Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı"

Transkript

1 TIP HUKUKU

2

3 Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı TIP HUKUKU 3. Baskı Tıbbi Müdahaleden Dolayı Hukuksal Sorumluluk Sağlık Kuruluşlarının Kurumsal Sorumluluğu Hekim ve Hastanın Yükümlülükleri Tıp Ceza Hukuku Malpraktis Ankara 2010

4 Tıp Hukuku Prof. Dr. Hakan HAKERİ Hukuk Kitapları Dizisi: 816 ISBN Üçüncü Baskı: Nisan Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: İlhan Eroğlu Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: Sıhhiye, ANKARA Tel: (0 312) (Pbx), Faks: (0 312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Strazburg Cd. No: 23 Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abidei Hürriyet Caddesi 179/E (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli- İSTANBUL Tel: (0-212) Web Adresi: E posta: Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Önsöz Geçtiğimiz yılın Ekim ayında ikinci baskısını yaptığımız bu kitabın daha da genişletilmesi için zaman bulmaya çalışırken, yayınevinden kitabın tükendiği bilgisi geldi. Tıp hukukunun ülkemizde gördüğü ilgiyi göstermesi açısından çok olumlu olan bu gelişme karşısında, geniş kitap fikri geri planda kaldı ve hem büyük kitabın hem de bu kitabın tükenmiş olması nedeniyle, acil bir baskı yapmak durumunda kaldık. Geniş kitap için çalışmalarım devam ediyor. Umarım yaz aylarında bu çalışmayı tamamlamış olurum ve bu kitabın kapsamlı baskısı sonbahar aylarında okuyucu ile buluşmuş olur. Bu baskıda özellikle maliyetinin artmaması için kitabı çok genişletmedim. Sadece bazı küçük tashihler ile çok ayrıntılı olmayan eklemeler yaptım. Aynı kaygılar nedeniyle, atıflar ve bibliyografya konusunda okuyucunun kapsamlı baskıyı beklemesi gerekiyor. Kitabın yararlı olmasını dilerken, başta Koray Seçkin ve İlhan Eroğlu olmak üzere Seçkin Yayınevi mensuplarına ve eleştiri ve katkılarını esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Hakan Hakeri Mart 2010 Atakum/Samsun

6

7 İçindekiler Önsöz Bölüm TIP HUKUKUNA GİRİŞ 1. ÖN AÇIKLAMALAR KAVRAM HUKUKSAL KAYNAKLAR YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI ADLİ TIP KURUMU Bölüm TIP HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 1. HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ HEKİMLİK MESLEĞİNİN İCRASINDA MESLEKİ ÖZERKLİK...33 I. Genel Olarak II. Şifa Garantisi Yasağı DİKEY VE YATAY İŞBİRLİĞİ...46 I. Genel Olarak II. Sorumluluk Alanlarının Bölünebilirliği: Bağımsız Sorumluluk Prensibi III. Güven İlkesi IV. Sorumlunun Belirlenmesindeki Güçlükler A. Tek Hekimin Çalıştığı Muayenehanelerde B. Birden Fazla Hekimin Müştereken Çalıştığı Polikliniklerde C. Danışma ve Vekâlet D. Başka Yerde Yaptırılan Tetkik ve Tahlil Sonuçlarına Güvenilmesi E. Ücretsiz Tedavilerde Sorumlunun Belirlenmesi... 55

8 8 Tıp Hukuku 4. ORGAN VE DOKU NAKLİ...56 I. Kavram II. Hukuksal Temel ve Kapsam III. Organ ve Doku Nakli Çeşitleri A. Ölülerden Organ Nakli Ölüm Halinin Belirlenmesi Ölünün Kendi Geleceğini Belirleme Hakkına Saygı Gösterilmesi B. Canlılardan Organ Nakli KLİNİK ARAŞTIRMA (İNSAN ÜZERİNDE DENEY VE DENEME)...64 I. Giriş II. Kavram III. İlaç Araştırmalarında Safhalar A. Faz I B. Faz II C. Faz III D. Faz IV E. İlaç Araştırmaları Safhalarının Ceza Kanunu Bakımından Değerlendirilmesi.. 69 IV. İnsan Üzerinde Deney ve Denemenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Koşullar A. İnsan Üzerinde Deneyin Şartları Yetişkinler Üzerinde Deneyin Şartları a. Yetkili Kurul veya Makamlardan İzin Alınması b. Deneyin Önce İnsan Dışı Deney Ortamında veya Yeterli Sayıda Hayvan Üzerinde Yapılmış Olması c. Deneyin İnsan Sağlığı Üzerinde Öngörülebilir Zararlı ve Kalıcı Bir Etki Bırakmaması d. İnsan Onuruyla Bağdaşmayacak Ölçüde Acı Verici Yöntemlerin Uygulanmaması e. Aydınlatma ve Rıza Şartı f. Menfaat Yasağı Çocuklar Üzerinde Deneyin Şartları B. İnsan Üzerinde Denemenin Şartları Yetişkinler Üzerinde Denemenin Şartları Çocuklar Üzerinde Denemenin Şartları... 83

9 İçindekiler 9 3. Bölüm TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN ŞARTLARI 1. GENEL BİLGİLER ŞARTLAR...85 I. Tıbbi Müdahalenin Bir Sağlık Personeli Tarafından Yapılması A. Genel Olarak B. Hekim Olma Şartı Genel Olarak Uzmanlık Şartı Öğrencilerin Yaptığı Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu Sorunu Sağlık Personeli Olmayan Kimselerin Yaptığı Tıbbi Müdahaleler Nedeniyle Sorumlulukları II. Aydınlatma ve Rıza A. Temel Kurallar B. Aydınlatma Çeşitleri Tedavi Aydınlatması (Güvenlik Aydınlatması) a. Kavram b. Teşhise Yönelik Aydınlatma c. İlaç ve Tıbbi Malzeme Otonomi (Karar) Aydınlatması a. Temel Sorunlar b. Otonomi Aydınlatmasının Çeşitleri aa. Genel Olarak bb. Teşhis Aydınlatması cc. Süreç Aydınlatması dd. Alternatifler Konusunda Aydınlatma ee. Müdahale Yapılmamasının Sonuçları Konusunda Aydınlatma Riziko Aydınlatması C. Özel Durumlarda Aydınlatma Kısırlaştırma ve Özürlü Cenin Tıptaki Yeni Teşebbüsler Hekim Hatası Hekimin Tecrübesi Masraflar ve Ekonomik Zorunluluklar Ticari Yarar

10 10 Tıp Hukuku 7. Kalite Aydınlatması Hekimin Hastalığı D. Aydınlatılacak Kişi E. Aydınlatma Yükümlüsü F. Aydınlatmanın Zamanı G. Aydınlatmanın Kapsamı H. Aydınlatmanın Şekli I. Aydınlatmanın Mümkün Olmaması ve Ameliyat Sırasında Aydınlatma J. Aydınlatma Zorunluluğunun Bulunmadığı Durumlar Aydınlatmadan Vazgeçme Hastanın Bilgisinin Bulunması Aydınlatmanın Olumsuz Etkide Bulunması Acil Haller Aydınlatmanın Hasta Bakımından Anlamını Yitirmiş Olması Psikiyatri Hastalarının Aydınlatılması Aydınlatmanın Uygulanabilir Olmaması K. Aydınlatmanın Geri Alınması, Düzeltilmesi L. Aydınlatmada Nedensellik Bağı Sorunu M. Hukuka Aykırı Aydınlatmanın Sonuçları Tedavi Aydınlatmasının İhlali Durumunda Otonomi Aydınlatmasının İhlali Durumunda N. Yanılgı ve İspat Sorunları O. Rıza Genel Olarak Rıza Açıklaması Rıza Verme Yetkisi (Rıza Ehliyeti) a. Genel Olarak b. Çocuklar Bakımından Rıza Ehliyetinin Belirlenmesi c. Kanuni Temsilcinin Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermemesi d. Rıza Yeteneği Bulunmayan Yetişkinlerde Kanuni Temsilcinin Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermemesi Rızanın Kapsamı Rızanın Aranmadığı Haller a. Kamu Sağlığının Korunmasına İlişkin Düzenlemeler aa. Genel Olarak bb. Genel Önleyici Aşı Zorunluluğu cc. Yurt Dışından Gelenlere Zorla Tıbbi Müdahale Yapılması

