Daha iyi bir yasam kalitesi için!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Daha iyi bir yasam kalitesi için!"

Transkript

1 Daha iyi bir yasam kalitesi için! Dünya çapında patentli, üstün Alman teknolojisi ve iģlev garantisi sunan TÜV onaylı ilk ve tek hava temizleme cihazı, artık Türkiye de!

2 HAVA NEDĠR? Temiz Hava % Azot, % 20,9476 Oksijen, % Argon, Karbondioksit, Neon, Helyum, Metan, Hidrojen, Xenon, Ozon ve diğer gazlardan oluģur. Bu karıģım içinde canlı yaģam ve insan için en önemli gaz oksijendir. Onsuz bir ortamda canlı yaģam yoktur. Ġnsanın Günlük Tüketimi 1.5 kg gıda, 2.5 kg su, kg hava Ġnsanın Dayanma Süresi açlığa 60 gün, susuzluğa 6 gün, havasızlığa en fazla 6 dakika!

3 HAVA KĠRLĠLĠĞĠ NEDĠR? Havanın doğal bileģen oranlarının bozulması, dolayısıyla Havanın insan sağlığını veya huzurunu bozacak, hayvan, bitki ve eģyaya zarar verecek derecede kirlenmiģ olması.

4 HAVA NASIL KĠRLENĠR? Hava kirliliği iç ve dıģ ortam olarak iki temel kaynaktan oluģmaktadır; DIġ ORTAM HAVA KĠRLETĠCĠLERĠ Doğal Kaynaklar Deniz yosunlarının ortama verdiği gazlar, Yanardağ veya orman yangınlarından atmosfere yayılan zararlı bileģikler, Doğadaki biyolojik değiģimler sırasında açığa çıkan karbon oksitler, Metan, Ozon vb. Yapay Kaynaklar Fosil kaynaklı yakıtların(odun, kömür, benzin, fuel-oil gibi) yanmasıyla ortaya çıkan; Partiküller Kükürt dioksit Azot ve karbon oksitleri KurĢun, hidrokarbonlar vb. Hava kirliliğinin boyutları özellikle teknolojik geliģme ile fosil kaynaklı yakıtların kullanılması ile hızla artmıģtır.

5 HAVA NASIL KĠRLENĠR? ĠÇ ORTAM HAVA KĠRLETĠCĠLERĠ 2000 den fazla madde ve canlı iç ortam havasını kirletiyor; Sigara dumanı Toz ve toz akarları Hayvan döküntüleri ve tüyleri Polen ve küf mantarları, Havadan kaynaklanan alerjenler, Virüs ve bakteri Karbon ve azot oksitler, Radon ve formaldehit, Patojenler ve polimerler Mineral lifler Tüketici eģyalarda oluģan zehirli emisyonlar vb. Ġç ortamdaki kirleticilerden insan sağlığını en çok etkileyen sigara içimidir. Sigara içenlerle aynı ortamda bulunan sigara içmeyenler, sigara dumanından pasif içiciler olarak etkilenmektedir. Ġç ortamlarda bulunan bu maddeler normal ev ve büro iģleri sırasında ortama karıģarak insan sağlığını tehdit ederler.

6 HAVA KĠRLETĠCĠLERĠN PARTĠKÜL BOYUTLARI Moleküller Araç egzost gazı ve aģınma tozu Sigara dumanı Ġs Uçak yakıtı külü Kömür tozu Çimento tozu Ultra ince tozlar Ġnce tozlar Tozlar H2 O2 CO2 Virüsler Bakteriler Casadron filtrasyon aralığı 0,0001 0,001 0,01 0,1 1 Partikül boyutu (mikron-µm) Ciğerleri geçebilen asılı ince tozlar Polenler Sporlar HEPA filtre aralığı µm 10 µm 25 µm 50 µm 70 µm Elektron mikroskopla görünür Mikroskopla görünür Gözle görünür boyut Örnk. Sigara Dumanı Örn. Mite Örn. Ġnsan saçı 1 mikron = 1 milimetrenin binde biri boyutundadır

7 KĠRLĠ HAVANIN ZARARLARI Ġnsan sağlığını tehdit eden en tehlikeli kirleticiler 10 mikron(µm) boyutunun altında kalan ultra ince tozlardır (partikül). Ciğerlerimiz 3 mikron(µm) boyutuna kadar filtreleyebilir, bunun altında kalan partiküller doğrudan kana karıģır. Alerji ve astım tetikleyici Bilimsel araģtırmalar, yetiģkinlerde görülen astım hastalığının 0-6 yaģ çağında solunan kirli havadan kaynaklandığını göstermektedir Kalp krizi ve kanser nedeni Havadaki sanayi atıkları, ağır metaller, zehirli gazlar, sigara dumanı öncelikle akciğer kanserine neden olur, kalp krizi riskini yükseltir Sick Building Syndrom = Hasta Bina Sendromu Deri kuruluğu, ağız-burun kuruması, deri kızarıklığı, zihinsel yorgunluk, baģ ağrısı, solunum yolu enfeksiyonu, öksürük, ses boğukluğu ve kısıklığı, mide bulantısı, baģ dönmesi, kas seğirmesi, tanımlanamayan diğer alerjik reaksiyonlar

