Tarımda Radyo Frekans (RF) İletişim Uygulamaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarımda Radyo Frekans (RF) İletişim Uygulamaları"

Transkript

1 Tarımda Radyo Frekans (RF) İletişim Uygulamaları Mustafa TAN¹, Mehmet Metin ÖZGÜVEN 1, Sefa TARHAN 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, TOKAT 2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, TOKAT ÖZET Radyo frekanslı (RF) iletişim, kullanılacak olan alanda kablolu iletişimin zorluklarından kaynaklanan problemleri en aza indirmek için, elektromanyetik dalgalarla verileri havadan ileten esnek bir iletişim sistemidir. Kablolu sistemlerin kullanılmasındaki fiziksel bağlılık, enerjiye ihtiyacın fazla olması ve donanım yapılarının fiziksel boyutlarının büyüklüğü gibi kısıtlamalara karşın kablosuz iletişim sistemleri teknolojisi ile pratik, maliyeti düşük, verimli bir şekilde çalışan sistemler kurulabilmektedir. Günümüzde değişik sensörlerden alınan verilerin kesintisiz ve hızlı olarak ulaşılır olması önemli hale gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin tarım kesiminde kullanımı da kaçınılmaz olmuştur. Bu uygulamalar tarımsal faaliyetlerde insan iş gücünün azaltırken, çiftçi refahını, üretimin daha verimli ve kaliteli yapılmasını da sağlamaktadır. Bu çalışmada tarım alanında RF iletişim sistemleri incelenerek literatürde yer alan çeşitli tarımsal uygulamalar gözden geçirilmiştir. Anahtar Kelimeler: RF iletişim, sensör, tarım, teknoloji Radio Frequency (RF) Communications Applications In Agriculture ABSTRACT Radio-frequency (RF) communications a flexible system, transmitting data via electromagnetic waves on the air by avoiding challenges caused from wire communication in particular environment. Despite of challenges on wire communication in rural area such as physical ties, energy consumption, dimension of hardware, wireless communication systems which is more practical, low cost and more effective is adaptable to field condition. Nowadays data from various sensors has become important to be achieved in a seamless and fast. Developments in information and communication technologies, the use of the agricultural sector was inevitable. These applications in agricultural activities to reduce the human work force, well-being of farmers, while also making production more efficient and provides quality. In this study, we examine the use of the Radio-frequency (RF) communications in agriculture in the literature and it is reviewed that various agricultural applications. Key Words: RF communications, sensor, agriculture, technology 1. GİRİŞ Modern bilgi teknolojileri birçok tarımsal uygulamada bilginin sayıya dönüştürülmesi, depolanması ve iletişimi için önemli bir araçtır. Bilginin elde edilmesi amacıyla çeşitli sensörler, dönüştürücülerden gelen verileri kablosuz ağlarla ana bilgisayara iletilmekte ve eyleyiciler veya kontrolörler ile uygulama gerçekleştirilmektedir. Günümüzde iletişim kablolu ve kablosuz olarak iki farklı şekilde yapılmaktadır. Kablosuz iletişim, kablolu iletişimin yapılamadığı ya da maliyetli olduğu uygulamalarda ve ayrıca uzak mesafe iletişim de tercih edilmektedir. Kullandıkları sinyal türüne göre kızılötesi (IR) ve radyo frekans (RF) lı kablosuz iletişim sistemleri arasında önemli farklar bulunmaktadır. Örneğin, kızılötesi sinyalle veri iletimi için mutlaka alıcı ile vericinin birbirini görmesi gerekirken, RF iletişimde böyle bir sınırlama söz konusu olmamaktadır (Balık, 2006). 183

2 RF iletişim, kablosuz ve yüksek frekans sinyaller olarak da isimlendirilmektedir. RF iletişim, 535 khz ile 1605 khz AM radyo frekanslarından 2.4 GHz lik yerel ağ (LAN) frekanslarına kadar, RF iletişim ise birkaç khz den 1GHz frekansa kadar tanımlanmaktadır. Eğer mikrodalga frekansları da dahil edilirse bu aralık 3000 GHz e kadar ulaşmaktadır (Ergül, 2009). Bu aralıkta VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF şeklinde belirli bantlara ayrılmaktadır. İletişim uygulamalarında kullanılan bazı yayın bantlar aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır: AM yayın bandı MW (530~1610 khz), Kısa dalga bandı SW ( MHz), Televizyon istasyonları (7-13 MHz), FM yayın bandı (88~108 MHz), Uçak trafik kontrol bandı (108~136 MHz). RF iletişimde yayın bantlarından sadece belirli bölümleri kullanılmaktadır. Ülkemizde ve birçok ülkede RF iletişiminde sertifika ya da lisansız olarak kullanılan ISM (Industrial Scientific Medical band) bandı sadece sınırlı çıkış gücü kontrolü ile yayın yapmaktadır. ISM bandının yaygın kullanılan frekansları; 315 MHz, 418 MHz, 433,92 MHz, 868 MHz, 915 MHz, ve 2.4 GHz frekanslarıdır (Çayırpunar, 2007). 2. RF İLETİŞİMİN DESTEKLEDİĞİ PROTOKOLLER Kablosuz RF iletişim Bluetooth, WiFi, Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID) ve ZigBee gibi farklı iletişim protokolleri kullanılmaktadır. Günümüzde birçok uygulamada veri elde etme amacıyla birden fazla sensör aynı anda kullanılabilmektedir. Birden çok sensörün olduğu uygulamalarda sağlıklı veri elde etmek için Kablosuz Algılayıcı Ağlar (KAA) olarak adlandırılan yöntemler kullanılmaktadır. KAA uygulama isteğine göre optimum sayıda Merkezi Düğüm (MD) ve Ağ Düğüm (AD) olarak kategorize edilen noktalardan oluşmaktadır. Merkezi düğüm (MD) genellikle elektrik bağlantısı ile pilden bağımsız çalışmaktadır. Sahada, veriler toplanırken AD lerin üzerlerindeki bütün verileri göndermesi yerine sadece ihtiyaç duyulan verilerin gönderilmesi veya önceden belirlenen eşik seviyelerindeki sapma meydana geldiğinde veri aktarımı şeklinde gerçekleşmektedir. MD ile AD arasında iletişim tek yönlü ve çift yönlü olabilmektedir. Çift yönlü veri iletişim özellikle tarımsal uygulamalarda veri trafiği azaltılırken aynı zamanda enerji tasarrufu bakımından önemli kazançlar sağlamaktadır. Çift yönlü iletişim uygulamaları ile ortam parametrelerinin görüntülenmesi ve sulama vanalarının açılıp kapanması gibi bazı kontrol görevleri de gerçekleştirilmektedir IEEE &2 (Bluetooth) Kablosuz İletişim Protokolü IEEE &2 (Bluetooth) kısa mesafe için kullanılan kablosuz iletişim protokolüdür. Bluetooth standardı metre arasındaki mesafeye kadar ses ve veri iletişimini desteklemektedir. Frekans bandı 2.4 GHz ile 2.48 GHz arasındadır. Bluetooth teknolojisi hem zamanın önemli olduğu veri iletişimine, hem de zaman duyarlılığı olmayan fakat yüksek hızlı paket data iletişimine imkan tanımaktadır. Kısa iletim mesafesi olmasına rağmen yüksek güç tüketimi ihtiyaç duymaktadır IEEE x (Wi-fi) Kablosuz İletişim Protokolü IEEE x (Wi-fi), yerel ağlarda bilgisayarlar veya diğer aygıtlar arasında yüksek bant genişliğinde veri transferi yapabilmek amacıyla geliştirilmiş ve Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE, Institute of Electrical and Electronical Engineers) tarafından adı altında standartlaştırılmış bir iletişim protokolüdür. Veri aktarım hızını 1 Mbps den 50 Mbps arasında sağlamaktadır. Normalde standart bir anten ile 100 metre uzaklığına kadar veri aktarımı yaparken daha güçlü bir anten ile çok daha uzak mesafelere veri iletimi gerçekleştirebilmektedir. Veri aktarım hızı kablosuz sensör uygulamaları için yeterli düzeyde olsa da yüksek güç tüketimine olan gereksinimleri kablosuz sensör uygulamalarında kullanılmalarının önüne geçmektedir (Baysal, 2011) Radyo Frekans Tanımlama (RFID) Kablosuz İletişim Protokolü Radyo frekans tanımlama (RFID) sistemleri radyo frekanslarını kullanarak 184

