ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nejla Refia Palabıyıkoğlu 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nejla Refia Palabıyıkoğlu 2. Doğum Tarihi: 31.03.1950 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nejla Refia Palabıyıkoğlu 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1972 Y. Klinik Psikoloji Ankara Üniversitesi 1976 Lisans Doktora Klinik Psikoloji Ankara Üniversitesi Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi: 1990 Profesörlük Tarihi: Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri: 1. Nalbant, A. (1993) yaşları arasında bulunan ıslahevindeki, gözetim altındaki ve suç işlememiş gençlerin benlik saygısı ve yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. 2. Ketenci, A. (1994). Alkol bağımlılarında benlik saygısı, depresyon, yalnızlık algısı ve kontrol odağı inancı. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı,Yüksek Lisans Tezi. 3. Çakır, H. Y. (1993) Yaş Grubundaki Gençlerde Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin güvenirlik ve Geçerlik Araştırması Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı. 1

2 4. Durak, A. (1993) Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Geçerliği Üzerine Bir Çalışma Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı. 5. Köker, S. (199 i) Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyinin Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı 6. GÜRCAN, F (1992) "Psikiyatri Kliniğine Başvuran Ergenlerle Normal Ergenlerin Psikolojik İhtiyaç Örüntülerinin Karşılaştırılması Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Adli Psikoloji Anabilim Dalı. 7. Demirbaş, H. (1992) Suçlu ve Suçlu Olmayan Ergenlerin Karar Verme Davranışlarının karşılaştırılması Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adli Psikoloji Anabilim Dalı. 8. Ergin, N. G. (1992) İntihar Girişimi Olan ve Olmayan Ergenlerin Kendini Kabul Düzeylerinin Karşılaştırılması Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adli Psikoloji Anabilim Dalı. 9. AVCI, N. (1993) Yaş Arasındaki Suç işlemiş ve Suç İşlememiş Çocukların Zeka Test Puanlarının Karşılaştırılması Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Adli Psikoloji 10. Birsen, G. (1993) Nevrotik ve Normal Bireylerin Empatik Becerilerinin Karşılaştırılması" Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adli Psikoloji Anabilim Dalı, 11. Fığlalı, N (1993) Eğitim Alan ve Eğitim Düzeyinin Sosyal Olaylarla ilgili Nedensel Yüklemelerle İlişkisi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 12. ÖZKAN, Ö. (1993) Adli Vakaların, Asker Psikiyatrik Hastaların, Psikiyatrik Hastaların ve Normal Bireylerin Test Alma Tutumlarının Simulasyon Açısından İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Adil Tıp Enstitüsü, Adli Psikoloji Anabilim Dalı 13. PALULU, N. (1993) Çocuklarda Obsesif Kompulsif Belirtilerin Yaygınlığı Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı. 14.AKER. Ş. (1993) Aile Değerlendirme ölçeği Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı. 15.Azizoğlu, S. (1993) Psikolojik Yardım Aramaya Yönden ve Yönelmeyen Bireylerde Stres. Kontrol Odağı İnancı, Yalnızlık Algısı ve Psikolojik Belirti Gösterme Düzeyi Arasındaki İlişki" Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı. 16 Haran, S. (1995) Depresyon, Umutsuzluk, Sosyal Beğenirlik ve Kendini Kurgulama Düzeyi ile İntihar Fikirleri Arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 17. Duruarı, Ş. (1995) işkencenin Bazı Psikolojik Boyutları üzerine Bir Araştırma" Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı 6.2. Doktora Tezleri: 1. Kartallar, R. (1996). Antisosyal davranış ölçeği geliştirmeye yönelik bir çalışma. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 2. Gürsel, Ö. (1997) yaş grubunda suça eğilimin araştırılması. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 3. Gücer, Z (1992) Bazı Psikosomatik Hasta Gruplarının Aleksitimi Açısından Araştırılması" 2

3 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji. 4. Buyükberker. E (1992) "Koroner Kalp Hastalığı ve Tip A Davranışı Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı bir Araştırma Selçuk i Iniversitesi Sosvai Bilimler Enstitüsü* Psikoloji. 5. Gulçat, Z. (1993) Cinsel işlev bozukluklarından Empotansın Psikolojik Boyutları Üzerine Bir Araştırma Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı. 6. Sayılgan, M.A. (1993) " Depresyonda Denetim Odağı Eğilimi ve Aile İlişkileri Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Klinik Psikoloji. 7. Demir E. G. (1996) Hükümlülerin Genel Psikiyatrik Belirtileri Yönünden Değerlendirmesi. Bir İzleme Çalışması" Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adli Psikoloji Anabilim Dalı. 8. Esemenli, S. (1997) Sosyal Fobinin Agarofobi, Özgül Fobi ve Yaygın Anksiyete Bozukluğundan Farklılıklarına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Anabilim Dalı. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Doğan Y., Palabıyıkoğlu R., Sözeri Z., Ünlü E. (1990) Alkol Bağımlıları İle Yapılan Etkileşim Gruplarında Süreçlerin Araştırılması Psikoloji Dergisi. Cilt 7:24, Sayıl I., Berksun O., Palabıyıkoğlu R., Oral A. ve Ark. (1998) Attempted Suicide in Ankara The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention (Crisis) 19:1, Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Sayıl I, Palabıyıkoğlu R, Ceyhun B, Sözer Y (1993) A Suicide Prevention. Programme in a Nursing High School. Klaus Böhme, Regula Freytag Claus Wachler (eds) Suicidal Behavior. The State of the Art., S.Roderer Verlag, Regensburg Palabıyıkoğlu R, Yücat T, Haran S (1993) Depression and Suicide in Old age Klaus Böhme, Regula Freytag Claus Wachter, Hans Wedler (eds) Suicidal Behavior. The State of The Art., S. Roderer Verlag, Regensburg, Sayıl I, Berksun O, Palabıyıkoğlu R, Oral A, et al (1998). Attempted Suicide in Ankara J. Kosky,et.al (eds) Proceedings of the XIX th International Association for suicide Prevention Plenium Press, N.Y, Palabıyıkoğlu R. Azizoğlu S., Özayar H., Berksun O.(1993) Family Functioning of Suicide Attempters XVII th Congress of the International Association for Suicide Prevention 30 May- 03 June.1993 Montreal, Canada(Sözel Bildiri) 3

4 Palabıyıkoğlu R. (1998). Review of Studies on Old Age in Türkiye Suizidales Verhaltenim Alter, November, Würzburg (Çalışma Grubu Yönetimi) 5. Sayıl I., Palabıyıkoğlu R., Berksun O. et. all (1993). Crisis Center and Crisis Hotline in Ankara: Establishing procedure and functions in terms of suicide prevention. XVII th Congress of the International Association for Suicide Prevention 30 May- 03 June.1993 Montreal, Canada. (Poster Bildiri) 6. Palabıyıkoğlu R, Hovardaoğlu S, Azizoğlu S (1995) Attitudes Towards Suicide Stories in Turkish Press. International Association for Suicide Prevention Congress 4-8 June, Venice, Italy. ( Poster Bildiri) 7. Palabıyıkoğlu R, Oral A, Binci S. Haran S. (1998) A Multiariable Study of Suicidal Behavior in Crisis: Cases With or Without Suicide Attempts 7 th European Symposium on Suicide and Suicidal Behavior 9-12 September, Gent, Belgium. (Poster Bildiri) 8. Palabıyıkoğlu R, Çakır Y. (1998) Perception of Social Support in Aged Adolescents 7 th European Symposium on Suicide and Suicidal Behavior 9-12 September, Gent, Belgium. (Poster Bildiri) 9. Palabıyıkoğlu R, Birçek I, Yılmaz B. (1998) Suicide Reporting in Media 7th European Symposium on Suicide and Suicidal Behavior 9-12 September, Gent, Belgium. (Poster Bildiri) 10. Karacan, E., Yalçın, A., Kutlu, F., Bakar, E. E. and Palabıyıkoğlu, R.(2010). Adapting of Generalize Problematic Internet Use Scale (GPIUS) To Turkish. 12. Avrupa Psikoloji Kongresi- İstanbul (Poster Bildirisi) 10. Karacan, E., Aktan, Z., Seval, G.C., Palabıyıkoğlu, R., and Aylı, M. (2013). Blood donors and factors impacting the blood donation decision: motives for donating blood in Turkish sample. Transfusion and Apheresis Science. DOI /j.transci Blood Donors and Factors Impacting The Blood Donation Decision: Motivations, Beliefs and Attitudes, 14. International Congress of the World Apheresis Society (Poster Bildiri) 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 1. Palabıyıkoğlu R., (1996) Gelişimsel - Olgunlaşma Krizleri I. Sayıl, R. Palabıyıkoğlu, O.E.Berksun Kriz ve Krize Müdahale, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yay. Ankara, Kriz ve Krize Müdahale, Durumsal Krizler, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yay., 25 Sayfa,Türkçe, 1996, Bölüm. 3. Palabıyıkoğlu R. (1998), Bir Bilim Dalı Olarak Psikoloji Y.Doğan (ed) Davranış Bilimlerine Giriş. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş. Tıp kitapları ve Bilimsel Yayınlar, No: 29. Ankara Palabıyıkoğlu R,, (1998). Bellek Sitemleri. Y.Doğan (ed) Davranış Bilimlerine Giriş. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş. Tıp kitapları ve Bilimsel Yayınlar, No: 29. Ankara

5 5. Palabıyıkoğlu R., (1998). Öğrenme İlkeleri. Y. Doğan (ed) Davranış Bilimlerine Giriş. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş. Tıp kitapları ve Bilimsel Yayınlar, No: 29, Ankara, Palabıyıkoğlu R., (1998). Sosyal Psikoloji. Y. Doğan (ed) Davranış Bilimlerine Giriş. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş. Tıp kitapları ve Bilimsel Yayınlar. No: 29, Ankara, Sağlık Psikolojisi, Durumsal Krizler: Hastalığa Bağlı Olarak Beliren Krizler, Türk Psikologlar Derneği Yay., 38 Sayfa, Türkçe, 1999, Bölüm. 8. Kriz ve Krize Müdehale, Durumsal Yaşam Krizleri, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yay., 26 Sayfa, Türkçe, 2000, Bölüm. 9. Palabıyıkoğlu R., (1999) Durumsal Krizler: Hastalığa Bağlı Olarak Beliren Krizle; Ü Okyavuz (ed). Sağlık Psikolojisi Giriş, Türk Psikologlar Derneği Yayınlan No: 19, I.Basım, Ankara Palabıyıkoğlu R.. (2000) Kişilik Gelişiminde Temel Kavramlar, I.Sayıl. H.D. Özgüven (eds), Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Antıp A Ş. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınları, No:20 Genişletilmiş 2.Baskı,.Ankara, Palabıyıkoğlu R., (2000). Gelişimsel Yaşam Krizleri, I.Sayıl. O.E.Berksun, R.Paiabıyıkoğlu. H.D.Özgüven, Ç.Soykan. S.Haran. Kriz ve Krize Müdahale Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, No:6, Ankara, Palabıyıkoğlu R., (2000). Sağlığın Bozulmasına Bağlı Kriz Durumu: Başa Çıkma I.Sayıl, O.E.Berksun. R.Paiabıyıkoğlu, H.D.Özgüven. Ç.Soykan, S Haran, Kriz ve Krize Müdahale Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, No;6, Ankara, I Palabıyıkoğlu R., (2002). Medyanın İntihar Davranışına Etkileri. I.Sayıl (Konuk ed) İntihar Ege Psikiyatri Yayınları Meta Basım İzmir Palabıyıkoğlu R., (2002). İntihar Davranışını Değerlendirmede Kullanılan Psikolojik Testler I. Sayıl (Konuk ed) İntihar Ege Psikiyatri Yayınlan. Meta Basım. İzmir, 15. Nöroloji'de Ölçme ve Değerlendirme, Araştırma ve Uygulamada Nörolojik Belirti ve Bulguların Kantitatif Değerlendirmesi, Palme Yayıncılık, 160 Sayfa,Türkçe, 2008, Çeviri. 16. Sağlık Psikolojisi, Yaşam Boyu Krizler, Basımda Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Yorulmaz T., Sarman C., Doğan Y., Yaman H., Dinçer G., Palabıyıkoğlu (Bakır) R. (1981) Toplumumuzda Rbeumatoid Arthritis ve Ankylosing Spondlitisli Hastalarda Psikolojik Yapının Değerlendirilmesi Tıp Fakültesi Mecmuası 34:1,

