Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni"

Transkript

1 t t in l n ğ ty i c S i Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Bültni Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Yyın Ognı Yıl: 2014 Syı: 10 ISSN: m F in V k l ji v T k s ik ji D V y P h m c l 1997 gy n T d xi g l c y Dnk Bşknındn Sygıdğ mslktşlımız; Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Bültni nin 10. Syısınd biliktyiz. Nihyt çift hnli kml d ulştık. Dnğimiz it bi Bültnin lmsı, bunun bşltılmsı n kd önmli is; dvmlılığının sğlnmsı d bi kd önmli idi. Şimdiy kd düznli lk bu çlışmyı südüdük; umım bundn snki dönmd d ynı özvi v düşüncyl Bültn imizin yyın hytını dvm ttiiiz. Dğli mslktşlım; 2014 yılı ilk ltı ylık dönmini mslğimiz v kndi fliytlimiz çısındn kısc dğlndick lusk; hpimizin d bildiği gibi Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği lk 2012 yılınd Küçük Hyvn Vtin Hkimli Dnği nin ktkılı v DİAGEN fimsının spnsluğund Kdi v Köpkl için Zhili Bitkil bşlıklı bi Pst çlışmsı gçklştidik. Mslktşlımız sınd bu çlışm büyük bi bğni tpldı. Aynı Pst çlışmsı; İzmi Vtin Hkiml Odsı nın tlbi üzin 2014 yılınd ynidn bsılmıştı. Mslktşlımız fydlı lmsını dilkn göstdikli ilgi v işbiliği için Mslk Odmız d tşkkü diyuz. Mslğimiz çısındn önmli bi gün ln v 2000 yılındn itibn h yıl nisn yının sn cumtsi günü Düny Vtin Hkimli Günü, bu yıl d 26 Nisn d kutlndı. An Tm lk Hyvn Rfhı nın sçildiği Gün; ülkmizd mslk ögütlimiz tfındn v Tük Vtin Hkimli Biliği tfındn fklı tkinlikll kutlnmıştı. Biz d Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği lk; mslktşlımızın bu nlmlı gününü kutluy; mslğimiz, ülkmiz v ülkmiz hyvncılığın lumlu ktkıl sğlmsını tmnni diyuz. Dğli mslktşlım; gk ülkmiz v gks mslğimiz için önmli bi knu d 32. Düny Vtin Kngsi di. Dh öncki hblimizd d bu gün ilişkin dğlndimld bulunmuştuk Eylül 2015 tihlind İstnbul d gçklştiilck ln v Tük Vtin Hkimli Biliği tfındn gniz diln Kng için Wb syfsı ynilnmiş v ktif hl gtiilmişti. Diğ tftn Bilim v Düznlm Kuullı d luştuulk çlışml bşlmıştı. Bu süç içisind bizl d Vtin Fmklji v Tksiklji cmisı lk; çlışmlımızı söz knusu Kngy tşımlı v ktif bi ktılım sğlmlıyız. Bültnimizin bu syısınd ülkmizdki Vtin Fkültsi Fmklji v Tksiklji Anbilim Dllını tnıtmy dvm ttik; bu syımızd d Eciys Ünivsitsi Vtin Fkültsi Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlı n y vilmişti. Ayıc bilimsl bi mkl lk d Yd.Dç.D. Mustf YİPEL v Dç.D. Lvnt ALTINTAŞ tfındn hzılnn Risk Dğlndimsi bşlıklı yzı sizl sunuldu. Bütün bu düşüncll hpiniz sygılımı sun; çlışmlınızd bşıl dilim. Pf.D. End YARSAN Yöntim Kuulu Bşknı KEDİ v KÖPEKLERDE ZEHİRLİ BİTKİLER Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği lk 2012 yılınd Küçük Hyvn Vtin Hkimli Dnği nin ktkılı v DİAGEN fimsının spnsluğund gçklştidiğimiz Pst çlışmsı; İzmi Vtin Hkiml Odsı nın tlbi üzin 2014 yılınd ynidn bsılmıştı. Mslktşlımız fydlı lmsını diliz. İçindkil Kdi v Köpkld Zhili Bitkil 1 Anbilim Dllımızı Tnıylım 2 Risk Dğlndimsi 4 Hbl 7 Bilimsl Etkinlikl 8 Dnk Üyliği 8 1

2 ANABİLİM DALLARIMIZI TANIYALIM Ülkmizdki Vtin Fkültsi Fmklji v Tksiklji Anbilim Dllını kuuluş yıllın gö tnımy dvm diyuz. Bu syımızd d Eciys Ünivsitsi Vtin Fkültsi Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlı n y vilmişti. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ v TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI Eciys Ünivsitsi Vtin Fkültsi Fmklji-Tksiklji Anbilim Dlı tihind Eciys Ünivsitsi Vtin Fkültsi Hstlıkl v Klinik Biliml Bölümü bünysind fliyt gçmişti. Anbilim Dlınd 1995 yılınd Lisns ğitimin, 1998 yılınd is Yüksk Lisns v Dkt ğitimin bşlnmıştı. Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlınd şimdiy kd 2 dkt v 13 yüksk lisns öğncisi mzun lmuştu. Hln 2 dkt v 18 yüksk lisns öğncisi lisnsüstü ğitim dvm tmktdi. Anbilim Dlı Öğtim Üylinin yüüttüğü v ydımcı ştııcı lk göv ldıklı tmmlnmış 3 Tübitk pjsi v 1 TAGEM pjsi; 30 tmmlnmış v 11 dvm dn Ünivsit Bilimsl Aştım Pjli Biiminc dstkli pj bulunmktdı. Ayıc Anbilim Dlı Öğtim Üylinin WEB f SCIENCE d tnn 102 dt ştım mklsi bulunmktdı. Anbilim Dlınd fklı öğtim üylinc ksidtif sts v lipid pksidsyn, ntiksidnl, gntik tksiklji, fmkdinmi, fmkkintik v biyşdğlilik, gıd v ymld klıntı nlizlin yönlik çlışml yüütülmktdi. Anbilim Dlı Gnl Bilgil Eciys Ünivsitsi Vtin Fkültsi Fmklji-Tksiklji Anbilim Dlınd 1 Pfsö (Pf.D. Bill Cm LİMAN, Anbilim Dlı Bşknı), 3 Dçnt (Dç.D. Mut KANBUR v Dç.D. Gökhn ERASLAN, Dç.D. Fid KOÇ) v 1 ştım gövlisi (Aş.Gö. Ysin TEKELİ) göv ypmktdı. Anbilim Dlı Lbtuvlı Anbilim Dlı Lbtuvınd HPLC (UV, DAD v Flsn ddktölü), GC (ECD v NPD ddktölü), UV-VIS spktflimt, UV-VIS Spktftmt, EIA sistmi, izl gn sistmi, tt sistmi, ultsntifüj v yüksk dvili sntifüj gibi cihzlı ynınd, çlışmlın yüütülbilcği tml lbtu kipmnlı bulunmktdı. Anbilim Dlınd Fmklji v Tksiklji lisns ğitimi kpsmınd öğncil Fmklji I (3. sınıf), Fmklji II (4. sınıf) v Tksiklji (4. sınıf) dsli zunlu; Klinik Fmklji, Klinik Tksiklji, Pstisitlin Hlk Sğlığınd Kullnımlı v Bitkisl İlçl dsli is sçmli lk vilmktdi. Anbilim Dlı Öğtim Üyli Pf.D. Bill Cm LİMAN Anbilim Dlınd Eciys Ünivsitsi Sğlık Bilimli Enstitüsü Yüksk Lisns v Dkt Pgmı il Cumhuiyt Ünivsitsi Sğlık Bilimli Enstitüsü il yüütüln tk pgm kpsmınd Fmklji v Tksiklji lnlıyl ilgili tik v ptik dsl vilmktdi İstnbul, Üsküd dğumludu yılınd Ank Ünivsitsi Vtin Fkültsindn mzun ldu d Ank Ünivsitsi Vtin Fkültsi Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlın Aştım Gövlisi lk tndı yılınd dktsını tmmlyk Kfks Ünivsitsi Vtin Fkültsi Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlın Ydımcı Dçnt lk tndı yılın- 2

3 Sldn sğ: Aş.Gö. Muhmmt Ysin TEKELİ, Dç.D. Mut KANBUR, Dç.D. Gökhn ERASLAN, Pf.D. Bill Cm LİMAN, Dç.D. Fid KOÇ d Eciys Ünivsitsi Vtin Fkültsin gçk 1996 yılınd Dçnt, 2002 yılınd Pfsö unvnını ldı. Evli v iki çcuk bbsıdı. İltişim: Tl /29970 E-pst: Dç.D. Mut KANBUR 1971 Çnkıı dğumludu. İlk, t v lis ğitimini Ank d tmmldı yılınd Ank Ünivsitsi Vtin Fkültsindn mzun ldu yılınd Ank Ünivsitsi Sğlık Bilimli Enstitüsü Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlınd Dkt ğitimin bşldı, ynı yıl ştım gövlisi lk tndı yılınd Eciys Ünivsitsi Vtin Fkültsind D.Aş.Gö lk göv bşldı yılınd ynı kuumd Ydımcı Dçnt, 2009 yılınd is Dçnt lk tndı. İltişim: Tl /29611 E-pst: Dç.D. Gökhn ERASLAN 1974, Kysi dğumludu yılınd gidiği Fıt Ünivsitsi Vtin Fkültsindn 1996 yılınd mzun lmuştu yılınd Ank Ünivsitsi Sğlık Bilimli Enstitüsü Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlınd bşldığı dkt ğitimini 2002 yılınd tmmldı. Eciys Ünivsitsi Vtin Fkültsi Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlın Ydımcı Dçnt, 2009 yılınd d Dçnt lk tndı. Evli v iki çcuk bbsıdı. İltişim: Tl /29972 E-pst: Dç.D. Fid KOÇ 1972 Kysi/Yşilhis dğumludu yılınd gidiği Slçuk Ünivsitsi Vtin Fkültsi ndn 1992 yılınd Ank Ünivsitsi Vtin Fkültsin yty gçiş yptı; 1996 yılınd mzun ldu yılınd Ank Ünivsitsi Vtin Fkültsi Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlınd dkt öğnimin bşldı v 2002 yılınd dktsını tmmldı yıllı sınd Tım v Köyişli Bknlığı n bğlı Ank Etlik Mkz Vtin v Kntl Aştım Enstitüsü Tksiklji Lbtuınd lbtu şfi lk göv yptı yıllı sınd Attük Ünivsitsi Vtin Fkültsi Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlınd Öğtim gövlisi lk çlıştı yılınd Ydımcı Dçnt v 2010 yılınd d Dçnt ünvnı ldı yılındn bi Eciys Ünivsitsi Vtin Fkültsi Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlınd Öğtim Üysi lk göv ypmktdı. Evli v iki çcuk nnsidi. İltişim: Tl /29973 E-pst: Aş.Gö. Muhmmt Ysin TEKELİ 1989, Kışhi dğumludu yılınd gidiği Eciys Ünivsitsi Vtin Fkültsi ndn 2013 yılınd mzun lmuştu. Aynı yıl Eciys Ünivsitsi Sğlık Bilimli Enstitüsü Vtin Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlınd Dkt ğitimin bşlmış lup, 2014 yılınd Eciys Ünivsitsi Vtin Fkültsi Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlın Aştım Gövlisi lk tnmıştı. İltişim: Tl /29837 E-pst: 3

4 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Yd.Dç.D. Mustf YİPEL Mustf Kml Ünivsitsi, Vtin Fkültsi Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlı Öğtim Üysi E-pst: Dç.D. Lvnt ALTINTAŞ Ank Ünivsitsi, Vtin Fkültsi Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlı Öğtim Üysi E-pst: Günümüzd insnl tfındn gçklştiiln pk çk fliyt, tpğı, dnizi, şhili, kıscsı bitki v hyvnlın yşdığı tüm tmı büyük bi hızl lumsuz yönd tkilmktdi. Aslınd h tülü dğl kynğın kullnılmsındki tml ilk, kum v kullnm dngsinin sğlnmsıdı. Mlsf içind yşdığımız yüzyıld dğl kynklın bu tml ilknin ksin şıı v dngsiz kullnımı snucu luşn çv sunlı v thibtlı, insnl dhil dünydki h tülü cnlının yşmını thdit dn byutl ulşmış v bu duum ypıln bilimsl ştımll d çıkç ty knulmuştu. Bu tü fliytl v şıı-dngsiz dğl kynklın kullnımı snucu çığ çıkn çv sunlı vy çv thibtı, ztn sınılı ln dğl kynklın dh d kıt hl glmsin ndn lmktdı. Bununl bilikt çv sunlının bi d ulusl, bölgsl v küsl tkili vdı. Eksistmd cnlıl sındki dğl dngyi bzk çvsl tmlın kilnmsin yl çn bşlıc unsul; mtll, pstisitl, hljnli (kl, bm, mtik bilşikl vb.) bilşikl, hlmtnl (klfm, bmfm), diksinl (TCDD, PCDD, HCDD, OCDD), funl (TCDF, PCDF, HCDF, OCDF), pliklbifnill (PCB), plibmbifnill (PBB), klfnll (PCP), kllu nftlnl (ttklnftln vb.), plimtik hidkbnl (PAH), nitil bilşikl (stnitil, gliknitil vb.) v N-nitz bilşikl (nitzminl vb.) lk sınıflndıılbili. Düny Sğlık Ögütü (DSÖ), yşdığımız şu zmnd kşımız çıkn küsl hstlık yükünün %25 ini (sbvskül hstlıklın %3 ü v iskmik klp hstlıklının %2 si kuşun, kciğ knsinin %9 u mslki zhili mddl, %5 i is dış tm kynklı hv kililiği) tksik kimysl muziytini d içn çvsl fktöl bğlmktdı. Yin, dünyd bi yıld ölüml snuçlnn yklşık 355 bin istmsiz zhilnm vksının büyük bi kısmının (2/3 si) glişmiş ülkld mydn gldiği v bu vklın önmli bi kısmının bşt pstisitl lmk üz zhili kimysll yğun muziyt y d bu mddlin uygunsuz kullnılmlın bğlı lk mydn gldiği bildiilmişti. Bu n dünydki yğun kimysl kullnımının ülklin glişmişliği vy ysl yptıımll bil önlnmdiğinin göstilmsi çısındn ldukç çpıcıdı. Özllikl sn 50 yıld hızl dğişn dünymızın gündmind gidk tn bi önm kznn, insnlığın n büyük tk sunu v ndişsi lk Çv kililiği (çvnin fiziksl, kimysl v biyljik tknll dğl duumunun bzulmsı) kşımız çıkmktdı. Çünkü kljik dngnin bi pçsındki bzulm, bütün sistmin ypısını lumsuz yönd tkilmkt v bölgsl tkil ynınd cğfi sını tnımyn mtljik lyl, uluslsı ksu v dnizll uluslsı byutl ulşn sunl ndn lmktdı. Çv kilticilinin n önmli gubunu luştun kimysllın syısı özllikl sn 40 yıld 10 kt tmış v bugün büyük bölümü snttik üünl lmk üz 80 bin in üzind kimysl mdd çşitli mçll (ilç ktif mddsi-4 bin; ilç ydımcı mddsi-2 bin; kzmtik-3 bin; gıd ktkı mddsi-2600; tım ilcı-1500; ndüstiyl kimysl mdd-48 bin) kullnılı hl glmişti. Ayıc h yıl yklşık lk bin dt yni kimyslın bu syının üzin klndiği d thmin dilmktdi. Kimysl mdd syısındki bu hızlı tış snucu bu mddlin yl çtıklı sğlık sunlı il bilikt ytkin lmyn bzı titl tfındn ypıln ştım snuçlının ynlış vy ytsiz yumlmsıyl ty çıkn bilgi kililiği ndniyl; tplumd bugün biylin ssyl yşntı klitsini lumsuz yönd tkilyn v kmfbi lk d dlndııln (çvyl bütünlşmiş ktivitldn v gıd kynklı kkul bğlı idl bslnmdn uzklşm, glck kygısı, şıı hsssiyt vb.) bi pny ty çıkmıştı. Özllikl ingnik kilticilin ship lduklı bu ptnsiyl zhili tkil ğmn mdn hyt için kullnılm zunluluklın bğlı lk kntlsüz v h gçn gün tn miktld kullnılm gçği d ty bi pdks çıkmıştı. Bu pdks, knun ypıcı v dntlyici smi titli kilticilin vlığı v bulunduğu tmldki miktlının yin, thliknin nd bşldığı v nsıl yöntilcği hususunu ty kym zunluluğun itmişti. Budn hktl, 2000 li yılld Risk dğlndimsi gibi bzı tim v mttll ifd dilmy bşlnn yni bi nlyış gündm glmişti. Blitiln tüm bu thlikl ğmn mdn yşm için bu mddlin tn miktld kullnılm zunluluğu, kimysllın ütim öncsi v snsı zsızlık limitlinin blilnmsinin gkliliğini v önmini çık bi şkild ty kymktdı. Bu sbpl bu mddlin ğız (gıdll), slunum, didn milim gibi ylll lındıklınd biyljik sistmld hs vy ölüm luştun zhili tki ptnsiyllini ştık bunl hkkınd bi Risk Dğlndimsi ypmk v zlı tkilini önlyk, kntl ltın lmk, tplumsl hdflin öncliği knumunddı v nck bu şkild çv dh yşnbili, idl sınıl içisind tutulbili. Aslınd isk dğlndimsi; Risk Yöntimi diy ifd diln v isk nlizi; isk yöntimi, isk iltişimi v isk dğlndimsi lk dlndııln, bibiiyl ilişkili bilşnldn luşn bi bütünün n önmli pçsıdı. Risk yönticisi smi tityi (hükümt, ilgili bknlık) ifd d. Rsmi titnin h şydn önc isk nlizinin kdinsynunu sğlyck ysl v gnizsynl lt ypıyı luştumsı gki. Avup d bu gövi Avup Gıd Güvnliği Otitsi (EFSA) yüütü. EFSA 2002 yılınd Avup Plmntsun (isk yönticisi) gıd güvnliği il ilgili knuld k mknizmsın ydımcı lmk için isk dğlndimsi ypk bilimsl fiki luştum mcıyl kuulmuş bi kuuluştu. Bnz şkild, Amik Bilşik Dvltli nd d USDA, Th Fd Sfty nd Inspctin Svic (FSIS) bğlı Risk Dğlndim Ofisi kuulmuştu. Ülkmizd d 2011 yılınd Gıd Tım v Hyvncılık Bknlığı, Gıd v Kntl Gnl Müdülüğün (isk yönticisi) bğlı lk Risk Dğlndim Disi kuulmuştu. Risk yönticisi ysl ytki ççvsind hlk sğlığını thdit tm ptnsiyli ln bi thlik hkkınd isk nlizi ypılmsını istybi- 4

5 li. Bğımsız isk dğlndiicili tfındn luştuuln bilimsl bulgul v önil ışığınd, iskin büyüklüğünü, knmik v ssyl kşullını dikkt lk gkli tdbili lı. Ülkmizin d sınd bulunduğu 180 ülknin üysi lduğu, DSÖ il Gıd v Tım Ognizsynu (FAO) tfındn dünyd gıd il ilgili uygulmlının sğlık v tknlji yönündn stndtlştıılmsı mcıyl v dkümnlı tüm düny ülkli için güvnli gıd ütimind fns lk kullnıln (ulusl gıd kdksimizin kynğı) Kdks Alimntius Kmisynu (Cdx Alimntius Cmmissin) uluslsı gıd titsi lk 1963 d kuulmuştu. Bu kmisyn 22. tuumund Risk Anlizi v Gıd Güvnliği İlklini; isk dğlndimsini tml lmlı, sğlm bilimsl tmll üzin tumlı, isk dğlndim sücinin 4 bsmğını d içmli v şfff bi biçimd blglndiilmlidi şklind k bğlmıştı. Avup Biliği (AB) 2002 yılınd uygulmy kyduğu Gnl Gıd Knunu (Mvzut EC 178/2002) il isk dğlndimsi il isk yöntimi knulını bibiindn yık bilimsl tvsiy vilmsi v bilgi nlizi ypılmsı şmlını kpsyn Risk dğlndiilmsi lünü 178/2002/AB syılı Avup Plmntsu v Avup Knsyi tüzüğü il kuuln bğımsız bi kuuluş ln EFSA n dvtmişti. Kuum çlışm lnı ln gıd v ym güvnliğinin ynı sı bslnm, hyvn sğlığı v fhı, bitki kum v bitki sğlığı knulı il gıd zinciind mydn glbilck mvcut v lsı iskl hkkınd bğımsız v bilimsl tvsiyl vk AB gıd güvnliği plitiksını gliştim v tükticinin kunmsını mçl. Gıd güvnliği yöntimind isk nlizinin lü (Çlıcığlu, 2013). Ülkmizd is hız kznn Gıd Güvnliği, Vtinlik v Bitki Sğlığı bşlıklı içisind önmli bi yi ln isk dğlndimsi v yöntimi, tih v 5996 syılı Vtin Hizmtli, Bitki Sğlığı, Gıd v Ym Knunu il bu knunun 26 ncı v 43 üncü mddlin dynılk hzılnn tihli Risk Dğlndim Kmit v Kmisynlının Çlışm Usul v Esslı Hkkınd Yöntmlik ççvsind yüütülmktdi. Bu knunl insn sğlığının n üst düzyd kunmsı için gıd, ym v bitki sğlığıyl ilgili işlmlin isk nlizin dynmsı zunluluğu gtiilmişti. Bu bğlmd 2011 yılınd Gıd Tım v Hyvncılık Bknlığı, Gıd v Kntl Gnl Müdülüğü n (isk yönticisi) bğlı lk Risk Dğlndim Disi kuulmuştu. Ayıc ülkmizd isk dğlndimsi v isk nlizi şmlının dh bşılı bi şkild gliştiilmsi v yüütülmsi mcıyl bzı AB dstkli pjl d (Tükiy d Gıd Güvnliği v Kntl Sistmi nin Ynidn Ypılndıılmsı v Güçlndiilmsi AB Pjsi, Tük Gıd Güvnliği Dntimlinin, AB Gıd Güvnliği Yöntmlik v Stndtlıyl Uyumlştıılmsı (MATRA) Pjsi, Gıd Güvnliği için Dh İyi Eğitim (SAN- CO) Pjsi, Gıd Güvnliği için Bölgsl Eğitim(TAIEX) Pjsi, Tükiy v Hıvtistn ın Bzı AB Kuumlın Hzılnmsı İl İlgili Ktılım Öncsi Pgm, Kpsmınd Gıd Güvnlik Sistmlinin Güçlndiilmsi (EFSA) Pjsi (EFSA y ktılımın dstklnmsi mcıyl), Gıd Güvnliği Bilgi Sistmi nin fliyt gçiilmsi, Gıd v Ymld Hızlı Alm Sistmi nin (RASFF) İşltilmsi) yüütülmktdi. Risk dğlndimsi, isk yöntimi v isk iltişimi nin d içisind bulunduğu Risk nlizi sücinin ilk bsmğını luştuu. Risk dğlndimsi tml mnd blisiz thliklin tnımlnmsı, blili bi mddy muziytin snsı, kiltici mddnin özllikli ynınd hdf sistmlind özlliklinin blilnmsi gibi lylı kpsyn blili bi sistm, nüfus y d gnizm üzindki isklin thmin dilmsidi. Bu kpsmd insn sğlığı isk dğlndimsi kimyslldn kynklnn thlikli v muziyti dğlndin bi tknikti. Bu yöntm yıc gıd sktöünd mydn gln dğişiklikli d tkip dk, bilimsl dynklının güvnli lup lmdıklını dğlndii. Risk nlizi sücinin diğ bi bsmğı ln isk iltişimi; isk nlizi sücind isk dğlndiicili, isk yönticili v diğ ilgili tflın, thlik, isk, iskl ilgili fktöl v iskin lgılnmsın ilişkin bilgi v göüşl il isk dğlndimsi bulgulı v isk yöntimi klının çıklmlını d kpsyn bilgi v düşünclin pylşımını ifd d. Yin isk nlizind y ln isk yöntimi is; isk dğlndimsi v ysl fktöl göz önünd tutulk ilgili tfll istiş il uygun lbilck kntl önlmlin ilişkin ltntiflin dğlndiilmsi, tcih dilmsi v uygulnmsı sücini kps. Tml lk isk dğlndimsi gıd tüktimin dklı insn sğlığı isk dğlndimsi şklind uygulns d, bşt EFSA tfındn bitki v hyvn sğlığı ynınd yıc çvyi kiltn tım ilçlı v ymldki ktkı mddli gibi kilticilin insn v hyvn sğlığı üzind yttığı lsı iskl için çvsl/kljik isk dğlndimsi şklind d uygulnmktdı. 5

