1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8"

Transkript

1 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

2 1 Kasım 2011 Swissotel İstanbul ĠĢletmenizi Kurumsal ĠĢleyiĢe ERP ile TaĢıyın KOBĠ ler için Kurumsal Kaynak Planlama Çözümleri Tuğbay Aşkın İş Uygulamaları Satış Yöneticisi 2 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

3 Gündem Türkiyede KOBİ Yönelimleri Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için ERP nin Önemi Neden Oracle ERP Kobi Odaklı Oracle ERP İş Ortakları Ekosistemi Soru & Cevap 3 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

4 Türkiyede KOBĠ lerin Hedefleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan ulusal anket çalışmasına göre, KOBİ'ler Türkiyedeki tüm işletmelerin, %99.5 'ini oluşturmaktadırlar. ABIGEM 2010 Raporuna göre KOBI yönlendirmeleri Avrupa Birliği Türkiye ĠĢ GeliĢtirme Merkezleri Türkiye KOBĠ Görünümü 2010 RAPORU Yenilikçil yaklaşımların adaptasyonu, Teknolojik gelişimlerle yakalanmalı Yönetici ve personelin genel eğitim düzeyleri, yönetim becerilerinin artırılması için programlar adapte etmeli Rekabet Gücün Artırılması (Türkiye /Uluslarası) Birlikte Çalışılan İşletmeler Arasında Elektronik Ortamda Koordinasyon/Kolobrasyon un artırılması 4 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

5 Türkiyede KOBĠ lerin Hedefleri ABIGEM 2010 Raporuna göre KOBI yönlendirmeleri Çağdaş Pazarlama Tekniklerinin Adapte Edilmesi (Web Tabanlı Pazarlama) Avrupa Birliği Türkiye ĠĢ GeliĢtirme Merkezleri Türkiye KOBĠ Görünümü 2010 RAPORU Ekonomik (Dolar/Euro) dalgalanmalarına olan bağımlılık ve bunlardan minimum etkilenmek için gerçek zamanlı finansal takip sistemlerinin devreye alınması Kobilerin AB deki yeni pazarlara girmeye odaklanmalıdırlar (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA), AB Küçük İşletmeler Sözleşmesi ve Bölgesel Rekabetçilik Operasyonel Programı (BROP), Yeni TTK uyumlu hale gelmek (UFRS uyumlu raprolama) 5 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

6 ERP kullanmayan KOBĠ lerdeki IT durumu Excel Tabloları Muhasebe Uygulamaları Masaüstü Uygulamaları 3. Parti Uygulamalar In-House Kod Geliştirilen Kodlar ERP olarak kullanılan eski uygulamalar Abaredeen Group Sector Inisght Report Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

7 ERP GeçiĢlerini Geciktirme Nedenleri Eski Sistemlerin Başarıyla Yürüdüğü İnancı İşletmenin Çok Küçük Olduğunu Düşünme ERP İmplementasyon Eforu Yazılım ve Destek Maliyetleri ERP olmadan da etkin üretkenlik olduğu inanışı ERP sistmeleri çok kompleks Abaredeen Group Sector Inisght Report Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

8 KOBI lerin ERP platformuna geçiģ nedenleri Maliyetleri Azaltmak Kolay ve Entegre İş Yapabilme Büyüme Beklentilerini Karşılama Rekabetçi Kalabilme Müşteri Geri Dönüş Zamanlarını Kısaltma Yeni Teknolojileri Adapte Ederek Değer Katma Farklı Lokasyonlarda Aynı Standartlarda Birlikte Çalışma Abaredeen Group Sector Inisght Report Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

9 KOBĠ lerin ERP Projelerine Yönelimlerindeki ArtıĢ İstemci-sunucu maliyetlerindeki azalma Veritabanı yönetiminin kolaylaşması ERP nin e-ticaret için ideal bir temel oluşturması KOBİ ler için geliştirilmiş yerli yazılımların ERP ye dönüşmesi ERP tedarikçi firmalar/danışman firmalar tarafından geliştirilen basit metodolojiler 10 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

10 KOBĠ ler için ERP Neden Önemli ĠĢletmeniz için ERP nin çok büyük bir çözüm olduğunu düģünüyorsanız tekrar düģünün ERP Platformu; muhasebe, finans, satış-dağıtım, üretim planlama, stok yönetimi,satınalma, üretim, pazarlama, kalite yönetimi, bakım-onarım, insan kaynakları yönetimi gibi fonksiyonları bütünleşik bir tarzda ele almaktadır. Amaç, tüm bu fonksiyonlar arasındaki iģbirliğini ve etkileģimini, tutarlı bir şekilde geliştirmektir. Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, bir işletmenin tüm kaynaklarının birleģtirilip (iģgücü, makine, malzeme) verimli olarak kullanılması için elektronik ortamlarda tasarlanmış sistemlerdir. Sevkiyat Bakım & Onarım Üretim Satış ERP Muhasebe Satın Alma Pazarlama ERP platformu, bir işletmenin büyüklüğünden, iģ alanından ya da lokasyonundan bağımsız olarak, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. İnsan Kaynakları Sevkiyat Tedarik 11 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

