Ocak-2010 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ocak-2010 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı"

Transkript

1 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI Ocak-2010 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1992 yılında kurulmuş olan Üniversitemizin misyonu Atatürkçü düşünce doğrultusunda; çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, bilim, teknoloji, kültür ve sanata ulusal ve uluslar arası düzeyde katkı yapabilecek araştırmacı, sorgulayıcı, yaratıcı, üretken, girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş, yurtsever bireyler yetiştirmektir. Bu misyonumuzu gerçekleştirebilmek ve önde gelen üniversiteler arasında yer alabilmek için sürekli çalışmakta, yenilikleri takip ederek uygulamaktayız. Kaynakların sınırlı ve rekabetin yüksek olduğu çağımızda elimizdeki mevcut imkanlar ile en iyiye, en güzele ulaşmak için büyük gayret göstermekteyiz. Bilindiği üzere, Kamu Yönetimindeki reform süreci içerisinde Kamu Mali Yönetimi de değişime uğramıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; stratejik planlarına bağlı olarak stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri esas alınmış, bu amaçla bütçelerini performans esasına dayalı olarak hazırlamaları öngörülmüştür sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının sağlanması, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Performansa dayalı yeni bir yönetim anlayışı benimsenmesi öngörülmüştür. Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanacak olup, Üniversitemiz ilk kez 2009 yılı Performans Programını Stratejik Planımız doğrultusunda hazırlamıştır. Öncelikli amaç ve hedeflerimize göre faaliyetlerimiz ve bu amaçlara ne kadar kaynak ayrılacağı bu program ile belirlenmiştir yılından itibaren Performans Esasına göre faaliyetlerimiz yürütülecektir. Birim Performans Programları esas alınarak hazırlanmış olan İdare Performans Programımızın yararlı olmasını diliyor, programın hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen ve geçecek tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Rektör -3-

4 İÇİNDEKİLER I.GENEL BİLGİLER A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Rektör (Üst Yönetici) Senato Üniversite Yönetim Kurulu Dekan Fakülte Kurulu Fakülte Yönetim Kurulu Enstitüler Yüksekokullar Bölüm Mali Denetim Yönünden Görev, Yetki ve Sorumluluklar B.TEŞKİLAT YAPISI Rektörlük Akademik Teşkilat Şeması (Tablo 1) Rektörlük İdari Teşkilat Şeması (Şekil 2) C.FİZİKSEL KAYNAKLAR Fiziksel Yapı Merkez Kampüs İncirharmanı Kampüsü (Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ve Devlet Konservatuarı) Sağlık Yüksekokulları Kampüsü Sağlık Kampusü Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsü Devrek Meslek Yüksekokulu Kampüsü : Alaplı Meslek Yüksekokulu Kampüsü: Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsü: Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Kampüsü: Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu: Fiziki Alanlar Tablosu (Tablo 3) Taşıt Araçları Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar D.İNSAN KAYNAKLARI Yılları Personel Sayıları ve Dağılımı (Tablo 6) E.DİĞER HUSUSLAR Öğrenci Sayıları II.PERFORMANS BİLGİLERİ A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER B.AMAÇ VE HEDEFLER Misyon Vizyon Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler

5 C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER Performans Hedefi Tabloları ( I ) Faaliyet Maliyetleri Tabloları ( II ) D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI İdare Performans Tabloları ( III ) Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu ( IV ) III.EKLER Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablolar (V)

6 I.GENEL BİLGİLER -6-

7 Üniversitemizin tarihi geçmişi Zonguldak ın tarihi kadar eskidir. Batı Karadeniz Havzasında bulunmuş ve ülke için büyük önem taşıyan taşkömürü üretimi ve yönetiminin yabancıların elinden alınarak, Türkler tarafından yeterli teknik bilgiye sahip elemanlarca işletilebilmesi için 1924 yılında Zonguldak'ta bir Maden Mühendisi Mektebi kurulmuş ve Üniversitemizin temelleri o günlerde atılmıştır. Bir süre sonra bu okul kapatılarak yerine Maden Meslek ve Başçavuşları Okulu açılmış 1949 yılında Maden Teknik Okulu haline dönüştürülen bu kuruluş, 1961 yılında İstanbul'a taşınmıştır. Daha sonra 1962 yılında çıkarılan 165 sayılı "Zonguldak'ta Yeni Bir Teknik Okul Açılması Hakkındaki Yasa" ile çalışmalar yeniden başlamış, bina inşaatları devam ederken bu teknik okul, 1184 sayılı yasa ile Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi haline dönüştürülmüş 1975 yılında, İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisine bağlı olarak; Maden ve Makine Mühendisliği Bölümlerine alınan 200 öğrenci ile eğitim-öğretime açılmıştır yılında çıkarılan 2809 sayılı yasa ile Zonguldak Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi, Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi haline dönüştürülmüştür. 11 Temmuz 1992 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı kanunun 9. Ek maddesi ile de, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kurulmuştur. Zonguldak yöresinde mevcut olan ve Hacettepe Üniversitesi ne bağlı Zonguldak Mühendislik Fakültesi, Zonguldak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Alaplı Meslek Yüksekokulu ve Safranbolu Meslek Yüksekokulu Rektörlüğe bağlanmıştır. Ayrıca, 3837 sayılı Kanunla Rektörlüğümüze bağlı olarak Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Bartın Orman Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 95/6613 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ereğli Eğitim Fakültesi ile tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2002/4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur tarih 2005/9691 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Devrek Fen-Edebiyat Fakültesinin isimleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın Sağlık Bakanlığı ile tarihinde imzaladığı Sağlık Meslek Liselerinin Yılından İtibaren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarına Dönüştürülmesi İle İlgili Protokol uyarınca kurulan Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, tarihinde 2547 sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca kurulan Bartın Meslek Yüksekokulu, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Zonguldak Sağlık Yüksekokulu ve Karabük Sağlık Yüksekokulu, 2547 sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla kurulan Karabük Meslek Yüksekokulu, Çaycuma Meslek Yüksekokulu, Devrek Meslek Yüksekokulu, 2547 sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca, tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu kurulmuştur sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla kurulan Devlet Konservatuarı, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2005/9466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu kurulmuştur tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9744 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Karabük Fen-Edebiyat Fakültesi ve Karabük Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. -7-

8 29 Mayıs.2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un Ek 77 maddesi ile, Karabük te Karabük Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Karabük üniversitesi; a) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Fen-Edebiyat Fakültesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinden, b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ile Safranbolu Meslek Yüksekokulundan, c) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşmaktadır. 31 Mayıs 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5765 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un Ek 96 maddesi ile, Bartın da Bartın Üniversitesi kurulmuştur. Bartın üniversitesi; a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Bartın Orman Fakültesinden, b) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Bartın Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşmaktadır. Yeni kurulan Karabük ve Bartın Üniversiteleri Üniversitemiz bünyesinden ayrılmıştır. Üniversitemiz bünyesinde; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Diş Hekimliği Fakültesi, tarih ve sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile de Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmuştur. Üniversitemiz Senatosunun aşağıda tarih ve sayıları belirtilen kararları ile Araştırma Merkezleri kurulmuştur; tarih 97/8 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi tarih 98/9 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarih 2000/11 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarih 2001/01 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi -8-

9 tarih 2000/07 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Sürekli Eğitim Merkezi tarih 2003/07 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi tarih 2002/11 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Genel Kurul Kararı ile Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarih 2003/13 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli Genel Kurul Kararı ile Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 04/04/2000 tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Tıp Fakültesi ne 25 öğrenci alınması için izin verilmesi üzerine kurulan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi) ile gelişmesine devam etmiş ve etmektedir. Bunların dışında 3837 sayılı kanunla kurulan, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü mevcut olup, master ve doktora öğretimi faaliyetlerini sürdürmektedir. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak ili ve çevre ilçelerinde, 7 fakülte, 2 yüksekokul, 6 meslek yüksekokul, 3 enstitü, 1 konservatuardan oluşan yapısıyla eğitim öğretimini sürdürmektedir. A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kanunların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri sayılmıştır. Buna göre; Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, -9-

10 Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 1-Rektör (Üst Yönetici) Devlet Üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişiliğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması ilgili mütevelli heyeti tarafından yapılır. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör yardımcıları, rektör tarafından beş yıl için atanır. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Rektörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur

11 2-Senato Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar: Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 3- Üniversite Yönetim Kurulu Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak, Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır

12 4- Dekan Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. Dekanların görev, yetki ve sorumlulukları: Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 5-Fakülte Kurulu Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 6-Fakülte Yönetim Kurulu Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine

13 toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. yapar: etmek, Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 7-Enstitüler Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. Enstitü müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Enstitü müdürü, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Enstitü kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. 8-Yüksekokullar Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul müdürü, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir

14 Yüksek okul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. 9-Bölüm Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim - öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz. Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. 10- Mali Denetim Yönünden Görev, Yetki ve Sorumluluklar tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5436 sayılı kanunla değişikliğe uğramış ve tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile kamu mali yönetim sistemimizde önemli değişiklikler olmuştur. Kanun ile görev ve sorumluluklar da buna paralel olarak değişmiştir sayılı Kanunda belirtildiği üzere üst yönetici üniversitelerde Rektördür. Üst yönetici, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Ancak, teşkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından yürütülebilir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu yetki üniversitemizde Genel Sekretere, Dekanlara, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlerine, Daire Başkanlarına, Hukuk Müşavirine ve Hastane Baştabibine verilmiştir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar harcama yapabilirler. Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi,

15 kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. Harcama Yetkililerince belirlenen gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Mali Hizmetler Birimi 5018 sayılı kanunun 60. maddesi ile verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir. B.TEŞKİLAT YAPISI Üniversitemiz akademik ve idari yapılanmasını gösteren organizasyon şeması Şekil 1 de yer almaktadır. Şekil 1 de görüleceği üzere Rektörlük Akademik Teşkilat Yapısında 8 fakülte, 2 Yüksekokul, 3 Enstitü, 6 Meslek Yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı 6 bölüm, 9 adet Araştırma ve Uygulama Merkezi yer almaktadır. Şekil 2 de görüleceği üzere, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü idari teşkilat yapısı Rektöre bağlı 3 Rektör yardımcısı, İç Denetim Birimi, Rektörlüğe bağlı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Uluslar Arası ilişkiler Ofisi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ve Genel Sekreterlik bulunmaktadır. Genel Sekretere bağlı olarak, 1 Genel Sekreter Yardımcısı, Hukuk Müşavirliği ve 8 Daire Başkanlığından oluşmaktadır. Ayrıca, idari yapı içerisinde Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların idari teşkilatı, Sivil savunma Uzmanlığı ve Bilgi Edinme Birimi yer almaktadır

16 1-Rektörlük Akademik Teşkilat Şeması (Tablo 1) REKTÖR Fakülteler Senato Yönetim Kurulu Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı İç Denetçiler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Rektörlüğe Bağlı Bir. Araştırma ve Uygulama Merkezleri Fen Edebiyat Fakültesi Zonguldak Sağlık YO. Zonguldak MYO Fen Bilimleri Enstitüsü Türk Dili Araştırma ve Uygulama Hst. Mühendislik Fakültesi Deniz İşlet. ve Yön. YO. Zonguldak Sağlık Hizmt.MYO Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller İşçi Sağ. ve İş Güv. Arş. Mrk. İktisadi ve İdari Bil.Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor YO. Devrek MYO Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yerbilimleri Arş. Ve Uyg. Mrk. Eğitim Fakültesi Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı MYO Atatürk İlke. ve İnkılap Tar. Atatürk İlke.İnk.Tar. Arş. ve Uyg. Mrk. Tıp Fakültesi Çaycuma MYO Enformatik Çevre Sorunları Arş. ve Uyg.Mrk. Diş Hekimliği Fakültesi Alaplı MYO Güzel Sanatlar Sürekli Eğitim Merkezi Güzel Sanatlar Fakültesi Göç Arş. ve Uyg Mrk. Devlet Konservatuarı Ahşap Kültürü Arş. ve Uyg.Mrk. Üni.-San. İşbirliğini Gel. Uyg. Ve Arş.mrk. 16

17 1-Rektörlük İdari Teşkilat Şeması (Şekil 2) REKTÖR Araştırma ve Uygulama Hastanesi Baş Hekimliği Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı İç Denetçiler Uluslararası İlişkiler Koordinatör. Genel Sekreter Bilimsel Araştırma Projeleri Genel Sekreter Yardımcısı Personel Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgi Edinme Birimi Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu İdari 17 Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

18 C.FİZİKSEL KAYNAKLAR 1-Fiziksel Yapı 1-1- Merkez Kampüs Zonguldak İl Merkezinde bulunan Üniversitemiz Merkez Kampüsü, Zonguldak-İstanbul karayolu kenarında yer alan İncivez Mahallesinde 37 hektarlık bir alan üzerinde bulunmaktadır. Üniversitemiz 7 Fakültesi, 2 Yüksekokulu, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Enstitü ile hizmet vermektedir. Merkez Kampüste Mühendislik Fakültesi Binaları ile Rektörlük ve Birimleri bulunmaktadır. Çaycuma, Devrek, Ereğli, Alaplı, Gökçebey ilçelerinde bulunan Fakülte ve Yüksekokullar ayrı kampüsler halinde faaliyetlerini sürdürmektedir eğitim öğretim döneminde Zonguldak Meslek Yüksekokulunun bazı bölümleri (Biomedikal Cihaz Teknolojisi, Harita Kadastro, İnşaat, İnşaat (İÖ), Maden, Turizm ve Otel İşletmeciliği) Kilimli beldesinde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan okula taşınmış ve eğitim öğretime başlamıştır. Mühendislik Fakültesi; Maden Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Jeodezi ve Fotogrametri Bölümleri olmak üzere toplam m² kullanım alanı bulunan binalarda faaliyet göstermektedir. Tesisin kullanım alanının m² si dersliklere m² si laboratuarlara m² si İdari birimlere aittir. Aynı kampüs içinde Zonguldak Meslek Yüksekokulu m² lik ayrı bir binada hizmet vermektedir. Aynı zamanda Merkez Kampüste bulunan Mühendislik Fakültesinin m² lik binasında Fen Edebiyat Fakültesi faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca Merkez kampüste kullanım alanı m² olarak projelendirilen Rektörlük ve Merkez Birimleri İdari Bina sı 1998 yılında hizmete alınmıştır. Eski Rektörlük binasında ise Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile Enstitüler faaliyetlerini sürdürmektedir. Diğer taraftan Fen-Edebiyat Fakültesi projesi kapsamında merkez kampüste Ek Derslik Binası, (Amfi ve Laboratuar Bloğu binası) tamamlanmıştır. İdari olarak dekanlık ve öğretim üyelerine ait ofisler eski binasında (Mühendislik Fakültesi) faaliyetlerine devam etmektedir yılında Merkez kampuste yapımı tamamlanan 500 kişilik tribün kapasiteli m² lik kapalı alanı bulunan Kapalı Spor Salonu hizmete alınmıştır. Yine Merkez Kampüsümüzde 7/06/2005 tarihinde ihalesi yapılan Amfi Blokları; tamamlanmış ve 2007 yılı sonu itibariyle hizmete alınmıştır. Çevre düzenlemesi işleri ise 2009 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Mevcut Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası, hizmetleri aksatmayacak şekilde bölümler halinde yıkılmak suretiyle taban alanı genişletilip, kat adedi de çoğaltılarak, m² lik mevcut kapalı alan m² ye çıkartılacaktır tarihinde ihale edilerek ilk etapta yapılması planlanan; zemin artı 3 katlı yemekhaneler ve mutfak binası kapalı alanı 5.000m² olacak olup Yemekhane Mutfak Binası 2008 yılı sonuna kadar tamamlanmış olup Şubat 2009 ayı içerisinde hizmete alınmıştır yılları arasında projenin 2.aşaması olan 700 kişilik Konferans Salonu, Trafo Binası, S.K.S Daire Başkanlığı Büroları ile m² lik Misafirhane Bloklarının yapımı ihale edilecek olup bu ihalede gerçekleştirilmiş ve sözleşme imzalanması aşamasına gelinmiştir İncirharmanı Kampüsü (Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ve Devlet Konservatuarı) T.T.K.(Türkiye Taşkömürü Kurumu ) Genel Müdürlüğünden devir alınan m² lik alan üzerinde bulunan işçi yatakhaneleri ve prefabrik binaların 2004 yılında devir alınması sonucu İncirharmanı Kampüsü düzenlenmiştir. 18

19 Kampüs sahası içerisinde bulunan binalar yılları arasında yapılan onarımlar sonucunda; (A-B) ve (C-D) bloklar olarak adlandırılan m² kapalı alanı olan 2 katlı binalarda 54 adet sınıf, 28 adet büro ve 5 adet dil laboratuarı yer almaktadır. Yemekhane-Mutfak ve Kantin binası m²dir. Yeniden düzenlenmiştir. Her biri 250 m² lik 8 adet prefabrik bina Konservatuar Bölümü faaliyetleri için düzenlenmiştir. Kampüste bulunan binaların toplam kapalı alanı m²dir Sağlık Yüksekokulları Kampüsü Zonguldak Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Zonguldak Devlet Hastanesi yanındaki Sağlık Bakanlığı ndan protokol ile devir alınan m² kullanım alanı bulunan binalarda hizmet vermektedir. Ayrıca 435 m² lik Açık Spor Tesisleri bulunmaktadır. Sağlık Kampusü içerisinde hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yapımına başlanmış olan Sağlık Yüksekokulu Binasının 2009 yılı içerisinde hizmete alınması planlanmakta olup, Sağlık Yüksek Okullarımızın yeni yapılan binalarda eğitim öğretim hizmetlerini sürdürmeleri planlanmaktadır Sağlık Kampusü Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi Vilayet Merkezinde, Zonguldak-İstanbul karayolunun 10. Kilometresinde Merkez İlçe Aşağıçayır Köyü Abas Mevkiinde Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Binalarının ve Sosyal Tesislerinin de yer alacağı, 400 yataklı m² kullanım alanına sahip Uygulama ve Araştırma Hastanesi tesislerinin kurulması için Orman Bakanlığı ndan 115 hektar arazi tahsis edilmiştir. Bu sahada 1995 yılında fiilen yapımına başlanan, Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi binaların bir program çerçevesinde bloklar halinde sırayla tamamlanıp hizmete alınması planlanmıştır yılı sonunda ihale edilen ve 1995 yılında yapımına başlanan binaların birinci bölümü 2003 yılı sonunda tamamlanmıştır. Bloklar halinde yapımı tamamlanan binalar, Ekim-2008 yılı itibari ile tamamlanmış olup 03. Kasım.2008 tarih itibari ile Uygulama ve Araştırma Hastanemizin resmi olarak açılışı yapılmıştır. Hastanemiz m² kapalı alana sahip ve 357 yatak kapasiteli, acil servisi olan tüm poliklinikleri ile hizmet veren bir hastane haline getirilmiştir. Ayrıca birinci etapta yapımı tamamlanan binaların hizmete alınabilmesi için m² lik Su deposu, Isı merkezi, Trafo binası, 14 km. lik Enerji Nakil Hattı, Arıtma Tesisleri, tesisat galeri ve benzeri alt yapı tesislerinin yapımı da büyük ölçüde tamamlanmıştır. Hastane binası tamamlanmış olup 2009 yılında çevre düzenlemesi, atık su arıtma tesisinin kurulması ve gerekli diğer eksik alt yapı işleri tamamlanacaktır Tıp Fakültesi Eğitim Blokları Sağlık Kampüsünde Hastane Binası inşaatının karşısında yer alan sahada, birinci etapta yapılan (B-E-K) blokları hizmete alınmıştır yılı Aralık ayında öğrencilere ve İdari birimler binaya nakledilmiştir yılı yaz döneminde ise Tıp Fakültesi Dekanlığı da binaya nakledilmiştir yılı içerisinde blokların 9200 m² lik bölümü hizmete alınmıştır. Fiziki gerçekleşmesinin %90 ı aşan bir kısmının 2009 yılı sonuna kadar tamamlanacağı öngörülmektedir. 19

20 1-5- Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsü Çaycuma İlçe Merkezine 6 km. mesafede kampüs sahasında bulunan binaların toplam kullanım alanı ise m² dir. Bu binalar Derslik Binası, Sosyal Tesis Binası, İdare Binası ile su deposu, çevre, kanalizasyon ve su temini işleri dahil tesisin yapımı işleri tamamlanmış olup, 2002 yılı Ağustos ayı itibariyle hizmete alınmıştır. Söz konusu binalarda Çaycuma Meslek Yüksekokulumuz faaliyetlerini sürdürmektedir Devrek Meslek Yüksekokulu Kampüsü : Devrek İlçe merkezine 5 km. mesafede bulunan kampüs sahasında toplam kullanım alanı m² olarak planlanan Fen-Edebiyat Fakültesi binalarından; derslik ve büroların yer aldığı m² lik A-B bloklarının yapımı, Isı Merkezi Trafo ve Su Deposu gibi Alt Yapı Tesisleri ile birlikte tamamlanmıştır. Devrek Meslek Yüksekokulu bu binalarda Eğitim Öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır. Tesisin çevre düzenleme işleri 2004 yılı içinde yapılmıştır Alaplı Meslek Yüksekokulu Kampüsü: Alaplı Meslek Yüksekokulu; İdari kısım ve dersliklerinin yer aldığı m² lik kullanım alanına sahip ana bina, ısı merkezi döküm bölümü binası, açık spor tesisleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca aynı saha içerisinde 500 kişilik türbün kapasiteli Kapalı Spor Salonunun yapımı tamamlanmış olup 2007 yılı Ekim ayı sonunda hizmete alınmıştır Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsü: Kdz. Ereğli İlçesinde bulunan Ereğli Eğitim Fakültesi Ereğli li İş adamı H.Kadri YILMAZ tarafından yaptırılan 21 derslikli m² lik kapalı alanı olan binada eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Ereğli İlçesinde m² lik kapalı alanı bulunan 2 blok halinde, Ereğli Eğitim Vakfı ve Erdemir iş birliği ile yapımı tamamlanan binalar Üniversitemizin hizmetine verilmiştir. Bu binalarda Eğitim Fakültesinin bazı bölümleri ile 2006 yılında açılan Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu faaliyetlerini sürdürecektir. Ereğli Eğitim Fakültesi sahasında Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun yapımı ihalesi tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplam kullanım alanı m². Seyirci türübünü 350 kişiliktir. Ayrıca Sosyal faaliyetler için müzik odası ve sahne yapılmıştır. Spor salonunun yapımı 2008 yılı sonu itibari ile tamamlanmıştır Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Kampüsü: Kdz. Ereğli Kepez mevkisinde Krd.Ereğli Eğitim Vakfı tarafından 3 bloktan oluşan bir bina tahsis edilmiş olup öğretim yılında 26 öğrenci eğitime başlamış ve bu öğrenciler Zonguldak İncirharmanı kampusünde Zorunlu yabancıdil hazırlık eğitimi görmektedirler Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu: Gökçebey İlçesinde 2006 yılında Gökçebey Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Üniversitemize tahsis edilen binanın onarımı ve düzenlemesi Çanakçılar A.Ş. tarafından yapılmış ve hizmete hazır hale getirilmiştir. Binanın toplam kullanım alanı m² dir. 20

21 Fiziki Alanlar Tablosu (Tablo 3) 1 Rektörlük ve idari Birimleri (1) Mühendislik Fakültesi (Mühendislik Fakültesi Binasında eğitim vermektedir) 11 Fen-Edebiyat Fakültesi (2) Fen Edebiyat Fakültesi ve Ek Derslikler Merkezi Amfi Blokları (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Ereğli Eğitim Fakültesi Ereğli Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Tıp Fakültesi Alaplı Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çaycuma Meslek Yüksekokulu 12 Devrek Meslek Yüksekokulu 13 Gökçebey Meslek Yüksekokulu TOPLAM Kapalı Spor Tesisleri (3.927 m²) TOPLAM Üniversite Araş. ve Uyg. Hast Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık 535 Eğitimi (İncirharmanı) Devlet Konservatuarı 250 (İncirharmanı) Zonguldak Meslek 861 Yüksekokulu Zonguldak Meslek Yüksekokulu (Kilimli Yerleşkesi) Merkez Kapalı Spor Salonu Merkez Yemekhane-Mutfak 14 Açık Spor Tesisleri Lojman Kantin / kafeterya vb Laboratuar MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR M2 EĞİTİM SOSYAL SPOR ALANLARI ALANLAR ALANLARI Derslikler REK.FAK.Y.OK.ENST. (*) İDARİ BİNALAR Sıra No: FİZİKİ ALANLAR CETVELİ * *C-D-G-G'-H Blokları hizmete alındı. Toplam m² lik projenin tamamı tarih itibari ile hizmete alınmıştır. Ayrıca m3 lük su deposu, trafo binası, arıtma tesisleri tesisat galerileri tamamlanıp hizmete alınmıştır. ( 1 ) Rektörlük ve İdari Birimler : [Yeni Bina m2, Eski Rek.Binası-1160 m2, Sosyal Tesis-Misafirhane- 800 m2, Kütüphane Binası m2, Atölyeler ve Garaj-1220 m2, Isı merkezi m2+s.k.i.d.bşk.-800]= m² ( 2 ) Eski Rektörlük Binası: Rektörlük ve İdari Birimler-454 m2, Tıp Fakültesi-342 m2 Sağlık Bilimleri Enstitüsü - 54 m2, Fen Bilimleri Enstitüsü m2, Bina girişleri 110 m2 - Sosyal Bilimler Enstitüsü : 20 m2 'lik yerde hizmet vermektedir. ( 3 ) Mühendislik Fakültesi Binalarından m2 'lik alanı Devrek Fen Edebiyat Fakültesi, m2 'lik alanı Çaycuma İktisadi ve İdari bilimler tarafından kullanılmaktadır. Üniversite Arş. ve Uyg. Hast. 21

22 2- Taşıt Araçları Üniversite Taşıt Durumu(Tablo 4) ALINDIĞI TARİH ARAÇ CİNSİ Renault 21 Concord Peguet Kamyonet Mercedes (Ambulans) Isuzu MD 27 Otobüs Fort Transit (Ambulans) Fort Transit (Ambulans) DÖNER SERMAYEDEN ALINAN ARAÇLAR Fort Transit (Ambulans) Fıat Albea Toyota Corolla SW SAĞLIK KÜL. SPOR DAİ.BAŞ. ALINAN ARAÇLAR İsızu Fort Transit Minibüs Opel Vectra İveco M 29 otobüs Doğan Renault Station Toros Toyota Corolla HİBE YOLU İLE EDİNİLEN ARAÇLAR Şahin Opel Vectra (Akbank) Mitsubishi (Otobüs) (Akbank) Mitsubishi (Kamyon)(Akbank) Mitsubishi (Otobüs) (Akbank) KULLANIM YERİ Tıp Fak. Rektörlük Tıp Fak. Rektörlük Rektörlük Tıp Fak Tıp Fak. Hastane Rektörlük Rektörlük Rektörlük Rektörlük Ereğli Eğitim Fak. Çaycuma MYO Alaplı MYO Rektörlük Ereğli Eğitim Fak. Rektörlük Rektörlük Rektörlük Rektörlük 22

