IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 17 Maddi Duran Varlıklar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 17 Maddi Duran Varlıklar"

Transkript

1 IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 17 Maddi Duran Varlıklar

2 IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 17 Property, Plant and Equipment of the International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs) issued by the International Accounting Standards Board on 9 July 2009 with extensive explanations, self-assessment questions and case studies IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Publications Telephone: +44 (0) Publications Fax: +44 (0) Publications Web:

3 This training material has been prepared by IFRS Foundation education staff. It has not been approved by the International Accounting Standards Board (IASB). The training material is designed to assist those training others to implement and consistently apply the IFRS for SMEs. For more information about the IFRS education initiative visit IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Web: ww.ifrs.org Copyright 2010 IFRS Foundation Right of use Although the IFRS Foundation encourages you to use this training material, as a whole or in part, for educational purposes, you must do so in accordance with the copyright terms below. Please note that the use of this module of training material is not subject to the payment of a fee. Copyright notice All rights, including copyright, in the content of this module of training material are owned or controlled by the IFRS Foundation. Unless you are reproducing the training module in whole or in part to be used in a stand-alone document, you must not use or reproduce, or allow anyone else to use or reproduce, any trade marks that appear on or in the training material. For the avoidance of any doubt, you must not use or reproduce any trade mark that appears on or in the training material if you are using all or part of the training materials to incorporate into your own documentation. These trade marks include, but are not limited to, the IFRS Foundation and IASB names and logos. When you copy any extract, in whole or in part, from a module of the IFRS Foundation training material, you must ensure that your documentation includes a copyright acknowledgement that the IFRS Foundation is the source of your training material. You must ensure that any extract you are copying from the IFRS Foundation training material is reproduced accurately and is not used in a misleading context. Any other proposed use of the IFRS Foundation training materials will require a licence in writing. Please address publication and copyright matters to: IFRS Foundation Publications Department 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Web: The IFRS Foundation, the authors and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this publication, whether such loss is caused by negligence or otherwise. The Turkish translation of the Training Material for the IFRS for SMEs contained in this publication has not been approved by a review committee appointed by the IFRS Foundation. The Turkish translation is copyright of the IFRS Foundation. The IFRS Foundation logo, the IASB logo, the IFRS for SMEs logo, the Hexagon Device, IFRS Foundation, eifrs, IAS, IASB, IASC Foundation, IASCF, IFRS for SMEs, IASs, IFRS, IFRSs, International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards are Trade Marks of the IFRS Foundation.

4 IFRS Vakfı: IFRS for SME Eğitim Materyali Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu nun 9 Temmuz 2009 tarihinde yayımlamış olduğu Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (SMEs) için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (IFRS) nın Bölüm 17 Maddi Duran Varlıklar ın tam metni ile genişletilmiş açıklamalar, değerlendirme soruları ve vaka çalışmaları içermektedir. IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH İngiltere Telefon: +44 (0) Fax: +44 (0) Yayınlar Dept. Telefon: +44 (0) Yayınlar Dept. Fax: +44 (0) Yayınlar Dept. E-posta: Web:

5 Bu eğitim materyali IFRS Vakfı eğitim personeli tarafından hazırlanmıştır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından onaylanmamıştır. Eğitim materyali, IFRS for SMEs i devamlı olarak uygulayacak kullanıcılara eğitim verelere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. IFRS eğitim girişimi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sayfasını ziyaret ediniz: IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH İngiltere Telefon: +44 (0) Faks: +44 (0) E-posta: Web: ww.ifrs.org Telif Hakkı IFRS Foundation Kullanım Hakkı IFRS Vakfı bu eğitim materyalinin kısmen ya da tamamen kullanımını teşvik etse de, aşağıda verilen telif hakkı koşulları uyarınca kullanılması gerekmektedir. Bu eğitim materyali modülünün kullanılması herhangi bir ücret ödemesine tabi değildir. Telif hakkı bildirimi Telif hakkı da dahil bu eğitim materyali modülü kapsamındaki tüm haklar IFRS Vakfına ait olup, yine IFRS Vakfı tarafından kontrol edilmektedir. Eğitim modülü bağımsız bir belgede kullanılacak şekilde tamamen veya kısmen çoğaltılmadıkça, kullanılamaz veya çoğaltılamaz, üçüncü kişilerin kullanmasına veya çoğaltmasına, üzerindeki ve eğitim materyalindeki ticari markaların gösterilmesine izin verilemez. Şüpheye mahal vermemek için, eğitim materyallerinin tamamını veya bir kısmını kendi belgelerinizin bir parçası olarak kullanacaksanız üzerinde veya eğitim materyalinde yer alan herhangi bir ticari markayı kullanamaz ve çoğaltamazsınız. Bu ticari markalar IFRS Vakfı ve IASB adları ve logolarını kapsamakta olup bunlarla kısıtlı değildir. IFRS Vakfı eğitim materyali modülünün tamamı ve bir kısmından alıntı yapmanız durumunda, belgelerinizin eğitim materyali modülünüzün kaynağının IFRS Vakfı olduğuna ilişkin bir telif hakkı onayı içermesini temin etmeniz gerekecektir. IFRS Vakfı eğitim materyalinden kopyalayacağınız herhangi bir alıntının doğru bir şekilde çoğaltıldığından ve yanıltıcı bir bağlamda kullanılmadığından emin olmanız gerekmektedir. IFRS Vakfı eğitim materyalleri için önerilecek herhangi bir diğer kullanım yazılı lisans gerektirmektedir. Lütfen yayınlar ve telif hakkı ile ilgili konuları aşağıdaki adrese bildiriniz: IFRS Vakfı Yayın Departmanı 30 Cannon Street, Londra, EC4M 6XH, İngiltere Telefon: +44 (0) Faks: +44 (0) E-posta: Web: Bu zarar ihmalden veya diğer nedenlerden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, IFRS Vakfı, yazarlar ve yayıncılar bu yayında yer alan materyale dayalı olarak hareket eden veya hareket etmekten kaçınan herhangi bir şahsa yönelik zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu yayında yer alan KOBİ ler için IFRS Eğitim Materyalinin Türkçe tercümesi IFRS Vakfı tarafından atanmış bir inceleme komitesi tarafından onaylanmıştır. Türkçe tercümesinin telif hakları IFRS Vakfına aittir. IASB logosu/ IFRS Vakfı logosu/ Altıgen Aygıt, IFRS Vakfı Eğitim logosu, IFRS vakfı, eifrs, IAS, IASB, IFRS Vakfı Eğitimi, IASs, IFRIC, IFRS, IFRSs, International Accounting Standards- UIuslararası Muhasebe Standartları, International Financial Reporting Standards-UIuslararası Finansal Raporlama Standartları ve SIC IFRS Vakfının ticari markalarıdır.

6 İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Muhasebeleştirme Muhasebeleştirmede ölçüm İlk muhasebeleştirme sonrası ölçüm Amortisman Amortismana tabi tutar ve amortisman dönemi Amortisman yöntemi Değer düşüklüğü Finansal durum tablosu dışı bırakma Açıklamalar ÖNEMLİ TAHMİNLER VE DİĞER DEĞERLENDİRMELER TAM SET IFRS LER İLE KARŞILAŞTIRMA BİLGİNİZİ TEST EDİN BİLGİNİZİ UYGULAYIN Vaka çalışması 1 Vaka çalışması 1 in cevabı Vaka çalışması 2 Vaka çalışması 2 nin cevabı iv

7 Bu eğitim materyali IASC Vakfı eğitim uzmanları tarafından hazırlanmış olup Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) nun resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Temmuz 2009 da IASB tarafından yayımlanan IFRS for SMEs de küçük ve orta büyüklükteki işletmelerce (KOBİ lerce) uygulanabilecek muhasebe hükümleri yer almaktadır. GİRİŞ Bu modül maddi duran varlıkların IFRS for SMEs in Bölüm 17 Maddi Duran Varlıklar uyarınca muhasebeleştirilmesine ve raporlanmasına odaklanmaktadır. Bu modül, modül kullanıcısına IFRS for SMEs i tanıtmakta, KOBİ lerin tanımında rehberlik etmekte, örnekleri kullanarak ve bir işletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü olup olmadığının belirlenmesinde gerekli olan önemli yorumları göstererek kullanıcının Standarda ilişkin hüküm anlayışını geliştirmektedir. Ayrıca bu modül, kullanıcının hükümlerin anlamasını test etmek geliştirilen soruları ve maddi duran varlıkların IFRS for SMEs e uygun olarak muhasebe yapma becerisini geliştirmek amacıyla olay çalışmalar içermektedir. Öğrenme çıktıları Bu modülün başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla IFRS for SMEs uyarınca maddi duran varlıklara ilişkin finansal raporlanma hükümlerini bileceksiniz. Ayrıca bu bilginin gerçek dünyadaki uygulaması açısından simule eden olay çalışmanın tamamlanmasıyla, IFRS for SMEs uyarınca maddi duran varlıkların muhasebesini yapma becerinizi geliştirebileceksiniz. Özellikle, IFRS for SMEs bağlamında aşağıdakileri yerine getirebileceksiniz: Maddi duran varlıkları işletmenin diğer varlıklarından ayırmayı Maddi duran varlıkların finansal tablolara ne zaman yansıtılacağını Maddi duran varlıkları ilk ve sonraki muhasebeleştirmede ölçmeyi Maddi duran varlıklar kalemlerini finansal tablolarda sunmayı Bir maddi duran varlık kaleminin ne zaman finansal durum tablosu dışı bırakıldığını veya başka bir varlık grubuna (sınıflandırmasına) devredileceğini ve finansal durum tablosu dışı bırakma veya devir işleminin muhasebeleştirilmesi Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesinde zorunlu olan önemli değerlendirmelere ilişkin bir anlayışın gösterilmesi. 1

8 IFRS for SMEs IFRS for SMEs in kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan işletmelerin genel amaçlı finansal tabloların8a uygulanması amaçlanmaktadır (bakınız: Bölüm 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler). IFRS for SMEs zorunlu hükümleri ve kendisiyle yayımlanan (zorunlu olmayan) diğer materyalleri içermektedir. Zorunlu olmayan materyal aşağıdakileri içermektedir: IFRS for SMEs e genel bir giriş yapan ve amacını, yapısını ve yetkisini açıklayan bir önsöz. Açıklayıcı finansal tablolar ve bir açıklama kontrol listesini içeren uygulama kılavuzu. IASB nin IFRS for SMEs e son halini vermede temel aldığı düşünceleri özetleyen Karar Gerekçeleri IFRS for SMEs in yayımlanmasında hemfikir olmayan IASB üyelerinin muhalif görüşleri. IFRS for SMEs de, Sözlük zorunlu hükümlerin bir parçasıdır. IFRS for SMEs de Bölüm 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, Bölüm 22 Borçlar ve Özkaynak ile Bölüm 23 Hasılat da ekler yer almaktadır. Söz konusu ekler zorunlu olmayan rehberlerdir. Hükümlere giriş Küçük veya orta büyüklükteki bir işletmenin genel amaçlı finansal tablolarının amacı, geniş bir kullanıcı kitlesinin ekonomik karar alma sürecinde yararlı olan işletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akışları hakkında bilgi sağlamaktır. Söz konusu kullanıcı kitlesinin kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde raporlar talep etme imkanı bulunmamaktadırlar. Bölüm 17 nin amacı maddi duran varlıkların muhasebe yöntemlerini tanımlamak, böylece finansal tablo kullanıcılarına bir işletmenin maddi duran varlıkları ve bu yatırımlardaki değişimler hakkında bilgi sağlayabilmektir. Ortaya çıkan temel konular, varlıkların muhasebeleştirilmesi, defter değerleri ile amortisman giderlerinin belirlenmesi ve söz konusu varlıklara ilişkin değer düşüklüğü zararlarının muhasebeleştirilmesidir. Bu bölüm, maddi duran varlıkların, ilk muhasebeleştirmede maliyeti üzerinden ve sonrabirikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararı düşülmüş maliyeti üzerinden muhasebeleştirilmesini zorunlu tutmaktadır. Bir maddi duran varlık kalemi, yararlı ömrü boyunca amortismana tabi tutulmaktadır. Amortismana tabi tutar, varlığın yararlı ömrü sonunda beklenen kalıntı değeri dikkate almaktadır. Beklentilerde önemli bir değişikliğe ilişkin bir gösterge bulunması durumunda kalıntı değer, amortisman yöntemi ve amortisman oranı son yıllık raporlama tarihinden itibaren gözden geçirilir. Ayrıca, bir işletme her raporlama tarihinde herhangi bir maddi duran varlığın değer düşüklüğüne uğramasına (yani defter değerinin tahmini satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değeri aşmasına) ilişkin bir göstergenin bulunup bulunmadığını değerlendirmelidir. Böyle bir göstergenin bulunması durumunda söz konusu maddi duran varlık kalemi değer düşüklüğü testine tabi tutulmalıdır. Bir maddi duran varlık kalemi elden çıkarıldığında, oluşan kazanç ya da kayıp, kâr veya zararda gösterilir. 2

9 HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER IFRS for SMEs in Maddi Duran Varlıklar başlıklı 17 nci Bölümünün içeriği aşağıda açıklanmaktadır ve gri tonda gölgelendirilmiştir. IFRS for SMEs in Sözlük kısmında tanımlanan terimler ayrıca hükümlerin bir parçasıdır. Söz konusu terimler Bölüm 17 de ilk yer aldıklarında kalın yazılmıştır. IASC Vakfı eğitim uzmanlarının örnekleri ve notları gölgelendirilmemiştir. IASC Vakfı uzmanlarının diğer ek notları kalın italik şekilde köşeli parantezde yer almaktadır. Uzmanlarca yapılan bu eklentiler IFRS for SMEs in bir parçası olmamakla birlikte, IASB nin resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Bu bölümün kapsamı 17.1 Bu bölüm maddi duran varlıkların ve gerçeğe uygun değeri aşırı maliyete veya çabaya katlanmadan güvenilir bir şekilde ölçülemeyen yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi amacıyla uygulanır. Bölüm 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller gerçeğe uygun değeri aşırı maliyete veya çabaya katlanmadan güvenilir bir şekilde ölçülebilen yatırım amaçlı gayrimenkullere uygulanır. Notlar Yatırım amaçlı gayrimenkul, sahibi veya kiracısı tarafından finansal kiralama yoluyla kira geliri veya sermaye kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkuldur (arsa veya bina veya binanın bir kısmı ya da her ikisidir) (bakınız: Bölüm 16). Ancak, gerçeğe uygun değeri aşırı maliyete veya çabaya katlanmadan güvenilir bir şekilde ölçülemeyen yatırım amaçlı gayrimenkuller Bölüm 17 Maddi Duran Varlıklar hükümlerine uygun olarak muhasebeleştirilir. Yatırım amaçlı gayrimenkul işletme tarafından elde tutulan diğer varlıklardan büyük ölçüde bağımsız nakit akışı yaratır. Bu durum yatırım amaçlı gayrimenkulleri sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullerden ayırmaktadır. Mal veya hizmet üretimi ya da tedariki (veya gayrimenkulun idari amaçlar için kullanılması) sadece gayrimenkullerle değil, üretim veya tedarik sürecinde kullanılan diğer varlıklarla da ilişkilendirilebilen nakit akışları yaratır. Bir gayrimenkulun, yatırım amaçlı gayrimenkul niteliği taşıyıp taşımadığını belirlemek için bazı durumlarda değerlendirme yapılması gerekebilmektedir. Örneğin, bir işletme elinde tuttuğu gayrimenkulun kiracılarına yan hizmetler sunduğunda, hizmetlerin anlaşmanın genel çerçevesi içinde önemsiz olması durumunda gayrimenkulu yatırım amaçlı gayrimenkul olarak değerlendirir. IFRS for SMEs, hangi amaçla kullanılacağına karar verilmeden elde tutulan arsaların nasıl sınıflandırılacağını açıkça belirtmemektedir. İşletme, hangi amaçla kullanılacağına karar verilmeden edinilen arsalara ilişkin muhasebe politikası geliştirirken tam set IFRS lerin hükümlerine (zorunlu olmadığı halde) başvurabilir (bakınız: IFRS for SMEs in 10.6 paragrafı). IAS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı, hangi amaçla kullanılacağına karar verilmeden edinilen arsaların yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılacağını açıkça 3

10 belirtmektedir (bakınız: IAS 40 8(b) paragrafı). Standardın bu şekilde sınıflandırmasının nedeni ise bu tür arsaların stoklara alınması veya sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak geliştirilmesi için ileride verilecek kararın bir yatırım kararı niteliğinde olmasıdır (bakınız: IAS 40 a ilişkin Karar Gerekçeleri nin B67(b)(ii) paragrafı) Maddi duran varlıklar: (a) Mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve (b) Birden fazla dönemde kullanımı öngörülen fiziki varlıklardır. Örnekler maddi duran varlık kalemleri Ör 1 Bir işletme içinde mamullerini ürettiği bir fabrikaya sahiptir. Bu bina bir maddi duran varlık kalemi olarak sınıflandırılır. Birden fazla raporlama döneminde kullanılması öngörülen ve malların üretiminde kullanılan fiziki bir varlıktır. Ör 2 Bir işletme yönetim personeli tarafından kullanılan bir binaya sahiptir. Bu bina bir maddi duran varlık kalemi olarak sınıflandırılır. Birden fazla raporlama döneminde kullanılması öngörülen ve idari amaçlar çerçevesinde kullanılan fiziki bir varlıktır. Ör 3 Bir işletme (ana ortaklık) bağlı ortaklığından faaliyet kiralaması yoluyla kira geliri elde etmek için bir binayı muhafaza etmektedir. Bağlı ortaklık binayı ürünleri için perkande satış yeri olarak kullanmaktadır. Bağlı ortaklığın konsolide finansal tablolarında bu bina maddi duran varlık olarak sınıflandılır. Konsolide finansal tablolar ana ortaklığı ve bağlı ortaklığını tek bir işletme gibi sunmaktadır. Konsolide edilen işletme, binayı malların üretimi için birden fazla raporlama döneminde kullanmaktadır. Ana ortaklığın bireysel finansal tablolarında (hazırlandıysa, bakınız: 9.24 paragrafı) bu bina yatırım amaçlı bir gayrimenkul olarak sınıflandırılır (bakınız: 16.2 paragrafı) ve 16. Bölüm Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller uyarınca muhasebeleştirilir. Söz konusu gayrimenkul kira geliri elde etmek amacıyla elde tutulmaktadır. Fakat yatırım amaçlı gayrimenkulun gerçeğe uygun değerinin aşırı maliyete veya çabaya katlanmadan güvenilir bir şekilde ölçülememesi durumunda bağlı ortaklık gayrimenkulu 17. Bölüm uyarınca maddi duran varlık olarak muhasebeleştirir (bakınız: 17.1 paragrafı). Ör 4 Bir işletme motorlu araçlar filosuna sahiptir. Araçlar satış personeli tarafından görevlerini yerini getirirken kullanılmaktadır. Motorlu araçlar maddi duran varlık olarak sınıflandırılır. Araçlar malların arzında birden fazla raporlama döneminde kullanılan fiziki varlıklardır. 4

11 Ör 5 Bir işletme baş mali işler görevlisinin şahsi kullanımı ve kendi işleri için tahsis edilen bir motorlu araca sahiptir. Motorlu araç bir maddi duran varlık olarak sınıflandırılır. İşletmenin idaresinde birden fazla raporlama döneminde kullanılan bir fiziki varlıktır. Ör 6 Bir işletme birlikte ödeme yapmak suretiyle mevcut bir binayı ve üzerinde binanın bulunduğu arsanın 100 yıllık kullanım hakkından kalan 80 yıllık hakkı satın almıştır (bu ülkede arazinin mülkiyetine sahip olmak mümkün değildir). Bina idari personelin kullanımına tahsis edilmiştir. Alım fiyatı, nisbi gerçeğe uygun değere göre arsa kullanım hakkı ve bina arasında ayrılır. Arsa kullanım hakkı Bölüm 20 uyarınca bir faaliyet kiralaması olarak muhasebeleştirilir (bakınız: örnek 9) ve bina Bölüm 17 uyarınca maddi duran varlık olarak muhasebeleştirilir Aşağıdakiler maddi duran varlıklara dâhil değildir: (a) Tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar (bakınız: Bölüm 34 Özellikli Faaliyetler), ve (b) Petrol, doğal gaz ve benzer nitelikli yenilenebilir olmayan kaynaklar gibi madenler üzerindeki haklar ve madeni kaynaklar. Notlar Maddi duran varlıklar ayrıca işletmenin olağan faaliyetlerinde satılmak için elde tutulan varlıkları, böyle bir satış için üretim aşamasında olan varlıkları ve üretim aşamasında ya da hizmetlerin sunumunda kullanmak üzere ilk madde veya malzeme şeklinde elde tutulan varlıkları kapsamamaktadır. Bu tür varlıklar stok niteliğindedir (bakınız: Bölüm 13 Stoklar). Maddi olmayan duran varlıklar, maddi duran varlıklar kalemlerini oluşturmaz. Maddi olmayan duran varlıklar Bölüm 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar uyarınca muhasebeleştirilir. Örnekler maddi duran varlık olmayan kalemler Ör 7 Bir işletme bir büyükbaş hayvan sürüsüne sahiptir. Söz konusu sürü, işletmenin çiftlik hayvancılığı tarımsal faaliyetini oluşturmaktadır. İşletme ayrıca, sürüye yem taşımak amacı ile bir traktör ve römorka sahiptir. Sürü maddi duran varlık tanımına uysa da sürü maddi varlıktır ve birden fazla raporlama döneminde buzağıların üretilmesinde kullanılmaktadır 34.2 paragraf uyarınca bu varlıklar canlı varlıklar olarak muhasebeleştirilmektedirler. Bunlar Bölüm 17 Maddi Duran Varlıklar kapsamı dışındadır. 5

12 Traktör ve römork maddi duran varlık olarak sınıflandırılır. Bunlar birden fazla raporlama döneminde malların arzında kullanılan fiziki varlıklardır. Traktör ve römork canlı varlık değildir (34.2 paragrafı bunlara uygulanmaz). Ör 8 Bir işletme büyük bir şehirde taksi işletmek için bir plaka edinmiştir. Taksi plakası bir maddi duran varlık değil, maddi olmayan duran varlıktır (bakınız: Bölüm 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar). Ör 9 Bir işletme üzerinde bir bina inşa etmeyi düşündüğü bir arsayı 100 yıllığına kullanma hakkı için devlete ödemede bulunmaktadır (bu ülkede arazi mülkiyetine sahip olmak mümkün değildir). Devlete yapılan ödeme bir kiralama işlemine ilişkin peşin ödeme (peşin ödenen gider) olarak değerlendirilmektedir. Kiralama işlemi bir faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmaktadır (çünkü bu işlem sahiplikle ilgili tüm risk ve getirileri tamamıyla devretmemektedir). Faaliyet kiralaması, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılan ve 16.3 paragrafının hükümlerinin uygulandığı özel durum dışında Bölüm 20 Kiralama İşlemleri uyarınca muhasbeleştirilir. Muhasebeleştirme 17.4 Bir maddi duran varlık kaleminin finansal tablolara yansıtılıp yansıtılmamasının belirlenmesinde paragraf 2.27 deki muhasebeleştirme kriterleri uygulanır. Bu yüzden, maddi duran varlıklar sadece ve sadece aşağıdaki koşulların oluşması durumunda varlık olarak finansal tablolara yansıtılır: (a) İlgili kaleme ilişkin gelecekteki ekonomik yararların işletmeye aktarılmasının muhtemel olması ve (b) İlgili kalemin maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi Yedek parça ve bakım malzemeleri genel olarak stoklarda izlenir ve kullanıldıklarında kâr veya zarara yansıtılır. Ancak, işletmenin bir dönemden fazla kullanmayı beklediği önemli yedek parça ve yedek malzemeler maddi duran varlık olarak değerlendirilir. Aynı şekilde, eğer yedek parça ve bakım malzemeleri sadece bir maddi duran varlık kalemiyle ilişkili olarak kullanılabiliyorsa, maddi duran varlık olarak dikkate alınır. Örnekler yedek parça ve bakım malzemeleri Ör 10 Bir işletme kimyasal ürünler üretmektedir. İşletme fabrikanın bakım şartlarına özgü özel bakım malzemesi kullanarak üretim fabrikasına bakım yapmaktadır. 6

13 Söz konusu bakım malzemesi maddi duran varlık olarak sınıflandırılır. Malzeme sadece işletmenin tesisiyle ilişkili olarak kullanılabilmektedir ve birden fazla muhasebe döneminde kullanılması beklenmektedir. Ör 11 Bir işletme kimyasal ürünler üretmektedir. İşletme yerel bir hırdavat dükkanından edindiği düşük değerli sıradan aletleri kullanarak üretim fabrikasına bakım yapmaktadır. Bakım aletleri maddi duran varlık değildir. Bunlar stok nitelinğindedir (bakınız: 13. Bölüm Stoklar). Ör 12 Bir özel hastane iki özdeş yedek jeneratör taktırmıştır. Ulusal elektirik şebesinin arzı kesintiye uğradığında birinci yedek jeneratör elektrik sağlamaktadır. Ulusal elektrik şebekesinin arzı kesintiye uğradığında beklenmeyen bir olay nedeniyle birinci jeneratör elektrik sağlayamadığında ikinci yedek jeneratör devreye girmektedir. Her iki yedek jeneratör maddi duran varlıktır. Hazır olarak yedekte bekleyen cihazın, her ne kadar düzensiz bir şekilde olsa da birden fazla muhasebe döneminde kullanımı öngörülmektedir Bazı maddi duran varlık kalemlerinin parçalarının düzenli aralıklarla yenilenmesi gerekebilir (örneğin, bir binanın çatısı). Eğer bir maddi duran varlık kaleminin yenilenen parçasının işletmeye gelecekte yarar getirmesi bekleniyorsa, söz konusu parça ile ilgili maliyet oluştuğunda, bu kaleme ilişkin parçanın yenileme maliyeti ilgili maddi duran varlık kaleminin defter değerine eklenir. Yenilenen parçaların defter değeri, paragraflarında yer alan hükümler uyarınca finansal durum tablosu dışı bırakılır. Paragraf uyarınca bir maddi duran varlık kaleminin önemli parçaları ekonomik faydaların tüketiminde önemli ölçüde farklı modellere sahipse, varlığın başlangıç maliyeti varlığın önemli parçalarına dağıtılır ve her bir parça kendi faydalı ömrü boyunca ayrı olarak amortismana tabi tutulur. Örnek yenilenen parçalar Ör 13 Tarım kimyasalı üreten bir işletmenin altı aylık aralıklarla kontrol edilen kimyasal işleme fabrikası için yıpranmaya karşı koruyucu kaplama yapması gerekmektedir. Yapılan kontrol sonucunda kaplamada bir hasar ortaya çıkması durumunda, işletmenin derhal kaplamayı yenilemesi gerekmektedir. Tecrübe göstermiştir ki, kaplamaların ortalama olarak her dört yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. İşletme kaplamayı normal amortisman yöntemine göre sıfır kalntı değerle dört yıllık beklenen faydalı ömrü boyunca itfa etmektedir. Fabrikanın diğer kısımları doğrusal amortisman yöntemine göre yirmı yıllık beklenen faydalı ömrü boyunca itfa edilmektedir. Cari dönemde yapılan bir kontrol sonucunda defter değeri 100,000PB (1) olan üç yıllık bir kaplamanın hasara uğradığı ortaya çıkmıştır. Kaplama derhal 420,000PB maliyetle yenilenmiştir. (1) Bu modülde tüm örneklerde parasal tutarlar para birimi (PB) şeklinde gösterilmiştir. 7

14 İşletme yenilenen kaplamayı muhasebeleştirmek için 420,000PB yi bir varlık maddi duran varlık - olarak kaydetmelidir. Yeni kaplama (varlık) öngörülen dört yıllık faydalı ömrü boyunca eşit olarak kâr veya zararda gider (amortisman) olarak muhasebeleştirilecektir. İşletme cari raporlama döneminde (yani eski kaplama çıkarıldığı dönemde) hasara uğrayan kaplamanın finansal durum tablosu dışı bırakılması için 100,000PB lik bir gideri kâr veya zararda kayıt etmelidir (bakınız: paragraf 17.30) Bir maddi duran varlık kaleminin kullanımının devamı için (örneğin bir otobüs), parçaların yenilenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, düzenli arıza kontrolleri yapılması gerekebilir. Muhasebeleştirilme kriterlerinin sağlanması durumunda, yapılan her büyük çaplı kontrolün maliyeti yenileme olarak maddi duran varlık kalemlerinin defter değerine dâhil edilerek muhasebeleştirilir. Bir önceki kontrolden kalan (fiziki parçalardan ayrıştırılabilen) herhangi bir maliyetin defter değeri finansal durum tablosundan çıkartılır. Bu, bir önceki büyük çaplı kontrolün maliyetinin, kalemin iktisabı veya inşası sırasında var olup olmadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Gerekli olduğu takdirde, gelecekteki benzer bir kontrolün tahmin edilen maliyeti, kalemin iktisap veya inşa edildiğinde var olan kontrol unsuruna ilişkin maliyetin bir göstergesi olarak kullanılabilir. Örnek - Bir varlığın kullanımının devamı için yapılan kontroller Ör 14 Havacılık hizmeti icra eden bir işletmenin, uçakları için her iki yılda bir ulusal havacılık idaresince arıza kontrolleri yaptırması gerekmektedir. Bir kontrol yıllık cari raporlama döneminin ortasında 20,000 PB maliyetle yapılmıştır. İşletme kontrol için 20,000 PB lik bir varlık (maddi duran varlık) muhasebeleştirmelidir. Kontrol varlığı öngörülen iki yıllık faydalı ömrü boyunca eşit olarak (yani cari raporlama döneminde 5,000 PB gider) kâr veya zararda bir gider olarak (amortisman) muhasebeleştirilmelidir Arazi ve binalar, ayrılabilir varlıklardır ve söz konusu varlıklar birlikte elde edilmiş olsa bile, bunlar ayrı ayrı muhasebeleştirilir. Muhasebeleştirmede ölçüm 17.9 Bir maddi duran varlık kalemi, ilk muhasebeleştirmede maliyet bedeli ile ölçülür. 8

15 Maliyet unsurları Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti aşağıdaki unsurların tümünü içerir: (a) Ticari iskontolar ve indirimler düşüldükten sonra, avukatlık ve aracılık ücretleri, ithalat vergileri ve iade edilmeyen alış vergileri dâhil, satın alma fiyatı. (b) Varlığın yönetim tarafından amaçlanan koşullarda çalışabilmesini sağlayacak yere ve duruma getirilmesiyle doğrudan ilişkili her türlü maliyet. Söz konusu maliyetler, saha hazırlık maliyetleri, ilk teslimat ve yükleme-boşaltma maliyetleri ile kurulum, montaj ve işlerliğin testine ilişkin maliyetleri kapsayabilir. (c) Maddi duran varlığın sökülmesi ve taşınması ile yerleştirildiği alanın restorasyonuna ilişkin tahmini maliyeti, işletmenin ilgili kalemin elde edilmesi sırasında ya da stok üretimi dışında bir amaçla belirli bir süre kullanımı sonucunda üstlendiği yükümlülük Aşağıdaki maliyetler, maddi duran varlık maliyetleri değildir ve bunlar gerçekleştiklerinde gider olarak muhasebeleştirilir: (a) Yeni bir tesis açılmasının maliyetleri. (b) Yeni bir ürün veya hizmetin tanıtılmasına ilişkin maliyetler (reklam ve tanıtım harcamaları dâhil). (c) Yeni bir yerde veya yeni bir müşteri kitlesiyle iş yapmak amacıyla katlanılan maliyetler (personel eğitim masrafları dâhil). (d) Yönetim giderleri ve diğer genel giderler. (e) Borçlanma maliyetleri (bakınız: Bölüm 25 Borçlanma Maliyetleri) Bir maddi duran varlığın inşası veya geliştirilmesi sırasındaki arızi faaliyetlerden kaynaklanan gelir ve ilgili giderler, ilgili varlığın amaçlanan yere ve faaliyet konumuna getirilmesi için gerekli olmamaları durumunda kâr veya zarara yansıtılarak muhasebeleştirilir. Örnek ilk muhasebeleştirmede ölçüm Ör 15 Bir işletme 1 Ocak 20X1 tarihinde 50,000PB iade edilebilir satın alma vergisi de dahil olmak üzere 600,000PB lik bir cihaz satın almıştır. Satın alma fiyatına ilişkin olarak 605,000PB lik kredi alınarak kaynak bulunmuştur (5,000PB kredi alma bedeli dahil). Kredi cihaz üzerinde teminata bağlanmıştır. 9

16 İşletme Ocak 20X1 de cihazın yerleştirileceğe alana taşınması için 20,000PB ve kurulumu için 100,000PB maliyete katlanmıştır. Cihazın 10 yıllık faydalı ömrü sonunda işletme cihazın sökülmesini ve üzerine fabrikanın inşa edildiği arazinin restorasyonunu yapmak zorundadır. Cihazın sökülmesi ve çevrenin restorasyon maliyetinin bugünkü değerinin 100,000PB olması öngörülmektedir. İşletmenin mühendisi işletmece imal edilen mamülleri üretebilmesi için cihazın modifiyesinde Ocak 20X1 de aşağıda yer alan maliyetlere katlanmıştır. Malzeme 55,000 PB İşçilik 65,000 PB Fabrikanın ve değişiklikleri uygulamak için kullanılan cihazın amortismanı 15,000PB İşletmenin üretim bölümü çalışanları yeni cihazın nasıl çalışacağına ilişkin Ocak 20X1 de eğitime tabi tutulmuşlardır. Eğitim maliyetleri aşağıdakileri kapsamaktadır: Uzman bir yabancı eğitmen 7,000 PB İşçilik 3,000 PB İşletmenin üretim ekibi Şubat 20X1 de cihazı test etmiş ve mühendis ekibi cihazın yönetimin amaçladığı şekilde faaliyet göstermesi için daha fazla değişiklik yapmıştır. Test aşamasında aşağıda yer alan maliyetlere katlanılmıştır: Iskartaya çıkarılmış ürünün satışıyla elde edilen 3,000 PB nin düşürülmesiyle net malzeme değeri 21,000 PB İşçilik 11,000 PB Fabrikanın ve değişiklikleri uygulamak için kullanılan cihazın amortismanı 5,000 PB Cihaz 1 Mart 20X1 tarihinde kullanıma hazır hâle gelmiştir. Fakat başlangıçta siparişler düşük seviyede seyrettiği için işletme Mart ayı boyunca cihazın çalıştırılmasından 23,000PB lik bir zarara uğramıştır. Cihaz daha sonra kârlı olarak çalışmıştır. Cihazın ilk muhasebeleştirmede maliyet bedeli nedir? 10

17 Gider Çeşidi Hesaplama veya neden PB IFRS for SMEs e atıf Satın alma fiyatı 600,000PB satın alma fiyatı eksi 550, (a) 50,000PB iade edilebilir satın alma vergisi Kredi alma bedeli Borcun ölçümü dahil Taşıma maliyeti Doğrudan yansıtılabilen harcama 20, (b) Kurulum maliyetleri Doğrudan yansıtılabilen harcama 100, (b) Çevre restorasyon maliyetleri Hazırlama maliyetleri Eğitim giderleri Test etme maliyeti Faaliyet zararı Borçlanma maliyetleri Cihazın kurulumundan kaynaklanan sökme ve çevre restorasyonu yükümlülüğü 55,000PB malzeme + 65,000PB işçilik + 15,000PB amortisman Kâr veya zararda gider olarak muhasebeleştirilir. Cihaz eğitim giderlerine katlanılmaksızın yönetimin amaçladığı şekilde faaliyet gösterebilmektedir 21,000PB malzeme (ıskartaya çıkarılmış çıktının satışıyla elde edilen 3,000PB nin düşürülmesiyle net malzeme değeri) + 11,000PB işçilik + 5,000PB amortisman Kâr veya zararda gider olarak muhasebeleştirilir Kâr veya zararda gider olarak muhasebeleştirilir Cihazın maliyeti 942, , (c) 135, (b) , (b) (e) & 25.2 Maliyetin ölçülmesi Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti, muhasebeleştirme tarihindeki peşin fiyatın eşdeğeri tutardır. Ödemenin normal kredi vadesinin ötesine ertelenmesi durumunda maliyet, gelecekteki tüm ödemelerin bugünkü değeridir. Örnek ödemenin ertelenmesi durumunda maliyet Ör 16 Bir işletme iki yıllık faizsiz kredi ile 2,000,000PB ye bir fabrika edinmiştir. İskonto oranı yıllık yüzde 10 dur. Fabrikanın maliyeti 1,652,893PB dir (yani gelecekteki ödemelerin bugünkü değeridir). Hesaplama: gelecekteki ödeme 2,000,000PBx1/(1.1) 2. 11

18 Not: Faiz giderinde oluşan toplam iskonto tutarının her bir döneme düşen kısmı satıştan sonraki ilk 12 aylık dönemde 165,289PB, ikinci 12 aylık dönemde 181,818PB olarak kâr veya zararda muhasebeleştirilir. Ayrıca 2,000,000PB(örneğin PB PB PB) tutarındaki borç, satıştan iki yıl sonra borcun ödenmesinden sonra finansal durum tablosu dışı bırakılmaktadır. Varlıkların takası Bir maddi duran varlık kalemi parasal olmayan bir varlık, varlıklar veya parasal olan ve parasal olmayan varlıkların bir bileşimi karşılığında edinilebilir. Edinilen varlığın maliyeti aşağıdaki koşullar hariç gerçeğe uygun değer ile ölçülür: (a) takas işleminin ticari özünün bulunmaması veya (b) ne elde edilen varlığın ne de elden çıkarılan varlığın gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir şekilde ölçülememesi. Bu durumda varlığın maliyeti, elden çıkarılan varlığın defter değeri ile ölçülür. İlk muhasebeleştirme sonrası ölçüm Her bir maddi duran varlık kalemi ilk muhasebeleştirmeden sonra, söz konusu duran varlık kaleminin maliyetinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonraki tutar ile izlenir. Bir maddi duran varlık kaleminin günlük hizmetlerine ilişkin maliyetler, söz konusu maliyetlerin gerçekleştiği dönemin kâr veya zararında muhasebeleştirilir. Örnek ilk muhasebeleştirme sonrası ölçüm Ör 17 Bir işletme bir fabrikayı 1 Ocak 20X1 de 500,000PB ye edinmiştir. Yönetim fabrikanın faydalı ömrünü edinim tarihinden itibaren beş yıl olarak tahmin etmektedir. Ayrıca fabrikanın kalıntı değerini 100,000PB olarak tahmin etmektedir. Yönetim doğrusal amortisman yönteminin, fabrikanın gelecekteki ekonomik yararlarının işletme tarafından beklenen tüketim modelini yansıtacak bir amortisman yöntemi olduğunu düşünmektedir. 31 Aralık 20X1 de fabrika hasara uğramış ve fabrikanın geri kazanılabilir tutarının 300,000PB olduğu tahmin edilmektedir. Fabrikanın 31 Aralık 20X1 tarihindeki defter değeri nedir? 12

19 Gider Çeşidi Hesaplama veya neden PB IFRS for SMEs e atıf Maliyet Satın alma bedeli 500, (a) Kalıntı değer Yönetimce tahmin edilen (100,000) Amortismana tabi tutar Maliyet eksi kalıntı değer 400, Yıllık amortisman Amortismana tabi tutar (80,000) ,000PB 5 yıllık faydalı ömrü Değer düşüklüğü Maliyet 500,000PB eksi 420,000 öncesi defter değeri birikmiş amortisman 80,000PB Değer düşüklüğü Değer düşüklüğü öncesi (120,000) defter değeri (420,000PB) eksi satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer (300,000PB) Defter değeri Değer düşüklüğü dikkate alınmış satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer 300, Amortisman Maddi duran varlık kaleminin önemli parçaları ekonomik faydaların tüketiminde önemli ölçüde farklı modellere sahipse, varlığın başlangıç maliyeti varlığın önemli parçalarına dağıtılır ve her bir parça kendi faydalı ömrü boyunca ayrı olarak amortismana tabi tutulur. Diğer varlıklar kendi faydalı ömürleri boyunca tek bir varlık olarak amortismana tabi tutulur. Arazi dolgusunda kullanılan alanlar ve ocaklar gibi bazı istisnalar dışında, araziler, sınırsız yararlı ömre sahip olmaları nedeniyle amortismana tabi tutulmaz. Örnek önemli parçaların amortismanı Ör 18 İşletme, 1 Ocak 20X1 tarihinde bir adetağır iş makinesini PB ye edinmiştir. Makine eşit değerde üç parçadan oluşmaktadır: (i) sabit parçalar yönetim sabit parçaların kalıntı değerini sıfır ve faydalı ömrünü 25 yıl olarak tahmin etmektedir; (ii) hareketli parçalar yönetim hareketli parçaların kalıntı değerini sıfır ve faydalı ömrünü beş yıl olarak tahmin etmektedir ve (iii) temel iskeleti yönetim temel iskeletinin kalıntı değerini sıfır ve faydalı ömrünü 25 yıl olarak tahmin etmektedir. Yönetim ayrıca doğrusal amortisman yönteminin, makinenin tüm parçalarının gelecekteki ekonomik yararlarının işletme tarafından beklenen tüketim modelini yansıtacak bir amortisman yöntemi olduğunu düşünmektedir. 13

20 İşletmenin, ilk muhasebeleştirdiği PB yi makinenin üç parçasına dağıtması gerekmetedir. Ancak sabit parçalar ve temel iskelet aynı faydalı ömre sahip olduğu için amortisman giderinin belirlenmesinde birlikte gruplandırılabilmektedir ve doğrusal amortisman yöntemine göre amortismana tabi tutulmalıdır. Maliyetin üçte biri (yani 200,000PB) hareketli parçalara dağıtılacaktır ve maliyetin üçte ikisi (yani 400,000PB) temel iskelet ve sabit parçalara birlikte dağıtılacaktır Her bir döneme ilişkin amortisman gideri, bu Standardın başka bir bölümü uyarınca bir varlığın defter değerine dâhil edilmediği sürece, kâr veya zararda muhasebeleştirilir. Örneğin; üretimde kullanılan bir maddi duran varlığın amortismanı, stok maliyetine dâhil edilir (bakınız: Bölüm 13 Stoklar). Örnek bir varlığın maliyet bedeline yüklenen amortisman tutarı Ör 19 Bir işletme 1 Ocak 20X1 tarihinde bir makineyi PB ye edinmiştir. Yönetim, makinenin faydalı ömrünü (edinim tarihinden itibaren) 10 yıl ve kalıntı değerini sıfır olarak tahmin etmektedir. Yönetim ayrıca, doğrusal amortisman yönteminin, makinenin gelecekteki ekonomik yararlarının işletme tarafından beklenen tüketim modelini yansıtacak bir amortisman yöntemi olduğunu düşünmektedir. Makine 20X1 de sekiz ay süresince stokları üretmek için kullanılmıştır. Makine daha sonra işletmece inşa edilen yeni bir fabrikanın parçalarını imal etmek için kullanılmıştır. Yeni fabrika işletme tarafından yeni bir ürün türünü imal etmek için kullanılacaktır. Yıllık amortisman PB dir (hesaplama: PB 10 yıl). İşletme 20X1 de PB yi (yani 8/12 ay x PB) 20X1 de imal edilen stokların maliyetine ve PB yi (yani 4/12 ay x PB) hâlihazırda inşaat aşamasındaki yeni fabrikanın maliyetine dağıtmalıdır. Amortismana tabi tutar ve amortisman dönemi Bir varlığın amortismana tabi tutarı varlığın yararlı ömrü boyunca sistematik olarak [Atıf: paragrafı] dağıtılır Bir varlığın nasıl kullanıldığının değişmesi, önemli ölçüde beklenilmeyen aşınma ve yıpranma, teknolojik ilerleme ve piyasa fiyatlarındaki değişiklikler en güncel yıllık raporlama tarihinden bu yana varlığın kalıntı değerinin veya yararlı ömrünün değiştiğinin göstergesi olabilir. Bu tür göstergeler söz konusu olduğunda önceki tahminler gözden geçirilir ve mevcut beklentiler farklı ise kalıntı değer, amortisman yöntemi veya faydalı ömür değiştirilir. Kalıntı değerdeki, amortisman yöntemindeki veya yararlı ömürdeki değişiklik, paragrafları uyarınca muhasebe tahmininde değişiklik olarak muhasebeleştirilir. 14

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 25 Borçlanma Maliyetleri

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 25 Borçlanma Maliyetleri IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 25 Borçlanma Maliyetleri IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 25 Borrowing Costs of the International

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 15 Investments in Joint Ventures

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 16 Investment Property of the

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 28 Çalışanlara Sağlanan Faydalar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 28 Çalışanlara Sağlanan Faydalar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 28 Çalışanlara Sağlanan Faydalar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 28 Employee Benefits of the

Detaylı

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. AMACI

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. AMACI TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. AMACI Bu Standardın amacı, maddi duran varlıklarla ilgili muhasebe işlemlerini düzenlemektir. Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesindeki temel konular; varlıkların

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 6 Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 6 Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 6 Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 14 İştiraklerdeki Yatırımlar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 14 İştiraklerdeki Yatırımlar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 14 İştiraklerdeki Yatırımlar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 14 Investments in Associates of

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 5 Statement of Comprehensive

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 29 Gelir Vergisi

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 29 Gelir Vergisi IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 29 Gelir Vergisi IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 29 Income Tax of the International Financial

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 20 Kiralamalar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 20 Kiralamalar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 20 Kiralamalar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 20 Leases of the International Financial Reporting

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 32 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 32 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 32 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 32 Events after the

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 11 Temel Finansal Araçlar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 11 Temel Finansal Araçlar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 11 Temel Finansal Araçlar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 11 Basic Financial Instruments of

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 23 Hasılat

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 23 Hasılat IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 23 Hasılat IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 23 Revenue of the International Financial Reporting

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 24 Devlet Teşvikleri

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 24 Devlet Teşvikleri IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 24 Devlet Teşvikleri IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 24 Government Grants of the International

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 13 Stoklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 13 Stoklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 13 Stoklar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 13 Inventories of the International Financial Reporting

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 4 Finansal Durum Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 4 Finansal Durum Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 4 Finansal Durum Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 4 Statement of Financial Position of

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 18 Intangible Assets other

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 3 Finansal Tabloların Sunuluşu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 3 Finansal Tabloların Sunuluşu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 3 Finansal Tabloların Sunuluşu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 3 Financial Statement Presentation

Detaylı

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın a) Mal satışları b) Hizmet sunumları ve c) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan

Detaylı

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 Hasılat Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik

Detaylı

TMS - 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR

TMS - 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005 tarih ve

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 21 Provisions and Contingencies

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 21 Temmuz 2010 - Çarşamba 10:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 21 Temmuz 2010 - Çarşamba 10:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 21 Temmuz 2010 - Çarşamba 10:00 SORULAR SORU 1: TMS 2 Stoklar standardına göre Net Gerçekleşebilir

Detaylı

UMS 16 maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesinde kullanılmalıdır. Ancak, bu standardın uygulanmadığı bazı istisnalar söz konusudur:

UMS 16 maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesinde kullanılmalıdır. Ancak, bu standardın uygulanmadığı bazı istisnalar söz konusudur: UMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 16 NIN AMACI NEDİR? Bu standardın amacı, finansal tablo kullanıcılarının işletmenin maddi duran varlıklardaki yatırımını ve bu yatırımdaki değişimleri belirleyebilmelerini

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 1 Small and Medium-sized

Detaylı

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 15

Tebliğ. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 15 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 15 Amaç konulmasıdır. almaktadır. Madde 1- Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005

Detaylı

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri Yorumu 30/06/2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 25/06/2009

Detaylı

8. Bölüm MADDİ DURAN VARLIKLAR VE YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER. Prof.Dr.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

8. Bölüm MADDİ DURAN VARLIKLAR VE YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER. Prof.Dr.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU 8. Bölüm MADDİ DURAN VARLIKLAR VE YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER Prof.Dr.Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra UMS/UFRS ve TMS/TFRS kapsamında aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip

Detaylı

2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00

2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00 2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU 1: TMS 18 Hasılat standardına göre; mal satışı ve hizmet sunumlarına ilişkin hasılatın,

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Yeni Kiralama İşlemleri standardının muhtemel etkileri

Detaylı

TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ

TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

TFRS YORUM - 12 İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI

TFRS YORUM - 12 İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları Yorumu 31/12/2007 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Alp Güres, Denetim Müdürü Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri TMS 23 ana olarak; i) Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005 tarih ve

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

YENİ TTK. Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS. Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF

YENİ TTK. Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS. Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF YENİ TTK Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF 24.12.2011 1 YENİ TTK -Finansal Raporlama- FİNANSAL RAPORLARIN

Detaylı

Sirküler Rapor /64-1

Sirküler Rapor /64-1 Sirküler Rapor 17.02.2014/64-1 VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 21) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 14) YAYIMLANDI ÖZET : Vergi ve Vergi Benzeri

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri

Detaylı

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolarıdır. Bireysel finansal tablolar: Bir ana ortaklık,

Detaylı

2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR

2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR 2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORU 1: TMS 2 Stoklar Standardına göre; SORULAR a) Stokların maliyeti ve net gerçekleşebilir değer

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

TFRS YORUM - 15 GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI

TFRS YORUM - 15 GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları Yorumu 31/12/2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 08/01/2009

Detaylı

İçerik. Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek

İçerik. Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek TMS 18 HASILAT İçerik Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek 2 Giriş TMS 18, ilk defa 09/12/2005 tarihinde

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UMS 32 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 32.15 AÖ 2-AÖ 31 UMS 32.15 UMS 32.13 UMS 32.16 UR 25- UR 29 AÖ 2- AÖ 31 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama Kontrol listesinin

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

TFRS YORUM - 5 HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABİLİTASYON FONLARINDAN KAYNAKLANAN PAYLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR

TFRS YORUM - 5 HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABİLİTASYON FONLARINDAN KAYNAKLANAN PAYLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR HİZMETTEN ÇEKME, RESTORASYON VE ÇEVRE REHABİLİTASYON FONLARINDAN KAYNAKLANAN PAYLAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 5 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Yeni TTK, UFRS ve MBS Çözümleri YAHYA SELVİ BİRLEŞİK UZMANLAR YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Yeni TTK, UFRS ve MBS Çözümleri YAHYA SELVİ BİRLEŞİK UZMANLAR YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Yeni TTK, UFRS ve MBS Çözümleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları= Türkiye Finansal Raporlama Standartları GİRİŞ TMSK Tercümelerde IAS (International Accounting Standard) ve IFRS (International

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Dipnotların yapısı Muhasebe politikalarının açıklanması İşletme yönetiminin değerlendirmeleri hakkında

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetimden Geçmiş 2016 yılı 2. 3 Aylık Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı

İşletmelere Özel. TFRS ve KOBİ TFRS. Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı. 2012-2013 programı İşletmelere Özel TFRS ve KOBİ TFRS Eğitim ve Dönüşüm Çözüm Ortaklığı 2012-2013 programı TÜRKİYE 2013 YILINA YENİ MUHASEBE STANDARTLARIYLA GİRİYOR Yasal defterlerini vergi kanunlarına göre tutmakta olan

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 08.05.2015 18:17:45 Finansal Durum

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL

Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/9 Aylık [] 05.11.2015 17:53:58 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 05.11.2015 16:47:37 Finansal Durum

Detaylı

TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR 1.TANIMLAR

TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR 1.TANIMLAR TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR 1.TANIMLAR Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolarıdır. Bireysel finansal tablolar: Bir ana ortaklık,

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Gelecekte kullanım amacı henüz belirlenmemiş arsalar. Bir veya daha fazla faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanmak üzere elde tutulan boş bir bina

Gelecekte kullanım amacı henüz belirlenmemiş arsalar. Bir veya daha fazla faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanmak üzere elde tutulan boş bir bina Balkız Ünal - Kıdemli Müdür / Denetim TMS 40 - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Tanım: Yatırım amaçlı gayrimenkuller kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla (sahibi

Detaylı