11 ERP Platformu KOBĠ ler Ġçin Neler Sağlar Merkezi Kontrol Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri kontrolün tek bir merkezden yapılmasını sağlarlar. Üretim Satış Muhasebe Bu tek veri modeli üzerinden verinin tek bir yerden yönetim ve kontrolü anlamına gelmektedir. Bu sayede: Önemli Verilerin Güvencesini Sağlar Tek bir Ortamdan Veri Girişi Sağlar Çoklu sistemlerin getirdiği entegrasyon yükü ortadan kalkmış olur Herkes Tek Doğru Bilgiye Ulaşır (Single Verison of the Truth) Yönetimsel Raporlamalar Kolaylaşır Sevkiyat Bakım & Servis İnsan Kaynakları ERP Sevkiyat Tedarik Satın Alma Pazarlama 12 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

12 ERP Çözümü KOBĠ ler Ġçin Neler Sağlar Standart İş Süreçleri Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri içinde yer alan süreçler en iyi uygulama araştırmalarının sonucu olarak belirlenmişlerdir. Tüm Dünya da benzer işleri yapan şirketlere ait süreçler arasından en iyi işleyenler KKP sistemlerine gömülü olarak gelirler. Bu sayede; Kurum genelinde iş yapma biçimleri standartlaşır. Günlük operasyonlardaki verimlilik düzeyi artar. Kurumun tümü tek bir ses ile konuşmaya ve işin bütün açılarına ortak bir perspektif ile bakmaya başlar. 13 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

13 ERP Platformu KOBĠ ler Ġçin Neler Sağlar İzlenebilirlik/Kurumsal Hafıza Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri bir yandan birleştirilmiş veriler üzerinden raporlama imkanı sağlarken diğer yandan da her özet verinin detayına gitmeye izin vererek finansal verilerin şeffaflık ve izlenebilirliğini arttırır. KKP Sistemleri ile bütün dokümanlar ve bilgi tek bir ortak veritabanına toplandığından geriye dönük olarak bir takım verilerin kontrolüne, yani kurumsal hafızaya olanak vermektedir. 14 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

14 ERP Platformu KOBĠ ler Ġçin Neler Sağlar Operasyonel Faydalar KKP Sistemleri tek bir merkezden yönetildiği ve her fonksiyonel gereklilik için bir uygulama yerine tüm fonksiyonalitelere ait uygulamaları bir platformda topladığından teknik eleman ihtiyacı azaltır ve yedekleme/güncelleme gibi işlemlerin maliyetini düşürürler. Yine bu tip bir tekilleştirme ilgili sisteme ait teknik bilgilerin edinilmesini kolaylaştırır ve kullanıcıların benzer arayüzler üzerinde çalışmasına izin verir. Böylece eğitim için harcanan zaman ve efor minimize edilmiş olur. KKP Sistemleri bilgiyi daha kolay elde edilebilir hale getirdiği için kurumun dahili ve harici tüm iletişimini kolaylaştırır. 15 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

15 ERP Platformu KOBĠ ler Ġçin Neler Sağlar Daha Kolay Karar Alma ERP Sistemleri kurumda tutulmakta olan bilgilerin kat kat fazlasını sunar ve özel raporlama araçları ve gösterge şeklindeki raporlarla yöneticilerin çok daha hızlı karar vermelerini sağlar. ERP Sistemlerinin sağladığı raporlarda yer alan verilerin detayına ulaşabilme (örneğin finansal raporlardan fiş detayına inebilme) özelliği de karar alma hızı ve kalitesini arttırmaktadır. 16 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

16 ERP Platformu KOBĠ ler Ġçin Neler Sağlar Teknoloji Yatırımları Faydaları ERP Sistemlerinin tekil yapısı sadece bir yazılım şirketiyle muhatap olunmasını sağlar. 100% Web Tabanlı Mimari Daha Düşük Donanım Gereksinimi Ayrı Test Server Gerekmez Fat Client Gerektirmez İlave BT Ekibi Gerektirmez Platform Bağımsız Donanım Veritabanı (JD Edwards için) İşletim Sistemi İnternet Tarayıcıları 17 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

17 ERP Platformu KOBĠ ler Ġçin Neler Sağlar Her yerden Mobil Erişim ERP Sistemleri kullanımı ile ilgiliartık sadece ilgili işletmenin yerel ağı üzerinden çalıştırılmak zorunda değildir. Yeni Nesil Cihaz desteği. Yeni nesil Elektronik PAD ler (Ipad vb.) veya Akıllı Telefon uygulamaları (Iphone Android vb..) üzerinden Saha da çalışan elemanların kurumsal kaynak uygulamalarına mobil olarak erişilmi sağlanır Yöneticiler için de işletme dışında da işletme ilili bilgilere gerçek zamanlı erişip karar verebilme imkanı sağlanır 19 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

18 ERP Platformu KOBĠ ler Ġçin Neler Sağlar Operasyonel ve Yönetimsel Verimlilik Sektörünüze uygun uçtan uca sunduğu çözümlerle ve standartlaşmış çalışma yöntemleri ile Operasyonel Mükemmellik sağlaması Sizin için kritik olan tüm süreçlerinizde tek bir yazılım kullanma ve kendinize özgü genişletebilme yetenekleri ile veriye tam güven duymanızı sağlaması Sevkiyat Bakım & Servis Üretim Satış ERP Muhasebe Satın Alma Pazarlama Konsolide üst yönetim raporlamasını kolayca yapabilmeniz İnsan Kaynakları Sevkiyat Tedarik Kurumsal Performans Yönetimi ile Yönetimsel Mükemmellik sağlaması 20 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

19 ERP yazılımlarının KOBĠ'ler için faydaları Kurumsal strateji, vizyon ve hedeflerin hayata geçirilmesi. Kurum içinde ERP uygulamalarıyla çalışanların etkin entegrasyonunun sağlanması. Yeni entegrasyonla kurum içinde etkin bir kurumsal eğitim ve kültürün yaygınlaşması. ERP insan kaynakları uygulamalarının sistem üzerinde etkin kullanımı. Kurumsal hedeflere uygun görevlendirme ve eğitim desteği sağlanması. Siparişlerin etkin planlaması ve takibi. Yeni pazar ve ürünlerin tespiti ve geliştirilmesi. ERP uygulamaları, projede sorumlu yönetici ve çalışanlara karar destek sistemleri, detaylı analiz ve raporlama imkanı sunar. ERP, KOBİ'lere etkin iş yapış yöntemleri ve kendi dinamiklerini geliştirme de yardımcı olur. Operasyon maliyetlerinin düşürülmesi, verimliliğin artırılması ve kar marjının yükseltilmesi. Yatırımların daha etkin planlaması ve gerçekleştirilmesi. 21 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

20 Neden ORACLE? 23 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

21 Oracle ın ĠĢ Uygulamaları Stratejisi Kapsamlı Açık Entegre Kapsamlı Endüstri Çözüm Portföyü Standart Tabanlı Mimari Birlikte ÇalıĢmak Ġçin TasarlanmıĢ Çok Değer Az Kompleks Çok Seçenek Az Risk Çok Esnek Az Maliyet 24 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

22 Sektörel Liderlik Endüstriyel Liderlik Bankacılık ve Finans İletişim ve Medya İnşaat Üretim Sağlık Hizmetleri Kamu Perakende Taşımacılık Uygulamalarda Liderlik İş Zekası CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Kurumsal Performans Yönetimi Kurumsal Proje ve Portföy Yönetimi Taşımacılık Çözümleri 25 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

23 ORACLE Mimarisi Donanım ve Yazılım için Tek Üretici Kazançlar: Daha Kaliteli Hizmetler Daha Az Maliyet Daha Basit Tek Muhatap Daha Kolay Yönetim Onaylı Konfigürasyonlar 26 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

24 BütünleĢik Çözümler 27 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

25 Oracle ERP çözümlerini kullanan işletmelerin %50 den fazlasının Orta Ölçekli (100M altında cirosu olan) işletmeler olduğunu biliyor muydunuz?. 28 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

26 KOBĠ ERP Paketi Çekirdek ERP Paketi Stok Yönetimi Satın Alma Mali İşler Satış Yönetimi İnsan Kaynakları Bordro Paketi 29 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

27 Anadolu Odağımız Anatolian Roadshow 30 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

28 KOBİ Odaklı ORACLE İş Ortağı Ekosistemi 31 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

29 ERP Uzmanlığı Olan ĠĢ Ortaklarımız EPM Uzmanlığı Olan ĠĢ Ortaklarımız 32 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

30 CRM Uzmanlığı Olan ĠĢ Ortaklarımız Process Uzmanlığı Olan ĠĢ Ortaklarımız 33 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

31 Sorularınız? TUĞBAY AġKIN Oracle İş Uygulamaları Satış Müdürü Phone : Mobile : Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

32 35 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights

33 36 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights