Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dalı Doktora Derecesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1968-1973 Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dalı Doktora Derecesi"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Ad ve Soyadı: Yıldız Kuzgun Unvanı: Profesör, Dr Doğum Tarihi: Doğum Yeri: Bozkır- Konya Eğitim Durumu Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dalı Doktora Derecesi Kansas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma Bölümünde özel öğrenci olarak doktora eğitimi Texas Woman s University den Psikolojik Danışma ve Rehberlik dalında Master derecesi Georgetown İngilizce Öğretim Okulu, Ankara.! İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Lisans Derecesi İstanbul Kız Lisesi (Lise mezuniyet diploması ) Afyon Lisesi Meslek Deneyimi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde Profesör Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde Doçent Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünde Doçent Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dalında öğretim Görevlisi 1

2 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Test ve Araştırma Merkezinde Uzman İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezinde psikometrist İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde psikolog İlk ve ortaokulda öğretmenlik Danışmanlık Görevleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) danışmanı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesinde danışman İş ve İşçi Bulma Kurumu İstihdam ve Danışmanlık Projesinde danışman Unesco Sosyal Bilimler Komitesi üyeliği Unesco Gençlik Komitesi üyeliği Yönetim Görevleri Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Başkanlığı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölüm Başkanlığı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı Başkanlığı Dernek Üyelikleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ISVAK Isparta Eğitim Kültür ve Turizm Vakfı 2

3 Ödül Kendini Değerlendirme Envanteri adlı eserle Türk Eğitim Derneği Araştırma Ödülü (1993) YAYINLARI I. KİTAPLAR 1) Üniversite Adaylarına Meslekleri Tanıtma Rehberi. Üner Yayınları, ) Mesleki Rehberliğin Bireylerin Yetenek ve İlgilerine Uygun Meslekleri Tanımalarına Etkisi (Doçentlik Tezi) Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını. N0: 118, ) Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi. ÖSYM-AGB Yayını 6. Basım, Ankara: ) Rehberlik ve Psikolojik Danışma. İlk basım ÖSYM Basım Nobel Yayın ve Dağıtım Nisan ) Grup Rehberliği El Kitabı. MEB Yayını, Ankara: ) Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş 6. Basım. Nobel Yayın ve Dağıtım Ekim ) Meslek Gelişimi ve Danışmanlığı. 4. Basım Nobel Yayın ve Dağıtım,Ankara ) İlköğretimde Rehberlik. (Editör ve İlköğretimde Mesleki Rehberlik başlıklı bölüm 7. Basım Nobel Yayın ve Dağıtım, Ekim ) Eğitimde Bireysel Farklar (Deniz Tanrıkulu ile birlikte editör ve biri Zeka diğeri İlgi konusunda iki bölüm) 3. Basım Nobel Yayın ve Dağıtım. Mayıs 2006 II. ÖLÇME ARAÇLARI 1) Kendini Değerlendirme Envanteri El kitabı. 12 Basım ÖSYM- ( ) 4. Basım Nobel Yayın ve Dağıtım Ekim ) Edwards Kişisel Tercih Envanteri (Edwards Personal Preference Schdule) El Kitabı. Teksir, ) 3.) Akademik Benlik Kavramı Ölçeği El kitabı. İlk basım MEB Yayını Basım Nobel Yayın ve Dağıtım.Şubat

4 4) Mesleki Olgunluk Ölçeği El Kitabı ( Feride Bacanlı ile birlikte ) İlk basım MEB Yayını, Basımı Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Ölçme Araçları adlı takımın içinde Nobel yayın ve Dağıtım. Nisan ) BİLDEMER -Bilgisayar Destekli Meslek Rehberliği Programı-(.Semahat Sözalan ile Birlikte) ÖSYM Yayını ) BİLDEMER-Ortaöğretim Bilgisayar Destekli Meslek Rehberliği Programı (Hasan Bozgeyikli ve Betül Timur İle Birlikte) Nobel Yayın ve Dağıtım. Nisan III- MAKALELER A) Araştırma Raporu Niteliğindeki Makaleler: 1.) Ana-baba tutumlarının bireyin kendini gerçekleştirme düzeyine etkisi:doktora Tezi ( 1973 ) Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5, ( 1 ), ) Kişisel Yönelim Envanteri (POI) nin, Türk toplumuna uyarlanması( 1973). Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5, ( 2 ), ) Kişisel Tercih Envanterinin Türk toplumuna uygulanması. ( 1973 ). Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5, ( 2), ) İlaç alışkanlığı ile mücadelede eğitimin rolü. ( 1973 ). İlaç Alışkanlıkları Sempozyumu. TÜBİTAK Tıp Araştırma Grubu Yayını, Ankara: ) Lise öğrencilerinin mesleki doyum tercihleri ( 1976 ). Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 8, (1-2), ) Ruh sağlığı alanında çalışan psikologların rol, işlev ve eğitimleri hakkında ilgili tıp doktorlarının kanı ve tutumları. Sedat Topçu ile birlikte ( 1980 ). Psikoloji Dergisi, 11-12, ) Benlik ve ideal benlik kavramlarının tercih edilen meslek kavramı ile ilişkisi ( 1983 ). A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16- (1), ) Sosyo-ekonomik düzey ve psikolojik ihtiyaçlar. ( 1986 ) A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Bilimleri 20, 81-2), ) Psikolojik ihtiyaçların ortaöğretim başarı puanları ve öğrenci seçme sınavı puanları ile ilişkisi. ( 1988). Psikoloji Dergisi, 6, (22), ) Öğrencilerin akademik danışmanlardan bekledikleri görevler ve danışmanların görev algıları.( 1989 ). Yükseköğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Toplantısı. Ankara.: Eğitim Bilimleri Fakültesi yayını, ) Karar stratejileri ölçeği: geçerlik ve güvenilirliği. ( 1993 ). VII Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Türk Psikoloji Derneği Yayını. 4

5 12.) Benlik saygısı ölçeği. (Atlas Bogenç ile birlikte ). I Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Adana: Çukurova Üniversitesi yayını Nisan 13.) Öğrencilerin öğretmenlerden bekledikleri ve gözledikleri davranışlar. ( 1991 ) Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu. Bildiri Metinleri. İstanbul: Kültür Koleji Genel Müdürlüğü, 73-77, B. Deneme Niteliğindeki Makaleler 1.) Kendini gerçekleştirme ( 1976 ). A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Araştırma Dergisi, 1, 2, (10) ) Meslek danışmanlığının gelişmesi ve sorunlar ( 1978). Psikoloji Dergisi, 4, ) Ben kavramı ve meslek seçimi ( 1979 ). Psikoloji Dergisi, 8, ) İnsan hakları ve eğitim. ( 1981 ). A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi 100 Yıla Armağan sayısı, ) Öğretim teknikleri ve rehberlik ( 1982 ). Milli Eğitim Dergisi, ) İlaç Bağımlılığı: Nedenler ve Önlemler ( 1983 ). Eğitim ve Bilim Dergisi, 42, ) Okullarda başarının değerlendirilmesi üzerine ( 1985 ). Eğitim ve Bilim. 9, ( 54 ) ) Psikolojide insancı yaklaşım ( 1986 ). A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 18, ) Meslek seçiminde kararsızlık ( 1987 ). A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 19, 1-2 ) , 11) Otistik çocukların bilişsel ve sosyal becerileri üzerine yapılmış son araştırmalar ( 1986) ( Çeviri ) Psikoloji Dergisi, 5, ( 20 ), ) Rehberlik ve psikolojik danışmada unvan sorunu ( 1990). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1, (1) ) Özürlü bireylere rehberlik ( 1991). Özel Eğitim Dergisi, 1, ( 1) ) Çağdaş insanın en önemli kararı : Meslek seçimi (1994 ).Bilim ve Teknik, 325,

6 III. BİLDİRİLER 1) Drug abuse and education ( 1974 ) CENTO tarafından düzenlenen Seminar on Drug Abuse konulu uluslararası toplantı. İzmir: 6-7 Kasım. 2) Çocuğun hayata hazırlanması. TRT Çocuk Yayınları Semineri Antalya: ( 9-13 Haziran, 1980 ). Bildiri Metinleri. 3) The education of human rights. The Philosophical Foundation of Human Rights uluslararası toplantısı (Ankara:Hacettepe Üniversitesi Haziran, 1980.) 4) Temel eğitimde öğrencilerin mesleğe yönelme sorunları ve rehberlik. Temel Eğitim Sorunları Sempozyumu. Türk Eğitim Derneği. Ankara: 6-7 Ekim ) Okul danışmanlarının rol algıları ve rol beklentileri I Ulusal Psikoloji Kongresi Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ( Eylül, 1981) 6) Deniz harp okuluna öğrenci seçimi. Askeri Yatılı Okul Koşullarında Lisans Düzeyinde Eğitim Sempozyumu. İstanbul: 3-8 Mayıs, ) Mesleki Rehberlik Gereksinmesi: Uygulamalar ve Sorunlar. Ortaöğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Toplantısı. Ankara: Türk Eğitim Derneği Kasım, ) Guidance and counseling in Turkish universities. Conference on Student Guidance in Higher Education İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Ekim, ) Kadınların meslek gelişimi. Türkiye de Kadın Eğitim Birinci Uluslararası Konseyi. Ankara: Haziran S: ) Kadının toplum hayatına katılımı. Akdeniz Ülkeleri Kadınları Güç Etkinlikleri Uluslararası Kongresi. Mersin: 2-5 Ekim ) Okul danışmanlarından beklenen rol ve danışman eğitimi. Çağdaş Gelişmeler Işığında Türkiye de Eğitim Fakültelerinin Yeri ve Rolü uluslararası sempozyum Hacettepe Üniversitesi Kasım ) Türkiye de çocuklara yönelik rehberlik çalışmaları II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi : Cumhuriyetin 75 yılında Türkiye de Çocuk.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara: 4-6 Kasım ) Kadınların çalışmasına karşı tutum ile dini yönelim arasındaki ilişkinin incelenmesi Beşinci Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eylül ) Yükseköğretime başvuran adayların sosyo ekonomik Profili. Türkiye Bilimler Akademisi Eğitim Çalıştayı Ankara 5 Mayıs

7 YÖNETİLEN TEZLER DOKTORA 1) Öner, Ü. Benlik Kavramı Ve Mesleki Benlik Kavramı Arasındaki Farkın Akademik Başarı İle İlişkisi.Ankara Üniversitesi, ) Dökmen Ü. Yüz ifadeleri Konusunda Verilen Eğitimin Duygusal Yüz İfadelerini Teşhis Becerisi Ve İletişim Çatışmalarına Girme Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Akkoyun, F. Rotter Cümle Tamamlama Testi Üniversite Öğrencileri Formunun Güvenirlik, Geçerlik ve Norm Çalışması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Üre, Ö. Grupla Psikolojik danışmanın ve Grup rehberliğinin Kanserli Hastaların Kaygıları, Benlik Tasarımları ve Psikolojik Rahatsızlıkları Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Bacanlı, H. Kendini Ayarlama Becerisinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Bacanlı, F. Mesleki Grup Rehberliğinin Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyine Etkisi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Erkan, S. Sınav Kaygısının Öğrenci Seçme Sınavı Başarısı İle İlişkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Kaner, S. Gerçeklik Terapisinin ve Psikodramanın Antisosyal Davranış Gösteren Gençlerin Benlik Algıları ve Empati Düzeylerine Etkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Kaya, Ö. Annelere Verilen Eğitimin Çocuklarına Karşı İstenmedik Tutumlarına Etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Bogenç, A. Grupla Psikolojik danışmanın Suçlu Gençlerin Kendilerine Saygı Düzeylerine Etkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Bilgin, A. Grup Rehberliği ve Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Bağımsız Meslek Kararı Vermeleri Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Eldeklioğlu, J. Karar Stratejileri ve Ana Baba Tutumları Arasındaki İlişki.Ankara:Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Ersever, H. Karar Verme Becerileri Kazandırma Programının ve Etkileşim Grubu Deneyiminin Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,

8 14) Akbalık, G. Bilgilendirme ve Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Düzeylerine Etkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Bozgeyikli, H. Mesleki Grup Rehberliğinin ilköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Kararı Vermede Kendilerini Yetkin Görme Düzeylerine Etkisi Konya:, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEK LİSANS 1) Fevzi Uluğ: Verimli Çalışma Alışkanlıkları Kazandırma Konusunda Yapılan Rehberliğin Okul Başarısına Etkisi. Ankara Üniversitesi, ) Güçray, S.S.: Çocuk Bakım Yurtlarında Bakılan ve Ailelerinin Yanında Olan Beş Yaş Düzeyindeki Çocukların Zihinsel Gelişimlerinin Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, ) Kaner, S. Psikologların ve Çocuk Doktorlarının Gereksinim Örüntüleri. Ankara Üniversitesi, ) Ceylan, M.M. Kırsal Bölgede Yaşlarındaki Çocukların Meslek Tercihleri. Ankara Üniversitesi, ) Topukçu, H. Atılganlık Eğitiminin İlkokul Çocuklarının Atılganlık Düzeyine Etkisi, Ankara Üniversitesi ) Palaz, A. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mekanik Düşünme, Uzay İlişkileri ve Şekil İlişkileri Yeteneği Test Puanları İle Okul Başarıları Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi, ) Akay, B. Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyleri. Ankara Üniversitesi, ) Öncü, H. Gazi Yüksek Öğretmen Okulu I. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki İlgi Örüntüleri. Ankara Üniversitesi, ) Doğan, S. Lise son Sınıf Öğrencileri Hangi Konularda Kimlere Açılıyorlar? Ankara Üniversitesi, ) Gültekin, İ. Orta Dereceli Okullarda Sınıf Öğretmenlerinin Görev Algıları. Ankara Üniversitesi, ) Şahin, M. Başarı Düzeyi Farklı Üç Grup Lise Öğrencisinin Kaygı Düzeyi Yönünden Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, ) Kiper, Z. İ. Saldırganlık Türlerinin Çeşitli Ekonomik, Sosyal ve Akademik Değişkenlerle İlişkisi. Ankara Üniversitesi,

9 13) Savaş, E.: Sağlık Meslek Lisesi Öğrencileri İle İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları, Ankara Üniversitesi, ) Kocatürk, R. Saldırganlık Güdüsünün Spor ve Eğitim Alanlarında Meslek Seçimine Etkisi. Ankara Üniversitesi, ) Uz, F.. Hemşire Öğrencilerin Benlik Kavramları İle Meslek Kavramları Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi, ) Görkem, N. Öğrencilerin Rehberlik Uzmanlarından Gördükleri Hizmetlerle Bekledikleri Hizmetler Arasındaki Fark. Ankara Üniversitesi, ) Tosun, A. Öğretmen Okulu Öğrencilerinin Çeşitli Problem Alanları İle Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi, ) Dilekmen, M. Lise Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları. Ankara Üniversitesi, ) Erkan, S. Ana-Babalarını Demokratik, Otoriter ve İlgisiz Olarak Algılayan Bireylerin Benlik Kavramları ile İdeal Benlik Kavramlarının Bağdaşım Dereceleri Arasındaki Fark. Ankara Üniversitesi, ) Öztürk M. İki Meslek Grubundaki Bireylerin Psikolojik Gereksinim Örüntüleri: İlkokul Öğretmenleri ve Vergi Memurları : Ankara Üniversitesi, ) Abacı, R. Demokratik Otoriter Ve İlgisiz Olarak Algılanan Ana Baba Tutumlarının Çocuğun Kaygı Düzeyine Etkisi Ankara Üniversitesi, ) İzci, A. Lise sor sınıf öğrencilerinin benlik ve İdeal benlik kavramlarının Tercih Edilen ve Seçilen Meslek Kavramları İle Bağdaşım düzeyleri. Ankara Üniversitesi ) Koruç, Z. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin Uyumsuzluk Gösteren i. Homoseksüeller İle Normal Homoseksüelleri Ayırt Etme Gücü. Ankara Üniversitesi., ) Kutlu, A. Düşünme Gücü Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerliliğine İlişkin Bir Çalışma Ankara Üniversitesi, ) Önen, F. Kişinin Kendini Kabulü İle Başkaları Tarafından Kabulü arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi, ) Aydemir, S. Grupla Psikolojik Danışmanın Yaş Grubundaki Gençlerin Benlik Kavramı İle İdeal Benlik Kavramlarının Uygunluk Düzeyine Etkisi Ankara Üniversitesi, ) Pişkin, M. Orta Dereceli Okullarda Görevli Yönetici, Öğretmen ve Danışmanların İdeal ve Gerçek Danışmanlık Görev Algıları. Ankara Üniversitesi, ) Bogenç, A. Suçlu Gençlerin Meslek İlgi ve Mesleki Değerleri. Ankara Üniversitesi,

10 29) Çam, S. Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinden Kariyere Yönelenlerle Ev Kadınlığına Yönelenlerin Benlik Kavramları, Ankara Üniversitesi, 1991, 30) Akbalık, G. Ortaokul III Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyleri. Ankara Üniversitesi, ) İsmailoğlu, L. Farklı Sosyo- Ekonomik Düzeylerdeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Meslekleri Algılamaları. Ankara Üniversitesi, ) Akbıyık, L. Mühendislerin ve Yöneticilerin Mesleki İlgileri, Değerleri ve Psikolojik İhtiyaçları. Ankara Üniversitesi, ) Aksel, G. Öğrencilerin Yetenek ve İlgilerinin Kendileri ve Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, ) Şahin, A. : Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Benlik Algısı ve Mesleki Benlik Algısı Arasındaki Bağdaşım. Ankara Üniversitesi, )Aksaz,Kuloğlu, N. Bilgi Verici Danışmanlığın Otistik Çocuğu Olan Anne ve Babaların Kaygı Düzeylerine Etkisi. Ankara Üniversitesi, ) Demirbaş, H. Suçlu ve Suçlu Olmayan Ergenlerin Karar Verme Davranışlarının Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, ) Gürcan, F. Psikiyatrı Kliniğine Başvuran Ergenlerle Normal Ergenlerin İhtiyaç Örüntülerinin Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, ) Yaşar, İ.: Hemşirelik Öğrencilerinin ve Hemşirelerin Psikolojik İhtiyaç Örüntüleri ve Empati Düzeyleri. Ankara Üniversitesi, ) Ergin, G.N. İntihar Girişimi Olan ve Olmayan Ergenlerin Kendini Kabul ve Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, ) Karadoğan, S. Yetişkinlerin Suçlulara Karşı Tutumları. Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü ) Fırat, A. Normal Çocuğu Olan Anne Babalar İle Zihinsel Özrü Olan Anne Babaların Zihinsel Özre Karşı Tutumları. Ankara Üniversitesi, ) Hamamcı, Z.. Aile Rehberliğinin Anne ve Babaların Meslek Gelişimi Konusundaki Bilgi Düzeylerine ve Çocuklarına Yardımcı Olmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi, Ankara Üniversitesi, ) Usluer, E. Meslek İnceleme Yaşantısının Mesleki Olgunluğa Etkisi. Ankara Üniversitesi,

11 42) Yananer, Ç. E. Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Ders Geçme ve Kredi Modelinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar. Ankara Üniversitesi, ) Çatalbaş, A. S. Fen Lisesi Öğrencileri İle Normal Lise Öğrencilerinin Yetkinlik Beklenti Düzeylerinin Karşılaştırılması. Kocaeli Üniversitesi, ) Çetinkaya, A. Tutarlı Ve Tutarsız Meslek Tercihi Yapan Lise Öğrencilerinin Benlik Ve İdeal Benlik Kavramlarının Bağdaşım Düzeylerinin Karşılaştırılması Ankara Üniversitesi ) Bayındır, A. Bireylerin Mesleki Olgunluk Düzeyleri İle Anne Babalarının Tutumlarını Algılamaları Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi, ) Şimşek, Ö. F. Bir Grup Rehberliği Programının Öğretmenlerin Disiplin Anlayışına Etkisi. Ankara Üniversitesi, ) Doğan, H. Bilgi Verici Danışmanlık Programının Üniversiteye Giriş Sınavı Ve Üniversite Eğitimine İlişkin Yanlış İnançlara Etkisi, Selçuk Üniversitesi ) Altın, M. Bireysel Görüşme Yöntemiyle Babalık Görev Algısının İncelenmesi. İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü YAYINLAR I. KİTAPLAR 3) Üniversite Adaylarına Meslekleri Tanıtma Rehberi. Üner Yayınları, ) Mesleki Rehberliğin Bireylerin Yetenek ve İlgilerine uygun meslekleri Tanımalarına Etkisi Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını. N0: 118, ) Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi. ÖSYM-AGB Yayını 6. Basım, Ankara: ) Rehberlik ve Psikolojik Danışma. ÖSYM Yayını, 4. Basım, Ankara: ) Meslek Danışmanlığı: Kuramlar ve Uygulamalar. Nobel Yayın ve Dağıtım,Ankara ) İlköğretimde Rehberlik. (Editör ve bir bölümünün yazarı ) Nobel Yayın ve Dağıtım, Ankara: ) Grup Rehberliği El Kitabı. MEB Yayını, Ankara:

12 II. TEST EL KİTAPLARI 1.) Kendini Değerlendirme Envanteri El kitabı. ÖSYM- AGB Yayını.N0:15 Ankara: ) Edwards Kişisel Tercih Envanteri El Kitabı. Teksir, ) Akademik Benlik Kavramı Ölçeği El kitabı. MEB Yayını, Ankara: ) Mesleki Olgunluk Ölçeği El Kitabı ( Feride Bacanlı ile birlikte ) MEB Yayını,Ankara: ) BİLDEMER -Bilgisayar Destekli Meslek Rehberliği Programı-.Semahat Sözalan ile birlikte (2000 ). Ankara: ÖSYM Yayını, III- MAKALELER B- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1) Ana-baba tutumlarının bireyin kendini gerçekleştirme düzeyine etkisi: ( 1973 ) Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5, ( 1 ), ) Kişisel Yönelim Envanteri (POI) nin, Türk toplumuna uyarlanması( 1973). Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5, ( 2 ), ) Kişisel Tercih Envanterinin Türk toplumuna uygulanması. ( 1973 ). Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5, ( 2), ) İlaç alışkanlığı ile mücadelede eğitimin rolü. ( 1973 ). İlaç Alışkanlıkları Sempozyumu. TÜBİTAK Tıp Araştırma Grubu Yayını, Ankara: ) Lise öğrencilerinin mesleki doyum tercihleri ( 1976 ). Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 8, (1-2), ) Ruh sağlığı alanında çalışan psikologların rol, işlev ve eğitimleri hakkında ilgili tıp doktorlarının kanı ve tutumları. Sedat Topçu ile birlikte ( 1980 ). Psikoloji Dergisi, 11-12, ) Benlik ve ideal benlik kavramlarının tercih edilen meslek kavramı ile ilişkisi (1983 ). A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16- (1), ) Sosyo-ekonomik düzey ve psikolojik ihtiyaçlar. ( 1986 ).Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 20, 81-2),

13 9) Psikolojik ihtiyaçların ortaöğretim başarı puanları ve öğrenci seçme sınavı puanları ile ilişkisi. ( 1988). Psikoloji Dergisi, 6, (22), )Meslek danışmanlığının gelişmesi ve sorunlar ( 1978). Psikoloji Dergisi, 4, )Rehberlik ve psikolojik danışmada unvan sorunu ( 1990). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1, (1) ) Özürlü bireylere rehberlik ( 1991). Özel Eğitim Dergisi, 1, ( 1) Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler 1) The education of human rights. Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen The Philosophical Foundation of Human Rights konulu uluslararası toplantı (Ankara: 9-13 Haziran, ) Drug abuse and education CENTO tarafından düzenlenen Seminar on Drug Abuse konulu uluslararası toplantı. İzmir: 6-7 Kasım ) Guidance and counseling in Turkish universities. Conference on Student Guidance in Higher Education İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Ekim, ) Çocuğun hayata hazırlanması. TRT tarafından düzenlenen Çocuk Yayınları Semineri ( 9-13 Haziran, 1980 ). Bildiri Metinleri. 5) Öğrencilerin akademik danışmanlardan bekledikleri görevler ve danışmanların görev algıları.( 1989 ). Yükseköğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Toplantısı. Ankara.: Eğitim Bilimleri Fakültesi yayını, ) Karar stratejileri ölçeği: geçerlik ve güvenilirliği. ( 1993 ). VII Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Türk Psikoloji Derneği Yayını. 7) Benlik saygısı ölçeği. (Atlas Bogenç ile birlikte ) I Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Adana: Çukurova Üniversitesi Nisan ) Öğrencilerin öğretmenlerden bekledikleri ve gözledikleri davranışlar. ( 1991 ) Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu. Bildiri Metinleri. İstanbul: Kültür Koleji Genel Müdürlüğü, 73-77, 9) Temel eğitimde öğrencilerin mesleğe yönelme sorunları ve rehberlik Türk Eğitim Derneği tarafından düzenlenen Temel Eğitim Sorunları Sempozyumu. Ankara 6-7 Ekim 1980) S: ) Okul danışmanlarının rol algıları ve rol beklentileri I Ulusal Psikoloji Kongresi ( Eylül, 1981) İzmir. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, N

14 11) Deniz harp okuluna öğrenci seçimi. Askeri Yatılı Okul Koşullarında Lisans Düzeyinde Eğitim Sempozyumu.( İstanbul: 3-8 Mayıs, ) Bildiri Metinleri, ) Mesleki rehberlik gereksinmesi: Uygulamalar ve sorunlar. Türk Eğitim Derneği tarafından düzenlenen Ortaöğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma toplantısı Kasım, ) Kadınların meslek gelişimi. Türkiye de Kadın Eğitim Birinci Uluslararası Konseyi Bildiri Kitabı. Ankara: Haziran S: ( Yazının İngilizcesi de aynı kaynakta yer almaktadır.) 14) Okul danışmanlarından beklenen rol ve danışman eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen Çağdaş Gelişmeler Işığında Türkiye de Eğitim Fakültelerinin Yeri ve Rolü konulu uluslararası sempozyum Bildiri Kitabı Kasım ) Türkiye de çocuklara yönelik rehberlik çalışmaları II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi : Cumhuriyetin 75 yılında Türkiye de Çocuk.(Ankara: 4-6 Kasım 1998 ) Bildiri Metinleri ) Kadınların çalışmasına karşı tutum ile dini yönelim arasındaki ilişkinin incelenmesi V Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eylül Diğer Yayınlar Kendini gerçekleştirme ( 1976 ). A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Araştırma Dergisi, 1, 2, (10) Ben kavramı ve meslek seçimi ( 1979 ). Psikoloji Dergisi, 8, İnsan hakları ve eğitim. ( 1981 ). A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi 100 Yıla Armağan sayısı, Öğretim teknikleri ve rehberlik ( 1982 ). Milli Eğitim Dergisi, İlaç bağımlılığı: Nedenler ve önlemler ( 1983 ). Eğitim ve Bilim Dergisi, 42, Okullarda başarının değerlendirilmesi üzerine ( 1985 ). Eğitim ve Bilim. 9, ( 54 ) 4-6. Psikolojide insancı yaklaşım ( 1986 ). A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 18, Meslek seçiminde kararsızlık ( 1987 ). A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 19, 1-2 ) , Otistik çocukların bilişsel ve sosyal becerileri üzerine yapılmış son araştırmalar 14

15 ( 1986) ( Çeviri ) Psikoloji Dergisi, 5, ( 20 ), Çağdaş insanın en önemli kararı : Meslek seçimi (1994 ). Bilim ve Teknik, 325,

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer GÖKÇAKAN 2. Doğum Tarihi : 31. 08. 1949 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Çalışma Hacettepe Üniv. 1967-1971 Yüksek Lisans

Detaylı

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. 1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 1 Nisan 1964. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1986

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

Prof. iozcelik2003@yahoo.com iozcelik2003@gmail.com ismail@pamukdedem.com www.avrasya.edu.tr. Görevi

Prof. iozcelik2003@yahoo.com iozcelik2003@gmail.com ismail@pamukdedem.com www.avrasya.edu.tr. Görevi Prof Adı ve Soyadı E-Posta Dr. Ahmet İsmail ÖZÇELİK iozcelik2003@yahoo.com iozcelik2003@gmail.com ismail@pamukdedem.com www.avrasya.edu.tr Telefon Görevleri Bulunduğu Kampus Bulunduğu Bina Yomra Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım 1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (Son Güncelleme: 04.06.2014) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

PSİKOLOG TANIM GÖREVLER

PSİKOLOG TANIM GÖREVLER PSİKOLOG TANIM İnsan ve hayvan davranışlarını, zihinsel süreçlerini, yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014

TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014 TED KDZ.EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI VELİ SEMPOZYUMU 29 KASIM 2014 CUMARTESİ 10.00 11.00 ORTAK OTURUM. PROGRAM 10.00 11.00 ORTAK OTURUM. SÜLEYMAN BELEDEİOĞLU AİLELER ÇOCUĞUN BAŞARISINA NASIL KATKI

Detaylı

GRUP REHBERLİĞİNİN SINAV KAYGISINA ETKİSİ ÜZERİNE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Hakan UŞAKLI * Şenay YAPICI **

GRUP REHBERLİĞİNİN SINAV KAYGISINA ETKİSİ ÜZERİNE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Hakan UŞAKLI * Şenay YAPICI ** GRUP REHBERLİĞİNİN SINAV KAYGISINA ETKİSİ ÜZERİNE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Hakan UŞAKLI * Şenay YAPICI ** Problem Durumu Eğitim kurumlarında öğrencilerin salt bilgiyle dolu ve halihazır topluma uyum gösteren

Detaylı

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARINA VE UYGULAMALARDA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ANKARA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARININ BAZI AİLESEL FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ANKARA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARININ BAZI AİLESEL FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Eylül 010 Cilt:18 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 805-818 ANKARA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BENLİK TASARIMLARININ BAZI AİLESEL FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

Aksoy, M., İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2013-

Aksoy, M., İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, 2013- 1 1. Adı Soyadı : Aysın Turpoğlu Çelik 2. Doğum Tarihi : 1958 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1983 Y. Lisans Ana-Çocuk

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP

YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP Bölüm: ÇOCUK GELİŞİMİ Özgeçmiş: 1974 yılında Çankırı da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Çankırı da tamamladım. 1991 yılında Çankırı Lisesi nden mezun olduktan sonra aynı

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Melek Kalkan Doğum Tarihi: 02 Mart 1973 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994-2002 Dr.Ar.Gör. Eğitim

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER TARSUS AMERİKAN KOLEJİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI 2014-2015 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri...1 Misyonumuz...2 Ekibimiz...3 Görevimiz...5 Toplantılarımız...9

Detaylı