TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka"

Transkript

1 GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım Destek Ofisleri ORAN TÜBİTAK R Ekonomi Bakanlığı UR San-Tez Kümelenme TKDK KDV İstisnası Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez rmaye Desteği TKDK Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı estek Programı Kalkınma Ajansları Kültür ve Turizm Bakanlığı TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı TKDK İŞKUR TÜBİTAK TKDK San-Tez Eureka KAYSERi SiVAS YOZGAT TÜBİTAK Yatırım Destek Ofisleri Aktif İstihdam Politikaları SGK Prim Teşviki Yatırım Destek Ofisleri SEGE 2011 TKDK San-Tez San-Tez TTGV AB Destekleri AB Hibe ve Destekleri Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri TÜRKİYE TEŞVİKLER & DESTEKLER REHBERİ Patent Destek Programı İŞKUR Ekonomi Bakanlığı İŞKUR San-Tez Kümelenme SEGE 2011 ORAN Eureka TKDK KOSGEB TEKNOYATIRIM Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı KDV İstisnası TÜBİTAK European Bank SEGE 2011 İŞKUR TÜBİTAK TKDK San-Tez ORAN tırım Destek Ofisleri tırım Destek Ofisleri ureka SEGE 2011 TKDK San-Tez Eureka SEGE 2011 ORAN Tekn İŞKUR TÜBİTAK TKDK San-Tez KDV İstisnası ORAN SGK Prim Teşviki Yatırım Destek Ofisleri T K AB AB Yat Yat Pa İŞK İŞ

2 Not: Bu rehberde yer alan bilgiler, genel bilgi sağlamak maksadıyla hazırlanmıştır. Güncel ve detaylı bilgilere ulaşmak için bu rehberde adı geçen kurumlarla iletişime geçilmeli ve web siteleri incelenmelidir.

3 Rekabetçilik anlayışının değişmesiyle mevcut kaynakların daha iyi değerlendirilerek, ülke ekonomisine daha fazla katkı vermelerinin sağlanması bir gereklilik haline gelmiştir. Bu noktadan hareketle ülkemizde faaliyet gösteren, kurum ve kuruluşlara yönelik birçok destek mekanizması oluşturulmakta ve kurumların daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; ülkemizde ihracatın, KOBİ lerin ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, yatırımların ve istihdamın artırılması, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması gibi amaçları gerçekleştirmek için farklı kurumlar tarafından destek mekanizmaları uygulanmaktadır. Teşvik uygulamaları bölgesel ve sektörel önceliklere göre gerçekleşebildiği gibi bölgesel bir farklılık gözetmeden şartları sağlayan kurum ve kuruluşların başvurabileceği şekilde de gerçekleşebilmektedir. TR72 Bölgesi Türkiye nin ortasında yer alan ve yüz ölçümü ile Düzey 2 bölgeleri arasında en geniş alana sahip bölgedir. Ajans ın yapmış olduğu saha araştırmalarında ve yatırımcılarla olan görüşmelerde, girişimcilere sunulan imkanların farkındalığının yeterince olmadığı görülmüştür. Bu farkındalığı artırmak ve sağlanan destekleri doğru yatırımcılarla buluşturmak amacıyla Ajans bu çalışmayı hazırlayıp yararlancıların hizmetine sunmuştur. Rehber, destek mekanizmalarını genel hatlarıyla açıklamayı ve adres göstermeyi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Rehberde kurumların sağladıkları desteklerin miktarı, süresi, uygun başvuru sahipleri, içerdiği konular gibi özet bilgilere yer verilerek ilgili kurumların iletişim bilgileri sunulmuştur. Yatırımcılarımızın istifadesine sunarız. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği

4 İÇİNDEKİLER 01 Ekonomi Bakanlığı Teşvik Sistemi 08 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Destekleri 13 Serbest Bölgelerin Sunduğu Avantajlar 17 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Destekleri KOSGEB Destekleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri TÜBİTAK Destekleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Destekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri İŞKUR Destekleri Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Destekleri Türk Eximbank Destekleri Kredi Garanti Fonu Destekleri (KGF) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Destekleri Avrupa Birliği (AB) Hibe ve Destekleri

5 GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN TÜRKİYE TEŞVİKLER & DESTEKLER REHBERİ

6

7 1 1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

8 2 2 EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞVİK SİSTEMİ Belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından verilen maddi veya maddi olmayan destek, yardım ve özendirmeler teşvik olarak tanımlanmaktadır. Tüm ülkelerce farklı amaçlarla uygulanan ve ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesini hedef alan devlet yardımları, kamunun piyasaya müdahale araçlarının en önemlilerinden biridir. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesi, tasarrufları yatırıma yönlendirmek amacıyla katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası farklılıkları gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi adına verilen bir belgedir. Yatırımcı doğrudan nakit destek yerine gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve yatırım yeri tahsisi gibi teşvik araçlarıyla desteklenir. Bölgesel Teşvik Uygulamaları Bölge ayrımı yapılmaksızın; teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlar, KDV İstisnası ve Gümrük Muafiyeti ile desteklenmektedir. Bu uygulama Genel Teşvik Uygulaması olarak adlandırılmaktadır.

9 KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6.Bölgede) KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6.Bölgede) Sigorta Primi Desteği (6.Bölgede) 3 3 Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları TEŞVİK SİSTEMİ Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6.Bölgede) Sigorta Primi Desteği (6.Bölgede) KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6.Bölgede) Sigorta Primi Desteği (6.Bölgede)

10 4 4 Kdv İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Teşvik Sisteminde Destek Unsurları Yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesidir. Yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesidir. Vergi İndirimi Faiz Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Sigorta Primi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Kdv İadesi Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70 ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlık tarafından karşılanmasıdır. Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığı nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir. Yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlık tarafından karşılanmasıdır. Yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için Bakanlık tarafından karşılanmasıdır. Sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının terkin edilmesidir. Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV nin iade edilmesidir. STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ SİSTEMİ KDV İADESİ BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ FAİZ DESTEĞİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ SİSTEMİ Vergi İndirimi Sigorta Primi İşv. His. Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi İşçi His. Desteği Gelir Vergisi Stopajı GENEL TEŞVİK SİSTEMİ KDV İstisnası Gümrük Muafiyeti

11 SEGE Bölge 5 5 * İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Sağlanan Destek Unsurları ( Tarihine Kadar) Destek Unsurları Bölgeler KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR Yatırıma OSB Dışı Vergi Katkı Oranı İndirimi OSB İçi (%) Sigorta Primi İşveren OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl Hissesi Desteği OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR Faiz Desteği VAR VAR VAR VAR Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl

12 6 6 Büyük Ölçekli Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları ( Tarihine Kadar) Destek Unsurları Bölgeler KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR Yatırıma OSB Dışı Vergi Katkı Oranı İndirimi OSB İçi (%) Sigorta Primi İşveren OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl Hissesi Desteği OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl Stratejik Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları ( Tarihine Kadar) Destek Unsurları Bölgeler KDV İstisnası VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 50 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl (6. Bölgede 10 yıl) Yatırım Yeri Tahsisi VAR Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) KDV İadesi VAR (Sadece 500 milyon TL ve üzeri yatırımlar için ) T.C. Ekonomi Bakanlığı İnönü Bulvarı No: Emek / ANKARA Tel:

13 7 7 KAYSERi SiVAS YOZGAT

14 8 8 EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEKLERİ Dış Ticaret Müsteşarlığı, dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak, bu politikalar çerçevesinde ihracat, ithalat, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ve ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik ilişkileri düzenlemek, uygulamak, uygulamaları izlemek ve geliştirmek görevlerini üstlenmek için 1994 yılında Başbakanlık a bağlı olarak kurulmuş bir müsteşarlıktır. 8 Haziran 2011 tarihli 637 sayılı kanun hükmünde kararname ile Ekonomi Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır. Destek Programları Amaç Hedef Grubu Destek Kalemleri Başvuru Merci Destek Oranı Destek Miktarı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması Organize eden firmalar yararlanabilmektedir. Fuar öncesi yurtdışı tanıtım faaliyetleri Fuara davetli önemli yabancı alıcıların ulaşım giderleri Düzenlenecek seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderler Ekonomi Bakanlığı % $ Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Çevre, kalite, gıda güvenliği ve insan sağlığına yönelik teknik düzenlemelere uyumun sağlanması Ticari ve Sanayi Şirketler, Yazılım Şirketleri, Tarım Şirketleri, Dış Ticaret Şirketleri ISO 9000, 14000, 22000, CE İşareti, Uluslararası nitelikteki belgeler, Organik ürün ve sağlık sertifikası, Analiz raporları İhracatçı Birlikler % $/ Belge İstihdam Sektörel dış ticaret şirketlerinin dış ticaret alanında donanımlı ve yetkin personel istihdamının sağlanması Sektörel Dış Ticaret Şirketleri İstihdam edilecek en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanmaktadır. Ekonomi Bakanlığı % $ (Yönetici) 9.000$ (2 eleman) Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği Firmaların yurt dışı fuarlara iştiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması Fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar Bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar Katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin % 50'si destek kapsamında katılımcıya ödenir. Sektörel Dış Ticaret şirketlerine katılım bedelinin %75'i ödenir. Ekonomi Bakanlığı %

15 Destek Programları Amaç Hedef Grubu Destek Kalemleri Başvuru Merci Destek Oranı Destek Miktarı 9 9 Tasarım Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesi Tasarımcı Şirketler, Tasarım Ofisleri, Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri Reklam, tanıtım, pazarlama vb. Yurt dışı ofis, mağaza giderleri Patent, faydalı model tesciline ilişkin harcamalar Tasarımcıların brüt maaş giderleri Yazılım Programları Ekonomi Bakanlığı % $ / Destek Kalemi Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yurtdışında birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi Türkiye'de sınai ve/ veya ticari faaliyet gösteren şirketler Birim kira giderlerinin desteklenmesi Tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi Yurt dışı marka tescil faaliyetlerinin desteklenmesi Ekonomi Bakanlığı % $ / Destek Kalemi Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Sınai ve/veya ticari şirketlerce ihracat amaçlı olarak gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanması Türkiye'de sınaî ve/ veya ticari faaliyette bulunan şirketler Pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 (iki) şirket çalışanının ulaşım ve konaklama giderleri İhracat Genel Müdürlüğü % $ Pazara Giriş Desteği Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar ve yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetleri verilmesi Türkiye de sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan şirketler Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetleri verilmesi İhracat Genel Müdürlüğü % $

16 10 10 Destek Programları Amaç Hedef Grubu Destek Kalemleri Başvuru Merci Destek Oranı Destek Miktarı Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği Şirketlerin nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanması Şirketler E-ticaret sitelerine üyelik giderleri İhracat Genel Müdürlüğü % $ Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması, Hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi Sağlık Turizmi, Bilişim, Filim, Eğitim sektörleri Yurt Dışı Tanıtım Desteği Organizasyon Desteği Arama Motoru Desteği Belgelendirme Desteği Yurt Dışı Birim Desteği Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği Danışmanlık Desteği vb. Ekonomi Bakanlığı % $ / Destek Kalemi İhracat Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: Emek / ANKARA Tel: +90 (312)

17 11 11 KAYSERi SiVAS YOZGAT

18 12 12

19 13 13 KAYSERİ SERBEST BÖLGE DESTEKLERİ

20 14 14 SERBEST BÖLGELERİN SUNDUĞU AVANTAJLAR Üretici Kullanıcılar için Vergi Avantajlarından Yararlanma İmkânı - Serbest bölge kullanıcılarının imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar Gelir veya Kurumlar Vergisinden istisnadır. - Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85 ini yurtdışına ihraç eden kullanıcıların istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. - Serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan müstesnadır. Orta ve Uzun Vadede Geleceği Planlayabilme İmkânı Kâr Transferi İmkânı - Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiç bir izne tabi olmaksızın yurt dışına veya Türkiye ye serbestçe transfer edilebilmektedir. Ticaret Kolaylığı İmkânı - Serbest bölge kullanıcıları Türkiye den ihraç fiyatına (KDV siz) mal ve hizmet satın alabilirler. Ayrıca, serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz. Gümrük Vergisi Prosedüründen Arındırılmış Ticari Faaliyet İmkânı AB ve Gümrük Birliği Kriterlerinin Gerektirdiği Serbest Dolaşım Belgelerinin Temini İmkânı Eşitlik Prensibi - Serbest Bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır. Zaman Kısıtlaması Bulunmaması - Mallar serbest Bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir.

21 Pazar İhtiyaçlarına ve Şartlarına Göre Serbestçe Belirlenecek Ticari Faaliyet İmkânı Gerçekçi Bir Enflasyon Muhasebesi İmkânı - Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödeme dövizle yapılır. Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Erişim İmkânı - Serbest bölgelerden Türkiye ye yönelik mal satışına ve serbest bölge ile diğer ülkeler arasında yapılacak ticarete kısıtlama getirilmemiştir. Azaltılmış Bürokratik Prosedür Dinamik İşletme Yönetimi Stratejik Avantaj Her Türlü Ticari ve Sınai Faaliyete Uygun ve Ucuz Altyapı İmkânı Tedarik Zinciri İmkânlarından Yararlanma Kolaylığı Kayseri Serbest Bölgesi Anbar Serbest Bölge Mahallesi 17. Cd. No:1/2 Melikgazi / KAYSERİ Telefon : + 90 (352) Fax : + 90 (352)

22 16 16

23 17 17 ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

24 18 18 ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere kurulmuştur. Kalkınma Ajansları destek mekanizmaları aşağıda listelenmiştir. En sık kullanılan ve bilinen destek mekanizması Proje Teklif Çağrısı yöntemidir. Bu yöntemde teklif çağrıları bölge planı doğrultusunda farklı öncelik ve alanlarda belirlenebilmektedir. Destekler Destek İçeriği Kimler Başvurabilir? Teknik Destek Güdümlü Proje Desteği Doğrudan Faaliyet Desteği Proje Teklif Çağrısı Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Kurum ve kuruluşların teknik kapasitelerinin artırılması amacıyla, herhangi bir mali destek vermeksizin Ajans'ın mevcut personeli ya da hizmet alımı yolu ile sağladığı destek türüdür. Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi kullanılmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında tespit edilen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları Ajans öncülüğünde belirlenen özel nitelikli projelerdir. Amacı, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni organizasyon modellerinin geliştirilmesidir. Doğrudan Faaliyet Desteği ile Bölgenin kalkınmada öne çıkan sektörlerinin ve sosyal durumunun analizi veya yatırıma dönüşecek alanlarda fizibilite çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca başvurusu yapılacak projelerde stratejik ve acil nitelikte olması şartı aranmaktadır. Başvurusu yapılan projelerin Ajans tarafından belirlenen önceliklerle uyumlu olması zorunludur. Ajansın belirlediği öncelikler, bölge planında bölgenin gelişmesi ve kalkınması için belirlenen gelişme eksenlerinin uygulanmasını sağlayacak önceliklerdir. Başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeler için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız destektir. Başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeler için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları mevzuatında belirtilen usul ve esaslar dahilinde Ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız destektir. Yerel yönetimler, mahalli idare birlikleri Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri Kamu kurum ve kuruluşları Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları Sivil toplum kuruluşları Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri Üniversiteler meslek okulları araştırma enstitüleri Diğer kamu kurum ve kuruluşları Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları Organize sanayi bölgeleri endüstri bölgeleri teknoloji geliştirme bölgeleri ve küçük sanayi siteleri Sivil toplum kuruluşları Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar yararlanabilir. Ajansın bu yöntemle sunduğu mali destek nitelikleri net olarak belirlenmiş hem kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilere hem de kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yöneliktir. Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Barbaros Mahallesi, Sümer Yerleşkesi Kümeevler, No:1, P.K: Kocasinan/KAYSERİ Tel:

25 19 19 KAYSERi SiVAS YOZGAT

26 20 20

27 21 21 KOSGEB DESTEKLERİ

28 22 22 KOSGEB DESTEKLERİ Ülkenin sosyal ve ekonomik gereksinimlerinin karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını, etkinliğini ve rekabet güçlerini artırmak, sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Program Programın Amacı Kimler Başvurabilir? Destek Üst Limiti Destek Oranı Proje Konuları İşbirliği Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek Ortak Sorunlara Ortak Çözümler üretilmesi En az 5 KOBİ nin ortak olması gerekmektedir Ay TL (Hibe) TL (Kredi) Yüksek teknolojili ürünlerde (Kredi) %50-60 yerli makine alımında (ilave %15) Ortak mal tedariki ortak tasarım ortak pazarlama ortak labaratuar ortak imalat Tematik Proje Destek Programı Tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması KOBİ ler ve Meslek Kuruluşları 36 Ay TL (Hibe) %50-60 Çağrı esaslı AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Girişimcilik Destek Programı Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi Girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması KOBİ ve Girişimciler KOBİ ve Girişimciler, (Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini Alma Şart) Ay AR-GE İnovasyon (Hibe TL, Kredi TL) Endüstriyel Uygulama (Hibe TL, Kredi TL) TL(Hibe) TL(Kredi) % %60-80 Kadın engelli, gazi ve birinci dereceden şehit yakınlarına (ilave %20) Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlar KOBİ Proje Destek Programı Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek programı KOBİ lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ lerin; Borsa İstanbul (BİST) Gelişen İşletmeler Piyasası da işlem görmesini sağlayarak, sermaye piyasasından fon temin edilmesine imkan veren bir programdır. KOBİ ler 6-24 Ay TL (Hibe) %50-60 KOBİ ler Danışmanlık Hizmet Bedeli TL B. Denetim Hizmet Bedeli TL Aracılık Komisyonu TL Üretim, yönetimorganizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları v.b. % Borsa

29 Genel Destek Programı Destekleri Destek Üst Limiti (TL) 1 Yurt İçi Fuar Desteği Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Tanıtım Desteği Eşleştirme Desteği Bağımsız Denetim Desteği Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Enerji Verimliliği Desteği Tasarım Desteği Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Belgelendirme Desteği Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Lojistik Desteği Gönüllü Uzmanlık Desteği Destek Oranı (%) 1. ve 2. Bölgeler ve 6. bölgeler %50 % KOSGEB Mamak Baskanlik Binasi Adres: Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. No:66 Altmisevler / MAMAK / ANKARA Tel:

30 24 24

31 25 25 T.C.BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

32 26 26 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu kapsamında; Teknogirişim Sermayesi Desteğine, Ar-Ge merkezlerine, Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerine, Ar-Ge ve Yenilik Projelerine, KOSGEB tarafından yönetilen Teknoloji Geliştirme Merkezleri ne (TEKMER) yönelik indirim, istisna ve teşvikler sağlanmaktadır. (Ar-Ge İndirimi, Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Damga Vergisi Muafiyeti, Sigorta Primi Desteği) Sanayi Tezleri Destekleme Programı (SANTEZ) Program kapsamında üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenmektedir. Program ile üniversitelerdeki akademik bilginin sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak ticari bir ürüne dönüşmesi hedeflenmektedir. Firma büyüklüğüne bakılmaksızın tüm işletmeler, üniversitelerle beraberce yürütecekleri Ar-Ge ve yenilik projeleri için müracaat edebilirler. Bütçe kalemleri makine-donanım, hizmet alımı, seyahat giderleri, sarf malzemeleri ve personel giderlerinden oluşmaktadır. Teknogirişim Sermayesi Desteği Yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla oluşturulmuş bir destektir. (Destek Süresi 12 ay, Destek Bütçesi TL) Programa, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler başvurabilir.

33 Rekabet Öncesi İşbirliği Programları Birden fazla işletmenin ortak bir parça veya platform geliştirmek amacıyla bir araya gelerek yürütecekleri Ar-Ge ve yenilik projeleri için Kanunla sağlanan tüm teşviklerden yararlanma imkânı bulunmaktadır. Programla 30 Ar- Ge personeli istihdam edemeyen işletmeler için 5746 Sayılı Kanunla sağlanan teşviklerden istifade etme imkânı bulunmaktadır. Ar-Ge Merkezleri Ülkemizde faaliyet gösteren, Ar-Ge alt yapısını oluşturmuş, en az 30 tam zamanlı Ar-Ge personeli çalıştıran ve 5746 Sayılı Kanunda istenen şartları sağlayan işletmelere Bakanlıkça Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmektedir. Ar-Ge Belgesi verilen işletmelere; Vergi İndirimi (Ar-Ge harcamalarının tamamı) Sigorta Primi Desteği (İşveren hissesinin yarısı 5 yıl süre ile Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır.) Gelir vergisi stopajı desteği ( Doktoralı olanlar için %90, diğerleri için %80) Damga vergisi istisnası, sağlanmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde altyapılar ile ilgili destek sağlanmaktadır. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren firmaların ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, sektörel internet, mobil ve askeri uygulama yazılımları için KDV muafiyeti vardır. Bölgelerde yer alan firmalarda çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin ücretleri 2023 e kadar vergiden muaftır. Destek personelinin %10 u için vergi muafiyeti vardır.

34 28 28 Kümelenme Destek Programı Kümelenme destekleri ile ilgili tarihinde yönetmelik yayınlanmış olup, ağırlıklı olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren kümelenme teşebbüslerine destek verilmesi amaçlanmaktadır. Kümenin ana faaliyet alanında en az 20 firmanın bir araya gelmesi gerekmekte olup, %50 ye kadar hibe desteği verilebilmektedir. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNOYATIRIM) Sanayiye yönelik, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya öz kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesi amacıyla oluşturulmuş bir destektir. Program kapsamında makine teçhizat alımı, kredi faizi desteği ve işletme gideri desteği olmak üzere üç başlıkta destek verilecektir. Küçük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %40 ı kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı TL yi geçemez. Orta büyüklükteki işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %30 u kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı TL yi geçemez. Büyük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla % 10 u kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı TL yi geçemez. Yatırımını tamamlamış küçük işletmelere, üretim amaçlı yıllık kullanılan enerji bedelinin en fazla % 75 i kadar, yıllık istihdam edilen personel için o yıl uygulanan brüt asgari ücret tutarının en fazla % 75 i kadar ve yıllık kira giderinin en fazla % 75 i kadar destek sağlanır.

35 29 29 Destek Konusu Destek Türü Proje Süresi San-Tez Teknogirişim Sermaye Desteği Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Ar-Ge Merkezleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Proje Bütçesinin % hibe 36 ay+6 ay Destek Miktarı Bütçe imkanları ölçüsünde %100 hibe desteği 12 ay TL Vergisel teşvik indirimi ve istisnalar Vergisel teşvik indirimi ve istisnalar Vergisel teşvik indirimi ve istisnalar Vergisel teşvik, Alt yapı desteği v.b. Destek Sağlanan Kesim Üniversite-Firma Bir yıl içerisinde mezun olabilecek lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi veya 5 yıl önce mezun olmuş olanlar Mevzuat 5593 Sayılı Kanun 5746 Sayılı Kanun 36 ay+6 ay - Birden fazla işletmenin ortaklığı 5746 Sayılı Kanun Kamu Tarafından desteklenen tüm Ar-Ge ve yenilik projeleri En az 50 tam zamanlı Ar-Ge personeli çalıştıran ve şartları sağlayan işletmeler Bölge içindeki şirketler, öğretim görevlileri, yönetici şirket, Ar-Ge personeli 5746 Sayılı Kanun 5746 Sayılı Kanun 4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km) 2151.Cadde No: Çankaya /ANKARA Tel: +90 (312)