ÖZGEÇMĠġ HASTANESĠ 1999 HEKĠMLĠĞĠ ABD-2009 ĠNGĠLĠZCE.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĠġ HASTANESĠ 1999 HEKĠMLĠĞĠ ABD-2009 ĠNGĠLĠZCE. dekanlik@med.karaelmas.edu.tr."

Transkript

1 ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı Doğum Yeri Nejat DEMĠRCAN AYANCIK SĠNOP Doğum Tarihi Mezun Olduğu Lise ANKARA GAZĠ ÇĠFTLĠK LĠSESĠ Mezun Olduğu Fakülte ve Tarih HACETTEPE Ü TIP FK 1993 Uzman Olduğu Yer ve Tarih Doçent Olduğu Yer ve Tarih Profesör Olduğu Yer ve Tarih TC SB ANKARA NUMUNE EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ 1999 ZONGULDAK KARAELMAS Ü TIP FK AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ABD-2009 Mesleki Ġlgi Alanları ve Hobileri Yabancı Dil Medeni Durum ĠNGĠLĠZCE EVLĠ E-Posta Adresi KiĢisel Posta Adresi ZKÜ TIP FK AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ABD KOZLU ZONGULDAK Ders Notları/Sunumları Bilimsel Yayınlar * A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Atmaca H., H. Sayarlioglu, E. Kulah, N. Demircan, I. Akpolat, Rhabdomyolysis Associated with Gemfibrozil- Colchicine Therapy, Ann Pharmacother., 36 (11), , (Nov 2002). A2. Ermis B., F. Demirel, N. Demircan, A. Gurel, Effects of Three Different Iron Supplementations in Term Healthy Infants After 5 Months of Life, J TropPediatr., 48 (5), 280-4, (Oct 2002). A3. Ozeren A, M. Aydın, M Tokaç, N. Demircan, M.

2 Unalacak, A. Gurel, M. Yazıcı, Levels of Serum IL-1beta, IL-2, IL-8 and Tumor Necrosis Factor-alpha in Patients with Unstable Angina Pectoris, Mediators of Inflammation, 12 (6), 361-5, (Dec 2003). A4. Savranlar A., Y. Üstündağ, T. Özer, T. Bayraktaroğlu, N. Demircan, H. Özdemir, A. Borazan, A Thoracic Epidural Granulocytic Sarcoma Case That was Diagnosed Preceding The Onset of and That Recurred Co-incidental to Acute Promyelocytic Leukemia which Developed After Surgical Treatment, Acta Medica Okayama, 58 (5), , (2004). A5. Özer T., F. Demirel, K. Mahmutyazıcıoğlu, A. Gürel, H. Özdemir, A. Savranlar, N. Demircan, S. Gündoğdu, Doppler Evaluation of Pediatric Goiter: Effect of Mandatory Iodination, Journal of Clinical Ultrasound, 33, , (2005). A6. Aydemir S., T. Bayraktaroğlu, N. Demircan, M. Sert, S. Acıkgöz, I.O. Tekin, Y. Ustundag, Effect of Hyperthyroidism and Propylthiouracil Treatment on Liver Biochemical Tests, International Journal of Clinical Practise, 59 (11), (Nov 2005). A7. Cağavi F., M. Kalaycı, Ġ. Seçkiner, Z. Çağavi, ġ. Gül, H. T. Atasoy, N. Demircan, B. Açıkgöz, Migration of a Bullet in the Spinal Canal, Journal of Clinical Neuroscience, 14, (2007). A8. Cabuk M., A. Gurel, F. Sen, N. Demircan, Renoprotective Effect of Erdosteine in Rats Against Gentamicin Nephrotoxicity: A Comparison of 99mTc-

