BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK TURBO ŞARJ SALYANGOZU ÜRETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK TURBO ŞARJ SALYANGOZU ÜRETİMİ"

Transkript

1 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi Kasım Balıkesir BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK TURBO ŞARJ SALYANGOZU ÜRETİMİ Ömer PEKDUR *, Can CANDAN** 6 ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı, Balıkesir 6 ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı, Balıkesir ÖZET Bu çalışma, otomotiv sektöründe sıklıkla kullanılan turbo şarjın bir parçası olan salyangozun bilgisayar destekli tasarım ve imalat yöntemleri kullanılarak üretiminin gerçekleşmesini içermektedir. Bu kapsamda salyangoz üretiminde kullanılan alüminyum maça sandıklarının CNC tezgâhlarda işleme alınmasından önce lazer problu uç kullanılarak üç boyutlu koordinat ölçüm cihazı tarafından taranarak nokta bulutları oluşturulması, müteakiben UniGrap.NX6 ticari programı kullanılarak bu nokta bulutlarından katı yüzeylerin oluşturulması ve sonrasında Solidworks yardımı ile katı yüzeylerden maçaların katı modellerinin elde edilmesini içermektedir. Maça sandıklarının katı modelleri daha sonra Mastercam programına atılarak orada maça kalıplarının hangi takımlar, hangi hızlar ve hangi sıralamayla nasıl işleneceği belirlenmiş ve kalıpların CNC kodları oluşturulmuştur. Oluşturulan kodlar yardımıyla CNC dik işlem merkezinde alüminyum maça sandıkları müteakiben de yapılan dökümün neticesinde salyangozlar üretilmiştir. Anahtar Sözcükler: Bilgisayar destekli tasarım ve imalat, üç boyutlu koordinat ölçüm, katı model, unigrap.nx6, solidworks ABSTRACT This study encompasses the production process of exhaust housing which is a piece of turbo charge used fairly often in the automotive sector by utilizing computer supported planning and manufacturing methods. Aforementioned study also includes aluminum core boxes are used in producing exhaust housing. Before its turn at CNC shelves in the production process, by using an equipment with a laser probed edge and scrutinizing by three dimensional coordinate measurement gadget to determine polar spots and subsequently, by utilizing UniGrap.NX6 commercial program to extrapolate solid surface and consequently, with the help of Solidworks, solid molds from solid surfaces are obtained. Then, solid molds of foundry molds are taken to the Mastercam program stage where it is determined which groups, at what speed and what order will be utilized and CNC codes of the molds are established. First, aluminum core boxes are manufactured by the help of the established CNC codes. As a result of molding and melting metals, finally exhaust housing is produced at the CNC vertical processing center. Keywords: computer supported planning and manufacturing methods, three dimensional coordinate measuring, solid model, unigraphnx6, solidworks 447

2 1. GİRİŞ Bu çalışma, otomotiv sektöründe sıklıkla kullanılan turbo şarjın bir parçası olan salyangozun bilgisayar destekli tasarım ve imalat yöntemleri kullanılarak üretiminin gerçekleşmesini içermektedir. [1-3] Bu kapsamda turbo şarj salyangozu üretiminde kullanılan alüminyum maça sandıklarının CNC tezgâhlarda işleme alınmasından önce lazer problu uç kullanılarak üç boyutlu koordinat ölçüm cihazı tarafından taranarak nokta bulutları oluşturulması, müteakiben unigrap.nx6 ticari programı kullanılarak bu nokta bulutlarından katı yüzeylerin oluşturulması ve sonrasında solidworks yardımı ile katı yüzeylerden maçaların katı modellerinin elde edilmesini içermektedir. Maça sandıklarının katı modelleri daha sonra mastercam programına atılarak orada maça kalıplarının hangi takımlar, hangi hızlar ve hangi sıralamayla nasıl işleneceği belirlenmiş ve kalıpların CNC kodları oluşturulmuştur. Oluşturulan kodlar yardımıyla CNC dik işlem merkezinde alüminyum maça sandıkları müteakiben de yapılan dökümün neticesinde salyangozlar üretilmiştir. 2. SALYANGOZ ÜRETİM AŞAMALARI Otomotiv sektöründe sıklıkla kullanılan ve motorların turbo şarj ünitelerinin gövde kısmını oluşturan salyangozun üretimi döküm ve talaşlı imalat aşamalarından oluşmaktadır. Döküm aşamasında salyangozlar kum kalıplar yardımı ile dökülmekte, talaşlı imalat aşamasında ise CNC tezgâhlarda işlenerek motorlarda kullanılabilecek hale getirilmektedir. 2.1 Üretim Aşamasında Karşılaşılan Problemler Turbo şarj salyangozları çalışma ortamında 900 o C ye kadar ısınmaktadır. Üretim aşamasında malzemenin kanalları içinde oluşmuş olan çapaklar varsa bunlar koparak turbo şarjın pervanesine zarar vererek malzemenin bozulmasına neden olmaktadır. Salyangozların üretimi aşamasında, bahsi geçen problemin oluştuğu tespit edilmiştir. Sözü edilen problemin neden oluştuğu incelendiğinde; 1. Salyangozunun kanallarının oluşturulmasında kullanılan maçaların üretiminde, 2. Maçaların birbirine yapıştırılması işleminde, 3. Maça kalıplarında sorunların olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen problemler ayrıntılı olarak incelendiğinde öncellikle maçaların elle yapılan Araldid maça sandıklarında bezir yağı kullanılarak imal edildiği görülmüştür. Bu şekilde gerçekleştirilen imalatın, döküm esnasında gaz çıkışlarına neden olduğu bu yüzden istenilen yüzey kalitesinin elde edilemediği tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak maçaların dört ayrı parçadan oluştuğu ve bu parçalardan üç adedinin kalıba konmadan önce yapıştırıldığı gözlemlenmiştir. Söz konusu işleminde özellikle yapıştırıcının kullanıldığı bölgede boşlukların oluşmasına neden olduğu ve bu kapsamda döküm sonrası çapak oluşumunun gerçekleştiği tespit edilmiştir. 2.2 Problemin Çözümü İçin Yapılması Gereken Değişiklikler Yukarıda bahsedilen olumsuzlukların giderilmesi ve yüzey kalitesinin arttırılması için; 448

3 1. Maça yapımında shell (hotbox) kumu kullanılması, 2. Alüminyum maça kalıplarının kullanılması, 3. Maçaların yapıştırılması için aparat kullanılması kararlaştırılmıştır. 3. ALÜMİNYUM MAÇA SANDIKLARININ İMAL EDİLMESİ CNC tezgâhlarda işlenmesi planlanan alüminyum maça sandıklarının imal edilebilmesi için maça sandıklarının katı modellerinin oluşturulması ve bu katı modellerden CNC kodlarının elde edilmesi planlanmıştır. 3.1 Maça Sandıklarının Katı Modellerinin Oluşturulması Turbo şarj salyangozunun içindeki kanalların oluşturulabilmesi için dört adet farklı maça kullanılmaktadır. Bu maçaları yapabilmek için ise alt ve üst parçalardan oluşan maça sandıklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Maça sandıklarının katı modellerinin oluşturulabilmesi için üzerinden katı model oluşturulabilecek örnek maça ve maça sandıkları tespit edilerek üç boyutlu koordinat ölçüm cihazında nokta bulutları oluşturulmuştur. 3.2 Nokta Bulutlarının Oluşturulması Üzerinden ölçüm alınabilecek maça model ve kalıpları üç boyutlu koordinat ölçüm cihazında ölçülendirilmiştir. Lazer problu üç boyutlu koordinat ölçüm cihazı ile taranarak oluşturulan nokta bulutları unigrap.nx6 kullanılarak katı model haline getirilmiş ve katı modelleri elde edilen modellerden iki tanesi Şekil 1 de sunulmuştur [4]. 3.3 Katı Model Oluşturulması Şekil 1. Lazer tarama ile oluşturulan maça modelleri Lazer tarama sonucu elde edilen maçaların katı modelleri kullanılarak maça sandıkları elde edilmiştir. Bu aşamada solidworks programı kullanılmıştır. [5] Maça sandıklarının katı modelleri kütüğe gömme yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Bu yöntemde katı model üzerinde bir hacim oluşturulmuş ve bu hacim içinde modelin değdiği noktalarda yüzey oluşturulmuştur. Oluşturulan hacim tam ortadan ikiye ayrılmış ve böylece alt ve üst olmak üzere iki adet kalıp modeli elde edilmiştir. Söz konusu kütüğe gömme yöntemi ile elde edilen alt ve üst kalıp örnekleri Şekil 2 de verilmiştir. 449

4 Şekil 2. Kütüğe gömme yöntemi ile elde edilen maça sandıkları Toplamda sekiz adet maça sandığının çizimi tamamlanmış ve katı modelleri oluşturulmuştur. Her bir maça sandığı solidworks programında en ince detayını içerecek şekilde çizilmiştir. Çizilen maça sandıklarından katı model örnekleri Şekil 3 ve maça sandıklarının tel kafes çizim örnekleri Şekil 4 de gösterilmektedir. Şekil 3. Oluşturulan maça sandığı katı model örnekleri Şekil 4. Oluşturulan maça sandığı tel kafes çizim örnekleri 3.4 CNC Kodlarının Oluşturulması Solidworks programı kullanılarak elde edilen maça sandıklarının CNC tezgahlarında işlenebilmesi için CNC kodları oluşturulmuştur. Bu kodlar işlemenin hangi takımlarla yapılacağı, hangi hızlarda yapılacağı, hangi sırada yapılacağı ve hangi miktarda talaş verileceği bilgilerini içermektedir. Bahsedilen kodları elle yazmak hem zordur hem de çok 450

5 uzun zaman almaktadır. Ayrıca hata yapma olasılığı da büyüktür. Bu olumsuzluklar göz önüne alınarak CNC kodları mastercam programı kullanılarak elde edilmiştir. Mastercam programında daha önce elde edilen maça sandıklarının katı modelleri açılmıştır. Şekil 5 de mastercamde açılmış bir kalıbın katı modeli ve tel kafes görüntüsü verilmiştir. Şekil 5. Mastercam programında görülen maça sandığı katı modeli ve tel kafes çizimi Katı modeller üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak, her modelin ne biçimde, hangi hızlarda ve hangi takımlarla işleneceği belirlenmiştir. Kalıbın nasıl işlendiği programda simülasyon olarak izlenebilmektedir. Şekil 6 da maça sandığının işleme simülasyonu görülmektedir. Şekil 6. Maça sandığının nasıl işleneceğini gösteren simülasyon Daha sonra ise maça sandıklarının CNC kodları program aracılığı ile elde edilmiştir. Bir maça kalıbının CNC kodları ortalama satırdan oluşmaktadır. Anlaşılacağı üzere sekiz adet kalıbın CNC kodlarını elle yazmak ve bunları CNC tezgahına aktarmak çok zahmetli ve çok fazla süre alan bir uygulama olmaktadır. 3.5 Maça Sandıklarının CNC Tezgahında İşlenmesi Kodları elde edilen maça sandıkları CNC tezgahında alüminyum malzemeden işlenerek üretilmiştir. Yapılan alüminyum kalıplar tekrar üç boyutlu koordinat ölçüm cihazında 451

6 doğrulukları kontrol başlanmıştır. edildikten sonra dökümhaneye gönderilerek kullanılmaya 4. MAÇA KUMUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ VE YAPIŞTIRMA APARATI KULLANIMI Alüminyum maça sandıklarının yapılmasını müteakip yapılan işlemler ise maça kumunun değiştirilmesi ve maçaların yapıştırılmasında aparat kullanılması şeklinde özetlenebilir. Bu kapsamda alüminyum maça kalıpları, maça makinesinde maçaların yapılması için kullanılmaktadır. Maça kalıplarından çıkan maçalar daha sonra Şekil 7 de verilen yapıştırma aparatında yapıştırılmış ve yapıştırılan maçalar daha sonra maça kurutma makinesinde kurutularak döküm esnasında gaz çıkışı oluşması engellenmiştir. Şekil 7. Maça yapıştırma aparatı ve yapıştırılmış maçalar Turbo şarj salyangozun maçası dört adet parçadan oluşmaktadır. Bu parçalardan üç adedi yapıştırma aparatında birbirine yapıştırılmış ve bu aparat sayesinde daha önce oluşan boşlukların oluşması engellenmiştir. Dördüncü parça ise kum kalıbın içinde dökümden önce diğer maçalara eklenmiştir. Dört adet maçanın birleşmeden önceki hali ve birleşmiş hali Şekil 8 de görülmektedir. Şekil 8. Dört adet maça parçası ve bunların birleştirilmiş hali Son olarak hazırlanan kum kalıplara ergitilmiş metal dökülerek döküm işlemi tamamlanmıştır. Kalıplar soğuduktan sonra salyangozlar kalıplardan çıkarılmış ve 452