3 durağan ya da hareket halinde bulunan canlılar ve nesneleri tekil veya çoğul halde tanımlamakta kullanılmaktadır. Radyo frekans tanımlama sistemleri, tanımlama uygulamasını radyo dalgalarını kullanarak gerçekleştirdiğinden alıcı ve verici arasında doğrudan temas ve doğrudan görüş şartına gerek duymamaktadır. Radyo frekans tanımlama sistemleri, radyo frekansı ile yapılan sorguları almaya ve cevaplamaya olanak tanıyan etiket (transponder), okuyucu (alıcı-verici) ve alınan bilgilerin depolandığı veri tabanından oluşmaktadır. Radyo frekans kimlik tanıma sistem iletişiminde okuyucu radyo frekans sinyallerini göndermektedir. Okuyucunun radyo frekans alanına girmiş bulunan pasif etiket, iletişimi için gerekli olan enerjiyi bu alandan almaktadır. Etiket iletişimi için gerekli olan enerjiyi aldığında, üzerinde depolanmış bilgiye göre taşıyıcı sinyali modüle etmektedir. Modüle edilmiş taşıyıcı etiketten okuyucuya gönderilir. Okuyucu modüle edilmiş sinyali algılamakta, şifresini çözmekte ve okumaktadır. Son olarak alınan bilgi veri tabanının bulunduğu bilgisayara aktarılmaktadır. RFID etiketi, radyo frekansı kullanılarak yapılan sorgulamaları alan, cevaplayan sınırlı kapasitede belleğe sahip, taşınabilen, içinde bilgi barındıran, mikro yonga, anten ve taban malzemesinden oluşmaktadır. RFID etiketleri fonksiyonları bakımından; Aktif etiketler Pasif etiketler Yarı pasif etiketler olarak sınıflandırılmaktadır IEEE (ZigBee) Kablosuz İletişim Protokolü IEEE (ZigBee) KAA teknolojisinde önemli rol oynamaktadır. ZigBee teknolojisi, uzaktan izleme, kontrol ağları uygulamalarında ve geniş çaplı kablosuz ağların daha düşük maliyet ve güç tüketimi ile oluşturulmasında kullanılabilmektedir. ZigBee temelli cihazların mevcut pilleri uzun bir zaman çalışarak görevini yerine getirebilmektedir. Güçlü mesh ağı teknolojilerini de destekleyebilen ZigBee teknolojisi; ev, askeri, zirai, tıbbi ve ticari uygulamalarda kullanılabildiği gibi sismik, termik, manyetik ve görsel algılayıcıları da içermektedir (Karasulu ve ark., 2011). 3. TARIMDA RF İLETİŞİM UYGULAMALARI Tarla üzerinde sabit ya da hareketli olarak yerleştirilmiş çok sayıda sensörün sıcaklık, nem, solar radyasyon ve barometrik basınç gibi ortam parametrelerinin iletiminde kablosuz iletişim protokollerine sahip teknolojiler ile uzak bir sunucu bilgisayara verileri aktarılması mümkündür. Bu şekilde tarla üzerinde belirli bölgelerde ihtiyaç duyulan veriler incelenirken aynı zamanda ortam koşullarının değişimi web sayfalarından kolaylıkla izlenebilmektedir. Günümüzde, KAA hassas tarımda önemli bir görev üstlenmektedir (Dilay ve ark., 2012). Hassas tarım bir tarla veya tarlanın belirli bölümlerinde gübre, kireç, ilaçlama, ekim ve toprak işleme uygulamalarının değişken oranlı olarak yapılması sırasında alana özgü uygulamayı sağlayan karar destek sistemleri işlemlerinde KAA dan yararlanmaktadır (Baggio, 2009) Çevre ve iklim verilerini izleme Tarımsal üretimde verimlilik açısından önemli olan çevre koşulları ve iklim verilerinin algılanması ve bilgisayara gönderilmesi için üzerindeki yüksek kazançlı antenler yardımıyla yaklaşık olarak 350 metre radyo kapsama alanına sahip AD lerin çalışması 2200 mah piller ile sağlanmış olup el değmeden 2-3 yıl kesintisiz olarak hizmet verebilmektedir. İki AD arasında doğrudan görüş alanı bulunması durumunda iletişim mesafesi 600 metreye kadar çıkabilmektedir. Çevre bilgilerinin elde edilmesi ve bilgisayara gönderilmesi amacıyla kullanılan tarımsal amaçlı bir meteoroloji istasyonu Şekil 1 de gösterilmektedir (Bencini ve ark. 2010). Şekil 1. Bağlarda ortam parametrelerinin izlenmesi amaçlı (a) Wireless ünitesi ve (b) Meteoroloji İstasyonu. 185

4 Rong ve ark., (2001), nem, basınç, sıcaklık, rüzgar hızı ve yönünü belirleyecek olan sensörleri aynı mikroçipte toplanarak ve kablosuz iletişim teknolojisi üzerinden KAA ile uzaktan hava koşullarını ölçmede kullanılabilecek bir sistem tasarlamışlardır. Ayala ve ark., (2011), iklim koşullarını uzaktan izleyebilmek amacıyla KAA kullanarak uzun menzilli kablosuz örgü ağı geliştirmişlerdir. Sistemin üç temel bileşeni vardır. AD, MD ve Ana sunucu. İletişim ISM bandında radyo frekansı olarak noktadan noktaya şeklinde gerçekleştirmektedir. MD ağ içindeki trafiği kontrol ederek uydu ile bağlantıyı sağlamaktadır. Ölçülen ve toplanan veriler ana sunucu da depolanmakta ve internet ortamında son kullanıcıya sunulmaktadır. Ayday ve Şafak, (2009), CBS kullanarak nem dağılım haritası üretmişlerdir. Bunun için nem sensörleri ile AD ve MD noktaları oluşturarak bu noktaların konumlarını GPS ile belirlemişlerdir. Düğüm noktaları kablosuz iletişim protokolleriyle birbirine bağlanmıştır. Vivoni ve Camilli, (2003), arazide çalışan takımlar arasında, çevresel ve coğrafi konum verilerinin kullanım süreçlerini kolaylaştırmak için mobil cihazlar ile bulundukları noktanın verilerine kablosuz bağlantıyla internet server a ulaşmaları için bir sistem tasarlamış ve geliştirmişlerdir. Bu sistem arazi çalışmalarında verimlilik ve saha akış teknoloji kullanımı ile veri toplamanın hassasiyetinin ve etkinliğinin arttırılabileceğini göstermiştir Araziden veri toplama SDI-12 standardına göre hassas bahçecilik uygulamaları için yeni bir kablosuz sensör düğümü (GAIA Soil-Mote) tasarlanmıştır. Kablosuz iletişim IEEE standardı ile bir alıcı-verici uyumlu ile elde edilmektedir. Brokoli yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere geliştirilmiş KAA sistemde ürünün toprak parametrelerini (sıcaklık, nem, tuzluluk ve elektriksel iletkenlik) görüntüleyecek şekilde sensörler kullanılarak tarımsal sulama ve gübreleme yönetimi gerçekleştirilmiştir. Şekil 2 de Brokoli yetiştiriciliğinde toprak parametrelerinin izlenmesi amaçlı AD verilmiştir. Şekil 2. Brokoli yetiştiriciliğinde toprak parametrelerinin izlenmesi amaçlı AD. Şekil 2 de verilen sistem ile saha koşulları gerçek zamanlı olarak izlenerek brokoli yetiştirmek için optimum koşullar sağlanmıştır. Ürün mahsul döneminde AD lerin kesintisiz çalışması için on hafta enerji sağlayabilecek 2000 mah pil gücü sağlanmıştır. AD üzerinde bulunan iki adet sensör yardımıyla 20 cm ve 40 cm gibi farklı derinliklerden toprak parametreleri görüntülenmektedir. Ayrıca başka bir sensör kullanılarak ortam sıcaklık ve nem değerlerinin izlenmesine imkân sağlanmıştır (Lopez ve ark., 2009). Alana özgü ürün yönetimi için DGPS, yük hücresi, nem sensörü ve Bluetooth iletişim modülüne sahip bir silaj verim haritalama sistemi geliştirilmiştir. Bluetooth iletişim modülü, kesici ünite üzerine yerleştirilen nem sensöründen gelen bilgileri ana bilgisayara iletmektedir (Lee ve ark., 2002). Kablosuz kızılötesi termometre sistemiyle tarladan verileri toplamak ve tarla dışındaki uzak mesafede bulunan bir alıcıya iletmek için programlanabilir lojik kontrolörler (PLC) ve düşük güçlü radyo ekipmanları kullanmaktadır (Mahan ve Wanjura, 2004) Sulama sistemlerinde uygulaması Günümüzde, sulama, gübreleme ve tarım ilaçlarının kullanımı genellikle çiftçi ve ziraat mühendisinin takdirine bırakılmış ve çoğu zaman gereğinden fazla kimyasal madde ve su verilmektedir. Bitki ve tarla 186