3 DMSA Uptake with Biochemical Studies, Mol Cell Biochem, 308(1-2), (Jan 2008). A9. Demircan, N., A. Gurel, F. Armutcu, M. Unalacak, E. Aktunc, H. Atmaca, The Evaluation of Serum Cystatin C, Malondialdehyde, and Total Antioxidant Status in Patients with Metabolic Syndrome, Med Sci Monit., 14(2), CR (Feb 2008). A10. Tekin IO, B Pocan, A Borazan, E Ucar, G Kuvandik, S Ilikhan, N Demircan, C Ozer, S Kadayifci, Ren Fail, 30(2), (2008). B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler B1. Demircan N., S. Arıkan, B. UlubaĢ, S. Demircan, Etiology of COPD in Non-smoker Females, T Klin Journal of Medical Research, 19, (2001). B2. HoĢnuter M., E. Aktunç, E. Kargı, M. Ünalacak, O. Babutçu, N. Demircan, A. IĢıkdemir, Yarık Damak Dudak Aile Rehberi, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1), 9-13 (2002). B3. Aktunç E., M. Ünalacak, N. Demircan, Tip II Diyabette Patofizyoloji ve Akılcı Tedavi YaklaĢımı, Sted, 11 (9), , (2002). B4. HoĢnuter M., N. Demircan, M. Ünalacak, E. Kargı, E. Aktunç, O. Babutçu, Modern Tıbbın Yeniden KeĢfettiği Bir Alternatif Tedavi Metodu:Hirudoterapi, Türk Aile Hekimliği Dergisi, 7(4), , (2003). B5. Ünalacak M., A. Söğüt, E. Aktunç, N. Demircan, R. Altın, Enuresis Nocturna Prevalence and Risk Factors Among School Age Children in Northwest Turkey, Eur J Med., 1(3), 21-5 (2004). B6. Ermis B., F. Armutcu, A. Gurel, L. Kart, N.

4 Demircan, R. Altın, F. Demirel, Trace Elements Status in Children with Bronchial Asthma, European Journal of General Medicine, 1(1), 4-8, (2004). B7. Gürel A., F. Armutcu, ġ. Damatoğlu, M. Unalacak, N. Demircan, Evaluation of Erythrocyte N-K-ATPase and Superoxide Dismutase Activities and Malondialdehyde Level Alteration in Coal Miners, European Journal of General Medicine, 1(4), 22-28, (2004). B8. Aktunc E., M. Kalaycı, M. Ünalacak, ġ. Kavak, F. Çağavi, N. Demircan, Bir Olgu EĢliğinde Kusma Semptomu Ve Birinci Basamaktaki Önemi, Türk Aile Hekimliği Dergisi, 8(2), 85-89, (2004). B9. Ünalacak M., L. Kart, M. Tor, N. Demircan, E. Aktunç, R. Altın, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sigara Bırakma polikliniği: Dünü, Bugünü ve Kısa Dönem Sonuçlar, MediForum, 2(1), 15-18, (2004). B10. Bayraktaroğlu T., A. Borazan, E. Koçak, G. Kadıoğlu, Y. Üstündağ, B. Gündüz, H. DavĢancı, N. Demircan, A Case of Hypothyroidism Presented with Pituitary Apoplexy due to Idiopathic Thrombocytopenic Purpura, Journal of Neurological Sciences, 21(3), , (2004). B11. Çagavi F., M. Kalaycı, Z. Çagavi, H. T. Atasoy, A. Özer, N. Demircan, B. Açıkgöz, A Case of Cervical Disc Herniation Presented with Brown-Sequard Syndrome, Journal of Neurological Sciences, 22(2), 1-8, (2005). B12. Gürel, A., F. Armutcu, M. Ünalacak, A. Özeren, M. Aydın, N. Demircan, Kömür Madeni ĠĢçilerinde Plazma Antikoagülan Protein Düzeyleri ve Trombin Zamanının Değerlendirilmesi, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, 24, , (2004).

5 B13. Ünalacak, M., F. Armutcu, F. Demirel, A. Gürel, N. Demircan, E. Aktunç, Okul Çağı Çocuklarda Mikroskopik Ġdrar Ġncelemesi ile Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı, Tıp AraĢtırmaları Dergisi, 3, 30-32, (2005). B14. Ünalacak M., H. Atmaca, A. Gürel, F.Armutcu, N. Demircan, E. Aktunc, Hiperglisemik Glukoz Metabolizması Bozukluğu Olan Hastalarda Serum Malondialdehit, α-tokoferol ve β-karoten Düzeyleri, Fırat Tıp Dergisi, 10(3), , (2005). B15. Demircan N., Acil servis nasıl olmalı? Demet Sağlık Dergisi, 4(1), 44-48, (Ocak 2006). B16. Aktunç E., R. Altın, N. Demircan, M. Tor, M. Unalacak, L. Kart, The diagnostıc effectiveness of three cardinal symptoms in sleep apnea syndrome when asked routinely in out-patient visits, Eur J Gen Med, 3(3), , (2006). B17. Atmaca H., F. Tanrıverdi, N. Demircan, K. Ünlühızarcı, F. KeleĢtimur, Addison s Disease: Evaluation of Twenty Nine Cases, Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism,) 4, 87-91, (2006). B18. Altunkaya A., E. Aktunç, A. C. Kutluk, M. BüyükateĢ, N. Demircan, A. S. Demir, S. A. Turan, Göğüs travmalı 282 olgunun analizi, Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg.;15(2), , (2007). B19. Aksu N, F. Armutcu, L. Kart, A. Gurel, N. Demircan, M. Unalacak, YetiĢkin astımlı hasta serumlarında lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzim aktivitelerinin değerlendirilmesi, Solunum, 9 (3), , (2007).

6 B20. Atasoy N., A. S. Demir, N. Konuk, D. Öztürk, L. Atik, N. Demircan, E. Aktunç, Acil servisten istenen psikiyatri konsültasyonlarının geriye dönük değerlendirlmesi, Mediforum, ISSN: , Kabul Edilme Tarihi: , Makale No: 16/07. C. Kitap Bölümleri C1. Aile Hekimliğinin Kilometre TaĢları: Milis ve Willard Raporları, Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği Yayınları, (Çevirenler: A. Çaylan, C. Özer, F.N.E. Can, Ġ. Aydemir, M. IĢık, M. Ünalacak, M. Mazıcıoğlu, N. Demircan, N. Dağdeviren, P. Topsever, R. Topallı, M.T. Filiz, T. Set, Z. Aktürk), ISBN: , Ġstanbul, (2004). C2. Aile Yönelimli Birincil Bakım, Bölüm 11 Çeviri- Editörü: N. Demircan, ISBN: , Ġstanbul, (2007). C3. Obstetrik El Kitabı, (Orijinal 6. Basım Editörleri: Arthur Ewans; Kenneth Eastwander, Çeviri Editörü: Cihan Öztopçu), Çevirisini Yaptığım Bölüm: 4. Kısım, 33. Bölüm, Yenidoğan Resüsitasyonu, (Orijinal Basım Bölüm Yazarları: E. Green, M. Gregory Karlowitchz, Edward Karrotkin), ISBN: , Medikal Network Yayınları, (2008). C4. Cecil Essentials of Medicine (7th Edition, Saunders), Çeviri, Bölüm: 50, Lenfosit Bozuklukları, , (2008). KISA ÖZGEÇMĠġ 1968 de Ayancık ta doğdu. İlkokula Ayancık ta İnönü İlkokulu nda başladı, Zonguldak Kozlu İhsaniye de Cengiz Topel İlkokulu nda devam etti. Zonguldak İlkokulunu bitirdi. Ankara Üreğil Ortaokulu ve Gazi Çiftlik Lisesi Orta Kısım ve Lisesinde okudu. TÜBİTAK fizik yarışmasında İç Anadolu Bölgesi üçüncüsü, ÖSS de Türkiye 93 üncüsü oldu. Hacettepe Tıp Fakültesi nden mezun oldu. Ankara Hastanesi nde çalışmaya başladı. Ardından Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi nde Aile hekimliği uzmanlığını tamamladı. İhtisası sırasında Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hastanesi, Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları-Doğum - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ve Ankara Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği nde, ihtisas sonrası Çankırı Şabanözü nde çalıştı. Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde yardımcı doçent, ardından 2009 da doçent oldu de anabilim dalı başkanı oldu. Kasım Kasım 2012 arasında aynı üniversitenin uygulama ve

7 araştırma hastanesinde başhekim yardımcılığı yaptı. Kasım 2012 den bu yana Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini ifa etmektedir. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi nin adı 2012 de Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değişti. 13 yabancı yayın, 23 yerli yayın makalesi, 6 kitapta bölüm çevirisi mevcuttur. Ankara Verem Savaş Derneği, Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği, Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Uygulama Camii Yaptırma Yaşatma Derneği üyesidir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı:Prof.Dr. Mustafa AYDIN Doğum Tarihi: 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Yüksek Lisans Tıp fakültesi Gazi ÜniversitesiTıp Fakültesi 1993 Tıpta Uzmanlık KardiyolojiA.D

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Varsa, akademik ünvanları lütfen belirtiniz: Doçent Dr.

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Varsa, akademik ünvanları lütfen belirtiniz: Doçent Dr. A. KİŞİSEL BİLGİLER A.1. Adı soyadı: A. Görkem Mungan A.2. Doğum tarihi ve yeri: Ankara, 1 Ağustos 1965 A.3. A.4. Yabancı dil bilgisi: İngilizce Görev yeri: BEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları A.D Gastroenetroloji

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları A.D Gastroenetroloji A. KİŞİSEL BİLGİLER A.1. Adı soyadı: Yücel ÜSTÜNDAĞ A.2. Doğum tarihi ve yeri: 20/07/1968 A.3. A.4. A.5. Yabancı dil bilgisi: İngilizce Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları A.D Gastroenetroloji

Detaylı

SSK ANKARA EĞİTİM VE T I P T A 2001 UZMANLIK PSİKİYATRİ KLİNİĞİ

SSK ANKARA EĞİTİM VE T I P T A 2001 UZMANLIK PSİKİYATRİ KLİNİĞİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURAY ATASOY Doğum Tarihi: 01/03/1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl L İ S A N S / Y. TIP FAKÜLTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1993 LİSANS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Varsa, akademik ünvanları lütfen belirtiniz: Doçent Doktor

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Varsa, akademik ünvanları lütfen belirtiniz: Doçent Doktor A. KİŞİSEL BİLGİLER A.1. Adı soyadı: Murat CAN A.2. Doğum tarihi ve yeri: Kdz Ereğli /03.02.1977 A.3. A.4. A.5. Yabancı dil bilgisi: İngilizce Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi Biyokimya ABD İletişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yıl Üniversite. Hacettepe Tıp Fakültesi 1990. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991-1995. Doçentlik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Yıl Üniversite. Hacettepe Tıp Fakültesi 1990. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991-1995. Doçentlik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof.Dr Selda Demirtaş Doğum Yeri ve Tarihi: Trabzon, 22 Kasım 1966 e-mail: seldademirtas@yahoo.com Tel: 0 312 2044154 GSM: Öğrenim Durumu: Öğrenim derecesi Lisans Tıpta Uzmanlık Yıl

Detaylı

Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1999

Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cumhur AYDEMİR Doğum Tarihi: 07/02/1978 Öğrenim Durumu: Tıpta Uzmanlık İlkokul, Ortaokul, Lise Eğitimi: Mugada İlköğretim Okulu Bartın Lisesi (1983-1993) Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ PROF.DR. ÖMER AKYOL

ÖZGEÇMİŞ PROF.DR. ÖMER AKYOL ÖZGEÇMİŞ PROF.DR. ÖMER AKYOL 1. KİŞİSEL BİLGİLER -Doğum Yeri ve Yılı: SUŞEHRİ, 1967 -Haberleşme adresi, telefon no, faks no, e-mail Dr. Ömer Akyol Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ PROF.DR. ÖMER AKYOL

ÖZGEÇMİŞ PROF.DR. ÖMER AKYOL ÖZGEÇMİŞ PROF.DR. ÖMER AKYOL 1. KİŞİSEL BİLGİLER -Doğum Yeri ve Yılı: SUŞEHRİ, 1967 -Haberleşme adresi, telefon no, faks no, e-mail Dr. Ömer Akyol Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim

Detaylı

Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı 2014 Adres: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İstanbul Telefon: Faks: E-mail: 0 212 3815400 (İş) 0 532

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şemsettin ŞAHİN Doğum Tarihi: 11 Eylül 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1994 Y. Lisans Tıp

Detaylı

ÖNCEKİ GÖREVLERİ VE SON GÖREVİ

ÖNCEKİ GÖREVLERİ VE SON GÖREVİ ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve soyadı: Özcan EREL Doğum tarihi: 15 Ocak 1963 Doğum yeri: Kulu, Konya Medeni durumu: Evli, 3 çocuk babası. Yabancı dil: İngilizce Askerlik görevi: İstanbul Deniz Hastanesi,

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş F O R M A T I

Ö Z G E Ç M İ Ş F O R M A T I Ö Z G E Ç M İ Ş F O R M A T I A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı : Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Doğum Yeri : EDİRNE Doğum Tarihi : 22.04.1954 Yabancı Dili : İngilizce Uzmanlık Alanı : Nöroşirurji B. ADRESLERİ

Detaylı

Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER

Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER Prof. Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER, 1968 de Denizli'de doğdu. Denizli Anafartalar Lisesi ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini (1992) bitirdi. 2001 yılında Adli Tıp Uzmanı oldu ve

Detaylı

Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK

Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümünden 1980 yılında mezun oldum. 1981 yılında asistan kadrosunda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında başladım.

Detaylı

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Kişisel Bilgiler... 3 Öğrenim Durumu... 3 Görevler... 3 Görev Yeri... 3 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:... 4 Projelerde Yaptığı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Son güncelleme: 20.06.2014 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Memet IŞIK Doğum Tarihi: 07 Ekim 1966 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Okul Yıl İlkokul Palandöken İlkokulu/Erzurum

Detaylı

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: Site: Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Recep Erol Sezer 2.Doğum Tarihi: 5 Haziran 1946 3.Ünvanı: Profesör 4.Öğrenim Durumu: Prof.

Detaylı

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer

Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Ersin Tan 1959 yılında Ankara da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş ve 1982 yılında mezun olmuştur. 1982-1984

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Özcan EREL. 2. Doğum Tarihi : 1963. 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Özcan EREL. 2. Doğum Tarihi : 1963. 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan EREL 2. Doğum Tarihi : 1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. 1986 Y. Lisans Tıp Doktoru

Detaylı

Doç.Dr. Fazıl Mustafa CESUR

Doç.Dr. Fazıl Mustafa CESUR Doç.Dr. Fazıl Mustafa CESUR DoğumTarihi: 03/04/1966 Doğum Yeri: Isparta Ankara Ergenekon İlkokulu ve Ankara Atatürk Anadolu Lisesi nden mezun oldu 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ni bitirdi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kurtuluş ÖNGEL Doğum Tarihi: 08 Şubat 1972 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: - Orta: Bornova Anadolu Lisesi, İzmir (1987) - Lise: İzmir Fen Lisesi, İzmir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ. 2. Doğum Tarihi : 1953. 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ. 2. Doğum Tarihi : 1953. 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Bahattin TUNÇ 2. Doğum Tarihi : 1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Hacettepe Üniversitesi Esk. Tıp Fak. 1979 Y. Lisans Pediatri,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Adı Soyadı: Nurten TAŞDEMİR Doğum Tarihi: O1 Ocak 1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENĠM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Y. Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz Çokluk

Prof. Dr. Cengiz Çokluk Prof. Dr. Cengiz Çokluk (Anabilim Dalı Başkanı) 23 Nisan 1968 yılında Sinop ilinin Ayancık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi Samsun da bitirdi. 1984-1990 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ 21.04.1951 yılında Tokat ili, Turhal ilçesinde doğan Dr.Yıldız Pekşen, 25.10.1975 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi nden tıp doktoru olarak mezun

Detaylı

Prof.Dr. Faruk ÖKTEM

Prof.Dr. Faruk ÖKTEM Prof.Dr. Faruk ÖKTEM 1. Adı Soyadı: Faruk Öktem 2. Doğum Tarihi: 08.08.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans, lisans üstü, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yandal Uzmanlık Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu İlk ve Orta Eğitim Derece Okul İl Yıl İlkokul Mithat Paşa İlkokulu Giresun

Detaylı