr. Cengiz ALACACI İbrahim BÜKEL Dr. İbrahim DEMİRCİ

18 306 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz İSTANBUL İLİ FATİH İLÇESİ BEYAZIT FORD OTOSAN İLKÖĞRETİM OKULU HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ZORUNLU DERSLER DERSLER SINIFLAR Türkçe Matematik Hayat Bilgisi Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 1 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Görsel Sanatlar Müzik Beden Eğitimi Teknoloji ve Tasarım Trafik Güvenliği 1 Rehberlik/Sosyal Etkinlikler ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAMI SEÇMELİ DERSLER Yaratıcı Düşünme Sosyal Duygusal Gelişim Düşünme Becerileri Yabancı Dil Sanat Etkinlikleri Spor Etkinlikleri Düşünme Eğitimi Halk Kültürü Medya Okuryazarlığı Bilişim Teknolojileri Satranç Tarım SERBEST ETKİNLİKLER TOPLAM DERS SAATİ AÇIKLAMALAR 1. Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20/07/2010 tarihli ve 75 sayılı Kararı ile kabul edilen İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesinin açıklamalar bölümünde yer alan esaslar uygulanır. 2. İl Millî Eğitim Müdürlüğünün onayı ile haftalık ders saati toplamı 35 (otuzbeş) i geçmemek üzere, seçmeli ders ve seçmeli derslere ait haftalık ders saati sayısı artırılabilir.

19 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 307 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 55 Karar Tarihi : 04/06/2012 Konu : İlköğretim Düşünme Becerileri Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün 25/11/2011 tarih ve 4393 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İlköğretim Düşünme Becerileri Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı nın ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Ömer DİNÇER Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Dr. Hüseyin ŞİRİN Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ Abdülkadir YILMAZ Prof. Dr. Cengiz ALACACI İbrahim BÜKEL Dr. İbrahim DEMİRCİ

20 308 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 56 Karar Tarihi : 04/06/2012 Konu : İlköğretim Yaratıcı Düşünme Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün 25/11/2011 tarih ve 4393 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İlköğretim Yaratıcı Düşünme Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı nın ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Ömer DİNÇER Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Dr. Hüseyin ŞİRİN Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ Abdülkadir YILMAZ Prof. Dr. Cengiz ALACACI İbrahim BÜKEL Dr. İbrahim DEMİRCİ

21 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 309 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 57 Karar Tarihi : 04/06/2012 Konu : İlköğretim Duygusal ve Sosyal Gelişim Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün 25/11/2011 tarih ve 4393 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İlköğretim Duygusal ve Sosyal Gelişim Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı nın ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Ömer DİNÇER Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Dr. Hüseyin ŞİRİN Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ Abdülkadir YILMAZ Prof. Dr. Cengiz ALACACI İbrahim BÜKEL Dr. İbrahim DEMİRCİ

22 310 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 58 Karar Tarihi : 04/06/2012 Konu : Ortaöğretim Uluslararası İlişkiler Dersi Öğretim Programı nda Değişiklik Yapılması Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 20/04/2012 tarih ve sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen, Ortaöğretim Uluslararası İlişkiler Dersi Öğretim Programı nda Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneğine göre değişiklik yapılması, Söz konusu program değişikliklerinin; 1. Ders kitaplarına yansıtılması, 2. Yansıtma işlemi yapılan ders kitaplarının 31/10/2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teslim edilmesi, 3. İncelemesi devam eden taslak ders kitaplarına yansıtılmasının ise inceleme işlemlerinin bitiminde ilgililerden istenmesi kararlaştırıldı. Ömer DİNÇER Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Dr. Hüseyin ŞİRİN Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ Abdülkadir YILMAZ Prof. Dr. Cengiz ALACACI İbrahim BÜKEL Dr. İbrahim DEMİRCİ

23 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 311 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 68 Karar Tarihi : 14/06/2012 Konu : Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 31/05/2012 tarihli ve 4843 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen, Türk Eğitim Vakfı Özel İnanç Türkeş Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Ömer DİNÇER Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Dr. Hüseyin ŞİRİN Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ Abdülkadir YILMAZ Prof. Dr. Cengiz ALACACI İbrahim BÜKEL Dr. İbrahim DEMİRCİ

