Bibliography of Nurhan Avman Sait NADERİ Assoc.Prof.Dr. Dokuz Eylül University, Dept. of Neurosurgery

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bibliography of Nurhan Avman Sait NADERİ Assoc.Prof.Dr. Dokuz Eylül University, Dept. of Neurosurgery"

Transkript

1 Journal of Neurological Sciences [Turkish] 20:62-67, Special Articles In memory of the 15 th anniversary of Prof. Nurhan AVMAN M.D.'s death Bibliography of Nurhan Avman Sait NADERİ Assoc.Prof.Dr. Dokuz Eylül University, Dept. of Neurosurgery Prof. Dr. Avman ın yaşamına dair az sayıda makale yayınlanmıştır. Bu makalelerin bir bölümünde Dr. Avman ın bilimsel çalışmalarına da yer verilmiş olmasına rağmen, gözden kaçan bir çok eser olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle Dr. Avman ın farklı dönemlerdeki çalışmaları geniş bir tarama ile gözden geçirilerek aşağıda sunulmuştur. Burada sunulan makaleler farklı açılardan analiz edilmiştir. I. Yayınlandığı döneme ilişkin değerlendirme: Prof. Dr. Nurhan Avman ın yayınları yayınlandığı döneme göre üç grupta ele alınabilir: 1. Dr. Avman ın 1960 öncesi Amerika daki çalışmaları sonucu ortaya çıkan eserler: Bu çalışmalar sunulan listede tek yıldız ile (*) işaretlenmiştir. Bu eserler Journal of Neurosurgery, Surgery ve Turkish Journal of Pediatrics de yayınlanmışlardır. Bu grupta altı makale saptanmıştır. 2. Dr. Avman ın yıllarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniğinde görev aldığı dönemdeki çalışmalar sonucu ortaya çıkan eserler: Bu döneme ait çalışmalar aşağıdaki listede iki yıldız ile (**) işaretlenmiştir. Bu eserler 1964,1965, 1970 ve 1971 de yayınlanmıştır. Bu çalışmalar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, Nöropsikiyatri Arşivi, Pediyatri Kurumu Seminerleri, Tıp Dünyası, Turkish Journal of Pediatrics ve Milli Türk Tıp Kongresi Bilimsel Kitabı nda yayınlanmıştır. Bu grupta 13 adet makale saptanmıştır. 3. Dr. Avman ın 1965 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniğinde görev yaptığı dönemdeki çalışmaları sonucu ortaya çıkan eserler. Bu çalışmalara her hangi bir işaret konmamıştır. Bu çalışmalar bir çok yurtiçi ve yurtdışı dergide yayınlanmışlardır. II: Yayınlandığı dergilere ilişkin değerlendirme: Dr. Avman ın 22 yurtdışı ve 103 yurtiçi yayını saptanabilmiştir. Bu yayınlar bir çok dergi veya kongre bilimsel çalışma kitabında yer almıştır. Yurtiçi çalışmalar: Yurtiçi çalışmaları aşağıdaki dergi ve kitaplarda yayınlanmıştır: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi AÜTF Nöroloji dergisi Çocuk Hastalıkları Dergisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi Ege Nörolojik Bilimler Dergisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi J Ankara Medical School Kongre bilimsel çalışma kitapları Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi Nöropsikiyatri Arşivi Onkoloji Enstitüsü Kanser Konferansları Turkish J Neurosurgery Turkish J Pediatrics Türk Endokrinoloji Yıllığı Türk Nöroşirürji Dergisi Türk Oftalmoloji Gazetesi Türk Pediyatri Kurumu Semineri Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Dergisi Yurtdışı çalışmalar: Dr. Avman ın yurtdışı çalışmaları yayınları listesinde mavi renk ile gösterilmiştir. Bu yayınlar aşağıdaki dergilerde yayınlanmıştır: Acta Neurochirurgica (Wien) Applied Neurophysiology J Neurosurgery Neuroendocrin Letter Neurological Research Surgery Surgical Neurology III. Yayınların topikal dağılımına ilişkin değerlendirme: Dr. Avmanın

2 çalışmalarının bir çoğunu serebrovasküler cerrahi ve nöroonkoloji (özellikle hipofiz cerrahisi) oluşturmaktadır. Fakat bu yayınların yanı sıra nörotravmatoloji, spinal cerrahi, stereotaktik ve fonksiyonel nöroşirürji ve pediatrik nöroşirürji gibi nöroşirürjinin pek çok sahası ile ilgili de yayınları bulunmaktadır. Yayınların Listesi 1960 Poppen JL, Avman N: Aneurysms of the great vein of Galen. J Neurosurgery 17: , 1960* Avman N, Fisher RG: Exposure of middle cerebral aneurysm after the use of use. Surgery 48 (3): , 1960* Bering EA, Avman N: The use of hypertonic urea solutions in hypothermia. An experimental study. J Neurosurg 17: , 1960* 1961 Avman N, Bering EA: A plastic model for the study of pressure changes in the circle of willis and major cerebral arteries following arterial occlusion. Journal of Neurosurgery 18: , 1961* Avman N: The importance of arterial ligations for the treatment of intracranial aneurysms. The Turkish J Pediatrics 3 (2): , Sachs E, Avman N, Fisher G: Meningiomas of pineal region and posterior part of 3rd ventricle. J Neurosurg 19: , 1962* 1964 Avman N, Derinkök T: Bazal ganglia hastalıklarında nöroşirürjikal tedavi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları 7 (1): 30-44, 1964** Avman N, Derinkök T: Neurosugical treatment of basal ganglia disease. The Turkish J Peditrics 6 (2): 77-91, 1964** Avman N, Derinkök T: Ekstrapiramidal bozuklukların kemotalamektomi ile tedavisi. III. Pediyatri Kurumu Semineri. Çelikcilt Matbaası. İstanbul. S: , 1964** Avman N: Trafik kazalarında nöroşirürji problemleri. 18. Milli Türk Tıp Kongresi: Eylül Ankara, Kongre kitabı. Çelikcilt matbaası, 1964, İstanbul, S:2-8** Avman N: Trafik kazalarında nöroşirürji problemleri. Tıp Dünyası 37 (12): , 1964** 1965 Avman N, Karadayı A: Disk hernilerinin Cerrahi tedavisinin yetersiz kalmasının nedenleri üzerine. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 4 (4): , 1965** Avman N, Bertan V, Kalabay O: Fokal epilepsilerin cerrahi tedavisinde elektrokortikogram ın rolü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 8 (1): 26-34, 1965** Avman N, Karadayı A: Hemisferektomiler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 8 (4): , 1965** Avman N, Karadayı A: Özellik gösteren bir vaka münasebeti ile karotikokavernöz fistüllerin cerrahi tedavileri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 4 (3): , 1965** Avman N, Karadayı A: Nöroşirürji ve nörolojide ürenin yeri. Nöropsikiatri Arşivi 2 (4): 5-13, 1965** 1966 Karadayı A, Avman A: Disk hernilerinin cerrahi tedavisinde negatif miyelografinin değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 5 (1): 65-68, 1966** Avman N, Derinkök T: İntrakranial tümörler. Onkoloji Enstitüsü Kanser Konferansları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi yayınları. S: 89-99, Avman N, Saveren M: Hipofiz tümörleri ve tedavileri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 20: , 1967 Avman N, Karadayı A: Dandy-Walker sendromu: Türk Pediyatri Kurumu VI nci semineri. Ayrı baskı. 1967, İstanbul, S: Saveren M, Avman N: Beynin yer kaplayan lezyonlarından beyin scanning. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 22 (3): , 1969 Avman N: İntrakranial arterio-venöz malformasyonlar. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 22 (3): , 1969 Avman N, Arasıl E: Spasmodic torticollis due to colloid cyst of the third ventricle. Acta Neurochir (Wien) 21 (4): 265-8, Arasıl E, Avman N: Echoencephalography nin nöroşirürjideki teşhis değeri ve diğer muayene metodlarıyla mukayesesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 23 (1): , 1970 Avman N, Arasıl E, Saveren M, Kanpolat Y: Serebrospinal Sıvı Rinore. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 23 (1): , 1970 Avman N, Karadayı A: Çocuklarda kraniofaringiomaların tedavisinde radikal rezeksiyon. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 23 (2): , 1970** Arasıl E, Özdamar N, Avman N: Parkinson un cerrahi tedavisinde şimik ve termik metodlarla elde edilen sonuçların karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 23 (3): ,

3 Avman N, Karadayı A, Saveren M: Servikal kord travmalarında anterior dekompresyon ve füzyon (Cloward) ameliyatının yeri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 23 (6): , 1970 Karadayı A, Avman N, Özdamar N: Baziller impresyon (platybasia) teşhis ve tedavisi. Nöropsikiatri Arşivi 7 (1): 1-10, 1970 Saveren M, Avman N: Chronic epidural haematoma complicating ventricular decompression (Report of a case with survival). Nöropsikiatri Arşivi 7 (2): 57-62, 1970 Avman N, Özdamar N, Kanpolat Y: Ağrı cerrahisi. Onkoloji yayınlarından. Ankara Üniversitesi Basımevi. S: , Kanpolat Y, Buharalı Z, Cordan T, Avman N: Subdural hematomlar ve ülkemizdeki özellikleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 24 (3): , 1971 Buharalı Z, Aşkın karadayı, Cordan T, Avman N: Disk hernilerinin cerrahi tedavisi (cerrahi olarak tedavi edilen 295 vak anın değerlendirilmesi). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 24 (5): , 1971 Zileli T, Avman N: Beş sene önce ameliyat edilen iki sirengomiyelia vakasının takibi. Nöropsikiatri Arşivi 8 (Özel sayı): , 1971** Avman N, Saveren M, Arasıl E: Spinal kordun stereotaksik cerrahisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 24 (5): , 1971 Saveren M, Avman N: Brakial pleksus avulsiyonları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 24 (5): , Başol K, Kanpolat Y, Cordan T, Avman N: Diskografi ve diskografinin nöroşrürjideki yeri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 25 (3): , 1972 Tanyaş Y, Cordan T, Arasıl E, Avman N: Beyin abseleri: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 25 (5): , Avman N, Özdamar N: Postero-antero-lateral medulla spinalis dekompresyonu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 26 (1): 53-62, 1973 Kanpolat Y, Özdamar N, Güner Z, Avman N: Perkütan kordotomide empedans tekniği ile eksperimental incelemeler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 26 (2): , 1973 Avman N, Buharalı Z, Saveren M: Disk hernilerinin cerrahi tedavi endikasyonları. Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Dergisi 1 (1): 61-71, Avman N, Saveren M, Gökalp HZ, Özkal E: Hipofiz apopleksisi. Nöroloji 5: 37-44, 1974 Avman N, Tanyaş Y, Tümer B: Mikronöroşirürji tekniği ve kliniğimizdeki uygulama. 10. Milli Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları Kitabı, 2. Bölüm, Ankara, 1974, S: Taşçıoğlu AO, Avman N: Trigeminal nevraljinin perkütan selektif Gasser ganglionu radiofrekans koagülasyon lezyonu ile tedavisi. 10. Milli Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları Kitabı, 2. Bölüm, Ankara, 1974, S: Avman N, Tanyaş Y: İntrakranial anevrizmalar ve mikroteknik. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 28 (3-4): , 1975 Avman N, Özkal E, Erdoğan A: Vertebral arteriography and microsurgery in the management of dumbbell cervical neurinomas. Surg Neurol 4 (3): , Avman N, Tanyaş Y, Dinçer C: Spinal kord tümörleri ve mikroteknik. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 29 (1-2): 79-96, 1976 Avman N, Özkal E: Akustik nörinomlar ve mikroteknik. Otorinolaringoloji Bülteni. 2 (1):17-24, Avman N, Kanpolat Y, Arda N: Serebrovasküler Moyamoya Hastalığı. Nöroloji 8 (1): 47-55,1977 Arasıl E, Erdoğan A, Avman N: İntrakranial yerleşim gösteren kist hidatikler. Nöroloji 8: 9-17, 1977 Avman N, Özkal E: A. serebri media embolektomisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 30 (4): , 1977 Avman N, Erdoğan A: Selektif hipofizektomi ve mikroteknik. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 30 (1): , 1977 Avman N, Arasıl E: Serebral revaskülarizasyonda ekstra-intrakranial şant ameliyatı. Nöroloji 8 (1): 1-18, 1977 Avman N, Özkal E, Gökben B: Spinal arteriovenöz malformasyon ve anevrizma. 13. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, 1977, Ankara, S: Avman N, Özkal E, Gökben B: Serebral derin arteriovenöz malformasyonlar. 13. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, 1977, Ankara, S: Avman N, Tümer B: Mikroteknikle yapılan anevrizma cerrahisinde neticeler. 13. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, 1977, Ankara. S:

4 Avman N, Özkal E: Kraniofaringiomalar ve mikroteknik. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 31(1): , 1978 Avman N, Erdoğan G, Kanpolat Y: Pituitary pseudotumor. Surg Neurol 9 (2): , 1978 Avman N, Dinçer C: Meningiomas of the third ventricle. Acta Neurochir (Wien) 42 (3-4): , 1978 Avman N, Özkal E, Şenveli E: Spinal anjiomlar ve mikroteknik. Nöroloji 9 (1): 53-60, 1978 Avman N, Özkal E, Arda NA: Optik gliomlar. Türk Oftalmoloji Gazetesi 9 (2): , Avman N, Özkal E, Gökben B: Aneurysm and arteriovenous malformation of the spinal cord. Surg Neurol 11 (1):5-6, 1979 Avman N, Kanpolat Y: Third ventriculostomy by microtechnique. Acta Neurochir Suppl (Wien) 28 (2): , Özkal E, Avman N, Şenveli E: Bebeklik çağı subdural hematomları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 33: , 1980 Avman N, Dinçer C: Venous malformation of the aqueduct of Sylvius treated by interventriculostomy: 15 years follow-up. Acta Neurochir (Wien). 52 (3-4): , 1980 Gökalp HZ, Avman N, Özkal E, Gökben B: Brain tumour associated with intracranial arterial aneurysm. Acta Neurochir (Wien) 53 (3-4): , 1980 Gökalp H, Tümer B, Avman N, Arasıl E, Saveren M: Hipofiz cerrahisinin bugünkü durumu ve klinik vakaların analizi. Türk Endokrinoloji Yıllığı S: 1-5 Avman N, Kanpolat Y, Erdoğan A, Tümer B: Prolaktin adenomlarında pterional mikroteknik. Türk Endokrinoloji Yıllığı , S: Avman N, Taşdemiroğlu E: Beyin iskemik ataklarının cerrahi tedavisi. Şişli Tıp Günleri 2. kongresi kitabı. S: 32-38, 1981 Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan E, Selçuki M: Aquadukt stenozlarının çeşitli cerrahi yöntemlerle tedavilerinin karşılaştırılması. 17. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi kitabı. 8-10, 1981 Avman N, Gökalp HZ, Erdoğan A, Özkal E: Unilateral transnazal transsfenoidal hipofiz girişimi. 17. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı , 1981 Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan A, Tümer B, Selçuki M: Opere 250 hipofiz adenomunun cerrahi yönden değerlendirilmesi. 17. Ulusal psikiatri ve nörolojik bilimler kongresi kitabı , 1981 Arasıl E, Şenveli E, Dinçer C, Taşdemiroğlu E Avman N, Gökalp HZ, Kanpolat Y: İntrakranial menengiomlar. 17. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı , 1981 Kanpolat Y, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Egemen N: Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında stereotaktik cerrahinin sonuçları. 17. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı , 1981 Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Özkal E, Erdoğan E, Taşdemiroğlu E: İntrakranial anevrizmalar. 17. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı , 1981 Karacan İ, Kanpolat Y, Özkal E, Erdem A, Tümer B, Avman N: Uyku laboratuvarının impotans tanısındaki önemi. 17. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı , 1981 Gökalp HZ, Arasıl E, Arda N, Avman N, Erdoğan A: Pontoserebellar köşe patolojilerinin mikrocerrahisi. 17. Ulusal psikiatri ve nörolojik bilimler kongresi kitabı , Avman N, Özkal E, Erdoğan A: Microsurgical removal of anterolateral spinal lesions. J Microsurg. 3 (3): , Arasıl E, Avman N, Gökalp HZ, Kanpolat Arasıl E, Avman N, Gökalp HZ, Kanpolat Y, Özkal E, Selçuki M: Primer subaraknoid kanamada serebral vazospazmın postoperatif sonuçlara etkisi. 18.Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı. S: , 1983 Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Kanpolat Y, Özkal E, Taşçıoğlu AO: Hipofiz cerrahisinde komplikasyonlar: 18.Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı. S: , 1983 Kanpolat Y, Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Özkal E: Kordotomi: Perkütan ve açık yöntemin endikasyon ve sonuçları. 18.Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi kitabı. S: , 1983 Özkal E, Karacan İ, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Erden A: Uyku apnesi sendromu ve intrakranial basınç. 18. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları Kitabı, S: , 1983 Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Özkal E, Dinçer C: III. ventrikül tümörleri ve cerrahi yaklaşım 18.Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi kitabı. S: , 1983 Avman N, Taşçıoğlu AO: Beyin urlarının tedavisi. Temel tedavi kitabı. Fidan Yayınevi, Ankara, 1983, S:

5 Kanpolat Y, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Selçuki M: Controlled thermocoagulation of trigeminal ganglion in treatment of trigeminal neuralgia, hemifacial spasm and facial neuralgia. Acta Neurochirurgica, Suppl 33: , 1984 Avman N, Gökalp HZ, Kanpolat Y, Özkal E, Karacan I, Selçuki M: Symptomatology, evaluation and treatment of aquaductal stenosis. Neurological Research 6 (4): , 1984 Avman N, Dinçer C, Selçuki M: Pineal region meningioma of the velum interpositum. Report of an unusual case. J Ankara Medical School 6: , 1984 Avman N: Nöroşirürjideki son gelişmeler. Acil yardım ve kazalar simpozyumu (Ankara ) Bilimsel Çalışmalar Kitabı, 1984, Ankara, S: Avman N, Kanpolat Y, Deda H: Bazal ganglion arteriovenöz malformasyonları. Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi 1 (1): 60-63, 1985 Kanpolat Y, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Selçuki M, Mertol T: Effectiveness of radiofrequency Thermocoagulation in recurrent trigeminal neuralgia after previous retrogasserian rhizotomy. Appl. Neurophysiol. 48 (1-6): , 1985 Avman N, Taşçıoğlu AO, Birler K: Transcranial surgical treatment of large STH adenomas. Neuroendocrin lett 7 (2): 77-77, 1985 Kanpolat Y, Avman N, Gökalp HZ, Selçuki M: Cotrolled radiofrequency thermocoagulation of Gasser ganglion in the treatment of trigeminal neuralgia. Acta Neurochir (Wien) 78 (3-4): , Arasıl E, Avman N, Gökalp H, Dinçer C, Erongun U, Birler K: Klinik ve cerrahi yönleri ile serebellar astrositomlar. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi 3 (2): 65-68, 1986 Arasıl E, Avman N, Gökalp H,Kanpolat Y, Dinçer C, Birler K, Erdem A: İntrakranial abseler ve tedavileri. Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi 1 (2): , 1986 Arasıl E, Avman N, Gökalp H, Dinçer C, Kanpolat Y, Erongun U, Birler K: Nüks medulloblastomalar. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi 3 (1): 14-16, 1986 Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Erongun U, Birler K: İntrakranial tüberkülomlar. Nöroloji Nöroşirürji Psikiatri Dergisi 1 (2): , 1986 Arasıl E, Avman N, Gökalp H, Dinçer C, Erongun U, Birler K: Medulloblastomlarda optimal tedavi. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi 3(1): 10-13, 1986 Avman N, Taşçıoğlu AO: Kliniko patolojik konferans. 20 yaşındaki erkek hastada başağrısı, çift görme ve staz papiller. Nöroloji Nöroşirürji Psikiatri Dergisi 1 (2): , 1986 Avman N, Taşçıoğlu AO, Boyar B: Karotid endarterektomisi-i. Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi 1 (4): , 1986 Avman N, Taşçıoğlu AO, Boyar B: Karotid endarterektomisi-ii. Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi 2 (1): 41-45, 1986 Avman N, Taşçıoğlu A, Egemen N, Birler K: Serebral arteriovenöz malformasyonlarda laser kullanımı. Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi 2: , 1986 Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Kanpolat Y, Kökeş F: Surgical criteria in prolactinomas. Balkan contribution to endocrinology and metabolism. Vol 1, pp 59-65, 1986 Avman N, Gökalp HZ, Birler K: ACTH adenomas. Balkan contribution to endocrinology and metabolism. Vol 1, pp , Egemen N, Uluğ H, Avman N: Posterior fossa epidural hematomaları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 40 : Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Dinçer C, Kanpolat Y, Erongun U, Birler K: Beyin sapı gliomlarının klinik ve patolojik özellikleri. Nöroloji Nöroşirürji Psikiatri Dergisi 2 (3): , 1987 Nihat Egemen, Adil Çulcuoğlu, Ali Güçlü, Sait Naderi, Nurhan Avman: Hipofiz tümörlerinin tanı ve takibinde görsel uyarılmış potansiyelin yeri (klinik araştırma): Ankara Tıp Bülteni 9 (4): , Egemen N, Avman N, Gökalp H, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan A, Naderi S: Spinal araknoiditler. Nöroloji 16 (1): 89-97, 1988 Avman N, Egemen N, Naderi S: Transsfenoidal hipofiz cerrahisinde Nd:YAG Laser kullanımı: Nörolojik Bilimler Dergisi 5 (1):18-20, 1988 Erdem A, Avman N, Arasıl E, Karan O, Naderi S: Temporal epilepsisi olan bir vakada elektrokortikografi (ECoG) uygulaması. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (5): , 1988 Erdem A, Avman N, Karan O, Arasıl E, Naderi S: Medikal tedaviye dirençli epilepsilerde cerrahi tedavi: Nöroloji 16 (1): 79-84, 1988 Egemen N, Avman N, Deda H: Sfenoid kanat osteomu. Nörolojik Bilimler Dergisi 5 (2): , 1988 Dinçer C, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Naderi S: Çocukluk çağı spinal 66

6 tümörleri: Çocuk Hastalıklar Dergisi 3: , 1988 Egemen N, Birler K, Avman N, Türker RK: Experimental cerebral vasospasm: resolution by iloprost. Acta Neurochir (Wien) 95 (3-4): , Dinçer C, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan A, Taşçıoğlu A, Naderi S: Pediatric spinal tumors: Turkish Neurosurgery, Suppl. 1: 17-19, 1989 Egemen N, Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Kanpolat Y, Deda H, Naderi S, Ercengiz K: Congenital spinal cord tumors: Turkish Neurosurgery, Suppl. 1: 20-22, 1989 Egemen N, Ertürk AR, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan A, Naderi S: Spinal neurofibromas: Turkish Neurosurgery, Suppl. 1: 23-24, 1989 Egemen N, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat, Ahmet Erdoğan, Sait Naderi: Management of cervical radiculopathy: Turkish Neurosurgery, Suppl. 1: 42-43, 1989 Egemen N, Naderi S, Avman N: Nd:YAG laser in transphenoidal operations for pituitary tumors: Turkish Neurosurgery Suppl. 1: , 1989 Egemen N, Birler K, Avman N, Turker RK: The Effect of Iloprost on Experimental Cerebral Arterial Spasm in Rabbit. Turkish Neurosurgery Suppl 1: Egemen N, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan A, Taşçıoğlu A, Dinçer C, Naderi S: Spinal araknoidit ve tedavisi. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 1: 54-57, 1989 Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Erdoğan A, Naderi S, Balım T: Servikal travmalarda tutum: Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 1: 77-78, 1989 Avman N, Taşçıoğlu A, Egemen N, Naderi S: Vertebral postero-antero-lateral dekompresyon: Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 1: 95-96, 1989 Egemen N, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan A, Taşçıoğlu A, Dinçer C, Naderi S, Doğan A: Osteojenik kord basıları: Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 1: , 1989 Avman N, Egemen N, Naderi S, Birler K: Pineal loj tümörlerinde infratentoriyel supraserebellar girişim metodu: Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 1: , 1989 Erdem A, Avman N, Karan O, Arasıl E: Epilepside cerrahi tedavi: Türk Nöroşirürji Dergisi (1): 14-19, 1989 Prof. Dr. NURHAN AVMAN'ın Bibliografyası RELATED ARTICLES / Nurhan AVMAN ile ilgili diğer makaleler A wise man: Nurhan Avman by Y.Kanpolat Aquaintance with Nurhan Avman by N.Özdamar Acknowledgment Teşekkür: Bu çalışmanın tamamlanmasındaki katkılarından dolayı sayın Prof. Dr. Mete Saveren, sayın Prof. Dr. Yücel Kanpolat, sayın Prof. Dr. Ali Taşçıoğlu, sayın Prof. Dr. Nihat Egemen, sayın Y. Doç. Dr. Cem Açıkbaş, sayın Op.Dr. Ayhan Attar ve sayın Dr. Tarkan Abak a teşekkür ederim. Correspondence Doç.Dr.Sait NADERİ The Online Journal of Neurological Sciences (Turkish) Received by: The Online Journal of Neurological Sciences (Turkish) This e-journal is run by Ege University Faculty of Medicine, Dept. of Neurological Surgery, Bornova, Izmir-35100TR as part of the Ege Neurological Surgery World Wide Web service. Comments and feedback: URL: Journal of Neurological Sciences (Turkish) ISSN

ÖZGEÇMĐŞ. Üniversite Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara (1959-1965)

ÖZGEÇMĐŞ. Üniversite Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara (1959-1965) ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı Prof. Dr. Yücel Kanpolat Adresi 1) Đnkılap Sok. 24/2 Kızılay-06640 Ankara Tel: +90-312-417 4078 Fax: +90-312-419 3684 E-mail: kanpolat@ada.net.tr Web: www.ykanpolat.com 2) Başkan Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES E-posta E-site EĞİTİMİ

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES E-posta E-site EĞİTİMİ 1 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES HASTANE MUAYENEHANE EV E-posta E-site Rahmi Kemal Koç 04.12.1957 Mersin T.C. Evli, üç çocuklu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş F O R M A T I

Ö Z G E Ç M İ Ş F O R M A T I Ö Z G E Ç M İ Ş F O R M A T I A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı : Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Doğum Yeri : EDİRNE Doğum Tarihi : 22.04.1954 Yabancı Dili : İngilizce Uzmanlık Alanı : Nöroşirurji B. ADRESLERİ

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ABD SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANATOMİ ABD CERRAHİSİ ABD TIP FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ABD SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANATOMİ ABD CERRAHİSİ ABD TIP FAKÜLTESİ 1/67 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (ŞUBAT 2013) İsim Prof. Dr. Türker Kılıç Mesleki Pozisyon Nöroşirurji Uzmanı, Profesör Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul Medical

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversitesi Yıl 1968-1974 Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversitesi Yıl 1968-1974 Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Adı Soyadı : Müfit KALELİOĞLU Nöroşirürji Uzmanı ÖZGEÇMİŞ Ev Adresi: Bayar Caddesi, Şakacı Sokak, Kozyatağı Baytur Konutları, E Blok D.52, Kozyatağı Kadıköy İSTANBUL Telefon: (0 216) 416 13 13 Cep Telefonu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İsim. : Deniz Konya

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İsim. : Deniz Konya ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ İsim : Deniz Konya Mesleki Pozisyon : Doçent Doktor Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi İstanbul / Türkiye Adres 1 : Bahçeşehir Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Pınar Akdemir Özışık Doğum Tarihi: 15 Mayıs 1970, Denizli Eşi: Prof. Dr. Kanat Özışık (Kalp ve Damar Cerrahisi) Çocuk: 2 Öğrenim Durumu: Yüksek Okul Derece

Detaylı

Prof. Dr. M. Necmettin PAMİR

Prof. Dr. M. Necmettin PAMİR Prof. Dr. M. Necmettin PAMİR Doğum Tarihi : 26 Aralık 1953 Doğum Yeri İş Adresi : Lefkoşe - Kıbrıs : ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK OKULU Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü İnönü Cad. No: 20 Kozyatağı - İstanbul

Detaylı

: Koc University School of Medicine Department of Neurosurgery. Sarıyer, Istanbul 34450 Turkey

: Koc University School of Medicine Department of Neurosurgery. Sarıyer, Istanbul 34450 Turkey CURRICULUM VITAE Personal Name : Ali Fahir ÖZER Date of birth : November 3rd, 1953 Place of birth : Gumushane, Turkey Marrital status : Married, one son Foreign language : English Address : Koc University

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İsim. Akın Akakın. Mesleki Pozisyon Yardımcı Doçent, Nöroşirurji Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İsim. Akın Akakın. Mesleki Pozisyon Yardımcı Doçent, Nöroşirurji Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye 1/43 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ İsim Akın Akakın Mesleki Pozisyon Yardımcı Doçent, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye Adres 1 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ Adı Soyadı: Özkan Ateş Doğum Tarihi ve Yeri: 0 Şubat 970/ Gümüşhane Mesleki İlgi Alanları. Omurga cerrahisi a. Minimal invazif spinal cerrahi b. Deformite cerrahisi

Detaylı

Prof. Dr. Başar Atalay

Prof. Dr. Başar Atalay Prof. Dr. Başar Atalay Lisans: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) Tıpta Uzmanlık Alanı: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi-Nöroşirurji Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Serdar KAHRAMAN Doğum Tarihi: 07 Ağustos 1966 Unvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA Ankara 1989 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Professor of Neurosurgey. 10.02.1970, Gümüşhane, Turkey. Educational and Occupational Background:

CURRICULUM VITAE. Professor of Neurosurgey. 10.02.1970, Gümüşhane, Turkey. Educational and Occupational Background: CURRICULUM VITAE Title: Name: Surname: Birth: Nationality: Professor of Neurosurgey Özkan Ateş 10.02.1970, Gümüşhane, Turkey Turkey Educational and Occupational Background: 2014- Professor of Istanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akademik Görev Yeri: Acıbadem Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Akademik Görev Yeri: Acıbadem Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Prof. Dr. Serdar Özgen Doğumu, yeri : 02.02.1965, Ġstanbul Akademik Görev Yeri: Acıbadem Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Çalışma Adresi: Acıbadem Maslak Hastanesi

Detaylı

7.1.1.Keskil,S., H.Sabuncuoglu, Endoscopy in the 15th century, Minimally Invasive Neurosurgery, 45, 454-456, 2002.

7.1.1.Keskil,S., H.Sabuncuoglu, Endoscopy in the 15th century, Minimally Invasive Neurosurgery, 45, 454-456, 2002. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hakan Sabuncuoğlu 2. Doğum Tarihi: 15.07.1965 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Y. Lisans Tıp Ankara 1991 Doktora/Tıpta Uzmanlık

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Ocak 2008 PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER Programının adı.. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Mustafa Aziz Hatiboğlu Email: azizhatiboglu@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: Web: www.azizhatiboglu.net 3. Adres: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Detaylı

ULUSLARARASI YAYINLAR

ULUSLARARASI YAYINLAR Doç.Dr. Orhan ŞEN 18 Haziran 1969'da Adana'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. 1992 yılında Ç.Ü. Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Farklı yerlerde tıp doktoru olarak görev yapan Orhan

Detaylı

Yardımcı Doçent Patoloji Anabilim Dalı Marmara Üniv. 1989-1991. Doçent Patoloji Laboratuarı Marmara Üniv. 1991-1994

Yardımcı Doçent Patoloji Anabilim Dalı Marmara Üniv. 1989-1991. Doçent Patoloji Laboratuarı Marmara Üniv. 1991-1994 1. Adı Soyadı: Murat Aydın SAV 2. Doğum Tarihi: 21 Mart 1957 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1974 1980 Y. Lisans Tıp Fakültesi Ege

Detaylı

GLİOBLASTOMA MULTİFORME VE BENİGN MENİNGİOM OLGULARINDA TÜMÖR DOKUSUNDA ÖLÇÜLEN KURŞUN VE NİKEL DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI.

GLİOBLASTOMA MULTİFORME VE BENİGN MENİNGİOM OLGULARINDA TÜMÖR DOKUSUNDA ÖLÇÜLEN KURŞUN VE NİKEL DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Nöroşirürji Kliniği Başhekim: Doç.Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Prof.Dr.Hidayet Akdemir GLİOBLASTOMA MULTİFORME

Detaylı

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. H.Canan HASANOĞLU

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. H.Canan HASANOĞLU BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN EDİTÖR/ EDITOR Dr. H.Canan HASANOĞLU YAYIN KURULU / PUBLICATION COMMITTEE Dr. Raci AYDIN, Dr. Ahmet KUTLUHAN, Dr. Özcan EREL, Dr. İmdat DİLEK, Dr.M. Derya BALBAY,

Detaylı

BİR PEDİATRİK SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM OLGUSU

BİR PEDİATRİK SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM OLGUSU ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 54. Sayı 3. 2001 111-356 BİR PEDİATRİK SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM OLGUSU Ayşe Karataş*, Efkan Çolpan*, Kağan Tun*, Şükrü Çağlar** ÖZET Spontan spinal

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ OCAK 2008 / Sayı 38 TARTIŞMA PANELİ

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ OCAK 2008 / Sayı 38 TARTIŞMA PANELİ www.spineturk.org TARTIŞMA PANELİ BİLİMSEL MAKALE Lomber Disk Hernilerinde Cinsel Sorunlar Ne Kadar Sorgulanıyor? TOPLANTILARDAN İZLENİMLER Sonbahar Sempozyumu 2007 MAKALE ÇEVİRİLERİ Pediatric Subaxial

Detaylı

başkanın mesajı1 başkanınmesajı Değerli meslektaşlarım

başkanın mesajı1 başkanınmesajı Değerli meslektaşlarım başkanınmesajı başkanın mesajı1 Değerli meslektaşlarım Kuruluşumuzun 10. yılına girmiş olduğumuz bu günlerde geriye bakıldığında birçok zorluğa karşın spinal cerrahi anlamında çok önemli yollar katettiğimizi

Detaylı

Sayı 15 - Nisan 2007 KONGRE. Türk Nöroflirürji Derne i 21. Bilimsel Kongresi

Sayı 15 - Nisan 2007 KONGRE. Türk Nöroflirürji Derne i 21. Bilimsel Kongresi TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Dr. Mehmet Zileli 2. Başkan Dr. Etem Beşkonaklı Sekreter Dr. Ağahan Ünlü Muhasip Dr. İlhan Elmacı Veznedar Dr. Tuncer Süzer YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ Dr.

Detaylı

Liv Hospital Ulus TIBBİ FAALİYET RAPORU 2014

Liv Hospital Ulus TIBBİ FAALİYET RAPORU 2014 Liv Hospital Ulus TIBBİ FAALİYET RAPORU 2014 TIBBİ FAALİYET RAPORU 2014 GİRİŞ 7 Ocak 2013 tarihinde yaşamına başlayan Liv Hospital, 2014 yılı tıbbi faaliyet verilerini, rakamsal ve niteliksel olarak paylaşmaktadır.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp İngilizce İstanbul Üniversitesi 1996 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp İngilizce İstanbul Üniversitesi 1996 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu (Büyükgökmen) Gerçek Doğum Tarihi: 27 Ekim 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp İngilizce İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ. DR. A. CELAL İPLİKÇİOĞLU RAT FEMORAL ARTERLERİNDE FARKLI HEMOGLOBİN KONSANTRASYONLARINDA

Detaylı

Doç.Dr. Arif ÇELEBİ. Yurt dışı Mesleki eğitim: İzleme ve klinik katılım şeklinde Nükleer Tıp Eğitimi: Vakıf Gureba Hastanesinin görevlendirmesi ile

Doç.Dr. Arif ÇELEBİ. Yurt dışı Mesleki eğitim: İzleme ve klinik katılım şeklinde Nükleer Tıp Eğitimi: Vakıf Gureba Hastanesinin görevlendirmesi ile Doç.Dr. Arif ÇELEBİ Yurt dışı Mesleki eğitim: İzleme ve klinik katılım şeklinde Nükleer Tıp Eğitimi: Vakıf Gureba Hastanesinin görevlendirmesi ile Doğum Yeri : Nevşehir / Avanos Doğum Tarihi : 03.12.1945

Detaylı