5 hakkında farklı derinliklere yerleştirilmiş nem sensörleri, gövde çap büyüme sensörleri gibi sensörlerin kullanılmasıyla elde edilecek gerçek verileri analiz etmek amacıyla veri modelleri geliştirilmiştir Şekil 3 te bir bağa ait su yönetimi, bitki fizyolojik aktivitesi ve zararlı yönetimi hakkında geliştirilmiş veri modeli örneği görülmektedir (Bencini ve ark. 2010). Şekil 3. Su Yönetimi, Bitki Fizyolojik Aktivite ve Zararlı Yönetimi için Toplam Veri Modelleri Şekil 3 den görüleceği gibi uygulamada, her parametre için çapraz açık renkler kullanarak normal işaret (yeşil), hafif (sarı) veya ağır (kırmızı) stres koşulları ve bağın belli bir kısmında pestisit veya suyun nasıl uygulanacağı konusunda çiftçiye öneriler sağlamaktadır. Uygulanacak olan gübre, ilaç ve su gibi girdilerin etkin kullanımını sağlayacak ve üretilen tarımsal ürünlerin verimini ve kalitesini arttıracaktır. Bitki kanopisinin sıcaklığını ölçmede dairesel hareketli sulama makinelerinin üzerine monte ettikleri kızılötesi termometrelerle otomatik kontrol edilmesini ve sulama takviminin optimizasyonu sağlamışlardır. Termometreler ve diğer devre elemanları kablosuz ağ ile birbirine bağlanmıştır (O'Shaughnessy ve Evett, 2010) Bilgi transferi Valente ve ark. (2011) algılama sistemi (bitki ile ilgili verileri anlık olarak izleyen KAA), yüzeydeki sabit sensörden veri toplayan hava aracı ve uzak mesafe iletişim birimi kullanarak üzüm bağlarında anlık don olayını izlemişlerdir. Sistemde birimler arası iletişim kablosuz iletişim protokolleri ile sağlanmıştır. Çiftliklerde personelin sahada ya da saha dışında bilgilere ulaşması için kablosuz ağ sistemi oluşturulmuştur. Sistemde kullanılan araç üzerinde radyo anteni bulunmakta ve çiftlik binasında da ilgili donanımlardan bulunmaktadır. Personel araçtan ayrılması durumunda mobil cihazlar yardımıyla iletişimin devamı sağlanmıştır. Bu cihazlar GPS modülü ile donatılmış olup CBS yazılımına sahiptir Ayrıca başka bir çalışmada iklim bilgileri ile hastalık ve zararlılarla ilgili bilgileri içeren internet sayfası oluşturulmuştur. Çiftçiler internet üzerinden bilgileri indirerek bireysel işlem takvimlerini planlamakta kullanmaktadır (Tekin ve ark., 2011) Seracılıkta uygulaması Sera içinde temel ölçülebilir değişkenler hava sıcaklığı, bağıl nem, ışık yoğunluğu ve karbondioksit konsantrasyonudur. Bitki kök bölgesindeki değişkenler ise ph, elektriksel iletkenlik, toprak sıcaklığı, toprak nemi, tuzluluk ve besin konsantrasyonlarıdır. Seralarda bitkilerin isteklerini sağlayacak şekilde bu parametrelerin ayarlanması başarılı bir üretim için gereklidir. Sera çevresinin kontrolü ve yönetimi için serada birçok donanım ve sistem kullanılmaktadır. Bunlar istenen sera iklimini oluşturmak için ısıtma, havalandırma, soğutma sistemleri, gölgeleme perdeleri, yapay aydınlatma ve CO2 enjeksiyon sistemleri olarak sıralanabilmektedir (Ferentinos ve ark., 2003). Seralarda bitki gelişimini izlemek ve verimini arttırmak için uzaktan kontrol edilebilen kablosuz ağ kurulmasıyla kontrol kolaylığı sağlanmaktadır. Şekil 4 te sera iklim kontrol değişkenleri görülmektedir (Matijevics ve János, 2010). 187

6 Şekil 4. İklim kontrol değişkenleri. Seracılıkta iç ve dış ortam iklim verilerini ölçmek ve izlemek için kurulan veri toplama istasyonları ile bilgisayar arasında; sensörler ile kontrol ünitesi arasında ve kontrol ünitesiyle ana bilgisayar arasındaki bağlantıda kablosuz sistemlerin kullanımı son yıllarda hızla artmaktadır (Tekin ve ark., 2011). Seranın kontrolü yapılacak her bir değişken için çeşitli yerlerine yerleştirilmiş sensör ve eyleyicilerden gelen veriler kablosuz ağlarla kontrolörlere ve ana bilgisayara aktarılmaktadır. Şekil 5 te serada olay tabanlı kontrol uygulaması görülmektedir. Şekil 5. Serada olay tabanlı kontrol uygulaması. Yüzey altı suları, sıcaklık, nem, elektriksel iletkenlik, günlük fotosentetik radyasyon ve yaprak ıslaklığını gibi çevresel veriler anlık ölçmek üzere geliştirilen üçüncü nesil bir kablosuz iletişim ağı tasarlanmıştır. Sistem, aşırı sulamadan meydana gelen hastalıklarda azalma, daha etkin su ve gübre kullanımı ve bitki gelişiminde iyileştirme sağlamaktadır (Lea-Cox ve ark., 2007). Bütünleşik kablosuz KAA teknolojisi ve ZigBee (IEEE ) kullanan sera uygulamalarının kolay ve çok hızla geliştirilmesini sağlanması amacıyla üç adet sensör kullanan bir çözüm geliştirilmiştir (Şekil 4). Bu sistem düşük hızlı işlem modları sayesinde enerji tasarrufu sağlayarak bir yıl boyunca iki kalem pille çalışabilmektedir. Mevcut sistemin yenilenmesindeki kolaylık ve sinyal iletimindeki entegre çözüm kablosuz ağ sisteminin birçok yeni sera sisteminde tercih edilmesini sağlamıştır (Çelik, 2013). Şekil 6. Modern Sera izleme sistemi. Şekil 6 da görülen kablosuz bir sistem, kablolu sisteme sahip bir araştırma istasyonuna göre işlemleri daha etkin hale getirmekte ve yüksek performans elde edilmektedir Hayvansal işletmelerde uygulanması Büyükbaş hayvanların takibinin yapılmasında kullanılan kulak numarası, RFID taşıyıcı yongalarla ilişkilendirilerek hayvanlara ait bilgilerin veritabanı oluşturulmuştur. Veritabanında hayvanlarla ait yaş, cinsiyet, baba kulak no, anne kulak no, geçirdiği hastalıklar gibi bilgiler tutulmuştur. Bu bilgiler web sayfası olarak internet ortamında sunulmuştur. Sonuçta Türkiye nin her bir şehrinde tane büyükbaş hayvanın internet üzerinden izlenebileceği görülmüştür (Tuna, 2005). Açık ahır şartlarında süt ineklerinin davranışlarının kablosuz sensörler kullanarak uzaktan izlenmesi ve kayıt edilmesi pratik bir uygula olduğundan ZigBee tabanlı kablosuz sensör ağı kullanarak süt inekleri ile ilgili bilgiler elde edilmiştir. Hayvanların boyunları takılan kablosuz düğümler ile boyun ve hayvan hareketleri ölçülmüştür. Dış 188

