T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Ekim 1998 CUMARTESİ. Kanunlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Ekim 1998 CUMARTESİ. Kanunlar"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Ekim 1998 CUMARTESİ Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar İş Kanunu, İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 572 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE tarihli ve 572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya pılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde geçen " " ibaresi " " olarak değiştirilmiştir. MADDE tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun tarihli ve 2869 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesinin (B) fıkrasının birinci ve ikinci bentlerindeki % 2 oranları % 3 olarak değiştirilmiştir. MADDE tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 98 inci maddesinin tarihli ve sayılı Kanunla değişik (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. C) 25 inci maddedeki hükümlere aykırı hareketle sakat ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya vekiline çalıştırmadığı her sakat ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için yetmiş milyon lira para cezası verilir. 25 inci maddede öngörülen kontenjanların üstünde Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 24 Ekim Sayı: sakat ve eski hükümlü istihdam eden işverenlerin, kontenjan fazlası sakat ve eski hükümlüler için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre ödemeleri gereken işveren sigorta prim hisselerinin yüzde ellisini kendileri yüzde ellisini de hazine öder. Bu bentte belirtilen para cezası, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yılda uygulanan ceza tutarının, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "yeniden değerleme oranı'nda artırılarak uygulanır. Bu suretle hesaplanacak ceza tutarlarında bir milyon liradan az olan kesirler dikkate alınmaz. Bu bent uyarınca tahsil edilen para cezalan, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesinin Maliye Bakanlığınca açılacak özel tertibine gelir kaydedilir. Bu hesapta toplanan paralar sakat ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işini kurma ve bu gibi projelerde kullanılmak üzere İş ve İşçi Bulma Kurumuna aktarılır. MADDE tarihli ve 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. EK MADDE tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 98 inci maddesinin tarihli ve 3493 sayılı Kanunla değişik (C) bendi uyarınca sakatların istihdam edilmemesi nedeniyle işveren ve işveren vekillerinden tahsil edilen ceza paraları, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünce Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüş ve önerileri de alınmak suretiyle sakatların mesleki eğitimi, mesleki rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik projeler için kullanılır. Kurum gerçekleştirdiği bu projelere ilişkin raporları en geç izleyen yılın mart ayı sonuna kadar Özürlüler İdaresi Başkanlığına gönderir. Kamu kurum ve kuruluşları her yıl nisan ayı içerisinde çalıştırdıkları işçi sayısını İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimlerde kurumlar, açık olan kontenjanlar için istihdam etmek istedikleri özürlü ve eski hükümlü personelin hangi vasıflara sahip olmasını istediklerini belirtirler. Kurum toplam açık kontenjanları belirledikten sonra özür grupları için açılacak sınavların nasıl yapılacağına ilişkin esas ve usulleri ilgili kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle çıkarılacak bir yönetmelikle tespit eder. MADDE 5. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 23/10/1998 Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 24 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa ; 3 Polonya Cumhuriyetinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE 1. Türkiye, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya Federal Cumhuriyeti, Yunanistan, İzlanda, İspanya, İtalya, Lüksembuıg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 16 Aralık 1997 tarihinde Brüksel'de imzalanan "Polonya Cumhuriyetı'nin Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu aşağıdaki ilkeleri gözönünde bulundurarak yürütür: 1. Güvenliğin bölünmez bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle, Türkiye'nin Batı Avrupa Birliğine tam üyeliği yönündeki çalışmaların yoğunlaştırılması; 2. NATO'nun genişlemesinin Türkiye'nin NATO içindeki katkı paylarını artırmaması, alt yapı fonlarından alacağı payı azaltmaması; 3. Bulgaristan ve Romanya başta olmak üzere, NATO'ya üye olmak isteyen Güneydoğu Avrupa ülkeleri için ittifakın açık kapı politikasının desteklenmesi. 23/10/1998 Çek Cumhuriyetinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE 1. Türkiye, Belçika, Kanada, Danimarka. Fransa, Almanya Federal Cumhuriyeti, Yunanistan, İzlanda, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda. Norveç, Portekiz, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 16 Aralık 1997 tarihinde Brüksel'de imzalanan "Çek Cumhuriyeti'nin Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yasama Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 24 Ekim Sayı: MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu aşağıdaki ilkeleri gözönünde bulundurarak yürütür: 1. Güvenliğin bölünmez bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle, Türkiye'nin Batı Avrupa Birliği'ne tam üyeliği yönündeki çalışmaların yoğunlaştırılması; 2. NATO'nun genişlemesinin Türkiye'nin NATO içindeki katkı paylarını artırmaması, alt yapı fonlarından alacağı payı azaltmaması; 3. Bulgaristan ve Romanya başta olmak üzere, NATO'ya üye olmak isteyen Güneydoğu Avrupa ülkeleri için ittifakın açık kapı politikasının desteklenmesi. 23/10/1998 Macaristan Cumhuriyetinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE 1. Türkiye, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya Federal Cumhuriyeti, Yunanistan, İzlanda, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 16 Aralık 1997 tarihinde Brüksel'de imzalanan "Macaristan Cumhuriyeti'nin Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu aşağıdaki ilkeleri gözönünde bulundurarak yürütür: 1. Güvenliğin bölünmez bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle, Türkiye'nin Batı Avrupa Birliği'ne tam üyeliği yönündeki çalışmaların yoğunlaştırılması; 2. NATO'nun genişlemesinin Türkiye'nin NATO içindeki katkı paylarını artırmaması, alt yapı fonlarından alacağı payı azaltmaması; 3. Bulgaristan ve Romanya başta olmak üzere, NATO'ya üye olmak isteyen Güneydoğu Avrupa ülkeleri için ittifakın açık kapı politikasının desteklenmesi. 23/10/1998 Yasama Bölümü Sayfa : 4

5 24 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 98/11800 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 1 Eylül 1998 tarihinde imzalanan TUR/97/P12 rumuzlu ve "Türkiye'de Nüfus ve Kalkınma Eğitiminin Güçlendirilmesi" konulu ekli Proje Antlaşması'nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 4/9/1998 tarihli ve ÇEGY-II/4598 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/9/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Mesut YILMAZ Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI B. ECEVIT M. BATALLI G. TANER H. ÖZKAN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Y. SEÇKİNER I. SAYGIN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı R. SERDAROĞLU M. GÜRDERE Prof. Dr. Ş. GÜREL Prof. Dr. A. ANDİCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Dr. I. ÇELEBİ M. YILMAZ R. ŞAHİN B. KARA Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Dr.I. ÇELEBİ E. AŞIK R. K. YÜCELEN H. GEMİCİ Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. BATALLI H. DENİZKURDU K. AKTAŞ İ. CEM Devlet Bakanı Adalet Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Z. TEMİZEL H. ULUĞBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı A. A. DENİZOLGUN R. K. YÜCELEN Prof. Dr. N. ÇAĞAN Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı V. Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Y. EREZ M. C. ERSÜMER H. ÖZKAN Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Kültür Bakanı V. İ. GÜRDAL E. TARANOĞLU Dr. İ. AYKUT Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : I

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 24 Ekim 1998-Sayı : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Arasındaki Proje Antlaşması Ülke Türkiye Proje No TUR/97/P12 Projenin Adı' Türkiye'de Nüfus ve Kalkınma Eğitiminin Güçlendirilmesi Projenin Verildiği Tarih 22 Aralık, 1997 UNFPA Çalışma Planı Kategorisi Yürütücü Kuruluş Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Sorumlu Kuruluş Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Proje Süresi 23 ay Başlama Tarihi 1 Şubat, 1998 UNFPA Katkısı 159,600 ABDŞ Hükümetin Katkısı 78,250 ABD$ imza: Ahmet N. ALPMAN Daire Başkanı 1 Eylül_1998 Hükümet adına Tarih Prof. Dr. Aykut Toros Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü adına 11 Ağustos 1998 Tarih Paul van Hansvvijck de Jonge Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu adına 13 Ağustos 1998 Tarih Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

7 24 Ekim 1998-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 ÖZET I. ÖNBİLGİLER VE GEREKÇE Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE), nüfus çalışmalarında araştırma ve eğitim ile ilgilenen bir merkez olarak 1967 yılında kurulmuştur. Enstitü, Türkiye'de demografi ile nüfus ve kalkınma alanlarında mezuniyet sonrası eğitim veren tek kuruluştur. HÜNEE, lisansüstü eğitim sağlamakta, araştırma projeleri yürütmekte ve demografik veri ve yayınların ilgili kuruluşlara dağıtımını gerçekleştirmektedir. Bu amaçlar' yerine getirebilmek için HÜNEE akademik yapısını güçlendirmek, ve ulusal ve bölgesel konularda bit cazibe merkezi haline gelmek istemektedir. Böyle bir cazibe merkezi, aralarında Kurumlararası Sosyal Kalkınma Programı Komitesi (Interagency Social Development Programming Committee - ISDPC) aracılığıyla yürütülen Birleşmiş Milletler sistemi yaklaşımının da bulunduğu uluslararası kalkınma çabalarının yoğunlaştığı bölgelere ve illere önem verecektir. Bu bağlamda, uluslararası rekabetin yanı sıra nüfus sorunları ile ilgilenen eğitilmiş işgücü ihtiyacını karşılayabilmek için Enstitü'nün mevcut personel kapasitesini ve eğitim olanaklarını arttırması gerekmektedir. HÜNEE'nin akademik kapasitesinin ve Türkiye'deki demografi eğitiminin güçlendirilme gereksinimi UNFPA'nın 1995 yılında yayınladığı Programme Review and Strategy Development Report, Turkey (sayfa 2;18-20;54-56;65) adlı raporunda da vurgulanmıştır. II. AMAÇLAR Uzun Dönemli Amaç: Proje sonuçlandığında, HÜNEE'yi demografik araştırmalar ve eğitim konularında ulusal ve bölgesel ihtiyaçları karşılayan bir cazibe merkezi haline getirmek. Kısa Dönemli Amaçlar: 1 Nüfus verilerinin kalitesinin ve kullanımının artırılması çalışmalarında danışmanlık yapmak amacıyla bir yönlendirme komitesinin kurulması. 2 HÜNEE'de nüfusbilim ile ilgilenen her türlü bilim adamı ve uzmana hitap edecek kısa dönemli kurslar organize etme geleneğini başlatmak. Bu kurslarla katılımcıların nüfusbilim tekniklerini kullanma ve ilgili alanlara bütünleştirebilme kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Kursun ilgili alanlardaki akademik uzmanlara, politika yapıcılara, Türkiye nüfusu ile ilgilenen planlamacılara ve program yürütücülerine, çeşitli bakanlıklarda ve Devlet Planlama Teşkilatında çalışan uzmanlara, ve Türki Cumhuriyetlerdeki bölgesel kuruluşlarda çalışan uzmanlara hitap etmesi hedeflenmektedir. 3. Türkiye'de faaliyette bulunan kalkınma amaçlı BM sistemi ve Avrupa Birliği gibi kuruluşların demografi ve nüfus konularında çalışan kalkınma uzmanlarına yönelik olarak gerçekleştirilecek olan nüfus eğitim programlarına katkısını sağlamak 4, Projenin sonunda HÜNEE tarafından açılan bilim uzmanlığı ve doktora programlarına katılanların ve mezun olan kişilerin sayısını artırabilmek amacıyla gerekli altyapıyı oluşturmak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 24 Ekim Sayı: III. PROJE STRATEJİSİ VE FAALİYETLERİ Proje, yukarıda sözü edilen uzun ve kısa dönemli amaçlara ulaşabilmek için şu faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır: bir yönlendirme komitesinin kurulması, HÜNEE'nin bilgi işlem kapasitesinin iyileştirilmesi, mevcut nüfus ve kalkınma verilerinin kolay anlaşılabilir bir formatta hazırlanması ve yaygınlaştırılması, uluslararası danışmanlarla işbirliği yapılarak, ulusal ve bölgesel ihtiyaçlara karşılık verebilmek amacıyla nüfus ve kalkınma alanında kısa dönemli eğitim kursları düzenlenmesi, uluslararası danışmanlarla işbirliği yapılarak, uzun dönemli lisansüstü eğitimin içeriğinin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi, HÜNEE akademik personelinin başka ülkelerdeki uluslararası alanda tanınmış demografi ve nüfus merkezlerine kısa dönemli ziyaretler yapmaları, akademik uzmanlar tarafından özellikle politika geliştirme konusunda katkıda bulunabilecek nitelikte bilimsel yayınların yapılması. j IV. KURUMSAL ÇERÇEVE Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, projeyi yürütecek olan kuruluştur. yürütülmesi sırasında UNFPA sorumlu kuruluş olacaktır. Projenin V. BÜTÇE ÖZETİ Aşağıdaki bütçe kalemlerinin UNFPA tarafından karşılanması istenmektedir: Toplam Kullanım (ABDJ olarak) UNFPA HÜNEE Toplam UNFPA HÜNEE Toplam UNFPA HÜNEE Toplam Personel 29,600 5,000 34,600-15,000 15,000 29,600 20,000 49,600 Eğitim - 15, ,000 63,000-78,000 78,000 Ekipman 14,000-14, , Diğer 300 8,700 9, ,700 9, ,400 18,000 Toplam 43,900 28,700 72, ,700 B , , ,600 Hükümet katkısı 78,250 ABD$ olacak ve bu katkı proje boyunca gerekli yerel personel, yerel ulaşım ve ekipman bakım giderlerini kapsayacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

9 24 Ekim Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 I. ÖNBİLGİ VE GEREKÇE Son 20 yıldır Türkiye'de hızlı bir sosyo-ekonomikgelişme ve nüfus değişimi yaşanmıştır nüfus sayımına göre, toplam nüfus yaklaşık 56 milyon ve yıllık büyüme hızı yüzde 2.2'dir. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı için hazırlanan nüfus projeksiyonlarında, 2000 yılında toplam nüfusun 70 milyona ve 2010 yılında ise 82 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. En son yapılan demografik araştırma olan ve HÜNEE tarafından yürütülen "1993 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması", Türkiye'deki son demografik durum ile ilgili bilgiler vermektedir. Bu araştırmaya göre TDH kadın başına 27 çocuk, kontraseptif kullanan kadınların oranı yüzde 62.6 ve düşük hızı her 100 canlı doğum için 25.4 olarak hesaplanmıştır. Öte yandan, dönemine ait BÖH binde 52.6 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca yakın tarihli çalışmalar yüksek göç hızlarının varlığını göstermektedir. Hızlı sosyo-ekonomik gelişmeye paralel olarak, Türkiye'de hızlı demografik değişiklikler de gözlenmiştir. Ancak, demografik göstergeler hala ulusal hedeflerin gerisindedir. Halen evli kadınların üçte biri hiçbir kontraseptif yöntemi kullanmazken, etkili olmayan yöntemleri kullananların yöntem kullananlar arasındaki oranı da hayli yüksektir ve erken yaşlardaki ölüm hızları özellikle diğer demografik göstergelerin seviyelerine bağlı olarak hala yüksektir. Bunlara ek olarak ülke geneline ait rakamlar, Türk toplumunun özellikle bölgesel, etnik ve yerleşim yeri farklılıklarının olduğu bölümlerindeki farklı demografik rejimlerin dengesizliğini yansıtmamaktadır. Demografik göstergelerin günümüzdeki seviyeleri Türkiye'nin, ulusal hedefleri yakalama konusundaki gayretlerini arttırmasının gerekliliğine işaret etmektedir. Bu gayretlerin zorunlu bir parçası ise, nüfus politikası oluşumu, yeni stratejilerin geliştirilmesi, veri analizi,nüfus konularında eğitim ve araştırmalarla ilgili faaliyetlerin disiplinlerarası ve sektörlerarası bir zeminde insan kaynakları ile birleştirilmesidir. Nüfus konusunda eğitim ve araştırma yapmak üzere donatılmış bir kuruluş olan HÜNEE bu amaçlara ulaşmada önemli bir rol oynayabilme yeteneğine sahiptir. HÜNEE nüfus konuları ile ilgilenen bir akademik kuruluştur yılında kurulduğundan bu yana, nüfus konularında eğitim veren ve araştırma yapan anahtar bir kuruluş olmuştur. HÜNEE, demografinin iki temel alt konusunda -Ekonomik ve Sosyal Demografi ve Teknik Demografi konularında- bilim uzmanlığı ve doktora programları yürütmektedir yılı itibarıyla her iki programda bilim uzmanlığında 108, doktorada 15 öğrenci çalışmalarını tamamlamıştır. Enstitünün Dokümantasyon Merkezi, nüfus ve ilgili konulardaki tüm yerli ve yabancı yayınları toplamaktadır. Merkezin koleksiyonuna ek olarak, CD-ROM üzerinde hizmet veren POPLİNE literatür arama imkanından da yararlanılabilir yılı içersinde, Enstitü'nün Dokümantasyon Merkezi'nin, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın dokümantasyon merkezi olması kararlaştırılmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 24 Ekim Sayı : Enstitünün amaçlan şunlardır: demografi alanında eğitim vermek, demografik, sosyal, ekonomik, kültürel ve sağlıkla ilgili alanlarda Türkiye ağırlıklı olmak üzere araştırmalar yürütmek, kamuoyunun nüfusla ilgili problemlerde bilinçlenmesini sağlamak, Türkiye'deki nüfus çalışmalarını geliştirilmek, demografi alanındaki akademik ve uygulamalı çalışmaları organize etmek ve bu çalışmalara katılmak HÜNEE, eğitim faaliyetlerine ilaveten araştırma faaliyetlerine de çok önem vermektedir. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle Enstitü belli aralıklarla ülke çapında araştırmalar yapmakta ve aynı zamanda diğer araştırma projelerini de gerçekleştirmektedir. Bu araştırmalardan elde edilen bilgilerin geniş şekilde kullanılması Enstitü'ye, Türkiye'de demografik veri toplayan anahtar kuruluş rolünü yüklemektedir. Enstitü'nün elde ettiği bilgiler, politika yapıcılara ve hizmet sunanlara daima rehber olmuştur. Örneğin, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) beş yıllık ülke kalkınma planlarında bu araştırmaların sonuçlarını yoğun olarak kullanırken çeşitli bakanlıklar da bu araştırmalara ilişkin sonuçlarıkendi hizmetlerinin etkilerini değerlendirmekte kullanmaktadırlar. Enstitü akademik çevreler ile kamu çevreleri arasında temel bir bağlantı işlevini görmektedir, 1993 TNSA'da olduğu gibi, HÜNEE tarafından hazırlanan raporlar ve üretilen araştırma verileri BM sistemi ve diğer uluslararası donör kuruluşlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Halen HÜNEE'de 2 profesör, 3 doçent, 1 yardımcı doçent ve 7 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 1960'ların sonlarından bu yana HÜNEE'nin gerçekleştirdiği bir dizi ulusal araştırmadan elde edilen oldukça zengin nüfus ve demografi verileri bulunmaktadır. Ancak bu verilerin kullanımı ve sonuçların duyurulması içerik ve verimlilik açısından tatmin edici düzeylerde değildir. Bu bilgileri nüfus politikaları oluştururken ve geniş kapsamlı demografik analizler yaparken kullanmak mümkün olduğu halde, Türkiye'de bu tür faaliyetler oldukça az yapılmaktadır.buverilerikullanıcılarının sayısının ve profilinin arttırılmasına ve ülkenin kalkınmasında nüfus süreçleridir önemini bilecek uzman karar verici, planlayıcı ve program yöneticilerinin sayısının arttırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı, HÜNEE'nin nüfus konularında "cazibe merkezi" haline getirilmesini önermiştir. Bu öneri UNFPA'nın "Programme Revievv and Strategy Development Report, Turkey" adlı raporunda da desteklenmektedir. Bu yaklaşımla, Enstitü nün "cazibe merkezi" haline getirilmesi için HÜNEE akademik bünyesinin güçlendirilmesi şarttır. Uluslararası seviyede rekabet edebilmek, bilgi ve kapasiteyi genişletebilmek ve nüfus konularında ulusal ve bölgesel gereksinimleri karşılayabilmek amacıyla daha güncel stratejiler geliştirebilmek için, uzun dönemli lisansüstü eğitimi güçlendirilmesi, nüfus ve kalkınma alanlarında kısa dönemli eğitim kursları düzenlenmesi, ve nüfus ve kalkınma alanlarında önceliği bulunan konuların belirlenmesinde liderlik yapması gerekmektedir. Bu gibi amaçlar, öncelikli araştırma alanlarının belirlenmesinde bir danışma ve tavsiye kurulu olarak görev yapacak bir yönlendirme komitesinin kurulması, mevcut nüfus ve kalkınma verilerinin ilgili çevrelerin kullanımına açılması, Enstitünün bilgi işlem kapasitesinin iyileştirilmesi, akademik personelin yurtdışında tanınmış demografik merkezlere gönderilmesi ve kısa dönemli kursların düzenlenmesi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

11 24 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 ve uzun dönemli lisansüstü programların gözden geçirilerek güncelleştirilmesi amacıyla uluslararası danışmanların getirilmesi ile elde edilebilir. Uluslararası eğitim ve araştırma merkezleri ile daha yakın iletişimin kurulabilmesi amacıyla, önceliğin kısa dönemli ziyaretlere ve kısa dönemli eğitim programlarına verilmesi gerekmektedir. Proje amaçlarına erişilmesi, HÜNEE'nin kurumsal kapasitesinin geliştirecek, bu ise demografik araştırma ve eğitim ile nüfus ve kalkınma alanlarında aktivitelerin güçlendirilmesi ; konusunda kapasitenin geliştirilmesine yarayacaktır. Enstitü'nün kapasitesinin artırılması, resmi ve gönüllü kuruluşların hizmet sunumundaki etkililiklerinin artmasına da yardımcı olacaktır. Buna ek olarak, kapasitenin geliştirilmesi ve nüfus ve kalkınma alanlarında veri toplama ve analiz aşamalarında daha güncel yöntemlerin kullanılması, ulusal kalkınma çabalarında hükümete yardımcı olan uluslararası yardım kuruluşları için daha iyi ipuçları sağlayacaktır. Uzun dönemde HÜNEE'nin nüfus ve kalkınma alanında bir cazibe merkezi haline gelmesi, bölgeye, özellikle Türki Cumhuriyetlerdeki uzmanlarına eğitim programları yoluyla nüfus ve kalkınma sorunlarının belirlenmesi ve çözümü konusunda verilen desteği kolaylaştıracaktır. II. AMAÇLAR 2.1 UZUN DÖNEMLİ AMAÇ Proje sonuçlandığında, HÜNEE'yi demografik araştırma ve eğitim konularında ulusal ve bölgesel ihtiyaçları karşılayan bir cazibe merkezi haline getirmek. 2.2 KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR 1. Nüfus verilerinin kalitesinin ve kullanımının artırılması çalışmalarında danışmanlık yapmak amacıyla bir yönlendirme komitesinin kurulması. 2. HÜNEE'de nüfusbilim ile ilgilenen her türlü bilim adamı ve uzmana hitap edecek kısa dönemli kurslar organize etme geleneğini başlatmak. Bu kurslarla katılımcıların nüfusbilim tekniklerini kullanma ve ilgili alanlara bütünleştirenime kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Kursun ilgili alanlardaki akademik uzmanlara, politika yapıcılara, Türkiye nüfusu ile ilgilenen planlamacılara ve program yürütücülerine, çeşitli bakanlıklarda ve Devlet Planlama Teşkilatında çalışan uzmanlara, ve Türki Cumhuriyetlerdeki bölgesel kuruluşlarda çalışan uzmanlara hitap etmesi hedeflenmektedir. 3. Türkiye'de faaliyette bulunan kalkınma amaçlı BM sistemi ve Avrupa Birliği gibi kuruluşların demografi ve nüfus konularında çalışan kalkınma uzmanlarına yönelik olarak gerçekleştirilecek olan nüfus eğitim programlarına katkısını sağlamak 4. Projenin sonunda HÜNEE tarafından açılan bilim uzmanlığı ve doktora programlarına katılanların ve mezun olan kişilerin sayısını artırabilmek amacıyla gerekli altyapıyı oluşturmak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 24 Ekim Sayı: III. PROJE STRATEJİSİ VE FAALİYETLERİ 3.1 PROJE STRATEJİSİ Proje, yukarıda sözü edilen uzun ve kısa dönemli amaçlara ulaşabilmek için şu faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır: bir yönlendirme komitesinin kurulması, HÜNEE'nin bilgi işlem kapasitesinin iyileştirilmesi, mevcut nüfus ve kalkınma verilerinin kolay anlaşılabilir bir formatta hazırlanması ve yaygınlaştırılması, uluslararası danışmanlarla işbirliği yapılarak, ulusal ve bölgesel ihtiyaçlara karşılık verebilmek amacıyla nüfus ve kalkınma alanında kısa dönemli eğitim kursları düzenlenmesi, uluslararası danışmanlarla işbirliği yapılarak, uzun dönemli lisansüstü eğitimin içeriğinin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi, HÜNEE akademik personelinin başka ülkelerdeki uluslararası alanda tanınmış demografi ve nüfus merkezlerine kısa dönemli ziyaretler yapmaları, akademik uzmanlar tarafından özellikle poliitika geliştirme konusunda katkıda bulunabilecek nitelikte bilimsel yayınların yapılması. Yönlendirme komitesinin kurulması. Yönlendirme komitesi, HÜNEE'nin önderliğinde kurulacaktır. Komite, değişik üniversitelerdeki uzmanlardan, Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki üst düzey görevlilerden, Devlet İstatistik Enstitüsü uzmanlarından, Devlet Bakanlığı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi sektörel bakanlık temsilcilerinden ve nüfus ve kalkınma alanında önde gelen gönüllü kuruluşların temsilcilerinden oluşacaktır. Komite üç ayda bir toplanacaktır. Gerekli görüldüğü zaman Yönlendirme Komitesi HÜNEE'nin daveti üzerine daha sık toplanabilecektir. BM sistemi kuruluşları ve diğer uluslararası kuruluşlar da zaman zaman nüfus ve kalkınma konularındaki tartışmalara katkıda bulunabilmek amacıyla yönlendirme komitesi toplantılarına çağrılabileceklerdir. Komitenin işlevleri aşağıda özetlenmektedir: Kurumların kendi içindeki ve kurumlar arasındaki koordinasyonu artırmak ve veri toplama sürecini nüfus ve nüfusla ilgili faktörlere daha duyarlı hale getirmek amacıyla nüfus verilerinin toplanmasına ilişkin olarak uzun dönemli bir strateji ve plan geliştirmek. Veri toplanması, politikaya yönelik araştırma, ve veri toplama kalitesinin iyileştirilmesi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

13 24 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 için stratejiler geliştirmek. Türkiye'de nüfus verilerinin toplanmasındaki veri eksikliklerini tespit etmek ve veri eksikliği bulunan alanlarda ilgili yürütücü kuruluşlara araştırma yapılmasını önermek. Türkiye'deki risk altındaki nüfusu tespit etmek. Özellikle de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ve kentsel alanlardaki gecekondu bölgelerinde yaşayan nüfuslar. Çeşitli araştırmacıları davet ederek sayım ve/veya araştırma verilerini kullanmalarını sağlamak ve araştırma bulgularını politika yapıcılara ulaştırmak. Mevcut nüfus ve kalkınma verilerinin kolay anlaşılabilir bir formatta hazırlanması ve yaygınlaştırılması: Daha önce de değinildiği gibi. HÜNEE kurulduğu 1967 yılından bu yana araştırma faaliyetlerine büyük önem vermiştir. Enstitü, 1968 yılından bu yana beş yılda bir ulusal çapta araştırma yapmıştır. Bu araştırmaların altıncısı, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 1993 yılında gerçekleştirilmiştir. Enstitü, beş yılda bîr yaptığı bu araştırmalar dışında burada hepsinin sıralanması mümkün olmayacak sayıda araştırma projesi de yürütmüştür. Bu araştırmaların verileri, ulusal ve bölgesel çerçevede nüfus süreçlerinin izlenmesini mümkün kılmaktadır. Ne var ki, varolan veri setlerinin bu amaçla kullanımı yetersizdir. Bu tür analizlerin politika geliştirme sorumlulukları olanlara, karar vericilere, yöneticilere ve genel olarak nüfus ve kalkınma uzmanlarına önceliklerin belirlenmesi ve gelecekteki gelişmelerin tahmin edilmesi konusunda yol gösterici olması sözkonusu iken, veri setlerinin farklı yapıları bu tür yaklaşımların yapılamamasında en önemli neden olmuştur. Proje süresi içinde bu veri setleri standartlaştırılacak ve ilgili çevrelere, özellikle de proje sırasında bilimsel yayın yapmak üzere davet edilecek uzmanlara kolay kullanımlı veriler olarak yaygınlaştıracaktır. Bu amacın elde edilebilmesi için öncelik, Enstitü'nün bilgi işlem kapasitesinin geliştirilmesidir. Ulusal ve bölgesel ihtiyaçlara karşılık verebilmek üzere nüfus ve kalkınma alanında kısa dönemli kurslar düzenlenmesi: Enstitü, katılımcıların nüfus ve kalkınma konusunun entegrasyonu konusundaki becerilerini geliştirmek, nüfus verilerini kullanan insan kaynaklarını artırmak ve bireyleri ilişkili alanlarda demografik teknikleri kullanmaya teşvik etmek amacıyla iki kısa dönemli eğitim kursu düzenleyecektir. Kurslar iki-üç hafta süreli olacak ve nüfus değişkenlerinin kalkınma stratejilerine entegre edilmesi konusuna yoğunlaşacaktır. Kursların hedef kitlesi, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Devlet istatistik Enstitüsü (DİE), ve diğer resmi ve gönüllü kuruluşlar ile. uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileri olacaktır. Türki Cumhuriyetlerde nüfus alanında çalışanlar ile, bölgedeki diğer ülkeler temsilcilerinin katılımı da özendirilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 24 Ekim 1998-Sayı: Kış dönemli kursların organizasyonu için hazırlıklar, uluslararası danışman(lar)ın da katkısıyla ihtiyaç belirleme çalışmaları yapılarak başlatılacaktır. Türkiye'de bulunan uluslararası kalkınma kuruluşlarının temsilcileri, kurs içeriğinin tasarlanması, eğitim materyallerinin hazırlanması ve kurslar sırasında ders vermek üzere danışman sıfatıyla davet edileceklerdir. HÜNEE bu kursları proje sonrasında da sürdürmek amacıyla yapmaktadır. Böylece proje amaçlarının sürdürülebilirliği elde edilmiş olacaktır. Uluslararası danışmanlarla işbirliği yapılarak, uzun dönemli lisansüstü eğitimin içeriğinin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi, ve HÜNEE akademik personelinin başka ülkelerdeki uluslararası alanda tanınmış demografi ve nüfus merkezlerine kısa dönemli ziyaretler yapmaları: HÜNEE demografinin iki alt alanında, Teknik Demografi ve Ekonomik ve Sosyal Demografi alanlarında lisansüstü eğitim vermektedir. Son yıllarda, özellikle 1994'te yapılan Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'ndan sonra, nüfus etütlerinin kapsamı adeta yeniden tanımlanmış, demografların faal olması ve eğitim vermesi beklenen alanlar genişlemiştir. Bu nedenle, proje sırasında uzun dönemli lisansüstü eğitim programları ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilecek ve gerektiği takdirde iyileştirilecektir. Bu faaliyet de uluslararası danışmanların işbirliğinde gerçekleştirilecektir. Gözden geçirme sonrasında, yeni alanlarda uzmanlaşan profesyonellerin bulunduğu tanınmış akademik merkezler belirlenecek ve Enstitü akademik personeli bu merkezlere kısa dönemli ziyaretler yapacaktır. Bu amaçla akademik personel toplam 24 hafta harcayacaktır. Akademik uzmanlar tarafından özellikle politika geliştirme konusunda katkıda bulunabilecek nitelikte bilimsel yayınların yapılması: Araştırma sırasında beş akademik uzman, proje sonunda ilgili çevrelere dağıtılacak olan yayınlar yapmak üzere davet edilecektir. Uzmanların Enstitü'de bulunan ve proje sırasında kolay kullanımlı bir yapıya kavuşturulacak olan veri setlerini ve diğer kurumlar tarafından gerçekleştirilen nüfus ve kalkınma konusundaki sayım ve araştırma verilerini kullanmaları özendirilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

15 3.2 ÇALIŞMA PLANİ Amaçlar/Faaliyetler Sorumlu kuruluşlar Yer Zaman ve sûre Sonuç HÜNEE'yi demografik araştırma ve eğitim konularında ulusal ve bölgesel ihtiyaçları karşılayan bir cazibe merkezi haline getirmek. Faaliyetler Yönlendirme komitesinin oluşturulması HÜNEE, resmi ve gönüllü kuı uluslar uluslararası kuruluşlar Ankara Proje süresince Komite raporları, tavsiyeler ve toplantı tutanakları HÜNEE'nin bilgi işlem kapasitesinin iyifeşunlmesı, ve mevcut nüfijs ve kalkınma verilerinin kolay anlaşılabilir bir formatta hazırlanması vo yaygınlaştırılması HUNEfc" Ankara 1998'in sonuna kadar bitirilmesi Stardartlaştırılmış veri setleri ve kullanıcı kılavuzları Kısa dönemli kursların düzenlenmesi ve OZÜH dönemli lisansüstü programların gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla iki uluslararası danışman ziyaretinin düzenlenmesi HUNE ve UNFPA Ankara ilk yılda iki adet bir aylık ziyaret Misyon raporu Ulusal ve bölgesel ihtiyaçlara karşılık verebilmek üzere HÜNEE. uluslararası Ankara Pro)enin ilk ve ikinci Her kurs sonunda nüfus ve kalkınma nüfus ve kalkınma alanında kısa dönemli kurslar danışmanlar ve UNFPA yıllarında ikışer-üçer konusundaki becerileri artırılmış değişik düzenlenmesi hafta kurumlardan katılımcı Uzun dönemli lisansüstü eğitimin içeriğinin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi HÜNEE ve danışmanlar uluslararası Ankara 1999 boyunca Geliştirilmiş yüksek lisans ve Doktora progıom'^ii HÜNEE akademik personelinin başka ülkelerdeki HÜNEE ve uluslararası Yurtdışı 1999 yılında tonlam HÜNEE akademik personelinin geliştirilmiş uluslararası aianöa tanınmış demografı ve nüfus danışmanlar altı aylık ziyaretler becerileri merkezlerine kısa dönemli ziyaretler yapmaları Akademik uzmanlar tarafından özellikle politika geliştirme konusunda katkıda bulunabilecek nitelikle bilimsel yayınların yapılması Yönlendirme komitesi, HÜNEE ve akademik uzmanlar Ankara 12 ay Yayınlar

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 24 Ekim Sayı: PROJENİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Gene) Bakış HÜNEE, üç ayda bir proje ilerleme raporları hazırlayacak ve UNFPA'e sunacaktır. Bu raporlarda proje faaliyetlerinin ilerleyişi ve elde edilen sonuçla.la ilgili detaylı bilgiler bulunacaktır. Yürütücü kuruluş (HÜNEE), sorumlu kuruluş (UNFPA) ve DPT'nin katılımıyla yılda bir üçlü toplantı düzenlenecektir. Bu toplantılarda projenin yürütülmesi değerlendirilecek, faaliyetlerde ve bütçede gerekli düzeltmeler yapılacaktır. İzleme ziyaretleri, gerektikçe UNFPA tarafından yapılacaktır. Projenin sonunda, HÜNEE proje sonuçlarını içeren bir rapor hazırlayarak UNFPA'e sunacaktır İzleme ve Değerlendirme Tablosu Amaç Gelişme Göstergeleri Teyit Araçları HÜNEE'yi demografik araştırma ve eğitim konularında ulusal ve bölgesel ihtiyaçları karşılayan bir cazibe merkezi haline getirmek. HÜNEE'mn bilgi işlem kapasitesinin iyileştirilmesi, ve mevcut nüfus ve kalkınma verilerinin kolay anlaşılabilir bir formatta hazırlanması ve yaygınlaştırılması Standartlaştırılmış veri setleri Kısa dönemli kursların düzenlenmesi ve uzun dönemli lisansüstü programların gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla iki uluslararası danışman ziyaretinin düzenlenmesi Anlaşma kontratları Ulusal ve bölgesel ihtiyaçlara karşılık verebilmek üzere nüfus ve kalkınma alanında kısa dönemli kurslar düzenlenmesi Eğitim sertifikaları, demografların raporları ve ilerleme raporları Uzun dönemli lisansüstü eğitimin içeriğinin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi Raporlar ve gözden geçirilmiş programlar HÜNEE akademik personelinin başka ülkelerdeki uluslararası alanda tanınmış demografi ve nüfus merkezlerine kısa dönemli ziyaretler yapmaları Eğitim sertifikaları ve raporlar Akademik uzmanlar tarafından özellikle politika geliştirme konusunda katkıda bulunabilecek nitelikte bilimsel yayınların yapılması Anlaşma kontratları ve bilimsel yay miar Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

17 24 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 IV. KURUMSAL ÇERÇEVE 5.1 UYGULAYICI KURULUŞ Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE) bu projeyi yürütecek olan kuruluştur. HÜNEE, Türkiye'de nüfus çalışmaları konusundaki temel eğitim ve araştırma kuruluşudur. HÜNEE müdürü Proje Müdürü olacaktır. Bu proje için HÜNEE gerekli fonları ödemek ve muhasebesini tutmak ve bu fonksiyonları yerine getirmek için gereken idari koordinasyonları sağlamakla sorumludur. Proje müdürü, projenin tüm mali, teknik ve idari safhalarından sorumlu olacak, Proje Koordinatörü ise projenin tüm teknik yönlerinden sorumlu olacak ve proje faaliyetlerini koordine edecektir. 5.2 SORUMLU KURULUŞ Bu projenin sorumlu kuruluşu, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) olacaktır. V. ÖN HAZIRLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER HÜNEE tarafından uluslararası danışmanlara, kısa dönemli kurslarda ders vermeleri için görevlendirilecek uzman demograflara ve yayın hazırlayacak olan uzmanlara ofis ve ofis malzemesini yine HÜNEE temin edecektir. VI. HÜKÜMETİN İZLEYECEK FAALİYETLERİ Kalkınma planlarını ve programlarını hazırlamakla yükümlü olan Devlet Planlama Teşkilatı gerekli gördükçe kalkınma planlarında ve programlarında yeni çözümlerde/ tavsiyelerde bulunacaktır. DPT, bu çalışma ile geliştirilecek tavsiyelerin yürütülmesine özellikle önem verecektir. VII. UNFPA GİRDİLERİNİN TANITIMI VE GEREKÇESİ Proje faaliyetlerinin yürütülebilmesi için UNFPA'dan toplam olarak 159,600 ABD$'ı istenmektedir. Bu miktarın 115,400 ABD$'lık bölümü HÜNEE tarafından kullanılacak, 44,200 ABDŞ'lık bölümü İse UNFPA tarafından kullanılacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 24 Ekim 1998-Sayı: UNFPA'İN KULLANACAĞI BÜTÇE 010 PERSONEL ve Uluslararası Danışman Ziyaretleri Her biri 8,000 ABD$ tutarında olmak üzere projenin ilk yılında uluslararası danışmanlar tarafından iki birer aylık ziyaret yapılması. Bu kalemin toplam maliyeti 16,000 ABDS'dır. Uluslararası danışmanların iş tanımları Ek ide verilmektedir Uluslararası Danışmanların Yolculuk Maliyetleri Projenin ilk yılındaki iki uluslararası danışman ziyaretinin yolculuk maliyetleri. Bu kalemin toplam maliyeti 9,400 ABD$ olarak hesaplanmıştır Yol ve yevmiye, TSS Ekibi TSS ekibinin yol ve yevmiye toplamı, 4,200 ABD$ olarak tahmin edilmiştir. 040 EKİPMAN Bilgi İşlem Ekipmanı Proje faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yerine getirilebilmesi için aşağıda belirtilen bilgi işlem ekipmanının satın alınması gerekmektedir: 1 Aşağıdaki minumum özelliklere sahip bir sunucu bilgisayar (Tavsiye edilen marka: IBM PC server series, en az 25 kullanıcı için) Pentium Pro processor, 64 MB RAM, 4 GB Hard Disk, 15" VGA renkli monitör, 256 KB Cache, 2 MB ekran kartı, Writeable CD-ROM Drive, 3 1/2 HD floppy drive, tape backup utility, internal modem 2 Laser yazıcı, 600 dpi, 4 MB RAM, postscript (Tavsiye edilen marka- Hewlett-Packard 6MP) 3. Inkjet yazıcı (Tavsiye edilen marka: Hewlett-Packard Deskjet series) 4. Kesintisiz Güç Kaynağı, 650 VA (Tavsiye edilen marka: APC Smart-UPS v/s) 5 Bilgisayar yazılımı: a. Windows NT 4.0 (3.51'den 15 kullanıcı için upgrade) b. Dr. Solomon's Antivirus (7.66'dan upgrade) d. Microsoft Office 97 for Windows 95 (15 kullanıcı için) 6. UPS 400 VA (5 bilgisayar için) (Tavsiye edilen marka: APC Smart UPS 400 VA) 7 8MB'dan 16 MB'a RAM upgrade, 72 pin simm (9 bilgisayar için) Bu kalemin toplam maliyeti 14,000 ABDS'dır. 050 DİĞER Çeşitli Diğer çeşitli harcamaların toplam maliyeti 600 ABDS olarak tahmin edilmektedir. 099 GENEL TOPLAM UNFPA'in kullanacağı bütçe toplamı 44,200 ABD$ olarak tahmin edilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

19 24 Ekim 1998-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 HÜNEE'NÜN KULLANACAĞI BÜTÇE 010 PERSONEL Ulusal Araştırmacılar Beş ulusal araştırmacı, bilimsel araştırma yayınları yapmak üzere davet edilecektir. Araştırmacılar ile toplam olarak 12 aylık kontratlar yapılacaktır. Araştırmacılara, biri 1998 yılında, diğeri ise yayınların tamamlanacağı 1999 yılında olmak üzere iki ödeme yapılacaktır. Bu kalemin toplam maliyeti 20,000 ABDS'tdır. Araştırmacıların iş tanımları Ek ll'de verilmekledir. 030 EĞİTİM Nüfus ve Kalkınma Alanında Kısa Dönemli Eğitim Kursları Projenin birinci ve ikinci yıllarında olmak üzere, her biri 15,000 ABD$ maliyeti olan iki kısa dönemli eğitim kursu düzenlenmesi (kursun yapılacağı yere yapılacak ödeme, ofis sari malzemeleri, eğitimcilere ödenecek meblağlar ve organizasyon masrafları). Bu kalemin toplam maliyeti, 30,000 ABDS'ıdır Uluslararası Merkezlere Yapılacak Kısa Dönemli Ziyaretler HÜNEE akademik personelinin yurtdışındaki demografik merkezlere yapacakları, her biri bir aylık altı ziyarete ilişkin olarak yol, yevmiye, yayın ve yazılım satın alınması, ve gerekli olduğu takdirde, kayıt ücretleri. Yevmiye 6 ziyaret * 30 gün * 100 US$ yevmiye toplam 18,000 ABD$ Yol masrafları 6 ziyaret * 2,000 ABD$ toplam 12,000 ABD$ Kayıt, yayın ve yazılım 6 ziyaret * 3,000 ABD$ toplam 18,000 ABD$ 050 DİĞER İşletme ve Bakım Yıllık tahmini işletme ve bakım maliyeti ABD$ 1,000'dir. Toplam maliyet ise 2,000 ABD$'dır Baskı ve Rapor Maliyetleri İki yıl için tahmini baskı ve rapor maliyeti toplamı 10,000 ABD$'dır Muhtelif Bu kalemdeki harcamalar her türlü iletişim masraflarını, rapor hazırlama masraflarını ve diğer çeşitli masrafları kapsamaktadır ve proje boyunca toplam maliyetin 1,400 ABD$ olacağı tahmin edilmektedir Hesap Kontrol Hesap kontrol işlemlerinin toplam maliyeti 4,000 ABD$'dır. 099 GENEL TOPLAM HÜNEE'nin kullanacağı toplam bütçe, 115,400 ABD$ olarak tahmin edilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 24 Ekim Sayı: VIII. UNFPA PROJE BÜTÇE FORMATI UNFPA katkılarını içeren proje bütçesi (ABD$) Ülke Proje No Proje Adı Türkiye TUR/97/P12 Türkiye'de nüfus ve kalkınma eğitiminin güçlendirilmesi UNFPA'İN KULLANACAĞI BÜTÇE Kod Bütçe Kalemlerinin Tanımı p/m 1998 ABDS p/m 1999 ABDS p/m TOPLAM ABDJ PERSONEL Uluslararası danışman Uluslararası danışman Uluslararası danışman(lar)ın yolculuk giderleri Yolculuk ve yevmiye, TSS ekibi Ara toplam 1 0 8,000 1,0 8,000 9,400 4,200 29,600-8,000 8, ,200 29, EKİPMAN Bilgi İşlem Ekipmanı Ara toplam 14,000 14,000-14,000 14, DİĞER Muhtelif Ara toplam GENEL TOPLAM 43, ,200 HÜNEE'NÜN KULLANACAĞI BÜTÇE Toplam Kod Bütçe Kalemlerinin Tanımı p/m ABDS p/m ABDS p/m ABDS 010 PERSONEL Ulusal Araştırmacılar 5,000 15,000 20, Ara toplam 5,000 15,000 20, EĞİTİM Kısa Dönemli Eğitim Kursları 15,000 15,000 30, Uluslararası merkezlere kısa dönemli ziyaretler - 48,000 48, Ara toplam 15,000 63,000 78, DİĞER İşletme ve Bakım 1,000 1,000 2, Baskı ve Rapor Maliyetten 5,000 5,000 10, Muhtelif , Hesap Kontrol ,000 4, Ara toplam 8,700 8,700 17, GENEL TOPLAM 28,700 86, ,400 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

21 24Ekim 1998-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 21 IX. HÜKÜMET GİRDİLERİ Hükümet girdileri aşağıdaki konuları kapsamaktadır: ofis alanını akademik personel idari memurlar mobilyalar ofis malzemeleri ekipmanın bakımı cari harcamalar Hükümetin tahmini katkısı yaklaşık olarak 78,250 ABD$'ıdır ve aşağıdakilerden oluşmaktadır. Süre Maliyet Zaman Toplam Sayı (ay olarak) (ABD$) yüzdesi maliyet (ABDJ) Proje Müdürü ,350 Proje Koordinatörü ,800 Demograflar ,400 Asistanlar ,400 Daktilo ,800 Memur ,200 Ofis Kullanımı Genel Toplam 78,250 EK I ULUSLARARASI DANIŞMAN(LAR)IN İŞ TANIMLARI Projenin ilk yılında, uluslararası danışman(lar) tarafından HÜNEE'ne iki ziyaret gerçekleştirilecektir. Bu ziyaretlerin iş tanımları aşağıda verilmiştir: Ziyaret #1 1. HÜNEE profesyonel personeli ile resmi, gönüllü ve özel sektör kuruluşlarına ziyaretler yapmak ve böylece birinci (ve mümkün olduğunca daha sonraki) kısa dönemli kurslarda ele alınacak konular hakkında daha bütüncül bir fikir edinmek: 2. Aynı zamanda, aynı grup ile HÜNEE'nin gözden geçirmek ve geliştirmek istediği uzun dönemli lisansüstü programlar hakkında görüş alışverişinde bulunmak: 3 HÜNEE personeli ile birlikte, ilk kısa dönemli kursun içeriğini, süresini, yapısını ve HÜNEE içinden ve dışından eğitmenlerin kullanılması konularını ayrıntılı bir biçimde tasarlamak; 4 Uzun dönemli HÜNEE programlarında herhangi bir değişikliğe gerek olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olmak, gerekli görüldüğü takdirde HÜNEE personeli ile birlikte Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 24 Ekim Sayı: çalışarak bu değişikliklerin genel hatlarını oluşturmak ve/veya ilk ziyaret sırasında bir veya iki günlük bir workshop düzenlenmesine yardımcı olmak, böylece daha resmi olarak değişiklik önerilerinde bulunmak ve bu aşamadan sonra bunların ayrıntılandırılmasında HÜNEE personeline yardımcı olmak. 5 Gerektiği, istendiği ve zaman olduğu takdirde, HUNEE personeli ile araştırma planlarını, bölgesel amaçlı kısa ve uzun dönemi! eğitim programlan için fon kaynaklarını ve ilişkili konuları tartışmak. Ziyaret #2 1. Kursu verecek olan HÜNEE ve HÜNEE dışı personel ile yakın işbirliği yaparak ilk kurs için ayrıntılı son hazırlıkları yapmak, ve kursun düzenlenmesi ve değerlendirilmesinde işbirliği yapmak. Bu süreç, HÜNEE personeline pratik eğitim verilmesini sağlayacak, böylece dışarıdan bir danışmanın olması gerekmeksizin daha sonraki kursların düzenlenmesinde tam sorumluluk alabilmelerini beraberinde getirecektir; 2. Uzun dönemli programlarındaki değişikliklere bağlı olarak, bu tarihe kadar herhangi bir karar alınmış olması halinde, HÜNEE personelinin gerekli eğitimin nerede alınabileceği ve aynı zamanda (UNFPA ofisi ile de işbirliği halinde olarak) Proje Dökümanında gerekli bütçe/zamanlama önerileri üretmek; 3 Gerektiği, istendiği ve zaman olduğu takdirde, HÜNEE personeli ile araştırma planlarını, bölgesel amaçlı kısa ve uzun dönemli eğitim programları için fon kaynaklarını ve ilişkili konuları tartışmak. EK II A R A Ş T I R M A C I L A R I N İ Ş T A N I M I Beş akademik uzman/araştırmacı, HÜNEE'de bulunan veriler ile diğer ilişkili veri setlerini ve ulusal ve uluslararası kuruluşlardan elde edilecek bilgileri kullanarak birer yayın yapmak üzere projeye dahil edileceklerdir. Araştırmacılar Yönlendirme Komitesinin önerileri ışığında seçilecek ve HÜNEE personeli ile yakın bir çalışma içerisinde şu faaliyetleri gerçekleştireceklerdir: 1 Mevcut araştırma ve sayım verilerini, özellikle de HÜNEE tarafından gerçekleştirilen ulusal araştırma verilerini kullanarak analizleri gerçekleştirmek; 2 Analiz sonuçlarını Yönlendirme Komitesine, HÜNEE personeline ve diğer ilgili çevrelere sunmak ve tartışmak, gerektiği takdirde değişiklikler yapmak, 3. Çalışmalarını/kitaplarını yayına hazırlamak, 4 Yayınların dağıtımında kullanılacak hedef kitleleri/bireyleri belirlemek Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 18

23 24 Ekim 1998-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 Project Agreement Between the Government of Turkey And the United Nations Population Fund Country Project Number Project Title Date of Submission UNFPA Work Plan Category Implementing Agency Executing Agency Project Duration Starting Date UNFPA Contribution Government Contribution Turkey TUR/97/P12 Strengthening Population and Development Training in Turkey December 22, 1997 Hacettepe University Institute of Population Studies United Nations Population Fund (UNFPA) 23 months 1 February, 1998 US$ 159,600 US$ 78,250 Signed: Ahmet N. ALPMAN Head of the Department for Multilateral Economic Affairs Ministry of Foreign Affairs On behalf of the Government September 1, 1998 Date Prof. Dr. Aykut Toros On behalf of the Hacettepe University Institute of Population Studies August Date Mr. Paul van Hanswijck de Jonge On behalf of the United Nations Population Fund August 13,1998 Date Yünüme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

24 Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 24 Ekim Sayı: EXECUTIVE SUMMARY I. BACKGROUND AND JUSTIFICATION The Hacettepe University Institute of Population Studies (HUIPS) was established in 1967, as a national centre concerned with research and education in population studies. The Institute is the only academic Institution in Turkey providing graduate education in the field of demography and population studies. The Institute provides postgraduate education, undertakes research, and produces and disseminates demographic data and publications. To improve the efficacy of these activities, HUIPS intends to strengthen its academic body and become a centre of excellence, addressing national and regional needs, putting due emphasis on areas and provinces where the international development efforts such as the approach of the United Nations (UN) system in Turkey through the Interagency Social Development Programming Committee (ISDPC) are concentrated. In this context, to compete on an international basis, as well as to meet the need for trained manpower in dealing with population problems, the Institute needs to enhance its existing staff capacity and training opportunities. The need for strengthening demographic and population related training in Turkey by strengthening the academic capacity of HUIPS was also emphasized by the United Nations Population Fund (UNFPA) in the Programme Review and Strategy Development Report, Turkey (UNFPA, 1995: pp.2; 18-20; 54-56; 65). II. OBJECTIVES Long term Objective: By the end of the project, to have developed HUIPS into a centre of excellence, with an increased capacity to respond to national and regional needs in demographic and population research and training. Short-term Objectives: 1. To have established a Steering Committee, to act as a consultative and advisory body with the purpose of enhancing the quality, scope and use of population data. 2 To have established a tradition of organizing short-term courses at HUIPS for a wide range of audience dealing with demography and population studies, including academic experts, policy makers, planners, program managers, individuals from sectoral ministries, the State Planning Organization and individuals working in the regional institutions of the Turkic Republics, with the primary intent of helping the enhancement of the capabilities of participants for the integration and utilization of demographic techniques in their related areas of expertise. 3 To have ensured the input of development-related international agencies such as the UN System in Turkey and the European Union to the population training programs for development professionals working in the field of demography and population. 4 To have developed the foundations for the increase of the number of applicants to the MA and Ph.D. programs offered by the Institute. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

25 24Ekim 1998-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 III. PROJECT STRATEGY AND ACTIVITIES The project aims to realize the following activities in order to fulfil the above-mentioned long-term and short-term objectives: establishment of a steering committee, improvement of the data processing capabilities of HUIPS, reconciliation and dissemination of available population and development data in a user-friendly format, in collaboration with international experts, organization of short-term training courses in the field of population and development to respond to national and regional needs, in collaboration with international experts, review and improvement of the long-term postgraduate curricula, arrangement of short-term attachment visits of the HUIPS academic staff to internationally acclaimed demographic and population centres in other countries, and production of scientific policy papers by academic experts. IV. INSTITUTIONAL FRAMEWORK The implementing agency of the project will be the Hacettepe University Institute of Population Studies; the Executing Agency will be the UNFPA. V. SUMMARY BUDGET UNFPA is requested to fund the following: Total Executed by (in US$) UNFPA HUIPS Total UNFPA HUIPS Total UNFPA HUIPS Total Personnel 29,600 5,000 34,600 15,000 15,000 29,600 20, Training 15,000 15,000-63,000 63,000-78,000 78,000 Equipment 14,000-14, ,000-14,000 Miscellaneous 300 8,700 9, ,700 3, ,400 18,000 Grand Total 43,900 28,700 72, ,700 87,000 44, , ,600 The government contribution will be US$ 78,250, covering the cost of local personnel, local transportation and maintenance of the equipments throughout the project. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

2008 YILINDA ĐŞVERENLERĐN ZORUNLU ÖZÜRLÜ, ESKĐ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURLARI ÇALIŞTIRMA ORANLARI

2008 YILINDA ĐŞVERENLERĐN ZORUNLU ÖZÜRLÜ, ESKĐ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURLARI ÇALIŞTIRMA ORANLARI 18.02.2008/46 2008 YILINDA ĐŞVERENLERĐN ZORUNLU ÖZÜRLÜ, ESKĐ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURLARI ÇALIŞTIRMA ORANLARI ÖZET : Đşverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

-BKK CUMARTESİ

-BKK CUMARTESİ Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (ANTALYA INTERNATİONAL UNIVERSITY CENTER FOR SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL RESEARCH, SEPAM) Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ N. PINAR IŞIN Proje Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Müdürü Uluslararası gereksinimler KOSGEB neden gündeme aldı? Yüksek tasarruf potansiyeli Hukuki

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 42)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 42) Dönem : 21 Yasama Yılı: 1 T.B.M.M. (S. Sayısı: 42) Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukukî Statüsünün Belirlenmesine İlişkin Anlaşmanın

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-24/06/2005 tarihli Bakan onaylı Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER Ekrem KAYACI İstihdam Uzmanı 27 Eylül 2013 1 SUNUM PLANI İşgücü Piyasası Göstergeleri İŞKUR a Engelli Kaydı İş ve Meslek Danışmanlığı

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Temmuz 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27279 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28491 YÖNETMELİK BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), öğretim üyesi ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasasının yurtdışı ve yurtiçi

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), öğretim üyesi ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasasının yurtdışı ve yurtiçi Doç. Dr. M. Ali CENGİZ (ÖYP Koordinatörü) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP), öğretim üyesi ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasasının yurtdışı ve yurtiçi doktora öğrenimini

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA Amaç VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Sektörü 12 Ağustos 2010 Sabah Oturumu Araştırma Merkezlerine Đlişkin Genel Bilgilendirme

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (GUZEM): Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (GUZEM): Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28711 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

AB Destekli Açık Erişim Projeleri: MedOANet ve Pasteur4OA

AB Destekli Açık Erişim Projeleri: MedOANet ve Pasteur4OA AB Destekli Açık Erişim Projeleri: MedOANet ve Pasteur4OA Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan AB destekli açık erişim projeleri Akdeniz Ülkeleri Açık Erişim Ağı (MedOANet) Projesi Sayılar ne söylüyor

Detaylı