IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 17 Maddi Duran Varlıklar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 17 Maddi Duran Varlıklar"

Transkript

1 IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 17 Maddi Duran Varlıklar

2 IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 17 Property, Plant and Equipment of the International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs) issued by the International Accounting Standards Board on 9 July 2009 with extensive explanations, self-assessment questions and case studies IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Publications Telephone: +44 (0) Publications Fax: +44 (0) Publications Web:

3 This training material has been prepared by IFRS Foundation education staff. It has not been approved by the International Accounting Standards Board (IASB). The training material is designed to assist those training others to implement and consistently apply the IFRS for SMEs. For more information about the IFRS education initiative visit IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Web: ww.ifrs.org Copyright 2010 IFRS Foundation Right of use Although the IFRS Foundation encourages you to use this training material, as a whole or in part, for educational purposes, you must do so in accordance with the copyright terms below. Please note that the use of this module of training material is not subject to the payment of a fee. Copyright notice All rights, including copyright, in the content of this module of training material are owned or controlled by the IFRS Foundation. Unless you are reproducing the training module in whole or in part to be used in a stand-alone document, you must not use or reproduce, or allow anyone else to use or reproduce, any trade marks that appear on or in the training material. For the avoidance of any doubt, you must not use or reproduce any trade mark that appears on or in the training material if you are using all or part of the training materials to incorporate into your own documentation. These trade marks include, but are not limited to, the IFRS Foundation and IASB names and logos. When you copy any extract, in whole or in part, from a module of the IFRS Foundation training material, you must ensure that your documentation includes a copyright acknowledgement that the IFRS Foundation is the source of your training material. You must ensure that any extract you are copying from the IFRS Foundation training material is reproduced accurately and is not used in a misleading context. Any other proposed use of the IFRS Foundation training materials will require a licence in writing. Please address publication and copyright matters to: IFRS Foundation Publications Department 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Web: The IFRS Foundation, the authors and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this publication, whether such loss is caused by negligence or otherwise. The Turkish translation of the Training Material for the IFRS for SMEs contained in this publication has not been approved by a review committee appointed by the IFRS Foundation. The Turkish translation is copyright of the IFRS Foundation. The IFRS Foundation logo, the IASB logo, the IFRS for SMEs logo, the Hexagon Device, IFRS Foundation, eifrs, IAS, IASB, IASC Foundation, IASCF, IFRS for SMEs, IASs, IFRS, IFRSs, International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards are Trade Marks of the IFRS Foundation.

4 IFRS Vakfı: IFRS for SME Eğitim Materyali Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu nun 9 Temmuz 2009 tarihinde yayımlamış olduğu Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (SMEs) için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (IFRS) nın Bölüm 17 Maddi Duran Varlıklar ın tam metni ile genişletilmiş açıklamalar, değerlendirme soruları ve vaka çalışmaları içermektedir. IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH İngiltere Telefon: +44 (0) Fax: +44 (0) Yayınlar Dept. Telefon: +44 (0) Yayınlar Dept. Fax: +44 (0) Yayınlar Dept. E-posta: Web:

5 Bu eğitim materyali IFRS Vakfı eğitim personeli tarafından hazırlanmıştır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından onaylanmamıştır. Eğitim materyali, IFRS for SMEs i devamlı olarak uygulayacak kullanıcılara eğitim verelere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. IFRS eğitim girişimi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sayfasını ziyaret ediniz: IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH İngiltere Telefon: +44 (0) Faks: +44 (0) E-posta: Web: ww.ifrs.org Telif Hakkı IFRS Foundation Kullanım Hakkı IFRS Vakfı bu eğitim materyalinin kısmen ya da tamamen kullanımını teşvik etse de, aşağıda verilen telif hakkı koşulları uyarınca kullanılması gerekmektedir. Bu eğitim materyali modülünün kullanılması herhangi bir ücret ödemesine tabi değildir. Telif hakkı bildirimi Telif hakkı da dahil bu eğitim materyali modülü kapsamındaki tüm haklar IFRS Vakfına ait olup, yine IFRS Vakfı tarafından kontrol edilmektedir. Eğitim modülü bağımsız bir belgede kullanılacak şekilde tamamen veya kısmen çoğaltılmadıkça, kullanılamaz veya çoğaltılamaz, üçüncü kişilerin kullanmasına veya çoğaltmasına, üzerindeki ve eğitim materyalindeki ticari markaların gösterilmesine izin verilemez. Şüpheye mahal vermemek için, eğitim materyallerinin tamamını veya bir kısmını kendi belgelerinizin bir parçası olarak kullanacaksanız üzerinde veya eğitim materyalinde yer alan herhangi bir ticari markayı kullanamaz ve çoğaltamazsınız. Bu ticari markalar IFRS Vakfı ve IASB adları ve logolarını kapsamakta olup bunlarla kısıtlı değildir. IFRS Vakfı eğitim materyali modülünün tamamı ve bir kısmından alıntı yapmanız durumunda, belgelerinizin eğitim materyali modülünüzün kaynağının IFRS Vakfı olduğuna ilişkin bir telif hakkı onayı içermesini temin etmeniz gerekecektir. IFRS Vakfı eğitim materyalinden kopyalayacağınız herhangi bir alıntının doğru bir şekilde çoğaltıldığından ve yanıltıcı bir bağlamda kullanılmadığından emin olmanız gerekmektedir. IFRS Vakfı eğitim materyalleri için önerilecek herhangi bir diğer kullanım yazılı lisans gerektirmektedir. Lütfen yayınlar ve telif hakkı ile ilgili konuları aşağıdaki adrese bildiriniz: IFRS Vakfı Yayın Departmanı 30 Cannon Street, Londra, EC4M 6XH, İngiltere Telefon: +44 (0) Faks: +44 (0) E-posta: Web: Bu zarar ihmalden veya diğer nedenlerden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, IFRS Vakfı, yazarlar ve yayıncılar bu yayında yer alan materyale dayalı olarak hareket eden veya hareket etmekten kaçınan herhangi bir şahsa yönelik zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu yayında yer alan KOBİ ler için IFRS Eğitim Materyalinin Türkçe tercümesi IFRS Vakfı tarafından atanmış bir inceleme komitesi tarafından onaylanmıştır. Türkçe tercümesinin telif hakları IFRS Vakfına aittir. IASB logosu/ IFRS Vakfı logosu/ Altıgen Aygıt, IFRS Vakfı Eğitim logosu, IFRS vakfı, eifrs, IAS, IASB, IFRS Vakfı Eğitimi, IASs, IFRIC, IFRS, IFRSs, International Accounting Standards- UIuslararası Muhasebe Standartları, International Financial Reporting Standards-UIuslararası Finansal Raporlama Standartları ve SIC IFRS Vakfının ticari markalarıdır.

6 İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Muhasebeleştirme Muhasebeleştirmede ölçüm İlk muhasebeleştirme sonrası ölçüm Amortisman Amortismana tabi tutar ve amortisman dönemi Amortisman yöntemi Değer düşüklüğü Finansal durum tablosu dışı bırakma Açıklamalar ÖNEMLİ TAHMİNLER VE DİĞER DEĞERLENDİRMELER TAM SET IFRS LER İLE KARŞILAŞTIRMA BİLGİNİZİ TEST EDİN BİLGİNİZİ UYGULAYIN Vaka çalışması 1 Vaka çalışması 1 in cevabı Vaka çalışması 2 Vaka çalışması 2 nin cevabı iv

7 Bu eğitim materyali IASC Vakfı eğitim uzmanları tarafından hazırlanmış olup Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) nun resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Temmuz 2009 da IASB tarafından yayımlanan IFRS for SMEs de küçük ve orta büyüklükteki işletmelerce (KOBİ lerce) uygulanabilecek muhasebe hükümleri yer almaktadır. GİRİŞ Bu modül maddi duran varlıkların IFRS for SMEs in Bölüm 17 Maddi Duran Varlıklar uyarınca muhasebeleştirilmesine ve raporlanmasına odaklanmaktadır. Bu modül, modül kullanıcısına IFRS for SMEs i tanıtmakta, KOBİ lerin tanımında rehberlik etmekte, örnekleri kullanarak ve bir işletmenin kamuya hesap verme yükümlülüğü olup olmadığının belirlenmesinde gerekli olan önemli yorumları göstererek kullanıcının Standarda ilişkin hüküm anlayışını geliştirmektedir. Ayrıca bu modül, kullanıcının hükümlerin anlamasını test etmek geliştirilen soruları ve maddi duran varlıkların IFRS for SMEs e uygun olarak muhasebe yapma becerisini geliştirmek amacıyla olay çalışmalar içermektedir. Öğrenme çıktıları Bu modülün başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla IFRS for SMEs uyarınca maddi duran varlıklara ilişkin finansal raporlanma hükümlerini bileceksiniz. Ayrıca bu bilginin gerçek dünyadaki uygulaması açısından simule eden olay çalışmanın tamamlanmasıyla, IFRS for SMEs uyarınca maddi duran varlıkların muhasebesini yapma becerinizi geliştirebileceksiniz. Özellikle, IFRS for SMEs bağlamında aşağıdakileri yerine getirebileceksiniz: Maddi duran varlıkları işletmenin diğer varlıklarından ayırmayı Maddi duran varlıkların finansal tablolara ne zaman yansıtılacağını Maddi duran varlıkları ilk ve sonraki muhasebeleştirmede ölçmeyi Maddi duran varlıklar kalemlerini finansal tablolarda sunmayı Bir maddi duran varlık kaleminin ne zaman finansal durum tablosu dışı bırakıldığını veya başka bir varlık grubuna (sınıflandırmasına) devredileceğini ve finansal durum tablosu dışı bırakma veya devir işleminin muhasebeleştirilmesi Maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesinde zorunlu olan önemli değerlendirmelere ilişkin bir anlayışın gösterilmesi. 1

8 IFRS for SMEs IFRS for SMEs in kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan işletmelerin genel amaçlı finansal tabloların8a uygulanması amaçlanmaktadır (bakınız: Bölüm 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler). IFRS for SMEs zorunlu hükümleri ve kendisiyle yayımlanan (zorunlu olmayan) diğer materyalleri içermektedir. Zorunlu olmayan materyal aşağıdakileri içermektedir: IFRS for SMEs e genel bir giriş yapan ve amacını, yapısını ve yetkisini açıklayan bir önsöz. Açıklayıcı finansal tablolar ve bir açıklama kontrol listesini içeren uygulama kılavuzu. IASB nin IFRS for SMEs e son halini vermede temel aldığı düşünceleri özetleyen Karar Gerekçeleri IFRS for SMEs in yayımlanmasında hemfikir olmayan IASB üyelerinin muhalif görüşleri. IFRS for SMEs de, Sözlük zorunlu hükümlerin bir parçasıdır. IFRS for SMEs de Bölüm 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, Bölüm 22 Borçlar ve Özkaynak ile Bölüm 23 Hasılat da ekler yer almaktadır. Söz konusu ekler zorunlu olmayan rehberlerdir. Hükümlere giriş Küçük veya orta büyüklükteki bir işletmenin genel amaçlı finansal tablolarının amacı, geniş bir kullanıcı kitlesinin ekonomik karar alma sürecinde yararlı olan işletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akışları hakkında bilgi sağlamaktır. Söz konusu kullanıcı kitlesinin kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde raporlar talep etme imkanı bulunmamaktadırlar. Bölüm 17 nin amacı maddi duran varlıkların muhasebe yöntemlerini tanımlamak, böylece finansal tablo kullanıcılarına bir işletmenin maddi duran varlıkları ve bu yatırımlardaki değişimler hakkında bilgi sağlayabilmektir. Ortaya çıkan temel konular, varlıkların muhasebeleştirilmesi, defter değerleri ile amortisman giderlerinin belirlenmesi ve söz konusu varlıklara ilişkin değer düşüklüğü zararlarının muhasebeleştirilmesidir. Bu bölüm, maddi duran varlıkların, ilk muhasebeleştirmede maliyeti üzerinden ve sonrabirikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararı düşülmüş maliyeti üzerinden muhasebeleştirilmesini zorunlu tutmaktadır. Bir maddi duran varlık kalemi, yararlı ömrü boyunca amortismana tabi tutulmaktadır. Amortismana tabi tutar, varlığın yararlı ömrü sonunda beklenen kalıntı değeri dikkate almaktadır. Beklentilerde önemli bir değişikliğe ilişkin bir gösterge bulunması durumunda kalıntı değer, amortisman yöntemi ve amortisman oranı son yıllık raporlama tarihinden itibaren gözden geçirilir. Ayrıca, bir işletme her raporlama tarihinde herhangi bir maddi duran varlığın değer düşüklüğüne uğramasına (yani defter değerinin tahmini satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değeri aşmasına) ilişkin bir göstergenin bulunup bulunmadığını değerlendirmelidir. Böyle bir göstergenin bulunması durumunda söz konusu maddi duran varlık kalemi değer düşüklüğü testine tabi tutulmalıdır. Bir maddi duran varlık kalemi elden çıkarıldığında, oluşan kazanç ya da kayıp, kâr veya zararda gösterilir. 2

9 HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER IFRS for SMEs in Maddi Duran Varlıklar başlıklı 17 nci Bölümünün içeriği aşağıda açıklanmaktadır ve gri tonda gölgelendirilmiştir. IFRS for SMEs in Sözlük kısmında tanımlanan terimler ayrıca hükümlerin bir parçasıdır. Söz konusu terimler Bölüm 17 de ilk yer aldıklarında kalın yazılmıştır. IASC Vakfı eğitim uzmanlarının örnekleri ve notları gölgelendirilmemiştir. IASC Vakfı uzmanlarının diğer ek notları kalın italik şekilde köşeli parantezde yer almaktadır. Uzmanlarca yapılan bu eklentiler IFRS for SMEs in bir parçası olmamakla birlikte, IASB nin resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Bu bölümün kapsamı 17.1 Bu bölüm maddi duran varlıkların ve gerçeğe uygun değeri aşırı maliyete veya çabaya katlanmadan güvenilir bir şekilde ölçülemeyen yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi amacıyla uygulanır. Bölüm 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller gerçeğe uygun değeri aşırı maliyete veya çabaya katlanmadan güvenilir bir şekilde ölçülebilen yatırım amaçlı gayrimenkullere uygulanır. Notlar Yatırım amaçlı gayrimenkul, sahibi veya kiracısı tarafından finansal kiralama yoluyla kira geliri veya sermaye kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkuldur (arsa veya bina veya binanın bir kısmı ya da her ikisidir) (bakınız: Bölüm 16). Ancak, gerçeğe uygun değeri aşırı maliyete veya çabaya katlanmadan güvenilir bir şekilde ölçülemeyen yatırım amaçlı gayrimenkuller Bölüm 17 Maddi Duran Varlıklar hükümlerine uygun olarak muhasebeleştirilir. Yatırım amaçlı gayrimenkul işletme tarafından elde tutulan diğer varlıklardan büyük ölçüde bağımsız nakit akışı yaratır. Bu durum yatırım amaçlı gayrimenkulleri sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullerden ayırmaktadır. Mal veya hizmet üretimi ya da tedariki (veya gayrimenkulun idari amaçlar için kullanılması) sadece gayrimenkullerle değil, üretim veya tedarik sürecinde kullanılan diğer varlıklarla da ilişkilendirilebilen nakit akışları yaratır. Bir gayrimenkulun, yatırım amaçlı gayrimenkul niteliği taşıyıp taşımadığını belirlemek için bazı durumlarda değerlendirme yapılması gerekebilmektedir. Örneğin, bir işletme elinde tuttuğu gayrimenkulun kiracılarına yan hizmetler sunduğunda, hizmetlerin anlaşmanın genel çerçevesi içinde önemsiz olması durumunda gayrimenkulu yatırım amaçlı gayrimenkul olarak değerlendirir. IFRS for SMEs, hangi amaçla kullanılacağına karar verilmeden elde tutulan arsaların nasıl sınıflandırılacağını açıkça belirtmemektedir. İşletme, hangi amaçla kullanılacağına karar verilmeden edinilen arsalara ilişkin muhasebe politikası geliştirirken tam set IFRS lerin hükümlerine (zorunlu olmadığı halde) başvurabilir (bakınız: IFRS for SMEs in 10.6 paragrafı). IAS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı, hangi amaçla kullanılacağına karar verilmeden edinilen arsaların yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılacağını açıkça 3

10 belirtmektedir (bakınız: IAS 40 8(b) paragrafı). Standardın bu şekilde sınıflandırmasının nedeni ise bu tür arsaların stoklara alınması veya sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak geliştirilmesi için ileride verilecek kararın bir yatırım kararı niteliğinde olmasıdır (bakınız: IAS 40 a ilişkin Karar Gerekçeleri nin B67(b)(ii) paragrafı) Maddi duran varlıklar: (a) Mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve (b) Birden fazla dönemde kullanımı öngörülen fiziki varlıklardır. Örnekler maddi duran varlık kalemleri Ör 1 Bir işletme içinde mamullerini ürettiği bir fabrikaya sahiptir. Bu bina bir maddi duran varlık kalemi olarak sınıflandırılır. Birden fazla raporlama döneminde kullanılması öngörülen ve malların üretiminde kullanılan fiziki bir varlıktır. Ör 2 Bir işletme yönetim personeli tarafından kullanılan bir binaya sahiptir. Bu bina bir maddi duran varlık kalemi olarak sınıflandırılır. Birden fazla raporlama döneminde kullanılması öngörülen ve idari amaçlar çerçevesinde kullanılan fiziki bir varlıktır. Ör 3 Bir işletme (ana ortaklık) bağlı ortaklığından faaliyet kiralaması yoluyla kira geliri elde etmek için bir binayı muhafaza etmektedir. Bağlı ortaklık binayı ürünleri için perkande satış yeri olarak kullanmaktadır. Bağlı ortaklığın konsolide finansal tablolarında bu bina maddi duran varlık olarak sınıflandılır. Konsolide finansal tablolar ana ortaklığı ve bağlı ortaklığını tek bir işletme gibi sunmaktadır. Konsolide edilen işletme, binayı malların üretimi için birden fazla raporlama döneminde kullanmaktadır. Ana ortaklığın bireysel finansal tablolarında (hazırlandıysa, bakınız: 9.24 paragrafı) bu bina yatırım amaçlı bir gayrimenkul olarak sınıflandırılır (bakınız: 16.2 paragrafı) ve 16. Bölüm Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller uyarınca muhasebeleştirilir. Söz konusu gayrimenkul kira geliri elde etmek amacıyla elde tutulmaktadır. Fakat yatırım amaçlı gayrimenkulun gerçeğe uygun değerinin aşırı maliyete veya çabaya katlanmadan güvenilir bir şekilde ölçülememesi durumunda bağlı ortaklık gayrimenkulu 17. Bölüm uyarınca maddi duran varlık olarak muhasebeleştirir (bakınız: 17.1 paragrafı). Ör 4 Bir işletme motorlu araçlar filosuna sahiptir. Araçlar satış personeli tarafından görevlerini yerini getirirken kullanılmaktadır. Motorlu araçlar maddi duran varlık olarak sınıflandırılır. Araçlar malların arzında birden fazla raporlama döneminde kullanılan fiziki varlıklardır. 4

11 Ör 5 Bir işletme baş mali işler görevlisinin şahsi kullanımı ve kendi işleri için tahsis edilen bir motorlu araca sahiptir. Motorlu araç bir maddi duran varlık olarak sınıflandırılır. İşletmenin idaresinde birden fazla raporlama döneminde kullanılan bir fiziki varlıktır. Ör 6 Bir işletme birlikte ödeme yapmak suretiyle mevcut bir binayı ve üzerinde binanın bulunduğu arsanın 100 yıllık kullanım hakkından kalan 80 yıllık hakkı satın almıştır (bu ülkede arazinin mülkiyetine sahip olmak mümkün değildir). Bina idari personelin kullanımına tahsis edilmiştir. Alım fiyatı, nisbi gerçeğe uygun değere göre arsa kullanım hakkı ve bina arasında ayrılır. Arsa kullanım hakkı Bölüm 20 uyarınca bir faaliyet kiralaması olarak muhasebeleştirilir (bakınız: örnek 9) ve bina Bölüm 17 uyarınca maddi duran varlık olarak muhasebeleştirilir Aşağıdakiler maddi duran varlıklara dâhil değildir: (a) Tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar (bakınız: Bölüm 34 Özellikli Faaliyetler), ve (b) Petrol, doğal gaz ve benzer nitelikli yenilenebilir olmayan kaynaklar gibi madenler üzerindeki haklar ve madeni kaynaklar. Notlar Maddi duran varlıklar ayrıca işletmenin olağan faaliyetlerinde satılmak için elde tutulan varlıkları, böyle bir satış için üretim aşamasında olan varlıkları ve üretim aşamasında ya da hizmetlerin sunumunda kullanmak üzere ilk madde veya malzeme şeklinde elde tutulan varlıkları kapsamamaktadır. Bu tür varlıklar stok niteliğindedir (bakınız: Bölüm 13 Stoklar). Maddi olmayan duran varlıklar, maddi duran varlıklar kalemlerini oluşturmaz. Maddi olmayan duran varlıklar Bölüm 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar uyarınca muhasebeleştirilir. Örnekler maddi duran varlık olmayan kalemler Ör 7 Bir işletme bir büyükbaş hayvan sürüsüne sahiptir. Söz konusu sürü, işletmenin çiftlik hayvancılığı tarımsal faaliyetini oluşturmaktadır. İşletme ayrıca, sürüye yem taşımak amacı ile bir traktör ve römorka sahiptir. Sürü maddi duran varlık tanımına uysa da sürü maddi varlıktır ve birden fazla raporlama döneminde buzağıların üretilmesinde kullanılmaktadır 34.2 paragraf uyarınca bu varlıklar canlı varlıklar olarak muhasebeleştirilmektedirler. Bunlar Bölüm 17 Maddi Duran Varlıklar kapsamı dışındadır. 5

12 Traktör ve römork maddi duran varlık olarak sınıflandırılır. Bunlar birden fazla raporlama döneminde malların arzında kullanılan fiziki varlıklardır. Traktör ve römork canlı varlık değildir (34.2 paragrafı bunlara uygulanmaz). Ör 8 Bir işletme büyük bir şehirde taksi işletmek için bir plaka edinmiştir. Taksi plakası bir maddi duran varlık değil, maddi olmayan duran varlıktır (bakınız: Bölüm 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar). Ör 9 Bir işletme üzerinde bir bina inşa etmeyi düşündüğü bir arsayı 100 yıllığına kullanma hakkı için devlete ödemede bulunmaktadır (bu ülkede arazi mülkiyetine sahip olmak mümkün değildir). Devlete yapılan ödeme bir kiralama işlemine ilişkin peşin ödeme (peşin ödenen gider) olarak değerlendirilmektedir. Kiralama işlemi bir faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmaktadır (çünkü bu işlem sahiplikle ilgili tüm risk ve getirileri tamamıyla devretmemektedir). Faaliyet kiralaması, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılan ve 16.3 paragrafının hükümlerinin uygulandığı özel durum dışında Bölüm 20 Kiralama İşlemleri uyarınca muhasbeleştirilir. Muhasebeleştirme 17.4 Bir maddi duran varlık kaleminin finansal tablolara yansıtılıp yansıtılmamasının belirlenmesinde paragraf 2.27 deki muhasebeleştirme kriterleri uygulanır. Bu yüzden, maddi duran varlıklar sadece ve sadece aşağıdaki koşulların oluşması durumunda varlık olarak finansal tablolara yansıtılır: (a) İlgili kaleme ilişkin gelecekteki ekonomik yararların işletmeye aktarılmasının muhtemel olması ve (b) İlgili kalemin maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi Yedek parça ve bakım malzemeleri genel olarak stoklarda izlenir ve kullanıldıklarında kâr veya zarara yansıtılır. Ancak, işletmenin bir dönemden fazla kullanmayı beklediği önemli yedek parça ve yedek malzemeler maddi duran varlık olarak değerlendirilir. Aynı şekilde, eğer yedek parça ve bakım malzemeleri sadece bir maddi duran varlık kalemiyle ilişkili olarak kullanılabiliyorsa, maddi duran varlık olarak dikkate alınır. Örnekler yedek parça ve bakım malzemeleri Ör 10 Bir işletme kimyasal ürünler üretmektedir. İşletme fabrikanın bakım şartlarına özgü özel bakım malzemesi kullanarak üretim fabrikasına bakım yapmaktadır. 6

13 Söz konusu bakım malzemesi maddi duran varlık olarak sınıflandırılır. Malzeme sadece işletmenin tesisiyle ilişkili olarak kullanılabilmektedir ve birden fazla muhasebe döneminde kullanılması beklenmektedir. Ör 11 Bir işletme kimyasal ürünler üretmektedir. İşletme yerel bir hırdavat dükkanından edindiği düşük değerli sıradan aletleri kullanarak üretim fabrikasına bakım yapmaktadır. Bakım aletleri maddi duran varlık değildir. Bunlar stok nitelinğindedir (bakınız: 13. Bölüm Stoklar). Ör 12 Bir özel hastane iki özdeş yedek jeneratör taktırmıştır. Ulusal elektirik şebesinin arzı kesintiye uğradığında birinci yedek jeneratör elektrik sağlamaktadır. Ulusal elektrik şebekesinin arzı kesintiye uğradığında beklenmeyen bir olay nedeniyle birinci jeneratör elektrik sağlayamadığında ikinci yedek jeneratör devreye girmektedir. Her iki yedek jeneratör maddi duran varlıktır. Hazır olarak yedekte bekleyen cihazın, her ne kadar düzensiz bir şekilde olsa da birden fazla muhasebe döneminde kullanımı öngörülmektedir Bazı maddi duran varlık kalemlerinin parçalarının düzenli aralıklarla yenilenmesi gerekebilir (örneğin, bir binanın çatısı). Eğer bir maddi duran varlık kaleminin yenilenen parçasının işletmeye gelecekte yarar getirmesi bekleniyorsa, söz konusu parça ile ilgili maliyet oluştuğunda, bu kaleme ilişkin parçanın yenileme maliyeti ilgili maddi duran varlık kaleminin defter değerine eklenir. Yenilenen parçaların defter değeri, paragraflarında yer alan hükümler uyarınca finansal durum tablosu dışı bırakılır. Paragraf uyarınca bir maddi duran varlık kaleminin önemli parçaları ekonomik faydaların tüketiminde önemli ölçüde farklı modellere sahipse, varlığın başlangıç maliyeti varlığın önemli parçalarına dağıtılır ve her bir parça kendi faydalı ömrü boyunca ayrı olarak amortismana tabi tutulur. Örnek yenilenen parçalar Ör 13 Tarım kimyasalı üreten bir işletmenin altı aylık aralıklarla kontrol edilen kimyasal işleme fabrikası için yıpranmaya karşı koruyucu kaplama yapması gerekmektedir. Yapılan kontrol sonucunda kaplamada bir hasar ortaya çıkması durumunda, işletmenin derhal kaplamayı yenilemesi gerekmektedir. Tecrübe göstermiştir ki, kaplamaların ortalama olarak her dört yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. İşletme kaplamayı normal amortisman yöntemine göre sıfır kalntı değerle dört yıllık beklenen faydalı ömrü boyunca itfa etmektedir. Fabrikanın diğer kısımları doğrusal amortisman yöntemine göre yirmı yıllık beklenen faydalı ömrü boyunca itfa edilmektedir. Cari dönemde yapılan bir kontrol sonucunda defter değeri 100,000PB (1) olan üç yıllık bir kaplamanın hasara uğradığı ortaya çıkmıştır. Kaplama derhal 420,000PB maliyetle yenilenmiştir. (1) Bu modülde tüm örneklerde parasal tutarlar para birimi (PB) şeklinde gösterilmiştir. 7

14 İşletme yenilenen kaplamayı muhasebeleştirmek için 420,000PB yi bir varlık maddi duran varlık - olarak kaydetmelidir. Yeni kaplama (varlık) öngörülen dört yıllık faydalı ömrü boyunca eşit olarak kâr veya zararda gider (amortisman) olarak muhasebeleştirilecektir. İşletme cari raporlama döneminde (yani eski kaplama çıkarıldığı dönemde) hasara uğrayan kaplamanın finansal durum tablosu dışı bırakılması için 100,000PB lik bir gideri kâr veya zararda kayıt etmelidir (bakınız: paragraf 17.30) Bir maddi duran varlık kaleminin kullanımının devamı için (örneğin bir otobüs), parçaların yenilenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, düzenli arıza kontrolleri yapılması gerekebilir. Muhasebeleştirilme kriterlerinin sağlanması durumunda, yapılan her büyük çaplı kontrolün maliyeti yenileme olarak maddi duran varlık kalemlerinin defter değerine dâhil edilerek muhasebeleştirilir. Bir önceki kontrolden kalan (fiziki parçalardan ayrıştırılabilen) herhangi bir maliyetin defter değeri finansal durum tablosundan çıkartılır. Bu, bir önceki büyük çaplı kontrolün maliyetinin, kalemin iktisabı veya inşası sırasında var olup olmadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Gerekli olduğu takdirde, gelecekteki benzer bir kontrolün tahmin edilen maliyeti, kalemin iktisap veya inşa edildiğinde var olan kontrol unsuruna ilişkin maliyetin bir göstergesi olarak kullanılabilir. Örnek - Bir varlığın kullanımının devamı için yapılan kontroller Ör 14 Havacılık hizmeti icra eden bir işletmenin, uçakları için her iki yılda bir ulusal havacılık idaresince arıza kontrolleri yaptırması gerekmektedir. Bir kontrol yıllık cari raporlama döneminin ortasında 20,000 PB maliyetle yapılmıştır. İşletme kontrol için 20,000 PB lik bir varlık (maddi duran varlık) muhasebeleştirmelidir. Kontrol varlığı öngörülen iki yıllık faydalı ömrü boyunca eşit olarak (yani cari raporlama döneminde 5,000 PB gider) kâr veya zararda bir gider olarak (amortisman) muhasebeleştirilmelidir Arazi ve binalar, ayrılabilir varlıklardır ve söz konusu varlıklar birlikte elde edilmiş olsa bile, bunlar ayrı ayrı muhasebeleştirilir. Muhasebeleştirmede ölçüm 17.9 Bir maddi duran varlık kalemi, ilk muhasebeleştirmede maliyet bedeli ile ölçülür. 8

15 Maliyet unsurları Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti aşağıdaki unsurların tümünü içerir: (a) Ticari iskontolar ve indirimler düşüldükten sonra, avukatlık ve aracılık ücretleri, ithalat vergileri ve iade edilmeyen alış vergileri dâhil, satın alma fiyatı. (b) Varlığın yönetim tarafından amaçlanan koşullarda çalışabilmesini sağlayacak yere ve duruma getirilmesiyle doğrudan ilişkili her türlü maliyet. Söz konusu maliyetler, saha hazırlık maliyetleri, ilk teslimat ve yükleme-boşaltma maliyetleri ile kurulum, montaj ve işlerliğin testine ilişkin maliyetleri kapsayabilir. (c) Maddi duran varlığın sökülmesi ve taşınması ile yerleştirildiği alanın restorasyonuna ilişkin tahmini maliyeti, işletmenin ilgili kalemin elde edilmesi sırasında ya da stok üretimi dışında bir amaçla belirli bir süre kullanımı sonucunda üstlendiği yükümlülük Aşağıdaki maliyetler, maddi duran varlık maliyetleri değildir ve bunlar gerçekleştiklerinde gider olarak muhasebeleştirilir: (a) Yeni bir tesis açılmasının maliyetleri. (b) Yeni bir ürün veya hizmetin tanıtılmasına ilişkin maliyetler (reklam ve tanıtım harcamaları dâhil). (c) Yeni bir yerde veya yeni bir müşteri kitlesiyle iş yapmak amacıyla katlanılan maliyetler (personel eğitim masrafları dâhil). (d) Yönetim giderleri ve diğer genel giderler. (e) Borçlanma maliyetleri (bakınız: Bölüm 25 Borçlanma Maliyetleri) Bir maddi duran varlığın inşası veya geliştirilmesi sırasındaki arızi faaliyetlerden kaynaklanan gelir ve ilgili giderler, ilgili varlığın amaçlanan yere ve faaliyet konumuna getirilmesi için gerekli olmamaları durumunda kâr veya zarara yansıtılarak muhasebeleştirilir. Örnek ilk muhasebeleştirmede ölçüm Ör 15 Bir işletme 1 Ocak 20X1 tarihinde 50,000PB iade edilebilir satın alma vergisi de dahil olmak üzere 600,000PB lik bir cihaz satın almıştır. Satın alma fiyatına ilişkin olarak 605,000PB lik kredi alınarak kaynak bulunmuştur (5,000PB kredi alma bedeli dahil). Kredi cihaz üzerinde teminata bağlanmıştır. 9