6 Risk dğlndim süci pblmin fmül dilmsin v bun k lk 4 bsmktn luşu. Bunl sısıyl thliknin tnımlnmsı, thliknin kktizsynu, thliky muz klmnın dğlndiilmsi v isk kktizsynu du. Pblmin fmülüzsynu şmsınd dğlndimnin mç v kpsmı blilni. Bu bsmk sunun tnımlnmsı, ldki bilgil v istnn snuçl gibi lt bşlıklı d içi. Risk dğlndim sücind biinci şm ln thliknin tnımlnmsı şmsı, sğlık sunlın yl çbilck thliklin tüü v nitliğinin tnımlndığı klittif nitliktki bi süçti. İnsn çlışmlı, hyvn v in vit tksikljik çlışml il ypı ktivit çlışmlını içi. Risk dğlndim sücind ikinci şm ln thliknin kktizsynu şmsı, sğlık üzin ptnsiyl lumsuz tkil ship mddlin özlliklinin klittif vy kntittif lk tnımlnmsı şmsıdı. Kitik şiğin sçilmsi, tki mknizmlı, kintik v dinmik dğişknlik v kitik tkil için dz-cvp dğlndimli gibi knul bu şmd y lı. Risk dğlndim sücind üçüncü şm ln thliky muz klm lsılığının dğlndiilmsi şmsı, gıd zinciind blili bi yğunluğ ulşmış bi mddnin knsntsynun y d miktının blilnk tüktimiyl hstlık luştuck düzyd muz klm lsılığının kntittif lk blilnmsi şmsıdı. Kimysl muziyt miktı, sıklığı, süsi v ylu gibi pmtll ilgilni. Risk dğlndim sücind dödüncü şm ln isk kktizsynu şmsı is, isk gubund y ln kişilin blilnn thlikdn lumsuz yönd tkilnm lsılığının blilnk, k vm çısındn tvsiyli içn bi şmdı. Oluşm ihtimli, şiddti, ppülsynun hsplnmsı v şlik dn blisizlikll ilgilni. Risk dğlndimsi; hv, su, tpk, gıd v diğ tüktici üünlindki kimysll gçmişt v günümüzdki muziytl için ypılbilcği gibi, glcktki lsı muziyt snylı için d klittif vy kntittif lk ypılbili. Risk dğlndimsinin tkin v südüülbili lmsı için; vi v çlın tspit dilmsi, ihtiyc gö vi tplm-izlm sttjili luştuulmsı v ntg vi tbnının kuulmsı gklidi. Risk dğlndimli tüktim lışknlıklın bğlı lk dğişknlik göstdiğindn gnllm ypmk mümkün dğildi. Risk dğlndimsi snuçlı, bilimsl vil ışığınd ty knk titl isk yöntimind kullnılmk üz sunuln bilimsl tvsiy klı lk kbul dili. Otitl isk dğlndimsinin d içind y ldığı isk nlizi snucund isk vdı/yktu y d tl dilbili şklind k vk gkli tdbili lmyı hdfl. Bu süçt önclikl bğımsız, tfsız, şfff v bilimsl ssl gö isk dğlndimsi ypmk üz; ştım kuumlı, ştım nstitüli, ünivsitlin knu il ilgili fkültlinin tmsilcili il gktiğind diğ uzmn kişilin ktılbilcği, knulın gö isk dğlndim kmisynlı luştuulu. Bu kmisynlın ypcğı çlışml snucund ty knck ln isk dğlndim snuçlı tvsiy nitliğinddi. Oluştuuln bu kmisynlın sktysını yüütmk üz ytkili tit tfındn bi isk dğlndim biimi kuulu v bu biim gktiğind ulusl v uluslsı bnzi kuuluşll d işbiliği ypk, kndisin tvsiy nitliğind gln kmisyn klını d dikkt lk, knu il ilgili gkli tdbili lı. Risk dğlndimsi klittif vy kntittif nitlikt ypılbili. Klittif isk dğlndimsi, thliknin tnımlnmsı, kktizsynu, vilin tplnmsı v yumlnmsı il iskin thmin dilmsi şmlındn luşu. Bu dğlndim şklinin çıktılınd iskin büyüklüğü/ şiddti yüksk, t, düşük, ihml dilbili, lsılıkl is yüksk lsılık, mümkün, düşük lsılık, imknsız gibi klimll ifd dili. Dlyısıyl subjktif nitliktdi v blisizlikli ytinc dikkt lmz. Tplnn vil ışığınd, çğunlukl d littü vilindn ylnılı, muz klm lsılığı il hstlığın şiddti sınd lsılık mtiksli luştuulk isk vy iskl ilişkili fktöl tspit dilmy çlışılı. Klittif isk dğlndimsind snuc kntittif dğlndimy gö dh hızlı ulşılbili. Risk dğlndimsin önc klittif dğlndim il bşlnmsı önili. Kntittif isk dğlndimsi is, klittif dğlndim snucund iskin önmli lduğunun tspit dildiği v ld ytli v güvnili vi lduğu duumld ypılbili. Vilin mtmtiksl mdllmlinin ypılmsı gki. Bu mçl gliştiilmiş bilgisy pgmlındn ylnmyı gktii. Blisizlik v vysynlı dikkt lı. Dtministik (blilyici) mdllm çşitli muziyt snylının snuçlını thmin tmk için kullnılı. En kötü kşul snylının snuçlını thmin tmkt fydlnılı. Stchstic (lsılıksl) mdllm is vil kşın Mnt Cl simülsynlı mtdunu kullnk çk syıd çıktının lsılık dğılımını blilmyi mçl. Çşitli snylın gçklşm lsılıklını blil. Risk dğlndimsind ty çıkn snuçlın güvnililiği, dğlndimd kullnıln vilin v bilimsl knıtlın güvnililiği il dğudn ilişkilidi. Eksik, ytsiz vy şüphli vill ypıln nlizld blisizlik v vysyn nı d yüksk lcktı. Bu mçl bilimsl littü vili, tm vili, ndüsti plı, tüktici ğilimli il ilgili vil v uzmn göüşlindn ylnılbili. Çşitli kynkldn ld diln vilin ty kyduğu snuçlın güvnililikli d ynı dğildi v tsnif dilmli gki. Önğin; klinik çlışmll ilgili n zyıf knıtl uzmn göüşli lk kbul dilikn, dh güvnili knıtl dğu sısıyl vk plı, vk-kntl çlışmlı, Kht çlışml, tsdüfikntllü ştıml şklind güvnililik tk dvm d. En yüksk güvnililiğ ship knıtl is sistmtik dlmldn ld diln snuçldı. Risk dğlndimsi süçli tmmlndıktn sn snuçl isk yöntimin p lk sunulu v sunuln bu snuçl bilimsl göüş nitliği tşı. Kynkl 1. Th Intntinl Pgmm n Chmicl Sfty (IPCS). Wh Humn Hlth Risk Assssmnt Tlkit: Chmicl Hzds. Hmniztin Pjct Dcumnt N: Çlıcığlu M Risk nlizi v gıd güvnliği. 5. Ulusl Vtin Gıd Hijyni Kng Kitbı. 3-6 Nisn Antly. S:

7 3. Ky S Avup Biliği nd Gıd Güvnliği Ögütlnmsi v Tükiy dki Mvcut Duum. Eknmik Fum Dgisi. 4. EFSA, Risk ssssmnt f cntminnts in fd nd fd. EFSA Junl 2012; 10 (10) S: Vtin Hizmtli, Bitki Sğlığı, Gıd v Ym Knunu. Knun N: Kbul Tihi: 11/06/2010. Yyınlndığı Rsmi Gztnin Tihi: Syısı: Risk Dğlndim Kmit v Kmisynlının Çlışm Usul v Esslı Hkkınd Yöntmlik. Rsmi Gzt Tihi: EFSA EFSA Nsıl Çlışıy. Eişim dsi: f/sch/dc/fscptbchu_t.pdf. 8. Ekn, Ş Gıd, Tım v Hyvncılık Bknlığı nın Güvnili Gıd İçin Risk Dğlndim Yklşımı. Eişim dsi: HABERLER Göv Dğişikliği Gisun Ünivsitsi Tıp Fkültsi Tıbbi Fmklji Anbilim Dlı Öğtim Üysi Syın Pf.D. Küşd YAPAR, Gisun Ünivsitsi Rktö Ydımcılığı gövin tnmıştı. Ondkuz Myıs Ünivsitsi Vtin Fkültsi Fmklji Anbilim Dlı Öğtim Üysi Syın Dç.D. Yvuz Küşd DAŞ, OMÜ Vtin Fkültsi Dkn Ydımcılığı gövin tnmıştı. Unvn Dğişikliği Pf.D. Küşd YAPAR (Gisun Ünivsitsi Tıp Fkültsi Tıbbi Fmklji Anbilim Dlı, 2014). Dç.D. Yvuz Küşd DAŞ (Ondkuz Myıs Ünivsitsi Vtin Fkültsi Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlı, 2014). Dç.D. Füsun Kçl TEMAMOĞULLARI (Hn Ünivsitsi Vtin Fkültsi Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlı, 2014). Dç.D. Slim SEKKİN (Adnn Mnds Ünivsitsi Vtin Fkültsi Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlı, 2014). Dç.D. Em KARAKUŞ (Attük Ünivsitsi Vtin Fkültsi Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlı, 2014). Dç.D. Sinn İNCE (Afyn Kctp Ünivsitsi Vtin Fkültsi Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlı, 2014). Yd.Dç.D. Hikmt DİNÇ (Hn Ünivsitsi Vtin Fkültsi Fmklji v Tksiklji Anbilim Dlı, 2014). Yd.Dç.D. Nmık BİLİCİ (Kbük Ünivsitsi Sğlık Yükskkulu, 2014). Düny Vtin Hkiml Günü Düny Vtin Hkimli Biliği tfındn lınn bi kl 2000 yılındn itibn h yıl nisn yının sn cumtsi günü Düny Vtin Hkimli Günü lk iln dilmişti. Bu sbpl diğ ülkld lduğu gibi ülkmizd d mslğimizin n üst kuuluşu ln TVHB Mkz Knsyinin öncülüğünd tüm mslki dnk, ilgili kuum v kuuluşl il Vtin Fkültlinin d ktılımlıyl h yıl nisn yının sn cumtsi günü çşitli tkinlikll yut çpınd kutlnmktdı. Bu kpsmd lck şkild bu yıl 26 Nisn tihind yut gnlind ypıln çşitli tkinlikl il Düny Vtin Hkiml Günü kutlnmıştı. Dnğimizi tmsiln Yöntim Kuulu lk; Düny v Tük Vtin Hkimlinin bu nlmlı gününü kutluy v bugünün vtin hkimlik mslğin, ülkmiz insnı v ülkmiz hyvncılığın lumlu ktkıl sğlmsını diliyuz. 32. Düny Vtin Kngsi 32.Düny Vtin Kngsi Eylül 2015 tihlind İstnbul d gçklştiilckti. Tük Vtin Hkimli Biliği tfındn kng çlışmlı titiz bi şkild südüülmktdi. Bu kpsmd Kng Wb syfsı ynilnmiş v ktif hl gtiilmişti. Diğ tftn Bilim v Düznlm Kuullı luştuulk çlışmlın bşlmıştı. Diğ Hbl SOMA Mdn Ocğı Fcisı Mnis ilinin Sm ilçsind 13 Myıs 2014 tihind, kömü mdnind çıkn yngın ndniyl 301 mdncimizin ölümüyl snuçlnn v Tükiy Cumhuiyti tihinin n çk cn kybı göüln iş v mdncilik kzsı lk kyıtl gçn SOMA FACİASI yşnmıştı. Bu lim kzd hytını kybdn mdncilimiz Allh tn hmt, ykınlın v Ülkmiz bşsğlığı, ylı kdşlimiz d cil şifl diliyuz. Allh Ülkmizi bu tü flktldn v cıldn muhfz ylsin. 7

8 Bilimsl Etkinlikl Etkinlik Adı Tih Yi Wb Phmclgy&Physilgy Intntinl Scintific Cngss Ağusts Kul Lumpu, Mlzy 5 th EuChMS Chmisty Cngss 31 Ağusts-4 Eylül İstnbul 50 th Cngss f th Eupn Scitis f Txiclgy (EUROTOX 2014) 7-10 Eylül Edinbugh, İsky 17 th Intntinl Phmcuticl Tchnlgy 8-10 Eylül Antly Cnc Dug Discvy & Pclinicl Dvlpmnt Summit Eylül Lnd, İngilt Vtiny Phmcvigilnc: Including n Updt n Vlum IXb - Wht yu Nd t Knw t Cmply BABE th Wld Cngss n Bivilbity nd Biquivlnc: Phmcuticl R&D Summit Eylül Lnd, İngilt 29 Eylül-1 Ekim Bltim, ABD cm/ 3 d EAVLD Cngss (Eupn Asscitin f Vtiny Lbty Dignsticins) Ekim Pis, İtly 18. IFOAM Düny Ognik Kngsi Ekim İstnbul Suthn Eupn Vtiny Cnfnc Ekim Bsln, İspny XI. Vtin Hkimli Mikbiylji Kngsi Ekim Antly Wld Phm Tils K Ekim Sul, Güny K phm-tils-wld-k/indx.stm V. Tükiy Zntik Hstlıkl Smpzyumu Ekim Ezuum Ulusl Btnik-Bitki Bilimi Kngsi Ekim Antly 9.Küçük Hyvn Vtin Hkimli Dnği Sükli Eğitim Kngsi 31 Ekim-1 Ksım İstnbul Clinicl Phmcy nd Intntinl Summit n Clinicl Phmcy ICPP 2014: Intntinl Cnfnc n Phmcy nd Phmclgy 2-3 Ksım Sn Fncisc, ABD Alık Bnkk, Tylnd https://www.wst.g/cnfnc/2014/12/ bngkk/icpp Dnk Üyliği Aşğıdki blgli hzılyıp, dnk gnl sktliğin yd ldn, nml pst yd kuy yluyl ulştıınız. Dnk E-pst dsindn (www.vtfmtks.g.t) Üy Kyıt Fmu, Bnk Dkntu (Tükiy İş Bnksı Dışkpı Şubsi, Şub Kdu: 4206, Hsp N: , IBAN: TR n lu Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği hsbın dnk sitsind (www.vtfmtks.g.t) blitiln giiş v yıllık idtı), Nüfus cüzdnı ftkpisi, 2 dt vsiklık ftğf. BÜLTEN Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Yyın Ognıdı. Dnk üylin üctsiz lk göndili. Yıl: 2014 Syı: 10 ISSN Shibi: Pf.D. End YARSAN Yzı İşli Müdüü: Dç.D. Lvnt ALTINTAŞ Bültn Yyın Kuulu Dç.D. Lvnt ALTINTAŞ Yd.Dç.D. Hüsmttin EKİCİ D. Bgüm YURDAKÖK Aş.Gö. Fh Gönül AYDIN Dnk v Yzışm Adsi: Atmc Skk N: 8/ , Dışkpı- Ank Tl Blggç: Tsım v Bskı: Mdisn Yyınvi Ltd.Şti. Tl Çnkıı Cddsi 45/ 347 Ulus - Ank Bsım Tihi v Adt: 31 Tmmuz dt Yl süli yyındı, 6 yd bi yyınlnı. Bültnd yyınlnn yzılın sumluluğu yzlın itti. 8

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni t t in l n ğ ty i c S i Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Bültni Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Yyın Ognı Yıl: 2015 Syı: 11 ISSN: 1309-4769 www.vtfmtks.g.t m F in V k l ji v T k s ik ji D V y P h m c l 1997 gy

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni t ji D i n ð t i i Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Bültni m k l ji v T k s ik F l Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Yyın Ognı Yıl: 2010 Syı: 1 ISSN: 1309-4769 www.vtfmtks.g.t in V Vt n y P h m c l 1997 g y T nd

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni t t in l n ğ ty i c S i Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Bültni Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Yyın Ognı Yıl: 2014 Syı: 9 ISSN: 1309-4769 www.vtfmtks.g.t m F in V k l ji v T k s ik ji D V y P h m c l 1997 gy n

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni t t in l n ğ ty i c S i Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Bültni Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Yyın Ognı Yıl: 2016 Syı: 13 ISSN: 1309-4769 www.vtfmtks.g.t m F in V k l ji v T k s ik ji D V y P h m c l 1997 gy

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni t t in l n ğ ty i c S i Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Bültni Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Yyın Ognı Yıl: 2015 Syı: 12 ISSN: 1309-4769 www.vtfmtks.g.t m F in V k l ji v T k s ik ji D V y P h m c l 1997 gy

Detaylı

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p).

3. Bir integral bantlı fren resmi çizerek fren kuvveti ve fren açma işinin nasıl bulunduğunu adım adım gösteriniz (15p). Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R Ġ T E Ġ M Ü H E N D Ġ L Ġ K F A K Ü L T E Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü I. öğrtim II. öğrtim MAK-43 MT-Trnsport Tkniği ÖĞRENCĠ ADI OYADI NUMARA

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PRK V BÇLR MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK V SU RIZLRI İŞ KIŞ ŞMSI PRKLRDN VY BLDİY BİRİMLRİNDN SU İL İLGİLİ RIZ BİLGİSİ GLMSİ PRKLRDN LKTRİK RIZSI BİLGİSİ GLMSİ SU RIZ KİBİN BİLGİ VRİLMSİ SU İŞLRİ MÜDÜRLÜĞÜ LKTRİK BİRİMİ

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Hakkında T ULULRR DENETİ Ks Th: 03.07.2012 y: 2012/82 Ku: İ R K Ü L E R R P O R Y Tük Tc Kuu Dğşkk Yp 6335 y Ku İ Yp Dğşkk Hkk Ö: Y Tük Tc Kuu Dğşkk Yp 6335 y Ku İ Yp Dğşkk s hş uğuu çşy 2012/82 Nu kü y vş. Y s

Detaylı

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya KMU PERSONEL SEÇME SINVI LİSNS ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ ORTÖĞRETİM MTEMTİK TESTİ ÇÖZÜM KİTPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMRSI : DI : SOYDI : TG Mıs DİKKT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ ŞĞID VERİLEN UYRILRI MUTLK OKUYUNUZ.. Tstli

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 03.07.2012 y: 2012/81 Ku: İ R K Ü L E R R O R Dğu c Kuu Uygu öğ Dğşkk p D ök y Ö: Dğu c Kuu Uygu öğ Dğşkk p D ök 2012/81 u kü y k. Ek Büyük N: 17/ Güy K: k-iu / TÜRKİE Ek

Detaylı

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan

Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan Bağımsızlığının 20. Yılında Azrbaycan Dr. Ali ASKER* 1980 lrin ortalarından itibarn Sovytlr Birliğind uygulanan ynidn yapılanma v saydamlık politikalarının amacı (n azından sözd), dmokratiklşm yoluyla

Detaylı

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, T ULULRR DENETİ K İ R K Ü L E R R O R Th: 31.12.2013 y: 2013/56 Ku: 431 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Vg y gş kj uygu şk yüüü c ku şk ky kk uşuu, uh v (Ky k Gk) uu v u Tğ kuuu şk k. şğ y ük, Tğ k y ku y g çk

Detaylı

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E.

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E. nm - / Mt MTMTİK NMSİ Çözüml. + + -. + + + + + 8 + 8 bulunu. 8 y - 0, y 90 & 0, y y - y 90 y - 0+ y- & y - y 0y+ -y 9+ y 9y+ 7 + y 8y + 5 5y 5 y 5 5 +. + - ^ h - - 9-0 -9 bulunu. - - k. R vp. 5 6 çık çık

Detaylı

Fikret Adaman Ekonomi Bölümü Boğaziçi Üniversitesi

Fikret Adaman Ekonomi Bölümü Boğaziçi Üniversitesi Fikrt Amn Ekonomi Bölümü Boğziçi Ünivrsitsi Kişisl isl Trihlrn Toplumsl Trihlr Kmusl projlr:,,,,... Sçmnlr: x 1, x 2, x 3, x 4,... Sçmn trihlri: 1, 1,... Trihlr: Tm v gçişkn X = {x{ 1, x 2, x 3, x 4,...}

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 02.12.2013 y: 2013/49 Ku: İ R K Ü L E R R O R Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B Uygu Ö Tük Vg B ök çk Hkk K Ö: V H Uyguck K Dğ Vg O Tp İşk K İ B K Dğşkk p V 4760 y Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli (Anadolu Güney) Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli (Anadolu Güney) Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İstbul İli (Adlu Güy) Ku Hstl Biliği Gl Sktliği Süyypş Göğüs Hstlıklı V Göğüs Chisi Eğiti V Aştı Hsts Kiysl Mdd Adı Y Yüzy Dzfktı Spy Dzfkt Kl Tblt Mk Sl 05 Alt ch Spy Oxy Pfs sil Chl x Etk Mdd %05 Didsil

Detaylı

z Hertz dipolü, çok küçük ve ince olduğu için üzerindeki akım sabit kabul edilir. jkr d R l / 2 l / 2 jkr z jkr z jkr z

z Hertz dipolü, çok küçük ve ince olduğu için üzerindeki akım sabit kabul edilir. jkr d R l / 2 l / 2 jkr z jkr z jkr z İnc Antnl Çaplaı boylaına gö küçük olan antnl inc antnl dni Alanlaın hsabında antnlin sonsu inc kabul dilmsi kolaylık sağla Ancak antn mpdansı bulunmak istndiğind kalınlığın iş katılması gki Ht Dipolü

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

kısıtlanmamış hareket radyal mesafe ve açısal konum cinsinden ölçüldüğünde polar koordinatları kullanmak uygun olur.

kısıtlanmamış hareket radyal mesafe ve açısal konum cinsinden ölçüldüğünde polar koordinatları kullanmak uygun olur. Düzlmd ğisl haktin üçüncü tanımı pola koodinatlada yapılı; buada paçacık sabit bi başlangıç noktasından msaf uzaktadı bu adyal doğu açısıyla ölçülmktdi. Hakt adyal bi msaf açısal bi konum il kısıtlı olduğunda

Detaylı

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27%

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27% T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K G Vg O G Vg T Üc G D Vg O 12.000 TL y k 15% 29.000 TL' 12.000 TL' ç 1.800 TL, F 20% 106.000 TL' 29.000 TL' ç 5.200 TL, 27% 106.000 TL' 106.000 TL' ç 25.990 TL, 35% Üc Dşk G

Detaylı

KYM363 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ L17 KARLILIK ANALİZİ. İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMI ve NET BUGÜNKÜ DEĞER

KYM363 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ L17 KARLILIK ANALİZİ. İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMI ve NET BUGÜNKÜ DEĞER KYM363 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ L17 KARLILIK ANALİZİ İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMI v NET BUGÜNKÜ DEĞER Pof.D.Hasip Yniova E Blok 1.kat no.113 www.yniova.info yniova@ankaa.du.t yniova@gmail.com Poj Ömü Boyunca indignmiş

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi

Günlük Bülten. 27 Aralık 2012. Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Kara 2012 yılının %6 civarında enflasyonla tamamlanacağını düşündüklerini söyledi 27 Aralık 2012 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,991.1 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 304,387.4 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,677.3 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 1,243.42 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K Th: 02.10.2014 y: 2014/41 Ku: İ R K Ü L E R F R O R Dh İş Rj Tğ (İhc:2006/12) Dğşkk p D Tğ (İhc:2006/12) R G y. Ö: "1 K 2014 h gç k ü hcç hc hhüüü kp şk ş güük y y kk y g k

Detaylı

Günlük Bülten. Günlük Bülten

Günlük Bülten. Günlük Bülten 0 Oak 203 Prşmb Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 00 8,49. Piyasa Dğri-TÜM ($m) 320,064.6 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 92,060.8 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 2,046.97 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış % Dğ.

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 24.01.2013 y: 2013/13 Ku: İ R K Ü L E R R O R Tük Tc Kuu Kp Bğ D T Ock Şk İşk Uu v E Bğ 2012/4213 y Bk Kuuu K 23 Ock 2013 Th R G y. Ö: Tük Tc Kuu kp ğ ck şk şk uu v ğ 2012/4213

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Ek-1 Faaliyet Planına İlişkin Gantt Şeması

Ek-1 Faaliyet Planına İlişkin Gantt Şeması Ek-1 Fliyt Plnın İlişkin Gntt Şmsı Görv Aı Bşlnıç Trihi Bitiş Trihi O Şu Mr Nis My Hz Tm Ağu Eyl Eki Ks Ar 4.1.1 PERSONEL ĠSTĠHDAMI Prsonl irlrinin muhslştirilmsi Ġhr V Kım Tzmintı Krşılıklrı Ayrılmsı

Detaylı

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır.

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır. T ULULRR DENETİ K Th: 29.06.2012 y: 2012/77 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk vu Hkk R O R Ö: Tşvk vu şk hş uğuu çş 2012/74 u kü y k. yg, Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212

Detaylı

I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 27.07.2012 y: 2012/89 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kk Dk g Kp By u k v Ekp Dk Hkk Tğ Ö: T y ç gş ç y u v k kp üc ku yygşk; h k v p k uygu ü yp ğk, ş v çş üc ş kyşk v ü y üşük

Detaylı

HİBRİT ÖLÇÜMLERLE HEDEF KESTİRİM ALGORİTMASI TASARIMI

HİBRİT ÖLÇÜMLERLE HEDEF KESTİRİM ALGORİTMASI TASARIMI Hibit Hdf Kstiim Algitması asaımı HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 14 CİL 7 SAYI (13-11 HİBRİ ÖLÇÜMLERLE HEDEF KESİRİM ALGORİMASI ASARIMI Suzan KALE* Rktsan A.Ş. skal@ktsan.cm.t Ali ük KUAY

Detaylı

DUYURU. I n t. r n. ı z. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

DUYURU. I n t. r n. ı z. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 03.06.2014 y: 2014/09 Ku: DUURU KDV G Uygu Tğ Hkk Ö: : KDV G Uygu Tğ hkk uygu yş u, u v çk kuu h çş k. Bu k, öck uu kykğ öü şk Tğ hükü y vk, yş u k uy, u uu h y ş h g çşş.

Detaylı

MESLEK LİSESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

MESLEK LİSESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI MSK İSSİ KTİK- KTONİK TKNOOJİSİ NI (BOBİNJ, BÜO MKİNİ TKNİK SVİSİ, KTİK TSİST V PNO MONTÖÜĞÜ, KTİKİ V Tİ TKNİK SVİSİ, KTOMKNİK TŞIYICI BKIM ONIM, NÜSTİY BKIM ONIM, GÖÜNTÜ V SS SİSTMİ, GÜVNİK SİSTMİ, HBŞM

Detaylı

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015

Kamuoyuna, Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Emk Taşınmaz Dğrlm v Danışmanlık A.Ş. İstanbul, 5 Ocak 2015 Kamuoyuna, Ektki rapor Bankacılık Düznlm v Dntlm Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih v 26333 sayılı Rsmi Gazt d yayımlanan Bankalara Dğrlm Hizmti

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 03.07.2012 y: 2012/80 Ku: İ R K Ü L E R R O R K Kk Dk g Kp k v Ekp Dk Hkk Tğ y Ö: K kk v y gşy kk ğk ç, ş k v kp v y j kk cy yp gk şk huu 2012/80 u kü y k. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, 2015 yılında kullanacakları defterlerini 31 Aralık 2014

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, 2015 yılında kullanacakları defterlerini 31 Aralık 2014 T ULULRR DENETĠ K Th: 23.12.2014 y: 2014/53 Ku: İ R K Ü L E R D Tk İş Hkk Duyuu Ö: Vg Uu Kuu u 220. uyc, - vy v v, R O R - İş, - Çç ş, - İ v h vg, - Nky vg, - c ky kuu h v - k kç, k uu uuk. Çş kş k k gkk.

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 02.03.2012 y: 2012/25 Ku: İ R K Ü L E R R O R İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18) Dğşkk p D Tğ y Ö: İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18)

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

MESLEK LİSESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

MESLEK LİSESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MSK İSSİ İNŞT TKNOOJİSİ NI (HŞP YPI SİSTMİ, BTON-ÇİMNTO V ZMİN TKNOOJİSİ, BTONM YPI SİSTMİ, CPH SİSTMİ V PVC OĞM, ÇTI SİSTMİ, ÇİK YPI TKNİK SSMIĞI, İÇ MKÂN TKNİK SSMIĞI, MİMİ YPI TKNİK SSMIĞI, STOYON,

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. f K Th: 21.01.2013 y: 2013/11 Ku: İ R K Ü L E R R O R y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku y Ö: y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku 2013/11 u kü y k. İg Ku şğ y vş. f 19 y N:4

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 06.12.2012 y: 2012/126 Ku: İ R K Ü L E R D Tk İş Hkk Duyuu R O R Ö: 01.07.2012 h yüüüğ g 6102 y Tük Tc Kuu u gş uğu yk c kuu g hükü. 2013 y ç c hg, v şk k cğ v kucğ şk ü,

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

Tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü Kutlu Olsun...

Tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü Kutlu Olsun... HABER BÜLTENİ KASIM 2012 YIL 1 SAYI 9 www.iszu.du.tr Tm Öğrtmnlrimizin Öğrtmnlr Gn Kutlu Olsun... Öğrtmnliğin Gzlliklri Paylaşıldı Kitap Fuarında Yazarlarla Buluştuk Çocuklara Muhtşm Göstri 01 İSZÜ HABER

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

Bir Otonom Sualtı Aracı Manipülatör Sisteminin Yörünge Takip Kontrolü

Bir Otonom Sualtı Aracı Manipülatör Sisteminin Yörünge Takip Kontrolü okmz O. İ S.. Özgön.. Oonom Slı ı nülö Smnn Yöüng k onolü l Syı 6 Sy - lık SVE kl Oonom Slı ı nülö Smnn Yöüng k onolü oy kng onol o n onomo Unw Vhl nlo Sym Ozn okmz¹ S. ml ݲ. ml Özgön² ¹. Üİ SE ozn.kokmz@bk.go.

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı

Günlük Bülten. 27 Şubat 2013. TCMB, Şubat ayı PPK toplantısı özetini yayınladı 27 Şuat 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,514.3 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,886.2 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 86,403.0 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,629.94 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni r in r t V r Farmakoloji v Toksikoloji D r n ð i Vtrinr Farmakoloji v Toksikoloji Drnği Bültni Vtrinr Farmakoloji v Toksikoloji Drnği Yayın Organı Yıl: 2011 Sayı: 4 ISSN: 1309-4769 www.vtfarmatoks.org.tr

Detaylı

www.elitalyansresidence.com yaşamın tüm renklerine Tek Hayalle... elit alyans

www.elitalyansresidence.com yaşamın tüm renklerine Tek Hayalle... elit alyans www.litlynsrsidnc.com yşmın tüm rnklrin Tk Hyll... lit lyns R E S I D E N C E lit lyns R E S I D E N C E ti s i P üş rı nl l A t ı ktiv A r po rüy ü Y v u S yşmın tüm rnklrini kucklyın... Yni v modrn

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI Tri Rv.Trii Rv.No Sy 1 / 5 1 1.1 1.2 6331 Kn.M. 4 Bn 6331 Kn.M. 4 Bn 1.3 SGK Çlşn Listsi ( Döküm ) 4857 Kn.M. 75 1.4 6331 Kn.M. 4 Bn 1.5 Altişvrn Listsi v Bililri Risk Dğ.Yn.M.15 1.6 İzin Kytlr 4857 Kn.

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni t V t in l n ğ ty i c S i Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Bültni Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Yyın Ognı Yıl: 2016 Syı: 14 ISSN: 1309-4769 www.vtfmtks.g.t m F in V k l ji v T k s ik ji D y P h m c l 1997 gy

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

SMMM STAJ BAŞLATMA FİNANSAL MUHASEBE/TİCARİ ALACAKLAR. f u a t h o c a. n e t. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com

SMMM STAJ BAŞLATMA FİNANSAL MUHASEBE/TİCARİ ALACAKLAR. f u a t h o c a. n e t. DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 stajbaslatmasinavi@gmail.com DEĞİŞİME AÇIK OLUN 1 sjbslmsivi@gmilm DEĞİŞİME AÇIK OLUN 2 sjbslmsivi@gmilm DEĞİŞİME AÇIK OLUN 3 sjbslmsivi@gmilm 1 Bir işlmi bzı bilgilri şğıdki gibidir: (Bi TL) Öki Döm Cri Döm Alıılr 940 610 Alk Slri

Detaylı

Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı

Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayınlandı T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 16.02.2012 y: 2012/19 Ku: İ R K Ü L E R R O R Çk Kuu Dğşkk p D Ku R G y Ö Çk Kuu Dğşkk p D Ku 2012/19 u kü y vş. İg ku şğ y vş. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T

Detaylı

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 26.06.2012 y: 2012/71 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R ş v Gş Dk g j Dk İşk Tğ y Ö:. G,

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ K Th: 20.06.2012 y: 2012/66 Ku: İ R K Ü L E R R O R Dv Hkk K Uygu İşk Tğ y Ö:. Dv Hkk K uygu şk uu v ç ğ (Tğ N:2012/1) 2012/66 Nu kü y k. İg Tğ şğ y vş. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu /

Detaylı

SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL

SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL ABANT İZZET BAYSA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSİK MİMARIK FAKÜTESİ MAKİNE MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTRO. aplac Dönüşümli Yd. Doç. D. Tuan ŞİŞMAN - BOU . APACE DÖNÜŞÜMERİ.. Giiş Doğual dianiyl dnklmlin

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

MESLEK LİSESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

MESLEK LİSESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MSK İSSİ İNŞT TKNOOJİSİ NI (HŞP YPI SİSTMİ, BTON-ÇİMNTO V ZMİN TKNOOJİSİ, BTONM YPI SİSTMİ, CPH SİSTMİ V PVC OĞM, ÇTI SİSTMİ, ÇİK YPI TKNİK SSMIĞI, İÇ MKÂN TKNİK SSMIĞI, MİMİ YPI TKNİK SSMIĞI, STOYON,

Detaylı

Eğitimde şimdilik son hamle olmak üzere Bilim Merkezi ni Bayrampaşalı genç araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunduğumuzu da burada ifade edelim.

Eğitimde şimdilik son hamle olmak üzere Bilim Merkezi ni Bayrampaşalı genç araştırmacıların hizmetine sunmuş bulunduğumuzu da burada ifade edelim. Dğrli Bayrampaşalılar, Atila AYDINER İçind bulunduğumuz v Bilgi Çağı olarak tanımlanan bu dönmd, büyük dvltlrin v büyük özl sktör yapılanmalarının n önmli gidr kalmini bilgi v tknoloji harcamaları oluşturuyor.

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.10.2012 y: 2012/119 Ku: İ R K Ü L E R 85 N u G Vg kü y R O R Ö: By kk v şh g ö kk py v p vg h p v g vg İşk yy 85 N u G Vg kü 2012/119 u kü y k. İg kü şğ y vş. Ek Büyük

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 13.04.2012 y: 2012/45 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk k çk R O R Ö: 5 N 2012 güü Bşk Rcp Tyyp Eğ y şvk pk çkş. Bu çk v k gü Ek Bkğ yp çk kk k y şvk g h 2012/45 u kü y k. İg çk şğ

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 31.10.2012 y: 2012/120 Ku: İ R K Ü L E R R O R Şk p Dğşkğ v y y Ku c İşğ İşk Tğ y Ö: Şk p Dğşkğ v y y Ku c İşğ İşk Tğ 2012/120 u kü y k. İg Tğ şğ y vş. Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu

Detaylı

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 18.01.2015 y: 2015/12 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 5520 y Kuu Vg Kuuu üky Hk İ

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

ilan edilmiş! emekli edilmiş oldu. (Yüksel Kapuci) Suriyelilerin evine Dinimiz siyasete alet edilmesin

ilan edilmiş! emekli edilmiş oldu. (Yüksel Kapuci) Suriyelilerin evine Dinimiz siyasete alet edilmesin IŞİD bölgsi iln diln yrlr; Gzintp, Şnlıurf, Siirt Btmn v Vn vr Bir bu ksikti Btmn IŞİD bölgsi iln dilmiş! Türkiy Syht Acntlri Birliği (TÜRSAB) Vn Bölg Yürütm Kurulu Bşknı Cvdt Özgökç, Avrup dki turistlr

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

NOKTA TEMASLI TRANSĐSTÖR(Bipolar Junction Transistor-BJT) ÖZEĞRĐLERĐ ve KÜÇÜK SĐNYAL MODELLENMESĐ

NOKTA TEMASLI TRANSĐSTÖR(Bipolar Junction Transistor-BJT) ÖZEĞRĐLERĐ ve KÜÇÜK SĐNYAL MODELLENMESĐ DNY NO: NOKTA TMASL TRANSĐSTÖR(ipola Junction TansistoJT ÖZĞRĐLRĐ v KÜÇÜK SĐNYAL MODLLNMSĐ DNYĐN AMA: JT lin özğilinin dnysl olaak ld dilmsinin öğnilmsi v bu ğildn mlz paamtlinin çıkaılması. DNY MALZMSĐ

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 08.05.2012 y: 2012/54 Ku: İ R K Ü L E R Kuu Vg G Tğ y R O R Ö: 13/6/2006 h v 5520 y Kuu Vg Kuuu uygu şk çk y vş up 1.u Kuu Vg G Tğ g öü y yp ğşkk y ğ 6 N u Kuu Vg G Tğ 2012/54

Detaylı

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 14.10.2011 y: 2011/38 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K Ö: Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K 2011 38 u ükü y vş. İg k şğ y vş. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI)

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI) BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 1.SINIFGÜZYARIYILI (1.Yrıyıl) Sır D.Kodu DERSİN ADI Uygulm 1 1205141 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 Z 2 2 1205142 ATATÜRK İLKELERİVEİNKILAPTARİHİ-I

Detaylı

ELEKTRİK ALANI III.2.01.ELEKTRİK ALANI.

ELEKTRİK ALANI III.2.01.ELEKTRİK ALANI. 1 III.. LKTRİK ALANI III..01.. Fiziksel lylın nltımınd klylık sğlnmsı mcıyl ln kvmı geliştiilmişti. İlgilendiğimiz fiziksel ly için seçilen kdinnt sisteminin belili bi nktsın, ynı nd kşılık gelen fiziksel

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: POLİKLİNİKLERDEN YD DİĞER YTKLI SERVİSLERDEN HSTNIN GELİŞİ T.C. CELL BYR ÜNİVERSİTESİ HFS SULTN HSTNESİ YYIN TRİHİ:28.03.2008 REVİZE TRİHİ: 15.01.2016 DOKÜMN NO:PŞ-09 BSKI NO:01 REVİZE NO:01 SYF

Detaylı

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi XU 100 U SD /TR Y (S ağ taraf) 05 Mart 2013 Salı Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 80,612.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 315,101.9 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 89,968.2 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,595.93 Şuat

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ LEVENT YILMAZ Istanbul Tknik Ünivrsitsi, İnşaat Fakültsi, Hidrolik v Su Yapıları Kürsüsü, 8626, Maslak, Istanbul. ÖZET

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 05.07.2012 y: 2012/83 Ku: İ R K Ü L E R 83 Nu G Vg kü y R O R Ö: By kk v ğ şh g y yp ö ü k vg py k v ş şk g y ğ G Vg kü (GVK-83/2012-5/By Ekk -3) 2012/83 u kü y k. Ek Büyük

Detaylı

414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı.

414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı. T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 20.02.2012 y: 2012/23 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 414 N'u Vg Uu Kuu G Tğ R G' y. Ö:

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 56 * Ocak 2014. ğ AKP si, cemaati...

Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 56 * Ocak 2014. ğ AKP si, cemaati... Aylık Lisli Gnçlik Dgisi * Syı: 56 * Ock 2014 * Fiytı: 1TL... il m h n l l... Kutu kutu ç n ü t ö g n o y il m on y il m ıp k ı b ç ı Milyonl ulu u k in z ü ık l Sömüü v hısız ni... z ü d m ğ y t s li

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı