ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya İstanbul Üniversitesi 1973 Yüksek Lisans - Doktora Kimya Karadeniz Teknik 1981 Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya İstanbul Üniversitesi 1973 Yüksek Lisans - Doktora Kimya Karadeniz Teknik 1981 Üniversitesi"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :YUNUS ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi : Unvanı :Profesör 4. Öğrenim durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya İstanbul Üniversitesi 1973 Yüksek Lisans - Doktora Kimya Karadeniz Teknik 1981 Üniversitesi 5. Akademik Unvanlar Yardımcı Doçent Kimya Karadeniz Teknik Üniversitesi Doçent Kimya Karadeniz Teknik Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Profesör Dumlupınar Üniversitesi Doçentlik unvanını aldığı tarih: Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1 Yüksek Lisans Tezleri 1. Genç, H., Borikasit Fabrika Atıklarının Değerlendirilmesi,KTÜ, Aslan, A., Bazı Organik Bileşiklerin Susuz Ortamda Potansiyometrik Titrasyonları KTÜ, Zeybek, M.S., Borlu Çimentolar, Celal Bayar Üniversitesi, Aksu, M., Bazı Borlu Nümunelerin Analizleri, Celal Bayar Üniversitesi, Reis, İ., Bor lu Termal Suların İncelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi, Şeyran, C., Manisa İli Hava Kirliliği, Celal Bayar Üniversitesi, Kula, İ., Bazı Organik Bileşiklerin Susuz Ortamda Titrasyonları, Celal Bayar Üniversitesi, Zeybek, A., Çeşitli Borlu Nümunelerin Termal Analizleri, Celal Bayar Üniversitesi, Ertekin, K., Bazı Organik Bileşiklerin Susuz Ortam Titrasyonları, Celal Bayar Üniversitesi, Ergün, H., Origanum Sipyleum Bitkisinin Organik Asitlerin HPLC ile Analizi, Celal Bayar Üniversitesi, Dağıstan,M., Beyaz Leghorn Cinsi Tavuk Organlarında Ağır Metal Düzeylerinin Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ile Tayini,, Celal Bayar Üniversitesi, Aşkın, S., Bor Endüstri Atıklarının Değerlendirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi, 1998.

2 13. Nebiler, H., Bağlarda, Sulama Suyu, Yaprak ve Toprakta Bor Analizleri, Celal Bayar Üniversitesi, Keskin (Yoluç), M., Cyclotrichium Origanifolium L. Bitkisinden Elde Edilen Ekstraktların Analizi, Dumlupınar Üniversitesi, Bardakçı, Z., Vitex Agnus-Castus-L. Bitkisinin Elde Edilen Yağ Asitleri, Dumlupınar Üniversitesi, Yaman, M., Gümüş Üretiminde Kullanılan Cevherlerin Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS) ile Analizi, Dumlupınar Üniversitesi, Üstündağ, Z., Gümüş Cevherlerinde X-Işını Floresans (XRF) Metoduyla Eser Element Analizleri, Dumlupınar Üniversitesi, Ada, D., Gümüş Cevherinde ve Gümüş Endüstri Atıklarında ICP- OES Spektrometresi İle Nadir Toprak Elementlerinin Tayini Dumlupınar Üniversitesi, Özmal, F., Bor Endüstri Atıkları, Uçucu Kül, Taban Külü ve Alünit Mineralinin Çimento Üretiminde Katkı Maddesi olarak Değerlendirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Emel Özder., Kolemanitin Frit Katkılı Ham Sır Üretiminde Kullanımı Dumlupınar Üniversitesi, Remzi Beşiktaş, Borik asit üretiminde sülfat miktarının azaltılması, Dumlupınar Üniversitesi, Ömeroğlu, Ç., Reaktif Mavisi Boyarmaddesinin Organo-Kil Üzerine Adsorpsiyonunun İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Neslihan Karaman, Emet Hisarcık Bor Maden Havzasındaki Suların İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Ersin Büyükyıldız Emet Borik Asit Fabrikası Atıklarından Borun Kazanılması, Dumlupınar Üniversitesi, Atakuru, İ., Emet ve Hisarcık Bölgesi Sularında Arsenik ve Bor Tayini, Dumlupınar Üniversitesi, Özadam S., Uşak Yöresi Altın Cevherinde Değerli Metal Analizleri, Dumlupınar Üniversitesi, Hıncalan, B., Bor Endüstri Atıklarındaki Lityumun Adsorpsiyon Yöntemiyle Kazanılması, Dumlupınar Üniversitesi, Altınköprü, N., Bor Endüstri Atıkları ve Prina Atıklarının Çimento Üretiminde Katkı Maddesi Olarak Değerlendirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Kılıç, E., Eti Maden Kırka Bor İşletmesi Atıklarının Analizi ve Sınıflandırılması, Dumlupınar Üniversitesi, Dokur S., Dumlupınar Üniversitesi Termal Suyunun Analizi ve Sonuçlarının Kütahya'daki Diğer Termal Sularla Karşılaştırılması, Dumlupınar Üniversitesi, Dırak, S., Eti-Bor Kırka Bor İşletmesi Bor Endüstri Atıklarında Lityum, Rubidyum ve Sezyum Tayinleri ve Lityumun Kazanılması, Dumlupınar Üniversitesi, Aydoğdu E., Nanoteknoloji, Nanobilim ve Analitik Kimyadaki Kullanım Alanları, Dumlupınar Üniversitesi, Kafas, İ., Sulu Çözeltiden Bakırın Kalsine Manyezit Atığı Üzerine Adsorpsiyonu, Dumlupınar Üniversitesi, Köymen, G., Gümüşköy Gümüş Cevherlerindeki Eser Elementlerin Tayini, Dumlupınar Üniversitesi, Titiz A., Borojips İle Sulu Çözeltilerden Cr(VI) ve Fe(III) İyonlarının Uzaklaştırılması Şartlarının Araştırılması, Dumlupınar Üniversitesi, Çalışkan Y., Bor Atıkları Üzerine Boyarmadde Adsorpsiyonunun Incelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi, 2013.

3 37. Taşçıoğlu M. Z., Çinko Borat Üretimi ve Yanıcılık Üzerindeki Etkileri, Dumlupınar Üniversitesi, (devam ediyor). 6.2 Doktora Tezleri 1. Erdoğmuş, E., Bor Katkılı Çimentoların İncelenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi. 2. Kula. İ., Bor Endüstri Atıklarının Çimento Üretiminde Katkı Maddesi Olarak Değerlendirilmesi, Sakarya Üniversitesi, 2000 (Fahri Danışman). 3. Targan. Ş., Kula Curufu, Bentonit, Kül ve Kolemanit Atıklarının Çimento Üretiminde Değerlendirilmesi, Sakarya Üniversitesi, 2001 (Fahri Danışman). 4. Zeyrek. S., Borlu Çimentoların Üretilmesi ve Nötron Tutma Kapasitelerinin Araştırılması, Sakarya Üniversitesi, 2000 (Fahri Danışman). 5. Özmal, F., Bor Mineralleri ve Bor Endüstri Atıklarında Lityumun Tayini ve Geri Kazanılması, Dumlupınar Üniversitesi, Ay, Ç., Kimyasal Olarak Modifiye Edilmiş Punıca Granatum L. Kabuklarının Ağır Metallere Karşı Biyosorpsiyon Davranışının İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Türk, A., Eti Maden Kırka Bor İşletmesi Atıklarındaki Eser Elementlerin Tayini ve Rubidyumun Kazanılması, Dumlupınar Üniversitesi, Özder, E., Bigadiç Eti Bor İşletmesi Atıklarındaki Eser Elementlerin Tayini ve Değerlendirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Ertan, B., Eti Maden Emet-Hisarcık Bor İşletmesi Atıklarının Sınıflandırılması; Bazı Eser Elementlerin Tayini ve Kazanılması, Dumlupınar Üniversitesi, Saygılı, R., Grafen İle Modifiye Edilmiş Perlit Kullanılarak Bazı Eser Elementlerin Zenginleştirilme Şartlarının Araştırılması, Dumlupınar Üniversitesi, Sarıhan A., Su Arıtım Sistemleri için Yeni Ince Film Kompozit Membranların Hazırlanması ve Test Edilmesi, Dumlupınar Üniversitesi (devam ediyor). 12. Aydoğdu E., Gıda Örneklerinde Moleküler Baskılanmış Elektrokimyasal Sensörler, Dumlupınar Üniversitesi (devam ediyor). 7. Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. İkizler, A.A., İkizler, A., Erdoğan,Y., and Serdar, M., Mass Spectra of Some 1,2,4- Triazols, Spectroscopy Letters, 24(3), (1991). 2. İkizler, A., A., Erdoğan,Y., Determination of pka Values of Some Benzyldenamino Compounds in Non-Aqueous Media, Tübitak Doğa-Tr.J.of Chemistry, 15, , (1991). 3. İkizler, A., A., ikizler, A., Serda, M., Erdoğan,Y., Ultraviolet Spectra of Some 1,2,4- Triazole Derivatives, Tübitak Doğa Tr.J. of Chemistry, 16, 1-11, (1992). 4. Demirbaş, A., Küçük, M.M., Erdoğan, Y., Nutku, M.Y., Torul, O., Kinetics for Low Temperature Prolysis of Black Liquor, Fuel Science and Technology International, 10(2), , (1992). 5. Erdoğan, Y., Genç, H., and Demirbaş, A., Utilization of Borogypsum for Cement, Cement and Concrete Research,Vol.22., , (1992), Printed in the USA.

4 6. Erdoğan Y., Potentiometric Titration of 4-Benzoyl-1,5-Diphenyl-Pyrazol-3- Carboxylic Acid in Nonaqueous Media, Turkish VIII th National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, Vol 1 - Inorganic Chemistry ; Analytical Chemistry, Marmara Univ Puplication Volume: 518 Pages: , Erdoğan, Y., Genç, H., and Demirbaş, A., A Reply to a Discussion by J. Bensted of the Paper, Utilization of Borogypsum in Cement, Cement and Concrete Research, Vol.23, , (1993), Printed in the USA. 8. Yaylı, N., Karslıoğlu, S., Erdoğan, Y., Conductometric Titration of Series Symmetric Dicarboxylic Acids in Non-Aqueous Solvents, Tübitak Doğa Tr. J. Of Chemistry, 18, , (1994). 9. Erdoğan, Y., Demirbaş, A., and Genç, H., Partly-refined Chemical By-product Gypsum, as Cement Additives, Cement and Concrete Research, Vol.24, , (1994), Printed in the USA. 10. Erdoğan, Y., Aslan, A., Demirbaş, A., and Yaylı, N., Potentiometric Titration of Two Carboxylic Acids and Triazol Derivatives in Nonaqueous Media, Modelling, Measurement &Control, C, Amse Press, Vol.46, 49-54, (1994). 11. Demirbaş, A., Akdeniz, F., Erdoğan, Y., and Pamuk, V., Kinetics for Fast Prolysis of Hazel Nut Shell, Fuel Science & Technology International, 14(3), , (1996). 12. Aslan, A., Erdoğan, Y., Demirbaş, A., Karslıoğlu, S., Potentiometric Titration of Some Dicarboxylic Acids in Non-aqueous Media, Pharmazie, Vol.4, 52, (1997) 13. Erdoğan, Y., Zeybek, M.S., Demirbaş, A., Cement mixes Containing Colemanite Wastes From Concentrator, Cement and Concrete Research Vol. 28 No: (1998). 14. Erdoğan, Y., Aksu, M., Demirbaş, A., Abalı, Y., Analyses of boronic ores and sludges and solubilities of boron minerals in CO 2 -saturated water, Resources, Conservation and Recycling 24, (1998). 15. Erdoğan, Y., Zeybek, A., Şahin A., Demirbaş, A., Dehydration kinetics of howlite, ulexite, and tunellite using thermogravimetric data, Thermochimica Acta 326, (1999). 16. I., Kula, A., Olgun, Y., Erdoğan, V.,Sevinç Effects of colemanite waste, coal bottom ash and fly ash on the properties of cement Cement and Concrete Research, Vol. 31, (2001). 17. I., Kula, A., Olgun, V., Sevinç, Y., Erdoğan, An investigation on the use of tincal ore vaste, fly ash and coal bottom ash as Portland cement replacement materials, Cement and Concrete Research, Vol.32, Issue 2, February 2002, Pages Ş, Targan, A, Olgun, Y, Erdoğan, V, Sevinc, Effects of Supplementary Cementing Materials on the Properties of Cement and Concrete, Cement and Concrete Research, vol. 32, (2002). 19. Ş, Targan, A, Olgun, Y, Erdoğan, V, Sevinc, Influence of natural pozzolan, colemanite ore waste, bottom ash, and fly ash on the properties of Portland cement, Cement and Concrete Research, Vol. 33, (2003)

5 20. Mustafa Cengiz, Zafer Bardakçı, Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Analysıs Of Fatty Acıds Obtained From The Fruit Of Vitex Agnus Castus International Journal Of Chemistry (2003). 21. Ş. Targan, A. Olgun, Y. Erdoğan, V. Sevinc, A reply to the discussion by A. Demirbas of the paper Influence of natural pozzolan, colemanite ore waste, bottom ash, and fly ash on the properties of Portland cement, Cement and Concrete Research, vol. 34, 1951 (2004). 22. A. Olgun, Y. Erdoğan, Y. Ayhan, B. Zeybek, Development of ceramic tiles from coal fly ash and tincal ore waste, Ceramics International, Volume 31, ,(2005). 23. T., Kavas, A., Olgun, Y., Erdoğan, Setting and hardening of borogypsum-portland cement clinker-fly ash blends studies on effects of molasses on properties of mortar containing borogypsum, Cement and Concrete Research, Vol. 35, , (2005). 24. Meral (Yoluc) Keskin, Yunus Erdoğan, Mustafa Cengiz, Zafer Bardakçı, H. Turgut Şahin The Investigation Of Extractive Compounds Obtained From Cyclotrichium Origanifolium L, Int. Jour. Chem. Vol. 15, 85-88, (2005). 25. Zafer Üstündağ, Orhan Murat Kalfa, Yunus Erdoğan and Yusuf Kağan Kadıoğlu, Elemental speciation of different stages of silver metal recovery process using PEDXRF, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Volume 251, Issue 1, September 2006, Pages N. ŞAHİN, İ. KULA and Y. ERDOĞAN Investigation of antimicrobial activities of nonanoic acid derivatives, F.Environmental Bulletin, (2, , 2006) 27. T. Kavas, A. Olgun, Y. Erdoğan, G. Önce, The effect Of Pectin On The Physicohemical and Mechanical Properties Of Cement Containing Boron, Building and Environment, Volume 42, Issue 4, April 2007, Pages T. Kavas, A. Olgun, Y. Erdoğan, G. Önce, Physico-chemical characteristics of chemically activated cement containing boron, Building and Environment, Volume 42, Issue 6, June 2007, Pages Adnan Özcan, Çiğdem Ömeroğlu, Yunus Erdoğan and A. Safa Özcan, Modification of bentonite with a cationic surfactant: An adsorption study of textile dye Reactive Blue 19, Journal of Hazardous Materials, Volume 140, Issues 1-2, 9 February 2007, Pages A. Olgun, N. Atar, V. Bütün and Y. Erdogan, Effect of DMA MMA diblock copolymer on the properties of Portland and composite cement, Cement and Concrete Composites, Volume 30, Issue 4, April 2008, Pages Kadioğlu YK., Ustundağ Z., Deniz K., Yenikaya C., Erdoğan Y., XRF And Raman Characterization Of Antimonite Instrumentation Science & Tecnology Volume:37 Issue:6 Pages: , Yenikaya C., Yaman H.,Atar N., Erdoğan Y., Çolak F., Biomass Resources And Decolorization Of Acidic Dyes From Aqueous Solutions By Biomass Biosorption Energy Education Science and Tecnology Part A: Energy Science and Research 24(1), 1-13, Alkan S., Zeybek B., Doğan A., Kasımoğulları R., Erdoğan Y. and Kılıç E. Medium And Structual Effects On The İonization Constant Of Some Pyrazole Carboxylic Acid Derivatives Monatshefte für Chemie/ Chemical Monthly, 140, (2009). 34. Uysal K., Köse E., Bülbül M., Dönmez M., Erdoğan Y., Koyun M., Omeroglu C., Ozmal F. The Comparison of Heavy Metal Accumulation Ratios of Some Fish Species in Enne Dame Lake (Kutahya/Turkey) Environmental Monitoring And Assessment Volume:157, Issue:1-4 Pages: , 2009

