ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kürşat YENİLMEZ Doğum Tarihi: 3 Mart 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Matematik (Cebir ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1996 Sayılar Teorisi) Doktora/S.Yeterlik/ Matematik (Uygulamalı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Matematik) 2001 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Simplisel Kategoriler, Prof. Dr. Zekeriya ARVASİ Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı: Bulanık Doğrusal Programlama Problemleri için Yeni Çözüm Yaklaşımları ve Duyarlılık Analizi, Prof. Dr. Rafail N. GASIMOV Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Arş.Gör. Fen Edebiyat Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğr.Gör.Dr. Fen Edebiyat Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Eğitim Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Doç.Dr. Eğitim Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof.Dr. Eğitim Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Duman, A., İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlerin Öğrenciler ve Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yılmaz, S., İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Problem Çözmedeki Kavram Yanılgıları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Özbey, N., İlköğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yılmaz, Z., İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Ondalık Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgıları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2007.

2 Erdoğan, F., Altıncı Sınıf Matematik Öğretim Programında İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Kullanılabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Emer, A., İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Düşünme Becerileri Öğretimine İlişkin Görüşleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bozkurt, E., Altıncı Sınıf Matematik Öğretim Programında Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğrenme Yönteminin Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Oğuz, Ö., Matematik Dersi Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kalkan, G., Yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kakmacı, Ö., Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gevrek, L., İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öğrenilmiş Çaresizlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Avcu, T., Yedinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gökmen, R., İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Matematiksel Akademik Benlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Uysal, E., İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Düzeyi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sev Lekesiz, E.Ç., Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Olasılık Konusunun Öğreniminde Karşılaştıkları Zorluklar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Karakoca, A., Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözmede Matematiksel Düşünmeyi Kullanma Durumları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk, N., Sekizinci Sınıf Matematik Ders Programına ve Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Altın, S., Bilgisayar Destekli Dönüşüm Geometrisi Öğretiminin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Başarısına ve Matematik Dersine Yönelik Tutumuna Etkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ata, A., Öğretmen Adaylarının Olasılık Konusuna İlişkin Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2013.

3 İdari Görevler: Dekan Yrd. Eskişehir Osmangazi Ünv., Eğitim Fakültesi Dekan Yrd. Eskişehir Osmangazi Ünv., Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı Eskişehir Osmangazi Ünv., Eğt.Fak. İlköğretim Bölümü Bölüm Başkanı Eskişehir Osmangazi Ünv., Eğt.Fak. OFMAE Bölümü Ödüller: TÜBİTAK - Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Temmuz ESOGÜ - Uluslararası Yayın Ödülü, Kasım Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Güz İlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Matematik Öğretimi-I 3 0 Özel Öğretim Yöntemleri-I 2 2 Zeka Soruları ile Matematik Öğretimi 3 0 Temel Matematik-I 2 0 İlköğretimde Düşünce Eğitimi (YL) 3 0 Özel Öğretim Yöntemleri-II 2 2 Matematik Okuryazarlığı 3 0 Temel Matematik-II 2 0 Matematik Öğretimi-II 3 0 Kırsalda Matematik Öğretimi (YL) 3 0 Matematik Öğretimi-I 3 0 Özel Öğretim Yöntemleri-I 2 2 Temel Matematik-I 2 0 Zeka Soruları ile Matematik Öğretimi 3 0 İlköğretimde Düşünce Eğitimi (YL) 3 0 Matematik Öğretimi-II 3 0 Temel Matematik-II 2 0 Matematik Okuryazarlığı 3 0 Özel Öğretim Yöntemleri-II 2 2 Kırsalda Matematik Öğretimi (YL) 3 0 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Gasımov, R.N. ve K. Yenilmez, Duality in Fuzzy Linear Programming, Algebras, Groups and Geometries, 19(1), (2002). A2. Yenilmez, K. ve R.N. Gasımov, Sensitivity Analysis in Fuzzy Linear Programming, Hadronic Journal, 25(6), (2002). Doktora tezinden üretilmiştir.

4 A3. Gasımov, R.N. ve K. Yenilmez, Solving Fuzzy Linear Programming Problems with Linear Membership Functions, Turkish Journal of Mathematics, 26(4), 1-22 (2002). A4. Acat, M.B. ve K. Yenilmez, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeyleri, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, (2004). A5. Yenilmez, K., Relationships Among Learning Styles, Mathematics Attitudes and Anxiety for Students in Secondary Teacher Training Schools in Turkey, International Journal of Educational Reform (IJER), 16(2), (2007). A6. Yenilmez, K., N. Girginer ve Ö. Uzun, Mathematics Anxiety and Attitude Level of Students of the Faculty of Economics and Business Administrator: The Turkey Model, International Mathematical Forum, 2(41), (2007). A7. Yenilmez, K. ve G. Çakmak, Yenilenen İlköğretim Matematik Programındaki Alt Öğrenme Alanlarının Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklar, e-journal of New World Sciences Academy, 2(3), (2007). A8. Yenilmez, K., Attitudes of Turkish High School Students toward Mathematics, International Journal of Educational Reform (IJER), 16(4), (2007). A9. Yenilmez, K. ve B. Yolcu, Öğretmen Davranışlarının Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Gelişimine Katkısı, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, (2007). A10. Yenilmez, K. ve E. Yaşa, İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir İnceleme, e-journal of New World Sciences Academy, 2(4), (2007). A11. Yenilmez, K. ve F. Çemrek, Teaching Motivation of the Students in Secondary Teacher Training Schools in Turkey, International Journal of Environmental & Science Education, 3(2), (2008). A12. Yenilmez, K., N. Girginer ve Ö. Uzun, Mathematics Learning Styles of Students of the Faculty of Economics and Business Administration in Turkey, e-journal of New World Sciences Academy, 3(2), (2008). A13. Yenilmez, K. ve A. Duman, İlköğretimde Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğrenci Görüşleri, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, (2008). A14. Yenilmez, K. ve M. Ersoy, Opinions of Mathematics Teacher Candidates Towards Applying 7E Instructional Model on Computer Aided Instruction Environments, International Journal of Instruction, 1(1), (2008). A15. Yenilmez, K. ve İ. Şan, Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Özdeşliklerin Görsel Modellerini Tanıma Düzeyleri, e-journal of New World Sciences Academy Social Sciences, 3(3), (2008). A16. Yenilmez, K., Open Primary Education School Students' Opinions About Mathematics Television Programmes, Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), 9(4), (2008).

5 A17. Yenilmez, K. ve A. Dereli, İlköğretim Okullarında Matematiğe Karşı Olumsuz Önyargı Oluşturan Etkenler, e-journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 4(1), (2009). A18. Yenilmez, K., Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Dersine Yönelik Görüşleri, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, (2009). A19. Yenilmez, K., High School Students Hopelessness Levels towards Mathematics, Hacettepe University Journal of Education (SSCI), 38, (2010). A20. Avcu, T. ve K. Yenilmez, Yedinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi, e-journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6(1), 1-19 (2011). A21. Turğut, M. ve K. Yenilmez, İlköğretimde Web Tabanlı Matematik Öğretimine İlişkin Lisansüstü Öğrencilerin Görüşleri, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), (2011). A22. Yenilmez, K., In-Service and Pre-Service Mathematics Teachers' Opinions About Teaching of Thinking Skills, The International Journal of Research in Teacher Education, 2(3), (2011). A23. Yenilmez, K., Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Tarihi Dersine İlişkin Düşünceleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, (2011). A24. Uysal, E. ve K. Yenilmez, Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığı Düzeyi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 1-15 (2011). A25. Yenilmez, K., Turğut, M., Anapa, P. ve M. Ersoy, Pre-service Elementary Mathematics Teachers' Self-Efficiacy Beliefs in Educational Internet Use, e-journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences, 7(1), (2012). A26. Yenilmez, K. ve M. Ersoy, The Role of Web Based Discussion Forums in Discussing Mathematics and Mathematics Education, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 3(3), (2012). A27. Yenilmez K. ve A. Ata, Pre-service Elementary Mathematics Teachers Levels of Developing Activity Based on the Multiple Intelligence Theory, International Online Journal of Educational Sciences, 5(1), (2013). A28. Yenilmez K. ve A. Ata, Effects of Mathematical Literacy Course on Pre-service Mathematics Teachers Self-efficacy levels of Mathematical Literacy, The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), (2013). A29. Turğut, M. K. Yenilmez ve Uygan, C., Ortaokul ve Lise Matematik Öğretmeni Adaylarının İspat Yapmaya Yönelik Görüşleri, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(13), (2013). A30. Yenilmez, K., D. Korkmaz, İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Öz-yeterlikleri ile Geometrik Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişki, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), (2013). A31. Turğut, M., K. Yenilmez ve Anapa, P., Symmetry and Rotation Skills of Prospective Elementary Mathematics Teachers, BOLEMA: Mathematics Education Bulletin (SSCI), v.28, n.48, (2014).

6 A32. Ata Baran, A. ve K. Yenilmez, Investigation of Prospective Teachers Conceptual and Procedural Knowledge of Types of Events, The Journal of Academic Social Science Studies, 28, (2014). A33. Yenilmez K. ve Ö. Kakmacı, Investigations of the Relationship between the Spatial Visualization Success and Visual/Spatial Intelligence Capabilities of Sixth Grade Students, International Journal of Instruction, 8(1), (2015). B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: B1. Yenilmez, K. ve B. Çam, Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı ve Gerekliliği, Proc. 5 th International Educational Technology Conference, Vol. II, , TOJET, Sakarya, B2. Yenilmez, K. ve Ö. Aşıkoğlu, Computers Using Qualifications in Administrative Process and A Distance In-service Training Model, Proc. 7 th International Educational Technology Conference, Vol. I, , NEU Press, Nicosia, B3. Yenilmez, K. ve R. Gökmen, Opinions of The Students of Education Faculties About Computer Aided Education, Proc. 7 th International Educational Technology Conference, Vol. I, , NEU Press, Nicosia, B4. Yenilmez, K., F. Çemrek, Ö. Özaydın ve A. Altın, Computer and Internet Using Levels of The Secondary School Students, Proc. 7 th International Educational Technology Conference, Vol. I, , NEU Press, Nicosia, B5. Yenilmez, K. ve Y. Sarıer, Opinions of The Teacher Candidates Towards Computer Aided Mathematics Education, Proc. 1 st International Symposium on Computer and Instructional Technologies, , Çanakkale, B6. Yenilmez, K. ve R. Gökmen, Opinions of The Students of Computer Education And Instructional Technologies Department Towards Computer Aided Education, Proc. 1 st International Symposium on Computer and Instructional Technologies, , Çanakkale, B7. Yenilmez, K. ve M. Ersoy, Opinions of Teacher Candidates About Some Computer Aided Mathematics Instruction Softwares, Proc. 2 nd International Computer and Instructional Technologies Symposium, , Kuşadası, B8. Yenilmez, K., M. Ersoy, The Standing of Using Information and Communication Technologies in Education Among Teachers' Occupational Qualifications, Proc. 8 th International Educational Technology Conference, , Eskişehir, B9. Yenilmez, K., Ö. Aşıkoğlu, Internet Using Qualifications in Administrative Process, Proc. 8 th International Educational Technology Conference, , Eskişehir, B10. Yenilmez, K., M. Ersoy, Mathematics Teacher Candidates' Attitudes Towards Doing Computer Aided Education, Proc. 8 th International Educational Technology Conference, , Eskişehir, 2008.

7 B11. Yenilmez, K., M. Ersoy, Secondary Mathematics Teacher Candidates' Opinions About Distance Education, Proceeding of 3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, Karadeniz Technical University, , 7-9 October 2009, Trabzon, Turkey B12. Yenilmez, K., C. Uygan, The Attitudes of Prospective Mathematics Teachers toward Using Technology in Education, Proceeding of 3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, Karadeniz Technical University, , 7-9 October 2009, Trabzon, Turkey B13. Yenilmez, K., E. Ev Çimen, Mathematics Activities for Inpatient Treatment Children: Mathematics in Hospital, Proceeding of 4th International Congress of Educational Research, Yıldız Technical University, , 4-7 May 2012, Istanbul, Turkey B14. Yenilmez, K., E. Ev Çimen, 9th Grade Students' Ability Level of Connecting The Function Concept with Daily Life, Proceeding of 4th International Congress of Educational Research, Yıldız Technical University, , 4-7 May 2012, Istanbul, Turkey B15. Yenilmez, K., Ev Çimen, E., E. Yemenli, Mathematics Activities for Preschool Students, Abstract Book, 3rd International Congress on Early Childhood Education, Çukurova University, , September 2012, Adana, Turkey B16. Yenilmez, K., Ev Çimen, E., Exploring Modeling Skills of Secondary School Mathematics Teacher Candidates, Applied Education Congress,, Middle East Technical University, Abstract Book, , September 2012, Ankara, Turkey B17. Karadeniz, İ., K. Yenilmez, İlköğretim İkinci Kademesinde Kullanılan Akıllı Tahtanın Matematik Düşünceye Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Abstracts of 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 68, Gaziantep University, 4-6 October 2012, Gaziantep, Turkey B17. Ata, A., K. Yenilmez, Matematik Öğretmeni Adaylarının Olasılık Konusundaki Başarı Durumlarının İncelenmesi, Abstracts of ULEAD 2013 Annual Congress: International Congress on Research in Education, Nevşehir University, , 31 May-2 June 2013, Ürgüp-Nevşehir, Turkey B18. Ev Çimen, E., K. Yenilmez, Öğrencilerin Uzunluk Ölçmeye Dayalı Tahmin Yeteneğindeki Yetersizlikler ve Olası Nedenleri, Abstracts of ULEAD 2013 Annual Congress: International Congress on Research in Education, Nevşehir University, 144, 31 May-2 June 2013, Ürgüp-Nevşehir, Turkey B19. Ata, A., K. Yenilmez, Matematik Öğretmeni Adaylarının Temel Olasılık Terimlerine İlişkin Kavramsal Bilgilerinin İncelenmesi, Abstracts of ULEAD 2013 Annual Congress: International Congress on Research in Education, Nevşehir University, 145, 31 May-2 June 2013, Ürgüp-Nevşehir, Turkey B20. Yenilmez, K., A. Ata, Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı ile İlgili Tezlerin İncelenmesi, Abstracts of 7th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Atatürk University, , 6-8 June 2013, Erzurum, Turkey

8 B21. M. Ersoy, Y. Akbulut, K. Yenilmez, Researcher Reflections on the Role of Different Media in Mathematics Education, Abstracts of ICE-2013 Chicago International Conference on Education, Web, 3-4 June 2013, Chicago, USA B22. Ev Çimen, E., Yenilmez, K., Zihin Engellilere Matematik Öğretimine Yönelik Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan Materyallerin İncelenmesi, Abstracts of International EJER Congress: 1 st Eurasian Educatioanal Research Congress, April 2014, İstanbul, Turkey B23. Yenilmez, K., Bağdat, O., Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayılarla İşlemler Konusundaki Öğrenme Güçlükleri, Abstracts of International EJER Congress: 1 st Eurasian Educatioanal Research Congress, April 2014, İstanbul, Turkey B24. Ev Çimen, E., Yenilmez, K., The Perceptıons of Science and Mathematics Teacher Candidates Towards the Concepts of Equality, Inequality, Equivalence, Equation, Identity, Abstracts of International Conference on Education in Mathematics, Science &Technology (ICEMST), 1080, May 2014, Konya, Turkey B25. Ev Çimen, E., Yenilmez, K., Is It Better to Solve One Problem by Five Different Ways Than to Solve Five Different Problems by One Way?, Proceedings of International Conference on Education in Mathematics, Science &Technology (ICEMST), , May 2014, Konya, Turkey B26. Yenilmez, K., Koçyiğit, Ş., A Comparison of Turkish and Chinese Taipei 8th Grade Mathematics Curriculums and TIMMS Results, Abstracts of International Conference on Education in Mathematics, Science &Technology (ICEMST), 527, May 2014, Konya, Turkey B27. Ev Çimen, E., Yenilmez, K., The Analysis of KPSS Questions on Teacher Education from the Perspective of Compatibility with Primary Mathematics Teacher Special Field Competencies, Abstracts of 9th International Balkan Education and Science Congress, 301, October 2014, Edirne, Turkey B28. Ev Çimen, E., Yenilmez, K., The Analysis of KPSS Questions on Teacher Education from the Perspective of Compatibility with Secondary Mathematics Teacher Special Field Competencies, Abstracts of 9th International Balkan Education and Science Congress, 411, October 2014, Edirne, Turkey B29. Ev Çimen, E., Yenilmez, K., An Analysis of 11th Grade Students Conceptual Knowledge on Some Special Numbers and Number Sets in Mathematics, Abstracts of International Conference on Education in Mathematics, Science &Technology (ICEMST), 68, April 2015, Antalya, Turkey B30. Ev Çimen, E., Yenilmez, K., Matematik Öğretmeni Adaylarının Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Geliştirdikleri Etkinliklerin İncelenmesi, Abstracts of 6th International Congress on New Trends in Education (ICONTE), 66, April 2015, Antalya, Turkey C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Ev Çimen, E, Yenilmez, K., Yemenli, E. (2014). Chapter Sixteen: A Review of TV Programmes for Children in Relation to Preschool Mathematics Education in Contemporary Perspectives and Research on Early Childhood Education, Cambridge Scholars Publishing, ISBN (10): , ISBN (13): , UK.

9 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: D1. Yenilmez, K. ve N. Özabacı, Yatılı Öğretmen Okulu Öğrencilerinin Matematik ile İlgili Tutumları ve Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, (2003). D2. Acat, M.B., Özer, M.N. ve K. Yenilmez, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Biçimleri (Stilleri), Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 37, (2004). D3. Yenilmez, K., N. Girginer ve Ö. Uzun, Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), (2004). D4. Yenilmez, K. ve M.B. Acat, Öğretmen Adayı Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Kaynakları ve Sorunları, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, (2005). D5. Yenilmez, K. ve A. Çakır, İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Stilleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 44, (2005). D6. Yenilmez, K. Matematik Eğitiminde Beklenen ve Gerçek Performans İlişkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, (2005). D7. Yenilmez, K., M.N. Özer ve Z. Yıldız, Velilerin Çocuklarının Matematik Eğitimine Karşı Yaklaşım ve Katkılarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), (2006). D8. Yenilmez, K. ve E. Bozkurt, Matematik Eğitiminde Çoklu Zeka Kuramına Yönelik Öğretmen Düşünceleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, (2006). D9. Yenilmez, K. ve P. Midilli, İlköğretim Öğrencileri ve Velilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), (2006). D10. Yenilmez, K. ve N. Özbey, Özel Okul ve Devlet Okulu Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), (2006). D11. Yenilmez, K. ve S. Can, Matematik Öğretimi Dersine Yönelik Görüşler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, (2006). D12. Yenilmez, K., Velilerin Matematik Eğitiminde Çocuklarına Sağladıkları Katkı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), (2006). D13. Yenilmez, K., İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, (2007). D14. Yenilmez, K. ve E. İşgüden, Probleme Dayalı Matematik Öğretimine Yönelik Öğretmen Görüşleri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(13), (2007).

10 D15. Yenilmez, K. ve E. Uysal, İlköğretim Öğrencilerinin Matematiksel Kavram ve Sembolleri Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Düzeyi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, (2007). D16. Yenilmez, K. ve Ö. Karakuş, İlköğretim Sınıf ve Matematik Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimine İlişkin Görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, (2007). D17. Yenilmez, K. ve N. Özbey, İlköğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-15 (2007). D18. Yenilmez, K. ve E. İşgüden, İlköğretim Okullarında Probleme Dayalı Öğrenme, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, (2007). D19. Yenilmez, K. ve Y. Sarıer, İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Görüşleri, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, (2007). D20. Yenilmez, K. ve İ. Şan, Ali Kuşçu'nun Çift Yanlış Teoremi'ne Bir Geometrik Yaklaşım, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Dergisi, 9(Ek), (2007). D21. Yenilmez, K. ve G. Yanık, Pi Sayısının Tarihsel Gelişimi, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Dergisi, 9(Ek), (2007). D22. Yılmaz, Z. ve K. Yenilmez, İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgıları (Uşak İli Örneği), Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(1), (2008). D23. Yenilmez, K. ve M. Teke, Yenilenen Matematik Programının Öğrencilerin Cebirsel Düşünme Düzeylerine Etkisi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), (2008). D24. Yenilmez, K. ve A.Ş. Pargan, İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Standart Uzunluk Ölçme Birimine İlişkin Algıları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(2), (2008). D25. Yenilmez, K. ve Ö. Kakmacı, İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematikteki Hazır Bulunuşluk Düzeyi, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), (2008). D26. Yenilmez, K. ve S. Yılmaz, İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Problem Çözmedeki Kavram Yanılgıları, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, (2008). D27. Yenilmez, K. ve E. Yaşa, İlköğretim Öğrencilerinin Geometrideki Kavram Yanılgıları, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), (2008). D28. Bozkurt, E. ve K. Yenilmez, Altıncı Sınıf Matematik Öğretim Programında Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğrenme Yönteminin Uygulanma Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, (2008).

11 D29. Yenilmez, K. ve Ö. Kakmacı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Özyeterlilik İnanç Düzeyleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 1-21 (2008). D30. Yenilmez, K. ve T. Avcu, İlköğretim Öğrencilerinin Mutlak Değer Konusunda Karşılaştıkları Zorluklar, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, (2009). D31. Erdoğan, F. ve K. Yenilmez, Altıncı Sınıf Matematik Öğretim Programında İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Kullanılabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42(1), (2009). D32. Yenilmez, K. ve T. Avcu, Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Cebir Öğrenme Alanındaki Başarı Düzeyleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10(2), (2009). D33. Kocaoğlu, T. ve K. Yenilmez, Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Problemlerinde Yaptıkları Hatalar ve Kavram Yanılgıları, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, (2010). D34. Yenilmez, K. ve C. Uygan, Yaratıcı Drama Yönteminin İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Özyeterlik İnançlarına Etkisi, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), (2010). D35. Yenilmez, K., İlköğretim Öğrencilerinin Problem Türlerini Belirleme Düzeyleri, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, (2010). D36. Yenilmez, K. ve S. Çalışkan, İlköğretim Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları ile Yaratıcı Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişki, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, (2011). D37. Çalışkan, S. ve K. Yenilmez, Kırsalda Matematik Eğitiminde Çoklu Zeka Uygulamaları, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), (2012). D38. Turğut, M. ve K. Yenilmez, Matematik Öğretmeni Adaylarının Uzamsal Görselleştirme Becerileri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), (2012). D39. Yenilmez, K. ve M. Turğut, Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Düzeyleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), (2012). D40. Yenilmez K. ve A. Ata, Matematik Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), (2012). D41. Balbağ, M.Z., Yenilmez K. ve M. Turğut, Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim-Kurgu Filmlerine Yönelik Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), (2012). D42. Yenilmez, K. ve H. Demirhan, Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Bazı Temel Matematik Kavramları Anlama Düzeyleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, (2013).

12 D43. Yenilmez, K. ve D. Girit, İlköğretim (6-8) Matematik Dersi Öğretim Programındaki Yeni Alt Öğrenme Alanlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), (2013). D44. Yenilmez K. ve N. Sölpük, Matematik Dersi Öğretim Programı ile İlgili Tezlerin İncelenmesi ( ), Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), (2014). D45. Yenilmez K. ve E. Ev Çimen, Matematik Öğretmeni Adaylarının Örnek, Alıştırma, Problem Oluşturma Çalışmalarının İncelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), (2014). D46. Anapa Saban, P., Yenilmez K. ve E. Ev Çimen, Niceleyici İçeren Matematiksel İfadelere Dair Öğrenci Algılarının Karakterizasyonu, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), (2014). D47. Yenilmez K. ve Ş.K. Çiftçi, Lise Öğretmen Adaylarının Çevre ve Alan Kavramlarına İlişkin Bilgilerinin Belirlenmesi, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 5(10), (2014). D48. Yenilmez K. ve C. Uygan, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Doğal Sayılarda Çarpma İşleminin Öğretimine Yönelik Sembol-Problem-Model Bağlamında Geliştirdikleri Etkinliklerin İncelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), (2015). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Gasimov, R.N. ve K. Yenilmez, Bulanık Doğrusal Programlama Problemleri İçin Yeni Çözüm Yaklaşımı, XIV. Ulusal Matematik Sempozyumu, Bildiri özetleri, 102, Eskişehir, E2. Acat, M.B. ve K. Yenilmez, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Güdülenme Düzeyleri ve Sorunları, XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitabı, Cilt I, , Antalya, E3. Yenilmez, K. ve F. Çemrek, Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Güdülenme (Motivasyon) Düzeyleri, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitabı, Cilt II, , Denizli, E4. Yenilmez, K. ve A. Ekinci, Matematik ve Sınıf Öğretmenlerinin Düşünme Becerilerinin Öğretimi Konusundaki Tutumları ve Lisansüstü Eğitimin Bu Tutumlara Etkisi: Eskişehir İli Örneği, II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Bildiri Kitabı, , İstanbul, E5. Yenilmez, K. ve E.Ç. Sev Lekesiz, İlköğretimde Proje Tabanlı Matematik Öğretimine Yönelik Sınıf Öğretmenleri ve Aday Öğretmenlerin Tutumu, I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Bildiri Kitabı, Cilt II, , Ankara, E6. Yenilmez, K., İlköğretim İkinci Kademede Beklenen ve Gerçek Matematik Başarısı Arasındaki İlişki, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Bildiri özetleri, 452, Muğla, Bu çalışma, üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak A4 numaralı makale olarak yayınlanmıştır.

13 E7. Yenilmez, K. ve F. Erdoğan, Matematik Öğretiminde Dil Unsuru, Matematik Etkinlikleri 2006 Matematik Sempozyumu, Ankara, Bildiriler Kitabı, , MATDER, Milli Kütüphane, Ankara, 3-5 Mayıs E8. Yenilmez, K., O. Kılınççeker, F. Arslan ve G. İstek, Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, Kütahya, Bildiri Kitabı, , Kütahya, E9. Yenilmez, K., G. İstek, S. Balçın ve A. Aktepe, Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerinin Matematik Dersine Çalışma ve Öğrenme Etkinliklerini Uygulama Düzeyleri, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, Kütahya, Bildiri Kitabı, , Kütahya, E10. Yenilmez, K. ve F. Erdoğan, İşbirliğine Dayalı Matematik Öğretimi, I. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, İzmir, Bildiri özetleri, 6, İzmir, E11. Yenilmez, K. ve A. Emer, Matematik ve Mimar Sinan, I. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, İzmir, Bildiri özetleri, 37, İzmir, E12. Yenilmez, K. ve A. Emer, Matematik ve Oyun, I. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, İzmir, Bildiri özetleri, 55, İzmir, E13. Yenilmez, K., R. Gökmen ve K. Akman, Öğretmen Adaylarının İlköğretim Matematik Öğretmeni Yetiştirme Programı Hakkındaki Görüşleri, I. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, İzmir, Bildiri (poster) özetleri, 12, İzmir, E14. Yenilmez, K., R. Gökmen ve K. Akman, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mevcut Öğretmen Yetiştirme Programına Bakışı, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Bildiriler Kitabı Cilt III, , Ankara, 7-9 Eylül E15. Yenilmez, K. ve R. Gökmen, Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programına İlişkin Görüşleri, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı, , Eskişehir, E16. Yenilmez, K. ve M. Teke, Probleme Dayalı Matematik Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitabı, Cilt:3, , Tokat, E17. Yenilmez, K. ve E. Çelebi, Sıfırın Hikayesi, II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, Sakarya, Bildiri özetleri, 211, Sakarya, E18. Yenilmez, K., İlköğretim Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklar ve Nedenleri, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Bildiri (poster) özetleri, 609, Tokat, E19. Yenilmez, K. ve F. Erdoğan, Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri, III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Eskişehir, Bildiri Kitabı, , Eskişehir, E20. Yenilmez, K. ve İ. Şan, Lisansüstü Eğitim Gören Öğretmen Adaylarının Matematiksel Kavramların Görselleştirilmesine İlişkin Düşünceleri, III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Eskişehir, Bildiri (poster) özetleri, 90-91, Eskişehir, E21. Yenilmez, K. ve M. Ersoy, Bilgisayar Destekli Geometri Öğretimi: Çokgenler Konusunda Geometer s Sketchpad Aktiviteleri, Matematik Etkinlikleri Matematik Sempozyumu, Ankara, Bildiri özetleri, 84, 29 Kasım-1 Aralık 2007.

14 E22. K. Yenilmez, İ. Şan, İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Yeterlikleri, VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Bildiri özetleri, 274, Bolu, E23. K. Yenilmez, İ. Şan, Matematik Öğretmen Adaylarının Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Düzeyleri, XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya, Bildiriler (CD), Sakarya, E24. K. Yenilmez, U. Palabıyık, e Sayısı ve Kayıp Tarihi, XXI. Ulusal Matematik Sempozyumu, Bildiri özetleri, 31, Koç Üniversitesi, 1-4 Eylül 2008, İstanbul E25. Z. Dur, K. Yenilmez, İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Problem Durumlarına Göre Gösterim Biçimlerini Tercihleri, 7. Matematik Sempozyumu, Bildiri özetleri, 30, Kasım 2008, İzmir Özel Türk Koleji, İzmir E26. K. Yenilmez, İ. Şan, Matematik Öğretmen Adaylarının Kendi Başarısızlık Nedenleri Hakkındaki Görüşleri, 7. Matematik Sempozyumu, Bildiri özetleri, 60, Kasım 2008, İzmir Özel Türk Koleji, İzmir E27 1. Kocaoğlu, T. ve K. Yenilmez, Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Problemlerinde Yaptıkları Hatalar ve Kavram Yanılgıları, 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bildiri özetleri, 95-96, Eskişehir, Mayıs E28. Uygan, C. ve K. Yenilmez, İlköğretim Matematik Derslerinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri, 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bildiri özetleri, , Eskişehir, Mayıs E29. K. Yenilmez, Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik İnançları, 9. Matematik Sempozyumu, Bildiri Kitabı, , Ekim 2010, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon E30. Yemenli, E. ve K. Yenilmez, İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Matematik Performans Ödevlerinde Kullandıkları Kaynaklar, 10. Matematik Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 95, Eylül 2011, Işık Üniversitesi, İstanbul E31. Anapa, P., Turğut, M. ve K. Yenilmez, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Bağıntı ve Fonksiyona İlişkin Kavramsal Bilgilerinin Değerlendirilmesi, 10. Matematik Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 86, Eylül 2011, Işık Üniversitesi, İstanbul E32. Yenilmez, K. ve M. Turgut, Ortaöğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik öğretimine ilişkin özyeterlik inançlarının incelenmesi, V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 33, 7-9 Ekim 2011, Gazi Üniversitesi, Ankara E33. Balbağ, M.Z., Yenilmez, K. ve M. Turgut, Öğretmen adaylarını eğitim fakültesine yönlendiren değerlerin incelenmesi, Değerler Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 210, Ekim 2011, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir E34. Ata, A. ve K. Yenilmez, Öğretmen Adaylarının Kesirlerde Çarpma İşlemini Modelleme Düzeyleri, 11. Matematik Sempozyumu, Bildiri Özetleri, , Eylül 2012, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun 1 Bu çalışma, üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak D33 numaralı makale olarak yayınlanmıştır.

15 E35. Yenilmez, K. ve A. Ata, Matematik öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumlarının incelenmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiri e-kitabı, Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde E36. Yenilmez, K. ve E. Ev Çimen, Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Polinomlar Konusunun Öğreniminde Karşılaştıkları Güçlükler Ve Olası Nedenleri, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiri e-kitabı, Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde E37. Yenilmez, K. ve E. Ev Çimen, Onbirinci Sınıf Matematik Öğretim Programında Zorluk Çekilen Konular Ve Olası Nedenleri, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiri e-kitabı, Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde E38. Aydoğdu, N. ve K. Yenilmez, Matematikte Problem Çözme Becerisiyle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiri e- Kitabı, Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde E39. Ata, A. ve K. Yenilmez, Öğretmen Adaylarının Matematik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, 12. Matematik Sempozyumu, Bildiri Özetleri, , Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi, Ankara E40. Ev Çimen, E. ve K. Yenilmez, Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Sürecine Yönelik İnançları, 12. Matematik Sempozyumu, Bildiri Özetleri, , Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi, Ankara E41. Ata, A. ve K. Yenilmez, Çift Anadal Öğrencilerinin Olasılık Konusundaki Kavramsal ve İşlemsel Bilgilerinin İncelenmesi, 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 30, Haziran 2013, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon E42. Ev Çimen, E. ve K. Yenilmez, Matematik Öğretmen Adaylarının Farklı Türde Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Bildiri Özetleri, 249, 5-7 Eylül 2013, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir E43. Ev Çimen, E. ve K. Yenilmez, Öğretmen Adaylarının Zihin Engelli Bireylere Matematik Öğretimi Konusundaki Düşünceleri, 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bildiri Özetleri, 8-9, 30 Ekim-1 Kasım 2013, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu E44. Bayar, S.A., Bayar, V. ve K. Yenilmez, Fin Temel Eğitim Sistemi ile Türk Temel Eğitim Sisteminin TIMMS-2011 Verileri Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bildiri Özetleri, 223, 7-9 Mayıs 2014, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep E45. Ata Baran, A. ve K. Yenilmez, Öğretmen Adaylarının Geometrik Olasılık Konusuna İlişkin Kavramsal ve İşlemsel Bilgilerinin İncelenmesi, 13. Matematik Sempozyumu, Bildiri Özetleri, , Mayıs 2014, Karabük Üniversitesi, Karabük E46. Ev Çimen, E. ve K. Yenilmez, Birinci Sınıf Ders Kaynaklarının Matematik Öğretiminde Amaç Bağlamında İncelenmesi, XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2014, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya E47. Ev Çimen, E. ve K. Yenilmez, Zihin Engellilere Matematik Öğretiminde Kısa Hikâyelerden Yararlanma: Öğretmen Adaylarının Hikâye Oluşturma Süreçlerinin ve Görüşlerinin İncelenmesi, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Eylül 2014, Çukurova Üniversitesi, Adana

16 E48. Ev Çimen, E. ve K. Yenilmez, Öğretmen Adaylarının Rutin Ve Rutin Olmayan Türde Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Eylül 2014, Çukurova Üniversitesi, Adana E49. Yenilmez, K. ve Ö. Tomooğlu, Ortaokul Öğrencilerinin Matematik, Matematik Öğretmeni ve Matematikçi Bilim İnsanına Karşı Algıları, 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 59, Mayıs 2015, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman E50. Yenilmez, K. ve M. Ersoy, Ortaokul Matematik ve Matematik Uygulamaları Dersleri Öğretim Programlarında Yer Alan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Önerilerine Yönelik Bir İnceleme, 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 237, Mayıs 2015, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman F. Diğer yayınlar: Ulusal Kitap Bölümü F1. Yenilmez, K., M. Eray, A. Delil, A. Tuna, P. Dinç Artut, M. Minisker, M. Kandemir ve N. Yılmaz. Matematiğin Tanımı ve Diğer Bilimlerle İlişkisi, Temel Matematik I-II, Ed. A. Kaçar, 1-6, Pegem A Yayıncılık, Ankara, Makale Olarak Basılan Bildiriler F2 2. Yenilmez, K., Mathematics Teachers' and Teacher Candidates' Opinions About Teaching The Thinking Skills, Abstracts of 2nd International Congress of Educational Research, Educational Research Association, 135, 29 April-2 May 2010, Antalya, Turkey F3 3. Yenilmez, K., M. Turğut, P. Anapa, M. Ersoy, Pre-service Elementary Mathematics Teachers Self-Efficiacy Beliefs in Educational Internet Use, Proceeding of 5th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Fırat University, , September 2011, Elazığ, Turkey F4 4. Yenilmez, K., M. Ersoy, The Role of Web Based Discussion Forums in Dıscussing Mathematics and Mathematics Education, Proceeding of 5th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Fırat University, , September 2011, Elazığ, Turkey F5 5. Yenilmez, K., Ev Çimen, E., Matematik Öğretmeni Adaylarının Örnek, Alıştırma, Problem Oluşturma Çalışmalarının İncelenmesi, 5 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, April 2014, Antalya, Turkey F6 6. Ev Çimen, E., Yenilmez, K., E. Yemenli, A Review of The Programs of a Private Television Channel From The Perspective of Preschool Mathematics Education, Abstract Book, 3rd International Congress on Early Childhood Education, Çukurova University, , September 2012, Adana, Turkey 2 Bu çalışma, üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak A22 numaralı makale olarak yayınlanmıştır 3 Bu çalışma, üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak A25 numaralı makale olarak yayınlanmıştır. 4 Bu çalışma, üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak A26 numaralı makale olarak yayınlanmıştır 5 Bu çalışma, üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak D45 numaralı makale olarak yayınlanmıştır 6 Bu çalışma, üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak C1 numaralı uluslararası kitap bölümü olarak yayınlanmıştır.

17 F7 7. Turğut, M., K. Yenilmez ve Anapa, P., İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Simetri ve Döndürme Becerileri, 10. Matematik Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 50, Eylül 2011, Işık Üniversitesi, İstanbul F8 8. Anapa, P., Ev Çimen, E. ve K. Yenilmez, Öğretmen Adaylarının Niceleyici İçeren Matematiksel İfadeleri Yorumlama Becerileri, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiri e-kitabı, Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde 7 Bu çalışma, üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak A31 numaralı makale olarak yayınlanmıştır. 8 Bu çalışma, üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak D46 numaralı makale olarak yayınlanmıştır.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şengül Saime ANAGÜN Doğum Tarihi: 26.10.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ege Üniversitesi 1982 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİDAYET TOK Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

1. Adı Soyadı : Ahmet Ş. ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi : 26.11.1957 3. Ünvanı : Doç.Dr.

1. Adı Soyadı : Ahmet Ş. ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi : 26.11.1957 3. Ünvanı : Doç.Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Ş. ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi : 26.11.1957. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik İstanbul Üniversitesi 1982 Y.Lisans Matematik Uludağ

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı e-posta : Sinan OLKUN : Prof. Dr. : sinanolkun@gmail.com sinan.olkun@tedu.edu.tr 01. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 05.Profesör

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (Son Güncelleme: 04.06.2014) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

Assoc. Prof. Engin KARADAĞ CURRICULUM VITAE

Assoc. Prof. Engin KARADAĞ CURRICULUM VITAE Information update: September 2013 1 CURRICULUM VITAE Name-Surname Date of birth : Engin KARADAĞ : 11 February 1981 Hacıbektaş Information Address : Eskişehir Osmangazi University, College of Education

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ Adı Soyadı: Doç. Dr. Sibel BALCI Doğum Tarihi: 01.01.1980 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Bilimleri Eğitimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım 1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Mehmet ARSLAN Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. Görev Yeri :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. Öğrenim Durumu

Detaylı

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Tel: +90 (224) 294 42 251 e-mail:ummuhan45@gmail.com 1987 yılında Manisa-Soma da doğdu. 2008 yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünden

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI Yrd. Doç. Dr. Hakan Karatas Yıldız Teknik Üniversitesi hkaratas@yildiz.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Bülent Alcı Yıldız Teknik Üniversitesi alci@yildiz.edu.tr

Detaylı

TEZÝM DANIÞMANIM ve BEN

TEZÝM DANIÞMANIM ve BEN Prof. Dr. Özcan DEMÝREL e Armaðan Abdurrahman Kýlýç Ahmet Remzi Uluþan Alev Özbay Ali Murat Sünbül Alper Baþbay Aydan Ersöz Aygül Þýklar Ayla Arseven Ayþe Onur Aytekin Þahin Aytunga Oðuz Banu Yangýn Bengü

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: aliriza.sekerci@dpu.edu.tr

Detaylı