6 2. Palabıyıkoğlu R. (1987). Psikiyatrik Belirtileri Olan Ergenlerde Rorschach Bulguları. Nöroloji, Nöroşirürji, Psikiyatri Dergisi. Cilt 2:4, Canat S., Palabıyıkoğlu R., Evrengöl A., Coskun S. (1988). Ruhsal Belirtiler Gösteren Ergenlerde Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi. Ankara Tıp Bülteni. Cilt 10:4, Palabıyıkoğlu R., Canat S. (1989) İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerin MMPI Profil Örüntüleri. Tıp Fakültesi Mecmuası Cilt 42: Deda H., Uluğ H., Karacan I., Palabıyıkoğlu R., (1989) Temporal Lobun Seksüel Fonksiyonları Üzerine Etkisi. Tıp Fakültesi Mecmuası Cilt 42:4, Ceyhun B., Palabıyıkoğlu R., Atakurt Y. (1990) Clinical Application and Predictive Power of MMPI Alcoholism Scales in Turkish Alcohol Population, Journal of Ankara Medical School, Vol 12:2, Palabıyıkoğlu R., Ceyhun B., Aydın H., Atakurt Y. (1990) Organik ve Psikojenik Empotansın MMPI Alt Testleri İle Değerlendirilmesi Ankara Tıp Fakültesi Mecmuası Cilt, 43: Palabıyıkoğlu R., Doğan YB. (1990) Alkol Bağımlıları İle Eşlerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Değerlendirilmesi. Optimal Tıp Dergisi, Cilt 3:3, Palabıyıkoğlu R., Samurçay N., Bogenç A. (1990) Sağlıklı Ergenlerde Roschach Bulguları A.Ü.D.T.C.F. Dergisi Cilt XXX III: 1-2, Sayıl I., Palabıyıkoğlu R. Ceyhun B., Sözer Y. (1991) A Suicide Prevention Programme in a Nursing High School. Crisis, Special Issue, Palabıyıkoğlu R. (1992) Krize Müdahale Merkezinin Çalışmalarının Bir Yıllık Değerlendirilmesi. Kriz Dergisi, Cilt 1:1, Palabıyıkoğlu R., Haran S., Yücat T., Köse K. (1992) Yaşlılarda Depresyon ve Yaşam Doyumu. Kriz Dergisi Cilt 1:1, Palabıyıkoğlu R., Azizoğlu S., Özayar H., Ercan A. (1993) İntihar Girişiminde Bulunanların Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi. Kriz Dergisi Cilt 1:2, Palabıyıkoğlu R., Azizoğlu S., Özayar H., Berksun O. (1993) İntihar Girişimi Olan ve Olmayan Depresiflerin Aile İşlevselliği. Kriz Dergisi Cilt 1:3, Palabıyıkoğlu R., Azizoğlu S., Özayar H., Berksun O.E (1994) Family Functioning of Suicide Attempters. Medical Research Volume.12:1, Palabıyıkoğlu R., Hovardaoğlu S., Azizoğlu S. (1994) Gazetelerde Çıkan İntihar Haberlerine İlişkin Tutumlar. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi (3P) Cilt 3:1, Durak A., Palabıyıkoğlu R.(1994) Beck Umutsuzluk Ölçeği Geçerlilik Çalışması Kriz Dergisi Cilt 2:2, Palabıyıkoğlu R., Azizoğlu S., Haran S., Özayar H (1994) Gazetelerde İntihar Haberlerinin Okuyucuya Nasıl Yansıdığına İlişkin Bir Çalışma. Kriz Dergisi. Cilt 2:2, Palabıyıkoğlu R., Berksun O., Güney S., Özayar H., Duran A (1995) Krize Müdahale Merkezine Başvuruların Değerlendirilmesi : Demografik Özellikler, Sorun Alanları ve Yaklaşım. Kriz Dergisi Cilt:3, Sayı1:2,

7 20. Çakır Y., Palabıyıkoğlu R. (1997) Yaş Grubundaki Gençlerde Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik Araştırması. Kriz Dergisi, 5:1, Palabıyıkoğlu R., Oral A.,Binici S., Haran S.(1997) İntihar Girişimi Olan ve Olmayan Kriz Olgularının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kriz Dergisi, 5:1, Palabıyıkoğlu R., Birçek I., Yılmaz B., ve ark. (2001) Medyada İntihar Davranışının Sunumu. Kriz dergisi, 9:2, Palabıyıkoğlu R., Karacan E. İntihar Davranışı ve Medya, Türkiye Klinikleri, 1 (3) Palabıyıkoğlu R., Anafarta, Şendağ M. İntihar Davranışını Değerlendirmede Kullanılan Psikolojik Testler, Türkiye Klinikleri, 1,(3) Palabıyıkoğlu R. Karacan E. İntihar Davranışı ve Medya, Türkiye Klinikleri Psikiyatri, 1,(3) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Palabıyıkoğlu R., Azizoğlu S., Evrengöl A., Özayar H. İntihar Girişiminde Bulunanların Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi, 6-9 Kasım 1991, Antalya. 2. Palabıyıkoğlu R., Ceyhun B. Wiggins Aile Sorunları Ölçeği XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi, 6-9 Kasım 1991, Antalya 3. Ceyhun B, Palabıyıkoğlu R., Özgen F. Alkol ve Madde Bağımlılığını Değerlendirmede İki Ölçek: MAC ve SAP XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi, 6-9 Kasım 1991, Antalya. 4. Sayıl I, Palabıyıkoğlu R., Ceyhun B., Sözer Y. Bir Meslek Lisesinde İntiharı Önleme Çalışmaları XXVII. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi, 6-9 Kasım 1991, Antalya. 5. Sayıl I, Palabıyıkoğlu R., Berksun O., Oral A., Güney S., ve diğerleri Ankarada Geniş Tabanlı İntihar Girişimleri Üzerine Kıyaslamalı Bir Çalışma XXXII. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Eylül GATA Ankara 6. Palabıyıkoğlu R., Berksun O. PKUAM Krize Yatkınlık ve Başa Çıkma Ölçeklerinin Güvenirlik ve Geçerliğine İlişkin Pilot Çalışma XXXII. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Eylül GATA Ankara 7. Doğan Y., Palabıyıkoğlu R., Büken N., Çobanoğlu N., ve ark. Hekimin Hasta Yaşantısının Empati Becerisi ve Profesyonel Tutumu Üzerine Etkisi A.Ü. Tıbbi Etik Sempozyumu Bildiri Özetleri, Ekim 1997 Ankara 8. Sayıl I., Palabıyıkoğlu R., Berksun O., Özgüven H.D. ve ark. (1998) WHO/Avrupa Çok Merkezli Parasuid Çalışması Ankara da İntihar Girişimleri Üzerine Çok Merkezli Epidemiyolojik Bir Çalışma 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bilimsel Çalışmalar Özet Kitabı, 323, Çeşme. İzmir. 29 Eylül 3 Ekim 9. Çifter İ., Karaboncuk F., Palabıyıkoğlu R., Erol N., Söhmen G., Yaparel G. (1975). Kanserli Hastalarda Obje İlişkileri Kişilik Tipleri ve Psikolojik Sorunlar. XI.Ulusal 7

8 Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları. E.Ü. Tıp Fakültesi Ofset Basımevi, İzmir, Karaboncuk F, Palabıyıkoğlu R, (1975). Benton Görsel Bellek Testinin Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Personeline Uygulanışı, XI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları. E.Ü. Tıp Fakültesi Ofset Basımevi, İzmir, Çifter İ., Karaboncuk F., Palabıyıkoğlu R., Erol N., Söhmen G. (1975). Kıbrıs Barış Harekatında Yaralı Olarak Gülhane Askeri Tıp Akademisine Gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Üzerine Psikiyatrik Yönden İncelemeler. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni, 17:1, Karaboncuk F, Palabıyıkoğlu R. (1976) Benton Görsel Bellek Testinin Askeri Personele Uygulanışı XII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları Bozak Matbaası, İstanbul, Canat S., Bogenç A., Erengöl A., Palabıyıkoğlu R. (1987) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalına Başvuran Ergen Hastaların Demografik Özelliklerine İlişkin Ön Çalışma. XXIII. Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları Eylül Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul, Canat S., Palabıyıkoğlu R. (1987) İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerin MMPI Profil Örüntüleri XXIII. Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları Eylül Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul, Palabıyıkoğlu R., Aydın G. (1989). Depresif Belirtileri Olan Ergenlerin Normal Ergenlerden Farklılığının Değerlendirilmesi. XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı Yayınları 1.Saypa, Ankara, Ceyhun B., Palabıyıkoğlu R. (1989). Yatan Alkol Bağımlılarında MMPI Alkolizm Ölçeklerinin Kullanımı. XXV.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı Yayınları 1.Sayfa, Ankara Palabıyıkoğlu R., Ceyhun B. (1989). Ergenlerde Aile Sorunlarının Wiggins FAM ile Değerlendirmesi XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı Yayınları 1.Sayfa, Ankara, Palabıyıkoğlu R., Evrengöl A., Atakurt Y. (1989). Nörotik Belirtileri Olan Ergenlerin Kendini Kabul Düzeyi İle Ana-baba tutumlarının İlişkin XXV.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı Yayınları 1.Sayfa, Ankara, Palabıyıkoğlu R., (1995) İntihar ve Medya İlişkisi. M. Bekaroğlu (ed). Depresyon İnkılap Mat. Ltd. ġti. Trabzon, Diğer yayınlar 1. Palabıyıkoğlu R., (1996) Gelişimsel Olgunlaşma Krizleri I. Sayıl, R. Palabıyıkoğlu, O.E.Berksun Kriz ve Krize Müdahale, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yay. Ankara,

9 2. Palabıyıkoğlu R., (1996) Durumsal Krizler, I. Sayıl, R. Palabıyıkoğlu, O.E.Berksun Kriz ve Krize Müdahale, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yay. Ankara, Palabıyıkoğlu R., (1998), Bir Bilim Dalı Olarak Psikoloji. Y.Doğan (ed) Davranış Bilimlerine Giriş. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.ġ. Tıp kitapları ve Bilimsel Yayınlar, No: 29, Ankara, Palabıyıkoğlu R., (1998). Bellek Sistemleri. Y.Doğan (ed) Davranış Bilimlerine Giriş. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.ġ. Tıp kitapları ve Bilimsel Yayınlar, No: 29, Ankara, Palabıyıkoğlu R., (1998). Öğrenme İlkeleri. Y.Doğan (ed) Davranış Bilimlerine Giriş. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.ġ. Tıp kitapları ve Bilimsel Yayınlar, No: 29, Ankara, Palabıyıkoğlu R., (1998). Sosyal Psikoloji. Y.Doğan (ed) Davranış Bilimlerine Giriş. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.ġ. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınlar, No: 29, Ankara, Palabıyıkoğlu R., (1999) Durumsal Krizler: Hastalığa Bağlı Olarak Beliren Krizler Ü.Okyayuz (ed), Sağlık Psikolojisi Giriş, Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:19, I.Basım, Ankara, Palabıyıkoğlu R., (2000) Kişilik Gelişiminde Temel Kavramlar. I.Sayıl, H.D. Özgüven (eds), Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Antıp A.ġ. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınları, No:20 Geliştirilmiş 2.Baskı, Ankara, Palabıyıkoğlu R., (2000). Gelişimsel Yaşam Krizleri, I.Sayıl. O.E.Berksun, R.Palabıyıkoğlu, H.D.Özgüven, Ç.Soykan, S.Haran. Kriz ve Krize Müdahale Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, No:6, Ankara, Palabıyıkoğlu R., (2000). Durumsal Yaşam Krizleri, Travmatik Deneyimler I.Sayıl, O.E.Berksun, R.Palabıyıkoğlu, H.D.Özgüven, Ç.Soykan, S.Haran. Kriz ve Krize Müdahale Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve AraŞtırma Merkezi Yayınları, No:6, Ankara, Palabıyıkoğlu R., (2000). Sağlığın Bozulmasına Bağlı Kriz Durumu: Başa Çıkma I.Sayıl, O.E.Berksun, R.Palabıyıkoğlu, H.D.Özgüven, Ç.Soykan, S.Haran. Kriz ve Krize Müdahale Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırm Merkezi Yayınları, No:6, Ankara, Palabıyıkoğlu R.(2001) Psikososyal Krize Müdahale'" Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Psikolog ve Sosyal Çalışanların Eğitim Semineri, 9-20 Temmuz, İlkadım Öğrenci Yurdu, Atakum, Samsun(Çalışma Grubu yönetimi) 13. Palabıyıkoğlu R (2001) Medya ve İntihar Davranışı Türk Psikologlar Derneği Aylık Seminerleri (TPD), TPD Merkezi Toplantı Salonu15. Haziran. 14. Palabıyıkoğlu R., (2002). Medyanın İntihar Davranışına Etkileri. I.Sayıl (Konuk ed) İntihar. Ege Psikiyatri Yayınları. Meta Basım. İzmir, Palabıyıkoğlu R., (2002). İntihar Davranışını Değerlendirmede Kullanılan Psikolojik Testler I.Sayıl (Konuk ed) İntihar. Ege Psikiyatri Yayınları. Meta Basım. İzmir, 9

10 16. Palabıyıkoğlu R İntihar Davranışı (2004) TC. Genel kurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Dekanlığı Rehberlik ve Danışma Merkezi I. Koordinasyon Toplantısı 5-6 Nisan Ankara Gülhane Hastanesi (Çalışma Grubu Yönetimi) 17. Sayıl I Palabıyıkoğlu R. Özdemir U. (2004) Aile içi Sağlıklı İletişim. Çankırı Valiliği Emniyet Müdürlüğü. 7 Mayıs Çankırı.(panelist) 8. Projeler Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) projesinde görev WHO/EURO Multicentre Study on Paracuicide. Proje sorumlusu Prof. Dr. Işık Sayıl Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Çok Merkezli İntihar Girişimleri Projesinde Yardımcı Proje sorumlusu (1995). Proje Avrupa da intihar girişimleri konusunda yürütülen epidemiyolojik bir çalışmadır. Çalışmada Mamak ilçesi pilot bölge olarak seçilmiştir. İki kısımdan oluşan projede, birinci kısımda pilot bölgedeki sağlık kuruluşlarına başvuran olguların sayısal verilerinin toplanması, ikinci kısımda da psikososyal faktörlerin araştırması yer almaktadır. Projeye A.Ü. Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi 1995 yılından sonra merkez müdürü Prof. Dr. Işık Sayıl ın alandaki deneyimleri ve işbirliği içinde yürütülen girişimler sonucu Türkiye yi temsilen kabul edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa da İntihar Girişimleri projesinin toplantıları Toplantılara proje sorumlusu I. Sayıl ile katılma 6-8 Aralık Würzburg- Almanya. Descriptive statistic of the catchment area Eylül 1997 Bern - İsviçre. Study Report of Türkiye 4-6 Aralık 1998 Rennes Fransa. Projenin ikinci kısmı (EPSĠS I) uygulama hazırlığıdır. 9. İdari Görevler Ankara Üniversitesi PKUAM ın yetkili organı merkez kuruluna seçilme, Yönetim Kurulu Üyeliği Ankara Üniversitesi PKUAM Müdür Yrd. Görevi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği bünyesinde kurulan Psikoloji Ünitesi sorumlusu 10

11 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanlığı Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü 2011-Ankara Üniversitesi Psikiyatri Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Kurulu Üyeliği Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte ve Yönetim Kurulu Üyeliği 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Türk Psikologlar Derneği Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği (II. Başkanı) İzmir Psikiyatri Derneği International Association For Suicide Prevention Türk Eğitim Derneği Ted Ankara Koleji Mezunlar Derneği Ankara Üniversiteliler Mezunları Derneği 11. Ödüller 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Haftalık Saati Döne Teor Uygula Dersin Adı m ik ma Akade mik Yıl Öğre nci Sayıs ı Güz İlkbah ar Sağlık Psikolojisi 2-25 Davranış Bilimleri 2-50 Psikiyatri Staj Dersi 4* Psikoloji 2-21 Davranış Bilimleri 2-50 Psikiyatri Staj Dersi 4*2-7_12 Kriz ve Krize Müdahale

12 Güz İlkbah ar Sağlık Psikolojisi 2-25 Davranış Bilimleri 2-50 Psikiyatri Staj Dersi 3* Davranış Bilimleri 2-50 Psikoloji 2-21 Psikiyatri Staj Dersi 4*2-7_12 Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. 12

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 2. Doğum Tarihi : 07.11.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (Klinik Psikolog) 4. Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fak. Istanbul Üniversitesi 1976-1982

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer GÖKÇAKAN 2. Doğum Tarihi : 31. 08. 1949 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Çalışma Hacettepe Üniv. 1967-1971 Yüksek Lisans

Detaylı

Kutlu, Y. Özürlü Çocuk Ailelerinde Anne-Çocuk Arasındaki Etkileşim ile Annelerin Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2011.

Kutlu, Y. Özürlü Çocuk Ailelerinde Anne-Çocuk Arasındaki Etkileşim ile Annelerin Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2011. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İREM AKDUMAN 2. Doğum Tarihi : 04.07.1974 3. Unvanı : YARDIMCI DOÇENT 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ 1998 Yüksek Lisans KLİNİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım 1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Prof.Dr. İsmet KIRPINAR

Prof.Dr. İsmet KIRPINAR Prof.Dr. İsmet KIRPINAR 1. Adı Soyadı: İsmet KIRPINAR 2. Doğum Tarihi: 13.03.1954 3. Unvanı: Profesör Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1979 Y.

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP

YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP Bölüm: ÇOCUK GELİŞİMİ Özgeçmiş: 1974 yılında Çankırı da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Çankırı da tamamladım. 1991 yılında Çankırı Lisesi nden mezun olduktan sonra aynı

Detaylı

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik ozgeuzun@kilis.edu.tr Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel 0348 8143096

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ALİ ERYILMAZ Doğum Tarihi: 19.04.1976 Unvanı: Doç. Dr Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. 1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 1 Nisan 1964. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1986

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980 1. Adı Soyadı : Tülay Bozkurt 2. Ünvanı : Prof 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Detaylı

DR. MANSUR BEYAZYÜREK

DR. MANSUR BEYAZYÜREK DR. MANSUR BEYAZYÜREK ÖZGEÇMİŞ Adı soyadı: Mansur Beyazyürek Doğum Tarihi: 1950 Unvanı: Profesör doktor Öğrenim Durumu : İlköğretim Ortaokul ve Lise Üniversite : İnkılap İlkokulu- Adana : Saint Benoit

Detaylı

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülümser DOLGUN Doğum Tarihi: 18/01/1956 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Yüksek Sağlık

Detaylı

Sosyal Hizmet Bölümü, 06800 Beytepe- Ankara Tel (+90-312) 2976362 322 / 0535 949 94 02 Fax (+90-312) 2976365 uozdemir Qhacettepe.edu.

Sosyal Hizmet Bölümü, 06800 Beytepe- Ankara Tel (+90-312) 2976362 322 / 0535 949 94 02 Fax (+90-312) 2976365 uozdemir Qhacettepe.edu. Dr. Uğur ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi, İİBF, SH. Unvan Dr. Öğretim Görevlisi Doğum Tarihi 12. 5. 1966 Cinsiyet Erkek Adres Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü, 06800 Beytepe- Ankara Tel

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (Son Güncelleme: 04.06.2014) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ALİ ERYILMAZ Doğum Tarihi: 19.04.1976 Unvanı: Yrd. Doç. Dr Öğrenim Durumu:

Detaylı

EĞİTİM ve DERECELER. 1973 : Lise Diploması -Fen Dalında Başarı Derecesi, T.E.D. Ankara Koleji Lise Bölümü ANKARA, Türkiye.

EĞİTİM ve DERECELER. 1973 : Lise Diploması -Fen Dalında Başarı Derecesi, T.E.D. Ankara Koleji Lise Bölümü ANKARA, Türkiye. NILHAN SEZGIN Ph.D. Öz Geçmiş: Bölüm Psikoloji Anabilim Dalı İletişim Bilgileri Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Adres: Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü Sıhhiye/Ankara Telefon : +90.312.310 32 80

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı