ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kürşat YENİLMEZ Doğum Tarihi: 3 Mart 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Matematik (Cebir ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1996 Sayılar Teorisi) Doktora/S.Yeterlik/ Matematik (Uygulamalı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Matematik) 2001 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Simplisel Kategoriler, Prof. Dr. Zekeriya ARVASİ Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı: Bulanık Doğrusal Programlama Problemleri için Yeni Çözüm Yaklaşımları ve Duyarlılık Analizi, Prof. Dr. Rafail N. GASIMOV Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Arş.Gör. Fen Edebiyat Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğr.Gör.Dr. Fen Edebiyat Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Eğitim Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Doç.Dr. Eğitim Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof.Dr. Eğitim Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Duman, A., İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlerin Öğrenciler ve Öğretmenler Açısından Değerlendirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yılmaz, S., İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Problem Çözmedeki Kavram Yanılgıları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Özbey, N., İlköğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yılmaz, Z., İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Ondalık Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgıları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2007.

2 Erdoğan, F., Altıncı Sınıf Matematik Öğretim Programında İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Kullanılabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Emer, A., İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Düşünme Becerileri Öğretimine İlişkin Görüşleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bozkurt, E., Altıncı Sınıf Matematik Öğretim Programında Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğrenme Yönteminin Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Oğuz, Ö., Matematik Dersi Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kalkan, G., Yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kakmacı, Ö., Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gevrek, L., İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öğrenilmiş Çaresizlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Avcu, T., Yedinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gökmen, R., İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Matematiksel Akademik Benlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Uysal, E., İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Düzeyi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sev Lekesiz, E.Ç., Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Olasılık Konusunun Öğreniminde Karşılaştıkları Zorluklar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Karakoca, A., Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözmede Matematiksel Düşünmeyi Kullanma Durumları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk, N., Sekizinci Sınıf Matematik Ders Programına ve Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Altın, S., Bilgisayar Destekli Dönüşüm Geometrisi Öğretiminin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Başarısına ve Matematik Dersine Yönelik Tutumuna Etkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ata, A., Öğretmen Adaylarının Olasılık Konusuna İlişkin Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2013.

3 İdari Görevler: Dekan Yrd. Eskişehir Osmangazi Ünv., Eğitim Fakültesi Dekan Yrd. Eskişehir Osmangazi Ünv., Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı Eskişehir Osmangazi Ünv., Eğt.Fak. İlköğretim Bölümü Bölüm Başkanı Eskişehir Osmangazi Ünv., Eğt.Fak. OFMAE Bölümü Ödüller: TÜBİTAK - Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, Temmuz ESOGÜ - Uluslararası Yayın Ödülü, Kasım Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Güz İlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Matematik Öğretimi-I 3 0 Özel Öğretim Yöntemleri-I 2 2 Zeka Soruları ile Matematik Öğretimi 3 0 Temel Matematik-I 2 0 İlköğretimde Düşünce Eğitimi (YL) 3 0 Özel Öğretim Yöntemleri-II 2 2 Matematik Okuryazarlığı 3 0 Temel Matematik-II 2 0 Matematik Öğretimi-II 3 0 Kırsalda Matematik Öğretimi (YL) 3 0 Matematik Öğretimi-I 3 0 Özel Öğretim Yöntemleri-I 2 2 Temel Matematik-I 2 0 Zeka Soruları ile Matematik Öğretimi 3 0 İlköğretimde Düşünce Eğitimi (YL) 3 0 Matematik Öğretimi-II 3 0 Temel Matematik-II 2 0 Matematik Okuryazarlığı 3 0 Özel Öğretim Yöntemleri-II 2 2 Kırsalda Matematik Öğretimi (YL) 3 0 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Gasımov, R.N. ve K. Yenilmez, Duality in Fuzzy Linear Programming, Algebras, Groups and Geometries, 19(1), (2002). A2. Yenilmez, K. ve R.N. Gasımov, Sensitivity Analysis in Fuzzy Linear Programming, Hadronic Journal, 25(6), (2002). Doktora tezinden üretilmiştir.

4 A3. Gasımov, R.N. ve K. Yenilmez, Solving Fuzzy Linear Programming Problems with Linear Membership Functions, Turkish Journal of Mathematics, 26(4), 1-22 (2002). A4. Acat, M.B. ve K. Yenilmez, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeyleri, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, (2004). A5. Yenilmez, K., Relationships Among Learning Styles, Mathematics Attitudes and Anxiety for Students in Secondary Teacher Training Schools in Turkey, International Journal of Educational Reform (IJER), 16(2), (2007). A6. Yenilmez, K., N. Girginer ve Ö. Uzun, Mathematics Anxiety and Attitude Level of Students of the Faculty of Economics and Business Administrator: The Turkey Model, International Mathematical Forum, 2(41), (2007). A7. Yenilmez, K. ve G. Çakmak, Yenilenen İlköğretim Matematik Programındaki Alt Öğrenme Alanlarının Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklar, e-journal of New World Sciences Academy, 2(3), (2007). A8. Yenilmez, K., Attitudes of Turkish High School Students toward Mathematics, International Journal of Educational Reform (IJER), 16(4), (2007). A9. Yenilmez, K. ve B. Yolcu, Öğretmen Davranışlarının Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Gelişimine Katkısı, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, (2007). A10. Yenilmez, K. ve E. Yaşa, İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerine Bir İnceleme, e-journal of New World Sciences Academy, 2(4), (2007). A11. Yenilmez, K. ve F. Çemrek, Teaching Motivation of the Students in Secondary Teacher Training Schools in Turkey, International Journal of Environmental & Science Education, 3(2), (2008). A12. Yenilmez, K., N. Girginer ve Ö. Uzun, Mathematics Learning Styles of Students of the Faculty of Economics and Business Administration in Turkey, e-journal of New World Sciences Academy, 3(2), (2008). A13. Yenilmez, K. ve A. Duman, İlköğretimde Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğrenci Görüşleri, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, (2008). A14. Yenilmez, K. ve M. Ersoy, Opinions of Mathematics Teacher Candidates Towards Applying 7E Instructional Model on Computer Aided Instruction Environments, International Journal of Instruction, 1(1), (2008). A15. Yenilmez, K. ve İ. Şan, Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Özdeşliklerin Görsel Modellerini Tanıma Düzeyleri, e-journal of New World Sciences Academy Social Sciences, 3(3), (2008). A16. Yenilmez, K., Open Primary Education School Students' Opinions About Mathematics Television Programmes, Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), 9(4), (2008).

5 A17. Yenilmez, K. ve A. Dereli, İlköğretim Okullarında Matematiğe Karşı Olumsuz Önyargı Oluşturan Etkenler, e-journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 4(1), (2009). A18. Yenilmez, K., Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Dersine Yönelik Görüşleri, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, (2009). A19. Yenilmez, K., High School Students Hopelessness Levels towards Mathematics, Hacettepe University Journal of Education (SSCI), 38, (2010). A20. Avcu, T. ve K. Yenilmez, Yedinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi, e-journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6(1), 1-19 (2011). A21. Turğut, M. ve K. Yenilmez, İlköğretimde Web Tabanlı Matematik Öğretimine İlişkin Lisansüstü Öğrencilerin Görüşleri, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), (2011). A22. Yenilmez, K., In-Service and Pre-Service Mathematics Teachers' Opinions About Teaching of Thinking Skills, The International Journal of Research in Teacher Education, 2(3), (2011). A23. Yenilmez, K., Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Tarihi Dersine İlişkin Düşünceleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, (2011). A24. Uysal, E. ve K. Yenilmez, Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığı Düzeyi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 1-15 (2011). A25. Yenilmez, K., Turğut, M., Anapa, P. ve M. Ersoy, Pre-service Elementary Mathematics Teachers' Self-Efficiacy Beliefs in Educational Internet Use, e-journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences, 7(1), (2012). A26. Yenilmez, K. ve M. Ersoy, The Role of Web Based Discussion Forums in Discussing Mathematics and Mathematics Education, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 3(3), (2012). A27. Yenilmez K. ve A. Ata, Pre-service Elementary Mathematics Teachers Levels of Developing Activity Based on the Multiple Intelligence Theory, International Online Journal of Educational Sciences, 5(1), (2013). A28. Yenilmez K. ve A. Ata, Effects of Mathematical Literacy Course on Pre-service Mathematics Teachers Self-efficacy levels of Mathematical Literacy, The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), (2013). A29. Turğut, M. K. Yenilmez ve Uygan, C., Ortaokul ve Lise Matematik Öğretmeni Adaylarının İspat Yapmaya Yönelik Görüşleri, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(13), (2013). A30. Yenilmez, K., D. Korkmaz, İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Öz-yeterlikleri ile Geometrik Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişki, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), (2013). A31. Turğut, M., K. Yenilmez ve Anapa, P., Symmetry and Rotation Skills of Prospective Elementary Mathematics Teachers, BOLEMA: Mathematics Education Bulletin (SSCI), v.28, n.48, (2014).

6 A32. Ata Baran, A. ve K. Yenilmez, Investigation of Prospective Teachers Conceptual and Procedural Knowledge of Types of Events, The Journal of Academic Social Science Studies, 28, (2014). A33. Yenilmez K. ve Ö. Kakmacı, Investigations of the Relationship between the Spatial Visualization Success and Visual/Spatial Intelligence Capabilities of Sixth Grade Students, International Journal of Instruction, 8(1), (2015). B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: B1. Yenilmez, K. ve B. Çam, Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı ve Gerekliliği, Proc. 5 th International Educational Technology Conference, Vol. II, , TOJET, Sakarya, B2. Yenilmez, K. ve Ö. Aşıkoğlu, Computers Using Qualifications in Administrative Process and A Distance In-service Training Model, Proc. 7 th International Educational Technology Conference, Vol. I, , NEU Press, Nicosia, B3. Yenilmez, K. ve R. Gökmen, Opinions of The Students of Education Faculties About Computer Aided Education, Proc. 7 th International Educational Technology Conference, Vol. I, , NEU Press, Nicosia, B4. Yenilmez, K., F. Çemrek, Ö. Özaydın ve A. Altın, Computer and Internet Using Levels of The Secondary School Students, Proc. 7 th International Educational Technology Conference, Vol. I, , NEU Press, Nicosia, B5. Yenilmez, K. ve Y. Sarıer, Opinions of The Teacher Candidates Towards Computer Aided Mathematics Education, Proc. 1 st International Symposium on Computer and Instructional Technologies, , Çanakkale, B6. Yenilmez, K. ve R. Gökmen, Opinions of The Students of Computer Education And Instructional Technologies Department Towards Computer Aided Education, Proc. 1 st International Symposium on Computer and Instructional Technologies, , Çanakkale, B7. Yenilmez, K. ve M. Ersoy, Opinions of Teacher Candidates About Some Computer Aided Mathematics Instruction Softwares, Proc. 2 nd International Computer and Instructional Technologies Symposium, , Kuşadası, B8. Yenilmez, K., M. Ersoy, The Standing of Using Information and Communication Technologies in Education Among Teachers' Occupational Qualifications, Proc. 8 th International Educational Technology Conference, , Eskişehir, B9. Yenilmez, K., Ö. Aşıkoğlu, Internet Using Qualifications in Administrative Process, Proc. 8 th International Educational Technology Conference, , Eskişehir, B10. Yenilmez, K., M. Ersoy, Mathematics Teacher Candidates' Attitudes Towards Doing Computer Aided Education, Proc. 8 th International Educational Technology Conference, , Eskişehir, 2008.

7 B11. Yenilmez, K., M. Ersoy, Secondary Mathematics Teacher Candidates' Opinions About Distance Education, Proceeding of 3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, Karadeniz Technical University, , 7-9 October 2009, Trabzon, Turkey B12. Yenilmez, K., C. Uygan, The Attitudes of Prospective Mathematics Teachers toward Using Technology in Education, Proceeding of 3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, Karadeniz Technical University, , 7-9 October 2009, Trabzon, Turkey B13. Yenilmez, K., E. Ev Çimen, Mathematics Activities for Inpatient Treatment Children: Mathematics in Hospital, Proceeding of 4th International Congress of Educational Research, Yıldız Technical University, , 4-7 May 2012, Istanbul, Turkey B14. Yenilmez, K., E. Ev Çimen, 9th Grade Students' Ability Level of Connecting The Function Concept with Daily Life, Proceeding of 4th International Congress of Educational Research, Yıldız Technical University, , 4-7 May 2012, Istanbul, Turkey B15. Yenilmez, K., Ev Çimen, E., E. Yemenli, Mathematics Activities for Preschool Students, Abstract Book, 3rd International Congress on Early Childhood Education, Çukurova University, , September 2012, Adana, Turkey B16. Yenilmez, K., Ev Çimen, E., Exploring Modeling Skills of Secondary School Mathematics Teacher Candidates, Applied Education Congress,, Middle East Technical University, Abstract Book, , September 2012, Ankara, Turkey B17. Karadeniz, İ., K. Yenilmez, İlköğretim İkinci Kademesinde Kullanılan Akıllı Tahtanın Matematik Düşünceye Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Abstracts of 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 68, Gaziantep University, 4-6 October 2012, Gaziantep, Turkey B17. Ata, A., K. Yenilmez, Matematik Öğretmeni Adaylarının Olasılık Konusundaki Başarı Durumlarının İncelenmesi, Abstracts of ULEAD 2013 Annual Congress: International Congress on Research in Education, Nevşehir University, , 31 May-2 June 2013, Ürgüp-Nevşehir, Turkey B18. Ev Çimen, E., K. Yenilmez, Öğrencilerin Uzunluk Ölçmeye Dayalı Tahmin Yeteneğindeki Yetersizlikler ve Olası Nedenleri, Abstracts of ULEAD 2013 Annual Congress: International Congress on Research in Education, Nevşehir University, 144, 31 May-2 June 2013, Ürgüp-Nevşehir, Turkey B19. Ata, A., K. Yenilmez, Matematik Öğretmeni Adaylarının Temel Olasılık Terimlerine İlişkin Kavramsal Bilgilerinin İncelenmesi, Abstracts of ULEAD 2013 Annual Congress: International Congress on Research in Education, Nevşehir University, 145, 31 May-2 June 2013, Ürgüp-Nevşehir, Turkey B20. Yenilmez, K., A. Ata, Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı ile İlgili Tezlerin İncelenmesi, Abstracts of 7th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Atatürk University, , 6-8 June 2013, Erzurum, Turkey

8 B21. M. Ersoy, Y. Akbulut, K. Yenilmez, Researcher Reflections on the Role of Different Media in Mathematics Education, Abstracts of ICE-2013 Chicago International Conference on Education, Web, 3-4 June 2013, Chicago, USA B22. Ev Çimen, E., Yenilmez, K., Zihin Engellilere Matematik Öğretimine Yönelik Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan Materyallerin İncelenmesi, Abstracts of International EJER Congress: 1 st Eurasian Educatioanal Research Congress, April 2014, İstanbul, Turkey B23. Yenilmez, K., Bağdat, O., Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayılarla İşlemler Konusundaki Öğrenme Güçlükleri, Abstracts of International EJER Congress: 1 st Eurasian Educatioanal Research Congress, April 2014, İstanbul, Turkey B24. Ev Çimen, E., Yenilmez, K., The Perceptıons of Science and Mathematics Teacher Candidates Towards the Concepts of Equality, Inequality, Equivalence, Equation, Identity, Abstracts of International Conference on Education in Mathematics, Science &Technology (ICEMST), 1080, May 2014, Konya, Turkey B25. Ev Çimen, E., Yenilmez, K., Is It Better to Solve One Problem by Five Different Ways Than to Solve Five Different Problems by One Way?, Proceedings of International Conference on Education in Mathematics, Science &Technology (ICEMST), , May 2014, Konya, Turkey B26. Yenilmez, K., Koçyiğit, Ş., A Comparison of Turkish and Chinese Taipei 8th Grade Mathematics Curriculums and TIMMS Results, Abstracts of International Conference on Education in Mathematics, Science &Technology (ICEMST), 527, May 2014, Konya, Turkey B27. Ev Çimen, E., Yenilmez, K., The Analysis of KPSS Questions on Teacher Education from the Perspective of Compatibility with Primary Mathematics Teacher Special Field Competencies, Abstracts of 9th International Balkan Education and Science Congress, 301, October 2014, Edirne, Turkey B28. Ev Çimen, E., Yenilmez, K., The Analysis of KPSS Questions on Teacher Education from the Perspective of Compatibility with Secondary Mathematics Teacher Special Field Competencies, Abstracts of 9th International Balkan Education and Science Congress, 411, October 2014, Edirne, Turkey B29. Ev Çimen, E., Yenilmez, K., An Analysis of 11th Grade Students Conceptual Knowledge on Some Special Numbers and Number Sets in Mathematics, Abstracts of International Conference on Education in Mathematics, Science &Technology (ICEMST), 68, April 2015, Antalya, Turkey B30. Ev Çimen, E., Yenilmez, K., Matematik Öğretmeni Adaylarının Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Geliştirdikleri Etkinliklerin İncelenmesi, Abstracts of 6th International Congress on New Trends in Education (ICONTE), 66, April 2015, Antalya, Turkey C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Ev Çimen, E, Yenilmez, K., Yemenli, E. (2014). Chapter Sixteen: A Review of TV Programmes for Children in Relation to Preschool Mathematics Education in Contemporary Perspectives and Research on Early Childhood Education, Cambridge Scholars Publishing, ISBN (10): , ISBN (13): , UK.

9 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: D1. Yenilmez, K. ve N. Özabacı, Yatılı Öğretmen Okulu Öğrencilerinin Matematik ile İlgili Tutumları ve Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, (2003). D2. Acat, M.B., Özer, M.N. ve K. Yenilmez, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Biçimleri (Stilleri), Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 37, (2004). D3. Yenilmez, K., N. Girginer ve Ö. Uzun, Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), (2004). D4. Yenilmez, K. ve M.B. Acat, Öğretmen Adayı Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Kaynakları ve Sorunları, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, (2005). D5. Yenilmez, K. ve A. Çakır, İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Stilleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 44, (2005). D6. Yenilmez, K. Matematik Eğitiminde Beklenen ve Gerçek Performans İlişkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, (2005). D7. Yenilmez, K., M.N. Özer ve Z. Yıldız, Velilerin Çocuklarının Matematik Eğitimine Karşı Yaklaşım ve Katkılarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), (2006). D8. Yenilmez, K. ve E. Bozkurt, Matematik Eğitiminde Çoklu Zeka Kuramına Yönelik Öğretmen Düşünceleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, (2006). D9. Yenilmez, K. ve P. Midilli, İlköğretim Öğrencileri ve Velilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), (2006). D10. Yenilmez, K. ve N. Özbey, Özel Okul ve Devlet Okulu Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), (2006). D11. Yenilmez, K. ve S. Can, Matematik Öğretimi Dersine Yönelik Görüşler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, (2006). D12. Yenilmez, K., Velilerin Matematik Eğitiminde Çocuklarına Sağladıkları Katkı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), (2006). D13. Yenilmez, K., İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, (2007). D14. Yenilmez, K. ve E. İşgüden, Probleme Dayalı Matematik Öğretimine Yönelik Öğretmen Görüşleri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(13), (2007).

10 D15. Yenilmez, K. ve E. Uysal, İlköğretim Öğrencilerinin Matematiksel Kavram ve Sembolleri Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Düzeyi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, (2007). D16. Yenilmez, K. ve Ö. Karakuş, İlköğretim Sınıf ve Matematik Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimine İlişkin Görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, (2007). D17. Yenilmez, K. ve N. Özbey, İlköğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-15 (2007). D18. Yenilmez, K. ve E. İşgüden, İlköğretim Okullarında Probleme Dayalı Öğrenme, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, (2007). D19. Yenilmez, K. ve Y. Sarıer, İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Görüşleri, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, (2007). D20. Yenilmez, K. ve İ. Şan, Ali Kuşçu'nun Çift Yanlış Teoremi'ne Bir Geometrik Yaklaşım, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Dergisi, 9(Ek), (2007). D21. Yenilmez, K. ve G. Yanık, Pi Sayısının Tarihsel Gelişimi, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Dergisi, 9(Ek), (2007). D22. Yılmaz, Z. ve K. Yenilmez, İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgıları (Uşak İli Örneği), Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(1), (2008). D23. Yenilmez, K. ve M. Teke, Yenilenen Matematik Programının Öğrencilerin Cebirsel Düşünme Düzeylerine Etkisi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), (2008). D24. Yenilmez, K. ve A.Ş. Pargan, İlköğretim İkinci Sınıf Öğrencilerinin Standart Uzunluk Ölçme Birimine İlişkin Algıları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(2), (2008). D25. Yenilmez, K. ve Ö. Kakmacı, İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematikteki Hazır Bulunuşluk Düzeyi, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), (2008). D26. Yenilmez, K. ve S. Yılmaz, İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Problem Çözmedeki Kavram Yanılgıları, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, (2008). D27. Yenilmez, K. ve E. Yaşa, İlköğretim Öğrencilerinin Geometrideki Kavram Yanılgıları, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), (2008). D28. Bozkurt, E. ve K. Yenilmez, Altıncı Sınıf Matematik Öğretim Programında Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğrenme Yönteminin Uygulanma Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, (2008).

11 D29. Yenilmez, K. ve Ö. Kakmacı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Özyeterlilik İnanç Düzeyleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 1-21 (2008). D30. Yenilmez, K. ve T. Avcu, İlköğretim Öğrencilerinin Mutlak Değer Konusunda Karşılaştıkları Zorluklar, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, (2009). D31. Erdoğan, F. ve K. Yenilmez, Altıncı Sınıf Matematik Öğretim Programında İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Kullanılabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42(1), (2009). D32. Yenilmez, K. ve T. Avcu, Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Cebir Öğrenme Alanındaki Başarı Düzeyleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10(2), (2009). D33. Kocaoğlu, T. ve K. Yenilmez, Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Problemlerinde Yaptıkları Hatalar ve Kavram Yanılgıları, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, (2010). D34. Yenilmez, K. ve C. Uygan, Yaratıcı Drama Yönteminin İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Özyeterlik İnançlarına Etkisi, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), (2010). D35. Yenilmez, K., İlköğretim Öğrencilerinin Problem Türlerini Belirleme Düzeyleri, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, (2010). D36. Yenilmez, K. ve S. Çalışkan, İlköğretim Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları ile Yaratıcı Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişki, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, (2011). D37. Çalışkan, S. ve K. Yenilmez, Kırsalda Matematik Eğitiminde Çoklu Zeka Uygulamaları, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), (2012). D38. Turğut, M. ve K. Yenilmez, Matematik Öğretmeni Adaylarının Uzamsal Görselleştirme Becerileri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), (2012). D39. Yenilmez, K. ve M. Turğut, Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Düzeyleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), (2012). D40. Yenilmez K. ve A. Ata, Matematik Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), (2012). D41. Balbağ, M.Z., Yenilmez K. ve M. Turğut, Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim-Kurgu Filmlerine Yönelik Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), (2012). D42. Yenilmez, K. ve H. Demirhan, Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Bazı Temel Matematik Kavramları Anlama Düzeyleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, (2013).

12 D43. Yenilmez, K. ve D. Girit, İlköğretim (6-8) Matematik Dersi Öğretim Programındaki Yeni Alt Öğrenme Alanlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), (2013). D44. Yenilmez K. ve N. Sölpük, Matematik Dersi Öğretim Programı ile İlgili Tezlerin İncelenmesi ( ), Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), (2014). D45. Yenilmez K. ve E. Ev Çimen, Matematik Öğretmeni Adaylarının Örnek, Alıştırma, Problem Oluşturma Çalışmalarının İncelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), (2014). D46. Anapa Saban, P., Yenilmez K. ve E. Ev Çimen, Niceleyici İçeren Matematiksel İfadelere Dair Öğrenci Algılarının Karakterizasyonu, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), (2014). D47. Yenilmez K. ve Ş.K. Çiftçi, Lise Öğretmen Adaylarının Çevre ve Alan Kavramlarına İlişkin Bilgilerinin Belirlenmesi, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 5(10), (2014). D48. Yenilmez K. ve C. Uygan, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Doğal Sayılarda Çarpma İşleminin Öğretimine Yönelik Sembol-Problem-Model Bağlamında Geliştirdikleri Etkinliklerin İncelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), (2015). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Gasimov, R.N. ve K. Yenilmez, Bulanık Doğrusal Programlama Problemleri İçin Yeni Çözüm Yaklaşımı, XIV. Ulusal Matematik Sempozyumu, Bildiri özetleri, 102, Eskişehir, E2. Acat, M.B. ve K. Yenilmez, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Güdülenme Düzeyleri ve Sorunları, XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitabı, Cilt I, , Antalya, E3. Yenilmez, K. ve F. Çemrek, Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Güdülenme (Motivasyon) Düzeyleri, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitabı, Cilt II, , Denizli, E4. Yenilmez, K. ve A. Ekinci, Matematik ve Sınıf Öğretmenlerinin Düşünme Becerilerinin Öğretimi Konusundaki Tutumları ve Lisansüstü Eğitimin Bu Tutumlara Etkisi: Eskişehir İli Örneği, II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Bildiri Kitabı, , İstanbul, E5. Yenilmez, K. ve E.Ç. Sev Lekesiz, İlköğretimde Proje Tabanlı Matematik Öğretimine Yönelik Sınıf Öğretmenleri ve Aday Öğretmenlerin Tutumu, I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Bildiri Kitabı, Cilt II, , Ankara, E6. Yenilmez, K., İlköğretim İkinci Kademede Beklenen ve Gerçek Matematik Başarısı Arasındaki İlişki, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Bildiri özetleri, 452, Muğla, Bu çalışma, üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak A4 numaralı makale olarak yayınlanmıştır.

13 E7. Yenilmez, K. ve F. Erdoğan, Matematik Öğretiminde Dil Unsuru, Matematik Etkinlikleri 2006 Matematik Sempozyumu, Ankara, Bildiriler Kitabı, , MATDER, Milli Kütüphane, Ankara, 3-5 Mayıs E8. Yenilmez, K., O. Kılınççeker, F. Arslan ve G. İstek, Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, Kütahya, Bildiri Kitabı, , Kütahya, E9. Yenilmez, K., G. İstek, S. Balçın ve A. Aktepe, Ortaöğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerinin Matematik Dersine Çalışma ve Öğrenme Etkinliklerini Uygulama Düzeyleri, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, Kütahya, Bildiri Kitabı, , Kütahya, E10. Yenilmez, K. ve F. Erdoğan, İşbirliğine Dayalı Matematik Öğretimi, I. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, İzmir, Bildiri özetleri, 6, İzmir, E11. Yenilmez, K. ve A. Emer, Matematik ve Mimar Sinan, I. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, İzmir, Bildiri özetleri, 37, İzmir, E12. Yenilmez, K. ve A. Emer, Matematik ve Oyun, I. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, İzmir, Bildiri özetleri, 55, İzmir, E13. Yenilmez, K., R. Gökmen ve K. Akman, Öğretmen Adaylarının İlköğretim Matematik Öğretmeni Yetiştirme Programı Hakkındaki Görüşleri, I. Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, İzmir, Bildiri (poster) özetleri, 12, İzmir, E14. Yenilmez, K., R. Gökmen ve K. Akman, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mevcut Öğretmen Yetiştirme Programına Bakışı, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Bildiriler Kitabı Cilt III, , Ankara, 7-9 Eylül E15. Yenilmez, K. ve R. Gökmen, Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programına İlişkin Görüşleri, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı, , Eskişehir, E16. Yenilmez, K. ve M. Teke, Probleme Dayalı Matematik Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitabı, Cilt:3, , Tokat, E17. Yenilmez, K. ve E. Çelebi, Sıfırın Hikayesi, II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, Sakarya, Bildiri özetleri, 211, Sakarya, E18. Yenilmez, K., İlköğretim Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklar ve Nedenleri, XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Bildiri (poster) özetleri, 609, Tokat, E19. Yenilmez, K. ve F. Erdoğan, Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri, III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Eskişehir, Bildiri Kitabı, , Eskişehir, E20. Yenilmez, K. ve İ. Şan, Lisansüstü Eğitim Gören Öğretmen Adaylarının Matematiksel Kavramların Görselleştirilmesine İlişkin Düşünceleri, III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Eskişehir, Bildiri (poster) özetleri, 90-91, Eskişehir, E21. Yenilmez, K. ve M. Ersoy, Bilgisayar Destekli Geometri Öğretimi: Çokgenler Konusunda Geometer s Sketchpad Aktiviteleri, Matematik Etkinlikleri Matematik Sempozyumu, Ankara, Bildiri özetleri, 84, 29 Kasım-1 Aralık 2007.

14 E22. K. Yenilmez, İ. Şan, İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Yeterlikleri, VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Bildiri özetleri, 274, Bolu, E23. K. Yenilmez, İ. Şan, Matematik Öğretmen Adaylarının Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Düzeyleri, XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya, Bildiriler (CD), Sakarya, E24. K. Yenilmez, U. Palabıyık, e Sayısı ve Kayıp Tarihi, XXI. Ulusal Matematik Sempozyumu, Bildiri özetleri, 31, Koç Üniversitesi, 1-4 Eylül 2008, İstanbul E25. Z. Dur, K. Yenilmez, İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Problem Durumlarına Göre Gösterim Biçimlerini Tercihleri, 7. Matematik Sempozyumu, Bildiri özetleri, 30, Kasım 2008, İzmir Özel Türk Koleji, İzmir E26. K. Yenilmez, İ. Şan, Matematik Öğretmen Adaylarının Kendi Başarısızlık Nedenleri Hakkındaki Görüşleri, 7. Matematik Sempozyumu, Bildiri özetleri, 60, Kasım 2008, İzmir Özel Türk Koleji, İzmir E27 1. Kocaoğlu, T. ve K. Yenilmez, Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kesir Problemlerinde Yaptıkları Hatalar ve Kavram Yanılgıları, 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bildiri özetleri, 95-96, Eskişehir, Mayıs E28. Uygan, C. ve K. Yenilmez, İlköğretim Matematik Derslerinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri, 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bildiri özetleri, , Eskişehir, Mayıs E29. K. Yenilmez, Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik İnançları, 9. Matematik Sempozyumu, Bildiri Kitabı, , Ekim 2010, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon E30. Yemenli, E. ve K. Yenilmez, İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Matematik Performans Ödevlerinde Kullandıkları Kaynaklar, 10. Matematik Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 95, Eylül 2011, Işık Üniversitesi, İstanbul E31. Anapa, P., Turğut, M. ve K. Yenilmez, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Bağıntı ve Fonksiyona İlişkin Kavramsal Bilgilerinin Değerlendirilmesi, 10. Matematik Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 86, Eylül 2011, Işık Üniversitesi, İstanbul E32. Yenilmez, K. ve M. Turgut, Ortaöğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik öğretimine ilişkin özyeterlik inançlarının incelenmesi, V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 33, 7-9 Ekim 2011, Gazi Üniversitesi, Ankara E33. Balbağ, M.Z., Yenilmez, K. ve M. Turgut, Öğretmen adaylarını eğitim fakültesine yönlendiren değerlerin incelenmesi, Değerler Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 210, Ekim 2011, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir E34. Ata, A. ve K. Yenilmez, Öğretmen Adaylarının Kesirlerde Çarpma İşlemini Modelleme Düzeyleri, 11. Matematik Sempozyumu, Bildiri Özetleri, , Eylül 2012, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun 1 Bu çalışma, üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak D33 numaralı makale olarak yayınlanmıştır.

15 E35. Yenilmez, K. ve A. Ata, Matematik öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmalara yönelik tutumlarının incelenmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiri e-kitabı, Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde E36. Yenilmez, K. ve E. Ev Çimen, Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Polinomlar Konusunun Öğreniminde Karşılaştıkları Güçlükler Ve Olası Nedenleri, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiri e-kitabı, Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde E37. Yenilmez, K. ve E. Ev Çimen, Onbirinci Sınıf Matematik Öğretim Programında Zorluk Çekilen Konular Ve Olası Nedenleri, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiri e-kitabı, Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde E38. Aydoğdu, N. ve K. Yenilmez, Matematikte Problem Çözme Becerisiyle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiri e- Kitabı, Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde E39. Ata, A. ve K. Yenilmez, Öğretmen Adaylarının Matematik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, 12. Matematik Sempozyumu, Bildiri Özetleri, , Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi, Ankara E40. Ev Çimen, E. ve K. Yenilmez, Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Sürecine Yönelik İnançları, 12. Matematik Sempozyumu, Bildiri Özetleri, , Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi, Ankara E41. Ata, A. ve K. Yenilmez, Çift Anadal Öğrencilerinin Olasılık Konusundaki Kavramsal ve İşlemsel Bilgilerinin İncelenmesi, 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 30, Haziran 2013, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon E42. Ev Çimen, E. ve K. Yenilmez, Matematik Öğretmen Adaylarının Farklı Türde Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Bildiri Özetleri, 249, 5-7 Eylül 2013, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir E43. Ev Çimen, E. ve K. Yenilmez, Öğretmen Adaylarının Zihin Engelli Bireylere Matematik Öğretimi Konusundaki Düşünceleri, 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bildiri Özetleri, 8-9, 30 Ekim-1 Kasım 2013, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu E44. Bayar, S.A., Bayar, V. ve K. Yenilmez, Fin Temel Eğitim Sistemi ile Türk Temel Eğitim Sisteminin TIMMS-2011 Verileri Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Bildiri Özetleri, 223, 7-9 Mayıs 2014, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep E45. Ata Baran, A. ve K. Yenilmez, Öğretmen Adaylarının Geometrik Olasılık Konusuna İlişkin Kavramsal ve İşlemsel Bilgilerinin İncelenmesi, 13. Matematik Sempozyumu, Bildiri Özetleri, , Mayıs 2014, Karabük Üniversitesi, Karabük E46. Ev Çimen, E. ve K. Yenilmez, Birinci Sınıf Ders Kaynaklarının Matematik Öğretiminde Amaç Bağlamında İncelenmesi, XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs 2014, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya E47. Ev Çimen, E. ve K. Yenilmez, Zihin Engellilere Matematik Öğretiminde Kısa Hikâyelerden Yararlanma: Öğretmen Adaylarının Hikâye Oluşturma Süreçlerinin ve Görüşlerinin İncelenmesi, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Eylül 2014, Çukurova Üniversitesi, Adana

16 E48. Ev Çimen, E. ve K. Yenilmez, Öğretmen Adaylarının Rutin Ve Rutin Olmayan Türde Problem Kurma Çalışmalarının İncelenmesi, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Eylül 2014, Çukurova Üniversitesi, Adana E49. Yenilmez, K. ve Ö. Tomooğlu, Ortaokul Öğrencilerinin Matematik, Matematik Öğretmeni ve Matematikçi Bilim İnsanına Karşı Algıları, 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 59, Mayıs 2015, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman E50. Yenilmez, K. ve M. Ersoy, Ortaokul Matematik ve Matematik Uygulamaları Dersleri Öğretim Programlarında Yer Alan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Önerilerine Yönelik Bir İnceleme, 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 237, Mayıs 2015, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman F. Diğer yayınlar: Ulusal Kitap Bölümü F1. Yenilmez, K., M. Eray, A. Delil, A. Tuna, P. Dinç Artut, M. Minisker, M. Kandemir ve N. Yılmaz. Matematiğin Tanımı ve Diğer Bilimlerle İlişkisi, Temel Matematik I-II, Ed. A. Kaçar, 1-6, Pegem A Yayıncılık, Ankara, Makale Olarak Basılan Bildiriler F2 2. Yenilmez, K., Mathematics Teachers' and Teacher Candidates' Opinions About Teaching The Thinking Skills, Abstracts of 2nd International Congress of Educational Research, Educational Research Association, 135, 29 April-2 May 2010, Antalya, Turkey F3 3. Yenilmez, K., M. Turğut, P. Anapa, M. Ersoy, Pre-service Elementary Mathematics Teachers Self-Efficiacy Beliefs in Educational Internet Use, Proceeding of 5th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Fırat University, , September 2011, Elazığ, Turkey F4 4. Yenilmez, K., M. Ersoy, The Role of Web Based Discussion Forums in Dıscussing Mathematics and Mathematics Education, Proceeding of 5th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Fırat University, , September 2011, Elazığ, Turkey F5 5. Yenilmez, K., Ev Çimen, E., Matematik Öğretmeni Adaylarının Örnek, Alıştırma, Problem Oluşturma Çalışmalarının İncelenmesi, 5 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, April 2014, Antalya, Turkey F6 6. Ev Çimen, E., Yenilmez, K., E. Yemenli, A Review of The Programs of a Private Television Channel From The Perspective of Preschool Mathematics Education, Abstract Book, 3rd International Congress on Early Childhood Education, Çukurova University, , September 2012, Adana, Turkey 2 Bu çalışma, üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak A22 numaralı makale olarak yayınlanmıştır 3 Bu çalışma, üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak A25 numaralı makale olarak yayınlanmıştır. 4 Bu çalışma, üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak A26 numaralı makale olarak yayınlanmıştır 5 Bu çalışma, üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak D45 numaralı makale olarak yayınlanmıştır 6 Bu çalışma, üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak C1 numaralı uluslararası kitap bölümü olarak yayınlanmıştır.

17 F7 7. Turğut, M., K. Yenilmez ve Anapa, P., İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Simetri ve Döndürme Becerileri, 10. Matematik Sempozyumu, Bildiri Özetleri, 50, Eylül 2011, Işık Üniversitesi, İstanbul F8 8. Anapa, P., Ev Çimen, E. ve K. Yenilmez, Öğretmen Adaylarının Niceleyici İçeren Matematiksel İfadeleri Yorumlama Becerileri, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiri e-kitabı, Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde 7 Bu çalışma, üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak A31 numaralı makale olarak yayınlanmıştır. 8 Bu çalışma, üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak D46 numaralı makale olarak yayınlanmıştır.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kürşat YENİLMEZ Doğum Tarihi: 3 Mart 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1994 Y.

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Adres : Melihan ÜNLÜ : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Telefon : 03822883375 E-posta : melihanunlu@yahoo.com 1.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Karadeniz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi ---

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi --- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı, Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ Doğum Tarihi: 09.07.1987 Dili: İngilizce / ÜDS=66,250 (2009) Öğrenim Durumu: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü 1. Adı Soyadı: Pınar ANAPA SABAN 2. Doğum Tarihi: 14.04.1973 3. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Eskişehir Osmangazi Üniv. 1995 Y.Lisans Matematik (Geometri) Eskişehir

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ekarademir@ogu.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2009 2013

ÖZGEÇMİŞ ekarademir@ogu.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2009 2013 1. Adı Soyadı: Ersin KARADEMİR 2. Doğum Tarihi: 27 Mayıs 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ ekarademir@ogu.edu.tr Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2010 AKADEMİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.efdergi.ibu.edu.tr/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aytaç KURTULUŞ Doğum Tarihi: 25 Nisan 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Uludağ Üniversitesi 1994 Y. Lisans Matematik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hüseyin ANILAN 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hüseyin ANILAN 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hüseyin ANILAN 2. Doğum Tarihi : 22.08.1973 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi 1994

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr.

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Özgeçmiş Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği İstanbul 2006 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 2010 Kişisel Bilgiler

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ramazan YILMAZ Doğum Tarihi: 24 Mayıs 1986 Doğum Yeri: Çaycuma/Zonguldak Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 22/07/2014 Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr. Süleyman Yaman Öğrenim Durumu: Derece Üniversite Lisans 19 Mayıs Üniversitesi Y. Lisans Gazi Üniversitesi Doktora Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tez

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Adı Soyadı : Didem Kılıç 1. Eğitim Durumu Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Hacettepe

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

4122488001-8881 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ (DR)

4122488001-8881 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ (DR) TAMER KUTLUCA YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : tkutluca@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres : : : : 4122488001-8881 05324278580 Kıtılbıl Mah. Dicle Üniversitesi Lojmanları E8 No:5 Kampüs/Diyarbakır

Detaylı

4122488001-8881 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ (DR)

4122488001-8881 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ (DR) TAMER KUTLUCA YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : tkutluca@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres : : : : 4122488001-8881 05324278580 Kıtılbıl Mah. Dicle Üniversitesi Lojmanları E8 No:5 Kampüs/Diyarbakır

Detaylı

Murat ALTUN Tel: +90 (224) 294 21 57 e-mail: maltun@uludag.edu.tr

Murat ALTUN Tel: +90 (224) 294 21 57 e-mail: maltun@uludag.edu.tr Murat ALTUN Tel: +90 (224) 294 21 57 e-mail: maltun@uludag.edu.tr Adı Soyadı : Murat Altun Doğum Yeri ve Tarihi : Şavşat 26.03.1952 EĞİTİM Doktora, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1995)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10.

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Cem KARACAOĞLU 2. Doğum Tarih : 12.03.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Eyüp YURT Doğum Tarihi: 13.11.1984 Doğum Yeri: Erzincan-Merkez Öğrenim Durumu: Doktora Mail: eyupyurt@gmail.com Yabancı Dil: ÜDS (75), KPDS (70) Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yeliz Yazgan Tel: +90 (538)

Yrd. Doç. Dr. Yeliz Yazgan Tel: +90 (538) Yrd. Doç. Dr. Yeliz Yazgan Tel: +90 (538) 675 17 75 e-mail: yazgany@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Bölümü(2007) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi,

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ SAVAŞ BAŞTÜRK ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 Adres : null Telefon : - E-posta : sbasturkveri@gmail.com Doğum Tarihi : 16.08.1974 Faks : Kadro Yeri Görev Yeri : : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Dilek ÇELİKLER Doğum Tarihi : 15.10.1967 Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şengül Saime ANAGÜN Doğum Tarihi: 26.10.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ege Üniversitesi 1982 Y. Lisans

Detaylı

EĞİTİM DURUMU AKADEMİK GÖREVLER. Tarih Yer Görev

EĞİTİM DURUMU AKADEMİK GÖREVLER. Tarih Yer Görev Doç. Dr. Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı Merkez Kampus (43000) KÜTAHYA Cep Telefon: Telefon:

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pınar GİRMEN Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Hacettepe Üniversitesi 1992 Bölümü /Türk Halk Bilimi Y. Lisans Eğitim Bilimleri/

Detaylı

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB )

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB ) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybala ÇAYIR Doğum Tarihi: 05.11.1984 İletişim: Tel: e-posta: aybalacayir@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Tel: +90 (224) 294 42 251 e-mail:ummuhan45@gmail.com 1987 yılında Manisa-Soma da doğdu. 2008 yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünden

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fatih Koyuncu Doğum Tarihi: 10 Haziran 1971 Akademik Ünvanı : Y. Doç. Dr. Çalışma Alanları: Cebir, Cebirsel Sayı Teorisi, Cebirsel Geometri, Kodlama Teorisi, Kriptoloji, Cebirsel Topoloji.

Detaylı

HATİCE GÖZDE ERTÜRK KARA. Eğitimi A.B.D. Adana Yolu Üzeri, Kampüs/ AKSARAY. E- posta:

HATİCE GÖZDE ERTÜRK KARA. Eğitimi A.B.D. Adana Yolu Üzeri, Kampüs/ AKSARAY. E- posta: HATİCE GÖZDE ERTÜRK KARA ÖZGEÇMİŞ YARDIMCI DOÇENT Adres: Adana Yolu Üzeri, Kampüs/ AKSARAY E- posta: gozde86erturk@gmail.com, gozdeerturk@aksaray.edu.tr Doğum Tarihi/ Yeri: Kadro Yeri Görev Yeri 13.10.1986/

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: aliriza.sekerci@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta: emre.ev.cimen@windowslive.com 1. Adı Soyadı: Emre EV ÇİMEN 2. Doğum Tarihi: 02.01.1980 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4.1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asım ARI İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asım ARI İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asım ARI İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir Telefon Mail :0 222 239 37 50/1626 : ari@ogu.edu.tr 2. Doğum Tarihi :1973

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

Doç.Dr., Eda Gürlen. edaerdem@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr., Eda Gürlen. edaerdem@hacettepe.edu.tr Doç.Dr., Eda Gürlen edaerdem@hacettepe.edu.tr Akademik ler 1999-2006 Araştırma lisi 2006-2011 Öğretim lisi 2011-2013 Yardımcı Doçent Doktor 2014- Doçent Doktor Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar 2013

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burhan ÇAPRİ Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim/Fen Bilgisi Öğretmenliği

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim/Fen Bilgisi Öğretmenliği NURHAN ÖZTÜRK YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi nurhanozturk41@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3682715526-2036 5077021972 SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çalışma Alanları: Cebir ve sayılar teorisi, cebirsel sayı teorisi, cebirsel geometri, cebirsel kodlama teorisi.

ÖZGEÇMİŞ. Çalışma Alanları: Cebir ve sayılar teorisi, cebirsel sayı teorisi, cebirsel geometri, cebirsel kodlama teorisi. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fatih Koyuncu Doğum Tarihi: 10 Haziran 1971 Ünvanı : Doç. Dr. Çalışma Alanları: Cebir ve sayılar teorisi, cebirsel sayı teorisi, cebirsel geometri, cebirsel kodlama teorisi. 1. Öğrenim

Detaylı