Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dalı Doktora Derecesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1968-1973 Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dalı Doktora Derecesi"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Ad ve Soyadı: Yıldız Kuzgun Unvanı: Profesör, Dr Doğum Tarihi: Doğum Yeri: Bozkır- Konya Eğitim Durumu Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dalı Doktora Derecesi Kansas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma Bölümünde özel öğrenci olarak doktora eğitimi Texas Woman s University den Psikolojik Danışma ve Rehberlik dalında Master derecesi Georgetown İngilizce Öğretim Okulu, Ankara.! İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Lisans Derecesi İstanbul Kız Lisesi (Lise mezuniyet diploması ) Afyon Lisesi Meslek Deneyimi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde Profesör Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde Doçent Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünde Doçent Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dalında öğretim Görevlisi 1

2 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Test ve Araştırma Merkezinde Uzman İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezinde psikometrist İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde psikolog İlk ve ortaokulda öğretmenlik Danışmanlık Görevleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) danışmanı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesinde danışman İş ve İşçi Bulma Kurumu İstihdam ve Danışmanlık Projesinde danışman Unesco Sosyal Bilimler Komitesi üyeliği Unesco Gençlik Komitesi üyeliği Yönetim Görevleri Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Başkanlığı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölüm Başkanlığı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı Başkanlığı Dernek Üyelikleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ISVAK Isparta Eğitim Kültür ve Turizm Vakfı 2

3 Ödül Kendini Değerlendirme Envanteri adlı eserle Türk Eğitim Derneği Araştırma Ödülü (1993) YAYINLARI I. KİTAPLAR 1) Üniversite Adaylarına Meslekleri Tanıtma Rehberi. Üner Yayınları, ) Mesleki Rehberliğin Bireylerin Yetenek ve İlgilerine Uygun Meslekleri Tanımalarına Etkisi (Doçentlik Tezi) Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını. N0: 118, ) Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi. ÖSYM-AGB Yayını 6. Basım, Ankara: ) Rehberlik ve Psikolojik Danışma. İlk basım ÖSYM Basım Nobel Yayın ve Dağıtım Nisan ) Grup Rehberliği El Kitabı. MEB Yayını, Ankara: ) Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş 6. Basım. Nobel Yayın ve Dağıtım Ekim ) Meslek Gelişimi ve Danışmanlığı. 4. Basım Nobel Yayın ve Dağıtım,Ankara ) İlköğretimde Rehberlik. (Editör ve İlköğretimde Mesleki Rehberlik başlıklı bölüm 7. Basım Nobel Yayın ve Dağıtım, Ekim ) Eğitimde Bireysel Farklar (Deniz Tanrıkulu ile birlikte editör ve biri Zeka diğeri İlgi konusunda iki bölüm) 3. Basım Nobel Yayın ve Dağıtım. Mayıs 2006 II. ÖLÇME ARAÇLARI 1) Kendini Değerlendirme Envanteri El kitabı. 12 Basım ÖSYM- ( ) 4. Basım Nobel Yayın ve Dağıtım Ekim ) Edwards Kişisel Tercih Envanteri (Edwards Personal Preference Schdule) El Kitabı. Teksir, ) 3.) Akademik Benlik Kavramı Ölçeği El kitabı. İlk basım MEB Yayını Basım Nobel Yayın ve Dağıtım.Şubat

