9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 9t h International Balkan Education and Science Congress

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 9t h International Balkan Education and Science Congress"

Transkript

1 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 9t h International Balkan Education and Science Congress Ekim 2014, Trakya Üniversitesi /16-18 October 2014, Trakya University 1.Gün/1 st Day :00 09:30 Kayıt/Registration 09:30 11:00 Açılış/Opening Ceremony 11:00 11:15 Ara/Break 11:15 12:00 (Büyük Salon/Main Hall) Davetli Konuşmacı/Keynote Speaker: Prof. James A. Banks Çokkültürlü Uluslarda Farklılıklar ve Vatandaşlık Eğitimi/ Diversity and Citizenship Education in Multicultural Nations 12:00 13:30 Öğle Yemeği/Lunch Oturum/Session -1-13:30 14:45 Salon/Hall - B1 Life-long Education and Adult Education. European policies and Strategies Martin RANCHEV Multiculturalism and Interethnic Relations in Education in Macedonia Shpresa ADEMİ For Some Aspects of Macedonian Multiculturalism in Textbooks for Primary Education Snezana MIRASCIEVA, Vlado PETROVSKI Interculture and the Literary Discourse Mito SPASEVSKI Developing the Interethnic and Intercultural Competencies of the Elementary Education Students in the Republic of Macedonia Through the Syllabus Rozalina POPOVA-KOSKAROVA Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci ve Öğretimine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Sibel DEMİR, Seda USTA GEZER, Fatma ŞAHİN, Filiz KABAPINAR Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 5E Öğrenme Modeline Uygun Hazırladığı Ders Planlarının Değerlendirilmesi Ayberk BOSTAN SARIOĞLAN Bir Grup Fen Öğretmeninin Laboratuar Uygulama ve Deney Tasarlama Becerileri Konusundaki Görüşleri Gürcan UZAL, Aytekin ERDEM, Yaşar ERSOY Bir Grup Fen/Matematik Öğretmeninin Kavramların Öğretimi ve Geliştirilmesi İle İlgili Görüşleri A Group of Science and Mathematics Teachers Views on Conceptual Teaching and Improvements Aytekin ERDEM, Gürcan UZAL, Yaşar ERSOY Fen Eğitimi Alanında Bilgisayar Destekli Eğitim Yöntemi İle Yapılan Çalışmaların Bir İçerik Analizi Nurullah KORKMAN, Mustafa METİN The Module "Word Processing" in the Training of Students of Pedagogical Studies in Information Technologies Mima TRIFONOVA Project Based Learning Using Information and Communication Technologies Christomir ZAFIROV Social Media in Education Violeta GEORGIEVA Students Opportunities to Use ICT during the Teaching Process andtheir Computer Skills Jasmina ARMENSKA, Nace STOJANOV, Goce ARMENSKI

2 Webquest A Tool for Acquiring Functional Language Literacy in Elementary Education in the Republic of Macedonia Anita SHTERJOSKA Spread the Delay in Mental Development at the Age of Primary Schooling, the Distribution and Dynamics in Stara Zagora Veska SHOSHEVA, Krasimira BENKOVA, Stefka DINCHIYSKA, Anton STOYKOV, Milena ILIEVA Autisman Dretention in Mental Development, Dynamics and Problems in Diagnosis Mitko SHOSHEV Laboratory Work in the Training of Students Majoring in Preschool and Primary School Education Vanya PETROVA, Angel SLAVCHEV, Margarita PENEVA Motor Education at Preschool Age Actuality and Tendencies Veselina IVANOVA, Galena TERZIEVA Current Status of Oral Visual Perception Skills in Hearing-Impaired Students Integrated In 1 st To 4 th Classes of Mainstream Schools Diyana GEORGIEVA Salon/Hall B5 Productive strategies tool for forming of Transversal competencies of the primary school students Maria Petrova TEMNIKOVA Relationships between Children in Group (Contemporary Challenges in Preschool Education) Violeta KARTSELİANSKA The significance of Continual Enhancement of Teachers Skills at Research Procedures Application in Primary Education Milena PEJČINOVSKA, Jove Dimitrija TALEVSKI, Violeta JANUŠEVA Geometry and Measurement in Mathematics Education of Primary School Teachers: How to Design and Teach an Effective Course Slagjana JAKIMOVIK Educational Context and Continuity in the Transition of Children from Preschool toward Primary Education Tatjana Koteva Mojsovska Türk ve Singapur Lise Matematik Ders Kitaplarından Seçilen Sorularla Problem Çözmenin Bir Durum Çalışması Elif Esra ARIKAN, Erdoğan Mehmet ÖZKAN KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sorularının İlköğretim Matematik Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerine Uyumu Açısından İncelenmesi Emre EV ÇİMEN, Kürşat YENİLMEZ Matematiği Sevdirmek İçin Kriptoloji Derya ARDA Toplam Kalite Yönetimi: Köşe Bucak Matematik Projesi Uygulama Örneği Fatih DEMİR, Ömer ASLAN, Muhammet YILMAZ Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Uygulanabilirliği Açısından Değerlendirilmesi Neslihan USTA, Fatih TAŞ Türkçe Dersinde Üst Düzey Düşünme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Eğitim Durumu Örneği Emel SİLAHSIZOĞLU Kosova'da Orta Öğretim Düzeyinde Yabanci Dil Türkçe Öğretimi Açisindan Misafir Aile Programi Etkinliği Salih OKUMUŞ, H.Hüseyin DEMİR Kosova'da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bir Dinleme/İzleme Etkinliği: Türkçe Dizi Filmler ve Etkileri Salih OKUMUŞ, H.Hüseyin DEMİR Noktalama İşaretlerinin İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programlarına ve Ders Kitaplarına Yansıması Şenol SANCAK, Mehmet ALVER

3 Öğretmenlik Sertifikası Programı Öğrencilerinin Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Dersine İlişkin Bakışları ile Akademik Başarıları Arasındaki Etkileşim Cem BABADOĞAN 14:45 15:00 Oturum Arası/Break Oturum/Session -2-15:00 16:15 Salon/Hall B1 Productive Strategies A Tool for Forming the Transversal Competences of the Students Grade 1 4 in the Corse of Education in Mathematics Maria Petrova TEMNIKOVA The Problems from Mathematical Olympiads in the Teaching of Students - Future Primary School Teachers Hristo MELEMOV Learning the Methodology of Mathematical Problem Solving in Elementary Education Metodi GLAVCH, Katerina ANEVSKA, Risto MALCHESKI Characteristics of the Logical-Mathematical Cognition of the Children in the Early Childhood Development Vesna MAKASHEVSKA Representation of fractions in the mathematics textbooks: A comparative look in Kosovar, Albanian and Macedonian mathematics textbooks Eda VULA, Fitore PODVORICA Fen Eğitimi Alanında İşbirlikli Öğrenme Yöntemi İle Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi Ali Osman TAŞDELEN, Mustafa METİN Sekizinci Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Programına İlişkin Ortak Sınav Sorularının Değerlendirilmesi Asım ARI, Tuğba İNCİ Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Kavramına İlişkin Görüşleri Ferhat ÖZTÜRK, Bilge ÖZTÜRK Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Elektrik Akımı ile ilgili Kavramlar hakkındaki Önbilgilerinin Belirlenmesi Ümmü Gülsüm DURUKAN, Ayşegül SAĞLAM-ARSLAN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarında Çevre Bilinci Ve Yansımaları In Prospective Teachers and This Awareness Reflections of Environmental Awarenes Fatma EKİCİ, Erhan EKİCİ Öğretmen Yetiştirme ve Uzaktan Eğitim Ertuğ CAN Bilgisayar Bilimleri Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Ulusal ve Uluslararası Değişim Programlarından Yararlanma Talepleri, Beklentileri ve Bu Programlara Uygunluklarının İncelenmesi Cenk ATLIĞ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi Muhammet YILMAZ, Lütfi ÜREDİ, Sait AKBAŞLI İlk ve Ortaokullarda Çevre Eğitiminin İncelenmesi Ertuğ CAN, İbrahim SERENÇELİK Yazın Dersinde Kısa Film İncelemesi Hikmet ASUTAY "Öğretmen Ölçme Yeterlikleri Ölçeği"nin Geliştirilmesi Demirali Yaşar ERGİN Türkiye ve Balkan Ülkeleri Matematik Okuryazarlığı Performanslarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi Yeşim ÖZER ÖZKAN, Duygu ANIL, Ergül DEMIR Aile İçinde Dini Aktiviteler Ölçeği nin Türkçe Formunun Geçerliği ve Güvenirliği Ahmet AKIN, Ahmet ÖZBAY, Şule ODABAŞI, İhsan BAYKUT, Oğuz AKKAYA

4 Dinsel Bağlılık Ölçeği nin Türkçe Formunun Geçerliği ve Güvenirliği Ahmet AKIN, Ahmet ÖZBAY Mehmet Emin TURAN, Tuğba ÇEBİŞ, Mustafa SAVCI Salon/Hall B5 Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Annelerin Kabul-Red Düzeyleri ile Sosyal Davranış Denetimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ozana URAL, Gülçin GÜVEN, Kadriye EFE AZKESKİN, Türker SEZER, Elif YILMAZ, Ezgi AKŞİN, Dilan BAYINDIR 2013 MEB Okul Öncesi Eğitim Programına Göre Çocukların Gelişim Özellikleri, Gelişim Takip ve Değerlendirmeye Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Gülden Uyanık BALAT, Funda ÖNAL, Nesibe Nur ALHAN 2013 MEB Okul Öncesi Eğitim Programına Göre Fiziksel Ortamın Düzenlenmesine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Gülden Uyanık BALAT, Nesibe Nur ALHAN, Funda ÖNAL Okul Öncesi Alanında Yılları Arasında Yazılan Tezlerin İncelenmesi Gökçen İLHAN ILDIZ Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Oyuna İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi Emel TOK Education Technology - A Necessity of the Modern Education Process Sabit VEJSELI, Muamer ALA Technology Training Model for Electronic Musical Instruments of the Future Students-Primary Teachers Tsanimir BAYCHEV Deformities of the Spine and Chest of the Primary School Students in the Republic Oof Macedonia Biljana GLIGOROVA, Gjoko SPASEVSKI The Educational Software in the Republic of Macedonia and Its Use in Albanian Language Classes Lulzim ADEMI, Lulzim ALIU Mathematics Programming Based on Genetic Algorithms Education Farshad KIYOUMARSI Balkan Ülkelerinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımındaki Değişim: PISA Sonuçlarının Karşılaştırılması Gökhan ILGAZ, Durmuş ÖZBAŞI Web-Siteleri Yardımıyla Almanca Yabancı Dil Becerilerinin Geliştirilmesi ve Yaşam Boyu Öğrenme Yıldırım TUĞLU Web Tabanlı Eğitim Aracı ile İnteraktif Matematik Öğretimi: Öğretmen Aday Görüşleri Rahme UYGARER, Fatma TÜRÜÇ, Nigar ÇELİK Köy Okullarındaki 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri, Bilimsel Tutum, Fen Öğrenmeye Karşı Motivasyon ve Akademik Başarılarının İncelenmesi Hüsnüye DURMAZ, Seçkin MUTLU Bilim Şenliğinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının ve Ortaokul Öğrencilerinin Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi Hüsnüye DURMAZ, Emrah OĞUZHAN DİNÇER, Aslıhan OSMANOĞLU 16:15 16:30 Oturum Arası/Break

5 Oturum/Session -3-16:30 17:45 Salon/Hall B1 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Zekâ Puanları ile Öğrenmeye İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gülçin GÜVEN, Dilan BAYINDIR, Ezgi AKŞİN, Elif YILMAZ, Türker SEZER Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yıl Sonundaki Sesli Okuma Kayıtlarının Prozodi Yeterlikleri Açıdan Değerlendirilmesi Mustafa KOCAARSLAN, Akile ERGÜN Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dönem Sonundaki Okuma Performanslarının Metin Türlerine Göre İncelenmesi. Mustafa KOCAARSLAN, Akile ERGÜN The Learners opinions about Multicultural Education Course Alper BAŞBAY Okul Öncesinde Matematik Eğitimine İlişkin Öğretmen Uygulamalarının Sınıf Ortamına Yansıması Zehra Saadet ÖZDEMİR, Çağlayan DİNÇER Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerde Kendini İzleme Stratejisiyle Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi Mehmet YAVUZ, İbrahim COŞKUN Öğretmen Adaylarının Etkili Dinleyici Profilleri Pre-Service Teachers Effective Listener Profiles Hilal KAZU, Demet DEMİRALP Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Özel Eğitim Dersi Sürecindeki Kazanımlarının Belirlenmesi İlker KÖSTERELİOĞLU, Kemal BAYTEMİR Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri (Edirne Örneği) Galibiye ÇETREZ İŞCAN, Yeşim FAZLIOĞLU Hafif Düzeyde Zihinsel Öğrenme Güçlüğü Olan Bir Öğrencinin Okuma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Aksiyon Araştırması Durmuş EKİZ, Neslihan SEZGİN Opportunities for the Development of Emotional Intelligence of Student- Teachers with Art Music Penka MARCHEVA Educational Aspects of Portfolio in the Development of University Students- Future Music Teachers Penka MARCHEVA Some Interdisciplinary Scientific Approaches About the Importance of Music in the Function of Musical Education Aida ISLAM, Stefanija LESHKOVA ZELENKOVSKA Characteristics, Methods and Classification of the Music Didactic Games Vladimir TALEVSKI, Ivana TEMELKOSKA Female Wedding Songs from the Village of Simnica near Gostivar Mujaser ILJAZİ Views and Opinions of Teachers Regarding the Impacts of Music Folklore on Pupils from Grade I to Grade V MPhil. Ubavka MILOSESKA Multiculturalism and Innovative Approaches in Art Education Maja Raunik KIRKOV Pupils Creativity Enhancement through School Prints Techniques In The Process Of Visual Arts Education In Macedonia Burhan AHMETI Creativity in Teaching- An Innovative Approach in Education Lulzime Lutfiu KADRIU Multiculturalism and Intercultural Values in Education Emil SULEJMANI

6 Salon/Hall B5 Educators Views about the Inclusion of the Children with Special Educational Needs in the Regular Groups of the Kindergarten Despina SIVEVSKA, Jadranka RUNCEVA The Teacher and the Gifted Child Jadranka RUNCEVA, Despina SIVEVSKA Inclusive Education The Human Aspect of Education Teuta SABANI Inclusive Education - Role of the Teacher and Benefits Sonja PETROVSKA Multicultural Education One of the Concepts and Philosophies for Inclusion in Early Child Development Biljana CVETKOVA DIMOV, Tatjana ATANASOSKA, Marzanna SEWERYN-KUZMANOVSKA Native Language Interference in Learning and Using English Phrasal Verbs, Seen from the Perspective of the Semantic Approach, on the Overall English Learning Outcomes Florim AJDINI Mother Language Curriculum and Syllabus in Elementary School in the Republic of Macedonia Lulzim ALIU Turkish Loan Words in the Latest Generation of Textbooks for the Subject Macedonian Language Blagica PETKOVSKA The First Foreign Language (English Language) in the Education System of the Republic of Macedonia Lulzim ADEMI Teaching Macedonian as a Foreign Language Violeta JANUŠEVA, Jove Dimitrija TALEVSKI, Milena PEJČINOVSKA Some Regular in the Development of Adult Education in Bulgaria Valentina Nikolova VASILEVA Preparation and Qualification of Teachers - European Models and Bulgarian Specifics Iliana PETKOVA Student Centered Learning in Bulgarian School Education and Continuing Teacher Training Valentina SHARLANOVA Roma Families and Bulgarian School (Case Studies on Motivational and Educational Counseling of Roma Parents and Children in the Psychological Offices at Schools) Denitsa ALIPIEVA Comparative Characteristic of Representations about Children and Pupils by Contemporary Bulgarian Parents and Teachers Ivan DIMITROV 17:45 18:00 Oturum Arası/Break Oturum/Session -4-18:00 19:00 Salon/Hall B1 Knowing Our Learners: Language Learning Strategies and The Affective Filter Hy Igballe MIFTARI The New Trends in the Word-formation in the English Language Bisera KOSTADINOVSKA A Comparative Study of English and Albanian Idioms in Learning English Language as a Foreign Language Suzana EJUPI Wh-Constraints in Interlanguage Grammar of Persian EFL Learners and its Implication for Teaching English As A Foreign Language Fariba Rahimi ESFAHANI

7 Contributions of Estimable Educationalist of the 2nd Constitutionalist Period Sati` Al-Husri to Turkish Education System Sabri Can SANNAV The Prominent Educationist of the Second Constitutional Era, Emrullah Efendi and His Contributions to Turkish Education System Sabri Can SANNAV Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Hasan ÖZGÜR, Fatma AKGÜN BÖTE ve Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına İlişkin Etik Dışı Davranışlarda Bulunma ve Maruz Kalma Durumları Fatma AKGÜN, Hasan ÖZGÜR International Mobility of the Students from Medical College -Trakya University, Stara Zagora in Turkey Marıya DİMOVA Hristina MILCHEVA Presentation of Health Professions at Medical College of Trakia University - Stara Zagora Hristina MILCHEVA, Marıya DİMOVA The Most Preferred Method for Control and Evaluation of Healthcare Specialists in Highter Medical School Alie HAVALYOVA, Okean KOSTOV, Nejdie ISMAIL Participation of the Pationt as a Subject in the Training of Healthcare Specialists Alie HAVALYOVA, Okean KOSTOV, Nejdie ISMAIL Semantic Classification of the Turkish Names of the Villages in the Smolyan Region Elena NIKOLOVA, Vanya KRASTANOVA, Miroslav MIHAYLOV The Issue of Identity in the Contemporary Macedonian Literature Jovanka DENKOVA, Mahmut CELIK The Lexis in the Literature for Children Biljana MALENKO For Some Aspects of Macedonian Multiculturalism in Textbooks for Primary Education Snezana MIRASCIEVA, Vlado PETROVSKI Salon/Hall B5 Sınıf Öğretmenlerinin Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesinde Duygusal Zekanın Önemi Ayhan ÖZKAN Sınıf Öğretmenliği Eğitiminde Müzik Dersleri Sevan NART Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma; Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Örneği Fatma ARİK, Lütfi ÜREDİ, Sait AKBAŞLI Sınıf Öğretmenlerinin Serbest Etkinlikler Dersine İlişkin Görüş Ve Sorunları: Bir Durum Çalışması (Şırnak İli Örneği) Musa SARGIN, Mehmet TAŞDEMİR Sınıf ve Fen Bilgisi ÖğretmenliğiÖğrencilerinin Kimya Kavramına İlişkinin Metaforik Algıları Burcu ANILAN İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Plazma Fiziği ve Teknolojileri Dersine Yönelik Görüşleri Mustafa Zafer BALBAĞ Kimya Eğitiminde Kavram Karikatürleri Kullanımı: Gazlar Konusu Gamze DOLU, Handan ÜREK Fizik Okul Laboratuvar Uygulamalı Derslerde Veb-Teknolojilerin Kullanımı Rafet ŞAHBAZOV, Oktay HASANOV Nörodidaktik ve Nörobiyolojik Gelişmeler Açısından Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitiminin Önemi Mukadder Seyhan YÜCEL Almanca Yapı Bilgisine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Uygulama

8 Handan KÖKSAL Almanca Dil Kurslarında İşitsel Materyallerle Dil Becerilerin ve Kelime Haznesinin Geliştirilmesi Yıldırım TUĞLU, Banu TABAK Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesinde Türkiye de Almanca Eğitimi Özlem TEKİN 20:00 22:30 Açılış Kokteyli/Cocktail (Yer/Place: Ekmekçizade Kervansarayı) 2.Gün/2 nd Day Oturum/Session -5-08:30 09:45 Salon/Hall B1 Archaisms and borrowings of languages in contact in the regions of the Balkans Zarije NUREDINI Developing Intercultural Communicative Competence in Foreign Language Teaching Blerta DEMIRI Turkish Loan Words as Denominations for the Colors in the Macedonian Language Elizabeta RALPOVSKA Cultural accommodation of English translations into Albanian, its relevance to the overall translation cohesion Florim AJDINI Literary Texts of Foreign Authors in Serbian Readers for Lower Grades in Primary Schools as a Factor in Overcoming Cultural Differences Sunčica DENIĆ, Nenad DEJKOVIĆ Okuma ve Görsel Okumanın Bir Metnin Ana Düşüncesini Bulma ile Metni Analiz Etme Üzerine Etkisi Bahar DOĞAN Kosova Yüksek Öğretiminde Türkoloji Bölümü Müfredatının Türkiye Türkoloji Bölümleri İle Mukayesesi Cevdet ŞANLI, Ergin JABLE Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Devam Eden Öğrencilerin Programa ve Derslere Yönelik Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyleri Hale SUCUOĞLU Dilbilim Kuramları ve Kuramların Uygulama Boyutu: Bir Dizi Film Betimlemesi "Kadın İsterse" Nur CEBECİ Özel Öğretim Yöntemleri Dersinin İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Başarı/Başarısızlık Yüklemelerine Etkisi Meltem GÖKDAĞ BALTAOĞLU, Hale SUCUOĞLU Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Annelerin Ebeveynlik Algıları ile Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Muhammed ÖZTÜRK, Songül GİREN Kişiler Arasi Bilişsel Problem Çözme Programinin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarinda Yayginlaştirilmasi Projesi- Ankara Örneklemi Çağlayan DİNÇER, Gökçe KARAMAN Okul Öncesi Eğitim Kurumlarinda Bulunan Öğrenme Merkezlerinin Milli Eğitim Bakanliği Programina Uygunluk Durumunun İncelenmesi Fatma ALİSİNANOĞLU, P.Tuğba ŞEKER, Rana Nur BAŞKAL, Serap ERDEM, Gözde KARAHALİLOĞLU Rehber Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Dersine İlişkin Metaforik Algıları Yurdagül GÜNAL

9 Iran ve Türkiye de Okul Öncesi Eğitiminin okullaşmade Yaşayan Sonrunlar Morteza GHASEMY AQDAMY Permanent Education of Teachers Simona PALCHEVSKA Factors of School Effectiveness Mariya TENEVA Pedagogical skills essential for working in "interfaith classroom in elementary school (Or: how to teach the knowledge of religions in elementary school?) Rumyana NEMINSKA The Importance of the Emotional Competence of the Team Interaction among Healthcare Professionals Marieta TODOROVA, Nely PETROVA The Role of the Teacher in the Education of the Health Professionals Kremena MITEVA, Albena ANDONOVA Salon/Hall B5 A Neglected Dimension in Teacher Training Program: Professional Deontology Hakan DİLMAN Teacher s Intercultural Competence in the Classroom Izeta BABACIC Teachers Autonomy in Vocational Training School Units Anastasios MARATOS, AggelikiLAZARIDOU Rethinking Teacher Competencies to Work in z Multicultural Environment Valentina GULEVSKA, Metodija STOJANOVSKI, Dimitar PANDEV Enhancing Teachers' Self Professional Development Using Self Evaluation Form Saeed Mohammed Al MASHRAFI Farklı Ülkelerde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Deniz Mertkan GEZGİN, Cem ÇUHADAR Sosyal Medya Kullanıcılarının Çokkültürlü Eğitime Dair Algilari Fadime Koç DAMGACI, Hasan AYDIN, Rafet GÜNAY Medya ve İnternet Bağımlılığı Ayşe KALYON, İsmail BALCI, Mustafa ŞAHİN Yaşam Boyu Öğrenmede Televizyonun Rolü Bağlamında Bir Gündüz Kuşağı Programı: Gülben M. YüsraARSLAN, Zuhal DEMİR Ortaöğretim Öğrencilerinin Siber Zorba Davranışların Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelemesi Nilgün BELLİCİ, Erol YALÇINKAYA Flipped Classroom A Pedagogical Model for Active Learning Gabriela KIRYAKOVA, Lina YORDANOVA, Nadezhda ANGELOVA Gamification in Education Gabriela KIRYAKOVA, Nadezhda ANGELOVA, Lina YORDANOVA Playing Games as an Interactive Environment for Education and Training Maria BECHEVA, Nikola VAKRILOV Programmed Teaching of the Subject Fundamentals of Nature Science At the Faculty of Educational Sciences R. Macedonia (ICT tools in Biology education Structure of DNA) Snezana Staveva VESELINOVSKA Integrated Education Initiatives in Macedonia Zojka NASKOVA 09:45 10:00 Oturum Arası/Break

10 Oturum/Session -6-10:00 11:15 Salon/Hall B1 Application of Physics in Volleyball Petya PETKOVA, Teodora SIMEONOVA, Petko VASILEV, Mustafa MUSTAFA, Darina BACHVAROVA, Nadezhda YORDANOVA and Yanko YANKOV Physical Capability and Coordination of Students in grades 5-8 Teodora SIMEONOVA, Petya PETKOVA, Nadezhda YORDANOVA, Yanko YANKOV, Petko VASILEV, Mustafa MUSTAFA, Darina BACHVAROVA Valuation of Motoric Abilities Structure According to the Standards at the End of Primary School Education Enver MEĐEDOVIĆ, Benida PLJAKIĆ, Sabina ZEJNELAGIĆ, Ahmet MEDJEDOVIĆ, Besim BILALOVIĆ Longitudinal Determination of the Differences of the Motor Abilities of Female Students Aged 10 and 12 Marjan MALCEV Compatibility between the Determined Motor Ability of Seven Years Old Children and Realizaton of Physical Education Curriculum for Second Grade in Republic of Macedonia Biljana POPESKA Akademik Yazında Pragmatik Tutum: Eğitim Yönetimi Alanına Bir Bakış Binali TUNÇ, Gündüz GÜNGÖR Türkiye de Eğitim Politikaları Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi ( ) Güven ÖZDEM Aktif Öğrenme Yöntem ve Tekninkleri ile Uygulanan Projeye Dayali bilim Eğitim Programinin Çocuklarin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ, Bilge CAN, Erdi ALTUN, Aslı YİĞİT Vefa Değeri: Öğrenciler Ne Söyledi? Sabri SİDEKLİ, Yıldıray AYDIN, Sevgi ÇAKIR Teknolojik Araç ve Sistemlerin Okulların Gözetiminde Kullanılmasına Dair Olgubilimsel Bir Çalışma Binali TUNÇ, Pınar ULUTAŞ Designing a Multicultural Environment in Primary Education Florina SHEHU The Use of Action Researches for Developing Multiculturalism in the Primary Education Florina SHEHU, Marieta PETROVA Multiculturalism and Interculturalism in Education Snezana JOVANOVA MITKOVSKA, Biljana POPESKA Religious Education in Function of Multiculturalism from Macedonian Perspective Snezana MIRASCIEVA, Daniela KOCEVA Is the Multiculturalism in The Process of Globalization an Objective? Or a Tool? Different Interpretations of Multiculturalism and Its Reflections upon Education Cemile ARIKOĞLU-ÜNDÜCÜ Self-Evaluation in Pre-School - Situation, Challenges Snezana JOVANOVA-MITKOVSKA Neuropsychological Evaluation of Children with Special Educational Needs Plamen PETKOV, Ivan KARAGIYOZOV, Kalina ALEXIEVA Characteristics of Successful Systems for the Evaluation of Teachers Work Sonja PETROVSKA Testing and evaluation in the practical training of the students in the specialty of midwife Kremena MITEVA Implementation of the formative assessment in combined classes Jove Dimitrija TALEVSKI, Violeta JANUŠEVA, Milena PEJČINOVSKA

11 Salon/Hall B5 An Enquiry of Some Factors Referring to the Children with Special Educational Needs Plamen PETKOV, Zhivko ZHEKOV, Svetlana IGNATOVSKA, Nalyan CHAKAROVA-SAAMIEVA Cooperation as a Form of Social Interest in Children at the Age of 5-7 Raised in Foster Care Institution Nedelina ZDRAVKOVA Play as a Form and Means for the Formation of Tolerance and Empathy in Children of Age 5-7 Years Nadie KARAGYOZOVA Commercialization of Children s Toy Asya VELEVA Concept of the Curriculum According to the Adapted Physical Activity for Future Preschool and Primary Teachers Galena TERZIEVA, Vesselina IVANOVA Protection from Intestinal Parasites Objective to Improve Children's Education and Communication Zamira VLLAHO, Laura MEZINI, Arjeta XHEMALI, Marsel VLLAHO, Henri KORRO Protect Yourself from Brucellosis, a Chapter that Should Be Part of Health Education for Children of Rural Areas in Southern Albania Laura MEZINI, Zamira VLLAHO, Henri KORRO, Bledar LATE Modern Education Policies in the Context of Promoting Concepts for the Development of Gifted Children Biljana KAMCEVSKA Factor Structure of the Biomotor Space of the Fourth-Grade Female Students in the Republic Of Macedonia Bujar SAITI, Agon SAITI Heart Defects (Congenital and Acquired) and Their Prevalence in School Age Children in the Republic of Macedonia Gjoko SPASEVSKI, Biljana GLIGOROVA The New Paradigm of Understanding a Child, Childhood and Childhood Institutionalization Anka JURČEVIĆ LOZANČIĆ History of Preschool Institutions and of Pre-Elementary Teachers in the Municipality of Gjilan Adelina HAJRULLAHU, Merita ZEJNULLAHU Process Quality of the Preschool Education Centers Belkıs TEKMEN New Approach in the Practical Training of Students for Prevention of Spinal Deformities in Kindergartens Ruska PASKALEVA, Hristina MILCHEVA, Katya MOLLOVA, Mariyana PETROVA, Anushka UZUNOVA Forming of Communication Skills in Students from Early School Age Bozhanka BAYCHEVA, Kameliya KOYCHEVA 11:15 11:30 Oturum Arası/Break Oturum/Session -7-11:30 12:30 Salon/Hall B1 "Eğitime Dayalı Meritokrasi" Söyleminin Eleştirel Analizi Yalçın ÖZDEMİR Eğitimde Çokkültürlülüğe Bir Tehdit: Heteronormatif Okullar L. Işıl ÜNAL ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM : Irksız bir ırkçılık mı, bir özgürleşim pratiği mi? Seçkin ÖZSOY Ekonomik Kalkınma Hedefinden Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine: Türkiye de Eğitim Kalkınma İlişkisine Dair Bir Çözümleme Halil BUYRUK

12 Makedonya da Türkçe Eğitim Mahmut CELIK, Jovanka DENKOVA Çok Kültürlü Eğitim Kavramına İlişkin Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları Güler DUMAN, Mustafa ÇETİN Acceptance of Diversity: A Case for Inclusion Seyithan DEMIRDAG Öğretmen Adaylarının Değer Algılarının Çok Kültürlülüğe İlişkin Tutumlarına Etkisi Banu YAMAN Women in Economy Drita MEHMEDI Unexpected Events in the Career Development Levterova D., DSc Docimological Categories in the Education Process Suzana NIKODINOVSKA BANCOTOVSKA The Slavonic Archeographic Collection in Nub St. Kliment Ohridski in Skopje and Educational Publishing Violeta MARTINOVSKA Love as a Phenomenon in the Intercultural and Transcultural Communıcatıon Blaze KİTANOV Possibilities of Intercultural Education Irena KITANOVA Cultural and Psychosocial Determinants of the Verbal Abilities of Children: The Role of the Experience in the Family and Environment Lulzim MURTEZANI Development of Higher Education in the Context of Globalization Elena LAVRENTSOVA Salon/Hall B5 Eğitimde Demokrasi Mehmet OKUTAN Üniversitelerde Lisans Düzeyinde Bir Ders Olarak Sevgi Latif Onur UĞUR Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme ve Yardım İsteme Eğilimlerinin İncelenmesi Canan KOÇ, Hülya ERCAN, Ferdağ YILDIRIM, Suna ARSLAN İşbirlikli Öğrenme Gruplarında Yardım İsteme Canan KOÇ Proje, Performans ve Araştırma Ödevlerinde Etik: Öğrenciler Ne Söyledi? Yıldıray AYDIN, Sabri SİDEKLİ Bilim ile Sanat Buluşması Eğitim Programı ile Çocukların Bilim - Sanat Entegrasyonu Algılarının Belirlenmesi Zeynep Merve OSKAY, Esi TAVİLOĞLU, Vesile Yıldız DEMİRTAŞ Güncellenen Okul Öncesi Eğitim Programında Coğrafya Eğitimi Muhammed ÖZTÜRK, Songül GİREN, Erdal YILDIRIM, Ünal ŞİMŞEK Araştırma Etiğine İlişkin Senaryo Denemeleri: Bir Örnek Uygulama Ömay ÇOKLUK, Gizem UYUMAZ Bir Testin Sınıflama Doğruluğunun Kümeleme ve ROC Analizi ile İncelenmesi Ömay ÇOKLUK, Fazilet TAŞDEMİR Yerel Ekonomik Kalkınmada Mesleki Eğitimin Önemi: Edirne İline Yönelik Bir Alan Çalışması Gülüm Burcu DALKIRAN, Duygu YÜCEL Öğretmen Adaylarının Mesleki Değerlere Yönelik Görüşleri Gülsüm ÇATALBAŞ

13 Öğretim Elemanlarının Dil Kullanma Becerileri Hakkındaki Öğrenci Görüşleri Muharrem ÖZDEN Risk Altındaki Kız Çocukların Resimlerinde Geleceğe İlişkin Meslek Algıları Ceren TEKİN KARAGÖZ, Nuray MAMUR 12:30 14:00 Öğle Yemeği/Lunch (Büyük Salon/Main Hall) 14:00 14:45 Davetli Konuşmacı/Keynote Speaker: Prof.Dr. Umberto Ansaldo The Ecology of Diversity: Perspectives From The Far East/Farklılığın Doğası: Uzak Doğu Perspektifinden 14:45 15:00 Oturum Arası/Break Oturum/Session -8-15:00 16:15 Salon/Hall B1 Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi: Nitel Bir Değerlendirme Seda DONAT BACIOĞLU Bazı Meslek Gruplarının Demokrasi Uygulamalarına Yönelik Gözlem ve Beklentileri Feyyat GÖKÇE Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri ile Mesleki Gelişme Etkisi Konusunda Öğretmen Adaylarının Algıları Filiz AKAR Vaka Temelli Öğrenmeye İlişkin Öğrenciler Neler Düşünüyorlar? Eğitim Psikolojisi Dersi Uygulaması Ayten EREN ARTAN, Sevilay YILDIZ Üstün ve Normal Yetenekli Öğrencilerin Problem Kurmaya Yönelik Metaforik Algıları Elif Esra ARIKAN, Hasan ÜNAL Democracy and Education: A Global Research Project. Preliminary Findings from a Greek Sample Angeliki LAZARIDOU Montessori - multicultural education as educational choice Marieta PETROVA Contemporary Dimensions of the Principles of Family Education Desislava Vasileva STOYANOVA Effective Classroom Managers are Made: Comparison of Novice and Experienced Teachers Perspectives on Withitness and Classroom Rules in Classroom Management Mustafa Onur CESUR İşbirliğine Dayalı Okul Yönetimi: Alacabal İlkokulu Örneği Muhammet YILMAZ, Fatih DEMİR, Ömer ASLAN İdari Denetimin Okul Yöneticileri Açısından Etkiliği Celal GÜLŞEN, Ayşenur ÇINAR Meslekleşmeden Kadrolaşmaya Okul Yöneticiliği İbrahim KALYONCU, Mehmet AKTİN Eğitim Örgütlerinde Yönetici ve Öğretmen Gözüyle Öç Alma K. Funda NAYIR İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Çoklu Zekâ Alanları ile Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki Celal GÜLŞEN, Mehmet DEMİR

14 Yöneticilerin Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Uygulamalarına Yönelik Değerlendirmeleri (Tekirdağ İli Örneği ) Kenan ÖZDİL, Hakan BULUT Okul Yöneticilerinde Tükenmişlik (Tekirdağ/Süleymanpaşa Merkez İlçesi Örneği ) Kenan ÖZDİL, Dilek BAŞTÜRK TÜRKSOY Öğretmelerin Sınıf Yönetimindeki Olumlu Davranışlarının Öğrenci Başarısına Katkısına İlişkin Öğrenci Algıları Şenay SEZGİN NARTGÜN, Sefer YERLİKAYA, Sümeyra Dilek UYLAS İç Göç İle Gelmiş Öğrencilerin Ortaöğretim Okullarında Karşılaşıkları Sorunlara İlişkin; Kendilerinin, Arkadaşlaının, Öğretmenlerinin ve Yöneticilerin Görüşleri Erkan KIRAL, Vahap HATİPOĞLU İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Maarif Müfettişlerinin Öğretimsel Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeyleri Erkan KIRAL, Vedat AKSOY Salon/Hall B5 Aile Katılımlı Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Aylık Çocukların Farklı Kültürlere Bakış Açısına Etkisinin İncelenmesi Necla TUZCUOĞLU, Ayşe Betül TUNÇ Aylık Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Anne Empati Beceri Düzeyi Açısından İncelenmesi Banu AKBAŞ, Gülay TEMİZ Erken Çocukluk Dönemde Çevre Eğitimi: Öğretmenler Çevrenin Farkındalar mı? Burcu ÇABUK Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Babaların Ebeveynlik Algıları ile Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Songül GİREN, Muhammed ÖZTÜRK Türkiye ve İsveç Eğitim Sistemlerinin Yönetsel Açıdan Karşılaştırılması Mahmut POLATCAN Yunanistan Eğitim Sistemi Üzerine Bir İnceleme: Amaç, Yapı ve Süreç Bakımından Türkiye Eğitim Sistemiyle Karşılaştırılması Ahmet SAYLIK Eğitim Sistemiyle İlgili Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi Suat ÜNAL, Melike ZEYTİNLİ ÜNAL, Taner ALTUN Türk Yükseköğretim Sistemi İçin Önerilen Finansman Modellerinin Yapısalcı ve Neo-Liberal Bakış Açılarına Göre İncelenmesi Metin ÖZKAN, Betül BALKAR Medyada 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemi 12 Year Compulsory Education System in the Media Zuhal DEMİR, M. Yüsra ARSLAN Motivation and Participation of Students from Specialty «Rehabilitation Therapist» In Additional Internships and Practices Ruska PASKALEVA The Satisfaction of the Students from the Education for Promotion of Health Knowledge Albena ANDONOVA Project - Based Education of the Students in the Specialty of "Midwife" Zdravka ATANASOVA Is Internet Addiction Affects Adolescents Psycho-Social Conditions? Family Relations, Impulse Control, Coping, Self-Image, Social Relations Çiğdem BERBER ÇELİK, Hatice ODACI The Role of Childhood Traumatic Experiences on Predicting Risk-Taking and Aggression Tendency Hatice ODACI, Çiğdem BERBER ÇELİK 16:15 16:30 Oturum Arası/Break

15 Oturum/Session -9-16:30 17:45 Salon/Hall B1 Ortaöğretim Öğretmenlerinin Okul Kültürü ve Bağlılık Algıları Arasındaki İlişki Erkan KIRAL, Ömer KAÇAR Demokratik Okul Kültürü Stratejisi ve Faaliyetlerinin Denendiği Pilot Okullarının Demokratik Okul Kültürü Oluşturma Bakımından Uygunluğu (Edirne Örneği) Ethem Nazif BAYAZITOĞLU Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ve Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgileri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Taner ALTUN, Salih AKYILDIZ Öğretmen Adaylarının Öğretmeye İlişkin Görüşlerinin Öğrenen Özerkliği Bağlamında İncelenmesi Aysel DEREGÖZÜ Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüntü Çizimi ve Görüntünün Özellikleri Hakkındaki Bilgilerinin Belirlenmesi Ümmü Gülsüm DURUKAN, Müge AYGÜN 10. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programının, Programda Yapılan Değişikliklerin ve Programın Uygulamasının İncelenmesi Erol SÖZEN, Mücahit COŞKUN Coğrafi Mekanı Planlamada Coğrafya Eğitiminin Rolü Ersin GÜNGÖRDÜ Necati Cumalı da Rumeli Coğrafyası Esat Can, Salih Okumuş 5. Sınıf Öğrencilerinin Tarihsel Bilgiye İlişkin Algılarının İncelenmesi Ersin TOPÇU, Ahmet KATILMIŞ, Hülya ÇELİK -I Biçimbirimi, İşlevleri, Anlam Alanları ve Öğretimi Sevgi ÖZTÜRK Eğitimde Bilge Liderlik Hülya KASAPOĞLU Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerinde Gördükleri Estetik Liderlik Davranışları Ejder GÜVEN, Soner POLAT Öğretmen Adaylarının Öğrenilmiş Güçlülük, Denetim Odağı ve Öz Liderlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Burçak Çağla GARİPAĞAOĞLU, Berna GÜLOĞLU Öğretmenlerin Mesleki Profesyonellikleri ile İş-Yaşam Dengesine İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişki Kürşad YILMAZ, Yahya ALTINKURT Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Eğitimlerinde Disiplinler Üstü Yaklaşım Selmin ÇUHADAR "Sınav Uygulama Hataları Ölçeği"nin Geliştirilmesi Demirali Yaşar ERGİN Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Akademik Başarı Testi Geliştirme Çalışması Belgin UZUNOĞLU YEGÜL Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Testi Sorularının İncelenmesi Levent AKGÜN, Betül GÖK, Zeynep EDE, Emine KAYA, Tuğba ÇAKIR, Burcu KARAATLI, Zeynep OSKAY Üniversite Giriş Sınavlarında Sorulan Coğrafya Sorularının ( ) Bloom un Bilişsel Alan ve Piaget in Formal Operasyonel Dönem Basamaklarına Göre İncelenmesi Erol SÖZEN, Mücahit COŞKUN Özel Yetenek Sınavıyla Üniversiteyi Kazanan Öğretmen Adaylarının Çeşitli Değişkenlere Göre Okul Deneyimine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması

16 Feryal BEYKAL ORHUN Salon/Hall B5 Sanat Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar İçinde Etkili Öğrenmede Öğrenci ve Öğretmenin Rolü Hatice KETEN Günümüz Sanat Eğitimi Bağlamında Güncel Sanat Dersleri ve Öğrenci Projelerinden Örnekler Ü.Ilgaz (ÖZGEN) TOPCUOĞLU Sanat Eğitiminde Kültürel Kuram Mehtap KODAMAN Sanat Yoluyla Eğitim ve Sanat İçin Eğitim Ayşe ÖZEL Konservatuar Müzik Öğrencileri İle Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Sanatta Yaratıcılık Konusuna İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Zühal DİNÇ ALTUN, Çağlar ARAZ Postmodern Terapilerin Çok Kültürlülüğe Bakış Açıları Şule BAŞTEMUR Erdal BAŞTEMUR Eğitim Örgütlerinde Kültürel Çeşitlilik: Ampirik Bir Uygulama Işıl USTA, Agah Sinan ÜNSAR Öğretmen Adaylarının Farklı Bilgi Uçurma Tercihlerinde Belirleyici Olan Kültürel Değerleri Asiye TOKER GÖKÇE, Ebru OĞUZ Çalışanların Örgütsel Destek Algılamaları: Dershane Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma Adil OĞUZHAN, Agah Sinan ÜNSAR, Bünyamin SAKAL Alternatif Eğitim Modellerinin Geliştirilmesinde Küresel Yeni Ortamlar Bünyamin ATICI Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterlik Algıları ile TeknopedagojikEğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişki Suat YAPALAK Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnanç ve Güdülenme Stratejileri Arasındaki İlişkisi The Relationship between Epistemological Beliefs and Motivational Strategies of Teacher Candidates Suat YAPALAK Astronomi Dersinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yıldızlar Hakkındaki Kavramsal Anlamalarına Etkisi Emrah OĞUZHAN DİNÇER, Derya ÇOBANOĞLU AKTAN Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri Mecit ASLAN, İshak KOZİKOĞLU Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (Trakya Üniversitesi Örneği) Yücel Atila ŞEHİRLİ 17:45 18:00 Oturum Arası/Break Oturum/Session :00 19:00 Salon/Hall B1 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğrencilerinin Sanatçı Ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Kavramlarına İlişkin Sahip Oldukları Metaforik Algıları Zühal DİNÇ ALTUN, Esra AL Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Sanatta Yaratıcılık Kavramına İlişkin Görüşleri Zühal DİNÇ ALTUN, Yelda ÇILDIR Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretimi Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi Belgin UZUNOĞLU YEGÜL Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretimi Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi Belgin UZUNOĞLU YEGÜL

17 Meslek Liselerinde Ders Başarısını Etkileyen Faktörler: Esenyurt Örneği Mustafa BAHAR, Alparslan ŞAHİN Lise Öğrencilerinin Özgüvenleri vebilişsel Farkındalıkları Üzerine Bir Çalışma Murat DURAN, Muhammet DORUK, Abdullah KAPLAN Lise Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesi Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Amasya İli Örneği Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU, İlker KÖSTERELİOĞLU Lise Öğrencilerinde Sanal Zorbalığa Duyarlık ve Sanal Mağduriyet Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Şenay SEZGİN NARTGÜN, Sümeyra Dilek UYLAS, Sefer YERLİKAYA Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Nano-Teknoloji ve Uygulama Alanlarıyla İlgili Görüşleri Nazlı ÜLKER, Faik Özgür KARATAŞ Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinin Durumlu Öğrenme Yaklaşımını Kullanma Düzeyleri İ.Yaşar KAZU, Emine BOZU EKŞİ Gastronomi Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Sınıf Dışı Eğitim Mehmet SARIOĞLAN Teknik Eğitim Fakültelerinden Teknoloji Fakültelerine Geçiş Sürecinde Yenilikçi Yaklaşıma Sahip Bir İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sistemi Modeli Kurgulanması ve Hayata Geçirilmesi Serkan SUBAŞI, Yılmaz KOÇAK, Latif Onur UĞUR, Ali ATEŞ, Mehmet EMİROĞLU, Bekir ÇOMAK, Sercan SERİN Ortaokul 5 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Saray-Tekirdağ Örneği) Sacit KÖSE, Sefa ÇOBAN Müziksel İşitme Okuma Yazma Derslerinde Bilgisayar Destekli Programlı Öğretim Yönteminin Etkililiği Eda NAZLIMOĞLU Doğa Eğitimi Projesinin Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilerin Çevreye Yönelik Sorumlu Davranışları ve Duyuşsal Eğilimleri Üzerine Etkisi Sacit KÖSE Özel Okul ile Devlet Okulunun Öğrencilerin Görüşüne Dayalı Olarak Eğitim Yönünden Karşılaştırılması Nurcan ÖZKAN Salon/Hall B5 İlköğretim Öğretmenlerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarının Öğretmen Özellikleri Açısından İncelenmesi Yeliz ÇELEN Matematiğe Karşı İlgi ve Motivasyon: PISA 2012 Alperen YANDI Orta Öğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stil Tercihleri (Tokat İli Örneği) Gülay BEDİR, Sevgi BEKTAŞ BEDİR, Esra ÖNKUZU Öğretmen Güdüsel Desteğinin Etkin Katılım Üzerindeki Etkileri Neşe ÖZKAL, Cengiz ERDİK EFL Vocabulary Learning: Mobile Phone Versus Self Study Yakup ÇETİN, Elif GÜRERGENE Cartographic Literacy for Pedagogy Students Marian DELCHEV Self-assessment of the professional competencies for social work by Social pedagogy students Cveta DELCHEVA Lesson Study: Observation and Feedback in the Education of Teacher Candidates Galini REKALIDOU, Efthimia ANDREADOU, Fani MOKAITI, Evangelia PAPASTRATAKI

18 Cumhuriyetin Halk Eğitimine Örnek Olması Bakımından Edirne Halk Dershaneleri Veysi AKIN Tanzimat Dönemi Eğitim Sistemi Zerrin BALKAÇ Bulgaristan da Örnek Bir Eğitim Kurumu Medresetün Nüvvab Erhan VATANSEVER, Zerrin BALKAÇ Tarih Yazımı ve Öğretimi Bağlamında Herodotos ve Thukidides Hacı ÇOBAN 19:30 23:30 Akşam Yemeği/Symposium Dinner 3.Gün/3 rd Day Oturum/Session :30 09:45 Salon/Hall B1 Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Yaşam Durumları Gökhan ÖZKAN, Meltem ACAR GÜVENDİR Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgen ve Aile İlişkileri Algıları Funda GÜNDOĞDU ALAYLI, Elif TÜRNÜKLÜ, Elif Nur AKKAŞ İlkokul 1. Sınıf Öğretmenlerinin Sınıflarında Bulunan Ay Arasındaki Öğrencilerin Okul ve Derslere Karşı İlgi, Tutum ve Motivasyonları Hakkındaki Görüşleri Taner ALTUN, Caner ÖZDEMİR Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisi Öğretimine İlişkin Görüşleri Volkan ERDOĞAN, Kaya YILDIZ, Yusuf CERİT, Tuncay ÖZDEMİR Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Sınıf Öğretmenlerinin Okulun Organik Örgütsel Yapısına İlişkin Algılarının İncelenmesi Yusuf CERİT, Nuri AKGÜN, Tuncay ÖZDEMİR, Kaya YILDIZ The Care Trends in Elderly Population Bagryana ILIEVA Using Model Poems in Elementary Classroom: Benefits and Obstacles Daniela ANDONOVSKA-TRAJKOVSKA The School Libraries in the Function of Successful Realization of Modern Education Suzana KOTOVCEVSKA External Assessment in Educational Institutions in Macedonia Biljana PETKOVSKA, Snezana KIROVA, Dragana KUZMANOVSKA Teachers Reactions to Misbehaviour in Schools: Whistle-blowing or Remaining Silent Asiye TOKER GÖKÇE, Fatih KEZER Work Project European Track - A Factor for Enhancing Practical Training of Students Milena TSANKOVA, Bozhanka BAYCHEVA The Connection of Some Cognitive Functions and Developmental Characteristics of the Student Leonora JEGENI An Instructional Design; Character Education for Higher Education Students Nida TEMIZ Social Work in School to Overcome the Aggressive Behavior among Students Desislava Vasileva STOYANOVA, Valentina Nikolova VASILEVA Parents Personality, Perceived Parenting Style and Sociometric Status of Fifth Grade Pupils Zoran MIHAJLOVSKI

19 Çocuk, Kedi ve Şiir: Mırname: Büyüklere Kedi Şiirleri Kitabı Örneği Gülseren SAĞSÖZ, Berfin URAL Kelime Hazinesi ve Okuma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bengisu KAYA Kız Teknik ve Meslek Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Mesleki İngilizce Derslerinin Değerlendirilmesi Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ, Elif ANDA Realist Romanlarda Öğretmen Tipolojileri Yarali Mete Hikmet Barutçugil in Ebrularında Efsun Çiçeği Feryal BEYKAL ORHU, Şule TEKEŞİ Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz Yeterlik İnançları Nuri AKGÜN, Tuncay ÖZDEMİR, Mahmut Remzi SOYSAL, Sümeyra Dilek UYLAS Eğitim Sisteminin Eleştirel Pedagoji Perspektifinden Değerlendirilmesi Arslan BAYRAM, Fatma KESİK Pedagojik Formasyon Alan Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunlarının Öğretmenlik Mesleğine ve Çağdaş Öğretmen Niteliklerine Yönelik Tutumları Osman TİTREK, Şerife ÇETİN, Damla BÜLBÜL, A. Gökhan ASLANTÜRK Çocuk Üniversitesi Programına İlişkin Veli Görüşlerine Dayalı Bir Program Değerlendirme Çalışması Şule ÇEVİKER AY Bir Durum Çalışması: Çocuk Üniversitesi Programı, Öğrencilerin Beklentileri ve Değerlendirmeleri Şule ÇEVİKER AY Anne-Çocuk Arasındaki Bağ ve Çocuğun İlk Müzik Deneyimi; Ninniler S. Özlem KAYA, Berna ÖZKUT Kadın Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapma Sürecine İlişkin Görüşleri Nuray SEVİNÇ, Ezgi GÖL Temel Branşlarda Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme-Ayrılma Nedenleri ve Ayrılma Oranları Şakir ÇINKIR, Gül KURUM Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Ortamlarında Bilişsel Farkındalık Stratejilerini Kullanma Düzeyleri Hilal KAZU, Nuray YILDIRIM Öğretmenlerin Stres Kaynakları ve Stresle Baş Etme Yolları (Edirne İli Keşan İlçesi Örneği ) Sinem ENGİN ÖZDİL, Halime TURNA 09:45 10:00 Oturum Arası/Break Oturum/Session :00 11:15 Salon/Hall B1 Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretimi Dersinde Portfolyo Kullanımına İlişkin Nitel Bir Çalışma Yücel KABAPINAR Göreve Yeni Başlayan Öğretmenlerin Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Salih AKYILDIZ Öğretmen Yetiştirmede Bir Model: Ders İmecesi Emine GÖZEL, Ali Rıza ERDEM Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları ProgramınınDeğerlendirilmesi Pervin Oya TANERİ

20 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı nda Müze Eğitimi Dersi ve Uygulamaları Süreyya GENÇ, Hüseyin UYSAL Ortaokul Öğrencilerinin Fene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Didem İNEL EKİCİ, Olcay MUTLU Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknolojiyle İlgili Merak Ettikleri Soruların Konulara Göre Dağılımının Belirlenmesi Gamze DOLU, İbrahim VESEK Ortaokul Öğrencilerinin Ders Çalışma Sürecinde Bilişsel Farkındalık Becerilerini Kullanma Düzeylerinin Karşılaştırılması Murat DURAN, Zeynep Esra UYAR, Abdullah KAPLAN Ortaöğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin Tozlaşma Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Zübeyde CAN, Serap IŞIK İlköğretim 8. Sınıf Öğrencileri Yaz Tatillerini Nasıl Değerlendirmektedirler Canses TİCAN Ne Kadar Güçlüler? (PDR Öğrencilerin Genel Olarak Güçlü Yanları Nelerdir?) Gülen UYGARER, Rahme UYGARER, Şerife ÖZBİLER Ergenlerin Aile Tutumları Üzerindeki Görüşleri Kuşak Çatışması Şerife ÖZBİLER, Gülen UYGARER, Rahme UYGARER Velilerin Öğretmen Tercihleri ve Beklentilerinin Karşılanması Emel SARITAŞ 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinde Yalnızlığı Yordamada Öğrenilmiş Güçlülük, Umut ve Empatinin Rolü Berna GÜLOĞLU İlkokul 4. Sinif Öğrencilerinin Bilim İnsani Algilari (Denizli Örneği) Gülözge TÜRKÖZ Temel Eğitimin Başlangıç Aşamasındaki Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegre Özelliği Yüliya DONÇEVA, Fatme YAMAKOVA Patchwork Algoritması ile Yazılmış Masaüstü ve Mobil Bilgi Gizleme Uygulamalarının Dayanıklılık ve Histogram Analizi Sinan SERBESTOĞLU, Andaç ŞAHİN MESUT Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin İngilizceye Yönelik Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Emine Şeyda SÜME İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2.Sınıf İngilizce Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri Çağan YILDIRAN, Işıl TANRISEVEN Orff Schulwerk Seviye Geliştirme Kursu Katılımcılarının Profillerinin Belirlenmesine ve Bakış Açılarının Ortaya Konmasına Yönelik Bir Durum Çalışması Özlem ÇELEBİOĞLU MORKOÇ Maarif Müfettişlerinin Yansıtıcı Denetime İlşikin Görüşleri Fatma ÖZMEN, Yar Ali METE Hesap Verebilirlik Diline Dair Bir Çalışma Münevver ÇETİN, Şamil TATIK, Sıtar KESER, Ayşe DURMAZ Eğitimde Anadil: Uluslararası ve Ulusal Belgeler ve İki Dilli Eğitim İstekleri Yücel Atila ŞEHİRLİ Hacettepe Üniversitesi Mezun İzleme Araştırması Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK, Eren Halil ÖZBERK, Suzan Beyza KAPTI, Leyla YILMAZ FINDIK, Selahattin GELBAL, Yüksel KAVAK Araştirma Görevliliğinde İstihdam Türlerine İlişkin Araştirma Görevlilerinin Görüşleri: Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri Örneği

21 Arslan BAYRAM, İnci ÖZTÜRK Gazlar ve Sıvılar Konusunun Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımına Uygun Öğretiminin 10. Sınıf Öğrenci Başarısına Etkisi Canan CENGİZ, Faik Özgür KARATAŞ, Büşra TEMİZ, Gülşah AKAN Galileo dan Lorentz e, Newton dan Einstein a Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Özel Rölativiteyi Kavrama Durumları Müge AYGÜN, Ümmü Gülsüm DURUKAN Öz Değerlendirme Yönteminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi İlker KÖSTERELİOĞLU, Ümit ÇELEN Hayat Bilgisi Ders Programında Yer Alan Değerlerin Tutarlılık Açısından İncelenmesi Cihat YAŞAROĞLU Sosyal Bilgiler Dersinde Çoklu Zekâ Temelli Uygulamalar: Öğretmenler Ne Söylüyor Ne Uyguluyorlar? Nurcan ŞENER, Yücel KABAPINAR, M. Cihangir DOĞAN 11:15 11:30 Oturum Arası/Break Oturum/Session :30 12:30 Salon/Hall B1 Öğretmen Adaylarının Gözlemlerine Göre İlkokullardaki İyi Örnekler Osman SAMANCI, Ebru OCAKCI, Gökhan YILDIRIM Öğretmen Adaylarinin Drama Dersine Ve Ders Sürecinde Kendilerine Yönelik Görüşleri Ebru SELÇİOĞLU DEMİRSÖZ Okul Öncesi Kurumların Önemi ve Bu Kurumların Çocuk Üzerindeki Etkileri Berrin MAZICI Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları ve Öğrenme Yaklaşımlarının Akademik Başarılarını Tahmin Etmesi Barış ÇETİN Bulgaristan Cumhuriyetinin Ana Okullarındaki Karışık Yaş Grupları - Gerçekler ve Eğilimler Yüliya DONÇEVA, Fatme YAMAKOVA Nasıl Bir Öğretmen Modeli? (Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı Olarak) Banu YAMAN, Asude MALKOÇ Tipitop ve Arkadaşları ile Toprağı Tanıyoruz 5 isimli TÜBİTAK Projesinin Sonuçları Hülya GÜLAY OGELMAN İlkokul Öğrencilerinin Etkili Okul Algısı: Dezavantajlı Okul Örneği Mustafa BAHAR, Fatih ÜLKÜ Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutumları ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının İlişkisi Murat ÇELTEK Okulöncesi Dönemde Sosyal Becerilerin Gelişiminde Yaratıcı Dramanın Yöntem Olarak Kullanılması Nardane ECE BÜLBÜL Modern Methods of Teaching of Social Sciences, Tourism and Economy Мariana LAMBOVA, Tonguç BAŞARAN Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar ve Otizm Spektrum Bozukluğu Selmin ÇUHADAR Öğretmen Adaylarının Fizik Problemi Çözmede Kullandıkları Öz-Düzenleme Stratejileri ile Fizik Dersi Öz- Yeterlik Algılarının İlişkisi Murat ÇELTEK

22 Lojistik Konusunda Önlisans Düzeyinde Verilen Eğitimlerin Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi İlhan ATİK New Approaches in Vocational Education and the Effects of Logistics Sector upon the Employment İlhan ATİK, Metin ATAK Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Melek DEMİREL, İshak KOZİKOĞLU, İmgehan ÖZKAN Öğretmen Deneyimleri Işığında Birleştirilmiş Sınıf Gerçeği Truth of Multigrade in The Light of Teacher Experience Hüseyin ANILAN Eğitim Kursuna Katılan Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretim Yeterliliği Algıları Gülay BEDİR Beş Şehir/ İstanbul da Aktarılan Değerler Asuman AKAY AHMED Tarihsel Süreçteki İslam Eğitim Anlayışları Ve Montessori Yaklaşımı: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Özgür ERAKKUŞ, İslam MUSAYEV BEKLENTİ KURAMI KAPSAMINDA ÖĞRETMEN PERFORMANS VE ÖDÜLLERİ Süleyman GÖKSOY, Türkan ARGON Salon/Hall Büyük Salon/Main Hall 12:30 13:30 Kapanış/Closing Ceremony (Büyük Salon/Main Hall) 13:30 17:00 Edirne Şehir Turu/City Tour