ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 DENETLENEN ŞİRKETİN UNVANI : ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ A.Ş. ADRESİ : TAHRAN CADDESİ NO:19/4 KAVAKLIDERE/ANKARA TELEFON NO : FAKS NO : BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİNİN UNVANI ADRESİ TELEFON NO : FAKS NO : : BDD BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. : CİNNAH CAD. KIRKPINAR SOK. NO:10/14 ÇANKAYA/ANKARA BAĞIMSIZ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİREN DENETÇİLERİN ADI VE SOYADI UNVANI ADI VE SOYADI UNVANI ADI VE SOYADI UNVANI : ÖZCAL KORKMAZ : Sorumlu Ortak Baş Denetçi : ERCÜMENT ÇİFTCİ : Baş Denetçi : HİCRAN ÖZSOY : Denetçi BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNUN TARİHİ : NUMARASI : BDD-101/33/ DÖNEMİ :

3 ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Giriş ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ A.Ş. nin ("Şirket") 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait gelir, öz sermaye değişim ve nakit akım tablolarını, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Mali Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu Şirket yönetimi, mali tablolarının Uluslararası Muhasebe Standartları'na göre hazırlanmasından ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, mali tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu mali tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Uluslararası Bağımsız Denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, mali tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, mali tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, mali tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirketin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan mali tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve mali tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş Görüşümüze göre, ilişikteki mali tablolar, ASYA MEYVE SUYU VE GIDA SANAYİ A.Ş. nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle mali durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Ankara, Özcal KORKMAZ Sorumlu Ortak Baş Denetçi BDD BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş. 3

4 İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO GELİR TABLOSU.. 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 9 NAKİT AKIM TABLOSU MALİ TABLOLAR DİPNOTLARI NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU NOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR NOT 3 ŞİRKET BİRLEŞMELERİ NOT 4 İŞ ORTAKLIKLARI NOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 6 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ NOT 7 FİNANSAL YATIRIMLAR NOT 8 FİNANSAL BORÇLAR NOT 9 DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 10 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR NOT 11 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR NOT 12 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR NOT 13 STOKLAR NOT 14 CANLI VARLIKLAR NOT 15 DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR NOT 16 ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR NOT 17 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER NOT 18 MADDİ DURAN VARLIKLAR NOT 19 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NOT 20 ŞEREFİYE NOT 21 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI NOT 22 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 23 TAAHHÜTLER NOT 24 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR NOT 25 EMEKLİLİK PLANLARI NOT 26 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 27 ÖZKAYNAKLAR NOT 28 SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ NOT 29 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ NOT 30 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER NOT 31 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER NOT 32 FİNANSAL GELİRLER NOT 33 FİNANSAL GİDERLER NOT 34 SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER NOT 35 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ NOT 36 HİSSE BAŞINA KAZANÇ NOT 37 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI NOT 38 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ NOT 39 FİNANSAL ARAÇLAR NOT 40 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR NOT 41 FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

5 VE TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedilçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ) (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ) VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar , ,69 Nakit ve Nakit Benzerleri , ,98 Finansal Yatırımlar 7 0,00 0,00 Ticari Alacaklar 10, , ,36 - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar , ,61 - Diğer Alacaklar , ,75 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0,00 0,00 Diğer Alacaklar 11, , ,49 - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 37 0,00 0,00 - Diğer Ticari Olmayan Alacaklar , ,49 Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar 15 0,00 0,00 Stoklar , ,36 Canlı Varlıklar 14 0,00 0,00 Diğer Dönen Varlıklar , ,50 (Ara Toplam) , ,69 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0,00 0,00 Duran Varlıklar , ,91 Ticari Alacaklar 10 0,00 0,00 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0,00 0,00 Diğer Alacaklar , ,85 Finansal Yatırımlar 7 0,00 0,00 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 0,00 0,00 Canlı Varlıklar 14 0,00 0,00 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 0,00 0,00 Maddi Duran Varlıklar , ,94 - Finansal Kiralama Yoluyla Elde Edilenler 18 0,00 0,00 - Diğer Maddi Duran Varlıklar , ,94 Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,56 Şerefiye 20 0,00 0,00 Ertelenmiş Vergi Varlığı , ,56 Diğer Duran Varlıklar 26 0,00 0,00 TOPLAM VARLIKLAR , ,60 İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 5

6 KAYNAKLAR VE TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedilçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ) (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ) Dipnot Referansları Kısa Vadeli Yükümlülükler , ,04 Finansal Borçlar , ,00 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 0,00 0,00 Ticari Borçlar 37, , ,68 - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar , ,87 - Diğer Ticari Borçlar , ,81 Diğer Borçlar 37, , ,59 - İlişkili Taraflara Borçlar ,42 690,42 - Diğer Borçlar , ,17 Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri 15 0,00 0,00 Finans Sektörü Faal.den Borçlar 12 0,00 0,00 Devlet Teşvik ve Yardımları 21 0,00 0,00 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 0,00 0,00 Borç Karşılıkları 11 0,00 0,00 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler , ,77 (Ara toplam) , ,04 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 Uzun Vadeli Yükümlülükler , ,90 Finansal Borçlar 8 0,00 0,00 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 0,00 0,00 Ticari Borçlar 10 0,00 0,00 Diğer Borçlar 11 0,00 0,00 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 0,00 0,00 Devlet Teşvik ve Yardımları 21 0,00 0,00 Borç Karşılıkları 11 0,00 0,00 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar , ,94 (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı) Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü , ,96 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 0,00 0,00 İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 6

7 VE TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedilçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ) (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ) KAYNAKLAR Dipnot Referansları ÖZKAYNAKLAR , ,66 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar , ,66 Ödenmiş Sermaye , ,00 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları , ,01 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 27 0,00 0,00 Hisse Senedi İhraç Primleri 27 0,00 0,00 Finansal Yatırımlar Değer Artış Fonu 0,00 0,00 Değer Artış Fonları 0,00 0,00 Yabancı Para Çevrim Farkları 0,00 0,00 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler , ,00 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 27 ( ,35) ( ,30) Net Dönem Karı/Zararı ,60 (67.815,05) Azınlık Payları 27 0,00 0,00 TOPLAM KAYNAKLAR , ,60 İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 7

8 VE DÖNEMLERİNE AİT GELİR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedilçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ) (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri , ,14 Satışların Maliyeti (-) 28 ( ,45) ( ,62) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) , ,52 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0,00 0,00 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0,00 0,00 Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) 0,00 0,00 BRÜT KAR/ZARAR , ,52 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 ( ,05) ( ,40) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ,53) ( ,73) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29 0,00 0,00 Diğer Faaliyet Gelirleri , ,32 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 ( ,73) ( ,85) FAALİYET KARI/ZARARI , ,86 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0,00 0,00 (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler ,48 0,00 (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 33 ( ,76) ( ,04) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI , ,82 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri ( ,16) ( ,87) - Dönem Vergi Gelir/Gideri 35 0,00 - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 35 ( ,16) ( ,87) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI ,60 (67.815,05) DURDURULAN FAALİYETLER 0,00 0,00 Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı 0,00 0,00 DÖNEM KARI/ZARARI ,60 (67.815,05) Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 Azınlık Payları 0,00 0,00 Ana Ortaklık Payları 0,00 0,00 Hisse Başına Kazanç 36 0, (0,000027) Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 8

9 VE DÖNEMLERİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedilçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları Sermaye Emisyon Primi Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yasal Yedekler Diğer Yedekler/ Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı/Zararı Geçmiş Yıllar Karı/Zararı Toplam tarihi itibariyle bakiye , , , ,80 ( ,10) ,71 Ana Ortaklık Dışı Pay Düzeltmesi Kar Dağıtımı Sermaye Artışı Kardan Ayrılan Yedek Dönem Kar/Zararı (67.815,05) (67.815,06 Geçmiş yıl Kar/Zararı ( ,80) , tarihi itibariyle bakiye , , ,00 (67.815,05) ( ,30) , tarihi itibariyle bakiye , , ,00 (67.815,05) ( ,30) ,66 Ana Ortaklık Dışı Pay Düzeltmesi Kar Dağıtımı Sermaye Artışı Kardan Ayrılan Yedek Dönem Kar/ Zararı , ,60 Nakit olarak karşılanan Geçmiş yıl Kar/Zararı ,05 (67.815,05) tarihi itibariyle bakiye , , , , , ,26 İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 9

10 VE DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedilçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Alıcılardan Elde Edilen Nakit Girişleri , ,13 Satıcılara ve Çalışanlara Yapılan Ödemeler , ,80 Esas Faaliyet Sonucu Oluşan Nakit ( A1- A2) ,37 ( ,67) Faiz Ödemeleri ( ,72) ( ,96) Vergi ödemeleri Diğer Nakit Girişleri , ,75 Diğer Nakit Çıkışları ( ,11) ( ,79) Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit ,67 ( ,67) B. YATIRIM FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Maddi/ Maddi Olmayan Varlıkların Satışı Maddi/ Maddi Olmayan Varlıkların İktisabı ( ,14) ( ,89) Mali Varlık İktisabı Mali Varlıkların Satışı Alınan Faizler Alınan Temettüler Diğer Nakit Girişleri Diğer Nakit Çıkışları Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan net nakit ( ,14) ( ,89) C. FİNANSMAN FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Hisse Senedi İhracı Kredilerle İlgili Nakit Girişleri ,00 Finansal Borç ödemeleri ( ,00) Ödenen Temettüler Diğer Nakit Girişleri Diğer Nakit Çıkışları Finansman faaliyetlerden kaynaklanan net nakit ( ,00) ,00 D. Kur farklarının nakit ve nakit benzerlerine etkisi E. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış( A+B+C+D ) ,53 ( ,56) F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu , ,54 G. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri mevcudu , ,98 İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

11 NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Şirket 1972 yılında kurulmuştur. Şirket in faaliyet konusu meyve suyu, konsantre, pulp ve alkolsüz gazlı/ gazsız içecek imalatıdır. Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı tarihi itibariyle 144 kişi, tarihi itibariyle 125 kişidir. Şirketin adresi Tahran Caddesi No:19/4 Kavaklıdere/ANKARA dır ve tarihleri itibariyle Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların dökümü aşağıdaki gibidir : Adı Soyadı Pay Oranı Selahattin ÖNEN % 36,01 Çiçek ÇINAR ÖNEN % 26,54 Ayşe Defne ÖNEN % 26,54 NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar Şirket yasal defterlerini ve muhasebe kayıtlarını Türkiye de yürürlükte bulunan Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunları na uygun olarak tutmakta ve yasal mali tablolarını da buna uygun olarak Türk Lirası (TL) bazında hazırlamakta ve sunmaktadır. İlişikte sunulan mali tablolar Şirketin yasal kayıtlarının UFRS e uyum sağlamak amacıyla yapılan düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerini içermektedir. İşlevsel ve Sunum Para Birimi Şirketin mali tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Mali tablolar için Şirketin işlevsel ve sunum para birimi Türk Lirası (TL)) olarak kabul edilmiştir. Netleştirme/Mahsup Şirket in, finansal varlıkları ve borçları netleştirmek için hukuki bir hakkı olduğunda ve söz konusu finansal varlıkları ve borçları netleştirmek suretiyle kapatma veya varlığın Mali Tablolara alınmasını ve borcun ifasını aynı zamanda yapma niyetinin olması söz konusu olduğunda, Şirket finansal varlıkları ve borçları netleştirerek bilançoda net tutarları ile gösterebilmektedir. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket in mali tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. mali tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması 11

12 değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem mali tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar Şirket benzer nitelikteki işlemleri, diğer olayları ve durumları tutarlı olarak mali tablolara alır, değerler, sunar. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler Şirket cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK' nın Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2010 tarihinde başlayan yıla ait ara dönemler için geçerli olan yeni ve revize edilmiş TFRS' lerdeki değişiklik ve yorumlardan Şirket'in mali tabloları üzerinde etkisi olan değişiklik ve yorumları uygulamıştır. a) tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan dönemler için geçerli değişiklikler: - UFRS'deki iyileştirmeler (2009'da yayınlanan) - UFRS 1 (Değişiklik) "UFRS'nin Ilk Kez Uygulanması"- Ilk Uygulamaya ilişkin ilave istisnalar - UFRS 2 (Değişiklik), "Nakit Olarak Ödenen Hisse Bazlı Ödeme Işlemleri" - UFRS 3 (Değişiklik), "Işletme Birleşmeleri" - UMS 27 (Değişiklik), "Konsolide ve Konsolide Olmayan Mali Tablolar " -UMS 39 (Değişiklik), "Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme"- Uygun Korumalı Enstrümanlar - UFRYK 17, "Gayri-nakdi Varlıkların Ortaklara Dağıtılması" Yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının Şirket'in raporlanan sonucları veya finansal durumu üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. b) 31 Aralık 2010 tarihinden sonra geçerli olacak değişiklikler: - UFRS 9 (Değişiklik), "Finansal Enstrumanlar: Finansal Aktiflerin Sınıflandırılması ve Ölçülmesi ( tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır.) - UMS 24 (Değişiklik), "İlişkili Taraf Açiklamaları" ( tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır.) - UMS 32 (Değişiklik), "Hisse ihraçlarının Sınıflandırılması" ( tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır.) - UFRYK 9, "Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi" ( tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır.) - UFRYK 14 (Değişiklik), "Asgari Fonlama Koşullarının Geri Ödenmesi" ( tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.) 12

13 - UFRYK 19 "Finansal Yükümlülüklerin Sermaye Araçları ile Ortadan Kaldırılması" ( tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.) Şirket Yönetimi, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Şirket'in Mali Tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını düşünmektedir Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Satış Gelirleri Hasılat, teslimatın gerçekleşmesi, hasılat tutarının güvenli bir şekilde belirlenmesi ve Şirket ile ilgili ekonomik yararların Şirkete akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin rayiç değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından iadeler ve satış iskontolarının düşülmesiyle bulunmuştur Stoklar Stoklar ilk madde ve malzemeler elde etme maliyet yöntemi, yarı mamul ve mamuller safha maliyet yöntemine göre maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin (piyasa değerinden satış giderlerinin düşülmesi yoluyla hesaplanan değer) düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir Maddi Duran Varlıklar Maddi varlıklar temel yöntem olarak mali tablolarda maliyet bedellerinden birikmiş amortisman payları indirildikten sonraki net değerleri ile gösterilmektedir. (i) Sonradan ortaya çıkan giderler Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri ile birlikte varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer gider kalemleri tahakkuk esasına göre gelir tablosunda muhasebeleştirilir. (ii) Amortisman Maddi duran varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giriş veya montaj tarihleri esas alınarak doğrusal amortisman metodu kullanılarak ayrılmıştır. Özel maliyetler doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak 5 yıl amortismana tabi tutulmaktadır. Bu şekilde hesaplanmış amortisman giderleri konsolide gelir tablosunda gider kalemleri içerisinde muhasebeleştirilir. Arsa ve araziler, faydalı ömürlerinin sınırsız kabul edilmesinden dolayı amortismana tabi tutulmamaktadır. Maddi duran varlıkların ortalama ekonomik ömürleri aşağıda belirtilmiştir: Faydalı Ömür Yer altı ve Yerüstü Düzenleri Binalar Makina ve cihazlar Taşıtlar Döşeme ve demirbaşlar yıl yıl yıl yıl 5-15 yıl 13

14 (iii) Elden çıkarma Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar ve zararlar ilgili gelir ve gider hesaplarına dahil edilirler, maliyetleri ve birikmiş amortismanları ilgili hesaplardan silinir Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş hakları, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Maddi olmayan duran varlıklar, elde edildikleri tarihteki elde etme maliyetinden kayda alınır ve kiralama süresi ve faydalı ömürleri dikkate alınarak doğrusal olarak itfa edilirler. (i) İtfa payları Maddi olmayan duran varlık itfa payları konsolide gelir tablolarında, ilgili varlıkların tahmini ekonomik ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanması sonucu muhasebeleştirilir. Bu şekilde hesaplanmış itfa tutarları konsolide gelir tablosunda gider kalemleri içerisinde muhasebeleştirilir. Maddi olmayan duran varlıkların ortalama ekonomik ömürleri aşağıda belirtilmiştir: Özel Maliyetler Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Faydalı Ömür 5 yıl 3 yıl (ii) Elden çıkarma Maddi olmayan duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar ve zararlar ilgili gelir ve gider hesaplarına dahil edilirler, maliyetleri ve birikmiş amortismanları ilgili hesaplardan silinir Varlıklarda Değer Düşüklüğü Değer düşüklüğü gideri varlığın defter değerininin geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda hesaplanır. Değer düşüklüğü hesaplanmasında Şirket yönetimi gelecek olaylara ve durumlara göre tahmin yürütmektedir. Cari dönemde kullanım süresi dolmuş meyve suları takdir komisyonu aracılığı ile imha edilmiş ve maliyet değeri ile zarar yazılmıştır Borçlanma Maliyetleri Özellikli bir varlığın elde edilmesi, inşaası veya üretimi ile doğrudan ilişkisi bulunan borçlanma maliyetleri o özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilir. Özellikli bir varlığın amaçlandığı şekilde kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi için gerekli faaliyetlerin tamamen bitirilmesi durumunda, borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine son verilir. Bunun dışındaki borçlanma maliyetleri katlanılan dönem içerisinde gider olarak mali tablolara alınır. Şirket borçlanma maliyetini doğrudan gider yazmaktadır Finansal Araçlar Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket in risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. 14

15 Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Makul değer, finansal varlık veya yükümlülüklerin, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında, istekli taraflar arasında gerçekleşecek bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmış bir piyasada işlem gören fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir. Şirket, finansal varlık ve yükümlülüklerin tahmini makul değerlerini, halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Şirket in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. Kasa ve nakit değerler dahil, maliyetten gösterilen bazı finansal varlıkların kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerini yansıttığı kabul edilmektedir İştiraklerdeki Yatırımlar İştirak niteliğindeki yatırımların muhasebeleştirilmesi ve raporlanma esaslarının belirlenmesidir.şirketin İştiraki yoktur Kur Değişiminin Etkileri Şirket, yabancı para cinsinden yapılan işlemleri TL ye çevirirken işlem tarihinde geçerli olan ilgili kurları esas almaktadır. Bilançoda yer alan yabancı para birimi cinsinden parasal varlıklar ve borçlar bilanço tarihindeki döviz kurları kullanılarak TL ye çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan işlemlerin veya parasal kalemlerin TL ye çevrilmesinden doğan kur farkı gider veya gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Makul değerleri ile gösterilen yabancı para birimi cinsindeki parasal olmayan varlıklar ve borçlar makul değerlerinin belirlendiği günün kurundan TL ye çevrilmektedir. Fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu bir ülkenin para birimi olmayan bağlı ortaklıkların, varlıkları, yükümlülükleri ve dönemin mali tablolara alınmış gelir ve gideri sonucunda oluşanlar hariç özsermaye kalemleri bilanço tarihi itibariyle oluşan kapanış kurları üzerinden TL ye dönüştürülür. Dönem içinde mali tablolara alınan gelir ve giderler de işlem tarihindeki kurlar esas alınarak TL ye dönüştürülür Hisse Başına Kazanç Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net dönem karının ilgili dönem içerisinde piyasada mevcut bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. Türkiye de şirketler, mevcut hissedarlarına birikmiş karlarından ve özsermaye enflasyon düzeltme farklarından, sermayedeki payları oranında hisse dağıtarak (bedelsiz hisse) sermayelerini arttırabilirler. Bu tip bedelsiz hisse dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmaktadır. 15

16 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kar a ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar, önemli olması durumunda, finansal tablo dipnotlarında açıklanmıştır Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler Şirket Yönetimi geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların Şirketden çıkmasının muhtemel olduğu ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, mali tablolarda söz konusu yükümlülük tutarı kadar karşılık ayırmaktadır. Şarta bağlı yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların Şirketden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik fayda içeren kaynakların Şirketden çıkma ihtimalinin uzak olduğu durumlar hariç, finansal tablo dipnotlarında açıklanır. Ekonomik faydanın Şirkete gireceğinin muhtemel hale gelmesi halinde, koşullu varlıkla ilgili olarak finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılır. Ekonomik faydanın Şirkete gireceğinin kesine yakın hale gelmesi durumunda ise, söz konusu varlık ve bununla ilgili gelir değişikliğinin olduğu tarihte mali tablolara alınır Kiralama İşlemleri Kiralama işlemleri yoktur. 16

17 İlişkili taraflar Mali Tablolarda ve bu raporda, iştirakler, ortaklar, üst düzey idari personel ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar, ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir. Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla bazı iş ilişkilerine girilebilir. Mali tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, kilit yönetici personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması yoktur Devlet Teşvik ve Yardımları Maliyetlere ilişkin devlet bağışları, karşılayacakları maliyetlerle eşleştikleri ilgili dönemler boyunca tutarlı bir şekilde gelir olarak muhasebeleştirilir. Şirketin maliyetlere ilişkin devlet teşvik ve yardımları yoktur. Sadece T. C. Merkez Bankası ndan alınan tarım ürünleri destekleme primi vardır, tutarı ilgili dipnotta açıklanmıştır Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler Dönem karı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenmiş vergiyi içermektedir. Cari dönem yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü içermektedir. Ertelenmiş vergi borcu veya alacağı varlıkların ve borçların mali tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş verginin hesaplanmasında yürürlükte olan vergi oranları kullanılmaktadır. Başlıca geçici farklar, gelir ve giderlerin mali tablolardaki ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden ve maddi duran varlıklar ile ilgili aktifleşme ve amortisman farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Ertelenmiş vergi borcu veya alacağı, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında mali tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenmiş vergi alacağı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanmasının olası olduğu durumlarda ayrılır. Bu alacaktan artık yararlanılamayacağı anlaşıldığı oranda ilgili aktiften silinir. 17

