ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN UYUŞTURUCU KULLANIMI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ (ANKARA ÖRNEĞİ) 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN UYUŞTURUCU KULLANIMI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ (ANKARA ÖRNEĞİ) 4"

Transkript

1 Kriz Dergisi 4 (2): 3540 ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN UYUŞTURUCU KULLANIMI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ (ANKARA ÖRNEĞİ) 4 Nilgün SARP* ÖZET Bu araştırma günümüzde artık bir endüstri haline gelen uyuşturucu kullanım konusunda önemli bir kesimi oluşturan orta öğretim gençliğinin, bu alanda ilgili görüşlerini ortaya koymaya yönelik bulunmaktadır. Söz konusu araştırma Devlet Bakanlığına bağlı Aile Araştırma Kurumu tarafından Ankara ölçeğinde "Öğretmen ve Öğrencilerin Uyuşturucu Kullanımı Konusundaki Görüşleri"ni içermektedir. Bu amaçla Ankara'da eğitim veren birbirinden farklı 0 lisede 204 öğrenci ve 20 öğretmeni kapsayan bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Soru kağıdına verilen cevaplarda, öğretmen ve öğrencilerin önemli bir kısmı (%60 civarında) uyuşturucuyu, merak ve özenti ile başlayan ancak sonu ölümle biten bir yol olarak tanımlamaktadır. Kendini kanıtlama ve sıkıntı giderme gibi nedenler de uyuşturucu kullanmaya yönelten faktörler olarak belirtilmiştir. Öğrencilere göre uyuşturucu kullanımına karşı alınacak ilk önlem, ailenin gencin sorunlarıyla ilgilenmesi, daha iyi ilişkiler kurmasıdır (%40.7). Öğretmenlerse çoğunlukla okulailegenç işbirliğini öngörmüşlerdir Çanakkalelll. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu'nda sunulmuştur. * Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Araştırma Dairesi Başkanlığı GİRİŞ Uyuşturucu madde kullanımı neredeyse insanlık tarihi kadar eskiye gitmektedir. Söz konusu maddeler insan sağlığına verdiği zararlar yanında aynı zamanda tıp sektöründe kullanımlarıyla da yararlı bir işlev görmüşlerdir. Günümüzde ise uyuşturucu madde alışkanlığı, çelişkili faktörlerin etkisiyle yaygınlığını hızla arttıran önemli bir toplumsal sorun haline gelmiştir. İleri teknoloji, yabancılaşma, işsizlik, kentsel yaşamın getirdiği ve taşıdığı riskler, artan suç ve şiddet, birey, aile ve toplum ilişkilerinde görülen çözülme şeklinde gelişmiş ülkelerde yaşanan sorunlar, farklı ve kendine özgü boyutlarıyla gelişmekte olan ülkelerde de yaşanmaktadır. Ülkemizde ise, son yıllarda sağlanan teknolojik gelişmeler, hızlı nüfus artışı, gelir dağılımındaki dengesizlikler, enflasyon ve satın alma düzeyindeki düşmenin yanısıra genç bir nüfus yapısını barındırması, bu bireysel ve toplumsal olguyu besleyen kaynaklar olarak görülebilir (994 UAY Özel İhtisas Komisyonu Raporu:25). Gelişmiş ülkeler boyutunda olmasa da sıralanan öğelere bağlı olarak uyuşturucu kullanımının resmi veriler bazında ki sözü edilen olgunun kendine özgü durumundan ötürü bu istatistiklere yansımayanların da olabileceğini gözönüne alarak bir artış eğilimi içinde olduğu gözlenmektedir. Resmi verilere bakıldığında, bu kullanımın %73'ünün 5 yaş altı ile 620 yaş arası olduğu an 35

