Bibliography of Nurhan Avman Sait NADERİ Assoc.Prof.Dr. Dokuz Eylül University, Dept. of Neurosurgery

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bibliography of Nurhan Avman Sait NADERİ Assoc.Prof.Dr. Dokuz Eylül University, Dept. of Neurosurgery"

Transkript

1 Journal of Neurological Sciences [Turkish] 20:62-67, Special Articles In memory of the 15 th anniversary of Prof. Nurhan AVMAN M.D.'s death Bibliography of Nurhan Avman Sait NADERİ Assoc.Prof.Dr. Dokuz Eylül University, Dept. of Neurosurgery Prof. Dr. Avman ın yaşamına dair az sayıda makale yayınlanmıştır. Bu makalelerin bir bölümünde Dr. Avman ın bilimsel çalışmalarına da yer verilmiş olmasına rağmen, gözden kaçan bir çok eser olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle Dr. Avman ın farklı dönemlerdeki çalışmaları geniş bir tarama ile gözden geçirilerek aşağıda sunulmuştur. Burada sunulan makaleler farklı açılardan analiz edilmiştir. I. Yayınlandığı döneme ilişkin değerlendirme: Prof. Dr. Nurhan Avman ın yayınları yayınlandığı döneme göre üç grupta ele alınabilir: 1. Dr. Avman ın 1960 öncesi Amerika daki çalışmaları sonucu ortaya çıkan eserler: Bu çalışmalar sunulan listede tek yıldız ile (*) işaretlenmiştir. Bu eserler Journal of Neurosurgery, Surgery ve Turkish Journal of Pediatrics de yayınlanmışlardır. Bu grupta altı makale saptanmıştır. 2. Dr. Avman ın yıllarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniğinde görev aldığı dönemdeki çalışmalar sonucu ortaya çıkan eserler: Bu döneme ait çalışmalar aşağıdaki listede iki yıldız ile (**) işaretlenmiştir. Bu eserler 1964,1965, 1970 ve 1971 de yayınlanmıştır. Bu çalışmalar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, Nöropsikiyatri Arşivi, Pediyatri Kurumu Seminerleri, Tıp Dünyası, Turkish Journal of Pediatrics ve Milli Türk Tıp Kongresi Bilimsel Kitabı nda yayınlanmıştır. Bu grupta 13 adet makale saptanmıştır. 3. Dr. Avman ın 1965 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniğinde görev yaptığı dönemdeki çalışmaları sonucu ortaya çıkan eserler. Bu çalışmalara her hangi bir işaret konmamıştır. Bu çalışmalar bir çok yurtiçi ve yurtdışı dergide yayınlanmışlardır. II: Yayınlandığı dergilere ilişkin değerlendirme: Dr. Avman ın 22 yurtdışı ve 103 yurtiçi yayını saptanabilmiştir. Bu yayınlar bir çok dergi veya kongre bilimsel çalışma kitabında yer almıştır. Yurtiçi çalışmalar: Yurtiçi çalışmaları aşağıdaki dergi ve kitaplarda yayınlanmıştır: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi AÜTF Nöroloji dergisi Çocuk Hastalıkları Dergisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi Ege Nörolojik Bilimler Dergisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi J Ankara Medical School Kongre bilimsel çalışma kitapları Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi Nöropsikiyatri Arşivi Onkoloji Enstitüsü Kanser Konferansları Turkish J Neurosurgery Turkish J Pediatrics Türk Endokrinoloji Yıllığı Türk Nöroşirürji Dergisi Türk Oftalmoloji Gazetesi Türk Pediyatri Kurumu Semineri Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Dergisi Yurtdışı çalışmalar: Dr. Avman ın yurtdışı çalışmaları yayınları listesinde mavi renk ile gösterilmiştir. Bu yayınlar aşağıdaki dergilerde yayınlanmıştır: Acta Neurochirurgica (Wien) Applied Neurophysiology J Neurosurgery Neuroendocrin Letter Neurological Research Surgery Surgical Neurology III. Yayınların topikal dağılımına ilişkin değerlendirme: Dr. Avmanın

2 çalışmalarının bir çoğunu serebrovasküler cerrahi ve nöroonkoloji (özellikle hipofiz cerrahisi) oluşturmaktadır. Fakat bu yayınların yanı sıra nörotravmatoloji, spinal cerrahi, stereotaktik ve fonksiyonel nöroşirürji ve pediatrik nöroşirürji gibi nöroşirürjinin pek çok sahası ile ilgili de yayınları bulunmaktadır. Yayınların Listesi 1960 Poppen JL, Avman N: Aneurysms of the great vein of Galen. J Neurosurgery 17: , 1960* Avman N, Fisher RG: Exposure of middle cerebral aneurysm after the use of use. Surgery 48 (3): , 1960* Bering EA, Avman N: The use of hypertonic urea solutions in hypothermia. An experimental study. J Neurosurg 17: , 1960* 1961 Avman N, Bering EA: A plastic model for the study of pressure changes in the circle of willis and major cerebral arteries following arterial occlusion. Journal of Neurosurgery 18: , 1961* Avman N: The importance of arterial ligations for the treatment of intracranial aneurysms. The Turkish J Pediatrics 3 (2): , Sachs E, Avman N, Fisher G: Meningiomas of pineal region and posterior part of 3rd ventricle. J Neurosurg 19: , 1962* 1964 Avman N, Derinkök T: Bazal ganglia hastalıklarında nöroşirürjikal tedavi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları 7 (1): 30-44, 1964** Avman N, Derinkök T: Neurosugical treatment of basal ganglia disease. The Turkish J Peditrics 6 (2): 77-91, 1964** Avman N, Derinkök T: Ekstrapiramidal bozuklukların kemotalamektomi ile tedavisi. III. Pediyatri Kurumu Semineri. Çelikcilt Matbaası. İstanbul. S: , 1964** Avman N: Trafik kazalarında nöroşirürji problemleri. 18. Milli Türk Tıp Kongresi: Eylül Ankara, Kongre kitabı. Çelikcilt matbaası, 1964, İstanbul, S:2-8** Avman N: Trafik kazalarında nöroşirürji problemleri. Tıp Dünyası 37 (12): , 1964** 1965 Avman N, Karadayı A: Disk hernilerinin Cerrahi tedavisinin yetersiz kalmasının nedenleri üzerine. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 4 (4): , 1965** Avman N, Bertan V, Kalabay O: Fokal epilepsilerin cerrahi tedavisinde elektrokortikogram ın rolü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 8 (1): 26-34, 1965** Avman N, Karadayı A: Hemisferektomiler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 8 (4): , 1965** Avman N, Karadayı A: Özellik gösteren bir vaka münasebeti ile karotikokavernöz fistüllerin cerrahi tedavileri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 4 (3): , 1965** Avman N, Karadayı A: Nöroşirürji ve nörolojide ürenin yeri. Nöropsikiatri Arşivi 2 (4): 5-13, 1965** 1966 Karadayı A, Avman A: Disk hernilerinin cerrahi tedavisinde negatif miyelografinin değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 5 (1): 65-68, 1966** Avman N, Derinkök T: İntrakranial tümörler. Onkoloji Enstitüsü Kanser Konferansları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi yayınları. S: 89-99, Avman N, Saveren M: Hipofiz tümörleri ve tedavileri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 20: , 1967 Avman N, Karadayı A: Dandy-Walker sendromu: Türk Pediyatri Kurumu VI nci semineri. Ayrı baskı. 1967, İstanbul, S: Saveren M, Avman N: Beynin yer kaplayan lezyonlarından beyin scanning. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 22 (3): , 1969 Avman N: İntrakranial arterio-venöz malformasyonlar. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 22 (3): , 1969 Avman N, Arasıl E: Spasmodic torticollis due to colloid cyst of the third ventricle. Acta Neurochir (Wien) 21 (4): 265-8, Arasıl E, Avman N: Echoencephalography nin nöroşirürjideki teşhis değeri ve diğer muayene metodlarıyla mukayesesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 23 (1): , 1970 Avman N, Arasıl E, Saveren M, Kanpolat Y: Serebrospinal Sıvı Rinore. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 23 (1): , 1970 Avman N, Karadayı A: Çocuklarda kraniofaringiomaların tedavisinde radikal rezeksiyon. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 23 (2): , 1970** Arasıl E, Özdamar N, Avman N: Parkinson un cerrahi tedavisinde şimik ve termik metodlarla elde edilen sonuçların karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 23 (3): ,