8 KĠRLĠLĠK TEHLĠKESĠ OLAN YERLER Caddelere ve yollara yakın mekanlar Sanayi dumanı olan bölgeler Tehlikeli emisyon olan iģ ortamları Yalıtım maddelerinin kullanıldığı binalar Yetersiz havalandırma yapılan odalar Tekstil malzemelerinin(halı,koltuk, perde vb.) yoğun kullanıldığı ortamlar Klimatize edilmiģ iç ortamlar Merkezi havlandırma yapılan mekanlar Sigara içilen ortamlar

9 HAVA KĠRLĠLĠĞĠ NASIL ÖLÇÜLÜR? Hava kirliliği ölçümü dıģ ortama göre yapılır. ĠĢ ortamlarında iģ türüne bağlı olarak oluģan kirlilik dahil edilmemektedir. Ġç ortam hava kirleticileri genelde dikkate alınmaz. hava kirliliği kapsamına Halbuki; Çok özel durumlar dıģında insanlar zamanlarını %90 iç ortamlarda (ev, iģyeri) geçirmektedirler. Çoğu zaman iç ortamlardaki karbon monoksit, solunabilir partiküller, formaldehit, azot oksit,radon gibi kirleticilerin yoğunlukları dıģ ortamdakinden daha fazladır. AraĢtırmalar, iç ortam havasının dıģ ortam havasından 2-5 kat daha kirli olduğunu gösteriyor.

10 DIġ ORTAM HAVA TEMĠZLĠĞĠ KĠRLĠ HAVA NASIL TEMĠZLENĠR Doğanın kendi dengeleri içersinde; Atmosferdeki Su Damlacıklarının Havayı Temizlemesi GüneĢ Enerjisinin Havayı Temizlemesi Hidroksil Ġyonunun (OH) Havayı Temizlemesi Bitkilerin Fotosentez ĠĢlemi Sırasında Havayı Temizlemesi Doğal hava temizleme yöntemleri içerisinde bilimin ve insanların bildiği hatta mantığını günümüzün teknolojilerine aktardığı en yaygın yöntem Ġyonizasyon yöntemidir. Ġyonizasyon Havadaki elektrik yüklü parçacıklara iyon denir. Doğal iyon dengesi %60(-) %40(+) Ģeklindedir. Ġyonlar bir elektron kazanmıģ veya kaybetmiģ moleküllerdir. Pozitif Ġyon bir elektron kaybetmiģ olanlara, Negatif Ġyon ise bir elektron kazanmıģ olanlara denir. Negatif Ġyonlar doğada hidrojen, nitrojen ve diğer moleküllerin güneģ ıģını, ıģınlar ile hareket halindeki hava ve su yoluyla elektronları bırakması ve oksijen moleküllerine kenetlenmesi ile oluģur. Negatif Ġyon doğanın kendi temizleme ve ferahlatma mekanizmasının bir parçasıdır. Negatif Ġyon'un yoğun olduğu bölgelerde temiz ve ferah bir hava hissine kapılıp hem kendimizi daha iyi hem de enerji dolu hissederiz. Bunu Ģöyle bir örnek ile açıklayabiliriz, yağmur sonrası daha rahat nefes almamız ve kendimizi daha mutlu hissetmemiz, yağmur sonrasında yüksek miktarda negatif iyon üretilmesinden kaynaklanmaktadır.

11 KĠRLĠ HAVA NASIL TEMĠZLENĠR ĠÇ ORTAM HAVA TEMĠZLĠĞĠ Farklı filtreleme yöntemleri içeren Hava Temizleyicileri ile temizlenir. Hava Temizleyiciler Havadaki pozitif halde bulunan mikrop, virüs, toz, bakteri, polen, küf mantarı, sigara dumanındaki zehirli maddeler, koku ve diğer zararlı maddelerin yok edilmesine yarayan cihazlardır. Tüm dünyada özellikle çocukların bulunduğu ortamlarda kullanılarak ortamdaki soluduğumuz oksijenin artmasına yardımı olurlar. ġunu çok açık söylemek mümkündür; Hava Temizleyicilerin soluduğumuz oksijenin artmasına yardımcı olması ile ruh sağlığını iyileģtirdiği, sinirliliği azalttığı, enerjiyi arttırdığı, depresyonu azalttığı, uykuyu düzenlediği, soluk almayı kolaylaģtırdığı ve hava kalitesini arttırdığı kesindir.

12 HAVA TEMĠZLEYĠCĠLER NASIL ÇALIġIR? Mekanik Hava Temizleyiciler Havayı çok ince gözenekli filtresinden geçirir. Gözeneklerinden daha büyük partikülleri tutar, daha küçük olanları geçirir. Standart filtreler (10 mikron) HEPA filtreler (1-0.3 mikron) Aktif Karbon Filtreler Sadece gaz moleküllerini kimyasal etkileģime girerek yakalar ve tutar. Yüzeyi milyonlarca özel kömür tanecikleriyle kaplıdır. Bu özelliği sayesinde koku ve zehirli gazlar yakalanır. Parafin gibi maddelerle de sıvanır. Ġyonize Hava Temizleyicileri Ortama yüksek miktarda negatif iyon ve uygun Ģiddette ozon vererek havadaki partikülleri çökertme yöntemidir. Elektrostatik Hava Temizleyiciler Hava ve gaz içerisindeki partikülleri elektrostatik yükleme ile üzerine toplayarak ayırma prensibi ile çalıģan partikül tutma yöntemi. Standart plaka filtreler (1 mikron) CASADRON dairesel filtreler (0.006 mikron)= 6 nanometre

13 CASADRON NEDĠR? CASADRON bir Alman ileri teknoloji ürünüdür. Dünya çapında patentli bir sisteme sahiptir. Alanında Dünya da iģlev garantisi sunan, Alman TÜV ve ilgili Sağlık Kurumları onaylı ilk ve tek Hava Temizleme cihazıdır! CASADRON kendine münhasır patentli üç ayrı filtre tasarımını atmosferin doğal hava temizleme yönteminden esinlenerek eģsiz bir filtreme tekniğine dönüģtürmüģtür. Tıpkı yağmur tanelerinin havadaki tüm tozları tutması ve toprağa indirmesi gibi, CASADRON da havadan tüm parçacıkları çekip almaktadır. CASADRON kapalı mekanlarda sağlığımızı tehdit eden tüm maddelerin % 90 ını bertaraf edebilmektedir. Cihazlar akıllı bir iģleve sahiptir ve temizleme gücünü hava kirlilik derecesine göre ayarlayabilmektedir. CASADRON aslen tıbbi amaçlı bir araģtırmanın ürünüdür. Havadaki mikrop ve bakterileri temizleyecek bir araç olarak tasarlanmıģ, üstün teknolojisi sayesinde çok daha küçük partikülleri tutabildiğini göstermiģtir. Bunun üzerine baģka yöntemlerle çözülemeyen sigara dumanı üzerinde yoğunlaģmıģ ve hava temizliği konusunda farklı modeller üretmiģtir. Daha iyi bir yasam kalitesi için

14 CASADRON NASIL ÇALIġIR? 1) Emilen 2) Eksi yüklenen partiküller artı yüklü cidara çekilir ve burada kalır. havadaki partiküller elektron yüklenerek iyonize edilir 4) Filtre cidarına yapıģan partiküller, temizlenerek bertaraf edilir 3) Temiz hava alt çıkıģ ağzından ortama geri verilir

15 CASADRON FĠLTRELEME SĠSTEMĠ Hava GiriĢi 1.Filtre Ön Elek (Kaba kirleticileri tutar) 2.Filtre Dairesel Elektronik Filtre mikron boyutuna kadar tüm ultra ince kirleticileri yakalar! Ġyonizasyon Hattı(Klasik plaka filtrelerden 10 kat daha uzundur) %1000 verim. Alüminyum Gövde Ġyon Ayırıcı TümleĢik Yüksek Voltaj AkıĢ Kanalı 3.Filtre Parafin Kaplı Özel Tanecikli Aktif Karbon Filtre (Koku, gaz ve sigara dumanını tutar) Elektronik Hız Ayarlı Radyal Vantilatör Hava ÇıkıĢı Ayak

16 DĠĞER FĠLTRELERDEN FARKI CASADRON diğer plakalı elektrostatik filtrelere göre 10 kat daha uzun iyonizasyon hattına sahiptir, % 1000 daha fazla verim sağlar, CASADRON mekanik filtrelere göre kat daha küçük partikülleri tutar, CASADRON havayı iyonize ederek tozları yere yapıģtırmaz, içinde tutar, çıkıģ havasındaki iyon ve ozon miktarını tekrar doğal düzeyine getirir, CASADRON havayı odanın üst seviyesinden alır, zemin düzeyinden geri verir, havada asılı ultra ince tozları da çeker, CASADRON alüminyum gövdesi sayesinde elektro manyetik kirlenmeyi engeller, CASADRON özel formu ve vantilatörü sayesinde az enerji tüketir, az yer kaplar, CASADRON özel formu ile estetik görünür, odada, tavanda, sigara içme noktasında, sigara içme odasında kullanılabilir.

17 SERTĠFĠKALARI Oda havasında Nikotine karģı etkinlik TÜV Rheinland Almanya Oda havasında Araç atık gazı azaltılması TÜV Rheinland Almanya BaĢka havalandırma mekanizması olmayan bir gastronominin hava kalite etkinlik ölçümü TÜV Rheinland Almanya PCB uygulamasından sonra tatbik testi TÜV Rheinland Almanya PCB tatbik testi Gelsenkirchen TÜV Rheinland Almanya Sigara içme Kabini : Sigara dan oluģan zehirli maddelerin azaltılması TÜV Rheinland Almanya DIN-EN TÜV sertifikası TÜV Rheinland Almanya Bakteri ve mikroplara karģı etkinlik SABS Güney Afrika Standartlar Bürosu Mikro organizmalarda AyrıĢtırma gücü Dr. Rabe Almanya Mekan hava ölçümü Canon Almanya RWTÜV Essen Almanya Nano partiküllerde etkinlik Matter - Ġsviçre Partikül ayrıģtırma Fraunhofer Enst. Almanya 4 Hava temizleme cihazının testi RTL Almanya Değerleme NIWA Yeni Zelanda ETS partiküllerine karģı etkinlik JTI - Tütün AraĢtırma Merkezi Japonya

18 SERTĠFĠKALARI Partikül AyrıĢtırma - CETIAT (Centre Technique des Industries Aéroliques et Thermiques) Fransa Kapasite Değerlendirme - IWA (National Institute of Water and Atmospheric Research Ltd.) Yeni Zelanda Bakteri AyrıĢtırma - ABS (Güney Afrika Standartlar Bürosu) Tüberküloz Mikrobu Üzerindeki Etkinliği - Prof. Dr. Varga (Hygiene Institut der Universität Heidelberg Almanya) Elektrosmog - Prof. Dr. Varga (Hygiene Institut der Universität Heidelberg) Almanya Mikroorganizmaları AyrıĢtırma - Labor Dr. Rabe, Essen Almanya Oda Havasındaki PCB Azaltılması - TÜV Rheinland Almanya Oda Havasındaki Formaldehyd Azaltılması -TÜV Rheinland Almanya Canon Almanya da Ölçüm - RWTÜV Essen Almanya Nano Parçacıklar Üzerindeki Etkisi -Matter-Engineering AG, Ġsviçre Partikül AyrıĢtırma - Fraunhofer Enstitüsü Almanya Küf Ölçümü - Milli Kütüphane Berlin Almanya

19 MĠKROP TUTMA ÖZELLĠĞĠ 9 Kasım Dipl.Ing. Dr. Andreas Varga Heidelberg Üniversitesi Hijyen Enstitüsü IĢın biyolojisi, ıģın hijyeni, elektro kirlilik, hava Ġyonizasyon uzmanı. Mycobakteri ailesinden tüberküloz mikrobu laboratuarda üretildi, tuzlu suya katıldı, CASADRON giriģinden 1 m mesafede sis halinde ortama verildi. 10 saniye süreyle filtreli ve filtresiz çalıģtırılarak CASADRON çıkıģından 10 adet petri kabına örnek alındı. Ortalama olarak; Filtresiz çalıģtırıldığında havada 1985 adet mikrop ölçüldü Filtreli çalıģtığında 0 mikrop ölçüldü Sonuç olarak CASADRON un mikropları %100 tuttuğu görüldü 29 Kasım Dr. Raabe hijyen laboratuarı - Essen / Almanya Penicillium citrinum, Bacillus subtilis, Spaphyllococuk epidermidis mikropları hava kanalına verildi, çıkıģına CASADRON filtresi konuldu, kanalda ve çıkıģta ölçüm yapıldı; Penicillium citrinum %99.36 oranında azaldı Bacillus subtilis %95.34 azaldı Spaphyllococuk epidermidis %97.28 azaldı Kaçan bakterilerin ise bulaģıcı özelliğini kaybettiği görüldü

20 EGZOS GAZI TUTMA ÖZELLĠĞĠ 18 Haziran TÜV Rheinland Almanya 30 m 2 kapalı garajda 10 dakika süreyle benzin motorlu bir otomobil çalıģtırıldı, 30 dakika beklendi, tekrar 10 dakika çalıģtırıldı. CASADRON 1 saat çalıģtırıldı, toplam karbon ve karbon monoksit oranları Bruel&Kjaer çoklu gaz monitörüyle ölçüldü; 1 Saat içinde karbon monoksit miktarı 2.8 mg/m 3 düzeyinden ölçülemeyecek düzeye indi, 1 Saat içinde toplam karbon miktarı 70 mg/m 3 düzeyinden 15 mg/m 3 düzeyine indi, Sonuç olarak karbon monoksit ve toplam karbon dioksitlerin atık gaz yoğunlukları içinde sağlığı tehdit edici sınırların altına indi ve bu nedenle CASADRON cihazı atık gazlara karģı tavsiye edilir.

21 FORMALDEHYD TUTMA ÖZELLĠĞĠ 4 Mayıs 2004 Formaldehyd Testi - TÜV Rheinland Formaldehyd zehirli bir gazdır ve yaģam alanlarında tehlikeli sınır 60 µg/m 3 olarak verilmektedir. 58m 3 büyüklüğündeki test odasına fomaldehyd 740 µg/m 3 düzeyine çıkarıldı. CASADRON cihazı çalıģtırılarak ölçüm yapıldı; 90 dakika sonra 440 µg/m3 ölçüldü 12 saat sonra 3 µg/m3 ölçüldü Sonuç olarak etkisi kanıtlandı, TOXPRROOF iģareti taģımaya layık görüldü.

22 PARTĠKÜL TUTMA ÖZELLĠĞĠ 3 Haziran Matter - ETH Zürih laboratuarı 21 m 2 büyüklüğünde tipik bir büro ortamında 10 dakika süreyle sürekli beģ kiģi sigara içti, hava vantilatörle odaya eģit dağıtıldı, CASADRON en yüksek kademede çalıģırken, en düģük kademede çalıģırken ve kapalıyken birer saat süreyle partiküller dört farklı yöntemle ölçüldü; CASADRON en düģük kademede çalıģtığında partiküllerin %87 sinin tutulduğu görüldü CASADRON en yüksek kademede çalıģtığında partiküllerin %99 unun tutulduğu görüldü En düģük kademede kurum partiküllerin tamamen tutulduğu görüldü nanometre büyüklüğünde partiküllerin de tutulabildiği görüldü

23 PARTĠKÜL TUTMA ÖZELLĠĞĠ 4 Farklı Hava Temizleme Cihazı KarĢılaĢtırması RTL- Almanya 33 m2 büyüklüğünde bir odada dört farklı üreticinin hava temizleme cihazlarının performansı karģılaģtırıldı. 10 dakika süreyle 9 kiģi sigara, 1 kiģi puro içti. Cihazlar çalıģtırılmaya baģladığında 10 dakika süreyle 4 kiģi sigara, 1 kiģi puro içti, fritözde deniz ürünleri kızartıldı, sonraki 10 dakikada 5 kiģi sigara, 1 kiģi puro içti. Takip eden 30 dakika cihazlar çalıģmaya devam etti. 0.3 µ/m3 değerleri ölçüldü; Sonuçta CASADRON un sigara içilen ortamda havayı gerçekten temizleyen tek cihaz olduğu görüldü. 30 dakikalık çalıģma sonrasında diğer cihazlar havanın doğal koģullarda kendi kendine sağladığı temizliğe bile ulaģamazken, CASADRON hepsinden düģük parçacık yoğunluğuna ulaģmıģtır. RTL ölçümü - 30 dk çalıģmada 800,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 0 ICLEEN VENTA PHILIPS CASADRON HAVALANDIRMA

24 PARTĠKÜL TUTMA ÖZELLĠĞĠ 18 Haziran TÜV Rheinland Almanya 58 m 3 hacmindeki bir odaya 40xMAC yoğunlukta nikotin verildi, ölçüm 8 kez tekrarlandı. CASADRON 2. kademede çalıģtırılarak nikotin miktarı ölçüldü. BaĢlangıçta µg/m 3 değer ölçüldü.bir saatlik çalıģmadan sonra 260 µg/m 3 değerine indi. Toplam karbon oranı da belirgin Ģekilde azaldı 15 Mart TÜV Rheinland Almanya 200 m 2 büyüklüğünde, 100 kiģi kapasiteli bir restoranda karbondioksit, karbon monoksit, oksijen, ozon, parçacık ve organik gazlar, nikotin yoğunlukları ölçüldü. Ortam havalandırılmadı, 8 adet CASADRON ikinci kademede çalıģtırıldı. CASADRON kullanıldığında havalandırmaya eģdeğer temiz hava sağladığı görüldü. MüĢteriler CASADRON u havalandırmaya tercih etti. DıĢarıda sıcaklık -4 derece iken, kalorifer kapatılmasına karģın içeride hava 18 derecede kaldı, CASADRON un düģük enerji kullanımının yanı sıra ayrıca ısınmıģ havayı dıģarı atmadığı için ısıtma giderlerinden tasarruf sağlar. 20 Eylül TÜV Rheinland Almanya Sigara içme kabininde iki CASADRON cihazı 3. kademede çalıģtırıldı. 30 dakika içinde 4 kiģi 4 er sigara içti. Odanın içinde ve havalandırmasında ölçüldü; 0.3 mikron büyüklüğündeki parçacıklar den 50 adete düģürldü. Organik gazlar 190. mikron&m 2 ten 67 ye indi. Benzol 12 µg/m 3, Toluol 65 µg/m 3, m/p Xylol 50 µg/m 3 1 µg/m 3 altına indi (%100 baģarı). Havadaki formaldehyd 238 µg/m 3 ten 109 µg/m 3 düzeyine indi (%54 µg/m 3 ) Havadaki asetaldehyd 476 µg/m 3 ten 323 µg/m 3 düzeyine indi (%32 µg/m 3 ) Odada nikotin kokusunun kalmadığı görüldü, sigara odaları için baģarılı bulundu.

25 NERELERDE KULLANILIR? Konut Ev alanlarının tamamında, özellikle çocuk odalarında ve oturma alanlarında temiz ve sağlıklı hava gereklidir. Ġstenmedik mutfak kokuları, hayvan tüyleri, ev tozu akarı, polen, mantar, küf, bakteri, dıģarıdan içeriye çekilen araba ve sanayi atık gazları ve hava kirliliğine en etkili çözüm. Astım, alerji ve benzeri solunum yolu hastalıklarına kalıcı çözüm. ĠĢ Yeri ĠĢletmeler sigara içenleri gaz odalarına hapsetmektedirler. Bu günümüzde çağı dıģı bir çözüm olarak görülmektedir. CASADRON Smoking Solutions ile modern sigara içme mekanları, sigara içme noktaları, sigara içenler kabinleri veya ihtiyaca özel çözümler tasarlayabilirsiniz. Bu Ģekilde sigara içmeyenler korunacak ve sigara içenler ise rahatsız edilmeyeceklerdir. Büro ve benzeri iģ yerlerinde temiz ve sağlıklı hava sayesinde soluk alma derinleģecek ve iģ gücü artacaktır. Kapalı devre iklimlendirme tertibatlarından kaynaklı ve günümüzde Hasta Bina Sendromu adı altında tanımlanan baģ ağrısı, halsizlik, karın ve mide ağrılarına CASADRON en doğru çözüm.

26 NERELERDE KULLANILIR? Horeca Oteller, lokantalar, yemekhaneler, kantinler, barlar, diskolar, kahvehaneler, kafeteryalar ve benzeri eğlence mekanları. Cilt ve saçlara artık restoran kokusu, rahatsız edici tütün kokusu, ağır mutfak kokuları, pis hava kokusu sinmeyecektir. Sağlık Kurumları Mikrop, bulaģıcı hastalıklar ve hastane kokusu CASADRON ile bertaraf edilmektedir. Kalitesini sağlık uzmanlarının raporlarıyla kanıtlanmıģ aynı zamanda doktorların da güvenini kazanmıģtır. Eğitim Kurumları ve Bakım Evleri Çocuk yuvaları, çocuk bakımevleri, huzur evleri ve okullar CASADRON ile özellikle öğrencilerin ve buralarda görevli personelin sağlığı etkin bir Ģekilde korunmaktadır. Kamusal Alanlar AVM, Havalimanları, Limanlar, Tren Vagonları vb. Kütüphaneler Kuaför ve Güzellik Salonları

27 NE KADAR ALANDA YETERLĠ OLUR? CASADRON ürünleri kullanım amacına en uygun maliyet-verim dengeli Ģekilde tasarlanmıģtır. Mekanın büyüklüğü, içinde bulunan daimi insan sayısı, hava kirleticilerin türüne ve yoğunluğuna bağlı olarak cihaz adeti seçilmelidir. Genelde; CASADRON E normal tavan yüksekliğinde sigara içilen 25m 2 bir odanın yoğun kirli havasını temizler..

28 ENERJĠ HARCAMASI 1. Kademede 19 W 2. Kademede 21 W 3. Kademede 29 W 4. Kademede 39 W CASADRON küçük bir ampul kadar elektrik harcar!

29 ÜRÜN GARANTĠSĠ Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren 2 yıldır. Kurulum ücretsiz olarak yetkili servis tarafından yapılır. Yurt genelinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı garanti hizmeti.

30 SERVĠS VE BAKIMI MüĢterilerimizin CASADRON ürünlerini daimi ve uzun ömürlü kullanabilmeleri için, Yurt genelinde teknik servis hizmeti verilmektedir. Ġlk kullanımdan sonraki 2. veya 3. ayın sonunda yetkili teknik servis tarafından ilk ücretsiz filtre kontrolü yapılır ve kirlilik derecesine göre bakım süreleri belirlenir. Yapılan bakım sözleģmesi dahilinde teknik servis öngörülen sürelerde cihazın yerinde bakım ve temizliğini yapar. CASADRON E Model cihazların; Dairesel Elektronik Filtresi kullanım ve hava kirliliği yoğunluğuna bağlı olarak 3 veya 6 ay da bir temizlenmeli, Özel Tanecikli Aktif Karbon Filtresi yılda 1 kez değiģmeli

31 REFERANSLAR CASADRON üstün performansı ve baģarısı sayesinde Dünyada 25 Ülkede temsil edilmektedir. Sayısız referanslarımızdan bazıları; HAVALĠMANLARI Toplam 450 Adet Hamburg Frankfurt Münih Düsseldorf Berlin Charles de Gaulle/Paris Schiphol/Amsterdam Kloten/ Zürih Eleftherios/Atina Domodedovo/Moskova Barajas/Madrid Milas/Bodrum Esenboğa/Ankara vs.. HAVAYOLLARI LUFTHANSA VIP Lounges (Almanya, Italya, Ġngiltere) Air France Industries vs.. Toplam 180 Adet DEMĠRYOLLARI Toplam 650 Adet ICE, Interregio, Araba - Gece Treni ALMANYA, SNCF (TGV) FRANSA SAĞLIK KURUMLARI EVLER Toplam 500 Adet Toplam 5000 Adet

32 REFERANSLAR RESMĠ KURUMLAR Toplam 1000 Adet Berlin ġehir Kütüphanesi, Trier Üniversitesi, Siegen Üniversitesi, Öğrenci Yurdu Trier, Studentenwerk Jena Weimar, Crédit Agricole Indosuez in Frankfurt, Bayerische Vereinsbank, Datev, Nürnberg, Decoma, Oberhausen, Schunk, Gießen, Sonderpädagogisches Förderzentrum Landshut vs.. BÜYÜK ġġrketler Toplam 3000 Adet Allianz, Siemens, Bosch, SAP, HP, HEW, MAN, Emil Frey, Airbus, Schneider, Orange ( France / British Telekom), Renault, Bayersdorf, Société General, Kronenburg, Air Liquide, Dinners Club, Campbell, Addidas, Moet Hennessy, EDF (Électricité de France) Telekom Avusturya, Steyr Puch, Bankalar, Halk Ekmek, Abdi Ġbrahim vs.. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELER Toplam 5000 Adet TÜTÜN SANAYĠSĠ Toplam 500 Adet Austria Tabak, Philip Morris, Reemtsma, BAT, JTI, Ceylon Tobacco Sri Lanka HORECA (OTEL-RESTORAN-CAFE) Toplam 8000 Adet

33 ÖRNEK KULLANIM ALANLARI

34 ÖRNEK KULLANIM ALANLARI-SMOKĠNG POĠNT

35 ÖRNEK KULLANIM ALANLARI-SĠGARA ODASI

36 REKLAM & SPONSORLUK ALANLARI

37 Bilgi ve görüģleriniz için:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ KAPALI ORTAMLARDA SOLUNABİLİR PARTİKÜL MADDE (PM 2.5 ) SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan GÜLFEM POLAT 1309990032

Detaylı

AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ

AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ HAVA KĠRLĠLĠĞĠ VE ETKĠLERĠ 850CK0061 ANKARA 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Sağlıklı Yaşam İçin. İyonizer. Hava Temizleyici

Sağlıklı Yaşam İçin. İyonizer. Hava Temizleyici Sağlıklı Yaşam İçin İyonizer Hava Temizleyici Temiz Hava Herşeyimiz Tutkumuz Sağlığınız LIGHTAIR mümkün olan her ortamda en iyi iç hava kalitesi sağlayan ürünleri sunarak, insanların sağlık ve konforunu

Detaylı

BÖLÜM-1 HAVALANDIRMA VE İÇ HAVA KALİTESİ

BÖLÜM-1 HAVALANDIRMA VE İÇ HAVA KALİTESİ 1 BÖLÜM-1 HAVALANDIRMA VE İÇ HAVA KALİTESİ 1.1 İÇ HAVA KALİTESİ KAVRAMI VE TARİHÇESİ İnsanoğlu ateşi bulduğu günden itibaren iç hava sorunlarıyla karşılaştı. Mağaralarda solunan dumanın insan ömrünü azalttığı

Detaylı

HİJYEN VE İÇ HAVA KALİTESİ BAKIMINDAN HVAC SİSTEMLERİNİN TEMİZLİĞİ

HİJYEN VE İÇ HAVA KALİTESİ BAKIMINDAN HVAC SİSTEMLERİNİN TEMİZLİĞİ 1 HİJYEN VE İÇ HAVA KALİTESİ BAKIMINDAN HVAC SİSTEMLERİNİN TEMİZLİĞİ Meftun GÜRDALLAR ÖZET Bu Bildiride HVAC sistemlerinin en önemli bileşenleri sayılan hava kanalları, klima santrali ve serpantinleri

Detaylı

BÖLÜM-3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ

BÖLÜM-3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ 54 BÖLÜM3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ 3.1 HAVANIN ÖZELLİKLERİ Hava, %21 i Oksijen, %78 i Azot, %1 i Argon ve çok az miktarda diğer gazlardan oluşan bir gaz karışımıdır. Şekilde görüldüğü üzere, soluduğumuz

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ HAVA KİRLİLİĞİ ASİT YAĞMURLARI SİS KİRLİLİĞİ VE ÖNLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Serpil SAVCI Bozok Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Hava Atmosferi meydana getiren gazların

Detaylı

Mutfak Havalandırması Mak. Müh. Bekir CANSEVDİ

Mutfak Havalandırması Mak. Müh. Bekir CANSEVDİ Ġçindekiler Sayfa Mutfak Havalandırması Nedir? 02 Ġç Hava Kalitesi Nedir? 03 DıĢ Hava Kalitesi Nedir? 03-06 Mutfak Havalandırma Sistemi nedir? 06-07 Endüstriyel Mutfak Davlumbazları 08 Davlumbazların Sınıflandırılması

Detaylı

Okullarda Đç Hava Kalitesi Problemleri ve Çözümler

Okullarda Đç Hava Kalitesi Problemleri ve Çözümler Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 96, s. 59-72, 2006 Okullarda Đç Hava Kalitesi Problemleri ve Çözümler Hüseyin BULGURCU* Nadir ĐLTEN** Ahmet COŞGUN*** Özet Okullarda iç hava problemleri; kimyasal kirleticilerden,

Detaylı

Hijyen ve Đç Hava Kalitesi Bakımından HVAC Sistemlerinin Temizliği

Hijyen ve Đç Hava Kalitesi Bakımından HVAC Sistemlerinin Temizliği Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 82, s. 20-32, 2004 Hijyen ve Đç Hava Kalitesi Bakımından HVAC Sistemlerinin Temizliği Meftun GÜRDALLAR * Özet Bu çalışmada HVAC sistemlerinin en önemli bileşenleri sayılan

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR, ÖLÇÜM VE HAVA KALİTE MODELLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR. Hava Kirliliği ve Modellemesi. Burcu AYDINLAR Hasan GÜVEN Seda KIRKSEKİZ

HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR, ÖLÇÜM VE HAVA KALİTE MODELLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR. Hava Kirliliği ve Modellemesi. Burcu AYDINLAR Hasan GÜVEN Seda KIRKSEKİZ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR, ÖLÇÜM VE HAVA KALİTE MODELLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR Hava Kirliliği ve Modellemesi Burcu AYDINLAR Hasan GÜVEN

Detaylı

Bosch klimalar ile sıcakları dışarıda bırakın.

Bosch klimalar ile sıcakları dışarıda bırakın. Bosch klimalar ile sıcakları dışarıda bırakın. Bosch Klimalar 2013 www.bosch-home.com/tr BoschHomeTurkiye Sadece bugünkü değil gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler. Bosch un sürdürülebilir,

Detaylı

Yeni enerji yönetmeliğine uygun Bosch Inverter klimalar, her mevsim dilediğiniz havayı sunar.

Yeni enerji yönetmeliğine uygun Bosch Inverter klimalar, her mevsim dilediğiniz havayı sunar. Yeni enerji yönetmeliğine uygun Bosch Inverter klimalar, her mevsim dilediğiniz havayı sunar. Bosch Klimalar 2015 www.bosch-home.com/tr Sadece bugünkü değil gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler.

Detaylı

KONUTLARDA İÇ HAVA KALİTESİ VE UYGULAMALARI

KONUTLARDA İÇ HAVA KALİTESİ VE UYGULAMALARI TESKON 2015 / İÇ ÇEVRE KALİTESİ SEMİNERLERİ Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. KONUTLARDA

Detaylı

ENERJİ TASARRUFU NEDİR?

ENERJİ TASARRUFU NEDİR? ENERJİ TASARRUFU NEDİR? Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iģ gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemektir. Aynı iģi daha az enerji kullanarak yapmaktır.

Detaylı

KAFETERYA, LOKANTA ÇALIġANLARI VE MÜġTERĠLERĠNĠN SĠGARA YASAĞI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ VE TUTUMLARI

KAFETERYA, LOKANTA ÇALIġANLARI VE MÜġTERĠLERĠNĠN SĠGARA YASAĞI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ VE TUTUMLARI T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KAFETERYA, LOKANTA ÇALIġANLARI VE MÜġTERĠLERĠNĠN SĠGARA YASAĞI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠ VE TUTUMLARI Dilek EROĞLU YÜKSEK LĠSANS TEZĠ HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI

Detaylı

HAVALANDIRMADA ENERJİ GERİ KAZANIMI: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

HAVALANDIRMADA ENERJİ GERİ KAZANIMI: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME TESKON 2015 / İÇ ÇEVRE KALİTESİ SEMİNERLERİ Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. HAVALANDIRMADA

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI ARITIM TESĠSLERĠ 850CK0045

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI ARITIM TESĠSLERĠ 850CK0045 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI ARITIM TESĠSLERĠ 850CK0045 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ ve SAĞLIĞIMIZ...

HAVA KİRLİLİĞİ ve SAĞLIĞIMIZ... HAVA KİRLİLİĞİ ve SAĞLIĞIMIZ... LOKMAN HAKAN TECER Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 1. Giriş Ö zellikle kentlerimizde yaşadığımız hava kirliliği,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Arman MAVRUK YÜREĞİR VE SEYHAN (ADANA) İLÇELERİNDE ANA ARTERLERDEKİ TOZ ve GÜRÜLTÜ DAĞILIM HARİTALARININ HAZIRLANMASI MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER Özet 4 1 Meslek Hastalığı 5 1.1 Meslek Hastalığının Kavramı 5 1.2 Sağlık Riski Ve Etkileri 6 1.3 Sağlık Riski Yönetimi 6 1.3.

İÇİNDEKİLER Özet 4 1 Meslek Hastalığı 5 1.1 Meslek Hastalığının Kavramı 5 1.2 Sağlık Riski Ve Etkileri 6 1.3 Sağlık Riski Yönetimi 6 1.3. 1 İÇİNDEKİLER Özet 4 1 Meslek Hastalığı 5 1.1 Meslek Hastalığının Kavramı 5 1.2 Sağlık Riski Ve Etkileri 6 1.3 Sağlık Riski Yönetimi 6 1.3.1 Meslek Hastalıklardan Korunmak İçin Problemi Tanımlamak 6 1.3.1

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ TEMEL ELEKTRĠK 1 525MT0274 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU 850CK0013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır.

Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır. Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRK TORAKS DERNEĞİ Astımla Yaşam Hazırlayanlar (Soyadı alfabetiğine göre) Berna Dursun Bilun Gemicioğlu

Detaylı

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Eşit, özgür, demokratik ve barış dolu bir dünya için TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380

Detaylı

KAPALI MAHALLERDE. Yüksel KÖKSAL ÖZET

KAPALI MAHALLERDE. Yüksel KÖKSAL ÖZET V. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ VE SERGĠS Ġ 625 KAPALI MAHALLERDE HAVA KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Yüksel KÖKSAL ÖZET DıĢ atmosferik havada, bulunan yere göre değiģen miktarlarda bitki tozları,

Detaylı