9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 9t h International Balkan Education and Science Congress

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 9t h International Balkan Education and Science Congress"

Transkript

1 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 9t h International Balkan Education and Science Congress Ekim 2014, Trakya Üniversitesi /16-18 October 2014, Trakya University 1.Gün/1 st Day :00 09:30 Kayıt/Registration 09:30 11:00 Açılış/Opening Ceremony 11:00 11:15 Ara/Break 11:15 12:00 (Büyük Salon/Main Hall) Davetli Konuşmacı/Keynote Speaker: Prof. James A. Banks Çokkültürlü Uluslarda Farklılıklar ve Vatandaşlık Eğitimi/ Diversity and Citizenship Education in Multicultural Nations 12:00 13:30 Öğle Yemeği/Lunch Oturum/Session -1-13:30 14:45 Salon/Hall - B1 Life-long Education and Adult Education. European policies and Strategies Martin RANCHEV Multiculturalism and Interethnic Relations in Education in Macedonia Shpresa ADEMİ For Some Aspects of Macedonian Multiculturalism in Textbooks for Primary Education Snezana MIRASCIEVA, Vlado PETROVSKI Interculture and the Literary Discourse Mito SPASEVSKI Developing the Interethnic and Intercultural Competencies of the Elementary Education Students in the Republic of Macedonia Through the Syllabus Rozalina POPOVA-KOSKAROVA Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci ve Öğretimine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Sibel DEMİR, Seda USTA GEZER, Fatma ŞAHİN, Filiz KABAPINAR Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 5E Öğrenme Modeline Uygun Hazırladığı Ders Planlarının Değerlendirilmesi Ayberk BOSTAN SARIOĞLAN Bir Grup Fen Öğretmeninin Laboratuar Uygulama ve Deney Tasarlama Becerileri Konusundaki Görüşleri Gürcan UZAL, Aytekin ERDEM, Yaşar ERSOY Bir Grup Fen/Matematik Öğretmeninin Kavramların Öğretimi ve Geliştirilmesi İle İlgili Görüşleri A Group of Science and Mathematics Teachers Views on Conceptual Teaching and Improvements Aytekin ERDEM, Gürcan UZAL, Yaşar ERSOY Fen Eğitimi Alanında Bilgisayar Destekli Eğitim Yöntemi İle Yapılan Çalışmaların Bir İçerik Analizi Nurullah KORKMAN, Mustafa METİN The Module "Word Processing" in the Training of Students of Pedagogical Studies in Information Technologies Mima TRIFONOVA Project Based Learning Using Information and Communication Technologies Christomir ZAFIROV Social Media in Education Violeta GEORGIEVA Students Opportunities to Use ICT during the Teaching Process andtheir Computer Skills Jasmina ARMENSKA, Nace STOJANOV, Goce ARMENSKI

2 Webquest A Tool for Acquiring Functional Language Literacy in Elementary Education in the Republic of Macedonia Anita SHTERJOSKA Spread the Delay in Mental Development at the Age of Primary Schooling, the Distribution and Dynamics in Stara Zagora Veska SHOSHEVA, Krasimira BENKOVA, Stefka DINCHIYSKA, Anton STOYKOV, Milena ILIEVA Autisman Dretention in Mental Development, Dynamics and Problems in Diagnosis Mitko SHOSHEV Laboratory Work in the Training of Students Majoring in Preschool and Primary School Education Vanya PETROVA, Angel SLAVCHEV, Margarita PENEVA Motor Education at Preschool Age Actuality and Tendencies Veselina IVANOVA, Galena TERZIEVA Current Status of Oral Visual Perception Skills in Hearing-Impaired Students Integrated In 1 st To 4 th Classes of Mainstream Schools Diyana GEORGIEVA Salon/Hall B5 Productive strategies tool for forming of Transversal competencies of the primary school students Maria Petrova TEMNIKOVA Relationships between Children in Group (Contemporary Challenges in Preschool Education) Violeta KARTSELİANSKA The significance of Continual Enhancement of Teachers Skills at Research Procedures Application in Primary Education Milena PEJČINOVSKA, Jove Dimitrija TALEVSKI, Violeta JANUŠEVA Geometry and Measurement in Mathematics Education of Primary School Teachers: How to Design and Teach an Effective Course Slagjana JAKIMOVIK Educational Context and Continuity in the Transition of Children from Preschool toward Primary Education Tatjana Koteva Mojsovska Türk ve Singapur Lise Matematik Ders Kitaplarından Seçilen Sorularla Problem Çözmenin Bir Durum Çalışması Elif Esra ARIKAN, Erdoğan Mehmet ÖZKAN KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sorularının İlköğretim Matematik Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerine Uyumu Açısından İncelenmesi Emre EV ÇİMEN, Kürşat YENİLMEZ Matematiği Sevdirmek İçin Kriptoloji Derya ARDA Toplam Kalite Yönetimi: Köşe Bucak Matematik Projesi Uygulama Örneği Fatih DEMİR, Ömer ASLAN, Muhammet YILMAZ Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Uygulanabilirliği Açısından Değerlendirilmesi Neslihan USTA, Fatih TAŞ Türkçe Dersinde Üst Düzey Düşünme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Eğitim Durumu Örneği Emel SİLAHSIZOĞLU Kosova'da Orta Öğretim Düzeyinde Yabanci Dil Türkçe Öğretimi Açisindan Misafir Aile Programi Etkinliği Salih OKUMUŞ, H.Hüseyin DEMİR Kosova'da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bir Dinleme/İzleme Etkinliği: Türkçe Dizi Filmler ve Etkileri Salih OKUMUŞ, H.Hüseyin DEMİR Noktalama İşaretlerinin İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programlarına ve Ders Kitaplarına Yansıması Şenol SANCAK, Mehmet ALVER

3 Öğretmenlik Sertifikası Programı Öğrencilerinin Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Dersine İlişkin Bakışları ile Akademik Başarıları Arasındaki Etkileşim Cem BABADOĞAN 14:45 15:00 Oturum Arası/Break Oturum/Session -2-15:00 16:15 Salon/Hall B1 Productive Strategies A Tool for Forming the Transversal Competences of the Students Grade 1 4 in the Corse of Education in Mathematics Maria Petrova TEMNIKOVA The Problems from Mathematical Olympiads in the Teaching of Students - Future Primary School Teachers Hristo MELEMOV Learning the Methodology of Mathematical Problem Solving in Elementary Education Metodi GLAVCH, Katerina ANEVSKA, Risto MALCHESKI Characteristics of the Logical-Mathematical Cognition of the Children in the Early Childhood Development Vesna MAKASHEVSKA Representation of fractions in the mathematics textbooks: A comparative look in Kosovar, Albanian and Macedonian mathematics textbooks Eda VULA, Fitore PODVORICA Fen Eğitimi Alanında İşbirlikli Öğrenme Yöntemi İle Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi Ali Osman TAŞDELEN, Mustafa METİN Sekizinci Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Programına İlişkin Ortak Sınav Sorularının Değerlendirilmesi Asım ARI, Tuğba İNCİ Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Kavramına İlişkin Görüşleri Ferhat ÖZTÜRK, Bilge ÖZTÜRK Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Elektrik Akımı ile ilgili Kavramlar hakkındaki Önbilgilerinin Belirlenmesi Ümmü Gülsüm DURUKAN, Ayşegül SAĞLAM-ARSLAN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarında Çevre Bilinci Ve Yansımaları In Prospective Teachers and This Awareness Reflections of Environmental Awarenes Fatma EKİCİ, Erhan EKİCİ Öğretmen Yetiştirme ve Uzaktan Eğitim Ertuğ CAN Bilgisayar Bilimleri Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Ulusal ve Uluslararası Değişim Programlarından Yararlanma Talepleri, Beklentileri ve Bu Programlara Uygunluklarının İncelenmesi Cenk ATLIĞ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi Muhammet YILMAZ, Lütfi ÜREDİ, Sait AKBAŞLI İlk ve Ortaokullarda Çevre Eğitiminin İncelenmesi Ertuğ CAN, İbrahim SERENÇELİK Yazın Dersinde Kısa Film İncelemesi Hikmet ASUTAY "Öğretmen Ölçme Yeterlikleri Ölçeği"nin Geliştirilmesi Demirali Yaşar ERGİN Türkiye ve Balkan Ülkeleri Matematik Okuryazarlığı Performanslarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi Yeşim ÖZER ÖZKAN, Duygu ANIL, Ergül DEMIR Aile İçinde Dini Aktiviteler Ölçeği nin Türkçe Formunun Geçerliği ve Güvenirliği Ahmet AKIN, Ahmet ÖZBAY, Şule ODABAŞI, İhsan BAYKUT, Oğuz AKKAYA

4 Dinsel Bağlılık Ölçeği nin Türkçe Formunun Geçerliği ve Güvenirliği Ahmet AKIN, Ahmet ÖZBAY Mehmet Emin TURAN, Tuğba ÇEBİŞ, Mustafa SAVCI Salon/Hall B5 Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Annelerin Kabul-Red Düzeyleri ile Sosyal Davranış Denetimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ozana URAL, Gülçin GÜVEN, Kadriye EFE AZKESKİN, Türker SEZER, Elif YILMAZ, Ezgi AKŞİN, Dilan BAYINDIR 2013 MEB Okul Öncesi Eğitim Programına Göre Çocukların Gelişim Özellikleri, Gelişim Takip ve Değerlendirmeye Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Gülden Uyanık BALAT, Funda ÖNAL, Nesibe Nur ALHAN 2013 MEB Okul Öncesi Eğitim Programına Göre Fiziksel Ortamın Düzenlenmesine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Gülden Uyanık BALAT, Nesibe Nur ALHAN, Funda ÖNAL Okul Öncesi Alanında Yılları Arasında Yazılan Tezlerin İncelenmesi Gökçen İLHAN ILDIZ Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Oyuna İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi Emel TOK Education Technology - A Necessity of the Modern Education Process Sabit VEJSELI, Muamer ALA Technology Training Model for Electronic Musical Instruments of the Future Students-Primary Teachers Tsanimir BAYCHEV Deformities of the Spine and Chest of the Primary School Students in the Republic Oof Macedonia Biljana GLIGOROVA, Gjoko SPASEVSKI The Educational Software in the Republic of Macedonia and Its Use in Albanian Language Classes Lulzim ADEMI, Lulzim ALIU Mathematics Programming Based on Genetic Algorithms Education Farshad KIYOUMARSI Balkan Ülkelerinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımındaki Değişim: PISA Sonuçlarının Karşılaştırılması Gökhan ILGAZ, Durmuş ÖZBAŞI Web-Siteleri Yardımıyla Almanca Yabancı Dil Becerilerinin Geliştirilmesi ve Yaşam Boyu Öğrenme Yıldırım TUĞLU Web Tabanlı Eğitim Aracı ile İnteraktif Matematik Öğretimi: Öğretmen Aday Görüşleri Rahme UYGARER, Fatma TÜRÜÇ, Nigar ÇELİK Köy Okullarındaki 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri, Bilimsel Tutum, Fen Öğrenmeye Karşı Motivasyon ve Akademik Başarılarının İncelenmesi Hüsnüye DURMAZ, Seçkin MUTLU Bilim Şenliğinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının ve Ortaokul Öğrencilerinin Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi Hüsnüye DURMAZ, Emrah OĞUZHAN DİNÇER, Aslıhan OSMANOĞLU 16:15 16:30 Oturum Arası/Break

5 Oturum/Session -3-16:30 17:45 Salon/Hall B1 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Zekâ Puanları ile Öğrenmeye İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gülçin GÜVEN, Dilan BAYINDIR, Ezgi AKŞİN, Elif YILMAZ, Türker SEZER Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yıl Sonundaki Sesli Okuma Kayıtlarının Prozodi Yeterlikleri Açıdan Değerlendirilmesi Mustafa KOCAARSLAN, Akile ERGÜN Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dönem Sonundaki Okuma Performanslarının Metin Türlerine Göre İncelenmesi. Mustafa KOCAARSLAN, Akile ERGÜN The Learners opinions about Multicultural Education Course Alper BAŞBAY Okul Öncesinde Matematik Eğitimine İlişkin Öğretmen Uygulamalarının Sınıf Ortamına Yansıması Zehra Saadet ÖZDEMİR, Çağlayan DİNÇER Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerde Kendini İzleme Stratejisiyle Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi Mehmet YAVUZ, İbrahim COŞKUN Öğretmen Adaylarının Etkili Dinleyici Profilleri Pre-Service Teachers Effective Listener Profiles Hilal KAZU, Demet DEMİRALP Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Özel Eğitim Dersi Sürecindeki Kazanımlarının Belirlenmesi İlker KÖSTERELİOĞLU, Kemal BAYTEMİR Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri (Edirne Örneği) Galibiye ÇETREZ İŞCAN, Yeşim FAZLIOĞLU Hafif Düzeyde Zihinsel Öğrenme Güçlüğü Olan Bir Öğrencinin Okuma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Aksiyon Araştırması Durmuş EKİZ, Neslihan SEZGİN Opportunities for the Development of Emotional Intelligence of Student- Teachers with Art Music Penka MARCHEVA Educational Aspects of Portfolio in the Development of University Students- Future Music Teachers Penka MARCHEVA Some Interdisciplinary Scientific Approaches About the Importance of Music in the Function of Musical Education Aida ISLAM, Stefanija LESHKOVA ZELENKOVSKA Characteristics, Methods and Classification of the Music Didactic Games Vladimir TALEVSKI, Ivana TEMELKOSKA Female Wedding Songs from the Village of Simnica near Gostivar Mujaser ILJAZİ Views and Opinions of Teachers Regarding the Impacts of Music Folklore on Pupils from Grade I to Grade V MPhil. Ubavka MILOSESKA Multiculturalism and Innovative Approaches in Art Education Maja Raunik KIRKOV Pupils Creativity Enhancement through School Prints Techniques In The Process Of Visual Arts Education In Macedonia Burhan AHMETI Creativity in Teaching- An Innovative Approach in Education Lulzime Lutfiu KADRIU Multiculturalism and Intercultural Values in Education Emil SULEJMANI

6 Salon/Hall B5 Educators Views about the Inclusion of the Children with Special Educational Needs in the Regular Groups of the Kindergarten Despina SIVEVSKA, Jadranka RUNCEVA The Teacher and the Gifted Child Jadranka RUNCEVA, Despina SIVEVSKA Inclusive Education The Human Aspect of Education Teuta SABANI Inclusive Education - Role of the Teacher and Benefits Sonja PETROVSKA Multicultural Education One of the Concepts and Philosophies for Inclusion in Early Child Development Biljana CVETKOVA DIMOV, Tatjana ATANASOSKA, Marzanna SEWERYN-KUZMANOVSKA Native Language Interference in Learning and Using English Phrasal Verbs, Seen from the Perspective of the Semantic Approach, on the Overall English Learning Outcomes Florim AJDINI Mother Language Curriculum and Syllabus in Elementary School in the Republic of Macedonia Lulzim ALIU Turkish Loan Words in the Latest Generation of Textbooks for the Subject Macedonian Language Blagica PETKOVSKA The First Foreign Language (English Language) in the Education System of the Republic of Macedonia Lulzim ADEMI Teaching Macedonian as a Foreign Language Violeta JANUŠEVA, Jove Dimitrija TALEVSKI, Milena PEJČINOVSKA Some Regular in the Development of Adult Education in Bulgaria Valentina Nikolova VASILEVA Preparation and Qualification of Teachers - European Models and Bulgarian Specifics Iliana PETKOVA Student Centered Learning in Bulgarian School Education and Continuing Teacher Training Valentina SHARLANOVA Roma Families and Bulgarian School (Case Studies on Motivational and Educational Counseling of Roma Parents and Children in the Psychological Offices at Schools) Denitsa ALIPIEVA Comparative Characteristic of Representations about Children and Pupils by Contemporary Bulgarian Parents and Teachers Ivan DIMITROV 17:45 18:00 Oturum Arası/Break Oturum/Session -4-18:00 19:00 Salon/Hall B1 Knowing Our Learners: Language Learning Strategies and The Affective Filter Hy Igballe MIFTARI The New Trends in the Word-formation in the English Language Bisera KOSTADINOVSKA A Comparative Study of English and Albanian Idioms in Learning English Language as a Foreign Language Suzana EJUPI Wh-Constraints in Interlanguage Grammar of Persian EFL Learners and its Implication for Teaching English As A Foreign Language Fariba Rahimi ESFAHANI

7 Contributions of Estimable Educationalist of the 2nd Constitutionalist Period Sati` Al-Husri to Turkish Education System Sabri Can SANNAV The Prominent Educationist of the Second Constitutional Era, Emrullah Efendi and His Contributions to Turkish Education System Sabri Can SANNAV Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Hasan ÖZGÜR, Fatma AKGÜN BÖTE ve Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına İlişkin Etik Dışı Davranışlarda Bulunma ve Maruz Kalma Durumları Fatma AKGÜN, Hasan ÖZGÜR International Mobility of the Students from Medical College -Trakya University, Stara Zagora in Turkey Marıya DİMOVA Hristina MILCHEVA Presentation of Health Professions at Medical College of Trakia University - Stara Zagora Hristina MILCHEVA, Marıya DİMOVA The Most Preferred Method for Control and Evaluation of Healthcare Specialists in Highter Medical School Alie HAVALYOVA, Okean KOSTOV, Nejdie ISMAIL Participation of the Pationt as a Subject in the Training of Healthcare Specialists Alie HAVALYOVA, Okean KOSTOV, Nejdie ISMAIL Semantic Classification of the Turkish Names of the Villages in the Smolyan Region Elena NIKOLOVA, Vanya KRASTANOVA, Miroslav MIHAYLOV The Issue of Identity in the Contemporary Macedonian Literature Jovanka DENKOVA, Mahmut CELIK The Lexis in the Literature for Children Biljana MALENKO For Some Aspects of Macedonian Multiculturalism in Textbooks for Primary Education Snezana MIRASCIEVA, Vlado PETROVSKI Salon/Hall B5 Sınıf Öğretmenlerinin Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesinde Duygusal Zekanın Önemi Ayhan ÖZKAN Sınıf Öğretmenliği Eğitiminde Müzik Dersleri Sevan NART Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma; Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Örneği Fatma ARİK, Lütfi ÜREDİ, Sait AKBAŞLI Sınıf Öğretmenlerinin Serbest Etkinlikler Dersine İlişkin Görüş Ve Sorunları: Bir Durum Çalışması (Şırnak İli Örneği) Musa SARGIN, Mehmet TAŞDEMİR Sınıf ve Fen Bilgisi ÖğretmenliğiÖğrencilerinin Kimya Kavramına İlişkinin Metaforik Algıları Burcu ANILAN İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Plazma Fiziği ve Teknolojileri Dersine Yönelik Görüşleri Mustafa Zafer BALBAĞ Kimya Eğitiminde Kavram Karikatürleri Kullanımı: Gazlar Konusu Gamze DOLU, Handan ÜREK Fizik Okul Laboratuvar Uygulamalı Derslerde Veb-Teknolojilerin Kullanımı Rafet ŞAHBAZOV, Oktay HASANOV Nörodidaktik ve Nörobiyolojik Gelişmeler Açısından Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitiminin Önemi Mukadder Seyhan YÜCEL Almanca Yapı Bilgisine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Uygulama

8 Handan KÖKSAL Almanca Dil Kurslarında İşitsel Materyallerle Dil Becerilerin ve Kelime Haznesinin Geliştirilmesi Yıldırım TUĞLU, Banu TABAK Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesinde Türkiye de Almanca Eğitimi Özlem TEKİN 20:00 22:30 Açılış Kokteyli/Cocktail (Yer/Place: Ekmekçizade Kervansarayı) 2.Gün/2 nd Day Oturum/Session -5-08:30 09:45 Salon/Hall B1 Archaisms and borrowings of languages in contact in the regions of the Balkans Zarije NUREDINI Developing Intercultural Communicative Competence in Foreign Language Teaching Blerta DEMIRI Turkish Loan Words as Denominations for the Colors in the Macedonian Language Elizabeta RALPOVSKA Cultural accommodation of English translations into Albanian, its relevance to the overall translation cohesion Florim AJDINI Literary Texts of Foreign Authors in Serbian Readers for Lower Grades in Primary Schools as a Factor in Overcoming Cultural Differences Sunčica DENIĆ, Nenad DEJKOVIĆ Okuma ve Görsel Okumanın Bir Metnin Ana Düşüncesini Bulma ile Metni Analiz Etme Üzerine Etkisi Bahar DOĞAN Kosova Yüksek Öğretiminde Türkoloji Bölümü Müfredatının Türkiye Türkoloji Bölümleri İle Mukayesesi Cevdet ŞANLI, Ergin JABLE Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Devam Eden Öğrencilerin Programa ve Derslere Yönelik Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyleri Hale SUCUOĞLU Dilbilim Kuramları ve Kuramların Uygulama Boyutu: Bir Dizi Film Betimlemesi "Kadın İsterse" Nur CEBECİ Özel Öğretim Yöntemleri Dersinin İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Başarı/Başarısızlık Yüklemelerine Etkisi Meltem GÖKDAĞ BALTAOĞLU, Hale SUCUOĞLU Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Annelerin Ebeveynlik Algıları ile Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Muhammed ÖZTÜRK, Songül GİREN Kişiler Arasi Bilişsel Problem Çözme Programinin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarinda Yayginlaştirilmasi Projesi- Ankara Örneklemi Çağlayan DİNÇER, Gökçe KARAMAN Okul Öncesi Eğitim Kurumlarinda Bulunan Öğrenme Merkezlerinin Milli Eğitim Bakanliği Programina Uygunluk Durumunun İncelenmesi Fatma ALİSİNANOĞLU, P.Tuğba ŞEKER, Rana Nur BAŞKAL, Serap ERDEM, Gözde KARAHALİLOĞLU Rehber Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Dersine İlişkin Metaforik Algıları Yurdagül GÜNAL

9 Iran ve Türkiye de Okul Öncesi Eğitiminin okullaşmade Yaşayan Sonrunlar Morteza GHASEMY AQDAMY Permanent Education of Teachers Simona PALCHEVSKA Factors of School Effectiveness Mariya TENEVA Pedagogical skills essential for working in "interfaith classroom in elementary school (Or: how to teach the knowledge of religions in elementary school?) Rumyana NEMINSKA The Importance of the Emotional Competence of the Team Interaction among Healthcare Professionals Marieta TODOROVA, Nely PETROVA The Role of the Teacher in the Education of the Health Professionals Kremena MITEVA, Albena ANDONOVA Salon/Hall B5 A Neglected Dimension in Teacher Training Program: Professional Deontology Hakan DİLMAN Teacher s Intercultural Competence in the Classroom Izeta BABACIC Teachers Autonomy in Vocational Training School Units Anastasios MARATOS, AggelikiLAZARIDOU Rethinking Teacher Competencies to Work in z Multicultural Environment Valentina GULEVSKA, Metodija STOJANOVSKI, Dimitar PANDEV Enhancing Teachers' Self Professional Development Using Self Evaluation Form Saeed Mohammed Al MASHRAFI Farklı Ülkelerde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Deniz Mertkan GEZGİN, Cem ÇUHADAR Sosyal Medya Kullanıcılarının Çokkültürlü Eğitime Dair Algilari Fadime Koç DAMGACI, Hasan AYDIN, Rafet GÜNAY Medya ve İnternet Bağımlılığı Ayşe KALYON, İsmail BALCI, Mustafa ŞAHİN Yaşam Boyu Öğrenmede Televizyonun Rolü Bağlamında Bir Gündüz Kuşağı Programı: Gülben M. YüsraARSLAN, Zuhal DEMİR Ortaöğretim Öğrencilerinin Siber Zorba Davranışların Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelemesi Nilgün BELLİCİ, Erol YALÇINKAYA Flipped Classroom A Pedagogical Model for Active Learning Gabriela KIRYAKOVA, Lina YORDANOVA, Nadezhda ANGELOVA Gamification in Education Gabriela KIRYAKOVA, Nadezhda ANGELOVA, Lina YORDANOVA Playing Games as an Interactive Environment for Education and Training Maria BECHEVA, Nikola VAKRILOV Programmed Teaching of the Subject Fundamentals of Nature Science At the Faculty of Educational Sciences R. Macedonia (ICT tools in Biology education Structure of DNA) Snezana Staveva VESELINOVSKA Integrated Education Initiatives in Macedonia Zojka NASKOVA 09:45 10:00 Oturum Arası/Break

10 Oturum/Session -6-10:00 11:15 Salon/Hall B1 Application of Physics in Volleyball Petya PETKOVA, Teodora SIMEONOVA, Petko VASILEV, Mustafa MUSTAFA, Darina BACHVAROVA, Nadezhda YORDANOVA and Yanko YANKOV Physical Capability and Coordination of Students in grades 5-8 Teodora SIMEONOVA, Petya PETKOVA, Nadezhda YORDANOVA, Yanko YANKOV, Petko VASILEV, Mustafa MUSTAFA, Darina BACHVAROVA Valuation of Motoric Abilities Structure According to the Standards at the End of Primary School Education Enver MEĐEDOVIĆ, Benida PLJAKIĆ, Sabina ZEJNELAGIĆ, Ahmet MEDJEDOVIĆ, Besim BILALOVIĆ Longitudinal Determination of the Differences of the Motor Abilities of Female Students Aged 10 and 12 Marjan MALCEV Compatibility between the Determined Motor Ability of Seven Years Old Children and Realizaton of Physical Education Curriculum for Second Grade in Republic of Macedonia Biljana POPESKA Akademik Yazında Pragmatik Tutum: Eğitim Yönetimi Alanına Bir Bakış Binali TUNÇ, Gündüz GÜNGÖR Türkiye de Eğitim Politikaları Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi ( ) Güven ÖZDEM Aktif Öğrenme Yöntem ve Tekninkleri ile Uygulanan Projeye Dayali bilim Eğitim Programinin Çocuklarin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ, Bilge CAN, Erdi ALTUN, Aslı YİĞİT Vefa Değeri: Öğrenciler Ne Söyledi? Sabri SİDEKLİ, Yıldıray AYDIN, Sevgi ÇAKIR Teknolojik Araç ve Sistemlerin Okulların Gözetiminde Kullanılmasına Dair Olgubilimsel Bir Çalışma Binali TUNÇ, Pınar ULUTAŞ Designing a Multicultural Environment in Primary Education Florina SHEHU The Use of Action Researches for Developing Multiculturalism in the Primary Education Florina SHEHU, Marieta PETROVA Multiculturalism and Interculturalism in Education Snezana JOVANOVA MITKOVSKA, Biljana POPESKA Religious Education in Function of Multiculturalism from Macedonian Perspective Snezana MIRASCIEVA, Daniela KOCEVA Is the Multiculturalism in The Process of Globalization an Objective? Or a Tool? Different Interpretations of Multiculturalism and Its Reflections upon Education Cemile ARIKOĞLU-ÜNDÜCÜ Self-Evaluation in Pre-School - Situation, Challenges Snezana JOVANOVA-MITKOVSKA Neuropsychological Evaluation of Children with Special Educational Needs Plamen PETKOV, Ivan KARAGIYOZOV, Kalina ALEXIEVA Characteristics of Successful Systems for the Evaluation of Teachers Work Sonja PETROVSKA Testing and evaluation in the practical training of the students in the specialty of midwife Kremena MITEVA Implementation of the formative assessment in combined classes Jove Dimitrija TALEVSKI, Violeta JANUŠEVA, Milena PEJČINOVSKA

11 Salon/Hall B5 An Enquiry of Some Factors Referring to the Children with Special Educational Needs Plamen PETKOV, Zhivko ZHEKOV, Svetlana IGNATOVSKA, Nalyan CHAKAROVA-SAAMIEVA Cooperation as a Form of Social Interest in Children at the Age of 5-7 Raised in Foster Care Institution Nedelina ZDRAVKOVA Play as a Form and Means for the Formation of Tolerance and Empathy in Children of Age 5-7 Years Nadie KARAGYOZOVA Commercialization of Children s Toy Asya VELEVA Concept of the Curriculum According to the Adapted Physical Activity for Future Preschool and Primary Teachers Galena TERZIEVA, Vesselina IVANOVA Protection from Intestinal Parasites Objective to Improve Children's Education and Communication Zamira VLLAHO, Laura MEZINI, Arjeta XHEMALI, Marsel VLLAHO, Henri KORRO Protect Yourself from Brucellosis, a Chapter that Should Be Part of Health Education for Children of Rural Areas in Southern Albania Laura MEZINI, Zamira VLLAHO, Henri KORRO, Bledar LATE Modern Education Policies in the Context of Promoting Concepts for the Development of Gifted Children Biljana KAMCEVSKA Factor Structure of the Biomotor Space of the Fourth-Grade Female Students in the Republic Of Macedonia Bujar SAITI, Agon SAITI Heart Defects (Congenital and Acquired) and Their Prevalence in School Age Children in the Republic of Macedonia Gjoko SPASEVSKI, Biljana GLIGOROVA The New Paradigm of Understanding a Child, Childhood and Childhood Institutionalization Anka JURČEVIĆ LOZANČIĆ History of Preschool Institutions and of Pre-Elementary Teachers in the Municipality of Gjilan Adelina HAJRULLAHU, Merita ZEJNULLAHU Process Quality of the Preschool Education Centers Belkıs TEKMEN New Approach in the Practical Training of Students for Prevention of Spinal Deformities in Kindergartens Ruska PASKALEVA, Hristina MILCHEVA, Katya MOLLOVA, Mariyana PETROVA, Anushka UZUNOVA Forming of Communication Skills in Students from Early School Age Bozhanka BAYCHEVA, Kameliya KOYCHEVA 11:15 11:30 Oturum Arası/Break Oturum/Session -7-11:30 12:30 Salon/Hall B1 "Eğitime Dayalı Meritokrasi" Söyleminin Eleştirel Analizi Yalçın ÖZDEMİR Eğitimde Çokkültürlülüğe Bir Tehdit: Heteronormatif Okullar L. Işıl ÜNAL ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM : Irksız bir ırkçılık mı, bir özgürleşim pratiği mi? Seçkin ÖZSOY Ekonomik Kalkınma Hedefinden Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine: Türkiye de Eğitim Kalkınma İlişkisine Dair Bir Çözümleme Halil BUYRUK

12 Makedonya da Türkçe Eğitim Mahmut CELIK, Jovanka DENKOVA Çok Kültürlü Eğitim Kavramına İlişkin Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları Güler DUMAN, Mustafa ÇETİN Acceptance of Diversity: A Case for Inclusion Seyithan DEMIRDAG Öğretmen Adaylarının Değer Algılarının Çok Kültürlülüğe İlişkin Tutumlarına Etkisi Banu YAMAN Women in Economy Drita MEHMEDI Unexpected Events in the Career Development Levterova D., DSc Docimological Categories in the Education Process Suzana NIKODINOVSKA BANCOTOVSKA The Slavonic Archeographic Collection in Nub St. Kliment Ohridski in Skopje and Educational Publishing Violeta MARTINOVSKA Love as a Phenomenon in the Intercultural and Transcultural Communıcatıon Blaze KİTANOV Possibilities of Intercultural Education Irena KITANOVA Cultural and Psychosocial Determinants of the Verbal Abilities of Children: The Role of the Experience in the Family and Environment Lulzim MURTEZANI Development of Higher Education in the Context of Globalization Elena LAVRENTSOVA Salon/Hall B5 Eğitimde Demokrasi Mehmet OKUTAN Üniversitelerde Lisans Düzeyinde Bir Ders Olarak Sevgi Latif Onur UĞUR Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme ve Yardım İsteme Eğilimlerinin İncelenmesi Canan KOÇ, Hülya ERCAN, Ferdağ YILDIRIM, Suna ARSLAN İşbirlikli Öğrenme Gruplarında Yardım İsteme Canan KOÇ Proje, Performans ve Araştırma Ödevlerinde Etik: Öğrenciler Ne Söyledi? Yıldıray AYDIN, Sabri SİDEKLİ Bilim ile Sanat Buluşması Eğitim Programı ile Çocukların Bilim - Sanat Entegrasyonu Algılarının Belirlenmesi Zeynep Merve OSKAY, Esi TAVİLOĞLU, Vesile Yıldız DEMİRTAŞ Güncellenen Okul Öncesi Eğitim Programında Coğrafya Eğitimi Muhammed ÖZTÜRK, Songül GİREN, Erdal YILDIRIM, Ünal ŞİMŞEK Araştırma Etiğine İlişkin Senaryo Denemeleri: Bir Örnek Uygulama Ömay ÇOKLUK, Gizem UYUMAZ Bir Testin Sınıflama Doğruluğunun Kümeleme ve ROC Analizi ile İncelenmesi Ömay ÇOKLUK, Fazilet TAŞDEMİR Yerel Ekonomik Kalkınmada Mesleki Eğitimin Önemi: Edirne İline Yönelik Bir Alan Çalışması Gülüm Burcu DALKIRAN, Duygu YÜCEL Öğretmen Adaylarının Mesleki Değerlere Yönelik Görüşleri Gülsüm ÇATALBAŞ

13 Öğretim Elemanlarının Dil Kullanma Becerileri Hakkındaki Öğrenci Görüşleri Muharrem ÖZDEN Risk Altındaki Kız Çocukların Resimlerinde Geleceğe İlişkin Meslek Algıları Ceren TEKİN KARAGÖZ, Nuray MAMUR 12:30 14:00 Öğle Yemeği/Lunch (Büyük Salon/Main Hall) 14:00 14:45 Davetli Konuşmacı/Keynote Speaker: Prof.Dr. Umberto Ansaldo The Ecology of Diversity: Perspectives From The Far East/Farklılığın Doğası: Uzak Doğu Perspektifinden 14:45 15:00 Oturum Arası/Break Oturum/Session -8-15:00 16:15 Salon/Hall B1 Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi: Nitel Bir Değerlendirme Seda DONAT BACIOĞLU Bazı Meslek Gruplarının Demokrasi Uygulamalarına Yönelik Gözlem ve Beklentileri Feyyat GÖKÇE Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri ile Mesleki Gelişme Etkisi Konusunda Öğretmen Adaylarının Algıları Filiz AKAR Vaka Temelli Öğrenmeye İlişkin Öğrenciler Neler Düşünüyorlar? Eğitim Psikolojisi Dersi Uygulaması Ayten EREN ARTAN, Sevilay YILDIZ Üstün ve Normal Yetenekli Öğrencilerin Problem Kurmaya Yönelik Metaforik Algıları Elif Esra ARIKAN, Hasan ÜNAL Democracy and Education: A Global Research Project. Preliminary Findings from a Greek Sample Angeliki LAZARIDOU Montessori - multicultural education as educational choice Marieta PETROVA Contemporary Dimensions of the Principles of Family Education Desislava Vasileva STOYANOVA Effective Classroom Managers are Made: Comparison of Novice and Experienced Teachers Perspectives on Withitness and Classroom Rules in Classroom Management Mustafa Onur CESUR İşbirliğine Dayalı Okul Yönetimi: Alacabal İlkokulu Örneği Muhammet YILMAZ, Fatih DEMİR, Ömer ASLAN İdari Denetimin Okul Yöneticileri Açısından Etkiliği Celal GÜLŞEN, Ayşenur ÇINAR Meslekleşmeden Kadrolaşmaya Okul Yöneticiliği İbrahim KALYONCU, Mehmet AKTİN Eğitim Örgütlerinde Yönetici ve Öğretmen Gözüyle Öç Alma K. Funda NAYIR İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Çoklu Zekâ Alanları ile Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki Celal GÜLŞEN, Mehmet DEMİR

14 Yöneticilerin Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Uygulamalarına Yönelik Değerlendirmeleri (Tekirdağ İli Örneği ) Kenan ÖZDİL, Hakan BULUT Okul Yöneticilerinde Tükenmişlik (Tekirdağ/Süleymanpaşa Merkez İlçesi Örneği ) Kenan ÖZDİL, Dilek BAŞTÜRK TÜRKSOY Öğretmelerin Sınıf Yönetimindeki Olumlu Davranışlarının Öğrenci Başarısına Katkısına İlişkin Öğrenci Algıları Şenay SEZGİN NARTGÜN, Sefer YERLİKAYA, Sümeyra Dilek UYLAS İç Göç İle Gelmiş Öğrencilerin Ortaöğretim Okullarında Karşılaşıkları Sorunlara İlişkin; Kendilerinin, Arkadaşlaının, Öğretmenlerinin ve Yöneticilerin Görüşleri Erkan KIRAL, Vahap HATİPOĞLU İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Maarif Müfettişlerinin Öğretimsel Liderlik Rollerini Yerine Getirme Düzeyleri Erkan KIRAL, Vedat AKSOY Salon/Hall B5 Aile Katılımlı Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Aylık Çocukların Farklı Kültürlere Bakış Açısına Etkisinin İncelenmesi Necla TUZCUOĞLU, Ayşe Betül TUNÇ Aylık Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Anne Empati Beceri Düzeyi Açısından İncelenmesi Banu AKBAŞ, Gülay TEMİZ Erken Çocukluk Dönemde Çevre Eğitimi: Öğretmenler Çevrenin Farkındalar mı? Burcu ÇABUK Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Babaların Ebeveynlik Algıları ile Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Songül GİREN, Muhammed ÖZTÜRK Türkiye ve İsveç Eğitim Sistemlerinin Yönetsel Açıdan Karşılaştırılması Mahmut POLATCAN Yunanistan Eğitim Sistemi Üzerine Bir İnceleme: Amaç, Yapı ve Süreç Bakımından Türkiye Eğitim Sistemiyle Karşılaştırılması Ahmet SAYLIK Eğitim Sistemiyle İlgili Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi Suat ÜNAL, Melike ZEYTİNLİ ÜNAL, Taner ALTUN Türk Yükseköğretim Sistemi İçin Önerilen Finansman Modellerinin Yapısalcı ve Neo-Liberal Bakış Açılarına Göre İncelenmesi Metin ÖZKAN, Betül BALKAR Medyada 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemi 12 Year Compulsory Education System in the Media Zuhal DEMİR, M. Yüsra ARSLAN Motivation and Participation of Students from Specialty «Rehabilitation Therapist» In Additional Internships and Practices Ruska PASKALEVA The Satisfaction of the Students from the Education for Promotion of Health Knowledge Albena ANDONOVA Project - Based Education of the Students in the Specialty of "Midwife" Zdravka ATANASOVA Is Internet Addiction Affects Adolescents Psycho-Social Conditions? Family Relations, Impulse Control, Coping, Self-Image, Social Relations Çiğdem BERBER ÇELİK, Hatice ODACI The Role of Childhood Traumatic Experiences on Predicting Risk-Taking and Aggression Tendency Hatice ODACI, Çiğdem BERBER ÇELİK 16:15 16:30 Oturum Arası/Break

15 Oturum/Session -9-16:30 17:45 Salon/Hall B1 Ortaöğretim Öğretmenlerinin Okul Kültürü ve Bağlılık Algıları Arasındaki İlişki Erkan KIRAL, Ömer KAÇAR Demokratik Okul Kültürü Stratejisi ve Faaliyetlerinin Denendiği Pilot Okullarının Demokratik Okul Kültürü Oluşturma Bakımından Uygunluğu (Edirne Örneği) Ethem Nazif BAYAZITOĞLU Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ve Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgileri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Taner ALTUN, Salih AKYILDIZ Öğretmen Adaylarının Öğretmeye İlişkin Görüşlerinin Öğrenen Özerkliği Bağlamında İncelenmesi Aysel DEREGÖZÜ Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüntü Çizimi ve Görüntünün Özellikleri Hakkındaki Bilgilerinin Belirlenmesi Ümmü Gülsüm DURUKAN, Müge AYGÜN 10. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programının, Programda Yapılan Değişikliklerin ve Programın Uygulamasının İncelenmesi Erol SÖZEN, Mücahit COŞKUN Coğrafi Mekanı Planlamada Coğrafya Eğitiminin Rolü Ersin GÜNGÖRDÜ Necati Cumalı da Rumeli Coğrafyası Esat Can, Salih Okumuş 5. Sınıf Öğrencilerinin Tarihsel Bilgiye İlişkin Algılarının İncelenmesi Ersin TOPÇU, Ahmet KATILMIŞ, Hülya ÇELİK -I Biçimbirimi, İşlevleri, Anlam Alanları ve Öğretimi Sevgi ÖZTÜRK Eğitimde Bilge Liderlik Hülya KASAPOĞLU Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerinde Gördükleri Estetik Liderlik Davranışları Ejder GÜVEN, Soner POLAT Öğretmen Adaylarının Öğrenilmiş Güçlülük, Denetim Odağı ve Öz Liderlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Burçak Çağla GARİPAĞAOĞLU, Berna GÜLOĞLU Öğretmenlerin Mesleki Profesyonellikleri ile İş-Yaşam Dengesine İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişki Kürşad YILMAZ, Yahya ALTINKURT Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Eğitimlerinde Disiplinler Üstü Yaklaşım Selmin ÇUHADAR "Sınav Uygulama Hataları Ölçeği"nin Geliştirilmesi Demirali Yaşar ERGİN Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Akademik Başarı Testi Geliştirme Çalışması Belgin UZUNOĞLU YEGÜL Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Testi Sorularının İncelenmesi Levent AKGÜN, Betül GÖK, Zeynep EDE, Emine KAYA, Tuğba ÇAKIR, Burcu KARAATLI, Zeynep OSKAY Üniversite Giriş Sınavlarında Sorulan Coğrafya Sorularının ( ) Bloom un Bilişsel Alan ve Piaget in Formal Operasyonel Dönem Basamaklarına Göre İncelenmesi Erol SÖZEN, Mücahit COŞKUN Özel Yetenek Sınavıyla Üniversiteyi Kazanan Öğretmen Adaylarının Çeşitli Değişkenlere Göre Okul Deneyimine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması

16 Feryal BEYKAL ORHUN Salon/Hall B5 Sanat Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar İçinde Etkili Öğrenmede Öğrenci ve Öğretmenin Rolü Hatice KETEN Günümüz Sanat Eğitimi Bağlamında Güncel Sanat Dersleri ve Öğrenci Projelerinden Örnekler Ü.Ilgaz (ÖZGEN) TOPCUOĞLU Sanat Eğitiminde Kültürel Kuram Mehtap KODAMAN Sanat Yoluyla Eğitim ve Sanat İçin Eğitim Ayşe ÖZEL Konservatuar Müzik Öğrencileri İle Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Sanatta Yaratıcılık Konusuna İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Zühal DİNÇ ALTUN, Çağlar ARAZ Postmodern Terapilerin Çok Kültürlülüğe Bakış Açıları Şule BAŞTEMUR Erdal BAŞTEMUR Eğitim Örgütlerinde Kültürel Çeşitlilik: Ampirik Bir Uygulama Işıl USTA, Agah Sinan ÜNSAR Öğretmen Adaylarının Farklı Bilgi Uçurma Tercihlerinde Belirleyici Olan Kültürel Değerleri Asiye TOKER GÖKÇE, Ebru OĞUZ Çalışanların Örgütsel Destek Algılamaları: Dershane Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma Adil OĞUZHAN, Agah Sinan ÜNSAR, Bünyamin SAKAL Alternatif Eğitim Modellerinin Geliştirilmesinde Küresel Yeni Ortamlar Bünyamin ATICI Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterlik Algıları ile TeknopedagojikEğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişki Suat YAPALAK Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnanç ve Güdülenme Stratejileri Arasındaki İlişkisi The Relationship between Epistemological Beliefs and Motivational Strategies of Teacher Candidates Suat YAPALAK Astronomi Dersinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yıldızlar Hakkındaki Kavramsal Anlamalarına Etkisi Emrah OĞUZHAN DİNÇER, Derya ÇOBANOĞLU AKTAN Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri Mecit ASLAN, İshak KOZİKOĞLU Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (Trakya Üniversitesi Örneği) Yücel Atila ŞEHİRLİ 17:45 18:00 Oturum Arası/Break Oturum/Session :00 19:00 Salon/Hall B1 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğrencilerinin Sanatçı Ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Kavramlarına İlişkin Sahip Oldukları Metaforik Algıları Zühal DİNÇ ALTUN, Esra AL Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Sanatta Yaratıcılık Kavramına İlişkin Görüşleri Zühal DİNÇ ALTUN, Yelda ÇILDIR Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretimi Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi Belgin UZUNOĞLU YEGÜL Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretimi Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi Belgin UZUNOĞLU YEGÜL

17 Meslek Liselerinde Ders Başarısını Etkileyen Faktörler: Esenyurt Örneği Mustafa BAHAR, Alparslan ŞAHİN Lise Öğrencilerinin Özgüvenleri vebilişsel Farkındalıkları Üzerine Bir Çalışma Murat DURAN, Muhammet DORUK, Abdullah KAPLAN Lise Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesi Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Amasya İli Örneği Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU, İlker KÖSTERELİOĞLU Lise Öğrencilerinde Sanal Zorbalığa Duyarlık ve Sanal Mağduriyet Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Şenay SEZGİN NARTGÜN, Sümeyra Dilek UYLAS, Sefer YERLİKAYA Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Nano-Teknoloji ve Uygulama Alanlarıyla İlgili Görüşleri Nazlı ÜLKER, Faik Özgür KARATAŞ Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinin Durumlu Öğrenme Yaklaşımını Kullanma Düzeyleri İ.Yaşar KAZU, Emine BOZU EKŞİ Gastronomi Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Sınıf Dışı Eğitim Mehmet SARIOĞLAN Teknik Eğitim Fakültelerinden Teknoloji Fakültelerine Geçiş Sürecinde Yenilikçi Yaklaşıma Sahip Bir İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sistemi Modeli Kurgulanması ve Hayata Geçirilmesi Serkan SUBAŞI, Yılmaz KOÇAK, Latif Onur UĞUR, Ali ATEŞ, Mehmet EMİROĞLU, Bekir ÇOMAK, Sercan SERİN Ortaokul 5 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Saray-Tekirdağ Örneği) Sacit KÖSE, Sefa ÇOBAN Müziksel İşitme Okuma Yazma Derslerinde Bilgisayar Destekli Programlı Öğretim Yönteminin Etkililiği Eda NAZLIMOĞLU Doğa Eğitimi Projesinin Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilerin Çevreye Yönelik Sorumlu Davranışları ve Duyuşsal Eğilimleri Üzerine Etkisi Sacit KÖSE Özel Okul ile Devlet Okulunun Öğrencilerin Görüşüne Dayalı Olarak Eğitim Yönünden Karşılaştırılması Nurcan ÖZKAN Salon/Hall B5 İlköğretim Öğretmenlerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarının Öğretmen Özellikleri Açısından İncelenmesi Yeliz ÇELEN Matematiğe Karşı İlgi ve Motivasyon: PISA 2012 Alperen YANDI Orta Öğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stil Tercihleri (Tokat İli Örneği) Gülay BEDİR, Sevgi BEKTAŞ BEDİR, Esra ÖNKUZU Öğretmen Güdüsel Desteğinin Etkin Katılım Üzerindeki Etkileri Neşe ÖZKAL, Cengiz ERDİK EFL Vocabulary Learning: Mobile Phone Versus Self Study Yakup ÇETİN, Elif GÜRERGENE Cartographic Literacy for Pedagogy Students Marian DELCHEV Self-assessment of the professional competencies for social work by Social pedagogy students Cveta DELCHEVA Lesson Study: Observation and Feedback in the Education of Teacher Candidates Galini REKALIDOU, Efthimia ANDREADOU, Fani MOKAITI, Evangelia PAPASTRATAKI

18 Cumhuriyetin Halk Eğitimine Örnek Olması Bakımından Edirne Halk Dershaneleri Veysi AKIN Tanzimat Dönemi Eğitim Sistemi Zerrin BALKAÇ Bulgaristan da Örnek Bir Eğitim Kurumu Medresetün Nüvvab Erhan VATANSEVER, Zerrin BALKAÇ Tarih Yazımı ve Öğretimi Bağlamında Herodotos ve Thukidides Hacı ÇOBAN 19:30 23:30 Akşam Yemeği/Symposium Dinner 3.Gün/3 rd Day Oturum/Session :30 09:45 Salon/Hall B1 Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Yaşam Durumları Gökhan ÖZKAN, Meltem ACAR GÜVENDİR Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgen ve Aile İlişkileri Algıları Funda GÜNDOĞDU ALAYLI, Elif TÜRNÜKLÜ, Elif Nur AKKAŞ İlkokul 1. Sınıf Öğretmenlerinin Sınıflarında Bulunan Ay Arasındaki Öğrencilerin Okul ve Derslere Karşı İlgi, Tutum ve Motivasyonları Hakkındaki Görüşleri Taner ALTUN, Caner ÖZDEMİR Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisi Öğretimine İlişkin Görüşleri Volkan ERDOĞAN, Kaya YILDIZ, Yusuf CERİT, Tuncay ÖZDEMİR Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Sınıf Öğretmenlerinin Okulun Organik Örgütsel Yapısına İlişkin Algılarının İncelenmesi Yusuf CERİT, Nuri AKGÜN, Tuncay ÖZDEMİR, Kaya YILDIZ The Care Trends in Elderly Population Bagryana ILIEVA Using Model Poems in Elementary Classroom: Benefits and Obstacles Daniela ANDONOVSKA-TRAJKOVSKA The School Libraries in the Function of Successful Realization of Modern Education Suzana KOTOVCEVSKA External Assessment in Educational Institutions in Macedonia Biljana PETKOVSKA, Snezana KIROVA, Dragana KUZMANOVSKA Teachers Reactions to Misbehaviour in Schools: Whistle-blowing or Remaining Silent Asiye TOKER GÖKÇE, Fatih KEZER Work Project European Track - A Factor for Enhancing Practical Training of Students Milena TSANKOVA, Bozhanka BAYCHEVA The Connection of Some Cognitive Functions and Developmental Characteristics of the Student Leonora JEGENI An Instructional Design; Character Education for Higher Education Students Nida TEMIZ Social Work in School to Overcome the Aggressive Behavior among Students Desislava Vasileva STOYANOVA, Valentina Nikolova VASILEVA Parents Personality, Perceived Parenting Style and Sociometric Status of Fifth Grade Pupils Zoran MIHAJLOVSKI

19 Çocuk, Kedi ve Şiir: Mırname: Büyüklere Kedi Şiirleri Kitabı Örneği Gülseren SAĞSÖZ, Berfin URAL Kelime Hazinesi ve Okuma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bengisu KAYA Kız Teknik ve Meslek Liselerinde Görev Yapan İngilizce Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Mesleki İngilizce Derslerinin Değerlendirilmesi Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ, Elif ANDA Realist Romanlarda Öğretmen Tipolojileri Yarali Mete Hikmet Barutçugil in Ebrularında Efsun Çiçeği Feryal BEYKAL ORHU, Şule TEKEŞİ Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz Yeterlik İnançları Nuri AKGÜN, Tuncay ÖZDEMİR, Mahmut Remzi SOYSAL, Sümeyra Dilek UYLAS Eğitim Sisteminin Eleştirel Pedagoji Perspektifinden Değerlendirilmesi Arslan BAYRAM, Fatma KESİK Pedagojik Formasyon Alan Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunlarının Öğretmenlik Mesleğine ve Çağdaş Öğretmen Niteliklerine Yönelik Tutumları Osman TİTREK, Şerife ÇETİN, Damla BÜLBÜL, A. Gökhan ASLANTÜRK Çocuk Üniversitesi Programına İlişkin Veli Görüşlerine Dayalı Bir Program Değerlendirme Çalışması Şule ÇEVİKER AY Bir Durum Çalışması: Çocuk Üniversitesi Programı, Öğrencilerin Beklentileri ve Değerlendirmeleri Şule ÇEVİKER AY Anne-Çocuk Arasındaki Bağ ve Çocuğun İlk Müzik Deneyimi; Ninniler S. Özlem KAYA, Berna ÖZKUT Kadın Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapma Sürecine İlişkin Görüşleri Nuray SEVİNÇ, Ezgi GÖL Temel Branşlarda Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme-Ayrılma Nedenleri ve Ayrılma Oranları Şakir ÇINKIR, Gül KURUM Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Ortamlarında Bilişsel Farkındalık Stratejilerini Kullanma Düzeyleri Hilal KAZU, Nuray YILDIRIM Öğretmenlerin Stres Kaynakları ve Stresle Baş Etme Yolları (Edirne İli Keşan İlçesi Örneği ) Sinem ENGİN ÖZDİL, Halime TURNA 09:45 10:00 Oturum Arası/Break Oturum/Session :00 11:15 Salon/Hall B1 Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretimi Dersinde Portfolyo Kullanımına İlişkin Nitel Bir Çalışma Yücel KABAPINAR Göreve Yeni Başlayan Öğretmenlerin Öğretme-Öğrenme Anlayışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Salih AKYILDIZ Öğretmen Yetiştirmede Bir Model: Ders İmecesi Emine GÖZEL, Ali Rıza ERDEM Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları ProgramınınDeğerlendirilmesi Pervin Oya TANERİ

20 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı nda Müze Eğitimi Dersi ve Uygulamaları Süreyya GENÇ, Hüseyin UYSAL Ortaokul Öğrencilerinin Fene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Didem İNEL EKİCİ, Olcay MUTLU Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknolojiyle İlgili Merak Ettikleri Soruların Konulara Göre Dağılımının Belirlenmesi Gamze DOLU, İbrahim VESEK Ortaokul Öğrencilerinin Ders Çalışma Sürecinde Bilişsel Farkındalık Becerilerini Kullanma Düzeylerinin Karşılaştırılması Murat DURAN, Zeynep Esra UYAR, Abdullah KAPLAN Ortaöğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin Tozlaşma Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Zübeyde CAN, Serap IŞIK İlköğretim 8. Sınıf Öğrencileri Yaz Tatillerini Nasıl Değerlendirmektedirler Canses TİCAN Ne Kadar Güçlüler? (PDR Öğrencilerin Genel Olarak Güçlü Yanları Nelerdir?) Gülen UYGARER, Rahme UYGARER, Şerife ÖZBİLER Ergenlerin Aile Tutumları Üzerindeki Görüşleri Kuşak Çatışması Şerife ÖZBİLER, Gülen UYGARER, Rahme UYGARER Velilerin Öğretmen Tercihleri ve Beklentilerinin Karşılanması Emel SARITAŞ 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinde Yalnızlığı Yordamada Öğrenilmiş Güçlülük, Umut ve Empatinin Rolü Berna GÜLOĞLU İlkokul 4. Sinif Öğrencilerinin Bilim İnsani Algilari (Denizli Örneği) Gülözge TÜRKÖZ Temel Eğitimin Başlangıç Aşamasındaki Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegre Özelliği Yüliya DONÇEVA, Fatme YAMAKOVA Patchwork Algoritması ile Yazılmış Masaüstü ve Mobil Bilgi Gizleme Uygulamalarının Dayanıklılık ve Histogram Analizi Sinan SERBESTOĞLU, Andaç ŞAHİN MESUT Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin İngilizceye Yönelik Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Emine Şeyda SÜME İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2.Sınıf İngilizce Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri Çağan YILDIRAN, Işıl TANRISEVEN Orff Schulwerk Seviye Geliştirme Kursu Katılımcılarının Profillerinin Belirlenmesine ve Bakış Açılarının Ortaya Konmasına Yönelik Bir Durum Çalışması Özlem ÇELEBİOĞLU MORKOÇ Maarif Müfettişlerinin Yansıtıcı Denetime İlşikin Görüşleri Fatma ÖZMEN, Yar Ali METE Hesap Verebilirlik Diline Dair Bir Çalışma Münevver ÇETİN, Şamil TATIK, Sıtar KESER, Ayşe DURMAZ Eğitimde Anadil: Uluslararası ve Ulusal Belgeler ve İki Dilli Eğitim İstekleri Yücel Atila ŞEHİRLİ Hacettepe Üniversitesi Mezun İzleme Araştırması Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK, Eren Halil ÖZBERK, Suzan Beyza KAPTI, Leyla YILMAZ FINDIK, Selahattin GELBAL, Yüksel KAVAK Araştirma Görevliliğinde İstihdam Türlerine İlişkin Araştirma Görevlilerinin Görüşleri: Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri Örneği

21 Arslan BAYRAM, İnci ÖZTÜRK Gazlar ve Sıvılar Konusunun Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımına Uygun Öğretiminin 10. Sınıf Öğrenci Başarısına Etkisi Canan CENGİZ, Faik Özgür KARATAŞ, Büşra TEMİZ, Gülşah AKAN Galileo dan Lorentz e, Newton dan Einstein a Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Özel Rölativiteyi Kavrama Durumları Müge AYGÜN, Ümmü Gülsüm DURUKAN Öz Değerlendirme Yönteminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi İlker KÖSTERELİOĞLU, Ümit ÇELEN Hayat Bilgisi Ders Programında Yer Alan Değerlerin Tutarlılık Açısından İncelenmesi Cihat YAŞAROĞLU Sosyal Bilgiler Dersinde Çoklu Zekâ Temelli Uygulamalar: Öğretmenler Ne Söylüyor Ne Uyguluyorlar? Nurcan ŞENER, Yücel KABAPINAR, M. Cihangir DOĞAN 11:15 11:30 Oturum Arası/Break Oturum/Session :30 12:30 Salon/Hall B1 Öğretmen Adaylarının Gözlemlerine Göre İlkokullardaki İyi Örnekler Osman SAMANCI, Ebru OCAKCI, Gökhan YILDIRIM Öğretmen Adaylarinin Drama Dersine Ve Ders Sürecinde Kendilerine Yönelik Görüşleri Ebru SELÇİOĞLU DEMİRSÖZ Okul Öncesi Kurumların Önemi ve Bu Kurumların Çocuk Üzerindeki Etkileri Berrin MAZICI Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları ve Öğrenme Yaklaşımlarının Akademik Başarılarını Tahmin Etmesi Barış ÇETİN Bulgaristan Cumhuriyetinin Ana Okullarındaki Karışık Yaş Grupları - Gerçekler ve Eğilimler Yüliya DONÇEVA, Fatme YAMAKOVA Nasıl Bir Öğretmen Modeli? (Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı Olarak) Banu YAMAN, Asude MALKOÇ Tipitop ve Arkadaşları ile Toprağı Tanıyoruz 5 isimli TÜBİTAK Projesinin Sonuçları Hülya GÜLAY OGELMAN İlkokul Öğrencilerinin Etkili Okul Algısı: Dezavantajlı Okul Örneği Mustafa BAHAR, Fatih ÜLKÜ Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutumları ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının İlişkisi Murat ÇELTEK Okulöncesi Dönemde Sosyal Becerilerin Gelişiminde Yaratıcı Dramanın Yöntem Olarak Kullanılması Nardane ECE BÜLBÜL Modern Methods of Teaching of Social Sciences, Tourism and Economy Мariana LAMBOVA, Tonguç BAŞARAN Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar ve Otizm Spektrum Bozukluğu Selmin ÇUHADAR Öğretmen Adaylarının Fizik Problemi Çözmede Kullandıkları Öz-Düzenleme Stratejileri ile Fizik Dersi Öz- Yeterlik Algılarının İlişkisi Murat ÇELTEK

22 Lojistik Konusunda Önlisans Düzeyinde Verilen Eğitimlerin Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi İlhan ATİK New Approaches in Vocational Education and the Effects of Logistics Sector upon the Employment İlhan ATİK, Metin ATAK Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Melek DEMİREL, İshak KOZİKOĞLU, İmgehan ÖZKAN Öğretmen Deneyimleri Işığında Birleştirilmiş Sınıf Gerçeği Truth of Multigrade in The Light of Teacher Experience Hüseyin ANILAN Eğitim Kursuna Katılan Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Öğretim Yeterliliği Algıları Gülay BEDİR Beş Şehir/ İstanbul da Aktarılan Değerler Asuman AKAY AHMED Tarihsel Süreçteki İslam Eğitim Anlayışları Ve Montessori Yaklaşımı: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Özgür ERAKKUŞ, İslam MUSAYEV BEKLENTİ KURAMI KAPSAMINDA ÖĞRETMEN PERFORMANS VE ÖDÜLLERİ Süleyman GÖKSOY, Türkan ARGON Salon/Hall Büyük Salon/Main Hall 12:30 13:30 Kapanış/Closing Ceremony (Büyük Salon/Main Hall) 13:30 17:00 Edirne Şehir Turu/City Tour

DERS SORUMLUSU DERSİN ADI SAAT BÖLÜM TÜR SINIF ŞUBE GÜN DERS SAATİ DERSLİK

DERS SORUMLUSU DERSİN ADI SAAT BÖLÜM TÜR SINIF ŞUBE GÜN DERS SAATİ DERSLİK DERS SORUMLUSU DERSİN ADI SAAT BÖLÜM TÜR SINIF ŞUBE GÜN DERS SAATİ DERSLİK Demirali Y. ERGİN Ölçme ve Değerlendirme 3 Fen Bilgisi Öğr. 2.Ö 3 A SALI 17:30-20:10 SÜREYYA YUSUF Nuran EKİCİ Müze ve Eğitim

Detaylı

Alper Aslan Dil Becerilerinin Öğretimi II 2 İngilizce Öğretmenliği 2.Ö 3 B ÇARŞAMBA 17:30-19:15 ŞEHİT MEHMET B. AMFİSİ

Alper Aslan Dil Becerilerinin Öğretimi II 2 İngilizce Öğretmenliği 2.Ö 3 B ÇARŞAMBA 17:30-19:15 ŞEHİT MEHMET B. AMFİSİ DERS SORUMLUSU DERSİN ADI SAAT BÖLÜM TÜR SINIF ŞUBE GÜN DERS SAATİ DERSLİK Alper Aslan Dil Becerilerinin Öğretimi II 2 İngilizce Öğretmenliği 2.Ö 3 B ÇARŞAMBA 17:30-19:15 ŞEHİT MEHMET B. AMFİSİ Alper Aslan

Detaylı

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 9t h International Balkan Education and Science Congress

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 9t h International Balkan Education and Science Congress 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 9t h International Balkan Education and Science Congress 16-18 Ekim 2014, Trakya Üniversitesi /16-18 October 2014, Trakya University 1.Gün/1 st Day - 16.10.2014

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

9th International Balkans Education and Science Congress. 16-18 Ekim 2014 16-18 October 2014. Trakya University - Edirne. http://www.bes2014.

9th International Balkans Education and Science Congress. 16-18 Ekim 2014 16-18 October 2014. Trakya University - Edirne. http://www.bes2014. 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 9th International Balkans Education and Science Congress 16-18 Ekim 2014 16-18 October 2014 Trakya University - Edirne http://www.bes2014.org PROCEEDINGS

Detaylı

Bireysel Çalgı II 1 Müzik Öğretmenliği 1.Ö 1 _ 12.06.2014 13:00 M-9, M-10

Bireysel Çalgı II 1 Müzik Öğretmenliği 1.Ö 1 _ 12.06.2014 13:00 M-9, M-10 DERS SORUMLUSU DERSİN ADI SAAT BÖLÜM TÜR SINIF ŞUBE TARİH SAAT DERSLİK MEVCUT Coşkun Doğan Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi 3 Almanca Öğretmenliği 1.ö. 1 A 09.06.2014 16:30 B2 51 Hasan Islattı Almanca Dilbilgisi

Detaylı

Arzu Selma SOL Türk Halk Edebiyatı I Türkçe Öğretmenliği 1.Ö 2 _ 30 OCAK ÇARŞAMBA 13:30 A9 20

Arzu Selma SOL Türk Halk Edebiyatı I Türkçe Öğretmenliği 1.Ö 2 _ 30 OCAK ÇARŞAMBA 13:30 A9 20 DERS SORUMLUSU DERS ADI PROGRAM 1Ö/2Ö SINIF ŞUBE TARİH SAAT SALON MEVCUT Alper ASLAN Dil Becerilerinin Öğretimi I İngilizce Öğretmenliği 1.Ö 3 A-B 28 OCAK PAZARTESİ 10:00 B1 44 Alper ASLAN Dil Edinimi

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 CONTENTS / İÇİNDEKİLER İsmail Hakkı MİRİCİ Contemporary ELT Practices Across Europe and in Turkey 1-8 Amir KHALILZADEH Should We Include or Exclude Teaching Cultural Matters in TEFL? 9-13 Esim GÜRSOY ELT

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE PROGRAMI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE PROGRAMI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE PROGRAMI Sağlık Bilgisi ve İlkyardım Serbülent PAKSUZ Özel

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş - A Doç. Dr. Deniz Korkmaz

Detaylı

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö. 7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.) Ad Soyad Kayıt Sebebi 1 Seher SÜLEYMANOĞLU 2 Seda UYSAL 3 Sibel ONUR

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

9th International Balkans Education and Science Congress. 16-18 Ekim 2014 16-18 October 2014. Trakya University - Edirne. http://www.bes2014.

9th International Balkans Education and Science Congress. 16-18 Ekim 2014 16-18 October 2014. Trakya University - Edirne. http://www.bes2014. 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 9th International Balkans Education and Science Congress 16-18 Ekim 2014 16-18 October 2014 Trakya University - Edirne http://www.bes2014.org PROCEEDINGS

Detaylı

9th International Balkans Education and Science Congress. 16-18 Ekim 2014 16-18 October 2014. Trakya University - Edirne. http://www.bes2014.

9th International Balkans Education and Science Congress. 16-18 Ekim 2014 16-18 October 2014. Trakya University - Edirne. http://www.bes2014. 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 9th International Balkans Education and Science Congress 16-18 Ekim 2014 16-18 October 2014 Trakya University - Edirne http://www.bes2014.org PROCEEDINGS

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI BAŞVURU LİSTESİ ÖĞRENCİ NO

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI BAŞVURU LİSTESİ ÖĞRENCİ NO Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2 15010519 Mert SEVİGEN Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2 3,84 65 ASİL Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 6 15010467 İsmail

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

NOTU RAKAMLA SIRA NO YAZIYLA REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: YRD. DOÇ. DR. VEYSİ AKIN

NOTU RAKAMLA SIRA NO YAZIYLA REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: YRD. DOÇ. DR. VEYSİ AKIN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd.Doç.Dr. Veysi AKIN Plevne İlkokulu Perşembe-Sabah 4/A 2.Grup Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

Temel Eğitim Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu

Temel Eğitim Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu 22 Kasım 2013 Cuma Temel Eğitim Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu A Blok Konferans Salonu 9:00 9:30 Kayıt 9:30 10:30 Açılış Konuşmaları 10:30 11:30 Okula Geçiş: Konsept ve Deneyimler (Prof. Dr. Erika Schulze)

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

9th International Balkans Education and Science Congress. 16-18 Ekim 2014 16-18 October 2014. Trakya University - Edirne. http://www.bes2014.

9th International Balkans Education and Science Congress. 16-18 Ekim 2014 16-18 October 2014. Trakya University - Edirne. http://www.bes2014. 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 9th International Balkans Education and Science Congress 16-18 Ekim 2014 16-18 October 2014 Trakya University - Edirne http://www.bes2014.org PROCEEDINGS

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi ---

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi --- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı, Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ Doğum Tarihi: 09.07.1987 Dili: İngilizce / ÜDS=66,250 (2009) Öğrenim Durumu: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

Öğretim Elemanının Unvanı, Adı- Dersin Adı T U K Şube Kodu

Öğretim Elemanının Unvanı, Adı- Dersin Adı T U K Şube Kodu Tablo 1. Fakülte Seçmeli Dersleri Tekrar Alacak Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Öğrencileri İçin açılan İkinci Sınıf (Dördüncü Dönem) Birinci Öğretim SECF Kodlu Fakülte Seçmeli Dersleri Öğretim Elemanının Unvanı,

Detaylı

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80 Doç.Dr. ELİF ALADAĞ Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans Gazi Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi 2003-2007

Detaylı

Projenin Adı Destekleyen Kuruluş(lar) Unvan Adı Soyadı Bölümü Projedeki Görevi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

Projenin Adı Destekleyen Kuruluş(lar) Unvan Adı Soyadı Bölümü Projedeki Görevi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Projenin Adı Destekleyen Kuruluş(lar) Unvan Adı Soyadı Bölümü Projedeki Görevi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Prof. Dr. Sedat SEVER On Çocuk Edebiyatı Sanatçısının Yazınsal Kişiliğini ve Çocuk Edebiyatına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR) YAKUP DOĞAN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi yakupdogan06@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1713 3488142663 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Mehmet Sanlı

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

Güneş, F. (2012). "Okumada Küçük Harflerin Büyük Gücü". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (10), ,

Güneş, F. (2012). Okumada Küçük Harflerin Büyük Gücü. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (10), , Eğitim Kaynakçası Ogelman, H. G. (2014). "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Aile Katılımı Çalışmaları: Denizli İli Örneği". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17), 259-284, Ulusoy,

Detaylı

DERSLİ K DERS SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 ÖĞRT. ELEMANI

DERSLİ K DERS SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 ÖĞRT. ELEMANI YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 2-9:10

Detaylı

DERS BAŞLANGIÇ-BİTİŞ SAATİ

DERS BAŞLANGIÇ-BİTİŞ SAATİ DERS SORUMLUSU DERS ADI DERS SAATİ PROGRAM 1/2Ö SINIF ŞUBE GÜN DERS BAŞLANGIÇ-BİTİŞ SAATİ SALON Fatma AKGÜN Bilgisayar I 2 Almanca Öğretmenliği 1.Ö 1 A PAZARTESİ 08:30-10:20 DEKANLIK BİL. LAB. Fatih GÜNAY

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ERTUNÇ BEKTAŞ SANİYE TOPÇU ARZU EREN OĞUZ ÖZCAN HAZAL NUR HAKALMAZ

ERTUNÇ BEKTAŞ SANİYE TOPÇU ARZU EREN OĞUZ ÖZCAN HAZAL NUR HAKALMAZ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd. Doç. Dr. İbrahim COŞKUN Şükrüpaşa İlkokulu Perşembe-Sabah 4/A 2.Grup Yrd. Doç. Dr. Suat YAPALAK Trakya Birlik

Detaylı

Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Öğr. Say. Sınıf Derslik

Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Öğr. Say. Sınıf Derslik 09.11.2015, Pazartesi 09.00 11:00 16:00 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ölçme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ay 62 3 A1-A2-A3 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II.Ö Ölçme ve Değerlendirme Yrd.

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretim Dönemi: Güz ( X ) Bahar ( )

Eğitim-Öğretim Yılı: Eğitim-Öğretim Dönemi: Güz ( X ) Bahar ( ) GRUP ADI : COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU : CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ : YRD. DOÇ. DR. MERVE G. ZEREN AKBULUT : Cep Tel: Dahili: 0362 3121919 (.) e-posta: 1 10006385520

Detaylı

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298 Sr. Sr. BAġVURANIN ADI SOYADI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 02-16 EYLÜL 2013 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU OKUTMAN (9611) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI BİRİMİ MATEMATİK BÖLÜMÜ (Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrencileri)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ DEVAM ÇİZELGESİ GRUP ADI: COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ - 1 UYGULAMA OKULU: 1 MAYIS ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. CEVDET YILMAZ : Cep Tel: Dahili: 036231211 (.) e-posta: 1 OĞUZHAN KAYA 2 MEHMET ASKERİ KARABULUT

Detaylı

9th International Balkans Education and Science Congress. 16-18 Ekim 2014 16-18 October 2014. Trakya University - Edirne. http://www.bes2014.

9th International Balkans Education and Science Congress. 16-18 Ekim 2014 16-18 October 2014. Trakya University - Edirne. http://www.bes2014. 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi 9th International Balkans Education and Science Congress 16-18 Ekim 2014 16-18 October 2014 Trakya University - Edirne http://www.bes2014.org PROCEEDINGS

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları - A Doç. Dr.

Detaylı

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ MUAF OLDUĞU DERSLER 1 ABDULLAH GÜLSEVER FELSEFE MUAF DEĞİL 2 ABDULSAMET ŞENDİL İLAHİYAT 3 ABDURRAHMAN BADACI İLAHİYAT 4 AÇELYA PORTAKALDALI FELSEFE MUAF DEĞİL 5 6 AHMET FURKAN

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN Sr. No BAġVURANIN ADI SOYADI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 30.12.2013-13.01.2014 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI BUCAK HİKMET TOLUNAY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (9621)

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANI DERSİN ADI BÖLÜM TÜR SINIF ŞUBE SAYI TARİH SAAT SINIF

ÖĞRETİM ELEMANI DERSİN ADI BÖLÜM TÜR SINIF ŞUBE SAYI TARİH SAAT SINIF ÖĞRETİM ELEMANI DERSİN ADI BÖLÜM TÜR SINIF ŞUBE SAYI TARİH SAAT SINIF Hasan ISLATTI Yazma Becerileri I Almanca Öğretmenliği 1.Ö 1 72 6.1.2014 09:00 Farabi, B-4 Handan KÖKSAL Okuma Becerileri I Almanca

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Doç.Dr., Eda Gürlen. edaerdem@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr., Eda Gürlen. edaerdem@hacettepe.edu.tr Doç.Dr., Eda Gürlen edaerdem@hacettepe.edu.tr Akademik ler 1999-2006 Araştırma lisi 2006-2011 Öğretim lisi 2011-2013 Yardımcı Doçent Doktor 2014- Doçent Doktor Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar 2013

Detaylı

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI 1. SINIF PDR102 Sosyal Antropoloji Yrd. Doç. Dr. Canan Tunç Şahin 12.06.2017 14.00 203 PDR104 Türkçe II: Sözlü Anlatım Okt. Nuran Başoğlu 16.06.2017 16.00 201-203 PDR106 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. 26 Eylül 2005 Pazartesi. 27 Eylül 2005 Salı. 28 Eylül 2005 Çarşamba

II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. 26 Eylül 2005 Pazartesi. 27 Eylül 2005 Salı. 28 Eylül 2005 Çarşamba II. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU 26 28 EYLÜL 2005 PROGRAM 26 Eylül 2005 Pazartesi 08.30 10.00 KAYIT 10.00 11.00 AÇILIŞ 11.00 11.15 Ara 11.15 I. OTURUM 14.00 Öğle Yemeği 14.00 16.00 II. OTURUM 16.00 16.15

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I Fakültemiz lisans programı Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Okulunun Mihralibey Ortaokulu Murat GÖKTAŞ Emrah ERTONGA 1.Grup Fakülte No Soyadı 140406002 SEMRA BAŞKUTLU 140406004 YAĞMUR LALE 140406005 MIZGİN

Detaylı

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI

YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI TOPLAM ALES PUANI %40 DEĞERİ BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI BİRİMİ BÖLÜM UNVANI DER ADET İLAN NO ADI SOYADI ALES PUANI ALES PUANI %40 DEĞERİ YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANI %60 DEĞERİ TOPLAM Yüksekokulu Hazırlık Okutman 6 1 1018017 Ömer ŞAKAR 93,91 37,56 100,00

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş - A Doç. Dr. Deniz Korkmaz

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ SOY 1 EMRE BAYRAKTAR 75,93 30,37 151 100 40 90 18 88,37 ASIL 2 SÜLEYMAN CAFEROĞLU 81,43 32,57 129 85,43 34,17 85 17 83,74 ASIL 3 MUSTAFA SAKARYA 77,64 31,06 127 84,11 33,64 90 18 82,7 ASIL 4 SEYRAN MAN

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ

2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ 2013-2014 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILINDA İŞLETME BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KAZANAN ÖĞRENCİ İSİM LİSTESİ 1 BETÜL AYAZ AKDENİZ ÜNİ. 3,72 353,788 2 KÜBRA AYDIN MALTEPE ÜNİ. 3,57 266,207 3 AHSEN KOCAMAN MEHMET

Detaylı

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI PDR102 Sosyal Antropoloji Yrd. Doç. Dr. Canan Tunç Şahin 29.05.2017 14.00 101-102-103 PDR104 Türkçe

Detaylı

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici Kimya Grubu Asil Liste DEU 1 DUYGU KAMIŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.96 75.73 14.2.1992 2011 2016 2 NAGİHAN KAYA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.89 74.1 17.2.1993 2011 2016 3 ZEKİ TOK DOKUZ

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş Doç. Dr. Deniz Korkmaz A2-A3-A4-A5 BÖTE Bilgisayar Donanımı Öğrt. Gör. Ali Atalay A15 BÖTE Siyaset Bilimine Giriş Yrd. Doç. Dr. Halis A. Arslantaş A11-A12 İlköğretim

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ANA BİLİM DALI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI 16.05.2016 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Ethem BAYAZITOĞLU

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ANA BİLİM DALI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI 09.30 04.01.2016 05.01.2016 06.01.2016 Öğretim İlke ve Yöntemleri

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 09.06.2017 15 2017 15/01-24 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

29.12.2014, Pazartesi

29.12.2014, Pazartesi ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Bilimine Giriş Yrd. Doç.

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 07.01.2016 ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI REKTÖRLÜK OKUTMAN (KADRO SAYISI 1) (DERECE 5) (İLAN NUMARASI: 1004392) (İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dil Bilimi

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1 Salahattin KİRİŞ ASİL 2 Sinan TOMBALAK ASİL 3 Alev ANBAR ASİL 4 Mehmet Şafii KARABULUT ASİL 1 Burak YILDIRIM ASİL TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI 1 Yusuf

Detaylı

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI (ARŞ. GÖR.) SINAVI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Eğitim Fakültesi-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD 16/01/2017 1 Semra KİYE 72,845 67,500 70,707 Sınava Girecek

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ GÜZ YARIYILI EĞİTİM ORTAK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM ORTAK DERSLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ GÜZ YARIYILI EĞİTİM ORTAK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM ORTAK DERSLERİ Kısaltmalar : Öğretim Üyesi Odası TEF: Teknik Fakültesi MEF: Mesleki Fakültesi EcF: Eczacılık Fakültesi TF-Gölbaşı: Turizm Fakültesi 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ GÜZ YARIYILI EĞİTİM ORTAK DERSLERİ YÜKSEK

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I - A Doç.

Detaylı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2013 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde TM-2 265,81432

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2013 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde TM-2 265,81432 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 2014 kayıt sayısı 108 kontenjan yüzde 30 kontenjan sayısı 32 kişi 2014 TM-2 315,38443 1 AYÇA FERSİYE DOĞAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 240,90215

Detaylı

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI meşrutiyet cad. karanfil 2 sok. no: 45 kızılay / ankara tel: +90 312 430 67 50-51 (pbx) belgeç: +90 312 435 44 60 e-posta: pegem@pegem.net internet: pegem.net / pegemakademi

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİNE BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİ SONUÇLARI. Fakülte Bölüm - Program Not Ort KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİNE BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİ SONUÇLARI. Fakülte Bölüm - Program Not Ort KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 NECMETTİN ERBAKAN NE BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCİ SONUÇLARI ADI SOYADI Öğrenim Durumu Fakülte Bölüm - Program Not Ort Kabul/Kont. Giremedi 1 AYŞE SÖNER TIP FAKÜLTESİ 2,3 KABUL 2 ESER KIVRIK 2,58 KABUL

Detaylı

Sayı Issue - 4, 2013/1

Sayı Issue - 4, 2013/1 Sayı Issue - 4, 2013/1 Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi Turkish Journal of Social Policy and Labour Life Studies Sayı Issue 4 2013/1 ISSN: 2146-5177 Sahibi ve Yazı İşleri

Detaylı

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI 1. SINIF PDR102 Sosyal Antropoloji Yrd. Doç. Dr. Canan Tunç Şahin 6.04.2017 11.00 201-202-203 PDR104 Türkçe II: Sözlü Anlatım Okt. Nuran Başoğlu 5.04.2017 16.00 201-203 PDR106 Atatürk İlkeleri ve Inkılap

Detaylı

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

B.E.Ü. EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK PROGRAMI PDR102 Sosyal Antropoloji Yrd. Doç. Dr. Canan Tunç Şahin 6.04.2017 11.00 201-202-203 PDR104 Türkçe II: Sözlü Anlatım Okt. Nuran Başoğlu 5.04.2017 16.00 201-203

Detaylı

Öğrenci No Adı Soyadı A.B.D./Programı Seminer Konusu Sunum Yeri/Tarih Danışmanı. Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

Öğrenci No Adı Soyadı A.B.D./Programı Seminer Konusu Sunum Yeri/Tarih Danışmanı. Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Öğrenci No Adı Soyadı A.B.D./Programı Seminer Konusu Sunum Yeri/Tarih Danışmanı 20128509101 Ayşe Elçin ERGİN Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Eğitim Bil. Enst.Sem.Salonu 06.06.2014 saat:

Detaylı