EU Çevrimiçi Çocuklar (Online) II YAġLARINDA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EU Çevrimiçi Çocuklar (Online) II. 11-16 YAġLARINDA"

Transkript

1 ĠLETĠġĠM FORMUNKĠ NUMRLRI YZIN ÜLKE KOU: ġlngiç NOKTSI NO: RES NO: NKETÖR & NUMRSI: RES: POST KOU: TELEFON NUMRSI: EU Çevrimiçi Çocuklar (Online) II YġLRIN NKETĠN U ÖLÜMÜNÜ NSIL OLURKSIN Lütfen her soruyu dikkatle oku ve cevap vermek için acele etme. evabının yanındaki kutuya iģaret koy. Lütfen gri kutuların içindeki yazıları oku, bu soruları anlaman için sana yardımcı olmak açısından çok önemlidirler. Eğer cevap veremeyeceğin bir soruyla karģılaģırsan, ya da cevap vermek istemiyorsan, lütfen bilmiyorum olarak iģaretle ya da sıradaki soruya geç. nketi doldururken herhangi bir sorun olursa anketöre sor. u anket tamamen seninle ilgilidir, bu sebeple olabildiğince dürüst olman gerçekten çok önemlidir. evaplarının tanıdığın diğer kiģiler tarafından görüleceği konusunda endiģelenme cevaplarını görmeyecekler. Sayfa No. 1

2 LIġTIRM SORULRI HERKES U SORUYU YNITLSIN LÜTFEN OKU: urada birkaç alıģtırma sorusu var. nketör, ne yapacağını anlaman konusunda sana yardımcı olacak ġimdiye kadar hiç internetten oyun oynadın mı? (Kendi kendine ya da bilgisayara karģı) LÜTFEN TEK ĠR KUTU ĠġRETLE Evet Ģağıdaki soruya geç Hayır ilmiyorum ir sonraki Söylemek istemiyorum 102. Eğer evet cevabını verdiysen, GEÇTĠĞĠMĠZ YIL ĠÇĠNE, ne kadar sıklıkla internetten oyun oynadın? LÜTFEN TEK ĠR KUTU ĠġRETLE Her gün ya da neredeyse her gün Haftada 1 ya da 2 kez yda 1 ya da 2 kez aha az sıklıkta E ilmiyorum sayfadaki soruyu yanıtla Sayfa No. 2

3 HERKES U SORUYU YNITLSIN 103. Ģağıdakiler senin için ne kadar doğrudur? LÜTFEN HER STIR TEK KUTUYU ĠġRETLE Ġnternetteyken, kendim gibi olmayı, insanlarla yüz yüzeyken olduğumdan daha kolay bulurum. Ġnternette, insanlarla yüz yüze konuģtuğumdan daha farklı Ģeyler hakkında konuģurum. Ġnternette, yüz yüzeyken insanlarla paylaģmadığım özel Ģeyler hakkında konuģurum. oğru değil iraz doğru Çok doğru lıģtırma sorularının sonuna geldik Sayfa No. 3

4 ÖLÜM Senin hakkında HERKES U SORULRI YNITLSIN LÜTFEN OKU: urada nasıl bir insan olduğunla ilgili bazı sorular bulunuyor Ģağıdakiler senin için ne kadar doğrudur? LÜTFEN HER STIR TEK KUTUYU ĠġRETLE E F G H oğru değil iraz doğru Çok doğru eklenmedik problemlerle baģa çıkmak konusunda kendime güvenirim Çok fazla baģ ağrım, karın ağrım ya da bulantım olur. Çok sinirlenirim ve sık sık sinirden gözüm kararır Genellikle kendi baģımayım. Genelde yalnız oynarım ya da baģkalarıyla birlikte olmaktan kaçınırım. Genellikle bana söyleneni yaparım Çok endiģelenirim maçlarıma bağlı kalmak ve hedeflerime ulaģmak benim için kolaydır Sayfa No. 4

5 105. LÜTFE N HER STIR TEK KUTUY U ĠġRE TLE F G H Ģağıdakiler senin için ne kadar doğrudur? oğru değil iraz doğru Çok doğru En az bir iyi arkadaģım vardır Çok kavga ederim, diğer insanlara istediklerimi yaptırabilirim. Çoğu zaman mutsuz, üzgün ya da ağlamaklıyımdır YaĢıtlarım genelde beni sever. Yeni ortamlarda gerginim. Kendime güvenimi kolayca kaybederim. Sıkça yalan söylemek ya da hile yapmakla suçlanırım iğer çocuklar ya da gençler bana takarlar ya da benimle alay ederler Ģağıdakiler senin için ne kadar doğrudur? LÜTFEN HER STIR TEK KUTUYU ĠġRETLE oğru değil iraz doğru Çok doğru ikkatim kolayca dağılır, dikkatimi toplamakta güçlük çekerim enim yaģımda olan diğer çocuklar/gençler genellikle ben orada yokmuģum gibi davranır Eğer baģım dertteyse, genellikle bunun üstesinden gelmek için bir Ģeyler düģünebilirim Sayfa No. 5

6 Evden, okuldan ya da baģka bir yerden benim olmayan Ģeyleri alırım. E YetiĢkinlerle yaģıtlarımdan daha iyi geçinirim F G Genellikle yeni durumlarla nasıl baģa çıkabileceğimi çözebilirim. Pek çok korkum var. Kolayca ürkerim Ģağıdakiler senin için ne kadar doğrudur? LÜTFEN HER STIR TEK KUTUYU ĠġRETLE oğru değil iraz doğru Çok doğru Eğlence için tehlikeli Ģeyler yaparım. Tehlikeli olsalar bile heyecanlı Ģeyler yaparım GEÇEN YIL içinde, aģağıdakilerden herhangi birini yaptın mı? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE Gerçekten çok sarhoģ olacak kadar alkol aldım ilemin haberi olmadan okulu kırdım (okulu kırmak, okuldan kaçmak, okulu asmak) insel iliģki yaģadım Kötü davranıģlarım yüzünden öğretmenlerimle baģım belaya girdi E aģım polisle belaya girdi F Hiçbiri G Söylemek istemiyorum 109. ir Ģey hakkında üzgün ya da endiģeli olduğumda,... ile konuģurum LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE nnem ya da babam ğabeyim ya da ablam ir arkadaģ ir öğretmen Sayfa No. 6

7 E Görevi/mesleği çocuklara yardım etmek olan biri (örn: polis, sosyal görevli, danışman ) F Güvendiğim baģka bir yetiģkin G aģka biri H Hiç kimse I ilmiyorum Sayfa No. 7

8 110 GEÇEN YIL içinde internette, bir Ģekilde seni üzecek ya da rahatsız edecek bir Ģey gördün ya da yaģadın mı? Örneğin, seni rahatsız/husursuz hissettirecek, üzecek ya da görmemen gerektiğini düģündürecek herhangi bir Ģey. LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Evet Ģağıdaki soruya bak Hayır ilmiyorum Söylemek istemiyorum oğruca ölüm ye git 111. Eğer evet cevabını verdiysen, GEÇEN YIL içinde internette, üzücü ya da rahatsız edici olduğunu düģündüğün bir Ģeyi ne sıklıkta gördün ya da yaģadın? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Her gün ya da neredeyse her gün Haftada 1 ya da 2 kez yda 1 ya da 2 kez aha az sıklıkta E ilmiyorum Sayfa No. 8

9 ÖLÜM HERKES U SORULRI YNITLSIN LÜTFEN OKU: azen çocuklar ya da gençler birilerine durmadan kırıcı ve kötü Ģeyler söyler ya da yapar. una; birisinin hoģuna gitmeyecek Ģekilde durmadan dalga geçilmesi itilmesi, uğraģılması dıģlanması da dahildir. Ġnsanlar birine karģı kırıcı ve kötü davrandığında bu durum; birinin yüzüne karģı cep telefonları aracılığıyla (mesajlar, aramalar, video klipler) internet üzerinden gerçekleģebilir. (e-posta (mail), hızlı/anlık ileti (MSN gibi), sosyal ağ oluģturma (Facebook gibi), sohbet odaları) 112. GEÇEN YIL içinde birisi sana bu Ģekilde kırıcı ve kötü davrandı mı? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Evet iğer sayfadaki soruyu yanıtla Hayır ilmiyorum oğruca ölüm ye git Söylemek istemiyorum Sayfa No. 9

10 Nasıl gerçekleģti U SYFKĠ SORULRI EĞER ĠRĠ GEÇEN YIL ĠÇĠNE SN U ġekġle KIRII VE KÖTÜ VRNIYS EVPL ĠĞER HERKES OĞRU ÖLÜM YE GEÇSĠN 113. GEÇEN YIL içinde birisi sana karģı ne sıklıkta bu Ģekilde kırıcı ve kötü davrandı? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE E Her gün ya da neredeyse her gün Haftada 1 ya da 2 kez yda 1 ya da 2 kez aha az sıklıkta ilmiyorum 114. GEÇEN YIL içinde herhangi bir zamanda, bu olay nasıl gerçekleģti? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE Yüzüme karģı ep telefonu mesajları, çağrıları ya da görüntülü mesaj/video aracılığıyla aģka bir Ģekilde ilmiyorum 115. Geçen yıl içinde herhangi bir zamanda bu olay internette mi oldu? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Evet Hayır ilmiyorum ir sonraki sayfadaki soruları yanıtla oğruca bölüm ye git Sayfa No. 10

11 Ġnternetteyken ne oldu U SORUYU EĞER GEÇEN YIL ĠÇĠNE ĠRĠSĠ SN KRġI ĠNTERNETTE, SENĠ ÜZEEK ġekġle KIRII Y KÖTÜ ĠR VRNIġT ULUNUYS EVPL ĠĞER HERKES OĞRU ÖLÜM YE GĠĠN 116. GEÇTĠĞĠMĠZ YIL içinde baģına gelen bu olay ne Ģekilde gerçekleģti? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE Sosyal ağ oluģturma sitesinde (Facebook, Yonja, MySpace gibi) nlık ileti aracılığıyla (hat yaparken / MSN de...gibi.) Sohbet odasında E-posta (mail) aracılığıyla E ir oyun sitesinde F iğer bir yolla G ilmiyorum Sayfa No. 11

12 117. Sadece kontrol etmek için soruyorum, GEÇTĠĞĠMĠZ YILI düģündüğünde, aģağıdakilerden hangileri oldu? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE ana internette kötü ya da kırıcı mesajlar (örn. kelimeler, resimler ya da videolar) gönderilmiģti Ġnternette diğer kiģilerin görebileceği yerlerde benim hakkımda kötü ya da kırıcı mesajlar (örn. kelimeler, resimler ya da videolar) dolaģtı ya da yayınlandı Ġnternetteki bir grup ya da aktiviteden dıģlandım, atıldım Ġnternette tehdit edildim E aģka kötü ya da kırıcı Ģeyler F aģka bir Ģey G ilmiyorum H Söylemek istemiyorum 118. öyle bir olayı/durumu EN SON yaģadığın zamanı düģündüğünde, Eğer üzüldüysen, olanlar hakkında ne kadar üz üldün? E LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Çok üzüldüm Oldukça üzüldüm iraz üzüldüm Hiç üzülmedim ilmiyorum Sayfa No. 12

13 119. Ne kadar süreyle böyle hissettin? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Hemen üstesinden geldim irkaç gün böyle hissettim irkaç hafta böyle hissettim irkaç ay ya da daha fazla böyle hissettim E ilmiyorum 120. aha sonrasında, aģağıdakilerden herhangi birini yaptın mı? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE Sorunun kendi kendine geçmesini umdum Sorunu kendim çözmeye çalıģtım YanlıĢ giden Ģeyler için kendimi suçladım iğer kiģinin beni rahat bırakmasını sağlamaya çalıģtım E iğer kiģiden öç / intikam almaya çalıģtım F Hiçbiri G ilmiyorum Sayfa No. 13

14 121. Olanlar hakkında biriyle konuģtun mu? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Evet Hayır Söylemek istemiyorum 122 Eğer evet cevabını verdiysen, kime anlattın? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE nnem ya da babam ğabeyim ya da ablam ir arkadaģ ir öğretmen E Görevi/mesleği çocuklara yardım etmek olan biri (örn: polis, sosyal görevli, danışman ) F Güvendiğim baģka bir yetiģkine G aģka birine H ilmiyorum Sayfa No. 14

15 123. u olaydan sonra, Ģağıdakilerden herhangi birini yaptın mı? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE 124. Ve bu yaptıklarından hangileri sana yardımcı oldu? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE ir süreliğine internet kullanmayı bıraktım u kiģiden gelen mesajları sildim E Gizlilik/kiĢisel ayarlarımı değiģtirdim u kiģinin benimle temas kurmasını engelledim Sorunumu rapor ettim (örn. taciz raporlama ya da bu kiģiyi engelle/raporla seçeneğine tıklamak, internet danıģmanı ya da internet sitesi sağlayıcısıyla (ISP) temasa geçmek) F Hiçbiri G ilmiyorum *Lütfen soruların üzerinden bir kere daha geçip, 124 soruları için kolonlarda doğru yerleri iģaretlediğini kontrol et* Sayfa No. 15

16 ÖLÜM HERKES U SORULRI YNITLSIN 125. GEÇEN YIL içinde hiç birisine kendini kötü hissettirecek ya da kırmıģ olabilecek Ģekilde davrandın mı? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Evet Hayır ir sonraki sayfadaki soruları yanıtla ilmiyorum oğruca bölüm ye git Söylemek istemiyorum Sayfa No. 16

17 Nasıl gerçekleģti U ÖLÜMEKĠ SORULRI EĞER GEÇEN YIL ĠÇĠNE ĠRĠSĠNE KENĠNĠ KÖTÜ HĠSSETTĠREEK Y KIRMIġ OLĠLEEK ġekġle VRNIYSN EVPL. ĠĞER HERKES OĞRU ÖLÜM YE GĠĠN 126 Eğer evet cevabını verdiysen, GEÇEN YIL içinde ne sıklıkta bu Ģekilde davrandın? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE E Her gün ya da neredeyse her gün Haftada 1 ya da 2 kez yda 1 ya da 2 kez aha az sıklıkta ilmiyorum 127 GEÇEN YIL içinde bu davranıģı aģağıdaki yollardan hangisiyle gerçekleģtirdin? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE E irinin yüzüne karģı ep telefonu mesajları, çağrıları ya da görüntülü mesaj/video aracılığıyla Ġnternette aģka bir Ģekilde / baģka yollarla ilmiyorum Sayfa No. 17

18 ÖLÜM HERKES U SORULRI YNITLSIN LÜTFEN OKU: Geçtiğimiz sene içinde, birçok değiģik görüntü görmüģsündür resimler, fotoğraflar, videolar... azen bunlar açıkça cinsellik içeren örneğin, çıplak insanlar ya da cinsel iliģkide bulunan insanları gösteren Ģeyler olabilir. öyle Ģeyler hiç görmemiģ olabilirsin, ya da cep telefonunda, bir dergide, televizyonda, V de ya da internette görmüģ olabilirsin GEÇTĠĞĠMĠZ YIL içinde bu tarz herhangi bir Ģey gördün mü? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Evet Hayır ir sonraki sayfadaki soruları yanıtla ilmiyorum oğruca bölüm E ye git Söylemek istemiyorum Sayfa No. 18

19 Nasıl gerçekleģti U SYFKĠ SORULRI EĞER GEÇTĠĞĠMĠZ YIL ĠÇĠNE ĠNTERNETTE U TRZ ĠNSEL HERHNGĠ ĠR GÖRÜNTÜ GÖRÜYSEN EVPL ĠĞER HERKES OĞRU ÖLÜM E YE GĠĠN 129 GEÇEN YIL içinde, internette bu tarz Ģeyleri ne sıklıkta gördün? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Her gün ya da neredeyse her gün E Haftada 1 ya da 2 kez yda 1 ya da 2 kez aha az sıklıkta ilmiyorum 130 u tarz Ģeyleri GEÇTĠĞĠMĠZ YIL içinde nerelerde gördün? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE ergi ya da kitapta Televizyon, film ya da video/v de ep telefonuma gelen mesaj (SMS), görüntü (MMS) ya da baģka bir Ģey yoluyla luetooth yoluyla E iğer F ilmiyorum Sayfa No. 19

20 131. GEÇTĠĞĠMĠZ YIL içinde, herhangi bir internet sitesinde bu tarz bir Ģey gördün mü? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Evet Hayır ir sonraki sayfadaki soruları yanıtla ilmiyorum oğruca bölüm E ye git Söylemek istemiyorum Sayfa No. 20

21 Ġnternetteyken ne oldu U SYFKĠ SORULRI EĞER GEÇTĠĞĠMĠZ YIL ĠÇĠNE ĠNTERNET SĠTELERĠNE U TRZ ĠNSEL ĠÇERĠKLĠ HERHNGĠ ĠR GÖRÜNTÜ GÖRÜYSEN EVPL ĠĞER HERKES OĞRU ÖLÜM E YE GĠĠN 132. GEÇTĠĞĠMĠZ YIL ĠÇĠNE, Ġnternet sitelerinde bu tür Ģeyleri nerelerde görmüģtün? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE Sosyal ağ oluģturma sitesinde (Facebook, Yonja, MySpace gibi) Kazara açılan açılır pencereler (pop-up) aracılığıyla E F G H Video yayınlayan sitelerde (örn. Youtube) YetiĢkinler için olan internet sitelerinde Oyun sitesinde osya paylaģım sitesi aracılığıyla (örn. Kazaa, Limewire, Rapidshare) aģka tip internet sitelerinde ilmiyorum Sayfa No. 21

22 133. GEÇTĠĞĠMĠZ YIL ĠÇĠNE, bunlardan hangilerini internet sitelerinde gördün? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE Çıplak birinin görüntüleri ya da videosu E irinin vücudundaki mahrem / ayıp yerlerinin görüntüleri ya da videoları insel iliģkide bulunan insanların görüntüleri ya da videoları insel iliģkiyi vahģi bir Ģekilde gösteren filmlerin görüntüleri ya da videoları aģka bir Ģey F ilmiyorum G Söylemek istemiyorum 134. insel içerikli görüntüler görmek hoģ olabilir. azen de hoģ olmayabilir. GEÇTĠĞĠMĠZ YIL ĠÇĠNE, bir Ģekilde seni üzen ya da rahatsız eden herhangi bir Ģey gördün mü? Örneğin; seni rahatsız etti, üzgün hissettirdi, ya da görmemen gerektiğini hissettirdi mi? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Evet ir sonraki sayfadaki soruları yanıtla Hayır ilmiyorum oğruca bölüm E ye git Söylemek istemiyorum Sayfa No. 22

23 Gördüklerin seni üzüp / rahatsız edince ne oldu U ÖLÜMEKĠ SORULRI EĞER GEÇTĠĞĠMĠZ YIL ĠÇĠNE ĠNTERNETTE U TRZ SENĠ ÜZEN Y RHTSIZ EEN ĠNSEL ĠÇERĠKLĠ HERHNGĠ ĠR GÖRÜNTÜ GÖRÜYSEN EVPL ĠĞER HERKES OĞRU ÖLÜM E YE GĠĠN 135. EN SON seni üzen ya da rahatsız eden böyle bir durumu/olayı düģündüğünde, eğer üzüldüysen ne kadar üzgün hissettin? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE E Çok üzgün hissettim Oldukça üzgün hissettim iraz üzgün hissettim Hiç üzgün değildim ilmiyorum Sayfa No. 23

24 136. O zamanı düģündüğünde, ne kadar süre böyle hissettin? E LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Hemen üstesinden geldim irkaç gün böyle hissettim irkaç hafta böyle hissettim irkaç ay ya da daha fazla böyle hissettim ilmiyorum 137. aha sonrasında, aģağıdakilerden herhangi birini yaptın mı? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE Sorunun kendi kendine geçmesini umdum Sorunu kendim çözmeye çalıģtım YanlıĢ giden Ģeyler için kendimi suçladım F Hiçbiri G ilmiyorum Sayfa No. 24

25 138. u olaydan/durumdan sonra, olanlar hakkında herhangi biriyle konuģtun mu? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Evet Hayır ilmiyorum 139 Eğer evet cevabını verdiysen, kiminle konuģtun? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE nnem ya da babam ğabeyim ya da ablam ir arkadaģ ir öğretmen E Görevi/mesleği çocuklara yardım etmek olan biri (örn: polis, sosyal görevli, danışman ) F Güvendiğim baģka bir yetiģkine G unlardan hiçbiri H ilmiyorum Sayfa No. 25

26 140. Yine o zamanı düģündüğünde, aģağıdakilerden herhangi birini yaptın mı? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE 141. Ve yaptıklarından hangileri sana yardımcı oldu? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE E ir süreliğine internet kullanmayı bıraktım unu bana yollayan kiģiden gelen mesajları sildim Gizlilik/kiĢisel ayarlarımı değiģtirdim unu bana yollayan kiģinin benimle temas kurmasını engelledim Sorunumu rapor ettim (örn. taciz raporlama ya da bu kiģiyi engelle/raporla seçeneğine tıklamak, internet danıģmanı ya da internet sitesi sağlayıcısıyla (ISP) temasa geçmek) F Hiçbiri G ilmiyorum *Lütfen soruların üzerinden bir kere daha geçip,141 soruları için kolonlarda doğru yerleri iģaretlediğini kontrol et* Sayfa No. 26

27 ÖLÜM E HERKES U SORULRI YNITLSIN LÜTFEN OKU: azı internet sitelerinde, insanlar senin ve senin yaģındaki çocuklar için iyi olmayabilecek Ģeyleri tartıģır, konuģurlar. urada bu tarz Ģeylerle alakalı bazı sorular yer alıyor GEÇTĠĞĠMĠZ YIL içinde, aģağıdaki konuların tartıģıldığı internet sitelerini gördün mü? LÜTFEN HER STIR TEK KUTUYU ĠġRETLE Evet Hayır ilmiyorum Söylemek istemiyorum Ġnsanların kendilerine fiziksel olarak zarar verme yolları Ġntihar etme yolları E Çok zayıf olmanın yolları (anoreksik ya da bulumik olmak gibi) elirli kiģilere ya da gruplara saldırmak için yazılan nefret mesajları UyuĢturucu deneyimleri hakkında konuģmalar ya da paylaģımlar Sayfa No. 27

28 143. GEÇTĠĞĠMĠZ YIL içinde, aģağıdakilerden herhangi biri internette baģına geldi mi? LÜTFEN HER STIR TEK KUTUYU ĠġRETLE Evet Hayır ilmiyorum irisi kiģisel bilgilerimi zarar verecek bir Ģekilde kullandı ilgisayarım virüslendi Ġnternette dolandırıldığımdan para kaybettim (bilgisayar oyunlarındaki paralardan değil gerçek paradan bahsediyoruz) irisi bilgilerime eriģebilmek için parolamı kullandı, ya da benmiģ gibi davrandı 144. GEÇEN YIL içinde, bu olaylardan/durumlardan baģına ne sıklıkta geldi? LÜTFEN HER STIR TEK KUTUYU ĠġRETLE Çok sık Oldukça sık Pek sık değil Hiç / Neredeyse hiç E Internet yüzünden aç ve uykusuz kaldım Ġnternette olmadığım zaman kendimi rahatız hissettim Gerçekten ilgilenmediğim bir konuda dahi internette gezindiğimi fark ettim Ġnternette harcadığım saatler yüzünden ailemi, arkadaģlarımı, okul iģlerimi ya da hobilerimi aksattım / erteledim Ġnternette daha az zaman geçirmeye çalıģtım ancak baģaramadım Sayfa No. 28

29 ĠLETĠġĠM FORMUNKĠ NUMRLRI YZIN ÜLKE KOU: ġlngiç NOKTSI NO: RES NO: NKETÖR & NUMRSI: ÖLÜM F HERKES U SORULRI YNITLSIN LÜTFEN OKU: urada SENĠN internet kullanımınla ilgili sorular yer alıyor. Çocuklar ve gençler interneti birçok farklı nedenle ve birçok farklı Ģekilde kullanıyor. Lütfen interneti kullandığın tüm farklı yolları ve bunları kullanabileceğin farklı yerleri düģün. Yüz yüze derken birisiyle internette, telefonda ya da internet kamerası aracılığıyla değil, Ģahsen aynı yerde konuģmaktan bahsediyoruz GEÇTĠĞĠMĠZ YIL içinde, aģağıdakilerden herhangi birini yaptın mı; eğer yaptıysan her birini ne sıklıkta yaptın? LÜTFEN HER STIR TEK KUTUYU ĠġRETLE Evet Hayır Ġnternette yeni arkadaģlar aradım Yüz yüze hiç tanıģmadığım birine kiģisel bilgilerimi gönderdim (örn. tam adım, adresim ya da telefon numaram) Her gün ya da neredeyse her gün Haftada 1 ya da 2 kez yda 1 ya da 2 kez aha az sıklıkta Hiç/ geçtiğimiz yıl içinde değil ilmiyorum Söylemek istemiyorum Yüz yüze hiç tanıģmadığım kiģileri tanıdıklarım listesine ekledim Sayfa No. 29

30 146. GEÇTĠĞĠMĠZ YIL içinde, aģağıdakilerden herhangi birini yaptın mı; eğer yaptıysan her birini ne sıklıkta yaptın? LÜTFEN HER STIR TEK KUTUYU ĠġRETLE Evet Hayır Her gün ya da neredeyse her gün Haftada 1 ya da 2 kez yda 1 ya da 2 kez aha az sıklıkta Hiç/ geçtiğimiz yıl içinde değil ilmiyorum Söylemek istemiyorum Ġnternette, gerçekte olduğumdan farklı biri gibi davrandım Yüz yüze hiç tanıģmadığım birine kendi fotoğraf ya da videomu gönderdim... Sayfa No. 30

31 HERKES U SORULRI YNITLSIN LÜTFEN OKU: Sırada internette tanıģmıģ olduğun insanlarla kurmuģ olabileceğin temaslarla alakalı sorular var. Ġnterneti kullanabileceğin HERHNGĠ ĠR YOLU (örn. bilgisayar ya da cep telefonu) ve HERHNGĠ ĠR YERĠ (örn. ev, okul ya da baģka bir yer) düģün. Yüzyüze derken birisiyle internette, telefonda ya da internet kamerası aracılığıyla değil Ģahsen aynı yerde konuģmaktan bahsediyoruz Sadece kontrol etmek için soruyorum, hiç daha önce yüz yüze tanıģmadığın biriyle internette konuģtun mu? (E-posta, sohbet odaları, sosyal ağ oluģturma siteleri (Facebook, MySpace gibi), mesajlaģma ya da oyun siteleri aracılığıyla olabilir) LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Evet 148 i yanıtla Hayır oğruca bölüm G ye git ilmiyorum 148. Eğer evet cevabını verdiysen Hiç ilk olarak internette tanıģmıģ olduğun biriyle yüz yüze görüģmeye gittin mi? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Evet 149 u yanıtla Hayır ilmiyorum oğruca bölüm G ye git Söylemek istemiyorum Sayfa No. 31

32 Nasıl gerçekleģti U ÖLÜMEKĠ SORULRI GEÇTĠĞĠMĠZ YIL ĠÇĠNE ĠLK OLRK INTERNETTE TNIġTIĞIN ĠRĠYLE YÜZ YÜZE GÖRÜġTÜYSEN EVPL ĠĞER HERKES OĞRU ÖLÜM G YE GĠĠN 149. Eğer tanıģtıysan, bu Ģekilde internet üzerinden GEÇTĠĞĠMĠZ YIL içinde kaç yeni kiģiyle tanıģtın? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE 1-2 kiģi 3-4 kiģi 5-10 kiģi 10 dan fazla kiģi E ilmiyorum 150. GEÇTĠĞĠMĠZ YIL içinde, ne tip insanlarla ilk olarak internette tanıģıp yüz yüze görüģmeye gittin? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE Yüz yüze tanıdığım birinin arkadaģı ya da akrabası Ġnternette tanıģana kadar hayatımda olmayan insanlar Hiçbiri Sayfa No. 32

33 Nasıl gerçekleģti U ÖLÜMEKĠ SORULRI GEÇTĠĞĠMĠZ YIL ĠÇĠNE ĠLK OLRK INTERNETTE TNIġTIĞIN ĠRĠYLE YÜZ YÜZE GÖRÜġTÜYSEN EVPL ĠĞER HERKES OĞRU ÖLÜM G YE GĠĠN 151. GEÇTĠĞĠMĠZ YIL ĠÇĠNE, Ġlk olarak internette tanıģtığın herhangi biriyle buluģmaya gittiğini düģündüğünde, ilk önce bu kiģiyle nasıl irtibata geçtin? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE Sosyal ağ oluģturma sitesinde (Facebook, Yonja, MySpace gibi) nlık ileti aracılığıyla (hat yaparken / MSN de...gibi.) Sohbet odasında E-posta (mail) aracılığıyla E F G Oyun sitesinde aģka bir yolla ilmiyorum Sayfa No. 33

34 152. azen ilk defa internette tanıģtığın biriyle yüz yüze görüģmek hoģ olabilir. azen de hoģ olmayabilir. GEÇEN YIL ĠÇĠNE, bu Ģekilde ilk olarak internette tanıģtığın biri ile buluģmaya gittiğinde, bu görüģme seni üzdü ya da rahatsız etti mi? Örneğin, seni rahatsız/husursuz hissettirdi, üzdü ya da gitmemen gerektiğini düģündürdü mü? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Evet Hayır ir sonraki sayfadaki soruları yanıtla ilmiyorum oğruca bölüm G ye git Söylemek istemiyorum Sayfa No. 34

35 Üzgün ya da rahatsız hissedince ne oldu U ÖLÜMEKĠ SORULRI EĞER INTERNETTE TNIġTIĞIN ĠRĠYLE ĠR ġekġle SENĠ ÜZEN Y RHTSIZ EEN ĠR ULUġMN OLUYS EVPL. ĠĞER HERKES OĞRU ÖLÜM G YE GĠĠN 153. Rahatsız olduğun bu yüz yüze görüģmeye gittiğin EN SON zamanı düģündüğünde, buluģtuğun kiģi tam olarak kaç yaģındaydı? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE E Kendi yaģımda olan biriyle buluģtum enden daha genç biriyle buluģtum aha büyük yaģtaki bir gençle buluģtum ( 20 yaģından küçük) YetiĢkin biriyle buluģtum (20 yaģında ya da daha büyük) ilmiyorum 154. Ve, u kiģi erkek miydi kadın mıydı? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Erkek genç bir çocuk ya da adam Kadın genç bir kız ya da kadın Sayfa No. 35

36 155. Yine bu EN SON zamanı düģündüğünde, nereye gittiğini baģka birisine söyledin mi? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Evet Hayır ilmiyorum 156. Eğer evet cevabını verdiysen, kiminle konuģtun? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Kendi yaģımda olan birine söyledim aha büyük yaģta olan bir gence söyledim (18 yaģından küçük) Güvendiğim bir yetiģkine söyledim (18 yaģında ya da daha büyük) aģka birine söyledim E ilmiyorum Sayfa No. 36

37 157. uluģmaya gittiğinde yanında baģka birini götürdün mü? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Evet Hayır ilmiyorum 158 Eğer evet cevabını verdiysen, kimi götürdün? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Kendi yaģımda olan birini götürdüm aha büyük yaģta olan bir genci götürdüm (18 yaģından küçük) Güvendiğim bir yetiģkini götürdüm (18 yaģında ya da daha büyük) ilmiyorum 159. Yine o zamanı düģündüğünde, aģağıdakilerden hangileri gerçekleģti? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE E F uluģmaya gittiğim kiģi beni kıracak sözler söyledi uluģmaya gittiğim kiģi bana fiziksel zarar verdi (vücudumu incitti) uluģmaya gittim kiģi bana cinsellik içeren Ģeyler yaptı aģka kötü bir Ģey oldu ilmiyorum Söylemek istemiyorum Sayfa No. 37

38 160. Eğer üzüldüysen, olanlar hakkında ne kadar üzgün hissettin? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Çok üzgün hissettim Oldukça üzgün hissettim E iraz üzgün hissettim Hiç üzgün değildim ilmiyorum 161. Ne kadar süreyle böyle hissettin? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Hemen üstesinden geldim irkaç gün böyle hissettim irkaç hafta böyle hissettim ilmiyorum 162. Ģağıdakilerden herhangi birini daha sonrasında yaptın mı? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Sorunun kendi kendine geçmesini umdum Sorunu kendim çözmeye çalıģtım YanlıĢ giden Ģeyler için kendimi suçladım iğer kiģinin beni rahat bırakmasını sağlamaya çalıģtım E iğer kiģiden öç almaya çalıģtım F Hiçbiri G ilmiyorum Sayfa No. 38

39 163. u olaydan/durumdan sonra, olanlar hakkında herhangi biriyle konuģtun mu? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Evet Hayır ilmiyorum 164. Eğer evet cevabını verdiysen, kiminle konuģtun? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE nnem ya da babam ğabeyim ya da ablam ir arkadaģ ir öğretmen E Görevi/mesleği çocuklara yardım etmek olan biri (örn: polis, sosyal görevli, danışman ) F Güvendiğim baģka bir yetiģkin G aģka biri H ilmiyorum Sayfa No. 39

40 165. Yine o zamanı düģündüğünde, Ģağıdakilerden herhangi birini yaptın mı? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE 166. Ve hangileri, eğer yaptıysan, sana yardımcı oldu? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE ir süreliğine internet kullanmayı bıraktım u kiģiden gelen mesajları sildim E Gizlilik/iletiĢim ayarlarımı değiģtirdim u kiģinin benimle temas kurmasını engelledim Sorunumu rapor ettim (örn. taciz raporlama ya da bu kiģiyi engelle/raporla seçeneğine tıklamak, internet danıģmanı ya da internet sitesi sağlayıcısıyla (ISP) temasa geçmek) F Hiçbiri G ilmiyorum *Lütfen soruların üzerinden bir kere daha geçip, 166 soruları için kolonlarda doğru yerleri iģaretlediğini kontrol et* Sayfa No. 40

41 ÖLÜM G HERKES U SORULRI YNITLSIN LÜTFEN OKU: Ġnsanlar internette çok çeģitli Ģeyler yapar. azen, cinsel içerikli mesaj ya da görüntü gönderebilirler. urada bahsettiğimiz cinsel iliģkide bulunmak hakkında konuģmak ya da çıplak insanların veya cinsel iliģkide bulunan insanların görüntüleridir. urada bu konuyla ilgili bazı sorular var. Soruları cevaplarken Ġnterneti kullandığın HERHNGĠ ĠR YOLU düģün (ama cep telefonundaki mesajları değil) GEÇEN YIL içinde, internette herhangi bir cinsel mesaj gördün ya da aldın mı? unlar kelimeler, resimler ya da videolar olabilir. LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Evet Hayır, hiç/geçtiğimiz yıl içinde değil ir sonraki sayfadaki sorulara bak ilmiyorum oğruca bölüm H ye git Söylemek istemiyorum Sayfa No. 41

42 Nasıl gerçekleģti U ÖLÜMEKĠ SORULRI EĞER GEÇTĠĞĠMĠZ YIL ĠÇĠNE INTERNETTE ĠNSEL ĠÇERĠKLĠ ĠR MESJ GÖRÜN Y LIYSN EVPL. ĠĞER HERKES OĞRU ÖLÜM H YE GĠĠN 168. GEÇEN YIL içinde, internette herhangi bir tür cinsel mesajı ne sıklıkta gördün ya da aldın? ldığın mesaj kelimeler, resimler ya da videolar Ģeklinde olabilir. LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Her gün ya da neredeyse her gün Haftada 1 ya da 2 kez yda 1 ya da 2 kez aha az sıklıkta E ilmiyorum 169. GEÇEN YIL içinde, aģağıdakilerden herhangi biri internette baģına geldi mi? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE Ġnternette cinsel içerikli bir mesaj aldım Ġnternette diğer insanların da görebileceği yerlerde yayınlanmıģ cinsel mesajlar gördüm Ġnternette birisi benimle cinsel Ģeyler yapmak hakkında konuģmak istedi Ġnternette vücudumdaki mahrem/ayıp yerlerimi gösteren bir fotoğraf ya da video istendi E Ġnternette cinsel içerikli Ģeyler yapan baģka insanlar gördüm F Hiçbiri G ilmiyorum H Söylemek istemiyorum Sayfa No. 42

43 170. GEÇEN YIL içinde, internette herhangi bir tür cinsel mesajı gördüğün ya da aldığın zamanları düģündüğünde, bu nasıl gerçekleģti? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE Sosyal ağ oluģturma sitesinde (Facebook, Yonja, MySpace gibi) nlık ileti aracılığıyla (hat yaparken / MSN de...gibi.) Sohbet odasında E-posta (mail) aracılığıyla E Oyun sitesinde F Kazara açılan açılır pencereler (popup) aracılığıyla G Ġnternette baģka bir yolla H ilmiyorum Sayfa No. 43

44 171. GEÇTĠĞĠMĠZ YIL ĠÇĠNE, internette herhangi bir tür cinsel mesajı gördüğün ya da aldığın zamanları düģündüğünde, bu bir Ģekilde seni üzdü ya da rahatsız etti mi? Örneğin, seni rahatsız/husursuz hissettirdi, üzdü ya da görmemen gerektiğini düģündürdü mü? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Evet Hayır ilmiyorum Söylemek istemiyorum ir sonraki sayfadaki soruları yanıtla oğruca bölüm H ye git Sayfa No. 44

45 Üzgün ya da rahatsız hissedince ne oldu U ÖLÜMEKĠ SORULRI EĞER INTERNETTE ĠNSEL ĠÇERĠKLĠ ĠR MESJ LIKTN SONR KENĠNĠ ÜZGÜN Y RHTSIZ HĠSSETTĠYSEN EVPL ĠĞER HERKES OĞRU ÖLÜM H YE GĠĠN 172. EN SON seni üzen ya da rahatsız eden böyle bir olayı/ durumu düģündüğünde, eğer üzüldüysen ne kadar üzgün hissettin? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Çok üzgün hissettim Oldukça üzgün hissettim iraz üzgün hissettim Hiç üzgün değildim E ilmiyorum 173. Ne kadar süre böyle hissettin? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Hemen üstesinden geldim irkaç gün düģündüm irkaç hafta düģündüm irkaç ay ya da daha fazla düģündüm E ilmiyorum Sayfa No. 45

46 174 Ģağıdakilerden herhangi birini daha sonrasında yaptın mı? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Sorunun kendi kendine geçmesini umdum Sorunu kendim çözmeye çalıģtım YanlıĢ giden Ģeyler için kendimi suçladım iğer kiģinin beni rahat bırakmasını sağlamaya çalıģtım E iğer kiģiden öç almaya çalıģtım F Hiçbiri G ilmiyorum Sayfa No. 46

47 175. Olanlar hakkında herhangi biriyle konuģtun mu? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Evet Hayır ilmiyorum 176. Eğer evet cevabını verdiysen, kiminle konuģtun? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE nnem ya da babam ğabeyim ya da ablam ir arkadaģ ir öğretmen E Güvendiğim baģka bir yetiģkin F Görevi/mesleği çocuklara yardım etmek olan biri (örn: polis, sosyal görevli, danışman ) G aģka biri H ilmiyorum Sayfa No. 47

48 177. Yine aynı zamanı düģündüğünde, Ģağıdakilerden herhangi birini yaptın mı? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE 178. Ve bu yaptıklarından hangileri sana yardımcı oldu? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE ir süreliğine internet kullanmayı bıraktım u kiģiden gelen mesajları sildim E Gizlilik/iletiĢim ayarlarımı değiģtirdim u kiģinin benimle temas kurmasını engelledim Sorunumu rapor ettim (örn. taciz raporlama ya da bu kiģiyi engelle/raporla seçeneğine tıklamak, internet danıģmanı ya da internet sitesi sağlayıcısıyla (ISP) temasa geçmek) F Hiçbiri G ilmiyorum *Lütfen soruların üzerinden bir kere daha geçip, 178 soruları için kolonlarda doğru yerleri iģaretlediğini kontrol et* Sayfa No. 48

49 ÖLÜM H HERKES U SORULRI YNITLSIN Ġnsanlar internette çok çeģitli Ģeyler yapar. azen, cinsel içerikli mesaj ya da görüntü gönderebilirler. urada bahsettiğimiz cinsel iliģkide bulunmak hakkında konuģmak ya da çıplak insanların veya cinsel iliģkide bulunan insanların görüntüleridir GEÇEN YIL içinde, internette herhangi bir tür cinsel mesaj (örn: kelimeler, resimler ya da videolar) gönderdin ya da yayınladın mı? Gönderdiğin mesaj senin ya da baģkası hakkında olabilir. LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Evet ir sonraki sayfadaki soruya bak Hayır ilmiyorum Söylemek istemiyorum Lütfen doğruca en son sayfaya git Sayfa No. 49

50 Nasıl gerçekleģti U ÖLÜMEKĠ SORULRI EĞER GEÇTĠĞĠMĠZ YIL ĠÇĠNE INTERNETTE ĠNSEL ĠR MESJ YYINLIN Y GÖNERĠYSEN EVPL. ĠĞER HERKES OĞRU SONUNU SYFY GĠĠN 180. Eğer evet cevabını verdiysen, GEÇEN YIL içinde, bunu ne sıklıkta yaptın? LÜTFEN YLNIZ ĠR KUTU ĠġRETLE Her gün ya da neredeyse her gün Haftada 1 ya da 2 kez yda 1 ya da 2 kez aha az sıklıkta E ilmiyorum Sayfa No. 50

51 181. GEÇEN YIL içinde, aģağıdakilerden hangi birini internette yaptın mı? LÜTFEN GEREKTĠĞĠ KR KUTU ĠġRETLE Ġnternette birisine cinsel mesajlar (örn: kelimeler, resimler ya da videolar) gönderdim Ġnternette insanların görebileceği yerlerde cinsel mesajlar (örn: kelimeler, resimler ya da videolar) yayınladım Ġnternette birisiyle cinsel Ģeyler yapmak hakkında konuģtum Ġnternette birisinden mahrem/ayıp yerlerini gösteren resimlerini ya da videosunu göndermesini istedim E irisine mahrem/ayıp yerlerimi gösteren bir fotoğraf ya da video gönderdim F Hiçbiri G ilmiyorum H Söylemek istemiyorum Sayfa No. 51

52 EKRN/EN SON SYF YPILKLRL ĠLGĠLĠ TLĠMT: TERĠKLER, NKETĠN U ÖLÜMÜNÜ ĠTĠRĠN. KENĠN OLURMN GEREKEN ġk SORU KLMI. LÜTFEN NKETÖRE ĠTĠRĠĞĠNĠ SÖYLE. ONLRIN SN SORMK ĠSTEĠĞĠ ĠRKÇ SORU H OLK. Sayfa No. 52