4 4) Mesleki Olgunluk Ölçeği El Kitabı ( Feride Bacanlı ile birlikte ) İlk basım MEB Yayını, Basımı Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Ölçme Araçları adlı takımın içinde Nobel yayın ve Dağıtım. Nisan ) BİLDEMER -Bilgisayar Destekli Meslek Rehberliği Programı-(.Semahat Sözalan ile Birlikte) ÖSYM Yayını ) BİLDEMER-Ortaöğretim Bilgisayar Destekli Meslek Rehberliği Programı (Hasan Bozgeyikli ve Betül Timur İle Birlikte) Nobel Yayın ve Dağıtım. Nisan III- MAKALELER A) Araştırma Raporu Niteliğindeki Makaleler: 1.) Ana-baba tutumlarının bireyin kendini gerçekleştirme düzeyine etkisi:doktora Tezi ( 1973 ) Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5, ( 1 ), ) Kişisel Yönelim Envanteri (POI) nin, Türk toplumuna uyarlanması( 1973). Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5, ( 2 ), ) Kişisel Tercih Envanterinin Türk toplumuna uygulanması. ( 1973 ). Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5, ( 2), ) İlaç alışkanlığı ile mücadelede eğitimin rolü. ( 1973 ). İlaç Alışkanlıkları Sempozyumu. TÜBİTAK Tıp Araştırma Grubu Yayını, Ankara: ) Lise öğrencilerinin mesleki doyum tercihleri ( 1976 ). Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 8, (1-2), ) Ruh sağlığı alanında çalışan psikologların rol, işlev ve eğitimleri hakkında ilgili tıp doktorlarının kanı ve tutumları. Sedat Topçu ile birlikte ( 1980 ). Psikoloji Dergisi, 11-12, ) Benlik ve ideal benlik kavramlarının tercih edilen meslek kavramı ile ilişkisi ( 1983 ). A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16- (1), ) Sosyo-ekonomik düzey ve psikolojik ihtiyaçlar. ( 1986 ) A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Bilimleri 20, 81-2), ) Psikolojik ihtiyaçların ortaöğretim başarı puanları ve öğrenci seçme sınavı puanları ile ilişkisi. ( 1988). Psikoloji Dergisi, 6, (22), ) Öğrencilerin akademik danışmanlardan bekledikleri görevler ve danışmanların görev algıları.( 1989 ). Yükseköğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Toplantısı. Ankara.: Eğitim Bilimleri Fakültesi yayını, ) Karar stratejileri ölçeği: geçerlik ve güvenilirliği. ( 1993 ). VII Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Türk Psikoloji Derneği Yayını. 4

5 12.) Benlik saygısı ölçeği. (Atlas Bogenç ile birlikte ). I Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Adana: Çukurova Üniversitesi yayını Nisan 13.) Öğrencilerin öğretmenlerden bekledikleri ve gözledikleri davranışlar. ( 1991 ) Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu. Bildiri Metinleri. İstanbul: Kültür Koleji Genel Müdürlüğü, 73-77, B. Deneme Niteliğindeki Makaleler 1.) Kendini gerçekleştirme ( 1976 ). A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Araştırma Dergisi, 1, 2, (10) ) Meslek danışmanlığının gelişmesi ve sorunlar ( 1978). Psikoloji Dergisi, 4, ) Ben kavramı ve meslek seçimi ( 1979 ). Psikoloji Dergisi, 8, ) İnsan hakları ve eğitim. ( 1981 ). A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi 100 Yıla Armağan sayısı, ) Öğretim teknikleri ve rehberlik ( 1982 ). Milli Eğitim Dergisi, ) İlaç Bağımlılığı: Nedenler ve Önlemler ( 1983 ). Eğitim ve Bilim Dergisi, 42, ) Okullarda başarının değerlendirilmesi üzerine ( 1985 ). Eğitim ve Bilim. 9, ( 54 ) ) Psikolojide insancı yaklaşım ( 1986 ). A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 18, ) Meslek seçiminde kararsızlık ( 1987 ). A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 19, 1-2 ) , 11) Otistik çocukların bilişsel ve sosyal becerileri üzerine yapılmış son araştırmalar ( 1986) ( Çeviri ) Psikoloji Dergisi, 5, ( 20 ), ) Rehberlik ve psikolojik danışmada unvan sorunu ( 1990). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1, (1) ) Özürlü bireylere rehberlik ( 1991). Özel Eğitim Dergisi, 1, ( 1) ) Çağdaş insanın en önemli kararı : Meslek seçimi (1994 ).Bilim ve Teknik, 325,

6 III. BİLDİRİLER 1) Drug abuse and education ( 1974 ) CENTO tarafından düzenlenen Seminar on Drug Abuse konulu uluslararası toplantı. İzmir: 6-7 Kasım. 2) Çocuğun hayata hazırlanması. TRT Çocuk Yayınları Semineri Antalya: ( 9-13 Haziran, 1980 ). Bildiri Metinleri. 3) The education of human rights. The Philosophical Foundation of Human Rights uluslararası toplantısı (Ankara:Hacettepe Üniversitesi Haziran, 1980.) 4) Temel eğitimde öğrencilerin mesleğe yönelme sorunları ve rehberlik. Temel Eğitim Sorunları Sempozyumu. Türk Eğitim Derneği. Ankara: 6-7 Ekim ) Okul danışmanlarının rol algıları ve rol beklentileri I Ulusal Psikoloji Kongresi Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ( Eylül, 1981) 6) Deniz harp okuluna öğrenci seçimi. Askeri Yatılı Okul Koşullarında Lisans Düzeyinde Eğitim Sempozyumu. İstanbul: 3-8 Mayıs, ) Mesleki Rehberlik Gereksinmesi: Uygulamalar ve Sorunlar. Ortaöğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Toplantısı. Ankara: Türk Eğitim Derneği Kasım, ) Guidance and counseling in Turkish universities. Conference on Student Guidance in Higher Education İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Ekim, ) Kadınların meslek gelişimi. Türkiye de Kadın Eğitim Birinci Uluslararası Konseyi. Ankara: Haziran S: ) Kadının toplum hayatına katılımı. Akdeniz Ülkeleri Kadınları Güç Etkinlikleri Uluslararası Kongresi. Mersin: 2-5 Ekim ) Okul danışmanlarından beklenen rol ve danışman eğitimi. Çağdaş Gelişmeler Işığında Türkiye de Eğitim Fakültelerinin Yeri ve Rolü uluslararası sempozyum Hacettepe Üniversitesi Kasım ) Türkiye de çocuklara yönelik rehberlik çalışmaları II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi : Cumhuriyetin 75 yılında Türkiye de Çocuk.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara: 4-6 Kasım ) Kadınların çalışmasına karşı tutum ile dini yönelim arasındaki ilişkinin incelenmesi Beşinci Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eylül ) Yükseköğretime başvuran adayların sosyo ekonomik Profili. Türkiye Bilimler Akademisi Eğitim Çalıştayı Ankara 5 Mayıs

7 YÖNETİLEN TEZLER DOKTORA 1) Öner, Ü. Benlik Kavramı Ve Mesleki Benlik Kavramı Arasındaki Farkın Akademik Başarı İle İlişkisi.Ankara Üniversitesi, ) Dökmen Ü. Yüz ifadeleri Konusunda Verilen Eğitimin Duygusal Yüz İfadelerini Teşhis Becerisi Ve İletişim Çatışmalarına Girme Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Akkoyun, F. Rotter Cümle Tamamlama Testi Üniversite Öğrencileri Formunun Güvenirlik, Geçerlik ve Norm Çalışması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Üre, Ö. Grupla Psikolojik danışmanın ve Grup rehberliğinin Kanserli Hastaların Kaygıları, Benlik Tasarımları ve Psikolojik Rahatsızlıkları Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Bacanlı, H. Kendini Ayarlama Becerisinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Bacanlı, F. Mesleki Grup Rehberliğinin Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyine Etkisi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Erkan, S. Sınav Kaygısının Öğrenci Seçme Sınavı Başarısı İle İlişkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Kaner, S. Gerçeklik Terapisinin ve Psikodramanın Antisosyal Davranış Gösteren Gençlerin Benlik Algıları ve Empati Düzeylerine Etkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Kaya, Ö. Annelere Verilen Eğitimin Çocuklarına Karşı İstenmedik Tutumlarına Etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Bogenç, A. Grupla Psikolojik danışmanın Suçlu Gençlerin Kendilerine Saygı Düzeylerine Etkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Bilgin, A. Grup Rehberliği ve Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Bağımsız Meslek Kararı Vermeleri Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Eldeklioğlu, J. Karar Stratejileri ve Ana Baba Tutumları Arasındaki İlişki.Ankara:Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Ersever, H. Karar Verme Becerileri Kazandırma Programının ve Etkileşim Grubu Deneyiminin Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,

8 14) Akbalık, G. Bilgilendirme ve Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Düzeylerine Etkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ) Bozgeyikli, H. Mesleki Grup Rehberliğinin ilköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Kararı Vermede Kendilerini Yetkin Görme Düzeylerine Etkisi Konya:, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEK LİSANS 1) Fevzi Uluğ: Verimli Çalışma Alışkanlıkları Kazandırma Konusunda Yapılan Rehberliğin Okul Başarısına Etkisi. Ankara Üniversitesi, ) Güçray, S.S.: Çocuk Bakım Yurtlarında Bakılan ve Ailelerinin Yanında Olan Beş Yaş Düzeyindeki Çocukların Zihinsel Gelişimlerinin Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, ) Kaner, S. Psikologların ve Çocuk Doktorlarının Gereksinim Örüntüleri. Ankara Üniversitesi, ) Ceylan, M.M. Kırsal Bölgede Yaşlarındaki Çocukların Meslek Tercihleri. Ankara Üniversitesi, ) Topukçu, H. Atılganlık Eğitiminin İlkokul Çocuklarının Atılganlık Düzeyine Etkisi, Ankara Üniversitesi ) Palaz, A. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mekanik Düşünme, Uzay İlişkileri ve Şekil İlişkileri Yeteneği Test Puanları İle Okul Başarıları Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi, ) Akay, B. Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyleri. Ankara Üniversitesi, ) Öncü, H. Gazi Yüksek Öğretmen Okulu I. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki İlgi Örüntüleri. Ankara Üniversitesi, ) Doğan, S. Lise son Sınıf Öğrencileri Hangi Konularda Kimlere Açılıyorlar? Ankara Üniversitesi, ) Gültekin, İ. Orta Dereceli Okullarda Sınıf Öğretmenlerinin Görev Algıları. Ankara Üniversitesi, ) Şahin, M. Başarı Düzeyi Farklı Üç Grup Lise Öğrencisinin Kaygı Düzeyi Yönünden Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, ) Kiper, Z. İ. Saldırganlık Türlerinin Çeşitli Ekonomik, Sosyal ve Akademik Değişkenlerle İlişkisi. Ankara Üniversitesi,

9 13) Savaş, E.: Sağlık Meslek Lisesi Öğrencileri İle İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları, Ankara Üniversitesi, ) Kocatürk, R. Saldırganlık Güdüsünün Spor ve Eğitim Alanlarında Meslek Seçimine Etkisi. Ankara Üniversitesi, ) Uz, F.. Hemşire Öğrencilerin Benlik Kavramları İle Meslek Kavramları Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi, ) Görkem, N. Öğrencilerin Rehberlik Uzmanlarından Gördükleri Hizmetlerle Bekledikleri Hizmetler Arasındaki Fark. Ankara Üniversitesi, ) Tosun, A. Öğretmen Okulu Öğrencilerinin Çeşitli Problem Alanları İle Kendini Gerçekleştirme Düzeyleri Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi, ) Dilekmen, M. Lise Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları. Ankara Üniversitesi, ) Erkan, S. Ana-Babalarını Demokratik, Otoriter ve İlgisiz Olarak Algılayan Bireylerin Benlik Kavramları ile İdeal Benlik Kavramlarının Bağdaşım Dereceleri Arasındaki Fark. Ankara Üniversitesi, ) Öztürk M. İki Meslek Grubundaki Bireylerin Psikolojik Gereksinim Örüntüleri: İlkokul Öğretmenleri ve Vergi Memurları : Ankara Üniversitesi, ) Abacı, R. Demokratik Otoriter Ve İlgisiz Olarak Algılanan Ana Baba Tutumlarının Çocuğun Kaygı Düzeyine Etkisi Ankara Üniversitesi, ) İzci, A. Lise sor sınıf öğrencilerinin benlik ve İdeal benlik kavramlarının Tercih Edilen ve Seçilen Meslek Kavramları İle Bağdaşım düzeyleri. Ankara Üniversitesi ) Koruç, Z. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin Uyumsuzluk Gösteren i. Homoseksüeller İle Normal Homoseksüelleri Ayırt Etme Gücü. Ankara Üniversitesi., ) Kutlu, A. Düşünme Gücü Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerliliğine İlişkin Bir Çalışma Ankara Üniversitesi, ) Önen, F. Kişinin Kendini Kabulü İle Başkaları Tarafından Kabulü arasındaki ilişki. Ankara Üniversitesi, ) Aydemir, S. Grupla Psikolojik Danışmanın Yaş Grubundaki Gençlerin Benlik Kavramı İle İdeal Benlik Kavramlarının Uygunluk Düzeyine Etkisi Ankara Üniversitesi, ) Pişkin, M. Orta Dereceli Okullarda Görevli Yönetici, Öğretmen ve Danışmanların İdeal ve Gerçek Danışmanlık Görev Algıları. Ankara Üniversitesi, ) Bogenç, A. Suçlu Gençlerin Meslek İlgi ve Mesleki Değerleri. Ankara Üniversitesi,

10 29) Çam, S. Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinden Kariyere Yönelenlerle Ev Kadınlığına Yönelenlerin Benlik Kavramları, Ankara Üniversitesi, 1991, 30) Akbalık, G. Ortaokul III Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyleri. Ankara Üniversitesi, ) İsmailoğlu, L. Farklı Sosyo- Ekonomik Düzeylerdeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Meslekleri Algılamaları. Ankara Üniversitesi, ) Akbıyık, L. Mühendislerin ve Yöneticilerin Mesleki İlgileri, Değerleri ve Psikolojik İhtiyaçları. Ankara Üniversitesi, ) Aksel, G. Öğrencilerin Yetenek ve İlgilerinin Kendileri ve Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, ) Şahin, A. : Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Benlik Algısı ve Mesleki Benlik Algısı Arasındaki Bağdaşım. Ankara Üniversitesi, )Aksaz,Kuloğlu, N. Bilgi Verici Danışmanlığın Otistik Çocuğu Olan Anne ve Babaların Kaygı Düzeylerine Etkisi. Ankara Üniversitesi, ) Demirbaş, H. Suçlu ve Suçlu Olmayan Ergenlerin Karar Verme Davranışlarının Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, ) Gürcan, F. Psikiyatrı Kliniğine Başvuran Ergenlerle Normal Ergenlerin İhtiyaç Örüntülerinin Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, ) Yaşar, İ.: Hemşirelik Öğrencilerinin ve Hemşirelerin Psikolojik İhtiyaç Örüntüleri ve Empati Düzeyleri. Ankara Üniversitesi, ) Ergin, G.N. İntihar Girişimi Olan ve Olmayan Ergenlerin Kendini Kabul ve Depresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, ) Karadoğan, S. Yetişkinlerin Suçlulara Karşı Tutumları. Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü ) Fırat, A. Normal Çocuğu Olan Anne Babalar İle Zihinsel Özrü Olan Anne Babaların Zihinsel Özre Karşı Tutumları. Ankara Üniversitesi, ) Hamamcı, Z.. Aile Rehberliğinin Anne ve Babaların Meslek Gelişimi Konusundaki Bilgi Düzeylerine ve Çocuklarına Yardımcı Olmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi, Ankara Üniversitesi, ) Usluer, E. Meslek İnceleme Yaşantısının Mesleki Olgunluğa Etkisi. Ankara Üniversitesi,

11 42) Yananer, Ç. E. Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Ders Geçme ve Kredi Modelinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar. Ankara Üniversitesi, ) Çatalbaş, A. S. Fen Lisesi Öğrencileri İle Normal Lise Öğrencilerinin Yetkinlik Beklenti Düzeylerinin Karşılaştırılması. Kocaeli Üniversitesi, ) Çetinkaya, A. Tutarlı Ve Tutarsız Meslek Tercihi Yapan Lise Öğrencilerinin Benlik Ve İdeal Benlik Kavramlarının Bağdaşım Düzeylerinin Karşılaştırılması Ankara Üniversitesi ) Bayındır, A. Bireylerin Mesleki Olgunluk Düzeyleri İle Anne Babalarının Tutumlarını Algılamaları Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi, ) Şimşek, Ö. F. Bir Grup Rehberliği Programının Öğretmenlerin Disiplin Anlayışına Etkisi. Ankara Üniversitesi, ) Doğan, H. Bilgi Verici Danışmanlık Programının Üniversiteye Giriş Sınavı Ve Üniversite Eğitimine İlişkin Yanlış İnançlara Etkisi, Selçuk Üniversitesi ) Altın, M. Bireysel Görüşme Yöntemiyle Babalık Görev Algısının İncelenmesi. İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü YAYINLAR I. KİTAPLAR 3) Üniversite Adaylarına Meslekleri Tanıtma Rehberi. Üner Yayınları, ) Mesleki Rehberliğin Bireylerin Yetenek ve İlgilerine uygun meslekleri Tanımalarına Etkisi Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını. N0: 118, ) Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi. ÖSYM-AGB Yayını 6. Basım, Ankara: ) Rehberlik ve Psikolojik Danışma. ÖSYM Yayını, 4. Basım, Ankara: ) Meslek Danışmanlığı: Kuramlar ve Uygulamalar. Nobel Yayın ve Dağıtım,Ankara ) İlköğretimde Rehberlik. (Editör ve bir bölümünün yazarı ) Nobel Yayın ve Dağıtım, Ankara: ) Grup Rehberliği El Kitabı. MEB Yayını, Ankara:

12 II. TEST EL KİTAPLARI 1.) Kendini Değerlendirme Envanteri El kitabı. ÖSYM- AGB Yayını.N0:15 Ankara: ) Edwards Kişisel Tercih Envanteri El Kitabı. Teksir, ) Akademik Benlik Kavramı Ölçeği El kitabı. MEB Yayını, Ankara: ) Mesleki Olgunluk Ölçeği El Kitabı ( Feride Bacanlı ile birlikte ) MEB Yayını,Ankara: ) BİLDEMER -Bilgisayar Destekli Meslek Rehberliği Programı-.Semahat Sözalan ile birlikte (2000 ). Ankara: ÖSYM Yayını, III- MAKALELER B- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1) Ana-baba tutumlarının bireyin kendini gerçekleştirme düzeyine etkisi: ( 1973 ) Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5, ( 1 ), ) Kişisel Yönelim Envanteri (POI) nin, Türk toplumuna uyarlanması( 1973). Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5, ( 2 ), ) Kişisel Tercih Envanterinin Türk toplumuna uygulanması. ( 1973 ). Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5, ( 2), ) İlaç alışkanlığı ile mücadelede eğitimin rolü. ( 1973 ). İlaç Alışkanlıkları Sempozyumu. TÜBİTAK Tıp Araştırma Grubu Yayını, Ankara: ) Lise öğrencilerinin mesleki doyum tercihleri ( 1976 ). Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 8, (1-2), ) Ruh sağlığı alanında çalışan psikologların rol, işlev ve eğitimleri hakkında ilgili tıp doktorlarının kanı ve tutumları. Sedat Topçu ile birlikte ( 1980 ). Psikoloji Dergisi, 11-12, ) Benlik ve ideal benlik kavramlarının tercih edilen meslek kavramı ile ilişkisi (1983 ). A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16- (1), ) Sosyo-ekonomik düzey ve psikolojik ihtiyaçlar. ( 1986 ).Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 20, 81-2),

13 9) Psikolojik ihtiyaçların ortaöğretim başarı puanları ve öğrenci seçme sınavı puanları ile ilişkisi. ( 1988). Psikoloji Dergisi, 6, (22), )Meslek danışmanlığının gelişmesi ve sorunlar ( 1978). Psikoloji Dergisi, 4, )Rehberlik ve psikolojik danışmada unvan sorunu ( 1990). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1, (1) ) Özürlü bireylere rehberlik ( 1991). Özel Eğitim Dergisi, 1, ( 1) Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler 1) The education of human rights. Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen The Philosophical Foundation of Human Rights konulu uluslararası toplantı (Ankara: 9-13 Haziran, ) Drug abuse and education CENTO tarafından düzenlenen Seminar on Drug Abuse konulu uluslararası toplantı. İzmir: 6-7 Kasım ) Guidance and counseling in Turkish universities. Conference on Student Guidance in Higher Education İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Ekim, ) Çocuğun hayata hazırlanması. TRT tarafından düzenlenen Çocuk Yayınları Semineri ( 9-13 Haziran, 1980 ). Bildiri Metinleri. 5) Öğrencilerin akademik danışmanlardan bekledikleri görevler ve danışmanların görev algıları.( 1989 ). Yükseköğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Toplantısı. Ankara.: Eğitim Bilimleri Fakültesi yayını, ) Karar stratejileri ölçeği: geçerlik ve güvenilirliği. ( 1993 ). VII Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Türk Psikoloji Derneği Yayını. 7) Benlik saygısı ölçeği. (Atlas Bogenç ile birlikte ) I Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Adana: Çukurova Üniversitesi Nisan ) Öğrencilerin öğretmenlerden bekledikleri ve gözledikleri davranışlar. ( 1991 ) Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu. Bildiri Metinleri. İstanbul: Kültür Koleji Genel Müdürlüğü, 73-77, 9) Temel eğitimde öğrencilerin mesleğe yönelme sorunları ve rehberlik Türk Eğitim Derneği tarafından düzenlenen Temel Eğitim Sorunları Sempozyumu. Ankara 6-7 Ekim 1980) S: ) Okul danışmanlarının rol algıları ve rol beklentileri I Ulusal Psikoloji Kongresi ( Eylül, 1981) İzmir. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, N

14 11) Deniz harp okuluna öğrenci seçimi. Askeri Yatılı Okul Koşullarında Lisans Düzeyinde Eğitim Sempozyumu.( İstanbul: 3-8 Mayıs, ) Bildiri Metinleri, ) Mesleki rehberlik gereksinmesi: Uygulamalar ve sorunlar. Türk Eğitim Derneği tarafından düzenlenen Ortaöğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma toplantısı Kasım, ) Kadınların meslek gelişimi. Türkiye de Kadın Eğitim Birinci Uluslararası Konseyi Bildiri Kitabı. Ankara: Haziran S: ( Yazının İngilizcesi de aynı kaynakta yer almaktadır.) 14) Okul danışmanlarından beklenen rol ve danışman eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen Çağdaş Gelişmeler Işığında Türkiye de Eğitim Fakültelerinin Yeri ve Rolü konulu uluslararası sempozyum Bildiri Kitabı Kasım ) Türkiye de çocuklara yönelik rehberlik çalışmaları II. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi : Cumhuriyetin 75 yılında Türkiye de Çocuk.(Ankara: 4-6 Kasım 1998 ) Bildiri Metinleri ) Kadınların çalışmasına karşı tutum ile dini yönelim arasındaki ilişkinin incelenmesi V Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eylül Diğer Yayınlar Kendini gerçekleştirme ( 1976 ). A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Araştırma Dergisi, 1, 2, (10) Ben kavramı ve meslek seçimi ( 1979 ). Psikoloji Dergisi, 8, İnsan hakları ve eğitim. ( 1981 ). A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi 100 Yıla Armağan sayısı, Öğretim teknikleri ve rehberlik ( 1982 ). Milli Eğitim Dergisi, İlaç bağımlılığı: Nedenler ve önlemler ( 1983 ). Eğitim ve Bilim Dergisi, 42, Okullarda başarının değerlendirilmesi üzerine ( 1985 ). Eğitim ve Bilim. 9, ( 54 ) 4-6. Psikolojide insancı yaklaşım ( 1986 ). A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 18, Meslek seçiminde kararsızlık ( 1987 ). A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 19, 1-2 ) , Otistik çocukların bilişsel ve sosyal becerileri üzerine yapılmış son araştırmalar 14

15 ( 1986) ( Çeviri ) Psikoloji Dergisi, 5, ( 20 ), Çağdaş insanın en önemli kararı : Meslek seçimi (1994 ). Bilim ve Teknik, 325,

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : 30.03.1974 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl.

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Nurdane BÜYÜKYAZI. Doğum tarihi :01.01.196. Unvanı : Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Fak. Hacettepe üniversitesi 1987 Lisansüstü Ana-Çocuk

Detaylı

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali TEMEL 2.Doğum Tarihi : 01.01.1954 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi 1975 Yüksek Lisans -

Detaylı

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 10 Nisan 1964 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. 1. Adı Soyadı : Halis ÖZERK 2. Doğum Tarihi : 1 Nisan 1964. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 1986

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ayşe Kuzu Doğum Tarihi: 22.04.1976 Ünvanı: Öğretim Görevlisi İş Adresi: Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kozlu/ZONGULDAK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA Ünvan : Öğr. Gör. Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı E-posta ecevarlik@akdeniz.edu.tr Telefon 02423106622 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Bilgileri 1990-1995 Lisans Ankara Üniversitesi 1995-1999 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi 1999-2006

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Bahçelievler Deneme ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kübra YILMAZ ŞENYÜZ Doğum Tarihi: 28/05/1987 Derece Okul Adı Bölüm Mezuniyet Yılı Lise Bahçelievler Deneme 2004 - Mezun Lisesi Lisans Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Müyesser ERDEM 2. Doğum Tarihi: 30-10 - 1960 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

İÇİNDEKİLER REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIM

İÇİNDEKİLER REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIMI... 3 Ölçme Araçlarının Kullanılmasında Gözetilecek Hususlar... 4 KARAR STRATEJİLERİ

Detaylı

Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU

Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Eğitim Bilgileri 1992-1996 Lisans Kazım Karabekir Türkçe Ve Sosyal Öğretmenliği Pr. 1996-1998 Kazım Karabekir Türkçe Ve

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli Prof.Dr. Öznur Özdoğan (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Başkanı) KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli EĞİTİM 2006- İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Özel

ÖZGEÇMİŞ. : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Özel ÖZGEÇMİŞ GENEL Adı : Ahmet İsmail ÖZÇELİK Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 27.08.1954 Konumu ve Ünvanları Alanı Eğitim Medeni Hali : Psikoloji,Psikolojik Danışma, Özel Eğitim Uzmanı, : Psikoloji,Psikolojik

Detaylı

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve RehberlikAna Bilim Dalı

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve RehberlikAna Bilim Dalı NURGÜL AYDIN Mesleği PSİKOLOJİK DANIŞMAN / PSİKOLOG / PSİKOTERAPİST Ev : 324 326 30 63 Cep : 532 3552281 E-Posta : merdiven33@hotmail.com Eğitim Durumu Medeni Durum Toplam Tecrübe : 30 : Üniversie (Mezun)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ANNE BABALARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ ÖĞRENCİLERE

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog EĞİTİMİ Lisans : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Psikoloji Bölümü Tezi : Nörotiklik,zaman tahmini ve seçici dikkat 1982 Yüksek Lisans (M.A) : Marmara Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 2003-2009 Lisans Boğaziçi Üniversitesi 2009-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:05454142181 Telefon:02742652031/4615

Detaylı

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 11.07.2017 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2017-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS Sonrası Herhangi Bir LYS ye Girmeye Hak Kazanan Aday Sayısı:

Detaylı

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4614

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir Emine Sevinç Tok İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir sevinc.tok@izmir.edu.tr EĞİTİM 2009-devam Klinik Psikoloji Doktora Programı

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı: Aygil TAKIR Doğum Tarihi: 07.10.1978 Doğum Yeri: Magosa-KKTC Medeni Durumu: Evli Uyruğu: TC-KKTC KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM 2005-2011, Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ebru Erek Kazan Doğum Tarihi: 15 Kasım 1978 Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1995-1999

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Albena Gayef 2. Doğum Tarihi: 15.05.1977 3. Unvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ. EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Besin Teknolojisi Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı Soyadı Unvanı : Yasemin ERSOY : Yard. Doç. Dr. Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi: 22.02.1965 Öğrenim Durumu: Lisans EĞİTİM DURUMU 1986 Lisans, Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Aysel TOPAN Doğum Tarihi: 03 Mayıs 1981 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans lik Y. Lisans lik Doktora lik Zonguldak

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI

Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI Doğum Tarihi: 1980 E-posta: npekel@baskent.edu.tr Tel: 0 312 246 66 66-1645 (Dahili) Faks: 0 312 246 663 Adres: Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji

Detaylı

Prof.Dr. RUHİ SARPKAYA

Prof.Dr. RUHİ SARPKAYA Prof.Dr. RUHİ SARPKAYA Eğitim Yönetimi Eğitim Bilgileri Fatih Türk Dili Ve 1981-1985 Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyatı Eğitimi Bölümü 1994-1996 Yüksek LisansDokuz Eylül Üniversitesi 1996-2001

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Umut ŞAH Doğum Tarihi: 1984 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Edebiyat Fakültesi Hacettepe Psikoloji Bölümü Üniversitesi 2002-2006

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Handan KILIÇ ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:02742652031/4590

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Adı Soyadı: Fatma TURAN ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 23.01.1980 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Uludağ Üniversitesi 1997-2001 Y. Lisans Biyoloji

Detaylı

6. Tez Çalışmaları : Derece Bölüm/Program Yıl Doktora Animasyon Destekli Haritalarla Tarih Öğretiminin Öğrencilerin

6. Tez Çalışmaları : Derece Bölüm/Program Yıl Doktora Animasyon Destekli Haritalarla Tarih Öğretiminin Öğrencilerin ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Tuba ŞENGÜL BİRCAN 2.Doğum Tarihi : 1979 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Tarih Eğitimi Gazi Üniversitesi 2013 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi 1995

EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi 1995 Prof. Dr. Asude BİLGİN Tel: +90 (2242942283 e-mail: asudebilgin@uludag.edu.tr EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma AY 2. Doğum Tarihi : 05.10.1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Adres: Hacettepe Ünv. Edebiyat Fak. Psikoloji Böl. Beytepe/ANKARA E- Posta: psysait@hacettepe.edu.tr Kişisel

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜMER ANAOKULU AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜMER ANAOKULU AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 18 Kasım KASIM 4 Kasım 21 Ekim EKİM 7 Ekim AY HAFTA 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜMER ANAOKULU AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI Verilecek Konu Kaynakça Görevli Öğretmen OKULDAKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI 4.1. Tanımı

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB )

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB ) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybala ÇAYIR Doğum Tarihi: 05.11.1984 İletişim: Tel: e-posta: aybalacayir@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999.

1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999. 1.YÖNETİLEN TEZLER 1.1. Yüksek Lisans Tezleri: 1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999. 2. Kuru, R. Kronik Bir Hastalığın Çocuklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ... 1 Meslek Seçimine Yardım Hizmetlerinin Gelişimi... 3 Meslek seçiminin dinamiğini açıklama girişimleri... 5 Avrupa Ülkelerinde Meslek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YRD. DOÇ. DR. SAİT ULUÇ. psysait@hacettepe.edu.tr. Telefon: (0312) 2978332

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YRD. DOÇ. DR. SAİT ULUÇ. psysait@hacettepe.edu.tr. Telefon: (0312) 2978332 ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. SAİT ULUÇ E-Posta: psysait@hacettepe.edu.tr Telefon: (0312) 2978332 Adres: HÜ. Edebiyet Fak. Psikoloji Böl. Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2005 Doktora

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI

POSTER BİLDİRİ PROGRAM AKIŞI BİLDİRİ AKIŞI Bildiri ekibinden bir araştırmacının aşağıda belirtilen bilimsel program gününde posterini belirtilen poster numarası için ayrılmış panoya asması, gün sonunda teslim alması zorunludur. Belirlenen

Detaylı

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ 1. Adı Soyadı : Evrim ÇAĞLAYAN 2. Doğum Tarihi : 04.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans 2006 EĞİTİMİ

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri

ÖZGEÇMİŞ. :  Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sinem DAĞ İletişim Bilgileri Adres : Mağusa, Telefon : 03926303002 Mail : sinem.dag@emu.edu.tr dag_sinem@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 16.02.1989 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi

Detaylı