6 35. Zeybek M. S., Erdogan Y., Ozmal F., Sengil İ. A. and Erdogan M. S., Biomass Fired Cement Production. An Investigation on the Neutron Capturing Capacity of Cement Containing Boron Energy Education Science and Technology Part A- Energy Science and Research Volume: 27 Issue: 1 Pages: Published: Apr Cigdem Omeroglu Ay, A. Safa Ozcan, Yunus Erdogan, Adnan Ozcan, Characterization of Punica granatum L. peels and quantitatively determination of its biosorption behavior towards lead(ii) ions and Acid Blue 40, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 100 (2012) Ertuğrul Erdoğmuş, Yunus Erdoğan, Osman Gencel, Şerif Targan, Ulvi Avciata, Influence of colemanite admixture on Portland cement durability, Advences In Cement Research, 24 (3) 2012, Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler 1. Hazer, B., Lenz, R.W., Fuller, R.C., Erdoğan, Y., and Ertekin, K., An Attempt to Produce Biopolyesters by Feeding P.Oleovorons with Some Nonanoic Acid Derivatives, Gordon Research Conferences Fronteriers of Science, Casa Sirena Resort, Oxnard,California, USA, February, 19-24,(1995). 2. Erdoğan, Y., Aksu, M., Zeybek, M.S., and Pirim,A., Pollution of Borogypsum from Boric Acid Factory in Marmara Sea and Utilization of Waste Mud for Portland and Trass Cement Production, Mediterrianchem, International Conference on Chemistry and the Mediterranian Sea Abstracts, 171, Taranto, Italy, May,23-27,(1995). 3. Targan, Ş., Erdoğan, Y., and Aksu, M., Determination of Mn and Zn Pollution in Van Lake Environment with Atomic Absorption Spectroscopy, 35 th, IUPAC Congress, Istanbul, Turkey, Abstracts-I, Sections 1-3, 187, August, (1995). 4. Ertekin, K., Erdoğan, Y., and Hazer, B., Determination of pka Values of Nonanoic Acid Derivatives in Non-Aqueous Media and the Interpretation of Mass Spectral Fragmentation Patterns, 35 th IUPAC Congress, Istanbul, Turkey, Abstracts-II, Sections 4-6, 1164, August, (1995). 5. Şahin, N., Erdoğan, Y.,Ertekin,K., Kula,İ.,Hazer,B., İnvestigation of Antimicrobial Activities of Nonanoic Acid Derivatives, MC-B10, 543, 36 th IUPAC Congress, Geneva, Switzerland, August, (1997). 6. Ertekin, K., Erdoğan, Y.,and Hazer, B., Determination of pka Values of Some Organic Acids in Non-Aqueous Media and the Interpretation of Mass Spectral Fragmentation Patterns, MR-A8, 511, 36 th IUPAC Congress, Geneva, Switzerland, August, (1997). 7. Dağıstan,M., Tokuşoğlu, Ö., Erdoğan, Y., The Determination of Heavy Metal Levels in the Organs of White Leghorn Chichens(SPF) by Atomic Absorption Spectrophotometer,MR-A10, 512, 36 th IUPAC Congress, Geneva, Switzerland,17-22 August, (1997). 8. Tüzen, M., Erdoğan,Y., Ergun, H.,and Arısoy K., Determination of Phenolic Acids in Snowdrop and Origanum Sipyleum by HPLC, MC-A7, 538, 36 th IUPAC Congress, Geneva, Switzerland, August, (1997).

7 9. Kula, İ., Erdoğan, Y., Arısoy, K.,and Aksu, M., Spectrophotometric Titration and Potentiometric deteermination of pka values of Some Organic Acids in Non-aqueous Media, A9, 511, 36 th IUPAC Congress, Geneva, Switzerland, (1997). 10. İkizler, A.A., Erdoğan, Y., Mass Spectra of Some Triazole Derivatives, VII th Semi International Spectroscopy Symposium, Samsun, Summary of Papers Presented, 41, (1989). 11. Olgun, A., Erdoğan, Y., and Yenikaya C., Utilisation of the Waste Material of Etibank Bandırma Boric Acid Factory as a Glaze Raw Material 1 st International Symposiom on Protection of Natural Environment and Erhami Karaçam (Pinus nigra ssp. Pallasiana var. Pyramidata ; (1999), pp: Kütahya, Türkiye. 12. Aşkın, S., Erdoğan, Y., and Yenikaya C., Olgun, A., The Effects of Boron In Vineyard, 1 st International Symposiom on Protection of Natural Environment and Erhami Karaçam (Pinus nigra ssp. Pallasiana var. Pyramidata ; (1999), pp: Kütahya, Türkiye. 13. Kula, İ., Erdoğan, Y., Olgun, A., Kalfa, O.M., Sevinç, V., Effects of Colemanite Waste, Coal Bottom Ash on the Propertis of Cements, Proceedings of The 1 st International Boron Symposium, pp: , October 3-4, 2002, Kütahya, Türkiye 14. Targan, Ş., Erdoğan, Y., Olgun, A., Zeybek, B., Sevinç, V., Kula Cürufu, Bentonit ve Kolemanit Atıklarının Çimento Üretiminde Değerlendirilmesi, Proceedings of The 1 st International Boron Symposium, pp: , October 3-4, 2002, Kütahya, Türkiye. 15. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Necip Atar, Orhan Murat Kalfa, An Investigation On The Effect Of Potassıum Sulphate Salt On The Mechanical Properties of Colemanite Concentrator Waste Blended Portland Cement Proceedings of The 2 st International Boron Symposium, pp: , Semtember 23-25, 2004, Osmangazi University, Eskişehir, Türkiye. 16. Ertuğrul Erdoğmuş, Bülent Yılmaz, Yunus Erdoğan, Ulvi Avcıata Determination Of The Effects Of Waste Colemanite Addition To Blast Furnace Slag Blended Cement, Proceedings of The 2 st International Boron Symposium, pp: , Semtember 23-25, 2004, Osmangazi University, Eskişehir, Türkiye. 17. Yunus Erdoğan, Cengiz Yenikaya, Orhan Murat Kalfa, Necip Atar, Determination Of The Amounts Of Boron And Other Elements In Water At BoronIndustry Regions By ICP- OES Spectrometer, Proceedings of The 2 st International Boron Symposium, pp: , Semtember 23-25, 2004, Osmangazi University, Eskişehir, Türkiye. 18.Ferda Özmal, Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Bülent Zeybek, Utılızatıon Of Boron Industry Wastes, Fly Ash, Bottom Ash And Alunıte Mıneral In Cement Productıon As An Addıtıve Materıal, Proceedings of The 2 st International Boron Symposium, pp: , Semtember 23-25, 2004, Osmangazi University, Eskişehir, Türkiye. 19. Yunus Erdoğan, Cengiz Yenikaya, Nurgün Büyükkidan, Orhan Murat Kalfa, Determination Of The Elements In Ulexite, Tincal And Colemanite By ICP-OES Spectrometer, Proceedings of The 2 st International Boron Symposium, pp: ,2004 Semtember 23-25,2004, Osmangazi University, Eskişehir, Türkiye. 20. Yunus Erdoğan, Cengiz Yenikaya, Nurgün Büyükkidan, Necip Atar, Ferda Özmal, Determination Of Elements In Boron Industry Wastes By ICP-OES Spectrometer, Proceedings of The 2 st International Boron Symposium, pp: , September 23-25, 2004, Osmangazi University, Eskişehir, Türkiye. 21. Murat Serdar, Bülent Büyükkıdan, Yunus Erdoğan, Necip Atar, O. Murat Kalfa, "An Investigation of Heavy Metal Pollution of Bursa Nilüfer Stream and Side Rivers",Proceedings of The 1st Environmental Symposium.

8 22. M. Sadrettin Zeybek, Yunus Erdoğan, Ferda Özmal, Necip Atar, Ayhan Şengil, Selçuk Erdoğan, Bazı Borlu Çimentoların Nötron Zırh Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması III. Uluslar arası Bor Sempozyumu, 2-4 Kasım, 2006, Ankara, Türkiye. 23. Emel Özder, Yunus Erdoğan, M. Sadrettin Zeybek, Kolemanitin Frit Katkılı Ham Seramik Sır Üretiminde Kullanılması III. Uluslararası Bor Sempozyumu, 2-4 Kasım, 2006, Ankara, Türkiye. 24. Ertuğrul Erdoğmuş, Yunus Erdoğan, Ferda Özmal, Necip Atar, Ulvi Avcıata, O. Murat Kalfa, Kolemanit Konsantratör Atığı ve Yüksek Fırın Cürufunun Çimento Üretiminde Değerlendirilmesi III. Uluslararası Bor Sempozyumu, 2-4 Kasım, 2006, Ankara, Türkiye. 25. Alkan, S., Zeybek, B., Doğan, A., Kasımoğulları, R., Erdoğan, Y. And Kılıç, E., Solvent and Sutructual Effects On Lonization Constants Of Some Pyrazole Carboxylic Acid Derivatives Sixth International Conference Of The Chemical Societies Of The South- Eastern Europen Countries September, Sofia, Bulgaria, Emel Özder, Ferda Özmal, Yunus Erdoğan, O. Murat Kalfa, M. Selçuk Erdoğan, Dumlupınar University, Turkey Recovery Of Lithium From İndustrial Boron Wastes Hacettepe University, Workshop September 3-4, Ankara TURKEY, F. Özmal, Y. Erdoğan, E. Özder, A. Erbil, M.S. Erdoğan The Analysis of Trace Elements in Boron Industry Wastes and Importance of Lithium 4. Uluslararası Bor Sempozyumu Ekim 2009 Eskişehir. 27. Çiğdem Ay, Seval Turhan, Adnan Özcan, Yunus Erdoğan, A. Safa Özcan "Effect of ph on Adsorption of Lead(II) and Copper(II) Ions onto Natural Sepiolite from Aqueous Solutions", 6 th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD), 2008, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. 28. Çiğdem Ay, A.Safa Özcan, Yunus Erdoğan, Adnan Özcan, "Removal of Lead(II) Ions from Aqueous Solution Using Punica granatum L. Peels Waste" 8th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD2012), İzmir İleri teknoloji Enstitüsü, İzmir. 7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya bölümler Erdoğan, Y (Çevirmen olarak görev almıştır), Genel Kimya/Temel Kavramlar:Raymond Chang, Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1. Erdoğan, Y., Civelekoğlu, H., Gülensoy, H., Solubility of Barytes, Celestine, Magnesite, Talc, Howlite and Tunellite in Ethlenediamine Tetra Acetic Acid Solutions, Chim., Acta Turc., 10, 3, , (1982). 2. İkizler, A.A., Erdoğan, Y., Bazı Triazol Türevlerinin Kütle Spektrumları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Dergisi Özel Sayısı, 2, (1), 77-85, (1990). 3. Erdoğan, Y., Susuz Ortamda Bazı Triazol Türevlerinin pka Değerlerinin Hesaplanması, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7, , (1990). 4. Serdar, M., Erdoğan, Y., Bazı 1,2,4-Triazol Bileşiklerinin Ultraviyole Spektrumları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Dergisi, 3,(1), , (1991). 5. Erdoğan, Y., Susuz Ortamda Bazı 1,2,4-Triazol Türevlerinin pka Değerlerinin Tayini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Dergisi, 3,(1), , (1991).

9 6. Erdoğan, Y., Susuz Ortamda 4-Benzoil-1, 5-Difenil-pirazol-3-Karboksilli Asidin Potansiyometrik Titrasyonu, VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyum Kitabı (Makale), Vol.I., , (1992). 7. Erdoğan, Y., Zeybek, M.S., Pirim, A., Borikasit Fabrika Atıklarının Değerlendirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, I. Ulusal İnşaat &Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Makale), , (1994). 8. Tüzen, M., Özdemir,M., Erdoğan, Y., Galanthus Elwesii Hooker (Kardelen) Bitkisinin Organik Asitlerin Analizi Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, I.Spil Fen Bilimleri Kongresi, Manisa, Bildiri Kitapçığı(Makale),, , Eylül, (1995). 9. Erdoğan, Y., Zeybek, M.S., ve Zeybek, A., Kolemanit Konsantratör Atıklarının Çimento Üretiminde Katkı Maddesi Olarak Değerlendirilmesi,İkinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi,Bildiri Kitabı (Makale),Cilt 2, , İstanbul, 9-12 Eylül, (1996). 10. Gülensoy, H., Erdoğan, Y., Magnezit (MgCO 3 ) ve Diğer Kaynaklardan Magnezya(MgO) Üretimi, İTÜ Dergisi, 37,3,39-44, (1979). 11. Gülensoy, H., Erdoğan,Y., Barit ve Teknolojisi İTÜ Dergisi, 37,6,26-31,(1979). 12. Erdoğan Y., Genç, H., Demirbaş, A., Çimentoda Borojipsin Kullanımı, Çimento Bülteni, 5-7, Temmuz, (1993), (Yurtdışı makalemden Bora Sökal tarafından çevirilmiştir). 13. Erdoğan,Y., ve Ertekin, K., Manisa İlinde Kükürtdioksit ve Dumandan Kaynaklanan Hava Kirliliğini İtibariyle Değerlendirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dergisi Fen Bilimleri Serisi (Kimya), Sayı 3, 5-15, (1998). 14. Erdoğan,Y.,Ertekin, K., Hazer, B., Bazı Aril Alkil Monokarboksilli Asitlerin Asetonitrildeki pka Değerlerinin Potansiyometrik Metodla Tayini ve Diğer Çözücüler ile Karşılaştırılması, Celal Bayar Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dergisi Fen Bilimleri Serisi (Kimya), Sayı 3, 16-23, (1998). 15. Aslan, A., Demirbaş, A., Erdoğan,Y., Soma Termik Santralı Linyit Curufu Katkılı Çimento Üretimi, Celal Bayar Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dergisi Fen Bilimleri Serisi (Kimya), Sayı 3, 36-40, (1998). 16. Beşirli, N., Erdoğan,Y., Kula, İ., Kara, A., Bazı Amidoksimlerin Susuz Ortamda Titrasyonları Celal Bayar Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dergisi Fen Bilimleri Serisi (Kimya), Sayı 3, 88-94, (1998). 17. Tüzen, M., Özdemir, M., Erdoğan,Y., Farklı Bileşimlerde Yetiştirilen Agarıcus Bisporos Kültür Mantarında Ağır Metal Tayini, Celal Bayar Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dergisi Fen Bilimleri Serisi (Kimya), Sayı 3, , (1998). 18. Demirbaş, A., Kula, İ., Erdoğan,Y., Aslan, A., Yaylı, N., Karslıoğlu, S., Non-aqeous medium titration of some acidic compounds Energy, Education, Science and Technology, Volume 1 Number 1: 13-16, (1998). 19. Demirbaş, A., Erdoğan,Y., Genç, H., Tüfekçi, M., Aslan, A., Ayas, A., Karslıoğlu, S., Physical and Technological Properties of Cement Admixtures, Energy, Education, Science and Technology, Volume 1 Number 1: 31-36, (1998). 20. A., Olgun, Y., Erdoğan, Etibor Bandırma Borik Asit İşletmesi Atıklarının Seramik Endüstrisinde Kullanımı, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi, Sayı 2 (2001) 58-1.

10 21. B., Zeybek, A., Olgun, Y., Erdoğan, Tinkal Konsantratör Atığı İçeren Çimentoya Bazı Polimer ve Alkali Tuzların Etkisi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi, Sayı 6, , (2004). 22. Erdoğan, Y., Baydır, A.,T., Rubidyumun Çeşitli Kayaçlardan ve Alkali Klorür Karışımlarından Ayrılması Amacıyla Yapılan Çalışmalar-Derleme, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 13, Sayı 1,9-18, Baydır, A.,T., Erdoğan, Y., Eti Maden Kırka Bor İşletmesi Atıklarından Rubidyumun Çözeltiye Geçirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 13-20, Erdoğan, Y., Baydır, A.,T., Eti Maden Kırka Bor İşletmesi Atıklarının Yapı Analizi Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 31, 39-46, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Erdoğan, Y., Production of Magnesia From Magnesite, Dolomite and Sea Water 100.Yıl Temel Bilimler Sempozyumu, Trabzon, Journal of the Faculty of Sciences of the Karadeniz Technical University, IV, 150, Mayıs (1981). 2. Erdoğan, Y., EDTA Çözeltilerinin Geri Kazanılması Yoluyla Barit Mineralinden Yüksek Saflıkta BaSO 4 Eldesi, IV. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Elazığ, Tebliğ ve Poster Özetleri, , (1987). 3. Erdoğan, Y., Karslı, S., Barit Mineralinin Çözünürleştirilmesi, IV. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Elazığ, Tebliğ ve Poster Özetleri, , (1987). 4. Nutku, M., Erdoğan, Y., Borikasit Fabrika Atıklarının İşlenmesi, IV. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Elazığ, Tebliğ ve Poster Özetleri, , (1987). 5. Erdoğan, Y., Aslan, A., ve Yaylı, N., Dikarboksilli Asitlerin Susuz Ortamda Potansiyometrik Titrasyonları, IX. Kimya ve Kimya Mühendislüği Sempozyumu, Trabzon, Bildiri Özetleri Kitabı, 177, (1993). 6. Erdoğan, Y., Aksu, M., ve Kula, İ., Susuz Çözücülerde Simetrik Dikarboksilli Asit Serilerinin Kondüktometrik Titrasyonu, X. Ulusal Kimya Kongresi, Uludağ-Bursa, Bildiri Özetleri, 40, (1994). 7. Erdoğan, Y., Aslan, A., ve Ertekin, K., 7-Metildekanoik Asidin (7-MDA), TBAH ile Çeşitli Organik Çözücülerde Potansiyometrik Titrasyonu, X. Ulusal Kimya Kongresi, Uludağ-Bursa, Bildiri Özetleri, 55, (1994). 8. Erdoğan, Y., Zeybek, M.S., Pirim A., Bor Endüstri Atıklarının Çimento Üretiminde Bir Katkı Maddesi Olarak Değerlendirilmesi,Celal Bayar Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi, I.Spil Fen Bilimleri Kongresi, Manisa, Bildiri Kitapçığı, 124, 4-5 Eylül (1995). 9. Ertekin, K., Erdoğan, Y., Hazer, B., Bazı Organik Asitlerin Kütle Spektrumlarının İncelenmesi ve Mclafferty Çevrilme Reaksiyonlarının Tartışılması, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, Bildiri Özetleri Kitabı, 145, (1997). 10. Şeyran, C., Erdoğan, Y., Ertekin, K., Manisa İlinde Kükürtdioksit ve Dumandan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Yılları İtibariyle İncelenmesi, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, Bildiri Özetleri Kitabı, 686, (1997). 11. Kula, İ., Erdoğan, Y., Aksu, M., Aslan, A., Bazı Organik Bileşiklerin Susuz Ortamda Titrasyonları, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, Bildiri Özetleri Kitabı, 543, (1997). 12. Zeybek, A., Erdoğan, Y., Zeybek M.S., Çeşitli Borlu Numunelerin Termal Analizleri, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, Bildiri Özetleri Kitabı, 496, (1997).

11 13. Reis, İ., Erdoğan, Y., Zeybek, M.S., Borlu Termal Suların İncelenmesi, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, Bildiri Özetleri Kitabı, 506, (1997). 14. Aksu, M., Erdoğan, Y., Kula, İ., Bazı Borlu Nümunelerin Analizleri, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, Bildiri Özetleri Kitabı, 542, (1997). 15. Ergün, H., Erdoğan, Y., Tüzen, M., Origanum Sipyleum Bitkisinin Organik Asitlerin HPLC ile Analizi, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, Bildiri Özetleri Kitabı, 262, (1997). 16 Aşkın, S., Erdoğan, Y., Yenikaya, C., ve Olgun, A. Bor Endüstri Atıklarının Tuğla Üretiminde Kullanılması, 8. Ulusal Kimya Kongresi, 31 Ağustos- 4 Eylül, Samsun, (1999) 17. Z. Üstündağ, O.M. Kalfa, Y. Erdoğan, A. Olgun; " Sulu çözeltiden kurşunun Seyitömer Termik Santrali uçucu külü ve yüksek fırın cürufu ile adsorpsiyonunun incelenmesi ", XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, (2003). 18. O.M. Kalfa, Z. Üstündağ, Y.Erdoğan, A. Olgun; " Sulu çözeltiden vanadyumun Seyitömer Termik Santrali uçucu külü ve yüksek fırın cürufu ile adsorpsiyonunun incelenmesi ", XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, (2003). 19. Z. Üstündağ, O.M. Kalfa, Y.Erdoğan, A. Olgun; " Sulu çözeltiden palladyumun Seyitömer Termik Santrali uçucu külü ve yüksek fırın cürufu ile adsorpsiyonunun incelenmesi ", XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, (2003). 20. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Nurgün Büyükkıdan, Necip Atar, Bülent Zeybek, Orhan Murat Kalfa, Zafer Üstündağ, Kütahya Gümüşköy Gümüş Cevherlerinde ICP-OES Spektrometresiyle Değerli Metallerin Tayini, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars Kafkas Üniversitesi Bildiri Özetleri Kitabı, AK-80, (2004). 21. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Cengiz Yenikaya, Necip Atar, Bülent Zeybek, Orhan Murat Kalfa, Denizli İli Babadağ İlçesi Kaynak Sularının ICP-OES Spektrometresi İle İncelenmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars Kafkas Üniversitesi Bildiri Özetleri Kitabı, AK-81, (2004). 22. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Necip Atar, Zafer Üstündağ, Bülent Zeybek, Orhan Murat Kalfa, Sulu Çözeltiden Kurşunun Kula Cürufu İle Adsorpsiyonun İncelenmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars Kafkas Üniversitesi Bildiri Özetleri Kitabı, AK-83, (2004). 23. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Necip Atar, Zafer Üstündağ, Bülent Zeybek Orhan Murat Kalfa, Sulu Çözeltiden Vanadyumun Kula Cürufu İle Adsorpsiyonun İncelenmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars Kafkas Üniversitesi Bildiri Özetleri Kitabı, FK-626, (2004). 24. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Necip Atar, Zafer Üstündağ, Bülent Zeybek Orhan Murat Kalfa, Sulu Çözeltiden Palladyumun Kula Cürufu ile Adsorpsiyonun İncelenmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars Kafkas Üniversitesi Bildiri Özetleri Kitabı, FK-627, (2004). 25. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Necip Atar, Zafer Üstündağ, Bülent Zeybek, Orhan Murat Kalfa, Sulu Çözeltiden Kurşunun Bentonit İle Adsorpsiyonun İncelenmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars Kafkas Üniversitesi Bildiri Özetleri Kitabı, FK-628, (2004). 26. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Necip Atar, Zafer Üstündağ, Bülent Zeybek Orhan Murat Kalfa, Sulu Çözeltiden Vanadyumun Bentonit İle Adsorpsiyonun İncelenmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars Kafkas Üniversitesi Bildiri Özetleri Kitabı, AK-84, (2004). 27. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Necip Atar, Zafer Üstündağ, Bülent Zeybek, Orhan Murat Kalfa, Sulu Çözeltiden Paladyumun Bentonit İle Adsorpsiyonun İncelenmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars Kafkas Üniversitesi Bildiri Özetleri Kitabı, FK-628, (2004). 28. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Cengiz Yenikaya, Necip Atar, Bülent Zeybek, Orhan Murat Kalfa, Ferda Özmal, Denizli-Pamukkale Kırmızı Su yunun ICP-OES

12 Spektrometresi İle İncelenmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars Kafkas Üniversitesi Bildiri Özetleri Kitabı, AK-80, (2004). 29. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Cengiz Yenikaya, Necip Atar, Bülent Zeybek, Orhan Murat Kalfa, Uçucu Kül, Taban Külü Atıklarının Ve Alünit Mineralinin Çimento Üretiminde Değerlendirilmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars Kafkas Üniversitesi Bildiri Özetleri Kitabı, AK-82, (2004). 31. Yunus ERDOĞAN, Cengiz YENİKAYA, Alper T. ÇOLAK, Selen ARIKAN, Muharrem KAYA, Vedat ÇETİN, Necip ATAR,, Anti-N-hydroksi-2-hydroksilimino-N -p-tolilacetamine Bileşiğinin ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars Kafkas Üniversitesi Bildiri Özetleri Kitabı, AN-399, (2004). 32. Cengiz YENİKAYA, Alper T. ÇOLAK, Sibel ERDİNÇ, Muharrem KAYA, Vedat ÇETİN, Bülent ZEYBEK, Yunus ERDOĞAN, Amphi-N-hydroksi-2-hydroksilimino- N -p-tolil- acetamine Bileşiğinin ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars Kafkas Üniversitesi Bildiri Özetleri Kitabı, AN-397, (2004). 33. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Orhan Murat Kalfa, Necip Atar, "Bor Endüstri Atıklarının Değerlendirilmesi", II. Ulusal Bor Çalıştayı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, (2004). 34. Ferda Özmal, Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Necip Atar, ibrahim Kula, O. Murat Kalfa, M. Selçuk Erdoğan, "Bor Endüstri Atıkları, Uçucu Kül Ve Kalsine Alünit İçeren Çimentoların Fiziksel Ve Mekaniksel Özelliklerinin İncelenmesi" I. Bor Çalıştayı TAEK, Ankara,(2005) 35. Bülent Yılmaz, Ertuğrul Erdoğmuş, Yunus Erdoğan, Uçucu Kül, Taban Külü ve Wallostonit Katkılı Çimentolara Sodyum Karbonat İlavesinin Etkisinin İncelenmesi Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu, s.179, Ankara, (2005). 36. Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Orhan Murat Kalfa, Necip Atar, "Bor Endüstri Atıklarının Değerlendirilmesi", II. Ulusal Bor Çalıştayı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, (2005). 37. Necip Atar, Yunus Erdoğan, Ahmet Yamık, Farklı Kül İçerikli Puzolonik Maddelerin Çimento Üretiminde Kullanılması, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi, (2005). 38. Necip Atar, Asım Olgun, Yunus Erdoğan, Vural Bütün, Ferda Özmal M. Selçuk Erdoğan Suda Çözünen Polimerlerin Çimento Ve Beton Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi, (2005). 39. Necip Atar, Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Orhan Murat Kalfa, Çiğdem Ömeroğlu Alünit Mineralindeki Eser Elementlerin ICP-OES Spektrometresi İle Tayini, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi, (2005). 40. Necip Atar, Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Ferda Özmal, M. Selçuk Erdoğan, Sulu Çözeltiden Vanadyumun Farklı Kül İçerikli Puzolonik Maddeleri İle Adsorbsiyonun İncelenmesi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi, (2005). 41. Necip Atar, Yunus Erdoğan, Asım Olgun, Nurgün Büyükkıdan, O. Murat Kalfa, Kütahya Seyitömer Uçucu Külü Üzerine Bazı Ağır Metallerin Adsorbsiyonunun İncelenmesi XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi, (2005). 42. Yunus Erdoğan Türkiye Bor Kaynaklarının Önemi ve Değerlendirilmesi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi, (2005). 43. Sadrettin Zeybek, Yunus Erdoğan, Ayhan Şengil, Ferda Özmal, M. Selçuk Erdoğan, Bor Endüstri Atıkları Kullanılarak Üretien Katkılı Çimentoların Nötron Tutma Kapasitelerinin İncelenmesi 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, Kazım Uysal, Esengül Köse, Metin Bülbül, Muhammet Dönmez, Yunus Erdoğan, Mustafa Kaya, Çiğdem Ömeroğlu, Ferda Özmal, Kaplıca Sularında Bulunan Enne Baraj

13 Gölünde Yaşayan Bazı Balıkların Metal Akümülasyon Oranlarının Araştırılması Ulusal Su Günleri, 3-5, Sayı:5-8, Çiğdem Ay, A. Safa Özcan, Yunus Erdoğan, Adnan Özcan Tekstil Boyarmaddesi Olan Asit Mavisi 40 ın Punica Granatum L. Kabuğu Üzerine Biyosorpsiyonunun UV Spektrofotometre İle İncelenmesi XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 2013, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. 46. Rukiye SAYGILI, Orhan Murat KALFA, Yunus ERDOĞAN, İyonik Sıvı Kaplı Silikajel Kullanılarak Sulu Çözeltiden Pb (II) İyonu İçin Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması, III. Eser Analiz Çalıştayı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mayıs 2014, TOKAT. 47. Ferda ÖZMAL, Rukiye SAYGILI, Yunus ERDOĞAN, Emet-Espey Bölgesi Çeşitli Bor Endüstri Atıklarındaki Bazı Eser Elementler ve Analizleri, III. Eser Analiz Çalıştayı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mayıs 2014, TOKAT. 48. Abdullah TİTİZ, Yunus ERDOĞAN, O. Murat KALFA, Ferda ÖZMAL, Rukiye SAYGILI, Modifiye Borojips ile Sulu Çözeltilerden Cr(VI) İyonunun Uzaklaştırılması Şartlarının Araştırılması, III. Eser Analiz Çalıştayı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mayıs 2014, TOKAT. 7.6 Diğer Yayınlar 1. Erdoğan, Y., Bazı Toprak Alkalisi Minerallerinin (Barit, Solestin, Magnezit, Talk, Hovlit ve Tunellit) EDTA Çözeltilerindeki Çözünürlüğünün İncelenmesi,KTÜ, Temel Bilimler Fakültesi, Trabzon, Genel Yayın No: 64, Fakülte Yayın No:36, Doktora Tezi, (1981). 2. Nutku, M.Y.Gök, Y., Erdoğan, Y., Anorganik Kimya-I Laboratuvarı, KTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Ders ve Lab Teksirleri Serisi, No:5.(1983). 3. Nutku, M.Y.Gök, Y., Erdoğan, Y., Anorganik Kimya-II Laboratuvarı, KTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Ders ve Lab Teksirleri Serisi, No:33.(Son Baskı 1990). 4. Erdoğan, Y., Şentürk H.B., Tüfekçi, M., Analitik Kimya-II Laboratuvarı, KTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Ders ve Lab Teksirleri Serisi, No:32.(Son Baskı 1990). 5. Erdoğan, Y., Süner, Ü.,Zeybek, M.S., Pirim, A., Genel Kimya-I Laboratuvarı Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Kimya Bölümü, Manisa, (1994). 6. Erdoğan, Y., ve Bölüm Elemanları, Genel Kimya-II Laboratuvarı Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Kimya Bölümü, Manisa, (1994). 7. Erdoğan, Y.,Ertekin, K.,Zeybek, M.S., Hava Kirliliği Prblemine Genel Bir Yaklaşım ve Manisa İlinde Hava Kirliliği, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Kimya Bölümü, Manisa, (1994). 8. Erdoğan, Y., Süner, Ü., Zeybek, M.S., Zeybek, A., AnorganikKimya Laboratuvarı, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Kimya Bölümü, Manisa, (1996). 9. Erdoğan, Y., Yavuz, M., Targan, Ş., Aksu, M., Kula, İ., Enstrümental Analiz Lab. Teksiri, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Kimya Bölümü, Manisa, (1994).

14 10. Erdoğan, Y., Üstündağ, Z., Modern Kalitatif Analiz Laboratuvarı Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Kimya Bölümü, Kütahya, Projeler 1. İkizler, A.A.,(Yönetici), Erdoğan, Y., Yıldırım, N., Bazı Azol Türevlerinin ve Kompleks Bileşiklerinin Sentezi, KTÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenen proje tamamlandı. 2. Hafızoğlu, H., Yalınkılıç, M.K., Erdoğan, Y., Yıldız, U.C., Genç, H., Türkiyedeki Bor Kaynaklarının Odun Koruma Endüstrisinide Değerlendirme İmkanları, TÜBİTAK tarafından desteklenen proje tamamlandı. 3. Erdoğan, Y.,(Yönetici), Genç, H., Bor Endüstri Atıklarının Değerlendirilmesi, KTÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenen proje tamamlandı. 4. İkizler, A.A.,(Yönetici), Erdoğan, Y., Serdar,M., Yüksek, H., Demirbaş A., Bazı Azol Türevlerinin ve Amidrazonların Sentezi, Metal Kompleksi Oluşumlarının ve Özelliklerinin İncelenmesi, KTÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenen proje tamamlandı. 5. Erdoğan, Y.,(Yönetici), Aslan, A., Bazı Organik Bileşiklerin Kondüktometrik Titrasyonları, KTÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenen proje tamamlandı. 6. Erdoğan, Y., (Yönetici), Ergün, H., Manisa Yöresindeki Bazı Tıbbi Bitkilerin Kromatografik Yöntemle Analizleri, CBÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenen proje tamamlandı. 7. Erdoğan, Y.,(Yönetici), Kula, İ., Bazı Organik Bileşiklerin Susuz Ortamda Titrasyonları, CBÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenen proje tamamlandı. 8. Erdoğan, Y.,(Yürütücü), Üstündağ, Z., Gümüş ve Altın Cevherlerinde Eser Elementlerin Değerlendirilmesi, Dumlupınar Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen proje tamamlandı. 9. Erdoğan, Y. (Yürütücü), Çiğdem Ömeroğlu, Ersin Büyükyıldız, Neslihan Karaman, Emet Hisarcık Bölgesi Bor İşletmelerinin Oluşturduğu Çevre Kirliliğinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen proje tamamlandı. 10. Erdoğan Y. (Yürütücü), Çiğdem Ay, Doğal Bentonit Üzerine Boyar Madde Adsorpsiyonunun İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen proje tamamlandı. 11. Erdoğan Y. (Yürütücü), Bengü Ertan, Eti Maden Emet Hisarcık Bor İşletmesi Atıklarında Bulunan Bazı Eser Elementlerin Tayini ve Kazanılması Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: , Baş:20/07/2012, Bit: 20/07/ Fatih Şen, Y. Erdoğan, O. M. Kalfa, R. Saygılı, Doğrudan Alkol Yakıt Pilleri İçin Yeni Pt Nanoparçacıklı Katalizörlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması D.P.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2013 (Devam ediyor). 13. Erdoğan Y. (Yürütücü), Fatih Şen, Orhan Murat Kalfa, Ferda Özmal, Bor Endüstri Atıklarından Tuğla, Çimento İmalatı İle Li ve Benzeri Gibi Değerli Metallerin Kazanılması KOSGEB, Baş: Ekim 2013, Bit: Ekim Erdoğan, Y., Atar, N., Üstündağ, Z., Erdoğan, M. S., Yeni İleri Teknolojik Bor Ürünlerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu D.P.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2013 (Devam ediyor).

15 9. İdari Görevler Bölüm Başkanlığı :Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü :Celal Bayar Üniversitesi Dekan V. (Fen-Edb. Fak.) :Dumlupınar Üniversitesi Dekan V. ( Eğitim Fak.) :Dumlupınar Üniversitesi Dekan V. (Güzel Sanatlar Fak.) :Dumlupınar Üniversitesi Bölüm Başkanlığı :Dumlupınar Üniversitesi Senato Üyeliği :Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcılığı :Dumlupınar Üniversitesi Dekan (Fen-Edb. Fak) :Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Uluslararası Hakemli Dergilerde Editörlük 1. Energy Education Science and Technology 2. Social Political Economic and Culturel Research Uluslararası Hakemli Dergilerde Bilim Hakemliği 1. SCI (Science Citation Index) kapsamında bulunan (TUBİTAK sınıflamasında A1 kategorisinde) ve Amerika Birleşik Devletlerinde Basılan Cement and Concrete Research dergisinde 2000 yılından bu yana hakem olarak görev yapmaktadır. 2. SCI (Science Citation Index) kapsamında bulunan Environmental Monitoring and Assessment dergisinde hakemlik yapmaktadır (2005). 3. SCI (Science Citation Index) kapsamında bulunan Fresenius Environmental Bulletin dergisinde hakemlik yapmaktadır (2008). 4. Molecular Diversity Preservation International, dergisinde hakemlik yapmaktadır (2005). 5. Molecules, dergisinde hakemlik yapmaktadır (2007). Ulusal Hakemli Dergilerde Bilim Hakemliği 1. TÜBİTAK Projelerinde bilim hakemliği yapmıştır. 2. BOREN Projelerinde bilim hakemliği yapmıştır. 3. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi nde danışman editörlük yapmaktadır. 4. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi nde bilim hakemliği yapmıştır.

16 11. Ödüller 1. Yurtdışı Yayın Ödülü, KTÜ,(1992). 2. Yurtdışı Yayın Ödülü, KTÜ,(1992). 3. Yurtdışı Yayın Ödülü, TÜBİTAK,(1994). 4. Yurtdışı Yayın Ödülü, TÜBİTAK,(1997). 5. Yurtdışı Yayın Ödülü, TÜBİTAK,(1997). 6. Yurtdışı Yayın Ödülü, TÜBİTAK,(1998). 7. Yurtdışı Yayın Ödülü, TÜBİTAK,(1999). 8. Yurtdışı Yayın Ödülü, TÜBİTAK,(1999). 9. Yurtdışı Yayın Ödülü, TÜBİTAK,(2002). 10. Yurtdışı Yayın Ödülü, TÜBİTAK,(2004). 11. Yurtdışı Yayın Ödülü, DPÜ,(2004). 12. Yurtdışı Yayın Ödülü, TÜBİTAK, (2005). 13. Yurtdışı Yayın Ödülü, DPÜ,(2005). 14. XIX. Ulusal Kimya Kongresine Bor Konusunda Çağrılı Konuşmacı Olarak Davet Edildi, (2005). 15. Yurtdışı Yayın Ödülü, DPÜ,(2006). 16. Yurtdışı Yayın Ödülü, DPÜ,(2007). 17. Yurtdışı Yayın Ödülü, TÜBİTAK,(2007). 18. Yurtdışı Yayın Ödülü, DPÜ,(2008). 19. Yurtdışı Yayın Ödülü, DPÜ,(2009).

ÖZGEÇMİŞ-CV. Ülkü Şahin (Y. Lisans) Baca Gazındaki Kükürt Dioksit (SO2)'in Değişik Kil Mineralleriyle Giderimi İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (2001)

ÖZGEÇMİŞ-CV. Ülkü Şahin (Y. Lisans) Baca Gazındaki Kükürt Dioksit (SO2)'in Değişik Kil Mineralleriyle Giderimi İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (2001) 1. AdıSoyadı :Cuma Bayat 2. Doğum Tarihi : 02/01/1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ-CV Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği İ.Ü. Kimya Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı.

