ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ"

Transkript

1 ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : E-posta : 1. EĞĠTĠM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans İlköğretim/Matematik Gazi Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi Öğretmenliği Y. Lisans İlköğretim/Matematik Eğitim Bilimleri Gazi Üniversitesi Eğitimi Enstitüsü Doktora Eğitim Bilimleri Necmettin İlköğretim/Matematik Enstitüsü Erbakan Eğitimi Üniversitesi AKADEMĠK ve MESLEKĠ DENEYĠM Görev Dönemi Unvan Üniversite/Kurum Bölüm/Anabilim Dalı Nisan 2014 Öğretim Görevlisi Dr. Aksaray Üniversitesi İlköğretim/Matematik Öğretmenliği Ocak Nisan 2014 Öğretim Görevlisi Aksaray Üniversitesi İlköğretim/Matematik Öğretmenliği Eylül Ocak 2010 Öğretmen Kırıkkale-Sulakyurt Cumhuriyet İ.Ö.O Matematik Öğretmeni 1

2 A. BĠLĠMSEL YAYINLAR VE ATIFLAR A2. Diğer uluslararası endekslerde veya Ulakbim UVT de indekslenen dergilerde yayınlanan makaleler; A2.1. Ünlü, M., Aydıntan, S. (2011). İşbirlikli öğrenme yönteminin 8. Sınıf öğrencilerinin Matematik dersi Permütasyon ve Olasılık konusunda akademik başarı ve kalıcığa etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 12(3), A2.2. Ünlü, M., Aydıntan, S. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik öğretiminde öğrenci takımları başarı bölümleri tekniği hakkındaki görüşleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), A5. a. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıģtay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak programda yer alan ve sunulan bildiriler; a.1. Ünlü, M., Avcu, S. & Avcu, R. (2010). The relationship between geometry attitudes and self-efficacy beliefs towards geometry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9 (2010), a.2. Avcu, S., Ünlü, M. (2011). Prospective elementary teachers attitudes towards the use technology in education. World Conference on Educational Technology Researches, 5-9 July 2011, Cyprus (abstract). a.3. Ünlü, M., Ertekin, E. (2012). Why do pre-service teachers pose multiplication problems instead of division problems? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46 (2012), a.4. Ünlü, M., Sarpkaya Aktaş, G. (2013). Beliefs of pre-service elementary mathematics teachers and mathematics department students about mathematics. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93 (2013), a.5. Sarpkaya Aktaş, G., Ünlü, M. (2013). Critical thinking skills of teacher candidates of elementary mathematics. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93 (2013), a.6. Ünlü, M., Ertekin, E. (2013). The Relationship between mathematics teaching self-efficacy and mathematics self-efficacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106 (2013),

3 a.7. Ünlü, M., Sarpkaya Aktaş, G. Problem posing skills of pre-service elementary mathematics teachers:case of algebraic equations. 4 th International Conference on New Horizons in Education, June 2013, Rome-Italy (abstract). A5. b.ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıģtay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak programda yer alan ve sunulan bildiriler; b.1. Ünlü, M., Alanyalı, S., & Avcu, R. (2010). Üniversite öğrencilerinin geometriye yönelik öz yeterliklerinin belirlenmesi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Eylül 2010 (Poster Bildiri), İzmir. b.2. Ünlü, M. (2010). Sıfıra Yolculuk. 9. Matematik Sempozyumu, Ekim 2010 (Poster Bildiri), Trabzon. b.3. Sarpkaya Aktas Gülfem, Ünlü M (2014). Ortaokul 8. Sınıf Ögrencilerinin Simetri Konusundaki Bilgilerinin Incelenmesi. XI. Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi, (Yayın No: ) b.4. Ünlü M, Sarpkaya Gülfem, Ertekin Erhan (2014). Ortaokul 5.Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Kesirlerin Anlamları Açısından Incelenmesi. XI. Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi, (Yayın No: ) A8. Atıflar (adayın yazar olarak yer almadığı yayınlar) b. Diğer uluslararası endekslerde veya Ulakbim UVT de indekslenen dergilerde ve yurtiçinde yayınlanmıģ akademik kitaplarda atıf b.1.büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Sayfa: b.2.yıldırım, B. ve Girgin, S. (2012). 8. Sınıf Kalıtım Ünitesinin Öğretilmesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına ve Bilginin Kalıcılığına Etkisi. İlköğretim Online, 11(4), b.3. Genç, M. ve Şahin, F. (2013). İlköğretim Sekizinci Sınıf Fen Bilgisi Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Kullanılmasının Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37,

4 c. Diğer akademik yayınlarda atıf c.1. Gökkurt, B., Şahin, Ö., Soylu, Y and Soylu, C. (2013). Examining Pre-Service Teachers' Pedagogical Content Knowledge on Fractions in Terms of Students Errors. International Online Journal of Educational Sciences, 5 (3), c.2. Okumuş, S., Öztürk, B., Koç, Y., Çavdar, O. ve Aydoğdu, S. (2013). İşbirlikli Öğrenme Modeli ve İyi Bir Eğitim İçin Yedi İlkenin Sınıfta Birlikte Uygulanması. EKEV Akademi Dergisi, 17 (57), c.3. Koç, Y. (2014). Okuma-Yazma-Uygulama ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi: Madde ve Isı Ünitesi, EKEV Akademi Dergisi, 18 (58), E. ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ E17. SonuçlandırılmıĢ Bilimsel AraĢtırma Projeleri: c. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimince desteklenen projelerde a) AraĢtırmacı: Geometri Başarısını Etkileyen Faktörler: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi nolu Bilimsel Araştırma Projesi F. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM FAALĠYETLERĠ F19. Son üç yılda önlisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders verme Akademik Yılı Bahar Dönemi: İMÖ 208 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (3 Kredi) İMÖ 306 İstatistik ve Olasılık II (3 Kredi) İMÖGK 212 Seçmeli: Matematik Eğitiminde Nicel Araştırmalar (3 Kredi) İMÖMB 408 Seçmeli: Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi (3 Kredi) İMÖ 312 Topluma Hizmet Uygulamaları (3 Kredi) İMÖ 406 Öğretmenlik Uygulaması (5 Kredi) İMÖ 310 Türk Eğitim Tarihi (2 Kredi) 4

5 Akademik Yılı Güz Dönemi: İMÖ 305 İstatistik ve Olasılık I (3 Kredi) İMÖ 403 Matematik Tarihi(2 Kredi) İMÖAE207 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi(2 Kredi) İMÖAE209 Matematik Öğretiminde Problem Çözme Stratejileri(2 Kredi) İMÖMB 317 Matematiksel Modeller (2 Kredi) İMÖMB321 Geometri Öğretimi(2 Kredi) İMÖ213 Öğretim İlke ve Yöntemleri(3 Kredi) İMÖ 409 Sınıf Yönetimi(2 Kredi) İMÖ 407 Okul Deneyimi(3 Kredi) Akademik Yılı Bahar Dönemi: İMÖ 208 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (3 Kredi) İMÖ 306 İstatistik ve Olasılık II (3 Kredi) İMÖGK 212 Seçmeli: Matematik Eğitiminde Nicel Araştırmalar (3 Kredi) İMÖ 312 Topluma Hizmet Uygulamaları (3 Kredi) İMÖ 406 Öğretmenlik Uygulaması (5 Kredi) Akademik Yılı Güz Dönemi: İMÖ 305 İstatistik ve Olasılık I (3 Kredi) İMÖ 403 Matematik Tarihi (2 Kredi) İMÖAE207 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi (2 Kredi) İMÖAE209 Matematik Öğretiminde Problem Çözme Stratejileri (2 Kredi) İMÖMB 317 Matematiksel Modeller (2 Kredi) İMÖMB321 Geometri Öğretimi (2 Kredi) İMÖ213 Öğretim İlke ve Yöntemleri (2 Kredi) İMÖ 409 Sınıf Yönetimi (2 Kredi) İMÖ 407 Okul Deneyimi (3 Kredi) MAT309 Bilim Tarihi (2 Kredi) SIN177 Temel Matematik I (2 Kredi) Akademik Yılı Bahar Dönemi: İMÖ 208 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (3 Kredi) İMÖGK 212 Seçmeli: Matematik Eğitiminde Nicel Araştırmalar (3 Kredi) İMÖ 312 Topluma Hizmet Uygulamaları (3 Kredi) İMÖ 310 Türk Eğitim Tarihi (2 Kredi) 5

6 Akademik Yılı Güz Dönemi: İMÖ 311 Özel Öğretim Yöntemleri (3 Kredi) İMÖ 403 Matematik Tarihi (2 Kredi) İMÖAE207 Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi (2 Kredi) İMÖAE209 Matematik Öğretiminde Problem Çözme Stratejileri (2 Kredi) İMÖMB 317 Matematiksel Modeller (2 Kredi) İMÖMB321 Geometri Öğretimi (2 Kredi) İMÖ213 Öğretim İlke ve Yöntemleri (3 Kredi) İMÖ 409 Sınıf Yönetimi (2 Kredi) İMÖ 407 Okul Deneyimi (3 Kredi) İMÖ 101 Genel Matematik (5 Kredi) SIN177 Temel Matematik I (2 Kredi) İMÖMB 317 Matematikte Alternatif Ölçme ve Değerlendirme (2 Kredi) MAT Genel Matematik-I (3 Kredi) 6

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Barış EROĞLU Doğum Tarihi: 23.03.1985 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Detaylı

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Tel: +90 (224) 294 42 251 e-mail:ummuhan45@gmail.com 1987 yılında Manisa-Soma da doğdu. 2008 yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünden

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: aliriza.sekerci@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şengül Saime ANAGÜN Doğum Tarihi: 26.10.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ege Üniversitesi 1982 Y. Lisans

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

Doç. Dr. Seçil ŞENYURT Tel: +90 (224) 294 22 85 e-mail:secilalkis@yahoo.com

Doç. Dr. Seçil ŞENYURT Tel: +90 (224) 294 22 85 e-mail:secilalkis@yahoo.com Doç. Dr. Seçil ŞENYURT Tel: +90 (224) 294 22 85 e-mail:secilalkis@yahoo.com Doç. Dr. Seçil Şenyurt; coğrafya eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, sürdürülebilir kalkınma için eğitim ve kavram öğretimi alanlarında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Dilek ÇELİKLER Doğum Tarihi : 15.10.1967 Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ Adı Soyadı: Doç. Dr. Sibel BALCI Doğum Tarihi: 01.01.1980 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Bilimleri Eğitimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP CEMALETTİN AYAS ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 Adres Telefon : 3682715757-2030 E-posta : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

1. Adı Soyadı : Ahmet Ş. ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi : 26.11.1957 3. Ünvanı : Doç.Dr.

1. Adı Soyadı : Ahmet Ş. ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi : 26.11.1957 3. Ünvanı : Doç.Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Ş. ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi : 26.11.1957. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik İstanbul Üniversitesi 1982 Y.Lisans Matematik Uludağ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ramazan YILMAZ Doğum Tarihi : 24 Mayıs 1986 Doğum Yeri Unvanı : Çaycuma / Zonguldak : Öğretim Görevlisi Tel : +90 (378) 223 50 78 GSM : +90 (506) 689 54

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

Dr. Erinç KARATAŞ. Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü Tel: +90 (312) 317 13 40 / 1365 E-posta: ekaratas@ankara.edu.tr

Dr. Erinç KARATAŞ. Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü Tel: +90 (312) 317 13 40 / 1365 E-posta: ekaratas@ankara.edu.tr Dr. Erinç KARATAŞ Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü Tel: +90 (312) 317 13 40 / 1365 E-posta: ekaratas@ankara.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Doğum Tarihi : 16 Mart 1977 Doğum Yeri : Sivas Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 18.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 18.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ DURSUN DİLEK ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 18.12.2014 Adres : Sinop Üni. Eğitim Fakültesi Korucuk/Sinop Telefon : 3682715526-2051 E-posta Doğum Tarihi : 04.07.1969 Faks : Kadro Yeri Görev Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (Son Güncelleme: 04.06.2014) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİDAYET TOK Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı