Kaybolan Çocukluk ve Hiçe Sayılan Hukuk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaybolan Çocukluk ve Hiçe Sayılan Hukuk"

Transkript

1

2 Kaybolan Çocukluk ve Hiçe Sayılan Hukuk Rapor: İşgal Altındaki Kudüs te Tutuklu Çocuklar Misak İnsan Hakları Derneği & Uluslararası Adalet ve Hürriyet Derneği Ocak 2015

3 Rapor: İşgal Altındaki Kudüs te Tutuklu Çocuklar Misak İnsan Hakları Derneği & Uluslararası Adalet ve Hürriyet Derneği (UAHDER) Ocak 2015 Video: Kaybolan Çocukluk ve Hiçe Sayılan Hukuk Kapak Fotoğrafı: İsrail işgal askerleri bir evin yıkılışı sırasında küçük bir çocuğu tutuklarken. Beyt Hanina Fotoğraf: Halit Zağari UAHDER Hürriyet Mah. Mahmutbey Cad. Tekin Sk. No:6 D:1 Şirinevler İSTANBUL /

4 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 ÖNSÖZ... 6 ULUSLARARASI ÇOCUK HAKLARINI KORUMA SÖZLEŞMESİ... 7 BİRİNCİ BÖLÜM: İSTATİSTİKİ VERİLER... 9 İKİNCİ BÖLÜM: KUDÜS TE FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN TUTUKLAMALAR ESNASINDA MARUZ KALDIKLARI HAK İHLALLERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 12 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN TUTUKLANMASI VE KEYFİ GÖZALTILAR DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: EV HAPSİ UYGULAMASI ÖZET VE ÖNERİLER... 34

5 SUNUŞ Misak Derneği (Kudüs) ve Uluslararası Adalet ve Hürriyet Derneği (İstanbul) nin ortak çalışması ile hazırlanan bu rapor; Kudüs teki Filistinli çocuklara karşı İsrail işgal kuvvetleri tarafından işlenen suçların bir kısmını belgeler niteliktedir. Rapor, mağdur çocukların ifadeleri, kendileriyle yapılan röportajlar, çocukların yakınlarından ve konunun uzmanlarından alınan bilgiler kaynak alınarak hazırlanmıştır. Bu belgenin ortaya çıkmasındaki amaç; özellikle 2014 yılında farklı yaş grubundan çocukların haksız yere tutuklanması ve mağdur edilmesi hususundaki ciddi artış, uygulamanın şehrin her tarafına yayılmış olması ve tutuklular hakkındaki zorlaştırılmış kanunlar ile ilgili olarak toplumsal ve hukuksal bilinci artırmaktır. Raporun hazırlanmasında emeği geçen Misak İnsan Hakları Derneği, Filistin in tüm sivil toplum kuruluşlarına güç birliği tavsiye ederek tutuklu çocuklar ve aileleri için kanuni ve psikolojik destek sağlamayı amaçlayan bir müessesedir. Ev hapsine alınan çocuklar için hemen avukatları harekete geçirip, tutukluluk şartlarının hafifletilmesini sağlamak; tutuklu çocukların okullarına gidemediği günlerin telafisi için çalışma yapmak; eğitimci ve rehber öğretmenlerin nezaretinde ev hapsinin çocuklar üzerindeki etkisini en aza indirilebilmek için gayret sarf etmek derneğin belli başlı çalışmalarındandır. Dernek, çocuk tutuklamalarındaki tek meselenin sadece bir avukat ile tutukluyu kanun nezdinde temize çıkarmak olmadığının bilinci ile hareket etmektedir. Bu rapor, giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde çocuk hakları, çocuğun himayesini garanti altına alan anlaşmaları ve bazı kanuni bilgileri sunduk. Birinci bölümde ise, Kudüs teki çocuk tutuklamalarının yıllık bilançosunu verdik. İkinci bölümün konusu, tutuklu 4

6 çocukların karşılaşmış oldukları sıkıntılar ve çocuk haklarının gasp edilmesi (hukuki ihlaller) hususunu kapsamaktadır. Üçüncü bölüm, on iki yaş altındaki çocukların sebepsiz yere tutuklanmalarından bahsediyor. Dördüncü bölümü, ev hapsine ve çocuklar üzerindeki zararlarına ayırdık. Sonra da bazı öneri ve tavsiyelerle raporu sonlandırdık. 5

7 ÖNSÖZ Kudüs şehri, İsrail işgaline girdiğinden beri halkı çok zor anlar yaşıyor. İsrail in farklı uygulamaları ile insanların yaşamları çok açık bir şekilde zorlaştırılıyor, halk dolaylı olarak göçe zorlanıyor. Böylece Kudüs ü yahudileştirme ve bölgede tam bir İsrail hâkimiyeti sağlama hedefine doğru yavaş yavaş gidiliyor. İsrail, Kudüs halkına insan muamelesi yapmadığı gibi Uluslararası Hukuk u da hiçe sayıyor. Hâlbuki, Kudüs halkının küçük büyük ayırt edilmeksizin haklarının gasp edilmesi Uluslararası Hukuk un en temel kanunlarına ters olduğu gibi, İsrail in kendi kanunlarına da aykırıdır. İşgalden ve düşmanlıktan en çok zarar gören ve etkilenen yine çocuklar olmaktadır. İsrail, 1989 Uluslararası Çocuk Haklarını Koruma Anlaşması nın altına imza attığı halde, sözleşmeye bağlı kalmamıştır. İşgal kuvvetleri, hala çocukları tutuklamakta ısrar etmekte; onlara karşı darp ve işkencede bulunarak planlı bir şekilde kalplerine İsrail korkusu yerleştirmeye ve psikolojik yıkıma sebep olmaya çalışmaktadır. Çocuklar İsrail in izlediği bu siyaset ile sadece tutuklama esnasında değil, hayatlarının her merhalesinde karşı karşıya kalmaktadır. Gözaltı ve tutuklamalar, çocukların eğitimden mahrum kalmalarına, böylece erken yaşlarda iş sahalarına zorunlu olarak yönelmelerine sebep olmaktadır. Çocuklar yavaş yavaş içe kapanmakta, kimseyle konuşmak istememekte ve grup çalışmalarından uzaklaşmaktadırlar. Burada, kısaca belirttiğimiz bu hususlar ile ilgili gerekli açıklamayı ileriki bölümlerde yapacağız; ancak öncesinde Uluslararası Hukuk ta Çocuk Hakları konusuna değinmek istiyoruz. 6

8 Uluslararası Çocuk Haklarını Koruma Sözleşmesi Uluslararası Çocuk Haklarını Koruma Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler in 20 Kasım 1989 tarihinde aldığı 25/44 kararlarına dayanmaktadır. Bu tarihten itibaren geçen 25 yıllık zaman zarfında yaklaşık 200 devlet, kararların altına imzalarını atmıştır. O ülkelerden biri de 1991 yılında kararları onaylayan işgalci İsrail Devleti dir. Gerçekten bu kararlar çocuklar için uluslararası hukukta köşe taşları sayılacak nitelikte hükümler içeriyordu. Anlaşma, üye ülkeleri, çocukları korumak; onları her türlü işkence, şiddet ve insanlık dışı kötü muameleden uzak tutmak için gerekli tüm tedbirleri almaya mecbur bırakıyordu. Çocuklar için sadece başka bir çözüm olmaması halinde hapis cezası söz konusu olabilirdi. Anlaşma aynı zamanda çocuğun adil yargılanma ve ailesi ile iletişim halinde olma hakkını da muhafaza ediyordu madde Taraf Devletler, her türlü ihmal, sömürü ya da suistimal, işkence ya da her türlü zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulaması ya da silahlı çatışma mağduru olan bir çocuğun, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlığına yeniden kavuşması ve yeniden toplumla bütünleşebilmesini temin için uygun olan tüm önlemleri alırlar. Bu tür sağlığa kavuşturma ve toplumla bütünleştirme, çocuğun sağlığını, özgüvenini ve saygınlığını geliştirici bir ortamda gerçekleştirilir. 40. madde Taraf Devletler, hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği iddia edilen ve bu nedenle itham edilen ya da ihlâl ettiği kabul edilen her çocuğun; çocuğun yaşı ve yeniden topluma kazandırılmasının ve toplumda yapıcı rol üstlenmesinin arzu edilir olduğu hususları göz önünde bulundurularak, taşıdığı saygınlık ve değer duygusunu geliştirecek ve başkalarının da insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı duymasını pekiştirecek nitelikte muamele görme hakkını kabul ederler. 1 Çocuk Hakları Sözleşmesi 1989, UNICEF sitesi : (23 Aralık 2014 tarihinde erişildi). 7

9 Sözleşmenin 2. maddesinde üye ülkelerin sorumlulukları içerisinde, istisnasız olarak her çocuğun hakkının korunması ve garanti altına alınması gerekiyorken ve İsrail anayasasının da çocuklarla ilgili maddeleri görünürde bu sözleşmeye mutabık iken; ne yazık ki işgalci İsrail sahadaki uygulamalarında çocuklara şiddet, işkence, darp ve aşağılayıcı muamelelerde bulunmakta ve kanunları hiçe sayarak bildiğini okumaktadır. Çocuklar tutuklanmakta, işgalci askerler tarafından haklarına tecavüz edilmekte ve her türlü insanlık dışı uygulamaya maruz kalmaktadırlar. Bu insanlık suçunun 2 durdurulması için güç birliği yapmalı ve işgalci yönetim hesaba çekilmelidir. BM, Mayıs 2002 de çocuk hakları hususunda özel bir toplantı yaparak meseleyi yeniden mütalaa etmiş; devletlerin çocuk haklarını muhafaza etme ve alınan kararlara bağlı kalmaları gereği teyit ve tekit edilmiştir. (Çocuğun maslahatı, yaşamı, gelişmesi, hayatta kalması ve üretime katkısı 3 ). Yine toplantı sonunda, yabancı işgalin sebep olabileceği silahlı çatışmaların etkisinden çocukları korumak için her türlü tedbiri alma kararı çıkmış olsa da, işgalci güçlerin Filistinli çocuklara olan zalimce uygulamalarına karşı uluslararası çapta herhangi bir baskı oluşturulamamış, ne yazık ki bu durum günümüze kadar böylece devam edegelmiştir. 2 Uluslararası Ceza Mahkemesi ne ( I.C.C.) göre (İnsanlık Suçlar) aşağıdaki fiillerden herhangi birini sivil halka karşı işlemek olarak tarif edilir: cinayet, imha, köleleştirme, sürgün, hapis, işkence, tecavüz, siyasi etnik veya dini sebeplerle zulüm etmek, kaçırmak, fiziksel ya da zihinsel yaralanmalara neden olabilecek her türlü insanlık dışı eylemler. Kaynak: s/pages/12.aspx (29 Aralık 2014 tarihinde erişildi) 3 - Birlesmiş Milletler Genel Kurulu nun 27. Özel Oturumu Geçici Komitesi Raporu. docs/a_s27_19_rev1.pdf (29 Aralık 2014 tarihinde erişildi) 8

10 BİRİNCİ BÖLÜM: İSTATİSTİKİ VERİLER İşgal altında bulunan Kudüs teki çocukların tutuklanmasından bahsederken şu soru akla gelir: Kudüs te hangi mahalleden, hangi ayda kaç tane çocuk tutuklanmıştır? Tabi ki bu soruya verilecek cevap az da olsa çok da olsa hukuksal ve toplumsal öneminin gerçekliğini etkilemez. Eğer ortada hakkı çiğnenmiş veya bir hak ihlaline maruz kalma ihtimali olan bir tek kişi/çocuk varsa, hukukçular aktivistler ve çocukların aileleri bu durumu engellemek için harekete geçmelidir. Daha önce bazı Filistinli ve İsrailli hukuk çevreleri, geçmiş senelere ait Kudüs teki Filistinli tutuklu çocuklar ile ilgili istatistik bilgiler yayınlamışlardı. İsrailli Bitislim Müessesesi nin raporuna göre; 01 Kasım 2009 dan, 26 Ekim 2010 a kadar Kudüs teki Filistinli çocuklar hakkında taş atma şüphesi üzerine 1267 suç dosyası açılmıştı. Aynı müessesenin 2010 yılı sonundaki raporunda deniliyor ki; bu rakam çocuklardan, sadece ifade için toplanarak götürülenleri, dosya açılmadan serbest bırakılanları kapsamıyor. Bu da gösteriyor ki, gözaltına alınıp korkutulan, ürkütülen çocuklar bu sayıdan(1267) çok daha fazladır 4. Ne yazık ki, 2014 yılında İsrail işgal kuvvetleri tarafından tutuklanan Filistinli çocukların sayısı, özellikle aynı yılın Temmuz ayında Muhammed Hüseyin Ebu Hudeyr isimli çocuğun kaçırılıp öldürülmesinden sonra çok daha yüksek rakamlara ulaştı. İsrail basın kaynaklarına göre 2014 Temmuz ayının başından Eylül ayının sonuna kadar 260 a yakın çocuk tutuklanmıştır Ağustos 2014 te işgalci 4 Dur! Önünüzde Çocuklar Var Taş atmakla suçlanan Silvanlı çocuklara karşı, polisin yasadışı muameleleri, B'Tselem Teşkilatı raporu, Aralık 2010, s13. (17 Aralık 2014 tarihinde erişildi) 5 - Çocuk Ayaklanması: İki ayda 250 den fazla çocuğun tutuklanması, Nir Hasson, Haaretz, 19Eylül (17 Aralık 2014 tarihinde erişildi). 9

11 güvenlik kuvvetlerinin açıklamasına göre Temmuz ayının başından 14 Ağustos kadar olan tarihte 190 çocuk Kudüs te yakalandı. Bu süre bir buçuk ayı geçmiyor 6. Misak müessesesi, bilgi edinme hürriyeti hakkından yola çıkarak İsrail polisinden 2013 yılı ve 2014 ün ilk 9 ayında güvenlik tehdidi sebebi ile tutuklanan Kudüs teki Filistinli çocukların istatistik bilgilerini talep etti. Alınan sonuçlar şöyle: İsrail polisi, 2013 yılında 173 çocuğu gözaltına almıştır. Bunların içinden 8 tanesi yaşlarında, 165 tanesi ise yaşlarındadır. Tutuklanan çocuk sayısı ise (bir tanesi yaş arasında) 49 dur. (Yani göz altına alınan çocukların %28.3 civarı.) 01 Kasım 2014 den Eylül(2014) ayının sonuna kadar 255 çocuk tutuklanmış. Bunların 6 tanesinin yaşları 12-13, 249 tanesinin yaşı ise arasındadır. Bu çocukların arasından 62 tanesi (bir tanesi yaş arasında) suçlu bulunmuştur. (Yani %24.3civarı.) Bilgiler, İsrail polisinin sıkça çocuk tutukladığını ve tutuklanan çocuklar hakkında açık bir suç tespitinde dahi bulunamadığını gösteriyor. İsrail, kanunlarda belirtildiği gibi yapacak hiçbir şey kalmadığında son çare olarak çocuğun gözaltına alınabilmesi hususunu, Filistinli çocuklar hakkında ilk seçenek olarak kullanıyor. Misak Müessesesi nin talebi üzerine verilen bu istatistikler, İsrail işgal güçlerinin birkaç saatliğine tutuklayıp sonra haklarında bir suç dosyası oluşturmadan serbest bıraktığı çocukları kapsamamaktadır. Bu durum, 6 - Kudüs: Kamu düzenini bozan olaylara karıştığı gerekçesiyle tutuklanan onlarca insan, İsrail Polis Sitesi, 14Ağustos2014, (17 Aralık 2014 tarihinde erişildi). 10

12 Filistinli müesseselerin ve aktivistlerin kayıtlarıyla, İsrail güvenlik güçlerinin kayıtları arasındaki çelişkinin sebebini açıklar niteliktedir. Filistinli Tutuklular Komitesi Heyeti nin, 2014 yılının sonu itibariyle verdiği verilere göre İsrail tarafından bir yıl içinde tutuklanan Kudüslü çocukların sayısı 700 e yakındır 7. Misak Müessesesi nin Ekim 2014 te elde ettiği bilgilere göre 45 Kudüslü çocuğun MECDU ve HİŞARUN 8 cezaevlerindeki tutukluluk halleri hala devam etmektedir. 7 İşgalciler, 2014 yılında 1266 çocuk tutukladı, Burası Kudüs, , (31 Aralık 2014 tarihinde erişildi). 8 Rakamlar, Mejdo ve Haşerun Cezaevi idaresinden çocukların avukatı tarafından bize ulaşmıştır. 11

13 İKİNCİ BÖLÜM: KUDÜS TE FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN TUTUKLAMALAR ESNASINDA MARUZ KALDIKLARI HAK İHLALLERİ İlk bakışta, Kudüs teki zorba yönetimin (İsrail) kanunlarının, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Bildirgesi ne gayet uyumlu olduğu görülür 9. Ancak birbirinden farklı müesseselerden ve insan hakları kuruluşlarından alınan bilgi ve belgeler gösteriyor ki, Kudüs teki uygulamalar bunların tam tersi yönündedir. İşgal kuvvetleri çocukların haklarını kendi kanunlarını da çiğneyerek, kanunlardaki istisnaî durumları gerekçe göstererek ihlal etmektedir. Böyle durumlarda, İSTİSNALAR kanun haline dönüşmekte, kural olmaktadır. Yaygınlaştıkça da asıl kanundan daha çok benimsenmektedir. Böyle olunca, yeni hak ihlallerine kapılar açılmaktadır. Çocukların karşılaştıkları haksızlıklar, evlerinden veya caddelerden alınmalarıyla başlıyor; sorgulanmalarına ve aleyhlerinde bir suç uydurulup hüküm verilmesine kadar devam ediyor. Biz, burada en çok yapılan hukuk ihlallerini zikretmeye çalışacağız. Bunları, çocukların şahitlikleri, ailelerinin çektikleri eziyetler ve Misak Derneğinin topladığı deliller ile kanıtlayacağız. 9 Şunu da hatırlatmakta fayda var: Uluslararası hukuk esasları, işgal devletinin işgal ettiği bölgelerde kanunlar koymasını yasaklar. İşgalciler ancak halkın hayatını kolaylaştırmak ve emniyeti sağlamak gibi çok zaruri durumlarda kanun çıkarabilir. 12

14 Son Çare Olarak Tutuklama Kudüs teki çocukların son senelerde programlı bir siyaset izlenerek tutuklanmaları gün geçtikçe artmakta, geniş çaplı operasyonlar halinde tutuklamalar gerçekleşmektedir. Kudüs teki durumu takip edenler şu manzarayı rahatlıkla görecektir: Çocukların pek çoğunun tutuklanmasında İsrail işgal polisinin tahrik payı büyüktür. Kudüs sokaklarında ve mahalle aralarında İsrail polisi ile çocuklar karşı karşıya getirilmekte, sonra durumla hiç alakası olmayan yoldan geçenler dahi tutuklanabilmektedir İsrail kanunlarında çocuk tutuklamak, bir kanuna muhalefet etmiş şüpheli çocuğa ailesi aracılığıyla yapılan uyarıdan sonra artık hiçbir çözümün kalmaması durumunda son çare olarak uygulanabiliyorken; İsrail kendi kanunlarına da karşı gelerek oldukça sıklıkta çocuk tutukluyor. İsrail polisindeki bu kanun tanımazlık İŞGALCİNİN ellerini daha çok suçsuza uzatmasını sağlayıp, daha çok çocuğun tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasını kolaylaştırıyor. Gece Gerçekleştirilen Tutuklamalar İsrail kanunlarına göre, Kudüs te çocukları gece saatlerinde tutuklamak yasaktır. Bu yasa, gece saatlerini şöyle beyan eder: Akşam saat sekizden sabah yediye kadar yaş arası, gece ondan sabah yediye kadar ise yaş arası çocukların tutuklanması yasaktır. Kanunların bu sınırlamasına rağmen işgalci (siyonist) emniyet güçleri, tutuklamaları genelde gece yarısından fecrin ilk saatlerine kadar gerçekleştirmektedirler. Güvenlik güçleri, söz konusu kanunî yasakların, istisnai hallerini gerekçe göstererek tutuklamalarda bulunmaktadır. Kudüs te tutuklanan çocukların Misak Müessesesine verdikleri ifadelere göre, maruz kalınan gözaltı ve tutuklamalar hep akşam 8 ile sabah 5 arasında olmuştur. 13

15 Ellerin Kelepçelenmesi (iki elin bağlanması) İsrail Anayasası nın 9/a maddesi; İsrail deki olaylarda tutuklanan çocukların özel durumlar haricinde (Çocuğun kaçmasından ve etrafı yakıp yıkmasından korkulan hallerde ya da delilleri gizlemeye teşebbüs durumlarında) halka açık yerlerde ellerinin kelepçelenmesini yasaklar. Fakat maalesef Kudüs te çocukların elleri henüz ortada hiçbir suç unsuru yok iken kelepçelenmektedir. Ayrıca, bu kanun içeriği kelepçelemenin istisna hallerinde bile ön taraftan yapılmasını söylemesine rağmen güvenlik güçleri çocukların ellerini arka taraftan kelepçelemektedir. Bu da çocukların acı çekmesine sebebiyet vermektedir. Bazı çocuklar plastik kelepçelerle bağlanıyorken, diğer bir kısmı demir kelepçelerle kelepçelenmektedirler. Bazen iki saati aşan sürelerde kelepçeli bırakılan çocuklar sonra ifadeye sürüklenir ün Şubat ayında tutuklanan 14 yaşındaki R.R., ellerinin ve ayaklarının kelepçelendiğini; sonra ellerindeki kelepçelerin ayağındakilere kısa bir zincirle bağlandığını; bu zincir çok kısa olduğundan yürürken eğilmek zorunda bırakıldığını ve acılar çektiğini anlatmaktadır. Gözlerin Bağlanması Anayasada gözlerin bağlanması ile ilgili bir bent bile bulunmamaktadır. Oysa uygulamada çocukları küçük düşürmek ve büyük suç işlemiş gibi göstermek artık insanlık dışı muamelelerinin bir parçasıdır. Şüphesiz ki bu uygulama uluslararası çocuk hakları ve adaletle çelişmektedir. Bu üzücü durum, Kudüs teki çocuk tutuklamalarından oldukça yaygınlaştırılmıştır. Elleri kelepçeli, gözleri bandajla kapalı bir görüntü ile; çocuk değil de yetişkin suçlu görüntüsü verilmek istenmektedir. 17 yaşındaki A.M.A. Misak Müessesine vermiş olduğu bilgide şöyle der: Evimden alındığımda gözlerim bağlandı. Saat sabahın beşiydi. Bana böyle davranmakla direniş göstermemi, böylece kendilerini haklı çıkarmaları için ellerine bir fırsat vermemi bekliyorlardı. Bandajlar genellikle, tahkik odasının kapısına kadar çıkarılmamaktadır. 14

16 Fiziksel Şiddet İsrail in kanunları işkenceyi açık ve net yasaklamaktadır. Gerek Uluslararası Çocuk Haklarını Koruma Kanunu, gerekse İsrail Anayasası, kim olursa olsun işkenceyi yasaklar. Bu yasak, çocuk suçlu veya bir yasağı çiğnemiş olsa bile geçerlidir. Anayasanın 37. Maddesinde ve Uluslararası Hukuk ta çocukların himayesi güvence altına alınmıştır. İlgili devletler hiçbir çocuğun işkence görmesine, sert ve insanlık dışı muamelelere İsrail Yüksek Mahkemesi, yapılan uğramasına izin vermez. Böylece çocuğun bedenine yapılacak işkence, işkencelerin önünü kesmek için bir insanlığa yapılmış büyük suç girişimde bulunmayı denemişse de, sayılmaktadır. Bu suçu işleyenin "zorunlu soruşturma" olarak isimlendirdiği yanması gerekir 10. bir çeşit soruşturma sırasında bazı sert yöntemlerin de kullanılabileceğini beyan 15 yıl önce İsrail Yüksek ederek, işgal devletinin önünü dolaylı Mahkemesi nin karara 11 bağlamış olarak açmıştır. Böylece, soruşturmacılar olduğu işkence yasağına rağmen uygulana gelenler bu kanun ve "zorunlu soruşturma" kapsamında savcı sözleşmelerin tam tersidir. Çünkü iznini de aldıktan sonra, artık yaptıklarından çocuklar, tutuklanmalarından dolayı herhangi bir ceza almamaktadır. sorguya çekilmelerine kadar birçok kere şiddete maruz bırakılmaktadır. Bazen çocuklar yüzlerine tokatlar yerken, bazen de tekmelerle saldırıya uğruyorlar. Bazı durumlarda da farklı 10 Bakınız: not İsrail Yüksek Mahkemesi'nin, cezaevlerindeki işkenceler üzerine İsrail Hükümeti aleyhine açılmış davanın karar metni, Karar tarihi: 6 Eylül1999, (19 Aralık 2014 tarihinde erişildi). 15

17 yerlerinden darp edilerek İsrail polisi tarafından aşağılanıp incitiliyorlar. Yine bazı polisler de silah ya da cop kullanarak bu çocukları incitmektedir. Bütün bu olanların kayıt altına alınmaması, çekim yapılarak aleyhlerinde delil olarak kullanılmaması için özel amaçlı sorgu odaları bulunmaktadır. Tuvaletler bölgesinde kameralar bulunmamaktadır. Eski Belde den 17 yaşındaki A.E, Misak Müessesesine verdiği ifadede: Ellerim bağlı olarak tuvalete gönderildim. Bana dediler ki; seni karşılama merasimi yapacağız. Ve istisnasız her yerime vurmaya başladılar. Onlar üç kişiydi. Beş-on dakika arası tokatlarla ve galiz hakaretlerle beni dövmeyi sürdürdüler. Bazen de, İsrail polisi işkence edip eğleniyor. Buna en iyi örneklerden birisi; tahkikten önce çocuktan duvara dönmesini talep ediyorlar. Bu durum iki üç saat sürebiliyor. Bu sürede çocuk, oradan geçen her polisten şiddet görüyor. (Böylece çocuk, halk dilindeki tabir ile şamar oğlanına dönüşüyor). Herkesin iyi bildiği gibi, çocukların uzun süreli bir yerde bekletilmeleri onlara şiddetli yorgunluk hissettirir. Bu da tahkikat esnasında onları istemedikleri ifadeyi vermeye itmektedir. Çocuklar, yaşadıkları kâbustan kurtulmak için istenilen her türlü ifadeyi verebilmekteler. İşgalciler nasılsa kimse onları gözetmiyor düşüncesiyle, bu süreci tamamen çocukların aleyhinde kullanıyor. Bu konuda, 17 yaşındaki A.M.A. Misak Müessesesi ne şöyle ifade vermiştir: - Beni polis arabasına oturttular. Sonra anneme küfretmeye başladılar. Daha sonra boynumu bükerek kafama, mideme ve ayaklarıma vurdular. Bana eldivenli elleriyle vuruyorlardı. Ben ise, yüksek sesle bağırıyordum. Çünkü canımı çok acıtıyorlardı. Bir başka çocuk olan 17 yaşındaki N.H.A. ise şunları anlattı: 16

18 - Tahkikat sırasında polis benden rükû halinde durmamı istedi. Ayaklarımda ağrı hissetmeye başlayınca onların birisinden ayakta durmak için izin istedim. O esnada başka biri hiddetle yerinden kalktı ve beni odanın bir köşesine sıkıştırarak tokatladı. N.H.A. ayrıca şunları anlattı: - İstihbarattan iki kişi bana saldırdı. Yüzüme tokat atıyorlar, mideme yumruklar indiriyorlardı. Ben de acılar içinde inliyordum. İseviye den 14 yaşındaki T.M. Misak Müessesesi ne yaşadığı durumu şöyle anlattı: - Ellerimiz kelepçeli olduğu halde bize rükûda kalmamızı söylediler. Sonra kafamıza, sırtımıza ve karnımıza vurdular. Tekme tokat girişmişlerdi. Bu böyle beş dakika sürdü. Daha sonra beni polis arabasına bindirerek Mesqubiye deki tutuklama yerine götürdüler. İFADE: Sewri den, 15 yaşında Ş.Ğ. Eylül 2014 te okuldan dönerken tutuklandı. Arkadaşları ile yolda eve doğru yürürken işgal kuvvetleri, kendisine hücum edip, Selahaddin Eyyübî Caddesi ne kadar sürüklediler ve sonra polis merkezine götürdüler. Ş.Ğ. Misak Müessesesi ne verdiği ifadesinde şöyle diyordu: - Beni tuvaletlerin bulunduğu bölgeye sürüklediler. Orada yere yatırdılar. Vücudumu, iğnelerle delik deşik ederlerken gülüşüyorlardı. Zevk çığlıkları atıyorlardı. Özellikle sağ tarafıma üst üste vurdular. Bu durum on dakika kadar sürdü. 17

19 Aynı gün, polis merkezinden çıktığı gibi Ş.Ğ. muayene olmak için hastaneye yöneldi. Hastanede sağ elinin bilek yerinde ve sağ ayağında kırık tespit edildi. Bu durum, bayılmasına neden oldu: - Okuduğum okula durumumu anlattım. Safa ismindeki mürebbiye bana imkânları dâhilinde yardım etti. Teori derslerini evde okuyorum ancak uygulamayı kendi başıma beceremiyorum. Çünkü ben meslek lisesindeyim. Cinsel Taciz Cinsel taciz; bilindiği üzere bir kişinin şahsına ya da bedenine yönelik cinsel içerikli söz ya da eylemlerde bulunmak, böylece kişiye korku yaşatmaktır. Bu durum farklı şekillerde meydana gelebilir. Kötü bakış, kulağa sessizce bir şeyler fısıldamak ya da nefsi kabartan her hangi bir ses çıkarmak gibi. Farklı derecelerde olsa da, çocukların bazıları değişik cinsi tacizlere maruz kalabiliyorlar. Çocukların ifadelerine göre, polislerin çoğunluğu onlara bağırıyor, cinsel içerikli küfürler savuruyor. 16 yaşındaki E.S ye bu şekilde bir duruma maruz kaldın mı? diye sorduğumuzda cevabı: - Küfür her zaman oluyor. Bu cevap, sövmenin tutuklamanın her merhalesinde meydana geldiğini gösteriyor. Ayrıca bazı çocuklar, İsrail askerleri tarafından anneleri ve kız kardeşlerine ulaşılarak o kötü fiili yapmakla tehdit edilmektedir. Eski beldeden 17 yaşındaki A.E. bu durumla ilgili şöyle diyor: -Tahkikatı yapanlardan birisi anneni tutuklayacağız demişti. Sen annenin böyle bağlı olmasını görmek ister misin? Ayrıca, aynı çocuk İsrail askerlerinin kendisine ve yanındaki çocuklara arkalarından yanaşma girişiminde bulunduklarını ve bunu da onlara duvara dönün dedikleri esnada yaptıklarını anlattı. 18

20 A.E. Misak a verdiği ifadesinde; -14 yaşındaki kardeşimi getirerek gözlerimin önünde tokatladılar. (Bu şekilde davranarak çocuğun itirafta bulunmasını sağlamaya çalışıyorlar.) - Beni tehdit ederek zenci birisini getirtip küçük kardeşime kötülük yaptıracaklarını söylediler, kötü kelimeler kullanarak beni tehdit ettiler. Yeme ve İçmeden Mahrum Bırakma Bazı çocukların ifadelerine göre, tutuklama aşamasında Meksube ve Kışla Cezaevlerinde alıkonulan çocuklar, sorgulanmayı beklerken saatlerce aç ve susuz bırakılmışlardır. Bundan daha feci olanı ise yetkililerin; çocuklara, bu ihtiyaçlarını şartlı gidermelerine izin verebileceklerini söylemeleridir. Geçen Nisan ayında tutuklanmış olan 17 yaşındaki M.N. Misak Müessesesi ne şöyle beyanda bulundu: Birinci gün, hiçbir şey yedirip içirmediler. İkinci gün, sorguya çektiklerinde, sorgulamadaki kişi yiyip içiyor ve; Eğer taşla vurduğunu itiraf edersen, molotof kokteyli attığını söylersen sana yemek ve içecek getirtirim. diyordu. 17 yaşındaki M.E.T. ise, sorgunun 12 saat devam ettiğini, kendisine yiyecek ve içeceğin yasaklandığını, su içmek istediğinde de talebinin reddedildiğini, onu sorgulayan kişinin suçları itiraf etmemesi halinde kendisini aç bırakmakla tehdit ettiğini beyan etti. Sorgulamada Ailenin de Bulunmasının Engellenmesi Ceza Usul Kanunu nun 9H (A) bendi: Sorguya alınan kişi, reşit değilse; ifadesi sırasında ebeveyninden birisinin ya da herhangi bir yakınının hazır bulunması hakkını verir. Aynı zamanda zanlının ifadeden önce aileden herhangi birisi ile istişare etme hakkı vardır. 9H(B) bendi: Bazı istisnai durumlar hariç, şüphelinin ailesinden veya akrabalarından biri gelene kadar 19

21 sorgulamanın ertelenmesini öngörür. Yalnız zanlının aksi doğrultuda bir talebi olursa, mahkeme (örneğin) ebeveynden birinin sorgulama sırasında ortamda bulunmasını engelleyebilir. Bu yasak oradaki yetkilinin yazılı emri ile, zanlının beden ve ruh sağlığını koruma amaçlıdır. Ne yazık ki uygulamada yapılanlar, bu yasada yazılı olanların tam tersine gerçekleşmektedir. Sor-Bahir den 17 yaşındaki M.E.T. mahkeme başlamadan önce velisinin gelmesini istemiş, ancak sorgulayan kişi bu isteği yasak olduğu (yalan) gerekçesiyle kabul etmemiştir. Psikolojik Baskı Bazı soruşturma memurları, psikolojik baskı yoluyla çocukları strese sokarak suçu üstlenmeye zorlamakta, kendilerinden suçu işlediklerini itiraf etmelerini talep etmektedirler. Bu uygulamalardan bir tanesi, çocuğa yanıldığını ve geleceğinin mahvolduğunu hissettirme amaçlı soruların sürekli tekrar edilmesidir. Sorgulamada bulunan memurlardan birisi 17 yaşındaki M.E. ye: İtiraf etmemen halinde burada küf tutacaksın. İtiraf etmezsen anneni getirip ifadesini alacağız ve ona baskı uygulayacağız. demiştir. Bir başkası ise: Buradan mezara gideceksin. şeklinde tehditte bulunmuştur. İbranice Yazılmış Evrakları İmzalamaya Zorlama Misak Müessesesi nin toplamış olduğu bilgiler, çocuklardan alınan ifadelerin çoğunda, İbranice evraklar imzalatıldığı ve bu çocukların evraklarda tam olarak neyin yazıldığını bilmediklerini gösteriyor. 20

22 16 yaşındaki E.Y. nin müesseseye verdiği bilgi, kendisinin İbranice bir yazıya imza attığı, ancak burada yazılı olanların ifadesini alan adamın yanında söylediklerinden farklı şeyler olduğunu bildiriyor. R.R. İSİMLİ ÇOCUĞUN HİKÂYESİ Dövülerek Ve Elektrikle İşkence: Kudüs teki Eski Belde den olan 15 yaşındaki R.R. şu anda tutuklu bulunuyor. R.R., Misak Müessesesi nin avukatına 2014 yılının Kasım ayında, korkunç işkencelere maruz kaldığını anlattı. Babussahire ye ulaştığı andan itibaren şiddetli dayak yemeye başladığını, İsrail polisi tarafından tartaklandığını, polis arabasındayken her hareket ettiğinde suratına tokatlar, göğsüne yumruklar savrulduğunu söyledi. Polis merkezinde ise, saatlerce ayaküstünde kalmaya zorlandığını ve her dinlenme talep edişinde polisten dayak yediğini belirtti. R.R. nin sorgusunda üç kişi bulunuyordu. Bunlardan biri: - Bizde iki tür muamele var. Darp ve elektrikli işkence Hangisinden başlamamızı istersin? Elektriği mi, darbı mı, itirafı mı seversin? diye sordu. Çocuk hiçbir şey yapmadığını söylediğinde de üçü birden dövmeye başladılar: - Bir tanesi ellerimi ve ayaklarımı kelepçeledi, yüzüstü yere yatmamı söyledi. Ayağındaki askeri botlarla yüzüme ve sırtıma tekmeler savuruyordu. Bu durum 15 dakika sürdü. Bir diğer memur da çocuğu sandalyeye oturttu. Ellerini arkadan sandalyeye kelepçeledikten sonra sağ ve sol gözüne şiddetli birer yumruk indirdi. Çocuğun şişen gözlerinin etrafı morardı. Sürekli olarak İtiraf edecek misin? diye soruyorlardı. Çocuk suçlamaları reddettikçe de daha şiddetli dövüyorlar, göğsüne tekmelerle vuruyorlardı. 21

23 - Bu kadar dayak yedikten sonra kendimi çok yorgun hissediyordum. Beni zindana geri gönderdiler. Dinlenebileceğimi sandım. Ancak gardiyanlardan biri üzerime soğuk tazyikli su püskürttü ve herhangi bir örtü veya elbise vermeden beni o soğukta terk etti. Hava o zaman çok soğuktu. İkinci gün de R.R. işkence ve dayak silsilesinden kurtulamadı. Başka bir memur gelip: Şimdi senin için başka bir yol deneyeceğiz. dedi ve el-ayak parmaklarının hepsine, elektrik kabloları bağladı. Yarım dakika tüm vücuda elektrik verdiler. - Ben artık dayanamaz halde bağırdım ve İtiraf edeceğim dedim. Kendisine atılan suçların bir kısmını kabullenmesine rağmen R.R. işkence ve darbelerden kurtulamadı. Kendisine isnat edilen suçlardan herhangi birini reddettikçe yüzüne ve bedeninin değişik yerlerine darbeler indiriyorlardı. Bazen de sopalarla ayaklarına vuruyorlardı. 22

24 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 12 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN TUTUKLANMASI VE KEYFİ GÖZALTILAR Kudüs te gerek işgalcilerle olan çatışmalar sırasında; gerekse ortamın sakinleştiği anlarda Siyonist güçler çocukları rastgele 12 tutuklamaktan geri durmuyorlar. Bunu yaparken de güvenliği sağlama sloganı ile yapıyorlar. Örnek vermek gerekirse, çocuklar tarafından sınır polisine taş atıldığında işgalci polisler kimin taş attığını bulamamaktadır. Fakat önlerine geleni, o anda bölgede kim varsa onu alıp götürebilmektedirler. Misak Müessesesi nin topladığı ifadelerde çocuklar, okuldan eve dönerken ya da evin bir ihtiyacını satın almaktan dönerken çatışma bölgesinden tesadüfen geçtikleri için tutuklandıklarını söylemektedirler. Çocuklar, isimlerine ve yaşlarına ya da olaylarla bağlantılarının olup olmadığına bakılmaksızın tutuklanmaktalar. Birinci bölümde anlattığımız gibi çok az sayıda çocuğun suçu belgelenmiştir. Genel olarak işgal kuvvetlerinin hedefinde tutuklamaların sürdürülmesi vardır. Ceviz vadisinden, 14 yaşındaki B.A. evin ihtiyaçlarını almak için yolda yürürken mahallede çatışma olduğunu fark ettiğini, sivil arabadan inen Arap görünümlü kişiler kendisini tutmak istediğinde kaçmaya çalıştığını ancak yakalandığını anlatıyor. Sonra gözlerinden ve ellerinden bağlayıp polis arabasına götürdüklerini, kafasına ve dizlerine vurmaya başladıklarını o anda kaçırılmış gibi hissettiğini belirtiyor. B.A. ertesi gün hakkında herhangi bir suç bulunamadığından serbest kalmış ancak Ceviz Vadisi nden 10 gün uzaklaştırma cezası almıştır. Bu da gösteriyor ki, çocuklar kesinlikle keyfi yere, delilsiz, alakasız, sağlık durumları dahi dikkate alınmadan sadece o bölgede bulundukları için tutuklanabilmektedirler. 12 Tutuklamalar, çocukların tarafından bakıldığında rastgele uygulamalar gibi gözükse de, aslında bu gibi uygulamalar siyasi açıdan kesinlikle rastgele değildir. Bunlar, açıkça işgal devletinin, çocukların özgürlüklerini ve istikballerini hedef alan sistematik muameleleridir. 23

25 Keyfi tutuklamalar, İsrail kanunlarının da belirttiği gibi ceza sorumluluk yaşının altındaki yani 12 yaşını daha doldurmamış çocuklara da uygulanabilmektedir. İsrail kanununun 3B(1) bendinin içeriği; 12 yaş altındaki çocuğun şahitliğinin kabulünü, ancak tutuklanmaması ve hakkında dosya açılmamasını öngörmektedir. Fakat işgal kuvvetleri bu kanunu defalarca çiğnemiş, Kudüs te birçok çocuk henüz reşit olmamasına rağmen suçlanarak umuma açık yerlerde herkesin gözü önünde tutuklanmıştır. 12 yaşındaki E.H. ismindeki çocuğun babası, çocuğunun İsrail askerlerinin olduğu tarafa atılan bir taş sonrası Sütun Kapısı nın orada yakalandığını anlatıyor. Tutuklamayı taş atan çocuğun mavi kazaklı olduğu gerekçesiyle yapıyorlar. Yalnız baba, çocuk tutuklandığı sırada okul vakti olduğunu ve bilindiği gibi öğrencilerin aynı renkte elbiseler giydiğini belirtti. Yani atılan taşla çocuğun hiçbir alakası yoktu. Ve tutuklanmasından birkaç saat sonra tekrar serbest bırakıldı. Misak Müessesesine ulaşan bir başka ifade de, Selwan dan 11 yaşındaki Y.A. ve amcaoğlu 10 yaşındaki E.A. nın okuldan eve dönerken yolda tutuklandıklarını, kargaşayı gördüklerinde yollarını değiştirmelerine rağmen polisin onları yakalayıp Selahaddin Caddesi ndeki polis merkezine götürdüklerini belirtiyor. Altı saat sonra da serbest bırakılmışlar. Kudüs şehrinde görülen bu olaylar günlük hayatın bir parçası olmuştur. Polis, kanunları takmıyor, çocukların yaşına bakmadan, onlara nasıl davranması gerektiği önemsemeden, her fırsatı kullanarak çocukların emdiği sütü burunlarından getirmeyi hedefliyor. Bu tutuklamalar çocukların psikolojilerini tabi olarak etkilemektedir. Çocuğun zihninde okuldan eve gidiş yolu asla güvenilir değil, mesajı oluşmaktadır. Aynı zamanda hiçbir saldırıya karışmasa bile her an tutuklanma ihtimali ile karşı karşıya olmaları, yaşadıkları yerin güvenliği ve hürriyetlerinin tehdit altında olduğunu hissettirmektedir. 24

26 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: EV HAPSİ UYGULAMASI Kudüs teki Filistinli çocukların çoğu haklarındaki suçlamalar sonuçlanıncaya kadar ev hapsinde tutulmaktadırlar. Bazen bu ev hapisleri bir seneyi bulmaktadır. Çocuğun evden çıkması yasaklanır. Burada, İsrail kanunlarında zikredildiği şekilde ev hapsi ile ilgili bazı kanunları açıklamak durumundayız. Daha sonra çocukların bu hususta edindikleri tecrübeden ve üzerlerindeki etkisinden bahsedeceğiz. Ev Hapsi İle İlgili Bazı Kanuni Bilgiler Ceza Kanunu nun 13B maddesine ve 10E maddesinin İsrail olayları ile ilgili bendine göre asıl olan insanın suçsuz olmasıdır. Bu yüzdendir ki; insanın hürriyetinin hapsedilerek engellenmesine gidilmemelidir. İsrail kanunu çocuğun tutuklanma meselesini en son merhale olarak uygulanabilirliğini söyler. Bu da demektir ki hâkim, tutuklamanın yerine başka çareler bulmak zorundadır. Bunlardan bir tanesi, paralı kefalet diğeri şahsi kefalet ve bir diğeri ise seyahat etmekten alıkoymadır. Ve bir de ev hapsi Bazen birden fazla seçenek aynı kararda bir araya gelebilir. Ev hapsi, cezaevi hapislerine bir alternatif olarak uygulanır. Zanlının kişisel hakları ile toplumsal maslahat arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla var olduğu iddia edilir. Ev hapsi, çocuk hakkında mahkemenin vereceği karardan bir parça olarak sayılmaz. Bu yüzden mesela; bir çocuk 4 ay ev hapsinde tutulsa sonra mahkeme hakkında 4 ay cezaevi kararı verse, ev hapsinde geçirilen süre hiçbir şeyden sayılmaz. Çocuk yeniden 4 ay cezaevinde kalmak zorundadır. Burada ev hapsi ile ilgili iki farklı yetkili taraf var: Polis ve Mahkeme. Kanun, işgalci polise tahkikat süresince çocuğu, henüz suçu belli olmadığı için 5 günü aşmaması şartıyla ev hapsinde tutma fırsatı veriyor. Eğer polis ev hapsini artırmak isterse mahkemeden izin talebinde bulunması gerekiyor. 25

27 Yukarıda da belirtildiği gibi, polis ev hapsini zanlının kişisel hakları ile toplum menfaatlerini dengede tutma amacıyla uyguluyor (!). Ev hapsi hususunda ikinci yetkili taraf da mahkemeler demiştik. Mahkemeler, suç dosyasının takdiminden sonra adli işlemlerin tamamlanması ve zanlı hakkında kararın çıkması için zaman kazanmak maksadıyla 9 aya kadar (temdit edilebilir) zanlıyı ev hapsinde tutma yetkisine sahiptir. Cezaevi Hapsine Karşı Ev Hapsi Birçok kişi Çocuk için hangisi daha iyi: ev hapsine geçmesi mi, hakkında karar çıkana kadar işgalcilerin elinde kalması mı? diye soruyor. Bu soruya iki taraflı bakmak mümkündür. A- Teorik manada ev hapsi; B- Konu hakkında tecrübesi olan aileler ve çocuklar üzerinden vakıadaki ev hapsi. Birinci açıdan baktığımızda; işgal altında bulunan Kudüs topraklarındaki siyasi sıkıntıları bir kenara bırakıp, çocuklar için ev hapsini değerlendirecek olursak, ev hapsinin cezaevinden daha hafif olduğunu söyleyebiliriz. En azından çocuk aile fertlerine yakın kalacaktır ve belki de okula gitmesine izin verilecektir. Fiili tutuklamalarda olduğu gibi, çocuğun bedenine veya manevi baskılar sonucu psikolojisine zarar verme durumu söz konusu değildir. Hem fiziki işkencelerle de işlemediği suçları kabullenmek zorunda bırakılmayacaktır. Aynı zamanda ev hapsi, mahkeme tarafından çocuğun topluma daha tehlikeli zararlar vermeyeceğinin garantisidir. Böylece, hakkında çıkacak olan mahkeme kararının da daha hafif olması beklenir. Diğer açıdan; ev hapsi, mahkemelerin davayı ne kadar uzattığıyla doğrudan ilişkilidir. Kanunlar, hakkında çıkacak hükmü cezaevinde bekleyen çocukların adli işlemlerinin 6 ayda bitirilmesini mecbur kılar. Bu 26

28 süre, ihtiyaç halinde 45 gün daha uzatılabilmektedir 13. Buna karşılık; ev hapsindeki çocukların adli işlemlerinin 9 ayda bitirilmesi zorunludur ve eğer ihtiyaç duyuluyorsa bu süre her defasında 90 ar gün uzatılabilir 14. Bu da gösteriyor ki; fiili hapiste tutulan çocuk hakkındaki nihai karar, ev hapsindeki çocuktan daha az bir sürede çıkacaktır. Her ne kadar; ev hapsi, kanuni tanımı gereğince ceza sayılmasa da, ev hapsine eşlik eden bazı şartlar, kefaletler ve kısıtlamalar çocuk üzerinde zaman zaman cezaevi hapsinden daha çok baskı oluşturabiliyor. Bir de; eğer ev hapsindeki çocuk hakkında mahkeme ayrıca cezaevi hapsi de verirse, bu karar aile ve çocuk nezdinde çocuğun iki kez cezalandırılması gibi algılanıyor. Hâlbuki kanunlar böyle görmüyor. Böylece, yaşananlar ve daha önce yukarıda anlatılanları tecrübe edinmiş çocukların ifadeleri dikkate alındığında, ebeveynlerin çoğu çocuklarının fiili hapiste kalıp bir an önce suçsuzluklarının ispatlanıp evlerine dönmelerini tercih etmektedirler. Ev hapsinin önceden kesin süresinin belirlenmemesi velileri bu tercihe sürüklemektedir Çocuk Yasası Değişiklikleri, Madde 10 b Çocuk Yasası Değişiklikleri, Madde 10 b A 27

29 Çocukların Dilinden: Umm Tubâ bölgesinden 17 yaşındaki M.İ.E. : - 3,5 aydan beri evimden ve ailemden uzak Ra y el-amud mahallesinde bir tanıdığımızın yanında ev hapsindeyim. Okula gitmem bile yasaklandı. Bu yüzden, eğer ev hapsiyle kurtulursam gelecek yıl lisedeki bir yıl kaybımı telafi etmem gerekecek. Babamın arkadaşının evinde zorunlu ikamet beni çok utandırıyor. Burada hanımlar var ve ben bu yüzden sıradan normal ihtiyaçlarımı bile giderirken çekiniyorum. Annem-babam ve kardeşlerim iki haftada bir beni ziyaret ediyorlar. Anne- babamla günlük telefon görüşmesi yapabiliyorum. Köyüm (Umm Tubâ), uzak olduğu için arkadaşlarım beni ziyaret edemiyor. Kendimi gergin hissediyorum, ancak bunu kimseye belli etmemeye çalışıyorum. Çünkü ben burada misafirim. Evin içinde çoğu zaman nasıl davranacağımı, ne söyleyeceğimi nasıl hareket edeceğimi bilemiyorum. Bu da bana acı veriyor. Gündüzlerim telefonla oynamakla, Facebook ta oyalanmakla geçiyor. Ev hapsinde her şey yasak. Kardeşlerimi, Umm Tubâ mahallesindeki arkadaşlarımı düşünüyorum. Okula giderken şakalaşmalarımızı ve hayallerimizi gözden geçiriyorum. İnşaat mühendisi olmak istiyorum. Arkadaşlarım sürekli beni arayıp sağlık durumumdan emin olmak istiyorlar. Ben çok sıkılıyorum. Eğer ev hapsim kendi evimizde olmuş olsaydı daha iyi durumda olurdum. Avukatımın bilgilendirmesine bakılırsa beni tekrar 3 ay daha normal hapse geri yatıracaklar. Ve ev hapsi günlerimi bu cezadan düşmeyecekler. Keşke, ev hapsi yerine cezaevinde kalsaydım daha iyi olacaktı. 28

30 Ev Hapsinin Etkileri Misak Müessesesinin, çocuklardan ve ailelerinden aldığı bilgiler doğrultusunda ev hapsinin olumsuz etkilerini şöyle özetlemek mümkündür: 1.Kişisel Kontrol ve Şiddetli Baskı: Ev hapsinde tutulan bazı çocuklar, evden çıkamamaları ve hareketlerinin kısıtlanması neticesinde, üzerlerinde korkunç bir baskı hissetmektedirler. Öyle ki; zaman zaman çocuklar kendi kendilerini kontrol eden mekanizmalara dönüşebilmektedir. Mahkeme kararıyla, velilerinin refakat etmesi şartı gözetilerek okula gitmelerine müsamaha gösterilen çocuklar bile, üzerlerindeki baskıdan kurtulamayıp, zamanında eve dönebilmek için gereksiz yere acele edebiliyorlar. Kendilerine müsaade edilen vakitten gereği gibi istifade edemeyip vaktinden önce evde oluyorlar. 7 aydır ev hapsinde tutulan 15 yaşındaki E.S. nin annesi diyor ki: Oğlumun saat 14:00 e kadar okulu sebebiyle dışarıda kalma izni olmasına rağmen, o saatten çok önce hep evde oluyor. E.S ise hissettiğim bu baskıdan dolayı çoğu zaman cezaevinde yatmayı temenni ettiğim oluyor. diye üzüntüsünü dile getiriyor. Bazen de devriye gezen polis aracının kapıya yanaştığını gören ev hapsindeki çocuk acaba biri beni şikayet mi etti diye yersiz şüpheye kapılabilmektedir. Her olayda ve her konuda birilerinden şüphelenme durumu çocuklara böylece yerleşmektedir. 2. Evlerin Adeta Bir Hapishaneye Dönüşmesi: Evlerimiz güven, rahatlık ve huzur vermesi gereken yerler iken; çocukların çoğu evlerinin adeta cezaevine, anne babalarının da birer gardiyana dönüştüğünü hissetmektedir. Çünkü ebeveyn çocuğun kendini kontrol etmesi noktasında sorumsuz davrandığında, çocuğu sürekli takip altına alıyor ve ev hapsi yasaklarını çiğnemesini engellemeye çalışıyor. Özellikle de herhangi bir 29

31 kuralın-yasağın ev hapsinde aşılması durumunda aileden yüksek miktarda para cezası/kefalet talep edilecekse ebeveynin titizliği daha da artıyor. 5 aydan beri ev hapsinde olan 16 yaşındaki M.A. diyor ki: - Bazen evin dış kapısında durup insanları izliyorum. Sonra annem gelip beni içeri çağırıyor. Sinirleniyorum. Kapıda durmak bile yasak. Ne kadar kahredici! Babam evden çıkmam halinde Şekel ödeyeceğine dair belge imzaladı. Ev hapsi, bazen ailenin tamamını olumsuz etkilemektedir. 15 yaşındaki E.S.nin annesi: - Kardeşleri dışarıya çıkmayı veya arkadaşları ile oyun oynamayı planlıyorlarsa bunu ev hapsindeki kardeşlerinden saklanıyorlar ki ona sıkıntı olmasın! diyor. Anne devamla şöyle diyor: - Sadece oğlum değil, hepimiz ev hapsindeyiz. Birçok işimizi iptal ediyoruz ki, onsuz bir yere veya işe gitmiş olmayalım. 3. Boş Zamanın Çok Olması: 15 yaşındaki E.S. nin annesi: Ev hapsinde en zor şey rutinlik. Her gün aynı şeyler; yeni bir şey yok..., diyor. Ev hapsinde tutuklu olan çocukların bazıları evlerinde ne yapacaklarını bilemiyorlar. Günlük rutin tekrarlardan sıkılıyorlar. Bu durum bazılarında da kötü alışkanlıklara sebep oluyor. İnternet bağımlısı olabiliyorlar. Sadece 4 gün ev hapsinde kalan bir çocuk Misak Derneğine verdiği ifadede şöyle demişti: Çok sıkılıyordum. Okulda gidemeyişimden daha büyük bir engel ne olabilirdi benim için!? Stresimi kardeşlerime ve anneme kızarak çıkarıyordum. En basit şeylere bile sinirleniyordum. 4.Ekonomik ve Sosyal Baskı: Bazı ev hapsi şartları normalinden daha zor olabiliyor. Mesela; asli ikamet yerinden uzaklaştırılmak gibi. Yani çocuk, ailesinin dışında başka birinin evinde hapsediliyor. Bu durumda 30

32 anne-baba, yakın ve tanıdık bir ev arayıp çocuklarının misafir edinilmesini sağlamaları gerekiyor. Ev hapsinin bu şekli, genelde birtakım sosyal sorunlara sebep olmaktadır. Özellikle de hapis süresi çok uzamışsa 7 aydır ev hapsinde olan 15 yaşındaki E.S., ilk iki ayını başka bir mahallede oturan akrabalarından birinin evinde geçirdi. E.S. Misak Müessesesi ile olan söyleşisinde: - Onlara yük olduğumu hissediyordum. Çok utanıyordum. Kendilerinden hiçbir olumsuz davranış görmediğim halde onlardan hep uzak duruyordum. Bazı durumlarda da; anne ve baba, çocuğun başında durma, okula götürüp-getirme zorunluluğu sebebiyle işten çıkmak mecburiyetinde kalabiliyorlar. Bu da, aile için yeni bazı ekonomik sorunları beraberinde getiriyor. 5. Çocuğun Akademik Gelişimi Üzerindeki Etkisi: Avukatlar, mahkemelerden uzun süre ev hapsinde kalacak çocuklar için en azından okula gitme izni isteseler de, bu talepleri bazen geri çevrilmekte, çocuğun eğitimine devam etmesi yasaklanmaktadır. Uzun süre okuldan ayrı kalan çocuklar, okuldan soğumakta, hapis süreleri dolsa da bir daha okula gitmek istemeyebilmektedirler. Ev hapsinde 7 gün geçirmiş olan 17 yaşındaki R.D. bu konuda şöyle diyor: - Lisede olduğum için derslerim açısından çok şey kaybettim. Bir dönemde beş (5) sınav kaçırdım. Bu benim not ortalamamı çok etkileyecek Kudüs teki bazı okul idareleri ev hapsindeki öğrencilerin durumlarını önemsediğinden, eve kadar ders notları ve öğretmen gönderip öğrencilerini takip ettirmektedir. Ancak bu, çok az okulda uygulanabilen ve her okulu kapsamayan bir uygulamadır. 31

33 Ev Hapsinde veya Cezaevinde Olan Çocuklarda Meydana Gelen Psikolojik Etkiler: Psikolojik danışman Hasan FEREC, Kudüs te siyasi baskılara maruz kalan ve çıkan olaylar neticesinde tutuklanan çocuklarla ilgilenmektedir. Kendisine, böyle durumlarla karşı karşıya kalan çocuklara verilen psikolojik danışmanlık çalışmalarının durumu hakkında sorulduğunda: Yok denecek kadar az sayıda müessese bu çocukların psikolojik durumu ile ilgileniyor. diyor ve çocuklara sunulan psikolojik desteğin ferdi değil toplumsal olması gerektiğinin altını çiziyor. Yani sadece danışmanların çocuklarla görüştürülmesinin yeterli olmadığını, toplumun da bu çocuklara gerekli desteği vermesi, özen ve ilgiyi göstermesi gerektiğini belirtiyor. Sonra şöyle devam ediyor Ferec: Bilinçlendirme çözümün yarısıdır. Üniversiteler, okullar ve aileler aracılığıyla çocukların olası tutuklanma anında yaşayacakları şoktan onları korumak için çalışmalar yapmak, tedbir almak, konuyla ilgili farkındalıklarını artırmak ve onları duruma hazır etmek zaruridir. Tutuklu bir çocuğun başına gelebilecek çeşitli psikolojik problemlerin belirtilerini iki kısma ayırabiliriz. Kaçma/Çekinme/Sakınma/Tecennüb etme ve Geçmişe Takılma. Tecennüb etme problemi yaşayan çocuklar kendilerine yaşadıkları olayı hatırlatacak her şeyden kaçma çabası içerisine girerler. Örneğin; çocuk, bir polis aracının yakınından geçmesinden rahatsız olabilir ya da toplumdan kaçma veya az konuşma gibi temayüller gösterir. Her şeyden korkmasının yanı sıra, sürekli endişe içinde yaşamaya, sanki her an her şey olacakmış gibi davranmaya, sıkça kapıyı gözetlemeye başlar. Geçmişe takılma problemine gelince; çocuk yaşadığı şoktan kurtulamamakta başından geçenleri bir film şeridi gibi hafızasında sürekli canlı tutmaktadır. 32

34 Hasan FEREC, ev hapsindeki çocukları ziyaret ederek araştırmalarını sürdüren bir danışman. Edindiği tecrübelerle şunları belirtiyor: - Ev hapsindeki çocuklarla çalışmak, bana göre, cezaevindeki çocuklarla çalışmaktan daha zor. Ev hapsi müddeti uzadıkça çocuğun psikolojisi üzerindeki olumsuz etkiler artmakta. Çocuk her gün, kaldığı evin sakinlerinin rahatça dışarıya çıktıklarını görüyor, ancak kendisi tek başına kalıyor. Bu durumla başa çıkabilmek için kendine baskı uyguluyor. Sanki çocuk kendi kendisinin gardiyanıymış gibi hissediyor ve öyle davranıyor. Bazen de, aile fertlerinden biri çocuğun zihninde bu göreve soyunuyor ve çocuğun gardiyanıymış gibi onun evden çıkmasını yasaklıyor(!). Hasan FEREC, tutuklu çocukların dar bir alanda hiçbir şey yapmaz vaziyette tutulmaması gerektiğini söylüyor. Bazı çocuklar, sosyal çevrelerinin genişliğinden, ev hapsinin etkisini daha az hissediyorlar. Arkadaşları, çocukları sık sık ziyaret ettiğinden, zihinleri dağılıyor ve ev hapsinde oldukları hissinden biraz uzaklaşıyorlar. 33

35 ÖZET VE ÖNERİLER Bu çalışmamızda; Kudüs te özellikle 2014 yılında çocuk tutuklamalarının zirveye ulaşması sebebiyle, tutuklanan çocukların ihlal edilen haklarının en önemlilerini tespit ederek delilleri ile birlikte bir rapor halinde sizlere sunmaya çalıştık. Dört ana bölüme ayırdığımız raporda, çiğnenen yasaları açıkladık ve bunları tutuklamalara maruz kalmış mağdur çocukların ifadeleriyle destekledik. Ev hapsi ile ilgili kanunların bilgisini sunduk ve özellikle ev hapsinin tutuklanan çocuklara ve ailelerine olan olumsuz etkilerini zikretmeye çalıştık. Raporun sonunda da bazı tavsiyeleri konu ile ilgilenen müesseselere ve araştırmacılara vermeye çalışacağız. Birincisi: Biz, işgalci yönetimin haksız tutuklamalarıyla ilgili hukuki bilinçlenmenin ve bu konudaki çalışmaların artırılmasının bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Çocuklara, tutuklanma süresince karşılaşacakları haksızlıklara karşı nasıl bir tavır sergilemeleri gerektiği ve durumun üzerlerinde oluşturabilecek etkilerini nasıl en aza indirebilecekleri bilincinin önceden verilmesi son derece önem arz etmektedir. Çünkü mağdur çocukların ve ailelerin yaşadığı tecrübelere binaen; bazı temel-hukuki bilgilere sahip olan çocukların, bilmeyenlere göre daha az zarar gördükleri görülmüştür. Bu sebeple; konuyla ilgili halka yönelik aydınlatıcı konferans ve derslerin planlanması; basın ve yayında mevzunun gündemde tutulması gerekmektedir. İkincisi: Kudüslü çocukların haksız yere tutuklanıyor olması, sadece hukukçuları ilgilendiren bir mesele değildir. Bu mevzu, eğitimcileri, rehber öğretmenleri, psikologları ve aktivistleri de aynı oranda ilgilendirmektedir. Bu nedenle; Kudüs te farklı alanlarda çalışan tüm müesseselerin, çocukların durumlarını 34

36 daha da düzeltmek için ortak çalışmalar düzenlemeleri ve güçlerini birleştirmeleri gerekmektedir. Çünkü tutuklanan çocuk sadece onu savunan bir avukata muhtaç değil, okulundan da sürekli kendisini takip eden birilerinin olduğunu hissetmelidir ki eğitimden soğumasın ve okulla irtibatı kesilmesin. Aynı zamanda hem çocuğa hem de ailesine, ihtiyaç olduğunda gerekli psikolojik destek sağlanabilmelidir. Üçüncüsü: Filistin müesseseleri tarafından, ev hapsinin sorunlarını çözecek ilgili bir birim oluşturmalı; kanuni icraatları takip ederek tutuklu çocukların sorunları azaltılmalıdır. Buna ilave olarak; ev hapsindeki çocuklara eğitici ve dinlendirici programlar sunulmalıdır. Böylece boş zamanları ve rutin hayatları daha faydalı hale getirilmelidir. Dördüncüsü: Uluslararası kurum ve hukuk örgütleri, işgalci devletin de altına imzasını attığı Uluslararası Çocuk Haklarını Koruma Sözleşmesi ndeki kanunlara riayet etmesi hususunda İsrail e baskı uygulamalıdır. Bununla birlikte; ulusal hukuk cemiyetleri de, işgal askerlerine ve sorgu memurlarına, özellikle 4. Oda olarak da bilinen çocukların sorgulandığı odada olup bitenler hakkında şikâyette bulunmalıdır. Yalnız, konu hakkında insan hakları cemiyetlerine verdikleri ifadelerde dikkatli ve net olmaları hususunda halkın bilgilendirilmesi gerekmektedir ki yapılacak şikayetlerden bir sonuç alınabilsin. 35

KUDÜS TE ÇOCUK TUTUKLAMALARI

KUDÜS TE ÇOCUK TUTUKLAMALARI KUDÜS TE ÇOCUK TUTUKLAMALARI Kapak ve Sayfa Düzeni Ahmet Yanar Baskı ve Cilt Umut Matbaası Fatih Caddesi Yüksek Sokak No: 11/1 Merter / İstanbul 0212 637 04 11 ULUSLARARASI HÜRRİYET VE ADALET DERNEĞİ Hürriyet

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kudüs İnsan Hakkı İhlalleri Raporu KUDÜS İNSAN HAKKI İHLALLERİ RAPORU. Uluslararası Adalet ve Hürriyet Derneği

Kudüs İnsan Hakkı İhlalleri Raporu KUDÜS İNSAN HAKKI İHLALLERİ RAPORU. Uluslararası Adalet ve Hürriyet Derneği KUDÜS İNSAN HAKKI İHLALLERİ RAPORU Uluslararası Adalet ve Hürriyet Derneği Mayıs 2015 KUDÜS İNSAN HAKKI İHLALLERİ RAPORU Uluslararası Adalet ve Hürriyet Derneği (UAHDER) Mayıs 2015 UAHDER Hürriyet Mah.

Detaylı

LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu - 2008

LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu - 2008 LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu - 2008 Hazırlayan: LGBTT Hakları Platformu Baskı Öncesi Hazırlık: Emir Birant, Barış Sulu İlk Basım: Ocak 2009, Ankara Baskı ve Cilt: Ayrıntı Basımevi, Ostim, Ankara

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN

ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN Uluslararası Af Örgütü dünya çapında 150 den fazla ülke ve bölgede 2.8 milyon üyesi,

Detaylı

Uluslararası kurum ve kuruluşların barınma hakkının sağlanmasına ilişkin tavsiyeleri

Uluslararası kurum ve kuruluşların barınma hakkının sağlanmasına ilişkin tavsiyeleri SAHA ARASTIRMASI,,,,,,,,,, Çingene gruplarının, şehir nüfusunun geri kalanından uzak bölgelere taşınması, Türkiye genelindeki kentsel düzenlemelerin dikkat çekici bir özelliğidir. Yerinden edilen grubun

Detaylı

15. OLAĞAN GENEL KURULU

15. OLAĞAN GENEL KURULU İSTANBUL BAROSU BARO MECLİSİ 15. OLAĞAN GENEL KURULU 14 Temmuz 2007 BAŞKAN: Zeki DİREN -----&---- Gündem Maddesi 1-2: Açılış, Avukat Hakları Merkezinin Meslek Sorunlarıyla İlgili Sunumu -----&----- (Saygı

Detaylı

Tutuklu ve Hükümlü Hakları Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı ÇALIŞTAYI

Tutuklu ve Hükümlü Hakları Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı ÇALIŞTAYI Tutuklu ve Hükümlü Hakları Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı ÇALIŞTAYI 0312 472 37 73 0312 472 37 73 12.12.2013 Tutuklu ve Hükümlü Hakları Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü

Detaylı

ENGELLİLERİN ADALETE ERİŞİM HAKKI: ADLİ YARDIM VE BİLGİ EDİNMEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ENGELLİLERİN ADALETE ERİŞİM HAKKI: ADLİ YARDIM VE BİLGİ EDİNMEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ENGELLİLERİN ADALETE ERİŞİM HAKKI: ADLİ YARDIM VE BİLGİ EDİNMEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 25.04.2013 tarihinde gerçekleştirilen Engellilerin Adalete Erişim Hakkı: Adli Yardım ve Bilgi Edinmede

Detaylı

Giriş... 5. Metodoloji... 7. Ayrımcılığın önlenmemesi: Hükümetin duyarsızlığı ve yasal korumaların eksikliği... 8. Hükümetin düşmanca tutumu...

Giriş... 5. Metodoloji... 7. Ayrımcılığın önlenmemesi: Hükümetin duyarsızlığı ve yasal korumaların eksikliği... 8. Hükümetin düşmanca tutumu... İÇİNDEKİLER Giriş... 5 Metodoloji... 7 Ayrımcılığın önlenmemesi: Hükümetin duyarsızlığı ve yasal korumaların eksikliği... 8 Hükümetin düşmanca tutumu... 8 LGBT hakları reformu yapılmıyor... 9 Yasaların

Detaylı

LGBTT BİREYLERİN İNSAN HAKLARI RAPORU

LGBTT BİREYLERİN İNSAN HAKLARI RAPORU LGBTT BİREYLERİN İNSAN HAKLARI RAPORU 2007 LGBTT Bireylerin İnsan Haklarını İzleme ve Hukuk Komisyonu Eşcinseller için farklı bir Türkiye var mı? Toplumun her kesiminde lezbiyen, gey, biseksüel, travesti

Detaylı

DÖNER KAPIDA SIKIŞIP KALANLAR

DÖNER KAPIDA SIKIŞIP KALANLAR DÖNER KAPIDA SIKIŞIP KALANLAR Avrupa Birliği Türkiye/Yunanistan Girişindeki Iraklı ve Diğer Sığınmacı ve Göçmenler Özet, Temel Tavsiyeler, Seçilmiş Tanıklıklar ve Türkiye ile ilgili Bölümler Raporun tamamı

Detaylı

NE BİR HASTALIK NE DE BİR SUÇ TÜRKİYE DE LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL VE TRANS BİREYLER EŞİTLİK İSTİYOR

NE BİR HASTALIK NE DE BİR SUÇ TÜRKİYE DE LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL VE TRANS BİREYLER EŞİTLİK İSTİYOR NE BİR HASTALIK NE DE BİR SUÇ TÜRKİYE DE LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL VE TRANS BİREYLER EŞİTLİK İSTİYOR Uluslararası Af Örgütü dünya çapında 150 den fazla ülke ve bölgede 3 milyondan fazla destekçisi, üyesi

Detaylı

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ www.aileavukatligi.org AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR10/12/SKA/0100 referans

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU

ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARI VE EĞİTİMEVLERİ İNCELEME RAPORU I. GİRİŞ Komisyonumuzun 5 Kasım 2009 tarihli 33. toplantısında aldığı kararla, Çocuk ve Gençlerin Kaldığı Ceza İnfaz Kurumlarında

Detaylı

BAŞAK AİLESİ CEZA DAVASI İNCELEME RAPORU (CEMAL BAŞAK BİRCAN BAŞAK)

BAŞAK AİLESİ CEZA DAVASI İNCELEME RAPORU (CEMAL BAŞAK BİRCAN BAŞAK) BAŞAK AİLESİ CEZA DAVASI İNCELEME RAPORU (CEMAL BAŞAK BİRCAN BAŞAK) 7 EYLÜL 2012 MAZLUMDER İstanbul Şubesi Hazırlayanlar Av. Kaya KARTAL (Yönetim Kurulu Üyesi) Eyyup AKINCI (Hak İhlalleri Komitesi Üyesi)

Detaylı

TWITTER VE YOUTUBE YASAKLARI

TWITTER VE YOUTUBE YASAKLARI ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ ÜYE VE DESTEKÇİLERİ İÇİN 2014/1 TWITTER VE YOUTUBE YASAKLARI Başbakan ya da danışmanlarından biri bir sosyal medya şirketini arayarak bir içeriği kaldırmalarını emredebilir mi? Uluslararası

Detaylı

Türkiye deki Mültecilik Olgusu ve Festus Okey Vakası

Türkiye deki Mültecilik Olgusu ve Festus Okey Vakası KRONİK Türkiye deki Mültecilik Olgusu ve Festus Okey Vakası Günsu Usanmaz, A.Ü. S.B.F. Uluslararası İlişkiler Doktora Öğrencisi Seda Güven, A.Ü. S.B.F. Afrika Çalışmaları Yüksek Lisans Öğrencisi Giriş

Detaylı

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir.

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir. PSİKOLOJİK ŞİDDET Öncelikle ben bize bu imkânı tanıdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bu okulda cidden pratik açısından çok az şey yapılıyor. Bu çalışmaların bana çok şey kattığını söylemek isterim.

Detaylı

Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ba kalarına da öyle davran, çocuklar dâhil!

Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ba kalarına da öyle davran, çocuklar dâhil! Ekim 2010 Sayı 25 ISSN 1306-5297 Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM tarafından yürütülen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi Projesi bültenidir, iki ayda bir yayımlanır. Kendine nasıl

Detaylı

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL Özgür Sevgi GÖRAL Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL www aep gov.tr www agoivl.etr Özgür Sevgi Göral Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

[LGBT BİREYLERİN İNSAN HKLARI RAPORU 2009] LGBTT Hakları Platformu

[LGBT BİREYLERİN İNSAN HKLARI RAPORU 2009] LGBTT Hakları Platformu 2009 [LGBT BİREYLERİN İNSAN HKLARI RAPORU 2009] LGBTT Hakları Platformu 2009 LGBTT ler İçin Zor Bir Yıl Oldu LGBTT Bireyler için 2009 yılı zor bir yıl oldu. Nefret cinayetleri, medyanın yoğun homofobik

Detaylı

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 170 Ocak 2014 Mahkeme nin İçtihat Bilgi ve Yayınlar Dairesi tarafından derlenen bu Bilgi Notu, Yazı İşleri Müdürlüğü nün özel

Detaylı

Örnek Ceza Davası İnceleme Raporu (Cemal Başak Bircan Başak)

Örnek Ceza Davası İnceleme Raporu (Cemal Başak Bircan Başak) Örnek Ceza Davası İnceleme Raporu (Cemal Başak Bircan Başak) RAPORUN KONUSU B aşvurucu Bircan Başak ve Cemal Başak 07.02.2011 tarihinde Av. Tolga Çiftçi ile birlikte Mazlumder e başvurarak; İstanbul 2.

Detaylı

Her Devrin Olağan Şüphelileri Kadınlar!

Her Devrin Olağan Şüphelileri Kadınlar! ISSN 1305-7561 8 MART 2013 ÖZEL SAYISI Her Devrin Olağan Şüphelileri Kadınlar! 8 Mart, Mücadele Eden Tüm Kadınların Günü! Adalete Erişim ve İzmir'de Kadın Feminist Hukuk Mümkün mü? Kadın Avukat Olmaya

Detaylı

Kadının İnsan Hakları

Kadının İnsan Hakları Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI 0312 472 37 73 0312 472 37 73 06.03.2014 Kadının İnsan Hakları ÇALI TAYI ANKARA, 06.03.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI

Detaylı

TÜRKİYE 2013 İNSAN HAKLARI RAPORU

TÜRKİYE 2013 İNSAN HAKLARI RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ TÜRKİYE 2013 İNSAN HAKLARI RAPORU Türkiye çok partili parlamenter sistemi ve yetkileri sınırlı cumhurbaşkanı olan anayasal bir cumhuriyettir. Yasama yetkisini tek meclisli parlamento (Büyük

Detaylı

TÜRKİYE 2013 İNSAN HAKLARI RAPORU

TÜRKİYE 2013 İNSAN HAKLARI RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ TÜRKİYE 2013 İNSAN HAKLARI RAPORU Türkiye çok partili parlamenter sistemi ve yetkileri sınırlı cumhurbaşkanı olan anayasal bir cumhuriyettir. Yasama yetkisini tek meclisli parlamento (Büyük

Detaylı

Uluslararası Af Örgütü nün dünü ve bugünü

Uluslararası Af Örgütü nün dünü ve bugünü ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ ÜYE VE DESTEKÇİLERİ İÇİN 2012/2 ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ Uluslararası Af Örgütü nün dünü ve bugünü Deniz ölüm gibiydi, Lampedusa ise yaşam Hukuksuzca sınır dışı edilen mülteciler...

Detaylı

Türkiye Kadınlara yönelik gözaltında cinsel iddete son!

Türkiye Kadınlara yönelik gözaltında cinsel iddete son! Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kadınlara yönelik gözaltında cinsel iddete son! ubat 2003 AI Index: EUR 44/006/2003 INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM İçindekiler

Detaylı