ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR"

Transkript

1 ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TÜRK DİLİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi İçin : -

2 A Türk Dili II DİKKAT! A Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Türk Dili II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlış yapılmış r? A) Küçük pencereden vuran güneş, evi aydınla yordu. B) Ağrı ve Cudi dağları Türkiye'nin en yüksek noktalarıdır. C) Bu tarihî eserler - her ne kadar bakımsız olsalar da - çok kıymetlidir. D) Karşıdaki adam, "buraya gelmeyin." diye bağırıyordu. E) Trabzon, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alır. 4. Yazılı anla mla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? A) Yazılı anla m, bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlar. B) Duygu ve düşünceleri anlatmanın en etkili yollarından biri yazılı anla mdır. C) Yazılı anla m, insanlığın ortaya çıkışından beri kullanılan bir anla m tarzıdır. D) Yazılı anla mın birtakım ilkeleri vardır. E) Yazılı anla mın en önemli aşamalarından biri de konu sınırlandırmadır. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmış r? A) Mehmet Âkif yılları arasında yaşadı. B) Erzurum-İstanbul arası uçakla iki saat sürer. C) Tepenin üzerinde irili-ufaklı evler vardı. D) Mahalledeki herkes - karşı komşumuz hariç - beni severdi. 5. Bir kişinin kendi hayat öyküsünü anla ğı yazı türü A) Otobiyografi B) Biyografi C) Mektup D) Anı E) Sohbet 3. E) Hesabı hemen kâğıda yazdı: =27 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anla m bozukluğu vardır? A) Aile fertlerine sürekli destek olmalıyız. B) Spor yaparak formumu tutmaya çalışıyorum. C) Gelecek yıl sizinle ta le çıkalım. D) Yarın arkadaşlarımla burada buluşacağım. E) Seninle on yıl önce tanışmış k. 6. Herhangi bir konu hakkında ilgili kişilerle görüşüp bilgi toplanarak hazırlanan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Deneme B) Mektup C) Gezi yazısı D) Röportaj E) Makale 2013ORT22-C2 37

3 Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin özelliklerinden biri değildir? A) Olayda başlangıç ve son mutlaka belirlidir. B) Olaylarda anla lan şahıslar konuya uygun olarak seçilir. C) Serim, düğüm ve çözüm bölümleri çok önemli değildir. D) Mekân son derece önemlidir. E) Anla mda ayrın önemli bir yer tutar. "Bu hastalık ölümlere, ha a sara nöbetlerine neden olabilir." cümlesindeki anla m bozukluğunun sebebi A) Man k hatası B) Özne-yüklem uyumsuzluğu C) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı D) Ek uyumsuzluğu E) Gereksiz sözcük kullanımı Divan edebiya nda devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiir türü A) Mersiye B) Gazel C) Terkib-i bend D) Kaside E) Medhiye A 10. I. Kapalı bir üsluba sahip rler. II. Garip akımına karşı çıkmışlardır. III. Şairlerinin ortak özelliği imgecilik r. Özellikleri verilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Birinci Yeniciler B) İkinci Yeniciler C) Servet-i Fünuncular D) Hisarcılar E) Maviciler 11. Türkçenin bilinen en eski yazılı kaynağı A) Divanü Luga 't-türk B) Kutadgu Bilig C) Orhun Yazıtları D) Divan-ı Hikmet E) Atabetü'l-Hakayık 12. Karşıdaki kişinin duygularını anlamaya yönelik dinleme çeşidi A) Yüzeysel dinleme B) Empa k dinleme C) Eleş rel dinleme D) İlişkisel dinleme E) Takdir edici dinleme 2013ORT22-C2 38

4 A 13. I. Beden duruşunu ayarlar. II. Konuşanın sözünü kesmez. III. Göz teması kurar. IV. Anla lanlarla ilgili tahmin yürütür. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ak f dinleyicinin özelliklerindendir? A) Yalnız I B) I ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 14. I. Ses II. Bilgi III. Solunum IV. Boğumlama Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri konuşmayı meydana ge ren unsurlardandır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 15. Beden dilinde, karşımızdakine daha samimi bir yaklaşım sergilediğimiz ve karşımızdakinin gözleri ile göğüs kafesinin orta noktasına odaklandığımız bakış türü A) İş bakışı B) Yan bakış C) Sosyal bakış 16. Omuzları geri doğru çekerek göğsün ön plana çıkarılması beden dilinde hangi anlama gelir? A) İlgi çekme B) Üzüntü C) İçine kapanıklık D) Çekingenlik E) Kendine güven 17. I. Mahrem Alan II. Sosyal Alan III. İle şim Alanı IV. Genel Alan Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri mesafe türlerinden biri değildir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 18. Alanında uzman bir kişinin, herhangi bir konu ya da olay hakkında görüş ve düşüncelerini açıklamak amacıyla hazırlıklı olarak bir grup ya da topluluk önünde yap ğı konuşmaya... denir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerde hangisi ge rilmelidir? A) panel B) münazara C) konferans D) seminer E) telekonferans D) Eleş rel bakış E) Derin bakış 2013ORT22-C2 39

5 A 19. Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki uzman kişiler tara ndan seçkin bir izleyici önünde tar şılması şeklinde gerçekleş rilen sözlü anla m türüne ne ad verilir? A) Telekonferans B) Açık oturum C) Forum D) Münazara E) Konferans 22. Farklı ülkelerden devlet ve kuruluş temsilcileriyle yöne cilerin ka lmasıyla ya da siyasi par ve derneklerin belli gündemler için bir araya gelmesiyle yapılan toplan lara ne ad verilir? A) Kongre B) Açık oturum C) Münazara D) Telekonferans E) Sempozyum 20. Bir cümle hâlinde ifade edilen bir tezle bir an tezin iki ayrı grup tara ndan bir hakem kurulu karşısında tar şılmasına... adı verilir. Cümledeki boşluğa aşağıdakilerde hangisi ge rilmelidir? A) panel B) münazara C) konferans D) seminer E) telekonferans 21. Aşağıdakilerden hangisi panelin özelliklerinden biri değildir? A) Bir başkan yöne minde yapılır. B) En az üç, en çok al konuşmacı bulunur. C) İzleyiciler soru sorarak tar şmaya ka labilirler. D) Konuşmacılar, bir masanın etra nda toplanırlar. E) Konuşmacılar, birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışırlar. 23. I. Dinleyicilerin konu ile ilgili bilgi ve tecrübelerini ifade etmelerine rsat vermek II. Önceki tar şmada ortaya a lan fikirler ve görüşler üzerinde son olarak bir defa daha durmak III. Önceki tar şmada ortaya çıkabilecek yanlış fikir ve görüşlerin düzel lmesine imkân tanımak IV. Dinleyicileri ak f duruma ge rerek konu üzerinde canlı ve hareketli şekilde durmalarını sağlamak Yukarıda amaçları verilen sözlü anla m türü A) Kongre B) Açık oturum C) Münazara D) Telekonferans E) Forum 24. İnsanların güdülerini egemenlik al na alarak düşüncelerini ve davranışlarını, önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda değiş rme amacıyla yapılan konuşma türü A) Günlük konuşma B) İnandırıcı konuşma C) Bilgilendirici konuşma D) Tar şmacı konuşma E) Eleş rel konuşma 2013ORT22-C2 40

6 41 A 25. Hemen herkesin yap ğı okuma çalışmasıdır. Uygun vakitlerde yapılan, çok fazla dikkat gerekrmeyen, kişiye okuma becerisi ve zevki kazandıran bir okuma pidir. Bu alışkanlığın kazandırılmasında okullara önemli görevler düşmektedir. Özellikleri verilen okuma türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Göz atarak okuma B) Gözden geçirme C) Çalışmak için yapılan okuma D) Serbest okuma E) Dikkatli okuma 2013ORT22-C2

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2013ORT23-C2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A ORTAK DERSLER C-2 SINAVI (Bahar Dönemi) Temmuz 2013 Cumartesi, Saat: 14. 00 II. OTURUM ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. :.. :. :.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Genel Müdür. Temel Ateş. Genel Koordinatör. Akın Ateş. Eğitim Koordinatörü. Nevzat Asma. Dizgi, Grafik, Tasarım Esen Dizgi Servisi

Genel Müdür. Temel Ateş. Genel Koordinatör. Akın Ateş. Eğitim Koordinatörü. Nevzat Asma. Dizgi, Grafik, Tasarım Esen Dizgi Servisi Genel Müdür Temel Ateş Genel Koordinatör Akın Ateş Eğitim Koordinatörü Nevzat Asma Dizgi, Grafik, Tasarım Esen Dizgi Servisi Görsel Tasarım Mustafa Uzun Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının elektronik,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI MERKEZ ve TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF ADAYLARININ

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans

Detaylı

DĐN ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐ

DĐN ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐ DĐN ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐ Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Sivas CÜ Đlahiyat Fakültesi www.mehmetzekiaydin.com GĐRĐŞ 1 Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, istendik davranış

Detaylı

KONFERANS Hazırlıklı ve plânlı konuşma türlerindendir. Herhangi bir bilimsel alanda, topluluk karşısında yapılan konuşmalara Konferans denir.

KONFERANS Hazırlıklı ve plânlı konuşma türlerindendir. Herhangi bir bilimsel alanda, topluluk karşısında yapılan konuşmalara Konferans denir. KONFERANS Hazırlıklı ve plânlı konuşma türlerindendir. Herhangi bir bilimsel alanda, topluluk karşısında yapılan konuşmalara Konferans denir. Konferansı verecek kişi, kelimelerin telaffuzuna, (diksiyona)

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: 14. 00 II.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: 14. 00 II. 2013CÖ12-1 2013CÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi *

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi * Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2011) 4/2, 102-129 Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi * Nur Hümeyra ÖZDEMİR ** İlhan ERDEM *** ÖZET Bir

Detaylı

Kuramdan Uygulamaya TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐ. Editör: Prof. Dr. Cemal Yıldız. YAZARLAR: Cemal YILDIZ Alpaslan OKUR Gökhan ARI Yakup YILMAZ

Kuramdan Uygulamaya TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐ. Editör: Prof. Dr. Cemal Yıldız. YAZARLAR: Cemal YILDIZ Alpaslan OKUR Gökhan ARI Yakup YILMAZ Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐ Editör: Prof. Dr. Cemal Yıldız YAZARLAR: Cemal YILDIZ Alpaslan OKUR Gökhan ARI Yakup YILMAZ "4+4+4 Sistemine Uyarlanmış ve Geliştirilmiş

Detaylı

12. SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI

12. SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI I. ÜNİTE: SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ Sanat eserlerinin ortaya çıkmasının birçok sebebi vardır. Sanatçı kendini diğer insanlara anlatabilmek için çeşitli yollar denemiştir çağlar boyunca. Kendini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ÖĞRETİM. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRETİM. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 1 Haziran 2014 Pazar, Saat: 14. 00 IV. OTURUM

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 1 Haziran 2014 Pazar, Saat: 14. 00 IV. OTURUM TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2013PÖ22-1 2013PÖ22-1 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız.

Detaylı

Bugün hava çok güzeldi (Öznel) Bugün hava ısısı 32 dereceydi (nesnel)

Bugün hava çok güzeldi (Öznel) Bugün hava ısısı 32 dereceydi (nesnel) ANLATIM BĐÇĐMLERĐ YÖNTEMLERĐ Cümle; bir duyguyu, bir düşünceyi, bir dileği, bir yargıyı, bir olayı anlatan söz ya da sözcük dizisidir. Doğru kurulmuş bir cümlenin herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması

Detaylı

3. Doğrudan doğruya ifade: 4. İddia, ispat eden (ilmi ve fikri) ifade: Makâle Rapor. Anafikir geliştirme yolları:

3. Doğrudan doğruya ifade: 4. İddia, ispat eden (ilmi ve fikri) ifade: Makâle Rapor. Anafikir geliştirme yolları: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ - II DERS NOTLARI 1. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com İfade ve ifadeyi etkileyen unsurlar, nazım ve nesir arasındaki farklar, genel olarak

Detaylı

BİLİMSEL SUNU TEKNİKLERİ

BİLİMSEL SUNU TEKNİKLERİ BİLİMSEL SUNU TEKNİKLERİ Derleme: Prof. Dr. Süleyman TAŞGETİREN İÇERİK TEMEL BİLGİLER SUNUCUYA AİT GÖRSEL ÖZELLİKLER SUNUMUN PLANLANMASI SUNUMUN HAZIRLANMASI SUNUMUN YAPILMASI GÖRSEL ARAÇLAR PERDELER GRAFİKLER

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM

SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM SÖZCÜK DÜZEYİNDE ANLAM Sözcükler, anlaşmamızı sağlayan, dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Bundan dolayı sözcükleri belli düzen içinde bir araya getirerek cümleler kurarız. Sözcükler cümle içinde kullanıldıkları

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

ANA DİLİ EĞİTİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ

ANA DİLİ EĞİTİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ ANA DİLİ EĞİTİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ Murat ÖZBAY Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanı Ankara / TÜRKİYE mozbay@gazi.edu.tr ÖZET Konuşma, en doğal

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENĐ ADAYLARININ YAZMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA

TÜRKÇE ÖĞRETMENĐ ADAYLARININ YAZMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ ANA BĐLĐM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENĐ ADAYLARININ YAZMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Hazırlayan Nur Hümeyra ÖZDEMĐR

Detaylı

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR)

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR) ANKARA, 2006 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: KASIM YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Detaylı