Daha iyi bir yasam kalitesi için!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Daha iyi bir yasam kalitesi için!"

Transkript

1 Daha iyi bir yasam kalitesi için! Dünya çapında patentli, üstün Alman teknolojisi ve iģlev garantisi sunan TÜV onaylı ilk ve tek hava temizleme cihazı, artık Türkiye de!

2 HAVA NEDĠR? Temiz Hava % Azot, % 20,9476 Oksijen, % Argon, Karbondioksit, Neon, Helyum, Metan, Hidrojen, Xenon, Ozon ve diğer gazlardan oluģur. Bu karıģım içinde canlı yaģam ve insan için en önemli gaz oksijendir. Onsuz bir ortamda canlı yaģam yoktur. Ġnsanın Günlük Tüketimi 1.5 kg gıda, 2.5 kg su, kg hava Ġnsanın Dayanma Süresi açlığa 60 gün, susuzluğa 6 gün, havasızlığa en fazla 6 dakika!

3 HAVA KĠRLĠLĠĞĠ NEDĠR? Havanın doğal bileģen oranlarının bozulması, dolayısıyla Havanın insan sağlığını veya huzurunu bozacak, hayvan, bitki ve eģyaya zarar verecek derecede kirlenmiģ olması.

4 HAVA NASIL KĠRLENĠR? Hava kirliliği iç ve dıģ ortam olarak iki temel kaynaktan oluģmaktadır; DIġ ORTAM HAVA KĠRLETĠCĠLERĠ Doğal Kaynaklar Deniz yosunlarının ortama verdiği gazlar, Yanardağ veya orman yangınlarından atmosfere yayılan zararlı bileģikler, Doğadaki biyolojik değiģimler sırasında açığa çıkan karbon oksitler, Metan, Ozon vb. Yapay Kaynaklar Fosil kaynaklı yakıtların(odun, kömür, benzin, fuel-oil gibi) yanmasıyla ortaya çıkan; Partiküller Kükürt dioksit Azot ve karbon oksitleri KurĢun, hidrokarbonlar vb. Hava kirliliğinin boyutları özellikle teknolojik geliģme ile fosil kaynaklı yakıtların kullanılması ile hızla artmıģtır.

5 HAVA NASIL KĠRLENĠR? ĠÇ ORTAM HAVA KĠRLETĠCĠLERĠ 2000 den fazla madde ve canlı iç ortam havasını kirletiyor; Sigara dumanı Toz ve toz akarları Hayvan döküntüleri ve tüyleri Polen ve küf mantarları, Havadan kaynaklanan alerjenler, Virüs ve bakteri Karbon ve azot oksitler, Radon ve formaldehit, Patojenler ve polimerler Mineral lifler Tüketici eģyalarda oluģan zehirli emisyonlar vb. Ġç ortamdaki kirleticilerden insan sağlığını en çok etkileyen sigara içimidir. Sigara içenlerle aynı ortamda bulunan sigara içmeyenler, sigara dumanından pasif içiciler olarak etkilenmektedir. Ġç ortamlarda bulunan bu maddeler normal ev ve büro iģleri sırasında ortama karıģarak insan sağlığını tehdit ederler.

6 HAVA KĠRLETĠCĠLERĠN PARTĠKÜL BOYUTLARI Moleküller Araç egzost gazı ve aģınma tozu Sigara dumanı Ġs Uçak yakıtı külü Kömür tozu Çimento tozu Ultra ince tozlar Ġnce tozlar Tozlar H2 O2 CO2 Virüsler Bakteriler Casadron filtrasyon aralığı 0,0001 0,001 0,01 0,1 1 Partikül boyutu (mikron-µm) Ciğerleri geçebilen asılı ince tozlar Polenler Sporlar HEPA filtre aralığı µm 10 µm 25 µm 50 µm 70 µm Elektron mikroskopla görünür Mikroskopla görünür Gözle görünür boyut Örnk. Sigara Dumanı Örn. Mite Örn. Ġnsan saçı 1 mikron = 1 milimetrenin binde biri boyutundadır

7 KĠRLĠ HAVANIN ZARARLARI Ġnsan sağlığını tehdit eden en tehlikeli kirleticiler 10 mikron(µm) boyutunun altında kalan ultra ince tozlardır (partikül). Ciğerlerimiz 3 mikron(µm) boyutuna kadar filtreleyebilir, bunun altında kalan partiküller doğrudan kana karıģır. Alerji ve astım tetikleyici Bilimsel araģtırmalar, yetiģkinlerde görülen astım hastalığının 0-6 yaģ çağında solunan kirli havadan kaynaklandığını göstermektedir Kalp krizi ve kanser nedeni Havadaki sanayi atıkları, ağır metaller, zehirli gazlar, sigara dumanı öncelikle akciğer kanserine neden olur, kalp krizi riskini yükseltir Sick Building Syndrom = Hasta Bina Sendromu Deri kuruluğu, ağız-burun kuruması, deri kızarıklığı, zihinsel yorgunluk, baģ ağrısı, solunum yolu enfeksiyonu, öksürük, ses boğukluğu ve kısıklığı, mide bulantısı, baģ dönmesi, kas seğirmesi, tanımlanamayan diğer alerjik reaksiyonlar

8 KĠRLĠLĠK TEHLĠKESĠ OLAN YERLER Caddelere ve yollara yakın mekanlar Sanayi dumanı olan bölgeler Tehlikeli emisyon olan iģ ortamları Yalıtım maddelerinin kullanıldığı binalar Yetersiz havalandırma yapılan odalar Tekstil malzemelerinin(halı,koltuk, perde vb.) yoğun kullanıldığı ortamlar Klimatize edilmiģ iç ortamlar Merkezi havlandırma yapılan mekanlar Sigara içilen ortamlar

9 HAVA KĠRLĠLĠĞĠ NASIL ÖLÇÜLÜR? Hava kirliliği ölçümü dıģ ortama göre yapılır. ĠĢ ortamlarında iģ türüne bağlı olarak oluģan kirlilik dahil edilmemektedir. Ġç ortam hava kirleticileri genelde dikkate alınmaz. hava kirliliği kapsamına Halbuki; Çok özel durumlar dıģında insanlar zamanlarını %90 iç ortamlarda (ev, iģyeri) geçirmektedirler. Çoğu zaman iç ortamlardaki karbon monoksit, solunabilir partiküller, formaldehit, azot oksit,radon gibi kirleticilerin yoğunlukları dıģ ortamdakinden daha fazladır. AraĢtırmalar, iç ortam havasının dıģ ortam havasından 2-5 kat daha kirli olduğunu gösteriyor.

10 DIġ ORTAM HAVA TEMĠZLĠĞĠ KĠRLĠ HAVA NASIL TEMĠZLENĠR Doğanın kendi dengeleri içersinde; Atmosferdeki Su Damlacıklarının Havayı Temizlemesi GüneĢ Enerjisinin Havayı Temizlemesi Hidroksil Ġyonunun (OH) Havayı Temizlemesi Bitkilerin Fotosentez ĠĢlemi Sırasında Havayı Temizlemesi Doğal hava temizleme yöntemleri içerisinde bilimin ve insanların bildiği hatta mantığını günümüzün teknolojilerine aktardığı en yaygın yöntem Ġyonizasyon yöntemidir. Ġyonizasyon Havadaki elektrik yüklü parçacıklara iyon denir. Doğal iyon dengesi %60(-) %40(+) Ģeklindedir. Ġyonlar bir elektron kazanmıģ veya kaybetmiģ moleküllerdir. Pozitif Ġyon bir elektron kaybetmiģ olanlara, Negatif Ġyon ise bir elektron kazanmıģ olanlara denir. Negatif Ġyonlar doğada hidrojen, nitrojen ve diğer moleküllerin güneģ ıģını, ıģınlar ile hareket halindeki hava ve su yoluyla elektronları bırakması ve oksijen moleküllerine kenetlenmesi ile oluģur. Negatif Ġyon doğanın kendi temizleme ve ferahlatma mekanizmasının bir parçasıdır. Negatif Ġyon'un yoğun olduğu bölgelerde temiz ve ferah bir hava hissine kapılıp hem kendimizi daha iyi hem de enerji dolu hissederiz. Bunu Ģöyle bir örnek ile açıklayabiliriz, yağmur sonrası daha rahat nefes almamız ve kendimizi daha mutlu hissetmemiz, yağmur sonrasında yüksek miktarda negatif iyon üretilmesinden kaynaklanmaktadır.

11 KĠRLĠ HAVA NASIL TEMĠZLENĠR ĠÇ ORTAM HAVA TEMĠZLĠĞĠ Farklı filtreleme yöntemleri içeren Hava Temizleyicileri ile temizlenir. Hava Temizleyiciler Havadaki pozitif halde bulunan mikrop, virüs, toz, bakteri, polen, küf mantarı, sigara dumanındaki zehirli maddeler, koku ve diğer zararlı maddelerin yok edilmesine yarayan cihazlardır. Tüm dünyada özellikle çocukların bulunduğu ortamlarda kullanılarak ortamdaki soluduğumuz oksijenin artmasına yardımı olurlar. ġunu çok açık söylemek mümkündür; Hava Temizleyicilerin soluduğumuz oksijenin artmasına yardımcı olması ile ruh sağlığını iyileģtirdiği, sinirliliği azalttığı, enerjiyi arttırdığı, depresyonu azalttığı, uykuyu düzenlediği, soluk almayı kolaylaģtırdığı ve hava kalitesini arttırdığı kesindir.

12 HAVA TEMĠZLEYĠCĠLER NASIL ÇALIġIR? Mekanik Hava Temizleyiciler Havayı çok ince gözenekli filtresinden geçirir. Gözeneklerinden daha büyük partikülleri tutar, daha küçük olanları geçirir. Standart filtreler (10 mikron) HEPA filtreler (1-0.3 mikron) Aktif Karbon Filtreler Sadece gaz moleküllerini kimyasal etkileģime girerek yakalar ve tutar. Yüzeyi milyonlarca özel kömür tanecikleriyle kaplıdır. Bu özelliği sayesinde koku ve zehirli gazlar yakalanır. Parafin gibi maddelerle de sıvanır. Ġyonize Hava Temizleyicileri Ortama yüksek miktarda negatif iyon ve uygun Ģiddette ozon vererek havadaki partikülleri çökertme yöntemidir. Elektrostatik Hava Temizleyiciler Hava ve gaz içerisindeki partikülleri elektrostatik yükleme ile üzerine toplayarak ayırma prensibi ile çalıģan partikül tutma yöntemi. Standart plaka filtreler (1 mikron) CASADRON dairesel filtreler (0.006 mikron)= 6 nanometre

13 CASADRON NEDĠR? CASADRON bir Alman ileri teknoloji ürünüdür. Dünya çapında patentli bir sisteme sahiptir. Alanında Dünya da iģlev garantisi sunan, Alman TÜV ve ilgili Sağlık Kurumları onaylı ilk ve tek Hava Temizleme cihazıdır! CASADRON kendine münhasır patentli üç ayrı filtre tasarımını atmosferin doğal hava temizleme yönteminden esinlenerek eģsiz bir filtreme tekniğine dönüģtürmüģtür. Tıpkı yağmur tanelerinin havadaki tüm tozları tutması ve toprağa indirmesi gibi, CASADRON da havadan tüm parçacıkları çekip almaktadır. CASADRON kapalı mekanlarda sağlığımızı tehdit eden tüm maddelerin % 90 ını bertaraf edebilmektedir. Cihazlar akıllı bir iģleve sahiptir ve temizleme gücünü hava kirlilik derecesine göre ayarlayabilmektedir. CASADRON aslen tıbbi amaçlı bir araģtırmanın ürünüdür. Havadaki mikrop ve bakterileri temizleyecek bir araç olarak tasarlanmıģ, üstün teknolojisi sayesinde çok daha küçük partikülleri tutabildiğini göstermiģtir. Bunun üzerine baģka yöntemlerle çözülemeyen sigara dumanı üzerinde yoğunlaģmıģ ve hava temizliği konusunda farklı modeller üretmiģtir. Daha iyi bir yasam kalitesi için

14 CASADRON NASIL ÇALIġIR? 1) Emilen 2) Eksi yüklenen partiküller artı yüklü cidara çekilir ve burada kalır. havadaki partiküller elektron yüklenerek iyonize edilir 4) Filtre cidarına yapıģan partiküller, temizlenerek bertaraf edilir 3) Temiz hava alt çıkıģ ağzından ortama geri verilir

15 CASADRON FĠLTRELEME SĠSTEMĠ Hava GiriĢi 1.Filtre Ön Elek (Kaba kirleticileri tutar) 2.Filtre Dairesel Elektronik Filtre mikron boyutuna kadar tüm ultra ince kirleticileri yakalar! Ġyonizasyon Hattı(Klasik plaka filtrelerden 10 kat daha uzundur) %1000 verim. Alüminyum Gövde Ġyon Ayırıcı TümleĢik Yüksek Voltaj AkıĢ Kanalı 3.Filtre Parafin Kaplı Özel Tanecikli Aktif Karbon Filtre (Koku, gaz ve sigara dumanını tutar) Elektronik Hız Ayarlı Radyal Vantilatör Hava ÇıkıĢı Ayak

16 DĠĞER FĠLTRELERDEN FARKI CASADRON diğer plakalı elektrostatik filtrelere göre 10 kat daha uzun iyonizasyon hattına sahiptir, % 1000 daha fazla verim sağlar, CASADRON mekanik filtrelere göre kat daha küçük partikülleri tutar, CASADRON havayı iyonize ederek tozları yere yapıģtırmaz, içinde tutar, çıkıģ havasındaki iyon ve ozon miktarını tekrar doğal düzeyine getirir, CASADRON havayı odanın üst seviyesinden alır, zemin düzeyinden geri verir, havada asılı ultra ince tozları da çeker, CASADRON alüminyum gövdesi sayesinde elektro manyetik kirlenmeyi engeller, CASADRON özel formu ve vantilatörü sayesinde az enerji tüketir, az yer kaplar, CASADRON özel formu ile estetik görünür, odada, tavanda, sigara içme noktasında, sigara içme odasında kullanılabilir.

17 SERTĠFĠKALARI Oda havasında Nikotine karģı etkinlik TÜV Rheinland Almanya Oda havasında Araç atık gazı azaltılması TÜV Rheinland Almanya BaĢka havalandırma mekanizması olmayan bir gastronominin hava kalite etkinlik ölçümü TÜV Rheinland Almanya PCB uygulamasından sonra tatbik testi TÜV Rheinland Almanya PCB tatbik testi Gelsenkirchen TÜV Rheinland Almanya Sigara içme Kabini : Sigara dan oluģan zehirli maddelerin azaltılması TÜV Rheinland Almanya DIN-EN TÜV sertifikası TÜV Rheinland Almanya Bakteri ve mikroplara karģı etkinlik SABS Güney Afrika Standartlar Bürosu Mikro organizmalarda AyrıĢtırma gücü Dr. Rabe Almanya Mekan hava ölçümü Canon Almanya RWTÜV Essen Almanya Nano partiküllerde etkinlik Matter - Ġsviçre Partikül ayrıģtırma Fraunhofer Enst. Almanya 4 Hava temizleme cihazının testi RTL Almanya Değerleme NIWA Yeni Zelanda ETS partiküllerine karģı etkinlik JTI - Tütün AraĢtırma Merkezi Japonya

18 SERTĠFĠKALARI Partikül AyrıĢtırma - CETIAT (Centre Technique des Industries Aéroliques et Thermiques) Fransa Kapasite Değerlendirme - IWA (National Institute of Water and Atmospheric Research Ltd.) Yeni Zelanda Bakteri AyrıĢtırma - ABS (Güney Afrika Standartlar Bürosu) Tüberküloz Mikrobu Üzerindeki Etkinliği - Prof. Dr. Varga (Hygiene Institut der Universität Heidelberg Almanya) Elektrosmog - Prof. Dr. Varga (Hygiene Institut der Universität Heidelberg) Almanya Mikroorganizmaları AyrıĢtırma - Labor Dr. Rabe, Essen Almanya Oda Havasındaki PCB Azaltılması - TÜV Rheinland Almanya Oda Havasındaki Formaldehyd Azaltılması -TÜV Rheinland Almanya Canon Almanya da Ölçüm - RWTÜV Essen Almanya Nano Parçacıklar Üzerindeki Etkisi -Matter-Engineering AG, Ġsviçre Partikül AyrıĢtırma - Fraunhofer Enstitüsü Almanya Küf Ölçümü - Milli Kütüphane Berlin Almanya

19 MĠKROP TUTMA ÖZELLĠĞĠ 9 Kasım Dipl.Ing. Dr. Andreas Varga Heidelberg Üniversitesi Hijyen Enstitüsü IĢın biyolojisi, ıģın hijyeni, elektro kirlilik, hava Ġyonizasyon uzmanı. Mycobakteri ailesinden tüberküloz mikrobu laboratuarda üretildi, tuzlu suya katıldı, CASADRON giriģinden 1 m mesafede sis halinde ortama verildi. 10 saniye süreyle filtreli ve filtresiz çalıģtırılarak CASADRON çıkıģından 10 adet petri kabına örnek alındı. Ortalama olarak; Filtresiz çalıģtırıldığında havada 1985 adet mikrop ölçüldü Filtreli çalıģtığında 0 mikrop ölçüldü Sonuç olarak CASADRON un mikropları %100 tuttuğu görüldü 29 Kasım Dr. Raabe hijyen laboratuarı - Essen / Almanya Penicillium citrinum, Bacillus subtilis, Spaphyllococuk epidermidis mikropları hava kanalına verildi, çıkıģına CASADRON filtresi konuldu, kanalda ve çıkıģta ölçüm yapıldı; Penicillium citrinum %99.36 oranında azaldı Bacillus subtilis %95.34 azaldı Spaphyllococuk epidermidis %97.28 azaldı Kaçan bakterilerin ise bulaģıcı özelliğini kaybettiği görüldü

20 EGZOS GAZI TUTMA ÖZELLĠĞĠ 18 Haziran TÜV Rheinland Almanya 30 m 2 kapalı garajda 10 dakika süreyle benzin motorlu bir otomobil çalıģtırıldı, 30 dakika beklendi, tekrar 10 dakika çalıģtırıldı. CASADRON 1 saat çalıģtırıldı, toplam karbon ve karbon monoksit oranları Bruel&Kjaer çoklu gaz monitörüyle ölçüldü; 1 Saat içinde karbon monoksit miktarı 2.8 mg/m 3 düzeyinden ölçülemeyecek düzeye indi, 1 Saat içinde toplam karbon miktarı 70 mg/m 3 düzeyinden 15 mg/m 3 düzeyine indi, Sonuç olarak karbon monoksit ve toplam karbon dioksitlerin atık gaz yoğunlukları içinde sağlığı tehdit edici sınırların altına indi ve bu nedenle CASADRON cihazı atık gazlara karģı tavsiye edilir.

21 FORMALDEHYD TUTMA ÖZELLĠĞĠ 4 Mayıs 2004 Formaldehyd Testi - TÜV Rheinland Formaldehyd zehirli bir gazdır ve yaģam alanlarında tehlikeli sınır 60 µg/m 3 olarak verilmektedir. 58m 3 büyüklüğündeki test odasına fomaldehyd 740 µg/m 3 düzeyine çıkarıldı. CASADRON cihazı çalıģtırılarak ölçüm yapıldı; 90 dakika sonra 440 µg/m3 ölçüldü 12 saat sonra 3 µg/m3 ölçüldü Sonuç olarak etkisi kanıtlandı, TOXPRROOF iģareti taģımaya layık görüldü.

22 PARTĠKÜL TUTMA ÖZELLĠĞĠ 3 Haziran Matter - ETH Zürih laboratuarı 21 m 2 büyüklüğünde tipik bir büro ortamında 10 dakika süreyle sürekli beģ kiģi sigara içti, hava vantilatörle odaya eģit dağıtıldı, CASADRON en yüksek kademede çalıģırken, en düģük kademede çalıģırken ve kapalıyken birer saat süreyle partiküller dört farklı yöntemle ölçüldü; CASADRON en düģük kademede çalıģtığında partiküllerin %87 sinin tutulduğu görüldü CASADRON en yüksek kademede çalıģtığında partiküllerin %99 unun tutulduğu görüldü En düģük kademede kurum partiküllerin tamamen tutulduğu görüldü nanometre büyüklüğünde partiküllerin de tutulabildiği görüldü

23 PARTĠKÜL TUTMA ÖZELLĠĞĠ 4 Farklı Hava Temizleme Cihazı KarĢılaĢtırması RTL- Almanya 33 m2 büyüklüğünde bir odada dört farklı üreticinin hava temizleme cihazlarının performansı karģılaģtırıldı. 10 dakika süreyle 9 kiģi sigara, 1 kiģi puro içti. Cihazlar çalıģtırılmaya baģladığında 10 dakika süreyle 4 kiģi sigara, 1 kiģi puro içti, fritözde deniz ürünleri kızartıldı, sonraki 10 dakikada 5 kiģi sigara, 1 kiģi puro içti. Takip eden 30 dakika cihazlar çalıģmaya devam etti. 0.3 µ/m3 değerleri ölçüldü; Sonuçta CASADRON un sigara içilen ortamda havayı gerçekten temizleyen tek cihaz olduğu görüldü. 30 dakikalık çalıģma sonrasında diğer cihazlar havanın doğal koģullarda kendi kendine sağladığı temizliğe bile ulaģamazken, CASADRON hepsinden düģük parçacık yoğunluğuna ulaģmıģtır. RTL ölçümü - 30 dk çalıģmada 800,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 0 ICLEEN VENTA PHILIPS CASADRON HAVALANDIRMA

24 PARTĠKÜL TUTMA ÖZELLĠĞĠ 18 Haziran TÜV Rheinland Almanya 58 m 3 hacmindeki bir odaya 40xMAC yoğunlukta nikotin verildi, ölçüm 8 kez tekrarlandı. CASADRON 2. kademede çalıģtırılarak nikotin miktarı ölçüldü. BaĢlangıçta µg/m 3 değer ölçüldü.bir saatlik çalıģmadan sonra 260 µg/m 3 değerine indi. Toplam karbon oranı da belirgin Ģekilde azaldı 15 Mart TÜV Rheinland Almanya 200 m 2 büyüklüğünde, 100 kiģi kapasiteli bir restoranda karbondioksit, karbon monoksit, oksijen, ozon, parçacık ve organik gazlar, nikotin yoğunlukları ölçüldü. Ortam havalandırılmadı, 8 adet CASADRON ikinci kademede çalıģtırıldı. CASADRON kullanıldığında havalandırmaya eģdeğer temiz hava sağladığı görüldü. MüĢteriler CASADRON u havalandırmaya tercih etti. DıĢarıda sıcaklık -4 derece iken, kalorifer kapatılmasına karģın içeride hava 18 derecede kaldı, CASADRON un düģük enerji kullanımının yanı sıra ayrıca ısınmıģ havayı dıģarı atmadığı için ısıtma giderlerinden tasarruf sağlar. 20 Eylül TÜV Rheinland Almanya Sigara içme kabininde iki CASADRON cihazı 3. kademede çalıģtırıldı. 30 dakika içinde 4 kiģi 4 er sigara içti. Odanın içinde ve havalandırmasında ölçüldü; 0.3 mikron büyüklüğündeki parçacıklar den 50 adete düģürldü. Organik gazlar 190. mikron&m 2 ten 67 ye indi. Benzol 12 µg/m 3, Toluol 65 µg/m 3, m/p Xylol 50 µg/m 3 1 µg/m 3 altına indi (%100 baģarı). Havadaki formaldehyd 238 µg/m 3 ten 109 µg/m 3 düzeyine indi (%54 µg/m 3 ) Havadaki asetaldehyd 476 µg/m 3 ten 323 µg/m 3 düzeyine indi (%32 µg/m 3 ) Odada nikotin kokusunun kalmadığı görüldü, sigara odaları için baģarılı bulundu.

25 NERELERDE KULLANILIR? Konut Ev alanlarının tamamında, özellikle çocuk odalarında ve oturma alanlarında temiz ve sağlıklı hava gereklidir. Ġstenmedik mutfak kokuları, hayvan tüyleri, ev tozu akarı, polen, mantar, küf, bakteri, dıģarıdan içeriye çekilen araba ve sanayi atık gazları ve hava kirliliğine en etkili çözüm. Astım, alerji ve benzeri solunum yolu hastalıklarına kalıcı çözüm. ĠĢ Yeri ĠĢletmeler sigara içenleri gaz odalarına hapsetmektedirler. Bu günümüzde çağı dıģı bir çözüm olarak görülmektedir. CASADRON Smoking Solutions ile modern sigara içme mekanları, sigara içme noktaları, sigara içenler kabinleri veya ihtiyaca özel çözümler tasarlayabilirsiniz. Bu Ģekilde sigara içmeyenler korunacak ve sigara içenler ise rahatsız edilmeyeceklerdir. Büro ve benzeri iģ yerlerinde temiz ve sağlıklı hava sayesinde soluk alma derinleģecek ve iģ gücü artacaktır. Kapalı devre iklimlendirme tertibatlarından kaynaklı ve günümüzde Hasta Bina Sendromu adı altında tanımlanan baģ ağrısı, halsizlik, karın ve mide ağrılarına CASADRON en doğru çözüm.

26 NERELERDE KULLANILIR? Horeca Oteller, lokantalar, yemekhaneler, kantinler, barlar, diskolar, kahvehaneler, kafeteryalar ve benzeri eğlence mekanları. Cilt ve saçlara artık restoran kokusu, rahatsız edici tütün kokusu, ağır mutfak kokuları, pis hava kokusu sinmeyecektir. Sağlık Kurumları Mikrop, bulaģıcı hastalıklar ve hastane kokusu CASADRON ile bertaraf edilmektedir. Kalitesini sağlık uzmanlarının raporlarıyla kanıtlanmıģ aynı zamanda doktorların da güvenini kazanmıģtır. Eğitim Kurumları ve Bakım Evleri Çocuk yuvaları, çocuk bakımevleri, huzur evleri ve okullar CASADRON ile özellikle öğrencilerin ve buralarda görevli personelin sağlığı etkin bir Ģekilde korunmaktadır. Kamusal Alanlar AVM, Havalimanları, Limanlar, Tren Vagonları vb. Kütüphaneler Kuaför ve Güzellik Salonları

27 NE KADAR ALANDA YETERLĠ OLUR? CASADRON ürünleri kullanım amacına en uygun maliyet-verim dengeli Ģekilde tasarlanmıģtır. Mekanın büyüklüğü, içinde bulunan daimi insan sayısı, hava kirleticilerin türüne ve yoğunluğuna bağlı olarak cihaz adeti seçilmelidir. Genelde; CASADRON E normal tavan yüksekliğinde sigara içilen 25m 2 bir odanın yoğun kirli havasını temizler..

28 ENERJĠ HARCAMASI 1. Kademede 19 W 2. Kademede 21 W 3. Kademede 29 W 4. Kademede 39 W CASADRON küçük bir ampul kadar elektrik harcar!

29 ÜRÜN GARANTĠSĠ Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren 2 yıldır. Kurulum ücretsiz olarak yetkili servis tarafından yapılır. Yurt genelinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı garanti hizmeti.

30 SERVĠS VE BAKIMI MüĢterilerimizin CASADRON ürünlerini daimi ve uzun ömürlü kullanabilmeleri için, Yurt genelinde teknik servis hizmeti verilmektedir. Ġlk kullanımdan sonraki 2. veya 3. ayın sonunda yetkili teknik servis tarafından ilk ücretsiz filtre kontrolü yapılır ve kirlilik derecesine göre bakım süreleri belirlenir. Yapılan bakım sözleģmesi dahilinde teknik servis öngörülen sürelerde cihazın yerinde bakım ve temizliğini yapar. CASADRON E Model cihazların; Dairesel Elektronik Filtresi kullanım ve hava kirliliği yoğunluğuna bağlı olarak 3 veya 6 ay da bir temizlenmeli, Özel Tanecikli Aktif Karbon Filtresi yılda 1 kez değiģmeli

31 REFERANSLAR CASADRON üstün performansı ve baģarısı sayesinde Dünyada 25 Ülkede temsil edilmektedir. Sayısız referanslarımızdan bazıları; HAVALĠMANLARI Toplam 450 Adet Hamburg Frankfurt Münih Düsseldorf Berlin Charles de Gaulle/Paris Schiphol/Amsterdam Kloten/ Zürih Eleftherios/Atina Domodedovo/Moskova Barajas/Madrid Milas/Bodrum Esenboğa/Ankara vs.. HAVAYOLLARI LUFTHANSA VIP Lounges (Almanya, Italya, Ġngiltere) Air France Industries vs.. Toplam 180 Adet DEMĠRYOLLARI Toplam 650 Adet ICE, Interregio, Araba - Gece Treni ALMANYA, SNCF (TGV) FRANSA SAĞLIK KURUMLARI EVLER Toplam 500 Adet Toplam 5000 Adet

32 REFERANSLAR RESMĠ KURUMLAR Toplam 1000 Adet Berlin ġehir Kütüphanesi, Trier Üniversitesi, Siegen Üniversitesi, Öğrenci Yurdu Trier, Studentenwerk Jena Weimar, Crédit Agricole Indosuez in Frankfurt, Bayerische Vereinsbank, Datev, Nürnberg, Decoma, Oberhausen, Schunk, Gießen, Sonderpädagogisches Förderzentrum Landshut vs.. BÜYÜK ġġrketler Toplam 3000 Adet Allianz, Siemens, Bosch, SAP, HP, HEW, MAN, Emil Frey, Airbus, Schneider, Orange ( France / British Telekom), Renault, Bayersdorf, Société General, Kronenburg, Air Liquide, Dinners Club, Campbell, Addidas, Moet Hennessy, EDF (Électricité de France) Telekom Avusturya, Steyr Puch, Bankalar, Halk Ekmek, Abdi Ġbrahim vs.. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELER Toplam 5000 Adet TÜTÜN SANAYĠSĠ Toplam 500 Adet Austria Tabak, Philip Morris, Reemtsma, BAT, JTI, Ceylon Tobacco Sri Lanka HORECA (OTEL-RESTORAN-CAFE) Toplam 8000 Adet

33 ÖRNEK KULLANIM ALANLARI

34 ÖRNEK KULLANIM ALANLARI-SMOKĠNG POĠNT

35 ÖRNEK KULLANIM ALANLARI-SĠGARA ODASI

36 REKLAM & SPONSORLUK ALANLARI

37 Bilgi ve görüģleriniz için:

SERTİFİKALARI Oda havasında Nikotine karşı etkinlik TÜV Rheinland Almanya Oda havasında Araç atık gazı azaltılması TÜV Rheinland Almanya Başka havalandırma mekanizması olmayan bir gastronominin hava kalite

Detaylı

Daha iyi bir yasam kalitesi için!

Daha iyi bir yasam kalitesi için! Daha iyi bir yasam kalitesi için! Dünya çapında patentli, üstün Alman teknolojisi ve işlev garantisi sunan TÜV onaylı ilk ve tek hava temizleme cihazı, DİKA A.Ş. güvencesiyle artık Türkiye de! TEMİZ HAVA

Detaylı

Daha iyi bir yasam kalitesi için!

Daha iyi bir yasam kalitesi için! Daha iyi bir yasam kalitesi için! Dünya çapında patentli, üstün Alman teknolojisi ve işlev garantisi sunan TÜV onaylı ilk ve tek hava temizleme cihazı, artık Türkiye de! HAVA NEDİR? Temiz Hava % 78.084

Detaylı

PlasmaMade ve temiz hava. Herkes için her yerde temiz hava nasıl satılır V1.0 000-

PlasmaMade ve temiz hava. Herkes için her yerde temiz hava nasıl satılır V1.0 000- PlasmaMade ve temiz hava Herkes için her yerde temiz hava nasıl satılır V1.0 000- PlasmaMade Airfilter garanti ediyor: Sağlıklı Hava Birden fazla kişinin beraber yaşadığı; oturma odası, yatak odası, ofis

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ KAPALI ORTAMLARDA SOLUNABİLİR PARTİKÜL MADDE (PM 2.5 ) SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan GÜLFEM POLAT 1309990032

Detaylı

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus )

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) MANTAR, VĠRÜS, KÜF VE BAKTERĠLERĠ YOK EDER, SAĞLIKLI YAġAM ALANLARI OLUġTURUR. % 100 EKOLOJĠK DEZENFEKSĠYONU SAĞLIYOR ve KÖTÜ KOKUKULARA SON VERĠYORUZ

Detaylı

KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI

KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI HAVA Etrafımızı saran gaz karışımıdır ( Atmosfer). Kuru Temiz hava içerisinde yaklaģık olarak ; - %78 Azot - %21 Oksijen - %0,03 Karbondioksit

Detaylı

Soluduğumuz havanın temiz olması sağlığımız için çok önemlidir.

Soluduğumuz havanın temiz olması sağlığımız için çok önemlidir. mız Temiz mi? Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Soluduğumuz havanın temiz olması sağlığımız için çok önemlidir. 2-3 ders saati nın

Detaylı

Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri

Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Environment International Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Hoş Geldiniz 23 Temmuz 2010 Wim van Doorn TEMĠZ HAVA NEDĠR? Temiz hava bileşimi Azot Oksijen Su buharı Diğer kirleticiler Karbon dioksit Organik

Detaylı

KĐMYA DENEYLERĐNDE AÇIĞA ÇIKAN GAZLAR KÜRESEL ISINMAYA ETKĐ EDER MĐ? Tahir Emre Gencer DERS SORUMLUSU : Prof. Dr Đnci MORGĐL

KĐMYA DENEYLERĐNDE AÇIĞA ÇIKAN GAZLAR KÜRESEL ISINMAYA ETKĐ EDER MĐ? Tahir Emre Gencer DERS SORUMLUSU : Prof. Dr Đnci MORGĐL KĐMYA DENEYLERĐNDE AÇIĞA ÇIKAN GAZLAR KÜRESEL ISINMAYA ETKĐ EDER MĐ? Tahir Emre Gencer DERS SORUMLUSU : Prof. Dr Đnci MORGĐL KÜRESEL ISINMA NEDĐR? Đnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi

Detaylı

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Çevre Mühendisliğine GiriĢ Dersi Ders Notları HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Yrd. Doç Dr. Orhan CERİT Daha önceki derslerimizde, hava kirliliği çalıģmalarının üç parametresi bulunduğunu ifade etmiģtik. 1.Kirletici

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ Hasan GÜVEN Çevre Yüksek Mühendisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürü DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Hava: Dünya atmosferini meydana getiren gaz karışımı. Ancak, atmosferin halk

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNDE HİJYEN ÇALIŞMALARI

TURİZM TESİSLERİNDE HİJYEN ÇALIŞMALARI TURİZM TESİSLERİNDE HİJYEN ÇALIŞMALARI Otellerimiz yurt içinden ve yurt dışından bir çok insanımızın konakladığı ve ortaklaşa kullandığı alanlarımızdır. Bu sebeple bu mekanların temizliği ve dezenfeksiyonuda

Detaylı

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ Meteorolojik şartlar, hava kirliliğinin sadece can sıkıcı bir durum veya insan sağlığı için ciddi bir tehdit olduğunu belirler. Fotokimyasal dumanın negatif etkileri

Detaylı

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ İsken Sugözü Termik Santrali Adana Türkiye de 200 binin üzerinde iģletme, 70 bin dolayında üretim/sanayi iģletmesi bulunmaktadır. Bunlar arasında; Enerji tesisleri

Detaylı

Dumansız Mekanların Keyfini Çıkarın!

Dumansız Mekanların Keyfini Çıkarın! Dumansız Mekanların Keyfini Çıkarın! Patent No:2014/05490 AIRGOLD PİŞİRME ÜNİTESİ ÇALIŞMA PRENSİBİ Pişirme sırasında oluşan yağ buharı sisteme akuple edilmiş olan fanın çalıştırılması ile birlikte davlumbazda

Detaylı

Çevre Mühendisliğine GiriĢ Dersi Ders Notları HAVA KĠRLĠLĠĞĠ

Çevre Mühendisliğine GiriĢ Dersi Ders Notları HAVA KĠRLĠLĠĞĠ Çevre Mühendisliğine GiriĢ Dersi Ders Notları HAVA KĠRLĠLĠĞĠ Yrd. Doç Dr. Orhan CERİT Yükseklik (km) ATMOSFER KATMANLARI Basınç (mb) Atmosfer katmanlarının temel özellikleri En Sıcak Katman En Soğuk Katman

Detaylı

Kitabınızın temiz olduğundan emin misiniz? Kitaplar,

Kitabınızın temiz olduğundan emin misiniz? Kitaplar, Kitabınızın temiz olduğundan emin misiniz? Kitaplar, Ortak kullanımda oldukları için binlerce kullanıcı tarafından dokunulmakta, Raflarda okuyucuları beklerken tozlara maruz kalmakta, Sayfa kenarlarında

Detaylı

Hotpoint. hotpoint.com.tr

Hotpoint. hotpoint.com.tr Hotpoint hotpoint.com.tr HOTPOİNT YENİ NESİL BUZDOLABI HIGH DEFINITION SOĞUTMA FONKSİYONEL DİZAYN STİL HIGH DEFINITION SOĞUTMA Maksimum besin tazeliğini sağlama Bakteri ve kötü kokuları önleme ve dolap

Detaylı

HAVA ve KOKU YÖNETİMİ. YAĞ BUHARI ve DUMAN KONTROLÜ. www.aomturkiye.com

HAVA ve KOKU YÖNETİMİ. YAĞ BUHARI ve DUMAN KONTROLÜ. www.aomturkiye.com HAVA ve KOKU YÖNETİMİ YAĞ BUHARI ve DUMAN KONTROLÜ www.aomturkiye.com Mutfak davlumbazı içinde paslanmaz çelikten yapılan filtreler emiş kanallarına doğru hareket eden alevlere karşı bir bariyer görevi

Detaylı

1. Kanalizasyondan gelen kötü kokuların çözümü (boruların iç çeperlerin temizliği)

1. Kanalizasyondan gelen kötü kokuların çözümü (boruların iç çeperlerin temizliği) miler Benz İstasy in a onl rı uran a t s r tla Re Ca nkala Ba ullar M'l AV er denc esi e R Ok KÖTÜ KOKULARA SON! ast anel er H r Evler Doğanın Çözümü! Referans edinmiş olduğumuz ilke doğanın kendini temizlemesi

Detaylı

LEADERS IN AIRFLOW TECHNOLOGY TM AIR QUALITY SYSTEMS. Made in USA Since 1945 AQS 500 HAVA TEMİZLEME CİHAZLARI

LEADERS IN AIRFLOW TECHNOLOGY TM AIR QUALITY SYSTEMS. Made in USA Since 1945 AQS 500 HAVA TEMİZLEME CİHAZLARI AIR QUALITY SYSTEMS Made in USA Since 1945 AQS 500 HAVA TEMİZLEME CİHAZLARI VORNADO AQS 500 AIR QUALITY SYSTEM HAVA TEMİZLEME CİHAZI VORNADO AQS 500 UZAKTAN KUMANDA VORNADO AQS 500 AKILLI KONTROL PANELİ

Detaylı

ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI

ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI HATUN ÖZTÜRK 20338647 Küresel Isınma Küresel ısınma, dünya atmosferi ve okyanuslarının ortalama sıcaklıklarında belirlenen artış için kullanılan bir terimdir. Fosil yakıtların

Detaylı

FOTOKATALİZÖR VE UYGULAMA ALANLARI

FOTOKATALİZÖR VE UYGULAMA ALANLARI FOTOKATALİZÖR VE UYGULAMA ALANLARI 1. Fotokatalizör (photocatalyst) hakkında genel bilgi Özellikle son yıllarda evsel ve endüstriyel atıklardan kaynaklanan su kaynaklarının, atmosferin ve yaşadığımız çevrenin

Detaylı

ATIK HAVA TEMİZLEME SANTRALİ

ATIK HAVA TEMİZLEME SANTRALİ Havanızı Yıkayın! İç içe girmiş şehir yaşantısı bireylerin birbirleriyle etkileşimini arttırmıştır. Kalabalık nüfusun bir sonucu olarak insanlar kısıtlı alanlarda yaşamaya çalışmaktadır. Temiz hava ve

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres nedir? Olumsuz koşullara karşı canlıların vermiş oldukları tepkiye stres denir. Olumsuz çevre koşulları bitkilerde strese neden olur. «Biyolojik Stres»: Yetişme

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar Klimalar ELEGNT YENİ NESİL INVERTER Serisi Duvar Tipi Split Klimalar 7 Yıl Garanti Yeni Nesil Inverter Yüksek Verime Sahip R410 Gazlı Yeni Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre Soğutmada ve Isıtmada

Detaylı

TÜBĠTAK-BĠDEB Y.ĠB.O ÖĞRETMENLERĠ FEN VE TEKNOLOJĠ (Kimya)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

TÜBĠTAK-BĠDEB Y.ĠB.O ÖĞRETMENLERĠ FEN VE TEKNOLOJĠ (Kimya)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI TÜBĠTAK-BĠDEB Y.ĠB.O ÖĞRETMENLERĠ FEN VE TEKNOLOJĠ (Kimya)PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI AraĢtırma Projesi Eğitimi ÇalıĢtayı Y.Ġ.B.O -5 ÇALIġTAY 2011 ALAN: KĠMYA GRUP ÇIĞ PROJE ADI ASĠT YAĞMURLARININ

Detaylı

KEIM Ecosil -ME. İç mekanlar için yüksek performanslı, aşınma dayanımlı silikat boya

KEIM Ecosil -ME. İç mekanlar için yüksek performanslı, aşınma dayanımlı silikat boya KEIM Ecosil -ME İç mekanlar için yüksek performanslı, aşınma dayanımlı silikat boya Hızla Degişebilen Resim Fotokataliz nedir ve ne yapar... Doğada fotokataliz ve teknikleri Fotokataliz bir reaksiyon tepkimesini

Detaylı

TURHAN DOĞRU NEFES ALMAK:

TURHAN DOĞRU NEFES ALMAK: Mustafa TURHAN A sınıfı İşgüvenliği Uzmanı mturhan.isg@gmail.com DOĞRU NEFES ALMAK: Solunum Koruyucuların Farklı Sektörlerde Kullanımı 1 Doğru Nefes Almak ne demek? Tehditler İmkanlar Solunum koruyucular

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

NE SOLUYORUZ? Dr. Hüseyin TOROS

NE SOLUYORUZ? Dr. Hüseyin TOROS NE SOLUYORUZ? Dr. Hüseyin TOROS İTÜ Meteoroloji Mühendisliği huseyintoros@yahoo.com, (İnsan ve Hayat Dergisi, Nisan 2011) Gıdayla ilgili mevzularda yapılan çalışmalar, son günlerde dikkat çekici oranda

Detaylı

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara HAVA KİRLİLİĞİ İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN NO VE O KİRLİLİĞİ İĞİ 2 3 Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı 12 Ocak 2012 - Ankara SUNUM PLANI 1. GİRİŞ İŞ 2. HUKUKİ

Detaylı

YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ

YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ YAġAMIMIZI DEVAM ETTĠREBĠLMEMĠZ ĠÇĠN OLMAZSA OLMAZ ĠHTĠYAÇLARIMIZ NELERDĠR? HAVA SU UYKU BESĠN Neden Olmazsa Olmaz? Bunlar Olmadan ne kadar yaģayabiliriz? HAVA SU UYKU BESĠN

Detaylı

OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA

OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA OTEL, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HASTANE, TEMİZLİK İŞLETMELERİ, OKUL VE OFİSLER, SOSYAL İŞLETMELERİN TEMİZLİK, KOKU VE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARINDA EM ETKİN MİKROORGANİZMA KULLANIMI 1 ***KOKU GİDERİMİ Kötü kokular

Detaylı

Kaybettiğiniz suyu GERİ KAZANIN!..

Kaybettiğiniz suyu GERİ KAZANIN!.. Kaybettiğiniz suyu GERİ KAZANIN!.. Gri Su Geri Kazanım Sistemi İle %40-%80 oranında tassarruf edin. Çevre ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Ltd. Şti. Gri Su Nedir? Foseptik atığı içermeyen, duştan

Detaylı

Evaporatif Soğutma Nedir?

Evaporatif Soğutma Nedir? Evaporatif soğutma suyun buharlaşmasıyla havadan ısı alması prensibine dayanır. Su buharlaşırken havadan ısı çeker ve havanın soğumasına sebep olur. Havuzdan veya duştan çıktığınızda çevrenizdeki esinti

Detaylı

Hava Kirleticileri. Hava Kirleticileri. Özgür ZEYDAN (PhD.)

Hava Kirleticileri. Hava Kirleticileri. Özgür ZEYDAN (PhD.) Hava Kirleticileri Özgür ZEYDAN (PhD.) http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Hava Kirleticileri Gazlar Karbon monoksit Azot oksitler Kükürt oksitler Hidrojen sülfür Uçucu organik bileşikler Aerosoller Toplam

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi Hava Kirliliği Ölçüm Yöntemleri Emisyon Ölçümleri (Kaynakta) İmisyon Ölçümleri Sabit kaynaklar (Yakma tesisi, fabrika, termik santral bacaları) Hareketli kaynaklar (Motorlu araçlar) Ortam havasında yapılır

Detaylı

Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA

Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA KULLANMA KILAVUZU Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Yarınlar Hepimizin... Biz Buradayız...

Yarınlar Hepimizin... Biz Buradayız... Yarınlar Hepimizin... Biz Buradayız... Element Effekt Atık ve Yağ Parçalayıcı Element Bio Atık ve Yağ Parçalayıcı Ev, hastane gibi bina atık sistemlerinde, mutfak giderleri ve borularında, otel ve site

Detaylı

Kaybettiğiniz suyu GERİ KAZANIN!..

Kaybettiğiniz suyu GERİ KAZANIN!.. Kaybettiğiniz suyu GERİ KAZANIN!.. Gri Su Geri Kazanım Sistemi İle %40-%80 oranında tasarruf edin. Çevre ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Ltd. Şti. Gri Su Nedir? Foseptik atığı içermeyen, duş, küvet

Detaylı

BURSA İLİ 2016 YILI HAVA KALİTESİ. Dr. Efsun DİNDAR Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

BURSA İLİ 2016 YILI HAVA KALİTESİ. Dr. Efsun DİNDAR Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü BURSA İLİ 2016 YILI HAVA KALİTESİ Dr. Efsun DİNDAR Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR? ISINMA ULAŞIM SANAYİ DOĞAL SEBEPLER Hava kirleticileri Kirletici

Detaylı

Arçelik Su Arıtma Sistemleri Artık suyunuz daha temiz ve sağlıklı.

Arçelik Su Arıtma Sistemleri Artık suyunuz daha temiz ve sağlıklı. Arçelik Su Arıtma Sistemleri Artık suyunuz daha temiz ve sağlıklı. Yeniliği aşkla tasarlar İçme suyunuzun temizliği Arçelik güvencesi altında! Arçelik Su Arıtma Cihazları, şebeke suyunu Ters Ozmos teknolojili

Detaylı

1. ENDÜSTRİYEL KİRLETİCİLER. info@motifair.com

1. ENDÜSTRİYEL KİRLETİCİLER. info@motifair.com 1. ENDÜSTRİYEL KİRLETİCİLER Problem: Endüstride çeşitli çalışma prosesleri kirliliklere sebep olur. Bunlar: Tozlar Dumanlar Yağ buharları Gazlar Sakatlanmalar: İnsan vücudu çeşitli zararlı kirliliklere

Detaylı

www.aquastream.at Aqua Clean Complete YENİLİKÇİ KATI MADDE FİLTRELEMESİ VE DEZENFEKSİYON

www.aquastream.at Aqua Clean Complete YENİLİKÇİ KATI MADDE FİLTRELEMESİ VE DEZENFEKSİYON www.aquastream.at Aqua Clean Complete YENİLİKÇİ KATI MADDE FİLTRELEMESİ VE DEZENFEKSİYON Avantajlar Aquastream COMPLETE in a Nutshell avantajları İnsan ve hayvan için subjektif mutluluğun artması Kimyasalların

Detaylı

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 1. Atmosfer ve İçeriği

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 1. Atmosfer ve İçeriği Havacılık Meteorolojisi Ders Notları 1. Atmosfer ve İçeriği Yard.Doç.Dr. İbrahim Sönmez Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR Asitler ve Bazlar Asitlerin Genel Özellikleri Suda çözündüklerinde suya hidrojen (H + ) iyonu verir. Tatları ekşidir. Bunu asidik özellikteki limon, domates ve sirke gibi maddelerin tadına bakarak söyleyebiliriz.

Detaylı

Home Comfort Serisi. Nem Alma Hava Temizleme Su Arıtma Merkezi Süpürge

Home Comfort Serisi. Nem Alma Hava Temizleme Su Arıtma Merkezi Süpürge Home Comfort Serisi Nem Alma Hava Temizleme Su Arıtma Merkezi Süpürge Home Comfort Serisi Home Co mfort Yeni Electrolux Home Comfort Serisi ile profesyonel standartlarda, hava kalitesi, ev temizliği, temizlenmiş

Detaylı

Tekstil korumasında süreç OPTİMİZASYONU İÇİN YENİLİKÇİ TEKNİK

Tekstil korumasında süreç OPTİMİZASYONU İÇİN YENİLİKÇİ TEKNİK Tekstil korumasında süreç OPTİMİZASYONU İÇİN YENİLİKÇİ TEKNİK KALİTE MALİYET Çevre Aquastream SİSTEMLERİNİN avantajları: Kalite - Yıkama banyosundaki havların ve saçların azalması - Bulaşan havlar özenle

Detaylı

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu (Periyot: 27 Şubat 05 Mart 2017) Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR 1 Özet Nilüfer Belediyesi nin BEBKA destekli projesi kapsamında

Detaylı

Su Arıtma Sistemleri İçin Akıllı Bir Seçim Yapılması

Su Arıtma Sistemleri İçin Akıllı Bir Seçim Yapılması Su Arıtma Sistemleri İçin Akıllı Bir Seçim Yapılması TEMİ Z SU SAĞ LIKTIR SAĞLIK İÇİN SU En Önemli Besin Elemanı Ne kadar suya ihtiyacınız var? 41 54 kg 55 68 kg 68,5 86 kg (250 ml) Bardak Su kalsiyum,

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE NEDİR? İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortam. Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını,

Detaylı

Toz Boya Kabinleri ve Ekipman Aksesuarları

Toz Boya Kabinleri ve Ekipman Aksesuarları Toz Boya Kabinleri ve Ekipman Aksesuarları Toz Kabinleri Hava Akışları Toz Boya kabinleri havayı fabrika içinden kabine çeker ve fazla spreylenmiş tozu ve etraftaki kirleri toplarlar. En az hava akış gereksinimi

Detaylı

SIFIR KARBONDİOKSİT SALINIMI

SIFIR KARBONDİOKSİT SALINIMI SIFIR KARBONDİOKSİT SALINIMI HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER SARP BARIŞ ORHON (7-E) ARDA KÖROĞLU (7-E) DANIŞMAN ÖĞRETMEN Meral BEŞİRACI İZMİR 2014 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...2 2. Projenin amacı...2 3. Giriş...2-3

Detaylı

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu (Periyot: 27 Mart 02 Nisan 2017) Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR 1 Özet Nilüfer Belediyesi nin BEBKA destekli projesi kapsamında

Detaylı

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 1 2 FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard. 07.10.2015 3 İÇİNDEKİLER 1) TARİHÇE 2) ÇİMENTO nedir ve ÇİMENTO ÜRETİM PROSESİ 3) VERİMLİLİK UYGULAMALARI (Bu sunumda yer alan sayısal

Detaylı

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu Egzoz Gazları Emisyonu Prof.Dr. Cem Soruşbay Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Laboratuvarı İçerik Motorlu taşıtlarda kirletici maddelerin oluşumu Egzoz gazları

Detaylı

MIRA INFRA NANO ENDÜSTRİYEL

MIRA INFRA NANO ENDÜSTRİYEL MIRA INFRA NANO ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ RADYANT ISITICI Yanı başınızdaki güneş YENİ NANO TEKNOLOJİ, ÜSTÜN PERFORMANS MİRA INFRA Nano Elektrikli radyant ısıtıcılar, paslanmaz çelik boru içerisindeki yüksek

Detaylı

ASHRAE Standard

ASHRAE Standard İç Tanım Kullanım 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf Çok düşük kirliliği olan ve zararsız koku bulunan hava. Az miktarda koku ve partikül içeren hava. İçerisinde etkili bir koku ve partikül bulunan hava. Herhangi

Detaylı

Sağlik Sektöründe. UV Dezenfeksiyonu

Sağlik Sektöründe. UV Dezenfeksiyonu Sağlik Sektöründe UV Dezenfeksiyonu Günlük yaşamda enfeksiyon riski 50% bekleme odalarında 60% ofiste 70% asansörde 85% yürüyen merdiven 90% otobüs ve metroda Source: www.gesundheit-krankheiten.de Hastane

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar Klimalar ELEGNT YENİ NESİL INVERTER Serisi Duvar Tipi Split Klimalar Yeni Nesil Inverter Yüksek Verime Sahip R410 Gazlı Yeni Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre Soğutmada + ve Isıtmada Enerji Sınıfı

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARĠKÇĠ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:6, 34843 Maltepe İstanbul

Detaylı

AMAÇ. Katılımcıların, işyerlerinde havalandırma ve iklimlendirme konularında bilgi edinmelerini sağlamaktır.

AMAÇ. Katılımcıların, işyerlerinde havalandırma ve iklimlendirme konularında bilgi edinmelerini sağlamaktır. AMAÇ Katılımcıların, işyerlerinde havalandırma ve iklimlendirme konularında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Havalandırma Tanımı; Kapalı bir hacme, tabii veya mekanik bir yolla temiz hava akımı sağlamaktır.

Detaylı

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI Yardım edin sinüslerim beni öldürüyor! Bunu daha önce hiç söylediniz mi?. Eğer cevabınız hayır ise siz çok şanslısınız demektir. Çünkü her yıl milyonlarca lira sinüs problemleri

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yanma Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr ÇEV 3016 Hava

Detaylı

RESTAURANT VE ENDÜSTRİYEL MUTFAK FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI

RESTAURANT VE ENDÜSTRİYEL MUTFAK FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI RESTAURANT VE ENDÜSTRİYEL MUTFAK FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI Genel Anlamda Çevre Sorunları Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Gürültü Kirliliği HAVA KİRLİLİĞİ Atmosferde; azot,

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

NEM NİÇİN ÖNEMLİDİR?

NEM NİÇİN ÖNEMLİDİR? NEM NİÇİN ÖNEMLİDİR? UYGUN DEĞİL (KURU) İDEAL NEM UYGUN DEĞİL (YAŞ) Bakteri Virüsler Küfler Toz ve akarlar Burun kuruluğu Alerji ve astım Mobilya ve ağaç Statik elektrik 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

Daiseikai SKVR. Bir Klimadan Daha Fazlası. 10 Kat Aktif Temizleme, Çifte Ferahlık

Daiseikai SKVR. Bir Klimadan Daha Fazlası. 10 Kat Aktif Temizleme, Çifte Ferahlık Daiseikai SKVR Bir Klimadan Daha Fazlası 10 Kat Aktif Temizleme, Çifte Ferahlık Toshiba nın üstün filtreleme teknolojisi vsayesinde siz ve sevdikleriniz havadan gelen virüs, bakteri ve diğer kirleticilerden

Detaylı

ilkokul Yeşilcan la Temiz Hava

ilkokul Yeşilcan la Temiz Hava ilkokul Yeşilcan la Temiz Hava SUNUM İÇERİĞİ Bağımlılık Nedir? Tütün Ürünleri Nelerdir? Sigaranın Arttırdığı Riskler Kendimi Nasıl Korurum? Sigara İçmemenin Faydaları 2 3 4 5 Bağımlılık Nedir? Bağımlılık

Detaylı

DÜNYA DEVİ MÜHENDİSLİĞİ İLE

DÜNYA DEVİ MÜHENDİSLİĞİ İLE Bugün Sağlıklı Yaşam için Bir Başlangıç Yapın! DÜNYA DEVİ MÜHENDİSLİĞİ İLE Alkali Su Nedir? Kısaca tanımlayacak olursak alkali su içinde H+ iyonları OHiyonlarından daha az olan sudur ve suda oksijen miktarı

Detaylı

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN

EKOSİSTEM. Cihangir ALTUNKIRAN EKOSİSTEM Cihangir ALTUNKIRAN Ekosistem Nedir? Bir bölge içerisinde bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı oluşturdukları sisteme ekosistem denir. Ekosistem Bileşenleri Canlı Öğeler Üreticiler

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu (Periyot: 03 09 Ekim 2016) Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR 1 Özet Nilüfer Belediyesi nin BEBKA destekli projesi kapsamında Nilüfer

Detaylı

1µm = 0,001mm. Eğer toz olmasaydı insan ömrünün 1000 yıl olmaması için hiçbir sebep yoktur

1µm = 0,001mm. Eğer toz olmasaydı insan ömrünün 1000 yıl olmaması için hiçbir sebep yoktur Eğer toz olmasaydı insan ömrünün 1000 yıl olmaması için hiçbir sebep yoktur İbni Sina M. ALİ SÜNGÜ VKV AMERİKAN HASTANESİ TEKNİK SERVİS MÜDÜRÜ Havada bulunan gözle görülür veya görülmez partiküllerin boyutlandırılmasında

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri Ayrıca bitkilerin yapraklarına yeşil rengi de klorofil adı verilen bu yapılar verir. Besin Zinciri: - Aynı ekosistemde yaşayan canlıların

Detaylı

Sizin için yapabileceklerimiz

Sizin için yapabileceklerimiz Türkiye de henüz gelişme aşamasında olan Biyolojik gölet/havuz sistemlerinin en yetkin ve deneyimli uzmanları tarafından kurulan Bioart, kısa sürede hayata geçirdiği dev projelerle sektörünün öncü kuruluşu

Detaylı

Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI

Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, 35160 Buca/İzmir E-mail : mustafa.odabasi@deu.edu.tr Ders İçeriği Temel Element Döngüleri Karbon Döngüsü

Detaylı

SU HALDEN HALE GĠRER

SU HALDEN HALE GĠRER SU HALDEN HALE GĠRER SU DÖNGÜSÜ Yeryüzündeki suyun buharlaģıp havaya karıģması, bulutları oluģturması ve yağıģ olarak yeryüzüne dönmesi sürecinde izlediği yola su döngüsü denir. Su buharı soğuduğunda ise

Detaylı

MAKRO-MEZO-MİKRO. Deney Yöntemleri. MİKRO Deneyler Zeta Potansiyel Partikül Boyutu. MEZO Deneyler Reolojik Ölçümler Reometre (dinamik) Roww Hücresi

MAKRO-MEZO-MİKRO. Deney Yöntemleri. MİKRO Deneyler Zeta Potansiyel Partikül Boyutu. MEZO Deneyler Reolojik Ölçümler Reometre (dinamik) Roww Hücresi Kolloidler Bir maddenin kendisi için çözücü olmayan bir ortamda 10-5 -10-7 cm boyutlarında dağılmasıyla oluşan çözeltiye kolloidal çözelti denir. Çimento, su, agrega ve bu sistemin dispersiyonuna etki

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Çevre Koşullarının İnsan Üzerindeki Etkileri Çevre: Bir elemanın dışında çeşitli olayların geçtiği

Detaylı

Otomobillerde Servis, Bakım ve Onarımın Enerji Verimliliğine Katkıları

Otomobillerde Servis, Bakım ve Onarımın Enerji Verimliliğine Katkıları Otomobillerde Servis, Bakım ve Onarımın Enerji Verimliliğine Katkıları İŞ DÜNYASI VE SÜRDÜREBİLİRLİK KALKINMA DERNEĞİ 07/05/2014 1 20 Novembre, 2010 Genel KONUŞMACI H.Kubilay Dinçer TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL

Detaylı

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu (Periyot: 06-12 Haziran 2016) Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR 1 Özet Nilüfer Belediyesi nin BEBKA destekli projesi kapsamında Nilüfer

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu (Periyot: 08-14 Nisan 2016) Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR 1 Özet Nilüfer Belediyesi nin BEBKA destekli projesi kapsamında Nilüfer

Detaylı

ACTIVE Grubumuz zemin ve duvarlar için en üst kalite porselen seramik ve teknik seramik üretiminde ve satışında liderdir. Bu öncelikli durumu korumak ve güçlendirmek için, inşaat sektörünün yeni hassasiyetlerini

Detaylı

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV Nem alma kapasitesi, 30 C / %80 bağıl nemde: 30 litre / 24saat Uygun olduğu maks. oda büyüklüğü: 90 m² / 225 m³ Çalışma aralığı, sıcaklık: 5 ila 35 C Çalışma

Detaylı

EYVAH DENEY TÜPÜMDE GAZ BĐRĐKTĐ

EYVAH DENEY TÜPÜMDE GAZ BĐRĐKTĐ EYVAH DENEY TÜPÜMDE GAZ BĐRĐKTĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐNDE PROJE DESTEKLĐ DENEY UYGULAMALRI DERS SORUMLUSU: PROF.DR ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: ERKAM UYGUR PROJE HEDEF SORUSU: Kalsiyum karbonat ve hidroklorik asit kullanarak

Detaylı

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMASI

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMASI PROJE TABANLI DENEY UYGULAMASI DERSĐN SORUMLUSU:Prof.Dr.Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN:S.Erman SEVDĐ DENEYĐN ADI:FOTOVOLTAĐK PĐL YAPIMI;GÜNEŞ ENERJĐSĐNDEN ELEKTRĐK ÜRETĐMĐ DENEYĐN AMACI:GÜNEŞ ENERJĐSĐNDEN ELEKTRĐK

Detaylı

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu (Periyot: 21 27 Kasım 2016) Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR 1 Özet Nilüfer Belediyesi nin BEBKA destekli projesi kapsamında Nilüfer

Detaylı

Müşterilerimiz niçin Purezone Hava Arıtıcıları seçmeli?

Müşterilerimiz niçin Purezone Hava Arıtıcıları seçmeli? Müşterilerimiz niçin Purezone Hava Arıtıcıları seçmeli? Purezone sizin için ne yapabilir? A. Virüs, bakteri, küf, mantar ve küf sporları vs. dahil, her türlü biyolojik kirletici atıkları yok eder; B. Alerjenler

Detaylı

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR

BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR TEKNOLOJİ Geniş Üfleme Ağzı Estetik Dizayn Düşük Ses Seviyesi Hava Üfleme Kontrolü Otomatik Yükseklik Ayarı Daha uzak atış mesafesi Ölü hacim bırakmama Homojen ısı dağılımı

Detaylı

MITSUBISHI ELECTRIC YENİ KİRİGAMİNE MSZ-FH SERİSİ

MITSUBISHI ELECTRIC YENİ KİRİGAMİNE MSZ-FH SERİSİ MITSUBISHI ELECTRIC YENİ KİRİGAMİNE MSZ-FH SERİSİ Sağlıklı nefes alın, sağlıklı ve konforlu yaşayın Yeni Kirigamine ile tanışın Mitsubishi Electric Klimalar tüm dünyada kusursuz konfor sağlayan yüksek

Detaylı

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu

Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu Nilüfer İlçesi ndeki Klasik Hava Kirletici Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Raporu (Periyot: 15-21 Nisan 2016) Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR 1 Özet Nilüfer Belediyesi nin BEBKA destekli projesi kapsamında Nilüfer

Detaylı