11 İçindekiler 11 b. Akıl Hastaları ile İlgili Düzenlemeler aa. Genel Olarak bb. Uluslararası Standartlar c. Ceza Hukukunun Öngörmüş Olduğu Düzenlemeler aa. Ceza Hukuku Yaptırımları bb. Ceza Yargılamasından Kaynaklanan Tıbbi Müdahaleler cc. Ceza İnfaz Kurumlarındaki Tıbbi Müdahaleler d. Diğer Hukuk Dallarındaki Düzenlemeler Tıbbi Müdahalenin Rızaya Rağmen Hukuka Aykırılığı Varsayılan Rıza a. Genel Olarak b. Ameliyatın Genişletilmesi c. Önceki İrade Açıklamalarının Geçerliliği Rızayı Sakatlayan Haller Rıza Formu P. Aydınlatma ve Rıza Konusundaki Yanılgının Sonuçları Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Yanılma Hukuksal Yanılgı III. Tıp Biliminin Verilerine Göre Zorunlu ve Bu Verilere Uygun Tıbbi Müdahale A. Endikasyon (Zorunluluk) Kavram Tıbbi Endikasyon Olmaksızın Yapılan Tıbbi Müdahaleler a. Deneysel Nitelikli Tıbbi Müdahaleler b. Şekil veya Fonksiyon Değiştirici Tıbbi Müdahaleler c. Üçüncü Kişi Yararına Yapılan Tıbbi Müdahaleler d. Sünnet Değerlendirme B. Özenli Tıbbi Müdahale Bölüm HEKİM VE HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. Genel Olarak II. Hekimin Kişisel Edim Yükümlülüğü A. Kişisel Edim Kavramı B. Temsil Edilebilir Edimler C. Temsil Edilemeyen Edimler

12 12 Tıp Hukuku III. Öykü Alma Yükümlülüğü A. Kavram B. Hekimin Öykü Alma Yükümlülüğü IV. Muayene Yükümlülüğü V. Teşhis Yükümlülüğü A. Teşhis Kavramı B. Teşhis Türleri C. Hekimin Teşhis Yükümlülüğü D. Doğum Öncesi Teşhis E. Teşhisi Kontrol Yükümlülüğü F. Uzaktan Teşhis Yasağı VI. Hekimin Tedavi Yükümlülüğü A. Hekimin Tedavisi B. Tedavi Yükümlülüğü ve Hukuksal Temelleri Genel Olarak Özel Durumlar a. Hekimin Hastayı Reddetmesi b. Acil Durumlar C. Zamanında Tedavi Yükümlülüğü D. Uzaktan Tedavi Yasağı Genel Olarak Tele-Tıp E. Hekimin Tedavi Yükümlülüğünün Sınırları Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı Hastanın Tedaviyi Ret Hakkı a. Genel Olarak b. Tedaviyi Ret Hakkının İçeriği c. Hamile Kadının Tedaviyi Ret Hakkı Ağır Özürlü Yeni Doğan Çocuklar Bakımından Tedavi Yükümlülüğünün Sınırları AIDS Hastasını Tedavi Yükümlülüğü Hekimin Kürtajı Ret Hakkı Hekimin Etkisiz Tedaviyi Sona Erdirme Hakkı VII. Reçete Yazma Yükümlülüğü A. Kavram B. Reçetenin Hukuksal Niteliği C. Reçete Düzenlemenin Hukuksal Dayanağı

13 İçindekiler 13 D. Reçetenin Şekli E. Reçete Düzenleme Yükümlülüğünün İçeriği VIII. Tıbbi Teknik Kullanma Yükümlülüğü A. Tıbbi Teknik Standardın Uygulanması Yükümlülüğü B. Tıbbi Teknik Araçların Bakımı ve Kontrolü IX. Tedaviyi Kesme Yükümlülüğü A. Tedaviyi Kesme ve Sözleşmeyi Sona Erdirme B. Tedaviyi Kesme Nedenleri C. Ölmekte Olan Hastalarda Tedavinin Kesilmesi X. Kayıt Tutma Yükümlülüğü A. Genel Olarak B. Kayıt Tutma Yükümlülüğünün Türü, İçeriği ve Kapsamı Kayıt Tutma Yükümlülüğünün Amacı Kayıt Tutma Yükümlülüğünün İçerik ve Kapsamı Kayıtların Şekli Kaydın Zamanı Kayıt Tutma Yükümlülüğünün İhlalinin Sonuçları C. Kayıtları İnceleme Hakkı Hukuksal Dayanak Kayıtları İnceleme Hakkının Çeşitleri a. Dava Dışı İnceleme Hakkı b. Dava Dolayısıyla İnceleme Hakkı Kayıt İnceleme Hakkına İlişkin Diğer Hususlar Kayıtların Düzeltilmesini İsteme XI. Sır Saklama Yükümlülüğü XII. Organizasyon Yükümlülükleri XIII. Kullanılan Ürün ve İlaçlarla İlgili Yükümlülükler XIV. Bilirkişilik Yapma Yükümlülüğü XV. Kimlik Tespiti Yapma Yükümlülüğü HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. İşbirliği Yükümlülüğü II. Hastanın Hekimin Tavsiyelerine Uyma Yükümlülüğü III. Katlanma Yükümlülüğü A. Kavram B. Yasal Katlanma Yükümlülükleri C. Diğer Katlanma Yükümlülükleri

14 14 Tıp Hukuku IV. Hastanın Bildirme Yükümlülüğü V. Ücret Ödeme Yükümlülüğü Bölüm HATALI TIBBİ UYGULAMA VE TAZMİNAT SORUMLULUĞU 1. HATALI TIBBİ UYGULAMA (MALPRAKTİS) I. Genel Olarak II. Tıbbi Standart A. Kavram B. Tıbbi Standarttan Sapma: Yeni Yöntemler III. Uygulama Hatası (Tıbbi Hata) A. Kavram B. Hata (Malpraktis) Örnekleri Teşhis Hatası Tedavi Hatası a. Müdahalenin Yapılmaması b. Hasta Vücudunda Yabancı Madde Unutulması c. Eksik Ön Muayene ve Yetersiz Hasta Öyküsü Alma d. Teşhise Yönelik Gerekli Tetkiklerin Yapılmaması e. Yanlış Tedavi Yöntemi Seçme f. Kontrol, Gözetim ve Uyarı Hatası g. Tedavi Sonrası Danışma ve Tavsiye Hataları h. Organ ve Hasta Karıştırma i. Ölçüsüz Tıbbi Müdahale j. Bir Komplikasyonun Fark Edilememesi k. Hatalı Ameliyat Tekniği l. Teknik Aletlerin Kullanılmasında Yapılan Hatalar m. Derhal Hastaneye Yapılması Gereken Sevkin Yapılmaması, Uzman Hekime Çok Geç Danışılması n. Enfeksiyon ve Hijyen Kurallarına Uyulmaması o. Üçüncü Kişileri Uyarmama Organizasyon Kusuru a. Genel Olarak b. Özel Hastaneler

15 İçindekiler Üstlenme Kusuru a. Genel Olarak b. İlk Ameliyat Uygulamadan Ağır Hata Örnekleri Hekimin Uygulama Hatasını Hastaya Bildirme Yükümlülüğü Hatalı Tıbbi Uygulamanın Belirlenmesi TAZMİNAT SORUMLULUĞU I. Maddi Tazminat II. Manevi Tazminat III. Nedensellik Bağı Bölüm TIP CEZA HUKUKU 1. TIBBİ MÜDAHALENİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ I. Temel Tartışma: Hekimin Tıbbi Müdahalesinin Cezasızlığının Hukuksal Dayanağı Nedir? A. Tipikliğin Bulunmaması B. Maddi Unsurun Gerçekleşmemesi C. Manevi Unsurun Gerçekleşmemesi D. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygun Olması Hakkın Kullanılması Hastanın Rızası Birden Fazla Hukuka Uygunluk Nedeni Kabul Eden Görüşler II. Görüşüm HEKİMLER TARAFINDAN İŞLENEBİLECEK SUÇLAR VE KABAHATLER I. Kasten Öldürme ve Yaralama Suçları A. Genel Olarak B. Aydınlatma, Rıza ve Kasten Öldürme/Yaralama Suçları Genel Olarak Ceza Mahkemesi Kararlarında Aydınlatma Zorunluluğu ve Sonuçları C. Hekimin Hastanın Ölümüne Yardımı (Ötanazi) Sorun

16 16 Tıp Hukuku 2. Hayatta Tutma Yükümlülüğü ve Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı Çeşitli Ötanazi Türleri ve Hukuksal Sonuçları a. Aktif Ötanazi b. Dolaylı Ötanazi c. Pasif Ötanazi D. Zorunluluk Hali II. Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi III. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları A. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçlarına İlişkin Müşterek Açıklamalar Ön Açıklama: Aydınlatma, Rıza ve Malpraktis İlişkisi Taksir Kavramı Hareket Neticenin Öngörülebilir Olması ve Bilinçli-Basit Taksir Ayırımı Özen Yükümlülüğünün İhlali Özen Yükümlülüğü İhlalinin Tespiti (Yüksek Sağlık Şurası-Adli Tıp Kurumu) Nedensellik Bağı B. Taksirle Öldürme Suçu C. Taksirle Yaralama Suçu Korunan Hukuksal Yarar ve Suçun Konusu Yaralama Kavramı Nitelikli Haller Soruşturma ve Kovuşturma IV. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama V. Hasta ile Cinsel İlişki Kurma VI. İnsan Üzerinde Deney ve Denemenin Cezalandırılabilirliği VII. Organ veya Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu A. Organ veya Doku Naklinin ve Ticaretinin Cezalandırılabilirliği B. Organ ve Doku Nakli Kanunu ve Türk Ceza Kanunu İlişkisi C. Nakil Eyleminin Niteliği ve Ceza Hukuku Yönünden Sonuçları D. Organ veya Doku Ticareti Suçu E. Zorunluluk Hali F. Etkin Pişmanlık VIII. Çocuk Düşürtme A. Genel Olarak B. Korunan Hukuksal Yarar C. Suçun Konusu D. Maddi Unsur

17 İçindekiler 17 E. Manevi Unsur F. Hukuka Uygunluk Nedenleri Süre Esaslı İsteğe Bağlı Rahim Tahliyesi Çocuk ile Onu Takip Edecek Nesiller Açısından Ağır Maluliyet (Özürlülük Endikasyonu) Zorunluluk Hali G. Nitelikli Haller H. Teşebbüs I. İştirak İ. İçtima J. Yanılgı K. Cezasızlık Sebebi L. Yaptırım IX. Kısırlaştırma ve Hadımlaştırma A. Kısırlaştırma Genel Olarak Kısırlaştırmanın Cezalandırılabilirliği B. Hadımlaştırma Genel Olarak Hadımlaştırmanın Cezalandırılabilirliği X. Hürriyeti Tahdit Suçu XI. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme (Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlali) Suçu A. Genel Olarak B. Korunan Hukuksal Yarar C. Suçun Unsurları Maddi Unsur Manevi Unsur Hukuka Uygunluk Nedenleri a. Hastanın Rızası aa. Genel Olarak bb. Varsayılan Rıza b. Zorunluluk Hali c. Bildirme Yükümlülüğü d. Basının Haber Verme Hakkı D. Nitelikli Haller E. Yanılgı

18 18 Tıp Hukuku F. Bazı Hekim Faaliyetleri Açısından Kişisel Verileri Açıklama Suçu Resmi Bilirkişi Hekim Adli Tabip Kovuşturma Organlarının Bilgi Talebi XII. Belgede Sahtecilik A. Genel Olarak B. Kamu Görevlisi Olmayan Sağlık Mesleği Mensubunun Belgede Sahteciliği Suçun Unsurları Nitelikli Haller XIII. İrtikap Suçu XIV. Görevi Kötüye Kullanma A. Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Kazanç Sağlamak B. Görevin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek, Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Kazanç Sağlamak C. Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olmak ya da Kişilere Haksız Bir Kazanç Sağlamak Koşulu D. Yükümlülüklerin Çatışması XV. Kamu Görevlisinin Ticareti Suçu XVI. Bilirkişi Hekimin Cezai Sorumluluğu A. Genel Olarak B. Bilirkişilik Görevinin Yapılmaması C. Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik XVII. Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi XVIII. Genital Muayene XIX. Hekim Olmadığı Halde Hasta Tedavi Etme veya Hekim Unvanını Takınma XX. Kabahatler A. Yetkisiz Hekimlik B. Bazı Normlara Aykırılık C. Yetkisiz Diş Hekimliği Yapmak D. Hastanın Rızası Olmaksızın Tıbbi Müdahale Yapmak