2 laşılmaktadır ki bu kesim, büyük oranda orta öğrenim gençliğine karşılık gelmektedir. (Uyuşturucu Olayları Genel Değerlendirme Raporu 995). Uyuşturucu madde kullanım yaşının bu derece aşağıya inmiş olması ile birlikte kullanımın yaptığı alışkanlığın kolayca terkedilmemesi ve birey, aile ve toplum boyutunda yarattığı sosyal ve psikolojik sorunların varlığı, söz konusu olgunun ivedilikle araştırılmasının öncelik ve gerekliliğini ortaya koymaktadır. YÖNTEM Özellikle son yıllarda artarak ortaya çıkan uyuşturucu olaylarının odak noktasını oluşturan orta öğretim gençliğini ve bu gençliğin bir kesiminin yer aldığı sekiz merkez ilçedeki liseler, araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Ömeklemin çerçevesini ise, tanımlanan coğrafi kapsam içerisinde kalan liselerin listesi meydana getirmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımdan alınan lise bilgileri, okul türleri bazında olduğundan, bu alanda okul türlerine göre bir tabakalandırmaya gidilmiştir. Genel Liseler, Mesleki ve Teknik Liseler ve Özel Liseler olarak okul türleri bazında ele alınan üç tabakanın ağırlıklarına göre, toplam on okul seçilmiştir. Her bir gruptan sistematik örnekleme yöntemi kullanılarak elde edilen öğretmen ve öğrenci sayıları, ağırlıkları oranında seçilerek sonuçta 0 okul, 204 öğrenci ve 20 öğretmen araştırmanın ömeklemini oluşturmuştur. Lise gençliğinin uyuşturucu kullanımı konusundaki görüşlerini ortaya koymaya yönelik araştırmada, söz konusu konuyla ilgili olarak öğrenci ve öğretmenler üzerinde bir anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve bu iki grubun konuya yaklaşımları farklı olacağından her iki kesiminde görüşleri alınmıştır. BULGULAR Araştırmanın ömeklemi içinde yer alan ve ortaöğrenimde okuyan gençler ile aynı okulda görev alan öğretmenlerin, uyuşturucu kullanım nedenleri, elde edilme yolları ve bu konudaki çözüm önerilerini içeren görüşlerini ortaya koymaya yönelik bulgular dile getirilmektedir. Elde edilen verilere göre; Tablo incelendiğinde uyuşturucu kullanımı konusunda öğretmen ve öğrencilerin görüşleri dört başlık altında toplanmıştır. Öğrencilerin %60.8 ile, öğretmenlerin %59.2 gibi önemli bir oranının uyuşturucuyu, merak ve özenti ile başlayan ancak sonu ölümle biten bir yol alarak tanımladığı görülmektedir. Bunun yanısıra, kötü ve tehlikeli bir alışkanlık olarak değerlendirenler de ele alındığında, büyük bir kesimin bu alışkanlığın zararları konusunda bilgi sahibi olduğu Tablo : Öğretmen ve Öğrencilerin Uyuşturucu Kullanımı Konusundaki Görüşleri UYUŞTURUCU KULLANIMINDAKİ GÖRÜŞLER KÖTÜ VE TEHLİKELİ BİR ALIŞKANLIK SORUNLARDAN KAÇMA YOLU SONU ÖLÜMLE BİTEN BİR YOL AİLE ŞEFKATİNİN EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN BİR ALIŞKANLIK HEPSİ ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN N %

3 Tablo 2: Kız ve Erkek Öğrencilerin Uyuşturucu Kullanımı Konusundaki Görüşleri UYUŞTURUCU KULLANIMINDAKİ GÖRÜŞLER KÖTÜ VE TEHLİKELİ BİR ALIŞKANLIK SORUNLARDAN KAÇMA YOLU SONU ÖLÜMLE BİTEN BİR YOL AİLE ŞEFKATİNİN EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN BİR ALIŞKANLIK HEPSİ KIZ ÖĞRENCİ ERKEK ÖĞRENCİ Tablo 3: Kadın ve Erkek Öğretmenlerin Uyuşturucu Kullanımı Konusundaki Görüşleri UYUŞTURUCU KULLANIMINDAKİ GÖRÜŞLER KÖTÜ VE TEHLİKELİ BİR ALIŞKANLIK SORUNLARDAN KAÇMA YOLU SONU ÖLÜMLE BİTEN BİR YOL AİLE ŞEFKATİNİN EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN BİR ALIŞKANLIK HEPSİ KADIN ÖĞRT. N % ERKEK ÖĞRT. N % söylenebilir. Öğrenciler (%28.4), öğretmenler (%22.4). Kız ve erkek öğrencilerin uyuşturucu kullanımı konusundaki görüşleri tablo 2'de gösterilmiştir. Kız ve erkek öğrencilerden oluşan kesime, hem kendi içinde, hem de karşılaştırma yönünde oransal olarak bakıldığında, birbirine benzer görüşlere sahip oldukları görülmektedir. Her iki cins de büyük oranlarda (kız öğrenciler %60.2, erkek öğrenciler %6,5) uyuşturucu kullanımını "sonu ölümle biten bir yol" olarak tanımlamaktadır. Uyuşturucu kullanımını "sorunlardan kaçış" 37

4 veya "aile şefkatinin eksikliğinden kaynaklanan bir alışkanlık" olarak tanımlayanların oranı küçük de olsa (erkek öğrencilerde toplam %.2) düşündürücüdür. Bu oran, aynı zamanda uyuşturucu kullanımını gerçekleştiren öğrenciler olarak düşünülebilir. Tablo 3'de de, kadın ve erkek öğretmenlerin, uyuşturucu kullanımı konusundaki görüşlerinin birbirine yakın ve benzer olduğu görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerin uyuşturucu kullanımı konusundaki görüşleri büyük ölçüde öğrenci görüşleriyle çakışmaktadır. Tablo 4'de görüldüğü gibi öğretmen ve öğrencilerin çevrede uyuşturucu madde kullanımı konusundaki görüşlerine bakıldığında, öğrencilerin yüzde 46.6 ile öğretmenlerin ise yüzde 44.3 gibi neredeyse yarıya yakın kısmı, çevrede uyuşturucu kullanan genç olmadığını, söylerken, yine öğrencilerin yüzde 37.7 ile öğretmenlerin yüzde 50.2'si ise, bu konuda bilgisi olmadığını belirtmişlerdir. Bu alanda önemli bir bulgu ise, öğrencilerin yüzde 4.7'si çevrede uyuşturucu kullanan genç olduğunu söylerken, bu görüşü paylaşan öğretmenlerin oranının ise yüzde 5 olarak çıkmasıdır. Kız ve erkek öğrencilerin çevrede uyuşturucu madde kullanımı konusundaki görüşleri öğrenilmek istendiğinde; kız öğrencilerin yüzde 6.7'si, erkek öğrencilerin ise, yüzde 2.5'inin çevrede uyuşturucu kullanan genç olduğunu belirtmeleridir. Tablo 4: Öğretmen ve Öğrencilerin Çevrede Uyuşturucu Madde Kullanımı Konusundaki Görüşleri ÇEVREDE UYUŞTURUCU MADDENİN YAYGINLIĞI KONUSU ÇEVREDE UYUŞTURUCU KULLANAN GENÇ VAR ÇEVREDE UYUŞTURUCU KULLANAN GENÇ YOK BU KONUDA BİLGİSİ BULUNMUYOR ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN Tablo 5: Kız ve Erkek Öğrencilerin Çevrede Uyuşturucu Madde Kullanımı Konusundaki Görüşleri ÇEVREDE UYUŞTURUCU MADDENİN YAYGINLIĞI KONUSU ÇEVREDE UYUŞTURUCU KULLANAN GENÇ VAR ÇEVREDE UYUŞTURUCU KULLANAN GENÇ YOK BU KONUDA BİLGİSİ BULUNMUYOR KIZ ÖĞRENCİ ERKEK ÖĞRENCİ

5 Öğretmenlerin çevrede uyuşturucu kullanımı konusundaki görüşleri öğrenilmek istendiğinde, kadın öğretmenlerin yüzde 48.'i, erkek öğretmenlerin yüzde 36.4'ü çevrede uyuşturucu kullanan genç olmadığını belirtmişlerdir. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nün Ankara'daki dört üniversitede okuyan 362 öğrenci üzerinde alkol ve uyuşturucu alışkanlığıyla ilgili olarak yaptığı araştırmaya bakıldığında, uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren ilaçları son bir ayda kullananların oranının yüzde 4 iken, gençlerin yaklaşık yarısının bu kullanımda başlama yaşının 5 yaş altına inmiş bulunmasıdır. Bu alanda diğer bir çalışma ise, Avrupa KonseyiPompidou Grubu çerçevesinde gerçekleştirilen Okul Araştırma Projesi başlıklı çalışmadır. İstanbul'da 8 Lisede gerçekleştirilen bu çalışmada, genel olarak uyuşturucu madde kullanım sıklığı yüzde 6 olarak saptanmıştır ki, bu oran Avrupa'da yüzde 5, A.B.D.'de ise yüzde 3050 arasında değişmektedir. Ayrıca, bireyi uyuşturucu kullanımına yönelten toplumsal ve psikolojik faktörlerin varlığının bilinmesine rağmen, araştırmanın, kapsamı gereği daha çok uyuşturucunun birey, aile, arkadaş, okul ve medya bağlamında ele alındığı ve yine araştırmanın, uyuşturucuya yönelten nedenler olarak sözü edilen öğelerle sınırlandırıldığı bilinmelidir. Bu bağlamda, gençleri uyuşturucu kullanmaya yönelten nedenler sıralandığında, öğrencilerin yüzde 49'u, öğretmenlerin yüzde 40.3'ü arkadaş çevresi ile ilk sırada gelirken, onu aile içi sorunlar ve medya izlemektedir. Kız ve erkek öğrencilerden oluşan kesimin verdiği önceliklerin ilk sırasında arkadaş çevresi gelirken, ikinci sırada aile içi sorunlar gelmekte ve birbirine yaklaşan görüşler bağlamında görüleceği gibi, cinsiyete dayalı bir farklılaşma görülmemektedir. Öğrencilerin büyük bir kısmı (kız %48., erkek %50) uyuşturucu kullanmaya yönelten faktörlerin başında arkadaş çevresini görmektedirler. Bu gerçek, diğer (kişisel, ailesel vb.) faktörlerin ancak arkadaş çevresiyle birlikte irdelenmesi zorunluluğunu göstermektedir. Kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre, aile içi sorunlara ve arkadaş çevresi faktörlerine daha fazla öncelik tanıdığı görülmektedir. Bu çerçevede, dikkat çekici bir diğer olgu ise, medyanın (TV, Sinema, Radyo, Gazete, Dergi v.b.) uyuşturucu kullanmaya yönelten nedenler sıralamasındaki aldığı oranlar, bir anlamda bu aracın tek başına uyuşturucuya yöneltici bir toplumsal faktör olamayacağını bir ölçüde göstermektedir. Öğretmen ve öğrencilerin uyuşturucu kullanımıyla ilgili sosyopsikolojik faktörlere, gençlerin %27.6'sı uyuşturucu kullanımını özenti faktörüne bağlarken, öğretmenlerin ise, %26.2'si aynı faktöre öncelik vermektedirler. Öğrenciler için ikinci sırada çevreye uyma faktörü gelirken, öğretmenler için merak etme faktörü ikinci sırada gelmektedir. Uyuşturucu maddelerin kullanım alanının genişlemesi, bu alanda yasa dışı etkinlik gösteren büyük bir endüstrinin oluşmasına yol açmıştır. Öyleki, günümüzde, bu alanda bir uyuşturucu madde kaçakçılığı sektörü uluslararası düzeyde faaliyet göstermektedir (Uyuşturucu Olayları Genel Değerlendirmesi, 995: 37). Lise gençliğine sözkonusu maddelerin elde edilme yolları sorulduğunda, lisedeki gençlerin yüzde 55.4 ile, öğretmenlerin yüzde 59.7 gibi önemli bir oranı, bu maddelerin elde edilme yeri ve yolu olarak eğlence yerlerini görmektedir. Uyuşturucu maddelerin elde edilme yolları ile ilgili olarak erkek öğrencilerin %60.4'ü, ilk sırada eğlence yerlerine kız öğrencilere göre oransal olarak daha fazla öncelik vermişlerdir. Erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre, eğlence yerlerine uyuşturucu maddelerin elde edilme yeri ve yolu olarak daha fazla ağırlık ve öncelik verdikleri görülmektedir. Uyuşturucu kullanımının yaygınlığı ve kullanım yaşının ortaöğrenim çağına girmiş olması, bu alandaki bilgilenme ve yardım olanaklarının gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Ayrıca, bu alanda ilgili bir tek resmi tedavi kurumunun (AMATEM) bulunuşu uyuşturucu alanındaki hizmet eksikliğini daha da belirginleştirmektedir. Yapılan kamuoyu araştırmasında öğrencilerin yüzde 63'ü, öğretmenlerin ise yüzde 58'i, uyuşturucu madde kullanımına karşı nasıl yardım yapılacağı konusunda bilgili olmadıklarını belirtmişlerdir. Yardım konusunda, ilgili kuruluşlara başvurma yolunu seçen öğretmenlerin oranının, öğrencilere göre daha fazla olmasına karşın, yine bu alanda bilgilenme yolunu daha fazla seçenlerin ise öğren 39

6 çilerin olması, tabloda dikkat çekici bir bulgu olarak görülmektedir. SONUÇ VE YORUM Uyuşturucunun birçok bireysel ve toplumsal soruna neden olduğu ve aynı zamanda yine toplumdaki soruna bağlı olarak yaygınlaştığı gözönüne alınacak olursa, bu alanda alınacak önlemlerin çok boyutlu ve birçok alanı içermesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin yüzde 33.3 gibi önemli bir kısmı, okulailegenç işbirliğinin sağlanması şeklindeki önemi ilk sırada belirtirken, öğrencilerin yüzde 40.7'si bu alanda alınması gereken ilk önlemi, ailenin gencin sorunlarıyla ilgilenmesi olduğunu söylemişlerdir. Kız öğrencilerin yüzde 44.4'ünün ailenin gencin sorunlarıyla ilgilenmesi ve daha iyi ilişkiler kurması şeklindeki önlemi, erkek öğrencilere göre daha ağırlıklı olarak ilk sırada belirtmeleridir. Okulailegenç işbirliğinin sağlanması ile ailenin gencin sorunlarıyla ilgilenmesi ve daha iyi ilişkiler kurması şeklindeki önlemleri, kadın öğretmenler tarafından erkek öğretmenlere göre daha ağırlıklı olarak öncelik tanıdığı görülmektedir. Bu çerçevede alınacak önlemlerin, herşeyden önce, bir devlet ve aynı zamanda da bir eğitim politikasına dayanması zorunlu gözükmektedir. Bu alanla ilgili ve sorumlu olan kişi, kurum ve kuruluşların işbirliği gereklidir. ÖNERİLER ) Öncelikle uyuşturucu madde kullanımını önleyici ve azaltıcı nitelikteki programların, doğrudan aileyi ilgilendiren programlar olduğu unutulmamalıdır. Alınacak önlemlerin odak noktası ve hedefi, uyuşturucu madde alışkanlığına sahip olan bireyden öte, bu bireyin içinde bulunduğu ailenin kendisi olmalıdır. Çünkü, uyuşturucu kullanan bir bireyin aile bütünlüğü ve refahı yönündeki olumsuz etkileri gözönüne alındığında, bu önlemlerin öncelikle aile boyutunda olması gerektiğinin önemi ortaya çıkmaktadır. 2) Bu alanla ilgili kuruluşlara sorumluluk verilerek, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, eğitim programları gerçekleştirilmesi, okul, aile ve öğrenci işbirliğinin sağlanması gerekmektedir. 3) Üniversitenin medikososyal merkezlerinde eğitim programları düzenlenmelidir. 4) Bu zararlı alışkanlığa karşı genci ve aileyi koruyucu ve yerine göre tedavi edici nitelikteki rehberlik, danışmanlık ve mesleki hizmetleri sağlayacak kuruluşların, nitelik ve nicelik yönünden yeterli hale getirilmesi gerekir. Oysaki, bu alanda ülkemizin tek resmi tedavi kurumu olan AMATEM'le bunun sağlanmasının zorluğu ortadadır. 5) Eğitimin en etkili önlem olduğu ve bu alanda medyanın (Radyo, televizyon, sinema, gazete, dergi vb.) önemli bir işlev görebileceği düşünülecek olursa, medyadan uyuşturucu konusunda halkın sürekli ve yeterli bir biçimde bilgilendirilmesi yerinde olacaktır. 6) Öncelikle gençlerin bu maddeleri kolaylıkla edinebileceği yolların ve ortamın, daha etkin önlemlerle ve ivedilikle denetim altına alınması gerekmektedir. 7) Gençleri ve aileyi önemli ölçüde etkileyen bu tür zararlı alışkanlıklar konusunda, Aile Araştırma Kurumu'nun bundan böyle yapılacak çalışmalara daha etkin katılması, bu konuda yayınlar yapması, konuyla ilgili kamuoyu oluşturması açısından yararlı olacaktır. KAYNAKLAR Karol L, Kumpfer, (987) "Special Populations: Etiology and Prevention off Volnerabitily to Chemical Dependency in Children of Substance Abusers", Youth At High Risk For Substance Abuse, Rockveiile Maryland, DHHS Publication. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, (99), Aile Politikaları, Aüe Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara. Mehmet Önai, (99) "Madde Bağımlılığı ve Alkolizmde Aile", Aile ve Toplum Dergisi, Sayı:2 Cilt:, Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Haziran 99, Ankara. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. (995) Uyuşturucu Araştırması, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yay. Ankara. Emniyet Genel Müdürlüğü (995), Uyuşturucu Olayları Genel Değerlendirmesi Raporu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Yay., Ankara. Ankara. Başbakanlık DPT (989), Türk Aile Yapısı, DPT Yayını, Başbakanlık AAK (994), Uluslararası Aile Yılı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara. 40

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR HAZIRLAYAN/RAPORTÖR Doç. Dr. Hakan ACAR Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 28 Ağustos 2012

Detaylı

2008 EMCDDA YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası

2008 EMCDDA YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE VE CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN

Detaylı

DİYARBAKIR'DA SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR'DA SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org KIŞ-2009 C.8 S.27 (232-244) ISSN:1304-0278 WINTER-2009 V.8 N.27 DİYARBAKIR'DA SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve SAĞLIK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların sağlık alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma Türk Kütüphaneciliği 23, 1 (2009), 22-51 ve Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma A Research on Reading Habits of University and University Students Bülent Yılmaz*, Eda Köse** ve Şelale

Detaylı

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE. 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar :

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE. 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar : TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar : I - N Ü F U S HAZİRAN 1993 Levent Ortaköy Yolu Korukent Sitesi

Detaylı

Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1

Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1 Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 16, Sayı 2, 2014, 1-26 Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1 DOI NO: 10.5578/JSS.7928 Ömer Aytaç 2 M. Çağlar Kurtdaş 3 Özet Sağlık- hastalık

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI Öğr. Gör. Melda Süzer Sınıf Öğretmenliği Bölümü Eğitim Fakültesi Pamukkale Üniversitesi ÖZET Boş zamanların değerlendirilmesi, bir

Detaylı

KADIN SAĞLIĞINDA TIBBİ ETİK SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Serap Şahinoğlu 1[1], Prof. Dr. Yaman Örs 2[2]

KADIN SAĞLIĞINDA TIBBİ ETİK SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Serap Şahinoğlu 1[1], Prof. Dr. Yaman Örs 2[2] KADIN SAĞLIĞINDA TIBBİ ETİK SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Serap Şahinoğlu 1[1], Prof. Dr. Yaman Örs 2[2] Giriş: Tıbbi etik, biyomedikal etik ve bunların sorun kümeleri Tıp, yüzyıllar boyunca hastalığın ortadan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE ANKARA - 2008 i T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Genel Yayın No: 133 Seri:

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 45. Sayı Nisan 2015 / Number 45 July 2015

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 45. Sayı Nisan 2015 / Number 45 July 2015 SOKAK ÇOCUKLARI PROBLEMİ VE BU PROBLEME YÖNELİK UYGULANAN POLİTİKALAR (TÜRKİYE HİNDİSTAN ÖRNEĞİ) Sami ŞENER, Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, sami.sener@medeniyet.edu.tr.

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU ETİK VE İNSANİ DEĞERLER ANKARA - 2012 E T İ K V E İ N S A N İ D E Ğ E R L E R GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence altına almak,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 i Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 Tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak

Detaylı

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2013/2, Sayı:18 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2013/2, Number:18 GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE ANKARA - 2008 i T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Genel Yayın No: 133 Seri:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞİN SOSYOLOJİSİ (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK ALGILARI) Doç.Dr. Levent ERASLAN

SOSYAL GÜVENLİĞİN SOSYOLOJİSİ (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK ALGILARI) Doç.Dr. Levent ERASLAN SOSYAL GÜVENLİĞİN SOSYOLOJİSİ (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK ALGILARI) Doç.Dr. Levent ERASLAN Sosyoloji biliminin toplumsalın her türlü alanına ve problemlerine dönük analiz yapabilme pratiği

Detaylı

Samsun da Kadının Durumu

Samsun da Kadının Durumu , Samsun da Kadının Durumu Ülker Şener Hülya Demirdirek Aslı Çakın Samsun İl Müdürlüğü türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Samsun İl Müdürlüğü türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı KISALTMA

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı

ARAŞTIRMACILARIN VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ IŞIĞINDA E-DEVLET EĞİTİMİNDE GÜNCEL GELİŞMELER *

ARAŞTIRMACILARIN VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ IŞIĞINDA E-DEVLET EĞİTİMİNDE GÜNCEL GELİŞMELER * Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (26) 2013, 120-144 ARAŞTIRMACILARIN VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ IŞIĞINDA E-DEVLET EĞİTİMİNDE GÜNCEL GELİŞMELER * CONTEMPORARY DEVELOPMENTS IN E-GOVERNMENT EDUCATION IN THE

Detaylı

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği)

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği) J Kartal TR 2011;22(3):151-160 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.98704 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler

Detaylı

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Rapor Ankara, Aralık 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...v ŞEKİLLER...v ÖNSÖZ...vi SUNUŞ... vii ARAŞTIRMANIN TANITIMI...1 Araştırmanın amacı...2 ARAŞTIRMANIN

Detaylı

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN Uzm. Yrd. Serdar ÖZHAN Uzm. Yrd. Rahmet USLU ANKARA, KASIM-2008 1 GİRİŞ Bilgi çağında ve bilgi toplumunun oluşmasında şüphesiz en önemli

Detaylı

1. Giriş ve Yönetici Özeti

1. Giriş ve Yönetici Özeti Türkiye de Çocuk ve Genç Nüfusun Durumunun Analizi 2012 İçindekiler 1.Giriş ve Yönetici Özeti... 3 2.Nüfus içinde Çocuklar ve Gençler... 11 3.Toplumsal Koşullar ve Aile Ortamı... 15 4.Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ 1 Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 2015 Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ 2015 2 Öncelik 1: Bölgede İşbirliği ve Dayanışmanın Güçlendirilmesi Gerekçelendirme:

Detaylı

Sempozyum 34. Ankara da On Beş Yaş Üstü Kişilerin İnternet Kullanımı Sıklığı ve Bağımlılığı ARAŞTIRMA MAKALESİ

Sempozyum 34. Ankara da On Beş Yaş Üstü Kişilerin İnternet Kullanımı Sıklığı ve Bağımlılığı ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Ankara da On Beş Yaş Üstü Kişilerin İnternet Kullanımı Sıklığı ve Bağımlılığı n Mustafa Necmi İLHAN 1, Asiye Uğraş DIKMEN 2, İrem USLU 3, Volkan MEDENI 4, Berhiv ALTUN 5, Asuman TEZEL

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1413) 301 aile planlaması hizmetlerinin etkili ve sürekli olarak verilmesini sağlamak, denetlemek, değerlendirmek, b) Hızla ilerleyen teknolojiyi izleyerek aile planlaması amacıyla kullanılan gebeliği önleyici

Detaylı