24 312 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz TÜRK EĞİTİM VAKFI ÖZEL İNANÇ TÜRKEŞ LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS Hazırlık DERSLER KATEGORİLERİ Sınıfı SINIF SINIF SINIF SINIF TÜRKÇE DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TARİH T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ SAĞLIK BİLGİSİ FELSEFE YABANCI DİL İKİNCİ YABANCI DİL BEDEN EĞİTİMİ GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK MÜZİK TRAFİK VE İLK YARDIM TOPLAM DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI FEN BİLİMLERİ(Fizik, Kimya, Biyoloji) MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ TARİH ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ COĞRAFYA PSİKOLOJİ SOSYOLOJİ MANTIK YABANCI DİL İKİNCİ YABANCI DİL ÜÇÜNCÜ YABANCI DİL DİĞER SEÇMELİ DERSLER TOPLAM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER AÇIKLAMALAR Çizelgede yer alan derslerle ilgili uygulamalar; Talim ve Terbiye Kurulunun tarihli ve 54 sayılı Kararı ile kabul edilen Hazırlık Sınıfı Bulunan Özel Anadolu Lisesi, Özel Anadolu Lisesi ve Özel Fen Lisesi Haftalık Ders Çizelgeleri nde yer alan derslerin uygulanışına yönelik Açıklamalar doğrultusunda yapılır.

25 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 313 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 69 Karar Tarihi : 25/06/2012 Konu : İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 19/06/2012 tarihli ve 9596 sayılı yazısı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi nin ekli örneğine göre kabulü ve Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren birinci ve beşinci sınıflardan başlanmak üzere kademeli olarak uygulanması, Kurulumuzun 20/07/2010 tarihli ve 75 sayılı Kararı ile kabul edilen İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi nin Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren birinci ve beşinci sınıflardan başlanmak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı. Ömer DİNÇER Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Dr. Hüseyin ŞİRİN Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ Abdülkadir YILMAZ Prof. Dr. Cengiz ALACACI İbrahim BÜKEL Dr. İbrahim DEMİRCİ

26 314 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz İLKOKULLAR VE ORTAOKULLAR HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ SINIFLAR DERSLER İlkokul Ortaokul Türkçe Matematik Hayat Bilgisi Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Görsel Sanatlar Müzik Oyun ve Fizikî Etkinlikler Beden Eğitimi ve Spor Teknoloji ve Tasarım 2 2 Trafik Güvenliği 1 Rehberlik ve Kariyer Planlama 1 İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2 ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAMI ZORUNLU DERSLER SEÇMELİ DERSLER Din, Ahlak ve Değerler Dil ve Anlatım Yabancı Dil Fen Bilimleri ve Matematik Sanat ve Spor Sosyal Bilimler Kur an-ı Kerim (4) Hz. Muhammed in Hayatı (4) Temel Dinî Bilgiler (2) Okuma Becerileri (1) 2 2 Yazarlık ve Yazma Becerileri (4) Yaşayan Diller ve Lehçeler (4) İletişim ve Sunum Becerileri (1) 2 2 Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararı ile Kabul Edilen Diller) (4) Bilim Uygulamaları (4) Matematik Uygulamaları (4) Çevre ve Bilim (1) 2 2 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (4) Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) Sanatlar vb.) (4) Müzik (4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) Spor ve Fizikî Etkinlikler (Alanlara Göre Modüller Oluşturulacaktır) (4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) Drama (2) 2 2 Zekâ Oyunları (4) Halk Kültürü (1) 2 2 Medya Okuryazarlığı (1) 2 2 Hukuk ve Adalet (1) 2 2 Düşünme Eğitimi (2) 2 2 Seçilebilecek Ders Saati Sayısı SERBEST ETKİNLİKLER TOPLAM DERS SAATİ

27 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 315 ÇİZELGENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Serbest etkinlikleri uygulama velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına bağlı olup zorunlu değildir. 2. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir. 3. Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir. Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir. 4. Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri sekiz (8) ders saatlik zaman dilimi seçmeli ders saatleri olarak belirlenir. Bu şekilde farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur an-ı Kerim dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların daha rasyonel kullanılması hem de öğrenciler için tercih haklarının karşılanması imkânı sağlanır. 5. Sanat ve Spor, Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Beden Eğitimi dersleri öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak iki (2) ya da dört (4) ders saati olarak seçilebilir. 6. Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az 4 ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak 18 ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir. 7. İsteyen okullarda 8 ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile her türlü eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi okul yönetiminin kararına bağlı olarak uygulanabilir. UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ TARİH VE SAYILARI 1. Türkçe (1, 2, 4 ve 5. sınıflar) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 69 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. 2. Türkçe (3. sınıf) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 115 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı, değişiklikleri ile birlikte uygulanır. 3. Türkçe (6-8. sınıflar) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 186 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı, değişiklikleri ile birlikte uygulanır. 4. Matematik (1-5. sınıflar) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 114 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı, değişiklikleri ile birlikte uygulanır. 5. Matematik (6-8. sınıflar) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 187 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı, değişiklikleri ile birlikte uygulanır. 6. Hayat bilgisi (1-3. sınıflar) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 70 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. 7. Fen bilimleri (4, 5. sınıflar) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 117 sayılı Kararı ile kabul edilen fen ve teknoloji (4, 5. sınıflar) dersi öğretim programı, değişiklikleri ile birlikte uygulanır.

28 316 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz Fen bilimleri (6-8. sınıflar) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 189 sayılı Kararı ile kabul edilen fen ve teknoloji (6-8. sınıflar) dersi öğretim programı, değişiklikleri ile birlikte uygulanır. 9. Sosyal bilgiler (4, 5. sınıflar) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 118 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı, değişiklikleri ile birlikte uygulanır. 10. Sosyal bilgiler (6, 7. sınıflar) dersinde Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 188 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı, değişiklikleri ile birlikte uygulanır. 11. T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük (8. sınıf) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 16 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı, değişiklikleri ile birlikte uygulanır. 12. Yabancı dil derslerinde; İngilizce (4-8. sınıflar) dersinde, Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 14 sayılı; Almanca (4-8. sınıflar ) dersinde, Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 14 sayılı; Fransızca (4-8. sınıflar ) dersinde, Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 15 sayılı; İtalyanca (4-8. sınıflar) dersinde, Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 37; İspanyolca (6-8. sınıflar) dersinde, Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 243; Arapça (4-8. sınıflar ) dersinde, Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 141 sayılı Kararları ile kabul edilen öğretim programları uygulanır. 13. Din kültürü ve ahlak bilgisi (4-8. sınıflar) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 410 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı değişiklikleri ile birlikte uygulanır. 14. Görsel sanatlar (1-4; 5-8. sınıflar) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 351 sayılı Kararı ile kabul edilen görsel sanatlar dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı, değişiklikleri ile birlikte uygulanır. 15. Müzik (1-4; 5-8. sınıflar) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 348 sayılı Kararı ile kabul edilen müzik dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı, değişiklikleri ile birlikte uygulanır. 16. Beden eğitimi ve spor (5-8. sınıflar) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 349 sayılı Kararı ile kabul edilen beden eğitimi dersi (1-8. sınıflar) öğretim programının ilgili sınıflarına ait bölümleri uygulanır. 17. Teknoloji ve tasarım (7, 8. sınıflar) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 24 sayılı Kararı ile kabul edilen teknoloji ve tasarım dersi (6-8. sınıflar) öğretim programı, bu programda yer alan kuşak özellikleri dikkate alınarak uygulanır. 18. Trafik güvenliği (4. sınıf) dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 81 sayılı Kararı ile kabul edilen trafik güvenliği dersi (5. sınıf) öğretim programı uygulanır. 19. İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 105 sayılı Kararı ile kabul edilen vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi (8. sınıf) öğretim programı uygulanır. 20. İlkokullar ve ortaokullar haftalık ders çizelgesinde ilk defa yer alan derslere ait öğretim programları ile ilkokul birinci sınıf derslerine ait öğretim programlarında yapılacak değişikliklere dair çalışmalar sonuçlanınca duyurusu yapılacaktır.

29 Temmuz Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 317 D U Y U R U L A R Sayı : B.08.0.TTK Konu : Duyuru T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı DUYURU Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve aşağıda kimlik bilgileri verilen taslak ders kitapları Öğretim Yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir. İlgililere duyurulur. Prof. Dr. Emin KARİP Kurul Başkanı Ders Kitabının Adı Yazar/Yazarları Yayınevi Ortaöğretim İngilizce A1.1 Ders Kitabı Ortaöğretim İngilizce A1.1 Öğrenci Çalışma Kitabı Ortaöğretim İngilizce A1.1 Öğretmen Kılavuz Kitabı Ortaöğretim İngilizce A1.2 Ders Kitabı Ortaöğretim İngilizce A1.2 Öğrenci Çalışma Kitabı Ortaöğretim İngilizce A1.2 Öğretmen Kılavuz Kitabı Ortaöğretim İngilizce A2.1 Ders Kitabı Mehmet ATEŞ Fatih ERTÜRK Sedat ALKAN Yalçın ALBAYRAK Mehmet ATEŞ Fatih ERTÜRK Sedat ALKAN Yalçın ALBAYRAK Mehmet ATEŞ Fatih ERTÜRK Sedat ALKAN Yalçın ALBAYRAK Hatice İNCİ Funda BAYDAR ERTOPCU Sevinç ÖZBIÇAKÇI SAMUR Yalçın ALBAYRAK Hatice İNCİ Funda BAYDAR ERTOPCU Sevinç ÖZBIÇAKÇI SAMUR Yalçın ALBAYRAK Hatice İNCİ Funda BAYDAR ERTOPCU Sevinç ÖZBIÇAKÇI SAMUR Yalçın ALBAYRAK Mehmet ATEŞ Fatih ERTÜRK Sedat ALKAN

30 318 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz Ortaöğretim İngilizce A2.1 Öğrenci Çalışma Kitabı Ortaöğretim İngilizce A2.1 Öğretmen Kılavuz Kitabı Ortaöğretim İngilizce A2.2 Ders Kitabı Ortaöğretim İngilizce A2.2 Öğrenci Çalışma Kitabı Ortaöğretim İngilizce A2.2 Öğretmen Kılavuz Kitabı Ortaöğretim İngilizce A2.3 Ders Kitabı Ortaöğretim İngilizce A2.3 Öğrenci Çalışma Kitabı Ortaöğretim İngilizce A2.3 Öğretmen Kılavuz Kitabı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Türk Müziği Koro Eğitimi 10 Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Türk Müziği Koro Eğitimi 11 Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Türk Müziği Koro Eğitimi 12 Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Batı Müziği Koro Eğitimi 10 Ortaöğretim Geometri 12 Sosyal Bilimler Lisesi Osmanlı Türkçesi 10 İlköğretim Arapça 4 Mehmet ATEŞ Fatih ERTÜRK Sedat ALKAN Mehmet ATEŞ Fatih ERTÜRK Sedat ALKAN Hatice İNCİ Funda BAYDAR ERTOPCU Sevinç ÖZBIÇAKÇI SAMUR Hatice İNCİ Funda BAYDAR ERTOPCU Sevinç ÖZBIÇAKÇI SAMUR Hatice İNCİ Funda BAYDAR ERTOPCU Sevinç ÖZBIÇAKÇI SAMUR Nermin BULUĞ Ertuğrul PERŞEMBE Zehra Zeynep EROĞLU CANMETİN Nermin BULUĞ Ertuğrul PERŞEMBE Zehra Zeynep EROĞLU CANMETİN Nermin BULUĞ Ertuğrul PERŞEMBE Zehra Zeynep EROĞLU CANMETİN Hüseyin KAPLAN Nursel MUCU Hüseyin KAPLAN Nursel MUCU Hüseyin KAPLAN Nursel MUCU Levent SEZGİN Şule Nurcan CAF Dr. Nuriye Pınar TOZMAN Ezgi ORAL Soner ORUÇLAR Yusuf KAÇAR Ercan DEMİR Vildan KAYA ERBATUR Zeynep OKTAY

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 22 TARİH: 28/05/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 69 TARİH: 25/06/2012 KONU: İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 18 TARİH : 28.03.2013 SAYI : 76 132 10 135-138 ÖNCEKİ KARARIN TARİH : 20.07.2010 17.09.2010 08.02.2011 27.08.2012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KONU: Millî Eğitim

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH

Detaylı

ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI

ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI ORTAK DERSLER GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 10. 11. SINIF SINIF DİL ANLATIM 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 TARİH 2 - - T.C. İNKILÂP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI. Sayı : 74 Tarihi : 14.08.2014. Konu : Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI. Sayı : 74 Tarihi : 14.08.2014. Konu : Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede 1216 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Sayı : 74 Tarihi : 14.08.2014 Konu : Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede Değişiklik Yapılması Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme

Detaylı

Mikroişlemciler Lojik 3. Bilgisayar ve Kontrol Veri Tabanı Öğretmenliği Bilgi Teknolojileri I - II