7 ortamlarda süt ineklerinin davranışlarını izlemede kablosuz sensör ağlarının etkili olduğu görülmüştür. Bu yaklaşımlar hayvan davranışlarını izleme, modelleme ve sınıflandırma gibi uygulamaları içinde kullanılabilmektedir (Nadimi, 2008). Süt ineklerinin RFID etiketlerinden veri toplamak için iki tane RFID okuyucusu (sağım tesisinin girişinde ve çıkışında kurulu) ve yazılımı uygulaması geliştirilmiştir. Bu iki RFID okuyucusunun bilgisayara bağlantısı Şekil 7 de görülmektedir. Sistem "otomatik tarama" düğmesine basarak, uygulama okuyucunun alanına giren RFID etiketlerinin varlığını otomatik tarama modunda taramaktadır (Stankovski ve ark., 2012). Şekil 7. a) Sağım tesisi girişinde yer alan RFID okuyucu b) Sağım tesisi çıkışında ki RFID okuyucu 3.7. Balık çiftliklerinde uygulanması Balık çiftlikleri çoğunlukla kıyıdan uzak alanlarda veya oldukça ücra karasal alanlarda bulunmaktadır. Balık çiftliğindeki su şartları, hava ve dalga durumları ile beklenmeyen ziyaretçiler vb. hakkındaki bilgiler kablosuz sistemler veya telefon hattıyla bekçilere veya çiftlik merkez ofisine bildirilmektedir. Modern sensör teknolojisi bize önemli su kalite parametrelerini ölçme imkânı vermektedir (Lekang ve Eriksen, 2006). 4. SONUÇ RF iletişim sistemlerinin tarımda kullanım alanları üzerine yapılmış çalışmalardan örnekler sunulmuştur. RF iletişim sistemleri desteklediği birçok protokolle uygulamaya özgü en iyi sistemi seçme, kurulum kolaylığı, maliyet düşüklüğü vb. avantajları sahiptir. Kablosuz iletişim ve mikro elektronik sistemlerde yaşanan hızlı gelişmeler doğrultusunda AD ve MD maliyetlerinin düşmesi kablosuz algılayıcı ağların daha yaygın kullanımını sağlamaktadır. Özellikle geniş alanlarda, ölçümler yaparak elde edilen verilerin iletimi ve kayıt edilmesi kablolu ağların kullanımını sınırlayarak radyo frekansı ile iletişimi zorunlu kılmaktadır. RF iletişim sistemlerinin sahip olduğu sayısız avantajlar ile tarımsal üretiminde önemli bir kullanım alanı bulmuştur. Bu konu da yapılacak çalışmaların tarımsal üretime doğrudan katkı yapacağı açıktır. 5. LİTERATÜR LİSTESİ Ayala, M. Toledano., Ruiz, G. Herrera., Soto-Zarazúa, M.Genaro., Rivas-Araiza, A.Edgar., Trujillo, B.Rey., Porrás-Trejo, E. Rafael., Long-Range Wireless Mesh Network for Weather Monitoring in Unfriendly Geographic Conditions. Sensors 2011, 11, ; doi: /s Ayday, C.; S. Safak, Application of wireless sensor networks with GIS on the soil moisture distribution mapping. In Symposium GIS Ostrava Seamless Geoinformation Technologies, Ostrava, Czech Republic, Baggio, A., Wireless Sensor Networks in Precision Agriculture, CA: Delft University of Technology The Netherlands Holland, Balık H., Radyo frekanslı haberleşme, Fırat Üni. Müh. Fak. Elektrik- Elektronik Müh. Bölümü Haberleşme Laboratuarı Deney no: 5., Elazığ. Baysal K., Kablosuz Sensörler. Yüksek lisans tezi. Trakya Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü. Edirne. Bencini, L., D. Di Palma, G. Collodi, A. Manes, G. Manes, Wireless Sensor Networks for On-Field Agricultural Management Process, in Wireless Sensor Networks: Application-Centric Design Book, INTECH Open Access Publisher, pp. 1-18, December Çayırpunar Ö., Kablosuz seri haberleşme uygulamaları ve RF kontrol. ODTÜ Robot Topluluğu, Ankara. 189

8 Çelik C., Aktek Teknoloji Endüstriyel İletişim ve Örnek Uygulamalar. Otomasyon dergisi Ocak sayısı Dilay Y., H. Soy, M. Bayrak, Hassas Tarımda Kablosuz Algılayıcı Ağların Kullanımı ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(2,Ek:A): 21-26, 2012 Ergül T., RF Multi kontrol. Bitirme Projesi / Tezi. Yıldız Teknik Üni. Elk-Elek Fak. Elek. ve Hab. Müh. Bölümü, İstanbul Ferentinos, K. P., A. Anastasiou, G. D. Pasgianos, K. G. Arvanitis, and N. Sigrimis A decision support system as a tool to optimal water management in soilless cultures under saline conditions. International ISHS Symposium on Managing Greenhouse Crops in Saline Environment. Karasulu B., L. Toker, S. Korukoğlu ZigBee - IEEE Standartı Temelli Kablosuz Algılayıcı Ağları. Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova, İzmir Lea-Cox, J.D., G. Kantor, J. Anhalt, A. Ristvey, D.S. Ross, A wireless sensor network for the nursery and greenhouse industry. In Southern Nursery Association Research Conference, Vol. 52,2007. Lee, W.S., T.F. Burks, J.K. Schueller, Silage yield monitoring system. ASAE Paper No.: The American Society of Agriculture Engineers, St. Joseph, Michigan, USA. Lekang O. I. and Eriksen B. F., IT in Fish Farming, pp of Chapter 5 Precision Agriculture. CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology López, J.A., F. Soto, P. Sánchez, A. Iborra, J. Suardiaz, J.A. Vera, Development of a Sensor Node for Precision Horticulture,Sensors, 9: ,2009. Mahan, J., D. Wanjura, Upchurch, Design and Construction of awireless Infrared Thermometry System. The USDA Annual Report. Project Number: May 01, 2001 September 30, Matijevics, I. and János, S., Control of the Greenhouse s Microclimatic Condition using Wireless Sensor Network. Nadimi E. S., Modeling Wireless Sensor Networks For Monitoring In Biological Processes. Doktora tezi. Department of Electronic Systems, Section for Automation and Control, Aalborg University. Aalborg East, Denmark. O'Shaughnessy S.A., S.R. Evett., Developing Wireless Sensor Networks For Monitoring Crop Canopy Temperature Using A Moving Sprinkler System As A Platform. Applied Engineering in Agriculture. Vol. 26(2): Rong Hua, Ma., Wang, Yu-Hsiang., Lee, Chia-Yen., Wireless Remote Weather Monitoring System Based on MEMS Technologies. Sensors 2011, 11, ;doi: /s Stankovski S., G. Ostojic, I.Senk, M. Rakic-Skokovic, S. Trivunovic, D. Kucevic, Dairy cow monitoring by RFID. Sci. Agric. v.69, n.1, p.75-80, January/February Novi Sad Serbia. Tekin A.B., Ç. Demirel, Ç. Örün, Tarımda Kablosuz Ağlar. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat İnönü Üniversitesi, Malatya. Tuna H., Büyükbaş Hayvanların Zeki RF Kartlarla İnternet Üzerinden Kimliklendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üni., Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Valente, J, Sanz, D., Barrientos A., Cerro, J., Ribeiro, Á., Rossi, C An Airround Wireless Sensor Network for Crop Monitoring. Sensors 2011, 11, ; doi: /s Vivoni, E.R., R. Camilli, Real-time streaming of environmental field data. Comput. Geosci. 29,

Kablosuz Algılayıcı Ağlar Kullanılarak Bal Arıları İçin Nektar Akış Periyodunun İzlenmesi

Kablosuz Algılayıcı Ağlar Kullanılarak Bal Arıları İçin Nektar Akış Periyodunun İzlenmesi Kablosuz Algılayıcı Ağlar Kullanılarak Bal Arıları İçin Nektar Akış Periyodunun İzlenmesi Öğr. Gör. Ahmet ALBAYRAK, Trabzon Meslek Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi ahmetalbayrak@ktu.edu.tr Prof.

Detaylı

Kablosuz Ağlar (WLAN)

Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz Ağlar (WLAN) Kablosuz LAN Kablosuz iletişim teknolojisi, en basit tanımıyla, noktadan noktaya veya bir ağ yapısı şeklinde bağlantı sağlayan bir teknolojidir. Bu açıdan bakıldığında kablosuz iletişim

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 603-608 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi RFID Modülü İle Kapı Giriş-Çıkış Takip Sistemi Uygulaması Faruk BEKTAŞ a,*,

Detaylı

Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU Mehmet TÜMAY

Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU Mehmet TÜMAY Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU Mehmet TÜMAY 1 İÇİNDEKİLER Giriş ve Amaç Çalışmanın Gerekçeleri Literatür Bluetooth Teknolojisi Bluetooth Tabanlı Çok Amaçlı Güvenlik Sistemi Tasarım ve Gerçeklemesi Sonuç

Detaylı

Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları İçin.Net Tabanlı Otomasyon Yazılımı Modeli

Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları İçin.Net Tabanlı Otomasyon Yazılımı Modeli Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları İçin.Net Tabanlı Otomasyon Yazılımı Modeli Sinan Uğuz 1, Osman İpek 2 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Yüksekokulu sinanuguz@mehmetakif.edu.tr 2 Süleyman

Detaylı

Tarımda Kablosuz Ağlar

Tarımda Kablosuz Ağlar Tarımda Kablosuz Ağlar Arif Behiç Tekin 1, Çimen Demirel, Çınar Örün 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, İzmir behic.tekin@ege.edu.tr, cimen.demirel@hotmail.com, cinarorun1905@hotmail.com

Detaylı

Nesnelerin İnternetinde 11 Bağlantı Protokolü

Nesnelerin İnternetinde 11 Bağlantı Protokolü Nesnelerin İnternetinde 11 Bağlantı Protokolü Nesnelerin internetini kapsayan ürün bandında uygulama geliştirici olarak çalışanlar mühendisler için farklı bağlantı protokolleri bulunmaktadır. Ürün ve sistemin

Detaylı

DCS DCS ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ & YAZILIM

DCS DCS ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ & YAZILIM DCS RF İLE UZAKTAN KONTROL SİSTEMLERİ UZAKTAN MOTOR KONTROL SİSTEMLERİ SU DEPOSU & KUYU OTOMASYONU VERİ AKTARIM ÜNİTELER ( DATA TRANSFER ) RF ISM 433 / 868 /915 Mhz Alıcı & Verici ünitesi ( Etki alanı

Detaylı

HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI

HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI HASTA TAKİP SİSTEMLERİNDE RFID UYGULAMASI Osman TAN İlker KORKMAZ Okan GİDİŞ Sercan UYGUN AB'09, Harran Üniversitesi, 11.02.2009 1/21 SUNUM İÇERİĞİ Giriş RFID ve RFID Uygulamaları Problem Tanımı Motivasyon

Detaylı

Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr

Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Ufuk TÜRKER* * A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Ankara uturker@agri.ankara.edu.tr HASSAS TARIM NEDİR? Tarımda hedeflere ulaşmak 3 anahtar unsur gereklidir.

Detaylı

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS, araçların trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indirir. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Dinamik kavşak kontrol sistemi olarak adlandırılan CHAOS TM,

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi

DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi DB MARS Bilişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi Ticaret Limited Şirketi GERÇEK ZAMANLI VERİ TOPLAMA, VERİ KAYIT, KONTROL VE İLETİŞİM SİSTEMİ Gerçek zamanlı veri toplama, veri kayıt ve iletişim sistemi;

Detaylı

KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI

KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI XDP-II Kısmi Deşarj Cihazı XDP-II cihazı kısmi deşarjla oluşan elektriksel alandaki hızlı değişiklikleri algılayarak hassas ölçümler yapar. Aynı zamanda izole ekipmanlardaki kısmi

Detaylı

Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Çeviri Editörleri

Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Çeviri Editörleri Bilgi Teknolojilerinin Tarımda Kullanımı Çeviri Editörleri Sefa TARHAN 2015 Bu kitabın orijinal başlığı CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology dir. Sefa TARHAN Mekatronik

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1. Hafta NESNELERİN İNTERNETİ (Internet of Things, IoT) 2 Giriş İletişim teknolojilerinde ve mikroelektronik devrelerde yaşanan gelişmeler

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 7: BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Kablosuz Ağ Temelleri 2. Kablosuz Bir Ağın Kurulumu 1. Kablosuz Ağ Kurulum Bileşenleri 2. Kablosuz Ağ Destek Araçları 3. Kablosuz Ağ Yapılandırması 1. Kablosuz

Detaylı

Lineer Pivot Sulama ve Center Pivot Sulama Sistemlerinde Uzaktan RF Kontrol & İzleme & Pozisyon Kontrol Sistemleri

Lineer Pivot Sulama ve Center Pivot Sulama Sistemlerinde Uzaktan RF Kontrol & İzleme & Pozisyon Kontrol Sistemleri Lineer Pivot Sulama ve Center Pivot Sulama Sistemlerinde Uzaktan RF Kontrol & İzleme & Pozisyon Kontrol Sistemleri 1 -Makineların sulama oranı 2-Nem oranı 3-PIVOT Çalış / Dur 4- Pivot Enerjisini Aç / Kapat

Detaylı

Kızılötesi. Doğrudan alınan güneşışığı %47 kızılötesi, %46 görünür ışık ve %7 morötesi ışınımdan oluşur.

Kızılötesi. Doğrudan alınan güneşışığı %47 kızılötesi, %46 görünür ışık ve %7 morötesi ışınımdan oluşur. Kızılötesi Kızılötesi (IR: Infrared), nispeten daha düşük seviyeli bir enerji olup duvar veya diğer nesnelerden geçemez. Radyo frekanslarıyla değil ışık darbeleriyle çalışır. Bu nedenle veri iletiminin

Detaylı

Akıllı Su Yönetimi Bileşenleri

Akıllı Su Yönetimi Bileşenleri Akıllı Su Yönetimi Bileşenleri Scada Sistemi Şebeke GIS Altyapısı Telemetrik Sayaç Okuma Akıllı Su Kartı Abone Yönetimi Varlık Yönetim Sistemi Yönetim Bilişim Sistemi Akıllı Su Operasyon/Kontrol Merkezi

Detaylı

Yeraltı Personel Takip ve Güvenlik Sistemi

Yeraltı Personel Takip ve Güvenlik Sistemi Yeraltı Personel Takip ve Güvenlik Sistemi www.mine-mesh.com MINE Nedir? MineMesh, Yer altında çalışan personellerin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için, madenler içerisindeki yapıya uygun haberleşme

Detaylı

Neden CnlnlRTID. Elektronik Sinyalizasyon. Kontrol. Estetik. Tümüyle Endüstriyel. Kontrol ve Koruma Gerçek Verme. Karar

Neden CnlnlRTID. Elektronik Sinyalizasyon. Kontrol. Estetik. Tümüyle Endüstriyel. Kontrol ve Koruma Gerçek Verme. Karar Kavşak Neden CnlnlRTID Estetik Kontrol Cihaziarı? Tasarım Tümüyle Endüstriyel Donanım TAM Adaptif Kontrol ve Koruma Gerçek Verme Zamanlı Planları Karar Mekanizması Matematiksel Modeller ve Algoritmalar

Detaylı

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları Hassas tarım değişken oranlar ilkesiyle gerekeni, gerektiği yere, gerektiği zaman, gerektiği kadar kullanımı temel almış olan bir teknoloji olduğu için, konumsal bilgi

Detaylı

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ Derya Birant, Alp Kut Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama

Detaylı

IEEE 802.11g Standardının İncelenmesi

IEEE 802.11g Standardının İncelenmesi EHB 481 Temel Haberleşme Sistemleri Tasarım ve Uygulamaları 2014-2015 Güz Yarıyılı Proje Aşama Raporu: 2. Aşama Standardizasyon Çalışmalarını İncelemesi Aşama 2: Standartlaşma aktivitesinin getirileri

Detaylı

Metin KAPIDERE İnci Dürdane KURT

Metin KAPIDERE İnci Dürdane KURT PERSENEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ : MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ Talha PEKTAŞ Metin KAPIDERE İnci Dürdane KURT Günümüzde bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin l i yansımaları hem

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Sistemin yerleştirildiği kavşaklarda CHAOS ile araçların trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indirgemektedir. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Dinamik kavşak

Detaylı

Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları

Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU. Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları Öğr.Gör. Dr. Bülent ÇOBANOĞLU Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Ağları Bu konuyu çalıştıktan sonra: Kablosuz iletişimi ve ağ yapısını kavrayacak, Kablosuz ağların sınıflandırmasını yapacak Kablosuz

Detaylı

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO İçerik 01 02 03 04 05 06 07 08 Giriş Sağlık Sektörü için RFID Teknolojisi Sağlık Sektörü için RFID Çözümleri RFID nin Faydaları Uygulamanın Sorunları ve Engelleri Önerilen

Detaylı

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi VIERO Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı olarak,

Detaylı

TELSİZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİNDE RAKİPSİZ TEKNOLOJİ! SIMULCAST GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMİ

TELSİZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİNDE RAKİPSİZ TEKNOLOJİ! SIMULCAST GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMİ TELSİZ SİSTEM ÇÖZÜMLERİNDE RAKİPSİZ TEKNOLOJİ! SIMULCAST GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMİ Prod-el tarafından telsiz pazarı için sunulan ECOS (Extended Communication System- Genişletilmiş Haberleşme Sistemi)

Detaylı

İnverter Kümes Otomasyon Yönetimi!!!! www.comex.com.tr. Version -020. * inverter kullanarak üretim veriminizi maximum seviyelere çıkarın!!!!

İnverter Kümes Otomasyon Yönetimi!!!! www.comex.com.tr. Version -020. * inverter kullanarak üretim veriminizi maximum seviyelere çıkarın!!!! İnverter Kümes Otomasyon Yönetimi!!!! Version -020 www.comex.com.tr * inverter kullanarak üretim veriminizi maximum seviyelere çıkarın!!!! * Gerekli projelendirmeler ile eski ve yeni sistemlere hızlı bir

Detaylı

DCS Endüstriyel Otomasyon Sistemleri olarak ; Endüstriyel Otomasyon alanında,bağımsız sistem evi olarak faaliyet göstermektedir.

DCS Endüstriyel Otomasyon Sistemleri olarak ; Endüstriyel Otomasyon alanında,bağımsız sistem evi olarak faaliyet göstermektedir. DCS Endüstriyel Otomasyon Sistemleri olarak ; Endüstriyel Otomasyon alanında,bağımsız sistem evi olarak faaliyet göstermektedir. Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, en uygun fiyat ve nitelikteki

Detaylı

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. Viero Araç Sayım Sistemi Viero Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı

Detaylı

İsimler : Köksal İçöz, Çağdaş Yürekli, Emre Uzun, Mustafa Ünsal Numaralar : 040090295, 040080459, 040090275, 040090282 Grup No : E-1

İsimler : Köksal İçöz, Çağdaş Yürekli, Emre Uzun, Mustafa Ünsal Numaralar : 040090295, 040080459, 040090275, 040090282 Grup No : E-1 EHB 481 Temel Haberleşme Sistemleri Tasarım ve Uygulamaları 2014-2015 Güz Yarıyılı Proje Aşama Raporu:. Aşama Standardizasyon Çalışmalarını İncelemesi Aşama : Aktivitenin Çıktıları İsimler : Köksal İçöz,

Detaylı

Eresense Elektronik Şirket Sunumu. (www.eresense.com sitesinden daha geniş bilgiye ulaşabilirsiniz)

Eresense Elektronik Şirket Sunumu. (www.eresense.com sitesinden daha geniş bilgiye ulaşabilirsiniz) Eresense Elektronik Şirket Sunumu (www.eresense.com sitesinden daha geniş bilgiye ulaşabilirsiniz) 11.02.2013 1 Hakkımızda Eresense Elektronik, Istanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezinde 2009

Detaylı

Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi

Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi Emre Okumuş 1, Yusuf Furkan Mutlu 1, Şenol Zafer Erdoğan 2, Fatih Yücalar 2 Maltepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3. Elektronik Isı Pay Ölçer

EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3. Elektronik Isı Pay Ölçer EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3 Elektronik Isı Pay Ölçer Çevrenin Korunması Avantaj ve Özellikleri İklim koruma için enerji tüketiminin ölçümü Kaynakların ve çevrenin korunması Günümüzde; çevremiz, korunmaya

Detaylı

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE A S T E K SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE SMART GRID AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ AKILLI ŞEBEKELER ÇÖZÜMÜ Dağıtım yapan işletmelerin otomasyon ihtiyaçları için AKILLI

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAKKIMIZDA 2012 ELECREATE 2010 Misyonumuz: Yeni teknolojiler ile yüksek katma değerli, kullanıcı memnuniyetini ön planda tutan ürün ve hizmetler sunarak

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Radio Frequency Identification System (RFID) Facilitated Construction Materials Management (RFID-CMM)

Detaylı

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ 192.168.1.0 Networkunda çalışan izleme sistemi PC Eth, TCP/IP Cihaz 1, Cihaz 2, Şekil-1 U 200 Şekil-1 deki örnek konfigürasyonda standart

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİMDE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

KABLOSUZ İLETİŞİMDE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR KABLOSUZ İLETİŞİMDE KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR Elektromanyetik dalga Kablosuz iletişim bilgi taşıyan anlamlı sinyallerin bir frekans kullanılarak uç birimler arasında taşınmasıdır. Bilginin taşınması elektromanyetik

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

Hassas Tarımda Kablosuz Algılayıcı Ağların Kullanımı ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi

Hassas Tarımda Kablosuz Algılayıcı Ağların Kullanımı ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi Derleme / Review Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(2,Ek:A): 21-26, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal of the Institute

Detaylı

Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Ölçüm Sistemleri Akıllı Ulaşım Sistemleri nin temel bileşenlerinden biri olan trafik ölçüm dedektörleri;

