Kolon ve rektum kanserleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kolon ve rektum kanserleri"

Transkript

1 Kolon ve rektum kanserleri Editörler Prof. Dr. Adil BAYKAN Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Klinik Şefi Prof Dr. Abdullah ZORLUOĞLU Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ethem GEÇİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem TERZİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği İstanbul, 2010

2 KOLON VE REKTUM KANSERLERİ Yayın hakkı Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği ne aittir. Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın tamamı ya da bir kısmı, 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre; kitabı yayınlayanın ve yazarlarının önceden izni olmaksızın, elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz, depolanamaz. Bu kitabın editörleri ve yazarları, kitapta önerilen ilaçlar dahil olmak üzere tıbbi ve cerrahi uygulamaların doğru ve güncel standartlara uygun olması için her türlü çabayı göstermişlerdir. Buna rağmen okuyuculara bir ilaç ya da ürünü kullanmadan önce prospektuslarından doz, endikasyon ve kontrendikasyon bilgilerini kontrol etmelerini öneririz. ISBN: I. Baskı - Ocak 2010, İstanbul Tasarım, Ofset Hazırlık ve Baskı Seçil Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Ltd. Şti.

3 Derneğimizin Onursal Başkanı ve kurucu üyemiz Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu na ve diğer kurucu üyelerimiz; Prof. Dr. Adnan Salepçioğlu, Prof. Dr. H. Kaya Çilingiroğlu, Prof. Dr. Ercüment Gürel, Prof. Dr. M. Ayhan Kızıl, Prof. Dr. Ahmet Nejat Özbal, Prof. Dr. Halit Osmanoğlu, Prof. Dr. Emin Uğur Erkoçak, Prof. Dr. Emin Nur Danişmend, Prof. Dr. Ali Akyüz, Prof. Dr. Necmettin Sökücü, Prof. Dr. Ö. Tarık Akçal, Prof. Dr. Mehmet Füzün e ithaf ederiz.

4 Teşekkür Titiz çalışmaları ile kitabın ortaya çıkmasını sağlayan Hocalarımıza, bizlere destek olan Eşlerimize ve Derneğimiz sekreteri Sayın Gamze Oral a özverili katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca kitabın basımına önemli maddi katkıda bulunan Nevin Baykent Sağlık ve Eğitim Vakfı na da teşekkürü bir borç biliriz. Editörler

5 Önsöz Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği olarak Kolon, Rektum ve Anal Bölge Hastalıkları ile Hemoroid Hastalığı ve Tedavisi kitaplarından sonra sizlere Kolon ve Rektum Kanserleri kitabını sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kolorektal kanserler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülme sıklığı artan ölümcül hastalıkların başında gelmektedir. Son yıllarda hastalığın etiyopatogenezinin daha iyi anlaşılması, tanı araçlarındaki teknolojik sıçrama, cerrahi tedavinin optimizasyonu, adjuvan tedavide yenilikler ve multidisipliner yaklaşımın önemi gibi pek çok olumlu gelişme kaydedilmiştir. Bu kitapta kolorektal kanserlere yukarıda değinilen yenilikçi bakış açısını yansıtmayı amaçladık. Kolon ve Rektum Kanserleri kitabı, güncel bilgilerle donatılmış bir temel kaynak kitabı olarak düşünüldü. Hazırlık süreci bir yılı aşan bu kitap 48 bölümden oluştu. Her bir bölümü konusunda deneyimli bilim insanları yazdı. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Kitaptaki bölümlerde yazarlar kendi orijinal resimlerini kullandılar. Kitaptaki şekiller ise Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği ile çalışan iki profesyonel ressama çizdirildi. Kitabı incelediğinizde göreceğiniz üzere özellikle rektum kanserinde klinik yaklaşımda ciddi değişiklikler gündemdedir. Görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler, rektum kanserinin ameliyat öncesi daha doğru evrelenmesini sağlamakta ve tedavi yöntemleri buna göre planlanmaktadır. Kolonoskopik tetkikin yurt sathına yayılması ve genel cerrahlar tarafından başarıyla kullanılması kolorektal kanserlerin tanı ve tedavisine büyük katkı sağlamaktadır. Öte yandan ameliyat malzemelerindeki teknolojik ilerleme özellikle staplerlerin yaygın olarak kullanılmaya başlanılması ile geçmişte sıkça uygulanan abdominoperineal rezeksiyonlar yerini sfinkterlerin korunduğu ameliyatlara bırakmıştır. Tabii ki sfinkterlerin korunması bir hedef olmakla beraber esas olan onkolojik prensiplerin tam olarak uygulanmasıdır. Bunu sağlamak için de total mezorektal eksizyonun tekniğinin tüm cerrahlarca çok iyi bilinmesi ve uygulanması gerekir. Bu sayede rektum kanserinde lokal nüks oranı önemli ölçüde aşağılara çekilebilmektedir. Lokal nüksü daha da azaltmak için neoadjuvan tedavi güncel tedavide yerini almıştır. Kolon ve rektum cerrahisi giderek artan bir şekilde laparoskopik yöntemle yapılmaya başlanmıştır. Kanser cerrahisi açısından da bu konu kitabımızda enine boyuna tartışılmıştır. Kitabımızda tüm bu konular, değişik yazarlar tarafından farklı bölümlerde işlenmiştir. Bilindiği gibi tek bir konuya odaklanmış kaynak kitaplarda, yazarlar farklı başlıklarda birbirlerinin konularına girip çıkabilmektedirler. Bu kitapta da konuların akışı içerisinde yer yer tekrarlar olması, biz editörleri rahatsız etmedi. Tersine o bölümü okuyan okuyucunun farklı bölümlere geçiş yapmak zorunda kalarak dikkatinin dağılmaması için bunun bir avantaj olacağını düşündük. Kolon ve Rektum Kanserleri kitabını okuyucularımızın ilgi ve değerlendirmelerine en içten saygılarımızla sunarız. Editörler Prof. Dr. Adil BAYKAN Prof Dr. Abdullah ZORLUOĞLU Prof. Dr. Ethem GEÇİM Prof. Dr. Cem TERZİ

6 vi Kolon ve Rektum Kanserleri

7 Kolon ve Rektum Kanserleri vii İÇİNDEKİLER 1. Kolorektal Kanserler: Epidemiyoloji, Etiyolojide Rol Oynayan Etkenler, Tarama ve Kemoprevansiyon Dr. Süphan ERTÜRK 2. Kolorektal Kanser Tedavisinde Tarihsel Perspektif Dr. Ethem GEÇİM Kolorektal Kanser Karşımıza Nasıl Çıkar? Semptomları, Süresi ve Yerleşim Yeri Hakkında Bilgiler Dr. Sezai DEMİRBAŞ 4. Kolorektal Kanser Tanısında Radyolojik Bakış Açısı: Baryumlu İncelemeler Dr. Uğur KORMAN 5. Kolorektal Kanserlerde Görüntüleme Dr. Gündüz ÖĞÜT 6. Kolorektal Kanserlerde PET ve PET/BT Uygulamaları Dr. Kerim SÖNMEZOĞLU Kolorektal Kanser Patolojisi, Histopatolojik Rapor, Evreleme ve Prognostik Faktörler Dr. Işınsu KUZU, Dr. M. Ayhan KUZU 8. Kolorektal Kanserde Moleküler Genetik Dr. Selman SÖKMEN 9. Kalıtsal Kolorektal Kanserler Dr. Abdullah ZORLUOĞLU 10. HNPCC (Herediter Non Polipozis Kolorektal Kanser) Dr. Abdullah ZORLUOĞLU 11. Kolorektal Polipler (Polipozis Dışı) Dr. Sümer YAMANER 12. İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Kolorektal Kanser Dr. Serdar YÜCEYAR 13. Kolorektal Kanserlerde Hasta Bilgilendirilmesi ve Onam Dr. Ali Rıza TÜMER

8 viii Kolon ve Rektum Kanserleri 14. Ameliyat Öncesi Genel Değerlendirme, Barsak Hazırlığı, Antibiyotik Profilaksisi, Venöz Tromboemboli Profilaksisi Dr. Ali AKYÜZ, Dr. Emre BALIK 15. Kolon Kanseri Cerrahisi: Ameliyat Teknikleri Dr. Tarık AKÇAL, Dr. Süphan ERTÜRK 16. Hartmann Prosedürü Dr. B. Bülent MENTEŞ 17. Laparoskopik Kolon Cerrahisi Dr. Dursun BUĞRA 18. Kolon Kanserinde Özel Durumlar Dr. Necmettin SÖKÜCÜ, Dr. Emre BALIK 19. Apandiks Tümörleri Dr. Necmettin SÖKÜCÜ, Dr. Emre BALIK 20. Kolorektal Kansere Bağlı Peritoneal Karsinomatozis Dr. Mehmet FÜZÜN, Dr. Aras Emre CANDA 21. Ameliyat Sonrası Bakım ve Erken Dönem Komplikasyonları Dr. Mustafa ÖNCEL 22. Nüks Kolon Kanserinde Tedavi Dr. Tuncay YILMAZLAR, Dr. Ersin ÖZTÜRK 23. Kolon Kanserinde Adjuvan/Neoadjuvan ve Metastazda Medikal Tedavi Dr. Evin BÜYÜKÜNAL Rektum Kanseri Tedavisinin Amaçları, Ameliyat Öncesi Değerlendirme ve Evreleme Dr. Adil BAYKAN, Dr. Sadık YILDIRIM 25. Rektum Kanseri: Radikal Cerrahinin İlkeleri Dr. M. Ayhan KUZU, Dr. Ahmet Keşşaf AŞLAR 26. Aşağı Anterior Rezeksiyon Dr. Cem TERZİ, Dr. Aras Emre CANDA 27. Distal Rektum Kanserinde Sfinkter Koruyucu Cerrahi Dr. Cem TERZİ, Dr. Aras Emre CANDA

9 Kolon ve Rektum Kanserleri ix 28. Lokal İleri Rektum Kanserinde Tedavi Dr. Cem TERZİ 29. Abdominoperineal Rezeksiyon Dr. B. Bülent MENTEŞ, Dr. Sezai LEVENTOĞLU 30. Lokal Eksizyon ve Transanal Endoskopik Mikrocerrahi (TEM) Dr. B. Bülent MENTEŞ, Dr. Sezai LEVENTOĞLU 31. Neorezervuarlar Dr. Sadettin ÇETİNER 32. Rektum Kanseri Cerrahi Tedavisinin Fonksiyonel Sonuçları Dr. Sadettin ÇETİNER 33. Rektum Kanserinin Laparoskopik Tedavisi Dr. Oktar ASOĞLU 34. Nüks Rektum Kanserlerinde Tedavi Dr. Ethem GEÇİM 35. Rektum Kanseri Tedavisinde Adjuvan Radyoterapi ve Kemoradyoterapi Dr. Rachel COOPER, Dr. Pervin HÜRMÜZ, Dr. David Sebag-MONTEFIORE 36. Retrorektal Tümörler Dr. B. Bülent MENTEŞ, Dr. Sezai LEVENTOĞLU 37. Kolon ve Rektumun Adenokarsinom Dışı Tümörleri Dr. Yılmaz BÜYÜKUNCU 38. Perianal ve Anal Kanal Kanserleri Dr. Uğur SUNGURTEKİN 39. Kolorektal Cerrahide Komplikasyonlar ve Önlemleri Dr. Ömer ALABAZ, Dr. Cem PARSAK 40. İntestinal Stomalar Dr. Ömer ALABAZ, Dr. Tolga AKÇAM 41. Stomaterapi ve Stoma Bakım Hemşireliği Dr. Ayişe KARADAĞ 42. Kolorektal Kanserde İzlem Dr. Türker BULUT

10 x Kolon ve Rektum Kanserleri 43. Kolorektal Cerrahide Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Dr. Mehmet OĞUZ, Dr. Sezai LEVENTOĞLU 44. Kolorektal Kanserlerde Fast Track Cerrahi Dr. Levhi AKIN 45. Kolorektal Cerrahide Prognostik Faktör Olarak Cerrah Dr. Feza REMZİ, Dr. Ersin ÖZTÜRK 46. Kolorektal Kanserde Ağrı Sorunu Dr. Serdar ERDİNE, Dr. Selçuk DİNÇER 47. Kolorektal Kanserlerde Cinsellik ve Üreme Dr. Deniz ŞELİMEN 48. Kolorektal Kanserli Hastaya Psikiyatrik ve Psikososyal Destek Dr. Sedat ÖZKAN İNDEKS 801

11 Kolon ve Rektum Kanserleri xi yazarlar Prof. Dr. Abdullah Zorluoğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Bursa Prof. Dr. Adil Baykan Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Klinik Şefi, İstanbul Doç. Dr. Ahmet Keşşaf Aşlar Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara Prof. Dr. Ali Akyüz Öğretim Üyesi, İstanbul Doç. Dr. Ali Rıza Tümer Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ankara Yrd. Doç. Dr. Aras Emre Canda Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İzmir Prof. Dr. Ayhan Kuzu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ankara Doç. Dr. Ayişe Karadağ Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Üyesi, Ankara Prof. Dr. Bülent Menteş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ankara Doç. Dr. Cem Parsak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Adana Prof. Dr. Cem Terzi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, İzmir Prof. Dr. Deniz Şelimen Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Prof. Dr. Dursun Buğra Öğretim Üyesi, İstanbul Uzm. Dr. Emre Balık Uzmanı, İstanbul Yrd. Doç Dr. ERSİN ÖZTÜRK Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Öğretim Üyesi, Bursa Prof. Dr. Ethem Geçim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Ankara Prof. Dr. Evin Büyükünal İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İstanbul Dr. DAVID SEBAG-MONTEFIORE MBBS, FRCP, FRCR Consultant Oncologist The Leeds Teaching Hospital, İngiltere Prof. Dr. Feza Remzi Cleveland Klinik Kolorektal Cerrahi Departmanı Başkanı, A.B.D.

12 xii Kolon ve Rektum Kanserleri Prof. Dr. Gündüz Öğüt İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Işınsu Kuzu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ankara Prof. Dr. Levhi Akın GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Mehmet Füzün Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, İzmir Prof. Dr. Mehmet Oğuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Ankara Prof. Dr. Mustafa Öncel Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Klinik Şefi, İstanbul Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi, Gümüşhane Prof. Dr. Necmettin Sökücü Öğretim Üyesi, İstanbul Doç. Dr. Oktar Asoğlu Prof. Dr. Ömer Alabaz Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Adana Dr. Rachel Cooper Consultant Clinical Oncologist, St James Institute Oncology, The Leeds Teaching Hospitals, NHS, İngiltere Uzm. Dr. PERVİN HÜRMÜZ The Leeds Teaching Hospital, İngiltere Prof. Dr. Sadettin Çetiner GATA, Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Ankara Doç. Dr. Sadık Yıldırım International Hospital Genel Cerrahi Bölümü Direktörü, İstanbul Prof. Dr. Sedat Özkan Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İstanbul Uzm. Dr. SELÇUK DİNÇER İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Selman Sökmen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İzmir Prof. Dr. Serdar Erdine İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Serdar Yüceyar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Doç. Dr. Sezai Demirbaş GATA Öğretim Üyesi, Ankara

13 Kolon ve Rektum Kanserleri xiii Doç. Dr. Sezai Leventoğlu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Ankara Prof. Dr. Sümer Yamaner Prof. Dr. Süphan Ertürk İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Tarık Akçal İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, İstanbul Uzm. Dr. Tolga Akçam Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Adana Prof. Dr. Tuncay Yılmazlar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Bursa Prof. Dr. Türker Bulut Prof. Dr. Uğur Korman İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İstanbul Prof. Dr. Uğur Sungurtekin Pamukkale Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Denizli Prof. Dr. Yılmaz Büyükuncu

14 xiv Kolon ve Rektum Kanserleri

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 03 XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 5-9 Mayıs 03 Gloria Kongre Merkezi ANTALYA Program ve Bildiri Özetleri TTB-STE Kredi Puanı: 38 XIV. Ulusal

Detaylı

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 19-23.Mayıs.2015 TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ XV. TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ KONGRESİ ve VIII KOLOREKTAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ WWW.TKRCD.ORG.TR WWW.KOLONREKTUM2015.ORG.TR

Detaylı

Prof. Dr. Ethem GEÇİM TKRCD Başkanı

Prof. Dr. Ethem GEÇİM TKRCD Başkanı 2. DUYURU Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği, iki yılda bir düzenlenen ulusal kongrelerin yapılmadığı yıllarda ilkbahar ve sonbaharda, ülkemizin farklı coğrafi merkezlerinde, güncel öneme sahip ve bölgesel

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Editörler B. Bülent MENTEŞ Editör Volüm 18 Sayı 3 Eylül 2008 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Cem TERZİ Yardımcı

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organıdır. Official Journal of The Turkish Society of Colorectal Surgery

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organıdır. Official Journal of The Turkish Society of Colorectal Surgery Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organıdır Official Journal of The Turkish Society of Colorectal Surgery Editörler Kemal ALEMDAROĞLU Editör Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Detaylı

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 19-23.Mayıs.2015 XV. TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ KONGRESİ ve VIII KOLOREKTAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ WWW.TKRCD.ORG.TR WWW.KOLONREKTUM2015.ORG.TR 1 XV. Türk Kolon

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Editörler Kemal ALEMDAROĞLU Editör Ergun ERDOĞAN Yardımcı Editör M. Levhi AKIN

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Volüm 17 Sayı 4 Aralık 2007 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Editörler Kemal ALEMDAROĞLU Editör Ergun ERDOĞAN

Detaylı

ULUSAL B L MSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD

ULUSAL B L MSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD -1- Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery SAH B ve ED TÖR / OWNER and EDITOR-in-CHIEF ELCD ad na / On behalf of ELCD Cavit AVCI YARDIMCI ED TÖRLER / CO-EDITORS Metin

Detaylı

Türk Cerrahi Derneği ve Kongreleri

Türk Cerrahi Derneği ve Kongreleri Türk Cerrahi Derneği ve Kongreleri (1981-2009) Hazırlayanlar Dr. Semih Baskan Dr. Osman Akata Dr. İbrahim Ceylan Dr. Yılmaz Kadıoğlu Dr. Adnan Ataç TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ VE KONGRELERİ Türk Cerrahi Derneği

Detaylı

12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 22 26 Nisan 2015. 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 22 26 Nisan 2015. 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi . Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi E L C D. ULUSAL ENDOSKOPİK-LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ ENDOSCOPIC-LAPAROSCOPIC SURGERY 99 TURKISH ASSOCIATION FOR Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi

Detaylı

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 Cem Terzi, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir Uğur Okman Şehir ve

Detaylı

Yoğunluk Ayarlı. Radyoterapinin Uygulamalı Esasları

Yoğunluk Ayarlı. Radyoterapinin Uygulamalı Esasları Yoğunluk Ayarlı Radyoterapinin Uygulamalı Esasları Yoğunluk Ayarlı Radyoterapinin Uygulamalı Esasları EDİTÖR K. S. Clifford Chao, MD Chu H. Chang Distinguished Professor and Chairman Radiation Oncology

Detaylı

Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. BİLDİRİ ÖZET KİTABI Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. İçindekiler Önsöz... v Kongre düzenleme kurulu... v Kongre programı... vii Sözel bildiriler...

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, 2. DUYURU Değerli Meslektaşlarım, Türk Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 6. Cerrahi Araştırma Kongresi, 08-10 Aralık 2011 tarihinde Ankara Sheraton Hotel de gerçekleştirilecektir. Cerrahi alanındaki

Detaylı

1. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com

1. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com BİLİMSEL SEKRETERYA 0. ULUSAL HEPATOPANKREATOB L ER CERRAH KONGRES lgin Özden E-mail: iozden@hotmail.com. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com

Detaylı

TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ

TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ turkradyolojiseminerleri.org TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Konuk Editör: Uğur TOPAL Akciğer Kanseri: Tanı ve Tedavide Yenilikler Cilt 2 Sayı 3 Aralık 2014 TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ ii Baş Editör Ayşenur Oktay

Detaylı

Te Linde Jinekolojik Cerrahi Atlas

Te Linde Jinekolojik Cerrahi Atlas Te Linde Jinekolojik Cerrahi Atlas GEOFFREY W. CUNDIFF, MD, FACOG, FACS, FRCPSC Professor & Head, Department of Obstetrics and Gynecology University of British Columbia Facult of Medicine Cancouver, British

Detaylı

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 Editörler Prof. Dr. Seçil Özkan Uz. Dr. Bekir Keskinkılıç Doç. Dr. Murat Gültekin Doç. Dr. Ahmet Serdar Karaca Uz. Dr. Cansu

Detaylı

TÜRK HPB. PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TÜRK HPB. PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI TÜRK HPB PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI URULU... I BİLİMSEL URUL... II R... V - XIV SE... 1-3 SÖ L... 1-5 E... 17-18 S... 19-75... 77-85 S... 86-89 ..:: DÜZENLEYEN ::.. TÜRK HPB TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER

Detaylı

NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN.ve TİCARET LTD.STİ SOLUTION AND SERVICES

NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN.ve TİCARET LTD.STİ SOLUTION AND SERVICES NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN.ve TİCARET LTD.STİ HİZMETLERİMİZ Laparoskopi ve Robotik Cerrahi Eğitim Danışmanlık Medikal Hizmetler Rehberlik Hizmetleri Havalimanı Karşılama Konaklama HİZMETLERİMİZ

Detaylı

TKRCD Nevin Baykent Bursu Dönüş Raporu. Op. Dr. Ahmet Ziya BALTA GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi İstanbul

TKRCD Nevin Baykent Bursu Dönüş Raporu. Op. Dr. Ahmet Ziya BALTA GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi İstanbul TKRCD Nevin Baykent Bursu Dönüş Raporu Op. Dr. Ahmet Ziya BALTA GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi İstanbul Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Başkanlığı na Türk Kolon ve Rektum

Detaylı

TIBBİ ONKOLOJİ SAĞLIK HİZMETİ, İNSAN GÜCÜ, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA PLANLAMALARI

TIBBİ ONKOLOJİ SAĞLIK HİZMETİ, İNSAN GÜCÜ, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA PLANLAMALARI TIBBİ ONKOLOJİ SAĞLIK HİZMETİ, İNSAN GÜCÜ, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA PLANLAMALARI Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Raporu HAZİRAN 203 Giriş Ülkemizde ve dünyada kanser önemli bir sağlık problemidir ve ülkemizde %20.7

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU (2012-2014) Bu yayının her hakkı saklıdır. Tamamı ya da bir parçası, tanıtım için yapılacak alıntılar dışında, Türk Cerrahi Derneği nin yazılı izni olmaksızın hiçbir

Detaylı

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel final program ve bildiri özetleri www.torasikonkoloji2006.org w w w. a k a d. o r g. t r De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde

Detaylı

ÇOCUK CERRAHİSİ II. EĞİTİM KURULTAYI. GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ve TIP FAKÜLTESİ 2-4 MART 2007, ANKARA KURULTAY KİTABI.

ÇOCUK CERRAHİSİ II. EĞİTİM KURULTAYI. GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ve TIP FAKÜLTESİ 2-4 MART 2007, ANKARA KURULTAY KİTABI. ÇOCUK CERRAHİSİ II. EĞİTİM KURULTAYI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ve TIP FAKÜLTESİ 2-4 MART 2007, ANKARA KURULTAY KİTABI Derleyen Prof. Dr. Ali AVANOĞLU Doç. Dr. Serdar H. İSKİT ÇOCUK CERRAHİSİ YETERLİK

Detaylı

GÖĞÜS HASTALIKLARINDA EVDE SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU

GÖĞÜS HASTALIKLARINDA EVDE SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KRONİK HAVA YOLU HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI GÖĞÜS HASTALIKLARINDA EVDE SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU Haziran 2011 ANKARA T.C.

Detaylı

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011 Telif Hakkı Sahibi: T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.

Detaylı