3 Avman N, Karadayı A, Saveren M: Servikal kord travmalarında anterior dekompresyon ve füzyon (Cloward) ameliyatının yeri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 23 (6): , 1970 Karadayı A, Avman N, Özdamar N: Baziller impresyon (platybasia) teşhis ve tedavisi. Nöropsikiatri Arşivi 7 (1): 1-10, 1970 Saveren M, Avman N: Chronic epidural haematoma complicating ventricular decompression (Report of a case with survival). Nöropsikiatri Arşivi 7 (2): 57-62, 1970 Avman N, Özdamar N, Kanpolat Y: Ağrı cerrahisi. Onkoloji yayınlarından. Ankara Üniversitesi Basımevi. S: , Kanpolat Y, Buharalı Z, Cordan T, Avman N: Subdural hematomlar ve ülkemizdeki özellikleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 24 (3): , 1971 Buharalı Z, Aşkın karadayı, Cordan T, Avman N: Disk hernilerinin cerrahi tedavisi (cerrahi olarak tedavi edilen 295 vak anın değerlendirilmesi). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 24 (5): , 1971 Zileli T, Avman N: Beş sene önce ameliyat edilen iki sirengomiyelia vakasının takibi. Nöropsikiatri Arşivi 8 (Özel sayı): , 1971** Avman N, Saveren M, Arasıl E: Spinal kordun stereotaksik cerrahisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 24 (5): , 1971 Saveren M, Avman N: Brakial pleksus avulsiyonları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 24 (5): , Başol K, Kanpolat Y, Cordan T, Avman N: Diskografi ve diskografinin nöroşrürjideki yeri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 25 (3): , 1972 Tanyaş Y, Cordan T, Arasıl E, Avman N: Beyin abseleri: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 25 (5): , Avman N, Özdamar N: Postero-antero-lateral medulla spinalis dekompresyonu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 26 (1): 53-62, 1973 Kanpolat Y, Özdamar N, Güner Z, Avman N: Perkütan kordotomide empedans tekniği ile eksperimental incelemeler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 26 (2): , 1973 Avman N, Buharalı Z, Saveren M: Disk hernilerinin cerrahi tedavi endikasyonları. Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Dergisi 1 (1): 61-71, Avman N, Saveren M, Gökalp HZ, Özkal E: Hipofiz apopleksisi. Nöroloji 5: 37-44, 1974 Avman N, Tanyaş Y, Tümer B: Mikronöroşirürji tekniği ve kliniğimizdeki uygulama. 10. Milli Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları Kitabı, 2. Bölüm, Ankara, 1974, S: Taşçıoğlu AO, Avman N: Trigeminal nevraljinin perkütan selektif Gasser ganglionu radiofrekans koagülasyon lezyonu ile tedavisi. 10. Milli Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları Kitabı, 2. Bölüm, Ankara, 1974, S: Avman N, Tanyaş Y: İntrakranial anevrizmalar ve mikroteknik. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 28 (3-4): , 1975 Avman N, Özkal E, Erdoğan A: Vertebral arteriography and microsurgery in the management of dumbbell cervical neurinomas. Surg Neurol 4 (3): , Avman N, Tanyaş Y, Dinçer C: Spinal kord tümörleri ve mikroteknik. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 29 (1-2): 79-96, 1976 Avman N, Özkal E: Akustik nörinomlar ve mikroteknik. Otorinolaringoloji Bülteni. 2 (1):17-24, Avman N, Kanpolat Y, Arda N: Serebrovasküler Moyamoya Hastalığı. Nöroloji 8 (1): 47-55,1977 Arasıl E, Erdoğan A, Avman N: İntrakranial yerleşim gösteren kist hidatikler. Nöroloji 8: 9-17, 1977 Avman N, Özkal E: A. serebri media embolektomisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 30 (4): , 1977 Avman N, Erdoğan A: Selektif hipofizektomi ve mikroteknik. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 30 (1): , 1977 Avman N, Arasıl E: Serebral revaskülarizasyonda ekstra-intrakranial şant ameliyatı. Nöroloji 8 (1): 1-18, 1977 Avman N, Özkal E, Gökben B: Spinal arteriovenöz malformasyon ve anevrizma. 13. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, 1977, Ankara, S: Avman N, Özkal E, Gökben B: Serebral derin arteriovenöz malformasyonlar. 13. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, 1977, Ankara, S: Avman N, Tümer B: Mikroteknikle yapılan anevrizma cerrahisinde neticeler. 13. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı, 1977, Ankara. S:

4 Avman N, Özkal E: Kraniofaringiomalar ve mikroteknik. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 31(1): , 1978 Avman N, Erdoğan G, Kanpolat Y: Pituitary pseudotumor. Surg Neurol 9 (2): , 1978 Avman N, Dinçer C: Meningiomas of the third ventricle. Acta Neurochir (Wien) 42 (3-4): , 1978 Avman N, Özkal E, Şenveli E: Spinal anjiomlar ve mikroteknik. Nöroloji 9 (1): 53-60, 1978 Avman N, Özkal E, Arda NA: Optik gliomlar. Türk Oftalmoloji Gazetesi 9 (2): , Avman N, Özkal E, Gökben B: Aneurysm and arteriovenous malformation of the spinal cord. Surg Neurol 11 (1):5-6, 1979 Avman N, Kanpolat Y: Third ventriculostomy by microtechnique. Acta Neurochir Suppl (Wien) 28 (2): , Özkal E, Avman N, Şenveli E: Bebeklik çağı subdural hematomları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 33: , 1980 Avman N, Dinçer C: Venous malformation of the aqueduct of Sylvius treated by interventriculostomy: 15 years follow-up. Acta Neurochir (Wien). 52 (3-4): , 1980 Gökalp HZ, Avman N, Özkal E, Gökben B: Brain tumour associated with intracranial arterial aneurysm. Acta Neurochir (Wien) 53 (3-4): , 1980 Gökalp H, Tümer B, Avman N, Arasıl E, Saveren M: Hipofiz cerrahisinin bugünkü durumu ve klinik vakaların analizi. Türk Endokrinoloji Yıllığı S: 1-5 Avman N, Kanpolat Y, Erdoğan A, Tümer B: Prolaktin adenomlarında pterional mikroteknik. Türk Endokrinoloji Yıllığı , S: Avman N, Taşdemiroğlu E: Beyin iskemik ataklarının cerrahi tedavisi. Şişli Tıp Günleri 2. kongresi kitabı. S: 32-38, 1981 Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan E, Selçuki M: Aquadukt stenozlarının çeşitli cerrahi yöntemlerle tedavilerinin karşılaştırılması. 17. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi kitabı. 8-10, 1981 Avman N, Gökalp HZ, Erdoğan A, Özkal E: Unilateral transnazal transsfenoidal hipofiz girişimi. 17. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı , 1981 Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan A, Tümer B, Selçuki M: Opere 250 hipofiz adenomunun cerrahi yönden değerlendirilmesi. 17. Ulusal psikiatri ve nörolojik bilimler kongresi kitabı , 1981 Arasıl E, Şenveli E, Dinçer C, Taşdemiroğlu E Avman N, Gökalp HZ, Kanpolat Y: İntrakranial menengiomlar. 17. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı , 1981 Kanpolat Y, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Egemen N: Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında stereotaktik cerrahinin sonuçları. 17. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı , 1981 Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Özkal E, Erdoğan E, Taşdemiroğlu E: İntrakranial anevrizmalar. 17. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı , 1981 Karacan İ, Kanpolat Y, Özkal E, Erdem A, Tümer B, Avman N: Uyku laboratuvarının impotans tanısındaki önemi. 17. Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı , 1981 Gökalp HZ, Arasıl E, Arda N, Avman N, Erdoğan A: Pontoserebellar köşe patolojilerinin mikrocerrahisi. 17. Ulusal psikiatri ve nörolojik bilimler kongresi kitabı , Avman N, Özkal E, Erdoğan A: Microsurgical removal of anterolateral spinal lesions. J Microsurg. 3 (3): , Arasıl E, Avman N, Gökalp HZ, Kanpolat Arasıl E, Avman N, Gökalp HZ, Kanpolat Y, Özkal E, Selçuki M: Primer subaraknoid kanamada serebral vazospazmın postoperatif sonuçlara etkisi. 18.Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı. S: , 1983 Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Kanpolat Y, Özkal E, Taşçıoğlu AO: Hipofiz cerrahisinde komplikasyonlar: 18.Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı. S: , 1983 Kanpolat Y, Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Özkal E: Kordotomi: Perkütan ve açık yöntemin endikasyon ve sonuçları. 18.Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi kitabı. S: , 1983 Özkal E, Karacan İ, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Erden A: Uyku apnesi sendromu ve intrakranial basınç. 18. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları Kitabı, S: , 1983 Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Özkal E, Dinçer C: III. ventrikül tümörleri ve cerrahi yaklaşım 18.Ulusal Psikiatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi kitabı. S: , 1983 Avman N, Taşçıoğlu AO: Beyin urlarının tedavisi. Temel tedavi kitabı. Fidan Yayınevi, Ankara, 1983, S:

5 Kanpolat Y, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Selçuki M: Controlled thermocoagulation of trigeminal ganglion in treatment of trigeminal neuralgia, hemifacial spasm and facial neuralgia. Acta Neurochirurgica, Suppl 33: , 1984 Avman N, Gökalp HZ, Kanpolat Y, Özkal E, Karacan I, Selçuki M: Symptomatology, evaluation and treatment of aquaductal stenosis. Neurological Research 6 (4): , 1984 Avman N, Dinçer C, Selçuki M: Pineal region meningioma of the velum interpositum. Report of an unusual case. J Ankara Medical School 6: , 1984 Avman N: Nöroşirürjideki son gelişmeler. Acil yardım ve kazalar simpozyumu (Ankara ) Bilimsel Çalışmalar Kitabı, 1984, Ankara, S: Avman N, Kanpolat Y, Deda H: Bazal ganglion arteriovenöz malformasyonları. Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi 1 (1): 60-63, 1985 Kanpolat Y, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Selçuki M, Mertol T: Effectiveness of radiofrequency Thermocoagulation in recurrent trigeminal neuralgia after previous retrogasserian rhizotomy. Appl. Neurophysiol. 48 (1-6): , 1985 Avman N, Taşçıoğlu AO, Birler K: Transcranial surgical treatment of large STH adenomas. Neuroendocrin lett 7 (2): 77-77, 1985 Kanpolat Y, Avman N, Gökalp HZ, Selçuki M: Cotrolled radiofrequency thermocoagulation of Gasser ganglion in the treatment of trigeminal neuralgia. Acta Neurochir (Wien) 78 (3-4): , Arasıl E, Avman N, Gökalp H, Dinçer C, Erongun U, Birler K: Klinik ve cerrahi yönleri ile serebellar astrositomlar. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi 3 (2): 65-68, 1986 Arasıl E, Avman N, Gökalp H,Kanpolat Y, Dinçer C, Birler K, Erdem A: İntrakranial abseler ve tedavileri. Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi 1 (2): , 1986 Arasıl E, Avman N, Gökalp H, Dinçer C, Kanpolat Y, Erongun U, Birler K: Nüks medulloblastomalar. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi 3 (1): 14-16, 1986 Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Erongun U, Birler K: İntrakranial tüberkülomlar. Nöroloji Nöroşirürji Psikiatri Dergisi 1 (2): , 1986 Arasıl E, Avman N, Gökalp H, Dinçer C, Erongun U, Birler K: Medulloblastomlarda optimal tedavi. Ege Nörolojik Bilimler Dergisi 3(1): 10-13, 1986 Avman N, Taşçıoğlu AO: Kliniko patolojik konferans. 20 yaşındaki erkek hastada başağrısı, çift görme ve staz papiller. Nöroloji Nöroşirürji Psikiatri Dergisi 1 (2): , 1986 Avman N, Taşçıoğlu AO, Boyar B: Karotid endarterektomisi-i. Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi 1 (4): , 1986 Avman N, Taşçıoğlu AO, Boyar B: Karotid endarterektomisi-ii. Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi 2 (1): 41-45, 1986 Avman N, Taşçıoğlu A, Egemen N, Birler K: Serebral arteriovenöz malformasyonlarda laser kullanımı. Nöroloji Nöroşirürji Psikiyatri Dergisi 2: , 1986 Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Kanpolat Y, Kökeş F: Surgical criteria in prolactinomas. Balkan contribution to endocrinology and metabolism. Vol 1, pp 59-65, 1986 Avman N, Gökalp HZ, Birler K: ACTH adenomas. Balkan contribution to endocrinology and metabolism. Vol 1, pp , Egemen N, Uluğ H, Avman N: Posterior fossa epidural hematomaları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 40 : Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Dinçer C, Kanpolat Y, Erongun U, Birler K: Beyin sapı gliomlarının klinik ve patolojik özellikleri. Nöroloji Nöroşirürji Psikiatri Dergisi 2 (3): , 1987 Nihat Egemen, Adil Çulcuoğlu, Ali Güçlü, Sait Naderi, Nurhan Avman: Hipofiz tümörlerinin tanı ve takibinde görsel uyarılmış potansiyelin yeri (klinik araştırma): Ankara Tıp Bülteni 9 (4): , Egemen N, Avman N, Gökalp H, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan A, Naderi S: Spinal araknoiditler. Nöroloji 16 (1): 89-97, 1988 Avman N, Egemen N, Naderi S: Transsfenoidal hipofiz cerrahisinde Nd:YAG Laser kullanımı: Nörolojik Bilimler Dergisi 5 (1):18-20, 1988 Erdem A, Avman N, Arasıl E, Karan O, Naderi S: Temporal epilepsisi olan bir vakada elektrokortikografi (ECoG) uygulaması. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (5): , 1988 Erdem A, Avman N, Karan O, Arasıl E, Naderi S: Medikal tedaviye dirençli epilepsilerde cerrahi tedavi: Nöroloji 16 (1): 79-84, 1988 Egemen N, Avman N, Deda H: Sfenoid kanat osteomu. Nörolojik Bilimler Dergisi 5 (2): , 1988 Dinçer C, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Naderi S: Çocukluk çağı spinal 66

6 tümörleri: Çocuk Hastalıklar Dergisi 3: , 1988 Egemen N, Birler K, Avman N, Türker RK: Experimental cerebral vasospasm: resolution by iloprost. Acta Neurochir (Wien) 95 (3-4): , Dinçer C, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan A, Taşçıoğlu A, Naderi S: Pediatric spinal tumors: Turkish Neurosurgery, Suppl. 1: 17-19, 1989 Egemen N, Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Kanpolat Y, Deda H, Naderi S, Ercengiz K: Congenital spinal cord tumors: Turkish Neurosurgery, Suppl. 1: 20-22, 1989 Egemen N, Ertürk AR, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan A, Naderi S: Spinal neurofibromas: Turkish Neurosurgery, Suppl. 1: 23-24, 1989 Egemen N, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat, Ahmet Erdoğan, Sait Naderi: Management of cervical radiculopathy: Turkish Neurosurgery, Suppl. 1: 42-43, 1989 Egemen N, Naderi S, Avman N: Nd:YAG laser in transphenoidal operations for pituitary tumors: Turkish Neurosurgery Suppl. 1: , 1989 Egemen N, Birler K, Avman N, Turker RK: The Effect of Iloprost on Experimental Cerebral Arterial Spasm in Rabbit. Turkish Neurosurgery Suppl 1: Egemen N, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan A, Taşçıoğlu A, Dinçer C, Naderi S: Spinal araknoidit ve tedavisi. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 1: 54-57, 1989 Gökalp HZ, Avman N, Arasıl E, Erdoğan A, Naderi S, Balım T: Servikal travmalarda tutum: Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 1: 77-78, 1989 Avman N, Taşçıoğlu A, Egemen N, Naderi S: Vertebral postero-antero-lateral dekompresyon: Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 1: 95-96, 1989 Egemen N, Avman N, Gökalp HZ, Arasıl E, Kanpolat Y, Erdoğan A, Taşçıoğlu A, Dinçer C, Naderi S, Doğan A: Osteojenik kord basıları: Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 1: , 1989 Avman N, Egemen N, Naderi S, Birler K: Pineal loj tümörlerinde infratentoriyel supraserebellar girişim metodu: Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 1: , 1989 Erdem A, Avman N, Karan O, Arasıl E: Epilepside cerrahi tedavi: Türk Nöroşirürji Dergisi (1): 14-19, 1989 Prof. Dr. NURHAN AVMAN'ın Bibliografyası RELATED ARTICLES / Nurhan AVMAN ile ilgili diğer makaleler A wise man: Nurhan Avman by Y.Kanpolat Aquaintance with Nurhan Avman by N.Özdamar Acknowledgment Teşekkür: Bu çalışmanın tamamlanmasındaki katkılarından dolayı sayın Prof. Dr. Mete Saveren, sayın Prof. Dr. Yücel Kanpolat, sayın Prof. Dr. Ali Taşçıoğlu, sayın Prof. Dr. Nihat Egemen, sayın Y. Doç. Dr. Cem Açıkbaş, sayın Op.Dr. Ayhan Attar ve sayın Dr. Tarkan Abak a teşekkür ederim. Correspondence Doç.Dr.Sait NADERİ The Online Journal of Neurological Sciences (Turkish) Received by: The Online Journal of Neurological Sciences (Turkish) This e-journal is run by Ege University Faculty of Medicine, Dept. of Neurological Surgery, Bornova, Izmir-35100TR as part of the Ege Neurological Surgery World Wide Web service. Comments and feedback: URL: Journal of Neurological Sciences (Turkish) ISSN

BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI

BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik İdari ve Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 17.09.2013 24.09.2013 Duello LG astrositom 24.09. 2013 24.09. 2013

Detaylı

1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4

1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4 1 ANKEM Dergisi 2 ARTEMİS (Y.A.Journal of the Turkish German Gynecological Association (2005- ) ) 3 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 4 Adli Bilimler Dergisi 5 Adli Tıp Bülteni / Bulletin of

Detaylı

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji) Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) BR.HLİ.016 Beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüz, tecrübeli ve konusunda yetkin hekim kadrosu

Detaylı

Sayın Meslekdaşlarımız ve İlgililer,

Sayın Meslekdaşlarımız ve İlgililer, Sayın Meslekdaşlarımız ve İlgililer, Türk Nöroşirürji Derneği Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu (SFAECG) İlkbahar Sempozyumu 2014 tarihlerinde Bursa/Uludağ

Detaylı

UÜTF BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2013 2014 ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYELERİ: ABD Başkanı: Prof.Dr.

UÜTF BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2013 2014 ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYELERİ: ABD Başkanı: Prof.Dr. UÜTF BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2013 2014 ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYELERİ: ABD Başkanı: Prof.Dr.Selçuk YILMAZLAR Prof.Dr.Ahmet BEKAR Doç.Dr. Şeref DOĞAN Doç.Dr.Hasan KOCAELİ Yrd.Doç.Dr.M.Özgür

Detaylı

Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Temel Eğitim Programı (STEP) 5. Dönem, II.

Türk Nöroşirürji Derneği. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Temel Eğitim Programı (STEP) 5. Dönem, II. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Temel Eğitim Programı (STEP) 5. Dönem, II. Modül 28-31 Mayıs 2015 Trabzon 28 Mayıs 2015 Perşembe 14:00-18:00 KAYIT VE

Detaylı

Prof. Dr. Ali Savaş ESSFN Yürütme Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ali Savaş ESSFN Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Meslekdaşlarımız ve İIgililer, Türk Nöroşirürji Derneği Stereotaksi, Fonksiyonel Nöroşirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu (SFAECG) İlkbahar Sempozyumu 15-17 Mayıs 2015 tarihlerinde

Detaylı

Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel

Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel İzmir Üniversitesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı İntrakranial Metastazların Önemi Beyin metastazı 100.000 de 14 (1/3 tek) Kanser hastalarının %15-25 inde

Detaylı

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. Nöroşirürji Anabilim Dalı tüm yaş grubundan ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat sunulur.

Detaylı

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu I. Kurs

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu I. Kurs Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu I. Kurs 1-4 Temmuz 2010 Anemon Otel, Eskişehir Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Türk Nöroşirürji Derneği

Detaylı

TND Stereotaksi, Fonksiyonel NöroĢirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Ġlkbahar Toplantısı

TND Stereotaksi, Fonksiyonel NöroĢirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Ġlkbahar Toplantısı TND Stereotaksi, Fonksiyonel NöroĢirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Ġlkbahar Toplantısı Temporal Epilepsilerin Cerrahi Tedavisi 25-27 Mart 2011 Holiday Inn Hotel, Görükle, BURSA

Detaylı

NÖROġĠRÜRJĠ. TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden

NÖROġĠRÜRJĠ. TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden 1 NÖROġĠRÜRJĠ TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden 100 Ventriküler ponksiyon-fontanelden 100 Lomber yolla lomber miyelografi (ilaç hariç) 100 Lomber yolla

Detaylı

ULUSAL ATIF DİZİNİ ÇALIŞMALARI VE ULUSAL ETKİ FAKTÖRÜ-2007 SIRALAMASI

ULUSAL ATIF DİZİNİ ÇALIŞMALARI VE ULUSAL ETKİ FAKTÖRÜ-2007 SIRALAMASI ÖNEMLİ NOT: Araştırma sonuçları ULAKBİM den veri gelmeye devam ettiği için son ana kadar güncellenmiş, 21-22 Kasım 2008 tarihlerinde yapılan Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Sempozyumu nda son hali

Detaylı

Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne,

Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, 26 ARALIK 2007 Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, Hekimlerin özel çalışmalarında meslekleri ile ilgili

Detaylı

BİR PEDİATRİK SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM OLGUSU

BİR PEDİATRİK SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM OLGUSU ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 54. Sayı 3. 2001 111-356 BİR PEDİATRİK SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM OLGUSU Ayşe Karataş*, Efkan Çolpan*, Kağan Tun*, Şükrü Çağlar** ÖZET Spontan spinal

Detaylı

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi)

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi) Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi (Nöro-Onkolojik Cerrahi) BR.HLİ.018 Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanan ya

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (23 MART -24 NİSAN 2015) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD HEMORAJİK İNME Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD İntraserebral kanamalar inmelerin %10-15 ini oluşturmaktadır. İntraparenkimal, subaraknoid, subdural ve

Detaylı

Tez: Yayınlar: A. Ulus A. Ulus A. Ulus A. Ulus A. Ulus A. Ulus A. Ulus A. Ulus

Tez: Yayınlar: A. Ulus A. Ulus A. Ulus A. Ulus A. Ulus A. Ulus A. Ulus A. Ulus Tez: Başarısız bel cerrahisi sendromu tanısı almış hastalara, birden çok ameliyatın etkileri ve önlenebilir nedenlerinin değerlendirilmesi, Ankara 2002 Yayınlar: Intracranial haemorrhage probably due to

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Beyin ve Sinir Cerrahisi Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Erkam KÖMÜRCÜ

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Üniversite Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara (1959-1965)

ÖZGEÇMĐŞ. Üniversite Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara (1959-1965) ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı Prof. Dr. Yücel Kanpolat Adresi 1) Đnkılap Sok. 24/2 Kızılay-06640 Ankara Tel: +90-312-417 4078 Fax: +90-312-419 3684 E-mail: kanpolat@ada.net.tr Web: www.ykanpolat.com 2) Başkan Türkiye

Detaylı

ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR

ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA KONFERANSLAR 1. Koç K: Spinal yaralanmalar ve hasta transportu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı ve Kayseri Sağlık Müdürlüğü ''Mezuniyet

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (7 MART 2016-8 NİSAN 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

8. Spinal Cerrahi Kursu

8. Spinal Cerrahi Kursu Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu 8. Spinal Cerrahi Kursu İleri Kurs Moderatör Prof. Dr. Mehmet Zileli Ege Tıp Nöroşirürji Anabilim Dalı Katkılarıyla

Detaylı

Türkiye de Nöroşirürji Kliniklerinde Yapılan Omurga ve Omurilik Ameliyatlarının Analizi

Türkiye de Nöroşirürji Kliniklerinde Yapılan Omurga ve Omurilik Ameliyatlarının Analizi Geliş Tarihi: 2.7.211 / Kabul Tarihi: 29.9.211 Araştırma Türkiye de Nöroşirürji Kliniklerinde Yapılan Omurga ve Omurilik Ameliyatlarının Analizi Analysis of Spinal Surgeries in Turkish Neurosurgical Departments

Detaylı

YAYIN LİSTESİ. 2. Çelik F, Kandemir B, Şahin C, Şenel A. Eozinofilik Granülom. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 5(4): 525-532, 1988.

YAYIN LİSTESİ. 2. Çelik F, Kandemir B, Şahin C, Şenel A. Eozinofilik Granülom. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 5(4): 525-532, 1988. YAYIN LİSTESİ 1. Çelik F, Kandemir B, Şahin C, Şenel A. Spinal İntradural Ekstramedüller Tüberkülom. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 5(3): 375-380, 1988. 2. Çelik F, Kandemir B, Şahin

Detaylı

Ne zaman? Tarihçe. Neurosurgeon of the century MİKROCERRAHİ TEKNİK FELSEFE SANAT

Ne zaman? Tarihçe. Neurosurgeon of the century MİKROCERRAHİ TEKNİK FELSEFE SANAT Cerrah Gözüyle Uyanık Kraniotomi Panel 14: Nöroanesteziye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Y. Şükrü Çağlar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Ne zaman? Fonksiyonel!!! korteks

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

Türk Nöroşirurji Derneği. Temel Nöroşirurji Kursları Dönem 4, 1. Kurs. Program

Türk Nöroşirurji Derneği. Temel Nöroşirurji Kursları Dönem 4, 1. Kurs. Program Temel Nöroşirurji Kursları Dönem 4, 1. Kurs 16 Mart 2016, Çarşamba OTELE GİRİŞ 16:00 18:00 OTURUM Başkan: Selçuk Palaoğlu GİRİŞ Nöroonkolojik cerrahi; Beyin: Genel kavramlar, hasta takip sınıflamalar ve

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014)

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

SONBAHAR SEMPOZYUMU. Türk Nöroşirürji Derneği. Türk Nöroşirürji Derneği

SONBAHAR SEMPOZYUMU. Türk Nöroşirürji Derneği. Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu (TURNOG) ve Genç Nöroşirürjiyenler Kurulu (GNK) SONBAHAR SEMPOZYUMU 17-18 Aralık 2010 Barbaros Point Hotel, Gayrettepe, İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Murad

Detaylı

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı ( )

Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı ( ) Sağlık Bilimlerinde Türkiye'nin Bilimsel Yayın Performansı (2012-2014) Bu çalışma, 2012-2014 yılları arasında Türkiye nin sağlık bilimleri alanında ürettiği bilimsel yayınlara en çok katkı sağlayan tıp

Detaylı

ESERLER LİSTESİ ESERLER: A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

ESERLER LİSTESİ ESERLER: A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1 ESERLER LİSTESİ ESERLER: A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A.1. I.M. Ziyal, M. Musluman, G.K. Bejjani, C. Tanik, C.S. Türkmen, Y.Aydın, "Cerebral metastasis of a uterine leiomyosarcoma-case

Detaylı

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS T.C. ISTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ISTANBUL BILIM UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DEPARTMENT OF PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION MÜFREDAT DERS PROGRAMI

Detaylı

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2009-2010 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GÖZ - SİNİR VE PSİKİYATRİ SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GÖZ - SİNİR VE PSİKİYATRİ SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI - SİNİR VE SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Nöroloji 12 8 20 Psikiyatri 12 8 20 Farmakoloji 12 8 20 Beyin cerrahisi 10 8 18

Detaylı

NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ NÖROLOJİK ENSTİTÜSÜ

NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ NÖROLOJİK ENSTİTÜSÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ NÖROLOJİK ENSTİTÜSÜ BİLİMLER ve FAALİYET RAPORU PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT EYLÜL 2012 ŞUBAT-EYLÜL 2012 30. Yıl Etkinlikleri Açılış Konferansı Neurobiology

Detaylı

Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu

Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu SPİNAL CERRAHİ ve ENSTRÜMANTASYON HEMŞİRELİĞİ KURSU 25-28 Eylül 2014 Sheraton Kongre Merkezi Çeşme, İzmir 26 Eylül 2014 Cuma KURS SPİNAL CERRAHİ ve ENSTRÜMANTASYON

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

CERRAHİ UZMANLIK DALLARINDA İŞBİRLİĞİ VE UZLAŞI

CERRAHİ UZMANLIK DALLARINDA İŞBİRLİĞİ VE UZLAŞI CERRAHİ UZMANLIK DALLARINDA İŞBİRLİĞİ VE UZLAŞI Doç. Dr. Ethem Beşkonaklı Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı 30.11.2008 UDEK Kurultayı Hepimiz dar bir alanda çok şey, geniş bir alanda bir şeyler bilmek durumundayız

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR BAŞKORDİNATÖR YRD. BAŞKORDİNATÖR YRD.

Detaylı

Nöroşirürji Anabilim Dalı Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İnönü Cad. Okur Sok. No:20 Kozyatağı, 34742 İSTANBUL Tel: 0 216 571 41 29

Nöroşirürji Anabilim Dalı Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İnönü Cad. Okur Sok. No:20 Kozyatağı, 34742 İSTANBUL Tel: 0 216 571 41 29 ÖZGEÇMİŞ Prof.Dr.Selçuk Peker Doğum Tarihi 15 Eylül 1961 Doğum Yeri İş adresi Giresun Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İnönü Cad. Okur Sok. No:20

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ. Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi Lisans Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ. Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi Lisans Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Abdullah Hilmi MARANGOZ Doğum Tarihi: 14.02.1972 Öğrenim Durumu: Uzman Doktor Derece Bölüm/Program Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi Lisans Tıp Fakültesi

Detaylı

Toplantı ve Kongre Takvimi

Toplantı ve Kongre Takvimi Toplantı ve Kongre Takvimi 7 th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery Combined with the 3 rd Congress of the Asia Pacific Knee Society 1-4 Kasım 2004, Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: SELÇUK PEKER 2. Doğum Tarihi: 15 EYLÜL 1961 3. Unvanı: PROF.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl UZMAN NÖROŞİRÜRJİ HACETTEPE 1993 TIP DOKTORU TIP HACETTEPE 1984

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SİNİR-DUYU BLOĞU

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SİNİR-DUYU BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Başağrısı Atst Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ Gerilim tipi başağrısı TT Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ 09:30 Migren T A K İ Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ Kognitif bozukluklar

Detaylı

Nörolojik Tanı Yöntemleri

Nörolojik Tanı Yöntemleri Nörolojik Tanı Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD Direkt Grafiler Nörolojik hastalıkların teşhis edilmesinde günümüzde tanı değeri fazla olmayan

Detaylı

Spinal Tumors. Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery. Tuesday, April 3, 12

Spinal Tumors. Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery. Tuesday, April 3, 12 Spinal Tumors Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery Spinal tumor localisation Extradural Intradural extramedullary Intradural intramedullary Age By aging

Detaylı

Lab./Lab Teorik/Theory

Lab./Lab Teorik/Theory Dersin ISınıf IYarıyıl I st Year 1 st Teorik/Theory Lab/Lab Uyg/Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS Kodu/Co (01) Semester (01) 101 Anatomi -I Anatomy-I 2 2-4 3 5 103 Fizyoloji - I Physiology-I 2 2-4

Detaylı

Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi

Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi Beyin Omurlik Damarlarının Cerrahi Tedavisi (Nörovasküler Cerrahi) BR.HLİ.015 Sinir sisteminin damar hastalıkları ve bunların cerrahi tedavisi beyin ve sinir cerrahisinin spesifik ve zorlu bir alanını

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Dr.Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu 14.Kurs

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Dr.Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu 14.Kurs Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Dr.Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu 14.Kurs Moderatör: Dr.Mehmet Zileli 5 7 Aralık 2014 Swissotel Grand Efes, İzmir Türk Nöroşirürji

Detaylı

Vestibuler Schwannomlarda Stereotaktik Radyocerrahi. Doç. Dr. Hakan Emmez

Vestibuler Schwannomlarda Stereotaktik Radyocerrahi. Doç. Dr. Hakan Emmez Vestibuler Schwannomlarda Stereotaktik Radyocerrahi Doç. Dr. Hakan Emmez Acta Otolaryn 1981 Mar-Apr;91(3-4):223-35. The human acoustic neurinoma in organ culture. II. Tissue changes after gamma irradiation.

Detaylı

2104 yılı faaliyet raporu

2104 yılı faaliyet raporu 2104 yılı faaliyet raporu Yönetim Kurulumuz, 27.09.2013 tarihinde 111 üyenin katılımı ile yapılan genel kurulda yönetim kurulu seçimi ile göreve başladı. Eğitim ve öğretim grubu olarak faaliyetlerimizde,

Detaylı

Prof. Dr. M. Necmettin PAMİR

Prof. Dr. M. Necmettin PAMİR Prof. Dr. M. Necmettin PAMİR Doğum Tarihi : 26 Aralık 1953 Doğum Yeri İş Adresi : Lefkoşe - Kıbrıs : ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK OKULU Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü İnönü Cad. No: 20 Kozyatağı - İstanbul

Detaylı

2104 yılı faaliyet raporu

2104 yılı faaliyet raporu Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu 2104 yılı faaliyet raporu 11. Dönem Yönetim Kurulumuz, 27.09.2013 tarihinde 111 üyenin katılımı ile yapılan genel kurulda

Detaylı

İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) - ameliyat sırasında sinir sistemini Monitörler

İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) - ameliyat sırasında sinir sistemini Monitörler İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) - ameliyat sırasında sinir sistemini Monitörler ŞEKİL EMG ÖRNEĞİDİR İntraoperatif Neuromonitoring (IONM) sinir sistemi bütünlüğü hakkında cerraha bilgi vermek ameliyat

Detaylı

Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil

Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ V. DERS KURULU (16 MART 2015 17 NİSAN 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lise: Ankara Fen Lisesi 1981. Tıpta Uzmanlık: Beyin ve Sinir Cerrahisi, Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Lise: Ankara Fen Lisesi 1981. Tıpta Uzmanlık: Beyin ve Sinir Cerrahisi, Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Uygur Er Doğum Tarihi: 19 Şubat 1964 Öğrenim Durumu: Lise: Ankara Fen Lisesi 1981 Y. Lisans: Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990 Tıpta Uzmanlık: Beyin ve Sinir

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil

Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ V. DERS KURULU (17 MART 2014 18 NİSAN 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 5. DÖNEM

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 5. DÖNEM 5. dönem öğrencisi hekim adaylarının, klinik staj boyunca katılacakları eğitim programını tanıtan kılavuz kitapçığıdır. ilgili yönetmelik maddeleri eğitim programını yürüten ve uygulayan birimler ve öğretim

Detaylı

SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu. Kaan OYSUL - kaan@oysul.com

SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu. Kaan OYSUL - kaan@oysul.com + SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu Kaan OYSUL - kaan@oysul.com + Radyocerrahi 1951 yılında Lars Leksell Lezyonun stereotaktik tanımlanması Yüksek sayıda çapraz radyasyon hüzmesinin hedefte kesişmesi + Radyocerrahi

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÇARŞAMBA 09:30 Koma A Gülsen YILDIZ BABACAN NÖROLOJİ

ÇARŞAMBA 09:30 Koma A Gülsen YILDIZ BABACAN NÖROLOJİ 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup SİNİR-DUYU BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Başağrısı Atst Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ PAZARTESİ Gerilim tipi başağrısı TT Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ 09:30 Migren

Detaylı

Intracranial SRS Karşıt Görüş. Gamma Knife CyberKnife Linac Tabanlı

Intracranial SRS Karşıt Görüş. Gamma Knife CyberKnife Linac Tabanlı Intracranial SRS Karşıt Görüş Gamma Knife CyberKnife Linac Tabanlı Intracranial SRS Gamma Knife Tabanlı Radyofizik Uzm. Dr. Öznur Şenkesen Acıbadem Kozyatağı Hastanesi XIV. Medikal Fizik Kongresi, Antalya-

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1995-2001 Tıpta Uzmanlık

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1995-2001 Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mete Karatay 2. Doğum Tarihi: 16/04/1978 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1995-2001 Tıpta

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖNER ÇELİK Doğum Tarihi: 20/06/1974 Ünvan: Uzman Tıp Doktoru Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Nörolojik ve Psikiyatrik Araştırma ve Uygulama Merkezi

Nörolojik ve Psikiyatrik Araştırma ve Uygulama Merkezi Nörolojik ve Psikiyatrik Araştırma ve Uygulama Merkezi Prof. Dr. Yasemin Gürsoy-Özdemir H.Ü. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Müdür Yardımcısı H.Ü. Tıp Fakültesi Nöroloji AbD. Kuruluşu T.C. Yüksek

Detaylı

EPİLEPSİ: GÖRÜNTÜLEME

EPİLEPSİ: GÖRÜNTÜLEME EPİLEPSİ: GÖRÜNTÜLEME Dr. Cem ÇALLI Ege University Medical Faculty Dept. of Radiology Neuroradiology Section Nöbet Tanımı: Geçici ve istemsiz: motor aktivite, bilinç kaybı, his değişiklikleri, otonomik

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. DERS KURULU SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. DERS KURULU SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. DERS KURULU SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 9 Şubat - 6 Mart 2015 (4 Hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü Dönem

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

Pediatrik Nöroşirürji Kursu 5. Dönem, 1. Kurs

Pediatrik Nöroşirürji Kursu 5. Dönem, 1. Kurs Türk Nöroşirürji Derneği PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU Pediatrik Nöroşirürji Kursu 5. Dönem, 1. Kurs Hidrosefali ve Spinal Disrafizm 1-4 Nisan 2010 Kocaeli Üniversitesi Derbent Uygulama

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ CERRAHİ NÖROANATOMİ GRUBU VE SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ CERRAHİ NÖROANATOMİ GRUBU VE SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ CERRAHİ NÖROANATOMİ GRUBU VE SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BİRLEŞİK KADAVRA KURSU Kranyovertebral Bileşkenin Nöroanatomisi ve Cerrahi Teknikler Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zehra AKGÜN İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zehra AKGÜN İletişim Bilgileri Adres ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zehra AKGÜN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : :dr.zehrakgun@gmail.com 2. Doğum Tarihi :29 Ekim 1965 3. Unvanı : Uzman Dr. (Anatomi Uzmanı) 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan

Detaylı

Türk Omurga Derneği. İleri Eğitim Kursu. Omurga Cerrahisinde Komplikasyonlar 28 Şubat 2015 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Türk Omurga Derneği. İleri Eğitim Kursu. Omurga Cerrahisinde Komplikasyonlar 28 Şubat 2015 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Türk Omurga Derneği İleri Eğitim Kursu 28 Şubat 2015 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Türk Omurga Derneği İleri Eği m Kursu Öğrenim Hedefleri: Bu programa ka lan aday, kursun sonunda; Omurga cerrahisinde

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri

2010-2011 Öğretim Yılı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Derslerinin Kredileri ve ECTS Kredileri 1. Sınıf / 1st Year Ders kodu Ders adı (TR) Ders adı (İng) Ders tipi Sömestir Kredi ECTS kredisi 101 Türk Dili 1 Turkish Language 1 Zorunlu / Obligatory 1 2 2 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ataturk's

Detaylı

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu)

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) Akif Turna!! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi! Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı!! Bölüm 47 ANATOMİ ANATOMİ Sinir Basısı Hastaların %95 i: Ağrı ve parestezi.! Genelde segmental, n. ulnaris:

Detaylı

Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I ,5 5,5

Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I ,5 5,5 Kodu/Co I.Sınıf I.Yarıyıl (01) I. st Year I. st Semester (01) MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I 2 1-3 2,5 5,5 MD 105 Biyofizik Biophysics 2 - - 2 2 4 MD 107 Tıbbi Biyoloji ve Genetik-I Medical

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/6 KAFA TABANI PATOLOJİLERİ AMELİYATLARI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat... Yöntem : Kafa tabanı, beynin üzerine oturduğu kafatasının iç ve alt kısmındaki bölgeye verilen

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 4.GRUP / SİNİR-DUYU

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 4.GRUP / SİNİR-DUYU SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 4.GRUP / SİNİR-DUYU 31.8.2015 08:30 Başağrısı Atst Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ Gerilim tipi başağrısı TT Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ Migren T A K İ Gülşen KOCAMAN

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Yrd. Doç.Dr. Mehemet Ali Nahit Şendur Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Yrd. Doç.Dr. Mehemet Ali Nahit Şendur Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

Gamma Knife Tedavisi Yeni Bir Tedavi Çeşidi Midir? Gamma Knife ile Tedavi Nasıl Yapılır?

Gamma Knife Tedavisi Yeni Bir Tedavi Çeşidi Midir? Gamma Knife ile Tedavi Nasıl Yapılır? Gamma Knife Gamma Knife beyin cerrahlarının beynin anormal alanlarında, herhangi bir kesiye gerek kalmadan ameliyat yapabilmelerine olanak sağlayan olağanüstü bir yöntemdir. Gamma knife, stereotaktik radyocerrahi

Detaylı

Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma

Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Konuşma akışı; Sterotaksik yöntem nedir?

Detaylı

TOPLAM/TOTAL ,5 30 Dersin TOPLAM/TOTAL Dersin

TOPLAM/TOTAL ,5 30 Dersin TOPLAM/TOTAL Dersin Kodu/Code I.Sınıf I.Yarıyıl (01) I. st Year I. st Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./PracticeToplam/Total Kredi/Credit ECTS Semester (01) MD 103 Temel Biyokimya-I Basic Biochemistry-I 2 1-3 2,5 5,5 MD 105 Biyofizik

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 5 (TIP 322) SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1.Adı Soyadı : Gülcan Peykerli Gürsu 2.Doğum Tarihi : 24/7/1962 3.Unvanı : Dr. Psikolog 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEK DERECELİ GLİAL TÜMÖR TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM. Dr. Melek Nur Yavuz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

YÜKSEK DERECELİ GLİAL TÜMÖR TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM. Dr. Melek Nur Yavuz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD YÜKSEK DERECELİ GLİAL TÜMÖR TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM Dr. Melek Nur Yavuz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Yüksek Dereceli Glial Tümör SSS tümörlerinin %8-12 Anaplastik astrositom

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ÜYESİ FAALİYET RAPORU

ORDU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ÜYESİ FAALİYET RAPORU ORDU ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM ÜYESİ FAALİYET RAPORU BİRİM: ZİRAAT FAKÜLTESİ Üyesi Doktora Yüksek Lisans Bitirme si Bahçe Bitkileri 11 7 40 33 Bitki Koruma 5 0 5 5 Biyosistem Mühendisliği

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ CERRAHİ NÖROANATOMİ GRUBU ve SPİNAL VE PERİFERIK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BIRLEŞİK KADAVRA KURSU

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ CERRAHİ NÖROANATOMİ GRUBU ve SPİNAL VE PERİFERIK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BIRLEŞİK KADAVRA KURSU TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ CERRAHİ NÖROANATOMİ GRUBU ve SPİNAL VE PERİFERIK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BIRLEŞİK KADAVRA KURSU Kranyovertebral Bileşkenin Nöroanatomisi ve Cerrahi Teknikler 30-31

Detaylı