Detaylı

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Dr. İlker ÜNAL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doç.Dr. Mehmet TOPAKCI

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

TASNİF DIŞI. 4700 Telsiz Ailesi. Profesyonel Haberleşme Sistemleri Program Direktörlüğü

TASNİF DIŞI. 4700 Telsiz Ailesi. Profesyonel Haberleşme Sistemleri Program Direktörlüğü TASNİF DIŞI 4700 Telsiz Ailesi Profesyonel Haberleşme Sistemleri Program Direktörlüğü Haziran 2014 İçindekiler 4700 Telsiz Ailesi... 1 4700 Telsiz Tipleri... 1 4700 Telsizlerin Genel Özellikleri... 1 4700

Detaylı

Kablosuz Sistemlerde İnternet

Kablosuz Sistemlerde İnternet Kablosuz Sistemlerde İnternet Cenk ATLIĞ 4-Ocak-2006 Trakya Üniversitesi Kırklareli Meslek Yüksek Okulu Teknoloji Hücresel Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN) Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) Uydu-Tabanlı

Detaylı

OTOMATİK KONTROL 18.10.2015

OTOMATİK KONTROL 18.10.2015 18.10.2015 OTOMATİK KONTROL Giriş, Motivasyon, Tarihi gelişim - Tanım ve kavramlar, Lineer Sistemler, Geri Besleme Kavramı, Sistem Modellenmesi, Transfer Fonksiyonları - Durum Değişkenleri Modelleri Elektriksel

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI TÜM SEBINETECH RADYO MODEMLERDE AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLER ORTAKTIR; KASA ÇALIŞMA SICAKLIĞI RF ÖZELLİKLERİ PERFORMANS ANTEN ARAYÜZÜ ÜRÜN SEÇİMİ Alüminyum kasa -10 C ~ +60 C Frekans: 433MHz, 25KHz kanal aralığı

Detaylı

Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri

Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri Nedap OGS Sistemleri Türkiye Genel Distribütörü Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri COPYRIGHT Bu doküman ve içindeki bilgiler Atitek Elektronik Sistemleri ve Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti.

Detaylı

Petrokimya. Company Profile 2013 Slide1

Petrokimya. Company Profile 2013 Slide1 Petrokimya Company Profile 2013 Slide1 Petrokimya Uygulamalar Açık Deniz Kuleden kuleye ve kuleden kıyıya bağlantı Petrol Kulesi ile yük gemisi arasında bağlantı Yangın ve Kurtama gemileri, tedarik ve

Detaylı

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM NETWORKER GÖZLEMLEME SİSTEMİ ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM Her tür makinene de kullanılabilir Kullanıcının bilgisayarına ilave bir yazılım yüklenmesi gerekmiyor Bağımsız

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

RFID VE UYGULAMALARI RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) VE UYGULAMALARI - BURSARF

RFID VE UYGULAMALARI RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) VE UYGULAMALARI - BURSARF RFID VE UYGULAMALARI RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) VE UYGULAMALARI - BURSARF İÇİNDEKİLER 1. PASİF (UHF) RFID NEDİR, NASIL ÇALIŞIR? 2. RFID DEPO VE SEVKİYAT UYGULAMALARI 3. RFID ÜRETİM TAKİP UYGULAMALARI

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Güz Yarıyılı 22-23 EKi. 2015 Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının

Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının 2. FREKANS TAHSİS İŞLEMLERİ 2.1 GENEL FREKANS TAHSİS KRİTERLERİ GENEL FREKANS TAHSİS KRİTERLERİ Elektromanyetik dalgalar kullanılarak yapılan haberleşme ve data iletişimi için frekans planlamasının yapılması

Detaylı

Enerji Verilerinin Toplanması: Maliyet Etkin ve Güvenilir İki Yenilikçi Çözüm

Enerji Verilerinin Toplanması: Maliyet Etkin ve Güvenilir İki Yenilikçi Çözüm Enerji Verilerinin Toplanması: Maliyet Etkin ve Güvenilir İki Yenilikçi Çözüm Enerji tüketimini, optimal işletme ve üretim koşullarında, en düşük seviyede tutmak enerji verimliliği ve enerji yönetimi projelerinin

Detaylı

$195,0 $230,0 $20,0 $56,0 $56,0

$195,0 $230,0 $20,0 $56,0 $56,0 ÜRÜN RESİMLERİ MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI DC-808T 8 Kablolu ve 16 kablosuz bölge desteği 1 Adet mühendislik, 4 Adet kullanıcı ve 1 adet zorlama şifre desteği AHM merkezi Ademco 4+2 ve contact

Detaylı

Üstünlükleri. 1- Lisans gerektirmeyen frekanslarda çalışır.

Üstünlükleri. 1- Lisans gerektirmeyen frekanslarda çalışır. Wi-Fi (İngilizce: Wireless Fidelity, Türkçe: Kablosuz Bağlantı Alanı) kişisel bilgisayar, video oyunu konsolları, dijital ses oynatıcıları ve akıllı telefonlar gibi cihazları kablosuz olarak internete

Detaylı

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİNDE RF ID TEKNOLOJİSİ Osman BAĞCI Kalite Müdürü Özel Medicalpark Göztepe Hastane Kompleksi 9. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 13-16 Mayıs 2015

Detaylı

Uzaktan Varlık Yönetim Sistemi

Uzaktan Varlık Yönetim Sistemi 444 0 262 www.kocsistem.com.tr Uzaktan Varlık Yönetim Sistemi Nesnelerin İnterneti Çözüm Ailesi KoçSistem Uzaktan Varlık Yönetim Sistemi Sitelink, uzaktaki kritik lokasyonlarınızı tek noktadan izlemek

Detaylı

Merkezi Analog TV Notları 2015 V1

Merkezi Analog TV Notları 2015 V1 Merkezi Analog TV Notları 2015 V1 (SMATV) Analog sistemler Merkezi TV Sisteminin temelini oluşturur. Tüm toplu TV erişiminin uygulandığı yerlerde, eski-yeni bütün televizyonların ek cihaz/çevirici vb.

Detaylı

1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR?

1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR? 1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR? Güç hattı haberleşmesi, verinin kurulu olan elektrik hattı şebekesi üzerinden taşınması tekniğidir. Sistem mevcut elektrik kablolarını kullanarak geniş bantlı veri transferi

Detaylı

ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu

ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu 1.0 Giriş AC-3200 cihazı, maliyet odaklı tasarlanmış yüksek entegreli Seri den ZigBee ye kablosuz çevirici adaptördür. Dahili ZigBee teknolojisi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi : Hasköy Sanayi Sitesi İdari Bina No:19 Gebze 41400 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 644 76 00 Faks : 0 262 644 58 44 E-Posta : bilgi@emcas.com.tr Website

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Veri kayıt sistemi testo Saveris 2. Analysis & Reports. Graphical presentation

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Veri kayıt sistemi testo Saveris 2. Analysis & Reports. Graphical presentation Analysis & Reports Coldstore east 14.09.2014 to 16.09.2014 Graphical presentation 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Tüm

Detaylı

TAKİPSAN RFID ENDÜSTRİYEL ÜRÜN KATALOĞU VE TEKNİK DÖKÜMANTASYON. Takipsan RFID Industrial Product Catalogue and Technical Documentation

TAKİPSAN RFID ENDÜSTRİYEL ÜRÜN KATALOĞU VE TEKNİK DÖKÜMANTASYON. Takipsan RFID Industrial Product Catalogue and Technical Documentation TAKİPSAN RFID ENDÜSTRİYEL ÜRÜN KATALOĞU VE TEKNİK DÖKÜMANTASYON Takipsan RFID Industrial Product Catalogue and Technical Documentation Takipsan Hakkında About Takipsan En iyi RFID Etiketleri Nasıl Yapıyoruz?

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

Yönlü Sayaçlar. uygulamalar için tüketim verilerinin elde edilmesi

Yönlü Sayaçlar. uygulamalar için tüketim verilerinin elde edilmesi Yenilikçi, Esnek ve Çok Yönlü Sayaçlar Bütün uygulamalar için tüketim verilerinin elde edilmesi Siemens ten güvenilir, esnek, emniyetli sayaçlar Tasarruf etmek isteyenlerin, tüketim verileri hakkında etkin

Detaylı

201 ı yılından itibaren bu sistemler otomatik olarak çalışmaktadır. Bu sistemler ücretli. geçiş tarifelerini, çalışma bilgilerini, hat

201 ı yılından itibaren bu sistemler otomatik olarak çalışmaktadır. Bu sistemler ücretli. geçiş tarifelerini, çalışma bilgilerini, hat Trafik yönetimi geliştirilmesi ve yolcu bilgilendirmelerinin zamanında teslim edilmesini sağlayan ; birincil olarak trafiği verimli kontrol etmekte, yönlendirmekte, tıkanıklık yönetimi sağlamakta, sıradışı

Detaylı

BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır.

BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır. BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır. ? NEDEN BİYOMETRİK DOĞRULAMA SUNUCU TABANLI BİYOMETRİK MICROSOFT WINDOWS OTURUM AÇMA UYGULAMASI Biyometrik veri taklit edilemez, şifre gibi unutulamaz!

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC620 GÖRÜŞ MESAFESI ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa VISIC620 GÖRÜŞ MESAFESI ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa VISIC620 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC620 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Uydu Haberleşme Sistem Çözümleri.

Uydu Haberleşme Sistem Çözümleri. Uydu Haberleşme Sistem Çözümleri www.aselsan.com.tr ÖZELLIKLER Uydu kapsama alanında X Bant, Ku Bant ya da Ka Bantta haberleşme imkânı Her türlü platforma uygun sistem çözümleri: Kara, Deniz, Hava Otomatik

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SMS - WAP OTOMASYONU UNIVERSITY OF FIRAT SMS - WAP OUTOMASION

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SMS - WAP OTOMASYONU UNIVERSITY OF FIRAT SMS - WAP OUTOMASION GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 26-28 Nisan 2006, Şanlıurfa. Proceedings of the Fifth GAP Engineering Congress, 26-28 April 2006, Şanlıurfa, Turkey. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SMS - WAP OTOMASYONU

Detaylı

Akıllı Şehirler. Nesnelerin Interneti (IoT)

Akıllı Şehirler. Nesnelerin Interneti (IoT) Akıllı Şehirler Nesnelerin Interneti (IoT) Akıllı Otopark Sistemi Akıllı Otopark Sistemi Trafik ve sonrasında park yeri bulmak, şehir hayatında yaşadığımız en büyük sorunlardandır. Bu problemler, insanlarda

Detaylı

ACD BİLGİ İŞLEM ACD KABLOSUZ VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ. URT-V2 Terminallerinin

ACD BİLGİ İŞLEM ACD KABLOSUZ VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ. URT-V2 Terminallerinin ACD BİLGİ İŞLEM URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ URT-V2 Terminallerinin Donanım Özellikleri Genel Yetenekleri Terminal Dış Özellikler Montajda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Detaylı

Doç. Dr. A. Oral Salman Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Doç. Dr. A. Oral Salman Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Doç. Dr. A. Oral Salman Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Sunum Başlıkları: Biraz Fizik: Elektromanyetik Dalgalar, EM Spektrum, EMD ların Enerjisi, EMD ların maddeyle etkileşimi

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 6 Telekomünikasyon ve Ağlar Prensipler ve Öğrenme Hedefleri Etkin haberleşme, organizasyonların başarıları için önemlidir Haberleşme

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri

Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri Teoman KARADAĞ 1, Teymuraz ABBASOV 2 1,2 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Merkez

Detaylı

Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi.

Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi. Yazılım Tabanlı HF Telsiz Ailesi www.aselsan.com.tr HF TELSİZLER ASELSAN HF Telsiz Ailesi, 1.6-30 MHz bandında Kara, Deniz ve Hava Platformlarında, güvenilir ve emniyetli haberleşme imkanını Yazılım Tabanlı

Detaylı

TESTBOX Serisi Cihazlar ile Tarihi Bir Yapıda Kablosuz Yapısal Sağlık Takibi

TESTBOX Serisi Cihazlar ile Tarihi Bir Yapıda Kablosuz Yapısal Sağlık Takibi TESTBOX Yapısal Sağlık Takibi (SHM) Uygulamaları Uygulama Notu AN-TR-401 TESTBOX Serisi Cihazlar ile Tarihi Bir Yapıda Kablosuz Yapısal Sağlık Takibi Anahtar Kelimeler: Yapısal Sağlık Takibi, Operasyonel

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek bir haberleşme

Detaylı

KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL FREQUENCY PLAN) Geçerli olduğu tarih : (Effective Date) 07/04/2014

KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL FREQUENCY PLAN) Geçerli olduğu tarih : (Effective Date) 07/04/2014 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU (TURKISH REPUBLIC OF NORTHEN CYPRUS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AUTHORITY) KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL

Detaylı

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA Fatih DÖNER TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS'2007 Kongresi, 30

Detaylı

ENDÜKTİF BAĞLAŞIMLI RADYO FREKANS KİMLİK TANIMA SİSTEM OPTİMİZASYONU

ENDÜKTİF BAĞLAŞIMLI RADYO FREKANS KİMLİK TANIMA SİSTEM OPTİMİZASYONU ENDÜKTİF BAĞLAŞIMLI RADYO FREKANS KİMLİK TANIMA SİSTEM OPTİMİZASYONU Aktül KAVAS Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Fakültesi Yıldız Teknik Üniversitesi, 34349, Beşiktaş,

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Nesnelerin İnterneti 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 5. Hafta KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR Nesnelerin İnterneti 2 Kablosuz Algılayıcı Ağlar (Wireless

Detaylı

KABLOSUZ SERĐ HABERLEŞME UYGULAMALARI VE RF KONTROL

KABLOSUZ SERĐ HABERLEŞME UYGULAMALARI VE RF KONTROL KABLOSUZ SERĐ HABERLEŞME UYGULAMALARI VE RF KONTROL Kablosuz iletişlim uygulamaları elektroniğin yaygın olarak kullanılan uygulamalarındandır. Bu uygulamalar yardımıyla iki nokta arasında bilginin kablosuz

Detaylı

Endüstriyel Sensörler ve Uygulama Alanları Kalite kontrol amaçlı ölçme sistemleri, üretim ve montaj hatlarında imalat sürecinin en önemli aşamalarındandır. Günümüz teknolojisi mükemmelliği ve üretimdeki

Detaylı

RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ

RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ Fevzi Zengin f_zengin@hotmail.com Musa Şanlı musanli@msn.com Oğuzhan Urhan urhano@kou.edu.tr M.Kemal Güllü kemalg@kou.edu.tr Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ 1 1. PROJE ÖZETİ Dünya nüfusu, gün geçtikçe artmaktadır. Mevcut alt yapılar, artan nüfusla ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamakta zorlanmaktadır. Karşılanamayan bu ihtiyaçların

Detaylı

Teknik Katalog [Anemometre]

Teknik Katalog [Anemometre] Teknik Katalog [Anemometre] [PCE-FWS 20-1] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

Doğrudan Dizi Geniş Spektrumlu Sistemler Tespit & Karıştırma

Doğrudan Dizi Geniş Spektrumlu Sistemler Tespit & Karıştırma Doğrudan Dizi Geniş Spektrumlu Sistemler Tespit & Karıştırma Dr. Serkan AKSOY Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Bölümü saksoy@gyte.edu.tr Geniş Spektrumlu Sistemler Geniş Spektrumlu

Detaylı

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters Gizem Pekküçük, İbrahim Uzar, N. Özlem Ünverdi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi gizem.pekkucuk@gmail.com,

Detaylı