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı. 2. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 2.1. Kimliği Adı Soyadı : Lütfullah GÜNDÜZ Akademik Unvanı : Prof. Dr. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 02.10.1966 E-Posta Adresi : lutfullah.gunduz@ikc.edu.tr 2.3. Öğrenim ve Akademik

Detaylı

DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ. Teknik Üniversitesi (40b ile görevlendirme)

DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ. Teknik Üniversitesi (40b ile görevlendirme) DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ ÖZGEÇMİŞ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği Yıldız 1990 Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Yıldız Teknik

Detaylı

Prof. Dr. Bekir KARASU

Prof. Dr. Bekir KARASU Adı Soyadı : Bekir KARASU Doğum Tarihi : 04 Eylül 1965 Unvanı : Prof. Dr. Medeni Hâli : Evli Telefon : 0 222 335 05 80 Dahili 6353 Belge Geçer : 0 222 323 95 01 E-Posta : bkarasu@anadolu.edu.tr Öğrenim

Detaylı

Doğum Yeri ve Yılı Bandırma, 05.06.1952 Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Çarşamba/Samsun

Doğum Yeri ve Yılı Bandırma, 05.06.1952 Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Çarşamba/Samsun Prof.Dr. Esma KILIÇ Ö z g e ç m i ş Adı Soyadı Esma KILIÇ Doğum Yeri ve Yılı Bandırma, 05.06.1952 Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Çarşamba/Samsun Medeni Durumu Evli ve bir çocuk annesi Mezun Olduğu Öğretim Kurumları

Detaylı

Mühendislik Fakültesi. Mühendislik Fakültesi. İngilizce ( KPDS : 82,5 / 2007 Yılı )

Mühendislik Fakültesi. Mühendislik Fakültesi. İngilizce ( KPDS : 82,5 / 2007 Yılı ) Prof.Dr.H.Yazıcı 1 / 15 Adı Soyadı Prof.Dr. Halit YAZICI Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim Bölüm,Anabilim/Anasanat Dalı Yabancı Dil İzmir 11/04/1973

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ALTIN

Prof. Dr. Ahmet ALTIN Prof. Dr. Ahmet ALTIN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM BİLGİSİ Lisans Cumhuriyet Üniversitesi, Müh. Fakültesi Çevre Müh. Bölümü 1994 Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bil. Enstitüsü Çevre Müh.

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. :Paşabahçe Ferit İnal Lisesi (İstanbul) Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü, 1993.

ÖZ GEÇMİŞ. :Paşabahçe Ferit İnal Lisesi (İstanbul) Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü, 1993. ÖZ GEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı : Kamil Soyadı : AKBAYIR Doğum Tarihi :..1969 Çankır-Orta Adres : Vali Mithat Bey Mahallesi Kaya Sit. A/14 Merkez/VAN Ailevi Durumu : Evli, çocuk. Eğitim Durumu Lise :Paşabahçe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Gülfem BAKAN 2. Doğum Tarihi : 05 / 04 / 1962 3. Unvanı : Profesör Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Orta Doğu Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: MAHMUT RAHİM BAYRAMOĞLU Doğum Tarihi: 19 NİSAN 1954 Doğum Yeri: ISTANBUL Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans +Y.lisans Kimya Mühendisliği

Detaylı

Mühendislik Fakültesi 2014 Faaliyet Raporu

Mühendislik Fakültesi 2014 Faaliyet Raporu Mühendislik Fakültesi 2014 Faaliyet Raporu 1 1-GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon Misyonumuz MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYETLERİ Bilimsel, sosyal ve kültürel değerlere sahip, yenilikçi, ekip

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 3. Yayınlar 3.1 Uluslararası Atıf İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 3. Yayınlar 3.1 Uluslararası Atıf İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Kişisel Bilgiler: Adı ve Soyadı: Ümit ŞENGÜL Doğum Yeri : Sivas Yabancı Dil : İngilizce E-posta adresi : umit.sengul@giresun.edu.tr Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Kimya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Emine YALÇIN Doğum Tarihi : 15 05 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi-Elazığ, 29-31 Mayıs 2015

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi-Elazığ, 29-31 Mayıs 2015 i FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ XIV. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ 29-31 Mayıs 2015 BİLDİRİ ÖZETLERİ ELAZIĞ ii KURULLAR Onur Kurulu Prof. Dr. Kutbettin DEMİRDAĞ (Fırat Üniversitesi Rektörü)

Detaylı

Fizikokimya Özet Kitabı. Abstract Book for Physical Chemistry

Fizikokimya Özet Kitabı. Abstract Book for Physical Chemistry Fizikokimya Özet Kitabı Abstract Book for Physical Chemistry ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Değerli Kimya Araştırmacıları, Kimya biliminde çalışmalar evrensel nitelikte olduğundan araştırmacılar arasında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Prof.Dr. BİRSEN ŞENGÜL OKSAL

ÖZGEÇMİŞ. Prof.Dr. BİRSEN ŞENGÜL OKSAL Prof.Dr. BİRSEN ŞENGÜL OKSAL GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalı e-mail: birsen.oksal@giresun.edu.tr Tel:: 506 7012159 Tel (iş): 454 3104066 ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Salih Yılmaz. Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Salih Yılmaz. Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Salih Yılmaz Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Prof. Dr. H. İbrahim EKİZ

Prof. Dr. H. İbrahim EKİZ Prof. Dr. H. İbrahim EKİZ Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Çiftlikköy Kampusu 33343 Mersin/Türkiye hiekiz@mersin.edu.tr hiekiz@gmail.com 00 90 324 3610001 Dahili : 6161

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 1980. Öğrenim Durumu. Akademik Ünvanlar

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 1980. Öğrenim Durumu. Akademik Ünvanlar ÖZGEÇMİŞ Adı, Soyadı Doğum Tarihi : 1980 Ünvanı Öğrenim Durumu : Osman GENÇEL : Doç. Dr. Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Lisans Yapı Eğt. Bl. Fırat Üniversitesi 2002 Y. Lisans Yapı Eğt. ABD Afyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Doğum Tarihi: Doğum Yeri : Uyruğu : Medeni Hali : Çocuk Sayısı : Ev Adresi İş Adresi E-mail Eğitim: Doçenlik: Yabancı Dil:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Doğum Tarihi: Doğum Yeri : Uyruğu : Medeni Hali : Çocuk Sayısı : Ev Adresi İş Adresi E-mail Eğitim:  Doçenlik: Yabancı Dil: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Serpil Yenisoy Karakaş Doğum Tarihi: 11 Haziran 1969 Doğum Yeri : Ankara Uyruğu : T. C. Medeni Hali : Evli Çocuk Sayısı : 1, Tuğba Begüm (15 yaşında) Ev Adresi : AİBÜ Lojmanları Menekşe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Murat KOCA Doğum Tarihi : 1971 Öğrenim Durumu : Prof.Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Fırat Üniversitesi 1992 Y. Lisans Kimya/Fiziko(polimer)Kimya

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA ÇEŞİTLİ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI KONUSUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA ÇEŞİTLİ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI KONUSUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu İletişim Bilgileri Telefon: +90 212 285 68 37 Fax: +90 212 285 29 25 Eposta: filiz@itu.edu.tr Ofis: B402 Web Sayfası: http://www.biyomotorinbiodiesel.com/ozgecmis.html Adres:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet ATAÇ Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1971 Öğrenim Durumu: Profesör Doktor Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Çukurova Üniversitesi 1993 Öğret.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR 1. Adı Soyadı: Ali Üren 2. Doğum Tarihi: 02.07.1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Yüksek Müh. İstanbul Üni. Kim. Müh. Bölümü 1973 Y.

Detaylı

XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Analitik Kimya

XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Analitik Kimya Sıra No Ad ve Soyad Bildiri Başlığı Sunum Türü Sunucu 1 A. Ersin Karagözler Antioksidan Aktivite Tayin Yöntemlerinin Kapari (Capparis spinosa L.) Örneğinde Karşılaştırılması 2 Abdulkerim Karabacak Isparta-Burdur

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora 1994

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora 1994 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nalan (Adaşoğlu) AKGÜN Doğum Tarihi: 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans 1987 Yüksek Lisans Kimya Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

XXII. National Chemistry Congress - Analytical Chemistry

XXII. National Chemistry Congress - Analytical Chemistry No Name and Surname Presentation Title Presentation Type Presenting Author 1 A. Ersin Karagözler Antioksidan Aktivite Tayin Yöntemlerinin Kapari (Capparis spinosa L.) Örneğinde Karşılaştırılması 2 Abdulkerim

Detaylı

1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü, Columbus, Ohio, USA

1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü, Columbus, Ohio, USA Prof.Dr. GÜNAY KOCASOY un ÖZGEÇMİŞİ EĞİTİM 1964 Arnavutköy Amerikan Kız Koleji, İstanbul 1969 Robert Kolej, Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul 1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü,

Detaylı

Doç. Dr. Hakan Cengizler

Doç. Dr. Hakan Cengizler Doç. Dr. Hakan Cengizler FOTO ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü 975 Makina Fakültesi 979 Dokuz Eylül Maden Mühendisliği Bölümü 985 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Semra TURAN (YAPRAK) Doğum Tarihi: 02 Aralık 1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı