Gaz Ekipmanlar Fiyat Listesi 2014 / 01

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gaz Ekipmanlar Fiyat Listesi 2014 / 01"

Transkript

1 akışı güvene çeviriyoruz Gaz Ekipmanlar Fiyat Listesi 204 / 0

2 HAKKIMIZDA ESKA VALVE ; kurumsal alt yap s ve tamamen yerli sermaye ile, stanbul Pendik'de 5000m2 üretim merkezinde 968 den bugüne tecrübesi, kaliteli sorunsuz ürünleri, otomasyonel üretim modeli, takip edilen arge ç kt lar, konusunda profesyonel çal anlar ve olu turdu u güven ile endüstriyel ve evsel kullan m alanlar nda kullan lan otomatik ak kontrol, güvenlik ve ayar ürünlerini üreten ve tüm dünyaya satan, Türkiyede konusunda lider olan kurulu tur. Üretimini yapt ürün gruplar ; gaz regülatörleri, gaz valfleri, gaz alarm cihazlar, gaz filtreleri, solenoid valfler, patlaç valfler, mekanik deprem vanalar, pnömatik aktüatörler, solenid bobinleri, zamanlay c lar, switch kutular ve çe itli valf aksesuarlar d r. Para ve zaman kaybetmek istemeyenlerin tercihi ESKA VALVE; topluma katk sa lama ve güven yaratma ortak paydas alt nda; otomasyonel seri üretim modeli ile kaliteli ve özgün ürünler üreten, istihdam n sürekli artt ran, verilere dayal çal an, firma içid e itimlerle tüm payda lar n sürekli geli tiren, mühendis kadrosu ve bilim adamlar ile arge çal malar na büyük önem veren, ulusal ve uluslararas standartlar yak ndan takip eden, teknoloji üreten, yaratt inovatif yakla mlar, fark l klar ve verdi i hizmetler ile sürekli takip ve tercih edilen, sektöre yön veren bir Türk firmas d r. ESKA VALVE ISO 900:2008,OHSAS 800, ISO 400, CE,TSE, TSEK, TSEHYB, ROHS, Garanti Belgeleri, SSHYB belgeleri, patent belgeleri, faydal model belgeleri, tasar m tescil belgeleri, marka tescil belgeleri, deklarasyon belgeleri gibi 00 ün üzerinde ürün, sistem ve hizmet belgesine sahiptir Bünyesinde tam otomatik seri üretim tezgahlar, otomasyonel montaj test cihazlar,ölçü ve kontrol cihazlar bulunan firmam z, mü teri ikayeti ve mü teri memnuniyeti performanslar ndaki ba ar s ile yükseli ine devam etmektedir. modelimizdeki yaratt m z temel de erlerimiz; güven yaratma, s n rs z mü teri deste i, mü teri odakl l k, dürüstlük, kalite odakl l k, teknik destek, çal anlar n kat l m, topluma katk, sürekli geli im, verilere dayal çal makt r. Firmam z n yaratt farkl l klar ve kalitesini görerek büyümemize katk sa layan, dünya markas olma yolundaki çal malar m za h z kazand ran tüm mü terilerimize te ekkür eder; sizlerin her dönem ve durumda çözüm orta oldu umuzu, istek, ihtiyaç ve beklentilerinizi en üst düzeyde kar lamak için çal malar m za aral ks z devam ederek katma de eri yüksek ve verimli ürünler üretece imizi taahüt ederiz. Kalite para kazanmaktan, mü teri memnuniyeti ise her eyden üstündür V ZYONUMUZ Tüm dünyada ESKA VALVE markas ile üretti i ürünler, yaratt farkl l klar ve verdi i hizmetlerde ilk tercih edilen, en çok güvenilen, en çok bilinen, öncü, takip edilen ve konusunda lider olan bir kurulu olmak. M SYONUMUZ Endüstriyel ve evsel kullan m alanlar nda kullan lan otomatik ak kontrol, güvenlik ve ayar ürünlerinde ; mü terilerinin tüm istek, ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede kar lamak ve bilmedi i ihtiyaçlar n da ortaya ç karmak üzere, en h zl en etkin en kaliteli ve her defas nda ayn standart da ürünler ve hizmetler üreterek ESKA VALVE yi tüm mü terilerinin çözüm orta durumuna getirmek.

3 GAZ ALARM C HAZLARI EGD 0 GAZ ALARM CİHAZI Sabit bir yere kurulan ve sürekli çalışan elektrikli bir alarm cihazıdır. 230V AC 50/60 Hz şebeke gerilimi ile çalışır. Çıkış kontağı sayesinde bulunduğu ortamda gaz kaçağı olması halinde korna, siren, gaz kesici valf gibi cihazlara sinyal ileterek çalışmalarını sağlar Kullanım Alanları : Konut, iş yeri v.b. Algıladığı Gazlar : Methan ( Doğalgaz ), LPG ( Sıvılaş rılmış Petrol Gazı ) Tipi : A pi (görsel alarm,sesli alarm ve çıkış sinyali) Çalışma Gerilimi : 230V AC 5060 Hz ; ± %0 Güç Tüke mi : 3VA Çıkış Sinyali : 7A 230V AC (Normalde Açık) Sensör Tipi : Yarı iletken Kalibrasyon Süresi : dakika Gecikme Süresi : 30 saniye Ses Seviyesi : 85db Gövde Malzemesi : ABS Çalışma Sıcaklık Aralığı : 0 C ile 50 C arası Bağıl Nem Seviyesi : %0 ile %90 arası Işıklı Uyarı : YeşilSistem Devrede,SarıHata,KırmızıAlarm Uygun Olduğu Standartlar : EN 5094, EN 50270, EN Koruma Sınıfı EGD 0 IPX2D 0,27 4,5 x 60,5 x 77, EGD 02 ATEX GAZ ALARM CİHAZI Sabit bir yere kurulan ve sürekli çalışan elektrikli bir alarm cihazıdır. 230V AC 50/60 Hz şebeke gerilimi ile çalışır. Çıkış kontağı sayesinde bulunduğu ortamda gaz kaçağı olması halinde korna, siren, gaz kesici valf gibi cihazlara sinyal ileterek çalışmalarını sağlar Kullanım Alanları : Potansiyel patyıcı gaz bulunan yerler Algıladığı Gazlar : Methan ( Doğalgaz ), LPG ( Sıvılaş rılmış Petrol Gazı ) Tipi : A pi (görsel alarm,sesli alarm ve çıkış sinyali) Sensör Muhafazası :II 2G Ex mb II T6 Gb Çalışma Gerilimi : 230V AC 5060 Hz ; ± %0 Güç Tüke mi : 3VA Çıkış Sinyali : 7A 230V AC (Normalde Açık) Sensör Tipi : Yarı iletken Kalibrasyon Süresi : dakika Gecikme Süresi : 30 saniye Ses Seviyesi : 85db Çalışma Sıcaklık Aralığı : 0 C ile 50 C arası Bağıl Nem Seviyesi : Max %80 Işıklı Uyarı : YeşilSistem Devrede,SarıHata,KırmızıAlarm Uygun Olduğu Standartlar : TS EN :2009, TS EN :2009, EN 5094, EN 50270, EN Kontrol Panosu: Ex değildir patlayıcı ortamda kullanılamaz Devre Voltajı:5 volt AC veya DC EGD 02 Koruma Sınıfı IP65 0,63 x 86 x Atex 94/9

4 GAZ VALFLER EGV SERİSİ, PN0,5, NORMALDE AÇIK ELLE KURMALI GAZ VALFİ Gaz alarm cihazı yada herhangi bir sinyal üreten cihazdan sinyal alarak hattaki gaz akışını keser ve tekrar elle kuruluncaya kadar kapalı kalır.mesken dışında emniyet vanası olarak kullanılır Kullanım Alanı : Şehir şebekeleri ve endüstriyel alanlarda bulunan bina girişlerinin önündeki gaz hatları Akışkan : Doğalgaz, LPG, propan, bütan, şehir gazı, hava vb... aşındırıcı olmayan gazlar Maximum Çalışma Basıncı : 0,5 bar : G/2,G3/4,G,G/4,G/2,G2 Dişli ve DN65,DN80,DN00 Flanşlı Çalışma Sıcaklık Aralığı : 20 C ile 70 C arası Akışkan Sıcaklık Aralığı : 0 C ile 80 C arası Malzemeler : Gövde ve kapak alüminyum, contalar NBR Pozisyon : Normalde Açık Operasyon Prensibi : Direkt Çalışmalı Gecikme Süresi : saniyeden düşük Koruma Sınıfı : IP65 Çalışma Voltajı : 2V,24V,48V,0V,220V AC yada DC ( Diğer voltajlar istek üzerine ) Voltaj Toleransı : ± %0 Uygun Olduğu Standartlar : EN 6, EN 36, EN 60335, EN 60204, EN 60529, BM04BK008 EGV 05 G/2" 0,43 55 x 85 x EGV 020 0,4 55 x 85 x EGV 025 G" 0,45 55 x 85 x EGV 032 G/4",4 32 x 44 x EGV 040 G/2",33 32 x 44 x EGV 050 G2",4 32 x 44 x EGV 065 DN x 290 x EGV 080 DN80 9,4 20 x 30 x EGV 00 DN00,4 254 x 350 x EGVB SERİSİ, PN0,5, NORMALDE AÇIK ELLE KURMALI GAZ VALFİ Gaz alarm cihazı yada herhangi bir sinyal üreten cihazdan sinyal alarak hattaki gaz akışını keser ve tekrar elle kuruluncaya kadar kapalı kalır.mesken dışında emniyet vanası olarak kullanılır Kullanım Alanı : Şehir şebekeleri ve endüstriyel alanlarda bulunan bina girişlerinin önündeki gaz hatları Akışkan : Doğalgaz, LPG, propan, bütan, şehir gazı, hava vb... aşındırıcı olmayan gazlar Maximum Çalışma Basıncı : 0,5 bar :,G" Çalışma Sıcaklık Aralığı : 20 C ile 70 C arası Akışkan Sıcaklık Aralığı : 0 C ile 80 C arası Malzemeler : Gövde ve kapak prinç, contalar NBR Pozisyon : Normalde Açık Operasyon Prensibi : Direkt Çalışmalı Gecikme Süresi : saniyeden düşük Koruma Sınıfı : IP65 Çalışma Voltajı : 2V,24V,48V,0V,220V AC yada DC ( Diğer voltajlar istek üzerine ) Voltaj Toleransı : ± %0 Uygun Olduğu Standartlar : EN 6, EN 36, EN 60335, EN 60204, EN 60529, BM04BK008 EGVB 020 0,60 4 x 68 x EGVB 025 G" 0,58 4 x 68 x

5 GAZ F LTRELER / DEPREM VANALARI EGF SERİSİ, PN4PN6, GAZ FİLTRESİ Kullanım Alanı : Şehir şebekeleri ve endüstriyel alanlarda gaz hatları Akışkan : Doğalgaz, LPG, propan, bütan, şehir gazı, hava vb... aşındırıcı olmayan gazlar Giriş Basınç Aralığı : 0 bar ile 6 bar arası Bağlan : G/2,G3/4,G,G/4,G/2,G2 Dişli ve DN65,DN80,DN00 Flanşlı Çalışma Sıcaklık Aralığı : 20 C ile 60 C arası Malzemeler : Gövde ve kapak alüminyum Uygun Olduğu Standartlar : EN 26, TS 0276, EN 36 EGF 05 G/2" 0,54 92 x 36 x EGF 020 0,54 92 x 36 x EGF 025 G" 0,49 92 x 36 x EGF 032 G/4",0 40 x 60 x EGF 040 G/2",03 40 x 60 x EGF 050 G2",20 40 x 60 x EGF 065 DN65 8,3 20 X 290 X EGF 080 DN X 30 X EGV 00 DN00 0,7 254 X 350 X EMV SERİSİ, PN0,5, NORMALDE AÇIK ELLE KURMALI, SİSMİK HAREKETLERİ ALGILAYAN, MEKANİK DEPREM VANASI Kullanım Alanı : Şehir şebekeleri ve endüstriyel alanlarda bulunan bina girişlerinin önündeki gaz hatları Akışkan : Doğalgaz, LPG, propan, bütan, şehir gazı, hava vb... aşındırıcı olmayan gazlar Maximum Çalışma Basıncı : 0,5 bar Bağlan : G,G/4,G/2,G2 Dişli ve DN65,DN80,DN00 Flanşlı Montaj Pozisyonu: G Yatay ve Dikey, G/4,G/2,G2 Dişli ve DN65,DN80,DN00 Flanşlılar Dikey Çalışma Sıcaklık Aralığı : 23 C ile 5,5 C arası Akışkan Sıcaklık Aralığı : 0 C ile 80 C arası Yol sayısı : 2/2 Tasarım Basıncı : 2,5 bar Pozisyon : Normalde Açık Operasyon Prensibi : Direkt Çalışmalı Kapama Süresi : saniyenin al nda Koruma Sını : IP65 Malzemeler : Gövde ve kapak alüminyum, contalar NBR Uygun Olduğu Standartlar : TS 2884, EN 36, EMV 025 G",0 85 x 40 x EMV 032 G/4",67 32 x 44 x EMV 040 G/2",62 32 x 44 x EMV 050 G2",69 32 x 44 x EMV 065 DN65 9,3 20 X 290 X EMV 080 DN80 9,7 20 X 30 X EMV 00 DN00,8 254 X 350 X

6 GAZ REGÜLATÖRLER ERGE SERİSİ, PN, TEK KADEMELİ EMNİYET KAPATMALI ( Shut Off )FİLTRELİ GAZ BASINÇ REGÜLATÖRÜ Emniyet kapatmalı regülatör içerdiği emniyet kapama sistemi sayesinde, çıkış basıncının ayarlanan değerinin al na veya üstüne çıkması halinde sistemde kullanılan cihazların güvenliğini sağlamak üzere otoma k olarak devreye girer ve ha aki gaz akışını keser Kullanım Alanı : Şehir şebekeleri ve endüstriyel alanlarda gaz hatları Akışkan : Doğalgaz,LPG,propan, bütan, şehir gazı, hava vb... aşındırıcı olmayan gazlar Giriş Basınç Aralığı : 0, bar ile bar arası Çıkış Basınç Aralığı : 8 mbar ile 450 mbar arası Kapama Süresi : saniyenin al nda Bağlan : G/2",,G,G/4,G/2,G2 Dişli Çıkış Toleransı : ±%0 Kapatma Toleransı : +%20 Maximum Emniyet Kapatma Basıncı Aralığı : 30 mbar ile 450 mbar arası Manimum Emniyet Kapatma Basıncı Aralığı: 5 mbar ile 30 mbar arası Çalışma Sıcaklık Aralığı : 20 C ile 60 C arası Malzemeler : Gövde ve kapak alüminyum Uygun Olduğu Standartlar : TS 0624, N 882, EN 36 ERGE 05 G/2",3 22 x 36 x ERGE 020,3 22 x 36 x ERGE 025 G",2 22 x 36 x ERGE 032 G/4" 3,5 225 x 60 x ERGE 040 G/2" 3,4 225 x 60 x ERGE 050 G2" 3,7 225 x 62 x ERG SERİSİ, PN, TEK KADEMELİ EMNİYET KAPATMASIZ ( Düz )FİLTRELİ GAZ BASINÇ REGÜLATÖRÜ Gazların basınçlarını elle yapılabilen yay ayarı sayesinde düşüren ve düşürülen değerde otomatik olarak sabit tutabilen, böylece ocak, brülör ve kombi gibi gaz yakan cihazların güvenli çalışmasına imkan veren regülatörlerdir. Kullanım Alanı : Şehir şebekeleri ve endüstriyel alanlarda gaz hatları Akışkan : Doğalgaz, LPG, propan, bütan, şehir gazı, hava vb... aşındırıcı olmayan gazlar Giriş Basınç Aralığı : 0, bar ile bar arası Çıkış Basınç Aralığı : 8 mbar ile 450 mbar arası : /2",3/4",,/4,/2,2 Dişli Çıkış Toleransı : ±%0 Kapatma Toleransı : +%20 Çalışma Sıcaklık Aralığı : 20 C ile 60 C arası Malzemeler : Gövde ve kapak alüminyum Uygun Olduğu Standartlar : TS 0624, N 882, EN 36 ERG 05 G/2",05 22 x 45 x ERG 020,05 22 x 45 x ERG 025 G" 22 x 45 x ERG 032 G/4" 3, 225 x 60 x ERG 040 G/2" 3, 225 x 60 x ERG 050 G2" 3,4 225 x 62 x

7 GAZ REGÜLATÖRLER ERGM SERİSİ, PN0,5, TEK KADEMELİ EMNİYET KAPATMASIZ ( Düz ) FİLTRELİ GAZ BASINÇ REGÜLATÖRÜ Kullanım Alanı : Şehir şebekeleri ve endüstriyel alanlarda gaz hatları Akışkan : Doğalgaz,LPG,propan, bütan, şehir gazı, hava vb... aşındırıcı olmayan gazlar Giriş Basınç Aralığı : 0,05 bar ile 0,5 bar arası Çıkış Basınç Aralığı : 8 mbar ile 00 mbar arası : G/2", Dişli Çıkış Debi Seçenekleri : 5 m3/h Çıkış Toleransı : ±%0 Kapatma Toleransı : +%30 Çalışma Sıcaklık Aralığı : 20 C ile 60 C arası Sınıf ve Grup : A Sınıfı Grup 2 ( A2 ) Malzemeler : Gövde ve kapak alüminyum Uygun Olduğu Standartlar : TS 0624, EN 88, EN 36 ERGM 05 G/2" 0,47 00 x 85 x ERGM 020 0,44 00 x 85 x ERGL SERİSİ, PN0,2, TEK KADEMELİ EMNİYET KAPATMASIZ ( Düz ) GAZ BASINÇ REGÜLATÖRÜ L Kullanım Alanı : Şehir şebekeleri ve endüstriyel alanlarda gaz hatları, sayaç önleri Akışkan : Doğalgaz,LPG,propan, bütan, şehir gazı, hava vb... aşındırıcı olmayan gazlar Giriş Basınç Aralığı : 0,05 bar ile 0,2 bar arası Çıkış Basınç Aralığı : 8 mbar ile 00 mbar arası :, G" Dişli Çıkış Debi Seçenekleri : 5 m3/h Çıkış Toleransı : ±%0 Kapatma Toleransı : +%20 Çalışma Sıcaklık Aralığı : 20 C ile 60 C arası Sınıf ve Grup : A Sınıfı Grup 2 ( A2 ) Malzemeler : Gövde ve kapak alüminyum Uygun Olduğu Standartlar : TS 0624, EN 88, EN 36 ERGL 020 0,34 55 x 97 x ERGL 025 G" 0,35 55 x 97 x

8 GAZ REGÜLATÖRLER ERGS SERİSİ, PN6, ÇİFT KADEMELİ TAHLİYE EMNİYET VENTİLLİ FİLTRELİ GAZ BASINÇ REGÜLATÖRÜ Kullanım Alanları : Gaz şebekelerindeki yer al ve yer üstü servis kutuları ve servis istasyonları, şehir şebekeleri ve endüstriyel gaz hatları Akışkan : Doğalgaz, LPG, propan, bütan, şehir gazı, hava vb... aşındırıcı olmayan gazlar Giriş Basınç Aralığı : 0,5 bar ile 6 bar arası Çıkış Basınç Aralığı : 8 mbar ile 350 mbar arası Bağlan : Giriş /2",3/4"," Çıkış ",/4",/2" Çi Bağlamalı Çıkış Debi Seçenekleri : m3/h Çıkış Toleransı : ±%0 Kapatma Toleransı : +%20 Tahliye Emniyet Toleransı : ±%0 Aşırı Akış Kapatma Debisi : Maximum debinin %0 ile %50 arası Düşük Basınç Emniyet Kapatma Aralığı : 5 mbar ile 30 mbar arası ( İstek Üzerine ) Çalışma Sıcaklık Aralığı : 20 C ile 60 C arası Malzemeler : Gövde ve kapak alüminyum Uygun Olduğu Standartlar : TS 0624, EN 882, EN 334, EN 36 ERGS 06 2 x 3 x ERGS 0 2 x 3 x ERGS 5 2 x 3 x ERGS 25 2 x 3 x ERGS 30 2 x 3 x ERGS 50 2 x 3 x ERGS Danışınız ERGS Danışınız ERGS Danışınız ERGSE SERİSİ, PN6, ÇİFT KADEMELİ TAHLİYE EMNİYET VENTİLLİ ve KAPATMA EMNİYET VENTİLLİ FİLTRELİ GAZ BASINÇ REGÜLATÖRÜ Kullanım Alanları : Gaz şebekelerindeki yer al ve yer üstü servis kutuları ve servis istasyonları, şehir şebekeleri ve endüstriyel gaz hatları Akışkan : Doğalgaz, LPG, propan, bütan, şehir gazı, hava vb... aşındırıcı olmayan gazlar Giriş Basınç Aralığı : 0,5 bar ile 6 bar arası Çıkış Basınç Aralığı : 8 mbar ile 350 mbar arası Bağlan : Giriş /2",3/4"," Çıkış ",/4",/2" Çi Bağlamalı Çıkış Debi Seçenekleri : m3/h Çıkış Toleransı : ±%0 Kapatma Toleransı : +%20 Tahliye Emniyet Toleransı : ±%0 Emniyet Kapatma Süresi : saniyenin al nda Aşırı Akış Kapatma Debisi : Maximum debinin %0 ile %50 arası Aşırı Basınç Emniyet Kapatma Aralığı : 30 mbar ile 450 mbar arası Düşük Basınç Emniyet Kapatma Aralığı : 5 mbar ile 30 mbar arası ( İstek Üzerine ) Çalışma Sıcaklık Aralığı : 20 C ile 60 C arası Malzemeler : Gövde ve kapak alüminyum Uygun Olduğu Standartlar : TS 0624, EN 882, EN 334, EN 36 E ERGSE x 3 x ERGSE x 3 x ERGSE x 3 x ERGSE x 3 x ERGSE x 3 x ERGSE x 3 x ERGSE Danışınız ERGSE Danışınız ERGSE Danışınız 6

9 GAZ REGÜLATÖRLER ERGSX SERİSİ, PN6, ÇİFT KADEMELİ TAHLİYE EMNİYET VENTİLLİ FİLTRELİ GAZ BASINÇ REGÜLATÖRÜ X Kullanım Alanları : Gaz şebekelerindeki yer al ve yer üstü servis kutuları ve servis istasyonları, şehir şebekeleri ve endüstriyel gaz hatları Akışkan : Doğalgaz, LPG, propan, bütan, şehir gazı, hava vb... aşındırıcı olmayan gazlar Giriş Basınç Aralığı : 0,5 bar ile 6 bar arası Çıkış Basınç Aralığı : 8 mbar ile 350 mbar arası Bağlan : Giriş /2",3/4"," Çıkış ",/4",/2" Çi Bağlamalı Çıkış Debi Seçenekleri : m3/h Çıkış Toleransı : ±%0 Kapatma Toleransı : +%20 Tahliye Emniyet Toleransı : ±%0 Aşırı Akış Kapatma Debisi : Maximum debinin %0 ile %50 arası Düşük Basınç Emniyet Kapatma Aralığı : 5 mbar ile 30 mbar arası ( İstek Üzerine ) Çalışma Sıcaklık Aralığı : 20 C ile 60 C arası Malzemeler : Gövde ve kapak alüminyum Uygun Olduğu Standartlar : TS 0624, EN 882, EN 334, EN 36 ERGSX x 3 x ERGSX 0 80 x 3 x ERGSX 5 80 x 3 x ERGSX x 3 x ERGSXET SERİSİ, PN0,5, TEK KADEMELİ TAHLİYE EMNİYET VENTİLLİ VE KAPATMA EMNİYET VENTİLLİ FİLTRELİ GAZ BASINÇ REGÜLATÖRÜ T XE Kullanım Alanları :Şehir şebekeleri ve endüstriyel gaz hatları Akışkan : Doğalgaz, LPG, propan, bütan, şehir gazı, hava vb... aşındırıcı olmayan gazlar Giriş Basınç Aralığı : 0,05 bar ile 0,5 bar arası Çıkış Basınç Aralığı : 8 mbar ile 00 mbar arası Bağlan : Giriş /2",3/4"," Çıkış ",/4",/2" Çi Bağlamalı Çıkış Debi Seçenekleri : m3/h Çıkış Toleransı : ±%0 Kapatma Toleransı : +%20 Tahliye Emniyet Toleransı : ±%0 Aşırı Akış Kapatma Debisi : Maximum debinin %0 ile %50 arası Aşırı Basınç Emniyet Kapatma Aralığı : 30 mbar ile 250 mbar arası Düşük Basınç Emniyet Kapatma Aralığı : 5 mbar ile 30 mbar arası ( İstek Üzerine ) Çalışma Sıcaklık Aralığı : 20 C ile 60 C arası Malzemeler : Gövde ve kapak alüminyum Uygun Olduğu Standartlar : TS 0624, EN 88, EN 36 ERGSXET x 3 x ERGSXET 0 80 x 3 x ERGSXET 5 80 x 3 x ERGSXET x 3 x

10 D ER ÜRÜNLER Ürün Adı Çap Özellikleri Fiyat ( TL) Manometre Manometre Manometre Manometre UManometre Sıvı Conta Sıvı Conta Karbonmonoksit Gaz Alarm Cihazı Karbonmonoksit Gaz Alarm Cihazı Karbonmonoksit Gaz Alarm Cihazı Kombi Flexi Kombi Flexi Kombi Flexi Kombi Flexi Sayaç Flex Takımı Sayaç Flex Takımı Sayaç Flex Takımı Sayaç Flex Takımı Sayaç Flex Takımı Ocak Flexi Ocak Flexi Ocak Flexi Ocak Flexi Ocak Flexi Ocak Flexi Kutu Flexi Kutu Flexi Kutu Flexi Kutu Flexi Kombi Filtresi Kombi Filtresi Kompansatör Kompansatör Kompansatör Kompansatör /2" 3/4" " /4" /2" 2" "DN25 /4"DN32 /2"DN40 2"DN50 2/2"DN65 3"DN80 4"DN00 /2" 3/4" " DN6 DN6 DN6 DN6 DN2 DN2 DN2 DN2 DN2 DN2 DN25 DN32 DN40 DN50 /2" 3/4" DN25 DN32 DN40 DN50 60 mbar 00 mbar 600 mbar bar 50 ml 250 ml Elektrikli Jarjzlı Elektrikli Normal Pilli Pilli Dişli Dişli Dişli Dişli Dişli Dişli FlanşlıPN6 FlanşlıPN6 FlanşlıPN6 FlanşlıPN6 FlanşlıPN6 FlanşlıPN6 FlanşlıPN6 Dişli Kilitli Dişli Kilitli Dişli Kilitli 30cm 40cm 50cm 60cm G4 G6 G0 G6 G25 50cm 75cm 00cm 25cm 50cm 200cm 20cm 20cm 20cm 20cm 60cm 65cm 75cm 85cm

11 % 00 TESTE TAB Üstün Üretim Teknolojisi Birebir De i im Garantisi Her Ad mda Tam Kontrol

12 Baskı Tarihi: Rev:00 Basım Yeri: GÜVEN OFSET MATBAACILIK akışı güvene çeviriyoruz Fabrika: Şeyhli Mahallesi Sağlık Sokak No:0 Pendik/Istanbul/TURKEY T: F: /

Firmamız Ankara merkezli olup, doğalgaz ve tesisat malzemelerinin ithalat, ihracat, perakende ve toptan satışını yapmaktadır.

Firmamız Ankara merkezli olup, doğalgaz ve tesisat malzemelerinin ithalat, ihracat, perakende ve toptan satışını yapmaktadır. SAYIN MÜŞTERİMİZ, Firmamız Ankara merkezli olup, doğalgaz ve tesisat malzemelerinin ithalat, ihracat, perakende ve toptan satışını yapmaktadır. Doğalgazla ilgili tüm tesisat ve teknik hizmet ihtiyaçlarınıza

Detaylı

Hedefimiz, 2014 Yılında 2 Kat Daha Büyümek

Hedefimiz, 2014 Yılında 2 Kat Daha Büyümek Hedefimiz, 2014 Yılında 2 Kat Daha Büyümek Eska Valve Kalite Müdürü Murat Çalapkulu ile Eska Valve yi, Türk endüstrisini ve gaz tesisat sektörünü konuştuk. 2013 yılında tam anlamı ile yeni fabrikalarına

Detaylı

GAZ VALFİ KULLANIM KILAVUZU SMS SANAYİ MALZEMELERİ ÜRETİM VE SATIŞI A.Ş.

GAZ VALFİ KULLANIM KILAVUZU SMS SANAYİ MALZEMELERİ ÜRETİM VE SATIŞI A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜNÜN GENEL AÇIKLAMASI 4 a. Ürünün Kullanım Amacı 4 b. Patlatılmış Resim ve Parça Listesi 5 c. Teknik Özellikler 6, 7 d. Etiketleme 8 2. ÜRÜNÜN ÇALIŞMASI 9 a. Elle Kurma 9 b. Seçim 9, 10

Detaylı

SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satışı A.Ş. TORK GA 21 EX PROOF GAZ ALARM CİHAZI

SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satışı A.Ş. TORK GA 21 EX PROOF GAZ ALARM CİHAZI SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satışı A.Ş. TORK GA 21 EX PROOF GAZ ALARM CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI OKUYUNUZ EKİM 2013 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMA PRENSİBİ... 3 TEMEL BİLGİLER... 3 ÇALIŞMA ALANLARI...

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU www..com.tr

ÜRÜN KATALOĞU www..com.tr ÜRÜN KATALOĞU www..com.tr Biz Kimiz Serdaroğlu olarak 1986 yılından bu yana Türkiye de ve çevre ülkelerde; güncel teknolojilere uygun mekanik tesisat tedarik çözümlerini müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Detaylı

TORK GA 10 GAZ ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

TORK GA 10 GAZ ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER ÇALIŞMA PRENSİBİ 4 TEMEL BİLGİLER 4 TEKNİK ÖZELLİKLER 5 MONTAJ 6 Paralel (Çoklu) Montaj 8 Tek Elektrik Bağlantısı 8 Çoklu Elektrik Bağlantısı 8 Montaj Uyarıları 9 UYARILAR 9 Kullanmadan önce

Detaylı

AKMERCANGAZ ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI

AKMERCANGAZ ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCANGAZ ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCANGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ÖNSÖZ Doğalgaz piyasa gereksinimlerinin karşılanması amacıyla

Detaylı

SEVİYE KONTROL 05.2014 info@ayvaz.com www.ayvaz.com

SEVİYE KONTROL 05.2014 info@ayvaz.com www.ayvaz.com SEVİYE KONTROL 05.2014 info@ayvaz.com www.ayvaz.com AYVAZ HAKKINDA Kurulduğu ilk günden bu yana, adı sürekli olarak ilk lerle anılan bir firma düşünün. 60 yılı aşkın süredir Türkiye de olmayanı üretmek

Detaylı

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ÖNSÖZ Doğalgaz piyasa gereksinimlerinin karşılanması amacıyla

Detaylı

www.bksmuhendislik.com.tr

www.bksmuhendislik.com.tr www.bksmuhendislik.com.tr www.bksmuhendislik.com.tr BKS Mühendislik olarak ülkemizdeki enerji sıkıntısının görerek değişen ve gelişen enerji sektöründe yer almak ve özellikle enerji tasarrufu konularında

Detaylı

METAL KÖRÜKLÜ STANDART KOMPANSATÖR SABİT FLANŞLI KOMPANSATÖRLER KOMPANSATÖRLER MKSF 30 MKSF 30L MKSF 60L 30 mm Laynersiz ÇAP (mm) 30 mm Laynerli ÇAP (mm) 60 mm Laynerli ÇAP (mm) Körük Malzemesi: AISI 304

Detaylı

TORK GA 20 GAZ ALARM CİHAZI & GL.01 EX PROOF SENSÖR MUHAFAZASI KULLANIM KILAVUZU

TORK GA 20 GAZ ALARM CİHAZI & GL.01 EX PROOF SENSÖR MUHAFAZASI KULLANIM KILAVUZU TORK GA 20 GL.01 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMA PRENSİBİ 4 TEMEL BİLGİLER 4 ÇALIŞMA ALANLARI 4 TEKNİK ÖZELLİKLER 5, 6 MONTAJ 7 Montaj Adımları 8, 9 Paralel (Çoklu) Montaj 10 Tek Elektrik Bağlantısı 10 Çoklu Elektrik

Detaylı

İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 4-27. SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 32-35 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 36-37

İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 4-27. SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 32-35 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 36-37 İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 4-27 01 PROSES ve ENDÜSTRİYEL BRÜLÖRLER 28-31 SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 32-35 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 36-37 MADAS - GAZ ARMATÜRLERİ

Detaylı

15 10 AĞUSTOS FİYAT LİSTESİ

15 10 AĞUSTOS FİYAT LİSTESİ www.fafvana.com.tr LİSTESİ Tasarımdan Ürüne Kalite sloganıyla 1986 yılında yola çıkan Vana, uzun yılların getirdiği satış ve pazarlama deneyiminin ardından Ankara Ostim sanayi bölgesinde ilk olarak küresel

Detaylı

2015 / OCAK. w w w. y i l d i z g a z. c o m. t r

2015 / OCAK. w w w. y i l d i z g a z. c o m. t r 05 / OCAK w w w. y i l d i z g a z. c o m. t r 5 5 IL IL Tüm Hakları Saklıdır. 979 yılında kurulan firmamız, bugün 50 kişiden oluşan uzman kadrosu ve dünya standartlarında modern makine parkuruna sahip

Detaylı

2015 / OCAK. w w w. y i l d i z g a z. c o m. t r

2015 / OCAK. w w w. y i l d i z g a z. c o m. t r 05 / OCAK w w w. y i l d i z g a z. c o m. t r 5 5 IL Tüm Hakları Saklıdır. 979 yılında kurulan firmamız, bugün 50 kişiden oluşan uzman kadrosu ve dünya standartlarında modern makine parkuruna sahip 8.000

Detaylı

Kontrol sistemleri. Hidrolik Kalkanlara Destek İçin. www.dat-bergbau.de

Kontrol sistemleri. Hidrolik Kalkanlara Destek İçin. www.dat-bergbau.de Türkiye Temsilciliği: International Business and Policy Development DAT Bergbautechnik GmbH Am Schornacker 61 D-46485 Wesel Tel. +49 281-20 67 17-0 Faks +49 281-20 67 17-60 info@dat-bergbau.de www.dat-bergbau.de

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

ÜRÜNDE KALİTE HİZMETTE UZMAN BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK. birlesim.com.tr

ÜRÜNDE KALİTE HİZMETTE UZMAN BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK. birlesim.com.tr ÜRÜNDE KALİTE HİZMETTE UZMAN Yapı İnşaa Gemi İnşaa Yangın Pompa ve Eşanjor Endüstriyel Yapı İnş Yangın Pompa ve Eşanjor Endüstriyel Yapı İnşaa Gemi İnşaa Yangın jor Endüstriyel Yapı İnşaa Gemi İnşaa Yangın

Detaylı

Tasarımdan ürüne kalite

Tasarımdan ürüne kalite Tasarımdan ürüne kalite Tasarımdan ürüne Kalite sloganıyla 1986 yılında yola çıkan Vana, uzun yılların getirdiği satış ve pazarlama deneyiminin ardından Ankara Ostim sanayi bölgesinde ilk olarak küresel

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ / ANKARA

ŞİRKET PROFİLİ / ANKARA ŞİRKET PROFİLİ / ANKARA Termikel Grup bünyesinde 1994 yılından bu yana başarıyla hizmet veren ELEKTROMED, her geçen gün sayaç sektöründeki öncü konumunu daha da pekiştiriyor. Sürekli gelişimi kendine ilke

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaşım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaşım Sistemi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaşım Sistemi Isı Payölçer, Isı ve Su Sayaçları Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim Değerlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylaşım Hizmetinin Verilmesi 1 Alarko - Techem

Detaylı

Hayatı Isıtan Teknolojiler.

Hayatı Isıtan Teknolojiler. Hayatı Isıtan Teknolojiler. www.mimsangrup.com.tr Fiyat Kataloğu 2015 İçerik HAKKIMIZDA Mimsan Grup... 04 Mimsan Isı Teknolojisi... 05 Merkezİ Isıtma Sİstemlerİ Gaz Yakıtlı Üç Geçişli MSG-MG... 08 Gaz

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

Metal Mahfazalı Hücreler Metal Bölmeli Hücreler Gaz İzoleli RMU lar

Metal Mahfazalı Hücreler Metal Bölmeli Hücreler Gaz İzoleli RMU lar Metal Mahfazalı Hücreler Metal Bölmeli Hücreler Gaz İzoleli RMU lar Katalog 2011 Orta gerilim Hücreleri, Anahtarlama elemanları ve Köşklerde standartlardan fazlas için yüksek kaliteli ve çevreye duyarlı

Detaylı

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

Konusunda yetkin çalışanlarımız ile proseslerimizi tüm aşamalarda kontrol altında tutuyor uygunsuzluk olasılıklarını en aza indiriyoruz.

Konusunda yetkin çalışanlarımız ile proseslerimizi tüm aşamalarda kontrol altında tutuyor uygunsuzluk olasılıklarını en aza indiriyoruz. AMACIMIZ Teknolojiyi yakından takip ediyor; insan hayatını kolaylaştıracak mevcut çözümleri uygulamanın yanısıra, yeni çözümler geliştirip projelendirerek uluslar arası standartlarda hayata geçirmeyi amaçlıyoruz

Detaylı

Ç NDEK LER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29. SCHWANK - INFRARED SERAM K ve RADYANT ISITICILAR 34-38 TECNOCLIMA - SICAK HAVA C HAZLARI 39-41

Ç NDEK LER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29. SCHWANK - INFRARED SERAM K ve RADYANT ISITICILAR 34-38 TECNOCLIMA - SICAK HAVA C HAZLARI 39-41 Ç NDEK LER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29 01 PROSES ve ENDÜSTR YEL BRÜLÖRLER 30-33 SCHWANK - INFRARED SERAM K ve RADYANT ISITICILAR 34-38 TECNOCLIMA - SICAK HAVA C HAZLARI 39-41 MADAS - GAZ ARMATÜRLER

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı