Derece Alan Üniversite Yıl. Y.Lisans Sayısal Yöntemler ABD Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Alan Üniversite Yıl. Y.Lisans Sayısal Yöntemler ABD Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü."

Transkript

1 ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı : Zerrin AYVAZ REĐS 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Matematik-Astronomi Đstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Y. Sayısal Yöntemler ABD Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Bilgisayar Bilimleri, Đstanbul Üniversitesi Yazılım Mühendisliği ABD Fen Bilimleri Enstitüsü Akademik Ünvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Yönetilen Yüksek ve Doktora Tezleri 6.1.Yüksek Tezleri Sertan Kolat; Web Tabanlı Uygulamalarda Otomatik Güvenlik Denetim Yazılımlarının Đyileştirilmesi, Temmuz Hakan Aysal; Güvenlik Ve Đnternet Erişim Politikaları Oluşturulması: Đstanbul Üniversitesi nde Uygulama Süreci, Şubat Đrfan Şimşek; E-Öğrenme Sistemlerine Entegre Edilebilir Online Sınav Modülü Geliştirilmesi, Đ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs Elif Kara Öztürk; Fiziksel Engelliler Đçin Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Modeli Önerisi, Đ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart Gülşah Bilgiç Tozmaz, E-Öğrenme Ders Đçerikleri için Uygulanabilir Bir Öğretim Tasarımı Modeli Geliştirme ve Bir Uygulama, Đ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran Firdevs Dıramalı Dildar, Bir Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Modeli: Bilgisayar Kullanımına Yönelik Ebeveyn Eğitimi, Đ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran Şebnem Özdemir, Đlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Çoklu Temsiller Kullanılarak Problem Çözme Algılarının Açınsanması, Đ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz-2012 Sayfa: 1/10

2 6.2. Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Perceived Importance And Resource Constraints Of Graduate Information Systems Courses In Turkey, International Journal of Information and Communications Technology Education (IJICTE), Issue 21, pp: 69-82, December Education And Intelligent Tutor System In Turkey, International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE), Vol.1 Issue 3, October, November, December Investigating the Attitude of Students Towards Online Learning, International Journal of E- Adoption (IJEA), Vol. 2, Issue 4, pp :35-47, December Çiğdem Erol, Şebnem Özdemir, Zeki Özen, Emre Akadal, Zerrin Ayvaz Reis, Fibonacci Spiral In Sunflower With Geogebra, Journal Of Educational And Instructional Studies In The World, May 2012, Volume 2 Issue 2 Article 25 ISNN: , Pages: Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Özdemir, S., Ayvaz Reis, Z., Karadağ, Z., (2012) Exploring Elementary Mathematics Pre- Service Teachers' Perception To Use Multiple Representations In Problem Solving, I. International Dynamic Explorative Active Learning (IDEAL) 2012 Conference, 2-5 July 2012, Bayburt University, Conference Proceedings, p: Emre AKADAL, Şebnem ÖZDEMĐR, Zerrin AYVAZ REĐS, The Analyze of Education Applications Category in Online Mobile Application Markets, 4th International Future- Learning Conference On Innovations in Learning for the Future 2012:e-Learning, Istanbul- Turkey, November 14-16, 2012, Conference Proceedings pp: Ayvaz Reis, Z., Kara Öztürk, E., Özdemir, S. (2012). Investigating the Web Based Distance Education Modules among Teacher Candidates in Special Education. SITE Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, March 5-9, 2012, Austin, Texas, USA, Paul Resta (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2012, ISBN , (pp ). Chesapeake, VA: AACE., Retrieved from Sevinç Gülseçen, Zerrin Ayvaz Reis, Çiğdem Selçukcan Erol, Elif Kartal Karataş, Murat Gezer, Đrfan Şimşek, Yasemin Asaadi, Yasemin Derelioğlu, Kemal Yıldırım, Fatih Gürsul, Duygu Mutlu, Burak Şişman, Zeki Özen, Teaching Computer Programming Online Or Face To Face: A Quantitative Study, WCIT nd. World Conference On Information. Technology, November 23-26, 2011, Antalya- Turkey, AWER Procedia Information Sayfa: 2/10

3 Technology & Computer Science 1(2012) pp: Çiğdem Selçukcan Erol, Emre Akadal, Ahmet Olgun, Zerrin Ayvaz Reis, New Address Of On-Campus Communication: A Pilot Study From Istanbul University, WCIT nd. World Conference On Information. Technology, November 23-26, 2011, Antalya- Turkey, AWERProcedia Information Technology & Computer Science 1(2012) pp: Kemal Şahin, Zerrin Ayvaz Reis, Ders Yönetim Sistemleri Đçin Scorm Uyumlu Zengin Medya Destekli Ders Đçeriği Geliştirme Aracı, 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, September 2011, Fırat University, Elazığ- Turkey, Conference Proceedings, sayfa: H. Özgür Baktır, Baran Çelik, Feridun C. Özçakır, Zerrin Ayvaz Reis, Docebo Öğrenme Yönetim Sisteminin Web Tabanlı Öğretim Gereksinimlerini Karşılama Açısından Đncelenmesi, 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, September 2011, Fırat University, Elazığ- Turkey, Conference Proceedings, sayfa: Feridun C. Özçakır, M. Fatih Erkoç, Baran Çelik, H. Özgür Baktır, Kemal Şahin, Zerrin Ayvaz Reis, Güvenli Bilgisayar Ve Đnternet Kullanımına Yönelik Bir Web Tabanlı Öğretim Ortamının Geliştirilmesi, 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, September 2011, Fırat University, Elazığ- Turkey, Conference Proceedings, sayfa: Uzaktan Eğitimde Ball State Üniversitesinin Uygulaması Türk Üniversiteleri Đçin Uygulanabilir Bir Model Olabilir mi?, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya-Turkey, November 11-13, To Develop an Education System for Secure Internet Banking: GIBES, World Conference on Information Technology, Đstanbul-Turkey, October , Conference Proceedings (included in ScienceDirect, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceeding Citation Index -Web of Science), Volume 3, p , Using Geogebra As An Information Technology Tool: Parabola Teaching, World Conference on Learning, Teaching and Administration-2010, Cairo-Egypt, October 2010 Conference Proceedings (included in the international ISI proceedings database), Volume 9, p Computer Supported Math Education With Geogebra, World Conference on Learning, Teaching and Administration-2010, Cairo-Egypt, October 2010 Conference Proceedings (included in the international ISI proceedings database), Volume 9, p Building A Viable Environment For Physical Disabilities To Create Awareness Learning, The 10th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques", Vilnius-Lithuania, May 19-21, 2010, Conference Proceedings (included in the international ISI proceedings database), Vol I, p , ISBN: An Integratable Online Full Examination Module For E-Learning Systems: Onex, 10th International Educational Technology Conference Istanbul - Turkey, April 2010, Sayfa: 3/10

4 Proceedings Book, Vol.1, pp: A New Model Of Collaborative Learning In Computer Based Math Instruction: 4S World Conference on Educational Sciences, Nicosia, North Cyprus, 4-7 February 2009, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 1, Pages: , A Proposal for Developing Online Collaborative Environment for Learning Mathematics, ED- MEDIA 2008, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, 30.June-4 July.2008, Austria-Vienna, Conference Proceedings, pp Web Tabanlı Bir Eğitim Uygulaması: BS E-Learning System; 2nd International Conference on Innovations in Learning for the Future 2008:e-Learning, March 2008, Turkey-Đstanbul, Conference Proceedings, pp E-Öğrenme Yönetim Sistemi Güvenlik Politikası; 2nd International Conference on Innovations in Learning for the Future 2008:e-Learning, March 2008, Turkey-Đstanbul, Conference Proceedings, pp Assessing of Pre-Service Teachers Reflection during Their Developing of Computer Based Learning Objects, 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics, 30 June-5 July(presented 1 July 2006), Turkey-Đstanbul, Conference Proceeding, pp Reflection of Pre-Service Teachers during Their Study of Developing Computer Based Learning Objects, ED-MEDIA 2006, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, June.2006, (presented 28 June 2006), USA - Orlando, Conference Proceedings, pp Bilgisayar Destekli Öğrenme-Öğretme Sürecinde Teknoloji Ve Yardımcı Materyallerin Kullanımı, IV International Educational Technology Symposium, November 2004 Turkey-Sakarya, Conference Proceedings, Vol I, pp Bilgi Teknolojileri Destekli Matematik Öğretimi Đçin Öğretmen Adaylarının Yönlendirilmesi: Bir Aktif Öğrenme Örneği, First International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-learning, October 2004, Đstanbul, Conference Proceeding, pp D Method in Computer Based Instruction, ED-MEDIA 2004, 16 th World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, June.2004, Switzerland - Lugano, Conference Proceedings, Vol. 2004, Issue , pp Đlköğretim Okullarındaki Yöneticilerin BDE (Bilgisayar Destekli Eğitim) Konusunda Görev Yapan Öğretmenlerden Beklentileri Nelerdir?; III. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı-Magosa, Egitek-2003 (kitapçık basılmadı CD de yayınlandı) Implementation Of An Object-Oriented Computer Aided Design Package With Uml (Unified Modeling Language), ISCIS 99, pp: 1000, 1999-Kuşadası Increasing The Productivity Of Vocational And Technical Education By Means Of Multimedia Tools: Winschool, IVETA Conference page:358, 1998-Ankara 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Sayfa: 4/10

5 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Zerrin Ayvaz Reis, H. Özgür Baktır, Baran Çelik, M. Fatih Erkoç, Feridun C. Özçakır, Şebnem Özdemir, Kemal Şahin, Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Üzerine Bir Karşılaştırma Çalışması, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), Mayıs, Haziran, Temmuz 2012 Cilt 1 Sayı 2 ISSN: , Sayfa: Zerrin Ayvaz REĐS, F. Gülay KIRBAŞLAR, Zeliha ÖZSOY GÜNEŞ, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Öğretiminde Bde Materyali Kullanımına Đlişkin Düşünceleri, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 14 (2010-2), Cilt 7, Sayı 2 (2010), sayfa: 1-18, ISSN: Klasik Eğitime Destek Olarak Web Üzerinden Ödev Hazırlama Süreci Örneği, Đstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3-1, Sayfa: 135, ISSN: , Nisan Designing An Object-Oriented Application Model By Booch, Đstanbul University Journal of Electrical&Electronics, Number:2, Page: 193, Haziran Jacobson in Önerileri ile Nesneye Yönelik Uygulama Geliştirmenin Tüm Yaşam Döngüsü, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Öneri, Yıl:6, Sayı:14, Cilt:3, Haziran 2000, Sayfa:89, ISSN: Booch Metodolojisi ile Başarılı Nesneye Yönelik Projelerin Özellikleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi öneri, Yıl:6, Sayı:14, Cilt:3, Haziran 2000, Sayfa:1, ISSN: Mesleki Ve Teknik Eğitimde Verimliliğin Arttırılması Đçin Çoklu Ortam Araçlarının Kullanılması: Winschool, Đstanbul Üniversitesi Đletişim Fakültesi Dergisi, Sayı-9, Sayfa:371, Đ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, 1999-Đstanbul, ISBN: Unix Ve Windows NT Đşletim Sistemlerine Genel Bakış, Đstanbul Üniversitesi Đletişim Fakültesi Dergisi, Sayı-9, Sayfa:391, Đ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, 1999-Đstanbul, ISBN: Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Şebnem Özdemir, Emre Akadal, Serra Çelik, Zerrin Ayvaz Reis, Uygulama Marketlerinin Eğitim Kategorisi Altındaki Uygulamalarının Đncelenmesi, Akademik Bilişim 2013, Ocak.2013, Akdeniz Üniversitesi-Antalya, sayfa:138 (bildiri özet kitabı) Emre Akadal, Şebnem Özdemir, Zerrin Ayvaz Reis, GNU Özgür lı Belgeler için Bir Çevrimiçi Arşiv Geliştirilmesi, Akademik Bilişim 2013, Ocak.2013, Akdeniz Üniversitesi-Antalya, sayfa:138 (bildiri özet kitabı) Özcan, M., Özen, Z., Erol, Ç., Ayvaz Reis, Z., 2011, Akademisyenler için Kişisel Web Sitesi Hazırlama Sistemi, Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2-4.Şubat.2011, sayfa: , Đnönü Üniversitesi, Malatya Özdemir, Ş., Ayvaz Reis, Z., Erol, Ç., 2011, Yazılım Ürünü Geliştirme Sürecinin Sayfa: 5/10

6 Örneklenmesi, Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2-4.Şubat.2011, sayfa: ,Đnönü Üniversitesi, Malatya Uğraş, T., Ayvaz Reis, Z., Kartal, E., 2011, "Bir Online Anket Sistemi Đçin Yol Haritası", Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2-4.Şubat.2011, sayfa: , Đnönü Üniversitesi, Malatya Satman, G., Ayvaz Reis, Z., Kartal, E., 2011, "Online Ödev Teslim Süreci Uygulaması", Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2-4.Şubat.2011, sayfa: ,Đnönü Üniversitesi, Malatya Saraç, A. E., Koçoğlu, F. Ö., Ayvaz Reis, Z., 2011, "Web Tabanlı Eğitimde Đçerik Tasarımı", Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2-4.Şubat.2011, sayfa: , Đnönü Üniversitesi, Malatya E-Öğrenme Sistemlerine Entegre Edilebilir Sınav Modülü: OnEx, III. Istanbul Bilişim Kongresi;Yönetişim Marmara Üniv. Mayıs-2009, Bildiri kitabı, sayfa: Bir Harmanlanmış Öğrenme Yöntemi Eğitim Aracı: Podcast, III. Istanbul Bilişim Kongresi: Yönetişim Marmara Üniv. Mayıs-2009, Bildiri kitabı, sayfa: Kobi lere Yönelik Temel Đş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Đçin Örnek Bir E-Öğrenme Uygulaması, Akademik Bilişim '09, Harran Üniversitesi- Urfa, Şubat-2009, Bildiri kitabı, sayfa: Etkin Müşteri Hizmetleri Đçin Müşteri Bilgilendirme E-Öğrenme Portalı Önerisi, Akademik Bilişim '09, Harran Üniversitesi- Urfa, Şubat-2009, Bildiri kitabı, sayfa: Eğitimde Bilişim Teknolojileri Kullanılması: Kimyada Su Döngüsü, Akademik Bilişim '09, Harran Üniversitesi- Urfa, Şubat-2009, Bildiri kitabı, sayfa: Web Tabanlı Uygulamaların Otomatik Denetlenmesinde Yeni Araçlar: Arachne, 2. Đstanbul Bilişim Kongresi: Kurumsal Yazılım 2008, 3-4 Haziran 2008, Đstanbul, Bildiri Kitabı sayfa: UML Metodolojisi Kullanarak Đnternet Sigortacılığına Đlişkin Bir Sistem Geliştirme Modeli, TBD 17. Ulusal Bilişim Kurultayı, Sayfa: Elektronik ortamda (CD) yayınlandı, Eylül Đstanbul, Bir Tasarım Tekniği Olan OMT Đle Nesne Modelleme, TBD 15. Ulusal Bilişim Kurultayı, Sayfa: 251, 1998-Đstanbul Nesneye Yönelik Bir Metodoloji Olan Uml Đle Görsel Modelleme, Açık Sistem 98 Sempozyumu, Sayfa: 18, 1998-Đstanbul Orta Eğitim Ve Öğretimde Çokluortam Kullanımı, Açık Sistem 96 Sempozyumu, Sayfa: 107, 1996-Đstanbul Bilişim Alanında Yeni Türkçe Sözcükler, Açık Sistem 96 Sempozyumu, Sayfa: 71, Đstanbul 7.7. Diğer yayınlar th International Future-Learning Conference On Innovations in Learning for the Future Sayfa: 6/10

7 2012:e-Learning, Istanbul-Turkey, November 14-16, 2012, Conference Proceedings (Editor), Istanbul University Pub.: 5115, ISBN: rd International Future-Learning Conference On Innovations in Learning for the Future 2010:e-Learning, Istanbul-Turkey, May 10-14, 2010,, Conference Proceedings (Editor), Istanbul Kültür University Pub.: 125, ISBN: First Eurasia Meeting of GeoGebra, Istanbul, TURKEY, May 11-13, 2010, Conference Proceedings (Editor), Istanbul Kültür University Pub: 126, ISBN: nd International Conference on Innovations in Learning for the Future 2008:e-Learning, March, Turkey-Đstanbul, Conference Proceedings (Editor) Temel Bilgisayar Başucu Kitabı; Yayınevi; Eylül 2005, Đstanbul, ISBN: (429 sayfa) Bilgi Okyanusuna Açılan Kapı; Đnternet, Eğitim Teknolojisi Eğitim Öğretim ve Tedarik Dergisi, Sayı:2, Mayıs-Haziran-Temmuz 2002 Đstanbul, Sayfa: Nisan Đnternet Haftası Etkinliklerinin Ardından, Đstanbul Üniversitesi Đletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi Đletim, Yıl:14, Sayı:66, Mayıs- Haziran 2000, Sayfa: Nisan Đnternet Haftası Etkinlikleri, Đstanbul Üniversitesi Đletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi Đletim, Yıl:14, Sayı:65, Nisan 2000, Sayfa:11 8. Projeler 8.1. Đstanbul Üniversitesi BAP, no lu Normal proje, Matematik Eğitiminde Bilgi Teknolojilerinin Yeri, Proje yürütücüsü, 2 yıl, ( ), TL 8.2. Đstanbul Üniversitesi BAP, 7241 no lu Güdümlü proje, Eğitimde Yapılanma ve Yenilenme Bilgi Sistemi (EYYBS) Otomasyonunu Gerçekleştirme, Proje yürütücüsü, 18 ay ( ), TL 8.3. Đstanbul Üniversitesi BAP, 7461 no lu UDP projesi, The Effect of the GeoGebra Use in Mathematics Education: A Case Study on Integers in Turkey, Proje yürütücüsü 8.4. Đstanbul Üniversitesi BAP, 3946 no lu YADOP projesi, Yurt Dışı Üniversitelerde e-öğrenme Uygulamalarının Araştırılması: ABD-Ball State Üniversitesi Örneği Proje yürütücüsü (Tamamlandı) 8.5. TBD Đstanbul Şubesi Kadın ve Bilişim çalışma grubu başkanı olarak III. Istanbul Bilişim Kongresi: Yönetişim kapsamında 2 panel organize edilmiş bir tanesinde panel yöneticiliği yapılmıştır Đstanbul Üniversitesi BAP, 2962 sayılı ve Web Tabanlı Eğitim (e-öğrenme) Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması isimli BAP projesinde Yardımcı araştırmacı, ( ), TL / sayılı ve Đstanbul Üniversitesi Akran Eğitimi Projesi: Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Bilincinin Geliştirilmesi isimli BAP projesinde Yardımcı araştırmacı, UDP-295/ sayılı ve 3D Method in Computer Based Instruction isimli BAP Sayfa: 7/10

8 projesinde Proje Yürütücüsü, Enformatik Bölümünde, Öğrenci ve Personel Đşleri Otomasyon Programları ve Bilgisayar Destekli Eğitim Programlarının hazırlanmasında Proje Yöneticiliği, YÖK-Dünya Bankası Đşbirliği proje kapsamında 3 ay Đngiltere de MANCAT te araştırma geliştirme çalışmalarında bulunulmuş ve bu süre sonunda Uğur Kızılöz ile birlikte Research of Multimedia Systems adlı rapor hazırlanmıştır. Raporda çoklu ortam teknolojisi ve araçları tanıtılmış, bu çalışmaya ilaveten Multimedia Bilgi Bankası Sistemi oluşturulmuştur (PC üzerinde Dbase-IV programlama dili ile), Manchester Đ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığı için Đşçi ve Memur Bordrosu hazırlanmasını sağlayan entegre çözüm paketi (Data General xx286 micro işlemcili PC ler üzerinde RM-COBOL programlama dili ile), 1992-Avcılar T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü personelinin geliştirilen otomasyon sisteminin bilgisayar kullanım amaçlı eğitimi, Đstanbul ve Đzmir Üniversite-Sanayi Đşbirliği anlaşması çerçevesinde Şişe Cam Holding programcılarının eğitimleri ( yılları arasında rutin olarak, RM-COBOL programlama dili), CamHAN- Đstanbul Üniversite-Sanayi Đşbirliği anlaşması çerçevesinde AkNET Bilgi Đşlem Sanayi ve T.A.Ş. programcılarının eğitimleri, (OS/II-COBOL programlama dili), 1990-Đstanbul Đstanbul Üniversitesi personeli için bilgisayar kullanım amaçlı Kurum Đçi eğitimi, , Đstanbul Bakırköy Belediyesi Bilgi Đşlem Merkezi personelinin bilgisayar kullanım amaçlı eğitimi (VS- COBOL programlama dili), 1989-Küçükçekmece/Đstanbul 8. Đdari Görevler 9. Bilimsel Kuruluşlara Üyelik TBGD- Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği TBD-Türkiye Bilişim Derneği ĐNETD-Đnternet Teknolojileri Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi) 11. Ödüller yılında Ball State University (IN-USA) de misafir araştırmacı olarak görevli bulunduğu zaman Cultural Exchange programı kapsamında düzenlenen yarışmada Iron Chieff ödülü. Sayfa: 8/10

9 Akademik Yıl 12.Son Đki Yılda Verilen ve üstü Düzeydeki Dersler Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenc Teorik Uygulama i Sayısı Yurt dışında olmak sebebiyle ders yükü sorumluluğu bulunmamaktadır. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği Bilgisayar Destekli Matematik Öğretmenliği (Đlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği Nesneye Yönelik Programlama ve Metodolojiler Alan Öğretmenliğinde Araştırma Projesi (Tezsiz Yüksek Alan Öğretmenliği Matematik Programı) Bilgisayar I (Đlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği Bilgisayar I (Đlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilgisayar I (Türkçe Öğretmenliği) Eğitimde Kalite (Bilgisayar ve Öğretim Öğretmenliği Yazılım Mühendisliğine Giriş Bilişim Sistemlerine Giriş Uzmanlık Alan Dersi Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar Destekli Matematik Öğretmenliği (Đlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği Bilgisayar II (Đlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği Bilgisayar II (Đlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilgisayar II (Türkçe Öğretmenliği) Topluma Hizmet Uygulamaları (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği Nesneye Yönelik Programlama ve Metodolojiler Sayfa: 9/10

10 Web Tabanli Egitim Tasarimi ve Uygulamalari (Enformatik Bölümü-Doktora) Bilgisayar I (Đlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği Eğitimde Kalite (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği Sistem Analizi Uzmanlık Alan Dersi Yurt dışında olmak sebebiyle ders yükü sorumluluğu bulunmamaktadır Yurt dışında olmak sebebiyle ders yükü sorumluluğu bulunmamaktadır Eğitimde Kalite (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği Yazılım Mühendisliğine Giriş Uzmanlık Alan Dersi Sayfa: 10/10

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şengül Saime ANAGÜN Doğum Tarihi: 26.10.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ege Üniversitesi 1982 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİDAYET TOK Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA Yrd.Doç.Dr. NURAY GEDİK Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA E-posta nuray.temur@gmail.com /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :05302019911 : draskinasan@gmail.com

ÖZGEÇMİŞ. :05302019911 : draskinasan@gmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aşkın ASAN İletişim Bilgileri Adres :Merkezkent Sitesi, No:3/11, Hacılar Köyü, Gölbaşı/ Ankara Telefon Mail :05302019911 : draskinasan@gmail.com 2. Doğum Tarihi :26/11/1965 3.

Detaylı

Dr. Erinç KARATAŞ. Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü Tel: +90 (312) 317 13 40 / 1365 E-posta: ekaratas@ankara.edu.tr

Dr. Erinç KARATAŞ. Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü Tel: +90 (312) 317 13 40 / 1365 E-posta: ekaratas@ankara.edu.tr Dr. Erinç KARATAŞ Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü Tel: +90 (312) 317 13 40 / 1365 E-posta: ekaratas@ankara.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Doğum Tarihi : 16 Mart 1977 Doğum Yeri : Sivas Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Yılmaz Çamurcu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : @fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi :

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ Adı Soyadı: Doç. Dr. Sibel BALCI Doğum Tarihi: 01.01.1980 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Bilimleri Eğitimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Ahmet Baytak

Yrd. Doç.Dr. Ahmet Baytak Yrd. Doç.Dr. Ahmet Baytak İş Tecrübesi 1. 2010- -- : Harran Üniversitesi-endislği (Yrd. Doç. Dr.) 2. 2009-2010: Erciyes Üniversitesi-Biligisayar Öğretimi ve Eğitim Teknolojileri (Öğr. Gör. Dr.) Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Mehmet ARSLAN Doğum Tarihi : 10 Şubat 1952 Akademik Ünvanı : Prof. Dr. Görev Yeri :Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğitim Bil. Böl. Öğrenim Durumu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Sait GÖKALP

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Sait GÖKALP Yrd. Doç. Dr. Muhammed Sait GÖKALP Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Telefon: 2742652031/4613 E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Mete Eminağaoğlu 2. Doğum Tarihi: Aralık 1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Oya Kalıpsız Ünvanı: Prof. Dr. Email: kalipsiz@yildiz.edu.tr Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Fak İstanbul Teknik Üniversitesi 1980 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Şaban EREN 2. Doğum Tarihi: 01.07.1947 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar Mühendisliği Ege Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

1. Adı Soyadı : Ahmet Ş. ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi : 26.11.1957 3. Ünvanı : Doç.Dr.

1. Adı Soyadı : Ahmet Ş. ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi : 26.11.1957 3. Ünvanı : Doç.Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Ş. ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi : 26.11.1957. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik İstanbul Üniversitesi 1982 Y.Lisans Matematik Uludağ

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Mete Eminağaoğlu 2. Doğum Tarihi: Aralık 1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi 1/13 ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı : BÜLBÜL 2. Adı : Halil İbrahim 3. Milliyeti : T.C. 4. Eğitim : Tarih (Ay/Yıl) Kurum Alınan Derce Şubat 2014 -- Gazi Eğitim Fakültesi Profesörlük Ekim 2008 -- Üniversitelerarası

Detaylı