18 Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir Çalışanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem Tazminatları Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları bilanço tarihi itibariyle geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarları bugünkü net değerine göre hesaplanarak ilişikteki mali tablolarda yansıtılmıştır Emeklilik Planları Şirketin emeklilik planlaması bulunmamaktadır Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları Şirket, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Şirket in faaliyet alanına giren konulardan kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Şirket Şirket faaliyetlerine ilişkin nakit akımlarını, net kar/zararın, gayri nakdi işlemlerin, geçmiş ya da gelecek işlemlerle ilgili nakit giriş ve çıkışları tahakkuklarının veya ertelemelerinin ve yatırım veya finansman ile ilgili nakit akımlarına ilişkin gelir veya gider kalemlerinin etkilerine göre düzeltildiği dolaylı yönteme göre gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket in yatırım faaliyetlerinde (maddi ve maddi olmayan varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit akım tablosundaki, nakit ve nakit benzeri değerler, kasa, alınan çekler, banka mevduatları ile diğer hazır değerler bakiyesinden faizsiz spot kredilere ait bakiyenin çıkartılması suretiyle bulunur Giderler Giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. Satışların maliyeti ve faaliyet giderleri ilgili giderlerin oluştuğu anda kaydedilirler. Şirket kiralaması kapsamında yapılan kira ödemeleri, kiralama süresince, eşit tutarlarda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır Ticari Alacaklar Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı ticari alacaklar, iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Şirketin, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlarda dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. 18

19 Ticari ve Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari borçlar, orijinal fatura değerinden kayda alınan borçların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının iskonto edilmiş değeri üzerinden mali tablolarda gösterilmiştir Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları Mali Tabloların hazırlanması, Şirket Yönetimi nin muhasebe politikalarının uygulanmasını ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider kalemlerini etkileyecek bir takım değerlendirme, tahmin ve varsayımlar yapmasını gerektirir. Ancak fiili rakamlar yapılan tahminlerden farklı gerçekleşebilir. Tahmin ve varsayımlar belirli aralıklarla gözden geçirilir. Muhasebe tahminlerindeki değişikliklerden kaynaklanan etkiler, cari dönemde veya bu tahminden etkilenebilecek ileriki dönemlerde dikkate alınır. Koşullu varlık ve yükümlülüklerle ilgili tahmin, belirsizlik ve önemli değerlendirmelere ilişkin bilgiler Not 22 de verilmiştir. Şüpheli alacaklar, amortismana tabi varlıkların gelecekteki ekonomik faydalarının tahmini tüketim tutarları ve ekonomik ömürleri ile ilgili muhasebe tahmin ve değerlendirmelerinin detaylı analizi aşağıda verilmiştir. Şirket in muhasebe politikalarının uygulanmasıyla ilgili önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları aşağıda özetlenmiştir. Şüpheli ticari alacak karşılığı Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki değer düşüklüğü kaybı, Şirket Yönetimi nin ticari alacaklar tutarının hacmi, geçmiş deneyimler ve genel ekonomik koşullar ile ilgili değerlendirmesine dayanmaktadır. Varlıkların faydalı ömürleri Şirket in varlıklarının faydalı ekonomik ömürleri, varlığın iktisap tarihinde Şirket Yönetim i tarafından belirlenir ve düzenli olarak gözden geçirilir. Şirket, bir varlığın faydalı ömrünü o varlığın tahmini faydasını göz önünde bulundurarak belirler. Bu değerlendirme, Şirket in benzer varlıklarla ilgili deneyimlerine dayanır. Bir varlığın faydalı ömrü belirlenirken, Şirket ayrıca piyasadaki değişimler veya gelişmeler sonucu varlıkların teknik ve/veya ticari olarak kullanılamaz hale gelmesi durumunu da gözönünde bulundurur. Lisans ın faydalı ömrü ise Lisans sözleşmesinin geçerlilik süresine bağlıdır. NOT 3 ŞİRKET BİRLEŞMELERİ Yoktur. NOT 4 İŞ ORTAKLIKLARI Yoktur. NOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Yoktur. 19

20 NOT 6 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Kasalar 1.006, ,52 Bankalar , ,46 Toplam , ,98 NOT 7 FİNANSAL YATIRIMLAR YOKTUR. NOT 8 FİNANSAL BORÇLAR Banka Kredileri , ,00 Kısa Vadeli Banka Kredileri Toplamı , ,00 NOT 9 DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER YOKTUR. NOT 10 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR Alıcılar , ,72 İlişkili Taraf , ,61 Alacak Senetleri ,00 0,00 Ticari Alacaklar Reeskontu ( ,59) ( ,97) Şüpheli Ticari Alacaklar , ,72 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ( ,72) ( ,72) Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Toplamı , ,36 Satıcılar , ,54 İlişkili Taraflar , ,87 Borç Reeskontu ( ,31) ( ,14) Diğer Ticari Borçlar , ,41 Kısa Vadeli Ticari Borçlar Toplamı , ,68 20

21 NOT 11 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR Diğer Alacaklar , ,49 Şüpheli Alacaklar 9.962, ,14 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (9.962,14) (9.962,14) Kısa Vadeli Diğer Alacaklar Toplamı , ,49 Verilen Depozito Ve Teminatlar 1.906, ,85 Uzun Vadeli Diğer Alacaklar Toplamı 1.906, ,85 İlişkili Taraflara Temettü Borcu 690,42 690,42 Personele Borçlar , ,17 Kısa Vadeli Diğer Borçlar Toplamı , ,59 NOT 12 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR Yoktur. NOT 13 STOKLAR İlk Madde ve Malzeme , ,77 Yarı Mamul , ,30 Mamul 5.399, ,82 Ticari Mallar , ,47 Toplam , ,36 NOT 14 CANLI VARLIKLAR Yoktur. NOT 15 DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR Yoktur. NOT 16 ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR Yoktur. NOT 17 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER Yoktur. 21

22 NOT 18 MADDİ DURAN VARLIKLAR Açıklama Girişler Çıkışlar Arazi ve Arsalar , ,94 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , , ,17 Binalar , , ,38 Makine, Tesis ve Cihazlar , , , ,49 Taşıt Araçları , , , ,58 Döşeme ve Demirbaşlar , , ,05 Diğer Maddi Duran Varlıklar Yapılmakta Olan Yatırımlar , ,32 Toplam Maliyet Bedeli , , , ,93 Birikmiş Amortismanlar (-) ( ,12) ( ,60) ( ,73) ( ,99) Net Defter Değeri , ,94 Açıklama Girişler Çıkışlar Arazi ve Arsalar , ,94 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , , ,75 Binalar , , ,38 Makine, Tesis ve Cihazlar , , , ,02 Taşıt Araçları , ,58 Döşeme ve Demirbaşlar , , ,75 Diğer Maddi Duran Varlıklar Yapılmakta Olan Yatırımlar , , ,45 Toplam Maliyet Bedeli , ,81 (6.400,00) ,87 Birikmiş Amortismanlar (-) ( ,99) ( ,48) 2.493,33 ( ,14) Net Defter Değeri , ,73 Aktife kayıtlı maddi duran varlıklar ,00 TL e sigortalanmıştır. 22

23 NOT 19 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Açıklama Girişler Çıkışlar Haklar Özel Maliyetler , , ,07 Diğer Maddi Olmayan Varlıklar , ,70 Toplam , , ,77 Birikmiş Amortismanlar (-) ( ,92) (56.769,29) - ( ,21) Net Defter Değeri , ,56 Açıklama Girişler Çıkışlar Haklar Özel Maliyetler , ,07 Diğer Maddi Olmayan Varlıklar , ,70 Toplam , ,77 Birikmiş Amortismanlar (-) ( ,21) (88.529,71) - ( ,92) Net Defter Değeri , ,85 NOT 20 ŞEREFİYE Yoktur. NOT 21 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI İşletmenin cari dönemde Merkez Bankası ndan aldığı tarım ürünleri destekleme prim geliri ,40 TL dir. NOT 22 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 1- Teminatlar: Verilen Teminat Mektupları; Konusu Tutar Cinsi Açıklama Teminat Mektubu ,00 TL TEDAŞ Teminat Mektubu ,00 TL OMV GAZ VE ENR. SATIŞ A.Ş. Teminat Mektubu ,00 TL OMV GAZ VE ENR. SATIŞ A.Ş. Teminat Mektubu ,00 TL ANT TEKNİK CİH. PAZ. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Alınan Teminat Mektupları; Konusu Tutar Cinsi Açıklama Teminat Mektubu ,00 TL GLOBAL END. LAB. TEST CİH. SAN. TİC. LTD.ŞTİ 23

24 2- Taahhütler: İşletmenin satıcı firmalara ciro etmiş olduğu çeklerden dolayı ,11 TL yükümlülüğü bulunmaktadır. Alacaklar için önceki dönemlerde ,00 TL ipotek alınmıştır. 3- Teminat senetleri: İşletmenin alıcı firmalara 2010 yılında vermiş bulunduğu ,00 Euro ve ,00 TL tutarında teminat senedi mevcuttur. 4- Kefaletler: Konusu Tutar Cinsi Açıklama Kefalet ,00 EURO AGE İNŞ. VE TİC. A.Ş. Kefalet ,00 TL AGE İNŞ. VE TİC. A.Ş. Kefalet 8.000,00 TL FETAŞ FETHİYE ENRJ. A.Ş. Kefalet ,00 FRF AGE İNŞ. VE TİC. A.Ş. Kefalet ,00 USD AGE İNŞ. VE TİC. A.Ş. Kefalet ,00 USD FETAŞ FETHİYE ENRJ. A.Ş. Kefalet ,00 USD AGE DENİZLİ DOĞALGAZ ELTK.ÜRT. A.Ş. Kefalet ,00 TL AGE İNŞ. VE TİC. A.Ş. Kefalet ,12 EURO AGE İNŞ. VE TİC. A.Ş. Kefalet ,00 USD AGE İNŞ. VE TİC. A.Ş. Kefalet ,00 USD AGE İNŞ. VE TİC. A.Ş. Kefalet ,00 TL AGE İNŞ. VE TİC. A.Ş. Kefalet ,00 TL AGE ELK. EN. TOPTAN SATIŞ A.Ş. Kefalet ,00 TL AGE İNŞ. VE TİC. A.Ş. Kefalet ,00 USD AGE İNŞ. VE TİC. A.Ş. Kefalet ,00 TL AGE İNŞ. VE TİC. A.Ş. Kefalet ,00 EURO AGE İNŞ. VE TİC. A.Ş. Kefalet ,00 USD AGE İNŞ. VE TİC. A.Ş. Kefalet ,00 TL AGE İNŞ. VE TİC. A.Ş. Kefalet ,00 TL TÜM ENERJİ VE TİC. A.Ş. 5- Şirketin davacı olduğu ve devam etmekte olan davalar; Şirketin önceki dönemlerden devreden şüpheli alacaklarla ilgili davaları devam etmektedir. NOT 23 TAAHHÜTLER Yoktur. 24

25 NOT 24 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR Türkiye de mevcut kanunlar çerçevesinde, Şirket te bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden veya erkekler için 25 kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran ya da emekli olan personele kıdem tazminatı ödemesi yapılmak zorundadır. Kıdem tazminatı tavanı tarihi itibariyle 3.033,98 TL; tarihi itibariyle ise 2.731,85 TL dır. Bu durumda anılan dönemlerdeki kıdem tazminatı hesaplaması aşağıdaki şekildedir Açılış Bakiyesi , ,19 Dönem Gideri , ,77 Ödenen Kıdem Tazminat , ,02 Kapanış Bakiyesi , ,94 NOT 25 EMEKLİLİK PLANLARI Yoktur. NOT 26 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Verilen Sipariş Avansları , ,51 Gelecek Aylara Ait Giderler , ,20 Devreden KDV , ,71 Diğer KDV 5.443,42 - Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 2.636,09 286,24 İş Avansları 3.121,02 511,84 Kısa Vadeli Diğer Varlıklar Toplamı , ,50 Alınan Sipariş Avansları ,45 853,04 Ödenecek Vergi ve Fonlar , ,07 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , ,63 Gider Tahakkukları , ,03 Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler Toplamı , ,77 25

26 NOT 27 ÖZKAYNAKLAR Sermaye/Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Adı Soyadı / Unvanı Pay (%) Pay (%) ATİLLA ÖNEN , ,03 ÇİLER ÖNEN , ,54 AYŞE DEFNE ÖNEN , ,40 ÇİÇEK ÇINAR ÖNEN , ,40 SELAHATTİN ÖNEN , ,40 BEHİÇ KÜPELİ , F. ARMAĞAN KÜPELİ , İHSAN ÖNEN , NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ 327 0, ,01 DİĞER , ,22 Toplam Sermaye Hisse Senetleri İhraç Primleri Yoktur Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu Yoktur Kar Yedekleri Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin %20 sine ulaşıncaya kadar yasal dönem karının %5 i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler, kar dağıtımı yapıldığı durumlarda Şirket sermayesinin %5 ini aşan tüm nakit kar payı dağıtımlarının 1/10 u oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50 sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler. Şirket in kar yedekleri ve tarihleri itibariyle ,00 TL olup, bu tutarlar önceki yıllar karlarından ayrılan birinci tertip yedek akçelerden oluşmaktadır. 26

27 27.5. Geçmiş Yıl Kar/Zararları Birikmiş zarar hesaplaması aşağıdaki şekildedir Açılış Bakiyesi : ( ,30) ( ,10) UFRS Dönüşüm Farkı Zararı: - - UFRS Dönüşüm Farkı Karı : - - Önceki Yıl Karı/Zararı : (67.815,05) ,80 Kapanış Bakiyesi : ( ,35) ( ,30) Azınlık Payları Yoktur. NOT 28 SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ Yurtiçi Satışlar , ,70 Yurtdışı Satışlar , ,00 Diğer Gelirler , ,16 Satıştan İadeler (14.173,40) ( ,24) Satış İskontaları (262,50) - Diğer İndirimler (42.671,34) (9.977,48) Net Satışlar , ,14 Satılan Mamul Maliyeti ( ,55) ( ,08) Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( ,90) ( ,54) Satışların Maliyeti ( ,45) ( ,62) Açıklama; satılan mamul maliyeti içerisinde ,39 TL direk ilk madde ve malzeme gideri, ,80 TL işçilik gideri, ,20 TL genel üretim gideri, ,20 TL yarı mamul kullanımı bulunmaktadır. Genel üretim giderlerinden satışların maliyetine aktarılan amortisman gideri ise ,28 TL dir. NOT 29 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri ( ,05) ( ,40) Genel Yönetim Giderleri ( ,53) ( ,73) Faaliyet Giderleri Toplamı ( ,58) ( ,13) 27

28 NOT 30 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER Personel Ücret Giderleri ( ,90) ( ,42) Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ( ,86) ( ,84) Çeşitli Giderler ( ,05) ( ,73) Finansal Giderler - (62,06) Vergi, Resim ve Harçlar (46,10) - İhracat Giderleri ( ,88) ( ,78) Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (12.868,26) (1.008,57) Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Toplamı ( ,05) ( ,40) Ücret Giderleri ( ,53) ( ,93) Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ( ,23) ( ,08) Çeşitli Giderler (73.742,54) (57.639,30) Vergi, Resim ve Harçlar (21.295,50) (5.524,98) Amortismanlar ( ,39) (77.438,68) Banka giderleri (26.514,15) (20.942,58) Kıdem Tazminatı ( ,68) (32.859,77) Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (5.473,51) (8.831,41) Genel Yönetim Giderleri Toplamı ( ,53) ( ,73) NOT 31 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE GİDERLER Faiz Gelirleri ,39 Konusu Kalmayan Karşılıklar ,00 Kambiyo Karları ,13 Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,60 Reeskont Faiz Geliri , ,54 Önceki Dönem Gelir ve Karları ,95 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar , ,71 Diğer Faaliyetlerden Gelir Ve Karlar , ,32 Kambiyo Zararları - ( ,78) Reeskont Faiz Gideri ( ,73) ( ,85) Önceki Dönem Gider ve Zararları (96.099,86) (14.857,26) Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar ( ,67) ( ,16) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar ( ,47) ( ,80) Diğer Faaliyetlerden Gider Ve Zararlar ( ,73) ( ,85) 28

29 VE TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR NOT 32 FİNANSAL GELİRLER Faiz Gelirleri , ,39 Kambiyo Karları , ,13 Finansal Gelirler , ,32 NOT 33 FİNANSAL GİDERLER Finansman Giderleri ( ,89) ( ,04) Kambiyo Zararları ( ,87) - Kısa Vadeli Finansman Giderleri Toplamı ( ,76) ( ,04) NOT 34 SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER Yoktur. NOT 35 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Şirket, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve yasal mali tabloları arasındaki farklı değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, UFRS ve vergi kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır. Maddi varlıkların yeniden değerlenmesinden kaynaklanan kayıtlı değerdeki değişiklikten dolayı hesaplanan ertelenen vergi ise doğrudan özsermaye grubu ile ilişkilendirilir. Gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi alacağı ve yükümlülüğü için uygulanacak oran %20 dir. Ertelenmiş vergi ve dönemleri için aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. Geçici Gelir / (Gider) Farkları Amortisman Farkı - (62.196,40) Kur Farkı - (68.440,40) Senet Reeskontu ( ,31) (1.435,70) Kıdem Tazminatı (45.557,96) ( ,00) Kullanılan Geçmiş Yıl Zararı ( ,87) ( ,65) Ertelenmiş Vergi Borcu Matrahı ( ,14) ( ,15) Kıdem Tazminatları , ,75 Senet Reeskontu ,59 - Amortisman Farkı ,70 Kur Farkı ,05 Stoklar ,09 - Geçmiş Yıllar Zararları - - Ertelenmiş Vergi Alacağı Matrahı , ,80 Ertelenmiş Vergi Alacağı / Borcu Matrahı (net) ( ,80) ( ,35) Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) ( ,16) ( ,87) 29

30 HAZİRAN 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

30 HAZİRAN 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RODRİGO TEKSTİL TURİZM İNŞAAT GIDA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RODRİGO TEKSTİL TURİZM

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ 3 31.12.2008 TARİHLİ BİLANÇO 4-5

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. Yönetim

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNA; Kartonsan Karton Sanayi

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Bosch Fren Sistemleri

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İhlas Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu na, İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Aralık 2009 itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Gelir tablosu 5 Kapsamlı

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

PENGUEN GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU PENGUEN GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETÇĐ RAPORU Penguen Gıda

Detaylı

EAE ELEKTRİK ASANSÖR ENDÜSTRİSİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EAE ELEKTRİK ASANSÖR ENDÜSTRİSİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EAE ELEKTRİK ASANSÖR ENDÜSTRİSİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Celil Ağa İş

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01. 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01. 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01. 31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 01.01.-31.12.2008 HESAP

Detaylı

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NA Giriş ÇEMAŞ

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU nin 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2010 VE 2009 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU... 1-2 BİLANÇOLAR... 3-4 GELİR TABLOLARI... 5 ÖZSERMAYE

Detaylı

BEŞĐKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ

BEŞĐKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ BEŞĐKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MAYIS 2011 TARĐHĐNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĐDE FĐNANSAL TABLOLAR VE DĐPNOTLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇĐ ĐNCELEME RAPORU Beşiktaş Futbol Yatırımları

Detaylı

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2011 31.12.2011 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu nin 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine ait Bağımsız

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET AŞ FAALİYET ALANI : YATAK,YORGAN,EV TEKSTİLİ VE MOBİLYA İMALATI

ŞİRKET PROFİLİ TİCARET ÜNVANI : YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET AŞ FAALİYET ALANI : YATAK,YORGAN,EV TEKSTİLİ VE MOBİLYA İMALATI YATAŞ 2007 FAALİYET RAPORU 2 ŞİRKET PROFİLİ Yataş AŞ TİCARET ÜNVANI : YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET AŞ KURULUŞ TARİHİ : 09.09.1987 FAALİYET ALANI : YATAK,YORGAN,EV TEKSTİLİ VE MOBİLYA İMALATI MERKEZ

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU 01 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 2-3 GELİR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 5 NAKİT AKIM TABLOSU... 6 MALİ TABLOLARA

Detaylı

PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR 1 OCAK- 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4-5 ARA DÖNEM MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR...

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2008 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ: XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2008-31.12.2008 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR, DİPNOTLARI VE

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu na Giriş EVG Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) nin

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİA.Ş. 1 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU

PENGUEN GIDA SANAYİA.Ş. 1 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 ARALIK TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Tat Konserve Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu na Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin ve bağlı ortaklığının (hep birlikte

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 1-GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı : GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. Dönem İçinde Görev Alan : A) YÖNETİM KURULU ADI

Detaylı

UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (USAŞ) 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOT AÇIKLAMALARI

UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (USAŞ) 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOT AÇIKLAMALARI UÇAK SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ (USAŞ) 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLO VE DİPNOT AÇIKLAMALARI UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30.09.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 1-GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.12.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.Ticaret Sicil Numarası : 262909 4.Merkez Adresi : Teşvikiye Cad.No 17/9 İkbal İş :Merkezi

Detaylı

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı