SU ÜRÜNLERİ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI Emine Çiğdem Kemahlı Civaner İGEME Tarım Dairesi Uzmanı Gıda Yük. Müh. 2. DÜNYADA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE TİCARETİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU ÜRÜNLERİ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI Emine Çiğdem Kemahlı Civaner İGEME Tarım Dairesi Uzmanı Gıda Yük. Müh. 2. DÜNYADA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE TİCARETİ"

Transkript

1 SU ÜRÜNLERİ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI Emine Çiğdem Kemahlı Civaner İGEME Tarım Dairesi Uzmanı Gıda Yük. Müh. 1. ÜRÜNÜN TANIMI Su Ür ünleri: Denizler, iç sular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii ve suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünlerdir. 2. DÜNYADA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE TİCARETİ 2.1. Dünyada Su Ür ünleri Üretimi Dünyada avlanan balık miktarı 2002 yılında 133 milyon ton olup, 2003 yılında ise yaklaşık % 1 oranında bir düşüş kaydedilmiştir. Gıda amaçlı üretilen su ürünleri miktarı 2002 yılı verileri itibari ile 103 milyon tondur. Dünyada kişi başına düşen balık tüketimi ise 16.3 kg.dır. Çin dışındaki ülkeler dikkate alındığında nüfusun artış hızı balık üretiminden daha hızlı artmıştır. Avrupa kıtasındaki en büyük üretici olan Norveç ise dünya üretiminde onuncu sırada yer almaktadır. Dünya üretiminde, gelişmiş ülkelerin üretimi 31 milyon ton iken gelişmekte olan ülkelerin üretimi 98 milyon ton düzeyinde olmuştur. Diğer bir ifadeyle dünya üretiminin %75'i gelişmekte olan ülkeler tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye dünya üretiminde 35. sırada yer almıştır. Tablo 1: Dünya Su Ür ünleri Üretimi Toplam Avlanan Balık Üretim(mt) Yıl 1999 Yıl 2000 Yıl 2001 Pay (% ) Değişim (2000/2001) % Dünya Çin ,3 2,3 1

2 Peru ,8 25 Hindistan ,8 Japonya ,7 4 ABD ,6 4,5 Endonezya ,3 2,8 Şili ,7 7 Rusya ,1 8,1 Tayland ,7 Norveç ,7 0,3 Filipinler ,4 Kore ,9 6,3 Vietnam ,7 2,9 İzlanda ,7 0,1 Bangladeş ,4 1,5 Danimarka ,3 1,6 Meksika ,2 7,8 İspanya ,2 8,4 Malezya ,2 3,3 Myanmar 1,010, ,1 10,2 Kanada ,6 Kaynak: FAO Trade Statistics 2.2 Dünya Su Ür ünleri Ticareti Dünyada, son yıllarda su ürünleri ticareti ivme alarak artış göstermektedir. Bu artış ise; başta akua kültür olmak üzere üretimdeki ve de talepteki artıştan kaynaklanmaktadır. Su ürünleri (balık, balık unu, balık yağı ihracatı toplamı) uluslararası alanda en çok ticareti yapılan gıda maddesidir. 1976'da 7 milyar $ düzeyinde iken, 2001 yılında yaklaşık olarak 60 milyar dolar değerinde ürün dünya ticaretine konu olmuştur. Anılan değer dünya üretiminin değerce yaklaşık % 37 sine karşılık gelmekte olup 2001 yılında sadece avlanan balıkların 20 milyar dolar civarında bir ticaret hacmi söz konusu olmuştur. Su ürünleri ticaretine ilişkin olarak 2001 yılında 194 ülke ihracat yaparken, 199 ülke de ithalat yapmıştır. Türkiye dünya ithalatında 87.sırada dünya ihracatında ise 63.sırada yer almaktadır. Tablo yılı Dünya Balık ve Su Ürünleri Toplam İhracatı (Değer 1000 Amerikan Doları) Toplam Avlanan Balık İhracatı Dünya Çin

3 Tayland Norveç A.B.D Kanada Danimarka Şili İspanya Vietnam Endonezya Rusya Hollanda İngiltere İzlanda Hindistan Kore Peru Almanya Fransa Arjantin Kaynak: FAO Trade Statistics Dünyada avlanan balığın sadece %25 i taze balık olarak pazarlanmakta, kalan %75 i işlenmektedir. Kalan bu %75 oranındaki bölümün ise % 40 ı balık unu ve balık yağı üretiminde kullanılırken %60 ı insan tüketimine uygun olarak işlenmektedir. Son on yıldır balık unu üretiminin miktarında önemli bir değişiklik olmamıştır. Toplam avlanan balığın yaklaşık %30 u balık ununa işlenmektedir. Toplam balık ihracatı (balık unu ve yağı dahil) dikkate alındığında ise 2001 yılında 55,9 milyar dolara çıkmıştır. Gıda olarak tüketilmeye uygun balık üretiminin %37 si uluslararası ticarete konu olmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler, dünya balık ticaretinde %50 pay alarak su ürünleri ticaretinde aktif rol oynamaktadırlar yılı Dünya Balık ve Su Ür ünleri Toplam İthalatı (Değer: 1000 Amerikan Doları) Toplam Avlanan Balık İthalatı Dünya Japonya ABD Çin İspanya Fransa

4 İtalya Almanya İngiltere Danimarka Kore Kanada Hollanda Belçika Tayland Portekiz İsveç Norveç Avustralya Singapur Polonya Kaynak: FAO Trade Statistics Gelişmekte olan ülkelerin, bu ürün grubundaki ithalatı 1976 da 1 milyar $ iken 2000 yılında 10 milyar dolar daha yükselmiştir. Gıda olarak tüketime sunulan balık arzı 2002 de 60 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, söz konusu miktar 1960 lardaki 30 milyon ton ile karşılaştırıldığında önemli bir artış kaydedildiği görülmektedir yılı itibariyle, gelişmiş ülkeler, su ürünleri ithalatının değerce %82'sini gerçekleştirmişlerdir. Japonya su ürünlerinin en önemli alıcısı durumundadır. Dünya ithalatının %22,6'sı bu ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. ABD ise dünyadaki dördüncü ihracatçı ülke ve ikinci önemli ithalatçı durumundadır. Tayland, Çin ve Norveç ise dünya su ürünleri ihracatında değer itibariyle en önde gelen ülkelerdir. AB'nin ise balık ihtiyacını karşılamada dışa bağımlılığı artmıştır ve değer olarak dünya ithalatından aldığı pay %34,5 olmuştur. Ancak ithalatının yarısı Topluluk içi ticaretten kaynaklanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin su ürünleri ticaretinde verdikleri ticaret fazlası ise giderek artmaktadır. Ürünler bazında incelendiğinde karides en çok ticareti yapılan su ürünü olup, bu ürün uluslararası ticaretten değer olarak %20 pay almaktadır. Söz konusu pay dünya üretimi ve üretim desenindeki değişimlere rağmen son 20 yıldır sabit kalmıştır. Dünya ticaretinden dip balıkları %12, ton balığı (orkinos) %9, somon ise %7 pay almıştır. 3. TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE TİCARETİ 4

5 3.1. Üretim Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili doğal gölleri ve akarsuları ile zengin su kaynaklarına sahip bir ülkedir. Ülkemizde doğal ve yapay su ür ünleri üretim alanı 26 milyon hektarın üzerinde olup, bu alanlar birbirinden far klı ekolojik özelliklere sahiptir. Tablo 3.1. Tür kiye nin Su Ür ünleri Üretim Alanlar ı Üretim Alanı Yüzölçümü (Milyon ha.) Sayı Karadeniz, Ege, Akdeniz, 24,6 4 Marmara Doğal Göller 1, Baraj gölleri 0, Göletler 0, Akarsular 0,20 33 TOPLAM 26,15 Söz konusu üretim alanı mevcut tarım alanlarına yakın, orman alanlarından ise daha fazla bir büyüklüğü ifade etmektedir. Ancak, bu alanın büyüklüğüne karşın sektörün milli ekonomiye katkısı yeterli düzeye ulaşamamıştır. Su ürünleri sektörünün GSYİH dan aldığı pay %0,43, tarım sektöründen aldığı pay ise %2,34 oranındadır yılı verilerine göre Türkiye nin toplam su ürünleri üretimi ton olmuştur. Tablo 3.2. Yetişme Şekli ve Yetişme ortamına Göre Tür kiye Su Ürünleri Üretimi (Ton) Avcılık Yetiştiricilik Yıllar Deniz % İç su % Miktar % Toplam , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 , , , , , , , , , , , , , , , Kaynak:Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı Bu tablodan da görüldüğü üzere 2002 yılı verileri itibariyle doğal avlanma ile su ürünleri üretimimizin %90,3'ü sağlanırken, kültür balıkçılığının su ürünleri üretimine katkısı %9,7 düzeyinde olmuştur Türkiye'de Avcılığa Dayalı Üretim Denizler de Avcılık 2002 yılı verilerine göre Türkiye'de su ürünleri üretiminin miktarca %83,3 oranındaki bölümü avcılığa dayalı olarak denizlerden elde edilmekte olup, bu ürünlerin toplam su ürünleri üretiminden değerce aldıkları pay %67 dir. Türkiye toplam su ürünleri üretiminden avlanan deniz balıkları miktarca %78 oranında pay alırken, balık dışındaki deniz ürünlerinin üretimden aldıkları payı %5 düzeyindedir. Karadeniz, ülkemizi çevreleyen dört deniz arasında doğal üretimin (avlanma) en yüksek olduğu deniz olup, toplam su ürünleri üretiminin miktarca %51'i buradan sağlanmaktadır. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesi deniz balığı avcılığının miktarca en çok yapıldığı bölgemizdir. Akdeniz de yaklaşık 500 tür balık bulunmakta olup, kuzey bölgelere gittikçe tür sayısında azalma görülmekte ve Karadeniz de bu sayı 247 ye kadar düşmektedir. Ancak ticari olarak ülkemizde 100 dolayında tür avlanmaktadır. Deniz balıkları içerisinde ülkemizde miktarca en çok avlanan tür hamsidir ve 2002 yılı itibariyle toplam ton olan deniz balığı üretiminin tonunu hamsi oluşturmuş ve toplam deniz balığı üretiminden %71 oranında pay almıştır. Lüfer, İstavrit, Kefal, Bakalorya (Berlam), Mezgit ve Sardalye miktarca en çok avlanan diğer deniz balıklarıdır. 6

7 Tablo 3.3. YILLAR İTİBARİYLE DENİZ BALIKLARI ÜRETİMİNİN TÜRLERE GÖRE DAĞILIMI (TON) TÜR ADI HAMSİ LÜFER İSTAVRİT(KARAGÖZ) KEFAL BAKOLAORYA BERLAM MEZGİT SARDALYA İSTAVRİT(KRAÇ) PALAMUT TORİK BARBUNYA ORKİNOZ ÇAÇA KOLYOZ TEKİR KÜPEZ İZMARİT TIRSİ LEVREK ÇİPURA KÖPEK DİL PİSİ İSPAROZ GÜMÜŞ USKUMRU ZARGANA KALKAN MERCAN KILIÇ VATOZ AKYA MIRMIR KIRLANGIÇ İSKORPİT SARPA İSKARMOZ KARAGÖZ KAYABALIĞI MELANURYA HANİ ZURNA FANGRİ SİNAGRİT ORFOZ MİNEKOP SARIAĞIZ TRANÇA

8 DÜLGER AVCI SARIGÖZ İŞKİNE LİPSÖZ KELER GELİNCİK GRENYÜZ TORİK DİĞER TOPLAM Kaynak: Su Ürünleri İstatistikleri DİE 2002 Balıklar dışındaki diğer önemli deniz ürünlerimiz içerisinde ise kum midyesi (Akivades) karides, deniz salyangozu, denizanası en çok avlanan türlerdir. Tablo 3.4. YILLAR İTİBARİYLE DİĞER DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN TÜRLERE GÖRE DAĞILIMI(TON) TÜR ADI AHTAPOT AKİVADES(KUM MİD) AYNA BÖCEK ÇAĞANOZ ÇALPARA DENİZANASI DENİZ SALYANGOZU İSTAKOZ İSTİRİDYE KALAMERYA KARİDES MİDYE MÜREKKEP BALIĞI PAVURYA SÜNGER TARAK YENGEÇ DİĞER TOPLAM

9 Şekil Yılında İç su Ür ünleri Ür etim Miktarlarının Bölgelere Göre Yüzde Dağılımı %6 %5 %3 %12 %13 %16 %45 Doğu Anadolu İç Anadolu Akdeniz Marmara Karadeniz Ege Güneydoğu A nadolu İç Su Ür ünleri Varlığı Türkiye'de iç su ürünleri üretimi yıllara göre bin ton arasında değişmektedir. Toplam su ürünleri üretiminden %10 oranında pay alan bu ürün grubunda toplam ton olan üretimin tonu Doğu Anadolu bölgesinden elde edilmekte olup, bu oran ülkemiz toplam iç su üretiminin %45 'ine karşılık gelmektedir. İç su üretimimizin türlere göre dağılımına bakıldığında toplam ton iç su ürünleri üretimin tonunu inci kefalı, tonunu ise sazan üretiminin oluşturduğu görülmektedir. Bu iki ürünün toplam üretim miktarından aldığı pay ise % 65 düzeyindedir. Salyangoz, kerevit, levrek, gümüş balığı ve yayın balığı diğer önemli iç su ürünleridir. Şekil Yılı İç su Ür ünleri Üretimi 9

10 35% 17% 2% 4% 4% 4% 4% 30% Yayın Gümüş Levrek Kerevit Salyangoz Sazan İnci Kefali Diğer Tablo Yılı İç Ürünleri Üretimi Miktar:Ton İnci Kefali Sazan Salyangoz Kerevit Levrek Gümüş Yayın 987 Siraz 918 Kurbağa 898 Kadife 800 Kefal 659 Kara Balık 495 Alabalık 352 Kızıl Kanat 240 Turna 217 Çapak 198 Yılan 147 Kaya Balık 85 Akbalık 73 Gökçe 39 Diğer TOPLAM Kültür Balıkçılığı Kültür balıkçılığı açısından yıl1arı arasındaki 10 yıllık dönem incelendiğinde ülkemizde anılan ürün grubunun üretiminde çok hızlı bir artış yaşandığı görülmektedir. İncelendiğinde 1988 de kültür balıkçılığının su ürünleri üretiminden aldığı pay %0,6 iken bu pay

11 yılında %9,7 düzeyine çıkmış bulunmaktadır. Aslında ülkemizdeki kültür balığı üretimindeki bu artış eğilimi dünyadaki eğilimle de benzeşmektedir. Şekil 3.3. Yetiştiricilik Üretim Miktarlarının Bölgelere Göre Yüzde Dağılımı % 2 % 9 Ege % 9 Marmara % 1 K aradeniz % 5 3 G üney doğu A nadolu % 1 5 Doğu A nadolu % 1 1 İç A nadolu A kdeniz Ülkemizdeki iç su ürünleri yetiştiricilik işletmelerine bakıldığında 2002 yılı itibariyle 955 adet alabalık işletmesi vardır ve bunların toplam kapasitesi ton/yıl dır. Sazan üretimi yapan 71 adet işletme mevcut olup, bunların toplam kapasitesi ton/yıldır. Mevcut üretim miktarına bakıldığında söz konusu işletmelerin anılan yıl itibariyle düşük kapasite ile çalıştıkları görülmektedir. Tablo Yılı Kültür Balıkçılığı Ür ünleri Üretimi Tür Miktar (Ton) Sazan 590 Alabalık (İçse) Alabalık (deniz) 846 Çipura Levrek Midye 2 Toplam Ürün türlerine göre değerlendirildiğinde iç su kültür balıkçılığında alabalık, deniz kültür balıkçılığında ise levrek ve çipura'nın üretim miktarı açısından en önemli ürünlerimiz olduğu görülmektedir. Midye üretiminin ise oldukça düşük düzeyde kaldığı görülmektedir. 11

12 5 6 % 0% 1 % 1 % 23 % 1 9 % S a za n L e v rek C ip u ra A la b a lık (d en iz ) A la b a lık (iç s u ) M id y e Şekil Yılı Kültür Balıkçılığı Ür etiminin Türlere Göre Dağılımı (Ton) 3.2. Tür kiye'nin Su Ür ünleri Dış Ticareti İhracat Ülkemizin su ürünleri sektörü ihracatı 2004 yılı itibari yaklaşık 214 milyon dolar değerinde gerçekleşmiş olup, bu sektörün ihracatında döneminde önceki yıla göre değerce %25, 2004 yılında ise % 38 oranında artış olmuştur. Türkiye nin su ürünleri ihracatının kompozisyonuna baktığımızda ihracatın büyük bir bölümünü taze soğutulmuş balıkların oluşturduğu görülmektedir yılında bu ürün grubunda 74 milyon dolar değerinde, 2004 yılında ise 95,5 milyon dolar değerinde ihracat yapılmış olup, söz konusu değer toplam su ürünleri ihracatımızın % 44 ünü oluşturmuştur. Bu grubu dondurulmuş balıklar %15 ve yumuşakçalar %12 pay ile izlemişlerdir Tablo.3.7. Tür kiye nin Su Ür ünleri İhracatı (Miktar:Kilogram, Değer : Amerikan Doları) HS ÜRÜN GRUBU M:2000 D:2000 M:2001 D:2001 M:2002 D:2002 M:2003 D: Canlı Balıklar Balık (Taze/Soğutulmuş)

13 0303 Balıklar (Dondurulmuş) Balık Filetoları Balıklar (Kuru/Tuzlu/Salamura/Tütsü) Kabuklu Hayvanlar Yumuşakçalar Ara Toplam Konserve Balık Ve Yumurtası Kons.Kabuklu Hayv.Yumuşakçalar TOPLAM Kaynak: DTM İhracatın yöneldiği pazarlara bakacak olursak; 2003 yılı itibariyle ihracatımızda İtalya miktar ve değer olarak en büyük payı alan ülke olup, bunu miktarca Yunanistan değerce İspanya izlemektedir. Fransa ve Japonya ise diğer önemli pazarlarımızdır. Avrupa Birliği (AB 15) ülkelerine olan toplam ihracatımız incelendiğinde; bu pazar içerisinde İtalya %30, İspanya %20, Yunanistan ise %17 oranında paya sahiptirler. Diğer bir ifadeyle Avrupa Birliğine olan ihracatımızın %67 si bu üç pazara yoğunlaşmış durumdadır. Su ürünleri ihracatımızın yöneldiği pazarlar her ne kadar AB ağırlıklı ise de dünyanın her bölgesine ihracat gerçekleştirilmektedir yılı verileri itibariyle Uzak Doğu pazarlarında; Japonya, Güney Kore, Tayvan, Orta Doğuda; Lübnan, Cezayir ve Ürdün, Amerika kıtasında; ABD ve Kanada ihracatımızda önde gelen pazarlar olmuşlardır. İleriki yıllarda anılan pazarların daha da iyi değerlendirilebileceği ve diğer dünya pazarlarına olan ihracatımızın da beraberinde artırılabileceği düşünülmektedir. Tablo 3.8. Tür kiye'nin Ülkelere Göre Su Ür ünleri İhracatı (HS ) Miktar (M):Kilogram, Değer (D) :Amerikan Doları ÜLKE M2000 D2000 M2001 D2001 M2002 D2002 M2003 D2003 İtalya İspanya Yunanistan Japonya Fransa Hollanda İsveç Güney Kore Belçika/Lüks Almanya Lübnan Ege Serbest Bölge A.B.D İsviçre KKTC Çın Halk Cumhur İngiltere

14 Libya Şeysel Adaları Bir. Arap Emirlik Ara Toplam TOPLAM Kaynak: DTM İthalat Türkiye nin su ürünleri ithalatında 2003 yılında bir önceki yıla göre değerce %74 oranında önemli bir artış olmuştur yılı ithalatımız dolar olup, bunun miktarca %18'i İspanya'dan gerçekleştirilmiştir. Norveç ise değerce en çok ithalatın yapıldığı ülke olup, toplam ithalatın %33'ü bu ülkeden yapılmıştır. İrlanda, İsveç, Tayvan, Moritanya 2003 yılındaki diğer önemli tedarikçi ülkeler arasında yer almışlardır. Tablo 3.9. Tür kiye'nin Ülkelere Göre Su Ür ünleri İthalatı (HS ) Miktar (M):Kilogram, Değer (D) :ABD Doları ÜLKE M:2000 D:2000 M:2001 D:2001 M:2002 D:2002 M:2003 D:2003 İspanya Norveç İrlanda Gürcistan Moritanya Fransa Hollanda Tayvan İsveç A.B.D Yunanistan İngiltere Bulgaristan Hindistan Estonya Arjantin Almanya Singapur Çin Halk Cumh Güney Kore Cum Ara Toplam TOPLAM Kaynak: DTM. 14

15 Tablo Su Ür ünleri İthalatı Miktar (M):Kilogram, Değer (D) :ABD Doları HS ÜRÜN M 2000 D 2000 M 2001 D2001 M 2002 D2002 M 2003 D Canlı Balıklar Balık (Taze/Soğutulmuş) Balıklar (Dondurulmuş) Balık Filetoları Balıklar (Kurutulmuş) Kabuklu Hayvanlar Yumuşakçalar Ara Toplam Konserve Edilmiş Balık Yumurtası Konserve Kabuk. Hayvan Ve Yumuş TOPLAM Kaynak.:DTM dönemi değerlendirildiğinde ithalatta ağırlıklı ürün grubunu dondurulmuş balıkların oluşturduğu, bunu yumuşakçaların ve balık filetolarının izlediği görülmektedir. Ürün grubu olarak, 2003 yılında Türkiye nin su ürünleri ithalatından en yüksek payı %78 ile dondurulmuş balıklar almış ve bunu yumuşakçalar ve balık filetoları izlemiştir. Sahip olduğu coğrafi yapısı ve iklim koşulları ile gerek deniz balıkçılığı ve gerekse tatlı su balıkçılığı ve kültür balıkçılığı yönünden büyük bir potansiyele sahip ülkemizde kaynakların akıllıca ve planlı kullanılması halinde uluslararası rekabet ortamında konumunu güçlendirmesi mümkün olacaktır AB PAZARI NIN TÜRKİYE İLE TİCARETİ Son 4 yıllık kümülatif veriler dikkate alındığında AB ülkelerine ihracatımızın %49 oranındaki bölümünün İtalya ve İspanya'ya yönelmiş olduğu görülmektedir. Fransa, Almanya, Belçika ise pazardaki diğer önemli alıcılarımız durumundadır. Tablo Tür kiye'nin Avr upa Birliği'ne (15) Su Ür ünleri İhracatı Miktar : (KG), Değer:(ABD Doları) Ülke Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer İtalya İspanya Yunanistan Fransa Hollanda İsveç Belçika Lüksemburg Almanya İngiltere Avusturya

16 Danimarka İrlanda Şekil Yılında AB Ülkelerine Yapılan İhracatın Ülkelere Göre Oransal Dağılımı (% ) Belçika Luksemburg % 30 % 1 % 3 % 1 % 3 % 4 % 9 % 13 İsveç Hollanda Fransa Y unanistan İspanya % 20 % 16 İtalya İngiltere A lmanya Diğer 4. AVRUPA BİRLİĞİ 4.1. Avrupa Birliği nde Üretim Dünya üretimi dikkate alındığında AB üretimi 2000 yılı itibariyle 6 7 milyon ton civarında olmuş, 2001 yılında ise bu miktar 4,5 milyon tona düşmüştür. Bu miktar dünya üretiminin %5,2 sine karşılık gelmektedir. Toplulukta toplam avlanan ürünler içinde %35 lik pay ile Danimarka başı çekmektedir. Bunu İspanya (%31), İngiltere (%20) izlemektedir. Pelajik türlerden ringa balığı, yılan balığı, çaça balığı ve uskumru Avrupa'da avlanan balığın %50 sini oluşturmaktadır. Tablo 4.1. AB(15) Balık Üretimi Toplam Balık Üretimi (Ton) Tüm Avlanma Bölgelerinde Yıl 2001 % Pay Danimarka ,8 İspanya ,3 İngiltere ,4 Fransa ,2 Hollanda ,8 İtalya ,9 İrlanda ,4 16

17 İsveç ,1 Almanya ,9 Portekiz ,5 Yunanistan ,3 Finlandiya ,7 Belçika Lüksemburg ,7 Avusturya ,06 TOPLAM Avrupa daki avlanmaya getirilen kısıtlamalardan, en çok etkilenen tür bölge açısından da büyük önemi olan morina balığı (cod ve hoddock) olmuş ve sonuçta cod un avlanan miktarında yaklaşık %20 oranında azalma olmuştur. Avrupa'da balık avcılığı ''İzin Verilen Toplam Avlanabilir Balık Miktarı''na (TAC Totally Allowable Catches) bağlı olarak yapılmaktadır yılında AB de avlanan balık miktarı bir önceki yıla göre %4 oranında azalmıştır. Bu düşüşün önümüzdeki yıllarda da devam edeceği düşünülmektedir. Çünkü AB özellikle bazı tür balıkların avlanmasına kısıtlama getirmiştir. Bu eğilim ise Avrupa Birliğine ihracat yapacak ülkelerin ihracatçıları için kuşkusuz yeni fırsatlar yaratmaktadır yılı verileri itibariyle, AB nin kültür balığı üretimi 1.7 milyon Euro değerinde gerçekleşmiştir. Bu değer, dünya toplam kültür balığı üretiminin %7 sini oluşturmaktadır. Ülkelere göre kültür balığı üretimi önemi de üretilen türler açısından farklılık göstermektedir. Gökkuşağı alabalığı, somon, midye en önemli türler olup, kültür balıkçılığında İspanya, Fransa, İtalya ve İngiltere en büyük üreticilerdir. İşlenmiş balık ve balık mamulleri üretimi ise, 1999 yılı verileri itibariyle 6,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir Tüketim ve Tüketici Eğilimleri 2001 yılı verilerine göre AB (15) nin toplam su ürünleri tüketimi 3,7 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, bu miktar kişi başına 23,4 kg tüketime karşılık gelmektedir. Değer olarak toplam tüketim yine 2001 yılı itibariyle 24,6 milyar Euro değerinde gerçekleşmiştir. Balık, Avrupa da özellikle Güney Avrupa ve İskandinavya ülkelerinde diğer Avrupa ülkelerine göre daha yaygın olarak tüketilmektedir. Ancak balık tüketimi 17

18 alışkanlığı yeterince yerleşmemiş olan diğer Avrupa ülkelerinde de balık tüketimi artış eğilimi içerisindedir. AB de balık tüketimindeki görülen artış, tütsülenmiş fileto satışlarındaki artışlarla (özellikle alabalık, somon, uskumru) ve Avrupa da balık satışının daha geniş bir şekilde özellikle süpermarketler yoluyla yapılmaya başlanması gibi örneklerde gözlenebilmektedir. Ayrıca AB de etnik ürünlere ilgi giderek artmakta, diğer taraftan AB de halen en hızlı büyüyen gıda sektörü olarak tanımlanan hazır yemek sektöründe de balık giderek daha fazla oranda kullanılmaktadır. Su ürünleri için pazardaki bir diğer eğilim ise kolay hazırlanabilen (convenience foods) gıda ürünleri arasında yer alan dondurulmuş hazır veya yarı pişmiş balık yemeklerin ve uluslararası damak alışkanlığına hitap eden kalamar, sushi gibi ürünlerin sağlıklı beslenmenin simgesi olması gibi nedenlerle balık tüketiminde daha fazla yer almasıdır AB Ticareti 2001 yılında AB ülkelerinin toplam su ürünleri ihracatında 1999 yılına göre %15 oranındaki bir artış gözlenmiştir. AB ülkelerinin ihracatının %20 si Danimarka tarafından gerçekleştirilmektedir. Danimarka' nın büyük miktarda balık üretiminin olmasına karşın iç pazarın nispeten küçük olması ihracatının bu kadar çok olmasının nedenleri arasında sayılabilir. AB nin toplam su ürünleri ihracatının %82 sini kendi içinde gerçekleştirmektedir. AB dışındaki diğer önemli ihraç pazarları ise Japonya, İsviçre, ABD belli bir ölçüde Nijerya olmuştur. Taze/soğutulmuş balıklar AB ihracatındaki en önemli gruplar olmuşlardır. Bu grubun 2001 yılındaki ihracatı 2,6 milyar Euro olmuştur. Dondurulmuş balıklar ise ihracatta giderek daha fazla önem kazanan ürün grubudur. AB içerisinde avlanma konusundaki kısıtlamalara ve artan tüketime bağlı olarak AB nin ithal su ürünlerine daha bağımlı hale gelmesi beklenmektedir yılında AB nin su ürünleri ithalatı 22,4 milyar Euro olarak gerçekleşmiş ve döneminde değerce %18 oranında bir artış sağlamıştır. Ancak miktar olarak aynı dönemde %9 luk bir artış olmuştur. İspanyol mutfağında balığın önemli bir yer tutması nedeniyle 2001 yılı itibariyle İspanya, AB içerisindeki en önemli su ürünleri alıcısı durumundadır. AB içerisindeki diğer önemli ithalatçı ülkeler ise; Fransa (%15), İtalya (%13), Almaya (%11) ve İngiltere (%10) dir. 18

19 döneminde İrlanda, Finlandiya ve İsveç ithalatlarını sırasıyla %32, %22 ve %22 oranlarında artırmışlardır yılında ithalatta en önemli grubu balık filetoları ve balık etleri oluşturmuştur. Oysa daha önceki yıllarda taze/soğutulmuş balıklar ve kabuklu hayvanlar ağırlıklı grubu oluşturmakta idi. Bu sayılar üç ürün grubunun AB ithalatındaki toplam payları %54 oranındadır. Taze/soğutulmuş balıklar ile işlenmiş kabuklu hayvanlar dışındaki ürün gruplarının ithalatında artış olmuştur. Dondurulmuş karides ise en önemli ithal ürün grubunu oluşturmuştur. Morina balığı ve ton balığı ise diğer önemli ithal ürünlerini oluşturmaktadır yılı itibariyle Norveç ve Danimarka AB nin su ürünleri ithalatı içerisinden toplam %18 oranında pay almışlardır ve bu oranla Topluluğun en önemli tedarikçisi konumundadırlar yılında ise değerce toplam ithalatın %56 sı AB dışı ülkelerden sağlanmış olup, bunun %29 oranındaki kısmı Gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanmaktadır. Arjantin, Çin ve Rusya AB dışındaki tedarikçiler arasında AB pazarında paylarını en hızlı artıran ülkeler olmuşlardır. Gelişmekte olan ülkelerin AB ye yönlendirdikleri ihracatı en önemli mal grupları kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve işlenmiş balıklardır. AB içerisinde talebin hızla arttığı ürünler ise dondurulmuş balık, balık filetoları ve etleri, taze balığa olan talep nedeniyle canlı balıklardır AB İthalatı Avrupa Birliğinde ithalat büyük ölçüde Topluluk içerisinde uygulamaya konulan kota ve kısıtlamalara bağlı olarak yönlenmektedir. Avrupa daki balık sanayi iç talebi karşılamaktan uzaktır. Örneğin Almanya talebinin %80'ni ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Önümüzdeki yıllarda; avlanmaya getirilen kısıtlamalar ve artan tüketime bağlı olarak Avrupa Birliği'nin ithalata daha da bağımlı olacağı düşünülmektedir. Avrupa Birliği nin 2001 yılındaki su ürünleri ithalatı 22,4 milyar Euro dur ve 1999 yılından beri değer olarak %18 lik bir artış söz konusudur. Buna rağmen 1999 a kadar Avrupa Birliği nin ithalatındaki hacim olarak artış sadece %9 olmuştur. 19

20 Avrupa Birliği üyesi ülkeler balık avlanmasına büyük ölçüde kısıtlama getirmişlerdir. Avrupa daki balık işleme sanayi topluluk iç talebini karşılamaktan uzaktır. İspanyolların diyetlerinde balığa verilen önemden dolayı İspanya en büyük ithalat pazarıdır ve 2001 yılında toplam ithalat içinde İspanya nın payı %18 olmuştur. Avrupa Birliği nin diğer ithalatçıları ise; Fransa %15, İtalya %13, Almanya %11 ve İngiltere %10 dur yılları arasında İrlanda, Finlandiya ve İsveç ithalatlarını çok artırmışlardır. Anılan sıraya göre artışlar; %32, %22 ve %22 olarak ifade edilebilir yılı itibariyle AB üyesi Norveç ve Danimarka, AB içi su ürünleri ticaretinde toplam ithalatın %18 ini karşılayan lider tedarikçi ülkelerdir. Avrupa Birliği üyesi ülkeler Topluluk su ürünleri talebinin yarısından azını sağlayabilmektedirler yılında toplam ithalatın değer olarak %56 sı AB dışı ülkelerden sağlanmıştır. Bu değerin %29 u gelişmiş ülkeler tarafından gerçekleşmiştir. Son üç yıldır Avrupa Birliği ne su ürünleri tedarikinde önemli ölçüde artış sağlayan başlıca ülkeler; Arjantin, Çin, Fas ve Rusya dır. TABLO Yılları Arasında Avr upa Birliği ne Üye Ülkelerin Su Ür ünleri İthalatı (Değer: Milyon Eur o, Miktar: 1,000 Ton ) Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Toplam AB Dışı Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler İspanya Fransa İtalya Almanya İngiltere Danimarka Hollanda Belçika Portekiz İsveç Yunanistan Avusturya İrlanda Finlandiya Lüksemburg Kaynak: Eurostat (2002) 20

21 Şekil Yılında Avr upa Birliği ne Su Ür ünleri Tedarik Eden Başlıca Ülkeler (Değer: Milyon Eur o ) Kaynak: Eurostat (2002) NORVEÇ DANİMARKA HOLLANDA İSPANYA İNGİLTERE İZLANDA FRANSA ALMANYA ARJANTİN ÇİN FAS A.B.D RUSYA FED. 21

22 AB Pazarları İspanya İspanya Avrupa Birliği içinde tonaj açısından en büyük filoya sahip olmasına karşın, iç talebini karşılayamamakta olup, AB içindeki en büyük su ürünleri ithalatçısıdır yılında İspanya nın toplam su ürünleri ithalatı yaklaşık 4,1 milyar Euro olmuştur yılıyla karşılaştırıldığında %4 lük bir artış gerçekleşmiştir. Son yıllarda Avrupa Birliği nce su ürünleri politikasında yapılmakta olan reformlarla, önümüzdeki yıllarda İspanya ya da balık avlanması konusunda sınırlamalar getirilecektir. Şekil Yılında İspanya ya Ür ün Gr ubuna Göre Su Ür ünleri İthalatı (Değer: Milyon Eur o ) KARİDES 864 BAKALORYA KAFADANBACAKLI TON BALIĞI YENGEÇ VE ISTAKOZ YUMUŞAKÇALAR SARDALYA BALIK YAĞI Kaynak: Eurostat (2002) 22

23 Şekil Yılında İspanya ya Toplam Balık ve Su Ür ününü Sağlayan Lider Tedarikçilerin Toplam İthalat İçindeki Değer (Eur o) İtibariyle Payları 12% 9% Arjantin Fas Fransa 59% 6% 6% 8% Namibia Hollanda Diğer Kaynak: Eurostat (2002) Doğal su ürünlerinin azalmasından dolayı kültür balığı ve deniz ürünleri üretiminin pazara arzı daha önemli hale gelmiştir. Bakalorya, ton balığı ve kafadanbacaklılar İspanyol balıkçıların avladığı başlıca su ürünleri olmakla birlikte önemli miktarlarda ithalat ta mevcuttur. Hepsinin toplam değeri 2001 yılında değer olarak 1,3 Milyar Euro dur. Ton balığı ithalatındaki artış dikkate değerdir, bu artış yılları arasında değer itibariyle (Euro) %20 olmuştur. Buna rağmen karides yılları arasında aynı düzeyde kalmıştır. Ancak en büyük paya sahip ürün grubu olmaya devam etmektedir yılındaki ithalat toplamı 864 Milyon Euro dur. İspanya su ürünleri pazarındaki başlıca tedarikçiler konusunda; yerel AB tedarikçileri ile gelişmiş ülkelerdeki tedarikçiler arasında önemli bir farklılık söz konusudur. Anılan ülkede gelişmekte olan ülkeler satışlarını artırmaya başlamışlardır yılındaki başlıca tedarikçiler; Arjantin (2000 yılına göre %47 artış), Fas (2000 yılına göre %16 artış), Fransa (2000 yılına göre %13 azalış), Namibya (2000 yılına göre %20 artış) dır. Bu değişikliğin yerel ve Avrupa Birliği nde uygulamaya konulan avlanma kısıtlamalarının etkisi ile ortaya çıkmış olabileceği düşünülmektedir. 23

24 Ton Balığı yılları arasında ton balığı ithalatı değer olarak %36 oranında artmıştır ve bu da değer olarak yaklaşık 317 Milyon Euro olarak gerçekleşmiştir. Büyük bir kısmı (%70 inden fazlası) gelişmekte olan ülkelerden ithal edilmiştir. Aynı yıl içerisinde ton balığı ithalatının %79 u dondurulmuş ton balığından, %9 u taze veya soğutulmuş ton balığından, geri kalan %12 si ise konserve edilmiş ton balığından oluşmaktadır. Dondurulmuş ton balığının önde gelen tedarikçileri; Venezuela, Guatemala, Fransa ve Ekvator dur. Fransa, İtalya, İrlanda, Fas ve Portekiz gibi İspanya ya yakın ülkeler çoğunlukla taze/soğutulmuş ton balığı tedarik etmektedirler. Taze/soğutulmuş ton balığında yeni bir pazar da Yemen dir. Konserve edilmiş ton balığının lider tedarikçileri ise Ekvator, Kolombiya, Fas ve Kostarika dır. Sardalye 2001 yılında sardalye ithalatında 1999 yılına nazaran %41 lik bir artış olmuş ve ithalat değer olarak 28 Milyon Euro ya ulaşmıştır. İspanya ya sağlayan en büyük tedarikçi ülke Fas tır. Bunu takiben Portekiz gelmektedir. Tedarikçi gelişmekte olan ülkelerden Fas %99 luk bir paya sahiptir ve çoğunlukla konserve tedarik eder. İspanya ithalatının değer olarak %41 i konserve sardalye, geri kalan kısmı ise eşit olarak taze/soğutulmuş ve dondurulmuş arasında bölünmüştür. Bakalorya Bakalorya İspanya da yaygın olarak tüketilen, sevilen önemli bir türdür ve İspanyol mutfağının spesiyalitesi durumundadır. Oysa bunun tam aksi bir durum olarak, Almanya da bakalorya, işleme endüstrisinde kullanılan ucuz bir üründür yılında İspanya nın bakalorya ithalatı tutar olarak 470 Milyon Euro dur. Bu da 1999 yılından itibaren değer (Euro) olarak %16 lık bir artış olmuştur. Bunun %63 ü dondurulmuş, %37 si taze veya soğutulmuş olarak ithal edilmiştir. Bakaloryanın başlıca tedarikçileri gelişmekte olan ülkelerdir ve İspanya nın bakalorya ithalatında %81 lik bir paya sahiptirler. Dondurulmuş bakalorya ithalatında en önemli pay Namibya ya aittir (Toplam ithalatın %56 sı). Bunun ardından Güney Afrika (%33), Şili (%16) dır. Ayrıca taze soğutulmuş bakalorya ithalatında ise tedarikçi Namibya %16 lık bir paya sahiptir. 24

25 Yengeç ve Istakoz Yengeç ve ıstakoz ithalatı yıllarında hemen hemen eşittir ve tutar olarak 2001 yılında 143 Milyon Euro dur. Yengeç ve ıstakozun en önemli ithal formları ise; %53 ü taze/soğutulmuş, %46 sı dondurulmuştur. Konserve edilmiş yengeç ve ıstakoz ithalatı ise yok denecek kadar azdır. Dondurulmuş yengeç ve ıstakoz tedarikçileri Küba ve İngiltere iken taze/soğutulmuş yengeç ve ıstakozlar da İngiltere, Fransa gibi İspanya ya yakın ülkelerden sağlanmaktadır. Karides ve Kerevit Karides ve kerevit 2001 yılındaki su ürünleri ithalatında en önemli ürün grubunu oluşturmaktadır ve İspanya nın toplam su ürünleri ithalatı içinde %21 lik bir paya sahiptir yılında toplam değer 864 Milyon Euro ya ulaşmıştır. Bunun %75 i Arjantin, Çin, Mozambik, Fas ve Kolombiya gibi gelişmekte olan ülkelerden tedarik edilmektedir. Hemen hemen bütün ithalatın (değer olarak) %98 i dondurulmuş olarak ithal edilmektedir. Yumuşakçalar yılları arasında yumuşakça ithalatı hafif bir artış göstermiş ve 2001 yılında 47 Milyon Euro ya ulaşmıştır. Başlıca yumuşakça tedarikçileri AB ülkeleridir. İspanya ya tarak tedarik eden başlıca ülkeler; İtalya, İngiltere ve Fransa dır. (Toplam yumuşakça ithalatının %48 ini oluşturur.) İspanya ya midye tedarik eden başlıca ülkeler ise; Yeni Zelanda, Şili, Fransa ve Portekiz dir. (Toplam yumuşakça ithalatının %41 ini oluşturur.) Bu üründe Şili hızlı üretim yapan bir tedarikçi ülkedir. Geriye kalan %11 lik bölüm olan istiridye ise Fransa ve İngiltere den tedarik edilmektedir. Kafadanbacaklılar Kafadanbacaklılar ithalatı yılları arasında %29 artmıştır ve 2001 yılında tutar olarak 465 Milyon Euro ya ulaşmıştır. AB ne komşu ülkeler ile karşılaştırıldığında Fas, Meksika, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin İspanya ya kafadanbacaklı tedariki artış göstermektedir yılında kafadanbacaklılar ithalatının %70 ini mürekkep balığı ve kalamar oluştururken, %30 unu ise ahtapotlar oluşturmaktadır. 25

26 Balık Yağı İspanya nın balık yağı ithalatı yılları arasında belli bir süre düştükten sonra %54 lük bir artış göstermiştir ve bu tutar olarak hemen hemen 12 Milyon Euro ya ulaşmıştır. Geçmiş yıllarda önemsiz bir payı olan Peru 2001 yılında toplam balık yağı ithalatının %22 sini tedarik ederek en önemli ülke olmuştur. Bunu takiben Danimarka ve Fransa gelmektedir Fransa Fransa su ürünleri açısından AB deki en büyük pazarlardan biridir ve 2001 yılı verileri itibariyle İspanya dan sonraki 2. büyük üretici konumundadır yılı verileri itibariyle su ürünleri ithalatı 3,4 milyar Euro olmuş ve 1999 a göre %4 oranında bir artış gerçekleşmiştir. İspanyol tüketicisi ile karşılaştırıldığında Fransızlar daha fazla soğuk deniz balığı tüketmektedirler ve bu ürünlerin önemli bölümü Kuzey Avrupa ülkelerinden ithal edilmektedir. Sıcak deniz ürünleri ise genellikle gelişmekte olan ülkelerden sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak, Fransa nın ithalatında gelişmekte olan ülkelerin payı %12, İspanya için ise bu oran %54 düzeyindedir. Fransa pazarı için en önemli tedarikçi ülkeler, İngiltere, Danimarka, Hollanda, İspanya ve Almanya dır. Fransa ya su ürünleri ihracatı yapan ilk 10 ülke AB ülkeleridir. Sıcak denizlerden sağlanan ürünler ise daha çok Madagaskar, Fildişi Sahili, Şili, Fas ve Çin den sağlanmaktadır. Pek çok AB üyesi gibi, Fransa nın da üretimi iç talebi karşılamaktan uzaktır. Kabuklu deniz hayvanları en çok ithalatı yapılan ürün grubudur. Bunlar arasında karides en önemli yeri tutan üründür yılında 556 milyar değerinde ithalat yapılmaktadır. Bunun %45 i Madagaskar ve %22 si Hollanda tarafından karşılanmaktadır. Karides ithalatının değerce %80 i dondurulmuş olarak ithal edilmektedir. Konserve karidesin payı %14 olup, geri kalanı taze/soğutulmuş olarak ithal edilmektedir. Ton balığı Fransa nın ithalatındaki ikinci önemli ürün grubudur ve 2001 yılında 345 milyon Euro değerinde ithalat yapılmış olup, toplam su ürünleri ithalatının %10 unun karşılık gelmektedir. Ton balığı için, en önde gelen tedarikçi ülkeler Fildişi Sahili, İspanya ve Seyrel adalarıdır. Konserve ton balığı en çok ithal edilen ürün çeşidi olup, 2001 yılı itibariyle ithal değerinin %93 ü konserve ton balığıdır. Dondurulmuş ve taze haldeki ton balığının payı %7 dir. 26

27 Yengeç ve ıstakoz Fransa ya ithal edilen üçüncü önemli gruptur ve 228 milyon Euro değerindedir. Avrupa geneline göre Fransa da daha yaygın olarak tüketilmektedir. Ürünün %45 i dondurulmuş olarak, %39 u soğutulmuş olarak, %16 sı ise konserve halinde ithal edilmektedir. Bakalorya ise AB ortalamasına göre Fransa da daha az tüketilen bir üründür. Toplam ithalatın %81 i dondurulmuş olarak yapılmaktadır. Taze/soğutulmuş halde ithalat da diğer bir seçenektir. Yumuşakçaların ithalatı 1999 yılına göre 2001 yılında %22 oranında artış göstermiştir. Fransa talebinin %23 ü gelişmekte olan ülkelerce karşılanmakta, ancak önemli bölümü AB ülkelerinden ithal edilmektedir. Bu ürün grubu ithalatının %75 ini tarak, %22 sini midye ve %3 ünü istiridye oluşturmaktadır. Kafadan bacaklılar konusunda ise Fransa 57 milyon Euro değerinde ithalat yapmış olup, bunun %87 sini kalamar %13 ünü ahtapot oluşturmaktadır İtalya İtalya nın toplam ithalatı 2001 yılı itibariyle 3 milyar Euro değerinde olmuştur. İtalya AB içindeki üçüncü büyük su ürünleri ithalatçısıdır ve toplam AB ithalatındaki payı %13 dür. İtalyan su ürünleri piyasasında yavaş ama dengeli bir talep artışı mevcut olup, ithalatta artış olmasına karşılık üretim sabit düzeyde kalmıştır. Talep artışı özellikle ürünler ve katma değer kazandırılmış ürünlerde söz konusu olup, özelliği olmayan dondurulmuş ve konserve ürünlere olan talep giderek azalmaktadır. İtalya nın ithalatında en önemli ürün grubunu 2001 yılında 440 milyon Euro ile kafadanbacaklılar oluşturmaktadır. Bu ürün grubu diğer AB üyesi ülkelere göre İtalya da daha çok talep görmektedir döneminde ithalatında %18 oranında artış olmuştur. İthalatın %69 una mürekkep balığı ve kalamar oluşturmakta, ahtapot ise %31 oranında pay almaktadır. Ahtapotun %27 si Fas tan tedarik edilirken, mürekkep balığı/kalamar ithalatının %25 i İspanya dan sağlanmıştır. Karides, İtalya nın ithal ettiği ikinci önemli ürün grubudur ve 2001 yılında 366 milyon Euro ithalat gerçekleştirilmiştir. Toplam karides ithalatının %81 i dondurulmuş olarak, %13 ü konserve olarak ithal edilmekte, kalan miktar ise taze/soğutulmuş olarak talep edilmektedir. 27

28 Ton balığı ithalatı ise döneminde %14 oranında artmış ve 340 milyon Euro değerinde gerçekleşmiştir. İspanya en önemli tedarikçi ülke konumundadır. Ton balığı hem doğrudan tüketim amacıyla hem de konserve fabrikalarında işlenmek üzere ithal edilmektedir. İtalyan konserve sanayii daha iyi kalitedeki yellow fin türünü üretimlerinde kullanmaktadırlar. Konserve sanayi, için kullanılan ton balığı ithal edilmektedir. Zira sınırlı üretim olan blue fin Japonya ya ihraç edilmektedir. İtalya ton balığının %90 ını konserve olarak ithal etmekte ve konserve ton ithalatın %43 ü İspanya tarafından sağlanmaktadır. İtalya toplam ton balığı ithalatının %14 ün dondurulmuş, %3 ü ise taze/soğutulmuş olarak gerçekleştirmektedir Almanya Almanya da kişi başına su ürünleri tüketimi çok fazla olmamasına rağmen AB içerisindeki dördüncü büyük ithalatçı konumundadır yılında ülke 2.5 milyar değerinde ithalat yapmıştır ve 1999 yılına göre %17 oranında bir artış gözlenmiştir. Genellikle Almanya da daha çok soğuk deniz lerden elde edilen türler tercih edildiği için ithalatının büyük bölümünü Kuzey ülkelerinden özellikle de Danimarka, Hollanda ve Norveç ten temin etmektedir. Ancak, son yıllarda bu ülkelerin pazardaki payları %10 oranında düşüş gösterirken Rusya ve Çin in pazar payı %6 oranında artmıştır. Ürün grubu olarak, karides Almanya nın ithalatında 271 milyon Euro değeri ile en önemli ürün grubu olma niteliğindedir. Bunu ton balığı izlemektedir. Diğer ürün grupları nispeten daha az paya sahiptirler. Almanya nın karides ithalatının 120 milyon Euro değerindeki kısmı ki bu %45 lik bir orana karşılık gelmektedir, gelişmekte olan ülkelerden sağlanmaktadır. İngiltere (%12), Danimarka (%12), Hollanda (%11) ve Bangladeş (%10) en önemli tedarikçi ülkelerdir. Almanya nın ithalatında ikinci önemli ürün grubu olan ton balığı ithalatının %25 i Hollanda tarafından sağlanmaktadır AB Pazarına Giriş AB ye İhracat Yapacak (Gelişmekte Olan Ülkeler) İçin Fırsatlar AB ülkeleri AB dışındaki ülkelerden olan ithalata özellikle gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalata ilgi duymaktadır. AB ye yapılacak 28

SU ÜRÜNLERİ. Hazırlayan Çiğdem CİVANER 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SU ÜRÜNLERİ. Hazırlayan Çiğdem CİVANER 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SU ÜRÜNLERİ Hazırlayan Çiğdem CİVANER T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SU ÜRÜNLERI TÜRKİYE'DE ÜRETİM Ülkemizdeki su ürünlerinin üretim alanı milyon hektarın üzerindedir.

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Nisan 2014 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 ÇALIŞMAYA İLİŞKİN NOTLAR Bu çalışmada yer alan istatistiklerden; Dünya

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu. Özet. The Situation of Fishery at Turkiye and The World

Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu. Özet. The Situation of Fishery at Turkiye and The World Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu Mevlüt Murat ÇELİK Erzincan Üniversitesi, Tercan Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı, 24800, Erzincan, Türkiye e-mail: birkirim@hotmail.com Özet Bu çalışmada

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Aralık, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI Türkiye kültür balıkçılığı için uygun iç sulara, tatlı sulara ve denizlere sahiptir. Kültür balıkçılığının geleceği tahminlerin ötesinde bir önem arz etmektedir. Dünyanın

Detaylı

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2013 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 NİSAN

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Sektör Raporu Sayfa 2 / 11 İÇİNDEKİLER 1. ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER 2.TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ 3.1.İHRACAT 3.2.İTHALAT 3.DÜNYA TİCARETİ KAYNAKÇA Sayfa 3 / 11 1. ALKOLLÜ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III. SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI 25.02.2015 ANTALYA 1 POTANSİYEL 2 SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİ Kaynak Sayı Alan (ha) Deniz 4 24 607 200 Doğal Göl 200 906 118 Baraj Gölü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2016 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ DEMİR-ÇELİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Nurel KILIÇ Dünya çelik sektöründe, 2011 yılının, kriz kayıplarının telafi edildiği bir yıl olması nedeniyle büyüme oranı % 15 ten % 6,8 e gerilemiştir. Bu nedenle Çin

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTP Portakal Suyu (Dondurulmuş) 2009.11 Diğer Portakal Suları 2009.12, 2009.19 Greyfurt Suyu 2009.21, 2009.29 Diğer

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2013 yılı verilerine göre;

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 BİSKÜVİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO ARMONİZE NO : 048.42(tatlı bisküviler) : 1905.31 (tatlı bisküviler), 1905.90.45(bisküviler) Bisküvi kelime olarak Latince

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 ARALIK/

Detaylı

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Başvuru sahibi ve yerli üretimi

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER - ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler : 112 Armonize No : Sular : 2201 Meşrubat : 2202 Bira : 2203 Şarap : 2204 Konyak : 22082012, 22082062 Viski : 220830

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Tablo 1. Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin Gümrük Tarife Pozisyonları Alkolsüz İçecekler Ürün Adı GTP Mineral ve Gazlı Sular 2201 Meşrubat 2202 Alkollü İçecekler FERMENTE ALKOLLÜ

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE DE ÜRETİM VE TÜKETİM Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Ekim On Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Ekim döneminde geçen yılın

Detaylı

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU 2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 EYLÜL / TÜRKİYE

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada ağaç işleme makineleri sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8465 GTIP GTIP TANIMI Ağaç, mantar, kemik,

Detaylı

GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR

GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR GTIP 130219: DIGER BITKILERDEN ELDE EDILEN BITKISEL ÖZSU VE HULASALAR HAZIRAN 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ GENEL KOD BILGISI: 130219 GTIP kodunun alt kodu oldugu 1302 GTIP koduna ait alt kodlar ve ürünler

Detaylı

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 TEMMUZ /

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ

ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ ALTIN, KIYMETLİ MADEN VE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 GİRİŞ TANIM Bu bölümde

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

POLİPROPİLEN (PP) RAPORU. DÜNYa ve TÜRKİYE

POLİPROPİLEN (PP) RAPORU. DÜNYa ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN (PP) RAPORU DÜNYa ve TÜRKİYE 2015 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Polipropilen (PP)tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti, polietilenden sonra en fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim; 2015 yılında

Detaylı

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 TEMMUZ /

Detaylı

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

Tablo 1: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi ( Kuş üzümü ve diğer türler dahil, Bin Ton) Yunanis tan ABD

Tablo 1: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi ( Kuş üzümü ve diğer türler dahil, Bin Ton) Yunanis tan ABD KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Hazırlayan Cengiz KARABAYIR İGEME Uzmanı 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU DÜNYA ÜRETİMİ VE TİCARETİ Dünyada 0207 Gümrük Tarife Pozisyonlu (GTP) kanatlı eti ve ürünleri üretiminde başı çeken ülkeler sırasıyla ABD (17,5 milyon ton), Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 TEMMUZ/

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT...

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... 9 EV TEKSTİLİ SEKTÖR RAPORU Ekonomik Araştırmalar ve Dış Ticaret Müdürlüğü

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

plastik sanayi TÜRKİYE POLİPROPİLEN DÜNYA VE Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi TÜRKİYE POLİPROPİLEN DÜNYA VE Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği 2013 plastik sanayi DÜNYA VE TÜRKİYE POLİPROPİLEN RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Polipropilen

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada elevetörler-konveyörler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8428.20 Pnömatik elevatörler ve konveyörler

Detaylı

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2017 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 MART / TÜRKİYE

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2016 yılında 142,1 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %3,1 lik azalışla 3,79 milyar USD olarak

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU 1- DÜNYA TİCARETİ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2015 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %7,4

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

plastik sanayi PVC TÜRKİYE DÜNYA VE RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PVC TÜRKİYE DÜNYA VE RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği 2013 plastik sanayi DÜNYA VE TÜRKİYE PVC RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : PVC tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı