Bibliography of Nurhan Avman Sait NADERİ Assoc.Prof.Dr. Dokuz Eylül University, Dept. of Neurosurgery

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bibliography of Nurhan Avman Sait NADERİ Assoc.Prof.Dr. Dokuz Eylül University, Dept. of Neurosurgery"

Transkript

1 Journal of Neurological Sciences [Turkish] 20:62-67, Special Articles In memory of the 15 th anniversary of Prof. Nurhan AVMAN M.D.'s death Bibliography of Nurhan Avman Sait NADERİ Assoc.Prof.Dr. Dokuz Eylül University, Dept. of Neurosurgery Prof. Dr. Avman ın yaşamına dair az sayıda makale yayınlanmıştır. Bu makalelerin bir bölümünde Dr. Avman ın bilimsel çalışmalarına da yer verilmiş olmasına rağmen, gözden kaçan bir çok eser olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle Dr. Avman ın farklı dönemlerdeki çalışmaları geniş bir tarama ile gözden geçirilerek aşağıda sunulmuştur. Burada sunulan makaleler farklı açılardan analiz edilmiştir. I. Yayınlandığı döneme ilişkin değerlendirme: Prof. Dr. Nurhan Avman ın yayınları yayınlandığı döneme göre üç grupta ele alınabilir: 1. Dr. Avman ın 1960 öncesi Amerika daki çalışmaları sonucu ortaya çıkan eserler: Bu çalışmalar sunulan listede tek yıldız ile (*) işaretlenmiştir. Bu eserler Journal of Neurosurgery, Surgery ve Turkish Journal of Pediatrics de yayınlanmışlardır. Bu grupta altı makale saptanmıştır. 2. Dr. Avman ın yıllarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniğinde görev aldığı dönemdeki çalışmalar sonucu ortaya çıkan eserler: Bu döneme ait çalışmalar aşağıdaki listede iki yıldız ile (**) işaretlenmiştir. Bu eserler 1964,1965, 1970 ve 1971 de yayınlanmıştır. Bu çalışmalar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, Nöropsikiyatri Arşivi, Pediyatri Kurumu Seminerleri, Tıp Dünyası, Turkish Journal of Pediatrics ve Milli Türk Tıp Kongresi Bilimsel Kitabı nda yayınlanmıştır. Bu grupta 13 adet makale saptanmıştır. 3. Dr. Avman ın 1965 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniğinde görev yaptığı dönemdeki çalışmaları sonucu ortaya çıkan eserler. Bu çalışmalara her hangi bir işaret konmamıştır. Bu çalışmalar bir çok yurtiçi ve yurtdışı dergide yayınlanmışlardır. II: Yayınlandığı dergilere ilişkin değerlendirme: Dr. Avman ın 22 yurtdışı ve 103 yurtiçi yayını saptanabilmiştir. Bu yayınlar bir çok dergi veya kongre bilimsel çalışma kitabında yer almıştır. Yurtiçi çalışmalar: Yurtiçi çalışmaları aşağıdaki dergi ve kitaplarda yayınlanmıştır: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi AÜTF Nöroloji dergisi Çocuk Hastalıkları Dergisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi Ege Nörolojik Bilimler Dergisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi J Ankara Medical School Kongre bilimsel çalışma kitapları Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi Nöropsikiyatri Arşivi Onkoloji Enstitüsü Kanser Konferansları Turkish J Neurosurgery Turkish J Pediatrics Türk Endokrinoloji Yıllığı Türk Nöroşirürji Dergisi Türk Oftalmoloji Gazetesi Türk Pediyatri Kurumu Semineri Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Dergisi Yurtdışı çalışmalar: Dr. Avman ın yurtdışı çalışmaları yayınları listesinde mavi renk ile gösterilmiştir. Bu yayınlar aşağıdaki dergilerde yayınlanmıştır: Acta Neurochirurgica (Wien) Applied Neurophysiology J Neurosurgery Neuroendocrin Letter Neurological Research Surgery Surgical Neurology III. Yayınların topikal dağılımına ilişkin değerlendirme: Dr. Avmanın

2 çalışmalarının bir çoğunu serebrovasküler cerrahi ve nöroonkoloji (özellikle hipofiz cerrahisi) oluşturmaktadır. Fakat bu yayınların yanı sıra nörotravmatoloji, spinal cerrahi, stereotaktik ve fonksiyonel nöroşirürji ve pediatrik nöroşirürji gibi nöroşirürjinin pek çok sahası ile ilgili de yayınları bulunmaktadır. Yayınların Listesi 1960 Poppen JL, Avman N: Aneurysms of the great vein of Galen. J Neurosurgery 17: , 1960* Avman N, Fisher RG: Exposure of middle cerebral aneurysm after the use of use. Surgery 48 (3): , 1960* Bering EA, Avman N: The use of hypertonic urea solutions in hypothermia. An experimental study. J Neurosurg 17: , 1960* 1961 Avman N, Bering EA: A plastic model for the study of pressure changes in the circle of willis and major cerebral arteries following arterial occlusion. Journal of Neurosurgery 18: , 1961* Avman N: The importance of arterial ligations for the treatment of intracranial aneurysms. The Turkish J Pediatrics 3 (2): , Sachs E, Avman N, Fisher G: Meningiomas of pineal region and posterior part of 3rd ventricle. J Neurosurg 19: , 1962* 1964 Avman N, Derinkök T: Bazal ganglia hastalıklarında nöroşirürjikal tedavi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları 7 (1): 30-44, 1964** Avman N, Derinkök T: Neurosugical treatment of basal ganglia disease. The Turkish J Peditrics 6 (2): 77-91, 1964** Avman N, Derinkök T: Ekstrapiramidal bozuklukların kemotalamektomi ile tedavisi. III. Pediyatri Kurumu Semineri. Çelikcilt Matbaası. İstanbul. S: , 1964** Avman N: Trafik kazalarında nöroşirürji problemleri. 18. Milli Türk Tıp Kongresi: Eylül Ankara, Kongre kitabı. Çelikcilt matbaası, 1964, İstanbul, S:2-8** Avman N: Trafik kazalarında nöroşirürji problemleri. Tıp Dünyası 37 (12): , 1964** 1965 Avman N, Karadayı A: Disk hernilerinin Cerrahi tedavisinin yetersiz kalmasının nedenleri üzerine. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 4 (4): , 1965** Avman N, Bertan V, Kalabay O: Fokal epilepsilerin cerrahi tedavisinde elektrokortikogram ın rolü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 8 (1): 26-34, 1965** Avman N, Karadayı A: Hemisferektomiler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 8 (4): , 1965** Avman N, Karadayı A: Özellik gösteren bir vaka münasebeti ile karotikokavernöz fistüllerin cerrahi tedavileri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 4 (3): , 1965** Avman N, Karadayı A: Nöroşirürji ve nörolojide ürenin yeri. Nöropsikiatri Arşivi 2 (4): 5-13, 1965** 1966 Karadayı A, Avman A: Disk hernilerinin cerrahi tedavisinde negatif miyelografinin değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 5 (1): 65-68, 1966** Avman N, Derinkök T: İntrakranial tümörler. Onkoloji Enstitüsü Kanser Konferansları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi yayınları. S: 89-99, Avman N, Saveren M: Hipofiz tümörleri ve tedavileri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 20: , 1967 Avman N, Karadayı A: Dandy-Walker sendromu: Türk Pediyatri Kurumu VI nci semineri. Ayrı baskı. 1967, İstanbul, S: Saveren M, Avman N: Beynin yer kaplayan lezyonlarından beyin scanning. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 22 (3): , 1969 Avman N: İntrakranial arterio-venöz malformasyonlar. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 22 (3): , 1969 Avman N, Arasıl E: Spasmodic torticollis due to colloid cyst of the third ventricle. Acta Neurochir (Wien) 21 (4): 265-8, Arasıl E, Avman N: Echoencephalography nin nöroşirürjideki teşhis değeri ve diğer muayene metodlarıyla mukayesesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 23 (1): , 1970 Avman N, Arasıl E, Saveren M, Kanpolat Y: Serebrospinal Sıvı Rinore. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 23 (1): , 1970 Avman N, Karadayı A: Çocuklarda kraniofaringiomaların tedavisinde radikal rezeksiyon. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 23 (2): , 1970** Arasıl E, Özdamar N, Avman N: Parkinson un cerrahi tedavisinde şimik ve termik metodlarla elde edilen sonuçların karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 23 (3): ,

3 Avman N, Karadayı A, Saveren M: Servikal kord travmalarında anterior dekompresyon ve füzyon (Cloward) ameliyatının yeri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 23 (6): , 1970 Karadayı A, Avman N, Özdamar N: Baziller impresyon (platybasia) teşhis ve tedavisi. Nöropsikiatri Arşivi 7 (1): 1-10, 1970 Saveren M, Avman N: Chronic epidural haematoma complicating ventricular decompression (Report of a case with survival). Nöropsikiatri Arşivi 7 (2): 57-62, 1970 Avman N, Özdamar N, Kanpolat Y: Ağrı cerrahisi. Onkoloji yayınlarından. Ankara Üniversitesi Basımevi. S: , Kanpolat Y, Buharalı Z, Cordan T, Avman N: Subdural hematomlar ve ülkemizdeki özellikleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 24 (3): , 1971 Buharalı Z, Aşkın karadayı, Cordan T, Avman N: Disk hernilerinin cerrahi tedavisi (cerrahi olarak tedavi edilen 295 vak anın değerlendirilmesi). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 24 (5): , 1971 Zileli T, Avman N: Beş sene önce ameliyat edilen iki sirengomiyelia vakasının takibi. Nöropsikiatri Arşivi 8 (Özel sayı): , 1971** Avman N, Saveren M, Arasıl E: Spinal kordun stereotaksik cerrahisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 24 (5): , 1971 Saveren M, Avman N: Brakial pleksus avulsiyonları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 24 (5): , Başol K, Kanpolat Y, Cordan T, Avman N: Diskografi ve diskografinin nöroşrürjideki yeri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 25 (3): , 1972 Tanyaş Y, Cordan T, Arasıl E, Avman N: Beyin abseleri: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 25 (5): , Avman N, Özdamar N: Postero-antero-lateral medulla spinalis dekompresyonu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 26 (1): 53-62, 1973 Kanpolat Y, Özdamar N, Güner Z, Avman N: Perkütan kordotomide empedans tekniği ile eksperimental incelemeler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 26 (2): , 1973 Avman N, Buharalı Z, Saveren M: Disk hernilerinin cerrahi tedavi endikasyonları. Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Dergisi 1 (1): 61-71, Avman N, Saveren M, Gökalp HZ, Özkal E: Hipofiz apopleksisi. Nöroloji 5: 37-44, 1974 Avman N, Tanyaş Y, Tümer B: Mikronöroşirürji tekniği ve kliniğimizdeki uygulama. 10. Milli Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları Kitabı, 2. Bölüm, Ankara, 1974, S: Taşçıoğlu AO, Avman N: Trigeminal nevraljinin perkütan selektif Gasser ganglionu radiofrekans koagülasyon lezyonu ile tedavisi. 10. Milli Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları Kitabı, 2. Bölüm, Ankara, 1974, S: Avman N, Tanyaş Y: İntrakranial anevrizmalar ve mikroteknik. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 28 (3-4): , 1975 Avman N, Özkal E, Erdoğan A: Vertebral arteriography and microsurgery in the management of dumbbell cervical neurinomas. Surg Neurol 4 (3): , Avman N, Tanyaş Y, Dinçer C: Spinal kord tümörleri ve mikroteknik. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 29 (1-2): 79-96, 1976 Avman N, Özkal E: Akustik nörinomlar ve mikroteknik. Otorinolaringoloji Bülteni. 2 (1):17-24, Avman N, Kanpolat Y, Arda N: Serebrovasküler Moyamoya Hastalığı. Nöroloji 8 (1): 47-55,1977 Arasıl E, Erdoğan A, Avman N: İntrakranial yerleşim gösteren kist hidatikler. Nöroloji 8: 9-17, 1977 Avman N, Özkal E: A. serebri media embolektomisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 30 (4): , 1977 Avman N, Erdoğan A: Selektif hipofizektomi ve mikroteknik. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 30 (1): , 1977 Avman N, Arasıl E: Serebral revaskülarizasyonda ekstra-intrakranial şant ameliyatı. Nöroloji 8 (1): 1-18, 1977 Avman N, Özkal E, Gökben B: Spinal arteriovenöz malformasyon ve anevrizma. 13. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, 1977, Ankara, S: Avman N, Özkal E, Gökben B: Serebral derin arteriovenöz malformasyonlar. 13. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, 1977, Ankara, S: Avman N, Tümer B: Mikroteknikle yapılan anevrizma cerrahisinde neticeler. 13. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, 1977, Ankara. S:

4 Avman N, Özkal E: Kraniofaringiomalar ve mikroteknik. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 31(1): , 1978 Avman N, Erdoğan G, Kanpolat Y: Pituitary pseudotumor. Surg Neurol 9 (2): , 1978 Avman N, Dinçer C: Meningiomas of the third ventricle. Acta Neurochir (Wien) 42 (3-4): , 1978 Avman N, Özkal E, Şenveli E: Spinal anjiomlar ve mikroteknik. Nöroloji 9 (1): 53-60, 1978 Avman N, Özkal E, Arda NA: Optik gliomlar. Türk Oftalmoloji Gazetesi 9 (2): , Avman N, Özkal E, Gökben B: Aneurysm and arteriovenous malformation of the spinal cord. Surg Neurol 11 (1):5-6, 1979 Avman N, Kanpolat Y: Third ventriculostomy by microtechnique. Acta Neurochir Suppl (Wien) 28 (2): , Özkal E, Avman N, Şenveli E: Bebeklik çağı subdural hematomları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 33: , 1980 Avman N, Dinçer C: Venous malformation of the aqueduct of Sylvius treated by interventriculostomy: 15 years follow-up. Acta Neurochir (Wien). 52 (3-4): , 1980 Gökalp HZ, Avman N, Özkal E, Gökben B: Brain tumour associated with intracranial arterial aneurysm. Acta Neurochir (Wien) 53 (3-4): , 1980 Gökalp H, Tümer B, Avman N, Arasıl E, Saveren M: Hipofiz cerrahisinin bugünkü durumu ve klinik vakaların analizi. Türk Endokrinoloji Yıllığı S: 1-5 Avman N, Kanpolat Y, Erdoğan A, Tümer B: Prolaktin adenomlarında pterional mikroteknik. Türk Endokrinoloji Yıllığı , S: Avman N, Taşdemiroğlu E: Beyin iskemik ataklarının cerrahi tedavisi. Şişli Tıp Günleri 2. kongresi kitabı. S: 32-38, 1981 Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan E, Selçuki M: Aquadukt stenozlarının çeşitli cerrahi yöntemlerle tedavilerinin karşılaştırılması. 17. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi kitabı. 8-10, 1981 Avman N, Gökalp HZ, Erdoğan A, Özkal E: Unilateral transnazal transsfenoidal hipofiz girişimi. 17. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı , 1981 Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan A, Tümer B, Selçuki M: Opere 250 hipofiz adenomunun cerrahi yönden değerlendirilmesi. 17. Ulusal psikiatri ve nörolojik bilimler kongresi kitabı , 1981 Arasıl E, Şenveli E, Dinçer C, Taşdemiroğlu E Avman N, Gökalp HZ, Kanpolat Y: İntrakranial menengiomlar. 17. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı , 1981 Kanpolat Y, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Egemen N: Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında stereotaktik cerrahinin sonuçları. 17. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı , 1981 Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Özkal E, Erdoğan E, Taşdemiroğlu E: İntrakranial anevrizmalar. 17. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı , 1981 Karacan İ, Kanpolat Y, Özkal E, Erdem A, Tümer B, Avman N: Uyku laboratuvarının impotans tanısındaki önemi. 17. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı , 1981 Gökalp HZ, Arasıl E, Arda N, Avman N, Erdoğan A: Pontoserebellar köşe patolojilerinin mikrocerrahisi. 17. Ulusal psikiatri ve nörolojik bilimler kongresi kitabı , Avman N, Özkal E, Erdoğan A: Microsurgical removal of anterolateral spinal lesions. J Microsurg. 3 (3): , Arasıl E, Avman N, Gökalp HZ, Kanpolat Arasıl E, Avman N, Gökalp HZ, Kanpolat Y, Özkal E, Selçuki M: Primer subaraknoid kanamada serebral vazospazmın postoperatif sonuçlara etkisi. 18.Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı. S: , 1983 Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Kanpolat Y, Özkal E, Taşçıoğlu AO: Hipofiz cerrahisinde komplikasyonlar: 18.Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı. S: , 1983 Kanpolat Y, Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Özkal E: Kordotomi: Perkütan ve açık yöntemin endikasyon ve sonuçları. 18.Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi kitabı. S: , 1983 Özkal E, Karacan İ, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Erden A: Uyku apnesi sendromu ve intrakranial basınç. 18. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları Kitabı, S: , 1983 Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Özkal E, Dinçer C: III. ventrikül tümörleri ve cerrahi yaklaşım 18.Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi kitabı. S: , 1983 Avman N, Taşçıoğlu AO: Beyin urlarının tedavisi. Temel tedavi kitabı. Fidan Yayınevi, Ankara, 1983, S:

5 Kanpolat Y, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Selçuki M: Controlled thermocoagulation of trigeminal ganglion in treatment of trigeminal neuralgia, hemifacial spasm and facial neuralgia. Acta Neurochirurgica, Suppl 33: , 1984 Avman N, Gökalp HZ, Kanpolat Y, Özkal E, Karacan I, Selçuki M: Symptomatology, evaluation and treatment of aquaductal stenosis. Neurological Research 6 (4): , 1984 Avman N, Dinçer C, Selçuki M: Pineal region meningioma of the velum interpositum. Report of an unusual case. J Ankara Medical School 6: , 1984 Avman N: Nöroşirürjideki son gelişmeler. Acil yardım ve kazalar simpozyumu (Ankara ) Bilimsel Çalışmalar Kitabı, 1984, Ankara, S: Avman N, Kanpolat Y, Deda H: Bazal ganglion arteriovenöz malformasyonları. Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi 1 (1): 60-63, 1985 Kanpolat Y, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Selçuki M, Mertol T: Effectiveness of radiofrequency Thermocoagulation in recurrent trigeminal neuralgia after previous retrogasserian rhizotomy. Appl. Neurophysiol. 48 (1-6): , 1985 Avman N, Taşçıoğlu AO, Birler K: Transcranial surgical treatment of large STH adenomas. Neuroendocrin lett 7 (2): 77-77, 1985 Kanpolat Y, Avman N, Gökalp HZ, Selçuki M: Cotrolled radiofrequency thermocoagulation of Gasser ganglion in the treatment of trigeminal neuralgia. Acta Neurochir (Wien) 78 (3-4): , Arasıl E, Avman N, Gökalp H, Dinçer C, Erongun U, Birler K: Klinik ve cerrahi yönleri ile serebellar astrositomlar. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi 3 (2): 65-68, 1986 Arasıl E, Avman N, Gökalp H,Kanpolat Y, Dinçer C, Birler K, Erdem A: İntrakranial abseler ve tedavileri. Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi 1 (2): , 1986 Arasıl E, Avman N, Gökalp H, Dinçer C, Kanpolat Y, Erongun U, Birler K: Nüks medulloblastomalar. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi 3 (1): 14-16, 1986 Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Erongun U, Birler K: İntrakranial tüberkülomlar. Nöroloji Nöroşirürji Psikiatri Dergisi 1 (2): , 1986 Arasıl E, Avman N, Gökalp H, Dinçer C, Erongun U, Birler K: Medulloblastomlarda optimal tedavi. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi 3(1): 10-13, 1986 Avman N, Taşçıoğlu AO: Kliniko patolojik konferans. 20 yaşındaki erkek hastada başağrısı, çift görme ve staz papiller. Nöroloji Nöroşirürji Psikiatri Dergisi 1 (2): , 1986 Avman N, Taşçıoğlu AO, Boyar B: Karotid endarterektomisi-i. Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi 1 (4): , 1986 Avman N, Taşçıoğlu AO, Boyar B: Karotid endarterektomisi-ii. Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi 2 (1): 41-45, 1986 Avman N, Taşçıoğlu A, Egemen N, Birler K: Serebral arteriovenöz malformasyonlarda laser kullanımı. Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi 2: , 1986 Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Kanpolat Y, Kökeş F: Surgical criteria in prolactinomas. Balkan contribution to endocrinology and metabolism. Vol 1, pp 59-65, 1986 Avman N, Gökalp HZ, Birler K: ACTH adenomas. Balkan contribution to endocrinology and metabolism. Vol 1, pp , Egemen N, Uluğ H, Avman N: Posterior fossa epidural hematomaları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 40 : Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Dinçer C, Kanpolat Y, Erongun U, Birler K: Beyin sapı gliomlarının klinik ve patolojik özellikleri. Nöroloji Nöroşirürji Psikiatri Dergisi 2 (3): , 1987 Nihat Egemen, Adil Çulcuoğlu, Ali Güçlü, Sait Naderi, Nurhan Avman: Hipofiz tümörlerinin tanı ve takibinde görsel uyarılmış potansiyelin yeri (klinik araştırma): Ankara Tıp Bülteni 9 (4): , Egemen N, Avman N, Gökalp H, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan A, Naderi S: Spinal araknoiditler. Nöroloji 16 (1): 89-97, 1988 Avman N, Egemen N, Naderi S: Transsfenoidal hipofiz cerrahisinde Nd:YAG Laser kullanımı: Nörolojik Bilimler Dergisi 5 (1):18-20, 1988 Erdem A, Avman N, Arasıl E, Karan O, Naderi S: Temporal epilepsisi olan bir vakada elektrokortikografi (ECoG) uygulaması. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (5): , 1988 Erdem A, Avman N, Karan O, Arasıl E, Naderi S: Medikal tedaviye dirençli epilepsilerde cerrahi tedavi: Nöroloji 16 (1): 79-84, 1988 Egemen N, Avman N, Deda H: Sfenoid kanat osteomu. Nörolojik Bilimler Dergisi 5 (2): , 1988 Dinçer C, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Naderi S: Çocukluk çağı spinal 66

6 tümörleri: Çocuk Hastalıklar Dergisi 3: , 1988 Egemen N, Birler K, Avman N, Türker RK: Experimental cerebral vasospasm: resolution by iloprost. Acta Neurochir (Wien) 95 (3-4): , Dinçer C, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan A, Taşçıoğlu A, Naderi S: Pediatric spinal tumors: Turkish Neurosurgery, Suppl. 1: 17-19, 1989 Egemen N, Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Kanpolat Y, Deda H, Naderi S, Ercengiz K: Congenital spinal cord tumors: Turkish Neurosurgery, Suppl. 1: 20-22, 1989 Egemen N, Ertürk AR, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan A, Naderi S: Spinal neurofibromas: Turkish Neurosurgery, Suppl. 1: 23-24, 1989 Egemen N, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat, Ahmet Erdoğan, Sait Naderi: Management of cervical radiculopathy: Turkish Neurosurgery, Suppl. 1: 42-43, 1989 Egemen N, Naderi S, Avman N: Nd:YAG laser in transphenoidal operations for pituitary tumors: Turkish Neurosurgery Suppl. 1: , 1989 Egemen N, Birler K, Avman N, Turker RK: The Effect of Iloprost on Experimental Cerebral Arterial Spasm in Rabbit. Turkish Neurosurgery Suppl 1: Egemen N, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan A, Taşçıoğlu A, Dinçer C, Naderi S: Spinal araknoidit ve tedavisi. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 1: 54-57, 1989 Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Erdoğan A, Naderi S, Balım T: Servikal travmalarda tutum: Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 1: 77-78, 1989 Avman N, Taşçıoğlu A, Egemen N, Naderi S: Vertebral postero-antero-lateral dekompresyon: Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 1: 95-96, 1989 Egemen N, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan A, Taşçıoğlu A, Dinçer C, Naderi S, Doğan A: Osteojenik kord basıları: Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 1: , 1989 Avman N, Egemen N, Naderi S, Birler K: Pineal loj tümörlerinde infratentoriyel supraserebellar girişim metodu: Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 1: , 1989 Erdem A, Avman N, Karan O, Arasıl E: Epilepside cerrahi tedavi: Türk Nöroşirürji Dergisi (1): 14-19, 1989 Prof. Dr. NURHAN AVMAN'ın Bibliografyası RELATED ARTICLES / Nurhan AVMAN ile ilgili diğer makaleler A wise man: Nurhan Avman by Y.Kanpolat Aquaintance with Nurhan Avman by N.Özdamar Acknowledgment Teşekkür: Bu çalışmanın tamamlanmasındaki katkılarından dolayı sayın Prof. Dr. Mete Saveren, sayın Prof. Dr. Yücel Kanpolat, sayın Prof. Dr. Ali Taşçıoğlu, sayın Prof. Dr. Nihat Egemen, sayın Y. Doç. Dr. Cem Açıkbaş, sayın Op.Dr. Ayhan Attar ve sayın Dr. Tarkan Abak a teşekkür ederim. Correspondence Doç.Dr.Sait NADERİ The Online Journal of Neurological Sciences (Turkish) Received by: The Online Journal of Neurological Sciences (Turkish) This e-journal is run by Ege University Faculty of Medicine, Dept. of Neurological Surgery, Bornova, Izmir-35100TR as part of the Ege Neurological Surgery World Wide Web service. Comments and feedback: URL: Journal of Neurological Sciences (Turkish) ISSN

BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI

BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik İdari ve Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 17.09.2013 24.09.2013 Duello LG astrositom 24.09. 2013 24.09. 2013

Detaylı

tek tek incelenir. Sunum sırasında görevli asistan doktorlar hastaların klinik ve

tek tek incelenir. Sunum sırasında görevli asistan doktorlar hastaların klinik ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Akademik Programı Akademik vaka tartışma toplantılarında bir önceki hafta içinde servisimize yatırılan ya da polikliniğimize başvuran hastalar beyin

Detaylı

1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4

1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4 1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4 Adli Bilimler Dergisi 5 Adli Tıp Bülteni / Bulletin of

Detaylı

Sayın Meslekdaşlarımız ve İlgililer,

Sayın Meslekdaşlarımız ve İlgililer, Sayın Meslekdaşlarımız ve İlgililer, Türk Nöroşirürji Derneği Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu (SFAECG) İlkbahar Sempozyumu 2014 tarihlerinde Bursa/Uludağ

Detaylı

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji) Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) BR.HLİ.016 Beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüz, tecrübeli ve konusunda yetkin hekim kadrosu

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Temel Eğitim Programı (STEP) 5. Dönem, II.

Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Temel Eğitim Programı (STEP) 5. Dönem, II. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Temel Eğitim Programı (STEP) 5. Dönem, II. Modül 28-31 Mayıs 2015 Trabzon 28 Mayıs 2015 Perşembe 14:00-18:00 KAYIT VE

Detaylı

UÜTF BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2013 2014 ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYELERİ: ABD Başkanı: Prof.Dr.

UÜTF BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2013 2014 ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYELERİ: ABD Başkanı: Prof.Dr. UÜTF BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2013 2014 ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYELERİ: ABD Başkanı: Prof.Dr.Selçuk YILMAZLAR Prof.Dr.Ahmet BEKAR Doç.Dr. Şeref DOĞAN Doç.Dr.Hasan KOCAELİ Yrd.Doç.Dr.M.Özgür

Detaylı

NF-2 VAKALARINDA İNTRAKRANİAL TÜMÖR YÖNETİMİ. Doç.Dr. Kadir Tufan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.

NF-2 VAKALARINDA İNTRAKRANİAL TÜMÖR YÖNETİMİ. Doç.Dr. Kadir Tufan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. NF-2 VAKALARINDA İNTRAKRANİAL TÜMÖR YÖNETİMİ Doç.Dr. Kadir Tufan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. SUNUM PLANI NF-2 ile ilgili genel bilgi Gamma Knife Radyocerrahisi ile

Detaylı

Prof. Dr. Ali Savaş ESSFN Yürütme Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ali Savaş ESSFN Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Meslekdaşlarımız ve İIgililer, Türk Nöroşirürji Derneği Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu (SFAECG) İlkbahar Sempozyumu 15-17 Mayıs 2015 tarihlerinde

Detaylı

Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel

Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel İzmir Üniversitesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı İntrakranial Metastazların Önemi Beyin metastazı 100.000 de 14 (1/3 tek) Kanser hastalarının %15-25 inde

Detaylı

Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongrelerinde Spinal Cerrahinin Yeri

Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongrelerinde Spinal Cerrahinin Yeri Geliş Tarihi: 21.07.2011 / Kabul Tarihi: 21.08.2011 Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongrelerinde Spinal Cerrahinin Yeri The Place of Spine Surgery in Turkish Neurosurgical Society Meetings Araştırma

Detaylı

ANABİLİM DALINDAN UZMANLIK EĞİTİMİ ALANLAR:

ANABİLİM DALINDAN UZMANLIK EĞİTİMİ ALANLAR: ANABİLİM DALINDAN UZMANLIK EĞİTİMİ ALANLAR: Tablo 1. Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalından uzmanlık eğitimi alan kişilerin listesi aşağıda verilmiştir. ONDOKUZMAYIS

Detaylı

5. SINIF 1.GRUP 2. KURUL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

5. SINIF 1.GRUP 2. KURUL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI - 1.GRUP 2.DERS KURULU SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI (13 EKİM 2014 05 ARALIK 2014) Dekan : Prof. Dr. Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof. Dr. Hüseyin İLHAN Başkoordinatör : Prof. Dr. Fatma Sultan

Detaylı

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. Nöroşirürji Anabilim Dalı tüm yaş grubundan ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat sunulur.

Detaylı

Türkiye de NF-1 vakalarında klinik izlem konulu diğer bildirilerin özet sunumu. Dr. Sema Saltık İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji

Türkiye de NF-1 vakalarında klinik izlem konulu diğer bildirilerin özet sunumu. Dr. Sema Saltık İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Türkiye de NF-1 vakalarında klinik izlem konulu diğer bildirilerin özet sunumu Dr. Sema Saltık İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji TE-1 NF-1: 27 Olgunun Klinik Özelliklerinin İncelenmesi Ünalp

Detaylı

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu I. Kurs

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu I. Kurs Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu I. Kurs 1-4 Temmuz 2010 Anemon Otel, Eskişehir Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Türk Nöroşirürji Derneği

Detaylı

NÖROġĠRÜRJĠ. TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden

NÖROġĠRÜRJĠ. TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden 1 NÖROġĠRÜRJĠ TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden 100 Ventriküler ponksiyon-fontanelden 100 Lomber yolla lomber miyelografi (ilaç hariç) 100 Lomber yolla

Detaylı

ULUSAL ATIF DİZİNİ ÇALIŞMALARI VE ULUSAL ETKİ FAKTÖRÜ-2007 SIRALAMASI

ULUSAL ATIF DİZİNİ ÇALIŞMALARI VE ULUSAL ETKİ FAKTÖRÜ-2007 SIRALAMASI ÖNEMLİ NOT: Araştırma sonuçları ULAKBİM den veri gelmeye devam ettiği için son ana kadar güncellenmiş, 21-22 Kasım 2008 tarihlerinde yapılan Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Sempozyumu nda son hali

Detaylı

TND Stereotaksi, Fonksiyonel NöroĢirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Ġlkbahar Toplantısı

TND Stereotaksi, Fonksiyonel NöroĢirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Ġlkbahar Toplantısı TND Stereotaksi, Fonksiyonel NöroĢirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Ġlkbahar Toplantısı Temporal Epilepsilerin Cerrahi Tedavisi 25-27 Mart 2011 Holiday Inn Hotel, Görükle, BURSA

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II V. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II V. KURUL V. Kurul Sinir Sistemi ve Duyu Organları V. Kurul Süresi: 6 hafta V. Kurul Başlangıç Tarihi: 24 Mart 2010 V. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 3 4 Mayıs 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Gülgün YENİŞEHİRLİ

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (23 MART -24 NİSAN 2015) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

BİR PEDİATRİK SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM OLGUSU

BİR PEDİATRİK SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM OLGUSU ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 54. Sayı 3. 2001 111-356 BİR PEDİATRİK SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM OLGUSU Ayşe Karataş*, Efkan Çolpan*, Kağan Tun*, Şükrü Çağlar** ÖZET Spontan spinal

Detaylı

Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne,

Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, 26 ARALIK 2007 Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, Hekimlerin özel çalışmalarında meslekleri ile ilgili

Detaylı

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD HEMORAJİK İNME Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD İntraserebral kanamalar inmelerin %10-15 ini oluşturmaktadır. İntraparenkimal, subaraknoid, subdural ve

Detaylı

Tez: Yayınlar: A. Ulus A. Ulus A. Ulus A. Ulus A. Ulus A. Ulus A. Ulus A. Ulus

Tez: Yayınlar: A. Ulus A. Ulus A. Ulus A. Ulus A. Ulus A. Ulus A. Ulus A. Ulus Tez: Başarısız bel cerrahisi sendromu tanısı almış hastalara, birden çok ameliyatın etkileri ve önlenebilir nedenlerinin değerlendirilmesi, Ankara 2002 Yayınlar: Intracranial haemorrhage probably due to

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Beyin ve Sinir Cerrahisi Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Erkam KÖMÜRCÜ

Detaylı

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi)

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi) Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi (Nöro-Onkolojik Cerrahi) BR.HLİ.018 Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanan ya

Detaylı

ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR

ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR 1. Koç K: Spinal yaralanmalar ve hasta transportu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı ve Kayseri Sağlık Müdürlüğü ''Mezuniyet

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (7 MART 2016-8 NİSAN 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (7 MART 2016-8 NİSAN 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (13 MART 2017-14 NİSAN 2017) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

8. Spinal Cerrahi Kursu

8. Spinal Cerrahi Kursu Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu 8. Spinal Cerrahi Kursu İleri Kurs Moderatör Prof. Dr. Mehmet Zileli Ege Tıp Nöroşirürji Anabilim Dalı Katkılarıyla

Detaylı

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Burcu OÖKER ÖZGEÇMİş 2. Doğum Tarihi: 30.07.1979 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1997-2003

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Üniversite Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara (1959-1965)

ÖZGEÇMĐŞ. Üniversite Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara (1959-1965) ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı Prof. Dr. Yücel Kanpolat Adresi 1) Đnkılap Sok. 24/2 Kızılay-06640 Ankara Tel: +90-312-417 4078 Fax: +90-312-419 3684 E-mail: kanpolat@ada.net.tr Web: www.ykanpolat.com 2) Başkan Türkiye

Detaylı

Türkiye de Nöroşirürji Kliniklerinde Yapılan Omurga ve Omurilik Ameliyatlarının Analizi

Türkiye de Nöroşirürji Kliniklerinde Yapılan Omurga ve Omurilik Ameliyatlarının Analizi Geliş Tarihi: 2.7.211 / Kabul Tarihi: 29.9.211 Araştırma Türkiye de Nöroşirürji Kliniklerinde Yapılan Omurga ve Omurilik Ameliyatlarının Analizi Analysis of Spinal Surgeries in Turkish Neurosurgical Departments

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

Ne zaman? Tarihçe. Neurosurgeon of the century MİKROCERRAHİ TEKNİK FELSEFE SANAT

Ne zaman? Tarihçe. Neurosurgeon of the century MİKROCERRAHİ TEKNİK FELSEFE SANAT Cerrah Gözüyle Uyanık Kraniotomi Panel 14: Nöroanesteziye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Y. Şükrü Çağlar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Ne zaman? Fonksiyonel!!! korteks

Detaylı

Türkiye de Periferik Sinir Cerrahisi Tarihi

Türkiye de Periferik Sinir Cerrahisi Tarihi Tarih Türkiye de Periferik Sinir Cerrahisi Tarihi Sait NADER Lütfü POSTALCI History of Peripheral Nerve Surgery in Turkey Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Detaylı

Türk Nöroşirurji Derneği. Temel Nöroşirurji Kursları Dönem 4, 1. Kurs. Program

Türk Nöroşirurji Derneği. Temel Nöroşirurji Kursları Dönem 4, 1. Kurs. Program Temel Nöroşirurji Kursları Dönem 4, 1. Kurs 16 Mart 2016, Çarşamba OTELE GİRİŞ 16:00 18:00 OTURUM Başkan: Selçuk Palaoğlu GİRİŞ Nöroonkolojik cerrahi; Beyin: Genel kavramlar, hasta takip sınıflamalar ve

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Dr. Mehmet Seçer,* Dr. Nilay Taş,** Dr. İsmail Ulusal*

Dr. Mehmet Seçer,* Dr. Nilay Taş,** Dr. İsmail Ulusal* ENDOSKOPİK ENDONAZAL POLİP CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN PNÖMOSEFALİ: BİR OLGU SUNUMU PNEUMOCEPHALUS FOLLOWING ENDONASAL ENDOSCOPIC POLIP SURGERY: A CASE REPORT Dr. Mehmet Seçer,* Dr. Nilay Taş,** Dr. İsmail

Detaylı

2017 TNDer SPSCG 6 dönem 2. MÖDÜL EĞİTİM PROGRAMI

2017 TNDer SPSCG 6 dönem 2. MÖDÜL EĞİTİM PROGRAMI 2017 TNDer SPSCG 6 dönem 2. MÖDÜL EĞİTİM PROGRAMI YER: İHALEYE ÇIKINCA AÇIKLANACAK Değerli Meslektaşlarımız; TNDer SPSC Öğretim ve Eğitim Grubunun düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yaz Okulları programında

Detaylı

SONBAHAR SEMPOZYUMU. Türk Nöroşirürji Derneği. Türk Nöroşirürji Derneği

SONBAHAR SEMPOZYUMU. Türk Nöroşirürji Derneği. Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu (TURNOG) ve Genç Nöroşirürjiyenler Kurulu (GNK) SONBAHAR SEMPOZYUMU 17-18 Aralık 2010 Barbaros Point Hotel, Gayrettepe, İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Murad

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GÖZ - SİNİR VE PSİKİYATRİ SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GÖZ - SİNİR VE PSİKİYATRİ SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI - SİNİR VE SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Nöroloji 12 8 20 Psikiyatri 12 8 20 Farmakoloji 12 8 20 Beyin cerrahisi 10 8 18

Detaylı

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS T.C. ISTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ISTANBUL BILIM UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DEPARTMENT OF PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION MÜFREDAT DERS PROGRAMI

Detaylı

Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek.

Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek. Dönem IV Kalp Damar Cerrahisi Stajı Konu: Periferik Arter Hastalıkları Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri Periferik Arter Hastalıklarının neler olduğunu öğrenecekler. Periferik arter hastalıklığı

Detaylı

YAYIN LİSTESİ. 2. Çelik F, Kandemir B, Şahin C, Şenel A. Eozinofilik Granülom. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 5(4): 525-532, 1988.

YAYIN LİSTESİ. 2. Çelik F, Kandemir B, Şahin C, Şenel A. Eozinofilik Granülom. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 5(4): 525-532, 1988. YAYIN LİSTESİ 1. Çelik F, Kandemir B, Şahin C, Şenel A. Spinal İntradural Ekstramedüller Tüberkülom. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 5(3): 375-380, 1988. 2. Çelik F, Kandemir B, Şahin

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014)

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı ( )

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı ( ) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ Konu: Nörolojik bilimlere giriş Amaç: Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi nin çalışma prensiplerini ve ilgili klinik durumları anlamak. Serebrum,serebellum,

Detaylı

ESERLER LİSTESİ ESERLER: A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

ESERLER LİSTESİ ESERLER: A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1 ESERLER LİSTESİ ESERLER: A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A.1. I.M. Ziyal, M. Musluman, G.K. Bejjani, C. Tanik, C.S. Türkmen, Y.Aydın, "Cerebral metastasis of a uterine leiomyosarcoma-case

Detaylı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Radyoloji 3 3 Kulak Burun Boğaz 2 2. Tıbbi Genetik. İnfeksiyon hastalıkları 1 1 Toplam

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Radyoloji 3 3 Kulak Burun Boğaz 2 2. Tıbbi Genetik. İnfeksiyon hastalıkları 1 1 Toplam DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Psikiyatri 27 27 Farmakoloji 18 18 12 2 14 Nöroloji 12 12 Nöroşirurji 16 16 Göz 7 7 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 10 10 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu

Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu SPİNAL CERRAHİ ve ENSTRÜMANTASYON HEMŞİRELİĞİ KURSU 25-28 Eylül 2014 Sheraton Kongre Merkezi Çeşme, İzmir 26 Eylül 2014 Cuma KURS SPİNAL CERRAHİ ve ENSTRÜMANTASYON

Detaylı

Nöroşirürji Anabilim Dalı Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İnönü Cad. Okur Sok. No:20 Kozyatağı, 34742 İSTANBUL Tel: 0 216 571 41 29

Nöroşirürji Anabilim Dalı Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İnönü Cad. Okur Sok. No:20 Kozyatağı, 34742 İSTANBUL Tel: 0 216 571 41 29 ÖZGEÇMİŞ Prof.Dr.Selçuk Peker Doğum Tarihi 15 Eylül 1961 Doğum Yeri İş adresi Giresun Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İnönü Cad. Okur Sok. No:20

Detaylı

NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ NÖROLOJİK ENSTİTÜSÜ

NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ NÖROLOJİK ENSTİTÜSÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ NÖROLOJİK ENSTİTÜSÜ BİLİMLER ve FAALİYET RAPORU PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT EYLÜL 2012 ŞUBAT-EYLÜL 2012 30. Yıl Etkinlikleri Açılış Konferansı Neurobiology

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR BAŞKORDİNATÖR YRD. BAŞKORDİNATÖR YRD.

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

CERRAHİ UZMANLIK DALLARINDA İŞBİRLİĞİ VE UZLAŞI

CERRAHİ UZMANLIK DALLARINDA İŞBİRLİĞİ VE UZLAŞI CERRAHİ UZMANLIK DALLARINDA İŞBİRLİĞİ VE UZLAŞI Doç. Dr. Ethem Beşkonaklı Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı 30.11.2008 UDEK Kurultayı Hepimiz dar bir alanda çok şey, geniş bir alanda bir şeyler bilmek durumundayız

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ. Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi Lisans Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ. Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi Lisans Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Abdullah Hilmi MARANGOZ Doğum Tarihi: 14.02.1972 Öğrenim Durumu: Uzman Doktor Derece Bölüm/Program Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi Lisans Tıp Fakültesi

Detaylı

Toplantı ve Kongre Takvimi

Toplantı ve Kongre Takvimi Toplantı ve Kongre Takvimi 7 th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery Combined with the 3 rd Congress of the Asia Pacific Knee Society 1-4 Kasım 2004, Ankara

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SİNİR-DUYU BLOĞU

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SİNİR-DUYU BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Başağrısı Atst Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ Gerilim tipi başağrısı TT Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ 09:30 Migren T A K İ Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ Kognitif bozukluklar

Detaylı

www.istanbulhipofiz2018.org 3. İSTANBUL HİPOFİZ SEMPOZYUMU - HİPOFİZ ADENOMLARININ TEDAVİSİNDE ENDOSKOPİK ENDONASAL KAFA TABANI CERRAHİSİ KURSU VE 1. HİPOFİZ HASTALIKLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMI KURSU 23

Detaylı

Nörolojik Tanı Yöntemleri

Nörolojik Tanı Yöntemleri Nörolojik Tanı Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD Direkt Grafiler Nörolojik hastalıkların teşhis edilmesinde günümüzde tanı değeri fazla olmayan

Detaylı

Spinal Tumors. Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery. Tuesday, April 3, 12

Spinal Tumors. Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery. Tuesday, April 3, 12 Spinal Tumors Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery Spinal tumor localisation Extradural Intradural extramedullary Intradural intramedullary Age By aging

Detaylı

ÇARŞAMBA 09:30 Koma A Gülsen YILDIZ BABACAN NÖROLOJİ

ÇARŞAMBA 09:30 Koma A Gülsen YILDIZ BABACAN NÖROLOJİ 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup SİNİR-DUYU BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Başağrısı Atst Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ PAZARTESİ Gerilim tipi başağrısı TT Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ 09:30 Migren

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Funda C. Batay Doğum Tarihi: 25.Ocak.1964 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1980-1987

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SEÇMELİ (BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ-1) Ders No : 0130040091 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Lab./Lab Teorik/Theory

Lab./Lab Teorik/Theory Dersin ISınıf IYarıyıl I st Year 1 st Teorik/Theory Lab/Lab Uyg/Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS Kodu/Co (01) Semester (01) 101 Anatomi -I Anatomy-I 2 2-4 3 5 103 Fizyoloji - I Physiology-I 2 2-4

Detaylı

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: SELÇUK PEKER 2. Doğum Tarihi: 15 EYLÜL 1961 3. Unvanı: PROF.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl UZMAN NÖROŞİRÜRJİ HACETTEPE 1993 TIP DOKTORU TIP HACETTEPE 1984

Detaylı

SERVİKAL TRAVMALAR PANELİ

SERVİKAL TRAVMALAR PANELİ Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu SERVİKAL TRAVMALAR PANELİ 22 Aralık 2012 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi

Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi (Nörovasküler Cerrahi) BR.HLİ.015 Sinir sisteminin damar hastalıkları ve bunların cerrahi tedavisi beyin ve sinir cerrahisinin spesifik ve zorlu bir alanını

Detaylı

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Dr.Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu 14.Kurs

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Dr.Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu 14.Kurs Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Dr.Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu 14.Kurs Moderatör: Dr.Mehmet Zileli 5 7 Aralık 2014 Swissotel Grand Efes, İzmir Türk Nöroşirürji

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lise: Ankara Fen Lisesi 1981. Tıpta Uzmanlık: Beyin ve Sinir Cerrahisi, Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Lise: Ankara Fen Lisesi 1981. Tıpta Uzmanlık: Beyin ve Sinir Cerrahisi, Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Uygur Er Doğum Tarihi: 19 Şubat 1964 Öğrenim Durumu: Lise: Ankara Fen Lisesi 1981 Y. Lisans: Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990 Tıpta Uzmanlık: Beyin ve Sinir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

Intracranial SRS Karşıt Görüş. Gamma Knife CyberKnife Linac Tabanlı

Intracranial SRS Karşıt Görüş. Gamma Knife CyberKnife Linac Tabanlı Intracranial SRS Karşıt Görüş Gamma Knife CyberKnife Linac Tabanlı Intracranial SRS Gamma Knife Tabanlı Radyofizik Uzm. Dr. Öznur Şenkesen Acıbadem Kozyatağı Hastanesi XIV. Medikal Fizik Kongresi, Antalya-

Detaylı

Vestibuler Schwannomlarda Stereotaktik Radyocerrahi. Doç. Dr. Hakan Emmez

Vestibuler Schwannomlarda Stereotaktik Radyocerrahi. Doç. Dr. Hakan Emmez Vestibuler Schwannomlarda Stereotaktik Radyocerrahi Doç. Dr. Hakan Emmez Acta Otolaryn 1981 Mar-Apr;91(3-4):223-35. The human acoustic neurinoma in organ culture. II. Tissue changes after gamma irradiation.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi. Doç Dr Mehmet Ergelen

Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi. Doç Dr Mehmet Ergelen Karotis ve Serebrovasküler Girişimlerde Komplikasyonlar ve Önlenmesi Doç Dr Mehmet Ergelen 1-Karotis Girişimleri 2-Akut İskemik İnme de MekanikTrombektomi Karotis Girişimleri Komplikasyonlar 1-Karotid

Detaylı

Middle Cerebral Artery (MCA) Aneurysms in Multiple Intracranial Aneurysms

Middle Cerebral Artery (MCA) Aneurysms in Multiple Intracranial Aneurysms Journal of Neurological Sciences [Turkish] 23:(3)# 8;195-200, 2006 http://www.jns.dergisi.org/text.php3?id=99 Araştırma Yazısı Middle Serebral Arter (MCA) Anevrizmalarının, Multiple İntrakranial Anevrizmalarda

Detaylı

2104 yılı faaliyet raporu

2104 yılı faaliyet raporu 2104 yılı faaliyet raporu Yönetim Kurulumuz, 27.09.2013 tarihinde 111 üyenin katılımı ile yapılan genel kurulda yönetim kurulu seçimi ile göreve başladı. Eğitim ve öğretim grubu olarak faaliyetlerimizde,

Detaylı

Prof. Dr. M. Necmettin PAMİR

Prof. Dr. M. Necmettin PAMİR Prof. Dr. M. Necmettin PAMİR Doğum Tarihi : 26 Aralık 1953 Doğum Yeri İş Adresi : Lefkoşe - Kıbrıs : ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK OKULU Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü İnönü Cad. No: 20 Kozyatağı - İstanbul

Detaylı

Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil

Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ V. DERS KURULU (16 MART 2015 17 NİSAN 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

2104 yılı faaliyet raporu

2104 yılı faaliyet raporu Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu 2104 yılı faaliyet raporu 11. Dönem Yönetim Kurulumuz, 27.09.2013 tarihinde 111 üyenin katılımı ile yapılan genel kurulda

Detaylı

Türk Omurga Derneği. İleri Eğitim Kursu. Omurga Cerrahisinde Komplikasyonlar 28 Şubat 2015 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Türk Omurga Derneği. İleri Eğitim Kursu. Omurga Cerrahisinde Komplikasyonlar 28 Şubat 2015 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Türk Omurga Derneği İleri Eğitim Kursu 28 Şubat 2015 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Türk Omurga Derneği İleri Eği m Kursu Öğrenim Hedefleri: Bu programa ka lan aday, kursun sonunda; Omurga cerrahisinde

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zehra AKGÜN İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zehra AKGÜN İletişim Bilgileri Adres ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zehra AKGÜN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : :dr.zehrakgun@gmail.com 2. Doğum Tarihi :29 Ekim 1965 3. Unvanı : Uzman Dr. (Anatomi Uzmanı) 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan

Detaylı

Kayropraktik. WHO Klavuzu ve Literatürler

Kayropraktik. WHO Klavuzu ve Literatürler Kayropraktik WHO Klavuzu ve Literatürler Kayropraktik; Sinir kas iskelet sistemleri bozukluklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi ve bu bozuklukların genel sağlık üzerindeki etkileri ile ilgili sağlık

Detaylı

Stereotaktik Cerrahinin Tarihçesi

Stereotaktik Cerrahinin Tarihçesi Geliş Tarihi: 24.04.2014 / Kabul Tarihi: 08.05.2014 Derleme Stereotaktik Cerrahinin Tarihçesi History of Stereotactic Surgery Bülent BOYAR 1, Bülent TUCER 2 1Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji

Detaylı

AKADEMİK TAKVİM Ders Kurulu Başkanı: Prof.Dr. Alper Bektaş İskit (Farmakoloji) Ders Kurulu 307 Akademik Yılın 29. Haftası.

AKADEMİK TAKVİM Ders Kurulu Başkanı: Prof.Dr. Alper Bektaş İskit (Farmakoloji) Ders Kurulu 307 Akademik Yılın 29. Haftası. Ders Kurulu 307 Akademik Yılın 29. Haftası 24 Mart 25 Mart 26 Mart 27 Mart 28 Mart SSS'nin Temel Hücresel Reaksiyonları SSS'nin Herediter Tümör Sendromları Epilepsi: Patofizyoloji ve Semiyoloji Abdurrahman

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu. Kaan OYSUL - kaan@oysul.com

SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu. Kaan OYSUL - kaan@oysul.com + SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu Kaan OYSUL - kaan@oysul.com + Radyocerrahi 1951 yılında Lars Leksell Lezyonun stereotaktik tanımlanması Yüksek sayıda çapraz radyasyon hüzmesinin hedefte kesişmesi + Radyocerrahi

Detaylı

SPİNAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU

SPİNAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU Çeşme Sheraton Kongre Merkezi 25-28 Eylül 2014 www.spinetr.com Değerli Meslektaşlarım, Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu tarafından yaklaşık 18 yıldır yürütülen Bilimsel

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 5. DÖNEM

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 5. DÖNEM 5. dönem öğrencisi hekim adaylarının, klinik staj boyunca katılacakları eğitim programını tanıtan kılavuz kitapçığıdır. ilgili yönetmelik maddeleri eğitim programını yürüten ve uygulayan birimler ve öğretim

Detaylı

MS de YENİ TANI KRİTERLERİ

MS de YENİ TANI KRİTERLERİ TARİH : 30 KASIM 2011, ÇARŞAMBA SAAT : 11:30 13:00 OTURUM TİPİ : ÇALIŞTAY ÇALIŞTAY ADI : MULTIPL SKLEROZ ÇALIŞTAYI KREDİSİ : KREDİSİZ ÇALIŞTAY PROGRAMI KONU BAŞLIĞI: Tüm yönleriyle MS'de yenilikler MS

Detaylı