Mikroişlemciler Lojik 3. Bilgisayar ve Kontrol Veri Tabanı Öğretmenliği Bilgi Teknolojileri I - II MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 NİSAN 2013 SAYI: 2667 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER DERS KATEGORİLERİ GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 9. 10. 11. 12. DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - 2 - SAĞLIK BİLGİSİ 1 - - - YABANCI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 AĞUSTOS-EK 2013 SAYI: 2671 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim

Detaylı

İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler

İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler İmam Hatip Liselerinde ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde 9. 10. 11. ve 12. sınıflarda okutulacak ortak ve seçmeli ders listesi. İMAM HATİP LİSELERİNDE

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Fen Bilimleri Alanı

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Fen Bilimleri Alanı GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ Fen Bilimleri Alanı DERS KATEGORİLERİ ORTAK ALAN İ 9. 10. 11. 12. DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ 1 1 1 1 T.C. İNKILÂP TARİHİ

Detaylı

Biyoloji, İleri Biyoloji derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 12 sayılı

Biyoloji, İleri Biyoloji derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 12 sayılı MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARINDA 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 10 UNCU SINIFLARDAN BAŞLAYARAK UYGULANACAK HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNE AİT AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih:Mayis2006 Sayı:2584

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih:Mayis2006 Sayı:2584 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

9. SINIFTA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

9. SINIFTA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 9. TA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.01.2014 tarihli kararı uyarınca 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9 ve

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ MESLEK DERSLERİ ORTAK DERSLER MİLLÎ EĞİTİM BAKLANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER 9. 10. 11. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 5 5 5 TARİH 2 2 - - T.C.

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ÇİZELGE

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ÇİZELGE 1218 ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ÇİZELGE 7 Beden Eğitimi 8 Bilişim Teknolojileri 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2. Beden Eğitimi

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE SIRA NO 1 2 3 ATAMAYA ESAS OLAN ALAN Almanca Arapça Beden Eğitimi (Değişik 18/08/2015 MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTE

Detaylı

GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER

GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER İ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER D GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER 9. 10. 11. 12. DİL ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH 2 2 - -

Detaylı

1 Adalet. Almanca (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) Arapça (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1 Adalet. Almanca (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) Arapça (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) AÇILMASI PLANLANAN FORMASYON BÖLÜMLERİ SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN 1 Adalet 2 Almanca MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTE 1- Hukuk Fakültesi 2- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3- Kamu Yönetimi

Detaylı

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır.

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır. 1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2017 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 05.06.2017 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 69 ŞUBAT 2006 SAYI: 2581 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır.

3. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır. 1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2017-2018 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 05.09.2017 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 75 SAYI: 2652-2663 2012 YILI 75. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SEÇMELİ DERSLER ORTAK DERSLER DERS KATEGORİLERİ GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 9. 10. 11. 12. DERSLER SINIF SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2010 2011 Öğretim Yılında ortaöğretim kurumlarının

Detaylı

Lisans eğitimindeki alanı üzerine yapılmayan yüksek lisans veya doktora eğitimi yan alan olarak değerlendirilebilir.

Lisans eğitimindeki alanı üzerine yapılmayan yüksek lisans veya doktora eğitimi yan alan olarak değerlendirilebilir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 2014-20 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BÖLÜM KONTENJANLARI Sıra No Atamaya Esas Olan Alan Mezun Olduğu

Detaylı

ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DUYURUSU

ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DUYURUSU 2018-2019 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DUYURUSU 2018 Şubat ayında eğitime başlamak üzere Pedagojik Formasyon eğitimi sertifika programı için 600 kişilik okuyan öğrenciler için 200 kişilik de

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 TEMMUZ 2014 SAYI: 2682 Karar Sayısı : 13 Karar Tarihi : 30/04/2014

Detaylı

1 Adalet. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı. Aile ve

1 Adalet. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı. Aile ve MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*)

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*) 20/02/2014 TARİH ve 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR (*) MEZUN OLUNAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/BÖLÜMÜ/DALI ATANABİLECEĞİ ALAN/ALANLAR

Detaylı

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ VAN İPEKYOLU 9991168 ÖZEL DOĞA İLKU HAFIZİYE MAH. CAMBAZOĞLU 1. SOKAK NO:3 VAN Kurum Telefon: 43178800 43178800 100010 Pamuk Şekerim 1 Eğitim Aracı 60 10000 Pamuk Şekerim Eğitim Aracı 60 100110 Müzik 1-3

Detaylı

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI 1 Adalet 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3 Almanca 4 Arapça 5 Bahçecilik 6 Bilişim Teknolojileri 7 Biyoloji 8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 9 Coğrafya 10 Çince

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU 1 Adalet 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3 Almanca 1. Hukuk Fakültesi 2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. Kamu Yönetimi 1.Ev Ekonomisi Bölümü 2.Ev Ekonomisi Yüksek Okulu 3. Aile ve Tüketici Bilimleri 1.

Detaylı

saat ile 04 Eylül 2016 saat tarihleri arasında

saat ile 04 Eylül 2016 saat tarihleri arasında ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ONLİNE-ÖNKAYIT DUYURUSU GENEL BİLGİ: SERTİFİKA PROGRAMI 1) YÖK ün 23.01.2015 tarihli açıklaması ve güncellenen

Detaylı

T.C. M İLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye K urulu Başkanlığı

T.C. M İLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye K urulu Başkanlığı A ^ T.C. M İLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye K urulu Başkanlığı Sayı : 79031618-121.02-E. 18269567 Konu : Kurul Kararı 01.11.2017 GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: a) Hayat Boyu Öğrenm e Genel M üdürlüğünün

Detaylı

İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 1- İlahiyat Fakültesi 10

İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 1- İlahiyat Fakültesi 10 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI PROGRAMI DUYURUSU Yükseköğretim Genel Kurulunun 13 Eylül 2012 tarihinde almış olduğu karar gereğince 2012-2013 eğitim-öğretim

Detaylı

İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK İMAM HATİP LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 10. 11. DİL VE ANLATIM 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 TARİH 2 - - 12. T.C. İNKILAP TARİHİ VE - 2 - ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA 2 - - MATEMATİK - - - GEOMETRİ - - -

Detaylı

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 08 Eylül 2015 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KONTENJANLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI 108210011 Diş Hekimliği Fakültesi 5 2 108210841 Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 4 3 Eğitim Fakültesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 OCAK EK-2 2014 SAYI: 2676 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Beden Eğitimi (B) Öğretmenliği 1 209812 39 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 1 185582 61 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 2 162701

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

Lisans Öğrencileri İçin Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programı Başvuruları

Lisans Öğrencileri İçin Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programı Başvuruları Lisans Öğrencileri İçin Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programı Başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 06.05.2014 tarih ve 27446 sayılı yazısı gereğince Lisans öğrencileri için pedagojik

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 AĞUSTOS 2015 SAYI: 2695-EK Karar Sayısı : 36 Karar Tarihi : 15/07/2015

Detaylı

TABLO-2 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarını Tercih Edebilecek Lisans Programları

TABLO-2 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarını Tercih Edebilecek Lisans Programları 5001 5002 I Adalet Aile ve Tüketici Hizmetleri 5003 Almanca 1. Hukuk Fakültesi 3209 2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3314 3. Kamu Yönetimi 3237 1.Ev Ekonomisi Bölümü 3177 2.Ev Ekonomisi Yüksek Okulu

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI TABLOSU

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI TABLOSU ALANLARA GÖRE ÖN KAYIT İÇİN ATAMAYA ESAS OLAN ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA TALEP ETTİĞİNİZ BAŞVURAN

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI TABLOSU

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI TABLOSU ALANLARA GÖRE ÖN KAYIT İÇİN ATAMAYA ESAS OLAN ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA TALEP ETTİĞİNİZ BAŞVURAN

Detaylı

Toplumsal Uyum Becerileri Beden Eğitimi, Spor ve Bağımsız Hareket Becerileri. Okuma Becerileri (1) 2 2

Toplumsal Uyum Becerileri Beden Eğitimi, Spor ve Bağımsız Hareket Becerileri. Okuma Becerileri (1) 2 2 GÖRME ENGELLİLER İLKOKULLARI VE ORTAOKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ SINIFLAR DERSLER İLKOKUL ORTAOKUL 1 2 3 4 5 6 7 8 Türkçe 10 10 8 8 6 6 5 5 Matematik 5 5 5 5 5 5 5 5 Hayat Bilgisi 4 4 3 Fen Bilimleri

Detaylı

Gıda Teknolojisi 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat Atçılık ve Antrenörlüğü 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat Atçılık ve Antrenörlüğü 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat 14.00 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 06 Eylül 2016 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI 1

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 09 Eylül 2014 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik Sınavı 10 Eylül

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 517,91975

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON. Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp 31 29 28 28 28 23 Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 6 6 5 5 5 5 Diş Hekimliği Fakültesi 17 16 15 15 15 13 Eczacılık Fakültesi 18 18 18

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI TABLOSU ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI. 1.

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU KONTENJANLARI TABLOSU ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI. 1. !!! PEDAGOJİK FORMASYON ALMAK İSTEYEN, AŞAĞIDAKİ LİSTEDE ALANLARI YER ALAN FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL 1,2,3 VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 09-14 MAYIS 2014 TARİHLERİ ARASINDA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON BÜROSUNA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 SAYI: 2664-2675 2013 YILI 76. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 75 AĞUSTOS 2012 SAYI: 2659 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YAZ DÖNEMİ KONTENJAN BİLGİLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YAZ DÖNEMİ KONTENJAN BİLGİLERİ Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2016 2017 Yaz Dönemi kontenjan bilgileri ve açıklamalar aşağıda sunulmuştur. Ön kayıt başvurusu yapmadan önce tüm

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ, BEYAZIT,FATİH / İSTANBUL

HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ, BEYAZIT,FATİH / İSTANBUL FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ADRESLERİ Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı ADRESİ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 68 KASIM 2005 SAYI: 2578 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ 2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ S.NO NO EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR 1 2016000007 Rehberlik Resmî kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan ve fakültelerin; a)felsefe

Detaylı

ORTOPEDİK ENGELLİLER İLKOKULLARI VE ORTAOKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ORTOPEDİK ENGELLİLER İLKOKULLARI VE ORTAOKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ZORUNLU DERSLER SEÇMELİ DERSLER ORTOPEDİK ENGELLİLER İLKOKULLARI VE ORTAOKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ SINIFLAR İLKOKUL ORTAOKUL DERSLER 1 2 3 4 5 6 7 8 Türkçe 10 10 8 8 6 6 5 5 Matematik 5 5 5 5 5 5

Detaylı

MESLEK LİSESİ MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI

MESLEK LİSESİ MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI AALAN/DAL MESLEK LİSESİ MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (MOBİLYA VE İÇ MEKÂN RESSAMLIĞI, İÇ MEKÂN VE MOBİLYA TEKNOLOJİSİ, MOBİLYA SÜSLEME SANATLARI, MOBİLYA İSKELETİ VE DÖŞEMESİ, AHŞAP DOĞRAMA TEKNOLOJİSİ

Detaylı

D U Y U R U. 6. Programa Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler: a. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi (Kayıt bürosundan temin edilecektir)

D U Y U R U. 6. Programa Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler: a. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi (Kayıt bürosundan temin edilecektir) D U Y U R U Üniversitelerin öğretmenliğe kaynak oluşturan bölümlerinin son sınıf öğrencileri ile mezunlar için 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Döneminde başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 EKİM 2015 SAYI: 2697 Karar Sayısı : 75 Karar Tarihi : 02/09/2015

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kapsamında Akademik Takvim, Açılacak Programlar, Alanlar, Kontenjanlar ve Derslere İlişkin Uygulama Esasları Yükseköğretim Kurulunun

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : OCAK 0 TOPLANTI SAYISI : 0 KARAR 6: Üniversitemize, 0-06 öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabul edilecek aşağıda belirlenen yükseköğretim programları ve kontenjanların

Detaylı

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu ÖD: Öğrenci Değişimi Meslek okulu Kod 11.3 11.3 01.9 01.9 Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Organik Tarım Organik Tarım 01.9 Seracılık 01.9 Seracılık 0.9 0.9 0. 0. 0.9 0.9 Bankacılık ve

Detaylı

AKADEMİK TAKVİM GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

AKADEMİK TAKVİM GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kapsamında Akademik Takvim, Açılacak Programlar, Alanlar, Kontenjanlar ve Derslere İlişkin Uygulama Esasları Anadolu Üniversitesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 75 EYLÜL 2012 SAYI: 2660 Karar Sayısı : 124 Karar Tarihi : 14/08/2012

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Taban Tavan Puanı Puanı TIP FAKÜLTESİ 543,699 527,246 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 412,719 351,322 Çalışma Ekonomisi

Detaylı

İSTANBUL. Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi VETERİNER FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU, AVCILAR YERLEŞKESİ, AVCILAR / İSTANBUL

İSTANBUL. Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi VETERİNER FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU, AVCILAR YERLEŞKESİ, AVCILAR / İSTANBUL FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL ADRESLERİ Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Adres Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ. DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ. DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 80 HAZİRAN 2017 SAYI: 2717 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 TEMMUZ 2013 SAYI: 2670 Karar Sayısı : 23 Karar Tarihi : 28.05.2013 Konu : Özel Amerikan Robert

Detaylı

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (Bilişim

Detaylı

4. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır.

4. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır. 1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2015-2016 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 07.12.2015 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun 6001 * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU) 2003 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Sayı: 43320210-050.04/2416 Konu: Pedagojik Formasyon Eğitimi-Önkayıt 13/05/2014 Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'nden gelen 08.05.2014 tarihli ve

Detaylı

OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KONTENJANLARI PROGRAM BAŞVURABİLECEK BÖLÜM MEZUNLARI KONTENJANLAR

OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ KONTENJANLARI PROGRAM BAŞVURABİLECEK BÖLÜM MEZUNLARI KONTENJANLAR B.DİĞER ALANLAR A.MEB İN İHTİYAÇ DUYDUĞU ALANLAR T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI [KONTENJANLAR ve BAŞVURU ŞARTLARI]

Detaylı

BAŞVURU İŞLEMLERİ (ON-LINE) ASİL LİSTE İLANI ASİL LİSTE KESİN KAYITLARI

BAŞVURU İŞLEMLERİ (ON-LINE) ASİL LİSTE İLANI ASİL LİSTE KESİN KAYITLARI İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvuru ve Kayıt Esasları Genel Bilgiler 2017-2018 Eğitim Öğretim

Detaylı

1 Adalet. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı. Aile ve

1 Adalet. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı. Aile ve MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ Ankara 2016 A. GİRİŞ Anadolu İmam Hatip Liselerinde eğitim gören ve üniversitelerde farklı akademik alanları tercih edecek olan ya da dil eğitimi,

Detaylı

Trakya Üniversitesi Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları

Trakya Üniversitesi Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları Trakya Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI YÖP

Detaylı

Genel Liselerde, Kolejlerde, Anadolu Liselerinde ve Fen Lisesinde Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi

Genel Liselerde, Kolejlerde, Anadolu Liselerinde ve Fen Lisesinde Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi Genel Liselerde, Kolejlerde, Anadolu Liselerinde ve Fen Lisesinde 2006-07 Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi 1 Dersler TÜM LİSE TÜRLERİNDE 9. SINIF Meslek Liseleri Genel

Detaylı

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

mezunları) ile açıktan ve uzaktan öğrenim gören mezun durumunda olan öğrenciler,

mezunları) ile açıktan ve uzaktan öğrenim gören mezun durumunda olan öğrenciler, MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT BAŞVURU İLANI Başvuru Tarihleri 22-25 Eylül 2016

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR 1. SINAV TAKVİMİ

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR 1. SINAV TAKVİMİ MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 9. Matematik 30 Ekim 2017 Pazartesi 3. Ders Tarih 6 Kasım 2017 Pazartesi 5. Ders Fizik 7 Kasım 2017 Salı 2. Ders İngilizce 8 Kasım 2017 Çarşamba 4. Ders Almanca 13 Kasım

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından 6001 mezun * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

BaĢvurular ġahsen olarak yapılacaktır. Posta yoluyla baģvuru kabul edilmeyecektir.

BaĢvurular ġahsen olarak yapılacaktır. Posta yoluyla baģvuru kabul edilmeyecektir. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠRSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖN KAYIT BAġVURU ĠLANI BaĢvuru Adresi BaĢvuru Tarihleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

mezunları) ile açıktan ve uzaktan öğrenim gören mezun durumunda olan öğrenciler,

mezunları) ile açıktan ve uzaktan öğrenim gören mezun durumunda olan öğrenciler, MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT BAŞVURU İLANI Başvuru Tarihleri 22-25 Eylül 2016 [Başvurular 22 Eylül 2016 Saat 08.30 ile 25

Detaylı

AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI

AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI 2017-2018 AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI Üniversitemiz, belirlemiş olduğu kontenjana göre üniversitelerden gelen başvuruları sınıf bazında genel akademik ortalamaya göre değerlendirmektedir.

Detaylı