7 işlenmek üzere talaşlı imalata gönderilmiştir. Talaşlı imalatı biten ve nihai mamul olarak kullanılmaya hazır olan salyangoz Şekil 9 da verilmiştir. Şekil 9. Salyangoz 5. SONUÇ Bilgisayar destekli tasarım, tasarımda bilgisayar desteğinden yararlanılmasıdır. Bir nesnenin geometrik modeli, o nesneyi üretmek için başlangıcı ifade etmektedir. Bilgisayar destekli tasarım ve modelleme dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de gün geçtikçe yaygınlaşmaya başlamıştır. Bilgisayar destekli tasarımın çizimden öteye imkanlar sunması, çizimi ve tasarımı kolaylaştırması ve süre olarak kısaltması tasarımın hızlanmasına ve çeşitlenmesine imkan sağlamaktadır. Bu kapsamda yapılan optimistik çalışmalar ve uygulanan imalat işlemlerinden sonra elde edilen salyangozlardan istenilen üretim performansı başarı ile elde edilmiştir. Salyangoz kanallarında çapak oluşumu ortadan kaldırılmış ve kanal yüzeyleri pürüzsüz hale getirilmiştir. 6. KAYNAKÇA [1] SHIGLEY, Joseph E., Mechanical Engineering Design, New York, McGraw Hill, (2001). [2] DIMAROGONAS, Andrew D., Machine Design: A CAD Approach, John Wiley, (2000). [3] TRIKHA S.N., Machine Design Exercises, Delhi, Khanna Publishers, (1983). [4] unigrap.nx6 Eğitim Notları [5] Solidworks Eğitim Notları 453

Eriyik serme kafası. Y Ekseni. İskelet. X Ekseni. Eriyik serme tablası. Z Ekseni. Kaide

Eriyik serme kafası. Y Ekseni. İskelet. X Ekseni. Eriyik serme tablası. Z Ekseni. Kaide TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR BİR HIZLI PROTOTİPLEME MAKİNESİ TASARIMI Faruk ÇAVDAR 1, İ. Hüseyin FİLİZ 2, Cengiz DOĞAN 3 Gaziantep Üniversitesi, Makina Mühendisliği

Detaylı

DİK İŞLEME MERKEZİ İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KULLANICI ETKİLEŞİMLİ CNC PARÇA PROGRAMI TASARIMI

DİK İŞLEME MERKEZİ İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KULLANICI ETKİLEŞİMLİ CNC PARÇA PROGRAMI TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2005 : 11 : 2 : 199-204

Detaylı

MASA ÜSTÜ 4 EKSEN CNC İLE STROFOR VE AHŞAP HELİSEL KONİK DİŞLİ İŞLEME VE KESME PARAMETRELERİ ÖZET

MASA ÜSTÜ 4 EKSEN CNC İLE STROFOR VE AHŞAP HELİSEL KONİK DİŞLİ İŞLEME VE KESME PARAMETRELERİ ÖZET MASA ÜSTÜ 4 EKSEN CNC İLE STROFOR VE AHŞAP HELİSEL KONİK DİŞLİ İŞLEME VE KESME PARAMETRELERİ Neslin HASAR 1, Ali İbrahim TOKAT 2, Kerim ÇETİNKAYA 3 1 neslin523@hotmail.com K.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (41-54) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (41-54) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PLASTİK ENJEKSİYON KALIP TASARIMI VE AKIŞ ANALİZİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PLASTİK ENJEKSİYON KALIP TASARIMI VE AKIŞ ANALİZİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PLASTİK ENJEKSİYON KALIP TASARIMI VE AKIŞ ANALİZİ Özet *Osman Şahin Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksekokulu Bu çalışma, plastik enjeksiyon kalıplarının

Detaylı

BÜYÜK KÜTLELİ BİR ÇELİK PARÇANIN DÖKÜMÜNDE KLASİK VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BÜYÜK KÜTLELİ BİR ÇELİK PARÇANIN DÖKÜMÜNDE KLASİK VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 23, No 2, 257-265, 2008 Vol 23, No 2, 257-265, 2008 BÜYÜK KÜTLELİ BİR ÇELİK PARÇANIN DÖKÜMÜNDE KLASİK VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK

Detaylı

BĐLGĐSAYAR KONTROLLU CNC SĐSTEMĐ PC CONTROLLED CNC SYSTEM

BĐLGĐSAYAR KONTROLLU CNC SĐSTEMĐ PC CONTROLLED CNC SYSTEM BĐLGĐSAYAR KONTROLLU CNC SĐSTEMĐ PC CONTROLLED CNC SYSTEM L. Özlem KARACA, Taner AKKAN, Tolga OLCAY, Hakan ÇELĐK, Recep Can BAŞKURT, Đsmail YALÇINER, Mehmet BAYSARI Dokuz Eylül Üniversitesi Đzmir Meslek

Detaylı

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI Barış GÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

İŞLETMELERDE İHTİYACA UYGUN CAD/CAM SEÇİMİ VE TALAŞLI ÜRETİM FİRMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE İHTİYACA UYGUN CAD/CAM SEÇİMİ VE TALAŞLI ÜRETİM FİRMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERDE İHTİYACA UYGUN CAD/CAM SEÇİMİ VE TALAŞLI ÜRETİM FİRMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Ferhat Güngör Emine Taşcı, Kübra Tozluklu, Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDM İLE KABA İŞLEMEDE KÜRESEL UÇLU ELEKTROTLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: DİKDÖRTGEN CEPLERİN BOŞALTILMASI Engin AVLAR YÜKSEK

Detaylı

I-CAD Referans Noktalı Görüntü İşleme Sistemi

I-CAD Referans Noktalı Görüntü İşleme Sistemi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (63-74) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (63-74) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 3, 2011, Sayfa 143-156 Sıvama ile Monte Edilen Mekanizmalarda Oluşan Sıkıştırma Kuvvetlerinin Saptanması Determination of Residual Forces

Detaylı

TAŞIT MODELİ GELİŞTİRMEDE KULLANILAN İLERİ TASARIM TEKNİKLERİ

TAŞIT MODELİ GELİŞTİRMEDE KULLANILAN İLERİ TASARIM TEKNİKLERİ TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR Özet TAŞIT MODELİ GELİŞTİRMEDE KULLANILAN İLERİ TASARIM TEKNİKLERİ İ.Murat EREKE İ.T.Ü. Makina Fakültesi Otomotiv Anabilim Dalı-İSTANBUL

Detaylı

TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR HIZLI DİREKT İMALAT YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI Mehmet Mahir SOFU 1,Kamil DELİKANLI 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi CAD/CAM Araştırma

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Esin DEMİR Aralık, 2008 İZMİR ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Dokuz Eylül

Detaylı

CNC PARÇA PROGRAMLAMA TEKNİĞİYLE PULLUK AKTİF YÜZEYİNİN OLUŞTURULMASI

CNC PARÇA PROGRAMLAMA TEKNİĞİYLE PULLUK AKTİF YÜZEYİNİN OLUŞTURULMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2001 : 7 : 2 : 223-228

Detaylı

YERSEL FOTOGRAMETRİNİN TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA KULLANIMI

YERSEL FOTOGRAMETRİNİN TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA KULLANIMI YERSEL FOTOGRAMETRİNİN TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA KULLANIMI Naci YASTIKLI, Zehra ERİŞİR, Pelin ALTINTAŞ, Tuğba ÇAK Yıldız Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 34220, Davutpaşa, İstanbul

Detaylı

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI Resul ÇÖMERT 1, Uğur AVDAN 2 ÖZET 1 Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, 26555, Eskişehir,

Detaylı

PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARINDA MALİYET HESABI İÇİN YENİ BİR PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ

PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARINDA MALİYET HESABI İÇİN YENİ BİR PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARINDA MALİYET HESABI İÇİN YENİ BİR PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ THE DEVELOPPING OF A NEW

Detaylı

ORTOGRAFİK GÖRÜNÜŞLERDEN ÜÇ BOYUTLU MODELLERİN ELDE EDİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ORTOGRAFİK GÖRÜNÜŞLERDEN ÜÇ BOYUTLU MODELLERİN ELDE EDİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 3 : 306-314

Detaylı

TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR FREZELEME İŞLEMLERİNDE CNC PARÇA PROGRAMININ TÜRETİLMESİ Yılmaz KÜÇÜK 1, İhsan KORKUT 2, Ulvi ŞEKER 3 1 Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DOĞAL GAZ UYGULAMALARI VE ANALİZLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DOĞAL GAZ UYGULAMALARI VE ANALİZLERİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 8 Mart - 1 Nisan 005, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DOĞAL GAZ UYGULAMALARI VE ANALİZLERİ E. Duran1, D.Z.

Detaylı

İhsan Kırık Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7231 alihsankirik@gmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

İhsan Kırık Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7231 alihsankirik@gmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 3, Article Number: 2A0077 NWSA-TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: April 2012 İhsan Kırık Accepted: July 2012 Niyazi

Detaylı

GEREĞİNDEN ÇOK SERBESTLİK DERECELİ YILANSI BİR ROBOTUN DİZAYNI VE İMALATI

GEREĞİNDEN ÇOK SERBESTLİK DERECELİ YILANSI BİR ROBOTUN DİZAYNI VE İMALATI GEREĞİNDEN ÇOK SERBESTLİK DERECELİ YILANSI BİR ROBOTUN DİZAYNI VE İMALATI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı İsmail BOZTAY Danışman: Doç.

Detaylı

SİNİRSEL AĞLAR İLE PARÇA AİLELERİNİN OLUŞTURULMASI

SİNİRSEL AĞLAR İLE PARÇA AİLELERİNİN OLUŞTURULMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 SİNİRSEL AĞLAR İLE PARÇA AİLELERİNİN OLUŞTURULMASI Nursel ÖZTÜRK * Özet: Parça ailelerinin oluşturulması işlemi, analiz,

Detaylı

DELPHİ PROGRAMLAMA DİLİ KULLANILARAK PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARINDA ÜRÜN MALİYET HESABI VE YENİ BİR PAKET PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ

DELPHİ PROGRAMLAMA DİLİ KULLANILARAK PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARINDA ÜRÜN MALİYET HESABI VE YENİ BİR PAKET PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 2A0055 Yahya Hışman Çelik 1 Cebeli Özek 2 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Gürkan Gürgüze 3 Received: July

Detaylı

KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM

KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM 1 KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM İlker TEKE* Tanfer YANDAYAN** Recep KARADAYI* * AAT Otomasyon Yazılım,

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

PNÖMATİK TİP AŞINMA DENEY CİHAZININ TASARIMI VE İMALATI ÖZET

PNÖMATİK TİP AŞINMA DENEY CİHAZININ TASARIMI VE İMALATI ÖZET PNÖMATİK TİP AŞINMA DENEY CİHAZININ TASARIMI VE İMALATI Gökçen AKGÜN 1, Cihan ÖZEL 2, Ahmet BİLGİN 3, Gökhan YURTSEVEN 1 gakgun@firat.edu.tr Iğdır Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 76000 Iğdır

Detaylı

CNC TORNA TEZGAHLARI İÇİN DİALOG METODU KULLANILARAK NC KOD TÜRETİLMESİ

CNC TORNA TEZGAHLARI İÇİN DİALOG METODU KULLANILARAK NC KOD TÜRETİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2004 : 10 : 3 : 299-304

Detaylı