ADOLESANLA GÖRÜŞME İLKELERİ. Prof. Dr. Emine Z. Kılıç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADOLESANLA GÖRÜŞME İLKELERİ. Prof. Dr. Emine Z. Kılıç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı"

Transkript

1 ADOLESANLA GÖRÜŞME İLKELERİ Prof. Dr. Emine Z. Kılıç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı

2 Lise birinci sınıfı hatırlayın! Sizi en çok mutlu eden şeyler nelerdi? Sizi en çok üzen şeyler nelerdi? Bir adolesan kliniğine başvursanız nedeni ne olurdu? Beklentiniz ne olurdu?

3 " Puberty" Edward Munch, 1895

4 Bilişsel gelişim: Soyut düşünce gelişimi : 1. Eğer soruları sorar, farklı olasılıklar üzerinde düşünür. 2. Soyut kavramlar üzerinde düşünür. 3. Kendi düşünceleri üzerinde düşünür 4. Başkalarının görüş açısını anlayabilir. 5. Aynı kavramın yanında ve karşısında olarak tartışabilir. 6. Hipotezler üzerinde düşünebilir. 7. Sosyal biliş gelişir. Farklı durumlarda farklı tutumlar sergileyebilir.

5 Soyut düşünce gelişimi ile ortaya çıkan sorunlar İdeali hayal edebilir, gerçekliği sorgular Kavramları sorgular Felsefi konularda kafa yorar ve tartışır Varoluşsal şüpheler, politik sorular, ahlaki konularda sorgulamalar ortaya çıkar, Ebeveynler ve öğretmenlerle tartışır, düzeni sorgular. Kendi kimliği ile ilgili sorular sorar, ben kimim sorusu gündeme gelir. Başkalarını eleştirirken kendisini de eleştirir.

6 Orta ergenlik Ergenin aileye bağımlılığı Ergenin kendine dayanması Ergenin arkadaş çevresi baskısına direnci

7 DAVRANIŞ, DUYGU VE DÜŞÜNCELERİN İLİŞKİLERİ İnanç Sistemleri Duygular Düşünceler Davranışlar

8 ÖNERİLER: Gencin fikirlerini dinleyin. Kendi kimlik teorilerini oluşturma sürecini destekleyin. Kendi dünya görüşünü oluşturma sürecini destekleyin Kendi beğenilerini ve değer yargılarını geliştirmesini destekleyin. Planlama becerilerini geliştirmesini destekleyin, bu konuda örnek olun. Düşünceler-duygular ve davranışlara farklı yaklaşın: İNSAN HERŞEYİ DÜŞÜNEBİLİR ANCAK YAPTIKLARINDAN SORUMLUDUR!

9 TERAPİST TUTUMLARI Uygun ayna olun, gencin olumlu özelliklerini öne çıkarın. Gereğinde kendinizden çok az miktarda dürüstçe söz edin. Öğüt ve konferans vermeyin Gençle özdeşim yapmayın Esnek, dürüst, güvenilir, iyimser olun. Gereğinde mizah duygunuzu kullanın.

10 KONULAR Geçmiş değil şimdiki zaman ve gelecek zaman üzerinde odaklanın Etiketlemeyin, her davranış kalıcı olmayabilir. Duygu-düşünce ve davranış arasındaki ayrımları yapmasına yardımcı olun. Problem çözme becerilerinin gelişmesine destek olun.

11 ÖZET Ergenlik döneminde soyut düşüncenin gelişimi ile ergen hem sorular sormaya başlar, hem de sorunlarına farklı yaklaşma becerisi kazanır. Terapistin ergenin kendi psikolojik süreçlerini anlaması ve zihinsel becerilerini kullanması için yol gösterici olması gerekir. Bu işlevi gerçekleştirebilmek için terapistin ergenle dürüst ve kabul edici bir ilişkisi olmalıdır.

12 ADOLESANIN AİLE VE AKRAN İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Emine Z. Kılıç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı

13 İÇERİK Adolesan çocuğu olan ailelerin çocuklarıyla ilişkileri nasıl? Aile gelişim dönemi açısından adolesans Adolesan Aile ilişkilerinde cinsiyet farkları Akran ilişkileri Özet 15 dk. Genel Tartışma 10 dk. 10 dk. 10 dk. 5 dk.

14 Ailenin Gelişimsel Görevi: Aile sınırlarının esnekliğini değiştirmek: Gencin gereksinimine uygun şekilde KONTROL ÖZERKLİK dengesini kurmak.

15 SORUNLAR Adolesanın özelliklerinden kaynaklanan sorunlar: (Davranış sorunları, gelişimsel gecikme, travmatik yaşantılar.) Ailenin özelliklerinden kaynaklanan sorunlar: (Anne baba ilişkisi sorunları, ebeveynlerin fiziksel veya ruhsal sorunları)

16 ERGEN AİLE İLİŞKİLERİ İLİŞKİLER FARKLILAŞIR: Kız çocuk-anne Kız çocuk-baba Erkek çocuk-anne Erkek çocuk- baba

17 Steinberg ve Duncan; 2002, Ergen sağlığını geliştirmek için ebeveyn ve ailelerin kapasitesini arttırma çalışma grubu raporu: Anababaların ergenin sağlıklı gelişimini desteklemek için gereksinimleri: Ergenlikteki normal gelişimsel değişiklikler konusunda bilgi sahibi olmak, Ergenlik yılları boyunca etkili ebeveynlik yapabilmek için gereken becerileri öğrenebilmek ve böylece ergenin gereksinimlerine yanıt verebilmek, Ergenlik döneminde ailede ortaya çıkan değişimler konusunda bilgilenmek Bu dönemde yaşanan zorluklarda kendilerini destekleyecek bir sistem.

18 Ailenin gelişimsel görevleri Aşamalı ve ergenin özelliklerine uygun biçimde sorumluluk ve özerklik verme konularında yaşa uygun düzenlemelere yapmak ancak kurallardan vazgeçmemek. Gencin özeline saygı gösterirken izlemeyi bırakmamak. Sosyal beceri kazanmasını desteklemek Akran grubu standartlarına izin vermek Ergenin yeni stiller denemesini gerçekçi geribildirimler vererek tolere etmek. Felaketlerde kurtarmaya hazır olmak!

19 Becker in ebeveyn stilleri modeli Yüksek düzeyde duygusal destek üşük düzeyde ontrol AŞIRI İZİN VERİCİ EBEVEYNLER İHMAL EDEN EBEVEYNLER YETKİLİ EBEVEYNLER OTORİTER EBEVEYNLER Yüksek düzeyde kontrol Düşük düzeyde duygusal destek

20 Baumrind (1975) Yetkili ebeveynler ergenin fikrini anlar, kurallara uyumu mantıksal açıklama ile sağlar ancak son karar ve sorumluluk ebeveynindir. Ergenin otonomisini destekler Otoriter ebeveynler ergenin kurallara uyumunu zor kullanarak sağlar. Ergende anksiyete ve davranış bozukluğu, düşük benlik saygısı görülür. Uyumlu ve tutucu olabilirler. Aşırı izin verici ebeveynler sorumluluk almaz, son karar ergenindir. Riskli davranışlar görülebilir ama yaratıcılığı destekler. İhmal eden ebeveynler: Benlik saygısı düşük ergenler ortaya çıkar. Kendini kontrol etme becerileri gelişmez.

21 Ebeveyn ilişkisi akran ilişkisini etkiler (Dekovic, Meeus, 1997) Ebeveynle yakın, kabul edici ilişki Olumlu Benlik algısı Olumlu akran ilişkisi Ebeveyn ilgi azlığı İhmal, eleştiri, Olumsuz benlik algısı Akranlara aşırı Değer verme, uyma, Çok zaman geçirme

22 Ailelere yaklaşım nasıl olmalı Ailenin sorunlarla başedebilme gücünü destekleme Aileyi ergen gelişimi, normal ve normal olmayan durumlar konusunda bilgilendirme Ebeveynlik becerilerini arttırma Gereğinde eş terapisi ile aile çatışmalarını azaltma Ailenin suçlanmaması

23 Ebeveynlik becerilerini arttırma Ebeveynlere 1. Ergenle bağlarını güçlendirme 2. Ergenden beklenen davranışlarla ilgili net yönergeler oluşturma 3. Yönergelere uyum sağlamama durumunda ortaya çıkacak sonuçları net olarak anlatma 4. Öfke kontrolü 5. Ergenin günlük aile işlerine katılımını arttırma konularında eğitimler verilir.

24 Ergenlik döneminde arkadaşlıklar Kızlar ve erkekler arasında farklılıklar vardır Ergenlik döneminin değişik fazlarında farklılıklar vardır, erken ergenlikte aynı cinsten yakın arkadaşlıklar kurulur Orta ergenlikte karşı cinse ilgi ortaya çıkar Geç ergenlikte uzun dönemli planlar yapılır Kendi akran grubunun normları genç için büyük önem taşır.

25

26 ÖZET Ergenlik dönemi aileler için de gelişimsel görevler içeren bir dönemdir. Anne-baba-kız ve erkek ergen farklı gereksinimlere yanıt veren ilişkiler kurarlar Ailenin ergenin sağlıklı gelişimindeki önemi unutulmamalıdır. Akranlarla ilişkiler ergenlik dönemi sürecinde ve kızlarla erkekler arasında farklılıklar gösterir.

27 Adolesan Döneminde Ortaya Çıkan Eğitime İlişkin Sorunlara Yaklaşım Prof. Dr. Emine Z. Kılıç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı

28 İÇERİK Relaksasyon 15 dk. Stres belirtileri ve başetme Olumsuz düşüncelerle başetme Dur-düşün-yap yöntemi Problem Davranışı Ele alma Özet 10 dk. 5 dk. 10 dk. 5 dk. 5 dk.

29 Adolesanlarda okulla ilişkili sorunların nedenleri: Zihinsel gelişim geriliği Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu Dikkat bozukluğu yapan diğer ruhsal sorunlar Okul reddi Sınav kaygısı

30 Stres ve fizyolojik belirtileri Göz bebeği genişler Kalp atışları hızlanır Sık nefes alma ortaya çıkar Kaslar gerginleşir Terleme artar Sindirim sistemi faaliyeti durur Boşaltım sıstemi gevşer Dikkat keskinleşir, bilgi işleme hızlanır Heyecan, korku, kaygı tepkisi ortaya çıkar

31 Olumsuz düşünce biçimleri 1. Ya hep ya hiç türü düşünme 2. Aşırı genellemeler 3. Zihinsel süzgeç 4. Olumluyu geçersiz kılma 5. Hatalı falcılık yapma 6. Aşırı büyütme ya da küçültme 7. Duygusal mantık yürütme 8. meli, malı cümleleri. 9. Etiketleme ve yanlış etiketleme 10. Kişiselleştirme

32 Motivasyon Kendini ilerde olmak istediği kişi olarak hayal etmesi, bu noktaya varmak için ne tür seçimler yapması gerektiği üzerinde düşünmesini sağlar.

33 DUR-DÜŞÜN-YAP DUR: Güçlü ve zayıf yönleri belirle Amaçları belirle DÜŞÜN: Çözümleri sırala Olası sonuçları gözden geçir YAP: Bir eylem planı oluştur Planı izle

34 Çizelge örnekleri Güçlü ve Zayıf Yönlerim Gelişim Planım Sorun Davranışlar

35 ÖZET Ergenlerle çalışırken kendi psikolojik yapısını tanıma ve yönlendirme becerisi kazandırmak gerekir. Stresle başetmeyi öğrenmek ergenin ruhsal ve bedensel belirtiler arasındaki ilişkiyi kurmasını da öğrenmesine yarar Kendini motive etmeyi öğrenmek ergenin olumlu bir benlik imajı oluşturmasına yardımcı olur. Hedeflerini belirlemesini sağlar Davranışlarını yönlendirmek için düşünmesi ve planlama yapması gerektiğini öğrendiğinde ergen tepkisel davranışlarıyla başetmeyi öğrenir. Problem davranışlar yerine alternatifler üretme becerisi kazanmak ergenin sorun çözme becerisini arttırır.

36 SONUÇ Ergenlerle çalışırken ergenin sorunlarını çözmek değil ona sorun çözme becerisi kazandırmak temel amaçtır. Bunu yaparken ergen kendi ruhsal becerilerini farkeder ve kullanmayı öğrenir.

AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012

AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012 AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012 İÇİNDEKİLER Index ÇOCUKLA EBEVEYNİN TEKNOLOJİ SAVAŞI 2 ERGENLİK DÖNEMİNDE STRESLE BAŞA ÇIKMA 4 ÇOCUKLARDA DUYGUSAL ZEKANIN GELİŞTİRİLMESİ 7 GELİŞİMSEL OLARAK ARKADAŞLIK

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3030 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1980 AİLE SAĞLIĞI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3030 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1980 AİLE SAĞLIĞI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3030 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1980 AİLE SAĞLIĞI Yazarlar Doç.Dr. Sevsen CEBECİ (Ünite 1) Uzm.Dr. Bengü PALA (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Ümit AYDOĞAN (Ünite 3, 4)

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 10-11 YAŞ ERGENLİK DÖNEMİ İÇİNDEKİLER: ERGENLİK DÖNEMİ VE EVRELERİ 10-11 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ NELERDİR? - Duygusal ve Sosyal Gelişim - Beden Gelişimi - Zihin Gelişimi - Sağlık Durumları

Detaylı

ÇOCUKLARDA AYRIŞMA VE BİREYSELLEŞME SÜRECİ

ÇOCUKLARDA AYRIŞMA VE BİREYSELLEŞME SÜRECİ ÇOCUKLARDA AYRIŞMA VE BİREYSELLEŞME SÜRECİ Anne - çocuk arasındaki bağlılık hamilelikte başlar. Bebek, annesine dokuz ay boyunca onu hayatta tutacak kordon bağı ile bağlıdır. Fiziksel olarak doğumla birlikte

Detaylı

AİLE PSİKOLOJİSİ VE EĞİTİMİ

AİLE PSİKOLOJİSİ VE EĞİTİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2743 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1701 AİLE PSİKOLOJİSİ VE EĞİTİMİ Yazarlar Prof.Dr. Gökay AKSARAY (Ünite 1, 6) Yrd.Doç.Dr. Gülcan GÜLEÇ (Ünite 2, 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME

OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME Yazanlar Kültegin Ögel Itır Tarı Ceyda Yılmazçetin Eke Proje Danışmanları Alper Aksoy Bilge Erol İstanbul -2005 Bu kılavuz Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği tarafından Caritas

Detaylı

Dikkat nedir? Ne işe yarar? Dikkat niye dağılır? Dikkat Eksikliği Hiperakvitive Bozukluğu nedir? Belirtileri nelerdir?

Dikkat nedir? Ne işe yarar? Dikkat niye dağılır? Dikkat Eksikliği Hiperakvitive Bozukluğu nedir? Belirtileri nelerdir? Bu yazı İnfo Kids Dergisi, Eylül 2007 sayısında yer almıştır Dikkat nedir? Ne işe yarar? Gereken işe, gerektiği kadar, gerekli süre zarfında odaklanabilmektir dikkat. Herkes için gereklidir; bazen dikkatsizliğimiz

Detaylı

TG 4 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN

TG 4 ÖABT REHBERLİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN TG 4 ÖABT REHBERLİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

Kişilik Gelişimi Personality Development

Kişilik Gelişimi Personality Development Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):566-589 doi:10.5455/cap.20120433 Kişilik Gelişimi Personality Development Osman Özdemir, Pınar Güzel Özdemir, Muhammed Tayyib

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!!

MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!! KASTAMONU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013 MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!! Başlarken İÇİNDEKİLER Gençlik ve Bağımlılık 2 Uyuşturucu Madde Bağımlılığı 2 Madde Bağımlılığı 2 Madde Kullanımında Risk Oluşturan

Detaylı

Okul başarısı öğrencinin bulunduğu okul, sınıf EBEVEYN TUTUMLARI

Okul başarısı öğrencinin bulunduğu okul, sınıf EBEVEYN TUTUMLARI 03 Ocak 2012 OKUL BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ BAŞARIZLIK NEDENLERİ Okul başarısı öğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir. Ancak çağdaş anlamda

Detaylı

AMERİKAN ULUSLAR ARASI NEWPORT ÜNİVERSİTESİ DAVRANIŞ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE TERAPİSİ DÖNEM ÖDEVİ HAZIRLAYAN: NUR MERİÇ

AMERİKAN ULUSLAR ARASI NEWPORT ÜNİVERSİTESİ DAVRANIŞ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE TERAPİSİ DÖNEM ÖDEVİ HAZIRLAYAN: NUR MERİÇ AMERİKAN ULUSLAR ARASI NEWPORT ÜNİVERSİTESİ DAVRANIŞ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AİLE TERAPİSİ DÖNEM ÖDEVİ HAZIRLAYAN: NUR MERİÇ EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI 1 İnsanın

Detaylı

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma Programı

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma Programı Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma Programı Doç. Dr. Mithat DURAK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bu doküman, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın desteklediği TR42/13/TD-174 no lu Çözüm Odaklı Kısa

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

ERGENLİK Sevgili Anne ve Babalar, Ergenlik Dönemi Ergenlik Dönemindeki Değişiklikler Fiziksel Değişim

ERGENLİK Sevgili Anne ve Babalar, Ergenlik Dönemi Ergenlik Dönemindeki Değişiklikler Fiziksel Değişim ERGENLİK Sevgili Anne ve Babalar, İnsan, yaşamı boyunca sürekli bir gelişim ve değişim içindedir. Gençlik (Ergenlik) dönemi, belki de bu gelişim sürecinin en önemli evresini oluşturur. Çocukluktan erişkinliğe

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Sayı: 1 Eylül 2014. Ailecek Gidelim: Foça Deniz Müzesi. Kaliteli zaman önerisi: Hafıza Oyunları. Hobi Köşesi: Maket Yapımı

Sayı: 1 Eylül 2014. Ailecek Gidelim: Foça Deniz Müzesi. Kaliteli zaman önerisi: Hafıza Oyunları. Hobi Köşesi: Maket Yapımı Sayı: 1 Eylül 2014 Kaliteli zaman önerisi: Hafıza Oyunları Ailecek Gidelim: Foça Deniz Müzesi Hobi Köşesi: Maket Yapımı Hazırlayanlar Uzman Psikolojik Danışman Handan YILMAZ Psikolojik Danışman Sıla GETİR

Detaylı

AYIN KONUSU YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ (11-14 YAŞ ARASI)

AYIN KONUSU YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ (11-14 YAŞ ARASI) 1 EMPATİ, ÖZEL EKİN KOLEJİ P.D.R. SERVİSİNİN AYDA BİR YAYIMLANAN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL: 3 SAYI: 17 KASIM - 2003 AYIN KONUSU YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ (11-14 YAŞ ARASI) Çocuklarımızla çıktığımız eğitim yolculuğunun

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMENLİK FORMASYONU) Pedagojik Formasyon öğretmenlere kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri öğrencilere nasıl aktaracakları veya aktarmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi

Detaylı

RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR

RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR AİLE EĞİTİM REHBERİ RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR HİPERAKTİVİTE KAYGI BOZUKLUKLARI ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

Bu kavramlar gelişme, büyüme, gelişim, olgunlaşma, hazır bulunuşluk, öğrenme ve kritik dönem olarak aşağıda açıklanmaktadır.

Bu kavramlar gelişme, büyüme, gelişim, olgunlaşma, hazır bulunuşluk, öğrenme ve kritik dönem olarak aşağıda açıklanmaktadır. Bireylerin yaşam boyu geçirdiği, bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal değişimleri açıklamaya çalışır ve aynı zamanda bu yönlerden bireyler arasındaki farklılık ve benzerliklerle de ilgilenir. Eğitim de

Detaylı

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU 2014 2015 OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ETKİN LİK NO TARİH ETKİNLİK ADI AÇIKLAMA Okulu Tanıma Öğretmen ve öğrencileri tanıma, okulun genel

Detaylı

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 83 2010

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 83 2010 OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 83 2010 İÇİNDEKİLER ÇOCUK OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA NEDEN GİTMELİDİR? 2 ÇOCUĞUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 5 2 7 YAŞ ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAK ENGELLİ BİR ÇOCUĞA SAHİP OLMAK VE AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER HOLLANDA YA HOŞGELDİNİZ

ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAK ENGELLİ BİR ÇOCUĞA SAHİP OLMAK VE AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER HOLLANDA YA HOŞGELDİNİZ ENGELLİ BİR ÇOCUĞA SAHİP OLMAK VE AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER HOLLANDA YA HOŞGELDİNİZ Bana genellikle özürlü bir çocuk büyütmemin nasıl bir şey olduğunu sorarlar. İşte anlatıyorum. Bir bebek sahibi

Detaylı

STRES AŞILAMA EĞİTİMİ

STRES AŞILAMA EĞİTİMİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 2, Sonbahar Autumn 2008, 263-273 STRES AŞILAMA EĞİTİMİ Stress Inoculation Training Donald MEICHENBAUM, Ph.D. (1985).

Detaylı

"Gençlik ve Cinsellik"

Gençlik ve Cinsellik Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 7 "Gençlik ve Cinsellik" CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla

Detaylı

R E D D E TM E M E Yİ.

R E D D E TM E M E Yİ. Bilgi Toplumunun Okulu EKİN KOLEJİ PDRH servisinin ayda bir yayınlanan süreli yayınıdır. Yıl: 4 Sayı: 39 NİSAN-MAYIS 2008 ÇOCUK VE SINAVLAR B E N SA D E CE TE KİM. H E R ŞE E Yİ YA PA M A M. A M A YİN

Detaylı

duyulmaması onda kaygı yaratır.

duyulmaması onda kaygı yaratır. ERGENLE İLETİŞİM Ergenle sağlıklı bir iletişim kurabilmek; ergenlik dönemin özelliklerini çok iyi bilmeyi ve iletişimin inceliklerine hakim olmayı gerektirmektedir. İnsan, doğumu ile ölümü arasında farklı

Detaylı