23 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablosu (Tablo 5) 2009 MEVCUT 2010 İHTYAÇ Bilgisayar Yazıcı Projeksiyon Slayt Makinesi 25 7 Tepegöz Episkop 8 5 Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 65 7 Fotoğraf Makinesi (Normal) 6 3 Fotoğraf Makinesi (Dijital) Kameralar 25 9 Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri 73 7 Video 19 5 DVD 15 6 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Telefon Faks Makinesi 23

24 D.İNSAN KAYNAKLARI Yılları Personel Sayıları ve Dağılımı (Tablo 6) GENEL SEKRETERLİK HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İDARİ VE MALİ İŞLER 45 KÜTÜPHANE VE DÖK ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL SÜREKLİ İŞÇİLER İDARİ AKADE. BİLGİ İŞLEM SÖZLŞ. 4/B 2009(30 Haziran itibariyle) SÜREKLİ İŞÇİLER SÖZLŞ. 4/B İDARİ AKADE. SÜREKLİ İŞÇİLER SÖZLE. 4/B BİRİMLER VE OKULLAR İDARİ AKADE. ZKÜ YILLARI PERSONEL SAYILARI 2007(31 Aralık 2008(31 Aralık itibariyle) itibariyle) 1 REKTÖRLÜK(ÖZEL KALEM) SAĞLIK KÜLTÜR SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ YAPI İŞLERİ ALAPLI M.Y.O İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK ÇAYCUMA MYO 15 DENİZCİLİK İŞLETMECİLİĞİ VE YÖN.Y.OK DEVREK MYO DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EREĞLİ EĞİTİM FEN-EDEBİYAT FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKCI MYO 2 6 MÜHENDİSLİK FAK SAĞLIK BİLİMLERİ ENST SOSYAL BİLİMLERİ ENST TIP FAKÜLTESİ 333 UYGULAMA VE ARAŞ.HAST ZONG.SAĞLIK HİZ.MYO ZONGULDAK SAĞLIK YO REKTÖRLÜK 80 DEVLET KONSERVATUVARI 8 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TOPLAM GENEL TOPLAM (KİŞİ) ZONGULDAK MYO

25 E.DİĞER HUSUSLAR Öğrenci Sayıları Öğretim Yılı Okuyan Öğrenci Sayıları (Tablo 7 ) ÖĞRETİM YILI OKUYAN BİRİM Hazırlık Örgün Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yük.Okul. TOPLAM II.Öğretim Toplam Enstitülerde Öğretim Yılı Okuyan Öğrenci Sayıları ( Tablo 8 ) BİRİM Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü TOPLAM ÖĞRETİM YILI OKUYAN Tezli Tezsiz Toplam Öğretim Yılı Kontenjanı Öğrenci Sayıları (Tablo 9 ) BİRİM Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yük.Okul. TOPLAM ÖĞRETİM YILI KONTENJAN Hazırlık Örgün II.Öğretim Toplam Enstitülerde Öğretim Yılı Kontenjanı Öğrenci Sayıları (Tablo 10) BİRİM Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü TOPLAM ÖĞRETİM YILI KONTENJAN Tezli Tezsiz Toplam

26 II.PERFORMANS BİLGİLERİ 26

27 A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Üniversitemiz misyonunda da belirtildiği üzere, çağın gereklerine ayak uyduran, ülkemizin bilim, teknoloji, kültür ve sanat gelişimine ulusal ve uluslar arası düzeyde katkı yapabilecek bireylerin yetiştirilebilmesi temel politika olarak benimsenmiştir. Üniversitemiz bu politika doğrultusunda merkezi yönetim bütçesinden tahsis edilen tüm ödenekleri etkili, etkin, verimli ve hesap verilebilir ve kamuoyu denetimine açık olacak şekilde kullanmak için çalışmaktadır. B.AMAÇ VE HEDEFLER Misyon Atatürkçü düşünce doğrultusunda; çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, bilim, teknoloji, kültür ve sanata ulusal ve uluslar arası düzeyde katkı yapabilecek araştırmacı, sorgulayıcı, yaratıcı, üretken, girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş, yurtsever bireyler yetiştirmektir. Vizyon Ulusal ve uluslar arası alanda önde gelen üniversitelere eşdeğer bir eğitim, araştırma ve uygulama kurumu olmaktır. 1- Stratejik Amaçlar 1-1- Eğitim ve Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek İnsan kaynaklarımızın (akademik ve idari personelimizin) nicelik ve niteliğini artırmak Fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek Ulusal ve uluslar arası üniversite ve araştırma merkezleriyle işbirliğini geliştirmek Destek birimlerinde e-uygulamaları hayata geçirmek En çok tercih edilen ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmak Üniversitenin bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında itici ve etkin bir güç olarak rol oynamasını sağlamak. 2- Stratejik Hedefler 2-1- Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmeye yönelik stratejik hedefler Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azaltılması Bilgisayar ve internet destekli eğitim-öğretimden faydalanılması Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesine olanak tanınması Öğrencilerin Socrates Erasmus Öğrenci Değişim Programlarından Faydalandırılması Yeni bölümlerin, anabilim dallarının ve programlarının açılması ve aktif olmayanların faaliyete geçirilmesi Lisansüstü eğitim programlarının genişletilmesi, etkinleştirilmesi ve yeni doktora programlarının açılmasına ağırlık verilmesi İngilizce Hazırlık Programı Uygulamasının Yaygınlaştırılması Bilgi kaynağı ve kütüphane olanaklarının zenginleştirilmesi Teoriden pratiğe geçiş bağlamında öğrencilerin uygulamaya ilişkin bilgi ve deneyimlerinin arttırılması Derslerin, ders içeriklerinin ve kredilerinin ECTS uygulamalarıyla uyumlu hale getirilmesi. 27

28 2-2- İnsan kaynaklarımızın (akademik ve idari personelimizin) nicelik ve niteliğini arttırmaya yönelik stratejik hedefler Öğretim elemanı sayısının artırılması ve haftalık ders yükünün azaltılması Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının artırılması Akademik personelin niteliğinin yükseltilmesi Akademik ve idari personelin çalışma ortamının iyileştirilmesi İdari ve teknik personel sayısının arttırılması ve kalitesinin yükseltilmesi Çalışanların memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi Fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmeye yönelik stratejik hedefler Eğitim- Öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması Üniversite kampusunu 24 saat hizmet verecek şekilde aktif hale getirecek bir ealtyapı oluşturmak Ulusal ve uluslar arası üniversite ve araştırma merkezleriyle işbirliğini geliştirmeye yönelik stratejik hedefler İkili anlaşmalar çerçevesinde ulusal ve uluslar arası düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde bulunulması Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmesi Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle işbirliğine giderek AB fonları tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde yer alınması Destek birimlerinde e-uygulamaları hayata geçirmeye yönelik stratejik hedefler Paydaşlarla sağlıklı ve etkin bir iletişim kurulabilmesi için Halkla İlişkiler Biriminin oluşturulması Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin tanıtımının yapılması Web sayfasının üniversitenin üstünlüklerini ve fırsatlarını kamuoyuna en iyi tanıtılacak şekilde tasarlanması En çok tercih edilen ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmaya yönelik stratejik hedefler Yeni kayıt olan öğrencilerin Üniversitemize uyum sürecinin hızlandırılması Üniversite-öğrenci ilişkisinin güçlendirilmesi Üniversitemiz Mezunlar Derneği çatısı altında mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi Üniversitenin bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında itici ve etkin bir güç olarak rol oynamasını sağlamaya yönelik stratejik hedefler Üniversite-sanayi, çevre, tarım işbirliğinin geliştirilmesi Üniversitenin yöre halkına sunduğu sağlık hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin artırılarak toplumla ilişkilerin güçlendirilmesi Bölgede sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmada ve çevre bilincinin yerleştirilmesinde aktif bir rol üstlenilmesi Bölgenin bilim, kültür ve sanat açısından gelişimine katkıda bulunulması ve yön verilmesi. 28

29 C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER Performans Hedefi Tabloları ( I ) 1 No lu Performans Hedefi (Tablo 1) PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Eğitim ve Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek. Hedef Bilgisayar ve internet destekli eğitim-öğretimden faydalanılması. Performans Hedefi Ders materyallerinin internet ortamına aktarılması Bilgisayar destekli eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması Performans Göstergeleri 2008 Ders materyallerinin internet ortamına 1 aktarılma oranı 10 aktarımın tamamlanma düzeyi öğretim elemanlarının kendi kişisel web sayfalarını oluşturma oranı 10 kişisel web sayfası olan öğretim elemanı 2 3 Öğrenci başına düşen internet erişimli bilgisayar sayısı 15 Faaliyetler Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Ders materyalinin (kaynak kitap, yardımcı kitap, ders notu, teksir, slayt vb) 0 güncelleştirilerek internet ortamına aktarılması. Öğretim elemanlarının kendi kişisel web sayfalarını oluşturması Öğretim elemanlarının oluşturdukları kendi kişisel web sayfalarının internet 0 ortamına aktarılması Genel Toplam

30 1 No lu Performans Hedefi: Ders materyallerinin internet ortamına aktarılması Belirlenme Nedeni: Üniversitemizde faaliyet gösteren tüm okulların ders materyallerinin internet ortamına aktarılması, internetin yaygın bir iletişim aracı olduğu ve kolay erişim sağladığı yer zaman kavramını ortadan kaldırdığı gerekçeleriyle belirlenmiştir. Temel politika olarak öğrencilerimize iyi bir eğitim vermek ve eğitim ile ilgili tüm materyallere kolay ulaşım sağlanmak hedeflenmiştir. Göstergeler: 1- Ders materyallerinin internet ortamına aktarılma oranı (oran) 2- Öğretim elemanlarının kendi kişisel web sayfalarını oluşturma oranı (oran) 3- Öğrenci başına düşen internet erişimli bilgisayar sayısı (sayı) Sayılan göstergeler yardımı ile hedefe ne oranda ve hangi miktarda ulaşabildiğinin ölçülmesi gerçekleştirilecektir. Faaliyetler: 1- Ders materyallerinin güncelleştirilerek internet ortamına aktarılması 2- Öğretim elemanlarının kendi kişisel web sayfalarının oluşturması 3- Bilgisayar sayısı arttırılarak internet erişimli bilgisayar başına düşen öğrenci sayısının azaltılması. Yukarıda sayılan faaliyetler ile Üniversitemizin çağın gereklerine ayak uyduran. Genç neslin ihtiyaçlarına cevap veren dinamik bir yapıya kavuşacağı öngörülmektedir. Kaynak İhtiyacının Tespiti: Bazı okullarımızda ders materyallerinin internet ortamına aktarılması hedefine yönelik olarak yapılan çalışmanın maliyetlendirilmesi yapılmış olup, bu uygulamanın tüm okullarımıza yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. 30

31 2 No lu Performans Hedefi (Tablo 2) PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Eğitim ve Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek. Hedef Yeni bölümlerin, anabilim dallarının ve programlarının açılması ve aktif olmayanların faaliyete geçirilmesi. Yeni bölüm anabilim dalı ve program açılması veya açılmış programların aktif hale getirilmesi Performans Hedefi Performans Göstergeleri 1 Açılması teklif edilen yeni anabilim dalı ve program sayısı Faaliyetler bölüm, Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Açılması teklif edilecek yeni bölüm, anabilim dalı ve programın fiziki, 1 teknolojik ve akademik altyapısı oluşturularak Yüksek Öğretim Kurulu na başvurunun yapılması Yeni programlar açma için başvuruların yapılması Genel Toplam

32 2 No lu Performans Hedefi: Yeni Bölüm anabilim dalı ve program açılması veya açılmış programların aktif hale getirilmesi. Belirlenme Nedeni: Ülkemizin, yöremizin ve ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda Üniversitemizde yemi bölümler açılmakta ve açılan bölümlerinde aktif hale getirilmesi sağlanmaktadır. Temel politika önceliğimiz ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli yetişmiş insan gücüne sahip olmaktır. Göstergeler: İhtiyaç duyulan bölümler titiz bir çalışma ile belirlenmekte ve gerekli prosedürler yerine getirilmek suretiyle eğitim ve öğretime kazandırılmaktadır. Faaliyetler: Yeni Bölümlerin açılması teklif edilmekte ve bir yanda da ihtiyaç duyulan fiziki, teknolojik ve akademik ihtiyaçların temini yoluna gidilmektedir.yapılması planlanan faaliyetler neticesinde kamuya ve özel sektöre nitelikli insan gücü kazandıracağı öngörülmektedir. Kaynak İhtiyacının Tespiti: Yeni bölüm açmak amacıyla fiziki ve teknolojik alt yapıyı oluşturmak büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle ihtiyaç duyulan kaynağın tespiti yapılmıştır. 32

33 4 No lu Performans Hedefi (Tablo 3) PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Eğitim ve Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek. Hedef İngilizce Hazırlık Programı Uygulamasının Yaygınlaştırılması. Performans Hedefi Yeni açılan lisans programlarında İngilizce hazırlık uygulamasının başlatılması Performans Göstergeleri Zorunlu İngilizce hazırlık uygulamasına geçilen lisans programı sayısı 10 Zorunlu İngilizce hazırlık uygulamasına geçilen önlisans programı sayısı 10 Faaliyetler Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe 1 Tüm lisans programlarında zorunlu 0 İngilizce hazırlık uygulamasına geçilmesi Yükseköğretim Kurulu nca izin verildiği oranda tüm önlisans programlarında zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce hazırlık uygulamasına geçilmesi Genel Toplam

34 4 No lu Performans Hedefi: Yeni açılan lisans programlarında İngilizce hazırlık uygulamasının başlatılması. Belirlenme Nedeni: Dünya üzerinde insanların ortak iletişim kurmalarını sağlayan ve çağımızda adeta bir zorunluluk halini alan yabancı dilin tüm öğrencilerimiz tarafından öğrenilmesi ulusal ve uluslar arası alanda başarılı olabilmenin öncelikli şartı haline gelmiştir. Bu nedenle yeni açılan lisans/ön lisans programlarında İngilizce hazırlık uygulamasının başlatılması hedeflenmiştir. Göstergeler: Üniversitemizin önceliklerinden birisi de tüm lisans/ ön lisans programlarında zorunlu/ isteğe bağlı İngilizce hazırlık uygulamasını hayata geçirmektir. Bunun yanında yeni açılan bölümlerde de Yükseköğretim Kurulunca izin verildiği oranda bu uygulama yaygınlaştırılacaktır. Göstergeler yardımıyla da yıllar itibariyle gerçekleşmelerin izlenmesi planlanmıştır. Faaliyetler: Üniversitemizin çağın gereklerine ayak uydurabilen nitelikli bireyler yetişebilmesinin önemli göstergelerinden biri olan zorunlu yada isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına geçilmesi için gerekli faaliyetler yerine getirilecektir. Kaynak İhtiyacının Tespiti: Hali hazırda iki kampüsümüzde İngilizce hazırlık programları devam etmektedir ve bu programların ihtiyaçları için kaynak tespiti yoluna gidilmiştir. 34

35 5 No lu Performans Hedefi (Tablo 4) PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Eğitim ve Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek. Hedef Bilgi kaynağı ve kütüphane olanaklarının zenginleştirilmesi. Performans Hedefi Bilgi kaynağı ve kütüphane olanaklarının zenginleştirilmesi, Süreli ve süresiz yayın sayısının den a çıkarılması ve Online veri tabanlarına üyeliklerin yenilenmesi. Performans Göstergeleri Süreli ve süresiz yayın sayısı Abone olunan online veri tabanı sayısı Toplam Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Süreli ve süresiz yayın sayısının arttırılması Online veri tabanlarına üyeliklerin yenilenmesi Kütüphanenin internet altyapısının 0 güçlendirilmesi Genel Toplam

36 5 No lu Performans Hedefi: Bilgi kaynağı ve kütüphane olanaklarının zenginleştirilmesi, süreli ve süresiz 5 yayın sayısının den a çıkarılması ve online veri tabanına üyeliklerin yenilenmesi. Belirlenme Nedeni: Üniversitemizin mevcut durumda çok yeterli olmayan, öğrencilerin erişimine her zaman açık süreli ve süresiz yayın sayımızın arttırılması ve abone olunan online veri tabanı sayısının arttırılması yoluyla bilgiye erişimin çabuklaştırılması ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bilgiye erişim Üniversiteler için öncelikle politikalardan birisi olmaya devam etmektedir. Göstergeler : Belirlenen göstergeler ile yıllar itibariyle süreli ve süresiz yayın sayısındaki artışın, abone olunan on-line veri tabanlarının sayısındaki artışın izlenmesi gerçekleştirilecektir. Faaliyetler: Yerine getirilecek faaliyetler ile performans hedefine ne kadar ulaşılabildiği, ulaşılamama nedenleri ve nasıl ulaşılabileceğinin belirlenmesi yoluna gidilecektir. Kaynak İhtiyacının Tespiti: Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığına tahsis edilecek olan bütçe ile hedefe ulaşılabilmesi için azami çaba gösterilecek olup, bu nedenle kaynak ihtiyacı tespiti yapılmıştır. 36

37 6 No lu Performans Hedefi (Tablo 5) PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Eğitim ve Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek. Hedef Teoriden pratiğe geçiş bağlamında öğrencilerin uygulamaya ilişkin bilgi ve deneyimlerinin arttırılması. Performans Hedefi Eğitim-öğretim yılının her akademik yarıyılında bölümler tarafından 1 adet konferans düzenlenmesi ve Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bazında yılda en az bir eğitsel, teknik, sosyal ve kültürel gezi düzenlenmesi. Performans Göstergeleri Toplam Konferans,seminer ve panel sayısı 10 Eğitsel, teknik, sosyal ve kültürel gezi sayısı 10 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Konferanslar düzenlenmesi Eğitsel, teknik, sosyal ve kültürel geziler düzenlenmesi Sosyal etkinlikler düzenlenmesi Genel Toplam

38 6 No lu Performans Hedefi: Eğitim-Öğretim yılının her akademik yarı yılında bölümler tarafından 1 adet konferans düzenlenmesi ve Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bazında yılda en az 1 eğitsel, teknik, sosyal ve kültürel gezi düzenlenmesi. Belirlenme Nedeni: Üniversitemizde eğitim ve öğretimin sınıf içerisinde yapılıp bitmesi değil daha çok görsel ve eğitsel öğelerle de desteklenmesi temel önceliklerden birisidir. Bu amaçla amacın gerçekleştirilmesine yönelik hedef belirlemesi yapılmıştır. Bunun yanında gerek mevcut kadromuzdan gerekse alanında önde gelen misafir katılımcılar tarafından konferans panel ve seminerler düzenlenmesinin eğitim ve öğretimin kalitesini yukarıya taşıyacağı öngörülmektedir. Göstergeler : Hedefe ulaşabilmek için iki adet gösterge belirlenmiş ve bu göstergeler yardımıyla hedefe ulaşmada yıllar itibariyle artış ve azalışlar, nedenleri ve sonuçları izlenecektir. Faaliyetler: Belirlenmiş olan üç adet faaliyet ile hedefe ulaşılabilmenin sağlanmasına çalışılacaktır.amacımıza yönelik olarak belirlenen faaliyetler sonucu eğitim ve öğretimde kalitenin yükseleceği düşünülmektedir. Kaynak İhtiyacının Tespiti: Yapılması planlanan tüm faaliyetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili birimlerimiz kaynak ihtiyacı tespitini yapmış ve yıl içerisinde kaynak kullanımına ve fayda analizine göre kaynağın revizesinin yapılabileceği düşünülmüştür. 38

39 7 No lu Performans Hedefi (Tablo 6) PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç İnsan kaynaklarımızın (akademik ve idari personelimizin) nicelik ve niteliğini artırmak. Hedef Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının artırılması. Performans Hedefi Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının yükseltilmesi, Her öğretim elemanının yılda en az 2 yayın yapması, Her öğretim elemanının plan döneminde en az 1 uluslararası yayın yapması, Her danışman öğretim üyesinin öğrencisiyle tez dönemi boyunca yüksek lisansta en az 1, doktorada en az 2 yayın yapması ve Öğretim elemanları tarafından yürütülen Üniversitemiz, DPT ve TÜBİTAK gibi diğer kurumların ya da AB fonlarının desteklediği bilimsel araştırma projesi sayısının arttırılması. Performans Göstergeleri Ulusal yayın sayısı Uluslararası yayın sayısı 5 Lisansüstü öğrenimde danışman ve öğrencinin ortak gerçekleştirdiği bilimsel yayın sayısı 5 Öğretim elemanları tarafından yürütülen Üniversitemiz, DPT ve TÜBİTAK gibi diğer kurumların ya da AB fonlarının desteklediği bilimsel araştırma projesi sayısı Bütçe Toplam 3 4 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler 1 Ulusal yayın sayısının arttırılması Uluslararası yayın sayısının arttırılması Lisansüstü öğrenimde danışman ve öğrencinin ortak gerçekleştirdiği bilimsel yayın sayısının arttırılması Öğretim elemanları tarafından yürütülen Üniversitemiz, DPT ve TÜBİTAK gibi diğer kurumların ya da AB fonlarının desteklediği bilimsel araştırma projesi sayısının arttırılması Genel Toplam

40 7 No lu Performans Hedefi Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının yükseltilmesi, Her öğretim elemanının yılda en az 2 yayın yapması, her öğretim elemanının plan döneminde en az 1 uluslar arası yayın yapması, her danışman öğretim üyesinin öğrencisiyle tez dönemi boyunca yüksek lisansta en az 1, doktorada en az 2 yayın yapması ve öğretim elemanları tarafından yürütülen Üniversitemiz, DPT ve TÜBİTAK gibi diğer kurumların yada AB fonlarının desteklediği bilimsel araştırma projesi sayısının arttırılması., Belirlenme Nedeni: Ulusal ve Uluslar arası düzeyde öne çıkan üniversite olmak amacıyla hareket eden Üniversitemiz bu amaçla öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarına kaynak ayırmakta bunun sonucunda ise hedefimize ulaşılabileceği öngörülmektedir. Göstergeler : Belirlenmiş olan 4 (dört) adet göstergenin hedefimize ulaşmada yaptığımız ilerlemeyi yıllar itibariyle ortaya koyacağı düşünülmüş olup, ilerlemenin hangi düzeyde olduğu varsa aksaklıkların ne olduğu ve hangi faaliyete ağırlık verilmesi gerektiği de göstergeler yardımıyla ortaya koyulabilecektir. Faaliyetler: Belirlemiş olduğumuz 4 (dört) adet faaliyet ile sonuçlar izlenecek ve faaliyetlerden elde edilmeye çalışılan verimin alınıp alınamadığı değerlendirilmesi yapılacaktır. Kaynak İhtiyacının Tespiti: Yukarıda sayılan faaliyetler ile Üniversitemizin ulusal ve uluslar arası kabul gören ve mezunları talep edilen bir üniversite haline gelmesi planlanırken, gereken eğitim ve öğretimi verecek olan akademik personelimizin de desteklenmesi gerektiği öngörülmüş olup, bu amaçla kaynak tahsisine gidilmiştir. 40

41 8 No lu Performans Hedefi (Tablo 7) PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç İnsan kaynaklarımızın (akademik ve idari personelimizin) nicelik ve niteliğini artırmak. Hedef Akademik personelin niteliğinin yükseltilmesi. Performans Hedefi Akademik personelin niteliğinin yükseltilmesi, Her öğretim elemanının yılda en az 2 ulusal kongre, sempozyum ve panele katılması, her öğretim elemanının plan döneminde 1 uluslararası kongre, sempozyum ve panele katılması ayrıca SCI+SSCI+AHCI de yayını çıkan öğretim üyelerine maddi destekler sunulması. Performans Göstergeleri Bütçe Toplam Ulusal kongre, sempozyum ve panele katılan öğretim elemanı sayısı 5 Uluslararası kongre, sempozyum ve panele katılan öğretim elemanı sayısı 5 Bölüm bazında öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen seminer sayısı 5 SCI+SSCI+AHCI de yayını çıkan öğretim üyelerine sunulan maddi destek ve bu destekten yararlanan öğretim üyesi sayısı 5 Kaynak İhtiyacı Faaliyetler Üniversitenin SCI+SSCI+AHCI deki bilimsel yayın sıralamasındaki yerinin yükseltilmesi Ulusal kongre, sempozyum ve panele katılımın arttırılması Uluslararası kongre, sempozyum ve panele katılımın arttırılması SCI+SSCI+AHCI de yayını çıkan öğretim üyelerine maddi destekler sunulması Genel Toplam 41

42 8 No lu Performans Hedefi Akademik personelin niteliğinin yükseltilmesi, her öğretim elemanının yılda en az 2 ulusal kongre, sempozyum ve panele katılması, her öğretim elemanının plan döneminde 1 uluslar arası kongre sempozyum ve panele katılması ayrıca SCI+ SSCI+AHCI de yayını çıkan öğretim üyelerine maddi destekler sunulması., Belirlenme Nedeni: Üniversitemizin tercih edilen bir üniversite olması, mezunlarının kolay iş imkanlarına sahip olan bir kurum olabilmesi için verilen eğitim ve öğretiminde kaliteli olması gerektiği düşünülmüş olup, bu maksatla eğitim ve öğretimi verecek olan kadrolarımızın da gelişim ve değişime ayak uyduran, çağın takipçisi, yenilikleri izleyen ve yeniliklere imza atan kadrolardan oluşması gerektiği nedenleriyle performans hedefi belirlenmiştir. Göstergeler : Akademik kadromuzun dünyayı yakından takip edebilmesi değişim ve gelişime uyum sağlayabilmesi için ulusal ve uluslar arası panel, sempozyum ve kongrelere katılması planlamış olup, uluslar arası geçerliliği olan yayınlar yapılması da göstergeler arasına alınmıştır. Faaliyetler : Belirlenmiş olan faaliyetler, göstergeler yardımı ile izlenecek ve faaliyetlerden elde edilmesi planlanan verime ne oranda ulaşılıp ulaşılamadığı tespit edilmeye çalışılacaktır. Kaynak İhtiyacının Tespiti: Yukarıda sayılan tüm faaliyetlerin istenilen düzeyde gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynaklar içerisinden azami miktarlarda tahsis yapılmaya çalışılmış olmakla birlikte ayrılabilen bu kaynağında yeterli olmadığı öngörülmektedir. 42

43 11 No lu Performans Hedefi (Tablo 8) PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek. Hedef Eğitim- Öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması. Performans Hedefi Fiziki ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi ve modernize edilmesi, Uygulama ve Araştırma Hastanesi binalarının altyapı eksikliklerinin ve çevre düzenlemesinin tamamlanması, Sosyal tesis (misafirhane ve trafo binasının 3.000m²) tamamlanması, Tıp Fakültesi Binasının (6.400m²) tamamlanması, Yapımı planlanan isler ile ilgili etüt-proje hazırlıklarının yapılması, ihtiyaç duyulan kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yapımı devam eden Diş Hekimliği Eğitim Binası, Mühendislik Fakültesi Merkez Binası inşaatı isleri kontrolörlük hizmetlerinin yürütülmesi. Performans Göstergeleri Derslik Sayısı Amfi sayısı Laboratuar sayısı Konferans salonu sayısı Toplam Faaliyetler 1 2 Kaynak İhtiyacı Bütçe Kampusta personelin günlük ihtiyaçlarını 0 karşılayacak tesislerin açılması Fiziki ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi ve modernize edilmesi Genel Toplam

44 11 No lu Performans Hedefi Fiziki ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi ve modernize edilmesi, Uygulama ve Araştırma Hastanesi binalarının altyapı eksikliklerinin ve çevre düzenlemesinin tamamlanması, Sosyal Tesis (misafirhane ve trafo binasının 3.000m2 ) tamamlanması, Tıp Fakültesi Binasının (6.400 m2) tamamlanması, yapımı planlanan işler ile ilgili etüt ve proje hazırlıklarının yapılması, ihtiyaç duyulan kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yapımı devam eden Diş Hekimliği Eğitim Binası, Mühendislik Fakültesi Merkez Binası İnşaat işleri kontrolörlük hizmetlerinin yürütülmesi. Belirlenme Nedeni: İyi bir eğitim ve öğretimin fiziki ve teknolojik yapılanmasını sağlamış, sosyal ve kültürel imkanları, yöre halkına yönelik ihtiyaçları karşılayabilen Üniversitelerce yerine getirilebileceği, iyi bir üniversite olmanın ölçütünün ise öğrencilerine ve bulunduğu yöreye en iyi imkanlarla hizmet eden bir kurum olabilmek vasıflarını taşıması gerektiği düşünülmektedir. Bu amaçla hedef belirlemesi yapılmıştır. Göstergeler : Belirlenen göstergelerle fiziki ve teknolojik alt yapının oluşturulabilmesı hedeflenmektedir. Göstergeler yardımı ile olumlu yada olumsuz sonuçların izlenebilmesi imkanına kavuşulabileceği öngörülmüştür. Faaliyetler : Yapılacak faaliyetler ile 2010 yılında önceliğimiz olan fiziki ve teknolojik alt yapının güçlendirilmesine çalışılacaktır. Kaynak İhtiyacının Tespiti: Fiziki ve teknolojik alt yapının oluşturulması ve mevcut olanlarında korunabilmesi için yeterli olmamakla birlikte bütçe imkanları dahilinde bir ödenek tahsisine gidilmiştir. Reel ihtiyacın yapılabilen tahsisin çok üzerinde olduğu belirlemesi de birimlerimizden gelen talep doğrultusunda belirlenmiştir. 44

45 12 No lu Performans Hedefi (Tablo 9) PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek. Hedef Eğitim- Öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması. Performans Hedefi Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması, ihtiyaçların tespit edilmesi, ihalelerin yapılması ve inşaatları biten bölümlerin hizmete alınması, Eğitim-öğretim ve laboratuar araçlarının tespit edilmesi ve ihaleye çıkarak alımların gerçekleştirilmesi ve Çaycuma Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun (1.900m²) tamamlanması. Performans Göstergeleri Bilgisayar laboratuarı sayısı Kapalı spor salonu sayısı Atölye sayısı Toplam Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bilgisayar sayısı arttırılarak Internet erişimli bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı azaltılması Sağlıklı, rahat ve teknolojik donanıma 0 sahip çalışma ortamlarının oluşturulması Kampusta personelin günlük ihtiyaçlarını 0 karşılayacak tesislerin açılması Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması Dış kampuslar de öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamaya dönük tesislerin kurulmasına hız verilmesi Genel Toplam

46 12 No lu Performans Hedefi Eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması, ihtiyaçların tespit edilmesi, ihalelerin yapılması, ve inşaatları biten bölümlerin hizmete alınması, eğitim-öğretim ve laboratuar araçlarının tespit edilmesi ve ihaleye çıkarak alımların gerçekleştirilmesi ve Çaycuma Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun (1.900 m2) tamamlanması. Belirlenme Nedeni: Eğitim-Öğretim ve Araştırma faaliyetlerinin sağlıklı ortamlarda fiziki ve teknolojik donanıma sahip tesislerde, kültüre, sanata ve spora da yer verecek şekilde yerine getirilebilmesinin öncelik olduğu tespiti ile faaliyet belirlenmiştir. Göstergeler : Fiziki ve teknolojik ihtiyaçların ne oranda yerine getirilebildiğinin tespiti için üç adet gösterge belirlenmiş ve değerlendirmeye olanak sağlayacak şekilde olmalarına da dikkat edilmiştir. Faaliyetler: Fiziki ve teknolojik alt yapıların oluşturulması ve oluşturulan mekanların donanımlarının da temin edilmesi, merkez ve dış kampusler de öğrencilere eğitim ve öğretimlerini en iyi imkanlarla sürdürebilmelerinin temin edilebilmesinin gerçekleşme düzeyini belirlemek ve daha iyi imkanlar sunabilmek için faaliyetler belirlenmiştir. Kaynak İhtiyacının Tespiti: Mevcut imkanlar dahilinde kaynak ihtiyacı tespit edilmiş olup, tespit sırasında bütçe imkanlarının kısıtlılığı da göz önünde bulundurulmuştur. 46

47 13 No lu Performans Hedefi (Tablo 10) PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek. Hedef Üniversite kampusunu 24 saat hizmet verecek şekilde aktif hale getirecek bir e- altyapı oluşturmak. Performans Hedefi Yeni açılan birimlerin internet alt yapısına dahil edilmesi ve Tüm birimlerde e- uygulamaya geçilmesi. Performans Göstergeleri Toplam İnternet altyapısının modernizasyonu Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Tüm akademik ve idari birimlere ait web sayfalarının tek standart da yayınlanmasını teminen veri tabanlarının oluşturularak birimlerin veri girişlerinin hazır hale getirilmesi. Merkez ve diğer kampuslerde ki internet altyapısının teknolojik gelişmelere paralel olarak yeniden yapılandırılması iç paydaşlara(öğrenci,akademik ve idari personele )ilişkin bilgilerin internet ortamına aktarılması,birimler arası bilgi belge alışverişi vb. işlemlerin internet üzerinden yapılmasına ait çalışmalara devam edilmesi. Genel Toplam

48 13 No lu Performans Hedefi Yeni açılan birimlerin internet alt yapısına dahil edilmesi ve tüm birimlerde e- uygulamaya geçilmesi Belirlenme Nedeni: Çağın hızlı gelişimine paralel olarak ülkemiz e-devlet uygulamasını oluşturmaya çalışmaktadır. Bu oluşumun devamı niteliğinde olmak üzere Üniversitemizde 24 saat hizmet verebilen bir internet alt yapısına sahip olabilmek için e-uygulamaya geçilmesine çalışmaktadır. Bu amaçla hedef belirlenmesi yapılmıştır. Göstergeleri : İnternet alt yapısının modernize edilmesi için gösterge belirlemesi yapılmış modernizasyonun ne derecede başarılı olduğunun tespiti gösterge aracılığıyla takip edilecektir. Faaliyetler : Belirlenmiş olan 3 (üç) adet faaliyet ile akademik, idari kadromuz ve öğrencilerimizin ihtiyaç duyulan internet erişimine sahip olabilmelerine imkan sağlanması temin edilecektir. Kaynak İhtiyacının Tespiti: Gerek ihtiyaç duyulan donanımın gerekse insan gücünün temin edilebilmesi açısından kaynak ihtiyacı belirlenmiş ve bütçe imkanları dahilinde ödenek tahsisi yapılmıştır. 48

49 15 No lu Performans Hedefi (Tablo 11) PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Ulusal ve uluslar arası üniversite ve araştırma merkezleriyle işbirliğini geliştirmek. Hedef Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmesi. Performans Hedefi Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmesi. Performans Göstergeleri Toplam Değişik üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik sayısı Ulusal alanda ev sahipliği yapılan bilimsel kongre sayısı Ulusal üniversitelerle ortaklaşa gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı Yurtdışındaki üniversitelerle ortaklaşa gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe 1 Değişik üniversitelerden akademisyenlerle ortak akademik etkinlikler düzenlenmesi Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel kongrelere ev sahipliği yapılması Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler yapılması Genel Toplam

50 15 No lu Performans Hedefi Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmesi. Belirlenme Nedeni: Üniversitemiz eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerine getirmekle birlikte yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle de etkileşim halindedir. Bu etkileşimin sonucu olarak bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler planlanmakta ve yapılan aktivitelerde katılım sağlanmaktadır.bu paylaşım sonucunda bireysel gelişim sağlanacağı ve eğitim ve öğretimin kalitesinin de artacağı düşünülmektedir. Göstergeler : Belirlenen 4 (dört) adet gösterge ile faaliyetlere katılımın ne düzeyde olduğu ve verimliliğin, çıktı ve sonucunun ne olduğu ölçülmeye çalışılacaktır. Faaliyetler : Bu hedefe ilişkin 3 (üç) adet faaliyet belirlenmiş olup, faaliyetler ile ulaşılmak istenen hedefin ne kadarının gerçekleştirilebildiği tespit edilmeye çalışılacaktır. Kaynak İhtiyacının Tespiti: Genel anlamda okullarımızın ve tüm birimlerimizin hedefe ilişkin çalışmaları olmakla birlikte kısıtlı olan bütçe imkanlarından kısıtlı miktarda tahsisin gerçekleştiği düşünülmektedir. 50

51 16 No lu Performans Hedefi (Tablo 12) PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Ulusal ve uluslar arası üniversite ve araştırma merkezleriyle işbirliğini geliştirmek. Hedef Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle işbirliğine giderek AB fonları tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde yer alınması. Yurt içi ve yurtdışı üniversitelerle işbirliğine giderek AB fonları tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde yer alınması. Performans Hedefi Performans Göstergeleri Ulusal tabanlı ortaklaşa gerçekleştirilen proje sayısı 10 Uluslararası tabanlı ortaklaşa gerçekleştirilen proje sayısı 10 Ulusal ve uluslararası ortak geliştirilmesi ve uygulanması Genel Toplam Bütçe Toplam Kaynak İhtiyacı Faaliyetler projeler 51

52 16 No lu Performans Hedefi Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle işbirliğine giderek AB fonları tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde yer alınması. Belirlenme Nedeni: Üniversitemizin ulusal ve uluslar arası Üniversitelerle işbirliğine giderek, Ülkemizin de üyesi olmaya çalıştığı AB fonlarından azami faydayı sağlanması hedeflenmiştir. Göstergeler : Ulusal ve uluslar arası tabanlı ortaklaşa proje çalışmalarına ağırlık verilmesi ve sonuçlarının izlenebilmesi için 2 (iki) adet gösterge belirlenmiştir. Faaliyetler : Ulusal ve uluslar arası ortak projeler geliştirilmesi ve uygulanması faaliyet olarak belirlenmiş ve bu faaliyet kapsamında yapılması gerekenler planlanmıştır. Faaliyet ile izleme ve değerlendirme yapılabilmesine olanak tanınacaktır. Kaynak İhtiyacının Tespiti: Mevcut bütçe imkanları dahilinde kaynak tahsisi yapılmaya çalışılmıştır. 52

53 19 No lu Performans Hedefi (Tablo 13) PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Üniversitenin bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında itici ve etkin bir güç olarak rol oynamasını sağlamak. Hedef Üniversite-sanayi, çevre, tarım işbirliğinin geliştirilmesi. Performans Hedefi Üniversite-sanayi çevre tarım işbirliğinin geliştirilmesi, patent geliştirilmesi ve Sanayi ile ortak çalışma gerçekleştirilmesi. Performans Göstergeleri Toplam Patent geliştirilmesi. Sanayi ile ortak gerçekleştirilmesi. Faaliyetler 1 çalışmaların Kaynak İhtiyacı Bütçe Yöre halkına ve öğrencilere sınav hizmeti 0 verilmesi Genel Toplam 0 53

54 19 No lu Performans Hedefi Üniversite sanayi çevre tarım işbirliğinin geliştirilmesi, patent geliştirilmesi ve sanayi ile ortak çalışma gerçekleştirilmesi. Belirlenme Nedeni: Üniversitemiz Batı Karadeniz Bölgesinin sosyo-ekonomik kalkınmasında itici ve etkin bir güç olarak rol almaya çalışmakta ve bu sorumluluk bilinciyle sanayi, ile ortak çalışmalar yapılmakta, patent geliştirilmesi konusunda ve çevre tarım işbirliği konularında öncülük görevini üstlenmeye çalışmaktadır. Göstergeler: Belirlenen iki gösterge ile kısa dönemde hedefe ilişkin veri geri dönüşlerinin edinilmesinin mümkün olacağı düşünülmektedir. Faaliyetler : Kısa dönemde yapılacak faaliyetler ile sanayi kuruluşlarının eğitim ve sınav gibi faaliyetleri uzun dönemde ise ortak çalışmalar ve işbirliği faaliyetleri yerine getirilecektir. Kaynak İhtiyacının Tespiti: İçinde bulunduğumuz dönemde yukarıda sayılan faaliyet döner sermaye gelirleri kapsamında değerlendirilmiş olup, bütçe kaynaklarından kaynak kullanımı tahsisi yapılmamıştır. 54

55 20 No lu Performans Hedefi (Tablo 14) PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç Üniversitenin bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasında itici ve etkin bir güç olarak rol oynamasını sağlamak. Hedef Üniversitenin yöre halkına sunduğu sağlık hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin artırılarak toplumla ilişkilerin güçlendirilmesi. Performans Hedefi Üniversite nin yöre halkına sunduğu sağlık hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin arttırılarak toplumla ilişkilerinin güçlendirilmesi, yatak sayısının arttırılması, seminer ve paneller düzenlenmesi, yeni bölümlerin açılması, özel oda sayısının arttırılması. Performans Göstergeleri Toplam Yatak kapasitesini arttırmak Bölgede aile planlaması ana çocuk sağlığı ve halk sağlığı alanında panel ve seminerler yapılması. Sunulan sağlık hizmetlerinin güvenilirliğini sağlamak amacıyla kalite sisteminin kurulması. Uygulama ve Araştırma Hastanesine yeni bölümlerin açılması Patent geliştirilmesi. Faaliyetler 1 2 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bölge halkına sunulan sağlık hizmetlerinin niceliğinin arttırılması Bölge halkına sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin arttırılması Genel Toplam

56 20 No lu Performans Hedefi Üniversitenin yöre halkına sunduğu sağlık hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin arttırılarak toplumla ilişkilerinin güçlendirilmesi, yatak sayısının arttırılması, seminer ve paneller düzenlenmesi, yeni bölümlerin açılması, özel oda sayısının arttırılması Belirlenme Nedeni: Üniversitemiz eğitim ve öğretim asli görevinin yanında, bölgemizde eksikliği duyulan sağlık hizmetleri alanında da uygulama ve araştırma hastanesi ile itici ve öncü bir kurum olmaya devam etmektedir. Hastanemiz fiziki gelişim konusunda % 100 e yaklaşan ilerlemesi yeni açılan bölümleri ile bölgenin en önemli sağlık kuruluşu olma özelliğini devam ettirmektedir. Göstergeler: Belirlenen 5 (beş) adet gösterge ile sağlık alanında, yöre halkına sunulan hizmetlerin kalitesi ölçülmeye çalışılacak olup, bunun yanında yıllar itibariyle hizmetlerdeki artışın ne olduğu ve hangi alanlarda hizmet ihtiyacının olduğu da tespit edilmeye çalışılacaktır. Faaliyetler : Yapılacak olan faaliyetler ile yöre halkına sunulan sağlık hizmetinin nitelik ve niceliğinin arttırılması planlanmış olup, yıllar itibariyle belirlenecek faaliyetler ile daha etkin ve verimli bir sağlık hizmetinin temini sağlanması hedeflenmektedir. Kaynak İhtiyacının Tespiti: Döner sermaye ve Özel Bütçe olarak iki tür kaynağı olan bu hedefimizde ağırlıklı bütçe kalemi döner sermayedir. Bunun yanında bütçe imkanları ile de ödenek tahsisinde bulunulmuştur. 56

57 Faaliyet Maliyetleri Tabloları ( II ) 2 No lu Faaliyet (Tablo 15 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 1 - Ders materyallerinin internet ortamına aktarılması Faaliyet Adı Öğretim elemanlarının oluşturması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı kendi kişisel Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı web sayfalarını

58 3 No lu Faaliyet (Tablo 16 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 12 - Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması, ihtiyaçların tespit edilmesi, ihalelerin yapılması ve inşaatları biten bölümlerin hizmete alınması, Eğitim-öğretim ve laboratuar araçlarının tespit edilmesi ve ihaleye çıkarak alımların gerçekleştirilmesi ve Çaycuma Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun (1.900m²) tamamlanması. Faaliyet Adı Bilgisayar sayısı arttırılarak internet erişimli bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı azaltılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞISAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ-TIP FAKÜLTESİ- DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - DEVREK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU - ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM FAKÜLTESİ - ÇAYCUMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU - DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU - ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU - GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET MESLEK YÜKSEKOKULU Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye 3.00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı 3.00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 58

59 4 No lu Faaliyet (Tablo 17 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 2 - Yeni bölüm anabilim dalı ve program açılması veya açılmış programların aktif hale getirilmesi Faaliyet Adı Açılması teklif edilecek yeni bölüm, anabilim dalı ve programın fiziki, teknolojik ve akademik altyapısı oluşturularak Yüksek Öğretim Kurulu na başvurunun yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

60 5 No lu Faaliyet (Tablo 18 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 2 - Yeni bölüm anabilim dalı ve program açılması veya açılmış programların aktif hale getirilmesi Faaliyet Adı Yeni programlar açma için başvuruların yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

61 7 No lu Faaliyet (Tablo 19 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 4 - Yeni açılan lisans programlarında İngilizce hazırlık uygulamasının başlatılması Faaliyet Adı Yükseköğretim Kurulu nca izin verildiği oranda tüm önlisans programlarında zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce hazırlık uygulamasına geçilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU - ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU - DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU - ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU - GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET MESLEK YÜKSEKOKULU Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

62 8 No lu Faaliyet ( Tablo 20 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 5 - Bilgi kaynağı ve kütüphane olanaklarının zenginleştirilmesi, Süreli ve süresiz yayın sayısının den a çıkarılması ve Online veri tabanlarına üyeliklerin yenilenmesi. Faaliyet Adı Süreli ve süresiz yayın sayısının arttırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

63 9 No lu Faaliyet ( Tablo 21 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 5 - Bilgi kaynağı ve kütüphane olanaklarının zenginleştirilmesi, Süreli ve süresiz yayın sayısının den a çıkarılması ve Online veri tabanlarına üyeliklerin yenilenmesi. Faaliyet Adı Online veri tabanlarına üyeliklerin yenilenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

64 11 No lu Faaliyet ( Tablo 22 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 6 - Eğitim-öğretim yılının her akademik yarıyılında bölümler tarafından 1 adet konferans düzenlenmesi ve Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bazında yılda en az bir eğitsel, teknik, sosyal ve kültürel gezi düzenlenmesi. Faaliyet Adı Konferanslar düzenlenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI - TIP FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - DEVREK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU - EĞİTİM FAKÜLTESİ - ÇAYCUMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 64

65 12 No lu Faaliyet ( Tablo 23 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 6 - Eğitim-öğretim yılının her akademik yarıyılında bölümler tarafından 1 adet konferans düzenlenmesi ve Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bazında yılda en az bir eğitsel, teknik, sosyal ve kültürel gezi düzenlenmesi. Faaliyet Adı Eğitsel, teknik, sosyal ve kültürel geziler düzenlenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI - ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

66 13 No lu Faaliyet ( Tablo 24 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 7 - Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının yükseltilmesi, Her öğretim elemanının yılda en az 2 yayın yapması, Her öğretim elemanının plan döneminde en az 1 uluslararası yayın yapması, Her danışman öğretim üyesinin öğrencisiyle tez dönemi boyunca yüksek lisansta en az 1, doktorada en az 2 yayın yapması ve Öğretim elemanları tarafından yürütülen Üniversitemiz, DPT ve TÜBİTAK gibi diğer kurumların ya da AB fonlarının desteklediği bilimsel araştırma projesi sayısının arttırılması. Faaliyet Adı Ulusal yayın sayısının arttırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - TIP FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - DEVREK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU - EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ÇAYCUMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU - ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU - DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU - GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET MESLEK YÜKSEKOKULU Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

67 14 No lu Faaliyet ( Tablo 25 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 7 - Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının yükseltilmesi, Her öğretim elemanının yılda en az 2 yayın yapması, Her öğretim elemanının plan döneminde en az 1 uluslararası yayın yapması, Her danışman öğretim üyesinin öğrencisiyle tez dönemi boyunca yüksek lisansta en az 1, doktorada en az 2 yayın yapması ve Öğretim elemanları tarafından yürütülen Üniversitemiz, DPT ve TÜBİTAK gibi diğer kurumların ya da AB fonlarının desteklediği bilimsel araştırma projesi sayısının arttırılması. Faaliyet Adı Uluslararası yayın sayısının arttırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri - ÖZEL KALEM - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIP FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - DEVREK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM FAKÜLTESİ ÇAYCUMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU - DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU - ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU - GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET MESLEK YÜKSEKOKULU Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 67

68 15 No lu Faaliyet ( Tablo 26 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 7 - Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının yükseltilmesi, Her öğretim elemanının yılda en az 2 yayın yapması, Her öğretim elemanının plan döneminde en az 1 uluslararası yayın yapması, Her danışman öğretim üyesinin öğrencisiyle tez dönemi boyunca yüksek lisansta en az 1, doktorada en az 2 yayın yapması ve Öğretim elemanları tarafından yürütülen Üniversitemiz, DPT ve TÜBİTAK gibi diğer kurumların ya da AB fonlarının desteklediği bilimsel araştırma projesi sayısının arttırılması. Lisansüstü öğrenimde danışman ve öğrencinin ortak gerçekleştirdiği bilimsel yayın sayısının arttırılması Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

69 17 No lu Faaliyet ( Tablo 27 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 7 - Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının yükseltilmesi, Her öğretim elemanının yılda en az 2 yayın yapması, Her öğretim elemanının plan döneminde en az 1 uluslararası yayın yapması, Her danışman öğretim üyesinin öğrencisiyle tez dönemi boyunca yüksek lisansta en az 1, doktorada en az 2 yayın yapması ve Öğretim elemanları tarafından yürütülen Üniversitemiz, DPT ve TÜBİTAK gibi diğer kurumların ya da AB fonlarının desteklediği bilimsel araştırma projesi sayısının arttırılması. Öğretim elemanları tarafından yürütülen Üniversitemiz, DPT ve TÜBİTAK gibi diğer kurumların ya da AB fonlarının desteklediği bilimsel araştırma projesi sayısının arttırılması ÖZEL KALEM - TIP FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - DEVREK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU - ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ - ÇAYCUMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU - DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU - ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU - GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET MESLEK YÜKSEKOKULU Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

70 18 No lu Faaliyet ( Tablo 28 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 8 - Akademik personelin niteliğinin yükseltilmesi, Her öğretim elemanının yılda en az 2 ulusal kongre, sempozyum ve panele katılması, her öğretim elemanının plan döneminde 1 uluslararası kongre, sempozyum ve panele katılması ayrıca SCI+SSCI+AHCI DE yayını çıkan öğretim üyelerine maddi destekler sunulması. Faaliyet Adı Ulusal kongre, sempozyum ve panele katılımın arttırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri TIP FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - DEVREK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU - EĞİTİM FAKÜLTESİ - ÇAYCUMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU - DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU - ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU - GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET MESLEK YÜKSEKOKULU - ÖZEL KALEM Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

71 19 No lu Faaliyet ( Tablo 29 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 8 - Akademik personelin niteliğinin yükseltilmesi, Her öğretim elemanının yılda en az 2 ulusal kongre, sempozyum ve panele katılması, her öğretim elemanının plan döneminde 1 uluslararası kongre, sempozyum ve panele katılması ayrıca SCI+SSCI+AHCI DE yayını çıkan öğretim üyelerine maddi destekler sunulması. Uluslararası kongre, sempozyum ve panele katılımın arttırılması ÖZEL KALEM-TIP FAKÜLTESİZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - DEVREK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU - ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU - EĞİTİM FAKÜLTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ÇAYCUMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU - DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU - ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU - GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET MESLEK YÜKSEKOKULU Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

72 20 No lu Faaliyet ( Tablo 30 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 8 - Akademik personelin niteliğinin yükseltilmesi, Her öğretim elemanının yılda en az 2 ulusal kongre, sempozyum ve panele katılması, her öğretim elemanının plan döneminde 1 uluslararası kongre, sempozyum ve panele katılması ayrıca SCI+SSCI+AHCI DE yayını çıkan öğretim üyelerine maddi destekler sunulması. SCI+SSCI+AHCI DE yayını çıkan öğretim üyelerine maddi destekler sunulması ÖZEL KALEM-TIP FAKÜLTESİZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU - UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - DEVREK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU - ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU - EĞİTİM FAKÜLTESİ - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ÇAYCUMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU - DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU - ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU - GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET MESLEK YÜKSEKOKULU Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

73 23 No lu Faaliyet ( Tablo 31 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 6 - Eğitim-öğretim yılının her akademik yarıyılında bölümler tarafından 1 adet konferans düzenlenmesi ve Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bazında yılda en az bir eğitsel, teknik, sosyal ve kültürel gezi düzenlenmesi. Faaliyet Adı Sosyal etkinlikler düzenlenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

74 24 No lu Faaliyet ( Tablo 32 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 10 - İdari ve teknik personele yönelik 1 adet hizmet içi eğitim semineri düzenlenmesi. Faaliyet Adı Hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI - STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI - ÖZEL KALEM Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

75 25 No lu Faaliyet ( Tablo 33 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 11 - Fiziki ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi ve modernize edilmesi, Uygulama ve Araştırma Hastanesi binalarının altyapı eksikliklerinin ve çevre düzenlemesinin tamamlanması, Sosyal tesis (misafirhane ve trafo binasının 3.000m²) tamamlanması, Tıp Fakültesi Binasının (6.400m²) tamamlanması, Yapımı planlanan isler ile ilgili etüt-proje hazırlıklarının yapılması, ihtiyaç duyulan kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yapımı devam eden Diş Hekimliği Eğitim Binası, Mühendislik Fakültesi Merkez Binası inşaatı isleri kontrolörlük hizmetlerinin yürütülmesi. Fiziki ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi ve modernize edilmesi Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

76 26 No lu Faaliyet ( Tablo 34 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 12 - Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması, ihtiyaçların tespit edilmesi, ihalelerin yapılması ve inşaatları biten bölümlerin hizmete alınması, Eğitim-öğretim ve laboratuar araçlarının tespit edilmesi ve ihaleye çıkarak alımların gerçekleştirilmesi ve Çaycuma Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun (1.900m²) tamamlanması. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI - İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - TIP FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - DEVREK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM FAKÜLTESİ - ÇAYCUMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU - ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU - DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU - GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET MESLEK YÜKSEKOKULU - ÖZEL KALEM Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 76

77 27 No lu Faaliyet ( Tablo 35 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 12 - Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması, ihtiyaçların tespit edilmesi, ihalelerin yapılması ve inşaatları biten bölümlerin hizmete alınması, Eğitim-öğretim ve laboratuar araçlarının tespit edilmesi ve ihaleye çıkarak alımların gerçekleştirilmesi ve Çaycuma Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun (1.900m²) tamamlanması. Dış kampüslerde öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamaya dönük tesislerin kurulmasına hız verilmesi Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

78 28 No lu Faaliyet ( Tablo 36 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 13 - Yeni açılan birimlerin internet alt yapısına dahil edilmesi ve Tüm birimlerde e- uygulamaya geçilmesi. Tüm akademik ve idari birimlere ait web sayfalarının tek standart da yayınlanmasını teminen veri tabanlarının oluşturularak birimlerin veri girişlerinin hazır hale getirilmesi. Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

79 29 No lu Faaliyet ( Tablo 37 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 13 - Yeni açılan birimlerin internet alt yapısına dahil edilmesi ve Tüm birimlerde e- uygulamaya geçilmesi. Merkez ve diğer kampüslerdeki internet altyapısının teknolojik gelişmelere paralel olarak yeniden yapılandırılması Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

80 30 No lu Faaliyet ( Tablo 38 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 13 - Yeni açılan birimlerin internet alt yapısına dahil edilmesi ve Tüm birimlerde Performans Hedefi e- uygulamaya geçilmesi. iç paydaşlara(öğrenci,akademik ve idari personele )ilişkin bilgilerin internet ortamına aktarılması,birimler arası bilgi belge alışverişi vb. işlemlerin internet üzerinden yapılmasına ait çalışmalara devam edilmesi. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI - ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

81 34 No lu Faaliyet ( Tablo 39 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 15 - Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmesi. Faaliyet Adı Değişik üniversitelerden akademisyenlerle ortak akademik etkinlikler düzenlenmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI - ÖZEL KALEM - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - TIP FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - DEVREK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM FAKÜLTESİ - ÇAYCUMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU - ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU - DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU - GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET MESLEK YÜKSEKOKULU Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 81

82 35 No lu Faaliyet ( Tablo 40 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 15 - Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmesi. Faaliyet Adı Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel kongrelere ev sahipliği yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM - ÖZEL KALEM - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - TIP FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - DEVREK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM FAKÜLTESİ ÇAYCUMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU - DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU - ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU - GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET MESLEK YÜKSEKOKULU Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 82

83 36 No lu Faaliyet ( Tablo 41 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 15 - Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmesi. Faaliyet Adı Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM - ÖZEL KALEM - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - TIP FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - DEVREK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM FAKÜLTESİ ÇAYCUMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU - DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU - ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU - GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET MESLEK YÜKSEKOKULU Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

84 37 No lu Faaliyet ( Tablo 42 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 16 - Yurt içi ve yurtdışı üniversitelerle işbirliğine giderek AB fonları tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde yer alınması. Faaliyet Adı Ulusal ve uluslararası ortak projeler geliştirilmesi ve uygulanması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri ÖZEL KALEM - TIP FAKÜLTESİ - DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ - ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - DEVREK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU - ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU - SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ - ÇAYCUMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU - DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU - ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU - GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET MESLEK YÜKSEKOKULU Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 3.00 Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı 3.00 Toplam Kaynak İhtiyacı

85 38 No lu Faaliyet ( Tablo 43 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 19 - Üniversite-sanayi çevre tarım işbirliğinin geliştirilmesi,patent geliştirilmesi ve Sanayi ile ortak çalışma gerçekleştirilmesi. Faaliyet Adı Yöre halkına ve öğrencilere sınav hizmeti verilmesi Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri EĞİTİM FAKÜLTESİ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

86 39 No lu Faaliyet ( Tablo 44 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 20 - Üniversite nin yöre halkına sunduğu sağlık hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin arttırılarak toplumla ilişkilerinin güçlendirilmesi, yatak sayısının arttırılması, seminer ve paneller düzenlenmesi, yeni bölümlerin açılması, özel oda sayısının arttırılması. Faaliyet Adı Bölge halkına sunulan sağlık hizmetlerinin niceliğinin arttırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 86

87 40 No lu Faaliyet ( Tablo 45 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi 20 - Üniversite nin yöre halkına sunduğu sağlık hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin arttırılarak toplumla ilişkilerinin güçlendirilmesi, yatak sayısının arttırılması, seminer ve paneller düzenlenmesi, yeni bölümlerin açılması, özel oda sayısının arttırılması. Faaliyet Adı Bölge halkına sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin arttırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme ,00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 87

88 42 No lu Faaliyet ( Tablo 46 ) FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri 19 Üniversite-sanayi çevre tarım işbirliğinin geliştirilmesi,patent geliştirilmesi ve Sanayi ile ortak çalışma gerçekleştirilmesi. Öğretim elemanları tarafından birimlere bağlı laboratuarlar da analiz, inceleme, değerlendirme ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi. DEVREK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - EĞİTİM FAKÜLTESİ - ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU - ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU Öğretim elemanları tarafından birimlere bağlı laboratuarlar da analiz, inceleme, değerlendirme ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesinde günümüz gelişmelerinden yararlanılması ve Üniversitemizde üretilen bilimsel bilgilerin şehrimizin ve ülkemizin kullanımına sunulması. Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

89 D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI İdare Performans Tabloları ( III ) 1 No lu Performans Hedefi (Tablo 47 ) İDARE PERFORMANS TABLOSU FAALİYET PERFORMANS HEDEFİ 2010 Açıklama 1 Bütçe İçi (TL) PAY(%) Ders materyallerinin internet ortamına aktarılması Ders materyalinin (kaynak kitap, yardımcı kitap, ders notu, 1 teksir, slayt vb) güncelleştirilerek internet ortamına aktarılması. Öğretim elemanlarının kendi kişisel web sayfalarını 2 oluşturması Öğretim elemanlarının oluşturdukları kendi kişisel web 41 sayfalarının internet ortamına aktarılması Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,95 Genel Yönetim Giderleri (TL) Toplam PAY(%) PAY(%) , Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM (TL) ,11 83, , ,11 10

90 2 No lu Performans Hedefi (Tablo 48 ) İDARE PERFORMANS TABLOSU 2010 FAALİYET PERFORMANS HEDEFİ 2 Açıklama Bütçe İçi (TL) Yeni bölüm anabilim dalı ve program açılması veya açılmış programların aktif hale getirilmesi Açılması teklif edilecek yeni bölüm, anabilim dalı ve programın fiziki, teknolojik ve akademik altyapısı oluşturularak Yüksek Öğretim Kurulu na başvurunun yapılması Yeni programlar açma için başvuruların yapılması PAY(%) (TL) Toplam PAY(%) (TL) PAY(%) Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı , ,11 Genel Yönetim Giderleri Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM ,11 83, , ,11 10

91 4 No lu Performans Hedefi (Tablo 49 ) İDARE PERFORMANS TABLOSU FAALİYET PERFORMANS HEDEFİ 2010 Açıklama Bütçe İçi (TL) PAY(%) Yeni açılan lisans programlarında İngilizce hazırlık uygulamasının başlatılması Tüm lisans programlarında zorunlu İngilizce hazırlık 6 uygulamasına geçilmesi Yükseköğretim Kurulu nca izin verildiği oranda tüm önlisans 7 programlarında zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce hazırlık uygulamasına geçilmesi Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,95 Genel Yönetim Giderleri (TL) Toplam PAY(%) PAY(%) , Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM (TL) ,11 83, , ,11 10

92 5 No lu Performans Hedefi (Tablo 50 ) İDARE PERFORMANS TABLOSU 2010 FAALİYET PERFORMANS HEDEFİ Açıklama Bütçe İçi (TL) 8 Bilgi kaynağı ve kütüphane olanaklarının zenginleştirilmesi, Süreli ve süresiz yayın sayısının den a çıkarılması ve Online veri tabanlarına üyeliklerin yenilenmesi. Süreli ve süresiz yayın sayısının arttırılması 9 Online veri tabanlarına üyeliklerin yenilenmesi 10 Kütüphanenin Internet altyapısının güçlendirilmesi 5 PAY(%) (TL) Toplam PAY(%) PAY(%) Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,95 Genel Yönetim Giderleri , Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM (TL) ,11 83, , ,11 10

93 6 No lu Performans Hedefi (Tablo 51 ) İDARE PERFORMANS TABLOSU 2010 FAALİYET PERFORMANS HEDEFİ Açıklama Bütçe İçi (TL) PAY(%) (TL) Toplam PAY(%) (TL) PAY(%) 11 Eğitim-öğretim yılının her akademik yarıyılında bölümler tarafından 1 adet konferans düzenlenmesi ve Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bazında yılda en az bir eğitsel, teknik, sosyal ve kültürel gezi düzenlenmesi. Konferanslar düzenlenmesi 12 Eğitsel, teknik, sosyal ve kültürel geziler düzenlenmesi Sosyal etkinlikler düzenlenmesi Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,95 Genel Yönetim Giderleri , , , , , Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM ,11 83, , ,11 10

94 7 No lu Performans Hedefi (Tablo 52 ) İDARE PERFORMANS TABLOSU FAALİYET PERFORMA NS HEDEFİ Açıklama Bütçe İçi (TL) PAY(%) Öğretim elemanlarının bilimsel yayın sayısının yükseltilmesi, Her öğretim elemanının yılda en az 2 yayın yapması, Her öğretim elemanının plan döneminde en az 1 uluslararası yayın yapması, Her danışman öğretim üyesinin öğrencisiyle tez dönemi boyunca yüksek lisansta en az 1, doktorada en az 2 yayın yapması ve Öğretim elemanları tarafından yürütülen Üniversitemiz, DPT ve TÜBİTAK gibi diğer kurumların ya da AB fonlarının desteklediği bilimsel araştırma projesi sayısının arttırılması. Ulusal yayın sayısının arttırılması 14 (TL) , ,00 PAY(%) , ,95 Genel Yönetim Giderleri , Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM PAY(%) ,00 Uluslararası yayın sayısının arttırılması Lisansüstü öğrenimde danışman ve öğrencinin ortak 15 gerçekleştirdiği bilimsel yayın sayısının arttırılması Öğretim elemanları tarafından yürütülen Üniversitemiz, DPT ve TÜBİTAK gibi diğer kurumların ya da AB 17 fonlarının desteklediği bilimsel araştırma projesi sayısının arttırılması Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 0.60 Toplam (TL) ,11 83, , ,11 10

95 8 No lu Performans Hedefi (Tablo 53 ) İDARE PERFORMANS TABLOSU FAALİYET PERFORMANS HEDEFİ 2010 Açıklama Bütçe İçi (TL) Akademik personelin niteliğinin yükseltilmesi, Her öğretim elemanının yılda en az 2 ulusal kongre, sempozyum ve panele katılması, her öğretim elemanının 8 plan döneminde 1 uluslararası kongre, sempozyum ve panele katılması ayrıca SCI+SSCI+AHCI DE yayını çıkan öğretim üyelerine maddi destekler sunulması. Üniversitenin SCI+SSCI+AHCI deki bilimsel yayın 16 sıralamasındaki yerinin yükseltilmesi 18 Ulusal kongre, sempozyum ve panele katılımın arttırılması Uluslararası kongre, sempozyum ve panele katılımın 19 arttırılması SCI+SSCI+AHCI DE yayını çıkan öğretim üyelerine maddi 20 destekler sunulması Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri PAY(%) (TL) Toplam PAY(%) PAY(%) , ,11 83, , Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM (TL) , ,11 10

96 10 No lu Performans Hedefi (Tablo 54 ) İDARE PERFORMANS TABLOSU 2010 FAALİYET PERFORMANS HEDEFİ Açıklama Bütçe İçi (TL) İdari ve teknik personele yönelik 1 adet hizmet içi eğitim semineri düzenlenmesi. Hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi PAY(%) (TL) Toplam PAY(%) PAY(%) Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,95 Genel Yönetim Giderleri , Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM (TL) ,11 83, , ,11 10

97 11 No lu Performans Hedefi (Tablo 55 ) İDARE PERFORMANS TABLOSU FAALİYET PERFORMANS HEDEFİ 2010 Açıklama Bütçe İçi (TL) PAY(%) Fiziki ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi ve modernize edilmesi, Uygulama ve Araştırma Hastanesi binalarının altyapı eksikliklerinin ve çevre düzenlemesinin tamamlanması, Sosyal tesis (misafirhane ve trafo binasının 3.000m²) tamamlanması, Tıp Fakültesi 11 Binasının (6.400m²) tamamlanması, Yapımı planlanan isler ile ilgili etüt-proje hazırlıklarının yapılması, ihtiyaç duyulan kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yapımı devam eden Diş Hekimliği Eğitim Binası, Mühendislik Fakültesi Merkez Binası inşaatı isleri kontrolörlük hizmetlerinin yürütülmesi. Kampüste personelin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak 22 tesislerin açılması Fiziki ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi ve modernize 25 edilmesi Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,95 Genel Yönetim Giderleri (TL) Toplam PAY(%) PAY(%) , Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM (TL) ,11 83, , ,11 10

98 12 No lu Performans Hedefi (Tablo 56 ) İDARE PERFORMANS TABLOSU FAALİYET PERFORMAN S HEDEFİ 2010 Açıklama Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması, ihtiyaçların tespit edilmesi, ihalelerin yapılması ve inşaatları biten 12 bölümlerin hizmete alınması, Eğitim-öğretim ve laboratuar araçlarının tespit edilmesi ve ihaleye çıkarak alımların gerçekleştirilmesi ve Çaycuma Meslek Yüksekokulu Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun (1.900m²) tamamlanması. Bilgisayar sayısı arttırılarak Internet erişimli bilgisayar 3 başına düşen öğrenci sayısı azaltılması Sağlıklı, rahat ve teknolojik donanıma sahip çalışma 21 ortamlarının oluşturulması Kampüste personelin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak 22 tesislerin açılması Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir 26 şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması Dış kampüslerde öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif 27 alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamaya dönük tesislerin kurulmasına hız verilmesi Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Bütçe İçi (TL) (TL) PAY(%) , , PAY(%) , , , , , Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM Toplam (TL) PAY(%) , ,11 83, , ,11 10

99 13 No lu Performans Hedefi (Tablo 57 ) İDARE PERFORMANS TABLOSU FAALİYET PERFORMANS HEDEFİ 2010 Açıklama Bütçe İçi (TL) Yeni açılan birimlerin internet alt yapısına dahil edilmesi ve Tüm birimlerde e- uygulamaya geçilmesi. Tüm akademik ve idari birimlere ait web sayfalarının tek standart 28 da yayınlanmasını teminen veri tabanlarının oluşturularak birimlerin veri girişlerinin hazır hale getirilmesi. Merkez ve diğer kampüslerde ki internet altyapısının teknolojik 29 gelişmelere paralel olarak yeniden yapılandırılması iç paydaşlara(öğrenci,akademik ve idari personele )ilişkin bilgilerin internet ortamına aktarılması,birimler arası bilgi belge 30 alışverişi vb. işlemlerin internet üzerinden yapılmasına ait çalışmalara devam edilmesi. Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri 13 PAY(%) (TL) Toplam PAY(%) PAY(%) , , Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM (TL) ,11 83, , ,11 10

100 15 No lu Performans Hedefi (Tablo 58 ) İDARE PERFORMANS TABLOSU FAALİYET PERFORMANS HEDEFİ 2010 Açıklama Bütçe İçi (TL) Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmesi. Değişik üniversitelerden akademisyenlerle ortak akademik 34 etkinlikler düzenlenmesi Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel kongrelere ev sahipliği 35 yapılması Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle sosyal, kültürel ve sanatsal 36 etkinlikler yapılması Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri 15 PAY(%) (TL) Toplam PAY(%) PAY(%) , , , , , , , , Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM (TL) ,11 83, , ,11 10

101 16 No lu Performans Hedefi (Tablo 59 ) İDARE PERFORMANS TABLOSU FAALİYET PERFORMANS HEDEFİ 2010 Açıklama Bütçe İçi (TL) PAY(%) Yurt içi ve yurtdışı üniversitelerle işbirliğine giderek AB fonları tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde yer alınması. Ulusal ve uluslararası ortak projeler geliştirilmesi ve 37 uygulanması Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,95 Genel Yönetim Giderleri (TL) Toplam PAY(%) PAY(%) , Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM (TL) ,11 83, , ,11 10

102 19 No lu Performans Hedefi (Tablo 60 ) İDARE PERFORMANS TABLOSU FAALİYET PERFORMANS HEDEFİ 2010 Açıklama Bütçe İçi (TL) PAY(%) Üniversite-sanayi çevre tarım işbirliğinin geliştirilmesi, patent geliştirilmesi ve Sanayi ile ortak çalışma gerçekleştirilmesi. 38 Yöre halkına ve öğrencilere sınav hizmeti verilmesi Öğretim elemanları tarafından birimlere bağlı laboratuarlar da analiz, 42 inceleme, değerlendirme ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi. Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı ,95 Genel Yönetim Giderleri (TL) Toplam PAY(%) PAY(%) , , , , ,11 83, , Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM (TL) , ,11 10

103 20 No lu Performans Hedefi (Tablo 61 ) İDARE PERFORMANS TABLOSU FAALİYET PERFORMANS HEDEFİ 2010 Açıklama Bütçe İçi (TL) Üniversite nin yöre halkına sunduğu sağlık hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin arttırılarak 20 toplumla ilişkilerinin güçlendirilmesi, yatak sayısının arttırılması, seminer ve paneller düzenlenmesi, yeni bölümlerin açılması, özel oda sayısının arttırılması. Bölge halkına sunulan sağlık hizmetlerinin niceliğinin 39 arttırılması Bölge halkına sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin 40 arttırılması Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri PAY(%) (TL) Toplam PAY(%) PAY(%) , , , , , , ,11 83, Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM (TL) , ,11 10

104 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu ( IV ) (Tablo 62) TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU İdare Adı BÜTÇE DIŞI KAYNAK BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI Ekonomik Kodlar (I.Düzey) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri FALİYET TOPLAMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI GENEL TOPLAM Faiz Giderleri 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme 09 Yedek Ödenek Bütçe Ödeneği Toplamı Döner Sermaye , , Toplam Kaynak İhtiyacı , ,11 Toplam Kaynak İhtiyacı , Diğer Yurt İçi Kaynaklar Yurt Dışı Kaynaklar ,11

105 III.EKLER 105

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

ZKÜ 2009 Yılı Faaliyet Raporu

ZKÜ 2009 Yılı Faaliyet Raporu SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur. 2009 yılında Üniversitemiz, Zonguldak

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Tasarı) Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Acıbadem Üniversitesinden: ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 Rektör kim tarafından atanır? a) Cumhurbaşkanı. b) Yükseköğretim Kurulu c) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı d) Mütevelli Heyet 2 Rektörün görev süresi kaç yıldır? 3 Rektör adaylarını kim önerir? a)

Detaylı

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Sabire ÖZOĞUL Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Amaç Üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilâtlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst

Detaylı

ZKÜ 2009 Đdare Performans Programı 2009 YILI ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARE PERFORMANS PROGRAMI

ZKÜ 2009 Đdare Performans Programı 2009 YILI ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARE PERFORMANS PROGRAMI 2009 YILI ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARE PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 992 yılında kurulmuş olan Üniversitemizin misyonu Atatürkçü düşünce doğrultusunda; çağdaş ve etik değerleri benimseyen,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

Uşak Üniversitesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu

Uşak Üniversitesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu Uşak Üniversitesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı İnan AKTAŞ İstatistikçi Fatih ŞAHİN Uzman

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU.. i I- GENEL BİLGİLER... 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B- Teşkilat Yapısı... 23 C- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609)

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) Amaç MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen üniversite

Detaylı

ZKÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu

ZKÜ 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 SUNUŞ Dünyada yaşanan değişimler ve gelişmeler doğrultusunda kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri, çağa ayak uydurmaları, gelişmeleri ve değişimleri takip ederek kurumlarına uygulamaları ile mümkündür.

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını,

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin yönetimi, işleyişi,

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm Sayfa 1 / 6 13 Ağustos 2006 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26258 İstanbul Bilim Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26360 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1 GENEL BİLGİLER... 2 1.1 Misyon, Vizyon ve Temel Değerler... 7 1.1.1 Görev (Misyon)... 7 1.1.2 Hedef (Vizyon)... 7 1.1.3 Temel Değerler... 8 1.2 Görev, Yetki ve Sorumluluklar...

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SORUMLULUKLAR 01 Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

Hazırlayan. Bilecik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Hazırlayan. Bilecik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 Hazırlayan Bilecik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2010 2 3 ÖNSÖZ 2007 yılında kurulmuş olan üniversitemiz kendisine verilen görev ve yetkiler doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ TÜZÜĞÜ HAKKINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ TÜZÜĞÜ HAKKINDA MUTABAKAT ZAPTI Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 19 Mart 2013 Sayı : 28592 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ TÜZÜĞÜ HAKKINDA MUTABAKAT ZAPTI Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Doğuş Üniversitesinden:

Doğuş Üniversitesinden: 16 Kasım 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27056 Doğuş Üniversitesinden: YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Uşak Üniversitesi 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu

Uşak Üniversitesi 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu Uşak Üniversitesi 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı İnan AKTAŞ İstatistikçi Fatih ŞAHİN Uzman

Detaylı

19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK

19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK 19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

Uşak Üniversitesi PERFORMANS. Mali Yılı PROGRAMI

Uşak Üniversitesi PERFORMANS. Mali Yılı PROGRAMI Uşak Üniversitesi PERFORMANS PROGRAMI Mali Yılı 2017 Mali Yılı Performans Programı Hazırlayanlar Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı İnan AKTAŞ İstatistikçi Fatih ŞAHİN Uzman OCAK 2017 UŞAK

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 SUNUŞ Kamu Mali Yönetimini yeniden yapılandırma çalışmalarının yasal temelini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 2 SUNUŞ Kamu Mali Yönetimini yeniden yapılandırma çalışmalarının yasal temelini oluşturan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

- - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bitlis Eren Üniversitesi

- - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bitlis Eren Üniversitesi - - Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. -I- İçindekiler Tablolar-Grafikler... V ÜST YÖNETİCİ SUNUMU... VIII I. GENEL BİLGİLER... 1 MİSYON-VİZYON

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı. Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı. Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı 1 Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Görev ve Sorumlulukları BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Dekanlığı. Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Dekanlığı. Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi Dekanlığı Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı 1 Turizm Fakültesi Dekanlığı Görev ve Sorumlulukları BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ZKÜ 2008 Yılı Faaliyet Raporu

ZKÜ 2008 Yılı Faaliyet Raporu 2 SUNUŞ Büyük önder Atatürk, 30 Ağustos 1924 de Büyük Zafer in ikinci yıldönümünde, Dumlupınar da, Başkomutanlık Meydan Muharebesi nin kazanıldığı alanda yaptığı tarihî konuşmada Gençler! Cesaretimizi

Detaylı

T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan ordusuyla kaimdir. Mustafa

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B. Teşkilat Yapısı... 21 C. Fiziksel Kaynaklar... 23 D. İnsan Kaynakları...

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan ordusuyla kaimdir. Mustafa

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. 2 1.SUNUŞ... 9 2.GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Faaliyet Raporu Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2012 AĞRI İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 03 I- GENEL BİLGİLER....

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2014 YİLİ PERFORMANS PROGRAMİ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2014 YİLİ PERFORMANS PROGRAMİ F T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2014 YİLİ PERFORMANS PROGRAMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını itiyat haline getiren milletler; önce haysiyetlerini,

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Resmi Gazete 08 Ağustos 2006 tarih ve 26253 Sayı)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Resmi Gazete 08 Ağustos 2006 tarih ve 26253 Sayı) BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Resmi Gazete 08 Ağustos 2006 tarih ve 26253 Sayı) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesinin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

[AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2011 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU] 2

[AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2011 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU] 2 NİSAN 2012 En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. [AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde kurulan

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I.GENEL BİLGİLER... 5 A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 B.Teşkilat Yapısı... 24 C.Fiziksel Kaynaklar... 27 D.İnsan Kaynakları...

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon MİSYON Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve

Detaylı

a) Başkan: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini,

a) Başkan: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini, YÖNETMELİK Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Bursa

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Prof.Dr. Mustafa Talha Gönüllü Rektör

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Prof.Dr. Mustafa Talha Gönüllü Rektör 1 2 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Prof.Dr. Mustafa Talha Gönüllü Rektör Adıyaman Üniversitesi 2547 sayılı Kanun uyarınca 01 Mart 2006 tarihinde 5467 sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz 10 Fakülte, 5 M.Y.O.

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU Mart 2014-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Performans Programı (Nihai) 2012 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. (1935)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

Hazırlayan. Bilecik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Hazırlayan. Bilecik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Hazırlayan Bilecik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2011 ĐÇĐNDEKĐLER I. GENEL BĐLGĐLER. 1 A. MĐSYON VE VĐZYON. 2 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.. 2-12 C. ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesinin yönetim, işleyiş, denetim ve görevlerine

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2014

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2014 2013 T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2014 T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2013 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2014 SUNUŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2015-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I. GENEL BİLGİLER... A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B. Teşkilat Yapısı...

Detaylı